Sunteți pe pagina 1din 2

                                        BIBLIOGRAFIE 

                         PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI DE AUTORIZARE CA DIRIGINTE DE ȘANTIER 
                                         REGLEMENTĂRI 
TEHNICE

Coduri domenii de autoriazare

Nr. Crt Indicativ reglementare teDenumire reglmentarea tehnică 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 9 9 9 10
Normativ pentru realizarea pe timp 
friguros a lucrărilor de construcții și a 
21 C16‐1984 instalațiilor aferente x x x x x x x x x x x x x x x

Normativ pentru producerea betonului și 
executarea lucrărilor din beton, beton 
armat și beton precomprimat. partea 2: 
37 NE 012/2‐2010 executarea lucrărilor din beton x x x x x x x x
Specificaţie tehnică privind produse din 
oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii 
46 ST 009 2011 de performanţă x x x x x x x

Normativ privind fundarea construcțiilor pe 
53 NP 125‐2010 pământuri sesibile la umezire x x x x x
Normativ pentru verificarea calității și 
recepția lucrărilor de instalații aferente 
60 C 56 ‐1985 construcțiilor x x x x x x

Normativ privind executarea lucrărilor de 
terasamente pentru realizarea fundațiilor 
69 C 169‐1988 construcțiilor civile și industriale x x x x
Normativ privind calitatea îmbinărilor 
sudate din oțel ale construcțiilor civile, 
97 C 150–1999 industriale și agricole x x x x
Cod de practică pentru execuția 
elementelor prefabricate din beton, beton 
#REF! NE 013‐2002 armat și beton precomprimat x x x
Normativ privind proiectarea, execuția și 
asigurarea calității pardoselilor la clădirile 
#REF! GP 037‐1998 civile x
Cod de proiectare pentru structuri din 
#REF! CR 6‐2006 zidărie x x
Cod de proiectare pentru structuri din 
#REF! CR 6‐2013 zidărie x
Cdo de proiectare seismică. Partea I. 
#REF! P100/1‐2013 Prevederile de proiectare seismică x x

Cod de practică privind executarea și 
#REF! NE 036‐2014 urmărirea execuției lucrărilor de zidărie x x

Instrucțiuni tehnice privind procedeele de 
remediere a defectelor pentru elementele 
#REF! C 149‐1987 de beton si beton armat x x x x x
Normativ privind proiectarea fundațiilor de 
#REF! NP 112‐2014 suprafață x
Normativ pentru proiectarea construcțiilor 
#REF! NP 005‐2003 din lemn x

Îndrumător privind aplicarea prevederilor 
Regulametului de verificare și expertizare 
tehnică de calitate a proiectelor, a 
#REF! Ordin MLPAT 77/N/1996 execuției lucrărilor și construcțiilor x
Ghid de proiectare executie si exploatare a 
protectiilor anticorozive pentru rezervoare 
#REF! GP 070‐2002 din otel ingropate x
Coduri domenii de autoriazare

Nr. Crt Indicativ reglementare teDenumire reglmentarea tehnică 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 9 9 9 10

Normativ pentru proiectarea si executarea 
#REF! C107/0‐2002 lucrărilor de izolatii termice la cladiri x

Normativ privind proiectarea executarea si 
#REF! NP 040‐2002 exploatarea hidroizolatiilor la cladiri x

Bibliografia nu este limitativă, candidații vor studia normele tehnice actualizate la zi în raport cu modificările intervenite pâna la data susținerii examenului

S-ar putea să vă placă și