Sunteți pe pagina 1din 2

Specializarile Msurtori Terestre i Cadastru/Sisteme Informaionale

Cadastrale i Management Imobiliar


= an universitar 2015/2016 =
Licenta
1.Proiectarea si Rezolvarea Retelelor de Sprijin Geodezice Planimetrice
2.Proiectarea si Rezolvarea Retelelor de Sprijin Geodezice Altimetrice
3.Realizarea Retelelor de sprijin pentru Trasarea si conducerea in executie a Obiectivelor de Constructii
Civile si Industriale
4.Realizarea Retelelor de sprijin pentru Lucrari de Cadastru General si de Specialitate
5.Realizarea Documentatiilor de Evaluare a Bunurilor Imobiliare
Master
1.Realizarea Bazelor de date pentru Proiectarea si Rezolvarea Retelelor de Sprijin Geodezice Planimetrice si
Altimetrice
2.Realizarea Documentatiilor de Specialitate privind Retelele de sprijin pentru Trasarea si conducerea in
executie a Obiectivelor de Constructii Civile si Industriale
3.Baze de date de tip GIS privind Realizarea Lucrarile de Cadastru General si de Specialitate
4.Realizarea unor Baze de date de tip GIS aferente Documentatiilor de Evaluare a Bunurilor Imobiliare
Prof. univ.dr. ing. Palamariu Maricel

1.Utilizarea coridoarelor de interes in crearea si gestionarea sectiunilor longitudinale si transversale, in


calculul volumelor pe fondul MNAT-urilor
2. Metodologia de abordare topografica si modelare GIS in cazul statiunilor arheologice uni si/sau
pluristratificate
3. Referentierea si mozaicarea imaginilor preluate din perspectiva aeriana cu ajutorul GCP (Ground Control
Points)
4. Gestionarea cadastrelor de specialitate pe fondul utilizarii solutiilor software AM/FM (Automated
Mapping/Facilities Management)
5. Conceperea unui repertoriu digital al monumentelor istorice in cadrul unui areal si asigurarea exportului
entitatilor intr-o aplicatie WEB (ex: Google Earth)
6. Determinarea trasaturilor de sinteza ale reliefului cu ajutorul functiilor de geoprocesare
7. Stabilirea rutelor de cost minim prin utilizarea formatelor de date vector, raster si DEM
8. Utilizarea tehnologiei GIS in modelarea hidrologica (directia de curgere, acumulari posibile, configuratia
bazinelor hidrografice, etc)
9. Obtinerea modelelor predictive in planificarea observatiilor GNSS pe fondul datelor Almanach obtinute
din masuratori ciclice (pozitionare relativa prin postprocesare, diferentiala - RTK sau SPP - procesare Single
Point Solution)
10. Realizarea unui set de etape ce constau in achizitia, prelucrarea, gestionarea si crearea unei baze de date
geo-spatiale, aferent managementului cimitirelor.
Lect.univ.dr. Boran Tudor

2.
3.
4.
5.

1. Lucrri topo-cadastrale efectuate n vederea introducerii cadastrului general ntr-un teritoriu administrativ
Lucrri topo-cadastrale efectuate n vederea introducerii reelei de ap potabil
Lucrri topo-cadastrale efectuate n vederea introducerii reelei de canalizare
Lucrri topo-cadastrale efectuate n vederea introducerii reelei de gaz
Lucrri topo-cadastrale efectuate n vederea modernizrii unui drum
6.
Lucrri topo-cadastrale efectuate n vederea ntocmirii unui anumit tip de documentaie cadastral
necesar pentru ..
Lect. univ. dr. ing. Andreea
BEGOV UNGUR

1.
2.
3.
4.
5.

Lucrri topografice necesare realizri unui PUZ.


Complex de lucrri inginereti necesar trasrii obiectivelor.
Lucrri topo-cadastrale necesare nscrierii n Cartea Funciar a imobilelor.
Tehnici i tehnologii moderne utilizate n cadastru.
Aplicarea legii 165/2013 n Romnia.
Lect. univ. dr. Voicu George

1. Metode geodezice de urmarire a comportarii in timp a constructiilor


2. Prelucrarea marimilor geodezice in vederea analizei deplasarilor si deformatiilor
3. Utilizarea tehnicilor si soft-urilor fotogrammetrice in restaurarea constructiilor
4. Metode de reprezentare tridimensionala a suprafetelor de teren / cladirilor
5. Lucrari geodezice aferente construirii / modernizarii unui tronson de drum / autostrada
Lect. univ.dr. Dreghici Alexandra