Sunteți pe pagina 1din 26

CUPRINS

INTRODUCERE 4
1. REELE GEODEZICE 6
1.1. Clasificarea reelelor geodezice 6
1.. !"s#r"$ori efec$#a$e %& reelele geodezice 11
1.'. (rel#cr"ri de da$e %& reelele geodezice 14
1.'.1. Clasificarea erorilor de )"s#rare %&$*l&i$e %& +rel#crarea da$elor 1,
1.'.. Co)+e&sarea )"s#r"$orilor direc$e 1-
1.'..1. I+o$eze f#&da)e&$ale as#+ra erorilor %&$*)+l"$oare 1-
1.'... Erorile %&$*)+l"$oare %& )"s#r"$orile direc$e .
1.'..'. Eroarea )edie +"$ra$ic" a #&ei si&g#re )"s#r"$ori
1
1.'..4. Eroarea )edie +"$ra$ic" a )ediei ari$)e$ice
, .CONCLUZII
/I/LIOGR01IE
INTRODUCERE
De2a l#&g#l $i)+#l#i3 $e4&icile de )"s#rare s2a# %)5#&"$"i$ %&$r2#& ri$) accelera$ 6i
da$ori$" fa+$#l#i c" geodezii a# de7e&i$ $o$ )ai co&6$ie&i de )odific"rile di&a)ice care a# loc
a$*$ %& i&$erior#l c*$ 6i %& e8$erior#l (")*&$#l#i. (e de o +ar$e3 aces$e )odific"ri3 c#) ar fi
)odificarea a8ei de ro$aie a (")*&$#l#i3 )i6c"rile cr#s$ale locale 6i glo5ale3 e$c.3 co&d#c la
)odific"ri %& o5ser7aiile geodezice 6i e7e&$#al %& for)a 6i di)e&si#&ile (")*&$#l#i. (e de al$"
+ar$e3 $eoriile geodezice 6i $e4&icile s+eciale de )"s#rare s2a# do7edi$ a fi foar$e #6or de folosi$ %&
)o&i$orizarea 9 6i +ri& #r)are #& a:#$or %& e8+licarea 9 )#l$or +rocese 6i fe&o)e&e di&a)ice. ca
6$ii&" i&$erdisci+li&ar" care s2a dez7ol$a$ %& #l$i)a +erioad"3 geodi&a)ica a de7e&i$ o +ar$e
i)+or$a&$" a 6$ii&ei &#)i$e geodezie. 0ces$ l#cr# face ca geodezia s" fie +lasa$" %& do)e&i#l
6$ii&elor &a$#rii 6i %& +ar$ic#lar al geo26$ii&elor3 co&$rar carac$er#l#i a+lica$i7 de +rac$icare a
$e4&icilor geodezice de )"s#rare.
Di& +#&c$ de 7edere $e4&ic3 $e4&ologia geodezic" co&s$" a$*$ %& $e4&icile co&7e& io&ale
$eres$re ;$ria&g#laie3 $rila$eraie3 &i7el)e&$3 e$c.< c*$ 6i $e4&icile )oder&e s+aiale. 0ces$e $e4&ici
geodezice &# s#&$ #$iliza$e &#)ai +e&$r# sco+#ri 6$ii&ifice ci 6i +e&$r# crearea i&fras$r#c$#rii
geografice &aio&ale 6i glo5ale ;reele de co&$rol &aio&ale=co&$i&e&$ale<3 +e&$r# sco+#ri
car$ografice3 co&s$r#cii i&gi&ere6$i3 +la&ificare r#ral" 6i #r5a&". Dez7ol$area 6$ii&ei &#)i$"
geodezie a co&d#s la a+ariia #&or disci+li&e a+lica$i7e %& i&$erior#l aces$eia c#) ar fi
fo$ogra))e$ria +e&$r# sco+#ri $o+ografice ;sco+#l i&iial al fo$ogra))e$riei<3 car$ografia +e&$r#

+reze&$"rile grafice a rez#l$a$elor )"s#r"$orilor $eres$re 6i3 rece&$3 geo2i&for)a$ica +e&$r#


)a&i+#larea i&$egra$" a da$elor geografice asis$a$" de $e4&ologii )oder&e de calc#l.
Co&diiile $ec$o&ice 6i seis)ologice s+ecifice zo&ei seis)ic ac$i7e >ra&cea, fac di&
aceas$" regi#&e #& ade7"ra$ laborator de geodinamic %& care3 de2a l#&g#l $i)+#l#i3 s2a#
co&ce&$ra$ &#)eroase s$#dii +l#ridisci+li&are3 %& %&cercarea de a descifra )eca&is)ele
res+o&sa5ile de +rod#cerea c#$re)#relor. E8is$e&a #&or zo&e i&$e&s +o+#la$e ;e8. /#c#re6$i< sa#
a #&or o5iec$i7e i)+or$a&$e di& +#&c$ de 7edere socio2eco&o)ic3 c# #& )are grad de risc ;e8.
ce&$ralele a$o)ice de la Cer&a7od" 6i ?ozlod#i< fac s" s+oreasc" i&$eres#l +e&$r# rezol7area
aces$or +ro5le)e.
Desi e8is$" #& &#)"r i)+resio&a$ de s$#dii ;seis)ologice3 seis)ice de refracie sa# de
refle8ie3 $o)ografii seis)ice3 geodezice 2 %& s+ecial )"s#r"$ori G(@3 elec$ro)ag&e$ice3 6i c4iar
gra7i)e$rice regio&ale< +ri& l#crarea de fa" se +ro+#&e o e7ide&iere %& capitolul 1 Reele
geodezice ce es$e s$r#c$#ra$ +e $rei s#5ca+i$ole . A& +ri)#l s#5ca+i$ol BClasificarea reelelor
geodezice 3 s#&$ defi&i$e ca$egoriile de %)+"rire a reelelor geodezice %& f#&cie de &#)"r#l
ele)e&$elor fi8e 3 %& f#&cie de for)a reelei 3 des$i&aie 6i &#)"r#l de di)e&si#&i al s+ai#l#i %&
care es$e a)+lasa$" o reea geodezic". A& cadr#l cel#i de 9 al doilea s#5ca+i$ol Msurtori
efectuate n reelele geodezice 3 s#&$ +reze&$a$e $i+#rile de )"s#r"$ori geodezice +osi5ile 2
)"s#r"$ori de #&g4i#ri 6i direcii azi)#$ale 3 )"s#r"$ori de l#&gi)i 3 )"s#r"$ori ale aze)#$#rilor
as$ro&o)ice3 6i )"s#r"$ori #&g4i#lar ze&i$ale. Ul$i)#l s#5ca+i$ol BPrelucrri de dare n reelele
geodezice 3 c#+ri&de o sc#r$" i&$rod#cere %& +rel#cr"rile )"s#r"$orilor geodezice 3 o clasificare a
erorilor de )"s#rare %&$*l&i$e %& +rel#crarea da$elor3 co)+e&sarea )"s#r"$orilor direc$e 3 o +#&ere
%& e7ide&" a i+o$ezelor f#&da)e&$ale as#+ra erorilor %&$*)+l"$oare .
Capitolul 2 CMsurtori de nivelment de mare precizie 2 c#+ri&de %& +ri)a +ar$e
e8ec#ia &i7el)e&$#l#i geo)e$ric %& reelele geodezic de s$a$ %& care s#&$ descrie $i+#rile de
&i7el)e&$ geo)e$ric geodezic. A& s#5ca+i$ol#l BSure de erori itematice !nt"lnite !n
ni#elmentul geometric geode$icC s#&$ +reze&$a$e s#rsele ce i&fl#e&eaz" a+ariia #&or erori de
)"s#rare 6i i&fl#e&a aces$ora as#+ra rez#l$a$#l#i. @#5ca+i$ol#l ' % Ni#elment trigonometric B
s#&$ +reze&$a$e )e$odele de de$er)i&are a al$i$#di&ilor +#&c$elor reelelor geodezice +la&i)e$rice
6i &i7el)e&$#l $rigo&o)e$ric #&ila$eral. A& s#5ca+i$ol#l 4 %&urtori '(N(S(S( es$e efec$#a$" o
sc#r$" +reze&$are a $e4&ologiei G(@ 3 )e$odele de )"s#rare 6i de$er)i&area +oziiilor +#&c$elor 3
+rel#crarea da$elor GN@@3 i)+or$#l da$elor 3 +rec#) 6i +ro5le)a $ra&sfor)"rii de coordi&a$e de
+e #& elli+soid +e al$#l.
'
Capitolul ) B Metode de depistare a deplasrilor faliilor seismice a# fos$ +#si %&
e7ide&" fac$orii ge&era$ori ai de+las"rii scoarei $eres$re 3 clasificarea de$er)i&"rilor geodezice
ale de+las"rilor scoarei $eres$re 3 de$er)i&"ri G(@. A& s#5ca+i$ol#l , Structuri tectonice es$e
+reze&$a$" s$r#c$#ra faliei seis)ice 6i ele)e&$ele geo)e$rice ale aces$eia iar %& s#5ca+i$ol#l 6 ce
+ri7e6$e Btectonica regiunii Vrancea es$e +reze&$a$" e7ol#ia di& +#&c$ de 7edere $ec$o&ic a
!#&ilor Car+ai.
Capitolul * B Studiu de Ca$ + Determinri ale deplarilor ,aliilor eimice utili$"nd
metode geode$ice !n $ona -rancea % 3 c#+ri&de descrierea )od#l#i de l#cr# 3 rec#&oa6$erea
$ere&#l#i 3 e8ec#$area )"s#r"$orilor de &i7el)e&$ geo)e$ric de )i:loc3 d#s 9 %&$ors 3 c# do#"
orizo&$#ri res+ec$*&d# 2 se $oa$e co&diiile i)+#se %& realizarea aces$#ia .
4
1( RE.E/E 'EODE0ICE
1.1. CL0@I1IC0RE0 REELELOR GEODEZICE
!#li)ea +#&c$elor 3 si$#a$e +e s#+rafaa (")*&$#l#i 3 +e&$r# care se c#&osc coordo&a$ele
%&$r 9 #& sis$e) de referi&" for)eaz" o reea geodezic"
1
.
Reelele geodezice se +o$ %)+"rii %& do#" )ari ca$egorii 6i a&#)eD
Reele geodezice planimetrice ; de $ria&g#laie 3 de $rila$eraie sa# co)5i&a$e< +ri& care se
de$er)i&" +oziia +#&c$elor geodezice %& +la&#l de +roiecieE
Reele geodezice altimetrice , +ri& care se de$er)i&" al$i$#di&ea +#&c$elor geodeziceE
0s$fel 3 +oziia #&#i +#&c$ geodezic %& s+ai# es$e defi&i$" fa" de do#" s#+rafee diferi$eD
2 +e deo+ar$e elipsoidul de referin , ca o s#+rafa" i&$er)ediar" 3 +e&$r# coordo&a$ele B ! sa#
planul de proiecie +e&$r# coordo&a$ele " # 6i 9 +e de al$" +ar$e 3 geoidul sa# cvasigeoidul
+e&$r# al$i$#di&ea F 3 %& f#&cie de sis$e)#l acce+$a$ oficial. U&a di& +ro5le)ele 6$ii&ifice +#s"
di& &o# %& ac$#ali$a$e es$e de$er)i&area celor $rei coordo&a$e %& ra+or$ c# o s#+rafa" 3 de reg#l"
%& ra+or$ c# eli+soid#l de referi&"3 )e$od" fo&da$" de 1( 2run %& a&#l 1GHG 6i de&#)i$"
geodezie $ridi)e&sio&al".
Reeaua geodezic de nivelment , co&s$i$#e 5aza al$i)e$ric" a $#$#ror de$er)i&"rilor
geodezice 3 $o+ografice 3 fo$ogra)e$rice 3 car$ografice sa# cadas$rale. (#&c$ele reelei de
&i7el)e&$ geodezic nu coincid 3 de reg#l" 3 c# +#&c$ele reelei +la&i)e$rice as$fel %&c*$ cele do#"
reele s#&$ +roiec$a$e 6i realiza$e se+ara$ 3 %&s" %& co&e8i#&e 3 a7*&d# 9 se %& 7edere sco+#l fi&al
al l#cr"rilor geodezice . @+re deose5ire de +#&c$ele reelei +la&i)e$rice 3 ale celor $rei coordo&a$e
s#&$ de$er)i&a$e c# o +recizie rela$i7 o)oge&" 3 al$i$#di&ea +#&c$elor di& reea#a de &i7el)e&$
es$e )#l$ )ai +recis de$er)i&a$" %& co)+araie c# al$i$#di&ea +#&c$elor de $ria&g#laie 3 da$ori$"
)odali$"ilor %& care se realizeaz" +roiec$area 3 )a$erializarea +e $ere& 3 )e$ode de o5ser7are 6i
res+ec$i7 de +rel#crare . A& sc4i)5 3 +oziio&area %& +la& a re+erelor de &i7el)e&$ es$e realiza$"
)#l$ )ai +#i& +recis 3 de o5icei local 3 coordo&a$ele " # ; a$#&ci c*&d s#&$ de$er)i&a$e < fii&d
folosi$e doar la ide&$ificarea re+erelor de &i7el)e&$ 3 adic" &# a# des$i&aia s+ecific" +#&c$elor
+la&i)e$rice de s+ri:i&.
Reeaua gravimetric es$e co&s$i$#i$" di& +#&c$e %& care es$e de$er)i&a$" )"ri)ea
;acceleraiei< gra7i$"ii g. De reg#l" aces$e +#&c$e a# al$i$#di&ea +recis de$er)i&a$" 3 %& sis$e)#l
G4ia& 3 1-G' 3 +g.14.
al$i)e$ric de s$a$ 3 coordo&a$ele +olare " # a7*&d %&s" acela6i rol ca 6i %& caz#l re+erelor de
&i7el)e&$.
Clasificarea reelelor geodezice +oa$e fi f"c#$" di& )ai )#l$e +#&c$e de 7edere 6i are &#
&#)ai o i)+or$a&" for)al" 3 ci 7a rele7a )ai +recis f#&ci#&ea 6i des$i&aia $i+#rilor de reele
%&$*l&i$e %& +rac$ic".
Clasificarea reelelor geodezice dup numrul elementelor fixe din reea :
a< reea geodezic" li5er" 9 es$e o reea geodezic" %& care i&$er7i& &#)ai )"s#r"$orile
cores+o&de&$e &ecesare de$er)i&"rii geo)e$rice a reelei . 1"r" i+o$eze s#+li)e&$are 3 as$fel de
reele &# se +o$ %&cadra %&$r 9 #& sis$e) #&i$ar de coordo&a$e 3 cores+o&de&$.
5< reea geodezic" f"r" co&s$r*&geri 2 es$e o reea geodezic" care %& afara )"s#r"$orilor
&ecesare de$er)i&"rii sale geo)e$rice c#+ri&de #& &#)"r de de$er)i&"ri s$ric$ &ecesar 6i s#fice&$
+e&$r# %&cadrarea reelei %&$r 9 #& sis$e) #&i$ar de coordo&a$e 3 cores+o&de&$.
c< reea geodezic" co&s$r*&s" 2 es$e o reea geodezic" %& care e8is$" #& &#)"r
s#+li)e&$ar de de$er)i&"ri %& 7ederea %&cadr"rii sale %&$r 9 #& sis$e) de coordo&a$e 3
cores+o&de&$ . 0ces$e de$er)i&"ri creaz" %& reea co&s$r*&geri de &a$#r" geo)e$ric" sa#
a&ali$ic" 3 la care $re5#ie s" se ada+$eze )"s#r"$orile efec$#a$e .
Clasificarea reelelor geodezice dup form:
a< reea for)a$" di& la&#ri de $ria&g#laie 9 es$e o reea geodezic" de $ria&g#laie
co&s$i$#i$" di& $ri#&g4i#ri 3 +a$r#la$ere geodezice sa# +oligoa&e c# +#&c$e ce&$rale . 0ces$ $i+ de
reea a fos$ cel )ai des folosi$ %& reelele geodezice di& 5azi&ele )i&iere .
5< reea co)+ac$" de $ria&g#laie sa# reea de s#+rafa" 9 aces$ $i+ de reea geodezic" a
fos$ folosi$" doar %& 5azi&ele )i&iere foar$e )ari 3 fii&d s+ecific +e&$r# reelele geodezice
&aio&ale ;fig. 1.1.<.
6
3ig( 1(1( Re4eaua de triangula4ie de ordinul I a Rom"niei
H
Clasificarea reelelor geodezice d#+" des$i&aie
a) reea geodezic internaional 2 for)a$" di& reele geodezice ale )ai )#l$or s$a$e 3
co)+e&sa$e #&i$ar. 0se)e&ea reele a# des$i&aii de &a$#r" 6$ii&ific" c#) ar fiiD de$er)i&area
for)ei 6i di)e&si#&ilor (")*&$#l#i3 de$er)i&area o&d#laiei geoid#l#i e$c.
b) reea geodezic de stat 2 aceas$" reea a fos$ cl"di$" +e reelele de $ria&g#laie 3
res+ec$i7 reelele de &i7el)e&$ 3 %)+"ri$e +e +a$r# ordi&e D I 3 II 3 III 3 I>. Reelele geodezice de
s$a$ de $ria&g#laie 6i de &i7el)e&$ a# fos$ crea$e de Direcia To+ografic" !ili$ar" %&ce+*&d di&
a&#l 1-,6 . A& #&ele zo&e a# +ar$ici+a$ 6i i&s$i$#ii ci7ile la crearea #&or +"ri di& reelele de
ordi&ele III 6i I>.
Reea#a de $ria&g#laie 6i cea de &i7el)e&$ a# fos$ %&desi$e #l$erior de i&s$i$#ii ci7ile 6i
)ili$are ca o reea de ordi& > 3 de$er)i&a$" +ri& )"s#r"$ori de $ria&g#laie 3 $rila$eraie 3
+oligo&o)e$rie 3 sa# c4iar +ri& )e$oda i&$erseciilor. A& a&#l 1-HH s 9 a efec$#a$ #& s$#di# +ri7i&d
legarea reelelor geodezice di& 5azi&ele )i&ere la reea#a geodezic" de s$a$ ;Gera&di 3 6.a.3 1-HH<
c) reea geodezic local 2 crea$" +e&$r# l#cr"ri i&gi&ere6$i s+eciale D e8+lor"ri )i&ere 3
co)+le8e 4idroe&erge$ice sa# de irigaii 9 desec"ri 3 l#cr"ri +e&$r# realizarea cadas$r#l#i #r5a& 3
e$c. (recizia aces$ei reele geodezice es$e s#+erioar" +reciziei realiza$e %& reelele de s$a$.
Clasificarea reelelor geodezice d#+" &#)"r#l de di)e&si#&i al s+ai#l#i %& care es$e
a)+lasa$"D
a) reea geodezic unidimensional 9 aici se +o$ %&cadra reelele de &i7el)e&$ 3 deoarece
+#&c$ele care co&s$i$#ie aces$e reele a# doar #&a di&$re coordo&a$e ;al$i$#di&ea< de$er)i&a$"
o)oge& 3 %&$r 2 #& sis$e) de coordo&a$e #&i$ar de referi&" . Celelal$e coordo&a$e 3 a$a6a$e
+#&c$elor res+ec$i7e 3 a# #& rol de ide&$ificare 3 fii&d de$er)i&a$e a+ro8i)a$i7.
b) reea geodezic bidimensional 9 %& aces$e reele +#&c$ele geodezice a# de$er)i&a$e
do#" coordo&a$e %&$r 9 #& sis$e) #&i$ar de referi&" D 83 I %& +la&#l de +roiecie sa# / 3 L +e
eli+soid#l de referi&" . 0ceas$" reea se )ai &#)e6$e 6i reea +la&i)e$ric" . Cealal$" coordo&a$"
;al$i$#di&ea< es$e de$er)i&a$" se+ara$ 3 %&$r 9 #& sis$e) de coordo&a$e #&idi)e&sio&al de reg#l"
+ri& )e$oda &i7el)e&$#l#i $rigo&o)e$ric.
c) reea geodezic tridimensional 9 %& aceas$" reea $oa$e cele $rei coordo&a$e car descri#
+oziia +#&c$#l#i %&$r 9 #& sis$e) car$ezia& de referi&" s#&$ de$er)i&a$e o)oge& 6i #&i$ar.
d) reea geodezic n spaiu cu patru dimensiuni 9 aceas$" de&#)ire es$e a$ri5#i$"
reelelor geodezice care s#&$ de$er)i&a$e %& )od re+e$a$ 3 la a&#)i$e i&$er7ale de $i)+. Cele $rei
G
coordo&a$e care defi&esc +oziia s+aial" a #&#i +#&c$ di& reea &# s#&$ de$er)i&a$e 3 %&$o$dea#&a3
o)oge& 6i #&i$ar. Ti)+#l co&s$i$#ie cea de a +a$ra coordo&a$".
-

1.. !J@URJTORI E1ECTU0TE AN REELELE GEODEZICE
I&s$r#)e&$#l +ri&ci+al de c#&oa6$ere a l#)ii )a$eriale %l co&s$i$#ie observaia 6i %& cadr#l
aces$eia3 msurarea. O+eraia de )"s#rare re+rezi&$" #& +roces e8+eri)e&$al de o5i&ere a
i&for)aiei s#5 for)a #&#i ra+or$ &#)eric3 %&$re 7aloarea )"ri)ii fizice )"s#ra$e 6i 7aloarea #&ei
al$e )"ri)i de acela6i ge& co&sidera$" dre+$ #&i$a$e de )"s#r".
@co+#l #&ei cerce$"ri 6$ii&ifice co&s$" %& desco+erirea legilor care diri:eaz" fe&o)e&ele
&a$#rale3 s+re a fi +#se %& sl#:5a ac$i7i$"ii #)a&e. (e&$r# aceas$a3 es$e &ecesar" %)5i&area
cerce$"rii 6$ii&ifice c# a+licaia $e4&ic" 9 +rac$ic"3 f"r" de care orice s+ec#laie a5s$rac$" de7i&e
s$eril".
(e&$r# realizarea aces$#i dezidera$3 +ri)a co&diie %& alegerea )"ri)ilor fizice3 %&eleg*&d
+ri& aceas$a 6i )"ri)ile care i&$er7i& %& $e4&ic" 6i %& +rac$ic"3 es$e ca ele s" fie )"s#ra5ile.
Din punctul de #edere al ubordonrii metrologice, e deoebec mi5loace de murat
e$alo& 6i de l#cr#. E$aloa&ele ser7esc la re+rod#cerea 6i +"s$rarea #&i$"ilor de )"s#r"3 +rec#) 6i
la 7erificarea al$or )i:loace de )"s#ra$. !i:loacele de )"s#ra$ de l#cr# ser7esc la e8ec#$area
o+eraiilor de )"s#rare %& +rocese $e4&ologice3 %& l#cr"ri de la5ora$or e$c.
@e c#&oa6$e fa+$#l c" dac" o )"ri)e se )"soara de )ai )#l$e ori3 de fiecare da$" se
o5i&e o al$" 7aloare c4iar dac" )"s#r"$orile se desf"6oar" %& acelea6i co&diii3 de c"$re acela6i
o+era$or 6i c# i&s$r#)e&$e de )are +recizie.
Ca#za aces$or &eco&corda&e se da$oreaz" erorilor care afec$eaz" %&$o$dea#&a o
)"s#ra$oare3 f"c*&d ca 7aloarea ade7"ra$" a )"ri)ii )"s#ra$e s" &# +oa$" fi c#&osc#$" &icioda$".
(rac$ic3 &e+#$*&d fi de$er)i&a$" 7aloarea ade7"ra$" a )"ri)ii )"s#ra$e3 se ca#$" s" se
de$er)i&e o 7aloare a+ro+ia$" de aceas$a %&$r2#& grad )ai )are sa# )ai )ic f#&cie de sco+#l
+e&$r# care se e8ec#$" )"s#r"$orile.
L#cr"rile efec$#a$e %& reelele geodezice de s+ri:i& a# ca o5iec$i7 fi&al de$er)i&area
+#&c$elor reelei %&$r 9 #& a&#)i$ sis$e) de referi&" . (e&$r# realizarea aces$eia %& reea#a
geodezic" se efec$#eaz" di7erse )"s#r"$ori 3 a c"ror &a$#r" de+i&de de $i+#l 6i des$i&aia reelei.
A&$r 2 o reea &# +o$ fi %&$*l&i$e $oa$e $i+#rile de )"s#r"$ori geodezice +osi5ile.
a< )"s#r"$ori de #&g4i#ri 6i direcii aze)#$ale 2 #&g4i#rile 6i direciile aze)#$ale +o$
de$er)i&a o reea de $ria&g#laie di& +#&c$ de 7edere geo)e$ric. (e&$r# #& $ri#&g4i 0/C 3 %& care
la$#ra 0/ es$e c#&osc#$" 3 ar fi &ecesar 6i s#ficie&$ s" se c#&oasc" #&g4i#rile di& +#&c$ele 0 6i /
; fig. 1..a<. A& l#cr"rile de $ria&g#laie aceas$" de$er)i&are re+rezi&$" #& caz izola$ 3 )"s#r*&d# 9
se a+roa+e %&$o$dea&#a 6i #&g4i#l di& +#&c$#l C ; fig.1..5<

3ig(1(2( 3iguri elementare , componente ale re4elelor de triangula4ie
a, b + triung6iuri geode$ice7 c + patrulaterul geode$ic 7 d, e + poligoane cu punct central
A& aces$ fel 3 )"s#r"$orile #&g4i#lare di& +#&c$ele 03/3C s#&$ carac$eriza$e +ri&$r 2 #&
grad de libertate care +oa$e fi a&i4ila$ de &ecesi$a$ea ca #&g4i#rile compensate s" sa$isfac" o
a&#)i$" condiie geometric.
I&$rod#cerea #&or )"s#r"$ori #&g4i#lare s#+li)e&$are ;fig. 3 c 3 d 3 e< co&d#ce la crearea
de &oi grade de li5er$a$e %& reea 3 recla)*&d res+ec$area de c"$re 7alorile co)+e&sa$e a #&#i
&#)"r cores+#&z"$or de co&diii geo)e$rice
5< )"s#r"$ori de l#&gi)i 2 l#&gi)ile )"s#ra$e de$er)i&" scara reelei de $ria&g#laie .
(e&$r# aceas$a es$e &ecesar s" se c#&oasc" o si&g#r" l#&gi)e3 orice )"s#r"$oare s#+li)e&$ar"
co&d#c*&d la &ecesi$a$ea res+ec$"rii #&ei co&diii geo)e$rice.
L#&gi)ile di& reelele de $ria&g#laie +e&$r# care se acce+$" +o&derea p $ % se &#)esc
&aze geodezice . 0se)e&ea 7alori +ro7i& di& )"s#r"$ori +recise 3 efec$#a$e c# fir#l i&7ar sa# c#
a:#$or#l i&s$r#)e&$elor elec$ro&ice de )are +recizie. @e +o$ i&$rod#ce 6i 7alori fi&i$e +e&$r#
+o&deri 3 #r)*&d ca 7aloarea cea )ai +ro5a5il" a aces$or l#&gi)i s" fie de$er)i&a$" +ri&
co)+e&sarea reelei de $ria&g#laie.
!"s#r"$orile de l#&gi)i )ic6oreaz" +ro+agarea erorilor lo&gi$#di&ale di& reelele de
$ria&g#laie.
A& reelele de $ria&g#laie de ordi& i&ferior l#&gi)ile +o$ fi calc#la$e di& coordo&a$ele
+#&c$elor de ordi& s#+erior e8is$e&$e 3 e7e&$#al %& reea 3 6i care s#&$ co&sidera$e puncte veci.
11
c< )"s#r"$ori ale aze)#$elor as$ro&o)ice 9 aze)#$ele as$ro&o)ice K 3 de$er)i&a$e d#+"
)e$odele as$ro&o)iei geodezice 6i $ra&sfor)a$e %& aze)#$e geodezice 0 3 +e 5aza #&ei ec#aii
ded#s" de /aplace 3 de$er)i&" orie&$area reelei de $ria&g#laie . U$ilizarea aze)#$elor /aplace
are ca #r)are )ic6orarea +ro+ag"rii erorilor $ra&s7ersale ale reelelor de $ria&g#laie.
A& +ri&ci+i# #$ilizarea aze)#$elor /aplace es$e s+ecific" reelelor )ari de $ria&g#laie
de&#)i$e 6i reele astronomo ! geodezice. 07*&d %& 7edere efec$#l #&or as$fel de )"s#r"$ori
#$ilizarea aze)#$elor /aplace s" se e8$i&d" 6i %& reelele geodezice locale care a# e8$i&derea
&#)ai +e o a&#)i$" direcie ceea ce es$e s+ecific )#l$or 5azi&e )i&iere.
d< )"s#r"$ori ce +ri7esc coordo&a$ele as$ro&o)ice 9 coordo&a$ele as$ro&o)ice L 6i M 3
de$er)i&a$e +ri& )e$odele astronomiei geodezice 6i $ra&sfor)a$e %& coordo&a$e geodezice / 6i L
+e 5aza relaiilor N
$
9 /
$
.
O P
$
.
6i ;M
$
9 L
$
.
< cos N
$
O Q
$
.
+o$ de$er)i&a +oziia reelei de
$ria&g#laie +e eli+soid#l de referi&". Trecerea coordo&a$elor geodezice / 3 L %& coordo&a$e
+olare " # co&s$i$#ie o +ro5le)" de $ra&scalc#lare.
Coordo&a$ele +#&c$elor de ordi& s#+erior s#&$ +rel#a$e 3 de reg#l" 3 ca ele)e&$e fi8e la
+rel#crarea reelelor de ordi& i&ferior.
e< )"s#r"$orile #&g4i#rilor ze&i$ale 9 de$er)i&area al$i$#di&ilor %& reelele de $ria&g#laie
se realizeaz" de cele )ai ori +ri& )e$oda &i7el)e&$#l#i $rigo&o)e$ric care +res#+#&e )"s#r"$ori
de #&g4i#ri ze&i$ale.
(rel#crarea o5ser7aiilor ze&i$ale se efec$#eaz" 3 %& )od o5i6&#i$3 i&de+e&de&$ de
+rel#crarea #&g4i#rile azi)#$ale 6i a l#&gi)ilor .
1

1. '. (RELUCRJRI DE D0TE AN REELELE GEODEZICE
(rel#crarea )"s#r"$orilor efec$#a$e as#+ra #&ei )"ri)i #r)"re6$e o5i&erea celei )ai
5#&e 7alori a aces$eia 6i a difere&ei )a8i)e %&$re 7aloarea de$er)i&a$" 6i 7aloarea ade7"ra$".
I&for)aiile3 care co&s$i$#ie 5aza co&cre$" de da$e &ecesar" rezol7"rii +ro5le)elor
geodezice3 fo$ogra)e$rice 6i $o+ografice3 +ro7i& di& o5ser7aiile efec$#a$e as#+ra #&or )"ri)i c#
care se l#creaz" frec7e&$ 6i care3 %& +ri&ci+al3 s#&$ re+reze&$a$e de )"s#r"$orile de #&g4i#ri 6i
dis$a&e. Calitatea i&for)aiilor o5i&#$e di& aces$e )"s#r"$ori es$e f#&cie direc$" de volumul
o5ser7aiilor 6i de precizia i&s$r#)e&$elor de )"s#ra$.
@e i)+#&e a6adar3 ca +or&i&d de la sco+#l +e&$r# care s#&$ efec$#a$e )"s#r"$orile s" se
s$a5ileasc" 7alorile cores+#&za$oare ca )"ri)e 6i +recizie3 l#*&d %& co&siderare as+ec$#l
eco&o)ic referi$or la 7ol#)#l s$ric$ &ecesar 6i s#ficie&$ al o5ser7aiilor care se i)+#&. Teoria
erorilor de )"s#rare sa# $eoria +rel#cr"rii )"s#r"$orilor $o+o2geodezice i&$er7i&e c# s#cces 6i
rezol7" fa7ora5il aces$e as+ec$e. Teoria +rel#cr"rii )"s#r"$orilor $o+o2geodezice3 +rezi&$" o
i)+or$a&" deose5i$" +e&$r# +rac$ica )"s#r"$orilor $eres$re3 da$ori$" 7ol#)#l#i i)+resio&a&$ de
o5ser7aii ce $re5#ie e8ec#$a$e3 +rel#cra$e 6i co)+e&sa$e %& 7ederea o5i&erii 7alorilor lor celor
)ai +ro5a5ile3 ca 6i +e&$r# e7al#area c*$ )ai corec$" 6i )ai co)+le$" a +reciziei.
C#&osc*&d#2se c*$ )ai e8ac$ )"ri)ile erorilor )edii ale fiec"r#i arg#)e&$ )"s#ra5il %&
+ar$e3 se +oa$e de$er)i&a eroarea )edie a #&ei f#&cii de aces$e arg#)e&$e. A& aces$ fel3 se +oa$e
rezol7a +ro5le)a i&7ers" a erorilor de )"s#rare3 %& cadr#l c"reia3 fa" de o eroare )a8i)" i)+#s"
a+riori #&ei f#&cii ce #r)eaz" a se de$er)i&a3 se 7a s$a5ili %&c" di& faza de +roiec$3 care $re5#ie
s" fie erorile )a8i)e c# care se 7or )"s#ra +e $ere& arg#)e&$ele co)+o&e&$e. 0ceas$a d"
+osi5ili$a$ea s$a5ilirii +reciziei o+$i)e de )"s#rare3 c# a7a&$a:e eco&o)ice i)+or$a&$e.
0s$fel3 la realizarea #&ei reele de $ria&g#laie3 &ecesar" ridic"rilor $o+ografice3 a #&ei
reele de )icro$ria&g#laie3 &ecesar" +e&$r# #r)"rirea co)+or$"rii #&ei co&s$r#cii3 s$#di#l
+reciziei de de$er)i&are a +oziiei +#&c$elor reelei se face %&c" di& faza de +roiec$are3 f#&cie de
co&fig#raia reelei 6i de +recizia c# care se 7or e8ec#$a )"s#r"$orile +e $ere&. 0ces$ s$#di# 7a
#r)"ri ca erorile %& +oziia +#&c$elor3 s" se %&cadreze %& $olera&ele i)+#se a&$ici+a$. La sf*r6i$3
1'

+ri& co)+ararea erorilor +os$ 2 +rocesa$e c# erorile s$a5ili$e a&$ici+a$3 se 7a +#$ea a+recia
corec$i$#di&ea s$#di#l#i f"c#$.
@$#di#l erorilor de )"s#rare +rezi&$" o i)+or$a&" c# $o$#l deose5i$" %& acele do)e&ii ale
)"s#r"$orilor $eres$re ;Geodezie3 1o$ogra))e$rie3 Car$ografie 6i To+ografie<3 %& care e8ige&ele
i)+#se %& +ri7i&a +reciziei s#&$ deose5i$ de ridica$e.
@e s#5li&iaz" fa+$#l c" de fiecare da$" %& +rac$ica )"s#r"$orilor $eres$re $re5#ie a7#$" %&
7edere +recizia o+$i)" &ecesar". 0ceas$a deoarece o +recizie e8agera$" +rod#ce c4el$#ieli i&#$ile
de for" de )#&c"3 de )i:loace )a$eriale 6i de $i)+3 iar o +recizie i&s#ficie&$" d#ce la o cali$a$e
sla5" a rez#l$a$elor o5i&#$e di& )"s#r"$ori.
Toa$e l#cr"rile de $o+ografie 6i geodezie se 5azeaz" +e )"s#r"$ori efec$#a$e %& sco+#l
de$er)i&"rii +oziiei diferi$elor o5iec$e 6i fe&o)e&e di& s+ai#l $eres$r#. 0ces$e )"s#r"$ori se
refer" %& s+ecial la )"ri)i li&iare ;l#&gi)i< 6i la )"ri)i #&g4i#lare ;#&g4i#ri<.
06a c#) rez#l$" di& defi&iie3 orice +roces de )"s#rare +res#+#&e3 %& +ri)#l r*&d3
e8is$e&a #&ei #&i$"i de )"s#r" %& ra+or$ de care s" fie e8+ri)a$" 7aloarea o5ser7a$".
De2a l#&g#l $i)+#l#i s2a# #$iliza$ diferi$e #&i$"i de )"s#r"3 %& +reze&$3 )a:ori$a$ea "rilor
l#)ii3 +ri&$re care 6i Ro)*&ia3 a ado+$a$ @is$e)#l I&$er&aio&al de U&i$"i ;@I<.
1()(1( Clai,icarea erorilor de murare !nt"lnite !n prelucrarea datelor
@e &#)e6$e eroare difere&a di&$re 7aloarea )"s#ra$" 6i 7aloarea ade7"ra$" a #&ei )"ri)i
fiziceD
e O ! 2 R
#&de D " s 2 a &o$a$ 7aloarea o5i&#$" +ri& )"s#rare3
# es$e 7aloarea ade7"ra$".
>aloarea real" a #&ei )"ri)i &# +oa$e fi de$er)i&a$" &icioda$" di& ca#za i&e8ac$i$"ilor 6i
erorilor de )"s#rare care a+ar %& +roces#l de )"s#rare .
0ceas$" i)+osi5ili$a$e +oa$e fi ge&era$" de o serie %&$reag" de ca#ze c#) ar fiD 7ariaia %&
$i)+ a o5iec$#l#i )"s#ra$3 i)+erfeci#&ea orga&elor de si) ale o+era$or#l#i3 i)+erfeci#&ea
a+ara$#rii 6i a )e$odelor de )"s#rare3 i&fl#e&a co&diiilor e8$erioare.
Erorile +o$ fi clasifica$e d#+" c#) #r)eaz"D
$) %up modul de alegere a mrimii nominale:
14

a) &rori reale 'adevrate'3 S
i
%& caz#l %& care 7aloarea de referi&" ;&o)i&al"< se co&sider"
7aloarea real" R a )"ri)ii res+ec$i7eD
S
i
O !
i
2 R
Deoarece 7aloarea ade7"ra$" # a #&ei )"ri)i &# es$e accesi5il"3 %&sea)&" c" &ici eroarea
ade7"ra$" S &# +oa$e fi c#&osc#$".
b) &rori aparente ;+ro5a5ile<3 v
i
%& caz#l %& care se co&sider" ca 7aloare de referi&"3
7aloarea +ro5a5il" a )"ri)ii res+ec$i7eD
v
i
O !
i
2 !
>aloarea +ro5a5il" a #&ei )"ri)i se co&sider" a fi )edia ari$)e$ic" %& caz#l )"s#r"$orilor
de aceea6i +recizie3 sa# )edia +o&dera$" %& caz#l )"s#r"$orilor de +recizie diferi$" ;+o&dera$e<.
Dac" se sc4i)5" se&s#l #&ei erori se o5i&e corecia3 deci c ( ) e
*) %up mrimea lor:
a) &rori evitabile ;erori grosola&e3 gre6eli<
Ele se +o$ e7i$a +ri&$r2o a$e&ie s+ori$" %& $i)+#l +roces#l#i de )"s#rare . 0ces$e erori
grosola&e sa# gre6eli s#&$ c# #& ordi& de )"ri)e )ai )are dec*$ +recizia de )"s#rare .
0ces$ $i+ de eroare se e7ide&iaz" i)edia$ %&$r2#& 6ir de )"s#r"$ori +#$*&d fi eli)i&a$" c#
#6#ri&" +e 5aza coro5or"rii da$elor c# cele de la al$e o5ser7aii.
A& calc#lele de co)+e&sare se co&sider" c" )"s#r"$orile &# s#&$ afec$a$e de erori
grosola&e.
b) &rori inevitabile ce &# +o$ fi eli)i&a$e i&difere&$ de )e$oda folosi$" sa# de grad#l de
a$e&ie al o+era$or#l#i3 ci doar di)i&#a$e.
0ces$e erori +o$ fi clasifica$e d#+" )od#l de acio&are as$felD
) erori sistematice s#&$ acelea la care se c#&osc ca#zele care le ge&ereaz" 6i legile d#+"
care acio&eaz". >aloarea lor +oa$e fi deci de$er)i&a$" 6i %& co&seci&" se +oa$e corec$a rez#l$a$#l
o5i&#$ di& )"s#r"$ori.
Di)i&#area erorilor sis$e)a$ice se +oa$e face +ri&D
2 )e$oda de )"s#rare ;de e8e)+l# la )"s#rarea #&g4i#rilor se efec$#eaz" de$er)i&"ri %& cele
do#" +oziii ale l#&e$ei3 eli)i&*&d#2se eroarea de coli)aie<E
2 +ri& calc#l3 a+lic*&d#2se corecii rez#l$a$#l#i ;corecia de e$alo&are3 corecia de $e)+era$#r"3
e$c. la )"s#rarea dis$a&elor c# r#le$a<E
2 +ri&$r2o reglare )ai 5#&" a a+ara$elorE
1,

2 red#c*&d la )i&i) +o&derea o5ser7aiilor +e&$r# care &# s2a# +#$#$ %&de+ar$a erorile
sis$e)a$ice
Erorile sis$e)a$ice +o$ fi la r*&d#l lor constante sa# variabile.
E8e)+l#8 dac" #& e$alo& c# care se )"soar" dis$a&a es$e )ai sc#r$ c# 1 c)3 +e&$r#
fiecare i&$rod#cere a e$alo&#l#i %& dis$a&a de )"s#ra$3 se co)i$e o eroare care %6i +"s$reaz"
7aloarea 6i se)&#l. 07e) de2a face c# o eroare sis$e)a$ic" co&s$a&$". 0ceas$a se +ro+ag" d#+"
legea %&)#lirii3 adic" eroarea $o$al" es$e egal" c# eroarea #&i$ar" %&)#li$" c# &#)"r#l care ara$"
de c*$e ori i&$er7i&e eroarea #&i$ar" %& rez#l$a$#l fi&alD
e
st
O n + e
s
#&de D
e
st
O eroarea sis$e)a$ic" $o$al"E
n O &#)"r#l care ara$" de c*$e ori e$alo&#l se c#+ri&de %& )"ri)ea )"s#ra$"E
e
s
( eroarea sis$e)a$ic" co&s$a&$" #&i$ar".
Eroarea sis$e)a$ic" 7aria5il" &# se +ro+ag" d#+" legea li&iar" #r)"ri$" de erorile
co&s$a&$e3 deci ea &# %6i +"s$reaz" $o$ $i)+#l se)&#l 6i 7aloarea.
E8e)+l#D eroarea de e8ce&$rici$a$e a li)5#l#i3 c*&d ce&$r#l aces$#ia &# coi&cide c#
ce&$r#l alidadei.
) erori nt,mpltoare ;accide&$ale< s#&$ acelea care i&fl#e&eaz" %&$r2#& )od %&$*)+l"$or3
c# ca&$i$"i )ici fiecare3 dar a+recia5ile %& $o$al 6i &# +o$ fi eli)i&a$e. Erorile %&$*)+l"$oare +o$ fi
di)i&#a$e +ri& efec$#area )ai )#l$or )"s#r"$ori. Ele se )ic6oreaz" de ase)e&ea3 +ri&
+erfecio&area i&s$r#)e&$elor 6i a )e$odelor de l#cr#.
A& s$#di#l $eoriei erorilor3 se co&sider" c" )"s#r"$orile a# fos$ corec$a$e de $oa$e celelal$e
erori ;gre6eli3 erori sis$e)a$ice< 6i sunt afectate numai de erorile nt,mpltoare.
@c4e)a$ic3 aceas$" clasificare s2ar +#$ea reda s#5 #r)"$oarea for)"D
16


1H

3ig( 1()( Clai,icarea 9i corela4ia murtori + erori de murare
1G
COREL0I0 !J@URJTORI 2 ERORI
!J@URJTORI
DIRECTE INDIRECTE
0ceea6i
+recizie
(recizii
diferi$e
0ceea6i
+recizie
(recizii
diferi$e
De+e&de&$e
I&de+e&de&$
e
Necesare
@#+li)e&$ar
e
De+e&de&$e
I&de+e&de&$
e
Necesare
@#+li)e&$ar
e
De+e&de&$e
I&de+e&de&$
e
Necesare
@#+li)e&$ar
e
De+e&de&$e
I&de+e&de&$
e
Necesare
@#+li)e&$ar
e
ERORI
RE0LE 0(0RENTE
E7i$a5ile I&e7i$a5ile
A&$*)+l"$oar
e
@is$e)a$ice
Co&s$a&$e >aria5ile

1()(2(Compenarea murtorilor directe
A& +rac$ica )"s#r"$orilor3 +e&$r# de$er)i&area 7alorii #&ei )"ri)i fizice3 de cele )ai )#l$e ori se
e8ec#$" #& &#)"r )ai )are de )"s#r"$ori dec*$ cel s$ric$ &ecesar. @co+#l co)+e&s"rii co&s$" %& aflarea
celei )ai +ro5a5ile 7alori a )"ri)ii3 &#)i$" 6i 7aloare co)+e&sa$"3 +e 5aza $o$ali$"ii )"s#r"$orilor
efec$#a$e. (e&$r# o5i&erea #&or sol#ii #&ice3 es$e o5liga$orie a+licarea #&#i +ri&ci+i#3 re+reze&$a$ %&
caz#l de fa" de +ri&ci+i#l sa# metoda celor mai mici ptrate3 a6a c#) se 7a +reze&$a %& co&$i&#are.
A& calc#l#l de co)+e&sare3 co&co)i$e&$ c# aflarea 7alorii co)+e&sa$e3 se efec$#eaz" 6i
e7al#area sa# a+recierea +reciziei rez#l$a$#l#i.
()*)+)() ,poteze fundamentale asupra erorilor nt-mpltoare

A& f#&cie de 7aloarea cea )ai +ro5a5il" a )"ri)ii )"s#ra$e se de$er)i&" erorile %&$*)+l"$oare
a+are&$e D v
i
D
T v
1
O !
1
2 !
T v

O !

2 !
T v
'
O !
'
2 !
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
T v
n
O !
n
2 !
Ipote$a I
-uma erorilor aparente .vi. este ntotdeauna egal cu zero.
(ri& %&s#)area relaiilor )e)5r# c# )e)5r# se o5i&eD
T v
1
T v

T v
'
T UU.T v
n
O

!
1
V !

V !
'
VUUV

!
n
! n + !
1olosi&d &o$aiile Ga#ss D
Wv
i
X O W!
i
X 2 n + !
i&*&d sea)a de relaia de defi&iie a 7alorii celei )ai +ro5a5ile W!
i
X! O
n
iX WM
6i %&loc#i&d 2
o %& e8+resia de )ai s#s o5i&e) D Wv
i
X O W!
i
X 9 n
n
M X W i
E Wv
i
X O . E n ( / E
Ipote$a II
1-

-uma ptratelor erorilor nt,mpltoare aparente .0vv1. trece printr)un minim pentru valoarea
cea mai probabil a mrimii msurate.
@e +or&e6$e $o$ de la e8+resiile erorilor a+are&$e %&$*)+l"$oare defi&i$e fa" de 7aloarea D !
T v
1
O !
1
2 !
T v

O !

2 !
T v
'
O !
'
2 !
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
T v
n
O !
n
2 !
Dac" se ridic" la +"$ra$ 6i se %&s#)eaz" aces$e egali$"i se 7a o5i&eD
Wv
i
v
i
X O 7
1

V 7

V

7
'

V U.. V 7
n

O ;!
1
2 !<

V U.. V ;!
n
2 !<


0ceas$" s#)" se +rezi&$" c" o f#&cie de )"ri)ea 3 ! deciD Wv
i
v
i
X O 1;!<
1;!< O ;!
1
2 !<

V ;!

2 !<

V U.. V ;!
n
2 !<


@e 6$ie c" o f#&cie $rece +ri&$r 2 #& )i&i) a$#&ci c*&d deri7a$a de ordi&#l I es$e zero3 iar deri7a$a de
ordi&#l II es$e )ai )are dec*$ zeroD
1Y;!< O 2 ;!
1
2 !<

2 ;!

2 !<

2 U..2 ;!
n
2 !<

O .
de unde rezult :
! O
n
n M M M + + + .... 1

!
1
V !

V U.V !
n

! O
n
0ceas$" i+o$ez" es$e foar$e i)+or$a&$" %& s$#di#l $eoriei erorilor3 :#s$ific*&d e8+resia 7alorii celei
)ai +ro5a5ile.
1()(2(2( .rorile nt-mpltoare n msurtorile directe
Dac" o )"ri)e es$e )"s#ra$" %& )od direc$3 de )ai )#l$e ori3 c# acela6i i&s$r#)e&$ 6i %& acelea6i
co&diii3 se 7or o5i&e rez#l$a$e a+ro+ia$e3 care difer" $o$#6i c# ca&$i$"i )ici.
@e +oa$e afir)a c" orice )"s#r"$oare direc$" es$e afec$a$" de erori3 erori care fac ca 7aloarea
ade7"ra$" a )"ri)ilor )"s#ra$e s" &# fie accesi5il" %& +rac$ic".
Co&sider") c" as#+ra aceleea6i )"ri)i " s2a# e8ec#$a$ CnC )"s#r"$ori3 rez#l$*&d 7alorile !
1
3 !

3U.3 !
n
.

Dac" aces$e 7alori s#&$ s#ficie&$ de a+ro+ia$e3 rez#l$" c" )"s#r"$orile i&di7id#ale s#&$ corec$e.
.

@e co&sider" c" 7aloarea cea )ai +ro5a5il" +e&$r# aces$ se$ de C n C )"s#r"$ori3 es$e )edia
ari$)e$ic" a aces$oraD
!
1
V !

V U.V !
n
W!
i
X
! O O
n n

! O
n
i
n
n M M ..... M M 2 1
=
+ + +
0ces$ +rocede# s2a co&sidera$ la %&ce+#$ c" fii&d i)+#s de logica l#cr#rilor ;+os$#la$#l l#i Ga#ss2
1G.-<3 dar #l$erior a fos$ :#s$ifica$ +ri& calc#l#l +ro5a5ili$"ilor.
1()(2()( .roarea medie ptratic a unei singure msurtori
Erorile a+are&$e iv
i
O "
i
2 " carac$erizeaz" cali$a$ea )"s#r"$orilorD c# c*$ aces$ea s#&$ )ai )ici c#
a$*$ )"s#r"$oare a es$e )ai 5#&"3 )ai +recis".

Dac" se co&sider" )edia erorilor a+are& aceas$a ar fi egal" c# zero3 deoarece O. ;co&for) +ri)ei
$eore)e<
Dac" se co&sider" )edia erorilor a+are&$e

&
W7iX
3 aceas$a ar fi egal" c# zero3 deoarece Wv
i
X O . ;co&for) +ri)ei i+o$eze<. 0ces$ rez#l$a$ ar
co&d#ce la co&cl#zia fals" c" )"s#r"$oarea es$e +erfec$" ;&# e8is$" erori<.
(e&$r# a scoa$e %& e7ide&" e7e&$#alele erori )ari 6i de ase)e&ea +e&$r# a sc"+a de se)&ele
aces$or erori3 %& +rac$ic" se ad)i$e eroarea )edie +"$ra$ic"
n
X Wvivi
3 %& care n re+rezi&$" &#)"r#l de
)"s#r"$ori efec$#a$e.
Eroarea )edie +"$ra$ic" se &o$eaza c# m
2
6i are e8+resiaD


m
2
O
n
X Wvivi
sa#3 )ai frec7e&$ es$e folosi$" %& calc#l relaia D
1

m ( T
n
viviX W
3bservaie: %& caz#l %& care se efec$#eaza o si&g#r" )"s#r"$oare as#+ra #&ei )"ri)i se o5i&e
rez#l$a$#l ero&a$D m O .3 adic" )"s#r"$oarea &# co&i&e erori. 1or)#la care d" e8+resia erorii )edii
+"$ra$ice $re5#ie )odifica$" as$fel ca %& caz#l #&ei si&g#re )"s#r"$ori s" a7e) de2a face c# o
&ede$er)i&are )a$e)a$ic".
i&*&d sea)a de aces$ l#cr#3 e8+resia l#i m de7i&eD
m O T
1
X W
n
vivi
;+e&$r# o si&g#r" )"s#r"$oare m ar de7e&iD m O T
.
.
3 care es$e o &ede$er)i&are di& +#&c$ de 7edere
)a$e)a$ic<.
Es$e i)+or$a&$ s" se c#&oasc" 7aloarea erorii )edii +"$ra$ice +e&$r# a+recierea cali$"ii 6i a
+reciziei #&ei )"s#r"$ori. C# c*$ aceas$a 7a fi )ai )ic"3 c# a$*$ )"s#r"$oarea 7a fi )ai +recis".
()*)+)/) .roarea medie ptratic a mediei aritmetice
0ceas$" eroare es$e defi&i$" c" difere&a alge5ric" +ozi$i7" sa# &ega$i7" di&$re 7aloarea cea )ai
+ro5a5il" ;!< 6i 7aloarea real" ;R<3 adic"D

T e
)
O ! 9 R
Co&sider") #r)"$oarele erori reale S
i
D
T S
1
O !
1
2 R
T S

O !

2 R
T S
'
O !
'
2 R
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
T S
n
O !
n
2 R
(ri& %&s#)areD WS
i
X O !
1
V !

V !
'
VUUV

!
n
WS
i
X O W"
i
X 9 & Z R
Dac" %& aceas$" relaie %&loc#i) W"
i
X O !
1
V !

V !
'
VUUV

!
n
c# 7aloarea ei n Z ! o5i&#$"
di& e8+resia )ediei3 rez#l$" D
WS
i
X O n Z ; ! 9 R <
WS
i
X O n + e
m


;adic"3 s#)a erorilor %&$*)+l"$oare reale es$e diferi$" de zero<.
(ri& ridicare la +"$ra$ rez#l$"D WS
i
S
i
X O n
2
+ e
2
m
9 WS
i
S
4
X
(e&$r# #& &#)"r )are de )"s#r"$ori se +oa$e co&sidera c" WS
i
S
i
X O n
2
+ e
2
m
deoarece erorile S
i
S
4
3 fii&d
#&ele +ozi$i7e3 iar al$ele &ega$i7e3 s#)a d#5lelor +rod#se $i&de c"$re zero.
Di& aceas$" relaie rez#l$" c" eroarea )edie +"$ra$ic" a )ediei ari$)e$ice 7a fi egal" c# D
e
m
( T
n
i i

X W
@2a 7"z#$ %&s" c" )"ri)ea erorilor reale &# +oa$e fi c#&osc#$"3 as$fel %&c*$ aces$e erori 7or $re5#i
%&loc#i$e +ri& erori a+are&$e.
[$i) c"D T v
i
O "
i
9 #
T S
i
O "
i
9 !
@e +oa$e scrie c" T S
i
O T v
i
V ;! 9 R< folosi&d#2se #& )ic ar$ifici# de calc#l
T S
i
O T v
i
V e
m
Dac" se de$er)i&" di& )"s#r"$ori 7aloarea #&ei )"ri)i de C &C ori3 7o) a7eaD
T S
5
O T v
5
V e
m
T S
2
O T v
2
V e
m
T S
6
O T v
6
V e
m
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
T S
n
O T v
n
V e
m
@e ridic" la +"$ra$ aces$e relaii 6i se ad#&"3 o5i&*&d#2seD
T S
5
2

O T v
5
2
V e
m
2
T v
5
e
m
T S
2
2

O T v
2
2
V e
m
2
T v
2
e
m
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
T S
n
2

O T v
n
2
V e
m
2
T v
n
e
m
rez#l$" c"D
WS
i
S
i
X O Wv
i
v
i
X V & Z e
m
2
6i i&*&d co&$ de relaiaD WS
i
S
i
X O &

Z e
m
2
3 se +oa$e scrieD
&

Z e
m
2
O

Wv
i
v
i
X V

& Z e
m
2
DeciD e
m
O T
< 1 ;
X W
n n
vivi
'

Ra+or$*&d aceas$" 7aloare la cea a erorii )edii +"$ra$ice a #&ei si&g#re )"s#r"$ori se +oa$e
o5ser7a relaia de leg"$#r"D
e
m
O T
n
m
adic"3 eroarea )edie +"$ra$ic" a )ediei ari$)e$ice se red#ce +ro+orio&al c# r"d"ci&a +"$ra$" di& &#)"r#l
de )"s#r"$ori.
: (CONC/U0II
1aliile seis)ice a# de+las"ri %& $i)+. 0ces$e de+las"ri +o$ a7ea o a)+li$#di&e )ai )are sa# )ai
)ic" %& f#&cie de a&#)i$e co&sidere&$e. De e8e)+l# falia @a& 0&deeas di& Califor&ia3 @$a$ele U&i$e are
o de+lasare care +oa$e fi 7az#$" c# oc4i#l li5er. A& sc4i)5 faliile di& zo&a >ra&cea a# de+las"ri care se
si$#eaz" s#5 +recizia a+ara$#rii c# care se de$er)i&". Di& aces$ )o$i7 $re5#ie efec$#a$e )"s#r"$ori
re+e$a$e 6i +e o +erioad" de $i)+ foar$e %&del#&ga$".
Deoarece a)+lasa)e&$ele e8ac$e ale re+erilor co&s$i$#e i&for)aii s$ric$ co&fide&iale 3 &# s2a
+#$#$ realiza o re+rod#cere $ridi)e&sio&al" a defor)aiilor scoarei $eres$re %& zo&a s$#dia$" 3 +oligo&#l
ide&$ifica$ %& zo&a >ra&cea 3 +e +erioada %& care s 9a# efec$#a$ )"s#r"$orile.
De+las"rile scoarei &# a# c4arac$er co&s$a&$ 3 &ici )"car %& ce +ri7e6$e se&s#l 3 ceea ce do7ede6$e
o zo&" +#$er&ic falia$" 3 c# ac$i7i$a$e $ec$o&ic" ridica$".
4

2I2/IO'R;3IE
1.Punescu C. , G. Paicu - Curs Geodezie Topografie,Vol.II - 2001;
2. Clina ., clina !., "us#a$ I., "ilu$ "., Croi#oru ., %uza#u C ., - Topografie general &i
Inginereasc - 'di#ura (i#ec) I(%* +,--./,-+0/-1 ,200/
2."u#i)ac V.,(#ra#ula# "aria Iuliana Geologia 2o34niei , 'di#ura didac#ica si
pedagogica , %ucures#i-2000;
-.Paunescu C., "ocanu V., 5u3i#ru (., Curs (is#e3ul Glo6al de Pozi#ionare GP(,
'di#ura 7ni8ersi#$ii din %ucure&#i;
0. (8ulescu C., - %azele prelucrrii 3sur#orilor geodezice "sur#ori #eres#re
9unda3en#e Vol. I,II , 'di#ura "a#ri: 2;" %ucure&#i , 2002;
/. Con#ri6u$ion of geodesi< #o #)e in8es#iga#ion on #)e recen# 8er#ical crus#al 3o8e3en# of #)e
Carpa#)o %al=an region !oo I. 1+,>;
.. 9. 2dulescu , V. *acu , V. "ocanu - (#ud< of recen# crus#al 3o8e3en#s 1++1;
,

@i$#2riD
4$$+D==\\\.g+s.cal$ec4.ed#=i)age+ool=all]i)ages.4$)l
4$$+D==al+i&e$.org=)ai&=ar$icole=s4o\]ro]$]al+i&i&fo2)aii#&ie2..12al+i&2i&fo2)aii4$$+D
4$$+D==dor#.:#ra7le.co)=c#rs#ri ] .11 9 .1 Geologia Ro)a&iei
6