Sunteți pe pagina 1din 47

201

08°°-10°°
Metodologia cercetării şi cartografierii geomorfologice / Achim / LGF1
10°°-12°°
Degradarea solurilor / Demeter / LS
LUNI

12°°-14°°
Cuaternar / Ene / LB
14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°
Regiunile economice ale Europei / Stoiculescu / 2B
08°°-10°°

10°°-12°°
MARTI

12°°-14°°

14°°-16°° Didactica geografiei (facultativ) / Clius / LGF1

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

LIMBA FRANCEZĂ (facultativ) / Bordea / LGF3


MIERCURI

10°°-12°°

12°°-14°° Geomorfologie (morfosculpturală) / Nistor / LG1

14°°-16°°

16°°-18°°
Metodologia cercetării şi cartografierii pedologice / Săvulescu / LS
18°°-20°°
Riscuri geomorfologice / Popovici / IR
08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°
JOI

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°° LIMBA EN
VINERI

12°°-14°°

14°°-16°° Geografia solurilor / Oprea R. / LS

16°°-18°° Biogeografie conservaţionistă / Niculae / 4B

18°°-20°° Geografia aşezărilor umane / Taloş / Mihăilescu

08°°-10°°
BATA
08°°-10°°

SAMBATA 10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
GEOGRAFIE
202

Metodologia cercetării şi cartografierii geomorfologice / Achim / LGF1

Degradarea solurilor / Demeter / LS

Cuaternar / Ene / LB
REGIUNILE ECONOMICE ALE EUROPEI / Vijulie / Mihăilescu

DIDACTICA GEOGRAFIEI (facultativ) / Matei / Vâlsan

CUATERNAR / Ene / Mihăilescu

GEOMORFOLOGIE (MORFOSCULPTURALĂ) / Nedelea / Vâlsan

Geografia solurilor / Oprea R. / 4B

GEOGRAFIA SOLURILOR / Oprea / Vâlsan

GEOGRAFIA AŞEZĂRILOR UMANE / Nae / Vâlsan


Riscuri geomorfologice / Popovici / IR
METODOLOGIA CERCETĂRII ŞI CARTOGRAFIERII PEDOLOGICE / Săvulescu / LGF2
Geomorfologie (morfosculpturală) / Nistor / LG1

Didactica geografiei (facultativ) / Clius / LGF1

Metodologia cercetării şi cartografierii pedologice / Săvulescu / LS

RISCURI GEOMORFOLOGICE / Armaş / Mihăilescu

DEGRADAREA SOLURILOR / Demeter / Mihăilescu

METODOLOGIA CERCETĂRII ŞI CARTOGRAFIERII GEOMORFOLOGICE / Achim / LGF2

LIMBA ENGLEZĂ (facultativ) / Roşulescu /

BIOGEOGRAFIE CONSERVAŢIONISTĂ / Rozylowicz / Brătescu

Biogeografie conservaţionistă / Niculae / Tempus

Geografia aşezărilor umane / Taloş / Mihăilescu


Regiunile economice ale Europei / Stoiculescu / Vâlsan
GEOGRAFIE
203

Metodologia cercetării şi cartografierii geomorfologice / Achim / LGF1

Cuaternar / Ene / LB

Degradarea solurilor / Demeter / LS

NOMICE ALE EUROPEI / Vijulie / Mihăilescu

GEOGRAFIEI (facultativ) / Matei / Vâlsan

Regiunile economice ale Europei / Stoiculescu / 2B


UATERNAR / Ene / Mihăilescu

E (MORFOSCULPTURALĂ) / Nedelea / Vâlsan

RAFIA SOLURILOR / Oprea / Vâlsan

A AŞEZĂRILOR UMANE / Nae / Vâlsan

II ŞI CARTOGRAFIERII PEDOLOGICE / Săvulescu / LGF2


LIMBA FRANCEZĂ (facultativ) / Bordea / LGF3

Geografia aşezărilor umane / Taloş

Didactica geografiei (facultativ) / Clius / LGF1

Metodologia cercetării şi cartografierii pedologice / Săvulescu / LS

Geomorfologie (morfosculpturală) / Săndulache / Foto


OMORFOLOGICE / Armaş / Mihăilescu
Riscuri geomorfologice / Popovici / IR
EA SOLURILOR / Demeter / Mihăilescu

Biogeografie conservaţionistă / Niculae / Foto


ŞI CARTOGRAFIERII GEOMORFOLOGICE / Achim / LGF2

Geografia solurilor / Oprea R. / LS

CONSERVAŢIONISTĂ / Rozylowicz / Brătescu


204

Metodologia cercetării şi cartografierii geomorfologice / Achim / LGF1

Cuaternar / Ene / LB

Degradarea solurilor / Demeter / LS

Biogeografie conservaţionistă / Niculae / 2B

NCEZĂ (facultativ) / Bordea / LGF3

Didactica geografiei (facultativ) / Clius / LGF1

Metodologia cercetării şi cartografierii pedologice / Săvulescu / LS

Riscuri geomorfologice / Popovici / IR

LIMBA ENGLEZĂ (facultativ) / Roşulescu / LGF1

Geografia solurilor / Oprea R. / LS

Geografia aşezărilor umane / Taloş /

Geomorfologie (morfosculpturală) / Marin A. / 4B

Regiunile economice ale Europei / Stoiculescu / Vâlsan


205
08°°-10°° Sisteme teritoriale şi planificare în turism / Peptenatu / 4B Info
10°°-12°° Geomorfologie aplicată / Verga / LG1

12°°-14°° Geografia aşezărilor umane / Taloş /


LUNI

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MARTI

12°°-14°° Evaluarea resurselor turistice / Pintilii /

14°°-16°° Geografia solurilor / Săvulescu / LS

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MIERCURI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°
JOI

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
VINERI

12°°-14°°
Europa multiculturală / Irimia / MI
14°°-16°° Turism cultural / Teodorescu / IR
16°°-18°°
VINER
16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
SAMBATA

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
SERIA I
206

Sisteme teritoriale şi planificare în turism / Peptenatu / 4B Info


Geomorfologie aplicată / Verga /

GEOMORFOLOGIE APLICATĂ / Comănescu / Vâlsan

Evaluarea resurselor turistice / Pintilii /

Geografia solurilor / Săvulescu / LS

SISTEME TERITORIALE ŞI PLANIFICARE ÎN TURISM / Peptenatu / Conea

EUROPA MULTICULTURALĂ / Marin M. / Mehedinţi

GEOGRAFIA SOLURILOR / Oprea / Mehedinţi

DIDACTICA GEOGRAFIEI (facultativ) / Matei / Mehedinţi

Geografia aşezărilor umane / Taloş / 4B

Didactica geografiei (Facultativ) / Clius / 406

GEOGRAFIA AŞEZĂRILOR UMANE / Nae / Mehedinţi

LIMBA FRANCEZĂ (facultativ) / Nae / ST

EVALUAREA RESURSELOR TURISTICE / Drăghici / Mehedinţi


TURISM CULTURAL / Teodorescu / Mihăilescu

LIMBA ENGLEZĂ (facultativ) / Dincă / LGF2


Turism cultural / Teodorescu / IR
Europa multiculturală / Irimia / Brătescu
SERIA I
207

OLOGIE APLICATĂ / Comănescu / Vâlsan

Sisteme teritoriale şi planificare în turism / Peptenatu / LGF3

Evaluarea resurselor turistice / Pintilii /


Turism cultural / Teodorescu /

E ŞI PLANIFICARE ÎN TURISM / Peptenatu / Conea

ULTICULTURALĂ / Marin M. / Mehedinţi

FIA SOLURILOR / Oprea / Mehedinţi

OGRAFIEI (facultativ) / Matei / Mehedinţi

Europa multiculturală / Mocanu / MI

a geografiei (Facultativ) / Clius / 406

AŞEZĂRILOR UMANE / Nae / Mehedinţi

Geografia solurilor / Săvulescu / LS

A FRANCEZĂ (facultativ) / Nae / ST

SURSELOR TURISTICE / Drăghici / Mehedinţi


CULTURAL / Teodorescu / Mihăilescu

ENGLEZĂ (facultativ) / Dincă / LGF2

Geografia aşezărilor umane / Merciu C. /


Geomorfologie aplicată / Marin A. /
GEOGRAFIA TURISMULUI

208
08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°°

LUNI
14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

Sisteme teritoriale şi planificare în turism / Peptenatu / LGF3 08°°-10°°

Geomorfologie aplicată / Marin A. / 10°°-12°°

MARTI
Evaluarea resurselor turistice / Merciu C. / 12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MIERCURI

Geografia solurilor / Săvulescu / LS 12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

Geografia aşezărilor umane / Merciu C. / ST 08°°-10°°

Europa multiculturală / Mocanu / MI 10°°-12°°

12°°-14°°
JOI

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

Turism cultural / Teodorescu / Mihăilescu 10°°-12°°


VINERI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
VINER
16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

SAMBATA
10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
URISMULUI
SERIA a II-a
209

Evaluarea resurselor turistice / Pintilii /

Geomorfologie aplicată / Verga / 2B

GEOMORFOLOGIE APLICATĂ / Comăne

Geografia aşezărilor umane / Merciu C. / Foto


Sisteme teritoriale şi planificare în turism / Peptenatu / LGF3

SISTEME TERITORIALE ŞI PLANIFICARE ÎN TURISM

GEOGRAFIA SOLURILOR / Demete

EUROPA MULTICULTURALĂ / Marin M


Geografia solurilor / Săvulescu / LS

DIDACTICA GEOGRAFIEI / Matei / M

Didactica geografiei (Facultativ) / Burce

GEOGRAFIA AŞEZĂRILOR UMANE / Nae

LIMBA FRANCEZĂ (facultativ) / N


TURISM CULTURAL / Teodorescu / M

EVALUAREA RESURSELOR TURISTICE / Drăg


Turism cultural / Teodorescu /
Europa multiculturală / Irimia / MI
LIMBA ENGLEZĂ (facultativ) / Dincă /
SERIA a II-a
210

GEOMORFOLOGIE APLICATĂ / Comănescu / Vâlsan

Evaluarea resurselor turistice / Pintilii / LB

Sisteme teritoriale şi planificare în turism / Peptenatu / LGF3

Turism cultural / Teodorescu /

SISTEME TERITORIALE ŞI PLANIFICARE ÎN TURISM / Peptenatu / Vâlsan

GEOGRAFIA SOLURILOR / Demeter / LGF2

EUROPA MULTICULTURALĂ / Marin M. / Mehedinţi


Geomorfologie aplicată / Dobre / LG1

DIDACTICA GEOGRAFIEI / Matei / Mehedinţi

Didactica geografiei (Facultativ) / Burcea / Mehedinţi

Geografia solurilor / Săvulescu / LS

GEOGRAFIA AŞEZĂRILOR UMANE / Nae / Mehedinţi

LIMBA FRANCEZĂ (facultativ) / Nae / ST


TURISM CULTURAL / Teodorescu / Mihăilescu

EVALUAREA RESURSELOR TURISTICE / Drăghici / Mehedinţi

Geografia aşezărilor umane / Merciu C. / 2B

LIMBA ENGLEZĂ (facultativ) / Dincă / Mehedinţi


Europa multiculturală / Irimia / LG1
211

Sisteme teritoriale şi planificare în turism / Peptenatu / LH

Turism cultural / Teodorescu / 4B Info

Geografia solurilor / Săvulescu / LS

tu / Vâlsan

Geografia aşezărilor umane / Taloş / 4B

ţi
Evaluarea resurselor turistice / Pintilii /

nţi
Europa multiculturală / Mocanu / MI

ţi

edinţi

Geomorfologie aplicată / Verga / LS


212
Geostatistică / David V. / Facultatea de Chimie, Etaj I, Lab. Informatică
08°°-10°°

10°°-12°°
LUNI

12°°-14°° Legislaţie cadastrală / Badea A. / LA

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
MARTI

12°°-14°° GE
Geografia aşezărilor umane / Stoica / LGF3
14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
MIERCURI

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°° Geomorfologie (morfosculpturală) / Verga / LG1

10°°-12°° Tehnici cartografice statistice / Achim / LGF1

12°°-14°°
JOI

14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°° Biogeografie / Tîrlă / LB


VINERI

12°°-14°° LIMBA ENGLEZĂ (facultativ) / Roşulescu /

14°°-16°° Cadastru de specialitate / Merciu G. / LGF2

16°°-18°° Cartografie computerizată / Tudose / IR


VINE
16°°-18°° Cartografie computerizată / Tudose / IR

18°°-20°°

08°°-10°°
SAMBATA

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
CARTOGRAFIE
213
CADASTRU GENERAL / Badea Gh. / Brătescu
LEGISLAŢIE CADASTRALĂ / Badea A. / Mihăilescu

Legislaţie cadastrală / Badea A. / LA


Geostatistică / David V. / Facultatea de Chimie, Etaj I, Lab. Informatică

Geografia aşezărilor umane / Stoica / ST


GEOMORFOLOGIE (MORFOSCULPTURALĂ) / Nedelea / Vâlsan

Biogeografie / Tîrlă / LB

GEOGRAFIA AŞEZĂRILOR UMANE / Nae / Mehedinți

LIMBA FRANCEZĂ (facultativ) / Bordea / LGF3

Didactica geografiei (facultativ) / Clius / Brătescu

DIDACTICA GEOGRAFIEI (facultativ) / Matei / Mehedinţi

Geomorfologie (morfosculpturală) / Verga / LG1

Tehnici cartografice statistice / Achim / LGF1

BIOGEOGRAFIE / Manea / Brătescu

CARTOGRAFIE COMPUTERIZATĂ / Tudose / LGF2

TEHNICI CARTOGRAFICE STATISTICE / Achim / LGF2

LIMBA ENGLEZĂ (facultativ) / Roşulescu /

Cartografie computerizată / Tudose / IR

Cadastru de specialitate / Merciu G. / LGF2


Cadastru de specialitate / Merciu G. / LGF2
214

Legislaţie cadastrală / Badea A. / LA


Geostatistică / David V. / Facultatea de Chimie, Etaj I, Lab. Informatică

Tehnici cartografice statistice / Achim / LGF1

Biogeografie / Tîrlă / LB

Geografia aşezărilor umane / Stoica / LGF3

Geomorfologie (morfosculpturală) / Verga / LG1

Cartografie computerizată / Tudose / IR

LIMBA ENGLEZĂ (facultativ) / Roşulescu /


Cadastru de specialitate / Merciu G. / LGF2
PLANIFIC
215
08°°-10°°

10°°-12°° CADASTRU D
LUNI

12°°-14°° GEOMORFO

14°°-16°° BIO

16°°-18°°

18°°-20°° SISTEM

08°°-10°° GEOGRAFIA

10°°-12°°
MARTI

12°°-14°° Tehnici de anchetă socială / Taloș / LGF2

14°°-16°° Geografie regională: Europa / Vijulie /

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
Sisteme teritoriale / Drăghici / 406
MIERCURI

10°°-12°° LIMBA FRANCEZĂ (facultativ) / Bordea / LGF3


12°°-14°°
Biogeografie / Tîrlă / LB
14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°° DIDACTICA GEO

08°°-10°° Didactica geo

10°°-12°°
Geografie culturală / Cercleux /
12°°-14°° TEHNICI D
JOI

GEOGRA
14°°-16°°

16°°-18°° GEOGRAFIE RE
Cadastru de specialitate / Munteanu / Foto
18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°°
VINERI

12°°-14°° LIMBA ENGLEZĂ (facultativ) / Roşulescu /

14°°-16°°
VINERI
16°°-18°° Geomorfologie sculpturală / Marcu / LGF1

18°°-20°° Geografia aşezărilor umane / Merciu C. / LB

08°°-10°°
SAMBATA

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
PLANIFICARE TERITORIALĂ
216

CADASTRU DE SPECIALITATE / Badea Gh. / Brătescu

GEOMORFOLOGIE SCULPTURALĂ / Achim / LGF2

BIOGEOGRAFIE / Manea / Conea

SISTEME TERITORIALE / Ianoş / Conea

GEOGRAFIA AŞEZĂRILOR UMANE / Zamfir / Conea

Tehnici de anchetă socială / Taloș / Foto

Geografie regională: Europa / Vijulie / LB

LIMBA FRANCEZĂ (facultativ) / Bordea / LGF3

Biogeografie / Tîrlă / LB

DIDACTICA GEOGRAFIEI (facultativ) / Matei / Mehedinţi

Didactica geografiei (facultativ) / Burcea / Brătescu


Geografie culturală / Cercleux / IR

TEHNICI DE ANCHETĂ SOCIALĂ / Nae / LGF2


GEOGRAFIE CULTURALĂ / Cercleux / Conea
Sisteme teritoriale / Drăghici / ST
GEOGRAFIE REGIONALĂ: EUROPA / Vijulie / Mihăilescu

Cadastru de specialitate / Munteanu / Foto

NGLEZĂ (facultativ) / Roşulescu /

Geomorfologie sculpturală / Marcu / LGF1


Geografia aşezărilor umane / Merciu C. / MI

217

Cadastru de specialitate / Munteanu / IR


Geografie regională: Europa / Vijulie / LGF1

LIMBA FRANCEZĂ (facultativ) / Bordea / LGF3


Sisteme teritoriale / Drăghici / 406
Tehnici de anchetă socială / Taloș / 4A

ţi

Geografia aşezărilor umane / Merciu C. / Foto

Geografie culturală / Cercleux / Conea


u

Biogeografie / Tîrlă / LB

LIMBA ENGLEZĂ (facultativ) / Roşulescu /

Geomorfologie sculpturală / Marcu / LGF1


HIDROLOGIE
218
08°°-10°°
Geografia aşezărilor umane / Taloș / LA
10°°-12°°
LUNI

12°°-14°° GEOMORFOLOGIE (CLIMA

14°°-16°° PROGNOZE HID

16°°-18°° BIOGEOGRAF

18°°-20°° Biogeografie / Manea / LB


Fenomene hidrice de risc / Toroimac / LS
08°°-10°°
GEOGRAFIA AŞEZĂRILO
10°°-12°°
MARTI

12°°-14°° Didactica geogra

14°°-16°° BIOMETEORO

16°°-18°° Geomorfologie (climatică şi fluviatilă) / Teodor / LH

18°°-20°°

08°°-10°°
GEOGRAFIA EUR
MIERCURI

10°°-12°° LIMBA FRANCEZĂ


12°°-14°° FENOMENE HIDRIC

14°°-16°° AGROCLIMATOL

16°°-18°°

18°°-20°° DIDACTICA GEOGRAFIE

08°°-10°°

10°°-12°°

12°°-14°° Geografia Europei / Irimia / LS


JOI

14°°-16°°

16°°-18°° Biometeorologie / Grigore /

18°°-20°°

08°°-10°° Prognoze hidrologice / Diaconu / LH

10°°-12°° LIMBA ENGLEZĂ (facultativ) / Roşulescu /


VINERI

12°°-14°°

14°°-16°° Agroclimatologie / Constantin / 4A


VINERI
16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°
SAMBATA

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
HIDROLOGIE - METEOROLOGIE
219

Geografia aşezărilor umane / Taloș / LA


GEOMORFOLOGIE (CLIMATICĂ ŞI FLUVIATILĂ) / Nedelea / LG1

PROGNOZE HIDROLOGICE / Diaconu / LH

BIOGEOGRAFIE / Manea / Brătescu

Fenomene hidrice de risc / Toroimac / LH


GEOGRAFIA AŞEZĂRILOR UMANE / Dumitrache / Conea

Didactica geografiei (facultativ) / Clius / LH

BIOMETEOROLOGIE / Ionac / Brătescu

Geomorfologie (climatică şi fluviatilă) / Teodor / LH

GEOGRAFIA EUROPEI / Marin I. / Brătescu


LIMBA FRANCEZĂ (facultativ) / Bordea / LGF3
FENOMENE HIDRICE DE RISC / Toroimac / Conea

AGROCLIMATOLOGIE / Constantin / LGF2

DIDACTICA GEOGRAFIEI (facultativ) / Matei / Mehedinţi

Geografia Europei / Irimia / Foto


Biogeografie / Manea / MI

Biometeorologie / Grigore / 4A

LIMBA ENGLEZĂ (facultativ) / Roşulescu / LGF1

Prognoze hidrologice / Diaconu / LH

Agroclimatologie / Constantin / 4A
OGIE
220

a / LG1

nea
Fenomene hidrice de risc / Toroimac / Foto

Geomorfologie (climatică şi fluviatilă) / Teodor / ST

dinţi

Biometeorologie / Grigore / 4B Info

Geografia Europei / Irimia / ST


Biogeografie / Manea / MI

LEZĂ (facultativ) / Roşulescu / LGF1

Geografia aşezărilor umane / Taloș / 4B Info


Prognoze hidrologice / Diaconu / LH
Agroclimatologie / Constantin / 4A
GEO
221
08°°-10°°

10°°-12°°
LUNI

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°° GEOGR

18°°-20°°

08°°-10°° METODE EXPEDIȚIO


10°°-12°° LIMBA ENGLEZĂ (facultati
MARTI

12°°-14°° GEOM

14°°-16°° DINAMIC

16°°-18°° Didactic

18°°-20°° DEGRA
08°°-10°° Geomorfologie dinamică / Verga / 2B

LIMBA FRANCEZĂ (facultativ) / Bordea / LGF3


MIERCURI

10°°-12°°
Metode expediționare de cercetare a mediului / Onose / 406
12°°-14°° Geografia așezărilor umane / Matei /
14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°° Dinamica mediilor europene / Zaharia A. / MI

10°°-12°° Degradarea terenurilor / Oprea R. / LS


12°°-14°° Biomuri continentale / Niță / Tempus
JOI

Gestiunea durabilă a deşeurilor / Mănoiu / Foto


14°°-16°°

16°°-18°°

18°°-20°°

08°°-10°°

10°°-12°° BIOMU
VINERI

12°°-14°° PO
INTRODUCER
14°°-16°°
VINERI
16°°-18°° GESTIUNE
Poluarea mediului / Mănoiu / MI
18°°-20°° Introducere în ecologia peisajului / Năstase, Stoicescu / Tempus
08°°-10°°
SAMBATA

10°°-12°°

12°°-14°°

14°°-16°°

16°°-18°°
GEOGRAFIA MEDIULUI
222

GEOGRAFIA AȘEZĂRILOR UMANE / Matei / Conea

METODE EXPEDIȚIONARE DE CERCETARE A MEDIULUI / Vânău / Mehedinți


LIMBA ENGLEZĂ (facultativ) / Oanca / Sala Amfiteatru, Științe Politice, Str. Spiru Haret

GEOMORFOLOGIE DINAMICĂ / Ene / Mihăilescu

DINAMICA MEDIILOR EUROPENE / Marin M. / Vâlsan

Didactica geografiei (facultativ) / Clius / Mihăilescu

DEGRADAREA TERENURILOR / Oprea R. / Brătescu


Dinamica mediilor europene / Zaharia A. / LGF3

Geomorfologie dinamică / Verga / 2B


Geografia așezărilor umane / Matei /
Metode expediționare de cercetare a mediului / Onose / 406

Degradarea terenurilor / Oprea R. / LS

Gestiunea durabilă a deşeurilor / Mănoiu / Foto

Biomuri continentale / Niță / LB

BIOMURI CONTINENTALE / Rozylowicz / Brătescu

POLUAREA MEDIULUI / Mănoiu / Vâlsan


INTRODUCERE ÎN ECOLOGIA PEISAJULUI / Sttupariu / Brătescu
Introducere în ecologia peisajului / Năstase, Stoicescu / LH
GESTIUNEA DURABILĂ A DEŞEURILOR / Mănoiu / Vâlsan

Poluarea mediului / Mănoiu / MI


223

Metode expediționare de cercetare a mediului / Onose / Tempus


hedinți
r. Spiru Haret

LIMBA FRANCEZĂ (facultativ) / Bordea / LGF3

Geomorfologie dinamică / Verga / IR


Geografia așezărilor umane / Matei / 4B Info

Dinamica mediilor europene / Zaharia A. / LH


Degradarea terenurilor / Oprea R. / LS
Gestiunea durabilă a deşeurilor / Mănoiu / Foto

Biomuri continentale / Niță / LGF3

u
Poluarea mediului / Mănoiu / MI
Introducere în ecologia peisajului / Năstase, Stoicescu / Tempus