Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Învățământului, Tineretului și al Sportului al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Ingeneria Software si Automatica

Referat

La „Prelucrearea Sistemelor”
Tema: “CAD cu simpla rampa”

Elaborat:

Verificat: conf. univ. A.Romanenco

Chișinău 2019

Convertoare Analog Digitale (CAD)


- Caracteristica de transfer are forma unei funcţii în trepte;
- LSB sau bitul cel mai puţin semnificativ este definit ca incrementul minim
de tensiune pe care CAD îl poate converti ;
- FS reprezintă domeniul de variaţie al intrării. Dacă FS pentru semnalul de
intrare este de 10V, atunci LSB pentru un CAD pe trei biţi este: 10/(23
)=1.25V. Pentru un CAN pe 12 biţi, valoarea LSB este: 10/(212)=2.44mV;
CAD cu simpla rampa