Sunteți pe pagina 1din 7

Anexa la Ordinul ministrului educaiei i cercetrii nr. 3410 / 07. 03.

2006
MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII
CONSILIUL NAIONAL PENTRU CURRICULUM

PROGRAME COLARE PENTRU CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI
LI TERATUR UNI VERSAL
CLASELE A XI-A A XII-A
Aprobat cu ordin al ministrului
r. 3410 / 07.03.2006
Bucureti, 2006
NOT DE PREZENTARE
n conformitate cu planurile-cadru pentru ciclul superior al liceului, aprobate prin Ordinul
ministrului educaiei i cercetrii nr. 57!" 22.2.2005, studiul literaturii uni#ersale, $n clasele a
%&-a i a %&&-a, este destinat e'clusi# speciali(rii filolo)ie, din cadrul profilului umanist al
filierei teoretice.
*isciplina !iteratur uni"ersal se studia( pe durata a doi ani, c+te o or pe sptm+n, i $i
propune familiari(area ele#ilor cu mari creaii literare ale spiritului uman, alese $n raport cu o
tem dominant, respecti# reprezentri e!pre "#$e %i &rt e-& "#n'#" ti$p#"#i.
,inalitile urmrite prin disciplina !iteratur uni"ersal sunt de ordin co)niti#, formulate prin
competenele )enerale i competenele specifice deri#ate din acestea, i de ordin
afecti#-atitudinal, formulate prin setul de #alori i atitudini.
n esen, se urmrete ca, $n cadrul orelor alocate disciplinei !iteratur uni"ersal, ele#ii s
dob+ndeasc o ima)ine de ansamblu asupra di#ersitii fenomenului literar-cultural uni#ersal, s-i
e'erse(e i s-i de(#olte competenele de $nele)ere, anali( i interpretare de te't, dob+ndite la
disciplina !imba i literatura rom#n, pe creaii aparin+nd literaturii uni#ersale, s poat asocia
un te't unei epoci" unui curent literar, s-i rafine(e abilitile de ar)umentare a punctelor de
#edere pri#ind te'tele studiate, s-i forme(e )ustul pentru lectur, pentru art $n )eneral, s-i
forme(e o )+ndire autonom i critic $n raport cu te'tele i cu fenomenele culturale abordate.
-ro)ramele pentru clasele a %&-a i a %&&-a sunt unitare din punctul de #edere al competenelor
)enerale i specifice, al setului de #alori i atitudini urmrite, precum i $n ceea ce pri#ete
principiul de or)ani(are a coninuturilor pe durata celor doi ani de studiu.
,inalitile disciplinei se reflect nemi.locit $n ()$peten*e"e 'ener&"e i $n setul de +&")ri %i
&tit#ini enunate $n pre(enta pro)ram, din care deri# $ntrea)a structur curricular/
()$peten*e !pe(i,i(e- ()n*in#t#ri &"e .n+*rii- !#'e!tii $et))")'i(e.
0oninuturile pro)ramei colare de !iteratur uni"ersal pentru clasele a %&-a i a %&&-a sunt
structurate pe dou a'e/ una #ertical, cronolo)ic i alta ori(ontal, tematic. 1le ilustrea(
repre(entri despre lume i art de-a lun)ul timpului/ omul antic$ omul e"ului mediu$ omul
renascentist$ omul clasic$ omul luminilor$ omul romantic$ omul modern.
!iteratur uni"ersal % clasele a &'(a % a &''(a$ciclul superior al liceului 2
COMPETENE GENERALE
. 0ompre2ensiunea i interpretarea te'telor literare
2. -lasarea $n conte't a te'telor studiate prin raportare la epoc sau la
curente culturale" literare
3. 4r)umentarea $n scris sau oral a propriilor opinii asupra unui te't literar
sau a unui fenomen cultural
/ALORI I ATITUDINI
0ulti#area plcerii de a citi i a )ustului estetic $n domeniul literaturii, al artei,
$n )eneral
5timularea )+ndirii autonome, refle'i#e i critice prin lectura te'telor literare
i" sau prin contactul cu orice alt tip de art
0ulti#area sensibilitii prin receptarea operei literare, a artei, $n )eneral
,ormarea unor repre(entri culturale pri#ind fenomenele literare, artistice, $n
)eneral
!iteratur uni"ersal % clasele a &'(a % a &''(a$ciclul superior al liceului 3
COMPETENE SPECI0ICE I CONINUTURI
1. Comprehensiunea i interpretarea textelor literare
C)$peten*e !pe(i,i(e C)n*in#t#ri
.. 6tili(area unor strate)ii di#erse de lectur
$n #ederea $nele)erii i interpretrii te'tului
literar
7e'te de ba( 8din di#erse epoci, ilustr+nd )enuri i
specii literare diferite sau culturi diferite9: descifrare,
e'plorare i interpretare de te't prin metode care
implic participarea acti# a ele#ilor
.2. &nterpretarea aceluiai te't $n funcie de
mai multe perspecti#e de lectur
-erspecti# tematic, perspecti# conte'tual
8$ncadrarea $ntr-o epoc, $ntr-un curent literar9,
perspectiv structural (trsturi de gen/
specie literar), perspecti# personal 8raportarea la
propria e'perien de #ia i de lectur, la propriile
#alori9: semnificaii multiple ale te'tului studiat
.3. ;eali(area de cone'iuni di#erse $ntre dou
sau mai multe te'te literare aparin+nd unor
spaii culturale diferite i unor epoci diferite
*e(batere, paralel, compararea unor opere din epoci
diferite din perspecti#a unei teme comune sau a unui
moti# comun
2. Plasarea n context a operelor literare prin raportare la epoc sau la curente culturale / literare
C)$peten*e !pe(i,i(e C)n*in#t#ri
2.. 5tabilirea unor relaii $ntre o oper literar
i conte'tul cultural $n care a fost creat
1poci, curente culturale " literare, trsturi.
&n#esti)aii, proiecte, de(bateri.
2.2. &dentificarea cone'iunilor $ntre #i(iunea
asupra lumii reflectat $n te'tele literare i $n
alte arte aparin+nd aceleiai sensibiliti
estetice sau $n te'te nonliterare
;elaiile dintre literatur i alte arte 8literatur i
pictur, literatur i mu(ic, literatur i film9: te'te de
doctrin literar, te'te filo(ofice, tiinifice, reli)ioase,
memorialistic
2.3. 4nali(a caracteristicilor eseniale ale unor
epoci culturale
5tudiile de ca( indicate $n pro)ram
2.<. &dentificarea unor cone'iuni $ntre literatura
uni#ersal i literatura rom+n
7eme comune, perspecti#e asupra e'istenei i asupra
artei, concepii despre art: paralel, eseu
3. Argumentarea n scris sau oral a propriilor opinii asupra unui text literar
sau a unui fenomen cultural
C)$peten*e !pe(i,i(e C)n*in#t#ri
3.. ,olosirea unor strate)ii de comunicare
oral $n #ederea $nele)erii i interpretrii
te'telor studiate
1'primarea opiniei, con#ersaie, dialo), monolo)
ar)umentati#, de(batere, pre(entare de carte
3.2. ;edactarea unor lucrri pornind de la
te'tele studiate
=urnal de lectur, comentariu, anali(, eseu, recen(ie
3.3. 4r)umentarea unei opiuni personale $n
confruntarea cu puncte de #edere diferite
e'primate $n le)tur cu un anumit te't literar
sau cu un fenomen literar" cultural
*e(batere, paralel, eseu
!iteratur uni"ersal % clasele a &'(a % a &''(a$ciclul superior al liceului 4
RECOMANDRI PRI/IND CONINUTURILE
C"&!& & XI-&
Se +)r !t#i& $ini$#$ 12 te3te4 Pr)'r&$& re()$&n- e &!e$ene&- (in(i !t#ii e (&z4
OMUL AN!C > minimum )# te'te
"u#estii $e texte5 %popeea lui &hil#ame: ?omer, !lia$a: 1sc2il, Orestia: 5ofocle, Oe$ip 'e#e,
Anti#ona, 1uripide, Me$eea: -laton, Phai$on 8despre faim9, 'epu(lica 8mitul peterii9, )anchetul
8mitul andro)inului9: 4ristotel, Poetica, @er)iliu, %nei$a: ?oraiu, %pistola ctre Pisoni: O#idiu,
Metamor*o+e, ristele, Ponticele.
"tu$iu $e ca+ 8la ale)ere9/ Omul i destinul 8se pot a#ea $n #edere i alte literaturi sau culturi dec+t cele
crora le aparin te'tele enumerate mai sus: de e'emplu/ c2ine(, sanscrit, e)iptean etc.9 sau Oameni i
)ei umani)ai 8'n*luena mitolo+iei9
OMUL %,ULU! M%-!U > minimum )# te'te
"u#estii $e texte5 romanele ca#alereti 8'omanul mesei rotun$e: 02rAtien de 7roBes, Lancelot etc.9,
poe(ia trubadurilor 8=aufrA ;udel, !u(ita $e $eparte6- *ante 4li)2ieri, -i.ina come$ie: ,ranCois @illon,
)ala$e: )i(lia: 5f+ntul 4u)ustin, Con*esiuni: Coranul: poe(ia de e'presie arab/ Omar D2aBam,
'u(ai/at.
"tu$iu $e ca+ 8la ale)ere9/ Om i di"initate sau 'dealul ca"aleresc ,n roman i ,n poe)ia trubadurilor
OMUL '%NA"C%N!" > minimum )# te'te
"u#estii $e texte5 Eio#anni Boccaccio, -ecameronul: ,rancesco -etrarca, Can0onierul: EeoffreB
02aucer, Po.estiri $in Canter(ur/: ,ranCois ;abelais, &ar#antua i Panta#ruel: Filliam 52aGespeare,
'ichar$ !!!, 1amlet, ,isul unei nop0i $e .ar, 2urtuna, "onete: =o2n Hilton, Para$isul pier$ut: Hi)uel
de 0er#antes, -on 3ui4ote $e la Mancha: 1rasmus din ;otterdam, %lo#iul ne(uniei: Hic2el de
Hontai)ne, %seuri.
"tu$iu $e ca+ 8la ale)ere9/ Omul uni"ersal sau Omul renascentist ,ntre -ubilaie i scepticism
OMUL CLA"!C > minimum )# te'te
"u#estii $e texte5 Iicolas Boileau, Arta poetic: -ierre 0orneille, Ci$ul: =ean ;acine, 2e$ra: HoliJre,
artu**e, )ur#he+ul #entilom: =ean de la BruBJre, Caracterele: Blaise -ascal, Cu#etrile: ;enA
*escartes, -iscurs asupra meto$ei: =ean de la ,ontaine, 2a(ule.
"tu$iu $e ca+ 8la ale)ere9/ .entilomul / Aristocratul sau Omul clasic ,ntre datorie i pasiune
OMUL LUM!N!LO' > minimum )# te'te
"u#estii $e texte5 *aniel *efoe, 'o(inson Crusoe: =onat2an 5Kift, Cltoriile lui &ulli.er: 02arles-Louis
HontesMuieu, "crisorile persane: @oltaire, Can$i$e: =ean-=acMues ;ousseau, Contractul social: *enis
*iderot, 5ac6ues *atalistul i stp7nul su: Eot2old 1p2raim Lessin), Natan n0eleptul, Laocoon: =o2ann
Folf)an) Eoet2e, 2aust.
"tu$iu $e ca+ 8la ale)ere9/ /rium*ul raiunii sau 0ltoriile i pasiunea cunoaterii
N
C"&!& & XII-&
Se +)r !t#i& $ini$#$ 12 te3te4 Pr)'r&$& re()$&n- e &!e$ene&- (in(i !t#ii e (&z 8la ale)ere,
dintre cele apte #ariante propuse94
OMUL 'OMAN!C > minimum )# te'te
"u#estii $e texte5 =o2ann Folf)an) Eoet2e "u*erin0ele t7nrului 8erther: Io#alis, !mnuri ctre
noapte: 1. 7. 4. ?offmann, "pr#torul $e nuci, Ulciorul $e aur: 5amuel 7aBlor 0olerid)e, )ala$a
(tr7nului marinar: Eeor)e Eordon BBron, Poemele orientale: @ictor ?u)o, Le#en$a secolelor,
Pre*a0a la Crom9ell, Mi+era(ilii: 4lfred de Husset, Nop0ile: 1d)ar 4llan -oe, A.enturile lui Arthur
&or$on P/m, Po.estiri #roteti i extraor$inare, Cor(ul: Hi2ail Lermonto#, -emonul.
"tu$iu $e ca+ 8la ale)ere9/ /rium*ul sensibilitii sau 1"a)iunea din cotidian 8,n "is$ istorie sau exotism9
OMUL MO-%'N > minimum )pt te'te
!iteratur uni"ersal % clasele a &'(a % a &''(a$ciclul superior al liceului 2
!N-!,!-UL :! "OC!%A%A
"u#estii $e texte5 5tend2al, 'ou i ne#ru: ?onorA de Bal(ac, Mo &oriot, %u#;nie &ran$et: 02arles
*icGens, Marile speran0e: IiGolai @asilie#ici Eo)ol, Mantaua, 'e.i+orul: 4nton -a#lo#ici 0e2o#,
Unchiul ,anea, Li.a$a cu .iini.
"tu$iu $e ca+ 8la ale)ere9/ 3amilia sau A*irmarea social
C<UA'%A !-%N!<=!!
"u#estii $e texte5 Eusta#e ,laubert> -oamna )o.ar/, Le# Iicolae#ici 7olstoi, Ana ?arenina: ?enriG
&bsen, Nora.
"tu$iu $e ca+ 8la ale)ere9/ 0ondiia *emeii sau A*irmarea personalitii.
'%,OLU=!A L!M)A5ULU! PO%!C "u#estii $e texte5 02arles Baudelaire, 2lorile rului:
=ean-4rt2ur ;imbaud, Cora(ia (eat, ,ocale, !luminrile: 5tAp2ane HallarmA, -up@amia+a unui *aun:
-aul @erlaine, 'oman0e *r cu.inte> Falt F2itman, 2ire $e iar(> ;ainer Haria ;ilGe, Cartea
ima#inilor.
"tu$iu $e ca+ 8la ale)ere9/ !irica modern sau 4oe)ia pur
A)!"UL !N%'!O'
5u+estii de texte6 ,eodor Hi2ailo#ici *ostoie#sGi, Crim i pe$eaps, 2ra0ii ?arama+o.: Oscar Filde,
Portretul lui -orian &ra/: Harcel -roust, An cutarea timpului pier$ut: Lui)i -irandello, :ase
persona4e n cutarea unui autor: =ames =oBce, Ulise: @ir)inia Foolf, ,alurile: Filliam ,aulGner,
B#omotul i *uria.
"tu$iu $e ca+ 8la ale)ere9/ Omul subteranei sau 7onolo+ul interior
CON-!=!A UMAN<
"u#estii $e texte5 ,ran( DafGa, Procesul, Metamor*o+a: 72omas Hann, Muntele .r4it: 4lbert 0amus,
"trinul, Ciuma, Mitul lui "isi*: 1rnst ?emin)KaB, Bpe+ile $e pe ?iliman4aro, "curta .ia0 *ericit a
lui 2rancis Macom(er, 2iesta: 4ndrA Halrau', Calea re#al: Con$i0ia uman: 1u)Jne &onesco,
"caunele, 'e#ele moare: 1mil 0ioran, ratat $e $escompunere> !storie i utopie> C$erea n timp:
5amuel BecGett, Atept7n$u@l pe &o$ot: =ean -aul 5artre, Cu uile nchise: ,riedric2 *Orrenmatt,
2#$uiala: 1rnst =On)er, Pe *ale+ele $e marmur: Eabriel EarcPa HQrMue(, Un .eac $e sin#urtate:
*ino Bu((ati, -eertul ttarilor.
"tu$iu $e ca+ 8la ale)ere9/ /impul sau !upta cu absurdul
OAL!A'!"MUL
"u#estii $e texte5 Hi2ail 4fanasie#ici Bul)aGo#, Maestrul i Mar#areta: &lia &lf i 1#)2eni -etro#,
-ouspre+ece scaune: Eeor)e OrKell, O mie nou sute opt+eci i patru: 4rt2ur Doestler, Antuneric la
amia+: ;aB BradburB, 2ahrenheit CD1.
"tu$iu $e ca+ 8la ale)ere9/ 8topii ne+ati"e sau 8manitatea la rsp#ntie
SUGESTII METODOLOGICE
5elecia te'telor de ba( propuse pentru studiu se #a face $n funcie de urmtoarele criterii/ #aloare,
accesibilitate, atracti#itate i #arietate 8te'te aparin+nd unor culturi i epoci diferite, unor )enuri" specii
literare diferite9. Lista de te'te de mai sus ofer su)estii orientati#e autorilor de manuale i profesorilor
care pot ale)e i alte titluri, $n msura $n care acestea a.ut la de(#oltarea competenelor )enerale i
specifice ale pro)ramei. n clasa a %&-a sunt propuse pentru studiu un numr de minimum 12 te3te
"iter&re i 7 !t#ii e (&z, iar $n clasa a %&&-a, un numr de minimum 12 te3te "iter&re i (in(i !t#ii e
(&z. 7e'tele pot fi studiate inte)ral sau pot fi selectate fra)mente considerate a fi semnificati#e, lectura
inte)ral urm+nd a fi opiunea personal a ele#ului. 1le pot fi $nsoite de te'te au'iliare de spri.in
8filo(ofice, morale, reli)ioase, de doctrin literar etc.9, precum i de repere de ordin istoric, $n msura $n
care acestea contribuie la clarificarea unor probleme de natur cultural i artistic. 1ste recomandabil
stabilirea, $n msura posibilului, a unor cone'iuni cu autori i opere aparin+nd literaturii rom+ne.
!iteratur uni"ersal % clasele a &'(a % a &''(a$ciclul superior al liceului 6
0um pro)rama de literatur uni#ersal a fost )+ndit $n cone'iune cu aceea de literatur rom+n, e'ist riscul
ca i $n acest ca( unii profesori s aborde(e $ntr-un mod preponderent tradiional aspectele le)ate de conte'tul
socio-istoric al unor momente literare sau culturale. 7ocmai de aceea, pro)rama impune i reali(area unor studii
de ca( care, alturi de studiul aprofundat al te'tului, trebuie s constituie acti#iti menite s-i implice pe ele#i $n
propria $n#are, contribuind la e'ersarea )+ndirii critice i autonome a acestora i la de(#oltarea competenelor
de comunicare pe mar)inea te'telor sau curentelor studiate. *rept urmare, oferim c+te#a su)estii despre felul $n
care ar trebui s se desfoare diferitele acti#iti didactice $n orele de literatur uni#ersal.
Orientarea studiului ctre ele". -rofesorii #or lua ca reper ne#oile reale ale ele#ilor, adapt+ndu-i demersurile
didactice $n funcie de acestea. ,inalitile disciplinei se reali(ea( mai eficient dac sunt centrate, $n procesul
$n#rii, pe acti#itatea ele#ului. *e aici decur)e necesitatea de a pune accent pe acti#itile didactice de tip
formati# i performati#, care presupun implicare i interaciune $n re(ol#area unor sarcini de $n#are concrete.
n acti#itatea la clas, profesorii #or respecta pro)rama colar i #or folosi manualele ca instrumente de lucru
fle'ibile i adaptabile ne#oilor concrete ale )rupului de ele#i cu care lucrea(.
0aracterul *uncional$ practic$ aplicati" al predrii(,n"rii. 4#+nd $n #edere c pro)rama are la ba(
competene )enerale i specifice, coninuturile trebuie $nelese ca mi.loace de reali(are a finalitilor
disciplinei. n ceea ce pri#ete competenele de ar)umentare, ele #or fi e'ersate pornind de la te'tele literare
studiate sau $n reali(area studiilor de ca(. *e asemenea, $n procesul de predare-$n#are se pot valorifca i
adapta sugestiile i activitile pentru limba i literatura romn din volumul Ghid
metodologic. Aria curricular Limb i comunicare, liceu, Bucureti, Editura Aramis,
22, elaborat de !onsiliul "aional pentru !urriculum#
9i"ersi*icarea metodelor i instrumentelor de e"aluare. O eficien sporit a $n#rii poate fi asi)urat
prin di#ersificarea tipurilor de e#aluare aplicate $n procesul didactic. 1ste recomandabil ca profesorii s
foloseasc $n mod adec#at scopurilor educaionale toate tipurile de e#aluare/ iniial, continu i
sumati#, e#aluare de proces, de produs i de pro)res. *e asemenea, pentru a-i moti#a pe ele#i, se #or
folosi metode i instrumente complementare de e#aluare/ obser#area sistematic a comportamentului
ele#ilor, portofoliul, autoe#aluarea. -entru reali(area studiilor de ca( se #or folosi in#esti)aia i proiectul
ca metode complementare de e#aluare. n procesul de predare-$n#are se pot #alorifica i adapta
su)estiile pentru limba i literatura rom+n din #olumul .:id de e"aluare. !imba i literatura rom#n$
Bucureti, 1ditura 4ramis, 200, elaborat de 5er#iciul Iaional de 1#aluare i 1'aminare.
!iteratur uni"ersal % clasele a &'(a % a &''(a$ciclul superior al liceului 7
St#ii"e e (&z au rolul de aplicare a cunotinelor )enerale despre o epoc, despre o tem sau
despre un tip uman, de aprofundare i nuanare a acestora, precum i de e#aluare a competenelor
pri#ind $nele)erea i interpretarea te'tului literar. 5tudiul de ca( presupune o etap pre)titoare, $n
care ele#ii primesc biblio)rafie, su)estii pentru de(#oltarea temei sau sarcini de lucru concrete pentru
e'plorarea temei: dup o documentare prealabil, ele#ii #or reali(a o pre(entare )eneral a temei, cu
inserarea unor fra)mente din te'te ilustrati#e. 5tudiul de ca( se poate reali(a prin in#esti)aie sau prin
proiecte elaborate de )rupe de <-6 ele#i 8-2 )rupe pentru fiecare studiu de ca(9. 5tudiile de ca( #or fi
reparti(ate )rupelor $nc de la $nceputul anului colar, astfel $nc+t o )rup s aib un sin)ur studiu de
ca(. ,iecare pre(entare #a fi urmat de discuii cu toat clasa, $n care cole)ii pot cere lmuriri, pot
comenta aspectele care li s-au prut interesante i pot e#alua acti#itatea )rupelor. La r+ndul su,
profesorul #a e#alua acti#itatea fiecrei )rupe i #a nota ele#ii.
A8)r&re& te3te")r e 8&z > presupune combinarea perspecti#ii 2ermeneutice i a celei conte'tuale.
;ecomandm ca acti#itile de $n#are s se ba(e(e pe lucrul cu te'tul i s fie orientate $nspre
consolidarea deprinderilor de lectur, cu un accent pus pe ce $nele) ele#ii din te'tul citit i pe felul $n
care interpretea( i ar)umentea( acetia semnificaiile unui te't $n funcie de cele dou perspecti#e.

S-ar putea să vă placă și