Sunteți pe pagina 1din 1

Un bazin hidrografic este acea regiune care, datorită conformaţiei sale, adună apele provenite

din ploi şi din topirea gheţarilor sau a zăpezii formând prin confluenţa lor un curs de apă
principal. Bazinul hidrografic va cuprinde cursul de apă principal, toţi afluenţii săi cât şi
suprafeţele de pe care aceşti afluenţi îşi adună apele. Diferenţa dintre un bazin hidrologic şi un
bazin hidrografic este faptul că primul nu ia în considerare apele de subteran ci doar pe cele de
suprafaţă.