Sunteți pe pagina 1din 1

DENUMIREA SOCIETĂŢII / INSTITUŢIEI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODEL REALIZAT CONFORM ANEXEI NR.

2 DIN

PLAN DE EVACUARE
ADRESA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IESIR NORMELE GENERALE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
E
TELEFON / FAX: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-MAIL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROFIL DE ACTIVITATE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PERSOANE CU ATRIBUŢII ÎN EVACUAREA TRASEELE DE EVACUARE A


PERSOANELOR / BUNURILOR PE NIVEL: PERSOANELOR

TRASEELE DE EVACUARE A
MODUL DE ANUNŢARE A ACESTORA:
BUNURILOR MATERIALE

PERSOANE CE ÎNTOCMESC LISTE CU INSTRUCŢIUNI DE URMAT


CEI PREZENŢI LA LOCUL DE ADUNARE: ÎN CAZ DE INCENDIU:

ORDINEA ÎN CARE SE EVACUEAZĂ LOCURI DE ADUNARE A


PERSOANELE ŞI BUNURILE: PERSOANELOR

MĂSURI CE TREBUIE ADOPTATE LA LOCURI DE EVACUARE A


EVACUAREA SUBSTANŢELOR BUNURILOR MATERIALE

NUMĂR DE NIVELURI (SUBTERANE ŞI SUPRATERANE)


BUNURI MATERIALE ŞI CANTITATEA ACESTORA
NUMĂR MAXIM DE PERSOANE ÎN CLĂDIRE

INDICATOARE DE SECURITATE
SPRE SPRE LOC ADUNARE LOC EVACUARE TELEFON DE STINGĂTOR DE HIDRANT AVERTIZOR NU
IEŞIRE IEŞIRE - COBORÂRE PERSOANE BUNURI URGENŢE INCENDIU INTERIOR SONOR BLOCA

S-ar putea să vă placă și