Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA POLITEHNICA din BUCUREȘTI

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Lucrarea nr.4

MĂSURAREA COEFICIENTULUI DE REFLEXIE SI A IMPEDANŢEI


NORMATE

Costache Toni Gabriel

Costache Alexandru

Teodosescu Andrei

431C

2019