Sunteți pe pagina 1din 132

CAPITOLUL 9A

INSTALAÞIA ELECTRICÃ
ATENÞIE: Deconectaþi cablul de la borna negativ a bateriei, înainte de a demonta sau monta orice unitate
electricã sau atunci când lucraþi cu chei sau scule speciale ce pot intra în contact cu terminale electrice.
Deconectarea acestui cablu duce la evitarea accidentãrii dumneavoastrã sau avarierii vehiculului. Cheia de
contact trebuie sã fie în poziþia B, mai puþin în cazurile în care se specificã altceva.

CUPRINS
Scheme electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9A-1 Instalaþie electricã Airbag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9A-12
Culorile cablurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9A-1 Instalaþie electricã pe Caroserie . . . . . . . . . . . . . 9A-13
Alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9A-2 Instalaþie electricã Uºã faþã . . . . . . . . . . . . . . . . . 9A-15
Poziþionare siguranþe ºi relee Instalaþie electricã Uºã spate . . . . . . . . . . . . . . . 9A-16
(Compartiment motor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9A-3 Instalaþie electricã Haion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9A-17
Poziþionare siguranþe ºi relee Scule speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9A-18
(Habitacu pasageri) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9A-3 Tabel scule speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9A-18
Tabel siguranþe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9A-4 Descriere generalã ºi funcþionare . . . . . . . . . . . 9A-19
Aspect conectori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9A-5 Cum se citeºte o schemã electricã . . . . . . . . . . . 9A-19
Instalaþie electricã Faþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9A-9 Cum se verificã numãrul terminalelor conectoarelor
Instalaþie electricã Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9A-10 electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9A-21
Instalaþie electricã Panou bord . . . . . . . . . . . . . . 9A-11

SCHEME ELECTRICE
CULORILE CABLURILOR
Culoarea cablului Abreviere pe schemã
Verde DK GRN
Albastru DK BLU
Maro BRN
Portocaliu ORN
Galben YEL
Gri GRY
Roºu RED
Negru BLK
Alb WHT
Purpuriu PPL

Cabluri cu dungã de culoare


Culoarea cablului Abrevierea pe schemã
Roºu cu dungã de culoare albã RED/WHT
9A -- 2 INSTALAÞIA ELECTRICÃ

ALIMENTAREA - SCHEMÃ

Baterie

Comutator
pornire
Releu
iluminare

Releu
pornire

Releu
faruri

Comutator
faruri

D111005B
INSTALAÞIA ELECTRICÃ 9A -- 3

RELEE ªI POZIÞIE SIGURANÞE (COMPARTIMENT MOTOR)

Releu Releu Releu


ventilator principal pornire
vitezã mare

Releu Releu Releu


iluminare ventilator ceaþã faþã
Releu vitezã micã
compresor

Releu Releu Releu


faruri claxon pompã
benzinã

D111003A

POZIÞIE SIGURANÞE (HABITACLU PASAGERI)

Releu
Releu
Releu
comandã
DRL
ºtergãtoare
dimmer

Releu Unitate
Releu lampã avertizare
Releu
semnalizare ceaþã sonorã
brichetã
spate vitezã

D111004

*NUMEROTARE PINI CONECTOR RELEU

Releu Micro releu


9A -- 4 INSTALAÞIA ELECTRICÃ

TABEL SIGURANÞE
Siguranþe Valoare/Sursã Circuit
Ef1 Siguranþe motor 50A BAT ABS
Ef2 40A BAT Contact pornire ( F1 la F4), bloc siguranþe plansã bord (F5,
F11 la F13)
Ef3 10A -- Pompa benzina
Ef4 20A -- ECM
Ef5 30A -- Schimb
Ef6 20A A Comutator suflantã
Ef7 15A A Dezaburire lunetã
Ef8 10A 56 Far dreapta, fazã mare
Ef9 10A 56 Far stânga, fazã mare
Ef10 10A 56 Far dreapta, fazã micã
Ef11 10A 56 Far stânga, fazã micã
Ef12 10A 58 Lãmpi spate ºi poziþie faþã, partea dreaptã,
Ef13 10A 58 Lãmpi spate ºi poziþie faþã, partea stângã, lampã placã
înmatriculare
Ef14 10A BAT A/C Compresor
Ef15 30A BAT Ventilator radiator
Ef16 10A -- Schimb
Ef17 10A BAT Claxon
Ef18 20A BAT Releu faruri, Comutator faruri
Ef19 15A BAT ECM, Releu principal
Ef20 15A BAT Releu ceaþã faþã
Ef21 15A BAT Schimb
F1 (Siguranþe) 1A IGN 1 Tablou de bord, Ceas, IMMO, Releu DRL
F2 10A IGN 1 Air Bag
F3 25A IGN 1 Geam electric
F4 10A IGN 1 Lampã semnalizator
F5 15A BAT Lampã stop
F6 10A ACC Audio
F7 20A ACC Brichetã
F8 15A IGN 2 ªtergãtor parbriz
F9 15A IGN 2 ªtergãtor lunetã, Spãlator parbriz ºi lunetã, lampã mers
înapoi
F10 10A IGN 2 Comutator oglinzi electrice
F11 10A B IMMO, Audio, lampã plafonierã
F12 15A B Avarie, ceas
F13 20A B Închidere centralizatã
F14 20A ST Demaror
A: BAT prin releul de pornire
B: BAT prin Ef2
56: Alimentare faruri
58: Iluminare
INSTALAÞIA ELECTRICÃ 9A -- 5

ASPECT CONECTORI

C361 (Cablaj Uºã faþã


C101 (Cablaj Faþã) C203 (Cablaj Tablou bord) C352 (Cablaj Uºã faþã stânga) dreapta)

C371 (Cablaj Uºã spate


C102 (Cablaj Faþã) stânga) Contact pornire
C204 (Cablaj Motor)

C381 (Cablaj Uºã spate


C202 (Cablaj Faþã) C205 (Cablaj Faþã) dreapta) Alternator

C201 (Cablaj Tablou bord) C206 (Cablaj Faþã) C403 (Cablaj dezaburire) Sistem aprindere directã

C208 (Cablaj Air Bag)


C207 (Cablaj Faþã) C401 (Cablaj Haion) Conector DLC
9A -- 6 INSTALAÞIA ELECTRICÃ

ASPECT CONECTORI (Continuare)

C402 (Cablaj Haion) Senzor HO2 Contact tãiere benzinã Ternistor evaporator

ECT Pompã benzinã EEGR Motor suflantã

MAP Senzor Injector Senzor detonaþie Rezistor suflantã

MAT Senzor IAC Supapã Ventilator Contact dublu presiune

Ansamblu pompã hidraulicã


TPS CCP Solenoid A/C Contact
INSTALAÞIA ELECTRICÃ 9A -- 7

ASPECT CONECTORI (Continuare)

Senzor O2 Contact lichid frânã A/C Iluminare panou control Motor geamuri electrice

Senzor levier viteze Senzor vitezã roatã Brichetã Contact lumini

Senzor vitezã Cluster Actuator uºã posageri Contact luminã stop (M/T)

Contact lampã stop


Contact capotã Plafonierã Actuator uºã spate (Ambreiaj automat)

Avertizare sonorã Lampã srumierã Contact geamuri electrice Haion(Lampã stop)


9A -- 8 INSTALAÞIA ELECTRICÃ

ASPECT CONECTORI (Continuare)

Contact far
(Contact semnalizator) Haion(Lampa spate) Sistem Audio Boxe faþã

Faruri Contact avarie Pompã spãlãtor Boxe spate

Contact dezaburire lunetã


Motor far Lãmpi semnalizare laterale Motor ºtergãtoare

Contact centurã siguranþã


Contact lãmpi ceaþã spate Lampã placã licenþã Contact ºtergãtoare ºofer

Lampã mers înapoi Lampa parcare Motor ºtergãtor lunetã Modul Airbag pasager
INSTALAÞIA ELECTRICÃ 9A -- 9

Senzor CKP Senzor CMP

Comutator suflantã VSS


9A -- 10 INSTALAÞIA ELECTRICÃ

INSTALAÞIA ELECTRICÃ FAÞÃ

Solenoid (CCP)
C205 C202
Senzor vitezã roatã faþã dreapta
Modul C101
comandã
ABS

C206
Senzor vitezã
roatã faþã
stânga
C102

Far
stânga

Claxon

Far G101
dreapta Lampã ceaþã
faþã stânga
G102 Ventilator motor
Contact presiune ulei Contact capotã
servodirecþie
Contact dublu presiune
Lampã ceaþã
faþã dreapta

Direcþia A Direcþia B D111401D


INSTALAÞIA ELECTRICÃ 9A -- 11

INSTALAÞIE ELECTRICÃ MOTOR

IAC
Sistem aprindere Baterie B+
electronicã
Senzor TP Cãtre ECM
Senzor CMP

Contact mers înapoi

Senzor CKP

Senzor O2

Senzor ECT

Baterie B+

Alternator
Alternator borna B+

Demaror

Senzor detonaþie
Cãtre ECM D111402D
9A -- 12 INSTALAÞIA ELECTRICÃ

INSTALAÞIE ELECTRICÃ PANOU BORD

Cutie
siguranþe
ºi relee
planºã bord

Direcþia B

Contact avarie
Contact lãmpi
Conectori tablou
Display sistem blocare ceaþã faþã ºi Contact
bord
spate ºtergãtoare
Contact motor suflantã
Contact lumini
Contact dezaburire
Contact înãlþime
faruri

Releu CDL

Conector DLC Sistem audio


Brichetã
Ventilator
Contact pornire
Rezistor ventilator Sistem blocare
Direcþia A Contact lampã stop
Termistor vapori-
Modul comandã
zator
antifurt

D111403E
INSTALAÞIA ELECTRICÃ 9A -- 13

INSTALAÞIE ELECTRICÃ AIRBAG

Modul Airbag pasager

Modul diagnosticare
(SDM)
G302

Bobinã contact

Direcþia A
D111404D
9A -- 14 INSTALAÞIA ELECTRICÃ

INSTALAÞIE ELECTRICÃ PE CAROSERIE

Boxã dr. spate

Senzor vitezã roatã


dreapta spate lampã haion

Contact uºã
Pompã benzinã

(volan dreapta)

Senzor vitezã
roatã stânga spate

Contact uºã ºofer

Contact frânã Conector centurã


parcare siguranþã

(volan stânga)

D111405D
INSTALAÞIA ELECTRICÃ 9A -- 15

INSTALAÞIE ELECTRICÃ PE CAROSERIE (Continuare)

Lampã habitaclu

Direcþia

Boxã stânga spate

Lampã stânga
portbagaj

Lampã numãr
înmatriculare

Direcþia
D111406B

+
9A -- 16 INSTALAÞIA ELECTRICÃ

INSTALAÞIE ELECTRICà UªÃ FAÞÃ

Motor geam

Boxã faþã 352


Solenoid blocare uºã
361

Direcþia
D111407B
INSTALAÞIA ELECTRICÃ 9A -- 17

INSTALAÞIA ELECTRICà UªÃ SPATE

Actuator
blocare uºã

C371

Direcþia
D111408B
9A -- 18 INSTALAÞIA ELECTRICÃ

INSTALAÞIE ELECTRICÃ HAION

Conector dezaburire

Lampã stop centralã

Motor ºtergãtor lunetã

Direcþia Direcþia

D111409B
INSTALAÞIA ELECTRICÃ 9A -- 19

SCULE SPECIALE

DW--540--010
Extractor relee

D1011101
9A -- 20 INSTALAÞIA ELECTRICÃ

DESCRIERE GENERALÃ ªI FUNCÞIONARE


CUM SE CITEªTE SCHEMA ELECTRICÃ

Alimentare permanentã Alimentare la Start ºi pornire

Bloc siguranþe,
motor Bloc siguranþe,
habitaclu pasageri
(Roºu)

(Roºu)
(Roºu/Galben)
Bloc siguranþe,
habitaclu pasageri

Contact
Contact lampã lampã
stop stop
(Ambreiaj
automat)

(Galben)
(Galben)
(Galben)

(Galben)
(Galben)

(Galben)

Contact Contact Contact


lampã lampã stop lampã stop
stop haion stânga dreapta

(Negru)
(Negru) (Negru)

D111001A
INSTALAÞIA ELECTRICÃ 9A -- 21

Conþinut schemã electricã


Poziþia Explicaþie
- Cutia cu siguranþe: Linia de alimentare
A - Linia de alimentare: 30, 15, 15A, Ka, 58, 50
- Pentru detalii vezi - Identificarea simbolurilor pe circuit, din acest capitol.
- Ef10 sau F3: Numãr siguranþã
S Ef10: Siguarnþa Nr. 10 din blocul siguranþe aflat în habitaclu motor
B S F3: Siguranþã Nr. 3 din blocul siguranþe aflat în habitaclu pasageri
- 40A: Valoarea siguranþei
- Vezi Poziþionarea siguranþelor ºi releelor, din acest capitol.
- Conector
C - Conector Nr. C202, terminal Nr. 10
- Vezi - Verificare numãr terminale pentru conectori, din acest capitol
- Circuit intern pentru componente (Releu)
D
(Nume componentã, Numãr terminal)
- Circuit intern pentru componente (Contact)
E
(Numãr terminal)
- Culoarea cablului electric
F
- Vezi - Culorile cablurilor, din acest capitol
- Masa.
G - G402: Poziþia la Masã
- Legare la masã fãrã numãr - legarea la masa caroseriei.

Identificarea simbolurilor pe circuit


Simbol identificare Corespondent
C Conector
Ef Siguranþe din blocul de siguranþe afat în habitacu motor
F Siguranþe din blocul de siguranþe afat în habitacu pasageri
G Legare la masã
9A -- 22 INSTALAÞIA ELECTRICÃ

CUM SE VERIFICÃ NUMÃRUL TERMINALELOR PENTRU CONECTORI


Numãrul terminalului este dat conectorului mamã.
Exemplu: Terminal numãrul 4 pentru conector cu 6 pini.

Blocare

Terminal
Nr. 4

Conector - Tatã

Conector - Mamã

D111002A
CAPITOLUL 9B

SISTEMUL DE ILUMINARE
ATENÞIE: Deconectaþi cablul de la borna negativ a bateriei, înainte de a demonta sau a monta orice unitate
electricã sau atunci când lucraþi cu chei sau scule speciale ce pot intra în contact cu terminale electrice.
Deconectarea acestui cablu duce la evitarea accidentãrii dumneavoastrã sau avarierii vehiculului. Cheia de
contact trebuie sã fie în poziþia B, mai puþin în cazurile în care se specificã altfel.

CUPRINS
Specificaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-2 Lãmpi laterale semnalizare . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-16
Tabel valori becuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-2 Lãmpi combinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-17
Schema electricã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-3 Lampa ceaþã/Lampa de mers înapoi(s) . . . . . . 9B-17
Circuit lampã mers înapoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-3 Lampa stop centralã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-18
Circuit faruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-4 Lampã nr. de înmatriculare . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-19
Circuit faze faruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-5 Întrerupãtor uºã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-20
Circuit portbagaj ºi nr. de înmatriculare . . . . . . . 9B-6 Plafonierã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-20
Circuit lãmpi stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-7 Modul de lumini pentru mers pe timp de zi . . . 9B-21
Circuit lãmpi semnalizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-8 Lampa scrumierã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-21
Plafonierã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-9 Descriere generalã ºi funcþionare . . . . . . . . . . . 9B-23
Circuit lampã ceaþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-10 Faruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-23
Diagnozã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-11 Lãmpi poziþie ºi semnalizare . . . . . . . . . . . . . . . 9B-23
Faruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-11 Lampa ceaþã spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-23
Lãmpi semnalizare ºi avarie . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-12 Lãmpi combinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-23
Lãmpi stop ºi plafonierã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-13 Lampã nr. de înmatriculare . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-23
Lampa ceaþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-14 Lampa plafonierã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-23
Întreþinere ºi reparaþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-15 Lampã scrumierã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-23
Faruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-15 Lampã mers înapoi(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-23
Lãmpi semnalizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9B-16
9B -- 2 SISTEMUL DE ILUMINARE

SPECIFICAÞII
VALORI BECURI
Bec Valoare
Lampã mers înapoi (s) 21W
Lampã stop centralã-haion 21W
Faruri Duble 60/55W
Lampã habitaclu 10W
Lampã nr. înmatriculare 5W
Lãmpi semnalizare faþã 21W
Lãmpi spate ceaþã 21W
Lãmpi semnalizare spate 21W
Lãmpi semnalizare laterale 5W
Lampã stop ºi portbagaj Dublã 8/28W
Lampã parcare 5W
SISTEMUL DE ILUMINARE 9B -- 3

SCHEMA ELECTRICÃ
CIRCUIT LAMPÃ MERS ÎNAPOI (S)

+ în poziþia START

IP
Bloc siguranþe
habitaclu pasageri
Roºu/galben

Roºu/galben

Contact
mers înapoi

6 2

13 2

Lampã mers
Lampã mers înapoi
înapoi stânga
dreapta
(fãrã lampa
Negru Negru
ceaþã)

D19D201A
9B -- 4 SISTEMUL DE ILUMINARE

CIRCUIT FARURI

+ tot timpul

Bloc siguranþe compartiment motor

Releu iluminare

Releu
faruri

18 19

Far Far
9 11 8 3 stânga dreapta
6 5

84

Comutator
lumini
poziþie
Tablou
Martor bord
fazã
mare

1
Comutator
lumini
faruri

D19D202A
SISTEMUL DE ILUMINARE 9B -- 5

CIRCUIT REGLARE ÎNÃLÞIME FARURI

Alimentare Alimentare
permanentã permanentã Bloc siguranþe
compartiment motor

Releu Releu Siguranþe


iluminare faruri
Siguranþe

10A
Ef12 Ef13

5 2 9 11 2
/BLU 5 C206 5

2 6

7 3
/BLU
Comutator
lumini Semnal Comutator
Comutator
faruri luminos faruri
reglare
înãlþime
faruri

Spre far
fazã mare

3 5

Spre far

3 1 2 2 1 3 Spre
Motor Motor far
far far
stânga dreapta

D19B723A
9B -- 6 SISTEMUL DE ILUMINARE

CIRCUIT LÃMPI SPATE ªI NUMÃR ÎNMATRICULARE

+ tot timpul

Cutie
sigurante
compartiment
Releu motor
iluminare

2 6 Lampã Lampã
poziþie poziþie
stânga dreapta
Spre releu faþã faþã 5 2
6 2
faruri

Comutator
lumini 1 2

Lampã
Lampã spate
stânga Lãmpi nr. dreapta
1
spate înmatriculare
1

D19D203A
SISTEMUL DE ILUMINARE 9B -- 7

CIRCUIT LÃMPI STOP

Alimentare permanentã

Bloc siguranþe
compartiment
2
motor

Bloc siguranþe
tablou
5
bord

Contact
lãmpi
stop

15 5

2 1

1
Modul control
2
2 electronic frânã
Lampã Lampã Lampã (EBCM)
stop stop stop
centralã stânga dreapta
1

D19D204A
9B -- 8 SISTEMUL DE ILUMINARE

CIRCUIT LÃMPI SEMNALIZARE ªI AVARIE

(+) la Start ºi pornire (+)permanent (+) cu luminile aprinse

Cutie Cutie siguranþe


siguranþe compartiment
tablou 12 motor
bord

7 5 2

7 3

Comutator
lumini
avarie

Bloc
semnalizare
Comutator
semnalizare

Indicator stânga

Indicator dreapta

6
7 6

3 2 4 2
Semnalizare Semnalizare Semnalizare Semnalizare
lateralã stânga dreapta lateralã
stânga faþã faþã dreapta
5 5
Semnalizare
Semnalizare
dreapta
stânga
spate
spate 1 1

D19D205A
SISTEMUL DE ILUMINARE 9B -- 9

CIRCUIT PLAFONIERÃ

Alimentare
permanentã
Cutie siguranþe
compartiment
motor

C207

Cutie siguranþe
compartiment
pasageri

10 C203

Lampã
compartiment
pasageri

Contact Contact
uºã uºã
faþã faþã
stânga dreapta

D19D206A
D19D206A
9B -- 10 SISTEMUL DE ILUMINARE

CIRCUIT LÃMPI CEAÞÃ FAÞÃ

+tot timpul +prin contactl +prin contactl


lumini lumini

15A
Ef20 ORN
Releu lãmpi
ceaþã faþã Bloc siguranþe
10 C205 compartiment motor

7 C205 5 C202

ORN/
BLK 7 C203 ORN/
BLK

Întrerupãtor Întrerupãtor
lampã lampã
ceaþã ceaþã
(Numai ( Lãmpi
lãmpi ceaþã ceaþã
faþã) faþã ºi
spate)

Lampã Lampã
ceaþã ceaþã
faþã faþã

Lampã ceaþã (bord)

D19B724A
SISTEMUL DE ILUMINARE 9B -- 11

CIRCUIT LAMPÃ CEAÞÃ SPATE

+ tot timpul + cu luminile aprinse

Releu iluminare Cutie


siguranþe
compartiment
motor
5 2
7 3
Releu
faruri
Comutator
lampã
ceaþã

OFF ON

6 3 9
C206 5

Releu
lampã
ceaþã
spate

Comutator
faruri

15 1
Comutator
lumini
4
Martor

Lampã bord

ceaþã lampã

spate ceaþã
2 spate

(LHD)
G402 (RHD)

D19B724A
9B -- 12 SISTEMUL DE ILUMINARE

DIAGNOSTICARE
FARURI

Condiþii Cauze probabile Remediere


Faza micã nu funcþioneazã, D Întrerupãtor selectare faze defect. D Înlocuire.
faza mare funcþioneazã corect. D Circuit întrerupt, între siguranþa D Repararea sau înlocuirea cablului
Ef10/Ef11 ºi terminalul 5 al electric.
întrerupãtorului de selectare.
D Siguranþele Ef10 sau Ef11 sunt D Înlocuirea siguranþelor Ef10 sau
arse. Ef11
D Circuit întrerupt sau scurtcircuitat D Repararea sau înlocuirea cablului
între siguranþa Ef10 sau Ef11 ºi electric.
terminalul 2 al conectorului de far.
D Bec far - ars. D Înlocuire bec.
D Circuit masã - întrerupt (G101, D Reparare sau înlocuire.
G102).
Faza mare nu funcþioneazã, D Întrerupãtor selectare faze defect. D Înlocuire.
faza micã funcþioneazã corect. D Circuit întrerupt sau scurtcircuitat D Repararea sau înlocuirea
între siguranþele Ef8, Ef9 ºi circuitului electric.
terminalul 1 al conectorului de far.
D Siguranþele Ef8 sau Ef9 sunt D Înlocuirea siguranþelor Ef10 sau
întrerupte. Ef11.
D Circuit întrerupt sau scurtcircuitat D Repararea sau înlocuirea cablului
între siguranþa Ef8 sau Ef9 ºi electric.
terminalul 1 al conectorului de far.
D Bec far - ars. D Înlocuire.
D Circuit masã - întrerupt (G101, D Reparare sau înlocuire.
G102).
Faza mare ºi faza micã nu D Circuit întrerupt sau scurtcircuit în D Repararea ºi înlocuirea cablului
funcþioneazã nici pe partea circuitul de alimentare la siguranþa electric.
stângã nici pe dreapta. Ef18.
D Siguranþa Ef18 este întreruptã. D Înlocuirea siguranþei Ef18 (20A).
D Circuit întrerupt sau scurtcircuit D Repararea sau înlocuirea cablului
între siguranþa Ef18 ºi terminalul electric
86, 30 al releului farurilor.
D Releu faruri defect. D Înlocuire releu.
D Circuit întrerupt sau scurtcircuit D Repararea sau înlocuirea cablului
între terminalul 87 al releului de electric
faruri ºi terminalul 6 al comuta-
torului de lumini.
D Comutator faruri defect. D Înlocuire.
D Circuit masã întrerupt (G201) . D Reparare sau înlocuire.
SISTEMUL DE ILUMINARE 9B -- 13

LÃMPI SEMNALIZARE ªI LÃMPI AVARIE

Condiþii Cauze probabile Remediere


Lãmpile de semnalizare ºi D Circuit întrerupt sau scurtcircuit D Repararea sau înlocuirea cablului
avarie nu funcþioneazã. între circuitul de alimentare ºi electric.
siguranþa Ef2.
D Siguranþa Ef2 este întreruptã. D Înlocuirea siguranþei Ef2.
D Circuit întrerupt sau scurtcircuit D Repararea sau înlocuirea cablului
între siguranþa Ef2 ºi siguranþa electric.
F12.
D Siguranþa F12 este întreruptã. D Înlocuirea siguranþei F11.
D Circuit întrerupt sau scurtcircuit D Repararea sau înlocuirea cablului
între siguranþa F12 ºi terminalul 8 electric.
al conectorului comutatorului
lãmpilor de avarie.
D Comutator lãmpi avarie defect. D Înlocuire.
D Circuit întrerupt sau scurtcircuit D Repararea sau înlocuirea cablului
între terminalul 7 al comutatorului electric.
lãmpilor de avarie ºi terminalul 49
al releului de semnalizare.
D Circuit întrerupt sau scurtcircuit D Repararea sau înlocuirea cablului
între terminalul 49a al releului de electric.
semnalizare ºi terminalul 9 al
comutatorului de avarie.
D Releu semnalizare defect. D Înlocuire releu semnalizare.
D Circuit întrerupt sau scurtcircuit
între terminalul 49a al releului de
semnalizare ºi terminalul 2 al
comutatorului de semnalizare.
D Comutator semnalizare defect. D Înlocuire.
D Circuit întrerupt sau scurtcircuit D Repararea sau înlocuirea cablului
între terminalele 1, 3 ale electric.
comutatorului de semnalizare ºi
terminalele 2, 5 ale fiecãrei lãmpi
de semnalizare.
D Becul lãmpii de semnalizare este D Înlocuirea becului.
ars.
D Circuit masã - întrerupt (G101, D Repararea sau înlocuirea cablului
G102, G401, G402). electric.
Lãmpile de avarie nu D Circuit întrerupt sau scurtcircuit D Repararea sau înlocuirea cablului
funcþioneazã, Lãmpile de între terminalul 49a al releului de electric.
semnalizare funcþioneazã semnalizare ºi terminalul 9 al
corect. comutatorului de semnalizare.
D Circuit întrerupt sau scurtcircuit D Repararea sau înlocuirea cablului
între terminalele 5,6 ale electric.
comutatorului de avarie ºi
terminalele 2, 5 ale conectorilor
lãmpilor de semnalizare.
9B -- 14 SISTEMUL DE ILUMINARE

LÃMPILE STOP ªI PLAFONIERA

Condiþii Cauze probabile Remediere


Lãmpile Stop nu funcþioneazã. D Siguranþa F5 este întreruptã. D Înlocuirea siguranþei F5.
D Circuit întrerupt sau scurtcircuit D Repararea sau înlocuirea cablului
între siguranþa F5 ºi terminalul 2 al electric.
conectorului lãmpilor de stop (pt.
vehicule dotate cu cutie de viteze
manualã M/T).
D Circuit întrerupt sau scurtcircuit D Repararea sau înlocuirea cablului
între siguranþa F5 ºi terminalul 1 al electric.
conectorului lampã stop (pt.
vehicule dotate cu ambreiaj
automat).
D Întrerupãtor lãmpi stop defect. D Înlocuire.
D Circuit întrerupt sau scurtcircuit D Repararea sau înlocuirea cablului
între terminalul 1 al electric.
întrerupãtorului ºi terminalul 3
pentru conectorul lãmpilor stop
(pt. vehicule echipate cu cutie de
viteze manualã M/T).
D Circuit întrerupt sau scurtcircuit D Repararea sau înlocuirea cablului
între terminalul 2 al electric.
întrerupãtorului ºi terminalul 3 al
conectorului lãmpi stop (pt.
vehicule echipate cu ambreiaj
automat).
D Becul lãmpii stop -ars. D Înlocuire bec.
D Circuit masã întrerupt (G401, D Repararea sau înlocuirea
G402). circuitului.
Plafoniera nu funcþioneazã. D Circuit întrerupt sau scurtcircuit în D Repararea sau înlocuirea cablului
circuitul de alimentare la siguranþa electric.
Ef2.
D Siguranþa Ef2 este întreruptã. D Înlocuirea siguranþei Ef2.
D Circuit întrerupt sau scurtcircuit D Repararea sau înlocuirea cablului
între siguranþa Ef2 ºi siguranþa electric.
F11.
D Siguranþa F11 este întreruptã. D Înlocuirea siguranþei F11.
D Circuit întrerupt sau scurtcircuit D Repararea sau înlocuirea
între siguranþa F11 ºi terminalul 1 conectorului.
al conectorului plafonierei.
D Bec plafonierã - ars. D Înlocuire bec.
D Defect lampã plafonierã. D Înlocuire.
SISTEMUL DE ILUMINARE 9B -- 15

LAMPÃ CEAÞÃ SPATE


Diagnosticare: Lampa ceaþã spate funcþioneazã numai atunci când farurile sunt aprinse. Dacã farurile nu
funcþioneazã, remediaþi aceastã problemã înainte de a trece la diagnosticarea lãmpii ceaþã.

Condiþii Cauze probabile Remediere


Lampa ceaþã nu funcþioneazã. D Circuit întrerupt sau scurtcircuit D Reparare sau înlocuire cabluri
între terminalul 87 al releului de electrice.
faruri ºi terminalele 15, 30 ale
releului lãmpii de ceaþã.
D Releu lampã ceaþã defect. D Înlocuire releu.
D Circuit întrerupt sau scurtcircuit D Reparare sau înlocuire cabluri
între terminalul 87 al releului ºi electrice.
terminalul 6 al conectorului lãmpii
ceaþã.
D Circuit întrerupt sau scurtcircuit D Reparare sau înlocuire cabluri
între terminalul E al releului lãmpii electrice.
ceaþã ºi terminalul 6 al
comutatorului lãmpii de ceaþã.
D Comutator lampã ceaþã defect. D Înlocuire.
D Circuit întrerupt la masã (G201, D Reparare sau înlocuire circuit.
G401).
D Bec lampã ceaþã - ars. D Înlocuire.
9B -- 16 SISTEMUL DE ILUMINARE

ÎNTREÞINERE ªI REPARARE
SERVICE PE VEHICUL

FARURI
Demontare
1. Se fixeazã capota.
2. Deconectaþi cablul de la borna negativã a bateriei.
3. Demontaþi suportul farului.
DDemontaþi ºuruburile (1).
DDemontaþi suportul farului (2).

D109D501

4. Demontare far.
DSe demonteazã ºurubul (1).
DScoateþi conectorul electric.
DScoateþi farul (2) .

D19D502A

Montare
1. Montaþi farul cu ºuruburile.
2. Conectaþi conectorii farului.
3. Montaþi suportul farului.
4. Conectaþi cablul de la borna negativã a bateriei.

D109D503
SISTEMUL DE ILUMINARE 9B -- 17

LÃMPILE DE SEMNALIZARE
Demontare
1. Deconectaþi cablul de la borna minus a bateriei.
2. Demontaþi lãmpile de semnalizare de pe masca faþã.
DDemontaþi ºuruburile (1).
DDeconectaþi conectorii electrici (2).
DDemontaþi ansamblu lãmpi semnalizare (3).

D19D505A

Montare
1. Conectaþi conectorii electrici.
2. Montaþi ansamblu lampã semnalizare.
3. Conectaþi cablul de la borna minus a bateriei.

D109D506

LÃMPILE LATERALE DE
SEMNALIZARE
Demontare
1. Deconectaþi cablul de la borna minus a bateriei.
2. Împingeþi înapoi lampa de semnalizare.
3. Demontaþi lampa.
4. Deconectaþi conectorul electric.

D29B001

Montare
1. Conectaþi conectorul electric.
2. Instalaþi lampa de semnalizare.
3. Conectaþi cablul de la borna minus a bateriei.

D29B002
9B -- 18 SISTEMUL DE ILUMINARE

LÃMPI COMBINATE SPATE


Demontare
1. Deconectaþi cablul de la borna minus a bateriei.
2. Deschideþi portbagajul.
3. Demontaþi masca de protecþie compartiment roatã.
Vezi capitolul 9G.
4. Deconectaþi conectorul electric.

D109D507

5. Demontaþi lampa combinatã spate.


DDemontaþi ºurubul (1).
DScoateþi lampa combinatã (2).

D109D508

Montare
1. Montaþi lampa combinatã spate.
2. Conectaþi conectorul electric.
3. Montaþi masca compartiment roatã. Vezi capitolul
9G.
4. Conectaþi cablul de la borna minus a bateriei.

D109D509

LAMPÃ CEAÞÃ/LÃMPI MERS ÎNAPOI


(S)
Demontare
1. Deconectaþi cablul de la borna minus a bateriei.
2. Demontaþi lampa combinatã spate.
3. Scoateþi becul (s).

D109D508
SISTEMUL DE ILUMINARE 9B -- 19

Montare
1. Se monteazã becul (s).
2. Se monteazã lampa combinatã spate.
3. Conectaþi cablul de la borna minus a bateriei.

D109D509

LAMPÃ STOP CENTRALÃ


Demontare
1. Deconectaþi cablul de la borna minus a bateriei.
2. Deschideti portbagajul.
3. Extrageþi finiþia portbagajului. Vezi capitolul 9G.
4. Demontaþi CHMSL.
DDeconectaþi conectorul electric (1).
DScoateþi ºuruburile de fixare (2).
DDemontaþi CHMSL (3).

D29B003

5. Demontaþi becul CHMSL.


DDemontaþi ºuruburile (1).
DDemontaþi capacul CHMSL (2).

D29B004

DDemontaþi becul (3).

D29B005
9B -- 20 SISTEMUL DE ILUMINARE

Montare
1. Se monteazã becul CHMSL.
2. Se monteazã ºuruburile capacului CHMSL.
3. Se monteazã CHMSL .
4. Conectaþi conectorul electric.
5. Instalaþi panoul finiþie portbagaj.
6. Conectaþi cablul de la borna minus a bateriei.

D29B006

LAMPÃ NUMÃR ÎNMATRICULARE


Demontare
1. Deconectaþi cablul de la borna minus a bateriei.
2. Deconectaþi conectorul electric din compartimentul
portbagaj.

D109D510

2. Demontaþi lampa nr. de înmatriculare de pe masca


spate.
DDemontaþi ºuruburile (1).
DScoateþi lampa (2).
DSemontaþi soclul lãmpii (3).

D109D511

Montare
1. Montaþi soclul lãmpii nr. de înmatriculare.
2. Montaþi ºuruburile de fixare lampã.
3. Conectaþi conectorul electric.
4. Conectaþi cablul de la borna minus a bateriei.

D109D512
SISTEMUL DE ILUMINARE 9B -- 21

ÎNTRERUPÃTOR UªÃ
Demontare
1. Deconectaþi cablul de la borna minus a bateriei.
2. Demontaþi întrerupãtorul uºii.
DDemontaþi ºuruburile (1).
DDeconectaþi conectorul electric (2).
DDemontaþi întrerupãtorul uºã (3).

D109D513

Montare
1. Montaþi ºuruburile întrerupãtorului.
2. Conectaþi conectorul electric.
3. Conectaþi cablul de la borna minus a bateriei.

D109D514

PLAFONIERA
Demontare
1. Deconectaþi cablul de la borna minus a bateriei.
2. Demontaþi plafoniera.
DExtrageþi geamul plafonierei (1).
DDemontaþi ºuruburile (2).
DDeconectaþi conectorul electric (3).
DDemontaþi plafoniera (4).

D109D515

Montare
1. Conectaþi conectorul electric.
2. Montaþi ºuruburile plafonierei.
3. Montaþi geamul plafonierei.
4. Conectaþi cablul la borna minus a bateriei.

D109D516
9B -- 22 SISTEMUL DE ILUMINARE

MODUL LUMINI DE MERS PE ZI


(DOTARE PT. EUROPA DE VEST)
Demontare
1. Deconectaþi cablul de la borna minus a bateriei.
2. Deconectaþi conectorul electric (1).
3. Demontaþi ºuruburile (2) ºi modulul lumini de mers pe
zi.

D29B007

Montare
1. Se monteazã ºuruburile modulului lumini de mers
ziua.
2. Conectaþi conectorul electric.
3. Conectaþi cablul de la borna minus a bateriei.

D29B008

LAMPÃ SCRUMIERÃ
Demontare
1. Deconectaþi cablul de la borna minus a bateriei.
2. Scoateþi scrumiera.
DExtrageþi scrumiera prin presarea butonului
superior.

D109B504

3. Scoateþi scrumiera din planºa bord.


DDemontaþi ºuruburile (1).
DDemontaþi carcasa scrumierei (2).
4. Scoateþi becul.
DDemontaþi becul (3).

D109B505
SISTEMUL DE ILUMINARE 9B -- 23

Montare
1. Se monteazã becul.
2. Montaþi carcasa scrumierei.
3. Montaþi scrumiera în carcasã.
4. Conectaþi cablul la borna minus a bateriei.

D109B506
9B -- 24 SISTEMUL DE ILUMINARE

DESCRIEREA GENERALÃ LAMPA COMBINATÃ


Lampa combinatã este formatã din lãmpile stop, lãmpile
ªI FUNCÞIONARE de mers înapoi, lampa ceaþã (dacã existã) ºi lãmpile de
semnalizare.
FARURI Atunci când este apãsatã pedala de frânã se vor aprinde
Farurile sunt controlate prin maneta multifuncþionalã lãmpile de stop.
poziþionatã în partea stângã a coloanei de direcþie. Lampa centralã stop este poziþionatã pe lunetã ºi se
Acestea pot fi aprinse cu cheia de contact în orice aprinde atunci când este apãsatã pedala de frânã.
poziþie. Rotind capãtul manetei în prima poziþie vor fi
alimentate lãmpile de poziþie, nr. de înmatriculare ºi
luminile tabloului de bord. În a doua poziþie se
LAMPÃ NR. DE ÎNMATRICULARE
alimenteazã ºi farurile. În poziþia oprit, toate lãmpile sunt Lampa nr. de înmatriculare se aprinde atunci când se
nealimentate. aprind luminile. Este montatã pe bara spate.
Deasemenea, prin acþionarea manetei se poate selecta
aprinderea farurilor pe Faza mare - Faza micã. Faza PLAFONIERÃ
mare este selectatã cu farurile aprinse ºi împingând Întrerupãtorul plafonierei are trei poziþii. Poziþia de mijloc
maneta spre înainte. Pe tabloul de bord se va aprinde este selectatã atunci când se doreºte aprinderea
martorul de bord care va indica folosirea fazei mari. plafonierei odatã cu deschiderea uºilor. La închiderea
Pentru revenirea la faza micã se aduce maneta în uºilor aceasta se stinge. Pe poziþia ON plafoniera
poziþia iniþialã. lumineazã indiferent de deschiderea sau închiderea
Farurile trebuie reglate pentru o iluminare adecvatã a uºilor, iar pe poziþia OFF aceasta nu lumineazã deloc.
drumului. Acestea trebuie reglate dupã fiecare înlocuire
a becurilor sau reparaþie a pãrþilor ce intrã în contact cu LAMPA SCRUMIERÃ
farurile.
Lampa scrumierã este opþionalã. Se aprinde o datã cu
aprnderea luminilor de poziþie sau a farurilor.
LÃMPILE DE POZIÞIE ªI LÃMPILE
DE SEMNALIZARE LAMPA PENTRU MERS ÎNAPOI (S)
Lãmpile de poziþie se aprindprin rotirea capãtului Lampa pentru mers înapoi se gaseºte în lampa
manetei-comutator de lumini. combinatã spate. Aceasta se va aprinde atunci când
Lãmpile de semnalizare funcþioneazã numai când cheia este cuplatã treapta de mers înapoi ºi contactul este
de contact este în poziþia ON. pus.

LAMPÃ CEAÞÃ
Lampa ceaþã spate este incorporatã în lampa combinatã
spate de pe partea ºoferului ºi este comandatã de
comutatorul lãmpii de ceaþã aflat pe planºa bord. Lampa
ceaþã spate poate fi aprinsã doar când sunt aprinse
luminile.
CLAXONUL 9C -- 1

CAPITOLUL 9C

CLAXONUL
ATENÞIE: Deconectaþi cablul de la borna negativ a bateriei, înainte de a demonta sau monta orice unitate
electricã sau atunci când lucraþi cu chei sau scule speciale ce pot intra în contact cu terminale electrice.
Deconectarea acestui cablu duce la evitarea accidentãrii dvs. sau avarierii vehiculului. Cheia de contact
trebuie sã fie în poziþia B, mai puþin în cazurile în care se specificã alceva.

CUPRINS
Schema electricã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9C-2 Claxonul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9C-3
Sistemul electric al claxonului . . . . . . . . . . . . . . . . . 9C-2 Descriere generalã ºi funcþionarea
Întreþinere ºi reparaþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9C-3 sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9C-4
Service pe vehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9C-3 Claxonul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9C-4
9C -- 2 CLAXONUL

SCHEMA ELECTRICÃ

Plus la pornire

Cutie
Siguranþã
siguranþe
compartiment
motor

Releu
claxon

2 2

Claxon Claxon

1 4 6 1

Bobinã
contact
4 6

Contact Contact
claxon claxon

Fãrã Airbag Cu Airbag

D19D207A
CLAXONUL 9C -- 3

ÎNTREÞINERE ªI REPARAÞIE
SERVICE PE VEHICUL
CLAXONUL
Demontare
1. Deschideþi capota.
2. Deconectaþi cablul de la borna minus a bateriei.
3 Demontaþi claxonul.
D Demontaþi ºurubul (1).
D Deconectaþi conectorul electric (2).

D109D517

Montare
1. Montaþi ºuruburile claxonului.
2. Montaþi conectorul electric.
3. Conectaþi cablul la borna minus a bateriei.

D109D518
9C -- 4 CLAXONUL

DESCRIERE GENERALÃ ªI
FUNCÞIONARE
CLAXONUL
Claxonul este poziþionat sub capotã. Este poziþionat
lângã radiator în partea din faþã a vehiculului. Partea
metalicã de susþinere face ºi legãtura la masã.
CAPITOLUL 9D

SISTEMUL DE ªTERGERE ªI SPÃLARE


Atenþie: Deconectaþi cablul de la borna negativã a bateriei înainte de schimbarea sau de instalarea oricãrui
dispozitiv electric sau în situaþia în care un instrument sau un echipament ar putea veni uºor în contact cu o
bornã electricã. Deconectarea cablului contribuie la evitarea accidentelor de muncã ºi a deteriorãrii
vehiculului. De asemenea, contactul trebuie pus în poziþia B dacã nu se specificã altfel.

CUPRINS
Specificaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9D-1 Motorul ºtergãtorului de lunetã . . . . . . . . . . . . . . . . 9D-8
Specificaþii cupluri de strângere . . . . . . . . . . . . . . . 9D-1 Legãtura ºtergãtorului de parbriz . . . . . . . . . . . . . . 9D-9
Scheme electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9D-2 Lamela ºtergãtorului de parbriz . . . . . . . . . . . . . . 9D-10
Sistemul ºtergãtor/ spãlãtor pentru parbriz/ Rezervorul spãlãtorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9D-10
/ lunetã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9D-2 Pompa spãlãtorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9D-11
Diagnosticare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9D-3 Duza spãlãtorului de parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . 9D-12
Sistemul ºtergãtor/ spãlãtor pentru parbriz/ Duza spãlãtorului de lunetã . . . . . . . . . . . . . . . . . 9D-12
/ lunetã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9D-3
Furtunul spãlãtorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9D-13
întreþinere ºi reparaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9D-6
Descriere generalã ºi funcþionarea
Service pe vehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9D-6 componentelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9D-15
Braþul ºtergãtorului de parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . 9D-6 Ansamblul ºtergãtor de parbriz . . . . . . . . . . . . . . 9D-15
Braþul ºtergãtorului de lunetã . . . . . . . . . . . . . . . . . 9D-6 Ansamblul spãlãtor de parbriz . . . . . . . . . . . . . . . 9D-15
Motorul ºtergãtorului de parbriz . . . . . . . . . . . . . . . 9D-7 Ansamblul ºtergãtor/ spãlãtor de lunetã . . . . . . . 9D-15

SPECIFICAÞII
SPECIFICAÞII CUPLURI DE STRÂNGERE

Se aplicã la Nm
Piuliþa de strângere ºtergãtor 1,5-2,0
9D - 2 SISTEMUL DE ªTERGERE ªI DE SPÃLARE

SCHEME ELECTRICE
SISTEMUL ªTERGÃTOR /SPÃLÃTOR PARBRIZ /LUNETÃ

+ tot timpul + tot timpul

Siguranþã
Cutie
Siguranþã siguranþe
tablou
bord

Comutator
ºtergãtor
Comutator Comutator Comutator
ºtergãtor spãlãtor spãlãtor
lunetã lunetã parbriz

11 6 6 Releu ºtergãtor
14
1 5 parbriz

RED/
YEL

3 2 Pompã Pompã G201


2 spãl. spãlãtor
lunetã parbriz
RED/ 4 13 5
YEL 3
G102

Motor
ºtergãtor Contact Motor
lunetã revenire ºtergãtor
ºtergãtor parbriz
la poziþia
iniþialã

G403

D19D208A
SISTEMUL DE ªTERGERE ªI DE SPÃLARE 9D - 3

DIAGNOSTICARE
SISTEMUL ªTERGÃTOR/ SPÃLÃTOR PARBRIZ/ LUNETÃ

Simptom Cauza probabilã Reparaþie


ªtergãtorul de parbriz nu D Circuitul de alimentare a siguranþei D Refaceþi circuitul sau înlocuiþi
funcþioneazã pe nici o treaptã. F8 este întrerupt sau siguranþa F8.
scurtcircuitat.
D Siguranþa F8 este arsã. D Înlocuiþi siguranþa F8.
D Comutatorul ºtergãtor/ spãlãtor D Înlocuiþi comutatorul ºtergãtor/
este defect. spãlãtor.
D Circuitul dintre comutatorul D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
ºtergãtor/ spãlãtor ºi releul
ºtergãtorului este întrerupt sau
scurtcircuitat.
D Circuitul dintre siguranþa F8 ºi D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
releul ºtergãtorului este întrerupt
sau scurtcircuitat.
D Releul ºtergãtorului este defect. D Înlocuiþi releul ºtergãtorului.
D Circuitul dintre releul ºtergãtorului D Refaceþi sau înlocuiþi circuitul
ºi legãtura la masã G201 este dintre releul ºtergãtorului ºi
întrerupt sau scurtcircuitat. legãtura la masã G201.
D Circuitul dintre comutatorul D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
ºtergãtor/ spãlãtor ºi motorul
ºtergãtorului este întrerupt sau
scurtcircuitat.
D Circuitul dintre siguranþa F8 ºi D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
motorul ºtergãtorului este întrerupt
sau scurtcircuitat.
D Circuitul dintre releul ºtergãtorului D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
ºi motorul ºtergãtorului este
întrerupt sau scurtcircuitat.
D Motorul ºtergãtorului este defect. D Înlocuiþi motorul ºtergãtorului.
D Conexiunea dintre legãtura D Strângeþi complet piuliþa.
ºtergãtorului ºi motorul D Strângeþi complet articulaþia.
ºtergãtorului este slabã.
D Legãtura ºtergãtorului este D Înlocuiþi legãtura ºtergãtorului.
defectã.
ªtergãtorul nu funcþioneazã în D Comutatorul ºtergãtor/ spãlãtor D Înlocuiþi comutatorul ºtergãtor/
poziþia Rapid (HI); funcþioneazã este defect. spãlãtor.
în poziþia Lent (LO). D Circuitul dintre comutatorul D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
ºtergãtor/ spãlãtor ºi motorul
ºtergãtorului este întrerupt sau
scurtcircuitat.
D Motorul ºtergãtorului este defect. D Înlocuiþi motorul ºtergãtorului.
ªtergãtorul nu funcþioneazã în D Comutatorul ºtergãtor/ spãlãtor D Înlocuiþi comutatorul ºtergãtor/
poziþia Lent (LO); funcþioneazã este defect. spãlãtor.
în poziþia Rapid (HI). D Circuitul dintre comutatorul D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
ºtergãtor/ spãlãtor ºi motorul
ºtergãtorului este întrerupt sau în
scurt.
D Motorul ºtergãtorului este defect. D Înlocuiþi motorul ºtergãtorului.
9D - 4 SISTEMUL DE ªTERGERE ªI DE SPÃLARE

SISTEMUL ªTERGÃTOR/ SPÃLÃTOR PARBRIZ/ LUNETÃ


(Continuare)

Simptom Cauza probabilã Reparaþie


ªtergãtorul nu funcþioneazã în D Circuitul dintre siguranþa F8 ºi D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
poziþia Intermitent (INT); releul ºtergãtorului este întrerupt
funcþioneazã în celelalte poziþii. sau scurtcircuitat.
D Circuitul dintre siguranþa F8 ºi D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
motorul ºtergãtorului este întrerupt
sau în scurt.
D Comutatorul ºtergãtor/ spãlãtor D Înlocuiþi comutatorul ºtergãtor /
este defect. spãlãtor.
D Circuitul dintre comutatorul D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
ºtergãtor/ spãlãtor ºi releul ºtergã-
torului este întrerupt sau în scurt.
D Releul ºtergãtorului este defect. D Înlocuiþi releul ºtergãtorului.
D Circuitul dintre releul ºtergãtorului D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
ºi motorul ºtergãtorului este
întrerupt sau în scurt.
D Legãtura la masã G201 este D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
defectã.
D Motorul ºtergãtorului este defect. D Înlocuiþi motorul ºtergãtorului.
Spãlãtorul parbriz nu D Circuitul de alimentare a siguranþei D Refaceþi circuitul sau înlocuiþi
funcþioneazã; ºtergãtorul F9 este întrerupt sau în scurt. siguranþa F9.
parbriz funcþioneazã. D Siguranþa F9 este arsã. D Înlocuiþi siguranþa.
D Circuitul dintre siguranþa F9 ºi D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
comutatorul ºtergãtor/ spãlãtor
este întrerupt sau în scurt.
D Comutatorul ºtergãtor/ spãlãtor D Înlocuiþi comutatorul ºtergãtor /
este defect. spãlãtor.
D Circuitul dintre comutatorul D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
ºtergãtor/ spãlãtor ºi releul
ºtergãtorului este întrerupt sau în
scurt.
D Releul ºtergãtorului este defect. D Înlocuiþi releul ºtergãtorului.
D Circuitul dintre releul ºtergãtorului D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
ºi legãtura la masã G201 este
întrerupt sau în scurt.
D Circuitul dintre comutatorul D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
ºtergãtor/ spãlãtor ºi pompa
spãlãtor parbriz este întrerupt sau
în scurt.
D Pompa spãlãtorului de parbriz D Înlocuiþi pompa spãlãtor parbriz.
este defectã.
D Legãtura la masã G201 este D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
defectã.
SISTEMUL DE ªTERGERE ªI DE SPÃLARE 9D - 5

SISTEMUL ªTERGÃTOR/ SPÃLÃTOR PARBRIZ/ LUNETÃ


(Continuare)

Simptom Cauza probabilã Reparaþie


ªtergãtorul lunetei nu D Circuitul de alimentare a siguranþei D Refaceþi circuitul sau înlocuiþi
funcþioneazã. F9 este întrerupt sau în scurt. siguranþa F9.
D Siguranþa F9 este arsã. D Înlocuiþi siguranþa F9.
D Circuitul dintre siguranþa F9 ºi D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
comutatorul ºtergãtor/ spãlãtor
este întrerupt sau în scurt.
D Comutatorul ºtergãtor/ spãlãtor D Înlocuiþi comutatorul ºtergãtor/
este defect. spãlãtor.
D Circuitul dintre comutatorul D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
ºtergãtor/ spãlãtor ºi motorul
ºtergãtorului lunetã este întrerupt
sau în scurt.
D Circuitul dintre siguranþa F8 ºi D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
motorul ºtergãtorului lunetã este
întrerupt sau în scurt.
D Motorul ºtergãtorului este defect. D Înlocuiþi motorul ºtergãtorului
lunetã.
D Legãtura la masã G403 este D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
defectã.
Spãlãtorul lunetei nu D Circuitul de alimentare a siguranþei D Refaceþi circuitul sau înlocuiþi
funcþioneazã; ºtergãtorul lunetei F9 este întrerupt sau în scurt. siguranþa F9.
funcþioneazã D Siguranþa F9 este arsã. D Înlocuiþi siguranþa F9.
D Circuitul dintre siguranþa F9 ºi D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
comutatorul ºtergãtor/ spãlãtor
este întrerupt sau în scurt.
D Comutatorul ºtergãtor/ spãlãtor D Înlocuiþi comutatorul ºtergãtor/
este defect. spãlãtor.
D Circuitul dintre comutatorul D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
ºtergãtor/ spãlãtor ºi pompa
spãlãtor parbriz este întrerupt sau
în scurt.
D Pompa spãlãtorului de parbriz D Înlocuiþi pompa spãlãtor parbriz.
este defectã.
D Legãtura la masã G102 este D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
defectã.
9D - 6 SISTEMUL DE ªTERGERE ªI DE SPÃLARE

ÎNTREÞINERE ªI REPARAÞII
SERVICE PE VEHICUL

BRAÞUL ªTERGÃTORULUI
PARBRIZ
Procedura de demontare
1. Demontaþi braþul ºtergãtorului.
D scoateþi capacul (1).
D demontaþi piuliþa (2).
D demontaþi braþul ºtergãtorului (3).

D19D519A

Procedura de montare
1. Fixaþi braþul ºtergãtorului cu piuliþa.
2. Montaþi capacul.

D109D520

BRAÞUL ªTERGÃTORULUI LUNETEI


Procedura de demontare
1. Demontaþi duza spãlãtorului de pe braþul
ºtergãtorului. Vezi „Duza spãlãtorului lunetei” în acest
capitol.
2. Demontaþi lamela ºtergãtorului. Vezi „Lamela
ºtergãtorului parbriz” în acest capitol.
3. Demontaþi braþul ºtergãtorului.
D scoateþi capacul (1).
D demontaþi piuliþa (2).
D demontaþi braþul ºtergãtorului (3).
D109D521
SISTEMUL DE ªTERGERE ªI DE SPÃLARE 9D - 7

Procedura de montare
1. Fixaþi braþul ºtergãtorului lunetei cu piuliþa.
2. Montaþi capacul.
3. Montaþi lamela ºtergãtorului. Vezi „Lamela
ºtergãtorului parbriz” în acest capitol.
4. Montaþi duza spãlãtorului pe braþul ºtergãtorului. Vezi
„Duza spãlãtorului lunetã” în acest capitol.

D109D522

MOTORUL ªTERGÃTORULUI
PARBRIZ
Procedura de demontare
1. Deconectaþi cablul de la borna minus a bateriei.
2. Demontaþi braþul ºtergãtorului parbriz. Vezi „Braþul
ºtergãtorului parbriz” în acest capitol.
3. Demontaþi masca de ventilaþie a tablierului. Vezi
Capitolul 9R.
4. Desprindeþi motorul ºtergãtorului de legãtura
acestuia.
D desprindeþi articulaþia motorului de legãtura
D19D523A
ºtergãtorului (1).

5. Demontaþi motorul ºtergãtorului din carcasã.


D decuplaþi conectorul electric (1).
D demontaþi ºuruburile (2).
D demontaþi motorul ºtergãtorului (3).

D19D524A

Atenþie: Nu încercaþi sã desprindeþi motorul


ºtergãtorului de suport deoarece placa motorului
este fixã.

D19D525A
9D - 8 SISTEMUL DE ªTERGERE ªI DE SPÃLARE

Procedura de montare
1. Fixaþi motorul ºtergãtorului în carcasã cu ºuruburi.
a. ºurub pentru fixarea motorului.
2. Cuplaþi conectorul electric.

D19D526A

3. Montaþi legãtura ºtergãtorului la articulaþia legãturii


motorului.
b. articulaþia legãturii ºtergãtorului.

D19D527A

4. Montaþi masca de ventilaþie a tablierului. Vezi


Capitolul 9R.
5. Montaþi braþul ºtergãtorului parbriz. Vezi „Braþul
ºtergãtorului parbriz” în acest capitol.
6. Conectaþi cablul la borna minus a bateriei.

D19D528A

MOTORUL ªTERGÃTORULUI
LUNETEI
Procedura de demontare
1. Deconectaþi cablul de la borna minus a bateriei.
2. Demontaþi braþul ºtergãtorului de haion. Vezi „Braþul
ºtergãtorului parbriz” în acest capitol.
3. Demontaþi finiþia interioarã a haionului. Vezi Capitolul
9G.
4. Demontaþi motorul ºtergãtorului lunetei.
D decuplaþi conectorul electric (1).
D19D529A
D demontaþi ºuruburile (2).
D demontaþi motorul ºtergãtorului lunetei (3).
SISTEMUL DE ªTERGERE ªI DE SPÃLARE 9D - 9

Atenþie: Nu încercaþi sã desprindeþi motorul


ºtergãtorului de suport deoarece placa motorului
este fixã.

D19D530A

Procedura de montare
1. Fixaþi motorul ºtergãtorului de haion cu ºuruburi.
2. Cuplaþi conectorul electric.
3. Montaþi finiþia interioarã a haionului. Vezi Capitolul
9G.
4. Montaþi braþul ºtergãtorului. Vezi „Braþul ºtergãtorului
parbriz” în acest capitol.
5. Conectaþi cablul la borna minus a bateriei.

D109D531

LEGÃTURA ªTERGÃTORULUI DE
PARBRIZ
Procedura de demontare
1. Demontaþi braþele ºtergãtorului de parbriz. Vezi
„Braþul ºtergãtorului de parbriz” în acest capitol.
2. Demontaþi masca de ventilaþie a tablierului. Vezi
Capitolul 9R.
3. Desprindeþi legãtura ºtergãtorului de motorul
acestuia.
D desprindeþi legãtura ºtergãtorului de articulaþia
motorului (1).
D19D523A

4. Demontaþi legãtura ºtergãtorului.


D demontaþi piuliþele legãturii ºtergãtorului (1).
D demontaþi legãtura ºtergãtorului (2).

D19D532A
9D - 10 SISTEMUL DE ªTERGERE ªI DE SPÃLARE

Procedura de montare
1. Fixaþi legãtura ºtergãtorului prin înºurubarea
piuliþelor.
1.5-2.0 Nm Strângere
Strângeþi piuliþele legãturii ºtergãtorului cu un cuplu
de strângere de 1,5-2,0 Nm.
a. piuliþa legãturii ºtergãtorului.
2. Montaþi articulaþia motorului ºtergãtorului.
3. Montaþi masca de ventilaþie a tablierului. Vezi
Capitolul 9R.
4. Montaþi braþele ºtergãtorului parbriz. Vezi „Braþul
D19D533A
ºtergãtorului parbriz” în acest capitol.

LAMELA ªTERGÃTORULUI
PARBRIZ
Procedura de demontare
1. Demontaþi lamela ºtergãtorului de braþ apãsând pe
clema de siguranþã (1).

D19D534A

Procedura de montare
1. Montaþi lamela ºtergãtorului pe braþ.

D109D535

REZERVORUL SPÃLÃTORULUI
Procedura de demontare
1. Deconectaþi cablul de la borna minus a bateriei.
2. Desfaceþi capacul rezervorului spãlãtorului.
D scoateþi ºurubul (1).
D desfaceþi capacul rezervorului spãlãtorului (2).

D19D536A
SISTEMUL DE ªTERGERE ªI DE SPÃLARE 9D - 11

3. Suspendaþi ºi sprijiniþi în mod corespunzãtor


vehiculul.
4. Demontaþi apãrãtoarea roþii din dreapta faþã.
D demontaþi ºuruburile (1).
D scoateþi clemele (2).
D demontaþi apãrãtoarea roþii.(3).

D19D537A

5. Demontaþi rezervorul spãlãtorului.


D goliþi lichidul din spãlãtor.
D decuplaþi furtunul spãlãtorului (1).
D decuplaþi conectorul electric al pompei spãlãtorului
(2).
D demontaþi ºuruburile (3).
D demontaþi rezervorul spãlãtorului (4).

D109D538

Procedura de montare
1. Fixaþi rezervorul spãlãtorului cu ºuruburi.
a. ºurub de strângere a rezervorului spãlãtorului.
2. Conectaþi conectorul electric al pompei spãlãtorului.
3. Montaþi furtunul spãlãtorului.
4. Fixaþi apãrãtoarea roþii din faþã cu ºuruburi ºi cleme.
5. Coborâþi vehiculul la sol.
6. Fixaþi rezervorul spãlãtorului cu ajutorul ºuruburilor.
7. Conectaþi cablul la borna minus a bateriei.

D19D539A

POMPA SPÃLÃTORULUI
Procedura de demontare
1. Deconectaþi cablul de la borna minus a bateriei.
2. Demontaþi rezervorul spãlãtorului. Vezi „Rezervorul
spãlãtorului ” în acest capitol.
3. Goliþi lichidul din spãlãtor.
4. Desprindeþi motorul ºtergãtorului de rezervorul
spãlãtorului.
a. pompã spãlãtor.

D19D540A
9D - 12 SISTEMUL DE ªTERGERE ªI DE SPÃLARE

Procedura de montare
1. Prindeþi motorul ºtergãtorului de ansamblul rezervor
spãlãtor.
2. Montaþi ansamblul rezervor spãlãtor. Vezi
„Rezervorul spãlãtorului” în acest capitol.
3. Conectaþi cablul la borna negativã a bateriei.
4. Umpleþi rezervorul spãlãtorului.

D19D539A

DUZA SPÃLÃTORULUI PARBRIZ


Procedura de demontare
1. Demontaþi masca de ventilaþie a tablierului. Vezi
Capitolul 9R.
2. Demontaþi duza spãlãtorului din masca de ventilaþie a
tablierului.
D decuplaþi furtunul duzei spãlãtorului (1).
D demontaþi duza spãlãtorului (2).

D19D541A

Procedura de montare
1. Prindeþi duza spãlãtorului de masca de ventilaþie a
tablierului.
2. Cuplaþi furtunul duzei spãlãtorului la duzã.
3. Montaþi masca de ventilaþie a tablierului. Vezi
Capitolul 9R.

D109D542

DUZA SPÃLÃTORULUI LUNETÃ


Procedura de demontare
1. Desprindeþi duza spãlãtorului de braþul ºtergãtorului.
D decuplaþi furtunul duzei spãlãtorului (1).
D scoateþi duza spãlãtorului (2).

D109D543
SISTEMUL DE ªTERGERE ªI DE SPÃLARE 9D - 13

Procedura de montare
1. Prindeþi duza spãlãtorului pe ansamblul braþului
ºtergãtorului.
D cuplaþi furtunul duzei spãlãtorului la arcul de
revenire al braþului ºtergãtorului.
D montaþi duza spãlãtorului pe braþul ºtergãtorului.
D cuplaþi furtunul duzei spãlãtorului la conectorul din
vârful articulaþiei.

D109D535

FURTUNUL SPÃLÃTORULUI
Procedura de demontare
1. Demontaþi masca de ventilaþie a tablierului. Vezi
Capitolul 9R.
a. masca de ventilaþie a tablierului.
2. Decuplaþi conectorul furtunul spãlãtorului.
b. conectorul furtunului spãlãtorului.

D19C522A

3. Suspendaþi ºi sprijiniþi în mod corespunzãtor


vehiculul.
4. Demontaþi roata din faþã dreapta.
5. Demontaþi apãrãtoarea roþii.
D demontaþi ºuruburile (1).
D desfaceþi clemele (2).
D demontaþi apãrãtoarea roþii (3).

D19D537A

6. Decuplaþi furtunul spãlãtorului de la pompã.


a. furtunul spãlãtorului.

D19D544A
9D - 14 SISTEMUL DE ªTERGERE ªI DE SPÃLARE

7. Demontaþi furtunul spãlãtorului.


a. furtunul spãlãtorului.

D19D545A

Procedura de montare
1. Cuplaþi furtunul spãlãtorului la pompa acestuia.
2. Fixaþi apãrãtoarea roþii din faþã cu ajutorul ºuruburilor
ºi a clemelor.
3. Montaþi roata din faþã dreapta.
4. Coborâþi vehiculul la sol.
5. Cuplaþi conectorul furtunul spãlãtorului.
6. Montaþi masca de ventilaþie a tablierului. Vezi
Capitolul 9R.

D19D546A
SISTEMUL DE ªTERGERE ªI DE SPÃLARE 9D - 15

DESCRIERE GENERALÃ ªI ANSAMBLUL SPÃLÃTORULUI DE


PARBRIZ
FUNCÞIONAREA Ansamblul spãlãtorului de parbriz este format din
COMPONENTELOR rezervorul ºi pompa de lichid a spãlãtorului, furtunuri,
duze ºi un comutator ºtergãtor/spãlãtor. Rezervorul
ANSAMBLUL ªTERGÃTORULUI DE spãlãtorului parbriz este montat spre interiorul
apãrãtoarei roþii din dreapta faþã. La rezervorul
PARBRIZ spãlãtorului este ataºatã o pompã care pompeazã lichid
Ansamblul ºtergãtorului de parbriz este format din motor prin furtunuri spre cele douã duze montate pe tablier.
ºtergãtor, legãturã, braþ, lamelã, ºi comutator ºtergãtor/ Comutatorul spãlãtorului face parte din ansamblul
spãlãtor. Circuitul ºtergãtorului parbriz are încorporat un comutator ºtergãtor/spãlãtor. Spãlãtorul parbrizului este
mecanism pentru revenirea la poziþia de repaos, care acþionat cu ajutorul manetei de pe partea dreaptã a
este format dintr-o roatã melcatã ºi o placã cu camã coloanei de direcþie.
astfel încât circuitul sã fie închis atunci când comutatorul
nu este conectat. Ansamblul ºtergãtorului este alimentat ANSAMBLUL ªTERGÃTOR /
de un motor cu magnet permanent. Motorul
ºtergãtorului parbriz este fixat pe tablier ºi este conectat SPÃLÃTOR LUNETÃ
direct la legãtura ºtergãtorului de parbriz. Acest ansamblu este format din ºtergãtorul ºi spãlãtorul
Motorul ºtergãtorului de parbriz are douã viteze, LENT lunetei. Spãlãtorul lunetei este montat pe ºtergãtorul
(LOW) ºi RAPID (HIGH); deasemenea, poate funcþiona acesteia.
intermitent (INT). Comutatorul ºtergãtorului este parte Comutatorul ºtergãtor/spãlãtor lunetã este identic cu cel
integrantã din comutatorul ºtergãtorului/spãlãtorului. pentru parbriz. Dacã învârtiþi comutatorul cu o poziþie în
ªtergãtorul parbrizului este acþionat cu ajutorul manetei faþã, ºtergãtorul lunetã va acþiona lent. Dacã învârtiþi mai
de pe partea dreaptã a coloanei de direcþie. mult, ansamblul ºtergãtor/spãlãtor lunetã va funcþiona în
regim normal.
CAPITOLUL 9E

INSTRUMENTE ªI INDICATOARE
Atenþie: Deconectaþi cablul de la borna negativã a bateriei înainte de schimbarea sau de instalarea oricãrui
dispozitiv electric sau în situaþia în care un instrument sau un echipament ar putea veni uºor în contact cu o
bornã electricã. Deconectarea cablului contribuie la evitarea accidentelor de muncã ºi a deteriorãrii
vehiculului. De asemenea, contactul trebuie pus în poziþia B dacã nu se specificã altfel.

CUPRINS
Specificaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-2 Tabloul de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-15
Specificaþii cupluri de strângere . . . . . . . . . . . . . . . 9E-2 Planºa bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-16
Specificaþii ansamblu martori bord . . . . . . . . . . . 9E-2 Traversa tablierului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-18
Scheme electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-3 Consola panoului de instrumente . . . . . . . . . . . . 9E-20
Tabloul de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-3 Ansamblu tablou bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-20
Iluminarea tabloului de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-4 Ansamblu lãmpi indicatoare bord . . . . . . . . . . . . . 9E-23
Ceas digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-5 Vitezometrul/ kilometrajul/ jurnalierul . . . . . . . . . . 9E-23
Diagnosticare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-6 Indicatorul de combustibil/
Bricheta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-6 / indicatorul de temperaturã . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-24
Iluminarea panoului de comandã HVAC . . . . . . . . 9E-7 Descriere generalã ºi funcþionarea
componentelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-26
Scrumiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-8
Bricheta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-26
Ceas digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-9
Scrumiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-26
Localizare componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-10
Ansamblul de aeratoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-26
Planºa bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-10
Cutia de mãnuºi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-26
Tabloul de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-11
Ceasul digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-26
Întreþinere ºi reparaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-12
Tabloul de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-26
Service pe vehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-12
Vitezometrul/ kilometrajul/ jurnalierul . . . . . . . . . . 9E-26
Bricheta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-12
Indicatorul de combustibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-26
Scrumiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-13
Indicatorul de temperaturã lichid rãcire . . . . . . . . 9E-26
Ansamblul aeratoarelor centrale . . . . . . . . . . . . . 9E-13
Ansamblul martori bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-26
Ceas digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-14
Cutia de mãnuºi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9E-15
9E - 2 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

SPECIFICAÞII
CUPLURI DE STRÂNGERE

Se aplicã la Nm
ªurub autofiletant de strângere finiþia airbag-pasager 1,5--2

ANSAMBLUL LÃMPILOR INDICATOARE BORD

Lampã indicatoare (Martori bord) Culoare Bec


Indicator avertizare ABS Portocaliu 14 V 1,4 W
Indicator avertizare airbag Roºu 14 V 1,4 W
Indicator baterie Roºu 14 V 1,4 W
Indicator avertizare centurã de siguranþã Roºu 14 V 1,4 W
Indicator fazã de drum Albastru 14 V 1,4 W
Indicator avertizare nivel minim de combustibil Portocaliu 12 V 3W
Indicator avertizare lipsã presiune ulei de motor Roºu 14 V 1,4 W
Indicator avertizare sistem frâne Roºu 14 V 1,4 W
Indicator control motor("Reparare urgentã motor"(SES)) Portocaliu 14 V 1,4 W
Indicator semnalizare/avarie Verde 14 V 1,4 W
Iluminare tablou bord Albastru 12 V 3W
Indicator lãmpi ceaþã spate Portocaliu 14 V 1,4 W
TABLOUL DE BORD
Releu Releu
lampã lampã
+ la mers,test bec
+ cu lumini aprinse + tot timpul
ceaþã ceaþã sau pornire
faþã spate
Cutie Cutie
siguranþe siguranþe
compart.iment
40A Ef2
85 Comutator tablou motor
semnalizare bord BRN/WHT
Comutator 5 2 2 C207
7 C205 far
7 3 10A
YEL F11
BRN/WHT
A3 4 Tablou de bord A5

Uºi
tablou bord
Cutie siguranþe

Semnali-Semnali- Vitezometru
zare Indicator Fazã Centurã Lãmpi des-
Ceaþã Ceaþã zare Indicator
faþã spate stânga dreapta temperaturã lungã Baterie combustibil Frâne siguranþã bord chise
ABS Motor Ulei

Airbag Nivel
minim
combus-
tibil

A6 WHT
PPL 4 C203
8 6 WHT
8 7 4
6 3 3 3
64
SCHEME ELECTRICE

5 3 1 6
ECM Contact
Contact 2
frânã uºã
Contact
SDM Senzor EBCM parcare cent.urã
temp. sig.

lichid
ECM ECM
rãcire 1
CTS Generator Nivel
Contact
minim
lichid
combustibil Contact frânã
presiune
ulei
INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 9E - 3

D19B201A
9E - 4 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

ILUMINARE INSTRUMENTE BORD

+ tot
timpul

Cutie
siguranþe
compartiment
Releu
motor
lumini
Releu
aprindere

Siguranþa

6
2 5 C202
Comutator
far
7 3
La afiºaj ceas

Comutator Audio Bec Comut. Panou comandã


reglare scrumierã A/C HVAC

Instrumente
bord

înãlþime ComutatorComutator Comutator


faruri lampã dezaburire avarie
ceaþã
spate

BLK

D19B202A
INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 9E - 5

CEAS DIGITAL

+ în poziþiile RUN
+ cu lumini aprinse + tot timpul
ºi START

Cutie Cutie
siguranþe Siguranþa Siguranþa Siguranþa Siguranþa siguranþe
compartiment 2 tablou
motor bord

5 2 7

7 3

Ceas
digital

D19B203A
9E - 6 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

INFORMAÞII DIAGNOSTICARE ªI PROCEDURI

+ în poziþiile ACC
ºi RUN

Cutie
siguranþe
7 tablou
bord

Brichetã

D19B301A

BRICHETA
Simptom Cauza probabilã Reparaþie
Bricheta nu funcþioneazã. D Circuitul de alimentare a siguranþei F7 D Se reface sau se înlocuieºte
este întrerupt sau în scurt. cablajul.
D Siguranþa F7 este arsã. D Se înlocuieºte siguranþa F7.
D Circuitul dintre siguranþa F7 ºi terminalul 2 D Se reface sau se înlocuieºte
al conectorului brichetei este întrerupt sau cablajul.
în scurt.
D Conectorul brichetei este defect. D Se reface sau se înlocuieºte
conectorul brichetei.
D Rezistenþa termicã a brichetei este arsã. D Se înlocuieºte bricheta.
D Legãtura de masã (G201) este defectã. D Se reparã legãtura.
INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 9E - 7

+ cu luminile aprinse

Cutie
Siguranþa siguranþe
compartiment
motor

5 2

7 3

Panou
comandã
HVAC

D19B302A

ILUMINAREA PANOULUI DE COMANDÃ HVAC


(ÎNCÃLZIRE, VENTILAÞIE ªI AER CONDIÞIONAT)

Simptom Cauza probabilã Reparaþie


Iluminarea sistemului HVAC D Circuitul de alimentare a siguranþei Ef12 D Se reface sau se înlocuieºte
(încãlzire, ventilaþie ºi aer este întrerupt sau în scurt. cablajul.
condiþionat) nu funcþioneazã. D Siguranþa Ef12 este arsã. D Se înlocuieºte siguranþa
Ef12.
D Circuitul dintre siguranþa Ef12 ºi terminalul D Se reface sau se înlocuieºte
2 al conectorului HVAC este întrerupt sau cablajul.
în scurt.
D Conectorul pentru Iluminarea panoului D Se reface sau se înlocuieºte
sistemului HVAC este defect. conectorul pentru Iluminarea
panoului de instrumente
D Becul pentru Iluminarea sistemului HVAC D Se înlocuieºte becul.
este ars.
D Legãtura la masã (G201) este defectã. D Se reparã legãtura.
9E - 8 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

+ cu luminile aprinse

Cutie
Siguranþa siguranþe
compartiment
motor

7 3

Bec
scrumierã

D19B303A

ILUMINARE SCRUMIERÃ
Simptom Cauza probabilã Reparaþie
Lampa scrumierei nu D Circuitul de alimentare a siguranþei Ef12 D Se reface sau se înlocuieºte
funcþioneazã; celelalte lãmpi este întrerupt sau în scurt. cablajul.
funcþioneazã. D Se înlocuieºte siguranþa
D Siguranþa Ef12 este arsã.
Ef12.
D Circuitul dintre siguranþa Ef12 ºi terminalul D Se reface sau se înlocuieºte
conectorului lãmpii scrumierei este cablajul.
întrerupt sau în scurt.
D Se reface sau se înlocuieºte
D Conectorul lãmpii scrumierei este defect
conectorul lãmpii scrumierei.
D Becul lãmpii este ars. D Se înlocuieºte becul lãmpii.
D Legãtura la masã (G201) este defectã. D Se reparã legãtura.
INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 9E - 9

+ în poziþiile RUN
+ cu luminile aprinse + tot timpul ºi START

Cutie Cutie
siguranþe Siguranþa Siguranþa Siguranþa Siguranþa siguranþe
compartiment tablou
motor bord

5 2 7

7 3

Ceas
digital

D19B304A

CEAS DIGITAL
Simptom Cauza probabilã Reparaþie
Ceasul digital nu D Circuitul de alimentare a siguranþei Ef12 D Se reface sau se înlocuieºte
funcþioneazã. este întrerupt sau în scurt indiferent de cablajul.
poziþia cheii de contact.
D Circuitul de alimentare a siguranþei F1 D Se reface sau se înlocuieºte
este întrerupt sau în scurt, cheia de cablajul.
contact fiind în poziþia I.
D Circuitul de alimentare a siguranþei Ef12 D Se reface sau se înlocuieºte
este întrerupt sau în scurt, plafoniera fiind cablajul.
aprinsã.
D Circuitul dintre siguranþa Ef2 ºi siguranþa D Se reface sau se înlocuieºte
F12 este întrerupt sau în scurt. cablajul.
D Una din siguranþele Ef2, Ef12, F1 sau F12 D Se înlocuieºte siguranþa.
este arsã.
D Circuitul dintre siguranþa F12 ºi conectorul D Se reface sau se înlocuieºte
ceasului digital este întrerupt sau în scurt. cablajul.
D Circuitul dintre siguranþa F1 ºi conectorul D Se reface sau se înlocuieºte
ceasului digital este întrerupt sau în scurt. cablajul.
D Circuitul dintre siguranþa Ef12 ºi
D Se reface sau se înlocuieºte
conectorul ceasului digital este întrerupt
cablajul.
sau în scurt.
D Ceasul digital este defect. D Se înlocuieºte ceasul digital.
D Legãtura la masã (G201) este defectã. D Se reparã legãtura.
9E - 10 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

LOCALIZARE COMPONENTE
PLANªA BORD

D109B401

1 Traversã tablier 11 Mascã tablou de bord


2 Tablier central 12 Aeratoare centrale
3 Ghidaj planºã bord 13 Finiþie comutator
4 Aeratoare dezgheþare 14 Comutator avarie
5 Capac planºã bord 15 Suport scrumierã
6 Finiþie airbag-pasager 16 Scrumierã
7 Aeratoare dezaburire 17 Lampã scrumierã
8 Aeratoare laterale 18 Carcasã brichetã
9 Suportul cutiei de mãnuºi 19 Suport tablou bord
10 Cutie de mãnuºi 20 Planºã bord
INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 9E - 11

LOCALIZARE COMPONENTE
TABLOUL DE BORD

D109B404

1 Geam tablou bord 5 Indicator temperaturã lichid rãcire


2 Monturã tablou bord 6 Carcasã tablou bord
3 Vitezometru 7 Placã circuit electric
4 Indicator combustibil 8 Bec tablou bord
9E - 12 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

ÎNTREÞINERE ªI REPARAÞII
SERVICE PE VEHICUL

BRICHETA
Procedura de demontare
1. Deconectaþi cablul de la borna minus a bateriei.
2. Demontaþi scrumiera din suportul ei.
3. Demontaþi bricheta din suportul ei.

D109B501

4. Demontaþi suportul brichetei din locaºul ei.


Avertisment: Marginea locaºului scrumierei vã
poate rãni grav dacã nu folosiþi mãnuºi.
D trageþi de suport (1).
D deconectaþi conectorul electric. (2).
D demontaþi suportul brichetei (3).

D109B502

Procedura de montare
1. Conectaþi conectorul electric.
2. Montaþi suportul brichetei.
3. Introduceþi bricheta în suport.
4. Montaþi scrumiera.
5. Conectaþi cablul la borna (-) a bateriei.

D109B503
INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 9E - 13

SCRUMIERA
Procedura de demontare
1. Demontaþi scrumiera din suportul ei.
D Apãsaþi pe butonul de sus ºi trageþi de scrumierã
(1).

D109B504

2. Demontaþi suportul scrumierei din planºa bord.


D demontaþi ºuruburile (1).
D deconectaþi lampa scrumierei (dacã existã) (2).
D demontaþi suportul scrumierei (3).

D109B505

Procedura de montare
1. Conectaþi lampa scrumierei (dacã existã).
2. Fixaþi suportul scrumierei cu ºuruburi.
3. Montaþi scrumiera.

D109B506

ANSAMBLUL AERATOARELOR
CENTRALE
Procedura de demontare
1. Demontaþi finiþia tabloului de bord din planºa bord.
Vezi "Finiþia tabloului de bord" în acest capitol.
2. Demontaþi aeratoarele din finiþia tabloului de bord.
D demontaþi ºuruburile (1).
D demontaþi aeratoarele (2).

D109B507
9E - 14 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

Procedura de montare
1. Fixaþi aeratoarele în finiþia tabloului de bord cu
ºuruburi.
2. Montaþi finiþia tabloului de bord. Vezi "Finiþia tabloului
de bord" în acest capitol.

D109B508

CEASUL DIGITAL
Procedura de demontare
1. Deconectaþi cablul de la borna (-) a bateriei.
2. Extrageþi masca aeratoarelor de dezgheþare.
3. Deblocaþi ceasul digital.
a. ceas digital.

D109B511

4. Demontaþi ceasul digital din planºa bord.


D deconectaþi conectorul electric. (1).
D demontaþi ceasul digital (2).

D109B512

Procedura de montare
1. Conectaþi conectorul electric.
2. Montaþi ceasul digital în planºa bord.
3. Conectaþi cablul la borna (-) a bateriei.
4. Potriviþi ora ceasului.

D109B513
INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 9E - 15

CUTIA DE MÃNUªI
Procedura de demontare
1. Demontaþi ºuruburile de sub cutia de mãnuºi.

D109B509

2. Demontaþi cutia de mãnuºi din planºa bord.

D109B510

Procedura de montare
1. Fixaþi cutia de mãnuºi în planºa bord cu ajutorul
ºuruburilor.

D109B509

TABLOUL DE BORD
Procedura de demontare
1. Deconectaþi cablul de la borna (-) a bateriei.
2. Demontaþi finiþia tabloului de bord din planºa bord.
Vezi "Finiþia tabloului de bord" în acest capitol.
3. Demontaþi tabloul de bord din planºa bord.
D demontaþi ºuruburile (1).
D deconectaþi conectorul electric ºi cablul
vitezometrului (2).
D demontaþi tabloul de bord (3).
D109B514
9E - 16 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

Procedura de montare
1. Conectaþi conectorii ºi cablul vitezometrului.
2. Fixaþi tabloul de bord în planºa bord cu ºuruburi.
3. Montaþi finiþia tabloului de bord în planºa bord. Vezi
"Finiþia tabloului de bord" în acest capitol.
4. Conectaþi cablul la borna (-) a bateriei.

D109B515

PLANªA DE BORD
Procedura de demontare
1. Deconectaþi cablul de la borna (-) a bateriei.
2. Demontaþi modulul airbag-ºofer din interiorul
volanului. Vezi Capitolul 8B (pentru vehicule
echipate cu airbag).
3. Demontaþi volanul din coloana de direcþie. Vezi
Capitolul 6E.
4. Demontaþi masca coloanei de direcþie. Vezi
Capitolul 6E.
5. Demontaþi comutatorul lãmpii de semnalizare ºi
D109B516 comutatorul ºtergãtorului. Vezi Capitolul 6E.
6. Demontaþi panoul ansamblu ornamente. Vezi
Capitolul 9G.
7. Demontaþi finiþia tabloului de bord din planºa bord.
D demontaþi ºuruburile (1)
D demontaþi finiþia tabloului de bord (2) folosind o
ºurubelniþã.
Notã: Înfãºuraþi ºurubelniþa într-o cârpã moale pentru a
nu deteriora consola.

8. Demontaþi mânerul deschidere capotã din planºa


bord. Vezi Capitolul 9R.
9. Demontaþi cutia de mãnuºi din planºa bord. Vezi
"Cutia de mãnuºi" în acest capitol.
10. Demontaþi modulul airbag-pasager din planºa bord.
Vezi Capitolul 8B (pentru vehicule echipate cu
airbag).
11. Ridicaþi consola inferioarã dupã desfacerea
ºuruburilor (1).

D109B517
INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 9E - 17

12. Demontaþi tabloul de bord. Vezi "Tabloul de bord" în


acest capitol.
13. Demontaþi comutatorul A/C din panou. Vezi
Capitolul 7B.
14. Demontaþi sistemul audio din planºa bord. Vezi
Capitolul 9F.
15. Deconectaþi conectorul brichetei.
16. Demontaþi lampa scrumierei (dacã existã).

D109B518

17. Deconectaþi conectorul ALDL.


D demontaþi ºuruburile (1).
D deconectaþi conectorul ALDL (2).

D109B519

18. Demontaþi finiþia tabloului de bord.


D demontaþi ºuruburile dupã scoaterea capacelor
(1).
D demontaþi ºuruburile de pe lateral (2).
D demontaþi tablierul prin desfacerea ºuruburilor
din partea de jos a panoului (3).
D demontaþi finiþia tabloului de bord (4).

D109B520

Procedura de montare
1. Fixaþi finiþia tabloului de bord cu ajutorul ºuruburilor.
2. Conectaþi conectorul ALDL cu ºuruburi.
3. Montaþi lampa scrumierei (dacã existã).
4. Conectaþi conectorul brichetei.
5. Montaþi sistemul audio în planºa bord. Vezi
Capitolul 9F.
6. Montaþi comutatorul A/C pe planºa bord. Vezi
Capitolul 7B.

D109B521
9E - 18 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE
7. Montaþi tabloul de bord. Vezi "Tabloul de bord" în
acest capitol.
8. Fixaþi consola inferioarã cu ºuruburi.
9. Montaþi modulul airbag-pasager în planºa bord.
Vezi Capitolul 8B (pentru vehicule echipate cu
airbag).
10. Montaþi cutia de mãnuºi în planºa bord. Vezi "Cutia
de mãnuºi” în acest capitol.
11. Montaþi mânerul deschidere capotã în planºa bord.
Vezi Capitolul 9R.
12. Fixaþi finiþia tabloului de bord în panou cu ºuruburi.
13. Montaþi panoul ansamblu ornamente. Vezi Capitolul
9G.
14. Montaþi comutatorul lãmpii de semnalizare ºi
comutatorul ºtergãtorului. Vezi Capitolul 6E.
15. Montaþi masca coloanei de direcþie. Vezi Capitolul
6E.
16. Montaþi volanul pe coloana de direcþie.
17. Montaþi modulul airbag-ºofer în interiorul volanului.
Vezi Capitolul 8B (pentru vehicule echipate cu
airbag).
18. Conectaþi cablul la borna (-) a bateriei.

TRAVERSA TABLIER
Procedura de demontare
1. Deconectaþi cablul de la borna (-) a bateriei.
2. Demontaþi planºa bord.
Vezi "Panoul de instrumente" în acest capitol.
3. Decuplaþi furtunul aeratorului de dezgheþare din
traversa tablier.
D demontaþi ºuruburile (1).
D decuplaþi furtunul aeratorului de dezgheþare (2).

D109B522

4. Demontaþi piuliþele ºi coloana de direcþie. Vezi


Capitolul 6E.
5. Deconectaþi conectorii ºi cablajul dupã eliberarea
clemelor.
D eliberaþi clemele (1)
D deconectaþi conectorul întrerupãtorului de frânã
(2)
D deconectaþi conectorul termostatului (3).
D deconectaþi conectorul suflantei (4).
D deconectaþi conectorul rezistenþei suflantei (5).
D demontaþi cablajul electric (6).
D109B547
INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 9E - 19

6. Decuplaþi furtunul aeratorului de dezgheþare din


panoul de sus al capotei.
D demontaþi ºuruburile (1).
D decuplaþi furtunul aeratorului (2).

D109B523

7. Demontaþi ºuruburile ºi apoi traversa tablier.


a. traversa tablier

D109B524

8. Demontaþi ºuruburile ºi apoi tablierul central.


b. tablierul central.

D109B525

Procedura de montare
1. Fixaþi traversa tablier cu ºuruburi.
2. Fixaþi tablierul central cu ºuruburi.
3. Fixaþi furtunul aeratorului în panoul de sus al capotei
cu ºuruburi.

D109B526
9E - 20 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE
4. Montaþi cablajul electric.
5. Conectaþi conectorul rezistenþei suflantei.
6. Conectaþi conectorul suflantei.
7. Conectaþi conectorul termostatului.
8. Conectaþi conectorul întrerupãtorului de frânã.
9. Montaþi clemele.
10. Fixaþi coloana de direcþie cu piuliþe.
11. Fixaþi furtunul aeratorului de dezgheþare cu
ºuruburi.
12. Montaþi planºa bord. Vezi "Panoul de instrumente"
în acest capitol.
13. Conectaþi cablul la borna (-) a bateriei.

FINIÞIA TABLOULUI DE BORD


Procedura de demontare
1. Demontaþi finiþia tabloului de bord din planºa bord.
D demontaþi ºuruburile (1).
D folosind o ºurubelniþã, extrageþi consola (2).
Notã: Înfãºuraþi ºurubelniþa într-o cârpã moale pentru a
nu deteriora consola.

D109B516

Procedura de montare
1. Fixaþi finiþia tabloului de bord cu ºuruburi.

D109B527

ANSAMBLUL FINIÞIE PLANªÃ


BORD
Procedura de demontare
1. Deconectaþi cablul de la borna (-) a bateriei.
2. Demontaþi planºa bord Vezi "Planºa bord" în acest
capitol.
3. Demontaþi suporþii tabloului de bord din planºa bord.
D demontaþi ºuruburile.
D demontaþi suporþii tabloului de bord (1).

D109B701
INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 9E - 21

4. Demontaþi capacul modulului airbag-pasager din


planºa bord.
D demontaþi ºuruburile.
D demontaþi capacul modulului airbag-pasager (1).

D109B702

5. Demontaþi conducta de ventilaþie din planºa bord.


D demontaþi ºuruburile.
D demontaþi conducta de ventilaþie (1).

D109B703

6. Demontaþi grilele aeratoarelor laterale din planºa


bord.
D demontaþi ºuruburile.
D demontaþi grilele aeratoarelor laterale (1).

D109B704

7. Demontaþi suportul brichetei din planºa bord.


D demontaþi ºuruburile.
D demontaþi carcasa brichetei (1).

D109B705
9E - 22 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE
8. Demontaþi zãvorul ºi suportul cutiei de mãnuºi din
planºa bord.
D demontaþi ºuruburile (1).
D demontaþi zãvorul ºi suportul cutiei de mãnuºi (2).

D109B706

9. Demontaþi ghidajul panoului de instrumente din


planºa bord.
D demontaþi ºuruburile (1).
D demontaþi ghidajul (2).

D109B707

10. Demontaþi grilele aeratoarelor de dezgheþare ºi


dezaburire din planºa bord.
a. grila aeratorului de dezgheþare.
b. grila aeratorului de dezaburire.

D109B708

Procedura de montare
1. Montaþi grilele aeratoarelor de dezgheþare ºi
dezaburire în planºa bord.
2. Fixaþi ghidajul panoului de instrumente cu ºuruburi.
3. Fixaþi zãvorul ºi suportul cutiei de mãnuºi în planºa
bord cu ºuruburi.
4. Fixaþi suportul brichetei în planºa bord cu ºuruburi.
5. Fixaþi grilele aeratoarelor laterale în planºa bord cu
ºuruburi.
6. Fixaþi conducta de ventilaþie în planºa bord cu
ºuruburi.

D109B521
INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 9E - 23

7. Fixaþi capacul modulului airbag-pasager în planºa


bord cu ºuruburi.
Strângere
Strângeþi ºuruburile cu un cuplu de 1,5-2 Nm.
a. ºurub autofiletant pentru strângerea modulul
airbag-pasager.
8. Fixaþi suporþii tabloului de bord în planºa bord cu
ºuruburi.
9. Montaþi planºa bord. Vezi ”Panoul de instrumente”
în acest capitol.
10. Conectaþi cablul la borna (-) a bateriei.
D109B710

ANSAMBLUL LÃMPI INDICATOARE


BORD (MARTORI BORD)
Procedura de demontare
1. Deconectaþi cablul de la borna (-) a bateriei.
2. Demontaþi tabloul de bord din planºa bord. Vezi
”Tabloul de bord” în acest capitol.
3. Demontaþi becurile martorilor din spatele tabloului.

D109B711

Procedura de montare
1. Montaþi becurile.
2. Montaþi tabloul de bord în planºa bord. Vezi ”Tabloul
de bord” în acest capitol.
3. Conectaþi cablul la borna (-) a bateriei.

D109B712

VITEZOMETRUL/ KILOMETRAJUL/
JURNALIERUL
Procedura de demontare
1. Deconectaþi cablul de la borna (-) a bateriei.
2. Demontaþi tabloul de bord din planºa bord. Vezi
”Tabloul de bord” în acest capitol.
3. Demontaþi geamul tabloului de bord ºi plãcuþa
geamului.
a. plãcuþa geamului

D109B713
9E - 24 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE
4. Demontaþi ansamblul vitezometru/ kilometraj/ jurna-
lier.
D demontaþi ºuruburile de prindere a plãcii circuitului
electric (1).
D demontaþi ansamblul vitezometru/ kilometraj/ jur-
nalier (2).

D109B714

Procedura de montare
1. Fixaþi ansamblul vitezometru/ kilometraj/ jurnalier cu
ºuruburi.
2. Montaþi geamul tabloului de bord ºi plãcuþa geamului.
3. Montaþi tabloul de bord. Vezi ”Tabloul de bord” în
acest capitol.
4. Conectaþi cablul la borna (-) a bateriei.

D109B715

INDICATORUL DE COMBUSTIBIL/
INDICATORUL DE TEMPERATURÃ

Indicatorul de temperaturã aratã temperatura lichidului


de rãcire a motorului.
Procedura de demontare
1. Deconectaþi cablul de la borna (-) a bateriei.
2. Demontaþi tablou de bord. Vezi ”Tabloul de bord” în
acest capitol.
3. Demontaþi geamul tabloului de bord ºi plãcuþa
D109B713
geamului.
a. plãcuþa geamului.

4. Demontaþi indicatorul de combustibil/ indicatorul de


temperaturã din tabloul de bord.
D demontaþi ºuruburile de prindere a plãcuþei (1).
D demontaþi indicatorul de combustibil (2).
D demontaþi indicatorul de temperaturã (3).

D109B716
INSTRUMENTE ªI INDICATOARE 9E - 25

Procedura de montare
1. Fixaþi indicatorul de combustibil/indicatorul de
temperaturã în tabloul de bord cu ºuruburi.
2. Montaþi geamul tabloului de bord ºi plãcuþa geamului.
3. Montaþi tabloul de bord. Vezi ”Tabloul de bord” în
acest capitol.
4. Conectaþi cablul la borna (-) a bateriei.

D109B717
9E - 26 INSTRUMENTE ªI INDICATOARE

DESCRIERE GENERALÃ ªI ANSAMBLUL VITEZOMETRU/


KILOMETRAJ/JURNALIER
FUNCÞIONAREA Vitezometrul mãsoarã viteza vehiculului. Este alcãtuit
COMPONENTELOR dintr-un indicator conectat la senzorul de vitezã al
vehiculului de pe arborele de ieºire al cutiei de viteze.
BRICHETA Kilometrajul mãsoarã distanþa totalã parcursã de
Bricheta este poziþionatã în partea din faþã a panoului de vehicul din momentul fabricãrii lui. Este alcãtuit dintr-un
instrumente. Pentru a folosi bricheta, apãsaþi-o complet. indicator conectat la senzorul de vitezã al vehiculului pe
Când bricheta devine fierbinte, ea se elibereazã din arborele de ieºire al cutiei de viteze.
contactul cu rezistenþa de încãlzire. Bricheta ºi Jurnalierul mãsoarã distanþa parcursã de vehicul din
rezistenþa sa de încãlzire pot fi deteriorate dacã bricheta momentul ultimei poziþionãri a acestuia. Este alcãtuit
este împiedicatã sã se desprindã de rezistenþã. Bricheta dintr-un indicator conectat la senzorul de vitezã al
nu este prevãzutã cu lampã. vehiculului de pe arborele de ieºire al cutiei de viteze.
Jurnalierul poate fi oricând adus la zero astfel încât
SCRUMIERA ºoferul sã poatã înregistra distanþa parcursã din orice
Scrumiera este poziþionatã în partea de jos a panoului punct de plecare.
de instrumente. Pentru curãþire, scoateþi scrumiera
apãsând pe butonul de sus. Lampa scrumierei este INDICATORUL DE COMBUSTIBIL
opþionalã. Indicatorul de combustibil este alcãtuit dintr-un
mecanism conectat la unitatea de distribuþie combustibil
ANSAMBLUL DE AERATOARE din rezervor.
Aeratoarele centrale ºi laterale din planºa bord pot fi Indicatorul de combustibil aratã cantitatea de
reglate sã sufle în sus sau în jos ºi dintr-o parte în alta. combustibil din rezervor fãrã întoarcerea cheii în
În plus, aeratoarele laterale pot fi direcþionate spre contact.
geamurile laterale pentru dezaburire.
INDICATORUL DE TEMPERATURÃ
CUTIA DE MÃNUªI Indicatorul de temperaturã este alcãtuit dintr-un
Cutia de mãnuºi se deschide apãsând pe butonul de mecanism conectat la senzorul de temperaturã care
zãvorâre. Pentru a avea acces la modulul este în contact cu lichidul de rãcire a motorului.
airbag-pasager, trebuie scoasã cutia de mãnuºi.
Indicatorul de temperaturã aratã temperatura lichidului
de rãcire a motorului. Mersul prelungit sau în gol al
CEASUL DIGITAL vehiculului atunci când este caniculã determinã
Ceasul digital este poziþionat în planºa bord, sub grila indicarea zonei de dincolo de centrul aparatului. Când
aeratorului de dezgheþare. Ceasul poate afiºa pânã la este indicatã zona roºie de la limita de sus, înseamnã cã
12 ore (sistem AM:PM). motorul s-a supraîncãlzit.

TABLOUL DE BORD ANSAMBLUL LÃMPILOR


Tabloul de bord este poziþionat deasupra coloanei de INDICATOARE BORD
direcþie ºi în finiþia tabloului de bord. Tabloul de bord
conþine indicatoare ce informeazã ºoferul despre Tabloul de bord conþine lãmpi indicatoare (martori bord)
performanþele vehiculului. Tabloul de bord conþine ce indicã functionarea unor echipamente sau existenþa
vitezometrul, kilometrajul, jurnalierul, indicatorul de unor defecþiuni ale vehiculului. Lãmpile indicatoare se
temperaturã, indicatorul de combustibil, ºi câteva lãmpi pot înlocui. Pentru înlocuire vezi ”Specificaþiile lãmpilor
indicatoare. Pentru înlocuirea lãmpilor indicatoare, Vezi indicatoare bord” în acest capitol.
”Specificaþiile lãmpilor indicatoare bord” în acest capitol.
CAPITOLUL 9F

SISTEMUL AUDIO
Atenþie: Deconectaþi cablul bornei negative al bateriei înainte de schimbarea sau de instalarea oricãrui
dispozitiv electric sau ãn situaþia în care un instrument sau un echipament ar putea veni uºor în contact cu o
bornã electricã. Deconectând acest cablu preveniþi rãnirea personalã sau eventuale disfuncþionalitãþi. Cheia
de contact trebuie sã se afle în poziþia B dacã nu se specificã altfel.

CUPRINS
Specificaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9F-1 Finiþiile difuzoarelor din faþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9F-9
Specificaþii cupluri de strângere . . . . . . . . . . . . . . 9F-1 Difuzoarele din spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9F-9
Schema electricã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9F-2 Antena de plafon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9F-10
Sistemul audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9F-2 Descriere generalã ºi funcþionarea
Diagnosticare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9F-3 componentelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9F-11
Sistemul audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9F-3 Radio-casetofon AM/FM stereo
Localizarea componentelor . . . . . . . . . . . . . . . . . 9F-5 cu magazie de CD-uri ºi mecanism
antifurt pentru sistemul audio . . . . . . . . . . . . . . . . 9F-11
Sistemul audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9F-5
Difuzoarele din faþã ºi din spate . . . . . . . . . . . . . . 9F-11
Întreþinere ºi reparaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9F-6
Antena de plafon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9F-11
Sistemul audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9F-6
Întreþinerea casetofonului ºi a casetelor . . . . . . . 9F-11
Magazia de CD-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9F-6
Întreþinerea compact discurilor . . . . . . . . . . . . . . . 9F-11
Difuzoarele din faþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9F-8

SPECIFICAÞII
CUPLURI DE STRÂNGERE

Se aplicã la Nm
ªurub autofiletant pentru prindere antena de plafon 3
9F - 2 SISTEMUL AUDIO

SCHEMA ELECTRICÃ
SISTEMUL AUDIO

+ la aprinderea + pentru mers ºi


+ tot timpul Cutie
luminilor pentru ACC
siguranþe
compart.
motor F11 F6
C207
Cutie
Difuzor Difuzor
siguranþe
faþã faþã Difuzor spate Difuzor spate
stânga planºã
stânga dreapta dreapta
bord

5 C202
C352
8 9 7 8

3 10 2
7 C203

Lampã
iluminat

12 Radio
casetofon

ANT.
AMP

B
SISTEMUL AUDIO 9F - 3

DIAGNOSTICARE
SISTEMUL AUDIO

Simptom Cauza probabilã Reparaþie


Sistemul audio nu funcþioneazã. D Circuitul de alimentare a siguranþei D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
Ef2 este întrerupt sau în scurt.
D Siguranþa Ef2 este arsã. D Înlocuiþi siguranþa.
D Circuitul dintre siguranþa Ef2 ºi D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
F11 este întrerupt sau în scurt.
D Siguranþa F6 sau siguranþa F11 D Înlocuiþi siguranþa.
este arsã.
D Circuitul spre siguranþa F6 sau D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
siguranþa F11 este întrerupt sau în
scurt.
D Legãtura la masã G201 este D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
defectã.
D Sistemul audio este defect. D Înlocuiþi sistemul audio.
Casetofonul nu funcþioneazã; D Caseta este de proastã calitate. D Nu folosiþi casete de proastã
radioul funcþioneazã calitate.
D Casetofonul distruge casete de D Curãþaþi capul casetofonului,
bunã calitate. cabestanul ºi sistemul de
comandã.
D Uºa culisantã este blocatã. D Deblocaþi uºa cu grijã.
D Casetofonul este defect. D Înlocuiþi sistemul audio.
Recpþia radio FM nu D Sistemul audio este defect. D Înlocuiþi sistemul audio.
funcþioneazã, ci numai AM;
casetofonul funcþioneazã.
Recpþia radio AM nu D Recepþia radio AM este D Înlocuiþi sistemul audio.
funcþioneazã, ci numai FM; defectuoasã. (Folosind o antenã
casetofonul funcþioneazã. pentru verificare, testaþi recepþia
radio AM).
D Recepþia radio AM este bunã. D Înlocuiþi cablul dintre sistemul
(Folosind o antenã pentru audio ºi antenã.
verificare, testaþi recepþia radio
AM).
Difuzoarele faþã distorsioneazã D Defecþiune, zbârnâit sau vibraþie a D Reparaþi componentele ce
sau nu funcþioneazã. difuzorului ºi a zonei portierei. cauzeazã distorsiunea.
D Circuitul dintre conectorul D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
difuzorului faþã ºi conectorul radio
este întrerupt sau în scurt.
D Legãtura dintre conectorul D Refaceþi legãtura.
difuzorului faþã ºi conectorul audio
este defectã.
D Difuzorul faþã este defect. D Înlocuiþi difuzorul faþã.
D Sistemul audio este defect. D Înlocuiþi sistemul audio.
Difuzoarele spate D Defecþiune, zbârnâit sau vibraþie a D Reparaþi componentele ce
distorsioneazã sau nu difuzorului spate ºi a capacului cauzeazã distorsiunea.
funcþioneazã. acestuia.
D Circuitul dintre conectorul D Refaceþi sau înlocuiþi cablajul.
difuzorului spate ºi conectorul
radio este întrerupt sau în scurt.
9F - 4 SISTEMUL AUDIO

SISTEMUL AUDIO (Continuare)

Simptom Cauza probabilã Reparaþie


Difuzoarele spate D Legãtura dintre conectorul D Refaceþi legãtura.
distorsioneazã sau nu difuzorului spate ºi conectorul
funcþioneazã. audio este defectã.
D Difuzorul spate este defect. D Înlocuiþi difuzorul spate.
D Sistemul audio este defect. D Înlocuiþi sistemul audio.
SISTEMUL AUDIO 9F - 5

LOCALIZAREA COMPONENTELOR
SISTEMUL AUDIO

D19D401A

1 Ansamblul antenei de plafon 7 Difuzor spate


2 Antenã de plafon 8 Sistem audio
3 Suport plafon antenã 9 Cablu magazia de CD-uri
4 Cadru suport antenã 10 Suport magazia de CD-uri
5 Cablu suport antenã 11 Cutie cu CD-uri
6 Difuzor faþã 12 Magazie de CD-uri
9F - 6 SISTEMUL AUDIO

ÎNTREÞINERE ªI REPARAÞII
SERVICE PE VEHICUL
SISTEMUL AUDIO
Procedura de demontare
1. Deconectaþi cablul de la borna negativã a bateriei.
2. Demontaþi masca tabloului de bord din planºa bord.
Vezi Capitolul 9E.
3. Demontaþi sistemul audio din planºa bord.
D demontaþi ºuruburile (1).
D decuplaþi conectorul electric ºi cablul antenei (2).
D demontaþi sistemul audio (3).

D109D547

Procedura de montare
1. Cuplaþi conectorul electric ºi cablul antenei.
2. Fixaþi sistemul audio cu ºuruburi.
3. Montaþi masca tabloului de bord. Vezi Capitolul 9E.
4. Conectaþi cablul la borna negativã a bateriei.

D109D548

MAGAZIA DE CD-URI
Procedura de demontare
1. Deconectaþi cablul de la borna negativã a bateriei.
2. Demontaþi sistemul audio din planºa bord. Vezi
"Sistemul audio" în acest capitol.
3. Demontaþi consola inferioarã. Vezi Capitolul 9G.
4. Decuplaþi conectorul electric din magazia de CD-uri a
sistemului audio.
a. conectorul electric al magaziei de CD-uri.

D19D549A
SISTEMUL AUDIO 9F - 7

5. Decuplaþi conectorul electric al magaziei de CD-uri


din magazia de CD-uri (1).

D19D550A

6. Demontaþi bureþii ºi clemele.


D extrageþi bureþii de protecþie a cablului magaziei de
CD-uri (1).
D extrageþi clema de prindere a tablierului (2).
D extrageþi clema ce prinde cablajul panoului de
instrumente (3).

D19D551A

7. Decuplaþi cablul magaziei de CD-uri.


D decuplaþi cablul magaziei de CD-uri (1).

D19D550A

8. Demontaþi ansamblul magaziei de CD-uri.


D demontaþi ºuruburile din suportul magaziei de
CD-uri (1).
D demontaþi ºuruburile autofiletante din suportul
magaziei de CD-uri (2).
D demontaþi ansamblul magaziei de CD-uri (3).

D19D552A
9F - 8 SISTEMUL AUDIO
9. Separaþi magazia de CD-uri de suportul sãu.
D demontaþi bolþurile din suportul magaziei de CD-uri
(1).
D demontaþi suportul magaziei de CD-uri (2).
D demontaþi magazia de CD-uri (3).

D19D553A

Procedura de montare
1. Fixaþi suportul magaziei de CD-uri în magazia de
CD-uri cu bolþuri.
2. Fixaþi ansamblul magaziei de CD-uri sub scaunul
ºoferului cu bolþuri ºi ºuruburi.
3. Fixaþi cablul magaziei de CD-uri cu bureþii ºi clemele
de protecþie.
4. Cuplaþi conectorii electrici ai magaziei de CD-uri.
5. Montaþi consola inferioarã. Vezi Capitolul 9G.
6. Montaþi sistemul audio în planºa bord. Vezi "Sistemul
audio" în acest capitol.
7. Conectaþi cablul la borna negativã a bateriei.
D19D554A

DIFUZOARELE DIN FAÞÃ


Procedura de demontare
1. Deconectaþi cablul de la borna negativã a bateriei.
2. Demontaþi finiþia portierei. Vezi Capitolul 9P.
3. Demontaþi difuzorul.
D demontaþi ºuruburile (1).
D decuplaþi conectorul electric.
D demontaþi difuzorul (2).

D109D555

Procedura de montare
1. Cuplaþi conectorul electric.
2. Fixaþi difuzorul cu ºuruburi.
3. Montaþi finiþia portierei. Vezi Capitolul 9P.
4. Conectaþi cablul la borna negativã a bateriei.

D109D556
SISTEMUL AUDIO 9F - 9

FINIÞIILE DIFUZOARELOR DIN FAÞÃ


Procedura de demontare
1. Demontaþi finiþia portierei. Vezi Capitolul 9G.
2. Demontaþi finiþia difuzorului din finiþia portierei.
D demontaþi ºuruburile (1).
D demontaþi finiþia difuzorului (2).

D109D557

Procedura de montare
1. Fixaþi finiþia difuzorului în finiþia portierei cu ºuruburi.
2. Montaþi finiþia portierei. Vezi Capitolul 9G.

D109D558

DIFUZOARELE DIN SPATE


Procedura de demontare
1. Deconectaþi cablul de la borna negativã a bateriei.
2. Ridicaþi haionul.
3. Demontaþi difuzorul spate din poliþa difuzorului spate.
D decuplaþi conectorul electric (1).
D demontaþi ºuruburile (2).
D demontaþi difuzorul spate (3).

D109D559

Procedura de montare
1. Fixaþi difuzorul spate în poliþa difuzorului spate cu
ºuruburi.
2. Cuplaþi conectorul electric.
3. Conectaþi cablul la borna negativã a bateriei.

D109D560
9F - 10 SISTEMUL AUDIO

ANTENA DE PLAFON
Procedura de demontare
1. Deconectaþi cablul de la borna negativã a bateriei.
2. Demontaþi plafoniera. Vezi Capitolul 9B.
3. Demontaþi antena de plafon.
D desfaceþi ºurubul din interiorul vehiculului (1).
D demontaþi antena de plafon (2).

D109D561

Procedura de montare
1. Fixaþi antena de plafon cu ºurubul.
Strângere
Cuplul de strângere a ºurubului autofiletant al antenei
de plafon trebuie sã fie de 3 Nm.
3 Nm a. ºurub autofiletant pentru prindere antenã.
2. Montaþi plafoniera. Vezi Capitolul 9B.
3. Conectaþi cablul la borna negativã a bateriei.

D19D562A
SISTEMUL AUDIO 9F - 11

DESCRIERE GENERALÃ ªI introduce corect codul de siguranþã. Timpul lãsat pentru


fiecare nouã introducere a codului se dubleazã la fiecare
FUNCÞIONAREA încercare; se pot face maxim zece încercãri de
introducere a codului.
COMPONENTELOR
DIFUZOARELE DIN FAÞÃ ªI DIN
RADIO-CASETOFON AM/FM SPATE
STEREO CU MAGAZIE DE CD-URI ªI Toate sistemele audio folosesc patru difuzoare: douã
MECANISM ANTIFURT PENTRU montate în portierele din faþã ºi douã montate în poliþa
SISTEMUL AUDIO din spate.
Radio-casetofonul AM/FM stereo digital cu ejecþie
electronicã a casetelor ºi radio-casetofonul AM/FM
ANTENA DE PLAFON
stereo digital cu magazie de CD-uri, situate sub scaunul Antena de plafon este plasatã pe plafon ºi este alcãtuitã
din faþã stânga, sunt echipamente opþionale. din polul antenei ºi din baza acesteia. În cazul vopsirii,
ar trebui ca înainte de spãlare sã fie demontat polul
Sistemul de date radio (RDS) foloseºte un singur buton
antenei, pentru a evita eventualele deteriorãri ale
pentru a selecta un anumit post de radio.
vehiculului. Antena de plafon nu este reglabilã.
Mecanismul antifurt pentru sistemul audio este activat
ori de câte ori sistemul audio este deconectat de la ÎNTREÞINEREA CASETOFONULUI ªI
baterie. Pentru ca sistemul audio sã funcþioneze iarãºi
este necesarã introducerea unui cod de siguranþã. A CASETELOR
Codul de siguranþã este imprimat pe o cartelã de Capul ºi cabestanul casetofonului trebuie curãþate la
identificare situatã în vehicul (de obicei în cutia de fiecare 100 de ore de funcþionare.
mãnuºi). Puteþi introduce codul de siguranþã astfel. Pentru a curãþa capul ºi cabestanul, folosiþi un tampon
Cu RDS de vatã îmbibatã în alcool medicinal.
1. Se pune cheia de contact în poziþia I sau II; se Se poate folosi de asemenea o casetã de curãþire a
porneºte aparatul. În acest moment, pe ecranul capului ºi a cabestanului. Urmaþi instrucþiunile de
radioului va apãrea scris "CODE" (cod). folosire a casetei de curãþare.
2. Apãsaþi butonul P de sus pânã când este afiºatã pe Nu atingeþi capul casetofonului cu obiecte magnetizate.
ecran prima cifrã a codului pe ecran. Dacã se magnetizeazã capul, acesta va deteriora
casetele rulate fãrã a mai putea fi recuperate.
3. Apãsaþi butonul P de jos pentru a vã poziþiona în Producãtorul de casete asigurã instrucþiunile de folosire
spaþiul corespunzãtor celei de-a doua cifre ºi apãsaþi a casetelor. Nu þineþi casetele în cãldurã excesivã sau
butonul P de sus pentru a o afiºa. sub acþiunea directã a razelor solare.
4. Urmaþi paºii doi ºi trei pentru a introduce a treia ºi a
patra cifrã a codului. ÎNTREÞINEREA COMPACT
5. Dupã introducerea codului de siguranþã de patru DISC-urilor
cifre, apãsaþi butonul TP. Va apãrea scris "CODE
Mânuiþi discurile cu grijã. Depozitaþi discurile în cutii de
OK" (codul este bun) pe ecranul radio, iar sistemul
protecþie contra soarelui, cãldurii ºi prafului. Dacã
audio poate funcþiona.
suprafaþa CD-ului este murdarã, înmuiaþi o cârpã curatã
Cod incorect ºi moale într-o soluþie slabã de detergent (neutru) ºi
Dacã este introdus un cod greºit, pe ecran va apãrea ºtergeþi bine discul. Mini-discurile (cele cu diametrul de 7
scris "ERROR 1". Dupã aceasta, pe ecran va apãrea cm) nu trebuie folosite pentru cã nu mai pot fi scoase
încã o datã scris "CODE", moment în care puteþi afarã.
CAPITOLUL 9L

GEAMURI ªI OGLINZI
ATENÞIE: Deconectaþi cablul de la borna negativã a bateriei înaintea demontãrii sau instalãrii oricãrei com-
ponente electrice sau când o sculã sau echipament poate veni uºor în contact cu terminalele electrice nei-
zolate. Deconectarea acestei legãturi va preveni propria accidentare sau defectarea vehiculului. Contactul
trebuie de asemenea sã fie în poziþia "blocat" dacã nu se specificã altfel.

CUPRINS
Dispozitive speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9L-1 Remediere fir principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9L-10
Tabel dispozitive speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9L-1 Geam portierã faþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9L-10
Scheme electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9L-2 Geam triunghiular portierã faþã . . . . . . . . . . . . . . 9L-12
Dezaburitor lunetã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9L-2 Geam portierã spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9L-13
Localizare componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9L-3 Oglindã retrovizoare interioarã . . . . . . . . . . . . . . 9L-13
Geamuri ºi oglinzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9L-3 Oglindã retrovizoare exterioarã (Standard) . . . . 9L-14
Diagnosticare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9L-4 Oglindã retrovizoare exterioarã (Deluxe) . . . . . . 9L-15
Testare reþea dezaburitor lunetã . . . . . . . . . . . . . . 9L-4 Descriere generalã ºi funcþionare
Întreþinere ºi reparaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9L-5 sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9L-16
Service pe vehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9L-5 Geamuri fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9L-16
Garnituri de etanºare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9L-5 Oglindã retrovizoare interioarã . . . . . . . . . . . . . . 9L-16
Luneta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9L-7 Oglindã retrovizoare exterioarã . . . . . . . . . . . . . . 9L-16
Remediere reþea dezaburitor lunetã . . . . . . . . . . . 9L-9

DISPOZITIVE SPECIALE
TABEL DISPOZITIVE SPECIALE

J-24402
Depãrtãtor material
izolaþie geam
9L-2 GEAMURI ªI OGLINZI

SCHEME ELECTRICE
DEZABURITOR LUNETÃ

Alimentat cu Alimentat Alimentat la pornire


luminile aprinse permanent ºi în timpul mersului

C207
RED/YEL
Bloc siguranþe
Releu motor
Sig.
Ef12 aprindere

5 C202 Sig.
15A Ef7

7 C203 C203

Contact
dezaburire

Lampã
Indicator
iluminare

11 C203

C401
3

Reþea
dezaburitor
GEAMURI ªI OGLINZI 9L-3

LOCALIZARE COMPONENTE
GEAMURI ªI OGLINZI

1 Ornament parbriz 7 Apãrãtoare oglindã retrovizoare exterioarã


2 Parbriz 8 Capac finiþie oglindã retrovizoare exterioarã
3 Oglindã retrovizoare interioarã 9 Oglindã retrovizoare exterioarã (Deluxe)
4 Lunetã 10 Piuliþe
5 Amortizoare lunetã 11 Geam portierã faþã
6 Oglindã retrovizoare exterioarã (Standard) 12 Geam portierã spate
9L-4 GEAMURI ªI OGLINZI

DIAGNOSTICARE
TESTARE REÞEA DEZABURITOR LUNETÃ

Dacã s-a observat în timpul exploatãrii cã o linie a reþe- 4. Dacã o linie a reþelei a fost gãsitã întreruptã, se mutã
lei nu este funcþionalã, urmãtoarea metodã poate fi fo- terminalul voltmetrului pe un capãt al liniei reþelei ºi
lositã pentru a gãsi întreruperea. Dacã nici o linie a apoi pe celãlalt capãt al liniei reþelei reluând mãsura-
reþelei nu este funcþionalã, un întreg sistem de diag- rea. Se continuã mãsurarea, de fiecare datã punând
nosticare poate fi completat înaintea remedierii reþelei. terminalul voltmetrului pe partea opusã lunetei pe li-
1. Se trece contactul pe ON. nia urmãtoare punctului anterior testat. Întreruperea
liniei reþelei este la punctul unde voltmetrul începe
2. Se porneºte dezaburitorul lunetei.
citirea 0 volþi în schimbul indicãrii tensiunii bateriei.
Notã: Se manevreazã cu atenþie la atingerea cu termi- 5. Se foloseºte un marker pentru marcarea punctului de
nalele voltmetrului a reþelei dezaburitorului. Dacã atin- întrerupere al reþelei lunetei. Marcarea se va face pe
gerea se face cu duritate, reþeaua se poate zgâria, geam ºi nu direct pe linia reþelei, ºi marcarea se face
rezultând întreruperea circuitului reþelei. destul de departe de linia reþelei astfel încât aceasta
3. Din interiorul vehiculului, se conecteazã un voltmetru sã poatã fi uºor îndepãrtatã fãrã deteriorarea reme-
cu sfârºitul fiecãrei linii a reþelei. Voltmetrul va indica dierii.
valoarea tensiunii bateriei dacã linia reþelei este 6. Se foloseºte un chit special pentru a consolida ruptu-
întreruptã. ra liniei reþelei. Vezi "Remedierea reþelei dezaburito-
rului lunetei" în acest capitol.
GEAMURI ªI OGLINZI 9L-5

ÎNTREÞINERE ªI REPARAÞII
SERVICE PE VEHICUL

PARBRIZ
Dispozitiv folosit
J-24402 Depãrtãtor material izolaþie geam
Procedura de demontare
1. Se demonteazã ornamentul. Vezi Capitolul 9R.
2. Se demonteazã oglinda retrovizoare interioarã. Vezi
''Oglinda retrovizoare interioarã" în acest capitol.
3. Se demonteazã garnitura de etanºare din jurul par-
brizului.

4. Folosind depãrtãtorul materialului de izolaþie


J-24402, se taie adezivul din jurul parbrizului.

5. Se demonteazã parbrizul de pe vehicul.


6. Folosind un cuþit, se îndepãrteazã adezivul de pe
parbriz.
9L-6 GEAMURI ªI OGLINZI

Procedura de montare
1. Se monteazã noua garniturã de etanºare pe parbriz.

2. Se aplicã bandã adezivã pe noua garniturã de


etanºare ºi pe parbriz pentru a fixa garnitura de
etanºare.
3. Se aplicã un strat de amorsaj cu adeziv pe cadrul
parbrizului ºi pe perimetrul acestuia.

4. Se aplicã adezivul pentru geam pe cadrul parbrizu-


lui.

5. Se monteazã parbrizul în cadrul parbrizului.


6. Se aplicã bandã adezivã peste garnitura de
etanºare, parbriz ºi cadrul acestuia pentru a fixa
parbrizul.
7. Se lasã adezivul sã se usuce pentru 24 de ore.
8. Se îndepãrteazã banda adezivã.
GEAMURI ªI OGLINZI 9L-7
9. Se verificã existenþa infiltraþiilor prin turnarea apei
peste parbriz. Dacã este gãsitã o infiltraþie, se
usucã parbrizul ºi se încarcã zona cu adeziv. Dacã
infiltraþia persistã, se demonteazã parbrizul ºi se
repetã întreaga procedurã.
10. Se monteazã oglinda retrovizoare interioarã. Vezi
''Oglinda retrovizoare interioarã" în acest capitol.
11. Se monteazã ornamentul. Vezi Capitolul 9R.

LUNETA
Procedura de demontare
1. Se decupleazã cablul de la borna negativã a bateriei
2. Se decupleazã conectorul electric al dezaburitorului
lunetei.

3. Folosind Depãrtãtorul materialului de izolaþie


J-24402, se taie adezivul din jurul lunetei.

4. Se demonteazã luneta de pe vehicul.


5. Folosind un cuþit, se îndepãrteazã adezivul de pe lu-
netã.
6. Folosind un cuþit, se îndepãrteazã adezivul de pe
cadrul lunetei.
9L-8 GEAMURI ªI OGLINZI

Procedura de montare
1. Se aplicã bandã adezivã pe noua garniturã de
etanºare ºi pe lunetã pentru a fixa garnitura de
etanºare.
2. Se aplicã un strat de amorsaj cu adeziv pe cadrul lu-
netei ºi pe perimetrul acestuia.

3. Se aplicã adezivul pentru geam pe cadrul lunetei.

4. Se monteazã luneta în cadrul lunetei.


5. Se aplicã bandã adezivã peste garnitura de
etanºare, lunetã ºi cadrul acesteia pentru a fixa lu-
neta.
6. Se lasã adezivul sã se usuce pentru 24 de ore.
7. Se îndepãrteazã banda adezivã.

8. Se verificã existenþa infiltraþiilor prin turnarea apei


peste lunetã. Dacã este gãsitã o infiltraþie, se usucã
luneta ºi se încarcã zona cu adeziv. Dacã infiltraþia
persistã, se demonteazã luneta ºi se repetã întrea-
ga procedurã.
9. Se cupleazã conectorul electric al dezaburitorului
lunetei.
10. Se cupleazã legãtura la borna negativã a bateriei.
GEAMURI ªI OGLINZI 9L-9

REMEDIERE DEZABURITOR LUNETÃ


1. Se decupleazã cablul de la la borna negativã a ba-
teriei.
2. Se decupleazã conectorul electric al dezaburitorului
lunetei.

3. Se inspecteazã reþeaua dezaburitorului lunetei.


4. Se foloseºte un burete de sârmã pentru frecarea
reþelei în zona de remediere. Se ºterge linia cu o
pânzã înmuiatã în alcool. Se freacã ºi se curãþã
circa 6 mm în ambele pãrþi ale punctului de între-
rupere al reþelei.

5. Se ataºeazã un abþibild de remediere sau douã


benzi de adeziv deasupra ºi dedesubtul zonei de
remediere.
D Abþibildul sau benzile adezive trebuie utilizate în
scopul controlãrii mãrimii zonei de remediere.
D Dacã se foloseºte material de reparaþie, se asi-
gurã cã bucata folositã este de aceeaºi lãþime cu
linia reþelei.
6. Se aplicã materialul de remediere pe zona de re-
mediere folosind un beþiºor de lemn sau o spatulã.
Remedierea reþelei trebuie fãcutã la temperatura
camerei.
7. Se îndepãrteazã cu grijã benzile adezive.

Notã: Materialul de remediere trebuie tratat termic. În


scopul evitãrii deteriorãrii, se protejeazã zona unde s-a
efectuat remedierea ºi unde se va aplica cãldura
8. Se încãlzeºte zona remediatã 1 sau 2 minute.
9. Duza arzãtorului se þine la 25 mm de suprafaþã.
Temperatura minimã necesarã este de 149°C.
9L-10 GEAMURI ªI OGLINZI
10. Se inspecteazã zona de remediere. Dacã aceastã
zonã este decoloratã, se aplicã un strat de tincturã
de iod folosind o pensulã îngustã sau o pipetã. Se
lasã sã se usuce 30 de secunde. Se înlãturã cu
grijã excesul cu o pânzã uscatã.
11. Se verificã funcþionarea dezaburitorului în scopul
verificãrii succesului remedierii.
Important: Sunt necesare cel puþin 24 de ore pentru
completa întãrire a materialului de remediere. Zona de
remedire nu va fi afectatã mecanic înainte de trecerea
acestei perioade.

REMEDIERE FIR PRINCIPAL


Firele principale ale dezaburitorului sau capetele aces-
tuia pot fi recuplate prin lipire. Se va folosi un compus cu
3 procente argint ºi pastã de colofoniu (sacâz).
1. Se decupleazã cablul de la borna negativã a bateriei.
2. Zona de remediere trebuie curãþatã cu un burete fin
de sârmã înaintea lipirii firului principal.
3. Se aplicã pasta de colofoniu în cantitae micã pe firul
principal ºi pe capetele acestuia folosind o pensulã.

4. Se acoperã ciocanul de lipit cu amestec de lipit, folo-


sindu-se o cantitate de amestec suficientã garantãrii
remedierii complete.
5. Se va încãlzi ciocanul de lipit atât cât sã se topeascã
amestecul de lipit. Nu se va supraîncãlzi firul când se
executã lipirea acestuia.

GEAM PORTIERÃ FAÞÃ


Procedura de demontare
1. Se demonteazã finiþia portierei faþã. Vezi Capitolul
9P.
2. Se demonteazã oglinda retrovizoare exterioarã a
portierei faþã. Vezi ''Geamuri ºi oglinzi" în acest ca-
pitol.
3. Se demonteazã bara de divizare.
D Se demonteazã ºurubul autofiletant (1).
D Se demonteazã ºurubul interior (2).
D Se demonteazã ºurubul exterior (3).
D Se demonteazã bara de divizare (4).
GEAMURI ªI OGLINZI 9L-11
4. Se demonteazã cadrul de culisare al portierei faþã.

5. Se demonteazã geamul portierei faþã.


D Se demonteazã ºuruburilor de reþinere (1).
D Se demonteazã geamul (2).
Notã: Asiguraþi-vã cã nu loviþi geamul de caroserie
pentru a preveni zgârierea vopselei.

Procedura de montare
1. Se monteazã geamul portierei faþã cu ajutorul ºuru-
burilor.

2. Se monteazã cadrul de culisare al geamului portierei.


9L-12 GEAMURI ªI OGLINZI
3. Se monteazã bara de divizare cu ajutorul ºurubului
interior, ºurubului exterior ºi a ºurubului autofiletant.
4. Se monteazã oglinda retrovizoare exterioarã. Vezi în
''Geamuri ºi oglinzi" în acest capitol.
5. Se monteazã finiþia portierei faþã. Vezi Capitolul 9P.

GEAM TRIUNGHIULAR PORTIERÃ


FAÞÃ
Procedura de demontare
1. Se demonteazã finiþia portierei faþã. Vezi Capi tolul 9P.
2. Se demonteazã oglinda retrovizoare exterioarã a
portierei faþã. Vezi ''Oglinda retrovizoare exterioarã" în
acest capitol.
3. Se demonteazã bara de divizare.
D Se demonteazã ºurubul (1).
D Se demonteazã ºurubul interior (2).
D Se demonteazã ºurubul exterior (3).
D Se demonteazã bara de divizare (4).

4. Se demonteazã geamul triunghiular al portierei faþã.


D Se demonteazã ansamblul geam triunghiular (1).
D Se demonteazã cadrul de culisare al geamului
triunghiular(2).

Procedura de montare
1. Se monteazã geamul triunghiular în cadrul de culi-
sare al acestuia.
GEAMURI ªI OGLINZI 9L-13
2. Se monteazã bara de divizare cu ajutorul ºurubului
interior, ºurubului exterior ºi al ºurubului autofiletant.
3. Se monteazã oglinda retrovizoare exterioarã. Vezi
''Oglinda retrovizoare exterioarã" în acest capitol.
4. Se monteazã finiþia portierei faþã. Vezi Capitolul 9P.

GEAM PORTIERÃ SPATE


Procedura de demontare
1. Se demonteazã culisa geamului. Vezi Capitolul 9P.
2. Se demonteazã geamul.
D Se demonteazã ºuruburile (1).
D Se demonteazã geamul (2).
Notã: Asiguraþi-vã cã nu loviþi geamul de caroserie
pentru a preveni zgârierea vopselei.

Procedura de montare
1. Se monteazã geamul cu ajutorul ºuruburilor.
2. Se monteazã culisa geamului. Vezi Capitolul 9P.

OGLINDÃ RETROVIZOARE
INTERIOARÃ
Procedura de demontare
1. Se demonteazã oglinda retrovizoare interioarã.
D Se demonteazã ºurubul (1).
D Se demonteazã oglinda retrovizoare interioarã
(2).
9L-14 GEAMURI ªI OGLINZI

Procedura de montare
1. Se monteazã oglinda retrovizoare interioarã cu ajuto-
rul ºurubului.

OGLINDA RETROVIZOARE
EXTERIOARÃ (STANDARD)
Procedur de demontare
1. Se demonteazã apãrãtoarea oglinzii retrovizoare
exterioare.

2. Se demonteazã oglinda retrovizoare exterioarã.


D Se demonteazã ºuruburile (1).
D Se demonteazã oglinda retrovizoare exterioarã
(2).

Procedura de montare
1. Se monteazã oglinda retrovizoare exterioarã cu aju-
torul ºuruburilor.
2. Se monteazã apãrãtoarea oglindzii retrovizoare ex-
terioare.
GEAMURI ªI OGLINZI 9L-15

OGLINDA RETRIVIZOARER
EXTERIOARÃ (DELUXE)
Procedura de demontare
1. Se demonteazã finiþia interioarã a oglinzii retrovi-
zoare exterioare (1).
2. Se demonteazã piuliþele monturii mânerului de re-
glare al oglinzii exterioare (2).

3. Se demonteazã apãrãtoarea oglinzii retrovizoare


exterioare.

4. Se demonteazã oglinda retrovizoare exterioarã.


D Se demonteazã ºuruburile (1).
D Se demonteazã oglinda retrovizoare exterioarã
(2).

Procedura de montare
1. Se monteazã oglinda retrovizoare exterioarã cu aju-
torul ºuruburilor.
2. Se monteazã apãrãtoarea oglinzii retrovizoare ex-
terioare.
3. Se monteazã mânerul de reglare al oglinzii retrovi-
zoare exterioare cu ajutorul piuliþelor.
4. Se demonteazã finiþia interioarã a oglinzii retrovi-
zoare exterioare.
9L-16 GEAMURI ªI OGLINZI

DESCRIERE GENERALÃ ªI OGLINDA RETROVIZOARE


FUNCÞIONARE SISTEM INTERIOARÃ
Oglinda retrovizoare interioarã poate fi reglatã manual
sus/jos, faþã/spate ºi stânga/dreapta. Oglinda retrovi-
GEAMURI STAÞIONARE zoare pivoteazã în douã planuri: articulaþie de tip pivot ºi
Geamurile staþionare sunt constituite din toate gea- articulaþia pentru miºcarea înainte/înapoi de la baza
murile vehiculului care sunt fixe în cadrele lor, cum ar oglinzii.
fi parbrizul, luneta ºi oglinda retrovizoare interioarã.
OGLINDA RETROVIZOARE
EXTERIOARÃ
Existã douã tipuri disponibile de oglinzi retrovizoare ex-
terioare. Oglinda retrovizoare exterioarã reglatã manual
care este cea standard. Reglarea automatã a oglinzilor
retrovizoare este opþionalã. Oglinzile retrovizoare ex-
terioare sunt montate pe portierele faþã.
CAPITOLUL 9T

SISTEMUL DE BLOCARE ANTIFURT


Atenþie: Deconectaþi cablul de la borna negativã a bateriei înainte de schimbarea sau de instalarea oricãrui
dispozitiv electric sau în situaþia în care un instrument sau un echipament ar putea veni uºor în contact cu o
bornã electricã. Deconectarea cablului contribuie la evitarea accidentelor de muncã ºi a deteriorãrii
vehiculului. De asemenea, contactul trebuie pus în poziþia B dacã nu se specificã altfel.

CUPRINS
S.D.V.-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9T-1 Întreþinere ºi reparaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9T-9
Tabel S.D.V.-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9T-1 Service pe vehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9T-9
Scheme electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9T-2 Procedura de codificare a cheii . . . . . . . . . . . . . . . 9T-9
Sistemul de blocare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9T-2 Reprogramarea codului de identificare (ID) . . . . . 9T-9
Diagnosticare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9T-3 Transponderul cheii de contact . . . . . . . . . . . . . . 9T-10
Sistemul antifurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9T-4 Bobina de detecþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9T-10
CD 1628 Eroare ECM sistem blocare Unitatea de control blocare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9T-11
(Fãrã rãspuns) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9T-4 Descriere generalã ºi funcþionarea
CD 1629 Eroare ECM sistem blocare componentelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9T-13
(Rãspuns incorect) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9T-6 Sistemul de blocare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9T-13
Erori date de starea cheii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9T-8 Chei codificate electronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9T-13
Comunicarea dintre unitatea de control blocare Transponderul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9T-14
ºi echipamentul de testare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9T-8
Bobina de aprindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9T-14
Unitatea de control blocare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9T-14
Modulul de control electronic (ECM) . . . . . . . . . . 9T-14
Transmiterea datelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9T-14

S.D.V.-uri
TABEL S.D.V.-uri

Scaner

D102F101
9T - 2 SISTEM DE BLOCARE ANTIFURT

SCHEME ELECTRICE
SISTEM DE BLOCARE

+ tot timpul
Modul
Cutie control
siguranþe electronic
compartiment (ECM)
56
motor
C207

+ la mers ºi pornire

Cutie
siguranþe
F11
planºã
bord

7 DLC

Indicator
stare

Unitate control
blocare

Bobinã de
detecþie

D19T001A
SISTEM DE BLOCARE ANTIFURT 9T - 3

DIAGNOSTICARE
SISTEMUL DE BLOCARE ANTIFURT blocare antifurt, astfel încât anumite proceduri de
scanare necesitã folosirea unei parole. Urmãtoarele
Diagnosticarea sistemului de blocare antifurt este
operaþii sunt protejate cu parolã:
necesarã atunci când nu este posibilã pornirea
motorului. Dacã starea de imobilizare se datoreazã D codificarea unei chei adiþionale
sistemului de blocare, va apãrea codul de defect (CD) D ºtergerea tuturor codurilor cheii.
1600, 1601 sau 1602. Unitatea de control blocare
înregistreazã existenþa cheii de contact, iar capacitatea
Urmãtoarele operaþii nu necesitã o parolã:
de autotestare este limitatã la aceste functiuni.
Defecþiunile sunt transmise cãtre scaner în timpul D citirea codului unei chei de contact pentru a verifica
diagnosticãrii, dar nu sunt înmagazinate în memoria dacã transponderul funcþioneazã sau dacã cheia este
unitãþii de control. Folosirea neautorizatã a scanerului autorizatã.
poate fi o metodã de anulare a acþiunii sistemului de D citirea codului de identificare ID al sistemului de
blocare pentru a verifica dacã se potriveºte cu codul
ID al ECM.
9T - 4 SISTEM DE BLOCARE ANTIFURT

Modul
control
electronic
(ECM)
56

Sistem
Date seriale 7 DLC
blocare

D19T002A

COD DEFECT (CD) 1628


EROARE SISTEM BLOCARE LA ECM (FÃRÃ RÃSPUNS)

Descrierea circuitului D blocheazã circuitul injecþie combustibil.


Când cheia de contact este rãsucitã în poziþia ON, ea CD 1628 apare când
este testatã de sistemul de blocare antifurt. În timp ce
D ECM nu primeºte semnal de la modulul de control al
este citit codul cheii de cãtre unitatea de control blocare,
sistemului de blocare timp de 1260 secunde când
motorul poate porni ºi funcþiona pentru orice cheie care
contactul de aprindere este pus pe ON.
învârte butucul cheii. Codul cheii este citit ºi comparat
cu codurile memorate de unitatea de control blocare. D Condiþiile de mai sus se menþin pânã când cheia de
Dacã este detectatã o cheie valabilã, unitatea de control contact este rãsucitã în poziþia OFF.
blocare transmite un mesaj de eliberare cãtre modulul CD 1628 dispare când
de control electronic (ECM). În mesajul de eliberare este
D Contactul este rãsucit în poziþia OFF sau scanerului i
inclus un cod de identificare (ID) care asigurã cã nici
se dã comanda TROUBLE CODE CLEAR (ºtergerea
unitatea de control blocare ºi nici ECM n-au fost
codului de defect).
înlocuite pentru defectarea sistemului. Dacã primeºte
un mesaj de eroare, ECM acþioneazã astfel:
SISTEM DE BLOCARE ANTIFURT 9T - 5

CD 1628 - eroare sistem blocare la ECM (fãrã rãspuns)


Pas Acþiune Valoare Da Nu
Conectaþi scanerul astfel:
1.Introduceþi cartela în scaner.
2.Puneþi contactul de pornire în poziþia OFF.
Vezi "Comuni
3.Conectaþi scanerul la DLC. carea
4.Conectaþi cablul de alimentare al scanerului la - dintre
1 priza brichetei.
sistemul de
5.Selectaþi funcþia immobilizer pe scaner. blocare ºi
6.Rãsuciþi cheia de contact în poziþia ON, dar nu echipamentul
porniþi motorul. de test”
S-a stabilit comunicarea între scaner ºi unitatea de Treci la Pasul 2
control blocare?

Citiþi mesajul pentru IMMO & ECM ID CODE.


Diferã mesajul de cel normal? Vezi
2 - “Reprogramare
Mesaj normal -ECM MODE: LEARNT (memorat) cod de
IMMO. MODE: LEARNT (memorat) identificare
VIN CODE: SAME (identic) Treci la
(ID)” Pasul 3
Verificaþi existenþa unei întreruperi a circuitului de
transmitere a datelor seriale între ECM ºi unitatea -
3 de control a imobilizãrii. Treci la Pasul 4 Treci la
Este circuitul electric întrerupt? Pasul 5
Refaceþi circuitul pentru transmisie date seriale între
4 unitatea de control blocare ºi ECM. -- --
Aþi refãcut circuitul? Sistem OK
1. Înlocuiþi modulul de control al sistemului de
blocare.
2. Reprogramaþi codul de identificare (ID). Vezi - Treci la
5
"Reprogramarea codului de identificare“ (ID) în pasul
acest capitol. Sistem OK 6
Aþi terminat operaþia?
1.Înlocuiþi modulul ECM
2.Rãsuciþi cheia de contact în poziþia ON, OFF timp
6 de 4 secunde. -
3. Rãsuciþi cheia de contact în poziþia ON.
Aþi terminat operaþia? Sistem OK
9T - 6 SISTEM DE BLOCARE ANTIFURT

Modul
control
electronic
56
(ECM)

Sistem
7 DLC
blocare

COD DEFECT (CD) 1629


EROARE SISTEM BLOCARE LA ECM (RÃSPUNS INCORECT)

Descrierea circuitului înlocuite pentru defectarea sistemului. Dacã ECM


Când cheia de contact este rãsucitã în poziþia ON, ea primeºte un mesaj de eroare, el acþioneazã astfel:
este testatã de sistemul de blocare antifurt. În timp ce D blocheazã circuitul injecþiei de combustibil.
este citit codul cheii de cãtre unitatea de control blocare,
CD 1629 apare când
motorul poate porni ºi funcþiona pentru orice cheie care
învârte butucul cheii. Codul cheii este citit ºi comparat D ECM primeºte un mesaj de eliberare incorect de la
cu codurile memorate de unitatea de control blocare. unitatea de control blocare de mai mult de cinci ori la
Dacã este detectatã o cheie valabilã, unitatea de control rând.
blocare transmite un mesaj de eliberare cãtre modulul CD 1629 dispare când
de control electronic (ECM). În mesajul de eliberare este
D Contactul este rãsucit în poziþia OFF sau scanerului i
inclus un cod de identificare (ID) care asigurã cã nici
se dã comanda TROUBLE CODE CLEAR (ºtergerea
unitatea de control blocare ºi nici ECM n-au fost
codului de defect).
SISTEM DE BLOCARE ANTIFURT 9T - 7

CD 1629 - eroare sistem blocare la ECM (Rãspuns incorect)


Pas Acþiune Valoare Da Nu
Conectaþi scanerul astfel:
1.Introduceþi cartela în scaner.
2.Puneþi contactul de pornire în poziþia OFF.
3.Conectaþi scanerul la DLC. Vezi “Comuni
1 4.Conectaþi cablul de alimentare al scanerului la - carea dintre
priza brichetei. sistemul de
5.Rãsuciþi cheia de contact în poziþia ON, dar nu blocare ºi
porniþi motorul. echipamentul
S-a stabilit comunicarea între scaner ºi unitatea de de test”
control blocare? Vezi Pasul 2
1.Selectaþi DIAGNOSIS (diagnosticare) din meniul
scanerului.
2.Citiþi mesajul pentru IMMO & ECM ID CODE.
2 Diferã mesajul de cel normal? Vezi
Mesaj normal -ECM MODE: LEARNT (memorat) -- “Reprogramare
IMMO. MODE: LEARNT (memorat) cod de
VIN CODE: SAME (identic) identificare(ID)”
Vezi Pasul 3
1. Înlocuiþi ECM.
3 2. Reprogramaþi codul de identificare (ID). -- --
Aþi terminat operaþia? sistem OK Vezi Pasul 4
1.Înlocuiþi modulul ECM
2.Rãsuciþi cheia de contact în poziþia ON, OFF timp -- --
4 de 4 secunde. sistem OK
3. Rãsuciþi cheia de contact în poziþia ON.
Aþi terminat operaþia?
9T - 8 SISTEM DE BLOCARE ANTIFURT

ERORI DATE DE STAREA CHEII D NO TRANSPONDER DETECTED. Defectul poate fi


în transponderul cheii de contact, în bobina de
Urmãtoarele mesaje despre starea cheii (KEY
detecþie sau în sistemul de blocare. Pentru
STATUS) pot fi afiºate de scaner prin comenzile FIRST
remedierea problemei procedaþi astfel:
KEY CODING (codarea primei chei) ºi KEY ADD
(codare cheie adiþionalã): 1. Încercaþi o cheie diferitã. Dacã funcþioneazã,
înseamnã cã prima cheie este defectã.
D IGNITION KEY OFF STATUS. Acest mesaj indicã
mecanicului faptul cã cheia de contact este în poziþia 2. Dacã ºi pentru a doua cheie obþineþi acelaºi mesaj
OFF în timpul procesului de codificare. Rãsuciþi cheia de eroare, înlocuiþi bobina de detecþie.
de contact pe ON în timpul codificãrii, dar nu porniþi 3. Dacã conexiunea bobinei de detecþie este bunã,
motorul. deconectaþi bobina de detecþie ºi folosiþi un
D KEY IS OCCUPIED. Maxim cinci chei pot fi codate. ohmmetru pentru a verifica dacã nu este
Dacã se doreºte codarea unei noi chei, codurile întreruptã.
celorlalte chei trebuie ºterse. Apoi, se pot coda pânã 4. Dacã bobina de detecþie funcþioneazã, înlocuiþi
la cinci chei. sistemul de blocare. Vezi ”Unitatea de control
D ALREADY AUTHORIZED. Se încearcã codificarea blocare” în acest capitol.
unei chei deja validate.
D ERROR NO. A3, A4, A5. Nu existã comunicare între COMUNICAREA DINTRE UNITATEA
transponderul cheii de contact ºi bobina de detecþie. DE CONTROL BLOCARE ªI
Pentru remedierea problemei procedaþi astfel:
ECHIPAMENTUL DE TESTARE
1. Încercaþi o cheie diferitã. Dacã aceasta
1. Conectaþi echipamentul de testare cum este descris
funcþioneazã, înseamnã cã prima cheie este
în ”Manualul de funcþionare a scanerului”.
defectã.
2. Dacã comunicarea dintre scaner ºi unitatea de
2. Dacã ºi pentru a doua cheie obþineþi acelaºi mesaj
comandã nu se realizeazã, aºteptaþi 30 secunde ºi
de eroare, înlocuiþi bobina de detecþie.
încercaþi din nou.
D INVALID KEY. Comunicarea dintre unitatea de
3. Dacã comunicarea nu se realizeazã nici a doua oarã,
control blocare ºi transponder nu a validat cheia.
rãsuciþi cheia în poziþia OFF ºi verificaþi circuitul dintre
Pentru remedierea problemei procedaþi astfel:
terminalul 10 al unitãþii de control blocare ºi terminalul
1. Codaþi cheia. Vezi ”Procedura de codificare a 7 al DLC.
cheii“ în acest capitol.
4. Dacã circuitul dintre DLC ºi unitatea de control
2. Dacã se primeºte acelaºi mesaj dupã codificarea blocare funcþioneazã, înlocuiþi unitatea de control
cheii, verificaþi conexiunile bobinei de detecþie. blocare. Vezi ”Unitatea de control blocare” în acest
3. Dacã bobina de detecþie funcþioneazã, înlocuiþi capitol.
sistemul de blocare. Vezi ”Unitatea de control
blocare” în acest capitol.
SISTEM DE BLOCARE ANTIFURT 9T - 9

ÎNTREÞINERE ªI REPARAÞII
SERVICE PE VEHICUL

PROCEDURA DE CODIFICARE A
CHEII
1 .Introduceþi cartela pentru unitatea de control
blocare în scaner.
2. Rãsuciþi cheia de contact în poziþia OFF.
3. Conectaþi scanerul.
4. Rãsuciþi în poziþia ON cheia de contact care trebuie
codatã.
5. Introduceþi parola de patru cifre ce permite folosirea
scanerului pentru codificarea cheilor.
6. O cheie poate fi ºtearsã numai ºtergând toate cheile
ºi revalidând cheile rãmase ca fiind noi chei. Dacã
aþi pierdut o cheie, treceþi la pasul urmãtor. Dacã
doriþi codarea unei chei adiþionale, treceþi la pasul 8.
7. Daþi scanerului comanda FIRST KEY CODING
(codarea primei chei).
8. Daþi scanerului comanda KEY ADD (codarea unei
chei adiþionale).
9. Repetaþi paºii 4, 5, ºi 6 pânã când unitatea de
control blocare a înregistrat toate noile chei sau a
revalidat cheile rãmase în urma ºtergerii uneia
dintre ele. Unitatea de control blocare poate
memora maximum cinci chei.
10. Reveniþi în modul normal.
11. Rãsuciþi cheia de contact în poziþia OFF.
12. Rãsuciþi cheia de contact în poziþia ON.
13. Porniþi motorul.

REPROGRAMAREA CODULUI DE
IDENTIFICARE (ID)
Reprogramaþi codul ID în urmãtoarele situaþii:
D unitatea de control blocare este înlocuitã.
D modulul control motor (ECM) este înlocuit.
Dacã se pierde o cheie validã, vezi ”Unitatea de control
blocare“ în acest capitol.
Procedura de reprogramare:
1. Rãsuciþi cheia de contact în poziþia OFF.
Reprogramarea nu este permisã cu motorul pornit.
2. Introduceþi cartela în scaner.
3. Nu porniþi maºina, dar rãsuciþi cheia de contact în
poziþia ON.
4. Introduceþi parola de patru cifre ce permite folosirea
scanerului pentru codificarea cheilor.
5. Daþi scanerului comanda ECM & IMMO CHANGE.
9T - 10 SISTEM DE BLOCARE ANTIFURT

6. Rãsuciþi cheia de contact în poziþia OFF ºi apoi în


poziþia ON, dar nu porniþi motorul. ECM va reseta
codul ID pentru a deveni identic cu noul cod ID
calculat ºi transmis de unitatea de control blocare
când cheia de contact a fost întâi rãsucitã în poziþia
ON, dupã ce s-a dat comanda de resetare.
7. Reveniþi în modul normal.
8. Rãsuciþi cheia de contact în poziþia OFF.
9. Rãsuciþi cheia de contact în poziþia ON.
10. Porniþi motorul.
Dupã reprogramarea codului ID, comanda SYSTEM
DIAGNOSIS datã scanerului poate verifica dacã codul
ID al ECM se potriveºte cu codul ID (VIN CODE: SAME)
al unitãþii de control blocare.
Dacã cele douã coduri nu se potrivesc, verificaþi circuitul
de date seriale dintre unitatea de control blocare ºi
ECM.

TRANSPONDERUL CHEII DE
CONTACT
Dacã transponderul este defect, cheia de contact
trebuie înlocuitã. Este imposibilã instalarea unui nou
transponder într-o cheie.

BOBINA DE DETECÞIE
Procedura de demontare
1. Demontaþi masca coloanei de direcþie. Vezi Capitolul
6E.

D105A504

2. Demontaþi bobina de aprindere.


D decuplaþi conectorul cu doi pini al bobinei de
detecþie (1).
D demontaþi bobina de detecþie din butucul cheii (2).
Important: Dacã bobina de detecþie este înlocuitã cu
una nouã, nu conteazã dacã inelul de finiþie a butucului
este deteriorat în timpul operaþiei. Un inel nou pentru
butuc este prevãzut pentru fiecare bobinã de detecþie
nouã.

D29T001
SISTEM DE BLOCARE ANTIFURT 9T - 11

Procedura de montare
1. Montaþi bobina de detecþie apãsând-o pe butucul
cheii pânã când se fixeazã.
2. Cuplaþi conectorul cu doi pini la sistemul de blocare.

D29T002

3. Fixaþi masca coloanei de direcþie cu ºuruburi. Vezi


Capitolul 6E.

D105A505

UNITATEA DE CONTROL BLOCARE


Procedura de demontare
1. Deconectaþi cablul de la borna negativã a bateriei.
2. Demontaþi masca coloanei de direcþie. Vezi Capitolul
6E.

D105A504

3. Trageþi unitatea de control blocare spre volan pânã


când alunecã din suport.
4. Decuplaþi conectorii electrici din unitatea de control
blocare (1).

D29T003
9T - 12 SISTEM DE BLOCARE ANTIFURT

Procedura de montare
Dupã înlocuirea unitãþii de control blocare, cheile
trebuie revalidate folosind procedura de codificare a
cheii. Vezi ”Procedura de codificare a cheii“ în acest
capitol. De asemenea, codul de identificare (ID) al
modulului de control electronic (ECM) trebuie
reprogramat. Vezi ”Reprogramarea codului de
identificare (ID)“ în acest capitol.
1. Cuplaþi conectorii electrici la unitatea de control
blocare.
2. Introduceþi unitatea de control blocare în suportul ei.
D29T004

3. Montaþi masca coloanei de direcþie. Vezi Capitolul


6E.
4. Conectaþi cablul la borna negativã a bateriei.

D105A505
SISTEM DE BLOCARE ANTIFURT 9T - 13

DESCRIERE GENERALÃ ªI FUNCÞIONAREA


COMPONENTELOR
SISTEM DE BLOCARE

Led stare

Legãturã serialã de
Baterie date ºi cerere
diagnosticare DLC
Aprindere
UNITATEA
CONTROL Modul
BLOCARE
control
electronic
Conector DLC
(ECM)
Bobinã de aprindere

Transponder

D29T006

Sistemul de blocare are scopul de a preveni furtul sau D chei codificate electronic.
conducerea de cãtre persoane neautorizate a maºinii. D bobina de detecþie.
Autorizarea se face folosind o cheie codificatã D unitatea de control blocare.
electronic. Când cheia de contact este rãsucitã în poziþia
D ECM.
ON, ea este testatã de sistemul de blocare. În timp ce
codul cheii este citit de unitatea de control blocare, D indicator în tabloul de bord.
motorul poate porni ºi funcþiona cu orice cheie care D conector diagnosticare DLC pentru transmiterea de
rãsuceºte butucul cheii. Codul cheii este citit ºi date seriale cãtre scaner.
comparat cu codul cheii înmagazinat în memoria unitãþii Nu se poate schimba modulul ECM de la o maºinã fãrã
de control blocare. Dacã este detectatã o cheie valabilã, unitate de control blocare cu un alt modul ECM care
unitatea de control blocare transmite un mesaj (date funcþioneazã cu o unitate de control blocare. Codurile de
seriale) de eliberare cãtre modulul de control electronic identificare (ID) ale unitãþii de control blocare ºi ECM
(ECM). În mesajul de eliberare este inserat un cod de trebuie sã se potriveascã. Codarea ID ºi codarea cheilor
identificare (ID) care asigurã cã nici unitatea de control se realizeazã folosind un scaner.
blocare ºi nici ECM n-au fost înlocuite pentru defectarea
sistemului. Dacã ECM nu primeºte un mesaj de
eliberare într-un timp prestabilit, sau dacã codul ID nu se CHEI CODIFICATE ELECTRONIC
potriveºte cu al sãu, ECM acþioneazã astfel: Fiecare cheie de contact validã are un transponder
intern care transmite un cod unic. Când se introduce o
D blocheazã circuitul injecþiei de combustibil.
cheie în butucul de contact, transponderul se cupleazã
D elibereazã un cod de defect (CD) 1628, 1629 inductiv cu bobina de detecþie. Transponderul
Condiþiile de mai sus sunt menþinute pânã când cheia de interacþioneazã cu bobina de detecþie care genereazã
contact este rãsucitã în poziþia OFF. un semnal modulat în amplitudine cãtre unitatea de
Sistemul de blocare este alcãtuit din urmãtoarele control blocare. Unitatea de control blocare citeºte
componente:
9T - 14 SISTEM DE BLOCARE ANTIFURT

semnalul de radio-frecvenþã ºi elibereazã un mesaj de inactiv. Mesajul de eliberare conþine un cod ID. ECM
eliberare cãtre ECM dacã cheia este autorizatã. comandã blocarea dacã nu se primeºte nici un mesaj de
Cheile noi sunt codate cu ajutorul unui scaner. Vezi eliberare sau dacã codul ID al ECM nu se potriveºte cu
”Procedura de codificare a cheii“ în acest capitol. codul ID al unitãþii de control blocare. Dacã este
detectatã o cheie nevalidã, nu se transmite mesaj de
eliberare cãtre ECM. Când cheia de contact este
TRANSPONDERUL rãsucitã în poziþia OFF, unitatea de control blocare se
Transponderul este plasat în interiorul cheii de contact. activeazã.
O altã cheie de contact cu transponder încorporat,
prinsã în legãtura de chei, nu afecteazã procesul de Regimul de funcþionare DLC
citire. Când cheia de contact este rãsucitã în poziþia ON,
Unitatea de control blocare citeºte codul transponderului scanerul poate comuta unitatea de control blocare în
cu ajutorul bobinei de aprindere. Energia transmisã de modul DLC pentru diagnosticare, codarea cheilor sau
semnalul modulat face ca transponderul sã marcheze codarea ID.
semnalul în conformitate cu codul sãu preprogramat ºi Operarea cu codul ID
sã genereze un semnal modulat în amplitudine în linie. Unul din 65.535 coduri ID posibile este înmagazinat în
Fiecare transponder are un cod unic. Codul de 64 biþi memoria unitãþii de control blocare. Codul ID poate fi
conþine 40 biþi de date seriale. Citirea corectã a datelor ºters folosind comanda ECM & IMMO CHANGE pentru
este garantatã de folosirea unui algoritm special de scaner. Când unitatea de control blocare calculeazã un
decodificare de cãtre sistemul de blocare. nou cod ID, codul ID al ECM trebuie fixat sã se
potriveascã cu codul ID al unitãþii de control blocare.
BOBINA DE DETECÞIE Pentru fixarea codului ID vezi "Reprogramarea codului
de identificare (ID)". În timpul diagnosticãrii, codul ID
Bobina de detecþie este montatã pe butucul cheii de
poate fi citit pentru a fi comparat cu codul ID al ECM
contact ca parte integrantã a inelului butucului cheii.
dând comanda de diagnosticare cãtre scaner.
Cablurile electrice spre ºi dinspre bobina de detecþie
sunt conectate la sistemul de blocare. Când cheia de
contact este rãsucitã în poziþia ON, sistemul de blocare MODULUL DE CONTROL
transmite energie bobinei de detecþie ºi o cupleazã ELECTRONIC (ECM)
inductiv cu transponderul cheii. Sistemul de blocare
Când ECM sesizeazã cheia de contact rãsucitã în
trimite un semnal modulat cãtre bobina de detecþie ºi
poziþia ON, acesta aºteaptã un mesaj de eliberare
semnalul este schimbat prin interacþiunea cu
dinspre unitatea de control blocare. Dacã mesajul de
transponderul cheii de contact. Sistemul de blocare
eliberare nu este recepþionat într-un timp prestabilit,
citeºte semnalul bobinei de detecþie ºi determinã dacã
ECM blocheazã motorul. Motorul este de asemenea
cheia este autorizatã sau nu.
blocat dacã codul de identificare (ID) transmis de
unitatea de control blocare nu se potriveºte cu codul
UNITATEA DE CONTROL BLOCARE înmagazinat în memoria ECM. Blocarea se menþine
Unitatea de control blocare este un modul electronic în pânã când cheia de contact este rãsucitã în poziþia OFF
planºa bord care verificã validitatea unei chei de contact sau pânã când este decuplatã bateria.
când aceasta este rãsucitã în poziþia ON. Pentru Pentru a bloca maºina, ECM funcþioneazã astfel:
aceasta, unitatea de control blocare acþioneazã astfel: D Modulul de aprindere este ºuntat.
D Citeºte ºi memoreazã codurile cheilor valide. D ECM nu va da semnal pentru eliberarea scânteilor,
D Citeºte semnalul de radio frecvenþã transmis de cheia deci bobina de aprindere nu va genera scântei.
de contact. D ECM blocheazã pompa de combustibil.
D Comparã codul primit cu codurile cheilor valide. D ECM blocheazã injectorii de combustibil.
D Transmite un mesaj de eliberare cãtre modulul D ECM stabileºte coduri de defect (CD).
control motor (ECM) dacã sesizeazã o cheie validã.
Transmiterea datelor seriale se face pe un singur cablu
D Citeºte ºi transmite codul de identificare (ID) pentru între unitatea de control blocare ºi ECM. În timpul
fiecare mesaj de eliberare. procedurii de diagnosticare sau de schimbare a codului
D Acþioneazã martorul de pe tabloul de bord. ID, se ataºeazã un scaner la sistemul de comunicare.
D Monitorizeazã defectele din sistem. Nu se poate schimba modulul ECM de la o maºinã fãrã
D Executã funcþii de testare a sistemului. unitate de control blocare cu un alt modul ECM care
funcþioneazã cu o unitate de control blocare.
Regim de funcþionare normal
Când cheia de contact este rãsucitã în poziþia ON,
unitatea de control blocare citeºte codul cheii transmis
TRANSMITEREA DE DATE SERIALE
de transponderul acesteia. Dacã este detectatã o cheie Datele seriale pot fi interschimbate între scaner, modulul
valabilã unitatea de control blocare transmite un mesaj de control electronic (ECM) ºi unitatea de control
de eliberare cãtre ECM, iar sistemul de blocare devine blocare. Conexiunea scanerului este realizatã prin DLC.

S-ar putea să vă placă și