Sunteți pe pagina 1din 1

Este necesar de a menţiona că datele statistice oficiale nu reflectă pe deplin starea reală a

situaţiei criminale din cauza latenţei înalte a infracţiunilor împotriva minorilor. Deseori
infracţiuni rămîn în afara statisticii oficiale. Aceasta se explică prin faptul că multe lucruri care li
se întîmplă copiilor sunt tăinuite de părinţi şi pedagogii din motivul ruşinii sau fricii. Sau,
deseori, părinţii şi învăţătorii nu dau publicităţii faptele deviante ale copiilor sau persoanelor care
i-au atras în activităţi ilegale, sperînd pe o isprăvire ulterioară a acestora, sau fiind dezamăgiţi de
eficienţa activităţii organelor competente, or subapreciind pericolul social al acţiunilor ilegale
comise în privinţa copiilor.
Din aceste considerente, pentru a aprecia situaţia reală a stării criminalităţii împotriva
copiilor, este necesar de a utiliza sondaje selective ale populaţiei, a juxtapune datele statistice şi
materialele suplimentare care pot conţine informaţii despre împotriva copiilor care nu au ajuns în
vizorul organelor de drept.