Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ

Data: ...................................................
Organizatori:.....................................................................
Locul desfășurării : ...........................................................
Grupa/grupele/clasa :..................................................................
Mijloc de realizare :............................................................................
Tema: ..................................................................................................

Scopul activității:...................................................................................................
...............................................................................................................................
Obiective: ..............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................................................................
Resurse umane: ...................................................................
Resurse materiale : ..............................................................
Desfășurarea activității:...........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Organizatori ,

Director ,
Prof.Rusu Liliana
FIȘĂ DE ACTIVITATE EDUCATIVĂ

Data: ...................................................
Organizatori:.....................................................................
Locul desfășurării : ...........................................................
Grupa :..................................................................
Mijloc de realizare :............................................................................
Tema: ..................................................................................................

Scopul activității:...................................................................................................
...............................................................................................................................
Obiective: ..............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................................................................
Resurse umane: ...................................................................
Resurse materiale : ..............................................................
Desfășurarea activității:...........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Organizatori ,

Director ,
Prof.Rusu Liliana