Sunteți pe pagina 1din 32

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

FACULTATEA DE GEODEZIE

PROIECT MICI I

Trasarea pe teren a unui complex


industrial

Student : Simionescu Tudor


Anul : III
Grupa : 2 Seria A

Anul universitar 2014-2015

TEMA PROIECT
Sa se efectueze proiectarea topografica inginereasca in vederea trasarii pe teren a unui
complex industrial.
Se dau:
-

Planul general de executie la scara 1:1000;


Coordonatele a minim 3 puncte din reeaua de sprijin;
Trasarea sa se faca cu abaterea maxima admisa: = 32 mm;

Etape:

I.

Proiectarea retelei topografice de constructii


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Calculul lungimii maxime a laturii retelei topografice de constructii;


Proiectarea reelei topografice de construcii pe planul general;
Calculul coordonatelor punctelor retelei topografice de constructii intr-un sistem local;
Alegerea bazei retelei topografice de constructii si a metodei de trasare;
Trasarea provizorie a reelei topografice de constructii;
Determinarea abaterii standard de msurare a unghiurilor si a laturilor in reteaua
topografica de constructii trasata provizoriu;
7. Compensarea masuratorilor liniare si unghiulare si calculul coordonatelor punctelor
retelei topografice trasata provizoriu;
8. Calculul reductiilor n vederea trasrii definitive a retelei topografice de constructii.

II.

Elaborarea planului general de trasare

III.

Trasarea n detaliu a unei constructii

1. Alegerea metodei de trasare in plan;


2. Calculul elementelor de trasare si intocmirea schemei de trasare;
3. Calculul preciziei necesare;

IV.

Proiectarea sistematizarii verticale

1. Elaborarea planului sistematizarii verticale de ansamblu;


2. Sistematizarea verticala de detaliu pentru un cvartal si strazile limitrofe;
3. Calculul terasamentelor in vederea realizarii unei suprafete orizontale;

I.

Proiectarea retelei topografice de constructii

I.1 Calculul lungimii maxime a laturii retelei topografice de constructii

Aplicand principiul influentelor egale ale erorilor vom avea:

= abaterea maxima admisa;


c = abaterea standard de trasare;
P = abaterea standard de trasare a punctelor constructiilor proiectate, din punctele
R = abaterea standard de pozitie a punctelor retelei topografice de constructii;
retelei topografice de constructii;
= abaterea standard de masurare a unghiurilor;
cc = factor de transformare in radiani;
Lmax = lungimea maxima a laturilor retelei topografice de constructii.
I.2. Proiectarea reelei topografice de construcii pe planul general
Pentru a proiecta reteaua topografica de constructii pe planul general trebuie avute in vedere
urmatoarele aspecte :
Se degajeaza terenul de vegetatie;
Asigurarea conditiilor de lucru comode in timpul trasarii;
Constructiile sau grupurile de constructii sa fie incadrate in ochiuri de retea care pot fii
dreptunghiuri sau patrate;
Laturile retelelei topografice de constructii sa fie paralele cu axele constructiilor ;
Laturile retelei proiectate sa nu treaca peste constructii pe cat este posibil;
Sa asigure conditii bune de vizibilitate pentru observatii liniare si unghiulare (vizele sa nu treaca
la o distanta mai mica de 1,5 - 2 m de constructie;
Punctele retelei sa nu fie proiectate mai aproape de cladire la o distanta de 2-3 ori mai mare decat
adancimea gropii de fundatie;

Punctele proiectate ale retelei sa nu fie amplasate pe caile de comunicatie;


Proiectarea lungimii laturilor la valori profunde de zeci de metrii ( se accepta rotunjiri la 5 m);
Oricare dintre laturile retelei sa nu depaseasca o lungime maxima calculata dependent de abaterea
limita de pozitie data de proiectant.

I.3 Calculul coordonatelor punctelor retelei topografice de constructii intr-un sistem local
Proiectarea retelei topografice de constructii se realizeaza prin metoda grafo-analitica. Se va considera
unul din punctele retelei ca fiind punct origine si va primi coordonate arbitrare, intr-un sistem de axe de
coordonate local. Coordonatele celorlalte puncte ale retelei topografice de constructii sunt determinate
analitic fata de coordonatele acestui punct. De regula, originea sistemului se alege in coltul de sud-vest al
retelei, iar valorile alese pentru coordonatele sale trebuie sa asigure coordonate pozitive pentru toate
celelalte puncte ale retelei.
Pentru proiectul de retea propus, originea sistemului este punctul 1 care va avea coordonatele:
X = 3000 [m]
Y = 3000 [m]
Coordonatele celorlate puncte vor fii calculate si trecute in tabelul de mai jos:
Nr. Pct
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

X[m]
3000
3000
3000
3110
3110
3110
3110
3110
3165
3165
3230
3230
3230
3230
3230
3230
3305
3305
3425
3425
3425
3425

Y[m]
3000
3170
3275
3440
3275
3170
3105
3000
3105
3275
3440
3325
3275
3170
3105
3000
3170
3325
3440
3325
3170
3000

I.4 Alegerea bazei retelei topografice de constructii si a metodei de trasare

Baza retelei topografice de constructii este latura 17-18. Trasarea bazei se va face din
punctele vechi cu coordonate determinate in sistemul de coordonate al retelei geodezice de stat,
prin metoda coordonatelor polare.

Trasarea pe teren a punctelor 17 si 18 se face prin aplicarea din punctul A al retelei de trasare,
a unghiurilor orizontale din proiect si a distantelor din proiect DA-7 si DA-8. Pentru control,
punctele 17 si 18 se vor trasa si din punctul B.
Elementele necesare trasarilor din punctele A si C ale retelei geodezice de stat, se determina
in faza de pregatire topografica cu urmatoarele relatii:

[g c cc]
[g c cc]

Punct
A
17

A
C

X[m]
651619.752
651583.401
-36.351
651619.752
651773.275
153.523

Punct
A
18

A
C

X[m]
Y[m]
651619.752 332800.654
651670.983 333164.69
51.231
364.036
651619.752 332800.654
651773.275 333299.724
153.523
499.07

Control :

Y[m]
332800.654
333036.806
236.152
332800.654
333299.724
499.07

ij [g c cc]

Dij [m]

109.72320

238.9334

81.00128

522.1496

ij [g c cc]

Dij [m]

291.09927

367.6232

81.00128

522.1496

[g c cc]
[g c cc]

Punct

X[m]

Y[m]

B
17

B
A

651191.4
651583.4
392.016
651191.4
651619.8
428.367

333113.936
333036.806
-77.13
333113.936
332800.654
-313.282

Punct

X[m]

Y[m]

B
18

B
A

651191.4
651671
479.598
651191.4
651619.8
428.367

333113.936
333164.69
50.754
333113.936
332800.654
-313.282

ij [g c cc]

Dij [m]

387.63234

399.5317

359.80055

530.7013

ij [g c cc]

Dij [m]

6.71212

482.2761

359.80055

530.7013

Precizia de trasare a bazei retelei topografice de constructii prin metoda


coordonatelor polare este:

Punctul 17 se va trasa astfel:


se stationeaza cu instrumentul in punctul A si fata de directia de referinta AC se
traseaza unghiul 1 ;
pe directia obtinuta se aplica distanta DA-17, la capatul careia se materializeaza
punctul de trasat.
Trasarea punctului 18 se realizeaza in mod asemanator, utilizandu-se unghiul 2 si distanta
DA-18.
Controlul trasarii se realizeaza prin trasarea punctelor bazei de trasare, din alt punct al
retelei de sprijin, B . Pentru punctul 17 se stationeaza cu aparatul in punctul B si fata de directia
de referinta BA se traseaza unghiul 3 ,iar pe directia obtinuta se aplica distanta DB-17, la capatul
careia se materializeaza punctul 17. Pentru punctul 18 se stationeaza cu aparatul in punctul B si
fata de directia de referinta BA se traseaza unghiul 4 ,iar pe directia obtinuta se aplica distanta
DB-18, la capatul careia se materializeaza punctul 18.

I.5. Trasarea provizorie a retelei topografice de constructii


Trasarea punctelor retelei topografice de constructie se va face din punctele bazei
prin metoda coordonatelor polare, cu aceiasi aparatura cu care s-a trasat provizoriu baza.

De exemplu, pentru a trasa pe teren punctul 20 se instaleaza aparatul in punctul 18 si fata


de directia 18-17 se traseaza un unghi de 100g . Pe directia astfel obtinuta se va aplica
distanta D17-18 din proiect, la capatul ei materializandu-se punctul 20. Se procedeaza in
mod asemanator pentru restul punctelor din retea.

I.6. Determinarea abaterilor standard de masurare a unghiurilor si calculul coordonatelor


punctelor retelei topografice de constructii trasata provizoriu
Deoarece punctele retelei se determina polar si abaterea standard de trasare a punctelor
retelei R este cunoscuta, se poate scrie:

Unde :
D = abaterea standard de masurare a laturilor retelei

= abaterea standard de masurare a unghiurilor


di = abaterea standard a datelor initiale
= factor de transformare in radiani cu valoarea 636620cc
In aceste conditii relatia de mai sus se poate scrie :

Aplicam principiul influentelor egale ale erorilor pentru componentele din dreapta relatiei si
obtinem :

Vor rezulta valorile :


8mm

cc

Pentru DA-18 = 367.623 m

I.7. Compensarea masuratorilor liniare si unghiulare si calculul coordonatelor punctelor


retelei topografice trasata provizoriu.
Poligon

Poligon

III

Poligon
V

Denumire
unghiuri
22
21
17
14
15
16

Valoari unghiulare
orizontale [gon]
99.9995
100.0001
200.0006
100.0004
200.0007
99.9994
800.0007

Denumire
unghiuri
17
18
12
13
14

Valoari unghiulare
orizontale [gon]
99.999
100.0003
100.0009
199.9996
100.0006
600.0004

Denumire
unghiuri
13
12
11
4
5
10

Valoari unghiulare
orizontale [gon]
100.0007
199.9998
100.0004
100.0002
100.0011
199.9994

Poligon

Denumire
unghiuri

Valoari unghiulare
orizontale [gon]

II

21
20
18
17

99.9993
100.0005
100.0006
100.0004
400.0008

Denumire
unghiuri
20
19
11
12
18

Valoari unghiulare
orizontale [gon]
100.0003
100.0001
99.9997
99.9993
199.9991
599.9985

Poligon

IV

Denumire
unghiuri
15
14
13
10
9

Poligon

800.0016
VI

Poligon

VII

Poligon

IX

Denumire
unghiuri
9
10
5
6
7

Denumire
unghiuri
8
7
6
2
1

Valoari unghiulare
orizontale [gon]
99.9991
100.001
99.9997
199.9996
100.0001
599.9995

Valoari unghiulare
orizontale [gon]
99.9994
200.0006
100.0007
99.9997
100.0009
600.0013

Poligon

VIII

Denumire
unghiuri
16
15
9
7
8

Poligon

Denumire
unghiuri

6
5
3
2

Valoari unghiulare
orizontale [gon]
99.9991
199.999
99.9997
99.9996
100.0015
599.9989

Valoari unghiulare
orizontale [gon]
99.9998
100.0002
199.9994
99.9993
100.0006
599.9993

Valoari
unghiulare
orizontale [gon]
99.9997
100.0004
99.9988
100.0003
399.9992

Se calculeaza, in fiecare din cele 10 poligoane, neinchiderile unghiulare si se verifica incadrarea


lor in abaterea maxima admisa. Formula de calcul este urmatoarea:

unde:

Pentru

Pentru

Pentru

Calculul neinchiderilor:
Poligon

Suma
Unghiurilor

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

[g c cc]
800.0000
400.0000
600.0000
600.0000
800.0000
600.0000
600.0000
600.0000
600.0000
400.0000

Suma
Unghiurilor
Masurate
[g c cc]
800.0007
400.0008
600.0004
599.9985
800.0016
599.9989
599.9995
599.9993
600.0013
399.9992

Neinchiderea
cc
7
8
4
-15
16
-11
-5
-7
13
-8

Intocmirea si rezolvarea sistemului normal:

12
-2

-2
8

-2
-2

0
-2

0
0

-2
0

0
0

-2
0

0
0

0
0

7
8

-2
0

-2
-2

10
-2

-2
10

-2
-2

-2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
-15

-2

-2

12

-2

-2

-2
0
-2
0
0

0
0
0
0
0

-2
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-2
-2
0
0
0

10
-2
-2
0
0

-2
10
-2
-2
-2

-2
-2
10
-2
0

0
-2
-2
10
-2

0
-2
0
-2
8

16
-11
-5
-7
13
-8

0.118
0.050
0.056
0.027
0.028
0.056
0.032
0.045
0.018
0.012

0.050
0.168
0.068
0.053
0.031
0.039
0.023
0.025
0.011
0.009

0.056
0.068
0.161
0.057
0.054
0.069
0.038
0.036
0.018
0.014

0.027
0.053
0.057
0.130
0.040
0.033
0.022
0.018
0.010
0.008

0.028
0.031
0.054
0.040
0.116
0.055
0.047
0.030
0.019
0.016

0.056
0.039
0.069
0.033
0.055
0.162
0.067
0.063
0.031
0.025

0.032
0.023
0.038
0.022
0.047
0.067
0.157
0.062
0.054
0.053

0.045
0.025
0.036
0.018
0.030
0.063
0.062
0.143
0.046
0.027

Verificare :

Poligon
I

Denumire
unghiuri
22

-0.55

-1.01

-0.51

1.00

-0.97

0.98

k
k
k
k

0.68
0.76
-0.82
0.97

Valoari unghiulare
orizontale [gon]
99.9995

Corectia
[cc]
-1.1

Valoarea
comp. [gon]
99.9994

0.018
0.011
0.018
0.010
0.019
0.031
0.054
0.046
0.129
0.046

0.012
0.009
0.014
0.008
0.016
0.025
0.053
0.027
0.046
0.150

Poligon

II

Poligon

III

Poligon

IV

Poligon
V

21
17
14
15
16

100.0001
200.0006
100.0004
200.0007
99.9994
800.0007

-0.1
0.4
-1.6
-2.8
-1.9
-7.0

100.0001
200.0006
100.0002
200.0004
99.9992
800.0000

Denumire
unghiuri
21
20
18
17

Valoari unghiulare
orizontale [gon]
99.9993
100.0005
100.0006
100.0004
400.0008

Corectia
[cc]
-1.5
-3.0
-2.5
-1.0
-8

Valoarea
comp. [gon]
99.9992
100.0002
100.0003
100.0003
400.0000

Denumire
unghiuri
17
18
12
13
14

Valoari unghiulare
orizontale [gon]
99.999
100.0003
100.0009
199.9996
100.0006
600.0004

Corectia
[cc]
0.5
-1.0
-1.0
-1.0
-1.5
-4

Valoarea
comp. [gon]
99.9991
100.0002
100.0008
199.9995
100.0005
600.0000

Denumire
unghiuri
20
19
11
12
18

Denumire
unghiuri
13
12
11
4
5

Valoari unghiulare
orizontale [gon]
100.0003
100.0001
99.9997
99.9993
199.9991
599.9985
Valoari unghiulare
orizontale [gon]
100.0007
199.9998
100.0004
100.0002
100.0011

Corectia
[cc]
3.0
2.0
3.0
3.5
3.5
15
Corectia
[cc]
-2.4
-2.4
-2.9
-1.9
-2.6

Valoarea
comp. [gon]
100.0006
100.0003
100.0000
99.9996
199.9995
600.0000
Valoarea
comp. [gon]
100.0005
199.9996
100.0001
100.0000
100.0008

10

Poligon

VI

Poligon

VII

Poligon

VIII

Poligon
IX

Denumire
unghiuri
15
14
13
10
9

199.9994
800.0016

-3.6
-16

199.9990
800.0000

Valoari unghiulare
orizontale [gon]
99.9991
199.999
99.9997
99.9996
100.0015
599.9989

Corectia
[cc]
1.8
3.0
3.4
2.3
0.5
11

Valoarea
comp. [gon]
99.9993
199.9993
100.0000
99.9998
100.0016
600.0000

Denumire
unghiuri
9
10
5
6
7

Valoari unghiulare
orizontale [gon]
99.9991
100.001
99.9997
199.9996
100.0001
599.9995

Corectia
[cc]
-0.4
1.4
1.4
1.2
1.4
5

Valoarea
comp. [gon]
99.9991
100.0011
99.9998
199.9997
100.0002
600.0000

Denumire
unghiuri
16
15
9
7
8

Valoari unghiulare
orizontale [gon]
99.9998
100.0002
199.9994
99.9993
100.0006
599.9993

Corectia
[cc]
2.1
1.1
-0.1
1.7
2.3
7

Valoarea
comp. [gon]
100.0000
100.0003
199.9994
99.9995
100.0008
600.0000

Denumire
unghiuri
8
7
6
2
1

Valoari unghiulare
orizontale [gon]
99.9994
200.0006
100.0007
99.9997
100.0009

Corectia
[cc]
-2.4
-3.1
-3.3
-2.6
-1.6

Valoarea comp.
[gon]
99.9992
200.0003
100.0004
99.9994
100.0007

600.0013

Denumire
unghiuri
6
5
3
2

Poligon

-13

Valoari unghiulare
orizontale [gon]
99.9997
100.0004
99.9988
100.0003
399.9992

Corecti
a [cc]
2.1
1.2
1.9
2.8
8

600.0000
Valoarea comp.
[gon]
99.9999
100.0005
99.9990
100.0006
400.0000

I.8. Calculul reductiilor n vederea trasrii definitive a retelei topografice de constructii


Se considera latura de baza

ca avand orientarea de

. Orientarile

celorlaltor laturi vor fi transmise din aceasta baza in functie de unghiurile compensate in fiecare
poligon.
Poligon

De la

La

[gon]

Dmas[m]

22
21
17
14
15
16

21
17
14
15
16
22

99.9998
199.9997
199.9991
299.9988
299.9984
399.9992

170.01
120.005
75.014
65.009
105.017
195.02

II

730.075

17
21
20
18

21
20
18
17

399.9997
100.0005
200.0003
300.0000

III

120.005
155.014
120.005
155.012
550.036

17
18
12
13
14

18
12
13
14
17

100.0000
199.9998
299.9990
299.9995
399.9991

155.012
75.011
50.006
105.01
75.014
460.053

18

20

0.0003

120.005

x'
[m]

y'
[m]

Cxi
[mm]

Cyi
[mm]

x*
[m]

y*
[m]

0.001
-120.005
-75.014
-0.001
-0.003
195.020
wx [mm]
-2.3

170.010
0.001
0.001
-65.009
-105.017
-0.003
wy [mm]
-16.8

-0.135
-0.699
0.012
0.612
2.665
-0.154

4.718
2.242
0.597
1.171
2.687
5.412

0.000
-120.006
-75.014
-0.001
0.000
195.020

170.015
0.003
0.002
-65.008
-105.014
0.003

2.3

16.8

0.000

0.0000

120.005
-0.001
-120.005
0.000
wx [mm]

-0.001
155.014
-0.001
-155.012
wy [mm]

0.699
0.780
-1.078
0.927

-2.242
1.406
1.725
-1.661

120.006
-0.001
-120.006
0.001

-0.003
155.015
0.001
-155.014

1.3

-0.8

0.0000

0.0000

-2.3

-16.8

0.000
-75.011
-0.001
-0.001
75.014
wx [mm]

155.012
0.000
-50.006
-105.010
-0.001
wy [mm]

-0.927
-1.123
-0.318
0.972
-0.012

1.661
1.882
0.878
1.056
-0.597

-0.001
-75.012
-0.001
0.000
75.014

155.014
0.002
-50.005
-105.009
-0.002

-1.4

4.9

0.0000

0.0000

-2.3

-16.8

120.005

0.001

1.078

-1.725

120.006

-0.001

12
11
4
5
10
13

11
4
5
10
13
12

99.9994
199.9993
299.9993
399.9985
399.9995
99.9990

VI

570.061
14
13
10
9
15

13
10
9
15
14

99.9995
199.9995
299.9996
399.9981
99.9988

VII

9
10
5
6
7

10
5
6
7
9

99.9998
199.9985
299.9983
299.9986
399.9989

16
15
9
7
8

15
9
7
8
16

99.9984
199.9981
199.9987
299.9992
399.9984

105.017
65.008
55.003
105.014
120.019
450.061

8
7
6
2
1

7
6
2
1
8

99.9992
99.9989
199.9986
299.9991
399.9984

170.016
55.007
105.013
65.006
55.003
450.045

IX

105.01
65.005
170.016
65.008
65.009
470.048

VIII

115.012
120.014
165.017
55.007
65.005
50.006

105.014
65.006
110.01
170.017
110.016
560.063

6
5
3
2

5
3
2
6

99.9983
199.9978
299.9988
399.9982

105.013
110.006
105.016
110.01
430.045

-2.3

-16.8

0.001
-120.014
-0.002
55.007
65.005
0.001
wx [mm]
-2.3

115.012
0.001
-165.017
-0.001
-0.001
50.006
wy [mm]
-16.8

-0.990
0.650
0.894
0.050
1.015
0.318

0.865
0.266
0.366
-0.525
-0.488
-0.878

0.000
-120.013
-0.001
55.007
65.006
0.001

115.013
0.002
-165.017
-0.002
-0.001
50.005

1.9

-0.4

0.0000

0.0000

0.001
-65.005
-0.001
65.008
0.001
wx [mm]
-2.3

105.010
0.001
-170.016
-0.002
65.009
wy [mm]
-16.8

-0.972
-1.015
-2.499
1.038
-0.612

-1.056
0.488
-0.347
0.492
-1.171

0.000
-65.006
-0.003
65.009
0.001

105.009
0.001
-170.016
-0.001
65.008

-4.1

-1.6

0.0000

0.0000

0.001
-55.007
-0.003
-0.001
55.003
wx [mm]
-2.3

170.016
0.001
-105.013
-65.006
-0.001
wy [mm]
-16.8

2.499
-0.050
2.012
1.464
1.687

0.347
0.525
0.425
0.864
0.529

0.003
-55.007
-0.001
0.000
55.005

170.016
0.002
-105.013
-65.005
0.000

7.6

2.7

0.0000

0.0000

0.003
-65.008
-55.003
-0.001
120.019
wx [mm]
-2.3

105.017
0.002
0.001
-105.014
-0.003
wy [mm]
-16.8

-2.665
-1.038
-1.687
-0.856
-3.141

-2.687
-0.492
-0.529
0.387
0.259

0.000
-65.009
-55.005
-0.002
120.016

105.014
0.001
0.001
-105.014
-0.003

-9.4

-3.1

0.0000

0.0000

0.001
0.001
-110.010
-0.002
110.016
wx [mm]
6.0

105.014
65.006
0.002
-170.017
-0.003
wy [mm]
2.7

0.856
-1.464
-0.369
-3.063
-1.982

-0.387
-0.864
-1.018
-0.259
-0.168

0.002
0.000
-110.010
-0.005
110.014

105.014
65.005
0.001
-170.017
-0.003

-6.0

-2.7

0.0000

0.0000

0.003
-110.006
-0.002
110.010
wx [mm]
-2.3

105.013
0.004
-105.016
-0.003
wy [mm]
-16.8

-2.012
-1.613
-1.540
0.369

-0.425
0.850
0.811
1.018

0.001
-110.008
-0.003
110.010

105.013
0.005
-105.015
-0.002

-4.8

2.3

0.0000

0.0000

Compensarea cresterilor de coordonate se face prin metoda masuratorilor conditionate, calculand,


mai intai, cresterile de coordonate cu ajutorul distantelor masurate si a orientarilor compensate
anterior, apoi intocmind matricea sistemului normal al corelatelor si vectorii termenilor liberi.
7.301
-1.200
-0.750
0.000
0.000
-0.650
0.000
-1.050
0.000
0.000

Verificare :

-1.200
5.500
-1.550
-1.200
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.750
-1.550
4.601
-0.750
-0.500
-1.050
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
-1.200
-0.750
6.201
-1.150
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
-0.500
-1.150
5.701
-0.650
-0.550
0.000
0.000
0.000

-2.3

-16.8

-1.3

0.8

1.4

-4.9

-7.5

6.1

-1.9

0.4

4.1

1.6

-7.6

-2.7

9.4

3.1

6.0

2.7

4.8

-2.3

-0.650
0.000
-1.050
0.000
-0.650
4.700
-1.700
-0.650
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
-0.550
-1.700
4.500
-0.550
-0.650
-1.050

-1.050
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.650
-0.550
4.501
-1.050
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.650
-1.050
5.601
-1.100

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-1.050
0.000
-1.100
4.300

0.1682
0.0615

0.0615
0.2438

0.0692
0.1197

0.0244
0.0679

0.0222
0.0338

0.0643
0.0559

0.0401
0.0330

0.0577
0.0291

0.0183
0.0115

0.0145
0.0110

0.0692
0.0244

0.1197
0.0679

0.3147
0.0728

0.0728
0.1929

0.0622
0.0522

0.1188
0.0385

0.0661
0.0259

0.0462
0.0162

0.0205
0.0077

0.0214
0.0083

0.0222
0.0643

0.0338
0.0559

0.0622
0.1188

0.0522
0.0385

0.2056
0.0717

0.0717
0.3303

0.0623
0.1639

0.0269
0.0937

0.0161
0.0468

0.0193
0.0520

0.0401
0.0577

0.0330
0.0291

0.0661
0.0462

0.0259
0.0162

0.0623
0.0269

0.1639
0.0937

0.3379
0.0922

0.0922
0.2769

0.0766
0.0706

0.1021
0.0406

0.0183
0.0145

0.0115
0.0110

0.0205
0.0214

0.0077
0.0083

0.0161
0.0193

0.0468
0.0520

0.0766
0.1021

0.0706
0.0406

0.2152
0.0737

0.0737
0.2763

-0.079
0.503
-0.095
1.402
0.542
-1.020
0.450
-2.617
-1.802
-1.466

Poligonu
l

II

III

2.775
0.907
1.978
-0.530
0.222
0.973
1.177
0.216
-0.152
0.773

[mm]

[mm]

IV

VI

VII

VIII

IX

Coordonatele punctelor RTC


in sistem local

Coordonatele punctelor RTC


compensate in sistem local

Pct.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

x [m]
3000
3000
3000
3110
3110
3110
3110
3110
3165
3165
3230
3230
3230
3230
3230
3230
3305
3305
3425
3425
3425
3425

y [m]
3000
3170
3275
3440
3275
3170
3105
3000
3105
3275
3440
3325
3275
3170
3105
3000
3170
3325
3440
3325
3170
3000

Pct.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

x* [m]

y* [m]

2999.956
2999.962
2999.965
3109.974
3109.973
3109.972
3109.972
3109.970
3164.976
3164.980
3229.987
3229.987
3229.986
3229.986
3229.985
3229.986
3305.000
3304.999
3425.007
3425.005
3425.006
3425.006

2999.986
3170.003
3275.018
3440.030
3275.014
3170.001
3104.996
2999.982
3104.995
3275.012
3440.029
3325.016
3275.011
3170.002
3104.994
2999.979
3170.000
3325.014
3440.028
3325.013
3169.997
2999.982

Reductiile sunt corectiile care se aplica in punctele retelei trasate provizoriu cu scopul
deplasarii acestor puncte in pozitiile proiectate.
Ele sunt de doua feluri:
- reductii rectangulare
- reductii polare
Reductiile rectangulare se obtin prin diferenta coordonatelor proiectate (x*,y*) si cele
rezultate in urma masuratorilor in reteaua topografica de constructii trasata provizoriu (x,y).

Reductiile polare presupun calcularea distantei orizontate dintre punctele retelei topografice
de constructii trasate provizoriu si cele proiectate si unghiul polar, care aplicate fata de punctele
provizorii stabilesc pe teren pozitiile proiectate ale punctelor retelei topografice de constructii.

Pentru a aplica pe teren reductiile polare se stationeaza cu instrumentul intr-un punct al


retelei topografice de constructii si se vizeaza punctul opus de pe latura de sprijin a reductiei. Fata
de aceasta directie vizata se traseaza in sens topografic unghiul , stabilindu-se noua directie. Pe

aceasta directie se va aplica componenta liniara

a reductiei. La capatul distantei se va marca

punctul definitiv.
In mod asemanator se procedeaza pentru aplicarea reductiei in fiecare punct al retelei
topografice de constructii.
latura de
sprijin

1
2
3
4
5
6
7

-0.044
-0.038
-0.035
-0.026
-0.027
-0.028
-0.028

-0.014
0.003
0.018
0.030
0.014
0.001
-0.004

Val. red.
liniare
[mm]
46
38
39
40
30
28
28

-0.030

-0.018

35

1.5443

7..9

399.9995

398.4551

9
10
11
12
13
14

-0.024
-0.020
-0.013
-0.013
-0.014
-0.014

-0.005
0.012
0.029
0.016
0.011
0.002

24
23
31
20
18
14

1.4912
398.4563
398.4364
398.4422
398.4501
398.5568

9..10
4..11
11..12
12..13
13..14
14..15

99.9987
399.9992
300.0000
299.9986
300.0001
299.9994

98.5075
1.5429
301.5636
301.5564
301.5500
301.4426

15

-0.015

-0.006

16

1.5333

15..16

300.0003

298.4669

16
17
18
19
20
21

-0.014
0.000
-0.001
0.007
0.005
0.006

-0.021
0.000
0.014
0.028
0.013
-0.003

25
0
14
29
14
6

1.5600
0.0000
398.4303
1.5667
1.5644
398.4610

14..17
0
11..19
19..20
20..21
21..22

399.9985
0.0000
399.9998
299.9989
300.0002
300.0000

398.4386
0.0000
1.5695
298.4321
298.4359
301.5390

22

0.006

-0.018

19

398.4343

22..16

200.0009

201.5667

Punctul
redus

reductiei
[g c cc]

Lat.sprijin
reductie

1.5229
398.6304
398.4594
398.4430
398.4608
398.8671
1.4668

1..2
2..3
3..5
4..5
5..6
6..7
7..8

99.9980
99.9979
399.9973
299.9997
299.9996
300.0001
299.9987

Val. red.
unghiulare

98.4751
101.3675
1.5380
301.5567
301.5387
301.1329
298.5319

II.

ELABORAREA PLANULUI GENERAL DE TRASARE

Planul general de trasare constituie documentul de baza pentru aplicarea pe teren a


proiectului constructiei.
Acesta se intocmeste in general la scara planului de situatie al ansamblului proiectat,
urmarindu-se ca sa cuprinda urmatoarele etape de trasat:
- coordonate topografice ale colturilor cladirilor
- reteaua topografica de trasare
- schite de reperaj
- axele constructiilor
Calculul acestor coordonate este favorizat de faptul ca laturile retelei topografice de
constructie sunt paralele cu cele mai multe dintre axele proiectate si de baza ale constructiilor.
Aceasta permite utilizarea procedeului grafo-analitic. Pentru constructiile in situatia prezentata
este suficient sa se obtina grafic coordonatele unui numar minim de puncte caracteristice ale
constructiilor, celelalte urmand a fi determinate analitic in functie de dimensiunile constructiilor
si distantele dintre ele (adunate succesiv pe directiile axelor de coordonate ale retelei de
constructie).
Pentru constructiile care au axele rotite fata de reteaua de constructie se determina
orientarile acestora din coordonate obtinute grafic pentru o pereche de puncte de pe acelasi
aliniament, coordonatele punctelor principale ale constructiile calculandu-se printr-o drumuire pe
contur si axe.
Coordonatele colturilor cladirilor proiectate se vor determina astfel:
- se vor determina grafic pentru unul din colturile cladirii coordonatele (x,y) in sistem local
- pentru celelalte colturi ale cladirii coordonatele se vor determina analitic cu formulele:

Coordonatele astfel calculate se inscriu pe planul general de trasare in dreptul punctelor de


care apartin.
Mod de lucru:
Se considera un ochi de retea in interiorul caruia se afla constructia. Ochiul de retea ales
este poligonul III, in interiorul caruia se afla o constructie simpla a carei puncte caracteristice
sunt: 101, 102, 103, 104, 105 si 106.
Baza topografica a trasarii axelor principale este reteaua topografica de constructii.
Punctele retelei topografice sunt de coordonate cunoscute.
Planul general de trasare se intocmeste la scara 1:500.
Grafic se vor determina coordonatele punctului 101. Coordonatele celorlalte puncte se vor
determina analitic, functie de elementele constructiei.

Coordonatele retelei topografice :


Pct.

x [m]

y [m]

12
13
14
17
18

3230.000
3230.000
3230.000
3305.000
3305.000

3325.000
3275.000
3170.000
3170.000
3325.000

Coordonatele punctelor caracteristice ale constructiei :


Pct.

x [m]

y [m]

101
102
103
104
105
106

3296.500
3296.500
3270.500
3270.500
3240.500
3240.500

3190.500
3316.500
3316.500
3238.500
3238.500
3190.500

III.

TRASAREA IN DETALIU A UNEI CONSTRUCTII

1. Alegerea metodei de trasare n plan


Pentru trasarea constructiilor vom folosi metoda coordonatelor rectangulare, cunoscand
din planul general de trasare coordonatele punctelor principale ale proiectului in sistemul de
coordonate al retelei.
Aceasta metoda o vom aplica pentru ochiul de retea ales (poligonul III) la elaborarea
planului general de trasare.
2. Calculul elementelor de trasare i ntocmirea schemei de trasare
Elementele pentru trasarea planimetrica se obtin ca diferente intre coordonatele punctului
de trasat si coordonatele punctului retelei de constructii fata de care se executa trasarea.

Elementele de trasat sunt:


Punctul
Trasat
101
102
103
104
105
106

Punctul fata de
care se traseaza
17
18
12
13
13
14

Elemente de Trasat
a [m]
b [m]
-8.500
20.500
-8.500
-8.500
40.500
-8.500
40.500
-36.500
10.500
-36.500

10.500

3. Calculul preciziei necesare.

Aplicam principiul influentelor egale

20.500

Elemente de Control

Trasarea se va face dupa cum urmeaza:


se instaleaza instrumentul intr-un punct al ochiului de retea, punctul 17;

se vizeaza punctul 18 si pe aceasta directie se aplica, conform desenului, distanta

calculata, obtinandu-se punctul A;


se instaleaza instrumentul in punctul A;
se vizeaza punctul 17;

se traseaza unghiul drept si pe directia rezulta la distanta

se obtinute punctul 101;

in mod asemenator se traseaza si celelalte puncte ale constructiei.


Pentru control se vor masura distantele dintre punctele trasate si se vor compara cu
elementele liniare de control calculate.
IV. PROIECTAREA SISTEMATIZARII VERTICALE
1. Elaborarea planului sistematizrii verticale de ansamblu
Se determina grafic, pe plan, cotele terenului in punctele de intersectie ale axelor strazilor,
precum si distantele intre aceste puncte. Prin calcul se determina pantele naturale ale terenului
intre punctele de intersectie ale axelor Aceste elemente care caracterizeaza terenul inainte de
sistematizarea verticala se inscrie pe plan cu culoare neagra.
Raspunzand criteriilor de proiectare se stabilesc cotele proiectate si se calculeaza pantele
proiectate si distantele intre intersectiile de axe: aceste doua elemente proiectate se numesc in
proiect pante si cote rosii si se inscriu in planul de sistematizare cu culoare rosie.
Panta proiectata trebuie sa se calculeze astfel incat sa se incadreze in valorile de 0.82 %.

Mod de lucru:
aleg punctul cu cea mai mare cota;
impun ca aceasta cota neagra sa fie egala cu cota rosie (cota proiectata)

umblu la

astfel incat panta neagra sa fie intre 0.8% - 2%

cota astfel obtinuta devine cota rosie a lui

Nr. Pct
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cota HN

Cota HR

Cota
Proiectata

Cota
Proiectata

31.885
31.052
29.821
28.401
29.025
29.626
29.996
30.205
30.259
30.698
29.894
29.610
28.604

31.885

Latura

29.784
26.803
23.091
25.148
26.528
27.452
28.169
28.312
29.696
28.173
26.974
23.949

PN

[%]

PR

[%]

De la

La

Distanta
[m]

Panta
Teren

Panta
Proiectata

191.000

2
7
8
9
10
2
3
4
5
6
5
11

7
8
9
10
1
3
4
5
6
7
11
10

212.000
65.200
13.000
125.800
199.000
271.000
337.500
187.000
125.500
84.000
275.000
138.500

13

109.000

-0.44
-0.50
0.32
0.42
0.35
0.60
-0.45
-0.42
0.33
0.48
0.44
0.32
0.58
-0.39

-1.10
-1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
-1.10
-1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
-1.10

13
12

12
11

275.000
109.000

-0.37
-0.26

-1.10
-1.10

2. Sistematizare vertical de detaliu pentru un cvartal i parcele i strzile limitrofe


Sistematizarea cvartalului cuprins intre intersectiile de strazi: 11-5; 5-13; 13-12; 12-11. Se
intocmeste un plan la scara 1:1000.
Din punct de vedere al sistematizarii verticale, ne intereseaza sa stim din profilele
transversale urmatoarele:

- echidistanta curbelor de nivel proiectate

- panta trotuarului

- panta transversala a strazii

- inaltimea bordurii fata de rigola

- latimea trotuarului

- latimea carosabilului

- panta longitudinala a axei strazii (panta proiectata sa sistematizarea


verticala de ansamblu)

- numitorul scarii panului

Pe baza informatiilor din profilul transversal tip a pantei longitudinale a strazii si a


echidistantei propuse se calculeaza elementele curbelor de nivel proiectate (cu ajutorul carora se
traseaza curbele de nivel proiectate pe plan):

- distanta intre curbele de nivel proiectate

- diferenta de nivel

punctul

din ax (de cota Hc) si

din rigola

- distanta

punctul

dintre punctul

de pe plan, intre perpendiculara din punctul

pe axa si

de pe rigola, care aceeasi cota cu

- distanta pe plan masurata in sensul coborarii pantei longitudinale pe

linia bordurii trotuarului, corespunzator inaltimii acestuia

- distanta

care se aplica pe linia fatadei corespunzatoare pantei

trotuarului
In figura urmatoare este reprezentata schematic proiectarea curbelor de nivel pentru acest
tip de sistematizare vertical. Proiectarea se face pentru o portiune a unui tronson dintr-un cvartal.

Luand in calcul elementele cunoscute de la proiectare sistematizarii verticale de detaliu

pentru cvartalul

, elemetele curbelor de nivel proiectate sunt:

TRONSON
distanta intre curbele de nivel proiectate
distanta intre curba de nivel 31.20 m si punctul 11
diferenta de nivel ax - rigola

11 - 5

distanta a
distanta l
distanta c

12 - 13

11 - 12
Sistematizarea verticala n interiorul cvartalului se
face astfel:

se stabileste cota de pe conturul cvartalului


( linia trotuarului ) ;
se traseaza curbele de nivel proiectate in interiorul cvartalului ( se caut sa se uneasca
punctele de aceeasi cota de la limitele cvartalului inrerupand la cladiri);
se stabilesc cotele zero ale constructiilor ( cu 20-30cm mai sus decat valoarea curbei de
nivel cea mai mare care traverseaza cladirea);

3. Calculul terasamentelor n vederea realizrii unei suprafee orizontale


Fie un patrat cu latura 100 x 100 m. Acest patrat se proiecteaza pe planul ce contine curbele
de nivel. Patratul se imparte in retele de patrate cu latura de 20 m.
Pentru colturile patratelor se calculeaza cotele prin interpolarea curbelor de nivel (
Luand in calcul toate aceste cote se va calcula cota medie a retelei de patrate, cota ce
reprezinta trecerea de la lucrarile de sapatura la cele de umplutura.

Ponderea o alegem dupa cum urmeaza:


-

pentru punctele aflate pe colturile exterioare

pentru punctele aflate pe lateral

pentru punctele aflate in interiorul retelei de patrate

Cota de executie se calculeaza cu formula:

).

Nr. Pct
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

HiN
[m]
28.844
28.767
28.694
28.623
28.559
28.501
28.773
28.695
28.616
28.544
28.473
28.411
28.699
28.625
28.546
28.465
28.393
28.323
28.622
28.550
28.478
28.396
28.314
28.242
28.543
28.470
28.401
28.331
28.249
28.163
28.463
28.388
28.318
28.251
28.183
28.101

Pi

H i * Pi

H0

0.25
0.50
0.50
0.50
0.50
0.25
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
0.25
0.50
0.50
0.50
0.50
0.25

7.211
14.383
14.347
14.312
14.280
7.125
14.386
28.695
28.616
28.544
28.473
14.206
14.349
28.625
28.546
28.465
28.393
14.161
14.311
28.550
28.478
28.396
28.314
14.121
14.272
28.470
28.401
28.331
28.249
14.082
7.116
14.194
14.159
14.126
14.092
7.025

28.472

Cote de executie
hiex (+)
hiex (-)
0.372
0.295
0.222
0.151
0.087
0.029
0.301
0.223
0.144
0.071
0.001
-0.061
0.227
0.153
0.074
-0.007
-0.079
-0.149
0.150
0.078
0.006
-0.076
-0.158
-0.230
0.071
-0.002
-0.072
-0.141
-0.223
-0.309
-0.009
-0.084
-0.155
-0.221
-0.289
-0.371

S-ar putea să vă placă și