Sunteți pe pagina 1din 1



Accesați adresa: http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html

Navigați în aplicația INIS Viewer pe teritoriul României și activați pe rând apoi simultan
straturile „Administrativ”, „Transporturi”, „Hidrografie”, „Acoperirea Terenului” din TopRO5 –
Planul de referință al României corespunzător scării 1/5000.
1. Utilizați instrumentele disponibile și căutați: Localități / Râuri / Lacuri / Unități
Administrative / Drumuri;
2. Puneți un Semn de carte pe zona din România care are o anumită semnificație pentru
dumneavoastră;
3. Salvați un document pdf „Harta mea” cu zona pe care o cunoașteți cel mai bine;
4. Exersați și analizați „Conținutul hărții” modificând vizibilitatea layerelor;
5. Folosiți instrumentul „Identificare” și descoperiți caracteristicile elementelor de conținut
ale TopRO5;
6. Măsurați Distanțe/Arii în diferite unități de măsură folosind instrumentul corespunzător
7. Desenați și etichetați un element pe harta României;
8. Vizualizați harta la diferite niveluri de zoom urmărind scara grafică liniară afișată în
partea din stânga jos și scrieți concluziile la care ați ajuns;
9. Urmăriți poziția mouse-ului și perechea de coordonate plane care îi sunt asociate,
afișate în stânga jos; Specificați câteva concluzii referitoare la proiecția Stereografică
1970.
Toate exercițiile parcurse vor fi însoțite de imagini (printscreen) și explicații.

Accesați adresa: http://geoportal.gov.ro/viewers/ro_RO/index.html


Instrument de vizualizare și analiză spațială
Agenția Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a implementat in perioada
22.10.2012 – 21.01.2015, proiectul INSPIRE - decizii fundamentate, politici coerente la nivel
naţional, un cadru european unitar, SMIS 37956, cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Dezvoltarea Capacitații Administrative si Bugetul de Stat, Domeniul
Major de Intervenţie 2.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor.
Scopul proiectului a fost reprezentat de crearea cadrului tehnic și juridic necesar realizării
infrastructurii de date spațiale din România în vederea alinierii la exigențele europene impuse
prin Directiva INSPIRE. Acest lucru va conduce la îmbunătățirea furnizării de servicii publice
de către ANCPI privind căutarea, vizualizarea, descărcarea, transformarea datelor spaţiale
atât de către autorităţile publice în vederea fundamentării politicilor şi deciziilor în domeniile în
care acestea activează, cât şi de către cetăţeni în vederea unei mai bune informări a acestora
cu privire la informaţiile generate în contextul Directivei INSPIRE.
1. Căutați o parcelă după adresă și după numărul cadastral;
2. Faceți o analiză asupra unei arii naturale protejate;
Accesați adresa: http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html

2017