Sunteți pe pagina 1din 60
Sisteme Informaţionale Geografice în cartografie şi cadastru
Sisteme Informaţionale
Geografice în cartografie
şi cadastru

C05: Sisteme de coordonate şi proiecţii cartografice folosite în cartografie şi cadastru. Alegerea sistemelor de coordonate şi a proiecţiei cartografice. Sisteme de coordonate în cadastrul României.

Conf. univ. dr. ing. Tiberius TOMOIAGĂ Tel.: 0722.91.46.22 Email: t_tibis@yahoo.com

în cadastrul României. Conf. univ. dr. ing. Tiberius TOMOIAGĂ Tel.: 0722.91.46.22 Email: t_tibis@yahoo.com LOGO

LOGO

Forma şi figura Pământului  De-a lungul istoriei, "figura Pământului “ a trecut de la
Forma şi figura Pământului
Forma şi figura Pământului

De-a lungul istoriei, "figura Pământului“ a trecut de la modele plane la modele sferice suficient de precise pentru a permite explorarea, cartografierea şi navigaţia la nivel global.

plane la modele sferice suficient de precise pentru a permite explorarea, cartografierea şi navigaţia la nivel
 Cele Forma şi figura Pământului 4 suprafeţe utilizate pentru modelarea formei Pământului : 

Cele

Forma şi figura Pământului
Forma şi figura Pământului

4

suprafeţe

utilizate

pentru

modelarea formei Pământului:

Planul

Sfera

Elipsoidul

Geoidul

4 suprafeţe utilizate pentru modelarea formei Pământului :  Planul  Sfera  Elipsoidul  Geoidul
Forma şi figura Pământului  În prezent 3 suprafeţe au o importanţă deosebită : 
Forma şi figura Pământului
Forma şi figura Pământului

În prezent 3 suprafeţe au o importanţă deosebită:

Suprafaţa topografică

Suprafaţa elipsoidului

Suprafaţa geoidului

au o importanţă deosebită :  Suprafaţa topografic ă  Suprafaţa elipsoidului  Suprafaţa geoidului
Forma şi figura Pământului  Modelele plane ale Pământului sunt folosite şi în prezent pentru
Forma şi figura Pământului
Forma şi figura Pământului

Modelele

plane

ale

Pământului

sunt

folosite şi în prezent pentru măsurători pe distanţe mici, pentru care valoarea curburii

terestre este nesemnificativă (de ordinul zecilor de km).

pe distanţe mici, pentru care valoarea curburii terestre este nesemnificativă (de ordinul zecilor de km).
Forma şi figura Pământului  Modelele sferice ale Pământului aproximează suprafaţa acestuia cu o sfera
Forma şi figura Pământului
Forma şi figura Pământului

Modelele

sferice

ale

Pământului

aproximează suprafaţa acestuia cu o sfera de o anumită rază.

• Modelele sferice sunt des utilizate în sistemele de navigaţie pe distanţe mici (VOR-DME) şi pentru diverse aproximări la nivel global. • La nivelul polilor, diferenţa între raza medie sferei şi raza reală este în jurul a 20 km.

a

nivel global. • La nivelul polilor, diferenţa între raza medie sferei şi raza reală este în
Sfera
Sfera
Sfera
Forma şi figura Pământului  Modelele elipsoidale ale Pământului sunt necesare pentru determinarea de unghiuri
Forma şi figura Pământului
Forma şi figura Pământului

Modelele elipsoidale ale Pământului sunt necesare pentru determinarea de unghiuri şi lungimi pe distanţe foarte mari.

• Receptoarele pentru navigaţia folosind Loran-C şi GPS folosesc modele elipsoidale pentru determinarea poziţiilor. • Modelele elipsoidale se definesc printr-o semiaxă mare şi o semiaxa mica (o raza ecuatorială şi o raza polară). • Cele mai bune modele pot avea în raport cu suprafaţa liniştită a mărilor şi oceanelor variaţii de până la 100 m.

Elipsoidul
Elipsoidul
Elipsoidul
Elipsoidul
Elipsoidul
Elipsoidul
Elipsoidul  Un elipsoid este definit fie prin semiaxa mare, a şi semiaxa mică ,
Elipsoidul
Elipsoidul

Un elipsoid este definit fie prin semiaxa mare, a şi semiaxa mică, b, fie prin a şi prin turtire. Turtirea reprezintă diferenţa dintre lungimile celor două semiaxe exprimate ca o fracţie sau ca un număr zecimal.

Turtirea, f, este:

dintre lungimile celor două semiaxe exprimate ca o fracţie sau ca un număr zecimal.  Turtirea,
Elipsoidul  O altă mărime, care ca şi turtirea descrie suprafaţa elipsoidului (sferoidului) este pătratul
Elipsoidul
Elipsoidul

O altă mărime, care ca şi turtirea descrie suprafaţa elipsoidului (sferoidului) este pătratul excentricităţii, e 2 .

Ea este dată de relaţia:

suprafaţa elipsoidului (sferoidului) este pătratul excentricităţii , e 2 .  Ea este dată de relaţia
Elipsoizi Reference Ellipsoid ID Semi-Major Semi-Minor Flattening Code Axis a Axis b f Airy (1930)
Elipsoizi
Reference Ellipsoid
ID
Semi-Major
Semi-Minor
Flattening
Code
Axis a
Axis b
f
Airy (1930)
AA
6377563.396
6356256.9090
1/299.3249646
Australian National
AN
6378160
6356774.7190
1/298.25
Bessel 1841
Ethiopia, Indonesia, Japan, Korea
BR
6377397.155
6356078.9630
1/299.1528128
Namibia
BN
6377483.865
6356165.383
1/299.1528128
Clarke 1866
CC
6378206.4
6356583.800
1/294.9786982
Clarke 1880
CD
6378249.145
6356514.870
1/293.465
Everest
Brunei & E. Malasia (Sabah & Sarawak)
EB
6377298.556
6356097.550
1/300.8017
India 1830
EA
6377276.345
6356075.413
1/300.8017
India 1956*
EC
6377301.243
6356100.228
1/300.8017
Pakistan*
EF
6377309.613
6356109.571
1/300.8017
W.
Malasia and Singapore 1948
EE
6377304.063
6356103.039
1/300.8017
W.
Malasia 1969*
ED
6377295.664
6356094.668
1/300.8017
Elipsoizi Reference Ellipsoid ID Semi-Major Semi-Minor Flattening Code Axis a Axis b f Geodetic Reference
Elipsoizi
Reference Ellipsoid
ID
Semi-Major
Semi-Minor
Flattening
Code
Axis a
Axis b
f
Geodetic Reference System 1980 (GRS 80)
RF
6378137
6356752.3141
1/298.257222101
Helmert 1906
HE
6378200
6356818.170
1/298.3
Hough 1960
HO
6378270
6356794.343
1/297
Indonesian 1974
ID
6378160
6356774.504
1/298.247
International 1924
IN
6378388
6356911.946
1/297
Krassovsky 1940
KA
6378245
6356863.019
1/298.3
Modified Airy
AM
6377340.189
6356034.4480
1/299.3249646
Modified Fischer 1960 (South Asia)
FA
6378155
6356773.320
1/298.3
South American 1969
SA
6378160
6356774.719
1/298.25
World Geodetic System 1972 (WGS 72)
WD
6378135
6356750.520
1/298.26
World Geodetic System 1984 (WGS 84)
WE
6378137
6356752.3142
1/298.257223563
Elipsoidul  Oferă cea mai bună aproximare matematică a Pământului  Suprafaţă geometrică simplă 
Elipsoidul
Elipsoidul

Oferă cea mai bună aproximare matematică a Pământului

Suprafaţă geometrică simplă

Nu poate fi “simţit” de către instrumente

matematică a Pământului  Suprafaţă geometrică simplă  Nu poate fi “simţit” de către instrumente
Geoidul  Geoidul este un termen grecesc la origine şi însemna “de forma Pământului ”
Geoidul
Geoidul

Geoidul este un termen grecesc la origine şi însemna “de forma Pământuluişi reprezintă cea mai uzuală aproximare a formei Pământului.

Reprezintă suprafaţa echipotenţială a câmpului gravific al Pământului care aproximează cel mai bine nivelul mediul al mării la nivel global.

 Limit ări : Geoidul  Nu are o formula matematică completă .  Variaţiile

Limitări:

Geoidul
Geoidul

Nu are o formula matematică completă.

Variaţiile

suprafeţei care apar în timp pot

introduce erori în determinări.

Neregularităţile

suprafeţei

ar

necesita

un

număr prohibitiv de calcule.

Geoidul global
Geoidul global
Geoidul global
Relaţia geoid - elipsoid
Relaţia geoid - elipsoid
Relaţia geoid - elipsoid
Relaţia geoid - elipsoid
Sisteme de coordonate elementare  Sisteme clasice, utilizate în geometrie şi trigonometrie.  Utilizate
Sisteme de coordonate elementare
Sisteme de coordonate
elementare

Sisteme clasice, utilizate în geometrie şi trigonometrie. Utilizate pentru reprezentarea punctelor în spaţiul bidimensional sau tridimensional.

şi trigonometrie.  Utilizate pentru reprezentarea punctelor în spaţiul bidimensional sau tridimensional.
Sisteme de coordonate elementare  René Descartes (1596-1650) a introdus sistemele de coordonate ortogonale (folosesc

Sisteme de coordonate elementare

René Descartes (1596-1650) a introdus sistemele de coordonate ortogonale (folosesc unghiuri drepte). Aceste sisteme bidimensionale sau tridimensionale, utilizate în geometria analitică, sunt denumite frecvent sisteme carteziene. Sistemele care se bazează pe unghiuri măsurate faţă de o axă şi pe distanţe se mai numesc şi sisteme polare.

Sisteme de coordonate elementare 1. Sisteme de coordonate (bidimensionale, 2D) plane  Sistemele de coordonate

Sisteme de coordonate elementare

1.

Sisteme

de

coordonate

(bidimensionale, 2D)

plane

Sistemele de coordonate bidimensionale sunt definite într-un singur plan.

de coordonate (bidimensionale, 2D) plane  Sistemele de coordonate bidimensionale sunt definite într-un singur plan.
Sisteme de coordonate elementare

Sisteme de coordonate elementare

Sisteme de coordonate elementare
Sisteme de coordonate elementare
Sisteme de coordonate elementare

Sisteme de coordonate elementare

Sisteme de coordonate elementare
Sisteme de coordonate elementare
Sisteme de coordonate elementare

Sisteme de coordonate elementare

Sisteme de coordonate elementare
Sisteme de coordonate elementare

Sisteme de coordonate elementare

Sisteme de coordonate elementare
Sisteme de coordonate elementare 2. Sisteme de coordonate tridimensionale (3D)  Sistemele de coordonate

Sisteme de coordonate elementare

2. Sisteme de coordonate tridimensionale

(3D)

Sistemele de coordonate tridimensionale sunt definite cu ajutorul a două plane ortogonale.

tridimensionale (3D)  Sistemele de coordonate tridimensionale sunt definite cu ajutorul a două plane ortogonale.
Sisteme de coordonate elementare

Sisteme de coordonate elementare

Sisteme de coordonate elementare
Sisteme de coordonate elementare

Sisteme de coordonate elementare

Sisteme de coordonate elementare
Sisteme de coordonate elementare

Sisteme de coordonate elementare

Sisteme de coordonate elementare
Sisteme de coordonate elementare

Sisteme de coordonate elementare

Sisteme de coordonate elementare
Sisteme de coordonate utilizate în geomatică
Sisteme de coordonate utilizate
în geomatică

Coordonate geocentrice (Earth Centered, Earth Fixed - ECEF).

Coordonate

sferice

coordonate

sau

geografice

Coordonate proiectate sau în sistemul de proiecţie

ixed - ECEF).  Coordonate sferice coordonate sau geografice  Coordonate proiectate sau în sistemul de
Coordonate geocentrice ECEF  Coordonatele carteziene ECEF X, Y şi Z definesc poziţiile tridimensionale ale
Coordonate geocentrice ECEF
Coordonate geocentrice ECEF

Coordonatele carteziene ECEF X, Y şi Z definesc poziţiile tridimensionale ale punctelor în raport cu centrul de masă al elipsoidului de referinţă și al Pământului.

tridimensionale ale punctelor în raport cu centrul de masă al elipsoidului de referinţă și al Pământului
Coordonate geocentrice ECEF
Coordonate geocentrice ECEF

Definire:

Axa Z este orientată din centrul elipsoidului (originea sistemului) către polul nord.

de intersecţia a

planelor definite de primul meridian şi ecuator. Axa Y este dată de linia de intersecţia a unui plan rotit cu 90 spre est faţă de primul meridian şi planul ecuatorial.

Axa

X este

dată de linia

Coordonate geocentrice ECEF
Coordonate geocentrice ECEF
Coordonate geocentrice ECEF
Coordonate geocentrice ECEF
Coordonate geocentrice ECEF

Acest sistem este utilizat de către GPS pentru calculele interne. Datorită modului de definire şi a relaţiilor de calcul aceste coordonate sunt rar afişate de către receptoarele GPS, fiind în mod frecvent convertite în alte sisteme.

aceste coordonate sunt rar afişate de către receptoarele GPS, fiind în mod frecvent convertite în alte
Sistemul de coordonate geografice - GCS  Coordonatele sferice sau coordonatele geografice sunt probabil cele

Sistemul de coordonate geografice - GCS

Coordonatele sferice sau coordonatele geografice sunt probabil cele mai cunoscute tipuri de coordonate.

Aces sistem foloseşte o suprafaţă sferică tridimensională pentru definirea poziţiilor pe suprafaţa terestră.

Un

punct

este

definit

cu

longitudinii şi latitudinii.

ajutorul

Sistemul de coordonate geografice - GCS Cercurile mari şi cercurile mici  Un CERC MARE

Sistemul de coordonate geografice - GCS

Cercurile mari şi cercurile mici

Un CERC MARE este cercul de pe suprafaţa sferei a cărui plan intersectează centru acesteia.

Un

părţi

mare împarte sfera în două

cerc

simetrice.

sferei a cărui plan intersectează centru acesteia.  Un părţi mare împarte sfera în două cerc
Sistemul de coordonate geografice - GCS Cercurile mari şi cercurile mici  CERCUL MIC –

Sistemul de coordonate geografice - GCS

Cercurile mari şi cercurile mici

CERCUL MIC – Orice cerc de pe suprafaţa sferei care nu este un cerc mare. CERCUL MIC este orice cerc de pe suprafaţa sferei a cărui plan nu conţine centru acesteia.

un cerc mare.  CERCUL MIC este orice cerc de pe suprafaţa sferei a cărui plan
Sistemul de coordonate geografice - GCS LATITUDINEA:  Paralele sau liniile de latitudine – Cercuri

Sistemul de coordonate geografice - GCS

LATITUDINEA:

Paralele sau liniile de latitudine – Cercuri mici ale căror plane sunt paralele cu planul ecuatorial.

Măsurate în grade relativ la Ecuator.

– Cercuri mici ale căror plane sunt paralele cu planul ecuatorial.  M ăsurate în grade
Sistemul de coordonate geografice - GCS LONGITUDINEA:  Meridianele sau liniile de longitudine – Arce

Sistemul de coordonate geografice - GCS

LONGITUDINEA:

Meridianele sau liniile de longitudine – Arce pe un cerc mare de la un pol la altul (jumătăţi de cerc mare). Primul meridian – selectat în mod arbitrar în 1884 ca fiind meridianul care intersectează Observatorul Regal Greenwich, Anglia.

– selectat în mod arbitrar în 1884 ca fiind meridianul care intersectează Observatorul Regal Greenwich, Anglia.
Sistemul de coordonate geografice - GCS  LATITUDINEA sau paralelele au valori între 0 şi

Sistemul de coordonate geografice - GCS

LATITUDINEA sau paralelele au valori între 0 şi 90 de grade, nord sau sud faţă de Ecuator.

LONGITUDINEA sau meridianele au valori

180 de

între

0

şi

grade,

est

sau

vest

faţă

de

Primul

sau meridianele au valori 180 de între 0 şi grade, est sau vest faţă de Primul

meridian.

Sistemul de coordonate geografice - GCS Latitudinea şi longitudinea geodezică şi Latitudinea şi longitudinea

Sistemul de coordonate geografice - GCS

Sistemul de coordonate geografice - GCS Latitudinea şi longitudinea geodezică şi Latitudinea şi longitudinea

Latitudinea şi longitudinea geodezică şi Latitudinea şi longitudinea astronomică

de coordonate geografice - GCS Latitudinea şi longitudinea geodezică şi Latitudinea şi longitudinea astronomică
Sistemul de coordonate ale proiecţiei (proiectate)  Acest sistem de coordonate are o origine (polul

Sistemul de coordonate ale proiecţiei (proiectate)

Acest sistem de coordonate are o origine (polul proiecţiei), o abscisă (axa orizontală) şi o ordonată (axa verticală). Coordonatele unui punct sunt date de valoarea distanţelor faţă de origine pe direcţiile est – vest respectiv nord – sud. Valorile coordonatelor sunt date de obicei în metri sau picioare, iar în programele de specialitate mai sunt referita ca eastings şi northings.

Sistemul de coordonate ale proiecţiei (proiectate)  În vederea eliminării valorilor negative ale coordonatelor

Sistemul de coordonate ale proiecţiei (proiectate)

În vederea eliminării valorilor negative ale coordonatelor şi a greşelilor ce pot fi induse de către acestea, în general originea acestor sisteme de coordonate este translatată, astfel încât valorile coordonatelor fie exclusiv pozitive.

Aceste

false

translaţii

de

mai

sunt

referite

ca

în

programele

eastings şi false northings

specialitate

Sistemul de coordonate ale proiecţiei (proiectate) Easting Northing şi False Easting şi False Northing

Sistemul de coordonate ale proiecţiei (proiectate)

Easting

Northing

şi

False Easting şi False Northing

Sistemul de coordonate ale proiecţiei (proiectate) Easting Northing şi False Easting şi False Northing
Datumul orizontal- definire  Datumurile dimensiunea şi forma Pământului precum şi originea şi orientarea
Datumul orizontal- definire
Datumul orizontal- definire

Datumurile

dimensiunea şi forma Pământului precum şi originea şi orientarea sistemelor de coordonate utilizate la cartografierea acestuia. Un datum defineşte poziţia unui sferoid relativ la centrul Pământului. Datumurile geodezice au început fie utilizate doar după anul 1700, când s-a determinat forma elipsoidala a Pământului.

definesc

geodezice

Datumul orizontal- definire Originea datumului pe suprafaţa Pământului Model elipsoidal bazat pe măsurători mai
Datumul orizontal- definire
Datumul orizontal- definire

Originea datumului pe suprafaţa Pământului

definire Originea datumului pe suprafaţa Pământului Model elipsoidal bazat pe măsurători mai puţin precise

Model elipsoidal bazat pe măsurători mai puţin precise

Datumul orizontal - definire Originea elipsoidului WGS84 este în centru de masă al Pământului ceea
Datumul orizontal - definire
Datumul orizontal - definire
Datumul orizontal - definire Originea elipsoidului WGS84 este în centru de masă al Pământului ceea ce

Originea elipsoidului WGS84 este în centru de masă al Pământului ceea ce îl face ideal ca datum GPS.

Datumul orizontal - definire
Datumul orizontal - definire
Datumul orizontal - definire
Datumul orizontal - definire
Datumul orizontal - exemple
Datumul orizontal - exemple
Datumul orizontal - exemple
Datumul orizontal - exemple
Datumul orizontal - exemple
Datumul orizontal - exemple
Datumul orizontal - exemple
Datumul orizontal - exemple
Datumul orizontal - exemple
Datumul orizontal - exemple
Datumul orizontal - exemple
Datumul orizontal - exemple
Datumul orizontal - exemple
Datumul orizontal - exemple
Datumul orizontal - exemple
Datumul orizontal - exemple
Datumul orizontal - exemple
Datumul orizontal - exemple
Datumul orizontal - exemple
Datumul orizontal - exemple
Datumul orizontal - exemple
Datumul orizontal - exemple
Datumul orizontal - exemple
Datumul vertical geoid N elipsoid

Datumul vertical

Datumul vertical geoid N elipsoid

geoid

N

elipsoid
elipsoid
Datumul vertical în Europa 58
Datumul vertical în Europa
Datumul vertical în Europa
Datumul vertical în Europa 58
Datum - rol

Datum - rol

Datum - rol
Întrebări?
Întrebări?
Întrebări?
Întrebări?
Întrebări?
Întrebări?
Întrebări?
Întrebări?
Întrebări?
Întrebări?