Sunteți pe pagina 1din 2

Numele: _______________________ Data: _____________

Evaluare
Unitatea de învățare : ,, În familie"

1) DICTARE :

2) Desparte în silabe cuvintele !

mama - Naum-

una - Ana –

Uma - Manu-

3) Unește cuvintele cu imaginile potrivite .

unu Naum Manu Ama mama inimă

4)Unește literele de tipar cu literele de mână !


a m u n M U A N
Competențe specifice
3.1.Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
4.1.Scrierea literelor de mână
4.3.Exprimarea unor idei şi sentimente prin intermediul limbajelor convenţionale şi
neconvenţionale

Obiective operaționale :
O1: să scrie după dictare litere , silabe și cuvinte învățate ;
O2: să despartă corect în silabe cuvinte ;
O3: să asocieze cuvinte cu imagini ;
O4: să asocieze literele de tipar cu cele de mână ;

INDICATORI
Nr. PERFORMANŢĂ
Crt ITEMUL
. FOARTE BINE BINE SUFICIENT

1 Scrie litere,silabe,cuvinte și o toate lit.,silabele, 3 litere, 3 silabe , 3 litere, 2-3 silabe


propoziție după dictare cuv, 2-3 cuv. 1 cuv.
2 Desparte corect în silabe 6 cuvinte 3-5 cuvinte 1-2 cuvinte
3 Unește cuvântul cu imaginea
6 cuvinte 3-5 cuvinte 1-2 cuvinte
potrivită
4 Unește litera de tipar cu cea de
toate 5-7 litere 2-4 litere
mână.