Sunteți pe pagina 1din 12

Cadastru-Planificare teritoriala

Subiecte:
1.Instituii care gestioneaz date cadastrale n Romnia :
1919-Se infiinteaza Directia Cadastrului si a Lucrarilor Tehnice->masurarea mosiilor si
parcelarea lor pt improprietaririle facute dupa I-RM.
Legea 7/ 1996- Legea cadastrului si publicitatii imobiliare- actul legislativ cel mai important.
La nivel central ONCGC- Oficiul National de Cadastru ,Geodezie si Cartografie.
La nivel judetean OJCGC- Oficiul Judetean de Cadastru ,Geodezie si Cartografie.
2004 se infiinteaza ANCPI- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara,unica
autoritate in domeniu,institutie publica aflata initial in subordinea Min Admin si Internelor iar in
prezent in subordinea Guvernului Rom.
OCPI-Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara-oficii teritoriale.
birourile de cadastru si carte funciara

2. Caracteristicile cadastrului :
Obiectiv-exprima realitatea obiectiva,independenta de vointa omului.
Unitar-se executa dupa norme si instructiuni unice.
Istoric-reflecta legile societatii(formele de propr caract unei oranduiri.
Dinamic- exprima realitatea naturala in continua schimbare(necesita intretinere continua)
General-satisface cerinte pt diferite sectoare economice.
Obligatoriu-se exec pe tot terit. Tarii,pt toti propr. de bunuri imobile,pers fizice sau juridice.

3. Definiii: cadastru general, sisteme informaionale specifice :


Cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica,economica si juridica
a tuturor imobilelor de pe intreg teritoriul tarii.
Sistemele informationale specifice sunt sunt subsisteme de evidenta si inventariere
sistematica din punct de vedere tehnic si economic a bunurilor imobile specifice unor domenii
de activitate,cu scopul administrarii lor rationale.
Ex: Sistem informational al fondului: agricol/forestier/imobiliar/edilitar/energetic/petrolier

4. Aspectele i funciile cadastrului :


Aspecte:
a)As cantitativ: determinarea prin masuratori a pozitiei,configuratiei si marimii supafetelor de
terenuri pe categ de folosinta si proprietari si determinarea constructiilor in functie de nr de
nivele si proprietari.
b) As calitativ:
Pt. terenuri se face bonitarea cadastrala a solurilor+date despre irigatii indiguiri,desecari.
Pt. constructii se face cartarea dupa materiale de constructii,dotari,grad de confort si uzura.
c) As juridic: se refera la regimul juridic al terenurilor si constructiilor,la dreptul de proprietate.
Functii:
a) F tehnica:
-stabilirea si marcarea pe teren prin borne cadastrale a hotarelor teritoriilor
administrative(comune,orase)
-delimitare bunurilor imobile si a parcelelor dintr-un teritoriu
-intocmirea planurilor cadastrale,registrelor cadastrale etc.
b)F economica:
-incadrarea terenurilor in clase de calitate si evidenta lor in f de degradare sau nivel de
imbunatatiri funciare.
-evidenta cladirilor dupa materiale de constructii,dotari,grad de confort si uzura.
c) F juridica:
- asigura identificarea corecta a proprietarilor ,inscrierea acestora in documentele cadastrului si
cartea funciara.
-se asigura publicitatea imobiliara adica ce detine fiecare cetatean si cui apartine un anumit
imobil.
5. Criterii de mprire a terenurilor dup destinaii: simboluri, descrieri :
TDA-Terenuri cu destinatie agricola-t arabile,viile,pasunile, livezile, etc.
TDF-Terenuri cu destinatie forestiera-t impadurite, t cu productie silvica,t
neproductive:stancarii,abrupturi,rape-daca sunt cuprinse in amenajamente silvice.
TDH-Terenuri aflate permanent sub ape-albiile minore ale raurilor,cuvetele lacurilor,brate si
canalele Dunarii etc
TDI-Terenuri din intravilan-toate terenurile,indiferent de categ de folosinta din perimetrul
localitatilor in urma stabilirii limitei de hotar a intravilanului.
TDS-Terenuri cu destinatie speciala-t folosite pt transporturi,cele pe care se afla obiective si
instalatii hidrotehnice,termice,de transport al energiei electrice,cu exploatari miniere,petroliere

6.Categoria de folosin: definiie, coduri utilizate n documentaiile cadastrale


Definitie:Categoria de folosinta este o grupare de terenuri cu aceeasi destinatie
economica,creata in mod natural sau artificial.
Coduri:
Arabil
A
Vii
V
Livezi
L
Pasuni
P
Fanete
F
Paduri si alte terenuri cu veget. forestiera PD
Ape curgatoare
HR
Ape statatoare
HB
Cai de comunicatii rutiere
DR
Cai ferate
CF
Curti si curti cu constructii
CC
Constructii
C
Terenuri neproductive si degradate
N
7. Etape de teren executate pentru introducerea cadastrului general descrieri
Pag 3/17.
8. Etape de birou executate pentru introducerea cadastrului general descrieri
??

9. Uniti cadastrale definiii


Sectorul cadastral diviziune cadastrala tehnica a teritoriului administrativ,delimitata de detalii
liniare(cai de comunicatie,ape,diguri) care nu sufera modificari curente.
-grupeaza mai multe imobile alipite
-inlocuieste termenul de tarlain extravilan si cvartal in intravilan.
Parcela- portiune de teren,componenta a unui imobil situat intr-un teritoriu
administrativ,avand o singura categ de folosinta.
Imobilul- terenul, cu sau fara constructii,de pe teritoriul unei unitati administrativteritoriale,apartine unuia sau mai multor proprietari ,identificat printr-un nr cadastral unic,format
din una sau mai multe parcele de teren.
Constructia-o entitate sau o parte dintr-o entitate construita cu o destinatie si utilizare distincta
pt proprietar.
Proprietarul-persoana fizica sau juridica,titulara a unui drept real sau particular asupra unui
imobil.
Detinatori de terenuri-titularii dreptului de proprietate ai altor drepturi reale asupra acestora
sau cei care potrivit legii civile au calitatea de posesori ori detinatori precari.
Corpul de cladire-reprezinta partea componenta a unei cladiri delimitata dupa urm
criterii:sistem arhitectonic si constructiv determinat de fatade si materialele de
constructie,inaltime,aliniere,etc.

Sistemul informational al cadastrului este o organizare de baze de date grafice si alfanumerice


de evidenta tehnica,economica si juridica referitoaree la bunurile imobile si la proprietarii
acestora.

10.Categorii de limite i moduri de reprezentare


Limitele sunt linii care determina configuratia sau forma geometrica a unitatilor teritoriale
cadastrale ,a detaliilor liniare,a categoriilor de folosinta,tipurilor de sol si a claselor de bonitare, a
categ de terenuri.
Categorii:
Distincte- au conturul vizibil si se pot identifica usor pe teren .Pot fi naturale(limita terasalunca) sau artificiale (limita teren arabil-plantatie de vie).
Difuze- intre doua categorii de folosinta care se intrepatrund.Pentru stabilirea lor este nevoie
de documentatii si martori.
Discrete-nu sunt vizibile la suprafata terenului.Pt precizarea lor se executa lucrari speciale(ex.
Limitele claselor de sol/de bonitare).

11. Clasificarea hotarelor, semne convenionale :


Hotarele sunt linii despartitoare intre doua teritorii care formeaza unitati distincte administrative
si economice sau separa doua proprietati funciare.
Clasificare:
H nationale- granitele tarii
H administrative-cele care delimiteaza teritoriile administrative judetene,oresenesti, etc
H ale unitatilor economice-delimiteaza terenurile unitatilor industriale,agricole,forestiere,etc.
H ale proprietatilor funciare-limitele dintre diferitele proprietati de stat,ale asociatiilor sau
individuale.
Liniile de hotar naturale: linii de talveg ale cursurilor de ape permanente sau temporare, linii de
cumpana a apelor.etc
Liniile de hotar artificiale:santuri,brazde,canale,etc.
Semne conventionale:
Frontiera de stat
Limita de judet:
Limita de municipiu
Limita de oras
Limita de comuna
Limita intre diverse forme de proprietate
Limita certa de de propr a unui contur usor de stabilit in teren
Limita permanenta a categ de teren
Limita variabila
Limita a zonei construite

12.Delimitarea cadastral: definiie, operaiuni :


Delimitarea cadastrala reprezinta operatiunea de baza prin care se identifica ,se masoara pe
teren si se oficializeaza limitele continand puncte de frangere ,limitele hotarului precum si
limitele intravilanelor din acel teritoriu.
Operatiuni:
a)constituirea si aprobarea comisiei de delimitare prin ordinul prefectului;
b)parcurgerea pe teren a traseului,stabilirea punctelor ce vor fi materializate;
c)materializarea punctelor de hotar cu borne de suprafata standard ANCPI
d)determinarea coordonatelor punctelor de hotar;
e)intocmirea actelor de confirmare
f)intocmirea dosarului de delimitare cadastrala si marcarea hotarelor.

13.Delimitarea intravilanelor: operaiuni i coninutul documentaiei


Operatiuni:
-constituirea comisiei de delimitare
-parcurgerea pe teren a limitei intravilanului conform PUG,stabilirea viitoarelor puncte.
-materializarea punctelor
-executarea operatiilor de teren si birou pt det. coordonatelor punctelor.
-intocmirea proc verbal de delimitare a intravilanului.
-intocmirea dosarului de delimitare cadastrala.
Continutul documentatiei:
-schita generala a hotarului
-schitele de reperaj ale punctelor materializate
-descrieri topografice ale punctelor de hotar materializate
-inventarul coordonatelor punctelor de hotar (si pe suport magnetic)
-suprafata teritoriului calculata
Etc.

14. Documentele tehnice ale cadastrului general


Documentele tehnice realizate la introducerea cadastrului general reprezinta documentatia
oficiala pe baza careia se realizeaza publicitatea imobiliara.
Documente pentru intravilan:
-Schita cadastrala a corpului de proprietate. Pe schita se figureaza perimetrul,parcelele din
interior,categ de folosinta a parcelelor si cladirile cu caracter permanent.Contine numele si
prenumele proprietarului,adresa corpului de propr ,adresa de domiciliu a proprietarului,se indica
N.
-Fisa corpului de proprietate,care constituie documentul de baza in care se inscriu datele
cadastrale prin aplicatia Generare CP

Documente pentru extravilan:


-Schita cadastrala ,pe grupe de parcele,in cazul terenurilor agricole si silvice,pe trupuri de padure
sau pe corpuri de proprietate ale marilor detinatori( ferme,exploatatii agricole,triaje si
depouri,aeroporturi,lacuri,etc)
-Fisierul CP.
15. Plan cadastral index: definiie, coninut
Constituie abordarea cu tehnologii noi,digitale,a datelor cadastrale existente sau noi si
integrarea lor,in scopul de a obtine un suport grafic capabil sa identifice spatial proprietati si se
realizeze legaturi specifice cu baze de date textuale.
Contine reprezentarea grafica in format digital a:
-limitelor imobilelor;
-constructiile permanente;
-elemente de infrastructura ;
-identificatori cadastrali georeferentiati.

16. Identificator cadastral, numr cadastral: definiii


Identificatorii cadastrali sunt definiti ca puncte cu atribut intr-un fisier specific.Atributul
punctului este un cod numeric de identificare unic,cxare face legatura cu baza de date textuale.
Numerele cadastrale sunt atribuite de OCPI si sunt provizorii.

17.Scri utilizate pentru forma analogic a planului cadastral de baz


1:5000 ,in zonele de ses pt extravilan si 1:2000,1:1000 sau 1:500 in f de densitatea detaliilor,
pt intravilane
1:2000 in zonele de deal in extravilan, 1:2000,1:1000 sau 1:500 in intravilane in f de detalii.
1:5000 si 1:10000 in zonele montane
1:2000,1:1000 ,1:500 in zonele din Delta Dunarii.
18. Coninutul planului cadastral de ansamblu
-denumirea unitatii administrativ-teritoriale;
-padurile si terenurile cu vegetatie forestiera;
-retea hidrografica
-limitele si denumirea intravilanelor
-nordul geografic
-scara

19.Avantajele planului cadastral numeric (digital)


-interdependenta fata de scara si de precizia grafica ce caracterizeaza un plan cadastral obisnuit.
-datele stocate pt planul digital sunt sigure si pot fi usor consultate in timp.
-utilizatorul poate face o selectie in functie de tematica dorita.

20. Metode de determinare a suprafeelor clasificare


Metode numerice (cu procedeele:analitic,geometric si trigonometric);
Metode grafice;
Metoda combinata;
Metoda mecanica(folosind instrumente numite planimetre)

21. Registre cadastrale enumerare, coninut


Registrul cadastral al parcelelor-date de ordin cantitativ,calitativ si juridic asupra imobilelor)
Registrul cadastral al proprietarilor-se intocmeste pe baza reg cad al parcelelor de unde se
extrage pt fiecare proprietar parcelele detinute de acesta.
Indexul alfabetic al proprietarilor-face legatura intre reg cad al parcelelor si reg cad al propr si
contine:nr de ordine,nume,prenume si domiciliul posesorului,nr foii cadastrale)
Fisa centralizatoare pe proprietari,categorii si subcategorii de folosinta-clasificare calitativa

22. Publicitatea imobiliar definiie, mod de realizare


Publicitatea imobiliara,in sens general este un sistem de inscriere in acte publice,pe baza
documentatiei din cadastrul general,a drepturilor si faptelor juridice referitoare la imobilele din
aceeasi localitate,in acest mod aducandu-se la cunostinta publica starea materiala a terenurilor
si cladirilor,precum si titularii drepturilor reale si actele juridice legate de aceste imobile.
Mod de realizare:
In tara noastra au functionat doua sisteme principale de publicitate imobiliara:
-Sistemul de publicitate al registrelor de transcriptiuni si inscriptiuni (sist. publicitatii personale)
-Sistemul cartilor funciare (denumit si sistemul publicitatii reale)
Publicitatea imobiliara se realizeaza prin inscrierea in Cartea funciara,sistem generalizat la
nivelul intregii tari incepand cu 1999.Sistemul integrat de cadastru si carte funciara utilizeaza in
prezent la nivelul OCPI judetene aplicatia e-Terra.

23. Sistemul de publicitate personal


Sistemul de publicitate imobiliara a fost aplicat in Vechiul Regat iar evidenta se tinea pe
proprietar si nu pe imobil.

24. Sistemul de publicitate real


Sistemul de publicitate reala- evidenta se tine pe imobile si nu pe proprietar.Preluat de pe
modelul german,sistemul este mai ferm in apararea drepturilor reale imobiliare.

25. Drepturi tabulare


Sunt raporturi de drept ce izvorasc sau se dobandesc prin inscrierea lor in sistemul de
publicitate al Cartii funciare,fiind de fapt drepturi reale imobiliare.

26. Cartea funciar: organizare, coninut

27. Date cu care se completeaz Fiierul corp proprietate utiliznd aplicaia Generare CP
a) nume si prenume proprietar + CNP
ex Nume actual -X,nascut -Y (nume initial)+CNP
b) Nr. Actului de proprietate a imobilelor,suprafata inscrisa pt parcele,constructia
28. Determinarea suprafeelor prin metode numerice
?
29. Calculul suprafeelor prin metode grafice
?
30. Baza de date cadastrale, BDG, BDT
Baze de date grafice-BDG:
Se realizeaza in format digital ,cu obligativitatea inregistrarii tuturor entitatilor definite in
normele tehnice de introducere a cadastrului general.
Baze de date textuale-BDT:
Pentru realizarea BDT se folosesc informatiile extrase din:
-documentatiile tehnice intocmite pt atribuirea nr cadastrale provizorii.
-titlurile de proprietate
-date culese de pe teren si inscrise in fisa corpului de proprietate.
31. Scopul ntocmirii Planurilor de amplasament i delimitare a imobilelor
Constata situatia reala din teren
Sunt determinate limitele si suprafetele trenurilor si/sau constructiilor rezultate din masuratori.

32. Coninutul documentaiei cadastrale ntocmite pentru intabularea unui imobil


-Cerere de receptie si scriere
-Foaie de capat
-Memoriu tehnic
-Plan de situatie parcelara
-Plan de amplasament
-Actele de identitate ale proprietarilor+acte de proprietate(fotocopii)
-Tabel de miscare parcelara
-Poze ale terenului.
33. Dreptul de proprietate
Dreptul de proprietate este un drept real,tipic,cel mai deplin,prin care titularul poate exercita
asupra unui bun al sau prerogativele prevazute de lege.
Conform legii,dreptul de proprietate este:
-absolut si inviolabil,deoarece este recunoscut exclusiv titularului cu cele 2 exceptii: exproprierea
pt cauza de utilitate publica si folosirea subsolului pt lucrari de interes general,ambele cu
despagubiri.
-deplin si exclusiv deoarece presupune posesia,folosinta si dispozitia exclusiv titularului
-perpetuu si transmisibil,nelimitat in timp.
34. Destinaii ale construciilor
Constructii de locuinte-CL
Constuctii administrative si social-culturale-CAS
Constructii industriale si edilitare-CIE
Constructii anexe-CA
35. Drepturi reale imobiliare accesorii
Ipoteca si privilegiul- servesc ca garantie reala unor drepturi de creanta si au astfel o existenta
conditionata de drepturile principale.
Reprezinta acele garantii reale ce constau in afectarea unui imobil in garantie pentru
executarea,de catre debitor ,a obligatiei sale fata de creditor.
Ipoteca-drept real,accesoriu,asupra imobilelor afectate de executarea unor obligatii,respectiv
plata unor creante.
-confera creditorului ipotecar dreptul de a-l urmarii in orice maini s-ar afla si de a-si
satisface creanta din pretul obtinut din vanzare silita cu preferinta.
- daca un imobil prin valoarea sa nu poate garanta o creanta,ipoteca poate greva si alte
imobile.
Privilegiul-dreptul conferit de lege creditorului de a fi indestulat cu preferinta asupra pretului
obtinut din vanzarea silita a imobilului la care se refera.

-asigura creditorului calitatea de a fi preferat altora chiar in ipoteza ca acestia sunt


ipotecari.
-garanteaza o creanta ce se naste in legatura cu un anumit imobil si numai cu el spre
deosebire de ipoteca.
Gajul:-garantia recunoscuta de debitor creditorului sau de a putea sa execute,la scadenta,un
bun imobil din patrimoniul debitorului sau prin retinere sau vanzare .
-obiectul dreptului de gaj general il constituie insusi patrimoniul debitorului si nu bunuri
concrete,individualizate care il compun.

36. Identificarea categoriilor de folosin


Identificarea categoriilor de folosinta se realizeaza concomitent cu executia cadastrului
general,respectiv cu executarea masuratorilor de teren pentru actualizarea planurilor cadastrale
sau a culegerii datelor de identificare a proprietarilor.
Identificarea si consemnarea categoriei de folosinta se fac pentru fiecare parcela de teren (in
extravilan si intravilan),iar datele se inscriu in fisa corpului de proprietate avandu-se in vedere
semnificatiile simbolurilor (codurilor) categoriilor de folosinta.
+ pag 4/87/8 curs 2.2c

37. Uniti administrativ teritoriale


U.A.T-uri sunt comuna,orasul,municipiul si judetul.
41 de judete+Bucuresti(196 orase,2600 comune,13000 de sate)
67 de municipii
38. Culegerea datelor cadastrale
Lucrarile de culegere in teren a datelor cadastrale constau in:
-identificarea amplasamentului,a limitelor imobilelor si a categoriilor de folosinta a parcelelor
componente.
-identificarea constructiilor cu caracter permanent
-identificarea proprietarilor,a titularilor altor drepturi reale asupra imobilelor
-identificarea actului sau faptului juridic in temeiul caruia este folosit imobilul.
Culegerea datelor cadastrale se poate realiza ca o lucrare separata,organizata special cu acest
scop sau concomitent cu executarea lucrarilor de teren in cadrul actualizarii planurilor cadastrale
Identificarea proprietarilor si a situatiei juridice a imobilelor
-consta in inregistrarea persoanelor juridice sau fizice care detin un titlu de proprietate asupra
imobilului.
-proprietarii se identifica din evidentele consiliului local iar datele obtinute se inscriu in fisierul
CP.

39. Evoluia cadastrului n Romnia


Pag 2/11 Curs 1.1.c
40. Structuri organizatorice i legislaie n domeniul cadastrului
41. Proiectul CESAR elemente generale
Denumire completa: Proiect privind completarea sprijinului UE pentru Restructurarea
Agriculturii
Valoare proiect,surse de finantare: 51,4 milioane de euro,valoare finantata de la bugetul de stat
prin Acordul de Imprumut semnat cu BIRD (Banca Internationala pentru Reconstructie si
Dezvoltare 47,7 mil Euro si ANCPI 3,7 mil Euro
Termen finalizare : 30 iunie 2013
Obiectiv: - de a facilita restructurarea fermelor ,prin imbunatatirea capacitatii fermierilor si a
lucratorilor agricoli de a-si gestiona activele si venitul.
Beneficii:-gratuitatea inregistrarii proprietatii
-atragerea fondurilor UE destinate realizarii subventiilor in agricultura
-crearea unui sistem unic de evidenta reala a imobilelor care
confera:transparenta,acces facil la informatii,rapiditate in procesarea cererilor,siguranta si
securitatea tranzactiilor.
42. Cartea funciar coninut
Pag 3 Curs Latura juridica a cadastrului
43. Calculul unui punct pe segment (procedeele analitic i trigonometric); ir de puncte pe
segment;
Pag 1/27 curs CALCULE TOPOGRAFICE SPECIFICE DOMENIULUI
44. Calculul coordonatelor punctului de intersecie dintre dou drepte (procedeele analitic
i trigonometric);
45. Ridicarea i coborrea unei perpendiculare (procedeele analitic i trigonometric);
Pag 2/27 curs CALCULE TOPOGRAFICE SPECIFICE DOMENIULUI
Pag 8/27 curs CALCULE TOPOGRAFICE SPECIFICE DOMENIULUI
46. Detaarea suprafeelor definiie, condiii, situaii; detaarea suprafeelor printr-o
dreapt care trebuie s treac printr-un punct obligat (procedul analitic);
Pag 10/27 curs CALCULE TOPOGRAFICE SPECIFICE DOMENIULUI
47. Parcelarea suprafeelor etape, condiii, metode;
Pag 24/27 curs CALCULE TOPOGRAFICE SPECIFICE DOMENIULUI
48. Latura calitativ a cadastrului scop, necesitate, bonitare cadastral definiii, scop;
Pag 1/8-> 2/8 curs 5
49. Latura calitativ a cadastrului principiile bonitrii cadastrale, criterii de bonitare a
solurilor;
Pag 2/8->4/8 curs 5

50. Latura calitativ a cadastrului etapele lucrrilor de bonitare, calculul notei medii de
bonitare;
Pag 4/8->6/8 curs 5
51. Latura calitativ a cadastrului venitul net cadastral, determinri calitative n sectorul
construcii;
Pag 6/8->8/8 curs 5
52. Sistemul informatic cadastral definiii BD, SGBD, BDT, BDG; Caracteristici ale
sistemelor cadastrale existente;
BD-O colectie de date corelate,care contine toate informatiile necesare despre obiectele ce
intervin intr-o multime de aplicatii,relatii logice intre aceste informatii si tehnicile de prelucrare
corespunzatoare.
-mai multe fisiere sunt potrivite in ansamlu,eliminand informatiile inutile.
SGBD- Sistemul de gestiune a bazelor de date
-permite construirea unor baze de date,introducerea informatiilor in acestea si dezvoltarea de
aplicatii.
BDT-Baza de date textuale
-contine atributele obiectelor din teren.
BDG-Baza de date grafice
-contine datele spatiale organizate pe straturi tematice separate dupa tipul datelor
spatiale(punct,linie,poligon)
Se realizeaza intr-un sistem oficial de coordonate ,continand date si informatii organizate pe
straturi:limite de intravilane,de parcele,sectoare cadastrale,constructii,infrastructura,etc.
53. Manifestri internaionale de referin cu impact asupra sistemelor informatice
cadastrale;
1995-Declaratia FIG privind cadastrul:
-evidentiaza importanta cadastrului ca sistem informatic pt dezvoltare sociala si economica
-arata rolul topografului in acest context
-expune amanuntit implicatiile pe care le are un sistem informatic cadastral.
1996-Declaratia de la Bogor-intalnire internationala a expertilor in cadastru
-obiectiv major: evidentierea particularitatilor sistemelor cadastrale existente.
1998-Cadastrul 2014-O viziune pentru un sistem cadastral al viitorului
1999-Declaratia de la Bathurst
2002-Proiectul EULIS
2002-Declaratia Cadastrului din UE de la Granada
54. Inceputurile cadastrului n lume
Pag 1/11->2/11 Curs 1.1 Cadstrul-scurt istoric.

S-ar putea să vă placă și