Sunteți pe pagina 1din 1

ORGANIGRAMA UNIVERSITĂŢII NAŢIONALE DE APĂRARE „CAROL I”

SENATUL UNIVERSITAR
COMANDANT (RECTOR)
COMISIA DE ETICĂ
UNIVERSITARĂ

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL UNIVERSITĂŢII LOCŢIITOR

PRORECTOR PENTRU PRORECTOR PENTRU PREȘEDINTE DIRECTOR AL CONSILIULUI DIRECTOR


ACTIVITATĂȚI EDUCAȚIONALE CERCETARE AL SENATULUI PENTRU STUDII GENERAL
ŞTIINŢIFICĂ UNIVERSITARE DE ADMINISTRATI
DOCTORAT V

FACULTATEA DE COMANDĂ BIROUL CERCETARE


SECŢIA MANAGEMENT
ŞI STAT MAJOR ŞTIINŢIFICĂ, ŞCOALA
EDUCAŢIONAL
PROIECTE EUROPENE DOCTORALĂ
ȘI ERASMUS+

FACULTATEA DE SECURITATE
DEPARTAMENTUL DE FORMARE
ŞI APĂRARE
PROFESIONALĂ A ADULȚILOR CENTRUL DE STUDII
STRATEGICE
DE APĂRARE
ŞI SECURITATE STRUCTURI SUBORDONATE
COLEGIUL NAȚIONAL
DE APĂRARE DEPARTAMENTUL REGIONAL PENTRU
DEPARTAMENTUL PENTRU
MANAGEMENTUL RESURSELOR DE
ÎNVĂŢĂMÂNT DISTRIBUIT
APĂRARE - BRAŞOV
AVANSAT LA DISTANŢĂ BIBLIOTECA
UNIVERSITARĂ
ANEXE
DEPARTAMENTUL REGIONAL DE
MANAGEMENT AL CRIZELOR ŞI CENTRUL DE PREGĂTIRE A
OPERAŢII MULTINAŢIONALE CENTRUL DE LIMBI STRĂINE
CADRELOR MILITARE ÎN DOMENIUL
EDITURA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI ÎN
ARMATĂ
CENTRUL DE DREPT
INTERNAŢIONAL UMANITAR CABINET MEDICAL
IMPLEMENTARE
PROIECTE
CABINET MEDICINĂ DENTARĂ

FORMAŢIUNEA DE CAZARMARE