Sunteți pe pagina 1din 1

Ai nostri tineri - Mihai Eminescu

Ai no�tri tineri la Paris �nva��


La g�t cravata cum se leag�, nodul,
�'apoi ni vin de fericesc norodul
Cu chipul lor iste� de oaie crea��.

La ei �i casc� ochii s�i nerodul


C�-i vede - �n birje r�sucind musta��,
Duc�nd �n din�i �igara lung�rea��...
Ei toat� ziua bat de-a lungul Podul.

Vorbesc pe nas, ca s-alti-mb�nci se str�mb�:


St�lpi de bordel, de cr�me, cafenele,
�i via�a lor nu �i-o muncesc?�i-o plimb�.

�'aceste m�rfuri fade, u�urele,


Ce au uitat p�n' �i a noastr� limb�,
Pretind a fi pe cerul ��rii: stele.