Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei Naționale

Institutul de Lingvistică al Academiei Române Iorgu Iordan-Al. Rosetti


Facultatea de Litere, Universitatea din București

Probă scrisă
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ „SOLOMON MARCUS”
Etapa națională
București, 10-12 mai 2019
Secțiunea EXERCIȚIU A

BAREM

SUBIECTUL I. ROMOJI
1. Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare traducere corectă din romoji în română (5 x 3p = 15p).
2. Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare transcriere corectă în romoji (5 x 3p = 15p).
3. Cele 15 puncte se acordă astfel.
-1p pentru observarea faptului că fiecare simbol reprezintă C sau CV;
-2p pentru observarea faptului că fiecare consoană este determinată de prima literă a cuvântului
reprezentat de emoji;
-2p pentru decodarea corectă a emojiurilor de tip „inimă”;
-10p pentru observarea faptului că vocalele sunt determinate de categoria de emoji (5 x 2p =
10).

SUBIECTUL II. DUMI


1. Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare traducere corectă (4 x 4p = 16p).
2. Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare traducere corectă (3 x 4p = 12p).
3. Cele 12 puncte pentru explicații se acordă astfel:
-2p pentru observarea ordinii cuvintelor în propoziție;
-3p pentru observarea mărcilor substantivului (3 x 1p = 3p);
-3p pentru explicarea folosirii mărcii -ʔa;
-4p pentru identificarea mărcilor de trecut și de negație.

4. Cele 5 puncte se acordă astfel: Se acordă 2 puncte pentru traducerile corecte (2 x 1p = 2p) și 3
puncte pentru regula folosirii prefixului a-.

Probă scrisă la LINGVISTICĂ – secțiunea de PERFORMANȚĂ


Pagina 1 din 1