Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

Facultatea: Constructii de Masini


Specializarea: T.C.M

Proiectarea unui dispozitiv de centrare-


fixare cu acţionare mecanizată pentru
piesa tip U

Herte Gabriel
Anul IV
TCM-Zalău
2014

1
2
Capitolul 1 Caietul de sarcini

1.1. Tema proiectului


Proiectarea unui dispozitiv de centrare-fixare cu acţionare mecanizată pentru
piesa U Seria de fabricatie 100.000 de bucati.

1.2. Planificarea etapelor de realizare a proiectului (Diagrama GANTT)

Timp 18 19 20 22 23 24 10 11 12

Sarcini

Desen x x x
3D

Itinerar x x x
Desen executie x x x
3 variante constructive x x x
Documentaţie introductivă x x
privind tipul de dispozitiv

Modul de utilizare x x
Caracteristici tehnologici x x
Avantaje x x x
Norme de protectie a munci

Memoriu justificativ de x x x x x
calcul

Planse reprezentand x x x x
dispozitivul in asamblu

Desebe de executie x x x
Bibliografie x x x x x x x x x

3
1.3 Itinerarul tehnologic de prelucrare al piesei
Nr Operatia Desen Masina utilizata SDV

Crt (faza)

1 Fixare semifabricat Dispozitiv

2 Frezare degrosare Haas Freza deget +


mijloc + frezare freza disc
(pentru raza)
raza R5

3 Frezarea capete Haas Freza tesire


superioare 10x450

4 Gaurire ɸ15, Haas Freza deget


3xɸ3x1200 + filetare
Freza tesire
M3

Tesire 5X450 Subler

5 Realizara gaurii Ø 6x3 + Haas Burghiu


Ø 3x5 + Ø4x3.2x900
Freza
Frezare Ø 21H7
Subler

6 Frezare canal Haas Freza deget

52 X 18 X R5

1.4. Variante constructive


4
Varianta 1

Varianta 2
5
6
Varianta 3
Prindere cu cilindru pneumatic

Aleg variant 1
7
1.1. Caracteristici tehnico-functionale
1.1.1. Caracteristici constructive

 Dimensiuni de gabarit: 170 x 170 x 30

 Masă totală: 2.5 Kg


1.1.2. Caracteristici functionale

 Modul de actionare: mecanic

 Timp estimativ de fixare pe masa masinii-unelte: 1-2 min

 Timp de prindere-desprindere piesă: 5-10 sec

 Forta de actionare: Intodeauna mai mare decat forta de aschiere.


1.2. Conditii speciale ce trebuie să le îndeplinească dispozitivul

 Clasă de precizie:

 Muchiile fară rol functional se vor tesi la 45 ˚

 Conditie de planeitate de 0.01

 Nu se va face tratament termic nici uneia dintre piesele dispozitivului.


1.3. Conditii ce trebuie respectate în timpul executării elementelor dispozitivului
Este important ca in stocul depozitului sa existe dispozitivul de prindere rapida
precul si tija acestuia deoarece aceasta se va uza cel mai rapid. Suruburile care tin
dispozitibul de prindere pe masa dispozitivului sa fie din grupa 8.8 ( ISO 898-1) precum si
suruburile ce tine spatele prins de masa dispozitivului.
1.4. Conditii pentru acoperiri de protectie si vopsire
Toate suprafetele in afara de dispozitivul de prindere rapida si suprafata care intra in
contact cu masa masini se vor vopsi cu o vopsea anti coroziva ( Jubin Metal ) cu grosimea
de 100 de microni. Suprafata care intra in contact cu suprafata masini se va vopsi cu
vopsea cauciucata ( clorcauciuc Emex ) cu grosimea de 100 microni.

Capitolul 2 Memoriu de prezentare

8
2.1. Definirea si domeniul de utilizare
În prezentul proiect s-a realizat un dispozitiv de bazare-fixare de tip menghină.
Modul de actionare al dispozitivului se realizează mecanic. Suprafetele sunt adaptate
special pentru bazarea si fixarea semifabricatului in vederea realizarii gaurilor. Acest
dispozitiv va baza-fixa piese plane.
2.2. Descrierea generală a dispozitivului
Dispozitivul este compus dintr-o placă de bază pe care sunt asamblate
dispozitivul de prindere rapida si o placa sub forma de L care realizeaza bazarea piesei.
Impreuna cu dispozitivul de prindere rapida realizeaza fixarea si strangerea piesei in
dispozitiv pentru prelucrarea gaurilor.
2.3. Principiul de functionare al dispozitivului
Se aseaza piesa in dispozitiv de catre muncitor dupa care este actionata maneta
dispozitivului de strangere care va actiona tija dispozitivului si va retine piesa pana la
ridicarea manetei.
2.4. Caracteristici tehnico-functionale

 Dimensiuni de gabarit: 160 x 166.57 x 25

 Masă totală: 2.2 kg

 Modul de actionare: mecanica

 Timp estimativ de fixare pe masa masinii-unelte: 1-2 min

 Timp de prindere-desprindere piesă: 5-10 sec

 Forta de actionare: 4,50 kN

2.5. Condiţii de ungere, asamblare, marcare, transport, depozitare şi conservare


 Dispozitivul nu necesita lubrifianti.
 In momentul asamblarii se va tine cont de instructiunile de montaj de la punctul 3.1.
 în conditii de transport , dispozitivul se va dezasambla, si ve va ambala intr-o cutie
de lemn
 în conditii de depozitare , este preferabil ca dispozitivul să fie ambalat si tinut intrun
mediu uscat pentru a evita aparitia coroziuni.
2.6. Pretul estimativ al produsului

 Material 2.2 Kg * 3.79 € = 8 €

Capitolu 3 Instructiuni

9
3.1. Instucţiuni de montaj
Dispozitivul se va fix ape masa masini cu ajutorul cu ajutorul a 4 suruburi M8. Piesa
in forma de L se va prinde cu ajutorul a 2 suruburi M8. Dispozitivul de prindere rapida cu
ajutorul a 4 suruburi M5 .
3.2. Instrucţiuni de întreţinere
Dispozitivul se va curata dupa fiecare utilizare de span si de lichide de racire.
Zonele corodate vor fi curatate si revopsite imediat ce sunt vizibile. Fisurile aparute in
vopsea vor fi remediate prin indepartarea vopseli complet din zona afectata.
3.3. Măsuri tehnice de securitate a muncii
Se va asigura ca suruburile ce tin dispozitivul pe masa masini sunt stranse precum
si maneta dispozitivului de prindere rapida este inchisa in caz contrar dispozitivul respectiv
piesa datorita fortelor ce intervin in cazul gauriri sa se desprinda si va accidenta grav
operatorul posibil si masina.

10