Sunteți pe pagina 1din 22

I.

Drumuirea planimetrica
1.1 Generalitati
Drumuirea reprezintă o linie frinta sau poligonala la care unghiurile in punctele de staţie
sînt măsurate cu ajutorul unui teodolit si laturile cel mai adesea sînt măsurate cu panglica de otel. Este
o metoda de indesire a retelei de sprijin si formeaza suportul natural pentru ridicarea detaliilor
topografice.
Se executa in general intre punctele de triangulatie, indesire sau intre punctele de
drumuire determinate anterior.
Ansamblul drumuirilor executate pe suprafata de ridicat poarta numele de poligonatie.
1.2 Lucrari preliminare
Pentru executarea drumuirilor se intocmeste un proiect al retelei de drumuire pe un plan
la scara 1:5000 sau 1:10000. In cuprinsul acestui proiect mai trebuie sa fie prevazute:
a) Metodele de masurare a unghiurilor si a distantelor;
b) Planul de observatie in punctele de sprijin.
Elementele necesare pentru calculul unei drumuiri sint :
• Coordonatele punctelor de sprijin si a punctelor pentru orientarea drumuirii;
• Unghiurile orizontale ;
• Unghiurile verticale;
• Lungimile laturilor.
1.3 Lucrari de teren
Echipa de lucru pentru efectuarea unei drumuiri in teren este compusa din: un inginer, doi
lucratori si un tehnician.
Dotarea echipei este: o trusa de masurat distante, un teodolit cu trepied.
Executarea unui punct de statie in drumuire, trebuie facuta dupa normativele in vigoare,
in functie de tehnologia de masurare si acccidentatia terenului in timpul de 25-75 minute.
Inainte de deplasarea in teren a echipei de lucru aceasta trebuie sa faca verificarea si
rectificarea instrumentelor din dotare.
La deplasarea in teren cu proiectul intocmit se urmareste indeplinirea acestuia.
Se face mai intii recunoasterea terenului si marcarea punctelor de drumuire.
Se efectuiaza observatiile in punctele de statie pentru unghiurile orizontale de fringere si
unghiurile verticale de panta. Observatiile se efectueaza respectind programul prevazut in proiect si
metodele de observare descrise.
Lungimile laturilor drumuirii se masoara conform celor aratate la program.
1.4 Lucrari de birou
1.4.1 Calcule preliminarii
Inainte de a efectua calculul propriu-zis al drumuirii, observatiile din teren trebuie supuse
unor prelucrari ca:
- compensarea directiilor masurate in statie se efectueaza ca la paragraful 7.3.1. In urma
acestei compensari se pot determina unghiurile de fringere ( ωi ) dintre laturile drumuirii (vezi figura
1.1);
- calculul unghiurilor verticale;
- calculul distantelor orizontale.
1.4.2 Drumuirea sprijinita pe puncte si directii cunoscute (cazul general)

Fig. 1.1
Drumuire sprijinita
Pentru drumuirea din figura 1.1 se cunosc:
a) Inventarul de coordonate al punctelor de sprijin (di documentatiile geo-topografice
existente )

Nr.
X(m) Y(m) H(m)
pct.
17 3959.86 7231.28 98.53
13 4068.99 7844.48 80.88
8 6473.02 6633.42 -
24 5901.40 8608.69 -

b) Unghiurile de fringere a laturilor drumuirii (din masuratorile de teren prelucrate la


1.4.1).

ωi ω17 ω101 ω102 ω13


masura
85G 29o 50oo 215G 31o 75oo 221G 11o 00oo 117G 77o 50oo
unghiului

c) Unghiurile verticale de panta (din masuratorile de teren prelucrate 1.4.1)

αij α17-101 α101-102 α102-13


masura
+1G 98o 50oo -5G 28o75oo -0G 99o 85oo
unghiului

d) distantele orizontale ale laturilor de drumuire (din masuratorile de teren prelucrate


1.4.1)

dij d17-101 d101-102 d102-13


masura
185.39 238.98 215.15
distantei

Calculul si compensarea drumuirii di fig.1.1 implica parcurgerea urmatoarelor etape:


A. Calculul orientarilor
a) Calculul orientarilor de sprijin se efectueaza dupa relatia:
∆Y AB Y − YA
θ AB = arctg = arctg B
∆X AB XB − XA
Pentru organizarea calculelor propunem urmatoarul formular :

Calculul orientarilor intre punctele de sprijin


Nr.pct. X(m) Y(m) Calcule
8 6473.02 6633.42 − 597 .86
tg θ17 −8 = = −0237892
17 3959.86 7231.28 2513 .16
Δ 2513.16 - 597.86 θ17 −8 = 385 G13 o17 oo
24 5901.40 8608.86 tg θ13 −24 = +0.417052
13 4068.99 7844.78 θ13 −24 = 25 G15 o 41 oo
Δ 1832.41 764.21

Pentru drumuirea di fig. 1.1 s-a obtinut ca orientarea initiala θi = θ17-8 = 385G13o17oo si
orientarea finala θf = θ13-24= 25G15o41oo. Acestea vor fi orientari definitive si vor servi la constringerea
orientarilor laturilor de drumuire. Sint inregistrate in tabelul de calcul si compensarea drumuirii
(tabelul 1.1) in coloana 6 pe liniile vizelor Δ17- Δ18 si respectiv Δ13- Δ24.
b) Calculul orientarilor provizorii
Din fig.1.1 se observa ca orientarea laturilor de drumuire se poate calcula astfel:
θ 117−101 = θ 17.− 8 + ω 17 = 385G13o17oo + 85G 29o 50oo = 470G 42o 67oo = 70G 42o 67oo
θ 1101−102 = θ 117.−101 + 200G + ω 101 = 70G 42o 67oo + 200G + 215G 81o 75oo = 486G 24o 42oo = 86G 24o 42oo
θ 1102−13 = θ 1101.−102 + 200G + ω 102 = 86G 24o 42oo + 200G + 221G11o 00oo = 507G 35o 42oo = 107G 35o 42oo
θ 113− 24 = θ 1102.−13 + 200G + ω 13 = 107G 35o 42oo + 200G + 117G 77o 50oo = 425G12o 92oo = 25G12o 92oo
Orientarile provizorii ale laturilor drumuirilor sunt notate cu prim si inregistrate in
tabelul 1.1 in coloana 6 la orientari calculate .

c) Calculul corectiilor
Se constata ca laltura 13-24 are orientarea θ13-24 = 25G12o92oo , care este calculata prin
intermediul unghiurilor masurate ωi si al orientarilor initiale θi si pe drept poate fi considerata ca
orientare afectata de erori pe care o notam cu Ve = 25G12o92oo .
Orientarea finala calculata la punctul 8, θf = 25G15o41oo este considerata , ca fiind
neafectata de erori si deci Vj = 25G15o41oo .
Se poate calcula eroarea de neinchidere pe orientari:

eθ=Ve-Vj = 25G12o92oo - 25G15o41oo = -249oo


In cazul cind masuratorile se efectueaza cu un teodolit ce are aproximatia de citire de 1o,
toleratia de neinchidere pe orientari se calculeaza cu relatia :
Tθ = 10 50 oo n ; unde
n – reprezinta numarul statiilor drumuirii, la exemplul nostru n = 4. Iar Tθ = 3 = 300 .
o oo

Daca eθ ≤ Tθ , eroarea rezultata este admisibila si urmeaza a se corecta in timp ce daca


eθ > Tθ , masuratorile sint afectate de erori mari si urmeaza a se repeta.
In cazul nostru eθ < Tθ , 149oo < 300oo.
Calculul si compensarea drumuirii sprijinita la cepete
(compensarea coordonatelor relative proportional cu distanta)
Tabelul 1.1
Orientari
sinθ Distante Coordonate relative Coordonate absolute
Unghiuri Unghiuri calculate
Pct. Pct. orizontal
verticale tgα orizontale Corectii Nr. Pct
statie vizat e ΔH(m
α ω Orientari cosθ ΔX(m) ΔY(m) X(m) Y(m) H(m)
D(m) )
compensate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Δ17 Δ18 385 19o74oo
G
3959.86 7231.28 98.53 Δ17
70G42o67oo +83.04 +165.75 +5.78
Δ18 G o oo 85G29o50oo 0.894073
Δ17 +1 98 50 +0.031190 +62 185.39 -0.07 +0.09 -0.05 4042.83 7397.12 104.26 ○101
○101
70G43o29oo 0.447921 +82.97 +165.84 +5.73
Δ17
86G24o42oo +51.19 +233.43 -19.89
○101 G o oo 215G81o75oo 0.976788
○102 -5 28 75 -0.083247 +1.25 238.98 -0.09 +0.12 -0.06 4093.93 7630.67 84.31 ○102
86G25o67oo 0.214206 +51.10 +233.55 -19.95
○101
107G35o42oo -24.86 +213.71 -3.37
○102 G o oo 221G11o00oo 0.993301
Δ13 -0 99 85 -0.015686 +1.88 215.15 -0.08 +0.10 -0.06 4068.99 7844.48 80.88 Δ13
107G37o30oo -0.115566 -24.94 +213.81 -3.43
○102
25G12o92oo
Δ13 117G77o55oo
Δ24 +2.49
25G15o41oo
Δ13 Δ24 25G15o41oo 4068.99 7844.48 80.88 Δ13
Τθ=150cc *√n= eθ=25,1292-25,1541= Σd=639,52 Σdx =109,37 Σdy =612,89 Σdh=-17,48
=150cc *√4= =-249cc T=0,48m ex =+0,24m ey =-0,31m eh=+0,17m
cc
=300 cc
c θ=-eθ=+249 2 2
f=√(ex +ey )=0,39 c y =-ey c h=-eh
cc
eθ<Τθ qθ=c/n=249/4=+62,25 f<T; 0,39<0,48 c x =-ex
249cc <300cc qx =c x /Σd qy =c y /Σd qh=c h/Σd
Toleranta pentru inchiderea pe orientari a drumuirilor.
Tθ = 10 50 oo n ; Tθ = 1150 o n;
Tabelul 1.2
Toleranta Toleranta
Nr.
secunde secunde Nr. statii secunde secunde
statii
centisimale sexagesimale centisimale sexagesimale
2 210 65 16 600 180
3 260 80 17 620 185
4 300 90 18 640 190
5 335 100 19 660 195
6 370 110 20 675 200
7 400 120 21 690 205
8 425 130 22 705 2100
9 450 140 23 720 215
10 475 150 24 735 220
11 500 155 25 750 225
12 520 160
13 540 165
14 560 170
15 580 175

d) Compensarea orietarilor
Eroarea eθ se calculeaza prin aplicarea unei corectii cθ = – eθ .
Compensarea se face aplicind fiecarui unghi masurat o corectie unghiulara egala sau
aplicata in mod progresiv pe orientari. Corectia unitara se calculeaza cu relatia:
cθ 249 oo
qθ = = = 62.25 oo
n 4
Corectia orientarilor se face in felul urmator:
θ 17−101 = θ 1
17−101 + qθ = 70G 42o 67oo + 62oo = 70G 43o 29oo
θ 101−102 = θ 1101−102 + 2qθ = 86G 24o 42oo + 125oo = 86G 25o 67oo
θ 102−13 = θ 1102−13 + 3qθ = 107G 35o 42oo + 188oo = 107G 37o 30oo
θ 13− 24 = θ 113− 24 + 4qθ = 25G12o 92oo + 249oo = 25G15o 41oo = θ f
Controlul ca s-a facut bine compensarea este ca θ13-24 compensat sa fie identic cu θf
calculat la punctul a.
Orientarile compensate sint inregistrate in tabelul 1.1 in coloana 6, la linia orientari
compensate.
B. Calculul coordonatelor relative

Fig. 1.2
Calculul coordonatelor relative

a) Calculul coordonatelor relative provizorii


Se observa di fig. 1.2 ca relatia de calcul ale coordonatelor relative provizorii sunt:
dx 17 .101 = d 17 −101 ∗cos θ17 −101
dy 17 .101 = d 17 −101 ∗sin θ17 −101
Calculul practic al acestora se efctueaza in tabelul 1.1 prin inmultirea coloanei 8 (distante
orizontale) cu coloana 7 (sinθ si respectiv cosθ).
Pentru calculul lui dh se foloseste relatia:
dh 17 .101 = d17 −101 ∗tg α17 −101
In tabelul 1.1 se inmulteste coloana 4 (tgα) cu coloana 8 (distante orizontale).
Rezultatele se inregistreaza in coloanele 9, 10 si 11, corespunzator pentru dx, dy si dh.
Pentru exemplul din fig. 1.1 calculele se efectueaza astfel:
dx 17 −101 = d 17 −101 ∗ cos θ17 −101 = 185 .39 ∗ cos 70 G 43 o 29 oo = 83 .04 m
dx 101 −102 = d 101 −102 ∗ cos θ101 −102 = 238 .98 ∗ cos 86 G 25 o 67 oo = 51 .19 m
dx 102 −13 = d 102 −13 ∗ cos θ102 −13 = 215 .15 ∗ cos 107 G 37 o 30 oo = −24 .86 m
∑dx = dx 17 −101 + dx 101 −102 + dx 102 −13 = 109 .37 m
dy 17 −101 = d 17 −101 ∗ sin θ17 −101 = 185 .39 ∗ sin 70 G 43 o 29 oo = 165 .75 m
dy 101 −102 = d 101 −102 ∗ sin θ101 −102 = 238 .98 ∗ sin 86 G 25 o 67 oo = 233 .43 m
dy 102 −13 = d 102 −13 ∗ sin θ102 −13 = 215 .15 ∗ sin 107 G 37 o 30 oo = 213 .71m
∑dy = dy 17 −101 + dy 101 −102 + dy 102 −13 = 612 .89 m
Analog se efectueaza calculele si pentru dh. Semnul + sau – al coordonatelor relative
este dat de semnul functiei trigonometrice sinθ sau cosθ.

b) Calculul erorilor de neinchidere.


Dupa calculul coordonatelor relative se face controlul inchiderii pe coordonate. In acest
sens se calculeaza Σdx = 109.37 m respectiv Σdy = 612.89 m care vor fi considerate ca valori afectate
de erori (Ve).
Intre coordonatele punctelor de sprijin (17 si 13) se determina diferentele pe X si pe Y
obtinindu-se:
∆X 17 −13 = X 13 − X 17 = 109 .13 m
∆Y17 −13 = Y13 − Y17 = 613 .20 m
∆H 17 −13 = H 13 − H 17 = −17 .65 m
Avem aceeasi posibilitate sa determinam erorile de neinchidere pe coordonat.
e x = Σdx − ∆X 17 −13 = 109 .37 −109 .13 = +0.24 m
e y = Σdy − ∆Y17 −13 = 612 .89 − 613 .20 = −0.31m
si eroarea totala de neinchidere:
f = e 2 x + e 2 y = (0.24m) 2 + (−0.31m) 2 = 0.39m
Aceasta valoare se compara cu valoarea tolerantei obisnuita conform instructiilor tehnice
in vigoare.
Una din relatiile de calcul a tolerantei este:
Σd
T = 0.0045 Σd +
1733
La exemplul nostru T = 0.48 m. Se observa ca f < T, adica 0.39 m < 0.48 m si in acest caz
se trece la compensarea coordonatelor relative provizorii.
Daca f > T, in timpul masuratorilor s-au facut greseli, si deci masuratorile vor trebui
repetate.
Eroarea de neinchidere pe H se calculeaza cu relatia:
eh = Σdh − ∆H 17 −13
Tolerantele admise pentru inchiderea pe coordonate a drumuirilor
Tabelul 1.3
Lungimea Panta terenului (P)
drumuirii 0 G < P ≤ 5G 5 G < P ≤ 10 G 10 G < P ≤ 15 G P > 15 G
(m) Toleranta(m) Toleranta(m) Toleranta(m) Toleranta(m)
500 0.39 0.49 0.58 0.78
600 0.46 0.57 0.68 0.91
700 0.52 0.65 0.78 1.05
800 0.59 0.74 0.88 1.18
900 0.65 0.82 0.98 1.31
1000 0.72 0.90 1.08 1.44
1100 0.78 0.98 1.18 1.57
1200 0.85 1.06 1.27 1.70
1300 0.91 1.14 1.37 1.82
1400 0.98 1.22 1.46 1.95
1500 1.04 1.30 1.56 2.08
1600 1.10 1.38 1.65 2.21
1700 1.17 1.46 1.75 2.33
1800 1.23 1.54 1.84 2.46
1900 1.29 1.62 1.94 2.58
2000 1.36 1.69 2.09 2.71
2100 1.42 1.77 2.13 2.84
2200 1.48 1.85 2.22 2.96
2300 1.54 1.93 2.31 3.09
2400 1.61 2.01 2.41 3.21
2500 1.67 1.08 2.50 3.33
c) Compensarea coordonatelor relative
1 – compensarea coordonatelor relative proportional cu distanta.
Corelatiile unitare pentru dx, dy, dh, se calculeaza cu relatiile:
− ex − 0.24 m
qx = = = −3.76cm / 100 m = −3.76%
Σd 639 .52 m
− ey − 0.31m
qy = =− = +4.85cm / 100 m = +4.85%
Σd 639 .52 m
− eh − 0.17 m
qh = = = −2.66cm / 100 m = −2.66%
Σd 639 .52 m
Acestea servesc la calculul corectiilor corespunzatoare pentru fiecare latura de drumuire
cu care se corecteaza coordonatele relative astfel:
∆X 17 −101 = dx 17 −101 + q x ∗ d17 −101 = 83 .04 − 0.07 = 82 .97 m
∆X 101 −102 = dx 101 −102 + q x ∗ d101 −102 = 51 .19 − 0.09 = 51 .10 m
∆X 102 −13 = dx 102 −13 + q x ∗ d102 −13 = −24 .86 − 0.08 = −24 .94 m
∑∆X = ∑dx + q (∑d ) = ∆X
x 17 −13

Acesta este controlul ca operatia de corectare a fost bine indeplinita. Analog se


procedeaza si pentru coordonatele relative provizorii pe Y si pe H.
Practic atit corectiile cit si coordonatele compensate sunt inregistrate in tabelul 1.1 in
coloanele 9, 10 si 11.
2.Compensarea coordonatelor relative, proportional cu valoarea absoluta a acestora.(vezi
tabelul 1.4)
In acest caz corectiile unitare pentru dx, dy si dh se calculeaza cu relatiile:
− ex − 0.24 m
qx = = = −15 .08 cm / 100 m
∑ dx 159 .09 m
− ey 0.31m
qy = = = +5.06 cm / 100 m
∑ dy 612 .89 m
− eh − 0.17 m
qh = = = −0.59 cm / m
∑ dh 29 .04 m
Cu ajutorul lui qx, qy, si qh se calculeaza corectiile corespunzatoare pentru fiecare coordonata relativa
provizorie in felul urmator:
∆X 17 −101 = dx 17 −101 + q x d 17 −101 = 83 .04 −0.13 =82 .91 m
∆X 101 −102 = dx 101 −102 + q x d 101 −102 = 51 .19 −0.08 = 51 .11 m
∆X 102 −13 = dx 102 −13 + q x d 102 −13 = −24 .86 −0.03 = −24 .89 m
Pentru control trebuie indeplinita relatia:
∑∆X = ∑dx + q x ∗ ∑ dx = ∆X 17 −13
Analog se procedeaza pentru compensarea coordonatelor relative dy si dh.
OBSERVATIE: Pentru compensarea coordonatelor relative se poate alege oricare dintre cele doua
metode prezentate.

C. Calculul coordonatelor absolute.


Coordonatele absolute ale punctelor de drumuire se obtin prin insumari algebrice
succesive, pe fiecare coordonata, incepind de la punctul de plecare si terminind la punctul de inchidere
al drumuirii in felul urmator:
X 101 = X 17 + ∆X 17 −101 = 3959 .86 + 82 .97 = 4042 .83 m
X 102 = X 101 + ∆X 101 −102 = 4042 .83 + 51 .10 = 4093 .93 m
X 13 = X 102 + ∆X 102 −13 = 4093 .93 − 24 .94 = 4068 .99 m

Y101 = Y17 + ∆Y17 −101 = 7231 .28 +165 .84 = 7397 .12 m
Y102 = Y101 + ∆Y101 −102 = 7397 .12 + 233 .55 = 7630 .67 m
Y13 = Y102 + ∆Y102 −13 = 7630 .67 + 213 .81 = 7844 .48 m

H 101 = H 17 + ∆H 17 −101 = 98 .53 + 5.73 = 104 .26 m


H 102 = H 101 + ∆H 101 −102 = 104 .26 −19 .95 = 84 .31 m
H 13 = H 102 + ∆H 102 −13 = 84 .31 − 3.43 = 80 .88 m
Daca compensarea si calculul coordonatelor s-a facut corect va trebui ca intre
coordonatele calculate a punctului de sosire 13 si cele date initial ca nu existe diferente. In tabelul 1.1
coordonatele absolute X, Y, H sint inregistrate in coloanele 12, 13, 14. In coloana 15 este trecut
numarul punctului.
Calculul si compensarea drumuirii sprijinita la cepete
(compensarea coordonatelor relative proportional cu valoarea absoluta a acestora)
Tabelul 1.4
Orientari
sinθ Distante Coordonate relative Coordonate absolute
Unghiuri Unghiuri calculate
Pct. Pct. orizontal
verticale tgα orizontale Corectii Nr. Pct
statie vizat e ΔH(m
α ω Orientari cosθ ΔX(m) ΔY(m) X(m) Y(m) H(m)
D(m) )
compensate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Δ17 Δ18 385 19o74oo
G
3959.86 7231.28 98.53 Δ17
70G42o67oo +83.04 +165.75 +5.78
Δ18 G o oo 85G29o50oo 0.894073
Δ17 +1 98 50 +0.031190 +62 185.39 -0.13 +0.08 -0.03 4042.77 7397.11 104.28 ○101
○101
70G43o29oo 0.447921 +82.91 +165.83 +5.75
Δ17
86G24o42oo +51.19 +233.43 -19.89
○101 G o oo 215G81o75oo 0.976788
○102 -5 28 75 -0.083247 +1.25 238.98 -0.08 +0.12 -0.12 4093.88 7630.66 84.27 ○102
86G25o67oo 0.214206 +51.11 +233.55 -20.01
○101
107G35o42oo -24.86 +213.71 -3.37
○102 G o oo 221G11o00oo 0.993301
Δ13 -0 99 85 -0.015686 +1.88 215.15 -0.03 +0.11 -0.02 4068.99 7844.48 80.88 Δ13
107G37o30oo -0.115566 -24.89 +213.82 -3.39
○102
25G12o92oo
Δ13 117G77o55oo
Δ24 +2.49
25G15o41oo
Δ13 Δ24 25G15o41oo 4068.99 7844.48 80.88 Δ13
eθ=25,1292-25,1541= Σd=639,52 Σd x =109,37 Σd y =612,89 Σd h=-17,48
=-249cc T=0,48m e x =+0,24m e y =-0,31m e h=+0,17m Σ|dx| =159,69 Σ|d y | =612,89
cc 2 2
c θ=-eθ=+249 f=√(ex +ey )=0,39 c h=-eh qx =c x /Σ|dx | qy =c y /Σ|dy |
cc
qθ=c/n=249/4=+62,25 f<T; 0,39<0,48 Σ|d h|=29,04
eθ<Τθ c x =-ex ; c y =-ey qh=c h/Σ|dh|
1.4.3 Drumuirea inchisa pe punctul de plecare

Fig. 1.3
Drumuirea inchisa pe punctul de plecare

Pentru drumuirea din fig.1.3 se cunosc:


a) Inventarul de coordonate al punctelor de sprijin (din faza de documentare).

Nr.
X(m) Y(m) H(m)
pct.
63 5785.32 7932.15 105.42
81 7852.98 9571.57 –

b) Unghiurile de fringere a laturilor drumuirii:

Nr. Unghiuri orizontale


1
pct. φ ω ω1
G o oo G o oo
63 130 75 75 78 39 50 190 84o 75oo
G

101 90G 39o 00oo 309G 61o 00oo


G o oo
102 115 83 50 284G 16o 50oo
103 63G 04o 25oo 336G 95o 75oo

c) Unghiuri verticale de panta:

αij α63-101 α101-102 α102-103 α103-63


masura
+1G 78o 50oo +2G 18o75oo -5G 51o 00oo +2G 36o 59oo
unghiului

d) Distante orizontale ale laturilor de drumuire:

dij d63-101 d101-102 d102-103 d103-63


masura
178.13 239.19 281.59 298.01
distantei

Datele de la punctele b, c si d se obtin din masuratorile de teren si prelucrare ca la


paragraful 1.4.1.
Calculele de compensare se succed dupa urmatoarele etape:
A. Calculul orientarilor
a) Calculul orientarilor de sprijin θ63-81 se face in formularul de mai jos:

Nr.
X(m) Y(m) Calcule
pct.
81 7852.98 9571.57
tgθ63-81 = 0.792887
63 5785.32 7932.15
θ63-81 = 42G 67o 83oo
Δ 2067.66 1639.42

b) Calculul si compensarea orientarilor


Calculul orientarilor provizorii se face ca la paragraful 1.4.2/b, folosind unghiurile ωi.

θ 63−101 = θ 63.−81 + ω 63 = 42G 67o 83oo + 78G 39o 50oo = 121G 07o 33oo
θ 1101−102 = θ 1 63.−101 + 200G + ω 101 = 121G 07o 33oo + 200G + 309G 61o 00oo = 630G 68o 33oo = 230G 68o 33oo
θ 1102−103 = θ 1101.−102 + 200G + ω 102 = 230G 68o 33oo + 200G + 284G16o 50oo = 714G 84o 83oo = 314G 84o 83oo
θ 1103− 63 = θ 1102.−103 + 200G + ω 103 = 314G 84o 83oo + 200G + 336G 95o 75oo = 851G 80o 58oo = 51G 80o 58oo
θ 1 63− 81 = θ 1103.− 63 + 200G + ω 63 = 51G 80o 58oo + 200G + 190G 84o 75oo = 442G 65o 33oo = 42G 65o 33oo
Calculul erorii de neinchidere pe orientari se efectuiaza cu relatia: eθ=Ve-Vj unde
Ve = θ 63-81 = 42G 65o 30oo iar Vj = θ63-81 = 42G 67o 83oo
1

eθ = 42G 65o 30oo - 42G 67o 83oo = -250oo


Tθ = 150 oo n = 300 oo
− eθ
Se observa ca eθ < Tθ. Corectia unitara este qθ = = +50 oo unde:
n +1
n – reprezinta numarul statiilor.
Compensarea se face ca la paragraful 1.4.2/d.

c) Compensarea unghiurilor interioare si calculul orientarilor definitive.


Se stie ca suma unghiurilor intr-un poligon inchis este data de relatia:
∑ϕi = 200 G (n − 2) ; n = numarul laturilor.
In cazul poligonului nostru (vezi fig.1.3):
∑ϕ i = 200 G (4 − 2) = 400 G = V j
Din cauza erorilor intimplatoare savirsite in timpul masurarii, suma unghiurilor
interioare va diferi de valoarea justa (Vj) si din acest motiv unghiurile masurate vor fi corectate.
Suma unghiurilor masurate este:
Ve = ∑ϕi1 = 130 G 75 o 75 oo + 90 G 39 o 00 oo + 115 G 83 o 50 oo + 63 G 04 o 25 oo = 400 G 02 o 50 oo
Eroarea de neinchidere a unghiurilor se calculeaza astfel:
eφ = Ve – Vj = 400G 02o 50oo – 400G = +250oo
Calculam corectia unitara:
− eϕ − 250 oo
qϕ = = = −62 .25 oo
n 4

Unghiurile φi masurate vor primi cite o corectie unitara:


ϕ63 = ϕ63
1
+ qϕ = 130 G 75 o 75 oo − 63 oo = 130 G 75 o12 oo
ϕ101 = ϕ101
1
+ qϕ = 90 G 39 o 00 oo − 62 oo = 90 G 38 o 38 oo
ϕ102 = ϕ102
1
+ qϕ = 115 G 83 o 50 oo − 63 oo = 115 G 82 o 87 oo
ϕ103 = ϕ103
1
+ qϕ = 63 G 04 o 25 oo − 62 oo = 63 G 03 o 63 oo
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
∑ϕ i = ∑ϕi + nq ϕ = 400 G 02 o 50 oo − 2 o 50 oo = 400 G

Controlul ca s-a facut bine compensarea consta in: suma unghiurilor (φi) compensate sa
fie egala cu Vj.
Aceste unghiuri compensate servesc in continuare la calculul orientarilor care vor fi
orientari definitive.
Calculul se face astfel:
θ63−101 = θ63.−81 + ω63 = 42 G 67 o 83 oo + 78 G 39 o 50 oo = 121 G 07 o 33 oo .Pentru .control :
θ63−101 = θ63.−81 + ω63
1
− ϕ63
1
= 442 G 67 o 83 oo − 192 G 84 o 95 oo − 130 G 75 o 75 oo = 121 G 07 o 33 oo
θ101−102 = θ63.−101 + 200 G − ϕ101 = 121 G 07 o 33 oo + 200 G − 90 G 38 o 37 oo = 230 G 68 o 96 oo
θ102 −103 = θ101 .−102 + 200 G − ϕ102 = 230 G 68 o 33 oo + 200 G − 115 G 82 o 88 oo = 314 G 86 o 08 oo
θ103 −63 = θ102 .−103 + 200 G − ϕ103 = 314 G 84 o 83 oo + 200 G − 63 G 03 o 62 oo = 451 G 82 o 46 oo = 51G 82 o 46 oo
θ63−101 = θ103 .−63 + 200 G − ϕ63 = 51G 80 o 58 oo + 200 G − 130 G 75 o13 oo = 521 G 07 o 33 oo = 21G 07 o 33 oo

Calculele au fost efectuate corect daca intre θ63-101 calculat initial si cel calculat final nu
exista diferente.

B. Calculul si compensarea coordonatelor relative


– calculul coordonatelor relative provizorii se face ca la paragraful 1.4.2/B
– calculul erorilor de neinchidere se face dupa relatiile generale cunoscute adoptate:
e x = Vex − V jx ; Vex = ∑dx ; V jx = 0 deci e x = ∑dx
e y = Vey − V jy = ∑dy
Eroarea totala, toleranta celelalte prescriptii si compensarea coordonatelor relative se fac
ca la 1.4.2/B.b.c
Calculul si compensarea drumuirii sprijinita la cepete
(compensarea coordonatelor relative proportional cu distanta)
Tabelul 1.5
Orientari Distan
sinθ Coordonate relative Coordonate absolute
Unghiuri Unghiuri calculate te
Pct. Pct.
verticale tgα orizontale Corectii orizont Nr. Pct
statie vizat ΔH(m
α ω Orientari cosθ ale ΔX(m) ΔY(m) X(m) Y(m) H(m)
)
compensate D(m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Δ63 Δ81 42 67o83oo
G
5785.32 7932.15 105.42 Δ63
121G07o33oo -57.91 1168.46 +5.00
Δ81 G o oo 78G39o50oo +0.945684
Δ63 +1 78 50 +0.028046 +50 178.13 +0.01 -0.05 +0.02 5727.40 8100.56 110.44 ○101
○101
121G07o83oo -0.325081 -57.90 1168.41 +5.02
Δ63
230G68o33oo -211.92 -110.90 +8.22
○101 G o oo 309G61o00oo -0.463667
○102 +2 18 75 +0.034375 +1.00 239.19 +0.02 -0.07 +0.03 5515.50 7989.59 118.69 ○102
230G69o33oo -0.886010 -211.90 -110.97 +8.25
○101
314G84o08oo +65.15 -273.95 -24.43
○102 G o oo 284G16o30oo -0.972869
○102 -5 51 00 -0.086768 +1.50 281.59 +0.02 -0.08 +0.04 5580.67 7715.56 94.30 ○103
314G86o58oo +0.231357 +65.17 -274.03 -24.39
○102
51G80o58oo +204.60 +216.68 11.08
○103 G o oo 336G95o75oo 0.727093
Δ63 +2 36 59 +0.037180 +2.00 298.01 +0.03 -0.09 +0.04 5785.32 7932.15 105.42 Δ63
51G82o58oo +0.686539 +204.63 +216.59 11.12
○103
42G65o33oo
Δ13 Δ81 190G84o75oo
+2.50
42G67o83oo

Τθ=150cc *√n= =150cc *√4= =300cc Σd=996,92; Σdx =-0,08; Σdy =+0,29; Σdh=-0,13 f=√(ex 2+ey 2)=0,30
eθ=-250cc eθ<Τθ qθ=-eθ/κ=+50cc T=0,27m ex =-0,08 ey =+0,29 eh=-0,13 qx =-ex /Σd qy =-ey /Σd qh=-eh/Σd
Calculul si compensarea drumuirii sprijinita la cepete
– Compensarea pe unghiuri si calculul orientarilor definitive
–Compensarea coordonatelor relative proportional cu distanta
Tabelul 1.6
Orientari Distan
sinθ Coordonate relative Coordonate absolute
Unghiuri Unghiuri calculate te
Pct. Pct.
verticale tgα orizontale Corectii orizont Nr. Pct
statie vizat ΔH(m
α φ1(ω) Orientari cosθ ale ΔX(m) ΔY(m) X(m) Y(m) H(m)
)
compensate D(m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Δ63 Δ81 42 67o83oo
G
5785.32 7932.15 105.42 Δ63
-57.91 1168.46 +5.00
Δ81 78G39o50oo +0.945684
Δ63 +1G 78o50oo +0.028046 178.13 +0.02 -0.05 +0.02 5727.43 8100.56 110.44 ○101
○101 G o oo
121 07 83 -0.325081 -57.89 1168.41 +5.02
Δ63
90G39o00oo
-211.92 -110.91 +8.22
○101 -0.463683
○102 +2G 18o75oo +0.034375 -62 239.19 +0.02 -0.07 +0.03 5515.53 7989.58 118.69 ○102
90 38o38oo
G G o
230 69 45 oo
-0.886010 -211.90 -110.98 +8.25
○101
115G83o50oo
+65.16 -273.95 -24.43
○102 G o oo -0.972860
○102 -5 51 00 -0.086768 -63 281.59 +0.02 -0.08 +0.04 5580.71 7715.55 94.30 ○103
115G82o87oo 314G86o58oo +0.231395 +65.18 -274.03 -24.39
○102
63G04o25oo
+204.58 +216.69 11.08
○103 +0.727133
Δ63 +2G 36o59oo +0.037180 -62 298.01 +0.03 -0.09 +0.04 5785.32 7932.15 105.42 Δ63
63 03o63oo
G G o
51 82 95 oo
+0.686497 +204.61 +216.60 11.12
○103
130G75o75oo
Δ13 Δ81
-63
130 75o12oo
G
42G67o83oo
cc cc
Τφ=150 *√n=300 Σd=996,92; ex =Σdx =-0,09; ey =Σdy =+0,29; eh=Σdh=-0,13
Ve=Σφ'=400G.02c .50ccVj=200G(n-2)=400G T=0,27m f=√(ex 2+ey 2)=0,30 qh=-eh/Σd
C. Calculul coordonatelor absolute
Ce se face ca in paragraful 1.4.2/c
Calculele de compensare pentru drumuirea din fig.1.3 sint facute in tabelele 1.5 si 1.6

1.4.4 Retea de drumuire cu punct nodal.


(tabelele 1.7, 1.8, 1.9)

Fig. 12.4
Retea de drumuire cu punct nodal

In cazul drumuirii din fig. 1.4 sint cunoscute:


a) inventarul de coordonate al punctelor de sprijin (din documentatiile geo-topografice existente ).

Nr.
X(m) Y(m) H(m)
pct.
33 7979.439 5655.123 143.139
34 6669.508 4566.367
59 7901.616 6395.162 134.796
73 7204.978 4069.250
78 8335.613 5612.800 139.999
89 8319.771 8121.169

b) unghiurile de fringere ωi a laturilor drumuirii

ωi ω33 ω101 ωN(1)


masura
127G 77o 70oo 251G 16o 52oo 134G 88o 88oo
unghiului
ωi ω59 ω201 ωN(2)
masura
126G 80o 95oo 253G 81o 92oo 373G 96o 33oo
unghiului
ωi ω78 ω301 ω302 ωN(3)
masura
132G 79o 51oo 181G 50o 54oo 198G 23o 78oo 216G 93o 89oo
unghiului
c) unghiurile verticale de panta

αij α33-101 α101-N


masura
-1G 06o 92oo -2G 94o 40oo
unghiului
αij α59-201 α201-N
masura
-2G 92o 05oo 0G 53o 90oo
unghiului
αij α78-301 α302-302 α302-N
masura
1G 00o 95oo -2G 70o 14oo -1G 82o 48oo
unghiului

d) distantele orizontale al laturilor drumuirii

dij d33-101 d101-N


masura
187.987 209.809
distantei
dij d59-201 d201-N
masura
151.741 286.734
distantei
dij d78-301 d302-302 d302-N
masura
160.861 169.237 174.697
distantei

Datele de la punctele b, c si d se obtin din masuratorile de teren prelucrate (vezi 1.4.1).


Punctul N este punctul comun nodal al celor trei drumuri, S este semnal (poate fi
natural ) catre care s-au masurat unghiurile ωN din toate drumurile.

Etapele de calcul sunt:


A. Calculul orientărilor
a) Calculul orientărilor de sprijin se efectuează după exemplul dat la 1.4.2/A.

Nr. pct X(m) Y(m) Calcule


34 6669.508 4566.367 −1088 .756
tgθ33-34= = 0.831153
33 7979.439 5655.123 −1309 .931
Δ -1309.931 -1088.756 θ33-34=244G 14o 65oo
89 8319.771 8121.169 1726 .007
tgθ59-89= = 4.1276727
59 7901.616 6395.162 418 .155
θ59-89=84G 86o 83oo
Δ 418.155 1726.007
73 7204.978 4069.250 −1543 .88
78 8335.613 5612.800 tgθ78-73= = 1.3634981
−1130 .635
Δ -1130.635 -1543.88 θ78-73=259G 75o 29oo

b) Calculul orientărilor provizorii


Se face pentru fiecare din cele trei drumuiri care se întîlnesc în punctul N, ultima
orientare calculată fiind θN-S. Se vor găsi deci pentru direcţia N-S, trei valori ale orientării sale,
apropiate între ele, pe care le notăm θN-S(i).
i – este indice corespunzător numărului drumuirii.
S-au obţinut valorile: (vezi tabelul 1.7, 1.8, 1.9).

θNS(1)=130G 31o 55oo


θNS(2)=130G 27o 63oo
θNS(3)=130G 27o 57oo
c) Calculul orientării de închidere.
Îchiderea pe orientări a drumurilor ce se întîlnesc în punctul N, se face pe θN-S, calculată
ca medie ponderată a valorilor obţinute la 1.4.4/A.b după relaţia:

P1 .θ N −S
+ P2 .θ N −S + P3 .θ N −S
(1) ( 2) ( 3)

θN-S= unde:
P1 + P2 + P3
Pi reprezintă ponderea acordată fiecărei valori θN-S(i).
1
Aceasta este: Pi = ; ni – numărul staţiilor fiecărei drumuiri:
ni

1 1 1
⋅ 130 G 31o 55 oo + ⋅ 130 G 27 o 63 oo + ⋅ 130 G 27 o 57 oo
3 3 4
θN-S = =130G 29o 04oo
1 1 1
+ +
3 3 4
d)Calculul corecţiilor
Pentru fiecare drumuire se calculează toleranţele admisibile pe orientări (vezi tabelul 1.2).
La noi – Drumuirea Δ33-○N are T1 = 260oo, drumuirea Δ59-○N are T2 = 260oo şi
drumuirea Δ78-○N are T3 = 300oo
Avem posibilitatea acum să calculăm eroarea de neînchidere pe orientări (1.4.2/A.c).

eθ(1) = Ve(1)-Vj = 130G 31o 55oo -130G 29o 04oo = 251oo


eθ(2) = Ve(2)-Vj = 130G 27o 63oo -130G 29o 04oo = -141oo
eθ(3) = Ve(3)- Vj =130G 27o 57oo -130G 29o 04oo = -147oo
Dacă eθ(i)≤ Ti se poate trece la compensarea orientărilor.
e)Compensarea orientărilor
Se face pe fiecare drumuire ca în cazul drumuirilor sprijinite la capete pe orientări
cunoscute (vezi 1.4.2/A.d)
(1)
(1) − eθ 143 oo
qθ = = = -84oo
3 3
θ34-33 = 244 14 65oo
G o

θ33-101 = 116G 36o 11oo


θ101-N = 65G 18o 76oo

qθ(2) = 47oo
θ59-89 = 84G 86o 83oo
θ59-201 = 358G 06o 35oo
θ201-N = 304G 24o 90oo

qθ(3) = 37cc
θ78-73 = 259G 75o 29oo
θ78-301 = 126G 96o 15oo
θ301-302 = 145G 45o 97oo
θ302-N = 147G 22o 56oo
B. Calculul coordonatelor relative
a) Calculul coordonatelor relative provizorii
Se face pentru fiecare drumuire în parte cu relaţiile cunoscute (vezi 1.4.2/B.a). Sînt
înregisrate în tabelele (1.7, 1.8, 1.9) corespunzător fiecărei drumuiri.
b) Calculul coordonatelor punctului nodal
Pentru fiecare drumuire se calculează θdx(i), ∑dy(i) şi ∑dh(i), cu ajutorul cărora se determină
coordonatele provizorii ale punctului N astfel:
XN(1) =X33+∑dx(1) = 7979.439 +61.2934 = 8040.7324
XN(2) =X59+∑dx(2) = 7901.616 +139.1130 = 8040.7290
XN(3) =X78+∑dx(3) = 8335.613 –294.9660= 8040.6470

YN(1) =Y33+∑dy(1) = 5655.123 + 361.0148 = 6016.1378


YN(2) =Y59+∑dy(2) = 6395.162 – 378.9752 = 6016.1868
YN(2) =Y78+∑dy(3) = 5612.800 + 403.3182 = 6016.1182

HN(1) =H33+∑dh(1) = 111.053 – 9.560 = 101.493


HN(2) =H59+∑dh(2) = 107.409 – 5.900 = 101.509
HN(3) =H78+∑dh(3) = 108.531 – 6.930 = 101.601

Drept coordonate cele mai probabile a punctului N vor fi considerate mediile ponderate a
valorilor obţinute corespunzător pentru X, Y şi H.

(2) ( 2) ( 3) (1) ( 2) ( 3)
P1 X N + P1 X N + P3 X N P1YN + P2YN + P3YN
XN = ; YN =
P1 + P2 + P3 P1 + P2 + P3

(1) (2) ( 3)
P1 H N + P2 H N + P3 H N
HN =
P1 + P2 + P3

const
P(i) – reprezintă ponderea şi are valoarea P(i) =
∑ d
(i )

Coordonatele punctului N calculate sînt:

XN = 8040.7063
YN = 6016.1485
HN = 101.530
Coordonatele punctului N calculate mai sus sînt considerate coordonate definitive şi servesc
la compensarea coordonatelor relative provizorii calculate la punctul a.
c) Compensarea coordonatelor relative provizorii.
Se calculează toleranţele pentru drumuirile separate, Δ33-‫ە‬N, Δ59-‫ە‬N şi Δ78-‫ە‬N, obţinîndu-se
respectiv:
T1 =0.31 m ; T2 =0.35 m ; T3 =0.39 m

Se calculează erorile de neînchidere pe coordonate exemplu Δ33-‫ە‬N.


ex =Ve-Vj = ∑dx - ΔX33-N = 0.026 m
ey =Ve-Vj = ∑dy - ΔY33-N = -0.011 m
eh = Ve-Vj = ∑dh - ΔH33-N = -0.047 m
şi eroarea totală f = e x 2 + +e y 2 = 0.028 m
Dacă f ≤ F se procedează la compensarea coordonatelor relative provizorii ca la paragraful
1.4.2. Pentru fiecare drumuire calculele sunt aratate în tabelul 1.7; 1.8; 1.9.
d) Calculul coordonatelor absolute (vezi 1.4/c)
Calculul si compensarea drumuirii Δ33 - ○ N din drumuirea cu punct nodal (fig. 1.4)

Tabelul 1.7
Orientari Distant
sinθ Coordonate relative Coordonate absolute
Unghiuri Unghiuri calculate e
Pct. Pct. Nr.
verticale tgα orizontale Corectii orizont
statie vizat ΔH(m Pct
α ω Orientari cosθ ale ΔX(m) ΔY(m) X(m) Y(m) H(m)
)
compensate D(m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Δ33 Δ34 244.14.65 7979,439 5655,123 143,139 Δ17
116.36.95 -47,786 +181,80 -3.156
Δ34 127.77.70 -0,01679 ○
Δ33 -1.06.92 -0,01679 -84 187.987 -0,0123 +0,0051 -0.22 7931.641 9836.93 137.763
○101 101
116.36.11 +0,9998 -47,798 +181,81 -3.376
Δ33
65.20.43 +101,08 +179,21 -9.708
○101 251.16.52 -0,046227
○N -2.94.40 -0,04627 -1.68 209.809 -0,0138 +0,0057 -0.25 8040.706 6016.149 129.808 ○N
65.18.75 +0,99893 +101.07 +179.22 -9.958
○101
130.31.55
○N 134.88.88
S -2.51
130.29.04
○N S 130.29.04 8040.706 6016.149 129.808 ○N

Τ1(θ) =260 cc Σd=397,796; Σd x =+61,293; Σd y =+361,02 ; Σd h= -12,86


eθ(1) =+251 cc ex =+0,026 e y =+0,011 e h= +0,046
eθ <Τ1(θ)
(1) 2 2
f=√(e x +ey )=0,028; q h=-e h/Σd=-0,001

qθ(1) =-e θ(1) /n1=-83,65 cc T1=0,32; q y =-e y /Σd=+0,00003 f<T1 qx =-e x /Σd=+0,0001
Calculul si compensarea drumuirii Δ59 – ○ N din drumuirea cu punct nodal (fig. 1.4)

Tabelul 1.8
Orientari
sinθ Distant Coordonate relative Coordonate absolute
calculate
Unghiuri Unghiuri e
Pct. Pct. Corectii Nr.
verticale tgα orizontale orizont
statie vizat Orientari Pct
α ω cosθ ale ΔX(m) ΔY(m) ΔH(m) X(m) Y(m) H(m)
compensat
D(m)
e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Δ59 Δ89 84.86.83 7901.616 6395.162 134.796 Δ59
358.05.88 +119.99 -92.881 -7.74
Δ89 126.80.95 -0.6121 ○
Δ59 -2.92.05 -0.04591 +47 151.741 -0.01 -0.009 +0.02 8021.598 6302.268 127.074
○201 101
358.06.35 +0.7907 +119.98 -92.89 -7.72
Δ59
304.23.96 +19.122 -286.09 +2.69
○201 253.81.92 -0.9977
○N +0.53.90 +0.008467 +94 286.734 -0.15 -0.03 +0.03 8040.706 6016.149 129.808 ○N
304.24.90 +0.0667 +19.107 -286.12 +2.72
○201
130.27.63
○N 373.96.33
S +1.41
130.29.04
○N S 130.29.04 8040.706 6016.149 129.808 ○N
Τ2(θ) =260 cc Σd=438,475; Σd x =+139,11; Σd y = -378,97;Σd h= -5,0
eθ(2) =-141 cc ex = +0,023 e y = +0,038 e h= -0,057
eθ <Τ2(θ)
(2) 2 2
f=√(e x +e y )= 0,044; q h=-e h/Σd=0,0001
qθ(2) =-e θ(2) /n2=+46,87 cc T2=0,35; q y =-e y /Σd=-0,0001
f<T2 qx =-e x /Σd=-0,0001
Calculul si compensarea drumuirii Δ78 – ○ N din drumuirea cu punct nodal (fig. 1.4)
Tabel 1.9
Orientari
sinθ Distant Coordonate relative Coordonate absolute
calculate
Unghiuri Unghiuri e
Pct. Pct. Corectii Nr.
verticale tgα orizontale orizont
statie vizat Orientari ΔH(m Pct
α ω cosθ ale ΔX(m) ΔY(m) X(m) Y(m) H(m)
compensat )
D(m)
e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Δ78 Δ73 259.75.29 8335.613 5612.800 139.999 Δ78
126.95.78 -66.107 +146.64 +2.83
Δ73 132.79.51 +0.91164 ○
Δ78 +1.00.95 +0.015858 +37 160.861 +0.18 +0.001 +0.17 8269.525 5759.451 143.001
○301 301
126.96.15 -0.41096 -66.089 +146.65 +3.00
Δ78
145.45.24 -110.83 +127.89 -7.98
○301 181.50.54 +0.75569 ○
○302 -2.70.14 -0.042458 +74 169.237 -0.02 +0.01 +0.17 8158.711 5887.351 135.192
302
145.45.97 -0.65492 -110.81 +127.90 -7.81
○301
147.21.46 -118.03 +128.79 -5.57
○302 198.23.78 +0.73724
○N -1.82.48 -0.028672 +1.11 174.697 -0.02 +0.01 +0.19 8040.706 6016.149 129.808 ○N
147.22.56 -0.67563 -118.01 +128.80 -5.38
○302
130.27.57
○N 216.93.89
○S +1.47
130.29.04
○N S 130.29.04 8040.706 6016.149 129.808 ○N
Τ3(θ) =300 cc Σd=504,795; Σd x = -294,95; Σd y =+403,34; Σd h= -10,72
eθ(3) =-147 cc ex =-0,059 e y =-0,03 e h=+0,056 T3=0,39;q y =-e y /Σd=+0,0001
eθ(3) <Τ3(θ) f=√(e x 2+ey 2)=0,067; q h=-e h/Σd=+0,001 f<T3 qx =-e x /Σd=-0,0001
(3) (3) cc
qθ =-e θ /n3=-6