Sunteți pe pagina 1din 60

Sisteme Informaţionale

Geografice în cartografie
şi cadastru
C05: Sisteme de coordonate şi proiecţii
cartografice folosite în cartografie şi cadastru.
Alegerea sistemelor de coordonate şi a proiecţiei
cartografice. Sisteme de coordonate în cadastrul
României.
Conf. univ. dr. ing. Tiberius TOMOIAGĂ
Tel.: 0722.91.46.22
Email: t_tibis@yahoo.com
LOGO
Forma şi figura Pământului

 De-a lungul istoriei, "figura Pământului“ a


trecut de la modele plane la modele
sferice suficient de precise pentru a
permite explorarea, cartografierea şi
navigaţia la nivel global.
Forma şi figura Pământului
 Cele 4 suprafeţe utilizate pentru
modelarea formei Pământului:
 Planul
 Sfera
 Elipsoidul
 Geoidul
Forma şi figura Pământului
 În prezent 3 suprafeţe au o importanţă
deosebită:
 Suprafaţa topografică
 Suprafaţa elipsoidului
 Suprafaţa geoidului
Forma şi figura Pământului

 Modelele plane ale Pământului sunt


folosite şi în prezent pentru măsurători pe
distanţe mici, pentru care valoarea curburii
terestre este nesemnificativă (de ordinul
zecilor de km).
Forma şi figura Pământului
 Modelele sferice ale Pământului
aproximează suprafaţa acestuia cu o sfera
de o anumită rază.
• Modelele sferice sunt des utilizate în sistemele de
navigaţie pe distanţe mici (VOR-DME) şi pentru
diverse aproximări la nivel global.
• La nivelul polilor, diferenţa între raza medie a
sferei şi raza reală este în jurul a 20 km.
Sfera
Forma şi figura Pământului
 Modelele elipsoidale ale Pământului sunt
necesare pentru determinarea de unghiuri
şi lungimi pe distanţe foarte mari.
• Receptoarele pentru navigaţia folosind Loran-C şi
GPS folosesc modele elipsoidale pentru
determinarea poziţiilor.
• Modelele elipsoidale se definesc printr-o semiaxă
mare şi o semiaxa mica (o raza ecuatorială şi o
raza polară).
• Cele mai bune modele pot avea în raport cu
suprafaţa liniştită a mărilor şi oceanelor variaţii de
până la 100 m.
Elipsoidul
Elipsoidul
 Un elipsoid este definit fie prin semiaxa
mare, a şi semiaxa mică, b, fie prin a şi
prin turtire. Turtirea reprezintă diferenţa
dintre lungimile celor două semiaxe
exprimate ca o fracţie sau ca un număr
zecimal.

 Turtirea, f, este:
Elipsoidul

 O altă mărime, care ca şi turtirea descrie


suprafaţa elipsoidului (sferoidului) este
pătratul excentricităţii, e2.

 Ea este dată de relaţia:


Elipsoizi
Reference Ellipsoid ID Semi-Major Semi-Minor Flattening
Code Axis a Axis b f

Airy (1930) AA 6377563.396 6356256.9090 1/299.3249646

Australian National AN 6378160 6356774.7190 1/298.25

Bessel 1841

Ethiopia, Indonesia, Japan, Korea BR 6377397.155 6356078.9630 1/299.1528128

Namibia BN 6377483.865 6356165.383 1/299.1528128

Clarke 1866 CC 6378206.4 6356583.800 1/294.9786982

Clarke 1880 CD 6378249.145 6356514.870 1/293.465

Everest

Brunei & E. Malasia (Sabah & Sarawak) EB 6377298.556 6356097.550 1/300.8017

India 1830 EA 6377276.345 6356075.413 1/300.8017

India 1956* EC 6377301.243 6356100.228 1/300.8017

Pakistan* EF 6377309.613 6356109.571 1/300.8017

W. Malasia and Singapore 1948 EE 6377304.063 6356103.039 1/300.8017

W. Malasia 1969* ED 6377295.664 6356094.668 1/300.8017


Elipsoizi
Reference Ellipsoid ID Semi-Major Semi-Minor Flattening
Code Axis a Axis b f

Geodetic Reference System 1980 (GRS 80) RF 6378137 6356752.3141 1/298.257222101

Helmert 1906 HE 6378200 6356818.170 1/298.3

Hough 1960 HO 6378270 6356794.343 1/297

Indonesian 1974 ID 6378160 6356774.504 1/298.247

International 1924 IN 6378388 6356911.946 1/297

Krassovsky 1940 KA 6378245 6356863.019 1/298.3

Modified Airy AM 6377340.189 6356034.4480 1/299.3249646

Modified Fischer 1960 (South Asia) FA 6378155 6356773.320 1/298.3

South American 1969 SA 6378160 6356774.719 1/298.25

World Geodetic System 1972 (WGS 72) WD 6378135 6356750.520 1/298.26

World Geodetic System 1984 (WGS 84) WE 6378137 6356752.3142 1/298.257223563


Elipsoidul

 Oferă cea mai bună aproximare


matematică a Pământului

 Suprafaţă geometrică simplă

 Nu poate fi “simţit” de către instrumente


Geoidul
 Geoidul este un termen grecesc la origine
şi însemna “de forma Pământului” şi
reprezintă cea mai uzuală aproximare a
formei Pământului.

 Reprezintă suprafaţa echipotenţială a


câmpului gravific al Pământului care
aproximează cel mai bine nivelul mediul al
mării la nivel global.
Geoidul

 Limitări:
 Nu are o formula matematică completă.

 Variaţiile suprafeţei care apar în timp pot


introduce erori în determinări.

 Neregularităţile suprafeţei ar necesita un


număr prohibitiv de calcule.
Geoidul global
Relaţia geoid - elipsoid
Relaţia geoid - elipsoid
Sisteme de coordonate
elementare
 Sisteme clasice, utilizate în geometrie şi
trigonometrie.
 Utilizate pentru reprezentarea punctelor în
spaţiul bidimensional sau tridimensional.
Sisteme de coordonate
elementare
 René Descartes (1596-1650) a introdus
sistemele de coordonate ortogonale
(folosesc unghiuri drepte).
 Aceste sisteme bidimensionale sau
tridimensionale, utilizate în geometria
analitică, sunt denumite frecvent sisteme
carteziene.
 Sistemele care se bazează pe unghiuri
măsurate faţă de o axă şi pe distanţe se
mai numesc şi sisteme polare.
Sisteme de coordonate
elementare

1. Sisteme de coordonate plane


(bidimensionale, 2D)

 Sistemele de coordonate bidimensionale


sunt definite într-un singur plan.
Sisteme de coordonate
elementare
Sisteme de coordonate
elementare
Sisteme de coordonate
elementare
Sisteme de coordonate
elementare
Sisteme de coordonate
elementare

2. Sisteme de coordonate tridimensionale


(3D)

 Sistemele de coordonate tridimensionale


sunt definite cu ajutorul a două plane
ortogonale.
Sisteme de coordonate
elementare
Sisteme de coordonate
elementare
Sisteme de coordonate
elementare
Sisteme de coordonate
elementare
Sisteme de coordonate utilizate
în geomatică
 Coordonate geocentrice (Earth Centered,
Earth Fixed - ECEF).
 Coordonate sferice sau coordonate
geografice
 Coordonate proiectate sau în sistemul de
proiecţie
Coordonate geocentrice ECEF

 Coordonatele carteziene ECEF X, Y şi Z


definesc poziţiile tridimensionale ale
punctelor în raport cu centrul de masă al
elipsoidului de referinţă și al Pământului.
Coordonate geocentrice ECEF

 Definire:
 Axa Z este orientată din centrul elipsoidului
(originea sistemului) către polul nord.
 Axa X este dată de linia de intersecţia a
planelor definite de primul meridian şi ecuator.
 Axa Y este dată de linia de intersecţia a unui
plan rotit cu 90◦ spre est faţă de primul
meridian şi planul ecuatorial.
Coordonate geocentrice ECEF
Coordonate geocentrice ECEF

 Acest sistem este utilizat de către GPS


pentru calculele interne.
 Datorită modului de definire şi a relaţiilor
de calcul aceste coordonate sunt rar
afişate de către receptoarele GPS, fiind în
mod frecvent convertite în alte sisteme.
Sistemul de coordonate
geografice - GCS
 Coordonatele sferice sau coordonatele
geografice sunt probabil cele mai
cunoscute tipuri de coordonate.
 Aces sistem foloseşte o suprafaţă sferică
tridimensională pentru definirea poziţiilor
pe suprafaţa terestră.
 Un punct este definit cu ajutorul
longitudinii şi latitudinii.
Sistemul de coordonate
geografice - GCS
Cercurile mari şi cercurile mici
 Un CERC MARE este cercul de pe suprafaţa
sferei a cărui plan intersectează centru
acesteia.
 Un cerc mare împarte sfera în două părţi
simetrice.
Sistemul de coordonate
geografice - GCS
Cercurile mari şi cercurile mici
 CERCUL MIC – Orice cerc de pe suprafaţa
sferei care nu este un cerc mare.
 CERCUL MIC este orice cerc de pe suprafaţa
sferei a cărui plan nu conţine centru acesteia.
Sistemul de coordonate
geografice - GCS

LATITUDINEA:
 Paralele sau liniile de latitudine – Cercuri mici
ale căror plane sunt paralele cu planul
ecuatorial.
 Măsurate în grade relativ la Ecuator.
Sistemul de coordonate
geografice - GCS
LONGITUDINEA:
 Meridianele sau liniile de longitudine – Arce
pe un cerc mare de la un pol la altul (jumătăţi
de cerc mare).
 Primul meridian – selectat în mod arbitrar în
1884 ca fiind meridianul care intersectează
Observatorul Regal Greenwich, Anglia.
Sistemul de coordonate
geografice - GCS
 LATITUDINEA sau
paralelele au valori
între 0 şi 90 de grade,
nord sau sud faţă de
Ecuator.
 LONGITUDINEA sau
meridianele au valori
între 0 şi 180 de
grade, est sau vest
faţă de Primul
meridian.
Sistemul de coordonate
geografice - GCS

Latitudinea şi longitudinea
geodezică şi
Latitudinea şi longitudinea
astronomică
Sistemul de coordonate ale
proiecţiei (proiectate)

 Acest sistem de coordonate are o origine


(polul proiecţiei), o abscisă (axa
orizontală) şi o ordonată (axa verticală).
Coordonatele unui punct sunt date de
valoarea distanţelor faţă de origine pe
direcţiile est – vest respectiv nord – sud.
 Valorile coordonatelor sunt date de obicei
în metri sau picioare, iar în programele de
specialitate mai sunt referita ca eastings şi
northings.
Sistemul de coordonate ale
proiecţiei (proiectate)

 În vederea eliminării valorilor negative ale


coordonatelor şi a greşelilor ce pot fi
induse de către acestea, în general
originea acestor sisteme de coordonate
este translatată, astfel încât valorile
coordonatelor să fie exclusiv pozitive.
 Aceste translaţii mai sunt referite în
programele de specialitate ca false
eastings şi false northings
Sistemul de coordonate ale
proiecţiei (proiectate)
Easting şi False Easting
Northing şi False Northing
Datumul orizontal- definire
 Datumurile geodezice definesc
dimensiunea şi forma Pământului precum
şi originea şi orientarea sistemelor de
coordonate utilizate la cartografierea
acestuia.
 Un datum defineşte poziţia unui sferoid
relativ la centrul Pământului.
 Datumurile geodezice au început să fie
utilizate doar după anul 1700, când s-a
determinat forma elipsoidala a Pământului.
Datumul orizontal- definire

Originea
datumului pe
suprafaţa
Pământului

Model elipsoidal
bazat pe
măsurători mai
puţin precise
Datumul orizontal - definire

Originea
elipsoidului
WGS84 este în
centru de masă al
Pământului ceea
ce îl face ideal ca
datum GPS.
Datumul orizontal - definire
Datumul orizontal - exemple
Datumul orizontal - exemple
Datumul orizontal - exemple
Datumul orizontal - exemple
Datumul orizontal - exemple
Datumul orizontal - exemple
Datumul vertical

geoid

elipsoid
Datumul vertical în Europa

58
Datum - rol
Întrebări?......