Sunteți pe pagina 1din 4

Meto oda coo ordonat telor rec ctangulare

Aceasta metoda se s aplica in cazul punctelor constructiilor situ uate in apropierea alin niamentului ce une este doua a puncte ale retele ei de sprijin (de re). Eficie enta meto odei este condition nata de pozitia pun nctelor re etelei de trasar trasar re pe dire ectia unei axe de c coordonate. Metoda se s foloseste in caz zul in car re exista p pe teren o retea to opografic ca de constr ructie sub b forma d de patrate e sau dre eptunghiuri iar toat te puncte ele princip pale ale co onstructiilo or proiec ctate au c coordonat te rectang gulare in sistemul de axe de d coordinate gen nerate de e aceasta retea. Metoda se s utilizea aza in ter renuri nea accidenta ate, la tra asare con nstructiilor s industr rial. civile si

rea prin m metoda coordona c atelor re ectangula are Trasar incipiul m metodei Pri Metoda consta c in materializarea pe e teren a punctului C al con nstructiei prin area unui segment t x in lung gul aliniam mentului ce uneste cele do oua punct te aplica de spr rijin (A,B) ) iar din p punctul P astfel ob btinut a un nei perpe endiculare e de lung gime y.

Calculul elementelor de trasare


Elementele de trasare ale punctelor proiectate ale constructiilor sunt abscisele si ordonatele calculate fata de punctele retelei topografice de constructie si care se traseaza in conformitate cu schitele de trasare. a) In cazul pozitiei punctelor de sprijin pe directia unei axe de coordinate; b) In cazul unei pozitii oarecare a punctelor de sprijin fata de axele de coordinate; In aceste relatii: XA, YA,XB,YB sunt coordonatele punctelor de sprijin; XC,YC sunt coordonatele punctului C; AB este orientarea aliniamentului AB. Semnul ordonatei este indicat de pozitia punctului C fata de directia AB.

Trasarea pe teren a punctelor


In functie de elementele specificate in schita de trasare, pe teren se procedeaza astfel: - se instaleaza teodolitul in statie in punctul A si se vizeaza punctul B.Pe acest aliniament in lungul liniei de vizare se traseaza abscisa x si se materializeaza punctul P; - se instaleaza teodolitul in punctul P si fata de directia PA se traseaza un unghi de 100g; - pe directia astfel obtinuta se va aplica ordonata y rezultand pozitia pe teren a punctului C din proiect. Observatii: - ca directie de referinta pentru trasarea unghiului drept se va alege latura cea mai lunga (PA sau PB); - se alege schema de trasare in asa fel incat x > y.

Controlul trasarii
Aceasta se poate realiza prin: - masurarea laturilor constructiei rezultate prin trasare si compararea lor cu cele din proiect; - trasarea punctului C utilizand alta schema de trasare - mod de control posibil in cazul retelei topografice de constructii; - trasarea punctului C prin alta metoda (de exemplu metoda coordonatelor polare).

Trasarea in detaliu a unei constructii

Date cunoscute : Puncte /Coordonate 103 104 105 106 1 2 3 4

X 3148.0410 3148.0240 2298.0150 2298.0450 3048.0000 3048.0000 2538.0000 2538.0000

Y 3364.0410 4594.0350 4594.0410 3364.0870 3615.8552 4524.0000 4524.0000 3615.8552

Calculul elementelor de trasare ale punctului 4 a constructiei Elemenetele de trasare ale punctului 4 sunt abcisa X si ordonata Y ,calculate fata de punctual retelei topografice,106. X=X4-X106=2530.0000-2298.0450=231.9550 Y= Y4-Y106=3615.8552-3364.0870=251.7682 Trasarea pe teren: -se aseaza teodolitul in 106 si se vizeaza 105 -pe acest aliniament in lungul liniei de vizare se traseaza abcisa X si se materializeaza punctul P -se instaleaza teodolitul in P si fata de directia P106 se traseaza un unghi de 100g -pe directia astfel obtinuta se va aplica ordonata Y rezultand pozitia pe teren a punctului 4 -verificarea punctului 4 se poate realiza folosind alta metoda de trasare , de ex: metoda coordonatelor polare . Metoda coordonatelor polare : -se stationeaza in 106 si cu directia de referinta 106-105, se traseaza unghiul rezultat din diferenta 106-105- 106-4 -pe directia obtinuta se va aplica distanta D106-4 la capatul careia se va materializa punctul matematic 4 -pentru control se poate trasa punctul 4 si din alt punct al retelei topografice , adica din 105 astfel: se stationeaza in 105 si cu directia de referinta 105-106, se traseaza unghiul rezultat din diferenta 105-106- 105-4 pe directia obtinuta se va aplica distanta D105-4 la capatul careia se va materializa punctul matematic 4. In mod analog se procedeaza si pentru celelalte puncte ale constructiei adica 1,2 si 3.