Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Învățământului, Tineretului și al Sportului al

Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Departamentul Ingeneria Software si Automatica

Referat
La „Prelucrearea Sistemelor”
Tema: “Filtrul Chebysev”

Elaborat:
Verificat: conf. univ. A.Romanenco

Chișinău 2019