Sunteți pe pagina 1din 23

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

STRUNJIRE

SELECTAREA PLĂCUŢELOR AMOVIBILE PENTRU STRUNJIRE


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

SELECTAREA PLĂCUŢELOR AMOVIBILE PENTRU STRUNJIRE


Pasul 1 – Definirea grupei de aşchiere pentru materialul prelucrat

SELECTAREA PLĂCUŢELOR AMOVIBILE PENTRU STRUNJIRE


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Pasul 2 – Selectarea condiţiilor de prelucrare

SELECTAREA PLĂCUŢELOR AMOVIBILE PENTRU STRUNJIRE


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Pasul 3 – Selectarea plăcuţei amovibile (codul și a regimului de așchiere)

SIMBOLIZAREA
PLĂCUŢELOR
Conform ISO 1832
Forma plăcuţei Unghiul de Toleranţe Caracteristici constructive
aşezare iniţial şi de prindere

Lungimea muchiei Grosimea Raza de racordare Forma Sensul Date ale


plăcuţei (colţ) muchiilor avansului producătorului
Obs: 1) Simbolurile 8 şi/sau 9 se folosesc numai la nevoie

2) Catalog Sandvik - pag 15 http://coroguide.sandvik.coromant.com


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

1. Forma geometrica

CNMG120408TN-UR

1
2. Unghiul de aşezare

CNMG120408TN-UR
Sunt recomandate
pentru degroșare
2

SIMBOLIZAREA PLĂCUŢELOR
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

3. Toleranţe

CNMG120408TN-PR

Obs. la degrosare - toleranțe mai largi


3

SIMBOLIZAREA PLĂCUŢELOR
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

CNMG120408TN-PR
4. Caracteristici constructive şi de prindere
(indică posibilităţile de fixare pe cuţit)
4

SIMBOLIZAREA PLĂCUŢELOR
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

5. Lungimea muchiei aşchietoare CNMG120408TN-PR

SIMBOLIZAREA PLĂCUŢELOR
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

6. Grosimea plăcuţei

CNMG120408TN-PR

SIMBOLIZAREA PLĂCUŢELOR
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

7. Raza la vârf

CNMG120408TN-PR

SIMBOLIZAREA PLĂCUŢELOR
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

8. Forma muchiilor 9. Sensul avansului

CNMG120408TN-PR CNMG120408TN-PR

8 9

Obs: Simbolurile 8 şi/sau 9 se folosesc numai la nevoie

SIMBOLIZAREA PLĂCUŢELOR
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

10. Alte date ale producătorului


CNMG120408TN-PM

Grupa de material
prelucrat
(P, M, K, N, etc.)

Tipul operatiei:
R – Degrosare
M – Semifinisare
F - Finisare

SIMBOLIZAREA PLĂCUŢELOR
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Pasul 4 – Selectarea corpului cuțitului

Sistem de prindere Forma plăcutei Forma prinderii Unghiul de aşezare


(valoarea unghiului c)

Direcţia Inălţimea Lăţimea Lungimea Lungimea


avansului cozii cozii cozii muchiei
aşchietoare

Obs: Catalog Sandvik - pag 17, 44


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

1.Sistem de prindere 2.Forma plăcuţei

PCGNR2525M12

1 2

Obs: Catalog Sandvik - pag 17

SIMBOLIZAREA CORPULUI PLĂCUŢELOR


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

3.Forma prinderii
4.Unghiul de aşezare
(mărimea unghiului c)
PCGNR2525M12

3 4

SIMBOLIZAREA CORPULUI PLĂCUŢELOR


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

5.Direcţia avansului 6.Înălţimea 7.Lăţimea

PCGNR2525M12

5 6 7

Obs: Catalog Sandvik - pag 17, 44

SIMBOLIZAREA CORPULUI PLĂCUŢELOR


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

8.Lungimea cozii 9.Lungimea muchiei aşchietoare

PCGNR2525M12

8 9

SIMBOLIZAREA CORPULUI PLĂCUŢELOR


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

SIMBOLIZAREA CORPULUI SI A PLĂCUŢELOR


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

SIMBOLIZAREA CORPULUI SI A PLĂCUŢELOR


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Parametrii regimului de aschiere

Secvența d l t (ap) S (fn) V n tb Faza


[mm] [mm] [mm] [mm/rot] [m/min] [rot/min]

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Calculul turției pentru degroșare și finisare

𝜋𝑫𝒏 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝑽
V degr = 𝟏𝟎𝟎𝟎 [m/min] n= [rot/min]
𝜋𝑫

𝜋𝑫𝒏 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝑽
V finis = [m/min] n= [rot/min]
𝟏𝟎𝟎𝟎 𝜋𝑫

Obs: Se calculează turația pentru fiecare tronson al arborelui (la degroșare și la finisare)
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Calculul normei tehnice de timp pentru operația de strunjire

Timpi de bază pentru degroșare și finisare

tb = 𝒇 𝑳𝒏 i [min] i=
𝑫−𝒅
𝟐 𝒂𝒑

Obs: Se calculează timpul de bază pentru fiecare secvență, iar la final se însumează pentru determinarea
timpului de bază total (la degroșare și la finisare).
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Calculul normei tehnice de timp pentru operația de strunjire