INFORMAÞII GENERALE

CUPRINS
CAPITOLUL 0B INFORMAÞII GENERALE

CAPITOLUL 0B

INFORMAÞII GENERALE
CUPRINS
Caracteristici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0B-1 Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0B-1 Dimensiuni ºi Greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0B-6 Caracteristicile ºuruburilor standardizate . . . . . . 0B-7 Întreþinere ºi Reparare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0B-8 Întreþinere ºi lubrifiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0B-8 Utilizarea normalã a vehiculului . . . . . . . . . . . . . . 0B-8 Descrierea reviziilor periodice Eºalonarea reviziilor periodice . . . . . . . . . . . . . 0B-10 Verificãri ºi reglaje efectuate de proprietar . 0B-12 În timpul mersului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0B-12 La fiecare realimentare cu combustibil . . . . . . . Cel puþin lunar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cel puþin de douã ori pe an . . . . . . . . . . . . . . . . La fiecare înlocuire a uleiului . . . . . . . . . . . . . . . Cel puþin anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lichide ºi lubrifianþi recomandaþi . . . . . . . . . . . . Descriere generalã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instrucþiuni generale de reparare . . . . . . . . . . . Identificarea vehiculului ºi componentelor . . . Procedura de ridicare a vehiculului . . . . . . . . . . 0B-12 0B-12 0B-13 0B-13 0B-13 0B-14 0B-15 0B-15 0B-16 0B-19

CARACTERISTICI
DATE TEHNICE
Performanþe - Cutie de viteze manualã
Se aplicã la Viteza maximã Panta maximã Raza minimã de virare 0,8L SOHC MPI 144 km/h 0,42 (tan q) 4,5 m

Motor
Se aplicã la Tip motor Alezaj Cursã Cilindree totalã Raport de compresie Putere maximã Cuplu maxim 0,8L SOHC MPI (Manual) Ax cu came în cap L-3 68,5 mm 72,0 mm 796 cm3 9,3:1 37,5 kW (la 5.900 rpm) 68,6 N·m (la 4.600 rpm)

0B - 2 INFORMAÞII GENERALE Sistemul de aprindere
Se aplicã la Tip injecþie Avansul la aprindere Ordinea de aprindere Distanþa la bujii Fabricant bujii Tip bujii 0,8L SOHC MPI (Manual) Secvenþialã 5_ 1-3-2 Farã plumb: 1,1 mm Golden (NGK), Champion (opþional) Fãrã plumb: BPR5EY-11, RN9YC4

Ambreiaj mecanic
Se aplicã la Tip Diametru exterior Diametru interior Grosime 0,8L SOHC MPI (Manual) Cu disc uscat 170 mm 110 mm 7,15 mm

Ambreiaj automat
Se aplicã la Tip Presiunea de funcþionare Tip ulei / Capacitate 0,8L SOHC MPI (Manual) Hidraulic 3,040-4,021 kPa (441-583 psi) CASTROL: TLX988D / 0,32 L

Cutie de viteze manualã
Se aplicã la Producãtor Tip sau model Rapoarte de transmitere: treapta 1 treapta 2 treapta 3 treapta 4 treapta 5 mers înapoi Raport de transmitere total Capacitate ulei 0,8L SOHC MPI DWPM Mers înainte: cu sincronizator Mers înapoi: cu furcã culisantã 3,818:1 2,210:1 1,423:1 1,029:1 0,837:1 3,583:1 4,444:1 2,1 L

INFORMAÞII GENERALE 0B - 3 Frâne
Se aplicã la Dimensiune servofrânã Diametru cilidru principal Raport de amplificare Frâne faþã: Tip disc Frâne spate: Diametru interior tambur Tip lichid / Capacitate 0,8L SOHC MPI (Manual) 177,8 mm 20,64 mm 3,5:1 neventilat 180 mm DOT-3 / sau DOT-4 0,45L

Anvelope ºi jante
Se aplicã la Dimensiuni anvelope standard Dimensiuni anvelope opþionale Dimensiuni jante standard Dimensiuni jante opþionale Presiunea de umflare 1-3 ocupanþi 4-5 ocupanþi Faþã Spate Faþã Spate 0,8L SOHC MPI (Manual) 145/70 R13, 155/65 R13 175/60 R13 4,5JX13 (oþel) 5,0JX13 (aliaj uºor) 193 kPa (1,93 bar) (28 psi) 193 kPa (1,93 bar) (28 psi) 207 kPa (2,07 bar) (30 psi) 234 kPa (2,34 bar) (34 psi)

0B - 4 INFORMAÞII GENERALE Direcþia
Se aplicã la Tip Raport de transmitere total: Direcþie manualã Cu anvelope 145,155 Cu anvelope 175 Direcþie asistatã Cu anvelope 145,155 Cu anvelope 175 Diametru volan Cu airbag Fãrã airbag Geometria roþilor: Faþã: Convergenþã Unghi de fugã Unghi de cãdere Spate: Convergenþã Unghi de cãdere Capacitate ulei 0,8L SOHC MPI (Manual) Asistatã/Manualã cu pinion ºi cremalierã 22,3:1 20,89:1 16,6:1 15,45:1 375 mm 370 mm 10¢ ± 10¢ 2_48¢ ± 30¢ 30¢ ± 30¢ 20¢ ± 20¢ 0_ ± 20¢ DEXRONr-II sau DEXRONr-III / 1,0 L

Suspensie
Se aplicã la Tip suspensie faþã Tip suspensie spate 0,8L SOHC MPI (Manual) MacPherson Cu braþ tras

Alimentare
Se aplicã la Tip alimentare Tip pompã benzinã Tip filtru benzinã Capacitate rezervor benzinã 0.8L SOHC MPI (Manual) MPI (injecþie multipunct) electricã cartuº filtrant 35 L

INFORMAÞII GENERALE 0B - 5 Ungere motor
Se aplicã la Tip ungere Tip pompã ulei Tip filtru ulei Capacitate, inclusiv filtru 0,8L SOHC MPI (Manual) forþatã rotativã cu curgere liberã 2,7 L

Rãcire motor
Se aplicã la Tip rãcire Tip radiator Tip pompã de apã Tip termostat Capacitate instalaþie de rãcire 0,8L SOHC MPI (Manual) circulaþie forþatã de apã dublu circuit centrifugalã cu palete 3,8 L

Sistemul electric
Se aplicã la Baterie Alternator Demaror 0,8L SOHC MPI (Manual) 12 V - 35 Ah, 275 CCA 65 A 0,8 kW

0B - 6 INFORMAÞII GENERALE

DIMENSIUNI ªI GREUTATE VEHICUL
Dimensiuni vehicul
Se aplicã la Lungime totalã Lãþime totalã Înãlþime totalã Ampatament Ecartament: Faþã Spate Garda la sol 0,8L SOHC MPI 3.495 mm 1.495 mm 1.485 mm 2.340 mm 1.315 mm 1.280 mm 150 mm

Greutate vehicul
Se aplicã la Ambreiaj mecanic: Greutatea în ordine de mers: Standard Cu opþiuni Greutatea maximã Standard Cu opþiuni Ambreiaj automat Greutatea în ordine de mers: Standard Cu opþiuni Greutatea maximã Standard Cu opþiuni Numãr de locuri 0,8L SOHC MPI 760 kg 800 kg 1.085 kg 1.125 kg 766 kg 800 kg 1.091 kg 1.125 kg 5

INFORMAÞII GENERALE 0B - 7

CARACTERISTICILE ªURUBURILOR STANDARDIZATE
Cuplu (NSm) ªurub* M3 X 0,5 M4 X 0,7 M5 X 0,8 M6 X 1,0 M8 X 1,25 M10 X 1,25 M10 X 1,5 M12 X 1,25 M12 X 1,75 M14 X 1,5 M16 X 1,5 M18 X 1,5 M20 X 1,5 M22 X 1,5 M24 X 1,5 M24 X 2,0 4T 0,5 NSm 1,2 NSm 2,4 NSm 4,0 NSm 8,6 NSm 18,6 NSm 18,6 NSm 34,3 NSm 32,3 NSm 54,0 NSm 81,3 NSm 117,6 NSm 166,6 NSm 225,4 NSm 284,2 NSm 274,4 NSm Standard 7T 0,9 NSm 2,0 NSm 4,0 NSm 6,7 NSm 15,7 NSm 32,3 NSm 30,4 NSm 56,8 NSm 53,9 NSm 89,2 NSm 107,8 NSm 196,0 NSm 274,4 NSm 372,4 NSm 480,2 NSm 460,6 NSm 9T 1,3 NSm 3,0 NSm 5,6 NSm 9,7 NSm 22,5 NSm 46,0 NSm 44,1 NSm 82,3 NSm 77,4 NSm 127,4 NSm 196,0 NSm 284,2 NSm 392,0 NSm 529,2 NSm 686,0 NSm 666,4 NSm 4T 0,7 NSm 1,6 NSm 3,1 NSm 5,4 NSm 12,7 NSm 25,5 NSm 24,5 NSm 45,0 NSm 43,1 NSm 71,6 NSm 107,8 NSm 156,8 NSm 215,6 NSm 294,0 NSm 382,2 NSm 372,4 NSm Limit 7T 1,2 NSm 2,6 NSm 5,2 NSm 9,0 NSm 20,6 NSm 42,1 NSm 41,2 NSm 75,5 NSm 71,5 NSm 117,6 NSm 186,2 NSm 264,6 NSm 362,6 NSm 490,0 NSm 637,0 NSm 617,4 NSm 9T 1,7 NSm 4,0 NSm 7,6 NSm 12,7 NSm 30,4 NSm 60,8 NSm 58,8 NSm 107,8 NSm 98,0 NSm 166,6 NSm 264,6 NSm 372,4 NSm 519,4 NSm 705,6 NSm 921,2 NSm 891,8 NSm

* Diametrul × pasul, în milimetri

D1001101

0B - 8 INFORMAÞII GENERALE

ÎNTREÞINERE ªI REPARARE ÎNTREÞINERE ªI LUBRIFIERE
UTILIZAREA NORMALÃ A VEHICULULUI
Instrucþiunile de întreþinere menþionate în lista de mai jos sunt concepute presupunând cã vehiculul va fi utilizat în urmãtoarele condiþii: D Pentru transportul pasagerilor ºi bagajelor în limita de greutate menþionatã pe plãcuþa montatã lângã stâlpul uºii ºoferului; D Circulaþia se face pe drumuri pavate rezonabil ºi în limitele legale de vitezã.

timp cald este necesarã o vâscozitate mai mare a uleiului pentru a asigura o ungere satisfãcãtoare. Folosirea uleiurilor de altã vâscozitate decât cea recomandatã poate produce defectarea motorului.

Sistemul de rãcire a motorului
Se goleºte, se curãþã ºi se reumple sistemul cu noul lichid de rãcire. Se consultã secþiunea „Lichide ºi lubrifianþi recomandaþi” din acest capitol.

Înlocuirea microfiltrului de benzinã
Se înlocuieºte filtrul de benzinã la fiecare 40.000 km. Filtrul de benzinã este montat lângã rezervorul de benzinã.

Înlocuirea elementului filtrant de aer
Se înlocuieºte elementul filtrant de aer la fiecare 40.000 km. Dacã vehiculul este utilizat în zone cu praf, este necesarã înlocuirea mai deasã a elementului filtrant de aer.

DESCRIEREA ÎNTREÞINERILOR PERIODICE
Operaþiile de întreþinere menþionate în paginile urmãtoare sunt explicate mai jos. Asiguraþi-vã cã la momentul potrivit toate piesele au fost înlocuite ºi toate operaþiile de întreþinere au fost efectuate înainte ca vehiculul sã circule din nou. Utilizaþi numai lichidele ºi lubrifianþii recomandaþi.

Cuplul de strângere a ºuruburilor corpului clapetei de acceleraþi cuplul de strângere al ºuruburilor de fixare.
Dacã este necesar, se strâng ºuruburile de fixare la cuplul de 17 NSm.

Înlocuirea bujiilor
Se înlocuiesc bujiile cu unele de acelaºi tip ca ºi cele vechi. D Tipul bujiilor: fãrã plumb: BPR5EY-11, RN9YC4 D Distanþa la electrozi: fãrã plumb: 1,1 mm

Verificarea curelei de transmisie
Dacã pompa direcþiei asistate, compresorul de aer condiþionat ºi alternatorul sunt acþionate de o curea separatã, verificaþi ca aceasta sã nu prezinte crãpãturi, ciupituri sau o uzurã anormalã, precum ºi tensiunea de întindere. Reglaþi sau înlocuiþi cureaua, dupã caz.

Înlocuirea fiºelor de bujie
Se curãþã fiºele bujiilor ºi se verificã sã nu fie arse, crãpate sau sã prezinte alte defecte. Se verificã conectarea la distribuitor ºi la bujii. Dacã este necesar, se înlocuiesc fiºele.

Înlocuirea uleiului ºi a filtrului de ulei
Se folosesc numai ulei de motor cu specificaþia API SJ recomandatã sau superioarã acesteia. Specificaþia SJ poate fi indicatã de sine stãtãtor sau în combinaþie cu alte specificaþii, ca SJ/CC, SJ/CD etc.

Instalaþia de frânã
Se verificã saboþii ºi plãcuþele de frânã la fiecare 10.000 km. Se verificã cu atenþie grosimea saboþilor ºi a plãcuþelor de frânã. Dacã se estimeazã cã saboþii sau plãcuþele de frânã nu vor mai rezista încã 10.000 km, se înlocuiec. Se verificã orificiul de aerisire din capacul rezervorului cu lichid de frânã, pentru a vã asigura cã nu este obturat cu murdãrie ºi cã este asiguratã trecerea aerului.

Vâscozitatea uleiului
Vâscozitatea („grosimea”) uleiului de motor influenþeazã consumul de combustibil ºi funcþionarea motorului pe timp rece. O vâscozitate scãzutã poate asigura îmbunãtãþirea consumului de combustibil ºi o mai bunã funcþionare pe timp rece; pe de altã parte, pe

INFORMAÞII GENERALE 0B - 9 Întreþinerea cutiei de viteze
Se înlocuieºte uleiul din cutia de viteze dupã primii 10.000 km. Apoi, se înlocuieºte uleiul la fiecare 40.000 km. Rotirea anvelopelor

Verificarea ºi rotirea anvelopelor ºi roþilor
Se verificã ca anvelopele sã nu fie uzate anormal sau deteriorate. Pentru egalizarea uzurii ºi maximizarea duratei de utilizare a anvelopelor, se rotesc anvelopele între ele. Dacã se sesizeazã o uzurã prematurã, se verificã geometria punþilor ºi starea jenþilor. Când se demonteazã roþile, cu aceeaºi ocazie se verificã ºi frânele.
D106A304

0B - 10 INFORMAÞII GENERALE

GRAFICUL REVIZIILOR PERIODICE
Motor
Element
Kilometri x 1000 Luni Cureaua de transmisie (alternator) Cureaua de transmisie (direcþie asistatã, compresor aer condiþionat) Uleiul ºi filtrul de ulei (1) (3) Conductele ºi racordurile sistemului de rãcire Lichidul de rãcire a motorului Filtrul de benzinã Conductele ºi racordurile sistemului de alimentare Elementul de filtrare a aerului Avansul la aprindere Bujiile Capacul ºi rotorul distribuitorului Fiºele de bujie Jocul la clapetã Canistra carbon ºi conductele de vapori Sistemul PCV Cureaua de distribuþie V V (2) V V V V V V V V V V V V S V (3) V 1 0,6 V V V 10 6 V V S V V

Intervalul între operaþiile de întreþinere
Kilometri sau interval de timp (în luni), oricare survine mai întâi 20 12 V V S V V 30 18 V V S V V 40 24 S V S V S S V S V V V V V V V V V V V V S V V V V V S V V V 50 30 V V S V V 60 36 V V S V V 70 42 V S S V V 80 48 S V S V S S V S V V V V V V V V V S V V V V V V V V V 90 54 V V S V V
100

60 V V S V V

Legendã: V- Se verificã elementele corespunzãtoare. Dacã e necesar se corecteazã, curãþã, se reface nivelul, se regleazã sau înlocuieºte. S - Se înlocuieºte sau se schimbã: (1) Dacã vehiculul este utilizat în regim sever (pe distanþe scurte, mers excesiv al motorului la relanti sau mers în atmosferã cu mult praf), se schimbã uleiul la fiecare 5.000 km sau 3 luni, oricare survine mai întâi. (2) Dacã vehiculul este utilizat în atmosferã cu mult praf, este necesarã întreþinerea mai frecventã. (3) Se consultã secþiunea „Lichide ºi lubrifianþi recomandaþi".

INFORMAÞII GENERALE 0B - 11 ªasiu ºi Caroserie
Element
Kilometri x 1000 Luni Tubulatura de evacuare ºi fixãrile Lichidul de frânã Lichidul ambreiajului automat* Plãcuþele ºi discurile de frânã faþã Tamburii ºi saboþii de frânã spate Frâna de mânã Conductele ºi racordurile de frânã (inclusiv servofrâna) Rulmenþii ºi jocul la butucul spate Uleiul cutiei de viteze (3) Jocul la pedalele de ambreiaj ºi frânã Strângerea/siguranþa ºuruburilor ºi niturilor ºasiului ºi subasmantului Starea ºi presiunea pneurilor Rotirea anvelopelor între ele Geometria roþilor (6) Volanul ºi coloana de direcþie Lichidul ºi conductele direcþiei asistate* (3) Garniturile prizei cutiei de viteze Centurile de siguranþã ºi fixãrile lor Ungerea încuietorilor, balamalelor ºi zãvorului de capotã V V V V V V V V V V V S V V (3) (4) (3) (5) (5) V V V V V V V V 1 0,6 10 6

Intervalul între operaþiile de întreþinere
Kilometri sau interval de timp (în luni), oricare survine mai întâi 20 12 V V V V V V V V V V V V V V S V V V V V 30 18 40 24 V V V V V V V V V V V S V V V V V V V V 50 30 60 36 V S V V V V V V V V V V V V V V V V V V 70 42 80 48 V V V V V V V V V V V S V V S V V V V V 90 54
100

60 V V V V V V V V V V V

Se verificã la fiecare 5.000 km Se rotesc la fiecare 5.000 km Se verificã când se sesizeazã o stare anormalã V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

Legendã: V- Se verificã elementele corespunzãtoare. Dacã e necesar se corecteazã, se curãþã, se reface nivelul, se regleazã sau se înlocuieºte. S - Se verificã sau se schimbã: (3) Se consultã secþiunea „Lichide ºi lubrifianþi recomandaþi". (4) Se schimbã lichidul de frânã la fiecare 15.000 km dacã vehiculul este utilizat în special în zone deluroase sau muntoase. (5) Dacã vehiculul este utilizat în regim sever (deplasãri scurte, mers excesiv al motorului la relanti, mers frecvent cu vitezã scãzutã, opriri-porniri frecvente în trafic sau mers în atmosferã cu mult praf), este necesarã întreþinerea mai frecventã. (6) Dacã este necesar, se rotesc ºi se echilibreazã roþile.

0B - 12 INFORMAÞII GENERALE

VERIFICÃRI EFECTUATE DE PROPRIETAR
ÎN TIMPUL MERSULUI
Funcþionarea claxonului
Se acþionaezã claxonul din când în când, pentru a vã asigura cã funcþioneazã normal. La vehiculele dotate cu airbag, se apasã alternativ ambele butoane pentru acþionarea claxonului, pentru a vã asigura cã funcþioneazã ambele.

Nivelul uleiului de motor
Se verificã ºi se completeazã, dacã este nevoie, nivelul uleiului. Cel mai bine este sã se verifice nivelul uleiului când motorul este cald. 1. Se aºteaptã câteva minute dupã oprirea motorului, pentru ca uleiul sã se scurgã în baie. 2. Se trage afarã joja de ulei. 3. Se ºterge joja cu o cârpã curatã ºi se reintroduce complet. 4. Se trage din nou joja ºi se observã nivelul uleiului de pe ea. 5. Dacã este necesar, se adaugã ulei pentru a aduce nivelul peste linia „MIN”, în zona marcatã „Operating Range." Nu se adaugã ulei peste linia „MAX”, cãci aceasta poate produce deteriorarea motorului. 6. Se introduce joja complet în ghidajul sãu dupã ce aþi terminat verificarea. Dacã se doreºte verificarea nivelul uleiului când acesta este rece, nu se porneºte motorul înainte de verificare. Uleiul nu se va scurge suficient de repede în baie ºi indicaþia de pe jojã va fi eronatã.

Sistemul de frânare
Se trateazã cu seriozitate apariþia de sunete anormale, mãrirea cursei pedalei de frânã sau virarea repetatã într-o parte la frânare („tragerea" într-o parte). Dacã lampa de avertizare a frânelor se aprinde permanent sau intermitent, este posibil sã fi apãrut un defect la sistemul de frânare. Se prezintã imediat vehiculul la un atelier service autorizat, pentru verificare ºi remedierea eventualelor defecte.

Sistemul de evacuare a gazelor de eºapament
Se acordã atenþie oricãrei modificãri a sunetului emis de toba de eºapament sau a mirosului de gaze. Acestea sunt semne cã probabil au apãrut scurgeri sau supraîncãlziri ale sistemului. Se prezintã imediat vehiculul la un atelier service autorizat, pentru verificare ºi remedierea eventualelor defecte.

Nivelul ºi starea lichidului de rãcire a motorului
Se verificã nivelul lichidului din rezervorul cu lichid de rãcire a motorului ºi se completeazã cu lichid, dacã este nevoie. Se verificã starea lichidului. Se înlocuieºte lichidul dacã este murdar sau ruginiu.

Anvelope, jante ºi geometria punþilor
Se acordã atenþie oricãrei vibraþii a volanului sau a vehiculului în timpul mersului cu vitezã mai mare. Aceasta poate însemna cã este necesarã echilibrarea roþilor. De asemenea, dacã vehiculul „trage" în stânga sau dreapta în timpul deplasãrii pe un drum drept ºi orizontal, se verificã presiunea în pneuri precum ºi reglarea corectã a geometriei punþilor.

Nivelul lichidului de spãlare a parbrizului
Se verificã nivelul lichidului din rezervor. Se adaugã lichid, dacã este nevoie.

CEL PUÞIN LUNAR
Verificarea anvelopelor ºi jantelor ºi a presiunii din pneuri
Se verificã anvelopele pentru a detecta eventuale defecte sau o uzurã anormalã. Se verificã de asemenea, starea jantelor. Se verificã presiunea când anvelopele sunt reci, valoarea sã fie cea inscripþionatã pe plãcuþa montatã lângã stâlpul uºii ºoferului.

Sistemul de direcþie
Fiþi atent la funcþionarea volanului, pentru a detecta modificãri ale modului cum direcþia rãspunde comenzilor. Dacã volanul se roteºte greu sau are joc prea mare, sau dacã se aud zgomote neobiºnuite, se prezintã imediat vehiculul la un atelier service autorizat, pentru verificare ºi remedierea eventualelor defecte.

Iluminare
Se verificã funcþionarea: iluminãrii numãrului de înmatriculare, farurilor (inclusiv faza de drum), luminilor de poziþie, lãmpilor de ceaþã, lãmpilor de frânã, lãmpilor de semnalizare (inclusiv funcþionarea ca lumini de avarie) ºi a lãmpilor de mers înapoi.

Reglarea corectã a farurilor
Se observã unde „bat" farurile. Dacã fasciculele luminoase nu sunt orientate corect, se regleazã farurile.

LA FIECARE REALIMENTARE CU COMBUSTIBIL
Orice pierdere de lichid (cu excepþia lichidului de spãlare a parbrizului) poate fi un semn cã a apãrut o problemã. Se prezintã imediat vehiculul la un atelier service autorizat, pentru verificarea ºi remedierea eventualelor defecte.

Verificarea pierderilor de lichide
Se priveºte din când în când sub vehicul, dupã ce acesta a fost parcat un timp, pentru a detecta eventualele pete de apã, ulei, benzinã sau alte lichide. Este normalã scurgerea apei condensate pe componentele instalaþiei de aer condiþionat dupã funcþionarea acesteia. Dacã se observã scurgeri sau

INFORMAÞII GENERALE 0B - 13
mirosuri anormale, se remedierile necesare. efectueazã verificãrile ºi lor ºi nu existã orificii, piese deconectate sau alte neconformitãþi care sã permitã supraîncãlzirea podelei sau strecurarea gazelor de eºapament în portbagaj sau în habitaclu.

CEL PUÞIN DE DOUÃ ORI PE AN
Nivelul lichidului direcþiei asistate
Se verificã nivelul lichidului direcþiei asistate. Se menþine nivelul la valoarea corectã. Se consultã Capitolul 6A.

Verificarea timoneriei acceleraþiei
Se verificã ca timoneria acceleraþiei sã nu prezinte piese care interfereazã între ele, sunt deteriorate sau lipsã. Se ung toate articulaþiile timoneriei ºi ale cablului de acceleraþie, lagãrele axului intermediar, arcul de readucere de la clapeta de acceleraþie ºi suprafaþa de alunecare a pedalei de acceleraþie. Se verificã miºcarea liberã a cablului de acceleraþie.

Nivelul lichidului de frânã
Se verificã lichidul de frânã ºi se menþine la nivelul corect. Un nivel scãzut poate indica o uzurã a plãcuþelor de frânã, care trebuiesc înlocuite. Se verificã ca orificiul de aerisire din capacul rezervorului sã nu fie obturat cu murdãrie ºi aerul sã poatã circula liber.

Curelele de transmisie
Se verificã ca toate curelele sã fie întinse corect ºi sã nu fie crãpate, arse sau uzate. Se regleaza sau se înlocuieºte curelele dupã caz.

Cursa pedalei de ambreiaj
Se verificã cursa pedalei de ambreiaj ºi se regleazã, dacã este cazul, la fiecare 10.000 km. Se mãsoarã distanþa dintre centrul pedalei ºi marginea exterioarã a volanului, cu pedala neapãsatã. Se repetã mãsurarea cu pedala apãsatã complet. Diferenþa dintre cele douã valori trebuie sã fie de 100-110 mm.

Funcþionarea închiderii capotei
La deschiderea capotei, se verificã funcþionarea zãvorului secundar. Acesta trebuie sã împiedice deschiderea capotei când este acþionat doar zãvorul principal. Capota trebuie sã se închidã complet.

Lubrifierea chederelor
Se aplicã un strat subþire de vaselinã siliconicã.

CEL PUÞIN ANUAL
Funcþionarea ºi starea centurilor de siguranþã
Se verificã centurile de siguranþã, incluzând: centurile propriu-zise, sistemul de cuplare, mecanismele retractoare, ghidajele ºi piesele de ancorare.

LA FIECARE ÎNLOCUIRE A ULEIULUI
Cutia de viteze manualã
Se verificã nivelul de ulei ºi se completeazã, dacã este cazul. Se consultã Capitolul 5B.

Tetierele reglabile
Tetierele trebuie sã stea în poziþia fixatã.

Verificarea sistemului de frânare
Se efectueazã aceastã verificare când se demonteazã roþile pentru a le roti între ele. Se verificã ca furtunurile ºi conductele sã fie conectate ºi fixate corect ºi sã nu prezinte scurgeri, crãpãturi, exfolieri etc. Se verificã starea suprafeþei discurilor. Se verificã ca saboþii ºi plãcuþele de frânã sã nu fie uzate sau deteriorate. Se verificã cu aceeaºi ocazie celelalte componente ale sistemului de frânare, inclusiv tamburii, cilindrii de roatã, frâna de mânã etc. Se verificã reglarea frânei de mânã. Se efectueazã verificãrile mai des dacã frânele sunt utilizate frecvent în timpul conducerii vehiculului.

Pãstrarea roþii de rezervã ºi a cricului
Roata de rezervã ºi cricul trebuie fixate bine. Se unge ºurubul cricului dupã fiecare folosire.

Întreþinerea încuietorilor
Se unge butucul fiecãrei încuietori.

Lubrifierea caroseriei
Se ung toate balamalele caroseriei, incluzând balamalele capotei, capacului de la rezervorul de benzinã, portbagajului, capacului cutiei de mânuºi ºi toate piesele în miºcare ale scaunelor rabatabile.

Verificarea direcþiei, suspensiei ºi a etanºãrilor arborilor de transmisie
Se verificã suspensia faþã, suspensia spate ºi sistemul de direcþie sã nu fie piese deteriorate, slãbite sau lipsã, urme de uzurã sau lipsã de ungere. Se verificã ca furtunurile ºi conductele direcþiei asistate sã fie corect racordate ºi fixate ºi sã nu prezinte scurgeri, crãpãturi, exfolieri etc. Se curãþã etanºãrile arborilor de transmisie (burdufurile de planetarã) ºi se verificã sã nu fie deteriorate sau sã prezinte pierderi de lubrifiant. Se înlocuiesc etanºãrile, dacã este nevoie.

Spãlarea pãrþii de jos a vehiculului
Spãlarea cu jet puternic a pãrþii de sub vehicul va îndepãrta toate materialele antiderapante folosite pe timpul iernii, care sunt corozive. Se curãþã partea de sub vehicul cel puþin în fiecare primãvarã. Se înmoaie sedimentele depuse în zonele închise ale vehiculului, apoi se spãlã cu jet puternic de apã.

Sistemul de rãcire a motorului
Se verificã lichidul de rãcire al motorului. Dacã acesta este murdar sau are aspect de ruginã, se goleºte lichidul ºi se înlocuieºte cu unul nou. Se menþine compoziþia corectã, pentru a asigura proprietatea antigel a lichidului, protecþia la ruginã ºi asigurarea rãcirii motorului. Se înlocuiþi furtunurile crãpate, deteriorate sau deformate. Se strîng colierele. Se curãþã exterior

Verificarea sistemului de evacuare
Se verificã sistemul integral (inclusiv convertorul catalitic, dacã este montat). Se verificã caroseria în zona sistemului de evacuare. Asiguraþi-vã cã nu existã piese rupte, deteriorate, lipsã sau deplasate de la locul

0B - 14 INFORMAÞII GENERALE
radiatorul ºi condensatorul aerului condiþionat. Se spalã gura de umplere ºi capacul. Se verificã la presiune circuitul de rãcire ºi capacul.

LICHIDE ªI LUBRIFIANÞI RECOMANDAÞI
Utilizare Cantitate Lichid/Lubrifiant Specificaþie API SJ SAE 5W-30, SAE 10W-30 SAE 10W-40, SAE 15W-40 (Zone reci : SAE 5W30 Zone calde : SAE 15W40) Amestec de apã ºi etilenglicol, tot timpul anului (proporþie amestec 1:1) DOT-3 sau DOT-4 DEXRONR-II sau DEXRONR-III SAE 75W-85 (GL-4) CASTROL: TLX 988D Vaselinã universalã, respectând normele NLGI nr. 1 sau 2 Ulei siliconic Vaselinã Vaselinã Vaselinã Lubrifiant tip spray Vaselinã siliconicã

Ulei de motor

2,7 L

Lichid de rãcire motor Lichid de frânã Lichid direcþie asistatã Cutie de viteze Ambreiaj automat Timonerie cutie de viteze Cilindrii încuietorilor Mecanismul de acþionare a ambreiajului Cablul frânei de mânã Ansamblul închidere capotã Balamalele de capotã ºi de uºi Capacul rezervorului de benzinã Balamalele uºii portbagajului Chederele de uºã

3,8 0,45 L 1,0 L 2,1 L 0,32 L dupã necesitate dupã necesitate dupã necesitate dupã necesitate dupã necesitate dupã necesitate dupã necesitate

INFORMAÞII GENERALE 0B - 15

DESCRIERE GENERALÃ
INSTRUCÞIUNI GENERALE DE REPARARE
D Când se utilizeazã un elevator, vã recomandãm urmãtoarele precauþii: Se aºeazã vehiculul pe o suprafaþã planã, se blocheazã roþile faþã sau spate, se poziþioneazã braþele elevatorului pe punctele de ridicare a caroseriei, se ridicã vehiculul ºi se asigurã cu elemente de sprijin contra cãderii. Abia dupã aceea se începe lucrul la vehicul. D Înainte de orice operaþie, se deconecteazã cablul de la borna negativ a bateriei, pentru a evita scurtcircuitele electrice. D Se folosesc huse de protejare a caroseriei, scaunelor ºi covoarelor vehiculului, pentru a evita deteriorarea sau murdãrirea acestora. D Se manevreazã cu atenþie lichidul de frânã ºi lichidul antigel, cãci ele pot deteriora vopseaua vehiculului. D Se folosesc sculele potrivite, conform tehnologiei de reparaþie descrisã în acest manual, pentru a efectua operaþiile de service în mod eficient ºi corect.

D Se folosesc piese de origine DAEWOO. D Se aruncã splinturile, garniturile, simeringurile ºi piuliþele autoblocante folosite. Se pregãtesc altele noi pentru montare. Aceste piese nu mai funcþioneazã corect dacã sunt refolosite. D Se pãstreazã piesele demontate grupate distinct, pentru a le putea remonta uºor. D Se pãstreazã ºuruburile ºi piuliþele separat, cãci ele diferã în ceea ce priveºte caracteristicile mecanice ºi forma, în funcþie de locul unde sunt folosite. D Se curãþã piesele înainte de verificare ºi remontare. D De asemenea, se curãþã piesele de ungere. Se foloseºte aerul comprimat pentru a vã asigura cã nu sunt înfundate. D Se ung suprafeþele de rotaþie sau de alunecare ale pieselor cu ulei sau unsoare înainte de a le monta. D Când este cazul, se folosesc soluþii de etanºare sau garnituri pentru a împiedica pierderile de fluide. D Se respectã întocmai toate specificaþiile pentru cuplul de strângere a ºuruburilor ºi piuliþelor. D Dupã efectuarea oricãrei reparaþii, se efectueazã o ultimã verificare pentru a vã asigura cã operaþiile au fost efectuate corect ºi problema a fost rezolvatã.

0B - 16 INFORMAÞII GENERALE

INDENTIFICAREA VEHICULULUI ªI COMPONENTELOR
Codul de identificare oficialã a vehiculului

Þara de origine K: Coreea de Sud Producãtor
L: Daewoo Heavy Industries Ltd.

Numãr de serie

Uzina de asamblare C: uzina din Changwon An model V : 1997 W: 1998 X : 1999 Y: 2000 1: 2001 2: 2002

Tip vehicul Y: Transport pasageri Model 4A: Matiz Tip caroserie 1: 5 uºi, Hatchback Versiune model 1: prima versiune

Tip cutie de viteze D: Cutie de viteze manualã cu 5 trepte de vitezã Utilizare vehicul B: transport persoane, 5 locuri

D1001102

INFORMAÞII GENERALE 0B - 17 Plãcuþa cu numãrul de identificare a vehiculului Seria motorului

L

Numãr de serie Mecanism cu came V: 2 supape, SOHC-MPI
D1001103

Varianta Localizarea plãcuþei cu numãrul de identificare a vehiculului Cilindree 8: 800 cm3 Tip motor L: în linie
D1001106

Localizarea seriei de motor

D1001104

Plãcuþa cu numãrul de identificare este montatã în partea de sus a tablierului faþã.

Localizarea numãrului de identificare ºtanþat
D1001107

Seria de motor este ºtanþatã sub chiulasã.

D1001105

0B - 18 INFORMAÞII GENERALE Plãcuþa cu seria cutiei de viteze
Plãcuþa cu seria cutiei de viteze este montatã în partea superioarã a carterului cutiei de viteze. Seria cutiei de viteze conþine un numãr de serie ºi un cod opþional. La vehiculele cu ambreiaj automat, plãcuþa cu seria cutiei de viteze este montatã în partea superioarã a capacului lateral.

Plãcuþa cu seria ambreiajului automat

Localizarea plãcuþei cu seria ambreiajului automat.

D1001109

a. Numãr de serie b. Þara de origine c. Data fabricaþiei (ziua din an) d. Anul fabricaþiei e. Marca fabricantului

D1001108

Plãcuþa cu seria ambreiajului automat este montatã pe pompa hidraulicã.

INFORMAÞII GENERALE 0B - 19 PROCEDURA DE RIDICARE A VEHICULULUI
Pentru a ridica vehiculul, se monteazã echipamentul de ridicare doar în punctele indicate. Abaterea de la aceastã poziþionare poate produce deformarea permanentã a caroseriei. Se are grijã ca la ridicarea vehiculului sã nu se deterioreze rezervorul de benzinã, gura de umplere, sistemul de evacuare sau partea de dedesubt a vehiculului.

Punctele de ridicare a vehiculului
Când se utilizeazã cricul (Punctul de ridicare a punþii spate)

D1001112

D1001110

Când se utilizeazã elevatorul (În spatele roþii din faþã)

D1001113

Când se utilizeazã cricul (Punct de ridicare central (stânga/dreapta))

D1001111

Când se utilizeazã elevatorul (în faþa roþii din spate)

MOTOR
CUPRINS
CAPITOLUL 1A INFORMAÞII GENERALE MOTOR CAPITOLUL 1B SISTEM MECANIC AL MOTORULUI CAPITOLUL 1D SISTEM DE RÃCIRE AL MOTORULUI CAPITOLUL 1E SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI CAPITOLUL 1F SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CAPITOLUL 1G SISTEM DE EVACUARE AL MOTORULUI

CAPITOLUL 1A

INFORMAÞII GENERALE MOTOR
CUPRINS
Descriere generalã ºi funcþionare . . . . . . . . . . . . 1A-2 Curãþare ºi întreþinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1A-2 Service pe vehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1A-2 Componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1A-3 Compartimentul motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1A-3 Compartimentul motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1A-4 Diagnozã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1A-5 Diagnozã generalã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1A-5 Verificare nivel ulei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1A-11 Schimbare ulei ºi filtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1A-11 Verificare curea distribuþie . . . . . . . . . . . . . . . . . Verificare curea accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verificare bujii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verificare filtru aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verificare filtru benzinã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verificare sistem alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . Verificare furtunuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specificaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specificaþii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caracteristicile de putere ºi cuplu . . . . . . . . . . . 1A-12 1A-12 1A-12 1A-13 1A-13 1A-13 1A-13 1A-14 1A-14 1A-15

DAEWOO M-198 BL3

1A - 2 INFORMAÞII GENERALE MOTOR

DESCRIERE GENERALÃ ªI FUNCÞIONARE
CURÃÞARE ªI ÎNTREÞINERE
Un motor de automobil este o combinaþie de suprafeþe prelucrate, honuite, ºlefuite ºi lepuite cu toleranþe care sunt mãsurate în miimi de inci. Când orice piesã internã de motor este servisatã, grija ºi curãþenia sunt importante. O peliculã de ulei de motor trebuie aplicatã pe suprafeþele de fricþiune în timpul asamblãrii, pentru a proteja ºi pentru a unge suprafeþele în operaþia iniþialã. O bunã protecþie ºi curãþare o suprafeþelor pieselor ºi o ungere a acestora face parte din procedura de reparaþie. Aceasta este o practicã standard ºi se considerã cã acestea nu se mai specificã. Oricând componentele trenului supapelor se pot demonta la service ºi se monteazã în ordine inversã montãrii. Cablul de la borna negativ a bateriei trebuie deconectat înaintea fiecãrei lucrãri majore executatã pe motor. Nedeconectarea de la baterie, poate cauza deriorarea firelor cablajului sau a altor componente electrice.

SERVICE PE VEHICUL
Atenþie: Deconectaþi cablul de la borna negativ a bateriei, înainte de a demonta sau monta orice componentã electricã sau atunci când lucraþi cu chei sau scule speciale ce pot intra în contact cu terminale electrice. Deconectarea acestui cablu duce la evitarea accidentãrii dvs. sau a avarierii autovehiculului. Cheia de contact trebuie sã fie în poziþia B, mai puþin în cazurile în care se specificã altceva. Notã: La fiecare demontare a filtrului de aer, se acoperã galeria de admisie, pentru a preveni pãtrunderea accidentalã a corpurilor strãine în motor.

DAEWOO M-198 BL3

INFORMAÞII GENERALE MOTOR 1A - 3

COMPONENTE
COMPARTIMENTUL MOTOR

D102A401

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rezervor lichid servodirecþie Rezervor lichid rãcire Canistrã de carbon Solenoid canistrã de carbon Senzor presiune absolutã (MAP) Galerie de admisie Bobinã de aprindere Supapa control aer relanti (IAC) Senzor clapetã de acceleraþie (TPS) Corp clapetã acceleraþie Rezervor lichid frânã Motor acþionare ºtergãtoare parbriz

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Baterie Cutie siguranþe Cutie filtru aer Rezonator Furtun PCV Distribuitor Galerie evacuare Tub alimentare aer Motor Rezervor lichid spãlare Jojã ulei Capac ulei

DAEWOO M-198 BL3

1A - 4 INFORMAÞII GENERALE MOTOR

COMPARTMENTUL MOTOR (EURO III)

MAA1A010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rezervor ulei servodirecþie Rezervor lichid rãcire motor Solenoid canistrã de carbon Senzor de presiune absolutã (MAP) Galerie de admisie Senzor clapetã acceleraþie (TP) Corp clapetã acceleraþie Supapã aer relanti Rezervor lichid frânã Motor acþionare ºtergãtoare parbriz

11 12 13 14 15 16 17 18 20 19 21

Baterie Cutie siguranþe Cutie filtru aer Rezonator Bobina a sistemului electronic de aprindere Galerie de evacuare Tub alimentare aer Motor Rezervor lichid spãlare parbriz Jojã ulei Capac ulei

DAEWOO M-198 BL3

INFORMAÞII GENERALE MOTOR 1A - 5

DIAGNOZÃ
DIAGNOZÃ GENERALÃ
Condiþii Cauze probabile DSiguranþã defectã DBujie defectã Funcþionare defectuoasã a aprinderii DScãpãri electrice la fiºa de înaltã tensiune. DConexiune slabã pe cablul de înaltã tensiune. DProbleme la aprindere. DBobina de aprindere defectã. DLipsã de benzinã în rezervor DFiltrul de benzinã murdar sau colmatat. Funcþionare defectuoasã a alimentãrii Pornire grea (cu demarare normalã) DConducta de benzinã colmatatã. DFuncþionare defectuoasã a pompei de benzinã. DFuncþionare defectuoasã a injectoarelor. DRezervor de benzinã murdar. DBujii nestrânse. DGarniturã chiulasã ruptã. DScãpãri pe la supape. DPierderi la supapã. DZgomot la coada supapei. Presiune redusã în compresie DElasticitate slabã sau ruperea arcului supapei. DZgomot anormal sau deteriorarea pistoanelor ºi cilindrilor. DUzurã excesivã a pistoanelor, segmenþilor ºi cilindrilor. DCurea distribuþie ruptã. DFuncþionare defectuoasã a supapei P.C.V. Pornire grea (cu demarare normalã) Altele DScãpãri datoritã slãbirii sau deteriorãrii furtunului de vacuum. DScãpãri în sistemul de admisie. Remediere DSe înlocuieºte siguranþa. DSe curãþã ºi se regleazã distanþa între electrozi. DSe înlocueºte fiºa. DSe înlocuiec firele sau cablajul. DSe verificã aprinderea. DSe înlocuieºte bobina de aprindere. DSe alimenteazã. DSe înlocuieºte filtrul. DSe curãþã conductele. DSe înlocuieºte pompa. DSe înlocuieºte injectorul defect. DSe curãþã rezervorul. DStrângere la cuplul specificat. DSe înlocuieºte garnitura. DSe regleazã jocul. DSe verifivã supapele. DSe înlociueºte supapa sau ghidul supapei. DSe înlocuieºte arcul supapei. DSe înlocuiesc segmenþii pistonului. DSe înlocuiesc segmenþii ºi pistoanele ºi se honuiesc cilindrii. DSe înlocuieºte cureaua. DSe verificã ºi se înlocuieºte. DSe conecteazã corect sau se înlocuieºte furtunul. DSe înlocuieºte sistemul de admisie.

DAEWOO M-198 BL3

1A - 6 INFORMAÞII GENERALE MOTOR

DIAGNOZÃ GENERALÃ (Continuare)
Condiþii Presiunea redusã în compresie Cauze probabile DVezi la pag. 1A-5. DReglaj defectuos al aprinderii Funcþionare defectuoasã a aprinderii DBujii defecte. DScãpãri electrice sau conexiune slabã la fiºa de înaltã tensiune. DConductã benzinã colmatatã. DFiltru de benzinã colmatat sau murdar. DSistem evacuare colmatat. DElement curãþare aer înfundat sau murdar. Altele DScãpãri la garnitura galeriei de admisie. DFrâne blocate. DAmbreiajul patineazã. Presiune redusã în compresie Funcþionare defectuoasã a alimentãrii Funcþionare defectuoasã a sistemului de aprindere Funcþionare defectuoasã a sistemului de aprindere Mers în gol neregulat Altele DVezi la pag. 1A-5. DConductã înfundatã. DFiltru înfundat sau murdar. DRegulator presiune combustibil defect. DBujii defecte. DScãpãri electrice sau conexiune slabã a cablului de înaltã tensiune. DDistribuþia dereglatã. DBobinã aprindere defectã. DElement curãþire aer înfundat sau murdar. DScãpãri la garnitura galeriei de admisie. DDefect supapã P.C.V. DConexiune slãbitã sau defect la furtunul vacuum. Remediere DVezi la pag. 1A-5. DSe regleazã. DSe regleazã sau înlocuiesc bujiile. DSe conecteazã corect. DSe curãþã. DSe înlocuieºte. DSe verificã ºi curãþã. DSe curãþã sau înlocuieºte. DSe înlocuieºte garnitura. DSe reparã sau înlocuiesc. DSe regleazã sau înlocuieºte. DVezi la pag. 1A-5. DSe curãþã. DSe înlocuieºte. DSe înlocuieºte. DSe regleazã sau se înlocuiesc. DSe conecteazã corect sau se înlocuieºte. DSe regleazã. DSe înlocuieºte. DSe curãþã sau schimbã. DSe înlocuieºte. DSe verificã ºi se înlocuieºte. DSe conecteazã corect sau înlocuieºte.

Motorul nu dezvoltã putere

Funcþionare defectuoasã a alimentãrii

Mers în gol neregulat

DAEWOO M-198 BL3

INFORMAÞII GENERALE MOTOR 1A - 7

DIAGNOZÃ GENERALÃ (Continuare)
Condiþii Presiune redusã în compresie Funcþionare defectuoasã a sistemului de aprindere Altele Presiunea redusã în compresie Motorul are mers neregulat (Puterea motorului variazã la vitezã fixã ºi viteza se schimbã fãrã a apãsa pedala de acceleraþie.) Funcþionare defectuoasã a alimentãrii Funcþionare defectuoasã a sistemului de aprindere Cauze probabile DVezi la pag. 1A-5. DBujii defecte. DScãpãri electrice la fiºa de înaltã tensiune. DDefectarea sistemului de curãþare aer. DScãpãri la galeria de admisie. DVezi la pag. 1A-5. DConducte înfundate. DFiltru murdar sau înfundat. DRegulator presiune benzinã defect. DBujii defecte. DScãpãri electrice, slabã conexiune la cablul de înaltã tensiune. DScãpãri la garnitura galeriei de admisie. Altele DScãpãri la furtunul de vacuum. Motor supraîncãlzit DVezi supraîncãlzirea. DBujii defecte. Funcþionare defectuoasã a aprinderii DDistribuþia dereglatã. DScãpãri electrice sau conexiune slabã la fiºa de înaltã tensiune. DFiltru ºi conducte benzinã înfundate. DScãpãri la garnitura galeriei admisie. Altele DDepuneri de carbon în exces datoritã unei aprinderi anormale. DSe conecteazã corect sau se înlocuieºte. DVezi supraîncãlzirea. DSe înlocuiesc. DSe regleazã. DSe conecteazã corect sau înlocuieºte. DSe curãþã sau se înlocuieºte. DSe înlocuieºte. DSe îndepãrteazã carbonul. Remediere DVezi la pag. 1A-5. DSe regleazã sau înlocuiesc. DSe conecteazã corect sau se înlocuiesc. DSe curãþã sau înlocuieºte. DSe înlocuieºte. DVezi la pag. 1A-5. DSe curãþã. DSe înlocuieºte. DSe înlocuieºte. DSe regleazã sau înlocuiesc. DSe conecteazã corect sau se înlocuieºte. DSe înlocuieºte.

Motorul ezitã (La apãsarea pedalei de acceleraþie, motorul rãspunde cu întârziere. Aceastã situaþie se remarcã la mers încet sau la pornire.)

Motorul are mers neregulat (Puterea motorului variazã la vitezã fixã ºi viteza se schimbã fãrã a apãsa pedala de acceleraþie.)

Detonaþii în exces (În funcþie de deschiderea clapetei de acceleraþie, ciocãnitul mecanic se face cu explozie anormalã.)

Funcþionare defectuoasã a alimentãrii

DAEWOO M-198 BL3

1A - 8 INFORMAÞII GENERALE MOTOR

DIAGNOZÃ GENERALÃ (Continuare)
Condiþii Cauze probabile DLipsã lichid de rãcire. DFuncþionare defectuoasã a termostatului. DVentilator defect. DPompa de apã funcþioneazã fãrã eficienþã. DRadiator înfundat sau cu pierderi. Supraîncãlzire Funcþionare defectuoasã a sistemului de ungere DUlei necorespunzãtor. DFiltru de ulei blocat. DLipsã ulei. DPompã de ulei funcþioneazã fãrã eficienþã. DPierderi de ulei. Altele Presiune redusã în compresie Funcþionare defectuoasã a alimentãrii DDeteriorarea garniturii de chiulasã. DVezi la pag. 1A-5. DScurgeri pe la conducte sau rezervorul de combustibil. DDistribuþia dereglatã. Funcþionare defectuoasã a aprinderii Consum mare combustibil DBujii anormale (depuneri în exces de carbon, distanþã inadecvatã între electrozi, electrozi arºi). DScãpãri electrice la fiºa de înaltã tensiune. Funcþionare defectuoasã a sistemului de rãcire DTermostat defect. DJoc anormal la supape. Altele DAmbreiajul patineazã. DPresiune redusã în pneuri. Remediere DSe completeazã. DSe înlocuieºte. DSe înlocuieºte. DSe înlocuieºte. DSe curãþã. DSe înlocuieºte cu cel specificat. DSe curãþã sau înlocuieºte. DSe completeazã. DSe înlocuieºte sau se reparã. DSe reparã DSe înlocuieºte. DVezi la pag. 1A-5. DSe reparã. DSe regleazã. DSe înlocuiesc. DSe conecteazã corect sau se înlocuiesc. DSe înlocuieºte. DSe reparã sau se înlocuiesc. DSe reparã sau se înlocuieºte. DSe regleazã.

Funcþionare defectuoasã a sistemului de rãcire

Consum anormal de combustibil

DAEWOO M-198 BL3

INFORMAÞII GENERALE MOTOR 1A - 9

DIAGNOZÃ GENERALÃ (Continuare)
Condiþii Cauze probabile DBuºon de golire slãbit. Dªuruburi slãbite la baia de ulei DFiltru de ulei slãbit. DManocontact ulei slãbit. Pierderi de ulei DPierderi pe la simeringul axului cu came. DPierderi la simeringul axului cotit. Consum de ulei în exces DPierderi la garnitura capacului chiuloasei. DGarnitura de chiuloasã distrusã. DSegment blocat. DPiston sau cilindru zgâriat Ulei în camera de ardere DSegment, locaº segment zgâriat. DFantã segment în poziþie necorespunzãtoare. DZgârierea sau distrugerea sistemului de supape. DUlei de vâscozitate necorespunzãtoare. DManocontact ulei slãbit. DLipsã ulei. DFiltru de ulei blocat. Funcþionare defectuasã a sistemului de ungere DFuncþionare proastã a pompei de ulei. DZgârierea sau distrugerea supapei de descãrcare a pompei de ulei. Remediere DSe strânge. DSe strânge. DSe strânge. DSe strânge. DSe înlocuieºte. DSe înlocuieºte. DSe înlocuieºte. DSe înlocuieºte. DSe îndepãrteazã carbonul sau se înlocuieºte. DSe înlocuiesc. DSe înlocuiesc. DSe regleazã. DSe înlocuieºte. DSe schimbã. DSe strânge. DSe completeazã. DSe curãþã. DSe înlocuieºte. DSe înlocuiesc.

Presiune scãzutã a uleiului

Funcþionare defectouasã a ungerii

Presiune scãzutã a uleiului

DAEWOO M-198 BL3

1A - 10 INFORMAÞII GENERALE MOTOR

DIAGNOZÃ GENERALÃ (Continuare)
Condiþii Zgomot de supape Zgomot de segment, cilindru Zgomot la motor Zgomot de bielã Cauze probabile DJoc inadecvat supape. DZgârierea cozii supapei, a ghidului. DSlãbirea arcului supapei. DZgâriere piston, segment sau cilindru. DZgâriere cuzinet de bielã DSlãbire piuliþã bielã. DZgâriere cuzinet maneton. DZgâriere cuzinet palier Zgomot de arbore DSlãbire ºurub capac cuzinet. DJoc excesiv la cuzinetul cu umãr al arborelui cotit. DPresiune redusã a uleiului. Remediere DSe regleazã. DSe înlocuiesc. DSe înlocuieºte. DSe honuieºte / înlocuieºte. DSe înlocuieºte. DSe strânge la cuplul specificat. DSe înlocuiesc. DSe ºlefuieºte sau înlocuieºte. DSe strânge la cuplul specificat. DSe regleazã. DVezi presiune micã ulei.

DAEWOO M-198 BL3

INFORMAÞII GENERALE MOTOR 1A - 11

VERIFICARE NIVEL ULEI
Este necesarã verificarea nivelului la completarea sau schimbarea uleiului. Verificarea uleiului se face cu motorul funcþionând la temperaturã normalã; 1. Dupã oprirea motorului aºteptaþi câteva minute pentru ca uleiul sã se acumuleze în baia de ulei. 2. Se trage joja ºi se verificã nivelul de ulei. 3. Se curãþã joja ºi se introduce înapoi în locaº. 4. Dupã care se scoate din nou joja ºi se face verificarea nivelului de ulei. Important: nivelul de ulei trebuie sã fie între indicaþiile de MIN ºi MAX de pe jojã. 5. Dacã nivelul este sub semnul de MIN se completeazã cu ulei de aceaºi calitate. Important: Dacã verificarea se face cu motorul rece, uleiul nu este acumulat corect în baia de ulei ºi se face o citire greºitã. Aºteptaþi pânã când motorul ajunge la o temperaturã normalã de funcþionare, dupã care faceþi citirea.

2. Demontaþi filtrul ulei (b). 3. Se demonteazã buºonul de golire (c) ºi scurge uleiul.

D102A302

4. Dupã golirea completã buºonul se strânge la 30-40 NSm . 5. Se demonteazã filtru cu ajutorul cheii 09915-47341 (d). D Se demonteazã ansamblul filtru aer/rezonator. D Dupã demontarea ºuruburilor se demonteazã scutul de protecþie. D Se slãbeºte ºurubul capacului pompei de servodirecþie ºi se trage furtunul pompei în faþã. D Se demonteazã filtrul. Important: La fiecare schimbare a uleiului se schimbã ºi filtrul de ulei.

D102A301

SCHIMBAREA ULEIULUI DE MOTOR SAU A FILTRULUI DE ULEI
Dispozitive necesare
09915-47341 Cheie filtru ulei. Dupã verificarea nivelului de ulei, dacã este necesar se face schimbarea lui (inclusiv filtrul de ulei) dupã cum urmeazã; 1. Dupã oprirea motorului, aºteptaþi câteva minute pentru ca uleiul sã se acumuleze în rezervor .

D102A303

DAEWOO M-198 BL3

1A - 12 INFORMAÞII GENERALE MOTOR

VERIFICAREA CURELEI DE DISTRIBUÞIE
Dupã verificarea curelei de distribuþie: întindere, rupturi, zgârieturi, se înlocuieºte dacã este necesar. Important: La fiecare schimbare a curelei de distribuþie se schimbã ºi elementele rolele întinzãtoare.

VERIFICARE CUREA ACCESORII
Se verificã cureaua alternatorului (e), cureaua servo (f), cureaua aer condiþionat (g), la întindere ºi de eventuale rupturi sau zgârieri ºi se înlocuiesc dacã este necesar.

D102A305

2. Folosind cheia de bujii se demonteazã bujiile. 3. Se mãsoarã distanþa între electrozi (k) cu o lerã. Dacã nu este cea corespunzãtoare se regleazã. La montarea unor bujii noi se verificã distanþa dupã care se monteazã.

D102A304

VERIFICARE BUJII
Se verificã distanþa între electrozi, încãrcarea în exces cu carbon a bujiilor ºi dacã este necesar se înlocuiesc. Demontarea ºi verificarea bujiilor se face dupã cum urmeazã: 1. Se scoate cablul de înaltã tensiune de la bujie. Apucaþi de capãt, nu trageþi de cablu (j).
D102A306

DAEWOO M-198 BL3

INFORMAÞII GENERALE MOTOR 1A - 13

VERIFICAREA FILTRULUI DE AER
Îmbâcsirea filtrului de aer duce la slãbirea performanþelor motorului. În special la vehiculele care ruleazã pe drumuri cu praf sau murdare, verificaþi ºi înlocuiþi elementele de filtrare

VERIFICAREA ALIMENTÃRII
Verificarea alimentãrii se face dupã cum urmeazã ; D Se verificã conductele ºi racordurile. D Se verificã conductele de benzinã. D Se verificã strângerea racordurilor.

VERIFICARE FILTRU DE BENZINÃ
Dacã filtrul de benzinã este folosit mai mult decât perioada specificatã, performanþele motorului pot fi diminuate prin înfundarea filtrului de benzinã . Dupã perioada de folosire specificatã se înlocuieºte cu unul nou.

VERIFICARE FURTUNURI
Furtunurile de vacuum, PCV sau canistrã se verificã dupã cum urmeazã ; D Se verificã suprafaþa furtunurilor de deteriorãri prin încãlzire. D Se verificã de rupturi, întreruperi sau înfundare.

DAEWOO M-198 BL3

1A - 14 INFORMAÞII GENERALE MOTOR

SPECIFICAÞII
SPECIFICAÞII GENERALE
Aplicaþie Vitezã Maximã Panta maximã Razã de viraj minimã Alezajul x Cursa Capacitate cilindricã Raport de compresie Putere maximã Cuplu maxim Avans aprindere Aer Condiþionat (ON) Ralanti Aer Condiþionat (OFF) Motor Aprindere Distribuitor Demaror Fãrã plumb Bujii Cu plumb Injecþie combustibil Pompã combustibil Filtru combustibil Sistem ungere Pompã ulei Sistem rãcire Radiator Pompã apã Termostat Element curãþare aer Tobã Baterie Ulei motor Lichid de rãcire Ulei motor Lichid de rãcire Baterie Alternator Demaror Capacitate la ieºire Presiunea la ieºire Capacitate rezervor benzinã Pompã benzinã Demontare motor Schimb ulei (Inclusiv filtru) Schimb ulei (Fãrã filtru) Jojã ulei Descriere 144 km/h 0,420 tan q 4,5 m 68,5 ´ 72,0 mm 796 cm3 9,3 : 1 37,5 KW 68,6 NSm (50,59 lb.ft) (la 4.600 rpm) 5_ BTDC (1-3-2) / 10_ BTDC (1-3-2) 1.000 ± 50 rpm 950 rpm Arbore cu came în cap L-3 Tensiune înaltã (HEI) Tensiune înaltã SD 80 BPR5EY-11, WR8DCX BPR5EY, WR8DC MPI Pompã motor electric Cartuº Tip curgere forþatã Pompã rotativã Tip curgere forþatã Curgere încruciºatã Centrifugalã Tip Pellet Fãrã þesãturã Catalizator, Circuit închis MF SJ Grade SAE 5W30, SAE 10W30, SAE 15W40 Four Seasons 3,0 L 2,7 L 2,5 L 1L 4,0 L 12V-35 AH, 275 CCA 65 A 0,8 kW 90 - 133 L/h 380 kPa 35 L, 38 L

Capacitate vehicul

Informaþii motor

Motor

Capacitate componente motor

Informaþii motor

DAEWOO M-198 BL3

INFORMAÞII GENERALE MOTOR 1A - 15

CURBE DE PERFORMANÞÃ MOTOR

DPutere maximã : 51 PS (37,5 KW) (la 6,000 rpm)

DCuplu maxim : 7 KgSm (68,6 NSm) (la 4,600 rpm)

Cuplu

Putere

Consum

D12A101A

DAEWOO M-198 BL3

CAPITOLUL 1B

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI (SOHC)
ATENÞIE: Deconectaþi cablul de la borna negativ a bateriei, înainte de a demonta sau monta orice unitate electricã sau atunci când lucraþi cu chei sau scule speciale ce pot intra în contact cu terminale electrice. Deconectarea acestui cablu duce la evitarea accidentãrii dumneavoastrã sau avarierii autovehiculului. Cheia de contact trebuie sã fie în poziþia B, mai puþin în cazurile în care se specificã altceva.

CUPRINS
Descriere generalã ºi funcþionare . . . . . . . . . . . . 1B-2 Tip motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1B-2 Ungerea motorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1B-2 Chiulasã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1B-2 Bloc motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1B-3 Arbore cotit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1B-3 Biele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1B-3 Pistoane, segmenþi, bolþ piston . . . . . . . . . . . . . . . 1B-3 Curea distribuþie ºi fulie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1B-4 Suporþi motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1B-4 Localizare componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1B-5 Chiulasã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1B-5 Bloc motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1B-6 Sistem galerie admisie aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1B-7 Cureaua de distribuþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1B-8 Informaþii ºi metode de diagnosticare . . . . . . . 1B-9 Verificarea presiunii de compresie . . . . . . . . . . . . 1B-9 Verificare presiune ulei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1B-9 Reglare joc culbutori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1B-10 Verificarea ºi reglarea distribuþiei . . . . . . . . . . . . 1B-11 Verificarea ºi reglarea aprinderii . . . . . . . . . . . . . . 1B-12 Întreþinere ºi reparare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1B-14 Service pe vehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1B-14 Ansamblu filtru aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Element filtrare aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Furtun ºi supapã ventilaþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galerie admisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galerie evacuare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galerie evacuare (Euro III) . . . . . . . . . . . . . . . . . Cureaua de distribuþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baia de ulei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pompa de ulei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carcasã distribuitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chiulasa ºi garnitura de chiulasã . . . . . . . . . . . . Suporþi motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucºã amortizare faþã motor . . . . . . . . . . . . . . . . Ansamblu motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reparare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chiulasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Componente bloc motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specificaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specificaþii motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specificaþii de strângere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scule speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabel cu scule speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1B-14 1B-15 1B-15 1B-16 1B-18 1B-20 1B-21 1B-23 1B-24 1B-26 1B-28 1B-32 1B-34 1B-35 1B-47 1B-47 1B-59 1B-71 1B-71 1B-73 1B-75 1B-75

DAEWOO M-198 BL2

1B - 2 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI

DESCRIERE ªI FUNCÞIONARE
TIP MOTOR
Este un motor în patru timpi, rãcit cu apã, cu trei cilindri în linie, cu o cilindree de 796cc. (68,5´72,0mm). Model motor (Specificaþii) Putere maximã (kw/rpm) Cuplu maxim (NSm/rpm) Raport compresie F8C Tip SOHC / 2 supape (MPI) 37,5 / 5.900 68,6 / 4.600 9,3 : 1

UNGEREA MOTORULUI
Ungerea motorului este de tipul ceaþã de ulei, presiunea fiind realizatã de pompa de ulei. Pompa de ulei este de tip trohoid ºi se aflã montatã pe arborele cotit spre partea cu fulia (a). Uleiul este aspirat prin sorb (b) ºi trimis prin pompa (c) cãtre filtrul de ulei (d). Uleiul filtrat parcurge douã circuite prin blocul motor. Prin unul din circuite (e) uleiul ajunge la cuzineþii de palier ai arborelui cotit. De acolo uleiul este livrat cãtre cuzineþii manetoanelor prin intermediul canalizaþiilor de ungere prelucrate în arborele cotit, de unde prin orificiile prevãzute la capetele bielelor, va asigura ungerea pistoanelor, segmenþilor ºi a cilindrilor (f). Prin celãlalt circuit (g), uleiul ajunge în chiulasã unde asigurã ungerea culbutorilor (i), supapelor (j), axului cu came (k), etc.
D102B003

Camerele de ardere au spaþiu de turbulenþã mãrit pentru creºterea eficienþei arderii, iar galeria de admisie ºi cea de evacuare se aflã dispuse transversal faþã de chiulasã. Culbutorii au o miºcare sus-jos pentru închiderea ºi deschiderea supapelor de admisie ºi evacuare comandatã de axul cu came atât pentru admisie cât ºi pentru evacuare.

D102B002

CHIULASA
Chiulasa este realizatã dintr-un aliaj din aluminiu turnat pentru o bunã duritate ºi o greutate cât mai redusã oferind sprijin pentru o dispunere în linie a axelor culbutorilor (h) ºi a axului cu came (k).

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 3

BLOCUL MOTOR
Este cea mai mare componentã a motorului ºi are toate piesele necesare ataºate pe suprafaþa sa exterioarã. În interior se aflã cilindrii ale cãror suprafeþe sunt honuite. La exterior sunt prevãzute canalizaþii ale circuitului de rãcire cât ºi ale celui de ungere. Blocul motor este realizat din fontã turnatã înalt aliatã.

PISTOANE, SEGMENÞI ªI BOLÞURI
Pistoanele
Pistoanele (r) sunt realizate din aliaj de aluminiu turnat care este uºor ºi are o excelentã conductivitate termicã pentru a corespunde cerinþelor impuse de o miºcare continuã, cu vitezã mare.

ARBORELE COTIT
Arborele cotit (m) este cel care converteºte miºcarea rectilinie în miºcare de rotaþie prin intermediul bielelor (n), care transmit puterea generatã prin ardere. La unul din capetele sale se aflã pompa de ulei, fulia ºi roata de distribuþie iar la celãlalt se aflã simeringul ºi volantul. Pentru a face faþã solicitãrilor de încovoiere ºi torsiune, acesta este prelucrat dintr-un oþel special, înalt aliat. Cuzineþii (o) sunt realizaþi dintr-un material pe bazã de aluminiu. Cuzinetul palierului (nr3), (p) este de tip cu guler.

Segmenþii
Doi segmenþi de compresie (s) ºi unul de ungere (t) ce se aflã montaþi în canalele prevãzute în pistoane ºi au scopul menþinerii unei etanºeitãþi corespunzãtoare în timpul miºcãrii rapide a pistonului. Au rol critic în cea ce priveºte presiunea de compresie, consumul de ulei, compresia, explozia, asupra performanþelor motorului.

Bolþurile de piston
Bolþul de piston (u) nu este fixat nici în bielã nici pe piston, fiind fixat la capete cu ajutorul siguranþelor (v). Are rolul de a transmite puterea de la capãtul pistonului la bielã.

D102B004

D102B005

BIELELE
Bielele (n) sunt fabricte din oþel forjat, au profilul secþiunii de tip „I'', capãtul mare este demontabil, legãtura cu arborele cotit fãcându-se prin intermediul cuzineþilor (q).

DAEWOO M-198 BL2

1B - 4 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI

CUREAUA DE DISTRIBUÞIE ªI ROATA
Cureaua de distribuþie face legãtura dintre roata axului cu came (w) ºi roata de distribuþie a arborelui cotit. Cureaua de distribuþie menþine sincronizarea miºcãrii axului cu came ºi a arborelui cotit. Deasemenea ea antreneazã ºi pompa de apã (y). Roata de întindere (z) a curelei de distribuþie, menþine întinderea corectã a curelelei de distribuþie. Cureaua de distribuþie nu trebuie sã fie lubrificatã.

SUPORÞII MOTORULUI
Au rolul de reduce vibraþiile motorului ºi cele ale impactului rulajului asupra acestuia. Suporþii sunt în partea din faþã a motorului, în dreapta ºi în spatele motorului ºi un suport cutie de vitezã pe partea cutiei de vitezã.

D102B007

D102B006

D102B008

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 5

LOCALIZARE COMPONENTE
CHIULASÃ

D12B4011

1 2 3 4 5 6

Capac umplere ulei Capac chiulasã Capac chiulasã (Euro III) Carcasã distribuitor Ax cu came Culbutor evacuare

7 Garniturã chiulasã 8 Chiulasã 9 Culbutor admisie 10 Supapã evacuare 11 Supapã admisie

DAEWOO M-198 BL2

1B - 6 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI

BLOC MOTOR

D21B0011

1 2 3 4 5

Tub ghid jojã ulei Piston Bielã Bloc motor Filtru ulei

6 Volant 7 Arbore cotit 8 Baia de ulei 9 Sorb pompã ulei 10 Ansamblu pompã ulei

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 7

GALERIA ªI SISTEMUL DE ALIMENTARE CU AER

EURO III

D21B0021

1 Galeria de admisie 2 Recirculare gaze evacuare (EGR) Conductã 3 Recirculare gaze evacuare (EGR) supapã ºi bobinã 4 Ansamblu corp acceleraþie 5 Ansamblu filtru aer 6 Rezonator

7 8 9 10 11 12

Tub aerisire Senzor oxigen Galeria de evacuare Scut galerie evacuare Scut galerie evacuare (Euro III) Galeria de evacuare (Euro III)

DAEWOO M-198 BL2

1B - 8 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI

CUREAUA DE DISTRIBUÞIE ªI SUPORÞI MOTOR

D12B4041

1 2 3 4 5 6 7 8

Bloc amortizare suport motor Braþ intermediar suport motor Braþ suport motor Braþ suport cutie de viteze Amortizor suport cutie de viteze Braþ suport faþã motor Bucºã amortizor faþã suport motor Curea de distribuþie

9 Întinzãtor curea de distribuþie 10 Roatã arbore cotit 11 Capac superior curea de distribuþie 12 Capac inferior curea de distribuþie 13 Fulie arbore cotit 14 Braþ inferior suport motor 15 Braþ superior suport motor

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 9

INFORMAÞII ªI METODE DE DIAGNOSTICARE
VERIFICAREA PRESIUNII DE COMPRESIE
Scule necesare
09915-64510 Compresmetru Presiunea de compresie se verificã dupã cum urmeazã: 1. Se încãlzeºte motorul pânã la temperatura normalã de funcþionare (Temperaturã lichid rãcire: 80-90_C ). 2. Se opreºte motorul ºi se scoate fiºa ºi bujia . 3. Se deconecteazã conectorul senzorului optic al distribuitorului. 4. Se introduce compresiometrul în orificiul bujiei 09915-64510 (a).

VERIFICAREA PRESIUNII ULEIULUI
Scule necesare
09915-77310 Manometru ulei Verificarea presiunii se face dupã cum urmeazã: D Se verificã nivelul de ulei ºi se completeazã dacã este necesar. D Se înlocuieºte uleiul dacã este diluat, uzat sau decolorat. D Se verificã pierderile ºi se reparã dacã este necesar. Se verificã presiunea de compresie dupã cum urmeazã: 1. Se demonteazã manocontactul din blocul motor. 2. Se monteazã un manometru 09915-77310 (c) în locul manocontactului.

D12B301A D12B302A

5. Se debreiazã (pentru a uºura sarcina demarorului), se apasã pedala de acceleraþie complet pentru a deschide acceleraþia la maxim. 6. Se acþioneazã motorul cu demarorul ºi se citeºte cea mai mare presiune de pe compresmetru. D Diferenþa valorii mãsurate dintre cilindri este 98,06 kPa sau mai puþin. D La verificare faceþi legãtura perfectã dintre compresmetru ºi gaura bujiei. Presiunea de compresie - 400 rpm Unitate kPa Standard 1.225,75 Limitã 1.176,721.274,78

3. Se porneºte motorul ºi se încãlzeºte pânã la temperatura normalã de funcþionare. 4. Se tureazã motorul la 2.000 rpm ºi se citeºte presiunea. Reper Presiune ulei- 2.000rpm Unitate kPa Standard 245,15-294,18

5. Dupã verificare, se etanºeazã filetul manocontactului cu bandã de etanºare ºi se strânge la cuplul specificat 12-16 Nm. 6. Se porneºte motorul ºi se verificã sã nu curgã ulei pe la manocontact.

7. Dupã verificare se monteazã la loc piesele demontate.

DAEWOO M-198 BL2

1B - 10 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI

REGLAJUL JOCULUI CULBUTORILOR
Se face reglajul dupã cum urmeazã: 1. Se demonteazã ansamblul filtru/rezonator ºi piesele montate pe capacul chiulasei. 2. Se demonteazã capacul chiulasei. 3. Se roteºte arborele cotit pânã când cilindrul nr. 1 ajunge în compresie la punctul mort superior. (Când semnul de pe roata de distribuþie a arborelui cotit (d) este aliniat cu semnul triunghiular de pe capacul curelei de distribuþie (e) ºi semnul de pe roata arborelui cotit (f) este aliniat cu semnul de pe carcasa pompei de ulei (g), cilindrul nr.1 se aflã pe direcþia secvenþei de aprindere).

D102B304

6. Se verificã jocul culbutorilor la cilindrul Nr.1 poziþionat în punctul mort superior evacuare. Starea Punct mort superior evacuare Cilindrul Nr.1 Cilindrul Nr. Admisie Evacuare 1 f f f 2 3 f

Q f Indicã locul unde se face verificarea ºi reglarea jocului la culbutori. D Se verificã ºi se regleazã jocul la culbutori (i) folosind lera (j).
D102B303

4. Se verificã ºi se regleazã jocul la culbutori pentru cilindrul 1. Starea Compresie la punctul mort superior Cilindru Nr.1 Cilindrul nr. Admisie Evacuare 1 f f 2 f f
D102B305

3

Q f Indicã locul unde se poate face verificarea ºi reglajul culbutorilor. 5. Dupã verificarea ºi reglarea jocului la culbutori pentru cilindrul Nr.1, poziþionaþi cilindrul Nr.1 în punctul mort superior de evacuare, prin rotirea arborelui cotit cu 360°.

D102B306

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 11
Valoarea mãsuratã a jocului la culbutori trebuie sã fie valoarea specificatã, dacã nu, se regleazã. Important: În cazul motorului cald, acesta se aduce în punctul în care porneºte ventilatorul electric, dupã care se opreºte, iar dupã 20-30 min. se trece la reglaj. Unit: mm Starea Rece Joc la culbutori Cald
Admisie Evacuare Admisie Evacuare

VERIFICAREA ªI REGLAREA APRINDERII
Notã: Aprinderea nu poate fi reglatã pentru Sistemul de aprindere direct. Verificarea ºi reglarea aprinderii se face dupã cum urmeazã: 1. Se încãlzeºte motorul pânã la o temperaturã normalã de funcþionare. 2. Se opresc lãmpile ºi sistemul audio ºi se poziþioneazã levierul de viteze în poziþia neutral.

Valoare specificatã 0,15 - 0,02 0,32 - 0,02 0,25 - 0,02 0,42 - 0,02

8. Se slãbeºte piuliþa de blocare ºi se regleazã jocul la culbutori prin rotirea ºurubului de reglaj la stânga sau la dreapta (k) .

D12B3081

D102B307

3. Conectaþi terminalul A ºi terminalul C al conectorului ALDL folosind un cablu (m) sau conectaþi scanner-ul (n) la conectorul ALDL. 4. Conectaþi lampa stroboscopicã (o) la fiºa de înaltã tensiune a cilindrului Nr. 1 ºi se verificã aprinderea. Stare Avans - la 950rpm Valoare specificatã 10_ BTDC

Important: La flash-ul lãmpii stroboscopice, dacã semnul fuliei arborelui cotit (p) este la semnul (10) pentru verificarea aprinderii, avansul la aprindere este 10_ BTDC.

D102B309

DAEWOO M-198 BL2

1B - 12 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI
2. Se roteºte arborele cotit în sens orar, se aliniazã semnul (d) al fuliei arborelui cotit (c) cu semnul 0 (e) pentru a verifica distribuþia de pe capacul inferior al curelei de distribuþie.

D102B310

5. Dacã timpul de aprindere nu este corect, se slãbesc ºuruburile distribuitorului ºi se regleazã prin rotirea carcasei distribuitorului (s).

D102B313

3. Se verificã dacã semnul (f) de pe roata arborelui cu came este aliniat cu semnul triunghiular (g) de pe capacul spate al curelei de distribuþie. Important: Semnul (f) trebui sã fie aliniat cu semnul (g) pentru a avea o distribuþie normalã.

D102B311

VERIFICAREA ªI REGLAREA DISTRIBUÞIEI
Verificarea ºi reglarea distribuþiei se face dupã cum urmeazã: 1. Dupã demontarea farului, se slãbesc ºuruburile (a) ºi se demonteazã capacul superior faþã al curelei de distribuþie (b).
D102B314

D102B312

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 13
Verificarea ºi reglarea distribuþiei se face dupã cum urmeazã: 1. Se slãbesc ºuruburile ºi se demonteazã fulia curelei de distribuþie (c). La slãbirea ºuruburilor se foloseºte ºurubelniþa (h) cum este arãtat în figurã. 4. Folosind ºurubul, rotiþi în sens orar arborele cotit pentru a alinia semnul (m) cu semnul roþii arborelui cotit (n) pe carcasa pompei de ulei, apoi, se roteºte arborele cu came pentru a alinia semnul (f) cu semnul (g).

D102B315 D102B318

2. Se demonteazã tubul de ghidare jojã ulei (i) ºi capacul faþã inferior al curelei de distribuþie (j).

5. Se monteazã cureaua de distribuþie (l) ºi întinzãtorul (k). (Nu se strânge definitiv ºurubul întinzãtorului). Se roteºte în sens orar arborele cotit de douã ori, ºi se aliniazã semnul (m) cu semnul (n) ºi se strânge ºurubul întinzãtorului 15-23 NSm.

D102B316

3. Se demonteazã întinzãtorul (k) ºi cureaua de distribuþie (l). 6. Se monteazã piesele ce s-au demontat.

D12B319A

D102B317

DAEWOO M-198 BL2

1B - 14 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI

ÎNTREÞINERE ªI REPARARE SERVICE PE VEHICUL
ANSAMBLUL FILTRU AER
Demontare
1. Se demonteazã furtunul de admisie aer ºi conectorul electric al carcasei filtrului. D Se demonteazã colierul (1). D Se demonteazã furtunul admisie aer (2) de pe carcasa filtrului.

D12B5011

2.

Se demonteazã filtrul de aer, rezonatorul ºi ansamblul furtunurilor admisie aer. D Se demonteazã ºurubul tubului admisie aer (1). D Se demonteazã piuliþele carcasei filtrului (2). D Se demonteazã filtrul aer, rezonatorul de pe suportul (a). a. Suport.

D12B5021

3. Se demonteazã filtrul de aer, rezonatorul ºi tubul de admisie separat. D Se demonteazã tubul de aer apãsând clema capacului rezonatorului (a). a. Clemã. D Se demonteazã rezonatorul de pe filtrul de aer apãsând clema (b). b. Clemã.

D12B5031

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 15 Montare
1. Se monteazã invers ca la demontare. 2. Se monteazã ºuruburile ºi piuliþele.

Strângere
D Se strâng ºuruburile (a) la cuplul 7-9 NScm.

D12B5041

ELEMENT FILTRARE AER
Demontare
1. Demontare element filtru aer. D Se demonteazã ºuruburile (1). D Se demonteazã carcasa superioarã a filtrului împreunã cu carcasa (2) ºi senzorul de temperaturã admisie. D Se demonteazã elementul de filtrare aer (3).

D12B5051

Montare
1. Se monteazã în ordine inversã ca la demontare.

D12B5061

FURTUN ªI SUPAPÃ VENTILAÞIE POZITIVÃ A MOTORULUI
Demontare
1. Se demonteazã furtunul de ventilare capac chiulasã (PCV). D Se demonteazã furtunul (1). D Se demonteazã furtunul de pe capacul chiulasei (2). D Se demonteazã furtunul de pe galeria inferioarã de admisie (3). D Se demonteazã furtunul ºi supapa PCV (4).

D102B507

DAEWOO M-198 BL2

1B - 16 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI
2. Se demonteazã supapa PCV. D Se demonteazã supapa PCV (1). D Se verificã tubul pentru eventuale deteriorãri. D Se verificã orificiul supapei PCV. (La suflare, aerul trebuie sã treacã numai în sensul arãtat de sãgeatã).

D102B508

Montare
1. Se monteazã în ordine inversã ca la demontare.

D12B507A

GALERIE ADMISIE
Demontare
1. Se elibereazã presiunea din sistemul de alimentare. Vezi Capitolul 1F. 2. Se deconecteazã cablul de la borna negativ a bateriei. 3. Se demonteazã filtrul de aer, rezonatorul ºi ansamblul de furtunuri admisie. 4. Se demonteazã furtunul inferior al radiatorului pentru a goli lichidul de rãcire (a). Vezi Capitolul 1D. 5. Se demonteazã ansamblul corpului de acceleraþie (b). Vezi Capitolul 1F. 6. Se demonteazã furtunul ºi supapa PCV. 7. Se demonteazã rampa de injecþie ºi injectoarele (d). Vezi capitolul 1F. 8. Se demonteazã solenoidul supapei EGR.

D12B5091

D12B5101

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 17
9. Se demonteazã cablul, conectorii electrici ºi tubul de vacuum. D Se slãbeºte piuliþa de blocare ºi se demonteazã cablul de acceleraþie (1). D Se demonteazã conectorul senzorului MAP (2). D Se demonteazã conectorul solenoidului canistrei de vacuum (3). D Se demonteazã furtunul de vacuum de la servofrânã (4). D Se demonteazã tubul de vacuum al senzorului MAP (5). D Se demonteazã conectorul senzorului IAT. D Se demonteazã ºuruburile de prindere ale galeriei principale de admisie.

D12B5111

10. Se demonteazã suportul auxiliar al galeriei de admisie. D Se demonteazã ºurubul superior (1). D Se demonteazã piuliþa inferioarã (2). D Se demonteazã suportul auxiliar (3).

D102B512

11. Se demonteazã galeria de admisie. D Se demonteazã piuliþele (1). D Se demonteazã galeria de admisie de pe chiulasã (2).

D102B513

DAEWOO M-198 BL2

1B - 18 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI
12. Se demonteazã garnitura galeriei de admisie. D Se demonteazã garnitura de pe galeria de admisie (1). Important: Se demonteazã cu atenþie garnitura trãgând de partea superioarã (a). D Se verificã garnitura de eventuale deteriorãri.

D102B514

Montare
1. Se monteazã invers ca la demontare. D Se monteazã corect garnitura galeriei de admisie. 2. Se monteazã piuliþele galeriei de admisie dupã cum este arãtat în figurã.

Strângere
15-19 NSm Se strâng piuliþele la cuplul 15-19 NSm. Important: Se strâng prima datã piuliþele suportului apoi celelalte piuliþe. 15-19 NSm
D12B515A

a. Piuliþe suport.

3. Se monteazã ºuruburile/piuliþele.

Strângere
D Se strânge piuliþa de fixare suport auxiliar la cuplul 15-19 NSm (a). D Se strânge piuliþa de fixare a suportului auxiliar la cuplul 18-22 NSm (b).

D12B516A

GALERIA DE EVACUARE
Demontare
Atenþie: Nu se demonteazã componentele galeriei de evacuare, atunci când este încinsã. 1. Se demonteazã ansamblul filtru aer ºi rezonator. 2. Se demonteazã fiºele de aprindere ºi conectorul senzorului de oxigen. D Se deconecteazã fiºele bujiilor (1). D Se deconecteazã senzorul de oxigen (2).
D102B517

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 19
3. Se demonteazã conducta de evacuare faþã de pe galeria de evacuare. D Se demonteazã piuliþele (1). D Se demonteazã garnitura ºi conducta (2).

D102G501

4. Se demonteazã scutul de protecþie ºi galeria de evacuare. D Se demonteazã ºuruburile (1). D Se demonteazã scutul galeriei de admisie (2). D Se demonteazã ºuruburile ºi piuliþele (3). D Se demonteazã galeria de admisie (4). D Se demonteazã garnitura (5). D Se verificã garnitura de eventuale deteriorãri.

D102B518

Montare
17-27 NSm 1. Se monteazã invers ca la demontare. 2. Se monteazã ºuruburile ºi piuliþele galeriei de evacuare dupã cum este arãtat în figurã. 3. Se monteazã ºuruburile ºi piuliþele galeriei de evacuare.

Strângere
D Se strâng ºuruburile ºi piuliþele galeriei de evacuare la cuplul 17-27 NSm (a). D Se strâng ºuruburile scutului galeriei de evacuare la cuplul 8-12 NSm (b).
D12B519A

8-12 NSm

Strângere
Se strâng ºuruburile ºi piuliþele evacuare la cuplul 25-35 NSm (a). galeriei de

D12B520A

DAEWOO M-198 BL2

1B - 20 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI

GALERIA DE EVACUARE (EURO III)
Demontare
Atenþie: Nu se demonteazã componentele galeriei de evacuare, atunci când este încinsã. 1. Se demonteazã ansamblul filtru aer ºi rezonator. 2. Se demonteazã fiºele de aprindere ºi conectorul senzorului oxigen. 3. Se demonteazã scutul de protecþie al galeriei de evacuare.

Strângere
MAA1B010

D Se strâng ºuruburile scutului galeriei de evacuare la 8-12 NSm. 4. Se demonteazã precatalizator. conducta de evacuare din

Strângere
D Se strâng piuliþele conductei evacuare la 25-35 NSm.

MAA1B020

5. Se demonteazã precatalizator.

galeria

de

evacuare

din

Strângere
D Se strâng ºuruburile ºi piuliþele galeriei de evacuare la 17-27 NSm. Notã montare Strângerea ºuruburilor ºi piuliþelor se face dupã cum se aratã în figurã.

MAA1B030

6.

Se demonteazã precatalizator.

galeria

de

evacuare

din

Strângere
D Se strâng ºuruburile precatalizatorului la 25-35 NSm. 7. Se monteazã invers ca la demontare.

MAA1B040

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 21

CUREAUA DE DISTRIBUÞIE
Demontare
1. Se deconecteazã cablul de la borna negativ a bateriei. 2. Se demonteazã farul dreapta. Vezi Capitolul 9B. 3. Se demonteazã cureaua alternatorului, cureaua compresorului A/C ºi pompei servodirecþie, dacã este echipat. 4. Se demonteazã capacul superior al curelei de distribuþie. D Se demonteazã ºuruburile (1). D Se demonteazã capacul (2). 5. Se demonteazã roata dreapta. Vezi Capitolul 2E. 6. Se aliniazã semnul roþii arborelui cotit ºi roþii axului cu came. D Folosind ºurubul fuliei arborelui cotit, se roteºte în sens orar arborele cotit, pânã când semnul de pe roata axului cu came este aliniat cu semnul de sus al capacului spate curea de distribuþie (1). a. Semnul de pe roata axului cu came. b. Semnul de sus al capacului spate curea de distribuþie.

D102B521

D102B522

7. Se demonteazã fulia arborelui cotit D Se demonteazã ºurubul fuliei arborelui cotit (1). D Pentru a demonta ºurubul, se foloseºte o ºurubelniþã (a) aºa cum este arãtat în figurã. D Se demonteazã fulia arborelui cotit (2).

D102B523

8. Se demonteazã tubul de ghidare al jojei de ulei ºi capacul curelei de distribuþie de sub capac. D Se demonteazã ºuruburile (1). D Se demonteazã tubul de ghidare al jojei de ulei ºi al capacului inferior faþã al curelei de distribuþie (2). D Se demonteazã ºuruburile (3). D Se demonteazã capacul inferior faþã al curelei de distribuþie (4).

D102B524

DAEWOO M-198 BL2

1B - 22 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI
9. Se demonteazã cureaua de distribuþie. D Se slãbeºte ºurubul întinzãtorului curelei de distribuþie (1). D Se demonteazã cureaua de distribuþie (2). Important: Dacã este necesarã schimbarea curelei de distribuþie se schimbã obligatoriu ºi întinzãtorul curelei.

D102B525

Montare
Important: Dacã este necesarã schimbarea curelei de distribuþie se schimbã obligatoriu ºi întinzãtorul curelei. 1. Se monteazã în ordine inversã ca la demontare. Important: Dacã axul cu came sau arborele cotit se rotesc în timpul instalãrii curelei de distribuþie, trebuie sã se regleze distribuþia. 2. Se strânge ºurubul întinzãtorului curelei de distribuþie. 15-23 NSm
D12B526A

Strângere
Se strânge ºurubul întinzãtorului la cuplul 15-23 NSm. Important: Se roteºte de douã ori arborele cotit pentru a alinia semnul de pe roata axului cu came cu semnul de pe capacul spate al curelei de distribuþie ºi se strânge ºurubul întinzãtorului. a. Semnul de pe roata axului cu came. b. Semnul de pe capacul spate.

3. Se monteazã ºuruburile.

Strângere
D Se strâng ºuruburile capacului inferior faþã al curelei de distribuþie la cuplul 9-12 NSm (1). D Se strânge ºurubul de susþinere al tubului jojei de nivel ulei la cuplul 9-12 NSm (2). D Se strâng ºuruburile capacului superior faþã al curelei de distribuþie la cuplul 9-12 NSm (3).

D12B527A

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 23
65-75 NSm 4. Se monteazã ºurubul fuliei arborelui cotit. D Când se monteazã ºurubul se foloseºte ºurubelniþa dupã cum este arãtat în figurã (a).

Strângere
Se stânge ºurubul fuliei arborelui cotit la cuplul 65-75 NSm.

D12B528A

BAIA DE ULEI
Demontare
1. Se goleºte uleiul. 2. Se demonteazã conducta faþã de evacuare de pe galeria de admisie. D Se demonteazã piuliþele (1). D Se demonteazã garnitura (2).

D102G501

3. Se demonteazã placa inferioarã ambreiajului. D Se demonteazã ºuruburile (1). D Se demonteazã placa (2).

a

carcasei

D102B529

2

4. Se demonteazã baia de ulei. D Se demonteazã ºuruburile ºi piuliþele (1). D Se scoate baia de ulei (2). D Se curãþã baia de ulei ºi suprafeþele de etanºare bloc motor. D Se curãþã ºuruburile bãii de ulei. D Se curãþã gãurile ºuruburilor bãii de ulei din blocul motor.

D102B530

DAEWOO M-198 BL2

1B - 24 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI Montare
4-7 NSm 9-12 NSm 1. Se monteazã în ordine inversã ca la demontare. Important: Se monteazã baia de ulei în primele 5 minute de la aplicarea lichidului pe garniturã. 2. Se monteazã ºuruburile ºi piuliþele.

Strângere
D Se strâng ºuruburile ºi piuliþele la 9-12 NSm (a). D Se strâng ºuruburile plãcii capacului inferior al ambreiajului la 4-7 NSm (b).
D12B531A

3. Se monteazã piuliþele conductei de evacuare faþã.

Strângere
Se strâng piuliþele conductei la cuplul 25-35 NSm.

D12B520A

POMPA DE ULEI
Demontare
1. Se deconecteazã cablul de la borna negativ a bateriei. 2. Se demonteazã cureaua de distribuþie ºi întinzãtorul. 3. Se demonteazã roata axului cu came. D Se demonteazã ºuruburile (1). D Se demonteazã roata de pe axul cu came (2).

D102B532

4. Se demonteazã capacul spate al curelei de distribuþie. D Se demonteazã ºuruburile (1). D Se demonteazã capacul din spate al curelei.

D102B533

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 25
5. Se demonteazã baia de ulei. 6. Se demonteazã sorbul pompei de ulei. D Se demonteazã ºuruburile (1). D Se demonteazã capacul din spate al curelei de distribuþie (2).

D102B534

7. Se demonteazã roata arborelui cotit ºi ºuruburile pompei de ulei. D Se demonteazã roata de pe arborele cotit (1). D Se demonteazã ºuruburile pompei de ulei (2).

2

2
D102B535

8. Se demonteazã suportul compresorului de aer condiþionat A/C. D Se demonteazã ºurubul suportului compresorului A/C (a). 9. Se demonteazã pompa de ulei (1). D Se curãþã suprafeþele de îmbinare a pompei cu blocul motor. D Se demonteazã simeringul pompei de ulei (b). D Se verificã simeringul pentru eventuale deteriorãri.

D102B536

Montare
1. Se monteazã în ordine inversã ca la demontare. 2. Se monteazã o nouã garniturã de pompã ulei. Dacã simeringul arborelui cotit este deteriorat se înlocuieºte. 3. Se monteazã simeringul dupã cum este arãtat în figurã. a. Simering. b. Suprafaþã de contact carcasã pompã de ulei..
D102B537

DAEWOO M-198 BL2

1B - 26 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI
4. Se monteazã ºuruburile ºi sorbul pompei de ulei.

Strângere
9-12 NSm Se strâng ºuruburile sorbului pompei la cuplul 9-12 NSm.

D12B538A

5. Se monteazã pompa de ulei, ºuruburile capacului pompei de ulei ºi capacul din spate al curelei de distribuþie. a. ªuruburile capacului pompei de ulei. b. ªuruburile capacului din spate ale curelei de distribuþie.

Strângere
Se strâng ºuruburile la 9-12 NSm.

D12B539A

6. Se monteazã ºurubul ºi roata arborelui cotit.

Strângere
Se strânge ºurubul roþii arborelui cotit la 50-60 NSm.

D12B540A

CARCASÃ DISTRIBUITOR
DW 150-020 Dispozitiv montare/demontare piuliþe carcasã distribuitor. Demontare 1. Se demonteazã distribuitorul. Vezi Capitolul 1E. 2. Se demonteazã capacul vasului de expansiune (1). Se demonteazã furtunul inferior al radiatorului (2). Vezi Capitolul 1D.
D102D501

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 27
3. Se deconecteazã conectorii electrici. D Se deconecteazã clema cablurilor de alimentare (1). D Se deconecteazã senzorul de temperaturã al lichidului de rãcire motor (2). D Se deconecteazã conectorul senzorului de temperaturã al lichidului de rãcire (3). D Se deconecteazã conectorul supapei IAC (4). D Se deconecteazã conectorul senzorului de poziþie al clapetei de acceleraþie (5).
D102B542

4. Se deconecteazã furtunurile. D Se deconecteazã furtunul tur de lichid de rãcire (1). D Se deconecteazã furtunul retur de lichid de rãcire (2). D Se deconecteazã furtunul de vacuum (3). D Se deconecteazã furtunul superior al radiatorului (4). D Se deconecteazã furtunul radiatorului de încãlzire (5).
D102B543

5. Se demonteazã suportul galerie admisie. D Se demonteazã ºuruburile (1). D Se demonteazã piuliþele (2). D Se demonteazã ºurubul ºi clema (3). D Se demonteazã suportul principal (4).

D102B544

6. Se monteazã distribuitorul. D Se monteazã ºuruburile (1). D Se monteazã piuliþele (2). Important: Folosind dispozitivul de montare/demontare piuliþe distribuitor DW 150-020, se demonteazã piuliþele inferioare ale distribuitorului. D Se demonteazã distribuitorul ºi garnitura (3).

D102B545

DAEWOO M-198 BL2

1B - 28 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI
7. Se demonteazã senzorul de temperaturã al lichidului de rãcire, termostatul din carcasa distribuitorului. D Se demonteazã senzorul de temperaturã al lichidului de rãcire (1). D Se demonteazã senzorul de temperaturã al lichidului de rãcire (2). D Se demonteazã ºuruburile (3). D Se demonteazã carcasa termostatului (4). D Se demonteazã termostatul ºi garnitura.
D102B546

Montare
9-12 NSm 1. Se monteazã în ordine inversã ca la demontare. D Dacã garnitura distribuitorului este deterioratã se înlocuieºte cu una nouã. 2. Se monteazã ºuruburile ºi piuliþele.

Strângere
9-12 NSm 18-22 NSm
D12B547A

D Se strâng ºuruburile ºi piuliþele carcasei distribuitorului la cuplul 9-12 NSm (a). D Se strâng ºuruburile suportului principal al galeriei de admisie (M10) la cuplul 9-12 NSm (b). D Se strânge ºurubul suportului principal al galeriei de admisie (M12) la cuplul 18-22 NSm (c). D Se strânge piuliþa suportului principal al galeriei de admisie la cuplul 9-12 NSm (d).

CHIULASÃ ªI GARNITURÃ DE CHIULASÃ
Demontare
1. Se elibereazã presiunea din sistemul de alimentare cu benzinã. Vezi Capitolul 1F. 2. Se deconecteazã cablul de la borna negativ a bateriei. 3. Se demonteazã ansamblul filtru aer ºi rezonator. 4. Se demonteazã capacul vasului de expansiune (a). Se deconecteazã furtunul inferior de la radiator ºi se goleºte sistemul (b). Vezi Capitolul 1D.
D102D5.011

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 29
5. Se deconecteazã conectorii injectoarelor ºi rampa . d. Conectorii electrici ai injectoarelor. e. Rampa injectoarelor.

D12B5481

6. Se deconecteazã cablurile, conectorii electrici ºi furtunurile. D Se deconecteazã cablul de acceleraþie (1). D Se deconecteazã senzorul MAP (2). D Se deconecteazã contactul bobinei canistrei (3). D Se deconecteazã furtunul de vacuum (4). D Se deconecteazã furtunul de vacuum al senzorului MAP (5).

D12B5111

D102B549

7. Se deconecteazã conectorii electrici ºi fiºele de înaltã tensiune. D Se deconecteazã fiºele de înaltã tensiune de la bujii ºi distribuitor (1). D Se deconecteazã conectorul senzorului de lichid de rãcire (2). D Se deconecteazã conectorul senzorului de lichid de rãcire (3). D Se deconecteazã conectorul senzorului de oxigen (4). D Se deconecteazã conectorul supapei IAC (5). D Se deconecteazã senzorul de poziþie al clapetei de acceleraþie (6). D Se deconecteazã conectorii electrici injectoarelor (7). D Se deconecteazã conectorul senzorului optic. D Se demonteazã bobina EGR. ai

D102B550

DAEWOO M-198 BL2

1B - 30 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI
8. Se demonteazã furtunul de lichid de rãcire ºi furtunul de vacuum. D Se demonteazã furtunul de retur lichid de rãcire de pe corpului clapetei de acceleraþie (1). D Se demonteazã furtunul de vacuum (2). D Se demonteazã furtunul superior al radiatorului de la carcasa termostatului (3). D Se demonteazã furtunul tur al radiatorului de încãlzire de la carcasa termostatului (4). D Se demonteazã furtunul de vacuum al solenoidului EGR.
D102B551

9. Se demonteazã cureaua de distribuþie. 10. Se demonteazã roata de distribuþie a axului cu came. D Se demonteazã roata de distribuþie (2) a axului cu came. D Se demonteazã roata de pe axul cu came (1).

D102B532

11. Se demonteazã capacul din spate al curelei de distribuþie ºi conducta faþã evacuare. D Se demonteazã ºuruburile (1). D Se demonteazã capacul spate de pe chiulasã (2). D Se demonteazã piuliþele (3). D Se demonteazã garnitura (4).

D102B552

12. Se demonteazã furtunul senzorului MAP, supapa PCV ºi furtunurile. D Se demonteazã furtunul senzorului MAP (1). D Se demonteazã furtunul ºi supapa PCV (2). D Se demonteazã buºonul de umplere cu ulei (3).

D102B553

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 31
13. Se demonteazã capacul chiulasei. D Se demonteazã ºuruburile (1) ale capacului de chiulasã. D Se demonteazã garnitura capacului de chiulasã (2).

D102B554

D102B555

14. Se demonteazã capacul chiulasei. D Se slãbesc ºuruburile chiulasei în ordinea arãtatã în figurã. D Se demonteazã ºuruburile (1) ale chiulasei. D Se demonteazã ansamblul chiulasã de pe blocul motor, galeria de admisie/evacuare, corpul de acceleraþie, carcasa distribuitorului ºi garnitura chiulasei (2). D Se verificã pentru eventuale defecþiuni garnitura de chiulasã. D Se curãþã suprafaþa de contact dintre chiulasã ºi blocul motor. D Se curãþã ºuruburile chiulasei.

2

D102B556

85-90 NSm

Montare
1. Se monteazã în ordine inversã ca la demontare. 2. Se monteazã o nouã garniturã de chiulasã. 3. Se monteazã ºuruburile chiulasei în ordinea arãtatã în figurã.

Strângere
Se strâng ºuruburile chiulasei la cuplul 85-90 NSm.

D12B557A

DAEWOO M-198 BL2

1B - 32 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI
4. Se monteazã ºuruburile capacului chiulasei. 9-12 NSm

Strângere
Se strâng ºuruburile hexagonale ale capacului chiulasei la cuplul 9-12 NSm.

D12B558A

5. Se monteazã ºuruburile ºi piuliþele.

Strângere
D Se strâng piuliþele conductei faþã evacuare la cuplul 25-35 NSm (1). D Se strâng ºuruburile capacului din spate al curelei de distribuþie la cuplul 9-12 NSm (2).

D12B559A

D Se strânge ºurubul roþii de distribuþie arbore cu came la cuplul 50-60 NSm (3).

50-60 NSm

D12B560A

SUPORÞI MOTOR
Scule necesare
DW 110-020 Dispozitiv suport motor.

Demontare
1. Se monteazã dispozitivul DW 110-020. D Se demonteazã masca. D Se demonteazã scutul galeriei de evacuare. D Se poziþioneazã dispozitivul DW 110-020.

D13B5041

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 33
D Se strânge articulaþia de fixare a motorului dupã demontarea ºurubului galeriei de evacuare. 2. Se demonteazã vasul de expansiune. Vezi Capitolul 1D. 3. Se demonteazã farul dreapta. Vezi Capitolul 9B. 4. Se demonteazã piuliþele suportului intermediar. D Se demonteazã piuliþele suportului intermediar motor (inferioare) (1). D Se demonteazã piuliþele suportului intermediar motor (superioare) (2).
D102B561

5. Se demonteazã ansamblul bloc amortizor cu suportul intermediar. D Se demonteazã ºuruburile blocului amortizor (1). Important: Se slãbec ºuruburile, miºcând uºor dispozitivul de susþinere al motorului, în sus ºi jos. Notã : Dacã se demonteazã ºuruburile fãrã reglarea dispozitivului de susþinere al motorului, acestea se pot deteriora. D Se demonteazã blocul amortizor al motorului (2).

D102B562

6. Se demonteazã blocul amortizor motor de pe suportul intermediar. D Se prinde în menghinã suportul intermediar (1). D Se demonteazã ºurubul suportului intermediar (2). D Se demonteazã blocul amortizor de pe suportul intermediar (3). D Se verificã blocul amortizor de eventuale deteriorãri. a. Bloc amortizare.

D102B563

Montare
45-55 NSm 1. Se monteazã invers ca la demontare. 2. Se monteazã ºuruburile.

Strângere
D Se strâng ºuruburile suportului intermediar la cuplul 72-88 NSm (1). D Se strâng ºuruburile blocului amortizare la cuplul 45-55 NSm (2).

72-88 NS
D12B564A

DAEWOO M-198 BL2

1B - 34 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI
3. Se monteazã piuliþele.

Strângere
Se strâng piuliþele suportului intermediar motor (superioare/inferioare) la cuplul 60-70 NSm (3, 4).

D12B565A

BUCªÃ AMORTIZOR FAÞà MOTOR
Demontare
1. Se demonteazã furtunul inferior al radiatorului ºi conducta de servodirecþie. Vezi Capitolul 1F. 2. Se demonteazã bara stabilizatoare. Vezi Capitolul 1C. 3. Se demonteazã ºuruburile ºi piuliþele. D Se demonteazã ºurubul ºi piuliþa bucºei amortizorului faþã (1). D Se demonteazã ºuruburile bucºei amortizorului faþã (2). D Se demonteazã ºuruburile suportului faþã (3).

D102B597

D102B598

4. Se demonteazã ansamblul bucºã amortizor faþã ºi suportul faþã. D Se demonteazã suportul faþã ºi bucºa amortizor faþã dupã cum este arãtat în figurã. a. Bucºã amortizor. b. Suport faþã.

D102B599

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 35
4. Se verificã ansamblul bucºã amortizor de eventuale deteriorãri (a).

D102B600

Montare
1. Se monteazã în ordine inversã ca la demontare. 2. Se monteazã ºuruburile ºi piuliþele.

Strângere
D Se strâng ºuruburile suportului faþã (partea bloc motor) la cuplul 35-41 NSm (1). D Se strânge ºurubul bucºei amortizare faþã la cuplul 35-41 NSm (2). D Se strâng ºuruburile bucºei amortizare faþã la cuplul 45-55 NSm (3). D Se strâng ºuruburile ºi piuliþele bucºei amortizare faþã (parte suport) la cuplul 68-83 NSm (4).

D12B601A

D12B602A

ANSAMBLU MOTOR
Scule necesare
DW 110-040 Suport montare/demontare ansamblu motor ºi cutie de viteze.

Demontare
D Se descarcã sistemul aer condiþionat (A/C), dacã este echipat. D Se goleºte lichidul servodirecþiei, dacã este echipat. 1. Se elibereazã presiunea din sistemul de alimentare. Vezi Capitolul 1F.
D12B5021

DAEWOO M-198 BL2

1B - 36 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI
2. Se deconecteazã cablul de la borna negativ a bateriei. 3. Se demonteazã ansamblul filtru aer, rezonator (a). Se demonteazã bobina de inducþie a sistemului electronic de aprindere, dacã este echipat. 4. Se demonteazã furtunul inferior al radiatorului, pentru a goli lichidul de rãcire. Vezi Capitolul 1D. 5. Se demonteazã rampa injectoarelor ºi conectorii injectoarelor (c, d).

D12B5671

D12B5111

6. Se demonteazã canistra de carbon, se deconecteazã cablurile, conectorii electrici ºi furtunul vacuum. D Se demonteazã cablul de acceleraþie (2). D Se deconecteazã conectorul senzorului MAP (3). D Se deconecteazã conectorul bobinei canistrei de carbon (4). D Se deconecteazã furtunul de vacuum (5). D Se deconecteazã furtunul de vacuum al senzorului MAP (6). D Se deconecteazã furtunul de vacuum al canistrei EVAP. D Se deconecteazã senzorul IAT. 7. Se demonteazã distribuitorul. Vezi Capitolul 1E. 8. Se deconecteazã conectorii electrici ºi furtunurile. D Se deconecteazã conectorul senzorului de lichid de rãcire motor (1). D Se deconecteazã conectorul senzorului de lichid de rãcire (2). D Se deconecteazã conectorul senzorului de oxigen (3). D Se deconecteazã conectorul supapei IAC (4). D Se deconecteazã senzorul de poziþie al clapetei de acceleraþie (5).

D102B569

D Se deconecteazã senzorii CMP ºi CKP. D Se deconecteazã furtunul principal de încãlzire. D Se deconecteazã furtunul de încãlzire al corpului clapetei.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 37
D Se demonteazã rezervorul lichid servodirecþie (a). Vezi Capitolul 6A. 9. Se demonteazã vasul de expansiune (b).

D12B5701

10. Se demonteazã ventilatorul de rãcire. D Se deconecteazã conectorul electric al radiatorului (1). D Se slãbesc ºuruburile (2). D Se scoate ansamblul ventilatorului cum este arãtat în figurã (3).

D102D506

11. Se demonteazã furtunul radiatorului. D Se deconecteazã furtunul superior al radiatorului (1). D Se demonteazã furtunul radiator-vas expansiune (2). D Se demonteazã ºi se scoate furtunul inferior al radiatorului (3).

D12B5711

12. Se demonteazã radiatorul. D Se demonteazã ºuruburile (1). D Se demonteazã suporþii radiatorului (2). D Ss scoate radiatorul ca în figurã (3).

D12D5091

DAEWOO M-198 BL2

1B - 38 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI
D Se demonteazã conectorii, conductele ºi furtunurile. (Dacã este echipat cu aer condiþionat ºi servodirecþie) D Se deconecteazã conectorul senzorului de presiune servodirecþie (1). D Se demonteazã furtunul de la pompa de servodirecþie (2). D Se deconecteazã conducta de la pompa de servodirecþie (3). D Se demonteazã conductele de înaltã ºi joasã presiune ale aerului condiþionat (4). D Se demonteazã furtunul servodirecþie (5). 13. Se demonteazã cablul de selectare ºi cuplare. D Se demonteazã siguranþa (1). D Se demonteazã ºaiba (2). D Se demonteazã cablul de selectare ºi cuplare (3). D Se demonteazã clema E (4).

MAA1B050

D103B501

14. Se demonteazã cablurile electrice ale motorului. 15. Se deconecteazã legãtura la masã a cutiei de vitezã ºi conectorul contactului pentru mers înapoi. D Se demonteazã ºurubul cablului de legãturã la masã (1). D Se deconecteazã cabul de legãturã la masã (2). D Se deconecteazã conectorul contactului de mers înapoi (3). D Se demonteazã ansamblul pompã hidraulicã ºi conectorul senzorului de poziþie roatã (Dacã este echipat cu ambreiaj automat). Vezi Capitolul 5D.
D103B502

16. Se demonteazã scutul cutiei de vitezã. D Se demonteazã ºuruburile (1). D Se demonteazã scutul (2).

D103B505

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 39
17. Se goleºte uleiul cutiei de viteze. D Se demonteazã buºonul ºi se goleºte uleiul. 18. Se deconecteazã cablul de ambreiaj. D Se slãbeºte piuliþa de reglaj cablu (1). D Se demonteazã cablul din clema (2). D Se demonteazã cablul din suport (3).

D103B506

19. Se demonteazã cablul vitezometrului. D Se slãbeºte piuliþa (1). D Se demonteazã cablul (2). D Se deconecteazã conectorul electric senzorului de vitezã. Vezi Capitolul 5D.

al

D103B507

20. Se demonteazã conducta de evacuare faþã. D Se demonteazã piuliþele (1). D Se demonteazã garnitura ºi se scoate conducta (2). D Se demonteazã piuliþele (3). D Se scoate conducta evacuare faþã.

D102B573

21. Se deconecteazã conectorul electric. D Se deconecteazã conectorul manocontactului (1). D Se deconecteazã cablu +B de la alternator (2). D Se deconecteazã conectorii alternatorului (3). D Se demonteazã conectorul demarorului (4). D Se demonteazã clema fixare cablu (5).

D12B5741

DAEWOO M-198 BL2

1B - 40 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI
22. Se demonteazã furtunul de retur al vasului de expansiune ºi furtunul radiatorului de încãlzire. D Furtunul de retur al vasului de expansiune (1). D Furtunul radiatorului de încãlzire (2).

D102B575

23. Se demonteazã roþiile faþã. Vezi Capitolul 2E. 24. Se demonteazã braþul de direcþie ºi rotula. Vezi Capitolul 2C. a. ªurub braþ direcþie. b. Piuliþã rotulã.

D104B501

25. Se demonteazã braþul longitudinal faþã ºi bara stabilizatoare. Vezi Capitolul 2C. a. Bara stabilizatoare. b. Braþ longitudinal faþã.

D102B576

26.

Se demonteazã arborele de transmisie stânga/dreapta . D Se slãbeºte piuliþa. Vezi Capitolul 2C. D Se demonteazã planetara (1). D Se introduce o ºurubelniþã între carcasa cutiei de viteze ºi articulaþia arborelui (2). D Se scoate arborele de transmisie, cum este arãtat în figurã (3).

Notã : La demontarea arborelui diferenþial aveþi grijã sã nu deterioraþi simeringul diferenþialului.
D102B577

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 41
27. Se demonteazã ansamblul bucºã amortizor ºi suportul motor. D Se demonteazã ºuruburile ºi piuliþele (a). D Se demonteazã ansamblul bucºã amortizor ºi suport faþã motor (b, c).

D102B603

28. Se demonteazã traversa. Vezi Capitolul 2C. D Se demonteazã traversa dreapta (a). D Se demonteazã traversa stânga (b).

D102B578

29. Se demonteazã piuliþa suportului intermediar al motorului. 30. Se fixeazã baia de ulei cu ajutorul dispozitivului DW 110-041. a. Se demonteazã suportul intermediar al motorului. b. Suport montare/demontare motor ºi cutie de viteze DW 110-041. 31. Se demonteazã piuliþa suportului intermediar al motorului. c. Piuliþã suport intermediar motor.
D102B579

Important: Înainte de a demonta piuliþele suportului intermediar al motorului, se fixeazã baia de ulei cu ajutorul dispozitivului DW 110-041.

D102B580

DAEWOO M-198 BL2

1B - 42 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI
32. Se demonteazã braþul de reacþie motor. D Se demonteazã ºurubul ºi piuliþa suportului inferior al motorului (1). D Se demonteazã ºurubul (2). D Se demonteazã braþul de reacþie (3).

D102B581

33. Se demonteazã ºuruburile suportului cutiei de viteze. a. Se demonteazã suportul cutiei de viteze.

D12B5821

34. Se demonteazã ansamblul motor-cutie de viteze. D Se ridicã încet dispozitivul (1). D Se demonteazã ansamblul motor-cutie de viteze (2).

D102B583

35. Se demonteazã cutia de viteze de pe ansamblul motor. Vezi Capitolul 5B. 36. Se demonteazã componentele care echipeazã ansamblul motor.

D102B584

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 43 Montare
1. Se monteazã în ordine inversã ca la demontare. D Se monteazã componentele care echipeazã ansamblul motor. D Se monteazã cutia de viteze la motor. Vezi Capitolul 5B. 2. Se monteazã ºuruburile ºi piuliþele.

Strângere
D Se strâng ºuruburile suportului cutiei de viteze la cuplul 45-55 NSm (a). D Se strânge ºurubul braþului de reacþie la la cuplul 68-83 NSm (b). D Se strânge ºurubul ºi piuliþa braþului de reacþie la cuplul 68-83 NSm (c).

D12B5851

60-70 NSm

D Se strânge piuliþa inferioarã a braþului intermediar la cuplul 60-70 NSm (d). D Se strânge piuliþa superioarã a braþului intermediar la cuplul 60-70 NSm (e).

60-70 NSm
D12B586A

D Se strâng ºuruburile traversei dreapta din spate la cuplul 17-27 NSm (f). D Se strâng ºuruburile traversei stânga din spate la cuplul 17-27 NSm (g).

D12B587A

DAEWOO M-198 BL2

1B - 44 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI
D Se strânge ºurubul suportului faþã la cuplul 35-41 NSm (h).

D12B604A

D Se strânge ºurubul bucºei amortizare faþã (partea traversei) la cuplul 35-41 NSm (i). D Se strâng cele douã ºuruburi, bucºã amortizor (partea traversei) la cuplul 45-55 NSm (i). D Se strânge ºurubul ºi piuliþa bucºei amortizor la cuplul 68-83 NSm (j).

D12B605A

D Se strânge piuliþa barei de stabilizare la cuplul 40-50 NSm (k). D Se strânge ºurubul barei de stabilizare cuplul 33-53 NSm (l).

D12B588A

D Se strânge ºurubul braþului longitudinal faþã la cuplul 10-14 NSm (m). D Se strânge piuliþa braþului longitudinal faþã la cuplul 60-80 NSm (n).

D12B589A

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 45
D Se strânge ºurubul braþului la cuplul 50-70 NSm (o). D Se strânge piuliþa la cuplul 35- 55 NSm (p).

D12B590A

D Se strâng ºuruburile galeriei de evacuare faþã la cuplul 25-35 NSm (q). D Se strâng piuliþele conductei de evacuare faþã (parte galerie evacuare) la cuplul 25-35 NSm (r).

D12B591A

D Se strâng ºuruburile scutului cutiei de viteze la cuplul 35-55 NSm (s).

D12B592A

D Se strânge piuliþa conductei de servodirecþie la cuplul 36-50 NSm (t). D Se strânge racordul furtunului de servodirecþie la cuplul 21-35 NSm (u).

D12B593A

DAEWOO M-198 BL2

1B - 46 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI
D Se strâng ºuruburile conductelor de înaltã ºi joasã presiune aer condiþionat la cuplul 23 NSm (v).

D12B594A

D Se strâng ºuruburile radiatorului la cuplul 4-5 NSm (w). D Se strâng ºuruburile ventilatorului la cuplul 4-5 NSm (x). D Se strâng ºuruburile distribuitorului la cuplul 10-16 NSm (y)

D12B595A

D12B5041

D Se strânge piuliþa tubului de aspiraþie la cuplul 7-9 NScm (a). 3. Se verificã starea conductelor de înaltã ºi joasã presiune de aer condiþionat, cablul selectare/cuplare, etc. 4. Dupã montare, se reumple cu ulei cutia de viteze, servodirecþia ºi instalaþia de aerisire. 5. Se verificã conectarea conductei de benzinã la rampã. 6. Se verificã dacã conectorii electrici sunt conectaþi corect. 7. Se conecteazã cablul de la borna negativ a bateriei. 8. Se reseteazã modulul de control (ECM) ºi modulul control ambreiaj automat (ACM). Vezi Capitolul 1F. 9. Se porneºte motorul ºi se observã dacã funcþioneazã corect. 10. Se reîncarcã cu refrigerant instalaþia de aer condiþionat ºi se verificã nivelul de lichid de rãcire. 11. Se verificã pentru eventuale pierderi furtunele de vacuum, lichid de rãcire, conductele de evacuare, conectorii electrici, etc.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 47

ÎNTREÞINERE ªI REPARARE REPARARE
CHIULASA ªI SUPAPELE
Scule necesare
D D D D D D D D
D102B701

09916-14510 09916-37320 09916-38210 09916-44910 09916-48210 09916-58210 09917-88220 KM 412

Dispozitiv comprimare arc supapã. Alezor (5 mm). Alezor (11 mm). Dispozitiv demontare supapã. Adaptor disp. comprimare. Dispozitiv montare ghid supapã. Adaptor dispozitiv montare ghid. Dispozitiv suspendare.

Demontare
1. Se demonteazã chiulasa ºi galeria de admisie ºi galeria de evacuare. D Se demonteazã ºuruburile (1). D Se demonteazã suportul principal galerie admisie (2). D Se demonteazã ºuruburile ºi piuliþele (3). D Se demonteazã carcasa ºi distribuitorul (4). D Se demonteazã garnitura (5). D Se demonteazã piuliþele (6) D Se demonteazã galeria de admisie (7). D Se verificã eventuale deteriorãri ale garniturii galeriei de admisie.

D102B702

D102B703

DAEWOO M-198 BL2

1B -- 48 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI
Se demonteazã ºuruburile (8). Se demonteazã scutul galeriei de evacuare (9). Se demonteazã ºuruburile ºi piuliþele (10). Se demonteazã galeria de evacuare (11). Se demonteazã garnitura galeriei de evacuare (12). D Se verificã garnitura galeriei de eventuale deteriorãri. D Se demonteazã bujiile. D D D D D

D102B704

2. Se demonteazã culbutorii ºi axul culbutori. D Se demonteazã ºuruburile (1). D Se demonteazã clema axului culbutori (2) D Se demonteazã axul culbutori (3). D Se demonteazã culbutorii (4).

D102B705

3. Se demonteazã axul cu came. D Se demonteazã ºurubul (1). D Se demonteazã placa axului cu came (2). D Se demonteazã axul cu came (3). Notã : Se demonteazã cu atenþie axul cu came. D Se demonteazã simeringul axului cu came (4).

D102B706

4. Se demonteazã siguranþele supapelor. D Folosind dispozitivul de comprimare 09916-14510 se demonteazã arcurile supapelor. D Se demonteazã siguranþele supapelor.

D102B707

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 49
5. Se demonteazã supapele. D Se demonteazã talerul arcului supapei (1). D Se demonteazã supapele (2).

D102B708

6. Se demonteazã simeringul supapei. D Se demonteazã simeringul (1). D Se demonteazã scaunul arcului supapei (2). Important : Nu se refoloseºte simeringul. Acesta trebuie înlocuit cu unul nou.

D102B709

7. Se demonteazã ghidul supapei. D Se poziþioneazã dispozitivul de demontare ghid supapã 09916-44910. D Folosind dispozitivul de demontare ghid supapã ºi cu ciocanul, din camera de combustie spre arcul supapei, se scoate ghidul supapei. Important : Nu se refoloseºte ghidul demontat al supapei. Acesta trebuie înlocuit cu unul nou.

D102B710

Inspecþie / Mãsurare / Reglare Uzura camelor
1. Se mãsoarã înãlþimea camei cu micrometrul, ºi se va înlocui axul cu came dacã, valoarea mãsuratã este mai micã decât limita specificatã. Unitate: mm Dimensiune Standard Limitã Înãlþimea camei Adm Eva 35,156 34,814 35,124 34,789

D102B711

DAEWOO M-198 BL2

1B -- 50 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI Mãsurarea încovoierii axului cu came
1. Mãsurarea încovoierii axului cu came se face folosind comparatorul, ºi dacã valoarea mãsuratã este peste limita specificatã, axul cu came se va înlocui. Unitate: mm Mãrime Limitã Limita de încovoiere 0,03

D102B712

Uzura palierelor axului cu came
1. Se mãsoarã diametrul exterior al fiecãrui palier în 4 locuri diferite (1). 2. Folosind un micrometru de interior, se mãsoarã diametrul interior al palierelor din chiulasã în 4 locuri. Jocul în palier este dat de diferenþa dintre diametrul palierului axului ºi cel al alezajului (2). 3. Se va înlocui axul cu came (sau chiulasa, dacã este necesar) dacã limitele nu se încadreazã în cele specificate. Unitate: mm Dimensiune Standard Limitã Jocul în palier 0,05 - 0,091 Diametru exterior palier arbore cu came 43,425 - 43,450 43,375 43,625 - 43,650 43,575 43,825 - 43,850 43,775 44,025 - 44,050 43,975 0,15 Unitate: mm Diamtru interior palier în chiulasã 43,500 - 43,516 43,525 43,700 - 43,716 43,725 43,900 - 43,916 43,925 44,100 - 44,116 44,125

D102B713

Dimensiune a b c
D102B714

Standard Limitã Standard Limitã Standard Limitã Standard Limitã

d

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 51 Încovoierea axului culbutorilor
1. Se mãsoarã încovoierea folosind V blocuri ºi comparatorul. 2. Se va înlocui axul culbutorilor a cãrui încovoiere este peste limitã. Unitate: mm Mãrime Limitã Limita de încovoiere 0,10

D102B715

1. Se mãsoarã diametrul exterior al axului culbutorilor (1). 2. Se mãsoarã diametrul interior al culbutorilor folosind micrometrul (2). 3. Se va înlocui axul sau culbutorii sau ºi una ºi alta, dacã diferenþa dintre diametrul exterior ºi interior este peste limitã. Unitate: mm Mãrime Standard Limitã Jocul între culbutor ºi ax
D102B716

Jocul între culbutor ºi ax

0,005-0,040

0,06

Jocul dintre coada supapei ºi ghidul supapei
1. Se mãsoarã diametrul cozii supapei folosind micrometrul (1). 2. Se mãsoarã diametrului ghidului (2). 3. Se mãsoarã jocul dintre coadã ºi ghid. Unitate: mm Mãrime Standard Limitã Diametru coadã supapã
D102B717

adm eva adm eva adm eva

5,465 - 5,480 5,440 - 5,455 5,500 - 5,512 5,500 - 5,512 0,020 - 0,047 0,045 - 0,072

5,53 5,53 0,07 0,09

Diametru interior ghid supapã Jocul între coadã ºi ghid

D102B718

DAEWOO M-198 BL2

1B -- 52 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI
4. Dacã nu existã micrometru de interior, se mãsoarã jocul folosind un comparator, prin miºcarea marginii cozii în direcþiile (a), (b) (3). 5. Se va înlocui supapa sau ghidul dacã valoarea mãsuratã este peste limitã. Unitate: mm Mãrime Limitã Jocul limitã la vârful cozii adm eva 0,14 0,18

D102B718

Supape
1. Se îndepãrteazã depunerile de pe supape. 2. Se verificã supapa sau coada supapei pentru uzurã, ardere, încovoiere ºi se va înlocui dacã este cazul. 3. Se verificã uzura fiecãrui vârf de coadã de supapã. D În zona de contact a culbutorului cu coada de supapã poate apare uzurã neuniformã. Se reparã suprafaþa în limita a 0,05 mm dupã caz, sau se înlocuieºte dacã trebuie prelucratã mai mult (1).

D102B719

4. Abaterea în direcþia de rotaþie (2). D Se mãsoarã abaterea în direcþia de rotaþie folosind un ceas comparator ºi un V bloc, prin rotirea lentã a supapei. Dacã valoarea mãsuratã depãºeºte limita se va înlocui. Unitate: mm Mãrime Limitã Abaterea limitã a talerului supapei pe direcþia de rotaþie 0,08

D102B720

5. Verificarea lãþimii de contact (3) D Se curãþã supapa ºi scaunul supapei ºi se aplicã un strat de tuº roºu pe suprafaþa de contact a scaunului supapei. D Un contact bun înseamnã o lãþime de contact egalã. Unitate:mm Mãrime Limitã Lãþimea de contact a scaunului supapei adm eva 1,46 - 1,66 1,46 - 1,66

D102B721

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 53
6. Repararea scaunului de supapã (4). D Se reparã prin frezare ºi prin lepuire dacã lãþimea de contact nu este uniformã sau în afara specificaþiilor. D La frezarea scaunului se va folosi mai întâi o frezã cu un unghi mai mic, ºi se creºte unghiul la prelucrarea din final, care se va face cu o frezã la 45°. Important: În timpul frezãrii se va avea grijã de lãþimea de contact. La frezarea finalã se va reduce gradat puterea de apãsare pentru a nu rãmâne semne zgâriate pe suprafaþã.
D102B722

7. Lepuirea supapei. D Se face în douã etape, prima datã normal apoi cu una finã. a. Admisie. b. Evacuare.

D102B723

Chiulasa
1. Se îndepãrteazã depunerile din camera de ardere. 2. Se are grijã sã nu se zgârie orificiile din chiulasã ale admisiei ºi ale evacuãrii, camera de ardere ºi suprafaþa chiulasei ºi scaunelor supapei. 3. Planeitatea chiulasei (1). D Se mãsoarã planeitatea în 6 locuri diferite folosind o riglã dreaptã ºi o lerã. Dacã valoarea mãsuratã este peste limita admisã, se marcheazã zona deformatã prin plasarea pe o suprafaþã planã ºi se reparã prin ºlefuire finã. În cazul în care repararea este imposibilã, chiulasa se va înlocui.
D102B724

Notã: Deformarea suprafeþei chiulasei poate duce la reducerea puterii datoritã pierderii presiunii de compresie. D Se mãsoarã planeitatea pe toate direcþiile arãtate în figurã. Unitate: mm Mãrime Limitã Limita de deformare 0,05

D102B725

DAEWOO M-198 BL2

1B -- 54 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI
4. Deformarea suprafeþei de aºezare a galeriei (2). D Se inspecteazã suprafaþa de aºezare a galeriei pe chiulasã folosind o riglã dreaptã ºi o lerã ºi se reparã sau se înlocuieºte chiulasa dacã este necesar. Unitate: mm Mãrime Limitã Limita de deformare a galeriei 0,10

D102B726

Arcurile supapelor
1. Arcurile slãbite la supape pot cauza vibraþii, fãrã a menþiona posibilitatea micºorãrii puterii motorului datoritã scãpãrilor de gaze produse prin scãderea presiunii de aºezare a supapei pe scaun. 2. Lungimea arcului în stare liberã (1). 3. Se înlocuiesc arcurile de supape a cãror lungime în stare liberã ºi de încãrcare sunt mai mici decât cele admise. Unitate: mm Mãrime Standard Limitã
D102B727

Lungime arc în stare liberã

54,45

53,40

4. Comprimarea arcului (2). D Se înlocuiesc arcurilor a cãror lungime în stare de încãrcare este mai micã decât cea admisã. Unitate: mm Mãrime Standard Limitã Lungime arc comprimat
44.2mm (1.74 in.)

23,4-27,0

22,0

D12B728A

5. Ortogonalitatea arcului (3). D Se mãsoarã ortogonalitatea fiecãrui arc folosind o riglã ºi un echer drept. D Se vor înlocui arcurile de supape a cãror abatere este peste limitã. Unitate: mm Mãrime Limitã Limita abaterii de la ortogonalitate 2,4

D102B729

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 55 Montare
1. Se finiseazã alezajul ghidurilor de supapã cu un alezor 09916-38210. D Înaintea montãrii de ghiduri de supapã noi în chiulasã, se va finisa alezajul acestora cu un alezor de 11 mm pentru a îndepãrta bavurile. Se va urmãri ca alezajele sã fie circulare (1).

D102B730

2. Se monteazã ghidul de supapã. D Se va încãlzi uniform chiulasa la o temperaturã de 80-100_C pentru a nu fi deformatã, ºi se introduc noile ghiduri complet folosind dispozitivul de introdus ghiduri de supape. D Se monteazã un nou ghid de supapã (1). D Dupã montare, se verificã partea din chiulasã a ghidului (2). Important : Odatã dezasamblat un ghid de supapã nu se va refolosi, ci se va înlocui cu unul de dimensiune mãritã.
D102B731

Unitate: mm Supradimensiunea ghidului de supapã Adâncimea de pãtrundere a ghidului 0,03 14

3. Se alezeazã ghidul. D Se alezeazã ghidul cu un alezor ghid supapã 09916-37320 de 5 mm (1). D Se îndepãrteazã orice material strãin.

D102B732

DAEWOO M-198 BL2

1B -- 56 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI
4. Se monteazã un simering de supapã nou. D Se monteazã scaunul arcului (1). D Se monteazã un simering de supapã nou (2). D Dupã ce se unge cu ulei de motor ºi se monteazã în ghidul de supapã, se va verifica sã fie bine fixat în acesta. Important: Nu se va refolosi simeringul vechi, ci se va monta unul nou. La montare, nu se va bate dispozitivul cu ciocanul sau altceva. Se va monta simeringul în ghid prin împingerea dispozitivului cu mâna. Lovirea dispozitivului poate provoca deteriorarea simeringului.
D102B733

5. Se monteazã supapele. Important: Înaintea montãrii, se unge cu ulei de motor coada supapei ºi alezajul ghidului. D Se monteazã supapa în ghid (1).

D102B734

6. Se monteazã arcul de supapã ºi siguranþa arcului. D Se monteazã arcul (1). D Fiecare arc de supapã are un capãt superior (pas de capãt mare) (a) ºi unul inferior (pas de capãt mic) (b). Se va poziþiona corect, cu capãtul inferior (pas de capãt mic) spre partea scaunului supapei (2). D Se monteazã siguranþa (3).

D102B735

7. Se monteazã siguranþele supapelor. D Se comprimã arcul de supapã cu dispozitivul 09916-14510 (1). D Se monteazã siguranþele (2). Important: Se aplicã ulei de motor pe scaunul supapei, ghidul supapei ºi coada supapei.

D102B707

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 57
8. Se monteazã axul cu came. D Se ung cu ulei de motor simeringul axului, camele ºi culbutorii. D Se monteazã simeringul (1). D Se monteazã axul cu came (2). Notã: Se monteazã cu atenþie axul cu came. D Se monteazã placa axului cu came (3).

Strângere
Se strâng ºuruburile la cuplul 9-12 NSm. 9-12 NSm
D12B736A

9. Se monteazã axele culbutorilor ºi culbutorii. D Se ung cu ulei de motor culbutorii ºi axele. D Se monteazã culbutorii ºi axele culbutorilor (1). D Se monteazã siguranþele culbutorilor ºi axelor de la cilindrul Nr.3 (2).

Strângere
Se strâng ºuruburile la cuplul 9-12 NSm.

9-12 NSm
D12B737A

Important: Axele culbutorilor pentru supapele de admisie ºi evacuare sunt diferite ºi diferã direcþiile de montare.

D12B738A

17-27 NSm

10. Se monteazã componentele demontate de pe chiulasã. D Se monteazã bujiile. D Se monteazã garnitura ºi galeria de evacuare (1). D Se monteazã ºuruburile ºi piuliþele în ordinea arãtatã pe figurã.

Strângere
D Se strâng ºuruburile ºi piuliþele galeriei de evacuare la cuplul 17-27 NSm (a). 8-12 NSm
D12B739A

DAEWOO M-198 BL2

1B -- 58 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI
D Se monteazã scutul galeriei de admisie (2).

Strângere
Se strâng ºuruburile scutului la cuplul 8-12 NSm (b). D Se monteazã garnitura ºi galeria de admisie (3). D Se monteazã piuliþele galeriei în ordinea din figurã.

15-19 NSm

Strângere
D Se strâng ºuruburile galeriei de admisie la cuplul 15-19 NSm (c). D Se strânge piuliþa suportului galeriei la cuplul 15-19 NSm (d).
D12B740A

15-19 NSm

Important: Înainte de strângerea piuliþelor galeriei de admisie, se strânge piuliþa suportului galeriei.

D Se monteazã distribuitorul distribuitorului (4).

ºi

garnitura

Strângere
D Se strânge ºurubul distribuitorului la 9-12 NSm (e). D Se strâng piuliþele distribuitorului 9-12 NSm (f).

D12B741A

D Se monteazã ºuruburile ºi piuliþele suportului principal al galeriei de admisie (5).

Strângere
Se strâng ºuruburile ºi piuliþele la cuplul 9-12 NSm (g).

Strângere
Se strânge ºurubul la cuplul 18-22 NSm (h).

D12B742A

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 59
D Procedee pentru repararea pistoanelor ºi arborelui cotit: - Se demonteazã motorul ºi cutia de viteze. - Se demonteazã cutia de viteze de motor. Vezi Capitolul 5B. - Se demonteazã volantul. - Se monteazã motorul pe standul KM 412 ca în figurã. - Se goleºte uleiul de motor. - Se demonteazã chiulasa. - Se demonteazã pompa de ulei.

D102B743

COMPONENTE BLOC MOTOR
Scule necesare
09916-77310 Dispozitiv pentru comprimat segmenþi

Demontare
1. Se demonteazã componentele aflate pe blocul motor. D Se demonteazã cureaua servodirecþie/aer condiþionat. D Se demonteazã ºuruburile (1). D Se scoate compresorul. D Se demonteazã ºuruburile braþului ºi ºurubul de reglare (2). D Se demonteazã ºuruburile suportului compresorului A/C (3). D Se demonteazã compresorul ºi pompa servodirecþie. D Se demonteazã suportul (5). D Se slãbesc ºuruburile alternatorului (6). D Se slãbesc ºuruburile ºi piuliþele inferioare ale alternatorului (7). D Se demonteazã alternatorul ºi cureaua (8).

D102B744

D102B745

D102B746

DAEWOO M-198 BL2

1B -- 60 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI
D D D D D Se demonteazã ºuruburile braþului superior (9). Se demonteazã braþul alternatorului (10). Se demonteazã suportul superior (11). Se demonteazã ºuruburile braþului inferior (12). Se demonteazã braþul inferior (13).

D102B747

2. Se demonteazã baia de ulei ºi sorbul. D Se demonteazã ºuruburile (1). D Se demonteazã piuliþele (2). D Se demonteazã baia de ulei (3). D Se demonteazã ºuruburile (4). D Se demonteazã garnitura ºi sorbul pompei de ulei (5). D Se curãþã suprafaþa de contact a blocului motor ºi bãii de ulei.

D102B748

3. Se demonteazã capacele de bielã. D Se roteºte încet arborele cotit pentru a aduce în poziþia de sus capãtul mare al bielei. D Se demonteazã ºuruburile (1). D Se scoate capacul bielei (2). D Se introduce câte un furtun pe ºuruburile capacelor de biele pentru a preveni zgârierea pereþilor cilindrilor sau a arborelui cotit (3). D Se marcheazã numãrul cilindrului de piston ºi pe bielã cu un marcator. D Se demonteazã cuzinetul.
D102B749

4. Se demonteazã pistonul ºi biela. D Se scot pistonul ºi biela prin chiulasã prin împingere. D Se scoate cuzinetul. D Se marcheazã nr. cilindrului pe piston ºi pe bielã. D Se procedeazã cu pistoanele ºi bielele cilindrilor nr. 2 ºi 3 conform secvenþei din paragrafele 2 ºi 4.

D102B750

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 61
5. Se demonteazã segmenþii ºi biela. D Folosind dispozitivul de demontare segmenþi se demonteazã segmenþii. a. Segment compresie (Nr.1). b. Segment compresie (Nr.2). c. Segment de ungere (Nr.3). D Se demonteazã siguranþa circularã ºi se scoate bolþul pistonului pentru a separa pistonul de bielã. d. Siguranþã inelarã. e. Bolþ piston. f. Piston. g. Bielã. h. Capac bielã.

D102B751

Inspectare/ mãsurare/ verificare Cilindru
1. Se curãþã pereþii cilindrilor ºi se verificã de zgârieturi sau uzurã excesivã. Se vor honui la o dimensiune superioarã dacã uzura este peste limite. D Se mãsoarã diametrele cilindrilor folosind un micrometru de interior, pe direcþiile longitudinalã ºi transversalã (1). D Se va mãsura în 3 locuri (a, b, c) ca în figura (2). Unitate: mm Mãrime
D102B752

Limitã

Diametru cilindru Conicitate Ovalitate

ø68,570
0,10 sau mai puþin 0,05 sau mai puþin

5,8 mm 50 mm 92 mm

Important: Dimensiunile mãrite vor fi în gama 0,25, 0,50, 0,75 ºi 1,00, iar dimensiunea adoptatã sã fie aceeaºi pentru cilindru, piston ºi segmenþi la honuire ºi apoi la montare. La mãrirea dimensiunii, aceasta trebuie sã se facã la aceeaºi valoare la toþi cilindrii.

D12B753A

DAEWOO M-198 BL2

1B -- 62 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI Pistoane
1. Se curãþã pistoanele cu o cârpã moale ºi se verificã dacã trebuie înlocuit. D Se va folosi un micrometru pentru a mãsura diametrul exterior al pistonului. Diametrul exterior al pistonului se mãsoarã pe direcþia perpendicularã pe bolþul pistonului la 15 mm înãlþime de la baza fustei (1). Unitate: mm 15 mm Diametru superior piston mãrime superioarã Standard cota I 0,25 cota a II-a 0,50

ø68,465 - ø68,485 ø68,715 - ø68,735 ø68,965 - ø68,985

D12B754A

50 mm

D Se calculeazã diferenþa dintre valoarea mãsuratã a diametrului interior a cilindrului (la 50 mm mai jos de la suprafaþa chiulasei) ºi cea a diametrului exterior al pistonului (la 15 mm deasupra marginei fustei pistonului) (2). Unitate: mm Jocul la piston 0,025 - 0,045

15 mm

D12B755A

Important: La mãsurarea diametrului interior al cilindrului ºi a diametrului exterior al pistonului, se calculeazã jocul cu valorile mãsurate atât pe direcþia de miºcare a axului cât ºi pe direcþia bolþului de piston.

Segmenþii
1. Se curãþã depunerile din canal înaintea montãrii segmentului, ºi se mãsoarã jocul între segment ºi canal cu lera. Dacã valoarea mãsuratã depãºeºte limita, se înlocuieºte pistonul (1). Unitate: mm Segment Standard Limitã Joc segSegment 1 0,02 - 0,06 0,10 ment Segment 2 0,02 - 0,06 0,10 în Segment de 0,06 - 0,10 canal ungere
D102B756

2. Pentru a se mãsura fanta la segment se introduce segmentul în cilindru pânã la poziþia de punct mort inferior, iar apoi folosind o lerã se mãsoarã fanta. Dacã fanta este mai mare decât limita admisã, se înlocuiesc segmenþii. (2) Unitate:mm StanSegment Limitã Limitã dard 0,5 0,15 Segment 1 0,70 Fantã (0,019) 0,30 seg0,5 0,10 ment Segment 2 0,70 (0,019) 0,30 0,5 Segment de 0,20 1,80 (0,019) ungere 0,70

D102B757

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 63 Bolþ piston
1. Se mãsoarã jocul dintre bolþul de piston ºi bosajul pistonului, iar dacã rezultatul mãsurãtorii este peste standard se înlocuieºte bolþul de piston (1). Unitate: mm Mãrime Standard Diametru exterior bolþ piston Diametru interior bosaj piston Joc bolþ piston 15,995 - 16,000 16,006 - 16,014 0,006 - 0,019

D102B758

Biele
1. Se verificã jocul axial la capãtul mare al bielei, având biela montatã pe arborele cotit în mod normal. Dacã jocul mãsurat este peste limitã sau dacã este descoperitã vreo stricãciune la una din suprafeþele axiale da la ambele capete, atunci biela respectivã sau arborele cotit trebuie înlocuite (1). Unitate: mm Standard Limitã Joc axial la capãtul mare al bielei 0,10-0,20 0,35 2. Se verificã sãgeata ºi torsionarea bielei pe dispozitivul de verificat biele, ºi dacã limita este depãºitã se înlocuieºte. Unitate: mm Mãrime Limitã Sãgeata (a) 0,05 Torsionare (b) 0,10 3. Jocul la cuzineþi (3). D Se verificã suprafeþele cuzineþilor pentru urme de deteriorare, topire, ardere, etc. ºi se va observa urma de contact. Cuzineþii gãsiþi cu defecte în urma verificãrii trebuie înlocuiþi. D Se mãsoarã jocul de ungere al cuzinetului folosind o lamelã de plastic. Se pregãteºte, prin tãiere o lamelã de plastic la o lungime egalã cu lãþimea cuzinetului ºi se plaseazã axial pe maneton, fãrã a obtura gaura de ungere a. Lamelã de plastic D Se monteazã cuzinetul bielei ºi capacul ºi se strânge la cuplul specificat. În tot acest timp nu se va roti deloc arborele cotit. b. Cuzinet. c. Capac bielã.

D102B759

D102B760

Strângere
Se strâng piuliþele capului de bielã la 31-35 NSm. D Se demonteazã capacul, ºi se mãsoarã lãþimea lamelei de plastic pe scala gradatã de pe carcasa cutiei cu lamele. Aceastã mãsurãtoare trebuie efectuatã la partea cea mai latã a zonei comprimate, dându-se atenþie valorilor mãsurate la ambele capete ale lamelei.

D12B761A

DAEWOO M-198 BL2

1B -- 64 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI
Joc de ungere al cuzinetului Standard 0,020 - 0,040 Unitate: mm Limitã 0,065

D Dacã jocul depãºeºte limita se va înlocui cuzinetul. Unitate: mm Standard 37,982 - 38,000

Mãrime cuzinet

Mãrime Diametrul exterior maneton

D102B762

Arborele cotit
1. Se demonteazã blocul motor. 2. Se demonteazã capacul spate simering arbore cotit. D Se demonteazã ºuruburile ºi piuliþele (1). D Se demonteazã garnitura ºi capacul spate (2). 3. Se demonteazã capacele cuzinet palier. D Se demonteazã ºuruburile (3). D Se demonteazã capacele ºi cuzineþii palier (4). 4. Dupã scoaterea arborelui cotit se scot ºi cuzineþii superiori.
D102B763

5. Uzurã arbore cotit. D Se mãsoarã uzura la palierul central cu un comparator cu ceas ºi bloc de sprijin prin rotirea arborelui cotit. Dacã uzura depãºeºte limita, se înlocuieºte arborele cotit (1). Unitate: mm Limita de uzurã 0,03

Important: Pentru a mãsura uzura, se roteºte arborele cotit o datã pentru poziþionarea comparatorului pe palier, ºi se citesc valorile reþinânde-se 1/2 din valoarea maximã cititã.
D102B764

6. Jocul axial al arborelui cotit. D Se monteazã cuzineþii (de palier ºi axial) ºi se strâng ºuruburile capacelor la cuplurile specificate, apoi se mãsoarã jocul axial al arborelui cotit. Dacã valoarea mãsuratã este peste limitã, se înlocuieºte cuzinetul cu umãr cu unul standard sau cu unul de mãrime imediat superioarã (2). Unitate: mm Standard Limitã Joc axial arbore cotit 0,11 - 0,31 0,4

D102B765

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 65
7. Ovalitate ºi conicitate (uzurã inegalã) a palierelor. D Se mãsoarã fluctuaþiile diametrelor palierelor pe direcþiile axialã ºi perpendicularã a arborelui cotit ºi se confirmã uzura inegalã. Dacã se gãseºte o uzurã serioasã, sau dacã abaterile sunt peste limitã se înlocuieºte arborele cotit sau se reparã prin prelucrare mecanicã (3). Unitate: mm Limita de ovalitate ºi de conicitate 0,01

D102B766

55--60 NSm

D12B767A

8. Cuzineþi arbore cotit (4). D Se verificã suprafaþa de contact pentru uzurã, ardere, zgâriere etc. ºi dacã este necesar se înlocuiesc. D Se taie o lerã de plastic de lungime egalã cu lãþimea cuzinetului ºi se plaseazã axial pe palier, evitând acoperirea gãurii de ungere. a. Lerã de plastic. D Se monteazã cuzinetul ºi capacul sãu pe arborele cotit, ºi se strânge la cuplul specificat. La acest pas nu se va roti arborele cotit. b. Cuzinet. c. Capac palier.

Strângere
Se strâng ºuruburile capacului palier la cuplul 55-60 NSm. D Se demonteazã capacul ºi se mãsoarã lãþimea lerei de plastic pe scala marcatã pe cutia cu lere. Aceastã mãsurãtoare trebuie efectuatã la cea mai latã zonã rezultatã prin deformare, dându-se totodatã atenþie valorilor mãsurate la ambele extremitãþi ale lerei. Dacã jocul de ungere depãºeºte limita, se va înlocui cuzinetul. Unitate: mm
D102B768

Jocul de ungere la cuzinetul arborelui cotit Mãrime

Standard 0,020 - 0,040

Limitã 0,065 Unitate: mm Standard 43,982 - 44,000

Diametru exterior palier arbore cotit

D Se verificã muchiile simeringului pentru uzurã, deteriorare ºi intruzie de material strãin. Se va înlocui dacã este deteriorat (5).

D102B769

DAEWOO M-198 BL2

1B -- 66 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI Volant
1. Se verificã pentru deteriorare, crãpãturi ºi uzurã anormalã la coroanã, sau la suprafaþa de contact cu placa de presiune. Dacã este necesar se va înlocui volantul. 2. Se mãsoarã deformarea volantului folosind comparatorul cu ceas ºi blocul de sprijin, ºi se înlocuieºte dacã este peste limitã (1). Unitate: mm Limitã de deformare
D102B770

0,2

Bloc motor
1. Planeitatea se mãsoarã în 6 locuri diferite folosind lera ºi rigla dreaptã dupã aceeaºi metodã ca la chiulasã (1). 2. Se ºlefuieºte ºi se reparã, dacã deformarea, sãgeata sau torsionarea este peste limitã. Dacã ºlefuirea înseamnã mai mult de 0,15mm, se va înlocui cu unul nou. Important: Se va da atenþie planeitãþii suprafeþei dintre camerele de ardere.
D102B771

Limitã de deformare Planeitate standard

Unitate: mm 0,05 0,03

Notã: Deformaþiile planeitãþii chiulasei pot cauza scãderea puterii datoritã pierderii compresiei. Important: Mãsurarea planeitãþii se face ºi pe diagonalã, dupã cum este prezentat în figurã.

D102B772

Montare
1. Se monteazã cuzineþii arborelui cotit ºi se monteazã arborele cotit. D Se unge cu ulei de motor, ºanþul cuzinetului cu guler ºi se va plasa în partea exterioarã a palierului (1). a. ªanþ ulei.

D102B773

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 67
D Se monteazã semicuzinetul cu orificiu de ungere la blocul motor, iar cel fãrã orificiu de ungere la capacul cuzinet (2). b. Orificiu ungere. Important: se unge cu ulei de motor suprafaþa interioarã a cuzinetului ºi suprafaþa palierului arborelui cotit, înainte de a monta cuzinetul. D Se poziþioneazã arborele cotit.

D102B774

2. Se monteazã semicuzinetul fãrã orificiu de ungere la capacul de cuzinet. D Pe capacele cuzineþilor de palier sunt marcate în ordine de la 1 la 4. D Se monteazã semicuzinetul la capacul palierului (1). D Se monteazã capacele cuzineþilor de palier în ordine având sãgeata îndreptatã spre partea fuliei arborelui cotit (2).

Strângere
D12B775A

Se strâng ºuruburile capacelor cuzineþilor de palier la cuplul 50-60 NSm. 3. Se monteazã garnitura ºi capacul simeringului arborelui cotit. Important: Nu se refoloseºte garnitura. Aceasta se înlocuieºte cu una nouã. D Se monteazã garnitura (1). D Se monteazã capacul simeringului dupã ce aþi aplicat ulei pe buza simeringului (2). D Se taie cu un cuþit muchiile care ies în afarã ale garniturii.

Strângere
D Se strâng ºuruburile la cuplul 9-12 NSm. D Se strâng ºuruburile la cuplul 9-12 NSm.
D12B776A

4. Se monteazã garnitura ºi pompa de ulei. Important: Garnitura nu se refoloseºte. Se înlocuieºte cu una nouã. D Se monteazã garnitura pompei de ulei (1). D Se introduce un furtun pe arborele cotit, pentru a proteja simeringul pompei de ulei (2). D Se monteazã ºuruburile pompei de ulei (3).

Strângere
Se strâng ºuruburile la cuplul 9-12 NSm. D Dacã muchiile garniturii ies în afarã se vor tãia la contur cu un cuþit.

9--12 NSm
D12B777A

DAEWOO M-198 BL2

1B -- 68 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI
5. Asamblare piston ºi bielã. Important: Pistonul este marcat cu semnul (") (a) ºi se monteazã cu semnul îndreptat spre capãtul cu fulie al arborelui cotit, ºi cu gaura de ungere de pe bielã (b) spre partea cu galeria de evacuare. D Montare bolþ piston (1). D Siguranþe (2).

D102B778

6. D

D

D D

D102B779

Se monteazã segmenþii. La montarea segmentului de ungere, se introduce mai întâi distanþorul ºi apoi cele douã inele racloare (1). Existã marcat un R pe faþa superioarã a segmentului nr. 2, la montare pe piston se va aºeza cu partea montatã în sus (2). Se monteazã segmentul nr.1 (3). Se monteazã cei trei segmenþi poziþionându-le fantele ca în figurã. a. Fantã segment (Nr.1) b. Fantã segment (Nr.2) c. Fantã segment ungere (inel raclor superior) d. Fantã distanþor segment ungere e. Fantã segment ungere (inel raclor inferior) f. Semn (sãgeatã) g. Piston

D102B780

7. Se monteazã ansamblul piston ºi bielã. D Se aplicã ulei de motor pe piston, segmenþi, pereþii cilindrilor, cuzineþi, bolþuri de pistoane ºi pe manetoane. D Se introduce pistonul în cilindru cu sãgeata indicând spre fulia arborelui cotit (1). D La montarea bielelor ºi pistoanelor, se monteazã furtunuri de protejare pe ºuruburile bielelor.

D102B781

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 69
D Se comprimã segmenþii cu dispozitivul de comprimat segmenþi, se aºeazã dispozitivul de comprimat segmenþi pe cilindru ºi se introduce capul pistonului în cilindru prin lovirea uºoarã a pistonului (2). D Se monteazã biela. D Se monteazã cuzineþii bielei.

D102B782

8. Se monteazã cuzinetul inferior în capacul bielei care este montat pe fusul maneton. D Se monteazã cuzinetul inferior(1) pe capacul bielei. D Se monteazã capacul bielei având sãgeata îndreptatã spre fulia arborelui cotit ºi se strânge piuliþa la cuplul specificat (2).

Strângere
Strângere piuliþe capac de bielã la cuplul 31-35 NSm.

D12B783A

9.Se monteazã sorbul pompei de ulei ºi baia de ulei. D Se monteazã conducta sorbului în ºuruburi (1). 9--12 NSm

Strângere
Se strâng ºuruburile sorbului la cuplul 9-12 NSm. D Se aplicã garnitura. D Se monteazã ºuruburile ºi piuliþele bãii de ulei (2).

Strângere
Se strâng ºuruburile ºi piuliþele la cuplul 9-12 NSm. 9--12 NSm
D12B784A

35--41 NSm

10. Se monteazã piesele conexe. D Se monteazã suportul ºi braþul inferior al alternatorului (1).

Strângere
Se strâng ºuruburile la cuplul 35-41 NSm (a). D Se monteazã ºuruburile braþului inferior alternatorului (2). al

Strângere
35--41 NSm
D12B785A

Se strâng ºuruburile la cuplul 35-41 NSm (b). D Se monteazã ºuruburile ºi piuliþele alternatorului (3).

DAEWOO M-198 BL2

1B -- 70 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI Strângere
D Se strâng ºuruburile inferioare ale alternatorului la cuplul 18-28 NSm (c). D Se strânge ºurubul de întindere al curelei alternatorului la cuplul 18-28 NSm (d). D Se monteazã braþul (4). D Se monteazã compresorul A/C ºi pompa de servodirecþie (5).

Strângere
D12B786A

D Se strânge ºurubul braþului la cuplul 18-22 NSm (e). D Se strâng ºuruburile braþului la cuplul 35-41 Nm (f). D Se monteazã ºuruburile ºi braþul pompei de servodirecþie (6).

Strângere
D Se strânge ºurubul braþului spate al pompei de servodirecþie la cuplul 18-22 NSm (g). D Se strânge ºurubul de reglare ºi piuliþa la cuplul 20-24 NSm (h). D Se poziþioneazã compresorul A/C.

Strângere
D Se strâng ºuruburile la cuplul 18-22 NSm (i). D Se strânge ºurubul la cuplul 20-24 NSm (j). D Se monteazã cureaua compresorului A/C ºi pompei servodirecþie. D Se monteazã ansamblul chiulasã, galerie de evacuare ºi admisie ºi distribuitorul. D Se monteazã componentele ºi cureaua de distribuþie. D Se monteazã ambreiajul ºi cutia de viteze pe motor ºi subansamblele în compartimentul motor. D Se umple instalaþia cu ulei de motor. D Se umple instalaþia de rãcire cu lichid de rãcire. Vezi Capitolul 1D. D Se aeriseºte sistemul de servodirecþie dacã este necesar. Vezi Capitolul 6A. D Se încarcã instalaþia de aer condiþionat. Vezi Capitolul 7B. D Se schimbã uleiul de cutie de viteze, dacã este necesar. D Se conecteazã cablul de la borna negativ a bateriei. D Se porneºte motorul ºi se verificã funcþionarea. D Se regleazã dacã este necesar.

D12B787A

D12B788A

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 71

SPECIFICAÞII
SPECIFICAÞII MOTOR
Aplicare Descriere Înãltimea camei: Admisie Evacuare Limita de încovoiere Ax cu came Jocul în palier Diametru exterior, palier arbore cu came : Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Diametru interior, palier în chiulasã: Nr. 1 Nr. 2 Chiulasã Nr. 3 Nr. 4 Planeitate Limita de deformare a galeriei Ax culbutori Încovoiere Jocul între culbutor ºi ax Abaterea limitã a talerului supapei Supape Lãþimea de contact a scaunului supapei : Admisie Evacuare Ieºire în afarã Toleranþã dimensiune Ghid supape Jocul între coadã ºi ghid: Admisie Evacuare Diametru interior: Admisie Evacuare Diametru: Admisie Evacuare Coadã supapã Jocul limitã la vârful cozii: Admisie Evacuare Uzura vârf de coadã Lungime în stare liberã Arc supapã Comprimat Abatere de la ortogonalitate Unitate mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Standard 35,156 34,814 0,050 - 0,091 Limitã 35,124 34,789 0,03 sau mai puþin 0,15 43,375 43,575 43,775 43,975 43,525 43,725 43,925 44,125 0,05 0,1 0,1 0,06 0,08 0,07 0,09 5,53 5,53 0,14 0,18 0,05 53,4 22,0 2,4

43,425 - 43,450 43,625 - 43,650 43,825 - 43,850 44,025 - 44,050 43,500 - 43,516 43,700 - 43,716 43,900 - 43,916 44,100 - 44,116 0,005 - 0,040 1,46 - 1,66 1,46 - 1,66 14 0,03 0,020 - 0,047 0,045 - 0,072 5,500 - 5,512 5,500 - 5,512 5,456 - 5,480 5,440 - 5,450 54,45 23,4 - 27,0 -

DAEWOO M-198 BL2

1B -- 72 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI

SPECIFICAÞII MOTOR (Continuare)
Aplicaþie Diametru Cilindri Conicitate (Maximã) Ovalitate Diametru : Standard cota I 0,25 cota a II-a 0,50 Jocul la piston Jocul segmentului în canal: Segment 1 Segment 2 Segmenþi Segment de ungere Fanta segmentului: Segment 1 Segment 2 Segment de ungere Diametru Bolþ piston Diametru interior bosaj piston Joc bolþ piston Joc axial la capãtul mare al bielei Biele Sãgeata la 100 mm Torsionare la 100 mm Jocul de ungere al cuzinetului Limita de uzurã Joc axial arbore cotit Arbore cotit Limita de ovalitate ºi conicitate Jocul de ungere al cuzinetului axului Diametru exterior palier arbore cotit Limita de deformare Limita de deformare Planeitate Joc rotor Distanþa lateralã Descriere Unitate mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Standard 68,465 - 68,485 68,715 - 68,735 68,965 - 68,985 0,025 - 0,045 0,02 - 0,06 0,02 - 0,06 0,06 - 0,15 0,15 - 0,30 0,30 - 0,40 0,20 - 0,70 15,995 - 16,000 16,006 - 16,014 0,006 - 0,019 0,1 - 0,25 0,02 - 0,04 0,11 - 0,31 0,02 - 0,04 43,982 - 44,000 0,10 - 0,17 0,065 - 0,115 Limitã 68,57 0,1 sau mai puþin 0,05 sau mai puþin 0,1 0,1 0,7 0,7 1,8 0,35 0,05 0,1 0,065 0,03 0,4 0,01 0,065 0,2 0,05 0,03 -

Piston

Volantul Bloc motor Pompa de ulei

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 73

SPECIFICAÞII CUPLURI DE STRÂNGERE
Repere de strâns ªuruburi/piuliþe carcasã distibuitor ªuruburi/piuliþe galerie evacuare ªuruburi scut galerie evacuare Piuliþã blocare, reglaj supapã ªuruburi axe culbutori Bujii ªuruburi capac chiuloasã ªuruburi chiulasã ªuruburi braþ fixare compresor A/C ªuruburi superioare compresor A/C ªuruburi inferioare compresor A/C ªuruburi tub admisie aer Piuliþe filtru aer ªuruburi braþ amortizare motor Piuliþe superioare braþ intermediar suport motor ªuruburi suport intermediar motor ªuruburi braþ suport motor Piuliþe suport motor ªuruburi suport superior motor ªuruburi suport inferior motor ªuruburi/piuliþe tijã-reacþie motor ªuruburi tijã-reacþie, motor-caroserie ªurub suport faþã motor ªuruburi bucºã amortizor motor ªuruburi bucºã amortizor motor ªuruburi/piuluþe amortizor faþã motor ªurub ghid jojã ulei Manocontact Buºon golire ulei ªuruburi/piuliþe baie ulei ªurub filtru ulei ªuruburi capac pompã de ulei Filtru de ulei Sorb pompã de ulei ªurub capac distribiþie ªuruburi roatã de distribuþie Piuliþe capac cuzinet bielã ªuruburi carcasã simering arbore cotit Prezoane capac cuzinet palier ªurub fulie arbore cotit ªuruburi carcasã inferioarã ambreiaj NSm 9 - 12 17 - 27 8 - 12 15 - 20 9 - 12 20 - 30 9 -12 85 - 90 35 - 45 18 - 22 20 - 24 7-9 5-7 45 - 55 60 - 70 72 - 88 35 - 45 18 - 22 35 - 41 35 - 41 68 - 83 68 - 83 35 - 41 45 - 55 35 - 41 68 - 83 9 - 12 12 - 16 30 - 40 9 - 12 9 - 12 9 - 12 12 - 16 20 - 25 9 - 12 50 - 60 31 - 35 9 - 12 55 - 60 165 - 75 4-7 LbSFt 13 - 20 11 - 15 15 - 22 63 - 66 25 - 33 13 - 16 15 - 18 33 - 41 44 - 52 53 - 65 25 - 33 13 - 16 25 - 30 25 - 30 50 - 61 50 - 61 25 - 30 33 - 41 25 - 30 50 - 62 22 - 30 15 - 18 36 - 44 23 - 25 41 - 44 48 - 55 LbSIn 80 - 106 71 - 106 80 - 106 80 - 106 62 - 80 44 - 62 80 - 106 106 - 140 80 - 106 80 - 106 80 - 106 106 - 140 80 - 106 80 - 106 35 - 62

DAEWOO M-198 BL2

1B -- 74 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI

SPECIFICAÞII DE STRÂNGERE (Continuare)
Repere de strâns ªurub capac curea de distribuþie ªuruburi întinzãtor curea de distribuþie ªuruburi capac superior curea distribuþie ªuruburi capac inferior curea distribuþie ªuruburi pompã servodirecþie ªuruburi suport faþã pompã servodirecþie ªuruburi suport spate pompã servodirecþie Piuliþe suport spate pompã servodirecþie ªurub reglare suport spate pompã servodirecþie Prezoane volant Piuliþe galerie admisie ªuruburi suport galerie admisie(10M) ªurub suport galerie admisie (12M) Piuliþe suport galerie admisie ªurub suport auxiliar galerie admisie Piuliþe suport auxiliar galerie admisie NSm 9 - 12 15 - 23 9 - 12 9 - 12 20 - 24 20 - 24 18 - 22 20 - 24 20 - 24 40 - 45 15 - 19 9 - 12 18 - 22 9 - 12 18 - 22 15 - 19 LbSFt 11- 17 15 - 18 15 - 18 13 - 16 15 - 18 15 - 18 30- 33 11 - 14 13 - 16 13 - 16 11 - 14 LbSIn 80 - 106 80 - 106 80 - 106 80 - 106 80 - 106 -

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 75

SCULE SPECIALE
TABEL SCULE SPECIALE

09900-00410 Set chei hexagonale

09915-77310 Manometru ulei

D102B101

D102B105

DW130-040 Cheie filtru ulei

09916-14510 Dispozitiv comprimare arc supapã 09916-48210 Adaptor
D102B106

D102B102

09915-64510 Manometru

09916-34541 Mâner alezor

D102B103

D102B107

09915-67310 Manometru vacuum

09916-37320 Alezor (5mm)

D102B104

D102B108

DAEWOO M-198 BL2

1B -- 76 SISTEM MECANIC AL MOTORULUI

TABEL SCULE SPECIALE (Continuare)

09916-38210 Alezor(11mm)

09917-88220 Adaptor montare ghid supapã

D102B109

D102B114

09916-44910 Dispozitiv demontare ghid supapã

09918-08210 Adaptor furtun manometru vacuum

D102B110

D102B115

09916-58210 Dispozitiv montare ghid supapã

09924-17810 Dispozitiv imobilizare volant

D102B111

D102B116

09916-77310 Dispozitiv comprimre segmenþi

09927-56020 Dispozitiv susþinere fulie arbore cotit

D102B112

D102B117

09917-68220 Dispozitiv susþinere fulie ax cu came

DW 100-010 Manometru benzinã

D102B113

D102B118

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM MECANIC AL MOTORULUI 1B - 77

TABEL SCULE SPECIALE (Continuare)

DW 100-020 Dispozitiv montare/demontare arc

DW 110-050A Dispozitiv montare/demontare

D102B119

D12B122A

DW 110-021 Ansamblu suport fixare motor

DW 150-020 Dispozitiv montare/demontare capac distribuþie

D103B103

D102B123

DW 110-030A Dispozitiv comprimare arc supape

KM - 412 Dispozitiv susþinere motor

D12B120A

D102B124

DW 110-041 Ansamblu suport montare/demontare motor ºi cutie de viteze

D102B121

DAEWOO M-198 BL2

CAPITOLUL 1D

SISTEM DE RÃCIRE AL MOTORULUI
ATENÞIE: Deconectaþi cablul de la borna negativ a bateriei, înainte de a demonta sau monta orice unitate electricã sau atunci când lucraþi cu chei sau scule speciale ce pot intra în contact cu terminale electrice. Deconectarea acestui cablu duce la evitarea accidentãrii dvs. sau avarierii vehiculului. Cheia de contact trebuie sã fie în poziþia B, mai puþin în cazurile în care se specificã altceva.

CUPRINS
Specificaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specificaþii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specificaþii de strângere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diagnosticare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test curgere lichid de rãcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . Testarea capacului vasului de expansiune . . . . . . Testare termostat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diagnosticarea sistemului de rãcire . . . . . . . . . . . . Localizare componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Componente ºi furtunuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radiator/Ventilator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Întreþinere ºi reparare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service pe vehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aerisirea ºi umplerea sistemului de rãcire . . . . . . Vasul de expansiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1D-2 1D-2 1D-3 1D-4 1D-4 1D-4 1D-4 1D-5 1D-6 1D-6 1D-7 1D-8 1D-8 1D-8 1D-9 Ventilatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radiatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Termostatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Senzor temperaturã lichid de rãcire . . . . . . . . . . . Senzor temperaturã lichid de rãcire . . . . . . . . . . . Pompa de apã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Descriere generalã ºi funcþionare . . . . . . . . . . . Descriere generalã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radiator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vas de expansiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pompa de apã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Termostatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ventilatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Senzor temperaturã lichid de rãcire . . . . . . . . . . . Senzor temperaturã lichid de rãcire motor . . . . . 1D-10 1D-10 1D-11 1D-12 1D-13 1D-13 1D-15 1D-15 1D-15 1D-15 1D-16 1D-16 1D-16 1D-17 1D-17

1D -- 2 SISTEM DE RÃCIRE AL MOTORULUI

SPECIFICAÞII
SPECIFICAÞII GENERALE
Aplicare Sistem de rãcire Lichid rãcire Tip sistem Capacitate Tip termostat Temperaturã (iniþial deschis) Termostat Temperaturã (perfect deschis) Temperaturã (perfect închis) Cursã (perfect deschis) Tip ventilator Numãr palete Diametru Ventilator Temperaturã, vitezã micã pornitã Temperaturã, vitezã micã opritã Temperaturã, vitezã mare pornitã Temperaturã, vitezã mare opritã Vasul de expansiune Presiunea de deschidere pentru supapa de presiune Presiunea de deschidere pentru supapa de vacuum Tip Pompa de apã Diametru Numãr palete Tip Radiator Lungime Înãlþime Adâncime (Standard/De rezistenþã) Senzor temperaturã lichid rãcire motor Rezistenþã (Temperaturã 50°C) Rezistenþã (Temperaturã 85°C) Rezistenþã (Temperaturã 105°C) Rezistenþã (Temperaturã 20°C) Rezistenþã (Temperaturã 80°C) Descriere Unitate L/qt °C °C °C mm EA mm °C °C °C °C kPa (psi) kPa (psi) mm EA mm mm mm W W W W W Standard Circulaþie forþatã 3,8/4,00 Tabletã 82 95 80 8 Electric 7 320 93 90 100 97 120-150 (17,4-21,8) 10 (1,5) Centrifugalã 60 7 Curgere încruciºatã 458 295 16/27 185,2 49,2 27,5 3,520 332 Limitã

Senzor temperaturã lichid rãcire

SISTEM DE RÃCIRE AL MOTORULUI 1D -- 3

SPECIFICAÞII STRÂNGERE
Aplicare Senzor temperaturã lichid rãcire motor Senzor temperaturã lichid rãcire ªurub conductã Piuliþã motor ventilator Ansamblu ºuruburi ventilator ªuruburi/piuliþe capac distribuitor ªuruburi fixare radiator ªurub termostat ªurub capac alimentare ªuruburi/piuliþe pompã lichid rãcire ªurub pompã lichid de rãcire NSm 10 20 8 - 15 3,0 - 3,2 3,5 - 4,5 8 - 12 3,5 - 4,5 8 - 15 8 - 12 9-12 9-12 LbSFt 15 LbS 89 71 - 130 27 - 28 31 - 40 71 - 106 31 - 40 71 - 130 71 - 106 80 - 106 80 - 106

1D -- 4 SISTEM DE RÃCIRE AL MOTORULUI

DIAGNOSTICARE
TEST CURGERE LICHID DE RÃCIRE
1. Se demonteazã capacul vasului de expansiune cu motorul cald. 2. Se verificã nivelul de lichid. 3. Se monteazã dispozitivul de testare presiune lichid de rãcire (b) la gâtul vasului de expansiune, folosind adaptorul (a) ºi se presurizeazã (110-120 kPa). 4. Se verificã curgerile de lichid de rãcire la conducte ºi rãcorduri aproximativ 2 minute. 5. Dacã existã scurgeri, pãrþiile cu defect se înlocuiesc.

D102D302

TESTARE TERMOSTAT
1. Se demonteazã termostatul. 2. Se verificã dacã arcul supapei este strâns, când termostatul este complet închis. Dacã arcul nu este strâns, se înlocuieºte termostatul. 3. Se introduce termostatul ºi un termometru într-o baie de 50/50 etilen glicol ºi apã. 4. Se încãlzeºte baia cu un arzãtor. 5. Se foloseºte termometrul pentru a mãsura temperatura soluþiei încãlzite. 6. Termostatul trebuie sã înceapã sã se deschidã la o temperaturã de 82°C ºi trebuie sã fie complet deschis la 95°C ºi sã fie complet închis la 80°C. Dacã termostatul nu se deschide sau închide la aceste temperaturi, trebuie schimbat. Cursa între iniþial deschis ºi complet deschis trebuie sã fie de 8mm.

D102D301

TESTAREA CAPACULUI VASULUI DE EXPANSIUNE
Capacul vasului de expansiune (c) este echipat cu o supapã de presiune (d) ºi o supapã vacuum (e). Acesta protejeazã sistemul de rãcire de vacuum sau suprapresiuni prin deschiderea supapei de presiune. 1. Se curãþã capacul vasului de expansiune de eventualele depuneri de mizerie. 2. Se verificã eventualele deteriorãri ale supapelor capacului vasului de expansiune. Dacã sunt gãsite deteriorãri capacul se înlocuieºte. 3. Se instaleazã dispozitivul de testare folosind adaptorul (a). 4. Se poziþioneazã supapa de vacuum pe poziþia deschis. 5. Se presurizeazã capacul la 90 la 120kPa. 6. Se aºteaptã 10s ºi se verificã presiunea testerului. 7. Dacã presiunea scade sub 80kPa capacul vasului de expansiune se schimbã.

D102D303

SISTEM DE RÃCIRE AL MOTORULUI 1D -- 5

DIAGNOSTICAREA SISTEMULUI DE RÃCIRE
Condiþii Cauze probabile D Pierderi de lichid. D Lichid de rãcire neadecvat. D Impuritãþi în radiator. D Pierderi la conducte, pompã, termostat, radiator,garnituri. D Termostat defect. Supraîncãlzire motor D Distribuþie dereglatã D Funcþionare defectuoasã a ventilatorului. D Furtun radiator defect. D Funcþionare defectuoasã a pompei. D Funcþionare defectuoasã capac vas de expansiune. D Chiulasã sau bloc motor spart. D Radiator defect. D Pierderi la radiator. D Pierderi pe la vasul de expansiune sau furtunuri. D Slãbirea sau deteriorarea furtunurilor sau racordurilor. Pierderi de licid de rãcire D Pierderi la pompã. D Pierderi la garnitura pompei. D Chiulasã strânsã la un cuplu neadecvat. D Pierderi la galeria de admisie, chiulasã. Motorul funcþioneazã cu rateuri D Termostatul este blocat deschis sau de tip neadecvat . D Nivelul de lichid de rãcire în vasul de expansiune este la MIN. Remediere D Se completeazã. D Se verificã soluþia de 50/50 de etilen glicol ºi apã. D Se curãþã radiatorul. D Se înlocuiesc componentele defecte. D Se înlocuieºte. D Diagnosticare cod de defect. D Se verificã cureaua de distribuþie. D Se înlocuieºte. D Se înlocuieºte. D Se înlocuieºte. D Se înlocuieºte. D Se reparã. D Se înlocuieºte. D Se înlocuieºte. D Se înlocuiesc. D Se strâng corect. D Se înlocuiec. D Se înlocuieºte. D Se înlocuieºte. D Se strânge la cuplul specificat. D Dacã este necesar se înlocuieºte garnitura. D Se reparã sau se înlocuieºte. D Se monteazã unul adecvat. D Se completeazã.

1D -- 6 SISTEM DE RÃCIRE AL MOTORULUI

LOCALIZARE COMPONENTE
COMPONENTE ªI FURTUNURI

D102D401

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Radiator Clemã Furtun radiator Furtun radiator (Pentru vehicule echipate cu ambreiaj automat) Furtun inferior radiator Suport furtun Furtun retur radiator Ansamblu corp clapetã acceleraþie Furtun tur corp clapetã acceleraþie Furtun retur corp clapetã acceleraþie Furtun vas expansiune

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Vas expansiune Furtun retur vas expansiune Senzor temperaturã lichid rãcire motor Senzor temperaturã lichid rãcire Capac distribuitor Locaº termostat Garniturã termostat Termostat Furtun tur radiator încãlzire Furtun retur radiator încãlzire Capac Garniturã

SISTEM DE RÃCIRE AL MOTORULUI 1D -- 7

RADIATOR / VENTILATOR

D102D402

1 2 3 4 5 6

Ansamblu radiator Radiator Suport Braþ suport radiator Amortizor superior radiator Rezervor radiator

7 8 9 10 11 12

Amortizor inferior radiator Garniturã radiator Ansamblu ventilator Mascã ventilator Motor Elice ventilator

1D -- 8 SISTEM DE RÃCIRE AL MOTORULUI

ÎNTREÞINERE ªI REPARARE SERVICE PE VEHICUL
AERISIREA ªI UMPLEREA SISTEMULUI DE RÃCIRE
Atenþie: Nu deschideþi capacul vasului de expansiune cât timp motorul ºi radiatorul sunt fierbinþi. 1. Se pune sub vehicul un vas pentru a recupera lichidul care se scurge. 2. Se goleºte lichidul. D Se demonteazã capacul vasului de expansiune (1). D Se deconecteazã furtunul inferior al radiatorului (2).

D102D501

3. Se conecteazã furtunul inferior al radiatorului. 4. Se curãþã sistemul de rãcire. D Se curãþã cu atenþie vasul de expansiune (1).

D102D502

SISTEM DE RÃCIRE AL MOTORULUI 1D -- 9
D Se introduce apã in vasul de expansiune. (2) 5. Se porneºte motorul ºi se lasã sã funcþioneze pânã când se deschide termostatul. Termostatul este deschis atunci când ambele furtunuri ale radiatorului sunt fierbinþi. 6. Se opreºte motorul ºi se deconecteazã furtunul inferior al radiatorului pentru a goli lichidul. 7. Se repetã paºii 3 ºi 6 pânã când apa golitã este curatã, fãrã impuritãþi. Notã: Nu se foloseºte niciodatã o concentraþie mai mare de 60% antigel ºi 40% apã. Punctul de îngeþ al soluþiei creºte peste aceastã concentraþie 8. Se umple sistemul de rãcire ºi vasul de expansiune cu o soluþie de etil glicol antigel ºi apã. Soluþia trebuie sã aibã în jur de 50% antigel, dar nu mai mult de 60% antigel, pe vreme caldã. 9. Se umple vasul de expansiune la nivelul MAX. 10. Se monteazã capacul vasului de expansiune.

D102D503

VASUL DE EXPANSIUNE
Demontare
Atenþie: Nu demontaþi capacul vasului de expansiune, dacã motorul ºi radiatorul sunt fierbinþi, deoarece sistemul poate rãmâne sub presiune. 1. Se goleºte lichidul de rãcire sub nivelul vasului de expansiune. 2. Se demonteazã vasul de expansiune. D Se slãbesc clemele de prindere ºi se demonteazã furtunurile vasului de expansiune (1). D Se scoate vasul de expansiune (2). 3. Se curãþã vasul de expansiune ºi capacul cu apã cu sãpun. 4. Se clãteºte capacul ºi vasul de expansiune. 5. Se verificã capacul ºi vasul de expansiune de eventuale defecte.

D102D504

1D -- 10 SISTEM DE RÃCIRE AL MOTORULUI Montare
1. Se monteazã vasul de expansiune. D Se monteazã prin presare vasul de expansiune (1). D Se conecteazã furtunurile (2). 2. Se fixeazã furtunurile cu clemele de prindere. 3. Se alimenteazã vasul de expansiune pânã la nivelul MAX.

D102D505

VENTILATORUL
Demontare
1. Se deconecteazã cablul de la borna negativ a bateriei. 2. Se demonteazã ansamblul ventilator. D Se deconecteazã conectorul electric (1). D Se demonteazã ºuruburile (2) D Se scoate ansamblul ventilator (3).

D102D506

Montare
3,5-4,5 NSm 1. Se monteazã ºuruburile ansamblului ventilator.

Strângere
Se strâng ºuruburile la cuplul 3,5-4,5 NSm. 2. Se conecteazã conectorul electric al ventilatorului. 3. Se conecteazã cablul de la borna negativ a bateriei.

D102D507

RADIATORUL
Demontare
1. Se deconecteazã cablul de la borna negativ a bateriei. 2. Se deconecteazã furtunul inferior al radiatorului ºi se goleºte sistemul de evacuare. 3. Se deconecteazã furtunul superior al radiatorului. D Se slãbeºte clema ºi se deconecteazã furtunul superior (1). D Se slãbeºte clema ºi se deconecteazã furtunul vasului de expansiune (2).
D102D508

SISTEM DE RÃCIRE AL MOTORULUI 1D -- 11
4. Se demonteazã ventilatorul. 5. Se demonteazã radiatorul. D Se demonteazã ºuruburile (1) D Se demonteazã braþele suport ale radiatorului (2). D Se scoate radiatorul (3). 6. Se verificã radiatorul de eventuale defecþiuni. Important: Se goleºte lichidul de rãcire într-un vas.

D102D509

Montare
1. Se monteazã ºuruburile ºi suporþii radiatorului(2).

Strângere
Se strâng ºuruburile de fixare ale radiatorului la cuplul 3,5-4,5 NSm. 2. Se monteazã ventilatorul. 3,5-4,5 NSm

D102D510

3. 4. 5. 6. 7.

Se conecteazã furtunul superior al radiatorului (1). Se conecteazã furtunul vasului de expansiune (2). Se strâng clemele de fixare ale furtunurilor. Se umple cu lichid instalaþia de rãcire. Se conecteazã cablul de la borna negativ a bateriei.

D102D511

TERMOSTAT
Demontare
Atenþie: Nu demontaþi capacul vasului de expansiune când motorul ºi radiatorul sunt încã fierbinþi. 1. Se deconecteazã furtunul inferior al radiatorului ºi se goleºte instalaþia de rãcire 2. Se deconecteazã furtunul superior al radiatorului. D Se slãbeºte clema de fixare (1). D Se demonteazã furtunul superior (2).
D102D512

1D -- 12 SISTEM DE RÃCIRE AL MOTORULUI
3. Se demonteazã termostatul. D Se demonteazã ºuruburile (1). D Se demonteazã carcasa termostatului (2). D Se demonteazã termostatul ºi garnitura (3). 4. Se verificã garnitura de eventuale deteriorãri. 5. Se verificã supapa pentru o funcþionare corectã. 6. Se verificã termostatul, pentru o funcþionare corectã.

D102D513

Montare
1. Se monteazã ºuruburile ºi carcasa termostatului.

Strângere
8-15 NSm Se strâng ºuruburile la cuplul 8-15 NSm. 2. Se strânge clema de fixare a furtunului termostatului. 3. Se umple cu lichid sistemul de rãcire.

D102D514

SENZOR TEMPERATURÃ LICHID DE RÃCIRE
Demontare
1. Se deconecteazã cablul de la borna negativã a bateriei. 2. Se deconecteazã furtunul inferior al radiatorului ºi se goleºte sistemul de rãcire. 3. Se demonteazã senzorul de rãcire. D Se deconecteazã conectorul electric (1). D Se demonteazã senzorul de temperaturã (2).
D102D515

Montare
10 NSm 1. Se monteazã senzorul de temperaturã în locaºul lui din galeria de admisie.

Strângere
Se strânge senzorul la cuplul 10 NSm. D Se conecteazã conectorul electric al senzorului (1). 2. Se conecteazã furtunul inferior al radiatorului ºi se umple instalaþia de rãcire. 3. Se conecteazã cablul de la borna negativ a bateriei.
D102D516

SISTEM DE RÃCIRE AL MOTORULUI 1D -- 13

SENZOR TEMPERATURÃ LICHID DE RÃCIRE
Demontare
1. Se deconecteazã cablul de la borna negativ a bateriei. 2. Se deconecteazã furtunul inferior al radiatorului ºi se goleºte instalaþia de rãcire a motorului. 3. Se demonteazã senzorul. D Se deconecteazã conectorul electric (1). D Se scoate senzorul de temperaturã (2).
D102D517

Montare
1. Se monteazã senzorul. 20 NSm

Strângere
Se strânge senzorul de temperaturã la cuplul 20 NSm. D Se conecteazã conectorul electric al senzorului (1). 2. Se conecteazã furtunul inferior al radiatorului ºi se umple instalaþia. 3. Se conecteazã cablul de la borna negativ a bateriei.

D102D518

POMPA DE APÃ
Demontare
1. Se demonteazã cablul de la borna negativ a bateriei. 2. Se demonteazã furtunul inferior al radiatorului ºi se goleºte instalaþia de rãcire. 3. Se demonteazã cureaua de distribuþie. 4. Se demonteazã capacul spate al curelei de distribuþie. D Se demonteazã ºuruburile (1). D Se scoate capacul spate al curelei de distribuþie (2). 5. Se demonteazã pompa de apã. D Se demonteazã piuliþele (1). D Se demonteazã ºuruburile (2). D Se demonteazã pompa de apã (3). D Se demonteazã garnitura pompei. Notã: Se demonteazã pompa de apã dupã cum este arãtat în figurã (a).

D102B533

D102D519

1D -- 14 SISTEM DE RÃCIRE AL MOTORULUI Montare
9-12 NSm 1. Se monteazã pompa de apã ºi o garniturã nouã.

Strângere
Se strâng piuliþele ºi ºuruburile la cuplul 9-12 NSm (a).

D102D520

2. Se monteazã cureaua de distribuþie.

Strângere
9--12 NSm Se strâng ºuruburile la cuplul 9-12 NSm (b). 3. Se monteazã cureaua de distribuþie. 4. Se conecteazã furtunul inferior al radiatorului ºi se umple instalaþia de rãcire. 5. Se conecteazã cablul de la borna negativ a bateriei.

D102D521

SISTEM DE RÃCIRE AL MOTORULUI 1D -- 15

DESCRIERE GENERALÃ ªI FUNCÞIONARE SISTEM
DESCRIERE GENERALÃ
Sistemul de rãcire menþine temperatura motorului la un nivel eficient pentru o funcþionare normalã. Dacã motorul este rece sistemul de rãcire funcþioneazã puþin sau chiar deloc, aceasta pentru o încãlzire rapidã a acestuia. Sistemul de rãcire este format din radiator (a) ºi ventilator (b), termostat ºi carcasã (c), pompa de apã (d), cureaua de acþionare a pompei de apã ºi furtunuri. Pompa de apã este acþionatã de cureaua de distribuþie. Toate componentele trebuie sã funcþioneze corect pentru o funcþionare normalã a sistemului. Pompa de apã realizeazã circulaþia lichidului de rãcire prin sistem, bloc motor, chiulasã, capac distribuitor (e), ºi corp acceleraþie (f). Dacã temperatura creºte, termostatul se deschide iar lichidul circulã ºi prin radiator unde este rãcit.

Acest sistem direcþioneazã lichidul ºi spre radiatorul de încãlzire (g), folosit pentru încãlzire ºi dezaburire. Vasul de expansiune este legat la radiator ºi la corpul de acceleraþie pentru a alimenta sistemul cu lichid. Acesta menþine un nivel adecvat de lichid de rãcire. Sistemul de rãcire de pe acest vehicul nu are buºon umplere sau scurgere la radiator. Sistemul de rãcire se alimenteazã pe la vasul de expansiune. Pentru a goli sistemul se deconecteazã furtunul inferior al radiatorului.

RADIATORUL
Acest vehicul are radiator din aluminiu.

VASUL DE EXPANSIUNE
Vasul de expansiune este din plastic transparent, similar cu rezervorul de lichid spãlare parbriz. Vasul de expansiune este conectat la radiator ºi corpul acceleraþie prin furtunuri. Menþine nivelul de lichid între MIN ºi MAX atunci când sistemul este rece.

Motor

D102D001

1D -- 16 SISTEM DE RÃCIRE AL MOTORULUI

POMPA DE APÃ
Pompa de apã este acþionatã de cureaua de distribuþie. Pompa de apã funcþioneazã ca un ansamblu, ea nu poate fi demontatã.

VENTILATORUL
Atenþie: Ventilatorul este acþionat electric ºi poate porni chiar dacã motorul este oprit. Þineþi mâinile sau sculele departe de paletele ventilatorului. Atenþie: Dacã o paletã a ventilatorului este deterioratã sau deformatã, se schimbã toatã elicea ventilatorului, cu una nouã. Ventilatorul este montat în compartimentul motor în spatele radiatorului. Ventilatorul creºte viteza de curgere a aerului prin radiator, ajutând la o rãcire mai rapidã a lichidului de rãcire, atunci când vehiculul se deplaseazã cu vitezã micã sau funcþioneazã la ralanti.

TERMOSTATUL
Termostatul controleazã curgerea lichidului de rãcire prin sistemul de rãcire al motorului. Termostatul (i) este montat în carcasa termostatului. Termostatul opreºte curgerea lichidului de rãcire de la motor la radiator ºi regleazã temperatura lichidului de rãcire. Termostatul rãmâne închis atât timp cât motorul este rece, oprind circulaþia lichidului prin radiator. Odatã cu încãlzirea motorului termostatul se deschide permiþând lichidului sã curgã prin radiator unde este rãcit. Aceastã deschidere ºi închidere a termostatului permite menþinerea temperaturii lichidului de rãcire la un nivel normal de funcþionare a motorului. Termostatul începe sã se deschidã la 82_C (180_F) ºi este complet deschis la 95_C (203_F). Termostatul se închide la 80_C (176_F).

D102D003

Dimensiunea ventilatorului este 320 mm, în diametru cu cele 7 palete (k), pentru o curgere mai bunã a aerului prin radiator ºi condensor. Ventilatorul este acþionat de motorul electric (l). Model cu/fãrã aer condiþionat A/C D Ventilatorul este controlat de modulul ECM prin relee de vitezã micã ºi mare. Pe vehiculele echipate cu aer condiþionat, este folosit ºi un releu în serie/paralel. D Modulul ECM porneºte ventilatorul cu vitezã micã la o temperaturã a lichidului de rãcire de 93_C ºi cu vitezã mare la 100_C. D Modulul ECM schimbã viteza ventilatorului de la mare la micã la 97_C ºi opreºte ventilatorul la 90_C.

D102D002

SISTEM DE RÃCIRE AL MOTORULUI 1D -- 17
Aer condiþionat pornit D Modulul ECM va porni ventilatorul pe vitezã mare, când este pornit aerul condiþionat.

SENZOR TEMPERATURÃ LICHID DE RÃCIRE MOTOR
Senzorul (m) controleazã indicatorul de temperaturã al tabloului de bord. Este poziþionat în carcasa termostatului, cu senzorul CTS pentru un motor SOHC.

SENZOR TEMPERATURÃ LICHID DE RÃCIRE
Senzorul CTS (n) foloseºte un termistor ce trimite un semnal electric modulului ECM.

D102D004

CAPITOLUL 1E

SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI
ATENÞIE: Deconectaþi cablul de la borna negativ a bateriei, înainte de a demonta sau a monta orice unitate electricã sau atunci când lucraþi cu chei sau scule speciale ce pot intra în contact cu terminale electrice. Deconectarea acestui cablu duce la evitarea accidentãrii dumneavoastrã sau avarierii vehiculului. Cheia de contact trebuie sã fie pe poziþia B, mai puþin în cazurile în care se specificã altceva.

CUPRINS
Descriere generalã ºi funcþionarea sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1E-2 Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1E-2 Valori limitã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1E-2 Capacitate de rezervã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1E-2 Curent de încãrcare la rece . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1E-2 Hidrometru încorporat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1E-2 Procedura de încãrcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1E-3 Timp de încãrcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1E-3 Încãrcarea unei baterii complet descãrcate (demontatã de pe vehicul) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1E-3 Pornirea prin conectarea în „paralel" a unei baterii ajutãtoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1E-3 Alternator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1E-4 Sistem de încãrcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1E-4 Demaror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1E-4 Sistem de pornire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1E-4 Distribuitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1E-4 Bobinã de aprindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1E-5 Bujii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1E-5 Localizare componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1E-6 Demaror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1E-6 Sistem de încãrcare (Tip-A: MANDO) . . . . . . . . 1E-7 Sistem de încãrcare (Tip-B: DAC) . . . . . . . . . . . . 1E-8 Sistem de aprindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1E-9 Diagnosticare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1E-10 Sistem de aprindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1E-10 Test încãrcare baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test ieºire alternator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verificare alternator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Întreþinere ºi reparaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service pe vehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demaror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alternator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distribuitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bobinã de aprindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reparare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motor demaror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alternator (Tip-A: MANDO) . . . . . . . . . . . . . . . . Alternator (Tip-B: DAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distribuitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scheme electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demaror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sistem de încãrcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sistem de aprindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sistem de aprindere - Euro III . . . . . . . . . . . . . . . Specificaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specificaþii demaror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specificaþii alternator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specificaþii sistem de aprindere . . . . . . . . . . . . . Specificaþii baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specificaþii de strângere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1E-12 1E-12 1E-13 1E-14 1E-14 1E-14 1E-15 1E-16 1E-17 1E-18 1E-19 1E-19 1E-24 1E-29 1E-34 1E-37 1E-37 1E-38 1E-39 1E-40 1E-41 1E-41 1E-41 1E-41 1E-41 1E-42

DAEWOO M-198 BL2

1E - 2 SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI

DESCRIERE GENERALÃ ªI FUNCÞIONARE
BATERIA
Bateria îndeplineºte trei funcþii majore în sistemul electric. Prima, bateria furnizeazã energie pentru pornirea motorului. A doua, bateria îndeplineºte rolul de stabilizator de tensiune pentru sistemul electric. În final, bateria poate, pentru un timp limitat, sã furnizeze suplimentar energie când aceastã cerere de energie din partea sistemului electric depãºeºte valoarea de ieºire a alternatorului. Bateria fãrã întreþinere este standard pentru toate vehiculele. Aceasta nu are prize în carcasã. Bateria este complet etanºã, cu excepþia a douã mici orificii laterale. Aceste orificii de aerisire permit micilor cantitãþi de gaz sã pãrãseascã bateria. Bateriile fãrã întreþinere au urmãtoarele avantaje în comparaþie cu bateriile convenþionale: D Nu necesitã completarea electrolitului cu apã distilatã pentru prelungirea duratei de funcþionare. D Aceasta este protejatã la supraîncãrcare. Dacã o tensiune de valoare prea mare este aplicatã bateriei, aceasta nu va accepta surplusul de curent ca în cazul bateriei convenþionale. În cazul bateriei convenþionale, excesul de curent, va încerca în continuare sã încarce bateria, ducând la fierberea acesteia, fapt care va cauza pierderea de electrolit. D Aceasta nu se descarcã ca ºi bateria convenþionalã. Aceasta este o particularitate importantã când bateria nu este folositã o perioadã mai mare de timp. D Aceasta are multe alte posibilitãþi în cazuri mai mult sau mai puþin delicate. caracteristicã nominalã este o mãsurã a capacitãþii de pornire la rece. Bateria nu este proiectatã sã funcþioneze la nesfârºit. Totuºi, la o întreþinere adecvatã, bateria va avea o perioadã de serviciu de mai mulþi ani. Dacã testele bateriei dau rezultate satisfãcãtoare, dar ea se comportã nesatisfãcãtor în funcþionare fãrã nici un motiv, urmãtorii factori vor fi suspectaþi drept cauzã pentru acest defect: D Consumatorii adiþionali lãsaþi sã funcþioneze peste noapte; D Viteze de drum mici utilizate pentru perioade scurte de timp; D Consumul de energie electricã este mai mare decât capacitatea de ieºire a alternatorului, în special dupã instalarea de echipamente auxiliare; D Defecþiuni ale sistemului de încãrcare cum ar fi scurtcircuitele, slãbirea curelei alternatorului, defectarea alternatorului, sau defectarea stabilizatorului de tensiune; D Baterie folositã necorespunzãtor, borne oxidate sau nestrânse, sau fixarea necorespunzãtoare a acesteia pe suportul ei; D Probleme cu caracter mecanic ale sistemului electric cum ar fi cabluri de conexiune scurtcircuitate sau întrerupte.

HIDROMETRU ÎNCORPORAT
Bateria fãrã întreþinere are un hidrometru încorporat, compensat cu temperatura. Acest hidrometru poate fi folosit cu urmãtoarea procedurã de diagnosticare: 1. La citirea hidrometrului, asiguraþi-vã de curãþirea capacului bateriei. 2. În condiþii normale de funcþionare, pot fi observate douã indicaþii: D INDICATOR VERDE - Orice apariþie verde este interpretatã ca „indicator verde'' cea ce însemnã cã bateria este gata pentru testare. D INDICATORUL VERDE ÎNCHIS NU ESTE VIZIBIL - Dacã demarorul nu este rotit corespunzãtor la pornire, bateria trebuie testatã. Nivelul de încãrcare sau sistemele electrice trebuie deasemenea verificate în acest timp. 3. Ocazional, o a treia condiþie poate apare: D INDICATOR TRANSPARENT SAU GALBEN DESCHIS - Aceasta înseamnã cã nivelul electrolitului se situeazã sub hidrometru. Acest lucru poate fi cauzat de încãrcarea excesivã sau prelungitã a bateriei, fisurarea carcasei, înclinarea excesivã, sau uzura normalã a acesteia. Gãsirea bateriei în aceastã stare poate indica încãrcarea la o tensiune prea mare datoritã defectãrii sistemului de încãrcare. Astfel, încãrcarea ºi sistemele electrice trebuie verificate dacã existã probleme la pornirea motorului. Dacã problema pornirii

VALORI LIMITÃ
O baterie are douã valori limitã: (1) capacitatea de rezervã la temperatura de 27°C, momentul în care bateria încãrcatã la maxim, va dezvolta un curent de 25A la o tensiune de minim 10,5 volþi; (2) curentul de pornire la rece determinat la temperatura de -18°C, indicã capacitatea de pornire la rece.

CAPACITATEA DE REZERVÃ
Capacitatea de rezervã este perioada maximã de timp pentru care este posibilã folosirea vehiculului pe timpul nopþii cu un consum minim de energie ºi alternator defect. Exprimatã în minute, capacitatea de rezervã este timpul necesar unei baterii complet încãrcate, la temperatura de 27°C ºi care debiteazã un curent de 25 amperi, sã ajungã la tensiunea de 10,5 volþi.

CAPACITATEA DE PORNIRE LA RECE
Capacitatea de pornire la rece este exprimatã la o temperaturã a bateriei de -18°C. Ea reprezintã curentul minim, care poate fi menþinut de cãtre baterie pentru 30 secunde la temperatura specificatã, în timp ce aceasta debiteazã o tensiune de 7,2 volþi. Aceastã

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI 1E - 3
motorului este cauzatã de baterie, se înlocuieºte bateria. 1. Se mãsoarã tensiunea pe terminalele bateriei cu un voltmetru de precizie. Dacã citirea indicã sub 10 volþi, curentul de încãrcare poate fi foarte mic, ºi poate trece ceva timp pânã ce bateria va absorbi un curent mai mare de câþiva miliamperi. Vezi „Timpii de reâncãrcare'' în acest capitol, care se referã la factorii ce afecteazã ambii timpi de încãrcare necesari ºi estimãrile grosolane în tabelul de mai jos. Un curent atât de mic poate sã nu fie detectat de ampermetrele uzuale. 2. Se regleazã încãrcãtorul pe un curent ridicat. Important: Câteva încãrcãtoare sunt prevãzute cu circuite de protecþie, care împiedicã încãrcarea cu excepþia cazului în care terminalele încãrcãtorului sunt corect conectate la bornele bateriei. O baterie complet descãrcatã poate sã nu debiteze destulã tensiune pentru a activa acest circuit, cu toate cã ambele borne sunt corect conectate, cea ce va pãrea cã bateria nu absoarbe curent de încãrcare. Astfel, se urmãresc instrucþiunile firmei producãtoare a încãrcãtorului pentru ocolirea sau neluarea în seamã a acestui circuit, deci acest încãrcãtor va porni procesul de încãrcare a bateriei descãrcate. 3. Încãrcãtoarele de baterii variazã în intervalele de tensiune ºi curent furnizate. Timpul necesar pentru ca bateria sã absoarbã un curent de încãrcare la diferite valori de tensiune poate fi unul dintre cei de mai jos: Tensiune 16V sau mai mult 14,0 - 15,9 13,9 sau mai puþin Ore Dupã 4 ore Dupã 8 ore Dupã 16 ore

PROCEDURA DE ÎNCÃRCARE
1. Bateria cu indicator verde al hidrometrului nu trebuie reîncãrcatã decât în cazurile când aceasta s-a descãrcat recent, ca în cazul nepornirii vehiculului. 2. La încãrcarea bateriei demontate de pe vehicul, instalaþi un kit adaptor de încãrcare. Asiguraþi-vã de buna curãþire ºi strângere a terminalelor încãrcãtorului. Pentru bune rezultate, bateriile trebuie încãrcate având electrolitul la temperatura camerei. O baterie foarte rece poate sã nu accepte curent câteva ore de la pornirea reîncãrcãrii. 3. Se încãrcã bateria pânã la apariþia indicatorului verde. Bateria trebuie verificatã la fiecare jumãtate de orã în procesul de încãrcare. Lovirea sau agitarea uºoarã a bateriei poate fi necesarã pentru apariþia indicatorului verde. 4. Dupã încãrcare, bateria trebuie verificatã la încãrcare. Vezi „Motorul demarorului'' în acest capitol.

TIMPUL DE ÎNCÃRCARE
Timpii de încãrcare pot varia în funcþie de urmãtorii factori: D Mãrimea bateriei - O baterie mare complet descãrcatã va necesita un timp de încãrcare dublu faþã de timpul de încãrcare al unei baterii mici folositã la autoturisme. D Temperatura - Un timp mai lung va fi necesar pentru a încãrca o baterie la temperatura de -18°C decât la 27°C. Dacã un încãrcãtor rapid este conectat la o baterie rece, curentul acceptat de cãtre aceasta va fi foarte mic la început. Bateria va accepta un curent mai mare odatã cu creºterea temperaturii acesteia. D Capacitatea încãrcãtorului - Un încãrcãtor care debiteazã doar 5A va necesita o perioadã mai lungã de încãrcare decât un încãrcãtor care debiteazã 30A sau mai mult. D Starea de încãrcare a bateriei - O baterie complet descãrcatã necesitã un timp dublu de încãrcare faþã de o baterie pe jumãtate descãrcatã. Din cauzã cã electrolitul unei baterii complet descãrcate are aproape compoziþia apei ºi cum apa nu este un bun conducãtor de electricitate într-o baterie descãrcatã, curentul aborbit la început de baterie este foarte scãzut. Mai târziu, în timp ce curentul de încãrcare cauzezã creºterea procentului de acid din electrolit, curentul absorbit de baterie va creºte.

D Dacã curentul de încãrcare nu este mãsurabil la sfârºitul timpului de încãrcare, bateria trebuie înlocuitã. D Dacã curentul de încãrcare este mãsurabil pe durata timpului de încãrcare, bateria este bunã ºi încãrcarea trebuie terminatã în maniera normalã. Important: Este important de reamintit cã o baterie complet descãrcatã trebuie reîncãrcatã cu un numãr suficient de amperi/orã (Ah) pentru a restabili capacitatea iniþialã de utilizare. Ca o regulã generalã, se va folosi capacitatea de rezervã a bateriei ca un numãr de amperi/orã ai procesului de încãrcare. D Dacã curentul de încãrcare nu este încã mãsurabil la sfârºitul timpului de încãrcare calculat dupã metoda de mai sus, bateria trebuie înlocuitã. D Dacã curentul de încãrcare este mãsurabil pe durata timpului de încãrcare, bateria este bunã ºi încãrcarea trebuie terminatã în maniera normalã.

ÎNCÃRCAREA UNEI BATERII COMPLET DESCÃRCATE (DEMONTATÃ DE PE VEHICUL)
În acest caz va fi urmatã cu stricteþe procedura de mai jos, o baterie foarte bunã nu trebuie neapãrat înlocuitã. Urmãtoarea procedurã trebuie folositã pentru a reâncãrca o baterie complet descãrcatã:

DAEWOO M-198 BL2

1E - 4 SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI

PORNIREA PRIN CONECTAREA „PARALEL'' A UNEI BATERII AJUTÃTOARE
1. Se poziþioneazã vehiculul cu bateria bunã (încãrcatã) astfel încât cablurile sã fie suficient de lungi de la o baterie la alta. 2. Se trece contactul de aprindere pe OFF, se deconecteazã toate luminile, toþi consumatorii electrici ai ambelor vehicule. Se lasã aprinse luminile de avarie dacã operaþia se desfãºoarã în trafic precum ºi alte lumini necesare în zona de lucru. 3. Pentru ambele vehicule, aplicaþi frâna de mânã. Notã: Se verificã poziþionarea celor douã cabluri departe de zona fuliilor, ventilatoarelor, sau altor componente în miºcare la pornirea motorului, în scopul prevenirii deteriorãrii acestora. 4. Se trece cutia de vitezã în PUNCTUL NEUTRAL. Atenþie: Nu se folosesc cabluri parþial sau total neizolate, rezultatul fiind posibilele accidentãri. 5. Se conecteazã un capãt al primului cablu la borna pozitiv a bateriei. Asiguraþi-vã ca acesta nu atinge nici o componentã metalicã. Se conecteazã ºi celãlalt capãt al aceluiaºi cablu la borna pozitiv a celeilalte baterii. Nu se conecteazã niciodatã celãlalt capãt al cablului la borna negativ a bateriei descãrcate. Atenþie: Nu se conecteazã direct cablul la borna negativ a bateriei descãrcate. Realizarea acestui lucru duce la formarea unui arc electric sau chiar la explozia bateriei. 6. Se conecteazã un capãt al celuilalt cablu la borna negativ a bateriei ajutãtoare. Se realizeazã conectarea finalã cu un punct de masã al motorului, cum ar fi cârligul de susþinere al acestuia, la cel puþin 450 milimetri de bateria descãrcatã. 7. Se porneºte motorul vehiculului a cãrei baterie este încãrcatã. Se tureazã motorul la o valoare moderatã pentru câteva minute. Apoi se porneºte motorul vehiculului a cãrei baterie este descãrcatã. 8. Se deconecteazã cablurile de legãturã în ordinea exactã inversã conectãrii. În timpul deconectãrii fiecãrui capãt se va avea grijã sã nu se atingã nici o componentã metalicã atâta timp cât celãlalt capãt este încã conectat.

Spre deosebire de alternatoarele cu trei terminale, modelele ø114D (Tip-A) sau CS114D (Tip-B) au numai douã terminale: plusul bateriei ºi terminalul „ L'' al lãmpii indicatoare a încãrcãrii de la bord.. La fel ca la alte sisteme, lampa indicatoare se aprinde cu cheia de contact pe poziþia ON, ºi se stinge când motorul funcþioneazã. Dacã lampa indicatorului de încãrcare este aprinsã pe timpul funcþionãrii motorului, este indicat un defect al sistemului de încãrcare. Stabilizatorul de tensiune are compensare la variaþia temperaturii ºi limiteazã tensiunea sistemului prin controlarea curentului de excitaþie al rotorului. Stabilizatorul de tensiune comutã curentul de excitaþie pe pornit ºi oprit. Prin variaþia timpului „deschis'' ºi „închis'', se obþine un curent mediu de excitaþie adecvat sistemului de control a tensiunii. La viteze mari, timpul „deschis'' poate avea 10 procente iar timpul „închis'' poate avea 90 de procente. La viteze mici ºi consum mare de energie electricã, timpul „deschis'' poate avea 90 de procente iar timpul „închis'' poate avea 10 procente.

SISTEMUL DE ÎNCÃRCARE
Sistemul de încãrcare „Delco-Remy CS'' are disponibile câteva variante, incluzând modelul ø114D (Tip-A) sau CS114D (Tip-B). Aceste numere indicã diametrul exterior în milimetri. Alternatoarele CS folosesc un nou tip de alternatoare care includ punþi redresoare. Conexiunea „stea'' (Tip-A) sau „triunghi'' (Tip-B) a înfãºurãrilor statorice, puntea redresorului ºi rotorul cu inele colectoare ºi perii sunt electric similare pentru acelaºi tip de alternatoare. Sunt folosite, fulia ºi ventilatorul convenþional. Nu au mufã de test.

DEMARORUL
Motoarele electrice ale demarorului sunt compuse din piese polare aranjate în jurul unei armãturi, fiind fiecare magnetizate de bobinele aferente. Ansamblul demarorului include furca de acþionare a pinionului de antrenare ºi pistonul electromagnetic, protejate de acþiunea factorilor de mediu prin aºezarea într-o carcasã exterioarã, protecþie realizatã împotriva murdãriei, îngheþului ºi stropirii. În circuitul de bazã, bobina solenoidului este excitatã la închiderea contactului. Miezul solenoidului (plunjerul) se va deplasa ºi prin miºcarea furcii se va realiza cuplarea pinionului cu coroana dinþatã a volantului. Rezultatul deplasãrii plunjerului ºi furcii determinã cuplarea pinionului de antrenare cu coroana volantului. Contactele solenoidului rãmân închise. La pornirea motorului, un sistem de ambreiaj cu un singur sens protejeazã rotorul de supraturare pânã când contactul este deschis, moment în care miºcarea de revenire determinã decuplarea pinionului. Pentru a preveni supraturarea, contactul trebuie deschis imediat dupã pornirea motorului.

ALTERNATORUL
Sistemul de încãrcare „Delco-Remy CS'' are disponibile câteva variante, incluzând modelul ø114D (Tip-A) sau CS114D (Tip-B). Aceste numere indicã diametrul exterior în milimetri sau laminarea statorului. Alternatoarele CS sunt echipate cu stabilizatoare de tensiune încorporate. Conexiunea „stea'' (Tip-A) sau „triunghi'' (Tip-B) a înfãºurãrilor statorice, puntea redresorului ºi rotorul cu inele colectoare ºi perii sunt electric similare pentru acelaºi tip de alternatoare. Sunt folosite, fulia ºi ventilatorul convenþionale. Nu au mufã de test.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI 1E - 5

SISTEM DE PORNIRE
Sistemul electric al motorului include bateria, sistemul de aprindere, demarorul, alternatorul ºi legãturile aferente. Tabelul de diagnosticare este de ajutor în rezolvarea defectelor sistemului. Când un defect se referã la o anumitã componentã, se face trimitere la secþiunea respectivã din cadrul manualului de service. Sistemul de pornire este compus din baterie, demaror, contact ºi cablajele aferente. Toate aceste componente sunt conectate electric.

Aceste vehicule folosesc distribuitorul (modelul senzorului optic) controlat de modulul ECM, pentru monitorizarea curentului bobinei de aprindere. Modificarea timpului de aprindere este controlatã electronic de cãtre modulul ECM.

BOBINA DE APRINDERE
Bobina de aprindere este un transformator electric care transformã tensiunea bateriei într-o tensiune mare (15.000-25.000V) care furnizeazã scânteia bujiilor.

DISTRIBUTORUL
Distributorul are rolul de a distribui înalta tensiune produsã de bobina de inducþie la fiecare bujie a fiecãrui cilindru în ordinea de aprindere. Deasemenea ajusteazã timpul de aprindere în funcþie de condiþiile de funcþionare ale motorului.

BUJIILE
Sunt parte a sistemului de aprindere ce aprind amestecul carburant prin scânteia indusã de înalta tensiune a bobinei de inducþie.

DAEWOO M-198 BL2

1E - 6 SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI

LOCALIZARE COMPONENTE
DEMAROR

D102E401

1 2 3 4 5 6

Ansamblul motor demaror Ansamblul bobinã demaror Carcasã demaror Furcã Ansamblu rotor Rotor

7 8 9 10 11 12

Ansamblul pinion antrenare Distanþor, siguranþã, opritor Ansamblu carcasã stator Ansamblu suport portperii Capac central ªuruburi demaror

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI 1E - 7

SISTEMUL DE ÎNCÃRCARE (TIP-A : MANDO)

D102E402

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ansamblul alternator Braþ reglare alternator Piuliþã Fulie alternator Bucºã (mare) Carcasã faþã alternator Rulment-faþã Ecran rulment Bucºã (micã)

10 11 12 13 14 15 16 17

Ansamblul rotor alternator Rulment-spate Ansamblul stator alternator Ansamblul redresor Stabilizator tensiune/Ansamblul suport portperii Carcasã spate alternator Piuliþa terminalului bateriei ªurub

DAEWOO M-198 BL2

1E - 8 SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI

SISTEMUL DE ÎNCÃRCARE (TIP-B : DAC)

D102E403

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ansamblul alternator Braþ reglare alternator Piuliþã Fulie alternator Bucºã alternator Carcasã faþã Ansamblul stator alternator Distanþor Ventilator Ansamblul rotor alternator

11 12 13 14 15 16 17 18 19

Distanþor Carcasã spate Ansamblul stabilizator tensiune Ansamblul suport portperii Ansamblul redresor Scut ªurub Capac alternator Piuliþa terminalului bateriei

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI 1E - 9

SISTEMUL DE APRINDERE

D102E404

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bobinã aprindere Bujie Fiºã centralã (Nr. 0) Fiºe tensiune (Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3) Clemã de prindere Clemã montare Distribuitor Cuplaj Garniturã toricã Carcasã distribuitor Ax distribuitor

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ecran Senzor optic Ecran Bucºã izolatoare Disc Capac interior Capac exterior Ruptor Garniturã toricã Capac distribuitor

DAEWOO M-198 BL2

1E - 10 SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI

DIAGNOSTICARE
SISTEM DE APRINDERE
Condiþie Cauzã probabilã .Tensiunea scãzutã a bateriei. .Cablul bateriei este deconectat, corodat, sau deteriorat. Neantrenare motor demaror .Defectarea motorului demarorului sau întreruperea circuitului acestuia. .Defectarea contactului de aprindere sau arderea siguranþei Ef2. .Scurtcircuitarea cu masa. Motor antrenat, dar prea lent .Tensiunea scãzutã a bateriei. .Baterie descãrcatã. .Cablul bateriei este deconectat, corodat, sau deteriorat. .Defectarea motorului demarorului. Motorul demarorului nu se opreºte Motorul demarorului funcþioneazã, dar nu se realizeazã antrenarea motorului .Defectarea motorului demarorului. .Defectarea contactului. .Spargerea pinionului de antrenare sau defectarea motorului demarorului. .Spargerea coroanei volantului. .Întreruperea circuitului de conectare. Supraîncãrcarea bateriei Descãrcarea bateriei .Defectarea stabilizatorului de tensiune. .Slãbirea curelei alternatorului. .Circuitul este întrerupt sau scurtcircuitat. .Defectarea stabilizatorului de tansiune. .Baterie descãrcatã. .Întreruperea circuitului de masã. Lampa indicatoare încãrcare Nu funcþioneazã când contactul de aprindere este pe poziþia ON (motorul nu funcþioneazã) .Defectarea stabilizatorului de tensiune. .Lampa indicatoare a încãrcãrii sau siguranþa F8 sunt arse. .Defectarea contactului. .Circuitul de masã al alternatorului este întrerupt sau scurtcircuitat. .Defectarea stabilizatorului de tensiune. .Cablul bateriei este corodat sau deteriorat. .Slãbirea curelei alternatorului. .Defectarea circuitelor de conexiune. Corecþie .Se încarcã sau înlocuieºte bateria. .Se remediazã sau se înlocuieºte cablul bateriei. .Se remediazã sau se înlocuieºte motorul demarorului/circuitul motorului demarorului. .Se înlocuieºte contactul de aprindere sau siguranþa Ef2. .Se remediazã scurtcircuitul. .Se încarcã sau înlocuieºte bateria. .Se remediazã sau se înlocuieºte cablul bateriei. .Se remediazã sau se înlocuieºte motorul demarorului. .Se remediazã sau se înlocuieºte motorul demarorului. .Se înlocuieºte contactul. .Se înlocuieºte motorul demarorului.

.Se înlocuieºte coroana volantului. .Se remediazã întreruperea circuitului. .Se înlocuieºte stabilizatorul de tensiune. .Se tensioneazã cureaua. .Se remediazã întreruperea sau scurtcircuitarea. .Se înlocuieºte stabilizatorul de tensiune. .Se înlocuieºte bateria. .Se remediazã circuitul de masã. .Se înlocuieºte stabilizatorul de tensiune. .Se înlocuieºte lampa indicatoare a încãrcãrii sau siguranþa F8. .Se înlocuieºte contactul. .Se remediazã circuitul. .Se înlocuieºte stabilizatorul de tensiune. .Se remediazã sau se înlocuieºte cablul bateriei. .Se tensioneazã cureaua de antrenare sau se înlocuieºte. .Se remediazã circuitele de conexiune.

Lampa indicatoare încãrcare nu se stinge dupã pornirea motorului

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI 1E - 11

SISTEM DE APRINDERE (CONTINUARE)
Condiþie Pornirea greoaie a motorului Cauzã probabilã .Defectarea bobinei de aprindere. .Defectarea distribuitorului (cu senzorul optic inclus). .Defectarea unei bujii. .Aprindere dereglatã. Turaþia de ralanti a motorului este instabilã .Defectarea unei bujii. .Defectarea bobinei de aprindere. .Aprindere dereglatã. Slaba accelerare a motorului .Aprindere dereglatã. Corecþie .Se înlocuieºte bobina de aprindere. .Se înlocuieºte distribuitorul sau senzorul optic. .Se înlocuieºte bujia sau se regleazã distanþa dintre electrozi. .Se regleazã aprinderea. .Se înlocuieºte bujia sau se regleazã distanþa dintre electrozi. .Se înlocuieºte bobina de aprindere. .Se regleazã aprinderea. .Se regleazã aprinderea.

DAEWOO M-198 BL2

1E - 12 SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI

TEST ÎNCÃRCARE BATERIE
1. Se verificã deteriorãrile evidente ale bateriei, cum ar fi spãrturile sau fisurile carcasei, care permit pierderile de electrolit. La deteriorãri evidente se, înlocuieºtei bateria. .Atenþie: Nu se încarcã bateria dacã hidrometrul are indicator transparent sau galben deschis. Se înlocuieºte bateria. Dacã bateria s-a încãlzit sau pierde violent gaz prin orificiile de aerisire, întrerupeþi încãrcarea sau modificaþi curentul de încãrcare pentru a evita accidentele. 2. Se verificã hidrometrul. Dacã indicatorul verde este vizibil, efectuaþi testul de încãrcare. Dacã este vizibil indicatorul verde închis iar cel verde nu este vizibil, încãrcaþi bateria. Pentru încãrcarea bateriei demontate de pe vehicul, vezi „Încãrcarea bateriei complet descãrcate" în acest capitol. 3. Se conecteazã un voltmetru ºi un tester al valorii de încãrcare la bornele bateriei. 4. Se aplicã un curent de încãrcare de 300A pentru 15 secunde pentru a îndepãrta orice suprafaþã încãrcatã a bateriei. 5. Se opreºte încãrcarea. 6. Se aºteaptã 15 secunde pentru revenirea bateriei, ºi se aplicã un curent de încãrcare de 270A. Important: Temperatura bateriei trebuie estimatã prin atingere. 7. Dacã tensiunea nu cade sub valoarea corespunzãtoare, bateria este bunã ºi trebuie reinstalatã pe vehicul. Dacã tensiunea este mai micã decât cea corespunzãtoare, se înlocuieºte bateria. Vezi „Specificaþii baterie" în acest capitol.

D102E301

Important: Asiguraþi-vã cã bateria vehiculului este încãrcatã complet ºi reostatul cu carbon este oprit. 4. Cu contactul de aprindere pe OFF, se verificã ºi se înregistreazã tensiunea bateriei. 5. Se demonteazã conectorul de la alternator. 6. Se trece contactul de aprindere pe ON cu motorul oprit. Se foloseºte un voltmetru digital pentru a verifica tensiunea pe terminalul „L" al conectorului. 7. Valoarea citirii trebuie sã se situeze în jurul valorii tensiunii de 12V a bateriei. Dacã valoarea tensiunii este prea micã, se verificã indicatorul corespunzãtor terminalului „L" pentru a determina dacã circuitul este întrerupt sau scurtcircuitat cu masa, fapt care ar determina pierderea de tensiune. Se remediazã întreruperea circuitului, conexiunile terminalului, etc., dacã este necesar. Vezi „Sistem de încãrcare" în acest capitol. 8. Se cupleazã conectorul alternatorului. 9. Se tureazã motorul la turaþia de relanti, ºi se mãsoarã tensiunea dintre bornele bateriei. Tensiunea trebuie sã se situeze in jurul valorii de la pasul 4 dar mai micã de 15V. Dacã valoarea este peste 15V sau mai micã decât la citirea anterioarã, se înlocuieºte alternatorul. Vezi „Alternatorul" în secþiunea „Service pe vehicul” în acest capitol. 10. Se tureazã motorul la turaþia de ralanti, ºi se mãsoarã curentul de ieºire al alternatorului. 11. Se roteºte reostatul cu carbon, ºi se regleazã pânã când se obþine amperajul maxim la o tensiune a bateriei de peste 13V. 12. Dacã valoarea citirii se încadreazã în clasa de 15 A a alternatoarelor menþionatã pe alternator, alternatorul este bun. Dacã nu, se înlocuieºte alternatorul. Vezi „Alternatorul" în secþiunea „Service pe vehicul” în acest capitol. 13. Cu alternatorul debitând un curent maxim de ieºire, se mãsoarã tensiunea între carcasa alternatorului ºi borna negativã a bateriei. Cãderea de tensiune trebuie sã fie de 0,5V sau mai micã. Dacã aceastã cãdere de tensiune este mai mare de 0,5V, se verificã legãtura dintre carcasa alternatorului ºi borna negativã a bateriei. 14. Se verificã gradul de curãþare ºi strângerea legãturilor la masã.

TEST IEªIRE ALTERNATOR
1. Se efectueazã testul alternatorului. alternator" în acest capitol. 2. Se înlocuieºte alternatorul dacã satisfãcãtor. Vezi „Alternatorul" „Service pe vehicul”. Dacã testul trece la realizarea testului urmãtoarelor puncte. Important: Se alternatorului. verificã valoarea Vezi „Verificare testul nu este în secþiunea este trecut, se cu urmãrirea de ieºire a

3. Se conecteazã un voltmetru (a), un ampermetru (b) ºi un reostat cu carbon (c) la bateria (d) ºi un alternator (e) pe vehicul.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI 1E - 13

VERIFICARE ALTERNATOR
La funcþionare normalã, lampa indicatoare a alternatorului se va aprinde la trecerea contactului de aprindere pe ON ºi se va stinge odatã cu pornirea motorului. Dacã lampa funcþioneazã anormal sau dacã bateria este descãrcatã sau supraîncãrcatã, urmãtoarea procedurã poate fi urmatã pentru diagnosticarea sistemului de încãrcare. Se reaminteºte cã descãrcarea bateriei este cauzatã de funcþionarea consumatorilor auxiliari pe durata nopþii sau defectarea contactului care permite funcþionarea lãmpilor. Diagnosticarea alternatorului se face cu urmãtoarea procedurã: 1. Se verificã vizual cureaua de antrenare ºi conexiunile. 2. Cu contactul de aprindere pe ON ºi cu motorul oprit, lampa indicatoare a încãrcãrii de la bord trebuie sã fie aprinsã. Dacã nu, se decupleazã legãturile alternatorului ºi se deconecteazã terminalul L de la alternator, ºi prin intermediul unei siguranþe de 5 A,se leagã la masã.

D Dacã lampa este aprinsã, se inlocuieºte alternatorul. Vezi „Alternatorul" în secþiunea „Service pe vehicul” în acest capitol. D Dacã lampa este stinsã, se localizeazã întreruperea circuitului dintre contactul de aprindere ºi conectorul legãturilor. Se poate ca lampa sã fie arsã. 3. Cu contactul de aprindere pe ON ºi cu motorul turat la o turaþie moderatã , lampa indicatorului de încãrcare trebuie sã fie stinsã. Dacã nu, se detaºeazã legãturile alternatorului. D Dacã lampa se stinge, se înlocuieºte alternatorul. Vezi „Alternatorul" în secþiunea „Service pe vehicul” în acest capitol. D Dacã lampa este aprinsã în continuare, se verificã de un eventual scurtcircuit în legãtura dintre conector ºi lampa indicatoare. Important: Se verificã întotdeauna alternatorul, tensiunea la terminalul L. Vezi „Alternatorul" în în acest capitol.

DAEWOO M-198 BL2

1E - 14 SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI

ÎNTREÞINERE ªI REPARAÞII SERVICE PE VEHICUL
DEMAROR
Procedura de demontare
1. Se deconecteazã legãtura de la borna negativ a bateriei. 2. Se decupleazã conectorul electric ºi clema din jurul demarorului. D Se demonteazã senzorul de temperaturã al uleiului pentru a decupla legãturile conectorului (1). D Se demonteazã piuliþa bobinei demarorului pentru a decupla cablul electric (2). D Se demonteazã ºurubul clemei pentru a demonta clema (3). D Se demonteazã ºurubul de masã (4). 3. Se demonteazã ansamblul demaror. D Se demonteazã ºuruburile de prindere (1). D Se demonteazã ansamblul demaror (2).

D12E5011

D102E502

Procedura de montare
1. Se monteazã în ordinea inversã demontãrii. 2. Se monteazã ºuruburile de prindere ale demarorului ºi piuliþa bobinei demarorului.

Strângere
D Se strâng ºuruburile demarorului la cuplul 55-65Nm (a). D Se strânge bobina demarorului la cuplul 9-12 NSm (b). D Se strânge ºurubul clemei la cuplul 9-12 NSm (c). D Se strânge ºurubul de masã la cuplul 35-41 NSm (d).

D12E5031

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI 1E - 15

ALTERNATOR
Procedura de demontare
1. Se deconecteazã legãtura de la borna negativ a bateriei. 2. Se decupleazã conectorul cablului electric. D Se demonteazã piuliþa conectorului pentru a deconecta legãtura la borna plus a acumulatorului (1). D Se decupleazã conectorul cablului alternatorului (2).
D102E504

3. Se demonteazã cureaua de antrenare a alternatorului. D Se slãbeºte ºurubul de reglaj al alternatorului (1). D Se demonteazã ºurubul ºi piuliþa suportului inferior al alternatorului (2). D Se depãrteazã cureaua alternatorului de pe acesta.

D102E505

4. Se demonteazã suportul inferior al motorului. D Se demonteazã suportul inferior al motorului, ºurubul ºi piuliþa braþului de reacþie (1). D Se demonteazã ºuruburile suportului inferior al motorului (2). D Se demonteazã suportul inferior al motorului (3).

D102E506

5. Se demonteazã alternatorul. D Se demonteazã ºurubul de reglaj al alternatorului (1). D Se demonteazã cu grijã alternatorul (2).

D102E507

DAEWOO M-198 BL2

1E - 16 SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI Procedura de montare
35-41 NSm 1. Se monteazã în ordinea inversã demontãrii, excepþie fãcând cureaua de antrenare a alternatorului. 2. Se monteazã ºuruburile ºi piuliþa suportului inferior al motorului.

68-83 NS

Strângere
D Se strâng ºuruburile suportului inferior al motorului la cuplul 35-41 NSm (a). D Se strânge suportul inferior al motorului, ºurubul ºi piuliþa braþului de reacþie la cuplul 68-83 NSm (b).

D12E508A

3. Se monteazã ºuruburile ºi piuliþa. 4-7 NSm

Strângere
D Se strânge ºurubul de reglaj al alternatorului la cuplul 4-7 NSm (a). D Se strânge ºurubul ºi piuliþa suportului inferior al alternatorului la cuplul 18-28 NSm (b). D Se verificã tensionarea curelei de antrenare a alternatorului.

18-28 NSm
D12E509A

BATERIA
Procedura de demontare
1. Se deconecteazã legãtura de la borna negativ a bateriei ºi apoi se deconecteazã legãtura bornei pozitiv a acesteia. D Se demonteazã capacele de protecþie ale bornelor bateriei (1). D Se demonteazã piuliþa bornei negativ pentru a demonta cablul acesteia (2). D Se demonteazã piuliþa bornei pozitin pentru a demonta cablul acesteia (3).
D12E511A

2. Se demonteazã bateria. D Se demonteazã piuliþa tijei de prindere a bateriei (1). D Se demonteazã tija de prindere a bateriei (2). D Se demonteazã bateria (3).

D102E512

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI 1E - 17 Procedura de montare
1. Se monteazã în ordinea inversã demontãrii. 2. Se monteazã tija de prindere a bateriei ºi piuliþele bornelor acesteia.

Strângere
D Se strânge piuliþa tijei de prindere a bateriei la cuplul 6-8 NSm (a). D Se strâng piuliþele bornelor bateriei la cuplul 9-12 NSm (b).

D12E513A

DISTRIBUITOR
Procedura de demontare
1. Se deconecteazã legãtura de la borna negativ a bateriei. 2. Se demonteazã ansamblul filtru de aer, rezonator. Vezi Capitolul 1B. 3. Se decupleazã fiºele de aprindere ºi conectorul electric. D Se decupleazã conectorul senzorului optic (1). D Se decupleazã fiºele de aprindere (2). D Se demonteazã clema de prindere a cablurilor fiºelor de aprindere (3). 4. Se demonteazã distribuitorul. Important: Marcaþi carcasa ºi suportul distribuitorului înaintea demontãrii acestuia. D Se demonteazã ºuruburile distribuitorului (1). D Se demonteazã cu grijã ansamblul distribuitor (2).

D12E514A

D102E515

Procedura de montare
10--16 NSm 1. Se monteazã în ordinea inversã demontãrii. 2. Se monteazã ºuruburile distribuitorului.

Strângere
Se strâng ºuruburile distribuitorului la cuplul 10-16 NSm.

D12E516A

DAEWOO M-198 BL2

1E - 18 SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI

BOBINA DE APRINDERE
Procedura de demontare
1. Se deconecteazã legãtura de la borna negativ a bateriei. 2. Se decupleazã cablul de aprindere ºi conectorul bobinei de aprindere. D Se decupleazã fiºa de aprindere (1). D Se decupleazã conectorul bobinei de aprindere (2).

D102E517

3. Se demonteazã bobina de aprindere. D Se demonteazã ºuruburile (1). D Se demonteazã bobina de aprindere (2).

D102E518

Procedura de montare
1. Se monteazã în ordinea inversã demontãrii. 2. Se monteazã ºuruburile bobinei de aprindere.

Strângere
Se strâng ºuruburile bobinei de aprindere la cuplul 4-7 NSm. 4--7 NSm

D12E519A

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI 1E - 19

ÎNTREÞINERE ªI REPARAÞII REPARARE
MOTORUL DEMARORULUI
Inspectare / Mãsurãri (Înainte de reparaþie)
1. Se demonteazã demarorul. Vezi „Demarorul'' în acest capitol. 2. Inspectarea jocului axial al pinionului. D Se decupleazã terminalul M al motorului demarorului (1). D Se conecteazã bornele bateriei de 12 volþi la terminalele M ºi S ale motorului demarorului.
D102E701

Notã: Se efectueazã testarea într-un timp cât mai scurt pentru a preveni supraîncãlzirea ºi defectarea bobinei. (în 10 secunde). D Se deschide contactul pentru a deplasa pinionul (2). D Se verificã acum jocul axial între pinion ºi opritor cu lera (3). D Dacã jocul nu se încadreazã în limite, se verificã dacã instalarea s-a fãcut defectuos ºi se înlocuiesc componentele uzate.

D102E702

3. Testarea electromagnetului. D Se conecteazã terminalul M al motorului demarorului (1). D Se conecteazã bornele bateriei de 12 volþi la terminalele M ºi S ale motorului demarorului. Notã: Se efectueazã testarea într-un timp cât mai scurt pentru a preveni supraîncãlzirea ºi defectarea bobinei. (în 10 secunde)

D102E703

DAEWOO M-198 BL2

1E - 20 SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI
D Se verificã deplasarea pinionului spre exterior (2). D Dacã pinionul de antrenare nu se deplaseazã spre exterior se înlocuieºte elecromagnetul.

D102E704

4. Testul de menþinere al solenoidului. D Se conecteazã terminalul M al motorului demarorului (1). D Se conecteazã bornele bateriei de 12 volþi la terminalul S al motorului demarorului. Notã: Se efectueazã testarea într-un timp cât mai scurt pentru a preveni supraîncãlzirea ºi defectarea bobinei. (în 10 secunde)

D102E705

D Se verificã deplasarea pinionului spre exterior (2). D Dacã pinionul se deplaseazã spre interior, circuitul este întrerupt. Se înlocuieºte electromagnetul.

D102E706

5. Testul de revenire al solenoidului. D Se decupleazã terminalul M al motorului demarorului (1). D Se conecteazã bornele bateriei de 12 volþi la terminalul S ºi carcasa motorului demarorului. Notã: Se efectueazã testarea într-un timp cât mai scurt pentru a preveni supraîncãlzirea ºi defectarea bobinei.

D102E707

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI 1E - 21
D Se verificã revenirea pinionului (2). Dacã revenirea este rapidã, funcþionarea este normalã. D Se înlocuieºte bobina dacã funcþionarea este anormalã.

D102E708

D102E709

5. Test performanþã fãrã sarcinã. D Se conecteazã bornele bateriei de 12 volþi la circuitul demarorului. D Se conecteazã un reostat (1). D Se monteazã indicatorul rpm al motorului demarorului (2). D Se porneºte motorul demarorului închizând circuitul (3). D Se mãsoarã turaþia pinionului ºi curentul absorbit. D Dacã mãsurãtoarea se încadrezã în limite normale, funcþionarea motorului demarorului este normalã. Descriere Turaþia pinionului Condiþie: Tensiune/Curent Limitã Minim: 2.000 rpm Maxim: 9V / 150A

D Se înlocuieºte motorul demarorului dacã este necesar.

D102E710

Demontare
1. Se demonteazã capacul central al demarorului. D Se demonteazã ºuruburile (1). D Se demonteazã ºuruburile capacului central (2). D Se demonteazã capacul central ºi distanþorul (3).

D102E711

DAEWOO M-198 BL2

1E - 22 SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI
2. Se demonteazã ansamblul suport portperii. D Se demonteazã piuliþa terminalului M al motorului demarorului (1). D Se demonteazã ansamblul suport portperii (2).

D102E712

3. Se demonteazã ansamblul stator de pe ansamblul rotor(1).

D102E713

4. Se demonteazã ansamblul solenoid. D Se demonteazã ºuruburile bobinei (1). D Se demonteazã electromagnetul (2). D Se demonteazã resortul (3).

D102E714

5. Se demonteazã ansamblul rotor ºi bobina din carcasa demarorului. D Se demonteazã ansamblul rotor (1). D Se demonteazã garnitura de cauciuc (2). D Se demonteazã placa furcii de cuplare (3). D Se demonteazã furca de cuplare (4). D Se demonteazã bobina (5). D Se demonteazã carcasa (6).

D102E715

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI 1E - 23 Inspectare / Mãsurãri (Dupã reparaþie)
1. Testul de masã pentru înfãºurarea rotoricã. D Se verificã izolaþia dintre colector ºi miezul magnetic folosind un voltmetru. D Se înlocuieºte ansamblul rotor dacã acest lucru este necesar.

D102E716

2. Testul de scurtcircuit al înfãºurãrii rotorice. D Dacã avem la îndemânã echipamentul de testare, Se verificã rotorul la scurtcircuit prin plasarea sa pe acesta, ºi plasaþi o lamelã metalicã peste miez în timp ce acesta este rotit. Dacã lamela metalicã vibreazã, se înlocuieºte rotorul.

D102E717

3. Testul de întrerupere a circuitului pentru înfãºurarea rotoricã. D Se verificã continuitatea circuitului dintre lamelele colectorului folosind un multimetru. D Se înlocuieºte ansamblul rotor dacã acest lucru este necesar.

D102E718

4. Se verificã uzura periilor. D Se verificã dacã sunt uzate sau deteriorate periile, arcurile ºi suporturile lor. Se înlocuiesc periile dacã este necesar. a. Limita de uzurã a periilor. Descriere Uzura periilor Standard 11,3-11,5 mm Limitã 7,0-7,25 mm

D102E719

DAEWOO M-198 BL2

1E - 24 SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI
Procedura de montare
9-12 NSm 1. Se monteazã în ordinea inversã demontãrii. 2. Se monteazã ºuruburile / piuliþele.

Strângere
Se strânge piuliþa terminalului M al motorului demarorului la cuplul 9-12 NSm (a). Se strâng ºuruburile la cuplul 4-6 NSm (b).

4-6 NSm
D12E720A

ALTERNATOR (A-TYPE : MANDO)
Demontare
1. Se demonteazã alternatorul. Vezi „Alternatorul'' în acest capitol. 2. Se demonteazã carcasa faþã ºi carcasa spate. D Se demonteazã ºuruburile (1).

D102E721

D Se demonteazã carcasa faþã folosind o ºurubelniþã (2). D Se separã carcasa faþã ºi carcasa spate (3).

D102E722

3. Se demonteazã fulia ºi ansamblul rotor de pe carcasa faþã. D Se acoperã rotorul cu pânzã (1). D Se poziþioneazã cu fulia în sus ºi strângeþi rotorul (2). D Se demonteazã piuliþa fuliei (3). D Se demonteazã fulia (4).

D102E723

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI 1E - 25
4. Se demonteazã carcasa faþã, rotorul ºi bucºa. D Se demonteazã bucºa (mare) (1). D Se demonteazã rotorul de pe carcasa faþã (2). D Se demonteazã bucºa (micã) de pe axul rotorului (3).

D102E724

5. Se demonteazã rulmentul faþã. D Se demonteazã ºuruburile ecranului (1). D Se demonteazã ecranul(2). D Se demonteazã rulmentul folosind presa (3).

D102E725

6. Se demonteazã piuliþa terminalului pentru baterie de pe carcasa spate. D Se demonteazã piuliþa terminalului pentru baterie (1). D Se demonteazã ºaiba (2).

D102E726

7. Se demonteazã ansamblul stator de pe carcasa spate. D Se demonteazã ºuruburile (1). D Se demonteazã ºuruburile suportului portperii si stabilizatorului de tensiune (2). D Se demonteazã ansamblul stator cu redresorul/ suportul portperii/stabilizatorul de tensiune (3).

D102E727

DAEWOO M-198 BL2

1E - 26 SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI
8. Se demonteazã redresorul/suportul portperii/stabilizatorul de tensiune de pe stator. D Se demonteazã conexiunile redresorului/ suportului portperii (1). D Se demonteazã conexiunile statorului ºi stabilizatorului de tensiune (2). Notã: Dacã sunt sudate conexiunile statorului, topiþi lipitura. Se evitã supraîncãlzirea care poate deteriora diodele.

D102E728

Inspectare/Mãsurãri
1. Se verificã ansamblul rotor. D Se testeazã circuitul rotoric pentru o eventualã întrerupere folosind un ohmmetru (1). Se înlocuieºte rotorul dacã este necesar.

D102E729

D Se testeazã întreruperea sau scurtcircuitarea rotorului (2). Descriere Rezistenþa mãsuratã Limitã 2,9 W

D Se înlocuieºte rotorul dacã este necesar. D Se testeazã întreruperea circuitului rotorului sau scurtcircuitarea la masã, folosind un ohmmetru (3). Se înlocuieºte rotorul dacã este necesar.

D102E730

2. Se verificã statorul. D Se testeazã întreruperea circuitului statorului folosind un ohmmetru (1). Se înlocuieºte statorul dacã este necesar.

D102E731

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI 1E - 27
D Se testeazã întreruperea circuitului statorului sau scurtcircuitarea la masã folosind un ohmmetru (2). Se înlocuieºte statorul dacã este necesar.

D102E732

3. Se verificã redresorul. D Testul pozitiv: Se verificã dacã este întrerupt circuitul între terminalele înfãºurãrii statorului, folosind un ohmmetru (1). Se înlocuieºte redresorul dacã este necesar.

D102E733

D Testul negativ: Se verificã dacã este întrerupt circuitul între terminalele înfãºurãrii statorului, folosind un ohmmetru (2). Se înlocuieºte redresorul dacã este necesar.

D102E734

4. Se verificã puntea redresorului. D Se verificã întreruperea circuitului punþii folosind un ohmmetru (1). D Se înlocuieºte dacã este necesar (a).

D102E735

DAEWOO M-198 BL2

1E - 28 SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI
5. Se verificã uzura periilor. D Dacã uzura periilor este excesivã specificate (a), se înlocuiesc periile. Descriere Perii Standard 18,5 Limitã 13,5 valorii

D12E736A

Montare
1. Se monteazã în ordinea inversã demontãrii. D Se monteazã ansamblul stator în carcasa spate ºi apoi ansamblul rotor. a. Perii. b. Orificiu.

D102E737

2. Se monteazã ºuruburile/piuliþele.

Strângere
D Se strâng ºuruburile suportului portperii / stabilizatorului de tensiune / redresorului la cuplul 9-12 NSm (a). D Se strânge piuliþa terminalului bateriei la cuplul 4-7 NSm (b).

D12E738A

D Se strâng ºuruburile la cuplul 6-8 NSm (c). 6-8 NSm

D102E739

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI 1E - 29
4-6 NSm D Se strânge piuliþa fuliei alternatorului la cuplul 80-110 NSm (d). D Se strâng ºuruburile la cuplul 4-6 NSm (e).

80-110 NSm

D12E740A

ALTERNATOR (B-TYPE: DAC)
Demontare
1. Se demonteazã alternatorul. Vezi „Alternatorul'' în acest capitol. 2. Se demonteazã apãrãtoarea alternatorului. D Se demonteazã piuliþa terminalului bateriei (1). D Se demonteazã apãrãtoarea (2). a. Apãrãtoare.

D102E741

3. Se demonteazã stabilizatorul de tensiune/redresorul. D Se demonteazã conexiunile înfãºurãrilor statorului ºi redresorului (1).

D102E742

D Se demonteazã ºuruburile redresorului (2). D Se demonteazã ºurubul redresorului/stabilizatorului de tensiune (3). D Se demonteazã ºurubul suportului portperii/stabilizatorului de tensiune (4). D Se demonteazã ºurubul stabilizatorului de tensiune (5). D Se demonteazã stabilizatorul de tensiune/redresor (6).

D102E743

DAEWOO M-198 BL2

1E - 30 SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI
4. Se demonteazã stabilizatorul de tensiune/suportul portperii/redresor. D Se demonteazã conexiunile redresorului ºi stabilizatorului de tensiune (1). D Se demonteazã conexiunile stabilizatorului de tensiune ºi suportului port perii (2). D Se verificã vizual redresorul/stabilizatorul de tensiune/suportul portperii pentru eventualele deteriorãri sau spãrturi. a. Redresor. b. Stabilizator de tensiune. c. Suport portperii. 5. Se demonteazã scutul dinaintea carcasei spate. D Se demonteazã scutul (1). D Se demonteazã ºuruburile (2). D Se demonteazã cadrul de pe carcasa spate (3).

D102E744

D102E745

6. Se demonteazã fulia ºi ansamblul rotor de pe carcasa spate. D Se acoperã rotorul cu pânzã (1). D Se poziþioneazã cu fulia în sus ºi se strânge rotorul (2). D Se demonteazã piuliþa fuliei (3). D Se demonteazã fulia (4).

D102E746

7. Se demonteazã carcasa spate, rotorul ºi distanþorul. D Se demonteazã bucºa (mare) (1). D Se demonteazã rotorul de pe carcasa spate (2). D Se demonteazã bucºa (micã) de pe axul rotorului (3). D Se verificã rulmentul pentru coroziune, uzurã, zgomot sau alte deteriorãri (4).

D102E747

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI 1E - 31
8. Se demonteazã ansamblul stator de pe cadru. D Se îndepãrteazã resturile rãmase dupã lipire. D Se demonteazã ansamblul stator (2).

D102E748

Inspectare/Mãsurãri
1. Se verificã ansamblul rotor. D Se testeazã înfãºurarea rotoricã pentru o eventualã întrerupere folosind un ohmmetru. Valoarea citirii trebuie sã fie suficient de micã, altfel rotorul trebuie înlocuit (1).

D102E749

D Se testeazã întreruperea circuitului rotorului sau scurtcircuitarea acestuia.. Valoarea citirii trebuie sã fie între 2,6 ºi 2,8 ohmi, altfel rotorul trebuie înlocuit (2). D Se testeazã întreruperea circuitului rotorului sau scurtcircuitarea acestuia la masã folosind un ohmmetru. Valoarea citirii trebuie sã fie suficient de mare, altfel rotorul trebuie înlocuit (3). D Se verificã aripioarele ventilatorului de eventualele deteriorãri.

D102E750

2. Se verificã statorul. D Se testeazã înfãºurarea statoricã pentru o eventualã întrerupere folosind un ohmmetru. Valoarea citirii trebuie sã fie suficient de micã, altfel statorul trebuie înlocuit (1).

D102E751

DAEWOO M-198 BL2

1E - 32 SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI
D Se testeazã întreruperea circuitului statorului sau scurtcircuitarea acestuia la masã folosind un ohmmetru. Valoarea citirii trebuie sã fie suficient de mare, altfel statorul trebuie înlocuit (2).

D102E752

3. Se verificã redresorul. D Testul pozitiv: Se verificã dacã existã o întrerupere în circuitul dintre terminalele înfãºurãrii statorului, folosind un ohmmetru (1). Se înlocuieºte redresorul dacã este necesar.

D102E753

D Testul negativ: Se verificã dacã existã o întrerupere în circuitul dintre terminalele înfãºurãrii statorului, folosind un ohmmetru (2). Se înlocuieºte redresorul dacã este necesar.

D102E754

4. Se verificã puntea redresorului. D Se verificã întreruperea circuitului punþii folosind un ohmmetru (1). Se înlocuieºte radiatorul dacã este necesar (a).

D102E755

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI 1E - 33
5. Se verificã uzura periilor. D Dacã uzura periilor este specificate (a), înlocuiþi periile. a. Limita uzurii periei. Descriere Perii Standard 20 excesivã valorii

Limitã 14

D12E756A

Montare
1. Se monteazã în ordinea inversã demontãrii. 2. Se monteazã ºuruburile/piuliþele.

Strângere
9-12 NSm D Se strânge ºurubul stabilizatorului de tensiune la cuplul 9-12 NSm (a). D Se strânge ºurubul redresorului/stabilizatorului de tensiune la cuplul 9-12 NSm (b). D Se strânge ºurubul suportului portperii/stabilizatorului de tensiune la un cuplu de 9-12 NSm (c).
D12E757A

D Se strâng ºuruburile redresorului la cuplul 9-12 NSm (d).

9-12 NSm

D12E758A

D Se strânge piuliþa fuliei la cuplul 80-110 NSm (e). 80-110 NSm

D12E759A

DAEWOO M-198 BL2

1E - 34 SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI
D Se strâng ºuruburile la cuplul 4-6 NSm (f). D Se strânge piuliþa terminalului bateriei la cuplul 4-7 NSm (g).

4-7 NSm

4-6 NSm
D12E760A

ANSAMBLU DISTRIBUITOR
Demontare
1. Se demonteazã distribuitorul. Vezi „Distribuitorul'' în acest capitol. 2. Se demonteazã capacul, garnitura toricã ºi ruptorul de pe carcasa distribuitorului. D Se demonteazã ºuruburile (1). D Se demonteazã capacul distribuitorului (2). D Se demonteazã garnitura toricã (3). D Se demonteazã ruptorul (4).
D102E761

D Se verificã capacul de fisuri sau deteriorãri (a). D Se verificã electrodul capacului de deteriorãri/ uzurã sau urme de carbon (b). D Se verificã ruptorul de deteriorãri sau depuneri de carbon (c).

D102E762

3. Se demonteazã capacul interior/exterior de pe carcasa distributorului. D Se demonteazã capacul exterior (1). D Se demonteazã ºuruburile (2). D Se demonteazã capacul interior (3).

D102E763

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI 1E - 35
4. Se demonteazã capacul senzorului optic ºi adaptorul de pe carcasa distribuitorului. D Se demonteazã ºurubul (1). D Se demonteazã adaptorul (2). D Se demonteazã ºuruburile (3). D Se demonteazã capacul (4). D Se demonteazã garnitura (5).

D102E764

5. Se demonteazã apãrãtoarea senzorului optic de pe carcasa distribuitorului. D Se demonteazã cu atenþie discul (1). D Se demonteazã bucºa izolatoare (2). D Se demonteazã ºuruburile (3). D Se demonteazã ecranul senzorului optic (4). D Se demonteazã senzorul optic (5).

D102E765

6. Se demonteazã ecranul rulmentului de pe carcasa distribuitorului. D Se demonteazã ºuruburile (1). D Se demonteazã ecranul rulmentului (2).

D102E766

7. Se demonteazã cupla, axul ºi rulmentul de pe carcasa distribuitorului. D Se demonteazã cupla (1). D Se demonteazã axul folosind presa (2). D Se demonteazã rulmentul (3).

D102E767

DAEWOO M-198 BL2

1E - 36 SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI Montare
1. Se monteazã în ordinea inversã demontãrii. D Se unge axul cu ulei curat.

D102E768

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI 1E - 37

SCHEME ELECTRICE
SISTEM DE APRINDERE

Bloc de siguranþe Compartiment motor

+ permanent la blocul de siguranþe planºã bord

Contact cheie

+ pornire la blocul de siguranþe

Bloc de siguranþe planºã bord
+ start ºi pornire la bloc siguranþe planºã bord

+ pornire ºi în mers la bloc siguranþe planºã bord

Alternator Solenoid demaror

Baterie Motor demaror

D12E2011

DAEWOO M-198 BL2

1E - 38 SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI

SISTEM DE ÎNCÃRCARE

+ pornire ºi în mers

Blocul siguranþe compartiment motor

Solenoid demaror

Lampã tablou de bord

Baterie

Alternator

D12E2021

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI 1E - 39

CIRCUIT SISTEM APRINDERE - EURO III

+ permanent + pornire ºi în mers

Releu ventilator turaþie micã

Releu principal

Releu compresor A/C

Releu ventilator turaþie mare

Bobinã sistem aprindere

Senzor de O2 încãlzit

Alternator

Senzor CMP

Tensiune de alimentare

Tensiunea de alimentare a bateriei

Releu Tensiunea de principal alimentare a bateriei

Masã

Semnal

ECM (SIRIUS D3) Tensiune Tensiune Masã mare micã

Masã

Masã

Masã

Masã

Masã

Ecran

Senzor CKP

MAA1E010

DAEWOO M-198 BL2

1E - 40 SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI

SPECIFICAÞII
SPECIFICAÞII DEMAROR
Aplicare Motor demaror Tip Putere ieºire Test fãrã sarcinã la 9 volþi Viteza pinionului Lungime perii Descriere U/M kW A RPM mm Standard SD 80 0,8 150 2.000 11,3-11,5 Limitã 7,0-7,25

SPECIFICAÞII ALTERNATOR
Aplicare Generator Tip Stabilizator tensiune Lungime perii Putere ieºire Descriere Tip A Tip B Tip A Tip B Tip A Tip B Tip A Tip B U/M V mm Standard J114D(MANDO) CS114D(DAC) 14,4-15,0 14,3-4,9 18,5 20,0 12V, 65A 12V, 65A Limitã 13,5 14 -

SPECIFICAÞII SISTEM DE APRINDERE
Aplicare Bobinã aprindere Tip Rezistenþã bobinã primar Rezistenþã bobinã secundar Distribuitor Bujie Tip Tip Tip Bujie Distanþã între electrozi Fãrã plumb Cu plumb Fãrã plumb Cu plumb Descriere U/M W KW mm mm KW/m Standard Circuit magnetic închis 1,2±10% 12,1 ±15% Senzor optic BPR5EY-11 WR8DCX BPR5EY WR8DC 1,1 (0,043) 1,2 (0,047) 0,8 (0,031) 2,5-12,0 Limitã 1,0 - 1,1 mm 1,1 - 1,2 mm 0,7 - 0,8 mm 0,7 - 0,8 mm -

Cablu aprindere

Rezistenþã cablu aprindere

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM ELECTRIC AL MOTORULUI 1E - 41

SPECIFICAÞII BATERIE
Aplicare Baterie Tip Capacitate Curent pornire la rece Descriere U/M AH CCA Standard MF 35 275 Limitã -

SPECIFICAÞII DE STRÂNGERE
Aplicare ªuruburi distribuitor Piuliþe braþ clemã la baterie ªuruburi suport baterie Piuliþe cabluri baterie Piuliþã conector demaror ªuruburi demaror ªuruburi montare demaror ªuruburi ansamblu solenoid demaror Piuliþe ansamblu solenoid demaror Bujii ªuruburi alternator Piuliþã alternator Piuliþã de conectare la baterie a alternatorului ªurub ecran rulment alternator ªurub suport portperii/redresor alternator ªurub reglare tensionare curea antrenare alternator ªurubul braþ reglare alternator ªurub/piuliþã suport inferior alternator ªurub de masã ªurub bobinã aprindere ªurub suport bobinã de aprindere NSm 10-16 6-8 9-12 9-12 9-12 4-6 55-65 6-8 9-12 20-30 4-6 80-110 4-7 6-8 9-12 18-28 45-55 18-28 35-41 4-7 9-12 LbSFt 41-48 15-22 59-81 13-21 33-41 13-21 26-30 LbSIn 89-142 53-71 80-106 80-106 80-106 35-53 53-71 80-106 35-53 35-62 53-71 80-106 35-62 80-106

DAEWOO M-198 BL2

CAPITOLUL 1F

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
ATENÞIE: Deconectaþi cablul de la borna negativ a bateriei, înainte de a demonta sau a monta orice unitate electricã sau atunci când lucraþi cu chei sau scule speciale ce pot intra în contact cu terminale electrice. Deconectarea acestui cablu duce la evitarea accidentãrii dumneavoastrã sau avarierii vehiculului. Cheia de contact trebuie sã fie în poziþia B, mai puþin în cazurile în care se specificã altceva.

CUPRINS
Descriere ºi funcþionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-4 Funcþionare sistem aprindere . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-4 Bobinã sistem aprindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-4 Senzor poziþie arbore cotit (CKP) . . . . . . . . . . . . . . 1F-4 Senzor poziþie ax cu came (CMP) . . . . . . . . . . . . . 1F-4 Funcþionare sistem admisie aer ralanti . . . . . . . . . 1F-4 Funcþionare sistem control combustibil . . . . . . . . . 1F-4 Funcþionare sistem control emisii evaporative . . . 1F-5 Canistra de carbon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-5 Sistem comandã ventilare pozitivã bloc motor (PCV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-5 Senzor temperaturã lichid de rãcire motor (ECT) . 1F-6 Senzor poziþie clapetã acceleraþie (TP) . . . . . . . . . 1F-6 Senzori oxigen pentru monitorizare catalizator . . . 1F-6 Electrovalvã recirculare gaze evacuare (EEGR) . 1F-6 Senzor temperaturã aer galerie admisie (IAT) . . . 1F-7 Supapà control aer ralanti (IAC) . . . . . . . . . . . . . . . 1F-7 Senzor presiune absolutã galerie admisie (MAP) 1F-7 Modul electronic comandã motor (ECM) . . . . . . . . 1F-8 Injector combustibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-8 Senzor detonaþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-8 Senzor (VR) cu reluctanþã variabilã . . . . . . . . . . . . 1F-8 Conector cifrã octanicã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-8 Reguli de bazã în diagnosticare . . . . . . . . . . . . . . . 1F-8 Sistem EOBD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-9 Comunicaþii date seriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-10 Diagnosticare sistem EOBD . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-10 Funcþionarea diagnosticãrii. Monitorizare componente incluse . . . . . . . . . . . . . 1F-10 Termeni comuni sistem EOBD . . . . . . . . . . . . . . . 1F-11 Tipuri de coduri de defect (CD) . . . . . . . . . . . . . . . 1F-12 Citire coduri de defect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-13 Diagnosticãri elementare ale sistemului de bazã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-15 Informaþii diagnosticare ºi proceduri . . . . . . . 1F-17 Diagnosticare sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-17 Informaþii suplimentare pentru diagnosticare . 1F-17 Procedura de învãþare la mers în gol . . . . . . . 1F-17 Verificare sistem EOBD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-18
DAEWOO M-198 BL2

Diagnosticare ieºiri modul ECM . . . . . . . . . . . . Apariþia codurilor de defect - informaþii multiple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motorul este învârtit dar nu porneºte . . . . . . . Lampa MIL nu se aprinde . . . . . . . . . . . . . . . . . Lampa MIL stã aprinsã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diagnosticare sistem amestec combustibil . . Verificare circuit releu pompã combustibil . . . Verificare circuit releu principal . . . . . . . . . . . . Verificare presiune absolutã galerie admisie . Verificare sistem de comandã a aerului la ralanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verificare sistem de aprindere . . . . . . . . . . . . . Verificare circuit ventilator . . . . . . . . . . . . . . . . . Conector de diagnosticare (DLC) . . . . . . . . . . Test de echilibru al injectoarelor de combustibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diagnosticare coduri de defect . . . . . . . . . . . . . ªtergere coduri de defect . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabel coduri de defect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CD P0107 Senzor presiune absolutã galerie de admisie, tensiune micã . . . . . . . . . CD P0108 Senzor presiune absolutã galerie de admisie, tensiune mare . . . . . . . . . CD P0112 Senzor temperaturã aer admisie, tensiune micã . . . . . . . . . . . . . . . CD P0113 Senzor temperaturã aer admisie, tensiune mare . . . . . . . . . . . . . . . CD P0117 Senzor temperaturã lichid rãcire, tensiune micã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CD P0118 Senzor temperaturã lichid rãcire, Tensiune mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CD P0122 Senzor poziþie clapetã acceleraþie, tensiune micã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CD P0123 Senzor poziþie clapetã acceleraþie, tensiune mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CD P0131 Senzor oxigen, tensiune micã . . . CD P0132 Senzor oxigen, tensiune mare . . . CD P0133 Senzor oxigen, defect . . . . . . . . . . CD P0137 Senzor oxigen încãlzit, tensiune micã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1F-20 1F-21 1F-24 1F-30 1F-32 1F-34 1F-36 1F-38 1F-40 1F-42 1F-44 1F-48 1F-52 1F-54 1F-55 1F-55 1F-55 1F-58 1F-62 1F-66 1F-68 1F-72 1F-74 1F-76 1F-80 1F-82 1F-84 1F-86 1F-90

1F - 2 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
CD P0138 Senzor oxigen încãlzit, tensiune mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-94 CD P0140 Senzor oxigen încãlzit, defect . . . . 1F-96 CD P0141 Circuit încãlzire senzor oxigen încãlzit, defect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-100 CD P0171 Nivel amestec combustibil, amestec sãrac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-102 CD P0172 Nivel amestec combustibil, amestec bogat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-105 CD P1230 Releu pompã combustibil, tensiune micã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-110 CD P1231 Releu pompã combustibil, tensiune mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-114 CD P0261 Circuit injector 1, tensiune micã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-120 CD P0262 Circuit injector 1, tensiune mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-122 CD P0264 Circuit injector 2, tensiune micã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-124 CD P0265 Circuit injector 2, tensiune mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-126 CD P0267 Circuit injector 3, tensiune micã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-128 CD P0268 Circuit injector 3, tensiune mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-130 CD P0300 Cilindri, lipsã scânteie . . . . . . . . . 1F-134 CD P0300 Cilindri, lipsã scânteie . . . . . . . . . 1F-139 CD P1320 Adaptare segment perioadã arbore cotit, la limitã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-138 CD P1321 Eroare segment perioadã arbore cotit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-140 CD P0327 Circuit senzor detonaþie, defect . 1F-142 CD P0335 Eroare senzor poziþie arbore cotit 1F-146 CD P0336 58X Senzor poziþie arbore cotit, impulsuri 58X mai multe/puþine . . . . . . . . . . . 1F-148 CD P0337 58X Senzor poziþie arbore cotit, fãrã semnal 58X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-150 CD P0341 Senzor poziþie ax cu came, raþionalizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-152 CD P0342 Senzor poziþie ax cu came, lipsã semnal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-154 CD P0351 Lipsã semnal bobinã inducþie, cilindrul 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-156 CD P0352 Lipsã semnal bobinã inducþie, cilindrul 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-158 CD P0353 Lipsã semnal bobinã inducþie, cilindrul 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-160 CD P1382 Senzor drum denivelat, date nevalidate (fãrã ABS) . . . . . . . . . . . . . . . 1F-162 CD P1382 Senzor drum denivelat, date nevalidate (cu ABS) . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-166 CD P1385 Senzor drum denivelat, defect (fãrã ABS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-170 CD P1385 Senzor drum denivelat, defect (cu ABS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-174 CD P0400 Supapã recirculare gaze evacuare, în afara valorilor normale . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-178 CD P1402 Supapã recirculare gaze evacuare, blocatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-182 CD P1403 Supapã recirculare gaze evacuare, lipsã semnal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-184 CD P0404 Supapã recirculare gaze evacuare, deschisã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-188 CD P1404 Supapã recirculare gaze evacuare, închisã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-192 CD P0405 Supapã recirculare gaze evacuare, tensiune micã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-194 CD P0406 Supapã recirculare gaze evacuare, tensiune mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-196 CD P0420 Eficienþã scãzutã catalizator . . . . 1F-198 CD P0444 Canistrã de carbon, lipsã semnal 1F-200 CD P0445 Canistrã de carbon, defect . . . . . 1F-204 CD P0462 Senzor nivel combustibil, tensiune micã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-208 CD P0463 Senzor nivel combustibil, tensiune mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-210 CD P0480 Circuit releu turaþie micã ventilator, defect (fãrã A/C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-212 CD P0480 Circuit releu turaþie micã ventilator, defect (cu A/C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-216 CD P0481 Circuit releu turaþie mare ventilator, defect (fãrã A/C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-220 CD P0481 Circuit releu turaþie mare ventilator, defect (cu A/C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-224 CD P0501 Senzor vitezã vehicul, lipsã semnal (numai pentru cutie manualã de viteze) . . . 1F-228 CD P1505 Supapã control aer ralanti, circuit defect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-232 CD P1535 Senzor temperaturã evaporator, tensiune mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-236 CD P1536 Senzor temperaturã evaporator, tensiune micã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-238 CD P1537 Circuit releu compresor sistem A/C, tensiune mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-240 CD P1538 Circuit releu compresor sistem A/C, tensiune micã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-242 CD P0562 Sistem alimentare tensiune motor, tensiune micã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-244 CD P0563 Sistem alimentare tensiune motor, tensiune mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-246 CD P0601 Modul ECM, eroare sumã control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-248 CD P0604 Modul ECM, eroare memorie RAM internã/externã . . . . . 1F-249 CD P0605 Modul ECM, eroare scriere NMVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-250 CD P1610 Releu principal, tensiune mare . . 1F-252 CD P1611 Releu principal, tensiune micã . . 1F-254 CD P1628 Sistem blocare, lipsã comunicaþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-256 CD P1629 Sistem blocare, eroare interpretare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-258 CD P0656 Sondã combustibil, circuit defect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-260

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 3
CD P1660 Lampã MIL, tensiune mare . . . . . CD P1661 Lampã MIL, tensiune micã . . . . . Diagnosticare simptome . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verificãri preliminare importante . . . . . . . . . . Defecte intermitente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pornire grea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zvâcniri ºi gâtuiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lipsã putere, încetinealã . . . . . . . . . . . . . . . . . Detonaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ezitãri, împotmoliri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Întreruperi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consum mare de combustibil . . . . . . . . . . . . . Ralanti neregulat, oprirea motorului . . . . . . . . Emisii poluante urât mirositoare . . . . . . . . . . . Autoaprindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rateuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Întreþinere ºi reparaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service pe vehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pompã de combustibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sondã nivel de combustibil . . . . . . . . . . . . . . . . . Regulator presiune de combustibil . . . . . . . . . . Filtru de combustibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rezervor de combustibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rampã de injecþie ºi injectoare . . . . . . . . . . . . . Canistrã de carbon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electrovalvã purjare canistrã de carbon. . . . . . Senzorul presiune absolutã aer galerie de admisie (MAP) . . . . . . . . . . . . . . . 1F-262 1F-264 1F-266 1F-266 1F-267 1F-269 1F-272 1F-274 1F-276 1F-278 1F-280 1F-282 1F-283 1F-286 1F-288 1F-289 1F-290 1F-290 1F-290 1F-291 1F-294 1F-295 1F-296 1F-297 1F-298 1F-299 1F-299 Corp clapetã acceleraþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Senzor temperaturã lichid rãcire (ECT) . . . . . . Senzor temperaturã aer galerie de admisie (IAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Senzor oxigen (O2S1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Senzor oxigen încãlzit (HO2S2) . . . . . . . . . . . . . Supapã recirculare gaze evacuare (EEGR) . . . Senzor detonaþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bobinã sistem electronic de aprindere . . . . . . . Senzor poziþie arbore cotit (CKP) . . . . . . . . . . . Senzor poziþie ax cu came (CMP) . . . . . . . . . . . Modul electronic de comandã (ECM) . . . . . . . . Specificaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specificaþii cupluri de strângere . . . . . . . . . . . . . Scule speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabel cu scule speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scheme electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schema electricã ECM (Sirius D3 - 1 din 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schema electricã ECM (Sirius D3 - 2 din 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schema electricã ECM (Sirius D3 - 3 din 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schema electricã ECM (Sirius D3 - 4 din 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schema electricã ECM (Sirius D3 - 5 din 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F-300 1F-301 1F-302 1F-302 1F-303 1F-304 1F-304 1F-305 1F-305 1F-306 1F-306 1F-308 1F-308 1F-308 1F-308 1F-309 1F-309 1F-310 1F-311 1F-312 1F-313

DAEWOO M-198 BL2

1F - 4 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

DESCRIERE ªI FUNCÞIONARE
FUNCÞIONARE SISTEM APRINDERE
Sistemul de aprindere nu foloseºte bobinã ºi distribuitor convenþional. Modulul ECM foloseºte semnalul de la senzorul de poziþie al arborelui cotit. Modulul ECM determinã timpul de aprindere ºi comandã bobina de aprindere a sistemului de aprindere electronic. Acest tip de sistem de aprindere direct foloseºte metoda „scânteii pierdute'' pentru distribuþia scântei. Fiecare cilindru are bobinã proprie. Acest sistem foloseºte semnalul EST (electronic spark timing) de la modulul ECM pentru a controla aprinderea. Modulul ECM foloseºte urmãtoarele informaþii: D Sarcina motorului (presiunea în galeria de admisie sau vacuumul). D Presiunea atmosfericã. D Temperatura motorului. D Temperatura aerului în galeria de admisie. D Poziþia arborelui cotit. D Turaþia motorului. pentru funcþionare corectã. Dacã modulul ECM detecteazã un semnal incorect al senzorului CMP în timp ce motorul funcþioneazã, CD P0341 se va activa. Dacã semnalul senzorului CMP dispare în timp ce motorul funcþioneazã, sistemul de injecþie de combustibil va modifica secvenþa de injecþie bazatã pe ultimele impulsuri de injecþie de combustibil. Cât timp defectul este prezent motorul poate fi repornit. El va funcþiona calculând în mod secvenþial de la 1 la 6 încercãri secvenþa corectã a injectorului.

FUNCÞIONARE SISTEM ADMISIE AER RALANTI
ECM foloseºte supapa de control a aerului la lalanti (IAC) pentru a determina turaþia la ralanti în funcþie de anumite condiþii. Modulul ECM foloseºte informaþiile primite cum a fi temperatura lichidului de rãcire, vacuumul din galeria de admisie, etc, pentru a controla efectiv turaþia ralantiului.

BOBINÃ SISTEM APRINDERE
Bobina sistemului de aprindere electronicã este montatã deasupra capului cilindrului. Terminalele bobinei electronice a sistemului de aprindere furnizeazã scânteia pentru fiecare bujie. Când nu funcþioneazã bobina de aprindere a sistemului, aceasta trebuie înlocuitã.

FUNCÞIONARE SISTEM CONTROL COMBUSTIBIL
Funcþia sistemului de control al combustibilului este de a livra cantitatea corectã de combustibil motorului pentru a funcþiona în orice condiþii. Combustibilul este furnizat motorului prin fiecare injector montat în galeria de admisie lângã fiecare cilindru. Senzorii principali de control de combustibil sunt senzorul MAP, senzorul de oxigen O2S ºi senzorul de oxigen încãlzit HO2S. Senzorul MAP mãsoarã vacuum-ul în galeria de admisie. La o cerere mare de combustibil, senzorul MAP citeºte condiþiile de vacuum mic determinate de deschiderea clapetei de acceleraþie. Modulul ECM utilizeazã aceste informaþii pentru a îmbogãþii momentan amestecul de combustibil la injector pentru a furniza un amestec corect de combustibil. Când se decelereazã vacuumul creºte. Aceastã modificare de vacuum este sesizatã de senzorul MAP ºi transmisã la modulul ECM care micºoreazã alimentarea temporarã cu combustibil la injectoare. Senzorul de oxigen se gãseºte în galeria de evacuare. Senzorul de oxigen încãlzit se gãseºte în conducta de evacuare. Senzorii de oxigen indicã modulului ECM cantitatea de oxigen din gazele de evacuare ºi acesta modificã amestecul aer/combustibil pentru motor prin intermediul injectoarelor. Amestecul ideal pentru micºorarea emisiilor poluante este de 14,7:1, care determinã funcþionarea eficientã a convertorului catalitic. Sistemul de injecþie funcþioneazã în „buclã închisã" datoritã mãsurãrilor constante ºi a reglãrii amestecului aer/combustibil. Modulul ECM foloseºte semnalele de tensiune de la diferiþi senzori pentru a determina cantitatea de combustibil furnizatã motorului.

SENZOR POZIÞIE ARBORE COTIT (CKP)
Sistemul de aprindere electronic foloseºte senzorul de poziþie al arborelui cotit. Senzorul este montat la aproximativ 1,3 mm de coroana dinþatã a reluctorului arborelui cotit. Reluctorul este o roatã special ataºatã la arborele cotit, care are 58 de dinþi ºi 57 de intervale egale distanþa dintre ele fiind de 6 grade. Ultimul interval este mai mare ºi este folosit pentru a genera „impuls sincronizat". Dacã arborele cotit se roteºte, fanta reluctorului modificã câmpul magnetic al senzorului creând un impuls de tensiune. Durata impulsului al 58-lea gol de dinte identificã poziþia arborelui cotit permiþând modulului ECM sã determine tot timpul poziþia arborelui. Modulul ECM foloseºte aceastã informaþie pentru a determina timpul de aprindere ºi impulsurile de injecþie care sunt trimise la bobina de aprindere ºi la injectoare.

SENZOR POZIÞIE AX CU CAME (CMP)
Senzorul CMP trimite un semnal la modulul ECM. Modulul ECM foloseºte acest semnal ca „impuls sincronizat" pentru a comanda funcþionarea corectã a injectoarelor. Modulul ECM foloseºte semnalul CMP pentru a determina poziþia pistonului 1 pe durata unei curse. Aceasta permite modulului ECM sã calculeze corect funcþionarea modului de injecþie secvenþialã

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 5
Combustibilul este livrat în anumite condiþii numite regimuri sau moduri. D Se mãreºte timpul de aprindere.

Regimul de pornire al motorului
Când contactul este pus în poziþia ON, modulul ECM porneºte releul pompei de benzinã timp de 2 secunde. Pompa de benzinã presurizeazã circuitul de benzinã. Modulul ECM verificã senzorul ECT, senzorul TP ºi determinã amestecul corect pentru a porni motorul. Modulul ECM controleazã cantitatea de combustibil furnizatã în regim de pornire prin modificarea timpului de injecþie. Aceasta se face prin închideri/deschideri repetate ale injectoarelor pentru intervale scurte timp.

Modul de întrerupere al alimentãrii
Injectoarele nu mai furnizeazã combustibil când alimentarea acestora este opritã. Aceasta previne autoaprinderea. Deasemenea combustibilul nu este furnizat dacã nu sunt recepþionate impulsurile de referinþã de la senzorul CKP. Acestea previn înnecarea motorului.

FUNCÞIONARE SISTEM CONTROL EMISII EVAPORATIVE
Sistemul de control al emisiilor evaporative (EVAP) utilizeazã metoda de stocare a vaporilor cu ajutorul canistrei de carbon. Aceastã metodã transferã vaporii de benzinã din rezervor la canistra carbon care îi reþine când vehiculul nu funcþioneazã. Când motorul funcþioneazã, vaporii de combustibil sunt goliþi din canistra carbon în galeria de admisie ºi consumaþi într-un proces de ardere normalã. Vaporii de benzinã din rezervor curg printr-o conductã ataºatã rezervorului. Aceºti vapori sunt absorbiþi în canistra carbon. Canistra este golitã de cãtre modulul ECM când motorul a funcþionat o perioadã de timp stabilitã. Aerul este introdus în canistrã ºi amestecat cu vaporii de benzinã. Acest amestec este introdus în galeria de admisie. Modulul ECM furnizeazã masã pentru a activa bobina supapei de golire a canistrei carbon. Aceastã supapã este modulatã în lãþime de impuls sau deschisã ori închisã de câteva ori pe secundã. Ralantiul mic, oprirea ºi funcþionarea necorespunzãtoare pot fi cauzate de urmãtoarele condiþii: D Supapa de control a canistrei nu funcþioneazã. D Canistrã deterioratã. D Furtunuri înfundate, crãpate ºi incorect conectate.

Regimul de mers al motorului
Regimul de mers al motorului este de douã tipuri - în „buclã deschisã'' ºi în „buclã închisã''.

În buclã deschisã
Când motorul este pentru prima datã pornit ºi turaþia este mai mare de 400 rpm, sistemul funcþioneazã în buclã deschisã. În buclã deschisã, modulul ECM ignorã semnalul primit de la senzorul de oxigen ºi calculeazã concentraþia amestecului aer/combustibil bazându-se pe impulsurile primite de la senzorul ECT ºi de la senzorul MAP. Modulul ECM funcþioneazã în buclã deschisã pânã când urmãtoarele condiþii sunt îndeplinite: D Senzorul de oxigen are o tensiune de ieºire variabilã, care aratã dacã este destul de încãlzit pentru a funcþiona corespunzãtor. D Temperatura senzorului ECT este mai mare decât temperatura specificatã.

În buclã închisã
Valorile specifice pentru condiþiile de mai sus variazã pentru diferite motoare ºi sunt memorate în memoria EEPROM. Când aceste condiþii sunt îndeplinite motorul intrã în regimul de mers în buclã închisã. La funcþionarea în buclã închisã modulul ECM calculeazã concentraþia amestecului aer/combustibil bazându-se pe semnalele primite de la senzorul de oxigen. Aceasta permite amestecului aer/combustibil sã rãmânã apropiat de valorile de 14,7 la 1.

CANISTRA DE CARBON
Canistra de carbon este un dispozitiv de control al emisiilor ce conþine granule active de carbon. Canistra de carbon este folositã pentru a reþine vaporii de combustibil de la rezervor. Dacã sunt îndeplinite anumite condiþii, ECM activeazã bobina de golire a canistrei carbon, permiþând introducerea vaporilor în cilindrii motorului unde sunt consumaþi.

Regimul de accelerare al motorului
Modulul ECM rãspunde la modificãrile rapide ale poziþiei clapetei de acceleraþie, de debitul de aer ºi comandã furnizarea unei cantitãþi mai mare de benzinã.

Regimul de decelerare al motorului
Modulul ECM rãspunde la modificãrile rapide ale poziþiei clapetei de acceleraþie, de debitul de aer ºi comandã furnizarea unei cantitãþi mai mici de benzinã. Când deceleraþia este foarte rapidã modulul ECM poate opri complet alimentarea pentru perioade scurte de timp.

FUNCÞIONARE SISTEM COMANDÃ VENTILARE POZITIVÃ BLOC MOTOR (PCV)
Sistemul PCV este folosit pentru captarea vaporilor din blocul motor. Aerul proaspãt din filtrul de aer este introdus în blocul motor. Aerul proaspãt amestecat cu gazele arse trece printr-un furtun de vacuum în galeria de admisie. Se verificã periodic furtunurile ºi clemele. Se înlocuieºte orice componentã a sistemului de ventilare a blocului motor dacã este necesar.

Modul de corectare a tensiunii bateriei
Când tensiunea bateriei este micã, modulul ECM poate compensa scânteia slabã a modulului de aprindere folosind urmãtoarele metode: D Se mãreºte timpul de injecþie la injectoare. D Se mãreºte turaþia la ralanti.

DAEWOO M-198 BL2

1F - 6 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
Dacã conductele PCV sunt înfundate sau îndoite pot cauza urmãtoarele probleme: D Ralanti necorespunzãtor D Oprire sau ralanti mic D Pierderi de ulei D Ulei în filtrul de aer D Depuneri în motor Pierderile furtunurilor PCV duc la apariþia urmãtoarelor condiþii: D Ralanti necorespunzãtor D Oprire D Ralanti mare senzorului TP duce la apariþia codurilor de defect P0122 sau P0123. O datã ce codul de defect a apãrut, ECM va substitui valoarea lipsã a senzorului TP ºi unele performanþe ale vehiculului vor reveni.

SENZORI OXIGEN PENTRU MONITORIZARE CATALIZATOR
Convertoarele catalitice cu trei cãi sunt folosite pentru controlul emisiilor de hidrocarburi (HC), monoxid de carbon (CO), ºi oxizi de azot (NOx). Catalizatorul din convertor provoacã reacþii chimice. Aceste reacþii oxideazã HC ºi CO prezente în gazul de evacuare ºi le transformã în vapori de apã ºi dioxid de carbon. De asemenea catalizatorul reduce NOx transformându-i în azot. Modulul ECM monitorizeazã acest proces folosind senzorul de oxigen (O2S) ºi senzorul de oxigen încãlzit (HO2S). Aceºti senzori produc un semnal de ieºire care indicã concentraþia de oxigen prezentã în gazele de evacuare. Dacã catalizatorul funcþioneazã eficient, semnalul senzorului de oxigen va fi mult mai activ decât semnalul produs de senzorul de oxigen încãlzit. Senzorii de monitorizare catalizator funcþioneazã la fel ca senzorii de control amestec combustibil. Funcþia principalã a senzorilor este de a monitoriza catalizatorul, dar are ºi un rol limitat în controlul amestecului de combustibil. Dacã tensiunea de ieºire indicatã de senzor este peste/sub valoarea de 450 mV pentru o perioadã mai mare de timp, modulul ECM va face ajustãrile necesare pentru a se asigura cantitatea de benzinã necesarã funcþionãrii corecte a catalizatorului. O problemã apãrutã la circuitul senzorului de oxigen va duce la apariþia codurilor de defect P0131, P0132, P0133 sau P0134. O problemã apãrutã la semnalul senzorului de oxigen încãlzit duce la apariþia codurilor de defect P0137, P0138, P0140 sau P0141. O defecþiune apãrutã la elementele senzorului de oxigen încãlzit sau la sistemul de alimentare sau masã vor avea ca rezultat lipsa de rãspuns a senzorului de oxigen. Aceasta poate cauza monitorizarea incorectã a catalizatorului.

SENZOR TEMPERATURÃ LICHID RÃCIRE MOTOR (ECT)
Senzorul ECT este un termistor (o rezistenþã care îºi modificã valoarea în funcþie de temperaturã) montat în sistemul de rãcire al motorului. Temperatura micã a lichidului de rãcire produce o rezistenþã mare (100 kW la -40_C) în timp ce creºterea temperaturii determinã o rezistenþã micã (70W la 130_C). Modulul ECM furnizeazã o tensiune de 5V cãtre rezistorul senzorului ECT ºi mãsoarã modificãrile de tensiune. Tensiunea va fi mare când motorul este rece ºi micã când motorul este încins. Pentru a mãsura modificãrile de tensiune, modulul ECM poate determina temperatura lichidului de rãcire. Temperatura lichidului de rãcire a motorului afecteazã majoritatea sistemelor controlate de modulul ECM. Un senzor ECT defect poate duce la apariþia codurilor de defect CD P0117 sau P0118. De memorat: Aceste coduri de defect indicã un defect al circuitului ECT, care poate fi reparat prin utilizarea unei scheme.

SENZOR POZIÞIE CLAPETÃ ACCELERAÞIE (TP)
Senzorul TP este un potenþiometru conectat la axul clapetei din corpul clapetei de acceleraþie. Circuitul electric al senzorului TP constã într-un circuit de 5V ºi un circuit de masã, ambele provenind de la modulul ECM. Modulul ECM calculeazã poziþia clapetei de acceleraþie prin monitorizarea semnalului de la acest circuit. Tensiunea de ieºire a senzorului TP se modificã la miºcarea pedalei de acceleraþie, modificând unghiul clapetei. Dacã clapeta de acceleraþie este închisã tensiunea de ieºire a senzorului TP este micã de aproximativ 0,4-0,8 V. Dacã clapeta de acceleraþie este deschisã, tensiunea de ieºire creºte astfel încât, la deschiderea maximã a clapetei de acceleraþie, tensiunea de ieºire va fi de aproximativ 4,5-5 V. Modulul ECM determinã alimentarea cu combustibil în funcþie de unghiul de deschidere al clapetei de acceleraþie. Un senzor TP defect sau deconectat poate cauza o alimentare intermitentã la injectoare ºi un ralanti instabil deoarece modulul ECM crede cã se modificã poziþia clapetei de acceleraþie. O problemã la circuitele

ELECTROVALVÃ RECIRCULARE GAZE EVACUARE (EEGR)
Sistemul EEGR este folosit pentru a diminua nivelul emisiilor de oxizi de azot (NOx) cauzate de temperatura mare de ardere. Elementul principal al sistemului este electrovalva EGR care este controlatã electric de modulul ECM. Electrovalva EGR introduce o cantitate micã de gaze arse în galeria de admisie pentru a micºora temperatura de ardere. Cantitatea de gaze arse recirculatã este controlatã de variaþiile de vacuum ºi de presiunea gazelor evacuate. Dacã se introduc prea multe gaze arse, arderea nu mai are loc. Din acest motiv, se permite trecerea prin supapã a unei cantitãþi foarte mici de gaze arse, în special la ralanti. Electrovalva EGR este deschisã de obicei în urmãtoarele condiþii: D Când motorul este cald.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 7
D Peste turaþia de ralanti.

Rezultatele funcþionãrii incorecte
Un debit mare de gaze arse la EGR conduce la încãlzirea combustibilului, cauzând funcþionarea necorespunzãtoare a motorului sau oprirea acestuia. Un debit mare de gaze arse la EGR când motorul este la ralanti, în mers sau funcþionare la rece, pot apãrea urmãtoarele probleme: D Motorul se opreºte dupã ce este pornit la rece. D Motorul se opreºte la ralanti dupã decelerare. D Vehiculul se înneacã în timpul mersului. D Ralanti incorect. Dacã electrovalva EGR rãmâne deschisã tot timpul, motorul nu va mai funcþiona la ralanti. Dacã supapa EGR se deschide puþin sau rãmâne închisã temperatura de ardere va creºte foarte mult în timpul accelerãrii ºi a sarcinii. Aceasta poate cauza urmãtorele probleme: D Detonaþie. D Supraîncãlzirea motorului. D Emisii mari.

SENZOR DE TEMPERATURÃ AER GALERIE ADMISIE (IAT)
Senzorul IAT este un termistor, o rezistenþã care îºi modificã valoarea cu creºterea temperaturii aerului introdus în motor. O temperaturã micã produce o rezistenþã mare (100kW la -40_C), în timp ce temperatura mare produce o rezistenþã micã (70W la 130_C). Modulul ECM furnizeazã o tensiune de 5V cãtre rezistenþa senzorului IAT iar modulul ECM mãsoarã modificarea de tensiune produsã la senzor pentru a controla senzorul IAT. Tensiunea va fi mare când aerul din galeria de admisie este rece ºi micã când aerul este cald. Modulul ECM determinã temperatura la senzorul IAT mãsurând tensiunea. Senzorul IAT este deasemenea folosit pentru a controla timpul de aprindere când aerul din galeria de admisie este rece. O defecþiune în circuitul senzorului IAT duce la apariþia codurilor de defect P0112 sau P0113.

Turaþia optimã de ralanti în toate condiþiile de funcþionare ale motorului este reglatã de modulul ECM. Aceastã reglare a turaþiei motorului se bazeazã pe temperatura lichidului de rãcire, viteza vehiculului, tensiunea bateriei ºi presiunea sistemului A/C. Modulul ECM „învaþã" poziþia corectã a supapei IAC când motorul este cald stabilizând turaþia optimã la ralanti pentru diferite condiþii (stând pe loc, mers, A/C pornit). Aceastã informaþie este memoratã (informaþia este reþinutã când contactul se aflã în poziþia OFF). Toate celelalte poziþionãri ale supapei IAC sunt calculate pe baza acestor valori care sunt memorate. Ca rezultate, variaþiile motorului datorate uzurii sau variaþiilor de poziþie minime ale clapetei de acceleraþie nu afecteazã turaþia de ralanti a motorului. Acest sistem furnizeazã un control corect al ralantiului în orice condiþii. Aceasta înseamnã cã deconectând alimentarea modulului ECM poate rezulta un ralanti incorect sau necesitatea apãsãrii parþiale a pedalei de acceleraþie când se porneºte motorul, pânã când de modulul ECM rememoreazã controlul ralantiului. Turaþia de ralanti a motorului este dependentã de debitul total de aer intrat în motor bazat pe modificarea poziþiei cuiului supapei IAC, deschiderea clapetei de acceleraþie, ºi de pierderile de vacuum. Poziþia de minim a clapetei de acceleraþie este reglatã în funcþie de ºurubul de blocare a acesteia. Aceastã reglare permite trecerea unui debit suficient de aer cãtre clapeta de acceleraþie. Acest reglaj permite trecerea unei cantitãþi suficiente de aer prin clapeta de acceleraþie pentru a determina supapa IAC sã fie poziþionatã conform unui numãr calibrat de paºi, faþã de scaun, pe durata funcþionãrii la ralanti. Reglarea poziþiei clapetei de acceleraþie pe deschidere minimã nu trebuie sã însemne o turaþie minimã de ralanti ca în cazul altor motoare cu injecþie de combustibil. ªurubul de blocare al clapetei este acoperit cu un capac reglajul fiind fãcut de cãtre producãtor. Dacã supapa IAC este suspectatã ca fiind cauza unei turaþii necorespunzãtoare de ralanti, vezi „Verificarea sistemului aer la ralanti" în acest capitol.

SENZOR PRESIUNE ABSOLUTÃ AER GALERIE ADMISIE (MAP)
Senzorul MAP mãsoarã modificãrile de presiune din galeria de admisie care rezultã din sarcina motorului ºi din variaþiile turaþiei, convertindu-le în semnale de tensiune. Dacã clapeta este închisã, motorul este în decelerare producându-se o scãdere de presiune mãsuratã de senzorul MAP. Valoare oferitã de senzorul MAP este în opoziþie cu valoarea vacuum-ului. Când presiunea de admisie este mare vacuumul este mic. Senzorul MAP este folosit ºi pentru a mãsura presiunea barometricã. Cu contactul în poziþia ON ºi cu motorul oprit, de modulul ECM va citi presiunea de admisie ca o presiune barometricã ºi ajusteazã raportul amestecului aer/combustibil. Acesta compenseazã modificãrile de altitudine permiþând sistemului sã menþinã performanþele de conducere ideale în timp ce nivelul emisiilor poluante este menþinut la valori mici. Funcþia

SUPAPÃ CONTROL AER RALANTI (IAC)
Notã: Nu se încercã sã se demonteze capacul de protecþie. Demontarea poate conduce la distrugerea supapei IAC sau a corpului clapetei. Supapa IAC este montatã în corpul clapetei de acceleraþie, ea controleazã turaþia de ralanti a motorului, fiind comandatã de ECM. Modulul ECM trimite un impuls cãtre supapa IAC determinând deplasarea cuiului supapei spre poziþiile închis sau deschis pentru fiecare impuls. Prin deplasarea cuiului supapei se controleazã debitul de aer care trece prin supapa clapetei, controlând turaþia de ralanti a motorului.
DAEWOO M-198 BL2

1F - 8 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
barometricã va fi actualizatã periodic atât în timpul mersului cât ºi la deschidere maximã a clapetei de acceleraþie. În cazul în care defectul apare pe partea barometricã a senzorului MAP, de modulul ECM va afiºa valoarea defectã. Un defect în circuitul senzorului MAP va duce la apariþia codurilor de defect P0107, P0108 sau P0106.

SENZOR (VR) CU RELUCTANÞÃ VARIABILÃ
Senzorul cu reluctanþã variabilã este în mod obiºnuit un senzor „inductiv" care sesizeazã un drum greu. Senzorul de vitezã VR constã într-o unitate de sesizare amplasatã în partea stângã-faþã a punþii MacPherson, pentru vehicule fãrã ABS. Modulul ECM foloseºte informaþiile de la senzorul de drum greu pentru a permite sau a întrerupe diagnosticarea lipsã scânteie. Diagnosticul lipsã scânteie poate fi puternic afectat de variaþiile de turaþie ale arborelui cotit datorate conducerii pe drum greu. Senzorul VR furnizeazã informaþii despre condiþiile de drum greu prin producerea unui semnal care este proporþional cu miºcarea unei lamele mici de metal aflate în interioarul senzorului. Dacã apare un defect din cauzã cã modulul ECM nu recepþioneazã informaþiile referitoare la existenþa condiþiilor de drum greu între 30 ºi 70 km/h codul de defect P1391 va apãrea.

MODULUL ELECTRONIC DE COMANDÃ MOTOR (ECM)
Modulul ECM este centrul de comandã pentru sistemul de injecþie. El monitorizeazã constant informaþiile primite de la diferiþi senzori ºi controleazã sistemele care afecteazã performanþele vehiculelor. Modulul ECM realizeazã de asemenea diagnosticarea funcþionãrii sistemelor. El poate recunoaºte problemele de funcþionare, atenþionând ºoferul prin lampa MIL ºi memoreazã codul de defect identificând problema, ajutând personalul de service sã execute reparaþiile. Calibrãrile sunt memorate în de modulul ECM în memoria PROM. Modulul ECM furnizeazã oricare dintre tensiunile 5 sau 12V la senzori sau la contacte. Aceasta se realizeazã prin divizoare de tensiune ºi se verificã numai cu ajutorul voltmetrului digital care va citi cu acurateþe valorile de tensiune. Trebuie folosit un voltmetru digital cu impedanþã de intrare de 10 megaohmi. Modulul ECM controleazã circuitul pentru injectoare, pentru supapa IAC, pentru releul A/C, controlând circuitele de masã prin tranzistori.

CONECTOR CIFRÃ OCTANICÃ
Conectorul cifrei octanice constã într-un ºunt ce se face pentru a semnala cãtre modulul ECM cifra octanicã a combustibilului. Conectorul este localizat lângã modulul ECM. Existã patru setãri diferite pentru conectorul cifrei octanice. Vehiculul este livrat de pe linia de montaj cu o etichetã prinsã pe cablaj, pe care este indicat cifra octanicã pentru care este reglat modulul ECM. Modulul ECM þine cont de setarea cifrei octanice când calculeazã avansul la aprindere ºi impulsul pentru injectoare. Tabelul de mai jos aratã care terminale trebuiesc ºuntate pe conectorul cifrei octanice pentru a obþine setarea corectã a cifrei octanice. Terminalul 2 al conectorului cifrei octanice este conectat la masã. Pentru localizarea schemei electrice corecte, vezi „Schemele circuitelor ECM" din acest capitol. 95 Terminalul 49 La masã 91 În aer

INJECTOR DE COMBUSTIBIL
Ansamblul injecþie multipunct MPI este un solenoid al cãrui mecanism de funcþionare este controlat de modulul ECM, care dozeazã combustibilul sub presiune pentru fiecare cilindru. Modulul ECM activeazã injectorul sau solenoidul pentru o închidere normalã a bilei sau a cuiului supapei. Aceasta permite combustibilului sã pãtrundã în capul injectorului, sã treacã de bilã sau de cuiul supapei, pãtrunzând în galeria de admisie prin orificiile sitei injectorului. Sita directoare are 6 gãuri calibrate care controleazã debitul de combustibil, generând un jet conic pulverizat de particule fine de benzinã. Dacã un injector de combustibil care este blocat parþial deschis va cauza pierderea presiunii de combustibil dupã care motorul ar trebui oprit. Astfel timpul de pornire nu va fi de remarcat la unele motoare putând sã aparã autoaprinderea dupã pornirea motorului.

REGULI DE BAZÃ ÎN DIAGNOSTICARE
Strategii de bazã în diagnosticare
Strategiile de bazã în diagnosticare sunt o cale de acces pentru repararea sistemului Electric/Electronic (E/E). Procesul de diagnosticare trebuie întotdeauna folosit pentru a rezolva problemele sistemului E/E ºi reprezintã punctul de început dacã reparaþia este necesarã. Urmãtorii paºi vor instrui tehnicianul cum sã procedeze în situaþiile de diagnosticare: Verificã plângerea clientului. Pentru verificarea plângerii clientului, tehnicianul ar trebui sã cunoascã funcþionarea corectã a sistemului.

SENZOR DE DETONAÞIE
Senzorul de detonaþie detecteazã detonãri anormale ale motorului. Senzorul este montat pe blocul motor aproape de cilindri. Senzorul produce un semnal de tensiune alternativã care are o valoare ce creºte proporþional cu severitatea detonaþiei. Acest semnal este primit de modulul ECM, care regleazã avansul la aprindere pentru a modifica detonaþia.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 9
D Se executã verificãrile preliminare pentru urmãtoarele: D Se face o inspecþie vizualã. D Revedeþi documentaþia de service. D Detectaþi sunete neobiºnuite ºi mirosuri. D Strângeþi informaþii despre codurile de defect (CD) obþinute din reparaþiile ce au fost efectuate. D Se verificã buletinele ºi alte informaþii de service. D Vedeþi manualul de service despre verificarea sistemului. D Vedeþi diagnosticãrile de service. performanþele sistemului EOBD. Aceaste defecte non-vehicul depind de condiþiile de mediu sau de calitatea combustibilului folosit. Cu introducerea sistemului EOBD valabil pentru toate autoturismele, aprinderea lãmpii MIL datoritã unui defect non-vehicul poate conduce la o diagnosticare incorectã a vehiculului, crescând cheltuielile de garanþie ºi insatisfacþia clientului. Lista urmãtoare de defecte non-vehicul nu include toate defectele posibile ºi nu se poate aplica în mod egal la toate produsele.

Calitatea combustibilului
Calitatea combustibilului va putea duce la aprinderea lãmpii MIL. Aditivii combustibilului cum ar fi „dry gas" ºi „octane enhancers" pot afecta performanþele combustibilului. Dacã rezultã o ardere incompletã sau ardere parþialã va apãrea codul de defect P0300. Presiunea vaporilor de combustibil poate crea de asemenea probleme sistemului de combustibil, în special pe durata verii sau în lunile când au loc fluctuaþii mari de temperaturã. O presiune ridicatã a vaporilor poate duce la o îmbogãþire excesivã a amestecului când canistra este excesiv încãrcatã. Folosirea combustibilului cu o cifrã octanicã necorespunzãtoare poate cauza probleme cu emisiile. Multe dintre companiile majore producãtoare de combustibil folosesc benzina cu aditivi pentru a creºte performanþele vehiculelor. Majoritatea benzinei cu aditivi conþine alcool care duce la creºterea cifrei octanice. Cu toate cã alcoolul duce la creºterea cifrei octanice, capacitatea benzinei de a se transforma în vapori la temperaturi scãzute se deterioreazã. Aceasta poate afecta capacitatea de pornire ºi funcþionare a motorului. Un nivel scãzut de combustibil poate duce la o slabã funcþionare a motorului ºi la eventuale rateuri ale acestuia.

Nici un defect gãsit
Aceastã situaþie existã când vehiculul funcþioneazã normal. Situaþia descrisã este consideratã normalã de client. Se verificã plângerea clientului pe un vehicul care funcþioneazã normal. Situaþia poate fi intermitentã. Se verificã plângerea þinând seama de condiþiile descrise de client înaintea cercetãrii vehiculului. Reexaminaþi plângerea. Când plângerea nu poate fi gãsitã sau izolatã, reevaluarea este necesarã. Plângerea trebuie reverificatã ºi poate fi intermitentã, sau poate fi normalã. Dupã izolarea cauzei, reparaþia trebuie efectuatã. Validaþi funcþionarea corectã ºi verificarea simptomelor dacã au fost corectate. Aceasta poate implica efectuarea unui test de drum sau alte metode de verificare a plângerilor ce trebuie rezolvate în urmãtoarele condiþii: D Condiþiile menþionate de client. D Dacã codul de defect (CD) este diagnosticat, se verificã reparaþia reproducând condiþiile prezente când codul de defect a apãrut ºi a fost memorat în memoria Failure Records sau Freeze Frame.

Verificare reparaþie vehicul
Verificarea reparaþiei vehiculului va fi mai cuprinzãtoare pentru vehiculele care au sistemul de diagnosticare EOBD. Pentru efectuarea reparaþiei tehnicianul trebuie sã urmeze paºii urmãtori: Important: Se urmãresc paºii de mai jos când verificarea se face cu ajutorul sistemului EOBD. Neefectuând aceºti paºi poate rezulta o reparaþie inutilã. D Revedeþi ºi reþineþi datele din memoria Failure Records sau Freeze Frame pentru codul de defect care a fost diagnosticat. D ªtergeþi codurile de defect. D Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile notate în memoria Failure Records sau Freeze Frame. D Monitorizaþi informaþiile despre starea codului de defect pentru codul de defect specific care a fost diagnosticat pânã când testul de diagnosticare asociat cu codul de defect reuºeºte.

Piese care nu sunt originale
Sistemul EOBD este calibrat sã funcþioneze cu piese originale. Ceva atât de simplu ºi de înaltã performanþã cum este sistemul de evacuare poate afecta prin presiunea de ieºire a sistemului de evacuare potenþiale interferenþe în funcþionarea electrovalvei EGR, în consecinþã aprinzând lampa MIL. Pierderi mici în sistemul de evacuare aproape de senzorul de oxigen încãlzit (HO2S) poate de asemenea cauza aprinderea lãmpii MIL. Echipamentele electronice cum ar fi telefoanele celulare, casetofoane ºi sistemele antiefracþie pot emana unde electromagnetice în sistemul de comandã al motorului, dacã sunt incorect instalate. Acestea pot cauza citirea incorectã a unui senzor ºi aprinderea lãmpii MIL.

Condiþii de mediu
Condiþiile temporare de temperaturã, cum ar fi umezeala, pot avea efecte negative asupra sistemului de aprindere al vehiculului. Dacã sistemul de aprindere este umed poate cauza temporar lipsa de scânteie la motor ºi aprinderea lãmpii MIL.

SISTEM EOBD
Sistemul EOBD este bazat pe cunoºtinþele ºi experienþa obþinutã pentru sistemul OBD în anii model 1994 ºi 1995 în S.U.A.. Existã defecte non-vehicul care afecteazã
DAEWOO M-198 BL2

1F - 10 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI Vehicul transportat la dealer
Transportul vehiculelor noi de la fabricant cãtre dealer poate implica mai mult de 60 de cicluri de pornire pe distanþa de 4-5km. Acest tip de operaþie contribuie la ancrasarea bujiilor ºi va duce la aprinderea lãmpii MIL ºi apariþia codului de defect P0300. Datele afiºate pe oricare scanner vor fi identice, cu câteva excepþii. Unele scannere au capacitatea de a afiºa numai parametrii unor anumite vehicule ca valori ale reprezentãrilor codate ale valorilor reale sau a celor actuale. La aceste vehicule scannerul afiºazã valoarea actualã a parametrilor. Nu va fi necesar efectuarea altor transformãri ale valorilor codate în valori actuale.

Întreþinere slabã a vehiculului
Sensibilitatea EOBD poate cauza aprinderea lãmpii MIL dacã vehiculul nu este întreþinut corespunzãtor. Dacã filtrul de aer este înfundat, filtrul de benzinã este contaminat ºi existã depuneri în blocul motor datorate neschimbãrii la timp a uleiului sau vâscozitãþii necorespunzãtoare a acestuia pot apãrea defecþiuni care nu au fost observate anterior de cãtre EOBD. Întreþinerea slabã a vehiculului nu poate fi clasificatã ca un defect non-vehicul, dar datoritã sensibilitãþii EOBD, întreþinerea vehiculului trebuie programatã ºi urmãritã îndeaproape.

DIAGNOSTICARE SISTEM EOBD
Teste EOBD
Un test de diagnosticare constã într-o serie de paºi. Dupã executarea diagnosticãrii se raporteazã test reuºit sau nereuºit. Când testul este reuºit se înregistreazã urmãtoarele date: D Testul de dignosticare a rãmas complet de la ultimul ciclu de aprindere. D Testul de diagnosticare este reuºit pe perioada unui ciclu de aprindere. D Defectul identificat de cãtre testul de diagnosticare nu este actual. Când testul nu este reuºit se înregistreazã urmãtoarele date: D Testul de diagnosticare este complet dupã ultimul ciclu de aprindere. D Defectul identificat de cãtre testul de diagnosticare este activ. D Defectul va fi activ pe durata acestui ciclu de aprindere. D Condiþiile de funcþionare în timpul apariþiei defectului.

Vibraþii mari
Diagnosticarea lipsã scânteie sesizeazã modificãrile mici ale vitezei de rotaþie a arborelui cotit. Vibraþiile mari ale vehiculului în timpul conducerii, pot fi cauzate de o cantitate mare de noroi pe roþi, având de asemenea efect atât asupra turaþiei arborelui cotit cât ºi asupra lipsei aprinderii, ducând la apariþia codului de defect P0300.

Defecþiuni sistem EOBD
Majoritatea diagnosticãrilor sistemului EOBD nu vor rula dacã ECM detecteazã un defect al sistemului sau al unei componente. Un exemplu ar fi dacã ECM detecteazã lipsa scânteii, diagnosticãrile catalizatorului fiind suspendate pânã când defectul lipsã scânteie va fi reparat. Dacã defectul lipsã scânteie este o problemã gravã, catalizatorul se poate distruge datoritã supraîncãlzirii ºi nu va apãrea nici un cod de defect al catalizatorului pânã când defectul lipsã scânteie este reparat ºi codul de defect al catalizatorului permite o bunã funcþionare. Dacã se întâmplã acest lucru, clientul trebuie sã facã 2 drumuri la dealer în ordinea de reparare a vehiculului.

FUNCÞIONAREA DIAGNOSTICÃRII. MONITORIZARE COMPONENTE INCLUSE
Diagnosticãrile monitorizare componente incluse sunt utilizate pentru monitorizarea componentelor de intrare ºi ieºire legate de emisii ale grupului motopropulsor.

Componente de intrare (care dau semnale la modulul ECM)
Componentele de intrare sunt monitorizate pentru continuitatea circuitului ºi neîncadrarea în valorile specificate. Aceasta include o verificare raþionalã. Verificarea raþionalã se referã la indicarea defectului când semnalul de la senzori nu este rezonabil. Senzorul TP indicã o deschidere mare a clapetei de acceleraþie la o sarcinã micã a motorului. Componentele de intrare pot include dar nu sunt limitate de urmãtorii senzori: D Senzorul de vitezã (VSS). D Senzor de poziþie arbore cotit (CKP). D Senzorul de poziþie al clapetei de acceleraþie (TP). D Senzorul de temperaturã al lichidului de rãcire (ECT). D Senzor de poziþie ax cu came (CMP). D Senzorul presiune absolutã galerie admisie (MAP). În completare la verificarea continuitãþii ºi calitãþii circuitului, senzorul ECT este monitorizat pentru capacitatea de a realiza stabilitatea temperaturii

COMUNICAÞII DATE SERIALE
Comunicaþii date seriale Keyword 2000
Regulamentele guvernamentale solicitã ca fiecare vehicul fabricat sã aibã un sistem de comunicare comun. Aceste vehicule utilizeazã sistemul de comunicaþie „Keyword 2000". Fiecare bit de informaþie poate avea una sau douã lungimi: lungã sau scurtã. Aceasta permite reducerea numãrului de fire a vehiculului prin transmiterea ºi recepþionarea de semnale multiple printr-un singur fir. Mesajele transmise prin canalul de date seriale Keyword 2000 se fac în funcþie de prioritate. Dacã douã mesaje aºteaptã pentru a fi comunicate pe canalul de date în acelaºi timp numai un singur mesaj cu cea mai mare prioritate va fi transmis. Mesajul cu prioritate mai micã trebuie sã aºtepte. Cel mai important rezultat a acestei reguli este cã poate furniza scannerului capacitatea de acces la date pentru toate modelele de vehicule vândute.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 11
specificate de a permite controlul combustiei în buclã închisã. memoreazã informaþia pentru defect referitor la emisii ºi comandã lampa MIL sã se aprindã.

Componente de ieºire (care primesc semnale de la modulul ECM)
Componenele de ieºire sunt diagnosticate pentru a rãspunde corect la comenzile modulului de control. Componentele monitorizate a cãror funcþionare nu este rezonabilã vor fi monitorizate pentru continuitatea circuitului ºi neîncadrarea lor în valorile specificate. Componentele de ieºire pot include dar nu sunt limitate de urmãtorii senzori: D Senzorul IAC. D Supapa canistrei de golire. D Releul A/C. D Releul ventilatorului de rãcire. D Semnalul senzorului VSS. D Controlul lãmpii MIL pentru proastã funcþionare. Se referã la „Modulul de control al motorului" ºi la secþiunile din capitolul Descrieri Generale ale Senzorilor.

TERMENI COMUNI SISTEM EOBD
Diagnosticare
Când este folosit ca un concept cuvântul diagnosticare se referã la orice test EOBD efectuat de sistemul de control de diagnosticare a vehiculelor. O diagnosticare este un simplu test fãcut pe un sistem sau o componentã pentru a determina dacã sistemul sau componenta funcþioneazã în acord cu specificaþiile. Existã mai multe diagnosticãri cum sunt arãtate în urmãtoarea listã: D Lipsã scânteie. D Senzori de oxigen (O2S). D Senzor de oxigen încãlzit (HO2S). D Supapa de circulaþie a gazelor arse (EEGR). D Monitorizare catalizator.

Condiþii standard
Pentru ca testul de diagnosticare sã se efectueze trebuie sã se îndeplineascã condiþiile necesare corespunzãtoare unor standarde. Fiecare diagnosticare are o listã specificã de condiþii care trebuie îndeplinite înainte ca diagnosticarea sã fie efectuatã. „Condiþii standard" sunt altfel spus „condiþii solicitate". Condiþiile standard pentru fiecare diagnosticare sunt listate pe prima paginã a descrierii codului de defect sub titlul „Condiþii pentru apariþia CD". Condiþiile standard variazã pentru fiecare diagnosticare, dar nu sunt limitate de urmãtoarele paragrafe: D Turaþia motorului. D Viteza vehiculului D Temperatura lichidului de rãcire (ECT) D Presiunea absolutã în galeria de admisie (MAP) D Presiunea barometricã (BARO) D Temperatura aerului de admisie (IAT) D Poziþia clapetei de acceleraþie (TP) D Canistra de carbon D Preparare amestec combustibil D A/C pornit

Testele de diagnosticare pasive ºi active
Un test pasiv este un test de diagnosticare care prezintã monitorizãrile simple ale sistemului vehiculului sau componentelor. Din contrã, un test activ, este o acþiune când se efectueazã funcþiile de diagnosticare, în mod frecvent ca replicã la un test pasiv eºuat. De exemplu, testul de diagnosticare activ al EEGR va forþa deschiderea supapei EEGR în timpul închiderii clapetei de acceleraþie (deceleraþie) ºi/sau forþeazã închiderea supapei EEGR în timpul unei stãri stabile. Aceastã acþiune este rezultatul unei schimbãri de presiune în galeria de admisie.

Test de diagnosticare forþat
Acesta este orice test EOBD efectuat de Sistemul de Control Diagnosticare care poate avea efecte asupra performanþelor vehiculului sau nivelelor de emisii poluante.

Ciclul de încãlzire
Un ciclu de încãlzire înseamnã cã motorul trebuie sã atingã temperatura de minim 70_C, urcând de la 22_C în timpul unui drum.

Memoria Freeze Frame

(Înregistrãri defecte legate de emisii)
Freeze Frame este un element al Sistemului de Control Diagnosticare EOBD care memoreazã diferite informaþii ale vehiculului în momentul în care defectul care afecteazã emisiile este memorat ºi când lampa MIL se aprinde. Aceste date ajutã la identificarea cauzei defectului.

Drum
Ca termen tehnic, un drum este un ciclu de cheie în poziþia ON, cheie în poziþia OFF în care toate condiþiile standard pentru un diagnostic dat sunt îndeplinite permiþând efectuarea diagnosticãrii. Din pãcate acest concept nu este chiar atât de simplu. Un drum este oficial când toate condiþiile standard pentru o diagnosticare datã sunt îndeplinite. Dar din cauza condiþiilor standard variate de la o diagnosticare la alta, definiþia drumului variazã foarte mult. Unele diagnosticãri sunt efectuate într-un fel când motorul se aflã la regimul de temperaturã normalã, altfel când motorul este în regimul de încãlzire; altfel când vehiculul funcþioneazã la ralanti. Unele se efectueazã chiar la pornirea motorului rece.

Memoria Failure Records

(Înregistrãri defecte)
Memoria Failure Records este o formã avansatã a memoriei Freeze Frame. Memoria Failure Records reþine informaþia ca ºi memoria Freeze Frame, dar va memora aceastã informaþie pentru orice defect memorat în memoria EOBD, în timp ce Freeze Frame
DAEWOO M-198 BL2

1F - 12 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
Atunci un drum, este definit ca un ciclu cheie în poziþia ON, cheie în poziþia OFF, în care vehiculul funcþioneazã în aºa fel încât sã satisfacã condiþiile standard pentru o diagnosticare datã. Totuºi, o altã diagnosticare cu set diferit al condiþiilor standard în timpul mersului (care nu sunt întâlnite), nu va fi considerat un drum. Nu va apãrea un drum pentru aceastã diagnosticare particularã pânã când vehiculul în funcþionare nu îndeplineºte toate condiþiile standard. (încãlzit sau încãlzire) la fel ca cele memorate în timpul ultimului test nereuºit. Împreunã, aceste cerinþe asigurã cã defectul care a aprins lampa MIL a fost corectat. Lampa MIL este poziþionatã în tabloul de bord ºi are urmãtoarele funcþii: D Informeazã conducãtorul auto cã a apãrut un defect care afecteazã nivelul emisiilor poluante ºi cã vehiculul trebuie dus cât mai repede posibil la service. D Ca o verificare a sistemului, lampa MIL se aprinde cu contactul în poziþia ON ºi motorul nepornit. Când motorul este pornit lampa MIL se stinge. D Când lampa MIL rãmâne aprinsã ºi dupã pornirea motorului, sau când o defecþiune este suspectatã datoritã problemelor de emisii poluante, o verificare a sistemului EOBD trebuie efectuatã. Procedurile pentru aceste verificãri sunt date în Verificare Sistem EOBD. Aceste verificãri vor scoate în evidenþã defectele care nu pot fi detectate dacã alte diagnosticãri sunt fãcute înainte.

Informaþii pentru diagnosticare
Diagramele de diagnosticare ºi verificãrile de funcþionare sunt desemnate sã localizeze un circuit defect sau o componentã printr-un proces de decizii raþionale. Diagramele sunt pregãtite cu cerinþele ca vehiculul sã funcþioneze corect în timpul prelucrãrii datelor dacã nu sunt prezente mai multe defecte. Existã o autodiagnosticare continuã bazatã pe funcþii de control sigure. Aceastã capacitate de diagnosticare este complementatã de procedurile de diagnosticare conþinute în acest manual. Limbajul de comunicare pentru a arãta funcþionarea necorespunzãroare este sistemul de coduri de defect (CD). Când funcþionarea necorespunzãtoare este detectatã de cãtre modulul ECM, CD apare, iar lampa MIL se va aprinde.

Conector de diagnosticare
Comunicarea cu modulul de control al motorului se face cu ajutorul conectorului de diagnosticare. Conectorul de diagnosticare este folosit pentru a permite conectarea scanner-ului. Scanner-ul este folosit pentru: D Identificarea codurilor de defect memorate. D ªtergerea codurilor de defect. D Efectuarea de teste de control asupra funcþionãrii unor componente. D Citirea datelor seriale.

Aprinderea lãmpii MIL
Lampa MIL este comandatã de sistemul EOBD sã se aprindã dupã un set strict de reguli. Practic, lampa MIL se aprinde când modulul ECM detecteazã un defect care are un impact asupra emisiilor poluante ale vehiculului. Lampa MIL este controlatã de Sistemul de Diagnosticare EOBD. Lampa MIL se va aprinde dacã un test de diagnosticare referitor la emisii nu are rezultate coreaspunzãtoare ºi indicã o defecþiune. Ea va rãmâne aprinsã pânã când sistemul sau componentele reuºesc sã treacã testul pentru trei drumuri consecutive fãrã defecte.

TIPURI DE COD DE DEFECT (CD)
Fiecare cod de defect este relatat direct de cãtre un test de diagnosticare. Sistemul de control al diagnosticãrii duce la apariþia CD bazate pe o eºuare a testelor în timpul unuia sau mai multor drumuri (îndeplinirea unor condiþii specificate). Cert este cã înainte de apariþia CD, testele eºueazã dupã douã drumuri consecutive. Urmeazã trei tipuri de coduri de defect ºi caracteristicile acestora:

Stingerea lãmpii MIL
Când lampa MIL este aprinsã, Sistemul de Diagnosticare EOBD va stinge lampa MIL dacã dupã trei drumuri consecutive testul este reuºit, iar testul care a dus la aprinderea lãmpii MIL se raporteazã. Astfel dacã lampa MIL se stinge, CD va rãmâne în memoria ECM (cu întregistrãrile corespunzãtoare în ambele memorii Freeze Frame ºi Failure Records) pânã când 40 de cicluri de încãlzire ale motorului au trecut fãrã a mai apãrea defecte. Dacã lampa MIL a fost activatã de un cod de defect referitor la prepararea amestecului aer-combustibil sau lipsã aprindere, trebuie îndeplinite cerinþe noi. Cerinþele în plus specificate în paragraful anterior sunt urmãtoarele: D Testele de diagnosticare care sunt reuºite trebuie sã aibã loc la turaþia de 375 rpm, memoratã în timpul ultimului test nereuºit. D Plus sau minus zece la sutã din sarcina motorului care a fost memoratã în timpul ultimului test nereuºit. Condiþii similare de temperaturã ale motorului

Tipul A
D Referitor la emisiile poluante. D Lampa MIL se va aprinde dupã primul drum dacã apare un defect. D Înregistreazã un cod de defect istoric de la primul drum cu defect. D Înregistrarea este înmagazinatã în memoria Freeze Frame (dacã este golitã). D Înregistrarea este înmagazinatã în memoria Failure Records. D Actualizeazã înregistrãrile din memoria Failure Records de fiecare datã când testul de diagnosticare nu reuºeºte.

Tipul B
D Referitor la emisiile poluante.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 13
D „Activat" dupã un drum cu defect. D „Dezactivat" dupã un drum fãrã defect. D Lampa MIL se aprinde ca rezultat a douã drumuri consecutive cu defect. D Înregistreazã un CD istoric ca rezultat a douã drumuri consecutive cu defect (CD va fi activat dupã apariþia primului defect). D Înregistrarea este înmagazinatã în memoria Freeze Frame ca rezultat a douã drumuri consecutive cu defect (dacã este golitã). defecþiune apare pe durata a douã drumuri consecutive, sistemul EOBD trateazã defectele ca defecte normale de Tip B, ºi nu se folosesc condiþiile stocate. Totuºi, dacã o defecþiune apare la douã drumuri neconsecutive, condiþiile memorate sunt comparate cu condiþiile curente. Lampa MIL se va aprinde în urmãtoarele condiþii: D Când condiþiile de sarcinã ale motorului sunt apropiate de 10% din testul de dinainte de a eºua. D Turaþia motorului este apropiatã de 375 rpm, din testul de dinainte de a eºua. D Semnalul senzorului ECT este în acelaºi domeniu cu testul de dinainte de a eºua.

Tipul Cnl
D Nereferitor la emisiile poluante. D Lampa nu se va aprinde. D Înregistreazã un CD istoric dupã primul drum în care apare un defect. D Înregistrarea nu este înmagazinatã în memoria Freeze Frame. D Înregistrarea este înmagazinatã în memoria Failure Records când testul de diagnosticare nu reuºeºte. D Actualizeazã înregistrãrile din memoria Failure Records de fiecare datã când testul de diagnosticare nu reuºeºte.

CITIRE CODURI DE DEFECT
Procedura pentru citirea codurilor de defect este pentru a utiliza scannerul. Când se citesc codurile de defect trebuie urmãrite instrucþiunile furnizate de producãtorul scannerului.

ªtergerea codurilor de defect
Important: Nu se ºterg codurile de defect înainte de a se urmãrii procedura de diagnosticare. Când codurile de defect sunt ºterse, datele din memoriile Freeze Frame ºi Failure Records care pot ajuta la diagnosticarea unor defecte intermitente vor fi astfel ºterse din memorie. Dacã defectul care a cauzat CD rãmâne stocat în memorie ca fiind corectat, sistemul EOBD va începe sã contorizeze ciclurilor de „încãlzire-rãcire" în care nu se detecteazã defecte, CD va fi automat ºters. Pentru a ºterge CD se foloseºte scanner-ul. Fãrã utilizarea acestuia CD nu pot fi ºterse. Notã: Pentru a preveni distrugerea sistemului, cheia de contact trebuie pusã în poziþia OFF când se deconecteazã sau se reconecteazã alimentarea de la baterie, cum ar fi. D Calea de alimentare pentru modulul ECM. Exemple: siguranþa, conectorii etc. D Cablul de la borna negativ a bateriei. (Deconectând cablul va rezulta ºtergerea corecþiilor memorate).

Tipul E
D D D D Referitor la emisiile poluante. „Activat" dupã douã drumuri consecutive cu defect. „Dezactivat" dupã un drum fãrã defect. Lampa MIL se va aprinde dupã trei drumuri consecutive cu un defect. D Înregistreazã un CD dupã trei drumuri consecutive cu un defect. D Înregistrarea este înmagazinatã în memoria Freeze Frame dupã trei drumuri consecutive cu un defect (dacã este golitã). Important: Pentru motorul 0,8 SOHC pot fi memorate opt coduri de defect. Fiecare înregistrare din memoria Failure Records corespunde unui cod de defect diferit. Este posibil sã nu se înregistreze toate codurile de defect dacã sunt multe coduri de defect.

Cazuri speciale de teste Tip B
În mod unic la diagnosticarea lipsã aprindere, sistemul EOBD are capacitatea de a alerta conducãtorul auto de eventualele deteriorãri pentru lipsa aprinderii. Dacã condiþiile de lipsã aprindere de nivel ridicat existã ca posibilitate a deteriorãrii convertorului catalitic, sistemul EOBD va comanda lampa MIL sã se aprindã intermitent cu o ratã de o aprindere pe secundã atât timp când sunt prezente condiþiile lipsã aprindere. Preparare amestec aer/combustibil ºi lipsã aprindere sunt cazuri speciale de diagnosticare de Tip B. De fiecare datã când preparare amestec ºi lipsã aprindere sunt detectate, sarcina motorului, turaþia motorului ºi temperatura lichidului de rãcire sunt memorate. Când contactul este în poziþia OFF, ultimile înregistrãri raportate rãmân memorate. În perioada subsecvenþei ciclurilor de pornire/oprire, condiþiile memorate sunt folosite ca referinþã pentru condiþiile similare. Dacã o
DAEWOO M-198 BL2

Moduri CD
La vehicululele ccu sistem EOBD existã cinci opþiuni disponibile în modul de afiºare a informaþiilor. Urmeazã o descriere a noi moduri de afiºare a Informaþii CD ºi CD Specific. Dupã selectarea CD, apare meniul urmãtor: D DTC info (Informaþii CD). D Specific DTC (CD Specific). D Freeze Frame. D Failure Records (Înregistrãri defecte). D ªtergere informaþii. Urmeazã o descriere sumarã a fiecãrui submeniu din Informaþii CD ºi CD Specific. Ordinea de apariþie a fiecãruia este alfabeticã ºi nu este necesar ca ele sã aparã pe scanner.

1F - 14 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI Modul DTC Info
Se foloseºte DTC Info pentru a cãuta tipul specific de informaþie CD memoratã. Acolo gãsiþi ºapte opþiuni. Manualul de service poate instrui tehnicianul sã testeze în mod sigur codurile de defect. Întotdeauna trebuie aplicatã procedura de service. Pentru a obþine o descriere completã pentru orice situaþie apãsaþi tasta enter înainte de a apãsa tasta F.

Modul DTC Specific
Acest mod este folosit pentru a verifica starea testelor de diagnosticare individuale corespunzãtoare unui cod de defect. Aceastã selecþie poate fi accesatã dacã o diagnosticare a reuºit, eºuat sau ambele. Multe descrieri de moduri de defect EOBD sunt posibile din cauza creºterii extinse de informaþii în ceea ce priveºte controlul execuþiei diagnosticãrii pentru fiecare test. Unele dintre multele descrieri posibile urmeazã cu explicaþii sumare. Tasta „F2" este folositã, în acest mod, sã afiºeze o descriere a codului de defect. Tastele „Yes" ºi „No" pot fi deasemenea folosite sã afiºeze mai multe informaþii despre starea codului de defect. Aceastã selectare va permite numai intrarea codurilor de defect care sunt suportate de vehiculele testate. Dacã o încercare este fãcutã pentru a introduce un numãr de coduri de defect pentru testãri, la care execuþia diagnosticãrii nu este recunoscutã informaþia cerutã nu va fi afiºatã corect iar scannerul va afiºa un mesaj eronat. Aceaºi aplicaþie se foloseºte la opþiunea trigger-izare (declanºare) CD în modul Snapshot (pentru defecte intermitente). Dacã un cod de defect nevalidat este intrat, scanner-ul nu va trigger-iza (declanºa).

Stare CD (DTC Status)
Aceastã selectare va afiºa orice coduri de defecte apãrute într-un ciclu pornire/oprire pânã la maxim 33 coduri de defect. Testele codurilor de defect care reuºesc vor cauza ºtergerea codurilor de defect de pe ecranul scanner-ului.

Fail This Ignition (Eºuare într-un ciclu pornire/oprire curent)
Acestã selectare va afiºa orice coduri de defecte ce eºueazã într-un ciclu de pornire/oprire curent.

Istoric
Aceastã selectare va afiºa doar codurile de defect care sunt memorate în istoricul memoriei modululu ECM. Nu vor fi afiºate codurile de defect de tip B dacã nu vor aprinde lampa MIL. Vor fi afiºate toate tipurile de coduri de defect tipul A, B ºi E care au aprins lampa MIL ºi au eºuat la ultimile 40 de cicluri de încãlzire motor. În plus vor fi afiºate defectele de tip C ºi D care au eºuat la ultimele 40 de cicluri de aprindere.

Failed Last Test (Ultimul test eºuat)
Acest mesaj afiºeazã indicaþii despre ultimul test de diagnosticare eºuat pentru codul de defect selectat. Pentru tipul A, B ºi E de coduri de defect, acest mesaj va fi afiºat în timpul ciclurilor de pornire/oprire ulterioare pânã ce testul reuºeºte sau codurile de defect sunt ºterse.

Last test fail (Ultimul test eºuat)
Aceastã selectare va afiºa doar codurile de defect care au eºuat la ultimul test efectuat. Ultimul test s-a efectuat pe durata unui ciclu de pornire/oprire anterior dacã tipul de defect A ºi B a fost afiºat. Pentru tipurile de defect C ºi D, ultima eºuare trebuie sã aibã loc în timpul ciclului de aprindere curent pentru a apãrea ca fiind Ultimul Test Eºuat.

Failed Since Clear (Eºuat din cauza ºtergerii)
Acest mesaj afiºeazã indicaþii despre CD eºuat cel puþin o datã în perioada ultimelor 40 de cicluri de încãlzire din cauza ultimei ºtergeri a codurilor de defect.

MIL Request (Solicitare MIL)
Aceastã selectare va afiºa doar codurile de defect care solicitã lampa MIL. Tipurile C ºi D de defecte nu pot fi afiºate folosind aceastã opþiune. Aceastã selectare va raporta tipurile de defecte B ºi E numai dupã ce lampa MIL a fost aprinsã.

Failed This Ign. (Eºuat în ciclul curent)
Acest mesaj afiºeazã indicaþii despre testul de diagnosticare care a eºuat cel puþin o datã în timpul unui ciclu curent. Acest mesaj se va ºterge când codurile de defect sunt ºterse sau dupã încheierea unui ciclu.

History DTC (Coduri de defect istorice)
Acest mesaj afiºajã indicaþii despre codul de defect stocat în memorie ca un defect valid. Un cod de defect afiºat ca un cod istoric nu înseamnã cã, codul de defect este prezent pentru o perioadã lungã. Descrierea istoricã înseamnã cã toate condiþiile necesare pentru raportarea unui defect au fost îndeplinite ºi informaþiile au fost memorate în memoria modulului ECM.

Not run SCC (Neefectuat din cauza ºtergerii codului)
Aceastã opþiune va afiºa pânã la 33 de coduri de defect care nu au reuºit din cauza ultimei ºtergeri a CD. Condiþia de trecere sau eºuare a codurilor de defect care nu au reuºit este necunoscutã.

Test Fail SCC (Test eºuat din cauza ºtergerii codului)
Aceastã selecþie va afiºa toate codurile de defect active ºi istorice care au raportat un test eºuat din cauza ultimei ºtergeri. Dacã s-au trecut mai mult de 40 de cicluri de pornire/oprire de la ultima ºtergere, CD eºuate nu vor mai fi afiºate.

MIL Requested (Solicitare MIL)
Acest mesaj afiºeazã cã CD este curent cauzând aprinderea lãmpii MIL. De memorat cã numai defectele de tip A B ºi E pot duce la aprinderea lãmpii MIL. Solicitarea lãmpii MIL nu poate fi folositã dacã condiþiile de eºuare cod de defect sunt în mod curent experimentale. De aceea execuþia diagnosticãrii va

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 15
necesita 3 drumuri în care testul de diagnosticare trece pentru a stinge lampa MIL. Senzorul de oxigen încãlzit care controleazã catalizatorul este diagnosticat în urmãtoarele condiþii: D Performanþã încãlzire (în timpul ciclului curent). D Semnal fixat pe tensiune micã în condiþii de stare stabilã sau îmbogãþire puternicã (accelerare puternicã când un amestec bogat trebuie sã fie indicat). D Semnal fixat pe tensiune mare în condiþii de stare stabile sau în regim de decelerare (decelerare când un amestec sãrac trebuie sã fie indicat). D Senzori inactivi (tensiune de ieºire aproximativ constantã de 438 mV). Dacã cablul senzorului de oxigen este întrerupt, conectorul sau terminalul sunt distruse, întreg ansamblul senzorului de O2 trebuie înlocuit. Nu se remediazã cablul, conectorul sau terminalele. În scopul funcþionãrii corespunzãtoare a senzorului, semnalul de referinþã trebuie sã fie nealterat. Acest semnal de referinþã este obþinut prin firul senzorului de O2. Orice încercare de reparaþie a firelor, conectorului sau terminalelor poate duce la alterarea semnalului de referinþã ºi la degradarea performanþelor senzorului de oxigen.

Not Run Since CI (Neefectuat din cauza ºtergerii)
Acest mesaj afiºazã cã testul de diagnosticare selectat nu s-a efectuat din cauza ultimei ºtergeri a codurilor de defect. De aceea, condiþiile de testare (reuºit sau nereuºit) sunt necunoscute. Dupã ce CD au fost ºterse, acest mesaj va continua sã fie afiºat pânã când testul de diagnosticare reuºeºte.

Not Run This Ig. (test neefectuat în ciclu curent)
Acest mesaj afiºazã cã testul de diagnosticare selectat nu se efectueazã cu succes în perioada ciclului curent.

Test Ran and Passed (test efectuat ºi reuºit)
Acest mesaj afiºazã cã testul de diagnosticare selectat a fost fãcut în felul urmãtor: D Ultimul test reuºit. D Efectuat ºi reuºit pe durata acestui ciclu. D Efectuat ºi reuºit din cauza ultimei ºtergeri a CD. Dacã starea indicatã a vehiculului este „Test Run and Passed" dupã verificarea în urma unei reparaþii, vehiculul este pregãtit sã fie încredinþat clientului. Dacã starea indicatã a vehiculului „Failed This Ignition" dupã verificarea în urma unei reparaþii, atunci reparaþia este incompletã ºi se cere o nouã diagnosticare. Anterior reparaþiei vehiculului, informaþiile despre starea acestuia pot fi folosite pentru a evalua starea testului de diagnosticare ºi ajutã la identificarea problemei intermitente. Tehnicianul poate concluziona, cu toate cã lampa MIL este aprinsã, condiþiile defectului care cauzeazã apariþia unui cod de defect nu sunt prezente. Cauza poate fi o problemã de intermitenþã.

Operaþia de diagnosticare control lipsã scânteie
Diagnosticarea lipsei aprinderii este bazatã pe variaþiile vitezei de rotaþie a arborelui cotit. Modulul ECM determinã viteza de rotaþie a arborelui cotit folosind senzorul CKP ºi comparã semnalul cu semnalul oferit de senzorul CMP. Când existã lipsã scânteie la un cilindru, momentan scade turaþia arborelui cotit. Prin monitorizarea semnalelor senzorilor CKP ºi CMP, modulul ECM poate calcula când a apãrut lipsa scânteii. În cazul lipsei scânteii nedãunãtoare catalizatorului, diagnosticarea va fi cerutã pentru a monitoriza lipsa aprinderii între 1.000-3.200 de rotaþii ale arborelui cotit. În cazul lipsei scânteii dãunãtoare catalizatorului, diagnosticarea lipsei scânteii se va face la o variaþie de 200 de rotaþii ale arborelui cotit. Drumul greu poate cauza o detectare falsã a lipsei scânteii. Drumul cu denivelãri va influenþa cuplul de la roþile ºi puntea motoare. Acest cuplu poate scãdea în mod intermitent viteza de rotaþie a arborelui cotit. Acesta poate fi fals detectat ca lipsã scânteie. Un senzor de drum greu, senzorul VR, lucreazã împreunã cu sistemul de detecþie lipsã aprindere. Senzorul de drum greu produce un semnal care corespunde intensitãþii vibraþiilor cauzate de drum. Când modulul ECM detecteazã un drum greu, sistemul de detecþie lipsã scânteie este temporar dezafectat.

DIAGNOSTICÃRI ELEMENTARE ALE SISTEMULUI DE BAZÃ
Sunt diagnosticãri elementare care evalueazã funcþionarea sistemului ºi efectele lor asupra emisiilor poluante. Aceste diagnosticãri sunt listate dedesubt cu o descriere sumarã a funcþiei de diagnosticare:

Diagnosticare senzor de oxigen
Senzorul de oxigen pentru controlul amestecului (O2S) este diagnosticat pentru urmãtoarele condiþii: D Puþine impulsuri (de la bogat la sãrac sau de la sãrac la bogat). D Rãspuns slab (durata medie de tranziþie de la sãrac la bogat sau de la bogat la sãrac, micã). D Raportul timpului de rãspuns (raportul duratei medii de tranziþie de la bogat(sãrac) la sãrac(bogat). D Semnal inactiv (tensiune de ieºire aproximativ constantã de 450 mV). D Semnal fixat pe tensiune mare. D Semnal fixat pe tensiune micã.

Contoare lipsã scânteie
Când lipsa scânteilor este prezentã la un cilindru, sistemul de diagnosticare contorizeazã lipsa scânteii ºi înregistreazã poziþia arborelui cotit la momentul când lipsa scânteii a apãrut. Aceste contoare „lipsã scânteie" au la bazã un fiºier al fiecãrui cilindru. Un contor lipsã scânteie în modul curent ºi în modul istoric existã pentru

DAEWOO M-198 BL2

1F - 16 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
fiecare cilindru. Contoarele curente de lipsã scânteie (în mod curent #1-4) indicã numãrul de aprinderi eºuate din ultimele 200 de aprinderi ale cilindrului. Contorul lipsã scânteie va afiºa în timp real informaþii fãrã a memora un cod de defect. Contorul lipsã scânteie istoric (în mod istoric #1-4) indicã numãrul total de aprinderi ratate. Contoarele lipsã scânteie în modul istoric va afiºa 0 pânã când diagnosticare eºueazã ºi apare CD P0300. Odatã ce apare P0300 contorul lipsã scânteie în modul istoric va fi actualizat la fiecare 200 aprinderi. Contorul lipsã scânteie este pãstrat pentru fiecare cilindru. Dacã diagnosticarea lipsã scânteie raporteazã un defect, se executã o revizuire la toate contoarele înainte de a se raporta un cod de defect. În acest fel, se raporteazã majoritatea informaþiilor curente. Când turaþia arborelui cotit este neregulatã, condiþia de lipsã scânteie va fi detectatã. Aceastã condiþie poate conduce câteodatã la o informaþie identificând incorect cilindrul cu lipsã scânteie. Se foloseºte un echipament de diagnosticare pentru a monitoriza lipsa scânteii pe vehiculele care prezintã sistemul EOBD. Cunoscând care cilindru prezintã lipsa scânteii, se poate afla sursa defectului. Folosind informaþia din contoare se identificã care cilindrii prezintã lipsa scânteii. Dacã contoarele indicã cilindrii 1 ºi 4 cu lipsã scânteie, circuitul sau componenta comunã a ambilor cilindrii sunt indicate cu probleme. Diagnosticarea lipsã scânteie poate indica un defect dat de un defect temporar cauzat de o proastã funcþionare a sistemului de emisii a vehiculului. Exemplele includ urmãtoarele repere: D Combustibil contaminat. D Combustibil cu cifra octanicã micã. D Bujii ancrasate. D Defecte elementare ale motorului. fiecare valoare este în limitele pragurilor, o reuºitã este înregistratã. Dacã ambele valori sunt în afara pragurilor un cod de defect amestec bogat sau sãrac va fi înregistrat. Diagnosticarea sistemului de alimentare conduce la un test forþat. Acest test determinã dacã condiþia de îmbogãþire este cauzatã de vapori de încãlzire în excces de la canistra carbon. În altã ordine pentru a îndeplinii cerinþele sistemului EOBD, modulul de control foloseºte celule de înregistrare corecþii pentru diferite sarcini pentru a determina nevoia apariþiei unui cod de defect al sistemului de alimentare. Un cod de defect al sistemului de alimentare poate sã aparã dacã detecteazã în celule valori în exces. Aceasta înseamnã cã vehiculul poate sã aibã o problemã cu alimentarea care cauzeazã o problemã în anumite condiþii (motor cu ralanti ridicat datoritã unor pierderi mici de vacuum sau un ralanti micºorat datoritã unei scurgeri mari de vacuum) în timp ce el funcþioneazã bine alteori. Codul de defect preparare amestec nu va apãrea (deºi CD turaþie la ralanti sau CD senzor de O2 încãlzit poate sã aparã). Se foloseºte un scanner pentru a observa contorizarea preparare amestec pânã ce problema apare. Un cod de defect preparare amestec poate fi declanºat de vehicule cu aceste defecte. Se face uz de toate informaþiile disponibile (alte coduri de defect, condiþii de amestec bogat sau sãrac) când se diagnosticheazã un defect preparare amestec.

Evaluãri diagnosticare celule corecþii amestec
Nu apare un cod de defect al contorizãrii corecþiilor amestecului în celula 0 cu excepþia contorizãrii corecþiilor în celulele care depãºesc valorile specificate. Aceasta înseamnã cã vehiculul poate sã aibã o problemã cu amestecul care cauzeazã o problemã în anumite condiþii (motor cu ralanti ridicat datoritã unor pierderi mici de vacuum sau un ralanti micºorat datoritã unei scurgeri mari de vacuum) în timp ce el funcþioneazã bine alteori. Codul de defect preparare amestec nu va apãrea (deºi CD turaþie la ralanti sau CD senzor de O2 încãlzit poate sã aparã). Se foloseºte un scanner pentru a observa contorizarea preparare amestec pânã ce problema apare.

Operaþia de diagnosticare monitorizare sistem alimentare
Acest sistem monitorizeazã media valorilor corecþiilor amestecului aer/combustibil pe termen scurt ºi pe termen lung. Dacã aceste corecþii se stopeazã pentru o perioadã de timp calibratã, atunci o proastã funcþionare este indicatã. Sistemul de diagnosticare a amestecului de combustibil comparã media valorilor pe termen scurt ºi lung cu pragurile de amestec bogat ºi sãrac. Dacã

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 17

INFORMAÞII DIAGNOSTICARE ªI PROCEDURI DIAGNOSTICARE SISTEM
INFORMAÞII SUPLIMENTARE PENTRU DIAGNOSTICARE
În cazul în care existã un defect intermitent se urmeazã indicaþiile de mai jos. D Conexiuni slabe între fire ºi terminal. Acestea necesitã demontarea terminalului din corpul conectorului.

Testul de drum
Dacã la o inspecþie vizualã nu se poate determina cauza problemei, vehicluluI poate fi condus având un dispozitiv de diagnosticare sau un multimetru conectat la circuitul cu probleme. Dacã nu existã probleme de cablaje ºi conectori, dar existã un cod de defect memorat la circuitul senzorului, cu excepþia codurilor P0171 ºi P0172, se înlocuieºte senzorul.

Verificãri preliminare
Înainte de a face verificãrile de mai jos trebuie fãcute verificãrile specificate la „Diagnosticare sistem EOBD." Se face o inspecþie vizualã atentã. Aceastã inspecþie poate duce în multe cazuri la o identificare rapidã a defectului. Se verificã urmãtoarele: D Conexiunile la masã ale modulului ECM sunt curate, strânse ºi localizate corect. D Furtunurile de vacuum nu sunt crãpate, deteriorate sau incorect conectate. D Dacã existã scurgeri de aer la zona de montare a corpului clapetei de acceleraþie ºi la suprafaþa de etanºare a galeriei de admisie. D Cablurile sistemului de aprindere nu sunt crãpate, deteriorate sau incorect conectate. D Cablajele electrice sunt corect conectate. D Cablajele electrice nu sunt ciupite sau tãiate.

Aprinderea intermitentã a lãmpii MIL
O aprindere intermitentã a lãmpii MIL fãrã a fi înregistrat un cod de defect poate fi cauzatã de urmãtoarele condiþii: D Instalare incorectã a accesoriilor electrice cum ar fi farurile, radioul, boxele sau sistemul de alarmã. D Cablajul lãmpii MIL este scurtcircuitat intermitent la masã.

Sistemul de alimentare cu combustibil
Unele probleme de mers pot fi cauzate de calitatea proastã a combustibilului. Dacã vehiculul are uneori comportament de mers neregulat, opriri, performanþe slabe clientul trebuie întrebat urmãtoarele: D Cumpãrã benzinã mereu de la acelaºi distribuitor? Dacã da, atunci problema benzinei este uºor de verificat. D Cumpãrã benzina la întâmplare ºi de unde preþul este mai mic? Dacã da, trebuie verificat rezervorul pentru urme de reziduuri, apã sau alþi contaminanþi.

Tabelele codurilor de defect
Nu trebuie utilizate tabelele codurilor de defect pentru a repara un defect intermitent. Defectul trebuie sã fie prezent în momentul diagnosticãrii pentru a depista problema. Utilizarea incorectã a tabelelor codurilor de defect poate duce la înlocuiri nenecesare de piese.

Conexiuni electrice necorespunzãtoare
Majoritatea defectelor intermitente sunt cauzate de conexiuni electrice necorespunzãtoare. Se efectueazã o inspecþie atentã a circuitelor suspecte pentru a se depista: D Nepotrivirea celor douã pãrþi ale conectorilor. D Terminale care nu sunt bine fixate în corpul conectorilor. D Terminale necorespunzãtoare sau deteriorate. Toate terminalele dintr-un circuit cu probleme trebuie verificate, reformate, sau înlocuite pentru a asigura un contact bun.

PROCEDURA DE ÎNVÃÞARE LA MERS ÎN GOL
De fiecare datã când cablurile bateriei, conectorii modulului ECM, sau siguranþele sunt deconectate ori înlocuite, se efectuezã urmãtoarele proceduri de învãþare a mersului în gol la ralanti: 1 Se pune contactul în poziþia ON pentru 10 secunde. 2 Se pune contactul în poziþia OFF pentru 10 secunde.

DAEWOO M-198 BL2

1F - 18 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent Bloc de siguranþe compartiment motor RED Bloc de siguranþe planºã bord Tablou de bord + pornire Bloc de siguranþe planºã bord

Lampa MIL

DLC

Modul ECM
M5A11F05

VERIFICARE SISTEM EOBD
Descriere circuit Verificarea sistemului EOBD este punctul de început pentru diagnosticarea tuturor problemelor de control al motorului. Înaintea folosirii acestei proceduri, se verificã atent vizual ºi fizic modulul ECM, precum ºi punctele de masã sã fie curate ºi strânse. Verificarea sistemului EOBD este organizatã pentru a identifica problemele care apar în urma unei proaste funcþionãri a sistemului de control electronic al motorului. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare O problemã intermitentã poate fi cauzatã de o conexiune slabã sau de fire rupte în interiorul izolaþiei. Se verificã conexiunea slabã sau cablajele distruse. Se verificã cablajul modulului ECM ºi conexiunile pentru conexiuni necorespunzãtoare, clipsuri deteriorate, terminale distruse, conexiuni slabe la firele terminalelor, cablaje distruse.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 19 Verificare sistem EOBD
Pas 1 Acþiune 1. Se pune contactul în poziþia ON cu motorul oprit. 2. Se observã lampa MIL. Lampa MIL se aprinde? 1. 2. 3. 4. Se pune contactul în poziþia OFF. Se instaleazã scanner-ul. Se pune contactul în poziþia ON. Cu ajutorul scanner-ului se încercã sã se afiºeze lista de date a modulului ECM. Scannerul afiºazã lista de date a modulului ECM? Valori Da Nu Mergi la „Lampa MIL nu se aprinde"

Mergi la Pasul 2

2

Mergi la Pasul 3 Mergi la Pasul 4 Mergi la Pasul 5 Mergi la Pasul 8 Mergi la „Lampa MIL stã aprinsã" Mergi la „Motorul este învârtit dar nu porneºte" Mergi la Pasul 7 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la indicaþii verificare sistem componente

3

4

1. Folosind scanner-ul se comandã lampa MIL sã se stingã. 2. Se observã lampa MIL. Lampa MIL se stinge? Se încearcã pornirea motorului. Motorul porneºte ºi continuã sã meargã? Selecteazã Afiºare CD cu ajutorul scanner-ului. Este memorat orice cod de defect? Se verificã afiºarea codurilor de defect P0107, P0108, P0113, P0118, P0122, P0123, P0172, P1392. Sunt douã sau mai multe defecte dintre acestea memorate? Se comparã lista de date a modulului ECM afiºatã de scanner cu lista de date tipicã motorului. Sunt normale valorile afiºate sau apropiate de valorile tipice? 1. Se pune contactul în poziþia OFF ºi se deconecteazã modulul ECM. 2. Se pune contactul în poziþia ON cu motorul oprit. 3. Se verificã circuitul de date seriale sã nu existe întreruperi, scurtcircuit la masã sau scurtcircuit la baterie. Se verificã circuitul de alimentare al DLC pentru întreruperi sau scurtcircuit la masã, ºi se verificã circuitele de masã ale DLC pentru întreruperi. Problema a fost gãsitã? Se remediazã întreruperea, scurtcircuitul la masã sau scurtcircuitul la baterie în circuitul de date seriale sau în circuitul de alimentare al DLC. Reparaþia este completã? 1. Se încearcã reprogramarea modulului ECM. 2. Se Încercã afiºarea cu ajutorul scanner-ului a listei de date a modulului ECM. Afiºazã scannerul lista de date a modulului ECM? Se înlocuieºte modulul ECM. Reparaþia este completã?

5

-

Mergi la Pasul 6 Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare” Mergi la „Diagnosticare ieºiri ECM"

6

-

7

-

8

-

Mergi la Pasul 9 Sistemul este OK Mergi la Pasul 2 Sistemul este OK

Mergi la Pasul 10 -

9

10

Mergi la Pasul 11 -

11

DAEWOO M-198 BL2

1F - 20 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

DIAGNOSTICARE IEªIRI MODUL ECM
Descriere circuit Modulul ECM controleazã majoritatea componentelor prin intermediul contactelor electronice care completeazã circuitul de masã atunci când contactul este în poziþia ON. Aceste contacte sunt aºezate în grupuri de 4 sau 7 ºi ele pot fi controlate independent prin 4 sau 7 terminale de ieºire prin intermediul ODM. Driver-ele sunt protejate de defecþiuni. Dacã releul sau bobina sunt scurtcircuitate, avem o rezistenþã foarte micã sau egalã cu zero, iar dacã partea de control a circuitului este scurtcircuitatã la baterie aceasta va permite un debit prea mare de curent la modulul ECM. Driver-ul sesizeazã creºterea de tensiune sau dacã rezistenþa internã creºte peste limita admisã, închizând circuitul protejând astfel modulul ECM ºi driver-ul. Rezultatul este o tensiune mare de ieºire la terminal când aceasta ar trebui sã fie micã. Dacã circuitul de la baterie la componente este întrerupt sau o parte a circuitului este scurtcircuitatã la masã, tensiunea terminalului va fi micã. Oricare din aceste condiþii sunt considerate a fi defecþiuni ale driver-ului. Driver-ele au de asemenea o linie ce indicã prezenþa defectului curent la procesorul central al modulului ECM. Afiºãrile de pe scanner indicã starea liniei de defecte a driver-ului 0=OK ºi 1=Defect. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Scanner-ul are abilitatea de a comanda fiecare componentã în una din stãrile ON ºi OFF. Chiar dacã o componentã sau o funcþie nu are aceastã capacitate, funcþionarea vehiculului în acestã perioadã este una normalã. O întrerupere sau un scurtcircuit la masã va apãrea în poziþia de circuit întrerupt numai dacã nu este comandatã de modulul ECM sau de scanner iar scurtcircuitul la baterie apare când componenta este comandatã de modulul ECM sau de scanner.

Diagnosticare ieºiri modul ECM
Pas 1 2 Acþiune Se verificã sistemul EOBD. Verificarea este completã. Se instaleazã scanner-ul. Este indicat numãrul 1=defect? Se verificã pentru întreruperi sau scurtcircuit orice circuit care conþine numãrul 1 ºi se fac reparaþiile necesare. Reparaþia este necesarã? Se comandã componentele care au fost verificate cu scanner-ul în timp ce priviþi poziþiile corespunzãtoare pentru fiecare circuit. Apar modificãri ale uneia dintre componente în valoarea 1? Se verificã ieºirile pe scanner în timp ce priviþi poziþiile corespunzãtoare pentru fiecare circuit. Componentele sunt operative când sunt comandate? Se remediazã scurtcircuitul la tensiune al circuitului corespunzãtor în care este afiºatã cifra1. Reparaþia este completã? Se deconecteazã conectorul electric al circuitului defect. Valoarea 1 este afiºatã în continuare? Se înlocuieºte modulul ECM. Reparaþia este completã? Se lasã vehiculul sã funcþioneze în aceste condiþii pânã când sunt notate simptomele originale. Sistemul funcþioneazã corespunzãtor? Valori Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD" Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 2 Mergi la Pasul 3

3

Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 7

4

Mergi la Pasul 6 Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 9 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 5 Mergi la Tabelul de diagnosticare -

5

6

7 8 9

Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 9 Sistemul este OK

Mergi la Pasul 2

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 21

APARIÞIA CODURILOR DE DEFECT - INFORMAÞII MULTIPLE
Descriere circuit Modulul ECM monitorizeazã diferiþi senzori pentru a determina condiþiile de funcþionare ale motorului. Modulul ECM controleazã alimentarea cu combustibil, avansul scântei ºi controlul emisiilor poluante bazându-se pe senzori de intrare. Modulul ECM furnizeazã masã pentru toþi senzorii. Modulul ECM aplicã o tensiune de 5V prin rezistor ºi monitorizeazã tensiunea prezentã între senzor ºi rezistor pentru a determina starea senzorului ECT ºi a senzorului IAT. Modulul ECM furnizeazã senzorului de poziþie al supapei EEGR, senzorului de poziþie al clapetei de acceleraþie TP, senzorului MAP ºi senzorului de presiune de combustibil din rezervor o tensiune de referinþã de 5V ºi un circuit de masã. Modulul ECM monitorizeazã separat semnalele primite de la aceºti senzori pentru a detemina condiþiile de funcþionare. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Asiguraþi-vã cã aþi verificat modulul ECM ºi punctele de masã dacã sunt curate ºi strânse. Un scurtcircuit la baterie la unul dintre circuitele senzorului poate cauza apariþia unuia sau mai multora dintre urmãtoarele coduri de defect: P0108, P0113, P0118, P0123, P1106. Dacã circuitul de intrare al senzorului este scurtcircuitat la baterie, asiguraþi-vã cã senzorul nu este distrus. Un senzor distrus va continua sã indice o tensiune mare sau micã, dupã ce circuitul afectat a fost reparat. Dacã senzorul a fost distrus, înlocuiþi-l. O întrerupere la circuitul de masã al senzorului între modulul ECM ºi un conector de joncþiune va duce la apariþia unuia sau mai multor coduri de defect cum ar fi: P0108, P0113, P0118, P0123, P1106. Un scurtcircuit la masã la circuitul de referinþã de 5V sau o întrerupere în circuitul de referinþã de 5V între modulul ECM ºi conectorul de joncþiune va duce la apariþia unuia sau mai multor coduri de defect cum ar fi: P0107, P0112, P0117, P0122, P1107. Se verificã pentru urmãtoarele condiþii: D Se verificã pentru o conexiune slabã la modulul ECM. Se verificã cablajele conectorilor pentru terminale rupte, conexiune necorespunzãtoare, clipsuri deteriorate ºi conexiune slabã la firele terminalelor. D Se verificã firele cablajelor pentru distrugeri. Dacã cablajul pare a fi OK, observaþi senzorii afectaþi din valoarea afiºatã pe scanner cu contactul pus în poziþia ON ºi motorul oprit în timp ce mutaþi conectorii ºi firul cablajelor de la senzorii afectaþi. O modificare a valorii afiºate a senzorilor afectaþi va indica locul defectului.

Apariþia codurilor de defect- informaþii multiple
Pas 1 Acþiune Se verificã sistemul EOBD. Verificarea este completã. 1. Se pune contactul în poziþia OFF ºi se deconecteazã modulul ECM. 2. Se pune contactul în poziþia ON ºi se verificã circuitul de referinþã de 5V pentru urmãtoarele condiþii: D Conexiune slabã la modulul ECM. D Scurtcircuit la masã sau la tensiune în conectorul modulului ECM. 3. Dacã problema a fost gãsitã, se localizeazã ºi se remediazã circuitele scurtcircuitate dacã este necesar. Problema a fost gãsitã? 1. Se verificã circuitul de masã al senzorului pentru urmãtoarele condiþii: D Conexiune slabã la modulul ECM sau la senzorii afectaþi. D Întreruperi între conectorul ECM ºi senzorii afectaþi. 2. Dacã problema a fost gãsitã, se fac reparaþiile necesare. Problema a fost gãsitã? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

-

Mergi la Pasul 19

Mergi la Pasul 3

3

-

Mergi la Pasul 19

Mergi la Pasul 4

DAEWOO M-198 BL2

1F - 22 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
Pas Acþiune Se mãsoarã tensiunea în circuitele dintre conectorul senzorului de poziþie al supapei EEGR ºi conectorul modulului ECM. Tensiunile mãsurate sunt egale cu valoarea specificatã? Se mãsoarã tensiunea în circuitele dintre conectorul senzorului MAP ºi conectorul modulului ECM. Tensiunile mãsurate sunt egale cu valoarea specificatã? Se mãsoarã tensiunea în circuitele dintre conectorul senzorului TP ºi conectorul modulului ECM. Tensiunile mãsurate sunt egale cu valoarea specificatã? Se mãsoarã tensiunea în circuitele dintre conectorul senzorului IAT ºi conectorul modulului ECM. Tensiunile mãsurate sunt egale cu valoarea specificatã? Se mãsoarã tensiunea în circuitele dintre conectorul senzorului ECT ºi conectorul modulului ECM. Tensiunile mãsurate sunt egale cu valoarea specificatã? 1. Se deconecteazã supapa EEGR. 2. Se mãsoarã tensiunea în circuitele dintre conectorul senzorului de poziþie al supapei EEGR ºi conectorul ECM. Tensiunile mãsurate sunt egale cu valoarea specificatã? Se înlocuieºte supapa EEGR. Reparaþia este completã? Se localizeazã ºi se remediazã scurtcircuitul la baterie în circuitul de semnal al senzorului MAP. Reparaþia este completã? Se localizeazã ºi se remediazã scurtcircuitul la baterie în circuitului de semnal al senzorului TP. Reparaþia este completã? Se localizeazã ºi se remediazã scurtcircuitul la baterie în circuitul de semnal al senzorului IAT. Reparaþia este completã? Se localizeazã ºi se remediazã scurtcircuitul la baterie în circuitul de semnal al senzorului ECT. Reparaþia este completã? Se localizeazã ºi se remediazã scurtcircuitul la baterie în circuitul de semnal al senzorului de poziþie a supapei EEGR. Reparaþia este completã? Se mãsoarã tensiunea în circuitele dintre conectorul senzorului de presiune al rezervorului de benzinã ºi conectorul ECM. Tensiunile mãsurate sunt egale cu valoarea specificatã? Se localizeazã ºi se remediazã scurtcircuitul la baterie în circuitul de semnal al senzorului de presiune al rezervorului de benzinã. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte modulul ECM. Reparaþia este completã? Valori Da Nu

4

0V

Mergi la Pasul 5

Mergi la Pasul 9

5

0V

Mergi la Pasul 6

Mergi la Pasul 11

6

0V

Mergi la Pasul 7

Mergi la Pasul 12

7

0V

Mergi la Pasul 8

Mergi la Pasul 13

8

0V

Mergi la Pasul 16

Mergi la Pasul 14

9

0V -

Mergi la Pasul 10 Mergi la Pasul 19

Mergi la Pasul 15 -

10 11

Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 19 -

12

13

14

15

16

0V -

Mergi la Pasul 18

Mergi la Pasul 17 -

17

Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 19 -

18

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 23 Apariþia codurilor de defect- informaþii multiple (Continuare)
Pas Acþiune 1. Folosind scanner-ul se ºterge CD. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã sã funcþioneze la ralanti pânã ajunge la temperatura operaþionalã. 3. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile de apariþie a codurilor de defect aºa cum este specificat în explicaþii. Indicã scannerul cã acest defect a fost constatat ºi remediat? Se verficã dacã au mai apãrut alte defecte. Sunt afiºate alte defecte care nu au fost diagnosticate? Valori Da Nu

19

-

Mergi la Pasul 20 Mergi la Tabelul de diagnosticare

Mergi la Pasul 2

20

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 24 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

+ pornire

+ permanent Bloc de siguranþe compartiment motor

Sistem de aprindere (EI)

Releu principal

Releu pompã benzinã

MOTORUL ESTE ÎNVÂRTIT DAR NU PORNEªTE

Cablu ecranat
Cil.1 Cil.2 Cil.3

ECM
Masã Masã Masã Masã Masã
Pompã de benzinã

Cablu ecranat

Senzor poziþie arbore cotit (CKP)

M5A11F06

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 25

MOTORUL ESTE ÎNVÂRTIT DAR NU PORNEªTE
Atenþie: Se utilizeazã numai cleºti cu mânerele izolate electric atunci când se lucreazã la cablurile de aprindere cu motorul pornit, pentru a preveni electrocutãrile. Atenþie: nu se ciupesc conductele de combustibil din material plastic. Deteriorarea lor poate duce la scurgeri de combustibil ºi implicit la incendii ºi rãniri.

Motorul este învârtit dar nu porneºte
Pas 1 2 3 4 5 Acþiune Se verificã sistemul EOBD. Verificarea este completã? Se roteºte motorul cu demarorul. Motorul porneºte ºi continuã sã meargã? Se efectueazã testul de compresie. Valorile testului de compresie pentru toþi cilindrii sunt mai mari decât valorile specificate? Se verificã dacã distribuþia este pusã la punct. Distribuþia este pusã la punct? Se aliniazã ºi se înlocuieºte cureaua de distibuþie dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se remediazã problemele motorului dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se verificã siguranþa pompei de benzinã. Problema a fost gãsitã? Se înlocuieºte siguranþa. Reparaþia este completã? Se verificã prezenþa scânteii la toate fiºele de aprindere când se roteºte motorul. Scânteia este prezentã la toate fiºele de aprindere? 1. Se mãsoarã rezistenþa fiºelor de aprindere. 2. Se înlocuieºte orice fiºã a cãrei rezistenþã este mai mare decât valoarea specificatã. 3. Se verificã prezenþa scânteii la toate fiºele de aprindere. Scânteia este prezentã la toate fiºele de aprindere? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul senzorului de poziþie arbore cotit CKP. 3. Se pune contactul în poziþia ON. 4. Se mãsoarã tensiunea în circuitele dintre: D Terminalele 1 ºi 3 ale conectorului senzorului CKP. D Terminalele 2 ºi 3 ale conectorului senzorului CKP. D Terminalul 1 al conectorului senzorului CKP ºi masã. D Terminalul 2 al conectorului senzorului CKP ºi masã. Valoarea mãsuratã este apropiatã valorii specificate? Valori 1.250 kPa (181 psi) Mergi la Pasul 2 Mergi la Pasul 2 Mergi la Pasul 23 Mergi la Pasul 10 Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 2 Mergi la Pasul 9 Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD" Mergi la Pasul 3

Mergi la Pasul 2 Sistemul este OK

Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 6

Mergi la Pasul 4 Mergi la Pasul 5 -

6 7 8 9

10

5 kW

Mergi la Pasul 2

Mergi la Pasul 11

11

» 0,4 V

Mergi la Pasul 13

Mergi la Pasul 12

DAEWOO M-198 BL2

1F - 26 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI Motorul este învârtit dar nu porneºte (Continuare)
Pas 12 Acþiune Se verificã pentru întreruperi sau scurtcircuit între fire, în circuitele dintre conectorul senzorului CKP ºi conectorul ECM ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? 1. Se deconecteazã conectorul bobinei de aprindere pentru a preveni pornirea autovehiculului. 2. Cu conectorul modulului ECM deconectat, se mãsoarã tensiunea între terminalele 24 ºi 54. Valoarea mãsuratã este apropiatã de valorile specificate? Se înlocuieºte senzorul CKP. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul bobinei de aprindere pentru a preveni pornirea autovehiculului. 3. Se conecteazã lampa de control între terminalul 1 al conectorului bobinei de aprindere ºi masã. 4. Se pune contactul în poziþia ON. Se aprinde lampa de control? Se verificã întreruperea în circuitul dintre baterie ºi terminalul 1 al conectorului bobinei de aprindere ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul modulului ECM ºi conectorul bobinei de aprindere. 3. Se mãsoarã rezistenþa în circuitele dintre: D Terminalul 2 al bobinei de aprindere ºi terminalul 1 al conectorului modulului ECM. D Terminalul 3 al bobinei de aprindere ºi terminalul 32 al conectorului modulului ECM. D Terminalul 4 al bobinei de aprindere ºi terminalul 31 al conectorului modulului ECM. Valoarea mãsuratã este apropiatã de valoarea specificatã? Se verificã pentru întreruperi în aceste circuite ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? 1. Se mãsoarã rezistenþa în circuitele dintre: D Terminalele 1 ºi 2 ale bobinei de aprindere. D Terminalele 3 ºi 4 ale bobinei de aprindere. Valoarea mãsuratã este apropiatã de valoarea specificatã? 2. Se demonteazã fiºa de înaltã tensiune. 3. Se mãsoarã la conectorul bobinei de aprindere rezistenþa între: D terminalele 1 ºi 4 D terminalele 2 ºi 3 Valoarea mãsuratã este apropiatã de valoarea specificatã? Se înlocuieºte bobina de aprindere. Reparaþia este completã? Valori Mergi la Pasul 2 0,4V cu contactul pe ON, 2,0V în timpul mersului Da Nu -

13

Mergi la Pasul 15 Mergi la Pasul 2

Mergi la Pasul 14 -

14

15

Mergi la Pasul 17 Mergi la Pasul 2 Mergi la Pasul 16 -

16

17

0W -

Mergi la Pasul 19

Mergi la Pasul 18 -

18

Mergi la Pasul 2

0,9W

19

5,3 kW -

Mergi la Pasul 21 Mergi la Pasul 2

Mergi la Pasul 20 -

20

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 27 Motorul este învârtit dar nu porneºte (Continuare)
Pas Acþiune 1. Se verificã existenþa vreunor deteriorãri sau slabe conexiuni a fiºelor de aprindere ºi se remediazã dacã este necesar. 2. Se conecteazã conectorul bobinei de aprindere ºi conectorul modulului ECM. 3. Se verificã prezenþa scânteii la toate fiºele de aprindere. Este prezentã scânteia la toate fiºele de aprindere? Se înlocuieºte modulul ECM. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se conecteazã manometrul de presiune. 3. Se dã la demaror. Existã presiune în circuitul de alimentare? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul pompei de benzinã. 3. Se conecteazã lampa de control între terminalele 2 ºi 3 ale pompei de benzinã. 4. Se pune contactul în poziþia ON. 5. Cu contactul în poziþia ON, lampa de control va rãmâne aprinsã pentru perioada specificatã. Lampa de control se aprinde? Se înlocuieºte pompa de benzinã. Reparaþia este completã? Presiunea combustibilului se situeazã între valorile specificate? Se verificã dacã benzina este contaminatã. Benzina este contaminatã? 1. Se goleºte benzina contaminatã din rezervor. 2. Se curãþã rezervorul dacã este necesar. Reparaþia este completã? 1. Se verificã filtrul de benzinã dacã este contaminat. 2. Se verificã conductele de combustibil dacã sunt colmatate sau deformate. 3. Se remediazã sau se înlocuieºte dacã este necesar. 4. Se mãsoarã presiunea combustibilului. Presiunea mãsuratã este apropiatã de valoarea specificatã? 1. Se deconecteazã conducta de vacuum de la regulatorul de presiune de combustibil. 2. Se verificã dacã în conducta de vacuum este benzinã. 3. Se verificã regulatorul de vacuum pentru prezenþa benzinei. Benzina este prezentã? Se înlocuieºte regulatorul de presiune. Reparaþia este completã? 1. Se demonteazã ansamblul pompei de benzinã din rezervor. 2. Se verificã sonda pompei de benzinã dacã este obturatã. 3. Se verificã filtrul de la sorb dacã este contaminat. A fost gãsitã o asemenea problemã? Valori Da Nu

21

-

Mergi la Pasul 2 Mergi la Pasul 2

Mergi la Pasul 22 -

22

23

Mergi la Pasul 26 Mergi la Pasul 24

24

2 sec. 380 kPa (55 psi) -

Mergi la Pasul 25 Mergi la Pasul 2 Mergi la Pasul 27 Mergi la Pasul 28

Mergi la Pasul 32 Mergi la Pasul 29 Mergi la Pasul 41 -

25 26 27 28

Mergi la Pasul 2

29

380 kPa (55 psi)

Mergi la Pasul 2

Mergi la Pasul 30

30

Mergi la Pasul 31 Mergi la Pasul 2 Mergi la Pasul 32 -

31

32

Mergi la Pasul 33 Mergi la Pasul 25

DAEWOO M-198 BL2

1F - 28 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI Motorul este învârtit dar nu porneºte (Continuare)
Pas 33 Acþiune Se înlocuieºte sonda pompei de benzinã, filtrul sorbului ºi mufele furtunului dacã este necesar. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul electric al pompei de benzinã. 3. Se conecteazã lampa de control între terminalul 3 ºi masã. 4. Se pune contactul în poziþia ON. 5. Cu contactul în poziþia ON, lampa de test va rãmâne aprinsã pentru un timp. Lampa de control este aprinsã? Se remediazã întreruperea din circuitul dintre terminalul 2 al conectorului pompei de benzinã ºi masã. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã releul pompei de benzinã. 3. Se pune contactul în poziþia ON. 4. Se mãsoarã tensiunea la terminalele 30 ºi 85 ale releului pompei de benzinã. Valoarea mãsuratã se situeazã în intervalul specificat? Se remediazã întreruperea sau scurtcircuitul în circuitul de alimentare cu tensiune al pompei de benzinã. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 3. Folosind un ohmmetru se mãsoarã rezistenþa circuitelor dintre: D Terminalul 10 al modulului ECM ºi terminalul 85 al releului pompei de benzinã. D Terminalul 87 al releului pompei de benzinã ºi terminalul 3 al pompei de benzinã. Rezistenþa este între valorile specificate? Se înlocuieºte releul pompei de benzinã. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã cablajul conectorilor injectoarelor de la toate injectoarele. 3. Se pune contactul în poziþia ON. 4. Se conecteazã lampa de control între conectorul 1 al injectorului ºi masã. 5. Se repetã operaþia pentru fiecare injector. Se aprinde lampa de control pentru toate injectoarele? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se conecteazã lampa de control între conectorul 2 al cablajului injectoarelor ºi borna pozitiv a bateriei. 3. Se dã la demaror. 4. Se repetã paºii 2 ºi 3 pentru fiecare injector rãmas. Lampa de control se aprinde pentru toate celelalte injectoare? Valori Mergi la Pasul 2 Da Nu -

34

2 sec -

Mergi la Pasul 35

Mergi la Pasul 36 -

35

Mergi la Pasul 2

36

11-14V -

Mergi la Pasul 38

Mergi la Pasul 37 -

37

Mergi la Pasul 2

38

0W -

Mergi la Pasul 39 Mergi la Pasul 2

Mergi la Pasul 39 -

39

40

-

Mergi la Pasul 41

Mergi la Pasul 45

41

-

Mergi la Pasul 42

Mergi la Pasul 45

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 29 Motorul este învârtit dar nu porneºte (Continuare)
Step 42 Acþiune Se mãsoarã rezistenþa fiecãrui injector. Valoarea mãsuratã se situeazã în intervalul specificat? Notã: rezistenþa va creºte uºor la temperaturi mari. Se înlocuieºte orice injector a cãrui valoare mãsuratã a rezistenþei este necorespunzãtoare. Reparaþia este completã? 1. Se verificã siguranþa EF19 din blocul de siguranþe al compartimentului motor. 2. Se verificã existenþa vreunei întreruperi în circuitul dintre terminalul 2 al injectorului 3 ºi terminalul 87 al releului principal. Este gãsitã o asemenea problemã? Se mãsoarã rezistenþa în circuitele dintre: D Terminalul 1 al conectorului injectorului 1 ºi terminalul 90 al conectorului modulului ECM. D Terminalul 1 al conectorului injectorului 2 ºi terminalul 58 al conectorului modulului ECM. D Terminalul 1 al conectorului injectorului 3 ºi terminalul 89 al conectorului modulului ECM. Valoarea mãsuratã este aproipiatã valorii specificate? Se remediazã întreruperea din circuitele defecte. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte siguranþa sau se remediazã conexiunile dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte modulul ECM. Reparaþia este completã? Valori Da Nu

13,75-15,2 5W -

Sistemul este OK

Mergi la Pasul 43 -

43

Mergi la Pasul 2

44

Mergi la Pasul 47

Mergi la „Verificare circuit releu principal"

45

0W -

Mergi la Pasul 48 Mergi la Pasul 2

Mergi la Pasul 46 -

46 47 48

Mergi la Pasul 2 Mergi la Pasul 2 -

DAEWOO M-198 BL2

1F - 30 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ pornire Bloc siguranþe planºã bord + permanent + pornire Bloc siguranþe compartiment motor

Lampa MIL

Tablou bord

Masã

Baterie

Contact

ECM

M5A11F07

LAMPA MIL NU SE APRINDE
Descriere circuit Când contactul este pus în poziþia ON, lampa MIL se aprinde ºi va rãmâne aprinsã pânã când motorul este pornit, dacã nu existã coduri de defect memorate. Tensiunea bateriei este furnizatã prin contact direct cãtre lampa MIL. Modulul ECM controleazã lampa MIL furnizând masã circuitului de control al acesteia pânã când lampa MIL se va stinge. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare O întrerupere la siguranþa de alimentare F16 va duce la un întreg tablou de bord nefuncþional. Se verificã bateria ºi circuitele de aprindere pentru o conexiune slabã, dacã lampa MIL se aprinde intermitent. Oricare circuit suspectat cã ar cauza aceastã intermitenþã trebuie complet verificat dacã are terminale rupte, conexiuni necorespunzãtoare, clipsuri deteriorate, conexiune slabã la firele terminalelor sau distrugeri fizice la firele din cablaj.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 31 Lampa MIL nu se aprinde
Pas 1 Acþiune Se încearcã sã se porneascã motorul. Motorul porneºte? 1. 2. 3. 4. Se pune contactul în poziþia OFF. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. Se pune contactul în poziþia ON. Se conecteazã lampa de control între terminalul 68 al conectorului modulului ECM ºi masã. Lampa de control se aprinde? Valori Da Nu Mergi la „Motorul este învârtit dar nu porneºte"

Mergi la Pasul 2

2

Mergi la Pasul 3 Mergi la Pasul 5 Mergi la „Verificare Sistem EOBD" Mergi la „Verificare Sistem EOBD" Mergi la Pasul 7 Mergi la „Verificare Sistem EOBD" Mergi la Pasul 4 Mergi la Pasul 6

3

Se verificã existenþa vreunor terminale deteriorate sau conexiuni slãbite. Este gãsitã o asemenea problemã? Se înlocuieºte modulul ECM. Reparaþia este completã? Se remediazã terminalele conexiunile slãbite. Reparaþia este completã? deteriorate sau

4

5 6

-

-

7

Se verificã siguranþa F1. Este siguranþa arsã? 1. Se verificã existenþa vreunui scurtcircuit la masã ºi se remediazã dacã este necesar. 2. Se înlocuieºte siguranþa arsã. Reparaþia este completã? 1. Se verificã existenþa vreunei întreruperi în circuitul dintre siguraþa F1 ºi terminalul 68 al modulului ECM ºi se remediazã dacã este necesar. 2. Se verificã becul lãmpii MIL ºi se înlocuieºte dacã este ars. Reparaþia este completã?

Mergi la Pasul 8 -

-

8

-

Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

-

DAEWOO M-198 BL2

1F - 32 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ pornire Bloc siguranþe planºã bord + permanent + pornire Bloc siguranþe compartiment motor

Lampa MIL

Tablou bord

Masã

Baterie

Contact

ECM

M5A11F07

LAMPA MIL STÃ APRINSÃ
Descriere circuit Când contactul este pus în poziþia ON, lampa MIL se aprinde ºi va rãmâne aprinsã pânã când motorul este pornit, dacã nu existã coduri de defect memorate. Tensiunea bateriei este furnizatã prin contact direct cãtre lampa MIL. Modulul ECM controleazã lampa MIL furnizând masã circuitului de control al acesteia pânã când lampa MIL se va stinge.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 33 Lampa MIL stã aprinsã
Pas 1 Acþiune Se verificã sistemul EOBD. Verificarea este completã. 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se instaleazã scanner-ul. 3. Se comandã lampa MIL sã se aprindã ºi sã se stingã. Lampa MIL se aprinde ºi se stinge dacã este comandatã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 3. Se pune contactul în poziþia ON. Se stinge lampa MIL? Se verificã circuitul de control al lãmpii MIL pentru un scurtcircuit la masã ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este necesarã? Se înlocuieºte tabloul de bord. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte modulul ECM. Reparaþia este completã? 1. Folosind scanner-ul se ºterg codurile de defect. 2. Se încearcã pornirea motorului. Motorul porneºte ºi continuã sã meargã? Se permite motorului sã funcþioneze la ralanti pânã ajunge la temperatura optimã de funcþionare. Se verificã dacã au apãrut alte CD. Sunt afiºate CD care nu au fost diagnosticate? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 6 Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 8 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 1 Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 5 Mergi la Pasul 4 Mergi la Pasul 3

3

4

5 6 7

8

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 34 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

DIAGNOSTICARE SISTEM AMESTEC COMBUSTIBIL
Descriere circuit Pompa de benzinã este montatã în rezervorul de combustibil. Pompa funcþioneazã atât timp cât motorul funcþioneazã sau este în etapa de demaraj ºi modulul ECM primeºte impulsuri de referinþã de la senzorul CKP. Dacã nu existã impulsuri de referinþã, modulul ECM va opri alimentarea cu tensiune a pompei dupã 2 secunde din momentul în care contactul a fost pus în poziþia ON sau dupã 2 secunde din momentul în care motorul s-a oprit. Pompa furnizeazã benzinã în rampa de injecþie ºi la injectoare, unde presiunea este reglatã la 380 kPa de cãtre regulatorul de presiune. Excesul de benzinã este returnat în rezervor. Atenþie: Sistemul de alimentare cu combustibil este presuriza. Pentru a evita pierderile ºi implicit riscurile de rãniri sau incendii este necesar sã se facã depresurizarea sistemului înainte de deconectarea conductelor de combustibil. Atenþie: conductele de combustibil nu trebuie sã prezinte ciupituri sau colmatate. Deteriorãrile conductelor pot duce la pierderi ºi implicit cresc riscurile de rãniri sau incendii. Procedura de depresurizare 1. Se demonteazã capacul pompei de benzinã. 2. Se deconecteazã siguranþa EF23 din blocul de siguranþe compartiment motor. 3. Se porneºte motorul ºi se lasã sã funcþioneze pânã când se opreºte. 4. Se dã la demaror pentru încã 10 secunde.

Test de presiune sistem alimentare cu combustibil
Pas Acþiune 1. Se depresurizeazã sistemul de combustibil. 2. Se instaleazã un manometru pentru mãsurarea presiunii. 3. Se pune contactul în poziþia ON. Valorile presiunii sunt apropiate de valorile specificate ºi sunt stabile? 1. Se depresurizeazã sistemul de combustibil. 2. Se instaleazã un manometru pentru mãsurarea presiunii. 3. Se pune contactul în poziþia ON. Valorile presiunii sunt apropiate de valorile specificate dar nu sunt stabile? Se inspecteazã existenþa pierderilor la conductele de benzinã. Este gãsitã o asemenea problemã? 1. Se înlocuiesc conductele de benzinã dacã este necesar. 2. Se instaleazã un manometru pentru mãsurarea presiunii. 3. Se pune contactul în poziþia ON. Valorile presiunii sunt apropiate de valorile specificate ºi sunt stabile? 1. Se demonteazã pompa de benzinã. 2. Cu pompa de benzinã sub presiune, se verificã existenþa pierderilor la mufa furtunurilor pompei de benzinã. Este gãsitã o asemenea problemã? 1. Se înlocuieºte mufa furtunurilor pompei de benzinã dacã este necesar. 2. Se instaleazã un manometru pentru mãsurarea presiunii de benzinã. 3. Se pune contactul în poziþia ON. Valorile presiunii sunt apropiate de valorile specificate ºi sunt stabile? Cu sistemul de alimentare sub presiune, se verificã existenþa pierderilor la orificiul de retur. Este gãsitã o asemenea problemã? Valori Da Nu

1

380 kPa (55 psi)

Sistemul este OK

Mergi la Pasul 2

2

380 kPa (55 psi) -

Mergi la Pasul 13

Mergi la Pasul 3

3

Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 5

380 kPa (55 psi)

4

Sistemul este OK

5

Mergi la Pasul 6 Mergi la Pasul 7

6

380 kPa (55 psi) -

Sistemul este OK

Mergi la Pasul 8

7

Mergi la Pasul 8

Mergi la Pasul 9

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 35 Test de presiune sistem alimentare cu combustibil (Continuare)
Pas Acþiune 1. Se înlocuieºte regulatorul de presiune. 2. Se instaleazã un manometru pentru mãsurarea presiunii. 3. Se pune contactul în poziþia ON. Valorile presiunii sunt apropiate de valorile specificate ºi sunt stabile? Cu sistemul de alimentare sub presiune se inspecteazã conducta de retur pentru pierderi. Este gãsitã o asemenea problemã? 1. Se înlocuieºte pompa de benzinã. 2. Se instaleazã un manometru pentru mãsurarea presiunii. 3. Se pune contactul în poziþia ON. Valorile presiunii sunt apropiate de valorile specificate ºi sunt stabile? 1. Se demonteazã ansamblul rampei injectoarelor ºi injectoarele de combustibil din ansamblu. 2. Cu sistemul de alimentare sub presiune, se inspecteazã injectoarele pentru pierderi. Este gãsitã o asemenea problemã? 1. Se înlocuiesc injectoarele care prezintã pierderi. 2. Se instaleazã un manometru pentru mãsurarea presiunii. 3. Se pune contactul în poziþia ON. Valorile presiunii sunt apropiate de valorile specificate ºi sunt stabile? 1. Se înlocuieºte regulatorul de presiune. 2. Se porneºte motorul. 3. Se porneºte motorul ºi se lasã sã funcþioneze la ralanti. Valorile presiunii sunt apropiate de valorile specificate ºi sunt stabile? Valori Da Nu

8

380 kPa (55 psi) Sistemul este OK

9

Mergi la Pasul 10

Mergi la Pasul 11

10

380 kPa (55 psi) Sistemul este OK

11

-

Mergi la Pasul 12

-

12

380 kPa (55 psi) Sistemul este OK

13

380 kPa (55 psi) Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 36 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ pornire + permanent Bloc siguranþe compartiment motor
Releu pompã benzinã

ECM

Pompã de benzinã

M5A11F08

VERIFICARE CIRCUIT RELEU POMPÃ COMBUSTIBIL
Descriere circuit Când contactul este pus în poziþia ON, modulul ECM va comanda alimentarea bobinei releului principal, contactele releului se vor închide ºi pompa de benzinã va fi acþionatã. Pompa de benzinã va funcþiona atât timp cât motorul se învârte ºi modulul ECM primeºte impulsuri de referinþã de la senzorul optic din distribuitor. Dacã nu se primesc impulsuri de referinþã, modulul ECM va întrerupe alimentarea pompei de benzinã la 2 secunde dupã ce contactul de aprindere a fost pus în poziþia ON. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Un defect intermitent poate fi cauzat de o conexiune slabã, un fir neizolat sau un fir întrerupt în înteriorul izolaþiei.

Verificare circuit releu pompã combustibil
Pas Acþiune 1. Se pune contactul în poziþia OFF timp de 10 sec. 2. Se pune contactul în poziþia ON. 3. Se ascultã dacã pompa de benzinã din rezervor funcþioneazã. Funcþioneazã pompa de benzinã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se conecteazã plusul bateriei la conectorul pompei de benzinã testate. 3. Se ascultã dacã pompa de benzinã din rezervor funcþioneazã. Pompa funcþioneazã? Valori Da Nu

1

2 sec

Sistemul este OK

Mergi la Pasul 2

2

Mergi la Pasul 4 Mergi la Pasul 3

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 37 Verificarea circuit releu pompã combustibil (Continuare)
Pas Acþiune 1. Se verificã existenþa vreunei întreruperi în circuitul dintre terminalul 2 al conectorului pompei de benzinã ºi punctul de masã G401 ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã releul pompei de benzinã. 3. Se conecteazã lampa de control între terminalul 86 al conectorului releului pompei de benzinã ºi borna pozitiv a bateriei. 4. Se pune contactul în poziþia ON. Se aprinde lampa de control? Se verificã existenþa vreunei întreruperi în circuitul dintre terminalul 86 al releului pompei de benzinã ºi borna pozitiv a bateriei ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se conecteazã lampa de control între terminalul 85 al conectorului releului pompei de benzinã ºi masã. 3. Se pune contactul în poziþia ON. Se aprinde lampa de control? Se verificã existenþa vreunei întreruperi în circuitul dintre terminalul 85 al releului pompei de benzinã ºi terminalul 10 al conectorului modulului ECM ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se conecteazã lampa de control între terminalul 30 al conectorului releului pompei de benzinã ºi borna pozitiv a bateriei. Se aprinde lampa de control? 1. Se verificã siguranþa EF19, se verificã existenþa vreunei întreruperi în circuitul dintre remediazã scurtcircuitul între terminalul 30 al releului pompei de benzinã ºi borna pozitiv a bateriei. 2. Se înlocuieºte siguranþa dacã este necesar. 3. Se remediazã circuitul întrerupt dacã este necesar. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se mãsoarã rezistenþa în circuitul dintre: D Terminalul 87 al releului pompei de benzinã ºi terminalul 1 al conectorului C202. Valoarea mãsuratã este apropiatã de valoarea specificatã? Se remediazã circuitul întrerupt dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte releul pompei de benzinã. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte modulul ECM. Reparaþia este completã? Valori Da Nu

3

Sistemul este OK Mergi la Pasul 4

4

Mergi la Pasul 6 Mergi la Pasul 5

5

Sistemul este OK

-

6

2 sec

Mergi la Pasul 8

Mergi la Pasul 7

7

Sistemul este OK

-

8

Mergi la Pasul 10 Mergi la Pasul 9

9

-

-

Sistemul este OK

10

0W -

Mergi la Pasul 12 Sistemul este OK Sistemul este OK Sistemul este OK

Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 13 -

11 12 13

DAEWOO M-198 BL2

1F - 38 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor Releu principal

Injectoare

Senzor de oxigen încãlzit

ECM
M5A11F09

VERIFICARE CIRCUIT RELEU PRINCIPAL
Descriere circuit Când contactul se aflã în poziþia ON sau în poziþia START releul principal este activat. Releul principal permite trecerea tensiunii de alimentare la blocul de siguranþe din compartimentul motor, prin siguranþa EF19. Bobinele sistemului electronic de aprindere sunt alimentate cu tensiune prin blocul de siguranþe din compartimentul motor, prin siguranþa EF19. Injectoarele de combustibil sunt alimentate cu tensiune prin blocul de siguranþe din compartimentul motor, prin siguranþa EF19. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare D Un defect intermitent poate fi cauzat de o conexiune slabã, un fir cu izolaþia deterioratã sau un fir întrerupt în interiorul izolaþiei. D Un releu principal defect va cauza condiþiile în care motorul nu porneºte. Astfel nu va fi furnizatã tensiune la bobina de aprindere sau la injectoare. Fãrã tensiune furnizatã la aceste componente, acestea nu vor putea opera ºi motorul nu va putea fi pornit.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 39 Verificare circuit releu principal
Pas Acþiune 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã de la blocul de siguranþe din compartimentul motor, siguranþa EF19. 3. Se pune contactul în poziþia ON. 4. Cu lampa de control conectatã la masã, se probeazã terminalele cele mai apropiate de releul principal pentru siguranþa EF19. Lampa de control se aprinde pentru ambele terminale? Lampa de control se aprinde pentru un singur teminal? Se verificã existenþa vreunei întreruperi în circuitul dintre terminalul 30 al conectorului releului principal ºi siguranþa EF19 ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? 1. 2. 3. 4. Se pune contactul în poziþia OFF. Se înlocuieºte releul principal. Se pune contactul în poziþia ON. Cu lampa de control conectatã la masã, se probeazã terminalele 85 ºi 30 ale releului principal. Lampa de control se aprinde pentru ambele terminale. Valori Da Nu

1

-

Sistemul este OK Mergi la Pasul 3

Mergi la Pasul 2 Mergi la Pasul 4

2

3

Sistemul este OK

-

4

-

Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 6

Mergi la Pasul 5

5

6

7

1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se verificã la blocul de siguranþe din compartimenul motor, siguranþa EF19. Siguranþa este arsã? 1. Se remediazã scurtcircuitul la masã în circuitul dintre terminalul 87 al releului principal ºi terminalul 2 al conectorului senzorului de oxigen încãlzit. 2. Se înlocuieºte siguranþa arsã EF19. Reparaþia este completã? Se remediazã întreruperea din circuitul dintre terminalul 86 al releului principal ºi siguranþa EF19. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se mãsoarã rezistenþa dintre: D Terminalul 86 al releului principal ºi masã. D Terminalul 87 al releului principal ºi masã. Valoarea mãsuratã este apropiatã de valoarea specificatã? Se remediazã circuitul întrerupt. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte releul principal. Reparaþia este completã?

Mergi la Pasul 7

Sistemul este OK Sistemul este OK Mergi la Pasul 8

8

0W -

Mergi la Pasul 10 Sistemul este OK Sistemul este OK

Mergi la Pasul 9 -

9 10

DAEWOO M-198 BL2

1F - 40 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

Senzor MAP

Masã

Semnal

Referinþã

ECM

M5A11F10

VERIFICARE PRESIUNE ABSOLUTÃ ÎN GALERIA DE ADMISIE
Descriere circuit Senzorul de presiune absolutã a aerului din galeria de admisie (MAP) mãsoarã modificãrile presiunii în galeria de admisie ca urmare a sarcinii motorului ºi a modificãrii turaþiei. Senzorul MAP transformã aceastã presiune într-o tensiune de ieºire. Modulul ECM trimite o tensiune de referinþã de 5V senzorului MAP. Modificarea presiunii în galeria de admisie, duca la modificarea tensiuneii de ieºire furnizatã de senzorul MAP. Tensiunea micã (vacuum mare) la ralanti are valoarea de la 1 la 1,5V. Tensiunea mare (vacuum mic) are valoarea de la 4,5 la 5V la deschiderea maximã a clapetei de acceleraþie. Modulul ECM foloseºte senzorul MAP pentru alimentarea cu benzinã dar ºi pentru determinarea modificãrii timpului de aprindere.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 41 Verificare presiune absolutã în galeria de admisie
Pas 1. 2. 3. 4. Acþiune Se pune contactul în poziþia OFF. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. Se pune contactul în poziþia ON. Se comparã tensiunea senzorului MAP cititã de pe scanner cu una cunoscutã de la un alt vehicul care funcþioneazã corespunzãtor. Diferenþa dintre cele douã tensiuni este mai micã decât valoarea specificatã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 3. Se deconecteazã linia de vacuum de la senzorul MAP. 4. Se conecteazã o pompã de vacuum de mânã la senzorul MAP. 5. Se pune contactul în poziþia ON. 6. Se noteazã tensiunea furnizatã de senzorul MAP. 7. Se aplicã 34kPa (10 inci coloanã de mercur) de vacuum senzorului MAP ºi se noteazã valorile tensiunii. Diferenþa dintre cele douã tensiuni este mai mare decât valoarea specificatã? Se inspecteazã terminalele conectorului senzorului MAP. Sunt terminalele conectorului deteriorate? Se remediazã terminalele conectorului senzorului MAP dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte senzorul MAP. Reparaþia este completã? Valori Da Nu

1

0,4 V

Mergi la Pasul 2

Mergi la Pasul 5

2

1,5 V -

Sistemul este OK

Mergi la Pasul 3

3

Mergi la Pasul 4 Sistemul este OK Sistemul este OK

Mergi la Pasul 5 -

4 5

DAEWOO M-198 BL2

1F - 42 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
Supapã IAC

Mare

Micã

Mare

Micã

ECM

M5A11F11

VERIFICARE SISTEM DE COMANDÃ A AERULUI LA RALANTI
Descriere circuit Modulul ECM controleazã turaþia de mers în gol a motorului cu ajutorul supapei de control a aerului la ralanti (IAC). Pentru a creºte turaþia de mers în gol, modulul ECM comandã retragerea axului supapei IAC din scaunul sãu, permiþând unei cantitãþi mai mari de aer sã treacã pe lângã corpul clapetei de acceleraþie. Pentru a scãdea turaþia de mers în gol, axul supapei IAC este împins cãtre scaunul sãu, reducând cantitatea de aer ce trece pe lângã corpul clapetei de acceleraþie. Scanner-ul va cunatifica comenzile date de modulul ECM supapei IAC într-un numãr de paºi. Un numãr mai ridicat de paºi indicã o cantitate mai mare de aer ce trece pe lângã corpul clapetei (ralanti mare). Un numãr mai scãzut de paºi indicã o cantitate mai micã de aer ce trece pe lângã corpul clapetei (ralanti mic). Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Dacã turaþia de mers în gol este prea mare se opreºte motorul. Se comandã împingerea completã a axului supapei IAC pânã în scaunul sãu cu un tester special pentru supapa IAC. Se porneºte motorul. Dacã turaþia de mers în gol este mai mare de 950 rpm, se localizeazã ºi se remediazã sursa de aer fals. De asemenea se verificã dacã timoneria acceleraþiei sau clapeta nu sunt blocate sau reglajul iniþial al turaþiei de ralanti este incorect. Procedura de reglare iniþialã a supapei IAC De câte ori sunt deconectate alimentarea de la baterie, conectorul modulului ECM sau siguranþa EF6 este deconectatã sau schimbatã, trebuie efectuate urmãtoarele operaþii pentru ca modulul ECM sã înveþe starea de bazã a sistemului de mers la ralanti: 1. Se pune contactul în poziþia ON pentru 5 secunde. 2. Se pune contactul în poziþia OFF pentru 10 secunde. 3. Se pune contactul în poziþia ON pentru 5 secunde. 4. Se lasã vehiculul sã funcþioneze pânã când temperatura lichidului de rãcire este mai mare de 85_C. 5. Se pune A/C în poziþia ON timp de 10 secunde, dacã vehiculul este echipat cu sistem A/C. 6. Se pune A/C în poziþia OFF timp de 10 secunde, dacã vehiculul este echipat cu sistem A/C.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 43 Verificare sistem de comandã a aerului la ralanti
Pas 1 Acþiune Se verificã sistemul EOBD. Verificarea este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se înlocuieºte supapa IAC. 3. Se verificã canalele supapei IAC sã nu fie colmatate. Problema a fost gãsitã? Se curãþã canalele IAC. Reparaþia este completã? Se mãsoarã rezistenþa în circuitele dintre: D Terminalele A ºi B ale supapei IAC. D Terminalele C ºi D ale supapei IAC. Valorile mãsurate se încadreazã în intervalul specificat? Se înlocuieºte supapa IAC Reparaþia este completã? 1. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 2. Se verificã existenþa vreunei întreruperi sau vreunui scurtcircuit în circuitele dintre: D Terminalul A al conectorului supapei IAC ºi terminalul 70 al conectorului modulului ECM D Terminalul B al al conectorului supapei IAC ºi terminalul 71 al conectorului modulului ECM D Terminalul C al al conectorului supapei IAC ºi terminalul 42 al conectorului modulului ECM D Terminalul D al al conectorului supapei IAC ºi terminalul 72 al conectorului modulului ECM Problema a fost gãsitã? Se remediazã întreruperea ºi/sau scurtcircuitul dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se verificã terminalele conectorului IAC terminalele conectorului modulului ECM. Terminalele prezintã defecte sau deteriorãri? ºi Mergi la Pasul 9 Sistemul este OK Sistemul este OK Mergi la Pasul 10 Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

Mergi la Pasul 3 Sistemul este OK Mergi la Pasul 4 -

3

4

40-80 W -

Mergi la Pasul 6 Sistemul este OK

Mergi la Pasul 5 -

5

6

-

Mergi la Pasul 8 Sistemul este OK

Mergi la Pasul 7 -

7

8

9

Se remediazã terminalele conectorului supapei IAC sau se înlocuieºte supapa IAC ºi se remediazã terminalele conectorului ECM dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte modulul ECM. Reparaþia este completã?

10

DAEWOO M-198 BL2

1F - 44 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor

Releu principal

Bobine inducþie sistem de aprindere

VERIFICARE SISTEM DE APRINDERE

Cablu ecranat

ECM
Masã Masã Masã

Cablu ecranat

Senzor poziþie arbore cotit (CKP)

M5A11F12

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 45

VERIFICARE SISTEM DE APRINDERE
Descriere circuit Sistemul de aprindere electronic foloseºte metoda scânteii pierdute pentru distribuþia scânteii. Pentru acest tip de sistem de aprindere electronicã, vehiculul este prevãzut cu un senzor de poziþie al arboreului cotit (CKP) care este montat lângã pompa de ulei. Senzorul CKP trimite impulsuri de referinþã cãtre modulul ECM. Modulul ECM activeazã bobina de aprindere. Bobina de aprindere furnizeazã secvenþial scânteia, individual pentru fiecare cilindru. Comanda scânteii este folositã pentru aprinderea bujiei când cilindrul se aflã pe compresie. De la senzorul CKP aflat într-o poziþie fixã reglajul avansului nu este posibil.

Verificare sistem de aprindere
Atenþie: Se utilizeazã numai cleºti cu mânerele izolate electric atunci când se lucreazã la cablurile Pas Acþiune 1. Se demonteazã bujiile. 2. Se inspecteazã dacã bujiile sunt ude, fisurate, uzate, electrozii uzaþi sau cu depuneri de carbon, distanþa dintre electrozi. 3. Se înlocuiesc bujiile dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se verificã prezenþa scânteii la toate fiºele de aprindere când se dã la demaroro. Este prezentã scânteia la toate fiºele de aprindere? 1. Se mãsoarã rezistenþa fiºelor de aprindere. 2. Se înlocuieºte orice fiºã a cãrei rezistenþã este peste valoarea specificatã. 3. Se verificã prezenþa scânteii la toate fiºele de aprindere. Scânteia este prezentã la toate fiºele de aprindere? Scânteia este prezentã la cel puþin una dintre fiºele de aprindere sau nu este prezentã la toate? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul bobinei de aprindere. 3. Când se dã la demaror, se mãsoarã tensiunea la terminalul 1 al conectorului bobinei de aprindere. Valoarea tensiunii variazã în intervalul specificat? Se verificã existenþa vreunei întreruperi în circuitul dintre terminalul 1 al conectorului bobinei de aprindere la terminalul 66 al conectorului modulului ECM. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se remediazã defectul dacã este necesar. 2. Se conecteazã conectorul bobinei de aprindere. 3. Se verificã prezenþa scânteii la toate fiºele de aprindere. Scânteia este prezentã la toate fiºele de aprindere? Când se dã la demaroro se mãsoarã tensiunea la terminalului 2 al conectorului bobinei de aprindere. Valoarea tensiunii variazã între valorile specificate? Se verificã existenþa vreunei întreruperi în circuitul dintre terminalul 2 al conectorului sistemului bobinei de aprindere la terminalul 1 al conectorului modulului ECM. A fost gãsitã o asemenea problemã? de aprindere cu motorul pornit, pentru a preveni electrocutãrile. Valori Da Nu

1

Sistemul este OK Sistemul este OK Mergi la Pasul 3 Mergi la Pasul 2

2

3

3.000 W Sistemul este OK Mergi la Pasul 5 Mergi la Pasul 4 Mergi la Pasul 12

4

5

0,2-2,0V

Mergi la Pasul 8

Mergi la Pasul 6

6

Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 11

7

Sistemul este OK

-

8

0,2-2,0V

Mergi la Pasul 10

Mergi la Pasul 9

9

Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 11

DAEWOO M-198 BL2

1F - 46 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI Verificare sistem de aprindere (Continuare)
Pas Acþiune 1. Se înlocuieºte sistemul bobinei de aprindere. 2. Se conecteazã conectorul sistemului de aprindere al bobinei. 3. Se verificã prezenþa scânteii pentru toate fiºele de aprindere. Scânteia este prezentã la toate fiºele? 1. Se înlocuieºte modulul ECM. 2. Se conecteazã conectorul sistemului de aprindere al bobinei. 3. Se verificã prezenþa scânteii pentru toate fiºele de aprindere. Scânteia este prezentã la toate fiºele? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul senzorului de poziþie al arborelui cotit CKP. 3. Se mãsoarã rezistenþa între terminalele 1 ºi 2 ale senzorului CKP. Valoarea mãsuratã se situeazã în intervalul specificat? 4. Se mãsoarã rezistenþa între: D Terminalele 1 ºi 3 ale senzorului CKP. D Terminalele 2 ºi 3 ale senzorului CKP. Valoarile mãsurate sunt egale cu valoarea specificatã? Valori Da Nu

10

Sistemul este OK

-

11

Sistemul este OK

-

12

400-600 W

¥

Mergi la Pasul 14

Mergi la Pasul 13 -

13

14

Se înlocuieºte senzorul de poziþie al arborelui cotit. Reparaþia este completã? Sistemul este OK 1. Se pune contactul în poziþia ON. 2.Se mãsoarã tensiunea între terminalele 1 ºi 3 ale conectorului senzorului CKP. Valoarea mãsuratã se situeazã în intervalul specificat? 0,95-1,10 V Mergi la Pasul 20 Se mãsoarã tensiunea între terminalul 1 al conectorului senzorului CKP ºi masã. Valoarea mãsuratã se situeazã în intervalul specificat? 0,95-1,10 V Mergi la Pasul 18 Se verificã existenþa vreunei întreruperi sau vreunui scurtcircuit în circuitul dintre terminalul 1 al conectorului senzorului CKP ºi terminalul 54 al conectorului modulului ECM. A fost gãsitã o asemenea problemã? Mergi la Pasul 17 Se remediazã circuitul dintre terminalul 1 al conectorului senzorului CKP ºi terminalul 54 al conectorului modulului ECM. Reparaþia este completã? Se verificã existenþa vreunei întreruperi sau vreunui scurtcircuit în circuitul dintre terminalul 3 al conectorului senzorului CKP ºi terminalul 53 al conectorului modulului ECM. A fost gãsitã o asemenea problemã? Se remediazã circuitul dintre terminalul 3 al conectorului senzorului CKP ºi terminalul 53 al conectorului modulului ECM. Reparaþia este completã? Sistemul este OK

Mergi la Pasul 15

15

Mergi la Pasul 16

16

Mergi la Pasul 10 -

17

18

Mergi la Pasul 19 Sistemul este OK Mergi la Pasul 11 -

19

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 47 Verificare sistem de aprindere (Continuare)
Pas Acþiune Valori Da Nu 1. Se pune contactul în poziþia ON. 2. Se mãsoarã tensiunea între terminalele 2 ºi 3 ale conectorului senzorului CKP. Valoarea mãsuratã se situeazã în intervalul 0,95-1,10 V Mergi la Pasul 24 specificat? Se mãsoarã tensiunea între terminalul 2 al conectorului senzorului CKP ºi masã. Valoarea mãsuratã se situeazã în intervalul specificat? 0,95-1,10 V Mergi la Pasul 18 Se verificã existenþa vreunei întreruperi sau vreunui scurtcircuit în circuitul dintre terminalul 2 al conectorului senzorului CKP ºi terminalul 24 al conectorului modulului ECM. A fost gãsitã o asemenea problemã? Se remediazã circuitul dintre terminalul 2 al conectorului senzorului CKP ºi terminalul 24 al conectorului modulului ECM. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se conecteazã lampa de control între terminalul 1 al conectorului sistemului bobinei de aprindere ºi masã. 3. Se pune contactul în poziþia ON. Se aprinde lampa de control? Se verificã existenþa vreunei întreruperi în circuitul dintre terminalul 1 al conectorului sistemului bobinei de aprindere ºi terminalul 87 al conectorului releului principal. A fost gãsitã o asemenea problemã? Se remediazã întreruperea din circuitul dintre terminalul 1 al conectorului sistemului bobinei de aprindere ºi terminalul 87 al conectorului releului principal. Reparaþia este completã? Se verificã starea terminalelor conectorului sistemului bobinei de aprindere ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã?

20

Mergi la Pasul 21

21

Mergi la Pasul 22

22

Mergi la Pasul 23 Sistemul este OK Mergi la Pasul 11 -

23

24

Mergi la Pasul 27 Mergi la Pasul 25

25

Mergi la Pasul 26

Mergi la „Verificare Circuit Releu Principal"

26

Sistemul este OK Sistemul este OK

-

27

-

DAEWOO M-198 BL2

1F - 48 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent Releu principal Bloc siguranþe compartiment motor

Releu turaþie micã

Releu turaþie mare

Rezistenþã turaþie micã

Ventilator rãcire

Turaþie micã

ECM

Turaþie mare
M5A11F26

VERIFICARE CIRCUIT VENTILATOR
Descriere circuit Ventilatorul este comandat de cãtre ECM pe baza informaþiilor primite de la senzorul de temperaturã a lichidului de rãcire (CTS) ºi a comenzilor ON/OFF date sistemului de aer condiþionat. Modulul ECM controleazã acþionarea ventilatorului la turaþie micã închizând circuitul de masã la terminalul 39 al conectorului modulului ECM. Astfel este asiguratã funcþionarea releului de turaþie micã a ventilatorului ºi implicit acþionarea ventilatorului la turaþie micã. Turaþia micã de funcþionare a ventilatorului se obþine datoritã înserierii în circuitul acestuia a unei rezistenþe care duce la divizarea tensiunii de alimentare. Modulul ECM controleazã acþionarea ventilatorului la turaþie mare închizând circuitul de masã la terminalul 5 al conectorului modulului ECM. Astfel este asiguratã funcþionarea releului de turaþie mare a ventilatorului, motorul ventilatorului este alimentat direct, scoþându-se din circuit rezistenþa. Aceasta duce la o funcþionare a ventilatorului la turaþie mare. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare D Dacã existã o plângere privind supraîncãlzirea, trebuie determinat dacã este vorba de o supraîncãlzire efectivã sau doar aparatul din tabloul de bord indicã defectuos o supraîncãlzire. Dacã motorul se supraîncãlzeºte ºi ventilatorul este funcþional, sistemul de rãcire trebuie verificat. D Dacã siguranþa din cutia de siguranþe din compartimentul motor EF15 se arde imediat dupã instalare, se verificã dacã existã un scurtcircuit la masã în circuitul respectiv. Dacã siguranþa se arde când modulul ECM a comandat pornirea ventilatorului, se suspecteazã un defect la motorul ventilatorului. D Modulul ECM va comanda pornirea ventilatorului la turaþie micã când temperatura lichidului de rãcire atinge valoarea de 93_C. Modulul ECM va comanda oprirea ventilatorului când temperatura lichidului de rãcire revine la valoarea de 90_C . D Modulul ECM va comanda pornirea ventilatorului la turaþie mare când temperatura lichidului de rãcire atinge valoarea de 100_C. Modulul ECM va comanda schimbarea turaþiei ventilatorului de la mare la micã când temperatura lichidului de rãcire revine la valoarea de 97_C.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 49 Verificare circuit ventilator
Pas 1 Acþiune Se verificã sistemul EOBD. Verificarea a fost realizatã? 1. Se verificã siguranþele EF3 ºi EF10 din blocul de siguranþe din compartimentul motor. 2. Se înlocuiesc siguranþele dacã este necesar. Siguranþele sunt OK? 1. 2. 3. 4. 5. Se pune contactul în poziþia OFF. Se pune comutatorul A/C în poziþia OFF. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. Se porneºte motorul. Ventilatorul funcþioneazã la turaþie micã când temperatura lichidului de rãcire este mai mare de 93_C. Ventilatorul funcþioneazã la turaþie micã? Ventilatorul funcþioneazã la turaþie mare când temperatura lichidului de rãcire este mai mare de 100_C. Ventilatorul funcþioneazã la turaþie mare? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se porneºte motorul. 3. Se pune comutatorul A/C în poziþia ON. Ventilatorul funcþioneazã la turaþie micã? 1. Se verificã circuitul ambreiajului compresorului A/C. 2. Se remediazã circuitul ambreiajului compresorului A/C dacã este necesar. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se porneºte motorul. 3. Se pune comutatorul A/C în poziþia ON ºi se creºte turaþia. 4. Ventilatorul funcþioneazã la turaþie mare când presiunea din sistemul A/C este mai mare de 2,068 kPa. Ventilatorul de rãcire funcþioneazã la turaþie mare? 1. 2. 3. 4. Se pune contactul în poziþia OFF. Se deconecteazã conectorul ventilatorului. Se pune contactul în poziþia ON. Se conecteazã lampa de control între terminalul 1 al conectorului ventilatorului ºi masã. Lampa de control se aprinde? Se conecteazã lampa de control între terminalul 2 al conectorului ventilatorului ºi borna pozitiv a bateriei. Lampa de control se aprinde? Se remediazã întreruperea în circuitul dintre terminalul 2 al conectorului ventilatorului ºi masã. Reparaþia este completã? Se verificã existenþa deteriorãrilor terminalelor conectorului ventilatorului ºi se remediazã dacã este necesar sau se înlocuieºte ventilatorul. Reparaþia este completã? Valori Mergi la Pasul 2 Mergi la Pasul 3 Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD" Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare"

2

3

-

Mergi la Pasul 4 Mergi la Pasul 5 Mergi la Pasul 7

Mergi la Pasul 8

4

Mergi la Pasul 19

5

Mergi la Pasul 6

6

Sistemul este OK

-

7

-

-

Sistemul este OK

8

Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 11 Sistemul este OK Sistemul este OK Mergi la Pasul 10 Mergi la Pasul 12

9

10

11

DAEWOO M-198 BL2

1F - 50 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI Verificare circuit ventilator (Continuare)
Pas Acþiune 1. Se pune contactul în poziþia ON. 2. Se conecteazã lampa de control pe rând între terminalele 86 ºi 30 ale releului de turaþie micã ºi masã. Lampa de control se aprinde în ambele cazuri? Se remediazã circuitul de alimentare dacã este necesar, adicã se vor verifica: D Siguranþa EF15 ºi terminalul 30 al releului de turaþie micã. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorii modulului ECM. 3. Se pune contactul în poziþia ON. 4. Se face un ºtrap între terminalul 39 ºi masã. Ventilatorul funcþioneazã la turaþie micã? Se înlocuieºte modulul ECM. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se mãsoarã rezistenþa circuitului dintre: D Terminalul 85 al releului ventilatorului ºi terminalul 39 al conectorului modulului ECM. Valoarea mãsuratã este egalã cu cea specificatã? Se remediazã circuitul întrerupt. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte releul ventilatorului. Reparaþia este completã? Valori Da Nu

12

Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 13

13

Sistemul este OK Mergi la Pasul 14

14

Mergi la Pasul 15 Sistemul este OK Mergi la Pasul 16 -

15

16

0W -

Mergi la Pasul 18 Sistemul este OK Sistemul este OK

Mergi la Pasul 17 -

17 18

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 51

PAGINÃ GOALÃ

DAEWOO M-198 BL2

1F - 52 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor Bloc siguranþe planºã bord Lampa MIL DLC Tablou de bord + pornire Bloc siguranþe planºã bord

ECM
M5A11F05

CONECTOR DE DIAGNOSTICARE (DLC)
Descriere circuit Datele oferite de modulul ECM sunt transferat prin conectorul de date (DLC). El este localizat sub tabloul de bord. Conectorul DLC este folosit pentru a putea fi conectat scanner-ul. Circuitul de alimentare (tensiunea bateriei ºi masa) se realizeazã prin intermediul conectorului DLC. Circuitul serial de date Keyword 2000 permite modulului ECM sã comunice cu scanner-ul. Circuitul de date serial Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART) comunicã cu alte module cum ar fi Electronic Brake Control Module (EBCM), Supplemental Inflatable Restraint (SIR) ºi Instrument Panel Cluster. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Asiguraþi-vã cã a fost selectatã aplicaþia corectã de pe afiºajul scanner-ului. Dacã comunicaþia nu poate fi stabilitã, se conecteazã scanner-ul pe alt vehicul pentru a vã asigura cã scanner-ul sau cablurile de conectare nu sunt cauza acestei probleme. Problema intermitenþei poate fi cauzatã de o conexiune slabã, izolaþie distrusã sau fire rupte în interiorul izolaþiei. Orice circuit suspectat cã ar cauza aceastã intermitenþã trebuie verificat pentru urmãtoarele condiþii: D Terminale rupte. D Conexiuni necorespunzãtoare. D Conexiune slabã la firele terminalelor. D Distrugeri fizice la firele din cablaj. D Coroziune.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 53 Conector de diagnosticare (DLC)
Pas 1 Acþiune Se verificã sistemul EOBD. Verificarea a fost fãcutã? Cu lampa de control conectatã la masã, se verificã terminalul 16 al conectorului DLC. Lampa de control se aprinde? Se remediazã întreruperea sau scurtcircuitul la masã în circuitul de alimentare al conectorului DLC. Reparaþia este completã? Cu lampa de control conectatã la baterie se verificã terminalele 4 ºi ------- 5------ ale conectorului DLC. Lampa de control se aprinde? Se remediazã circuitul întrerupt. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se conecteazã scanner-ul la conectorului DLC. 3. Se pune contactul în poziþia ON. Scanner-ul indicã tensiune mare? Se verificã terminalele conectorului DLC sã nu fie distruse ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? Folosind scanner-ul selectaþi lista de date a modulului ECM. Este afiºatã lista de date? Se instaleazã scanner-ul pe alt vehicul ºi se verificã pentru o funcþionare corectã. Scanner-ul funcþioneazã corect pe alt vehicul? Scanner-ul este defect. Se foloseºte manualul de reparaþii pentru scanner. Reparaþia este completã? Se remediazã circuitul de comunicare între modulul ECM ºi conectorul DLC. Reparaþia este completã? 1. Folosind scanner-ul se ºterg codurile de defect. 2. Se încearcã sã se porneascã motorul. Motorul porneºte ºi continuã sã meargã? 1. Se lasã motorul sã funcþioneze la ralanti pânã ajunge la temperatura operaþionalã. 2. Se verificã dacã au mai apãrut alte defecte. Sunt afiºate alte defecte care nu au fost diagnosticate? Valori DA Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

Mergi la Pasul 4 Mergi la Pasul 4 Mergi la Pasul 6 Mergi la Pasul 6 Mergi la Pasul 5 Mergi la Pasul 3 -

3

4 5

6

Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 13 Mergi la Pasul 1 Mergi la Pasul 10 Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 7 -

7

8

9

10

11

12

13

-

Mergi la Tabelul de diagnosticare

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 54 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

TEST DE ECHILIBRU AL INJECTOARELOR DE COMBUSTIBIL
Un tester special pentru injectoare este utilizat pentru a acþiona injectorul la un interval precis de timp. În acest fel este pulverizatã o cantitate determinatã de benzinã în galeria de admisie. Aceasta duce la o scãdere a presiunii din rampa de injecþie care poate fi înregistratã ºi utilizatã pentru a compara injectoarele. Toate cele trei injectoare trebuie sã aibã aceiaºi presiune.

Exemplu de test al injectoarelor
Cilindrul Prima citire A doua citire Scãderea de presiune Domeniul mediu pentru scãderea de presiune: 156÷176 kPa 1 380 kPa (55 psi) 215 kPa (31 psi) 165 kPa (24 psi) Injectorul este OK 2 380 kPa (55 psi) 201 kPa (29 psi) 179 kPa (26 psi) Injector defect - Prea mare scãderea de presiune 3 380 kPa (55 psi) 230 kPa (33 psi) 151 kPa (22 psi) Injector defect - Prea micã scãderea de presiune

Atenþie: Sistemul de alimentare cu combustibil este sub presiune. Pentru a evita pierderile de combustibil ºi implicit riscul de rãnire sau de incendiu, este necesar sã se facã depresurizarea sistemului înaintea deconectãrii conductelor de combustibil. Atenþie: Nu trebuie ciupite sau înfundate conductele de combustibil. Deteriorarea acestora poate duce la piederi de combustibil ºi implicit la rãniri sau incendii. Notã: Pentru a prevenii înnecarea motorului nu se face testul de echilibru al injectoarelor decât o singurã datã (inclusiv retestarea injectoarelor necorespunzãtoare) fãrã a porni motorul. Test Notã: Este necesarã o perioadã de rãcire a motorului de 10 minute înainte de test pentru a preveni citirile eronate datorate combustibilului încãlzit. 1. Se conecteazã manometrul cu grijã pentru a preveni pierderile de benzinã. 2. Pompa de benzinã trebuie sã funcþioneze 2 secunde dupã ce contactul a fost pus în poziþia ON. 3. Introduceþi tubul transparent ataºat la supapa de aerisire a manometrului într-un container corespunzãtor. 4. Se eliminã aerul din manometru ºi furtun. 5. Contactul trebuie sã fie în poziþia OFF pentru cel puþin 10 secunde pentru a se asigura completarea ciclului de oprire a funcþionãrii modulului ECM. 6. Se pune contactul în poziþia ON pentru a aduce presiunea combustibilului la nivelul sãu maxim.

7. Se aºteaptã stabilizarea presiunii ºi apoi se face prima citire. Se aºteaptã pânã când nu se mai miºcã acul manometrului. 8. Se urmeazã instrucþiunile producãtorului pentru conectarea tester-ului la injector. Se acþioneazã tester-ul ºi se înregistreazã valoarea presiunii dupã ce se stabilizeazã. Aceasta este a doua citire. Se scade valoarea celei de-a doua citiri din valoarea primei citiri pentru a determina scãderea de presiune. 9. Se deconecteazã tester-ul de la injector. 10. Se pune din nou contactul în poziþia ON pentru a aduce presiunea combustibilului la nivelul sãu maxim ºi se conecteazã tester-ul la cel de-al doilea injector. Acþionaþi tester-ul ºi citiþi presiunea. Se face scãderea din prima citire ºi se înregistreazã rezultatul. Se repetã testul ºi pentru injectorul rãmas. 11. Se reface testul pentru fiecare din injectoare la care scãderea de presiune nu se încadreazã în limite ºi diferã cu mai mult de 10 kPa de valorile înregistrate pentru celelalte injectoare. 12. Se înlocuieºte injectorul care nu a îndeplinit condiþiile nici dupã refacerea testului. 13. Dacã scãderea de presiune se încadreazã în limite ºi nu existã diferenþe mai mari de 10 kPa între injectoare, atunci toate injectoarele funcþioneazã normal. 14. Se refac conexiunile cablajului la injectoare ºi treceþi în revistã tabelele de diagnosticare.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 55

DIAGNOSTICARE - CODURI DE DEFECT (CD)
ªTERGERE CODURI DE DEFECT
Notã: pentru a preveni deteriorarea modulului ECM contactul trebuie sã fie în poziþia OFF când conectaþi sau deconectaþi alimentarea modulului ECM (spre exemplu cablurile bateriei, conectorii modulului ECM, siguranþa modulului ECM, etc). Când modulul ECM comandã apariþia unui cod de defect (CD), lampa MIL se va aprinde numai pentru tipurile A, B ºi E dar CD va fi pãstrat in memoria ECM pentru toate tipurile de coduri de defect. Dacã defectul este intermitent, lampa MIL se va stinge dupa 10 secunde dacã defectul nu mai este prezent. CD va ramâne în memoria modulului ECM pânã când va fi sters cu scanner-ul. Deconectarea pentru 10 secunde a bornei negativ a bateriei va duce la ºtergerea unor coduri de defect. Codurile de defect vor fi ºterse dupã soluþionare. Unele tabele vã vor indica ºtergerea codurilor înaintea folosirii tabelului ca procedurã de lucru. Acest lucru permite modulului ECM sã determine apariþia unor coduri de defect pe parcursul diagnosticãrii conform tabelului, care va conduce la gãsirea rapidã a defectului.

TABEL CODURI DE DEFECT
CD P0107 P0108 P0112 P0113 P0117 P0118 P0122 P0123 P0131 P0132 P0133 P0137 P0138 P0140 P0141 P0171 P0172 P1230 P1231 P0261 P0262 P0264 P0265 P0267 P0268 P0300 P1320 P1321 P0327 P0335
DAEWOO M-198 BL2

DENUMIRE Senzor presiune absolutã galerie de admisie, tensiune mica Senzor presiune absolutã galerie de admisie, tensiune mare Senzor temperaturã aer admisie, tensiune micã Senzor temperaturã aer admisie, tensiune mare Senzor temperaturã lichid rãcire, tensiune micã Senzor temperaturã lichid rãcire, tensiune mare Senzor poziþie clapetã acceleraþie, tensiune micã Senzor poziþie clapetã acceleraþie, tensiune mare Senzor oxigen, tensiune micã Senzor oxigen, tensiune mare Senzor oxigen, defect Senzor oxigen încãlzit, tensiune micã Senzor oxigen încãlzit, tensiune mare Senzor oxigen încãlzit, defect Circuit încãlzire senzor oxigen încãlzit, defect Nivel amestec combustibil, amestec sãrac Nivel amestec combustibil, amestec bogat Releu pompã de benzinã, tensiune micã Releu pompã de benzinã, tensiune mare Circuit injector 1, tensiune micã Circuit injector 1, tensiune mare Circuit injector 2, tensiune micã Circuit injector 2, tensiune mare Circuit injector 3, tensiune micã Circuit injector 3, tensiune mare Cilindri, lipsã scânteie Adaptare segment perioadã arbore cotit, la limitã Eroare dintre segment perioadã arbore cotit Circuit senzor detonaþie, defect Eroare senzor poziþie arbore cotit

TIP CD A A E E A A A A A A E E E E E E E A A A A A A A A A/E E E E E

Aprinde lampa MIL

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da
intermitent / aprinsã

Da Da Da Da

1F - 56 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI Tabel coduri de defect (continuare)
CD P0336 P0337 P0341 P0342 P0351 P0352 P0353 P1382 P1382 P1385 P1385 P0400 P1402 P1403 P0404 P1404 P0405 P0406 P0420 P0444 P0445 P0462 P0463 P0480 P0480 P0481 P0481 P0501 P0505 P1535 P1536 P1537 P1538 P0562 P0563 P0601 P0604 P0605 P1610 P1611 P1628 P1629 P0656 DENUMIRE Senzor poziþie arbore cotit, impulsuri 58X mai multe/puþine Senzor poziþie arbore cotit, fãrã semnal 58X Senzor poziþie ax cu came, raþionalizare Senzor poziþie ax cu came, lipsã semnal Lipsã semnal bobinã inducþie, cilindrul 1 Lipsã semnal bobinã inducþie, cilindrul 2 Lipsã semnal bobinã inducþie, cilindrul 3 Senzor drum denivelat, date nevalidate (fãrã ABS) Senzor drum denivelat, date nevalidate (cu ABS) Circuit senzor drum denivelat, defect (fãrã ABS) Circuit senzor drum denivelat, defect (cu ABS) Supapã recirculare gaze evacuare, în afara valorilor normale Supapã recirculare gaze evacuare, blocatã Supapã recirculare gaze evacuare, lipsã semnal Supapã recirculare gaze evacuare, deschisã Supapã recirculare gaze evacuare, închisã Supapã recirculare gaze evacuare, tensiune micã Supapã recirculare gaze evacuare, tensiune mare Eficienþã scãzutã catalizator Canistrã de carbon, lipsã semnal Canistrã de carbon, defect Senzor nivel combustibil, tensiune micã Senzor nivel combustibil, tensiune mare Circuit releu turaþie micã ventilator, defect (fãrã A/C) Circuit releu turaþie micã ventilator, defect (cu A/C) Circuit releu turaþie mare ventilator, defect (fãrã A/C) Circuit releu turaþie mare ventilator, defect (cu A/C) Senzor vitezã vehicul (cutie de viteze manualã), lipsã semnal Supapa control aer ralanti, circuit defect Senzor temperaturã evaporator, tensiune mare Senzor temperaturã evaporator, tensiune micã Circuit releu compresor sistem A/C, tensiune mare Circuit releu compresor sistem A/C, tensiune micã Sistem alimentare tensiune motor, tensiune micã Sistem alimentare tensiune motor, tensiune mare Modul ECM, eroare sumã control Modul ECM, eroare memorie RAM internã/externã Modul ECM, eroare scriere NMVY Releu principal, tensiune mare Releu principal, tensiune micã Sistem blocare, lipsã comunicaþie Sistem blocare, eroare interpretare Sondã combustibil, circuit defect TIP CD E E E E A A A Cnl Cnl Cnl Cnl E E E E E E E E E E Cnl Cnl Cnl Cnl Cnl Cnl A E Cnl Cnl Cnl Cnl Cnl Cnl E E E A A Cnl Cnl Cnl
Aprinde lampa MIL

Da Da Da Da Da Da Da Nu Nu Nu Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Da Da Da Nu Nu Nu

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 57 Tabel coduri de defect (continuare)
CD P1660 P1661 DENUMIRE Lampã MIL, tensiune mare Lampã MIL, tensiune micã
TIP CD
Aprinde lampa MIL

E E

Da Da

DAEWOO M-198 BL2

1F - 58 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

Senzor MAP

Masã

Semnal

ECM Referinþã

M5A11F10

CD P0107 - SENZOR PRESIUNE ABSOLUTÃ AER GALERIE DE ADMISIE, TENSIUNE MICÃ
Descriere circuit Modulul ECM foloseºte senzorul MAP pentru a controla alimentarea cu combustibil ºi timpul de aprindere. Senzorul MAP mãsoarã schimbãrile de presiune în galeria de admisie, care rezultã în urma sarcinii motorului (depresiunea din galeria de admisie) ºi modificãrile de turaþie, transformând toate acestea într-o tensiune de ieºire. Modulul ECM trimite o tensiune de referinþã de 5V la senzorul MAP. Dacã se modificã presiunea din galeria de admisie, tensiunea de ieºire din senzorul MAP se va modifica. Pentru a monitoriza tensiunea de ieºire a senzorului MAP, modulul ECM sesizeazã presiunea din galeria de admisie. La o presiune micã (tensiune micã) tensiunea de ieºire va fi de aproximativ 1,0-1,5 V la ralanti, în timp ce la înaltã presiune (tensiune mare) tensiunea de ieºire va fi de aproximativ 4,5-5,0 V la deschiderea maximã a clapetei (WOT). Senzorul MAP mãsoarã presiunea permiþând modulului ECM sã facã ajustãri pentru diferite altitudini. Condiþii de apariþie a CD D Codurile de defect pot fi memorate când cheia se aflã în poziþia ON. (Cazul A) D Când motorul este la ralanti. D Senzorul TP nu sesizeazã eroare. D Turaþia motorului (rpm) este mai micã de 2.500 rpm. D Valoarea senzorului MAP este mai micã de 15 kPA. (Cazul A) D Când componentele motorului sunt solicitate. D D D D Turaþia motorului este mai micã de 4.000 rpm. Senzorul TP nu sesizeazã eroarea. Unghiul senzorului TP este mai mare de 20_. Valoarea senzorului MAP este mai micã de 15 kPa. La deschidere sau tensiune micã aceste condiþii existã. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL - se va aprinde D Modulul ECM va înregistra condiþiile de operare în timpul diagnosticãrii defectelor. Aceste informaþii vor fi memorate în memoria Freeze Frame. D Codurile de defect istorice vor fi memorate. D Ventilatorul lichidului de rãcire - porneºte. D Modulul ECM va substitui o valoare fixã a senzorului MAP ºi foloseºte senzorul TP pentru a controla alimentarea cu combustibil (scanerr-ul nu va semnala nici un cod de defect). Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului dupã care nu mai sunt detectate CD în urma diagnosticãrii. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect pot fi ºterse cu scanner-ul. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Cu contactul pus pe poziþia ON ºi motorul oprit presiunea în galeria de admisie este egalã cu presiunea atmosfericã ºi semnalul de tensiune va fi mare. Modulul ECM foloseºte informaþia cu privire la altitudinea la care se aflã vehiculul. Comparând aceastã citire cu o citire fãcutã la acelaºi senzor pe un vehicul care funcþioneazã corect, este un bun mod de a gãsi defectul suspectat. Citirile ar trebui sã fie aceleaºi ±4V. Dacã CD P0107 este intermitent se referã la „Verificare senzor MAP ” pentru continuarea diagnosticãri.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 59
Dacã conexiunile sunt OK monitorizaþi semnalul de tensiune a senzorului MAP în timp ce miºcaþi conectori din preajmã ºi cablajul. Dacã defectul este indus, el va apãrea pe scanner ºi se va modifica. Aceasta poate ajuta la izolarea ºi localizarea unui defect intermitent.

CD P0107 - Senzor presiune absolutã aer galerie de admisie, tensiune micã
Pas 1 Acþiune Se verificã performanþele sistemului EOBD. Verificarea sistemului este completã? 1. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 2. Se pune contactul pe poziþia ON. Indicã scanner-ul o valoare de tensiune mai mare decât cea indicatã la senzorul MAP? 1. Se deconecteazã vacuumul de la senzorul MAP. 2.Se aplicã 88KPA (20 inchi coloanã de mercur) de vacuum de la senzorul MAP. Tensiunea de la senzorul MAP indicatã de scanner se aflã între valorile specificate? 1. 2. 3. 4. Se pune contactul pe poziþia LOCK. Se deconecteazã senzorul MAP de la conector. Se pune contactul pe poziþia ON. Se mãsoarã tensiunea între terminalele A ºi C ale senzorului MAP. Tensiunea mãsuratã este între valorile specificate ? Se conecteazã un ºtrap între terminalele B ºi C ale conectorului senzorului MAP. Indicã scanner-ul cã tensiunea senzorului MAP este mai mare decât valorile specificate? Se mãsoarã tensiunea între terminalul A al senzorului MAP ºi masã. Tensiunea mãsuratã este între valorile specificate ? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se verificã existenþa vreunei întreruperi în circuitul dintre terminalul A al senzorului MAP ºi terminalul 78 al modulului ECM. A fost gãsitã o asemenea problemã ? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se verificã existenþa existenþa vreunei întreruperi în circuitul dintre terminalul C al senzorului MAP ºi terminalul 12 al modulului ECM. A fost gãsitã o asemenea problemã ? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se verificã existenþa existenþa vreunei întreruperi în circuitul dintre terminalul B al senzorului MAP ºi terminalul 73 al modulului ECM. A fost gãsitã o asemenea problemã? Valori Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD”

Mergi la Pasul 2

2

4V

Mergi la Pasul 3 Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare”

Mergi la Pasul 4

3

1-1,5V

Mergi la Pasul 4

4

4,5-5,0V

Mergi la Pasul 5

Mergi la Pasul 6

5

4V

Mergi la Pasul 11

Mergi la Pasul 9

6

4,5-5,0V

Mergi la Pasul 7

Mergi la Pasul 8

7

Mergi la Pasul 10 Mergi la Pasul 12

8

Mergi la Pasul 10 Mergi la Pasul 12

9

Mergi la Pasul 10 Mergi la Pasul 12

DAEWOO M-198 BL2

1F - 60 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P0107 - Senzor presiune absolutã aer galerie de admisie, tensiune micã (Continuare)
Pas Acþiune 1. Se reparã firul sau terminalul conectorului dacã este nevoie. 2. Se ºterg toate codurile de defect cu scanner-ul. 3.Se efectueazã diagnosticarea sistemului. Este reparaþia completã? 1.Se înlocuieºte senzorul MAP. 2.Se ºterg toate codurile de defect cu scanner-ul. 3. Se efectueazã diagnosticarea sistemului. Este reparaþia completã? Se înlocuieºte modulul ECM. Este reparaþia completã? Se verificã dacã au apãrut coduri de defect suplimentare. Au apãrut alte coduri de defect ce nu au fost diagnosticate? Valori Da Nu

10

Sistemul este OK Sistemul este OK Mergi la Pasul 13 Mergi la Tabelul de diagnosticare

-

11

-

12

Mergi la Pasul 2

13

-

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 61

BLANK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 62 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

Senzor MAP

Masã

Semnal

Referinþã

ECM

M5A11F10

CD P0108 - SENZOR PRESIUNE ABSOLUTÃ AER GALERIE DE ADMISIE, TENSIUNE MARE
Descriere circuit Modulul ECM foloseºte senzorul MAP pentru a controla alimentarea cu combustibil ºi timpul de aprindere. Senzorul MAP mãsoarã schimbãrile de presiune în galeria de admisie care rezultã în urma sarcini motorului (depresiunea din galeria de admisie) ºi modificãrile de turaþie; transformându-le într-o tensiune de ieºire. Modulul ECM transmite o tensiune de referinþã de 5V cãtre senzorul MAP. Dacã presiunea în galeria de admisie se schimbã, tensiunea de ieºire a senzorului MAP se schimbã. Monitorizând tensiunea de ieºire a senzorului MAP, modulul ECM va ºti presiunea în galeria de admisie. La presiune micã (tensiune micã) tensiunea de ieºire va fi de 1,0-1,5 V la ralanti în timp ce la presiune mare (tensiune mare) tensiunea de ieºire va fi de 4,5-4,8 V la deschiderea maximã a clapetei de acceleraþie (WOT). Senzorul MAP mãsoarã presiunea permiþând modulului ECM sã facã ajustãrile necesare. Condiþii de apariþie a CD D Codurile de defect pot fi memorate dacã cheia se aflã în poziþia ON. D Viteza motorului este mai mare de 2.000 rpm. D Senzorul TPS nu sesizeazã eroarea. D Senzorul MAP este mai mare de 600 mbar. D La tensiune mare aceste condiþii existã. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va recunoaºte condiþiile de operare în timpul diagnosticãrii defectelor. Aceste informaþii vor fi memorate în memoria Freeze Frame. D Codurile de defect istorice vor fi memorate. D Modulul ECM va substitui o valoare fixã senzorului MAP ºi folosind senzorul TP va controla alimentarea cu combustibil (scanner-ul nu va detecta nici un defect). Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului dupã care nu mai sunt detectate defecte în urma diagnosticãri. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect (CD) pot fi ºterse cu scanner-ul. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Cu contactul pus pe poziþia ON ºi motorul oprit presiunea în galeria de admisie va fi egalã cu presiunea atmosfericã ºi semnalul tensiunii va fi mare. Modulul ECM foloseºte informaþia cu privire la altitudinea la care se aflã vehiculul. Comparând aceastã citire cu o citire fãcutã la acelaºi senzor pe un vehicul care funcþioneazã corect, este un bun mod de a gãsi defectul suspectat. Citirile ar trebui sã fie aceleaºi ±4V. Dacã CD P0107 este intermitent mergi la „Verificare senzor MAP" pentru continuarea diagnosticãrii. Dacã conexiunile sunt OK monitorizaþi semnalul de tensiune al senzorului MAP în timp ce miºcaþi conectorii din preajmã ºi cablajul. Dacã defectul este indus, el va apãrea pe scanner ºi se va modifica. Aceasta poate ajuta la izolarea ºi localizarea unui defect intermitent.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 63 CD P0108 - Senzor presiune absolutã aer galerie de admisie, tensiune mare
PAS 1 ACÞIUNE Se verificã performanþele sistemului EOBD. Verificarea sistemului este completã? 1. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 2. Se pune contactul pe poziþia ON. Este tensiunea senzorului MAP (cititã de scanner) indicatã de scanner peste valorile specificate? 1. Se deconecteazã vacuumul de la senzorul MAP. 2.Se aplicã 66 kPa (20 inchi coloanã de mercur) de vacuum senzorului MAP. Tensiunea de la senzorul MAP indicatã de scanner se aflã între valorile specificate? 1. 2. 3. 4. Se pune contactul pe poziþia LOCK. Se deconecteazã senzorul MAP de la conector. Se pune contactul pe poziþia ON. Se mãsoarã tensiunea între terminalele A ºi C ale senzorului MAP. Tensiunea mãsuratã se aflã între valorile specificate? VALORI Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD”

Mergi la Pasul 2

2

4V

Mergi la Pasul 3 Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare”

Mergi la Pasul 4

3

1,0-1,5V

Mergi la Pasul 4

4

4,5-5,0V

Mergi la Pasul 5

Mergi la Pasul 6

5

6

Se conecteazã un ºtrap între terminalele B ºi C ale conectorului MAP. Indicã scanner-ul cã tensiunea senzorului MAP este mai mare decât valorile specificate? Se mãsoarã tensiunea între terminalul A al senzorului MAP ºi masã. Tensiunea mãsuratã este între valorile specificate? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se verificã existenþa vreunei întreruperi în circuitul dintre terminalul A al conectorului MAP ºi terminalul 78 al modulului ECM. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se verificã existenþa vreunei întreruperi în circuitul dintre terminalul C al senzorului MAP ºi terminalul 12 al modulului ECM. A fost gãsitã o asemenea problemã ? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se verificã existenþa vreunei întreruperi în circuitul dintre terminalul B al senzorului MAP ºi terminalul 73 al modululi ECM. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se reparã firul sau terminalul conectorului dacã este nevoie. 2. Se ºterg toate CD din memoria modulului ECM. 3. Se efectueazã diagnosticarea sistemului. Este reparaþia completã?

4V

Mergi la Pasul 11

Mergi la Pasul 9

4,5-5,0V

Mergi la Pasul 7

Mergi la Pasul 8

7

Mergi la Pasul 10 Mergi la Pasul 12

8

Mergi la Pasul 10 Mergi la Pasul 12

9

Mergi la Pasul 10 Mergi la Pasul 12

10

Sistemul este OK

-

DAEWOO M-198 BL2

1F - 64 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P0108 - Senzor presiune absolutã aer galerie de admisie, tensiune mare (Continuare)
Pas 11 Acþiune 1 .Se înlocuieºte senzorul MAP. 2. Se ºterg toate codurile de defect cu scanner-ul. 3. Se efectueazã diagnosticarea sistemului. Este reparaþia completã? Se înlocuieºte modulul ECM. Aþi terminat reparaþia? Se verificã dacã au apãrut alte coduri de defct. Sunt afiºate alte coduri de defect care nu au fost diagnosticate? Valori Sistemul este OK Mergi la Pasul 13 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2 Sistemul este OK Da Nu -

12 13

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 65

BLANK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 66 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

Senzor temperaturã aer galerie admisie (IAT)

Semnal IAT

Masã

ECM

M5A11F13

CD P0112 - SENZOR TEMPERATURÃ AER ADMISIE, TENSIUNE MICÃ
Descriere circuit Senzorul IAT foloseºte o rezistenþã pentru a controla semnalul tensiuni primitã de la modulul ECM. Modulul ECM furnizeazã o tensiune de referinþã de 5V pentru senzorul (IAT). Când aerul este rece, rezistenþa este mare; de aceea semnalul senzorului IAT va fi mare. Dacã aerul din galeria de admisie este încãlzit; atunci semnalul senzorului IAT va fi mic. Condiþii de apariþie a CD D Timpul de funcþionare al motorului este mai mare de 3 secunde. D Tensiunea senzorului IAT este mai micã de 0,01V. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Relatarea emisiilor poluante. D „Activat" dupã douã drumuri efectuate cu defectul existent. D „Dezactivat" dupã un drum cu un defect temporar. D Lampa MIL se aprinde la detectarea defectului dupã trei drumuri consecutive. D Dacã va apãrea de trei ori consecutiv, CD va fi memorat ca un cod istoric (CD va fi activat dupã a doua apariþie). D Datele sunt memorate în memoria Freeze Frame dupã trei drumuri consecutive cu un defect (dacã este golitã). D Modulul ECM va lua în considerare ultima valoare validã a senzorului IAT. Scanner-ul nu va indica valorile implicite. D Memoreazã istoria CD dupã apariþia a trei defecte consecutive (CD va fi activat dupã a doua apariþie). Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului, dacã nu s-a înregistrat nici un CD. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect vor fi ºterse folosind scanner-ul. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Dacã temperatura motorului este egalã cu temperatura mediului ambiant comparaþi valorile senzorului IAT ºi ale senzorului ECT. Valorile acestora trebuie sã fie relativ egale. Folosiþi tabelul Temperaturã vs. Rezistenþã pentru a evalua graficul senzorului. Vezi „Temperaturã vs. Rezistenþã” în acest capitol.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 67 CD P0112 - Senzor temperaturã aer admisie, tensiune micã
Pas 1 Acþiune Se verificã performanþele EOBD. Verificarea sistemului este completã? 1. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 2. Se porneºte motorul pentru a ajunge la temperatura optimã. Este tensiunea senzorului IAT (cititã de scanner) indicatã de scanner între valorile specificate? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se deconecteazã conectorul senzorului IAT. 3. Se pune contactul pe poziþia ON. Este tensiunea senzorului IAT (cititã de scanner) indicatã de scanner între valorile specificate? Se verificã integritatea conectorului sau terminalelor ºi conectorul senzorului IAT. A fost gãsitã o asemenea problemã? Se verificã existenþa vreunei întreruperi în circuitul dintre terminalul 1 al conectorului senzorului IAT ºi terminalul 79 al modulului ECM. A fost gãsitã o asemenea problemã? Se verificã existenþa vreunei întreruperi în circuitul dintre terminalul 2 al conectorului senzorului IAT ºi terminalul 47 al modulului ECM. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se reparã firul sau conectorul dacã este nevoie. 3. Se ºterge CD din memoria ECM. 4. Se porneºte motorul pentru a ajunge la temperatura optimã. 5. Se verificã performanþele sistemului de diagnosticare. Reparaþia este completã? 1. 2. 3. 4. Se pune contactul pe poziþia LOCK. Se înlocuieºte senzorul IAT. Se ºterge CD din memoria ECM. Se porneºte motorul pentru a ajunge temperatura optimã. 5. Se verificã performanþele sistemului diagnosticare. Este reparaþia completã? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se înlocuieºte modulul ECM. 3. Se porneºte motorul pentru a ajunge temperatura optimã. 4. Se verificã performanþele sistemului diagnosticare. Este reparaþia completã? Valori Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD”

Mergi la Pasul 2 Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare”

2

15-80°C

Mergi la Pasul 3

3

£ 30°C -

Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 5

4

Mergi la Pasul 7

Mergi la Pasul 6

5

Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 6

6

4,5-5,0V

Mergi la Pasul 7

Mergi la Pasul 9

7

-

-

Sistemul este OK

8

la de

-

-

Sistemul este OK

9

la de

Mergi la Pasul 10 Mergi la Tabelul de diagnosticare

-

10

Se verificã dacã au apãrut alte coduri de defect. Sunt afiºate alte coduri de defect care nu au fost diagnosticate?

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 68 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
Senzor temperaturã aer galerie admisie (IAT)

Semnal IAT

Masã

ECM

M5A11F13

CD P0113 - SENZOR TEMPERATURÃ AER ADMISIE, TENSIUNE MARE
Descriere circuit Senzorul IAT foloseºte o rezistenþã pentru a controla semnalul tensiuni primitã de la modulul ECM. Modulul ECM furnizeazã o tensiune de referinþã de 5V pentru senzorul (IAT). Când aerul este rece, rezistenþa este mare; de aceea semnalul senzorului IAT va fi mare. Dacã aerul din galeria de admisie este încãlzit; atunci semnalul senzorului IAT va fi mic. Condiþii de apariþie a CD D Timpul de funcþionare al motorului este mai mare de 3 secunde. D Tensiunea senzorului IAT este mai mare de 4,99V. Acþiuni întrprinse la apariþia codurilor de defect D Relatarea emisiilor poluante. D „Activat" dupã douã drumuri efectuate cu defectul existent. D „Dezactivat" dupã un drum cu un defect temporar. D Lampa MIL se aprinde la detectarea defectului dupã trei drumuri consecutive. D Dacã va apãrea de trei ori consecutiv, CD va fi memorat ca un cod istoric (CD va fi activat dupã a doua apariþie). D Datele sunt memorate în memoria Freeze Frame dupã trei drumuri consecutive cu un defect (dacã este golitã). D Modulul ECM va lua în considerare ultima valoare validã a senzorului IAT. Scanner-ul nu va indica valorile implicite. D Memoreazã istoria CD dupã apariþia a trei defecte consecutive (CD va fi activat dupã a doua apariþie). Condiþii pentru ºtergerea CD CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului, dacã nu s-a înregistrat nici un CD. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect vor fi ºterse folosind scanner-ul. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Dacã temperatura motorului este egalã cu temperatura mediului ambiant comparaþi valorile senzorului IAT ºi ale senzorului ECT. Valorile acestora trebuie sã fie relativ egale. Folosiþi tabelul Temperaturã vs. Rezistenþã pentru a evalua graficul senzorului. Vezi „Temperaturã vs. Rezistenþã” în acest capitol.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 69 CD P0113 - Senzor temperaturã aer admisie, tensiune mare
Pas 1 Acþiune Se verificã performanþele EOBD. Verficarea sistemului este completã? Valori Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD”

Mergi la Pasul 2 Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare”

2

1. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 2. Se porneºte motorul pentru a ajunge la temperatura optimã. Este tensiunea senzorului IAT (indicatã de scanner) 15~80°C (10~176°F) între valorile specificate? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se deconecteazã senzorul IAT. 3. Se ºtrapeazã terminalele conectorilor senzorului IAT. 4. Se pune contactul pe poziþia ON. Este tensiunea senzorului IAT (indicatã de scanner) între valorile specificate? Se verificã integritatea conectorului terminalelor 1ºi 2 ale senzorului IAT. A fost gãsitã o asemenea problemã? sau a -

Mergi la Pasul 3

3

180°C (356°F)

Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 5

4

Mergi la Pasul 10

Mergi la Pasul 9

5

Se mãsoarã tensiunea între terminalele 1 ºi 2 ale senzorului IAT. Este tensiunea mãsuratã între valorile specificate? Se mãsoarã tensiunea între terminalul 2 al conectorului senzorului IAT ºi masã. Este tensiunea mãsuratã între valorile specificate? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se verificã existenþa vreunei întreruperi în circuitul dintre terminalul 2 al conectorului senzorului IAT ºi terminalul 47 al modulului ECM. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se verificã existenþa vreunei întreruperi în circuitul dintre terminalul 1 al conectorului senzorului IAT ºi terminalul 79 al modulului ECM. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. 2. 3. 4. Se pune contactul pe poziþia LOCK. Se înlocuieºte senzorul IAT. Se ºterge CD cu scanner-ul. Se verificã performanþele sistemului diagnosticare. Reparaþia este completã?

4,5~5,5V

Mergi la Pasul 11

Mergi la Pasul 6

6

4,5~5,5V

Mergi la Pasul 7

Mergi la Pasul 8

7

Mergi la Pasul 10 Mergi la Pasul 11

8

Mergi la Pasul 10 Mergi la Pasul 11

9

de

Sistemul este OK

-

10

1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2.Se reparã firele terminalelor conectorilor dacã este nevoie. 3. Se ºterge CD cu scanner-ul. 4. Se verificã performanþele sistemului de diagnosticare. Este completã reparaþia?

Sistemul este OK

-

DAEWOO M-198 BL2

1F - 70 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P0113 - Senzor temperaturã aer admisie, tensiune mare (Continuare)
Pas 11 Acþiune 1. Se înlocuieºte modulul ECM. 2. Se verificã performanþele sistemului de diagnosticare. Este reparaþia completã? Se verificã dacã au mai apãrut alte defecte. Sunt afiºate alte coduri de defecte care nu au fost diagnosticate? Valori Mergi la Pasul 12 Mergi la Tabelul de diagnosticare Da Nu -

12

-

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 71

BLANK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 72 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

Senzor ECT

Senzor de temperaturã evaporator

Masã

Semnal ECT

ECM

M5A11F14

CD P0117 - SENZOR TEMPERATURÃ LICHID RÃCIRE, TENSIUNE MICÃ
Descriere circuit Senzorul IAT foloseºte o rezistenþã pentru a controla semnalul tensiuni primitã de la modulul ECM. Modulul ECM furnizeazã o tensiune de semnal senzorului. Când lichidul de rãcire al motorului este rece, rezistenþa este mare, de aceea tensiunea senzorului ECT va fi mare. Dacã motorul se încãlzeºte, scade rezistenþa ºi scade tensiunea. La temperatura optimã de funcþionare a motorului, semnalul ECT va fi cuprins între 1,5 ºi 2V. Senzorul ECT este folosit în urmãtoarele cazuri: D Alimentarea cu combustibil. D Blocare ambreiaj. D Aprindere. D Supapã purjare canistrã vapori. D Ventilator sistem de rãcire. Condiþii de apariþie a CD D Codurile de defect (CD) sunt memorate când cheia de contact se aflã pe poziþia ON. D Timpul de funcþionare al motorului este mai mare de 3 secunde. D Tensiuni de ieºire mici. D Tensiunea senzorului ECT este mai micã de 0,03V. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de operare în timpul diagnosticãrii defectelor. Aceste informaþii vor fi memorate în memoria Freeze Frame. D Codurile de defect istorice vor fi memorate. D Porneºte ventilatorul de rãcire. D Modulul ECM va valida valoarea de 20°C (68°F) în primele 60 de secunde a motorului ºi apoi valoarea de 92°C (198°F). D Scanner-ul nu va indica valorile implicite. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului, dacã nu s-a înregistrat nici un defect. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect vor fi ºterse folosind scanner-ul. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Dupã ce motorul a fost pornit, temperatura lichidului de rãcire are pânã la 90°C (194°F) dupã care se va stabiliza dupã deschiderea termostatului. Folosiþi tabelul Temperaturã vs. Rezistenþã pentru a evalua graficul senzorului. Vezi „Temperaturã vs. Rezistenþã” în acest capitol.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 73 CD P0117 - Senzor temperaturã lichid rãcire, tensiune micã
Pas 1 Acþiune Se verificã performanþele sistemului EOBD. Verficarea sistemului este completã? 1. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 2. Se porneºte motorul pentru a ajunge la temperatura optimã. Tensiunea senzorului ECT (indicatã de scanner) este între valorile specificate? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se deconecteazã senzorul ECT. 3. Se pune contactul pe poziþia ON. Tensiunea senzorului IAT (indicatã de scanner) este între valorile specificate? 1. Se ºunteazã terminalele A ºi B ale senzorului ECT. 2. Se pune contactul pe poziþia ON. Tensiunea senzorului ECT (indicatã de scanner) este între valorile specificate? 1. Se înlocuieºte senzorul ECT. 2. Se ºterge CD din memoria modulului ECM. 3. Se verificã performanþele sistemului diagnosticare. Reparaþia este completã? Valori Mergi la Pasul 2 Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare” Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD”

2

80~110°C

Mergi la Pasul 3

3

³ 30°C

Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 6

4

³ 120°C

Mergi la Pasul 5

Mergi la Pasul 6

5

de

Sistemul este OK

-

6

Se mãsoarã tensiunea între terminalul A al modulului ECM ºi masã. Tensiunea mãsuratã este între valorile specificate? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se deconecteazã conectorii modulului ECM. 3. Se verificã integritatea conectorului/terminalelor senzorului ECT ºi conectorilor ECM pentru un scurtcircuit la tensiunea de referinþã a ECM. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se reparã firele terminalelor conectorilor unde este nevoie. 3. Se ºterge CD din memoria modulului ECM. 4. Se porneºte motorul pânã ajunge la temperatura optimã. 5. Se verificã performanþele sistemului de diagnosticare. Este reparaþia completã? 1. Se înlocuieºte modulul ECM. 2. Se porneºte motorul pânã ajunge la temperatura optimã. 3. Se verificã performanþele sistemului de diagnosticare. Este reparaþia completã? Se verificã dacã au mai apãrut alte defecte. Sunt afiºate alte defecte care nu au fost diagnosticate?

4,5-5,0V

Mergi la Pasul 7

Mergi la Pasul 8

7

Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 8

8

-

-

Sistemul este OK

9

Mergi la Pasul 10 Mergi la Tabelul de diagnosticare

-

10

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 74 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

Senzor ECT

Senzor de temperaturã evaporator

Masã

Semnal ECT

ECM

M5A11F14

CD P0117 - SENZOR TEMPERATURÃ LICHID RÃCIRE, TENSIUNE MARE
Descriere circuit Senzorul IAT foloseºte o rezistenþã pentru a controla semnalul tensiuni primitã de la modulul ECM. Modulul ECM furnizeazã o tensiune de semnal senzorului. Când lichidul de rãcire al motorului este rece, rezistenþa este mare, de aceea tensiunea senzorului ECT va fi mare. Dacã motorul se încãlzeºte, scade rezistenþa ºi scade tensiunea. La temperatura optimã de funcþionare a motorului, semnalul ECT va fi cuprins între 1,5 ºi 2V. Senzorul ECT este folosit în urmãtoarele cazuri: D Alimentarea cu combustibil. D Blocare ambreiaj. D Aprindere. D Supapã purjare canistrã vapori. D Ventilator sistem de rãcire. Condiþii de apariþie a CD D Codurile de defect (CD) sunt memorate când cheia de contact se aflã pe poziþia ON. D Timpul de funcþionare al motorului este mai mare de 3 secunde. D Senzorul ECT indicã dacã temperatura lichidului de rãcire al motorului este mai micã de -40°C(-40°F). D Tensiunea ECT este mai mare de 4,98V. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de operare în timpul diagnosticãrii defectelor. Aceste informaþii vor fi memorate în memoria Freeze Frame. D Codurile de defect istorice vor fi memorate. D Porneºte ventilatorul de rãcire. D Modulul ECM va substitui o valoare fixã senzorului MAP folosind senzorul TP pentru a controla alimentarea cu combustibil (scanner-ul nu va înregistra nici un defect). Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului, dacã nu s-a înregistrat nici un defect. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect vor fi ºterse folosind scanner-ul. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Dupã ce motorul a fost pornit, temperatura lichidului de rãcire are pânã la 90°C (194°F) dupã care se va stabilza dupã deschiderea termostatului. Folosiþi tabelul Temperaturã vs. Rezistenþã pentru a evalua graficul senzorului. Vezi „Temperaturã vs. Rezistenþã” în acest capitol.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 75 CD P0118 - Senzor temperaturã lichid rãcire, tensiune mare
Pas 1 Acþiune Se verificã performaþele sistemului EOBD. Verificarea sistemului este completã? 1. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 2. Se porneºte motorul pentru a ajunge la temperatura optimã. Tensiunea senzorului ECT (indicatã de scanner) este între valorile specificate? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se deconecteazã senzorul ECT. 3. Se pune contactul pe poziþia ON. Tensiunea senzorului IAT (indicatã de scanner) este între valorile specificate? 1. Se ºunteazã terminalele A ºi B ale senzorului ECT. 2. Se pune contactul pe poziþia ON. Tensiunea senzorului ECT (indicatã de scanner) este între valorile specificate? 1. Se înlocuieºte senzorul ECT. 2. Se ºterge CD din memoria ECM. 3. Se verificã performanþele sistemului diagnosticare. Reparaþia este completã? Valori Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD”

Mergi la Pasul 2 Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare”

2

80~110°C

Mergi la Pasul 3

3

³ 30°C

Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 6

4

³180°C

Mergeþi la pasul 5 Mergeþi la pasul 6

5

de

Sistemul este OK

-

6

Se mãsoarã tensiunea între terminalul B al ECM ºi masã. Tensiunea mãsuratã este între valorile specificate? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se deconecteazã conectorul de la ECM. 3. Se verificã la conectori integritatea terminalelor A al senzorului ECT ºi 45 al modulului ECM, precum ºi existenþa vreunei întreruperi sau scurtcircuit la baterie în acest circuit. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se reparã firele terminalelor conectorilor unde este nevoie. 3. Se ºterge CD din memoria ECM. 4. Se porneºte motorul pânã ajunge la temperatura optimã. 5. Se verificã performanþele sistemului de diagnosticare. Este reparaþia completã? 1. Se înlocuieºte ECM. 2. Se porneºte motorul pânã ajunge la temperatura optimã. 3. Se verificã performanþele sistemului de diagnosticare. Este reparaþia completã? Se verificã dacã au mai apãrut alte defecte. Sunt afiºate alte defecte care nu au fost diagnosticate?

4,5-5,0V

Mergi la Pasul 7

Mergi la Pasul 8

7

Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 9

8

-

-

Sistemul este OK

9

Mergi la Pasul 10 Mergi la Tabelul de diagnosticare

-

10

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 76 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
Senzor TP

Masã

Semnal TP

ECM Referinþã

M5A11F15

CD P0122 - SENZOR POZIÞIE CLAPETÃ ACCELERAÞIE, TENSIUNE MICÃ
Descriere circuit Modulul ECM furnizeazã o tensiune de referinþã de 5V ºi o masã la senzorul TP. Senzorul TP retrimite modulului ECM un semnal de tensiune pentru deschiderea clapetei de acceleraþie. Semnalul tensiunii variazã cu aproximativ 0,33V la clapetã închisã ºi cu 4,3V la (WOT). Semnalul senzorului TP este folosit de modulul ECM pentru controlul amestecului carburant ºi pentru controlul ieºirilor ECM. Semnalul senzorului TP este unul dintre cele mai importante semnale folosite de modulul ECM pentru controlul amestecului carburant ºi pentru controlul ieºirilor ECM. Condiþii de apariþie a CD D Tensiunea indicatã a senzorului TP este mai micã de 0,14V. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de operare în timpul diagnosticãrii defectelor. Aceste informaþii vor fi memorate în memoria Freeze Frame. D Codurile de defect istorice vor fi memorate. D Unghiul senzorului TP va scãdea la 0% când viteza autovehiculului este mai micã de 3 km/h ºi la 10% când autovehiculul are vitezã mai mare de 3 km/h. scanner-ul nu va indica aceste valori. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului, dacã nu s-a înregistrat nici un defect. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect pot fi ºterse cu ajutorul scanner-ului. D Se deconecteazã alimentarea de la bateria ECM pentru mai mult de 10 secunde. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Dacã CD P0122 nu poate fi duplicat informaþia inclusã în Freeze Frame poate fi folositã. Folosiþi un scanner pentru a determina prezenþa codului de defect. Dacã CD apare intermitent, folosind tabelul de diagnosticare puteþi izola cu uºurinþã defectul.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 77 CD P0122 - Senzor poziþie clapetã acceleraþie, tensiune micã
Pas 1 Acþiune Se verificã performanþele sistemului EOBD. Performanþele au fost verificate? 1. Se conecteazã scanner-ul la DLC. 2. Se pune contactul pe poziþia ON. Este tensiunea senzorului TP sub specificate? Valori Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD”

Mergi la Pasul 2

2

valorile

0,20 V

Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 3

3

1. Se pune contactul pe poziþia ON. 2. Se revãd datele din memoria Freeze Frame ºi se noteazã valorile parametrilor. 3. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile date de memoria Freeze Frame ºi cele legate de apariþia CD conform notiþelor. Tensiunea senzorului TP este mai micã decât valoarea specificatã? 1. 2. 3. 4. Se pune contactul pe poziþia OFF. Se deconecteazã conectorul senzorului TP. Se pune contactul pe poziþia ON. Se face un ºtrap între terminalul B al tensiunii de referinþã de 5V ºi terminalul C al conectorului circuitului de semnal al senzorului TP. Este tensiunea senzorului mai mare decât valoarea specifitã?

0,20 V

Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 12

4

4,0 V

Mergi la Pasul 10

Mergi la Pasul 5

5

6

7

Se conecteazã o lampã de control între baterie ºi terminalul C al senzorului TP. Este tensiunea senzorului TP mai mare decât valorile specificate? Se verificã circuitul tensiunii de referinþã al senzorului TP dacã este întrerupt sau dacã existã un scurtcircuit la masã ºi se remediazã dacã este cazul. Este reparaþia completã? Se verificã circuitul de referinþã de 5V pentru o conexiune slabã la terminalul 75 al modulului ECM ºi se remediazã dacã este nevoie. Este reparaþia completã? Se verificã circuitul de semnal al senzorului TP între terminalul C al senzorului TP ºi terminalul 44 al modulului ECM dacã este întrerupt sau dacã este scurtcircuitat la masã ºi se remediazã dacã este nevoie. Este reparaþia completã? Se verificã circuitul de semnal al senzorului TP, terminalul 44 al ECM pentru o conexiune slabã ºi se remediazã dacã este nevoie. Este reparaþia completã? Se înlocuieºte ansamblul corpului clapetei. Este înlocuirea completã? 1. Se pune contactul pe poziþia OFF. 2. Se înlocuieºte modulul ECM. Este înlocuirea completã?

4,0 V -

Mergi la Pasul 6

Mergi la Pasul 8

Mergi la Pasul 12

Mergi la Pasul 7

Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 11

8

Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 9

9

Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 11

10 11

-

Mergi la Pasul 12

-

Mergi la Pasul 12

DAEWOO M-198 BL2

1F - 78 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P0122 - Senzor poziþie clapetã acceleraþie, tensiune micã (Continuare)
Pas Acþiune 1. Folosind scanner-ul se ºterg codurile de defect CD. 2. Se porneºte motorul pânã ajunge la temperatura optimã de funcþionare. 3. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile de apariþie a codurilor de defect aºa cum este specificat în text. Indicã scanner-ul cã procedura a fost efectuatã? Se verificã dacã au mai apãrut alte coduri de defect. Sunt afiºate alte defecte care nu au fost diagnosticate? Valori Da Nu

12

-

Mergi la Pasul 13

Mergi la Pasul 2

13

-

Mergi la Tabelul de diagnosticare

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 79

BLANK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 80 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
Senzor TP

Masã

Semnal TP

ECM Referinþã

M5A11F15

CD P0123 - SENZOR POZIÞIE CLAPETÃ ACCELERAÞIE, TENSIUNE MARE
Descriere circuit Modulul ECM furnizeazã o tensiune de referinþã de 5V ºi o masã la senzorul TP. Senzorul TP retrimite modulului ECM un semnal de tensiune pentru deschiderea clapetei de acceleraþie. Semnalul tensiunii variazã cu aproximativ 0,33V la clapetã închisã ºi cu 4,3V la (WOT). Semnalul senzorului TP este folosit de modulul ECM pentru controlul amestecului carburant ºi pentru controlul ieºirilor ECM. Semnalul senzorului TP este unul dintre cele mai importante semnale folosite de modulul ECM pentru controlul amestecului carburant ºi pentru controlul ieºirilor ECM. Condiþii de apariþie a CD D Tensiunea senzorului TP indicã o valoare mai mare de 4,9V. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de operare în timpul diagnosticãrii defectelor. Aceste informaþii vor fi memorate în memoria Freeze Frame. D Codurile de defect istorice vor fi memorate. D Unghiul senzorului TP va scãdea la 0% când viteza autovehiculului este mai micã de 3 km/h ºi la 10% când autovehiculul are vitezã mai mare de 3 km/h. scanner-ul nu va indica aceste valori. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului, dacã nu s-a înregistrat nici un defect. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect pot fi ºterse cu ajutorul scanner-ului. D Se deconecteazã alimentarea de la bateria ECM pentru mai mult de 10 secunde. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Dacã CD P0123 nu poate fi duplicat informaþia inclusã în Freeze Frame poate fi folositã. Folosiþi un scanner pentru a determina prezenþa codului de defect. Dacã CD apare intermitent, folosind tabelul de diagnosticare puteþi izola cu uºurinþã defectul. Cu contactul pus pe ON ºi clapeta închisã, tensiunea trebuie sã fie între 0,2 ºi 0,9V ºi va creºte la mai mult de 4,3 V în poziþia de deschidere maximã a clapetei. Codurile de defect P0123 ºi P0113 memorate în acelaºi timp pot fi rezultatul circuitului de masã al senzorului.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 81 CD P0123 - Senzor poziþie clapetã acceleraþie, tensiune mare
Pas 1 Acþiune Se verificã performanþele sistemului EOBD. Performanþele au fost verificate? 1. Se conecteazã scanner-ul la DLC 2 Se pune contactul pe poziþia ON. Este tensiunea senzorului TP peste valorile specificate? 1. Se pune contactul pe poziþia ON. 2. Se revãd datele din Freeze Frame ºi se noteazã valorile parametrilor. 3. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile date de memoria Freeze Frame ºi cele legate de apariþia CD conform notiþelor. Tensiunea senzorului TP este mai micã decât valoarea specificatã? 1. Se pune contactul pe poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul senzorului TP. 3. Se pune contactul pe poziþia ON. Tensiunea senzorului TP este mai micã decât valorile specificate? Se probeazã circuitul la masã al senzorului TP, legând un fir al lãmpii de test la terminalul A ºi celãlalt fir la baterie. Se aprinde lampa de control? Se verificã circuitul de semnal al senzorului TP dacã este scurtcircuitat la baterie ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se verificã circuitul de referinþã de 5V pentru un scurtcircuit la baterie ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se verificã conectorul electric al senzorului TP pentru o conexiune slabã ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se verificã circuitul de masã al senzorului TP dacã este întrerupt ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte ansamblul corpului clapetei. Este înlocuirea completã? 1. Se pune contactul pe poziþia OFF. 2. Se înlocuieºte modulul ECM. Este înlocuirea completã? 1. Folosind scanner-ul se ºterg codurile de defect. 2. Se porneºte motorul pânã ajunge la temperatura optimã de funcþionare. 3. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile de apariþie a codurilor de defect aºa cum este specificat în text. Indicã scanner-ul cã procedura a fost efectuatã? Se verificã dacã au mai apãrut alte coduri de defect. Sunt afiºate alte defecte care nu au fost diagnosticate? Valori Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD”

Mergi la Pasul 2

2

1,0 V

Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 3

3

3,9 V

Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 12

4

0,2 V -

Mergi la Pasul 5

Mergi la Pasul 6

5

Mergi la Pasul 7

Mergi la Pasul 9

6

Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 11

7

Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 8

8

Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 10

9 10 11

-

Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 12

Mergi la Pasul 11

-

Mergi la Pasul 12

12

Mergi la Pasul 13 Mergi la Pasul 2

13

-

Mergi la Tabelul de diagnosticare

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 82 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
ECM Semnal O2S

Masã

Senzor O2
M5A11F16

CD P0131 - SENZOR OXIGEN, TENSIUNE MICÃ
Descriere circuit Modulul ECM furnizeazã o tensiune de aproximativ 450mV între terminalele 77 ºi 13. Tensiunea senzorului de oxigen (O2) variazã între valorile de 1V la amestec bogat pânã la 100mV la amestec sãrac. Senzorul O2 se comportã ca un circuit deschis ºi nu produce tensiune când temperatura sa este mai micã de 350°C (600°F). Un circuit întrerupt al senzorului O2 sau un senzor rece cauzeazã o funcþionare în buclã închisã. Condiþii de apariþie a CD (Cazul A) D Sistemul de comandã al motorului funcþioneazã în buclã închisã. D Turaþia motorului este mai micã de 6.000 rpm. D Tensiunea senzorului de oxigen este mai micã de 0,07V pentru cel puþin 40 de secunde. D Codurile de defect P0107, P0108, P0117, P0118, P0122, P0123, P0335, P0336, P0341, P0342, P0400, P0404, P0405, P0406, P0445, P0444 nu apar. (Cazul B) D Sistemul de comandã al motorului funcþioneazã în buclã închisã. D Turaþia motorului este mai micã de 6.000 rpm. D Semnalul senzorului de oxigen este între valorile 0,352V ºi 0,499V pentru cel puþin 10 secunde. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de operare în timpul diagnosticãrii defectelor. Aceste informaþii vor fi memorate în memoria Freeze Frame. D Codurile de defect istorice vor fi memorate. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului, dacã nu s-a înregistrat nici un defect. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect pot fi ºterse cu ajutorul scanner-ului. D Se deconecteazã alimentarea de la bateria ECM pentru mai mult de 10 secunde. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare În mod normal tensiunea indicatã de scanner variazã între 0,1V ºi 0,9V când motorul funcþioneazã în buclã închisã. Se inspecteazã firele senzorului de oxigen. Senzorul O2 poate fi poziþionat incorect ºi firele sã atingã galeria de evacuare. Se verificã existenþa vreunui scurtcicuit la masã, cu caracter intermitent, în circuitul dintre senzorul O2 ºi modulul ECM. Se efectueazã un test de balans la injector dacã acesta cauzeazã apariþia condiþiei de amestec sãrac. Pierderile de vacuum conduc la un amestec sãrac. Neetanºarea la garnitura galeriei de evacuare duce la pãtrunderea aerului din exterior.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 83 CD P0131 - Senzor oxigen, tensiune micã
Pas 1 Acþiune Se verificã performanþele sistemului EOBD. Performanþele au fost verificate? 1. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 2 Se pune contactul pe poziþia ON. Este tensiunea senzorului TP peste valorile specificate? 1. Motorul funcþioneazã pânã ajunge la temperatura optimã de funcþionare? 2. Turaþia motorului este de 1.200 rpm. Tensiunea de semnal a senzorului de oxigen cititã pe scanner este între valorile specificate? Tensiunea de semnal a senzorului de oxigen înregistratã de scanner este sub valoare specificatã? 1. Se deconecteazã conectorul senzorului O2. 2. Se lasã sã se încãlzeascã motorul la ralanti. Tensiunea de semnal a senzorului de oxigen indicatã de scanner este între valorile specificate? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se verificã existenþa vreunei întreruperi în circuitul senzorului O2, între terminalele 77 ºi 13 ale conectorului modulului ECM. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se verificã existenþa vreunui scurtcircuit la masã în circuitul dintre terminalul 2 al senzorului O2 ºi terminalul 77 al conectorului modulului ECM. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se reparã firul sau terminalul conectorului dacã este nevoie. 2. Se ºterge CD din memoria ECM. 2. Se efectueazã un test de drum cu vehiculul. 3. Se verificã performanþele sistemului de diagnosticare. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se deconecteazã conectorul senzorului de O2. 3. Se pune contactul pe poziþia ON. Tensiunea de semnal a senzorului de oxigen indicatã de scanner este între valorile specificate? 1. Se înlocuieºte senzorul O2. 2. Se ºterge CD din memoria ECM. 3. Se verificã performanþele sistemului diagnosticare. Reparaþia este completã? 1. Se înlocuieºte modulul ECM. 2. Se verificã performanþele diagnosticare. Reparaþia este completã? sistemului Valori Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD”

Mergi la Pasul 2

2

Mergi la Pasul 3 Mergi la Pasul 9

3

Mergi la Pasul 5 0,15~0,7V

Mergi la Pasul 4

4

0,01V

Mergi la Pasul 7 Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare”

Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare”

5

0,15~0,7V

Mergi la Pasul 6

6

Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 11

7

Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 11 -

8

Sistemul este OK

9

0,15~0,7V

Mergi la Pasul 11

Mergi la Pasul 10

10

de

Sistemul este OK

-

11

de

Mergi la Pasul 12 Mergi la Tabelul de diagnosticare

-

12

Se verificã dacã au mai apãrut alte coduri de defect. Sunt afiºate alte defecte care nu au fost diagnosticate?

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 84 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
ECM Semnal O2S

Masã

Senzor O2
M5A11F16

CD P0132 - SENZOR OXIGEN, TENSIUNE MARE
Descriere circuit Modulul ECM furnizeazã o tensiune de aproximativ 450mV între terminalele 77 ºi 13. Tensiunea senzorului de oxigen (O2) variazã între valorile de 1V la amestec bogat pânã la 100mV la amestec sãrac. Senzorul O2 se comportã ca un circuit deschis ºi nu produce tensiune când temperatura sa este mai micã de 350°C (600°F). Un circuit întrerupt al senzorului O2 sau un senzor rece cauzeazã o funcþionare în buclã închisã. Condiþii de apariþie a CD D Tensiunea senzorului de oxigen este mai mare de 4,8V pentru ultimile 2 secunde. D Existenþa condiþiilor pentru o tensiune mare. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de operare în timpul diagnosticãrii defectelor. Aceste informaþii vor fi memorate în memoria Freeze Frame. D Codurile de defect istorice vor fi memorate. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului, dacã nu s-a înregistrat nici un defect. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect pot fi ºterse cu ajutorul scanner-ului. D Se deconecteazã alimentarea de la bateria ECM pentru mai mult de 10 secunde. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare În mod normal tensiunea indicatã de scanner variazã între 0,1V ºi 0,9V când motorul funcþioneazã în buclã închisã. Se inspecteazã firele senzorului de oxigen. Senzorul O2 poate fi poziþionat incorect ºi firele sã atingã galeria de evacuare. Se verificã existenþa vreunui scurtcicuit la masã, cu caracter intermitent, în circuitul dintre senzorul O2 ºi modulul ECM. Se efectueazã un test de balans la injector dacã acesta cauzeazã apariþia condiþiei de amestec sãrac. Pierderile de vacuum conduc la un amestec sãrac. Neetanºarea la garnitura galeriei de evacuare duce la pãtrunderea aerului din exterior.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 85 CD P0132 - Senzor oxigen, tensiune mare
Pas 1 Acþiune Se verificã performanþele sistemului EOBD. Performanþele au fost verificate? 1. Se pune contactul pe poziþia ON, cu motorul oprit. 2. Se instaleazã scanner-ul. 3. Motorul are temperatura normalã de funcþionare. 4. Turaþia motorului este de 1.200 rpm. Indicã scanner-ul o valoare a tensiunii senzorului între valorile specificate? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se deconecteazã conectorul senzorului O2 ºi conectorul modulului ECM. 3. Se verificã existenþa vreunui scurtcircuit la baterie în circuitul dintre senzorul O2 terminalul 13 al conectorului modulului ECM . A fost gãsitã o asemenea problemã? 1 Se reparã firul sau terminalul conectorului dacã este nevoie. 2. Se ºterge CD din memoria ECM. 3 Se efectueazã un test de drum cu vehiculul. 4 Se verificã performanþele sistemului de diagnosticare. Reparaþia este completã? 1. 2. 3. 4. Se pune contactul pe poziþia LOCK. Se înlocuieºte senzorul O2. Se efectueazã un test de drum cu vehiculul. Se verificã performanþele sistemului de diagnosticare. Reparaþia este completã? Valori Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD”

Mergi la Pasul 2

2

> 1,2V

Mergi la Pasul 3

Mergi la Pasul 6

3

Mergi la Pasul 4 Mergi la Pasul 5

4

Sistemul este OK

-

5

Mergi la Pasul 7

-

6

7

Se pune contactul pe poziþia LOCK. Se înlocuieºte modulul ECM. Se efectueazã un test de drum cu vehiculul. Se verificã performanþele sistemului de diagnosticare. Reparaþia este completã? Se verificã dacã au mai apãrut alte coduri de defect. Sunt afiºate alte defecte care nu au fost diagnosticate?

1. 2. 3. 4.

Mergi la Pasul 7 Mergi la Tabelul de diagnosticare

-

-

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 86 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
ECM Semnal O2S

Masã

Senzor O2
M5A11F16

CD P0133 - SENZOR OXIGEN, DEFECT
Descriere circuit Modulul ECM furnizeazã o tensiune de aproximativ 450mV între terminalele 77 ºi 13. Tensiunea senzorului de oxigen (O2) variazã între valorile de 1V la amestec bogat pânã la 100mV la amestec sãrac. Senzorul O2 se comportã ca un circuit deschis ºi nu produce tensiune când temperatura sa este mai micã de 350°C (600°F). Un circuit întrerupt al senzorului O2 sau un senzor rece cauzeazã o funcþionare în buclã închisã. Condiþii pentru determinarea codurilor de defect D Sistemul de control al motorului funcþioneazã în buclã închisã. D Temperatura lichidului de rãcire este mai mare de 60°C (140°F). D Senzorul debit de aer se aflã între valorile 75mg/tdc ºi 100mg/tdc. D Turaþia motorului este între 3,008 rpm ºi 3,500 rpm. D Viteza vehiculului este cuprinsã între 45km/h ºi 55km/h. D Presiunea aerului în galeria de admisie este mai mare de 90 kPa. D Este înlocuirea completã? D Perioada semnalului de la senzorul O2 este mai mare de 1,6 secunde. D Numãrul de erori este mai mare de 5 în timpul testului. D Codurile de defect P0107, P0108, P0112, P0113, P0117, P0118, P0122, P0123, P0131, P0132, P0131, P0132, P0137, P0138, P1671, P0300, P0335, P0336, P0341, P0400, P0404, P0405, P0444, P0445 nu apar. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Modificarea emisiilor. D „Activat" dupã douã drumuri efectuate cu defectul existent. D „Dezactivat" dupã un drum cu un defect temporar. D Lampa MIL se aprinde la detectarea defectului dupã trei drumuri consecutive. D Dacã va apãrea de trei ori consecutiv, CD va fi memorat ca un cod istoric (CD va fi activat dupã a doua apariþie). D Se memoreazã date în memoria Freeze Frame dupã trei drumuri consecutive cu defect (dacã este golitã). Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului, dacã nu s-a înregistrat nici un defect. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect pot fi ºterse cu ajutorul scanner-ului. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Tensiunea normalã indicatã de scanner variazã între 0,15 ºi 8,5mV în timp ce sistemul funcþioneazã în buclã închisã. Dacã CD P0133 este intermitent, mergi la „Defect intermitent" în acest capitol.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 87 CD P0133 - Senzor oxigen, defect
Pas 1 Acþiune Se verificã performanþele sistemului EOBD. Performanþele au fost verificate? 1. Se conecteazã scanner-ul la DLC. 2. Se lasã motorul sã funcþioneze pânã ajunge la temperatura optimã de funcþionare. 3. Se verificã funcþionarea în buclã închisã. Indicã scanner-ul funcþionarea în buclã închisã? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se revãd datele Freeze Frame ºi se noteazã parametrii. 3. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþii de memoria Freeze Frame ºi condiþiile de apariþie a CD. Indicã scanner-ul funcþionarea în buclã închisã? 1. Se deconecteazã conectorul senzorului O2. 2. Se face un ºtrap între terminalul 1 al conectorului senzorului de O2 ºi masã. 3. Se pune contactul pe poziþia ON. Tensiunea semnalului senzorului de O2 indicatã de scanner este între valorile specificate? Se verificã conectorul senzorului de O2 pentru terminale defecte ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este necesarã? 1. Se lasã motorul sã funcþioneze la ralanti. 2. Se îndepãrteazã ºtrapul. 3. Se mãsoarã tensiunea între terminalul 2 al conectorului senzorului de O2 ºi masã. Tensiunea senzorului de O2 mãsuratã este mai mare decât valoarea specificatã? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK 2. Se mãsoarã tensiunea între terminalul 2 al conectorului senzorului de O2 ºi masã. Tensiunea senzorului de O2 mãsuratã este mai mare decât valoarea specificatã? Se remediazã întreruperea sau scurtcircuitul la masã în circuitul dintre terminalul 1 al senzorului O2 ºi terminalul 13 al conectorului modulului ECM. Reparaþia este completã? Se remediazã întreruperea sau scurtcircuitul la masã în circuitul dintre terminalul 2 al conectorului senzorului de O2 ºi terminalul 77 al conectorului modulului ECM. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK 2. Se înlocuieºte modulul ECM. 3. Se verificã performanþele sistemului diagnosticare. Reparaþia este completã? Valori Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD”

Mergi la Pasul 2

2

Mergi la Pasul 3 Mergi la Pasul 4

3

Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 4

4

0,4~0,5V -

Mergi la Pasul 5

Mergi la Pasul 8

5

Mergi la Pasul 12

Mergi la Pasul 6

6

0,6V

Mergi la Pasul 7

Mergi la Pasul 11

7

0,3V -

Mergi la Pasul 9

Mergi la Pasul 11

8

Mergi la Pasul 11

Mergi la Pasul 9

9

Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 10 -

10

de

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 88 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P0133 - Senzor oxigen, defect (Continuare)
Pas 11 Acþiune Se înlocuieºte senzorul O2. Reparaþia este completã? 1. Se ºterge CD din istoria ECM. 2. Se verificã performanþele diagnosticare. Reparaþia este completã? Valori sistemului de Da Mergi la Pasul 12 Nu -

12

Mergi la Pasul 13 Mergi la Tabelul de diagnosticare

-

13

Se verificã dacã au mai apãrut alte defecte. Sunt afiºate alte defecte care nu au fost diagnosticate?

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 89

BLANK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 90 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor Senzor O2 încãlzit

Releu principal

Masã

Tensiune micã

Tensiune mare

ECM

M5A11F17

CD P0137 - SENZOR OXIGEN ÎNCÃLZIT, TENSIUNE MICÃ
Descriere circuit Modulul ECM furnizeazã o tensiune de aproximativ 450mV între terminalele 76 ºi 16. Tensiunea senzorului de oxigen (O2) variazã între valorile de 1V pentru amestec bogat pânã la 100mV pentru amestec sãrac. Senzorul O2 se comportã ca un circuit deschis ºi nu produce tensiune când este mai jos de 350°C (600°F). Un circuit întrerupt al senzorului O2 sau un senzor rece cauzeazã o funcþionare în buclã închisã. Condiþii de apariþie a CD (Cazul A) D Sistemul de control al motorului funcþioneazã în buclã închisã. D Turaþia motorului este mai micã de 6.000 rpm. D Tensiunea senzorului de O2 încãlzit este sub 0,07V pentru ultimele 40 secunde. D Codurile de defect P0107, P0108, P0117, P0118, P0122, P0123, P0335, P0336, P0341, P0342, P0400, P0404, P0405, P0406 nu apar. (Cazul B) D Sistemul de control al motorului funcþioneazã în buclã închisã. D Turaþia motorului este mai micã de 6.000 rpm. D Tensiunea senzorului de O2 încãlzit este între 0,352 ºi 0,499 pentru ultimile 60 secunde. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Modificarea emisiilor. D „Activat" dupã douã drumuri efectuate cu defectul existent. D „Dezactivat" dupã un drum cu un defect temporar. D Lampa MIL se aprinde la detectarea defectului dupã trei drumuri consecutive. D Dacã va apãrea de trei ori consecutiv, CD va fi memorat ca un cod istoric (CD va fi activat dupã a doua apariþie). D Se memoreazã date în memoria Freeze Frame dupã trei drumuri consecutive cu defect (dacã este golitã). Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului, dacã nu s-a înregistrat nici un defect. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect pot fi ºterse cu ajutorul scanner-ului. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare D Tensiunea normalã indicatã de scanner variazã între 0,1 V ºi 0,9 V la o funcþionare în buclã închisã. D Se inspecteazã firul senzorului de O2. Senzorul de O2 poate fi poziþionat incorect ºi poate face contact cu galeria de evacuare. D Se verificã existenþa unei legãturi la masã slabã între senzorul O2 ºi modulul ECM. D Se efectueazã un test de balans la injector dacã acesta cauzeazã apariþia condiþiei de amestec sãrac. D Pierderile de vacuum conduc la un amestec sãrac. D Neetanºarea la garnitura galeriei de evacuare duce la pãtrunderea aerului din exterior.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 91 CD P0137 - Senzor oxigen încãlzit, tensiune micã
Pas 1 Acþiune Se verificã performanþele sistemului EOBD. Performanþele au fost verificate? 1. Se pune contactul pe poziþia ON, cu motorul oprit. 2. Se instaleazã scanner-ul. 3. Motorul are temperatura normalã de funcþionare. 4. Turaþia motorului este de 1.200 rpm. Indicã scanner-ul o valoare a tensiunii între valorile specificate? Indicã scanner-ul o valoare a tensiunii apropiatã de valoarea specificatã? Valori Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD”

Mergi la Pasul 2

2

0,07-0,352 V 0,1V

Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 3 Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare”

3

Mergi la Pasul 9 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se deconecteazã conectorul senzorului de O2 încãzit ºi conectorul modulului ECM. 3. Se verificã circuitul dintre terminalul 4 al conectorului senzorului de O2 încãlzit ºi terminalul 35 al conectorului modulului ECM pentru un scurtcircuit la masã. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se reparã circuitul sau terminalele conectorului dacã este necesar. 2. Se ºterge CD din istoria ECM. 3. Se efectueazã un test de drum cu vehiculul. 4. Se verificã performanþele sistemului de diagnosticare. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se deconecteazã conectorul senzorului de O2 încãlzit ºi conectorul modulului ECM. 3. Se verificã circuitul dintre terminalul 3 al conectorului senzorului de O2 ºi terminalul 76 al conectorului modulului ECM pentru un scurtcircuit la masã. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se reparã firul sau terminalul conectorului dacã este nevoie. 2. Se ºterge CD din istoria ECM. 3. Se efectueazã un test de drum cu vehiculul. 4. Se verificã performanþele sistemului de diagnosticare. Reparaþia este completã? 1. 2. 3. 4. Se pune contactul pe poziþia LOCK. Se înlocuieºte senzorul O2 încãlzit. Se efectueazã un test de drum cu vehiculul. Se verificã performanþele sistemului de diagnosticare. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se înlocuieºte modulul ECM. 3. Se efectueazã un test de drum cu vehiculul. 4. Se verificã performanþele sistemului de diagnosticare. Reparaþia este completã?

4

-

Mergi la Pasul 5

Mergi la Pasul 6

5

-

-

Sistemul este OK

6

-

Mergi la Pasul 7

Mergi la Pasul 8

7

Sistemul este OK

-

8

Mergi la Pasul 10

-

9

Mergi la Pasul 10

-

DAEWOO M-198 BL2

1F - 92 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P0137 - Senzor oxigen încãlzit, tensiune micã (Continuare)
Pas 10 Acþiune Se verificã dacã au mai apãrut alte defecte. Sunt afiºate alte defecte care nu au fost diagnosticate? Valori Da Mergi la Tabelul de diagnosticare Nu

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 93

BLANK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 94 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor Senzor O2 încãlzit

Releu principal

Masã

Tensiune micã

Tensiune mare

ECM

M5A11F17

CD P0138 - SENZOR OXIGEN ÎNCÃLZIT, TENSIUNE MARE
Descriere circuit Modulul ECM furnizeazã o tensiune de aproximativ 450mV între terminalele 76 ºi 16. Tensiunea senzorului de oxigen (O2) variazã între valorile de 1V pentru amestec bogat pânã la 100mV pentru amestec sãrac. Senzorul O2 se comportã ca un circuit deschis ºi nu produce tensiune când este mai jos de 350°C (600°F). Un circuit întrerupt al senzorului O2 sau un senzor rece cauzeazã o funcþionare în buclã închisã. Condiþii de apariþie a CD D Tensiunea senzorului de O2 încãlzit este mai mare de 4,8V pentru ultimile 0,2 secunde. D Existã condiþiile pentru o tensiune mare. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Modificarea emisiilor. D „Activat" dupã douã drumuri efectuate cu defectul existent. D „Dezactivat" dupã un drum cu un defect temporar. D Lampa MIL se aprinde la detectarea defectului dupã trei drumuri consecutive. D Dacã va apãrea de trei ori consecutiv, CD va fi memorat ca un cod istoric (CD va fi activat dupã a doua apariþie). D Se memoreazã date în memoria Freeze Frame dupã trei drumuri consecutive cu defect (dacã este golitã). Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului, dacã nu s-a înregistrat nici un defect. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect pot fi ºterse cu ajutorul scanner-ului. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare D Tensiunea normalã indicatã de scanner variazã între 0,1 V ºi 0,9 V la o funcþionare în buclã închisã. D Se inspecteazã firul senzorului de O2. Senzoul de O2 poate fi poziþionat incorect ºi poate face contact cu galeria de evacuare. D Se verificã existenþa unei legãturi la masã slabã între senzorul O2 ºi modulul ECM. D Se efectueazã un test la injector pentru a verifica dacã injectorul alimenteazã cu mai puþinã benzinã din cauza amestecului sãrac. D Pierderile de vacuum conduc la un amestec sãrac. D Neetanºarea la garnitura galeriei de evacuare duce la pãtrunderea aerului din exterior.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 95 CD P0138 - Senzor oxigen încãlzit, tensiune mare
Pas 1 Acþiune Se verificã performanþele sistemului EOBD. Performanþele au fost verificate? 1. Se pune contactul pe poziþia ON, cu motorul oprit. 2. Se instaleazã scanner-ul. 3. Motorul are temperatura normalã de funcþionare. 4. Turaþia motorului este de 1.200 rpm. Indicã scanner-ul o valoare a tensiuni senzorului 1 între valorile specificate? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se deconecteazã conectorul senzorului de O2 încãzit ºi conectorul modulului ECM. 3. Se verificã circuitul dintre terminalul 4 al conectorului senzorului de O2 încãlzit ºi terminalul 35 al conectorului modulului ECM pentru un scurtcircuit la masã. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se reparã circuirul sau terminalul conectorului dacã este necesar. 2. Se ºterge CD din istoria ECM. 3. Se efectueazã un test de drum cu vehiculul. 4. Se verificã performanþele sistemului de diagnosticare. Reparaþia este completã? 1. 2. 3. 4. Se pune contactul pe poziþia LOCK. Se înlocuieºte senzorul O2 încãlzit. Se efectueazã un test de drum cu vehiculul. Se verificã performanþele sistemului de diagnosticare. Reparaþia este completã? Valori Da Mergi la Pasul 2 Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD”

2

> 1,2V

Mergi la Pasul 3

Mergi la Pasul 6

3

-

Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 5

4

Sistemul este OK

-

5

Mergi la Pasul 7

-

6

1. 2. 3. 4.

Se pune contactul pe poziþia LOCK. Se înlocuieºte modulul ECM. Se efectueazã un test de drum cu vehiculul. Se verificã performanþele sistemului de diagnosticare. Reparaþia este completã?

Mergi la Pasul 7 Mergi la Tabelul de diagnosticare

-

7

Se verificã dacã au mai apãrut alte defecte. Sunt afiºate alte defecte care nu au fost diagnosticate?

-

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 96 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor Senzor O2 încãlzit

Releu principal

Masã

Tensiune micã

Tensiune mare

ECM

M5A11F17

CD P0140 - SENZOR OXIGEN ÎNCÃLZIT, DEFECT
Descriere circuit Modulul ECM furnizeazã o tensiune de aproximativ 450mV între terminalele 76 ºi 16. Tensiunea senzorului de oxigen (O2) variazã între valorile de 1V pentru amestec bogat pânã la 100mV pentru amestec sãrac. Senzorul O2 se comportã ca un circuit deschis ºi nu produce tensiune când este mai jos de 350°C (600°F). Un circuit întrerupt al senzorului O2 sau un senzor rece cauzeazã o funcþionare în buclã închisã. Condiþii de apariþie a CD D Sistemul de control al motorului funcþioneazã în buclã închisã. D Temperatura lichidului de rãcire este mai mare de 70°C (140°F). D Senzorul debit de aer se aflã între valorile 25kg/h ºi 50kg/h. D Turaþia motorului este între 2400 rpm ºi 3000 rpm. D Viteza vehiculului este între 64km/h ºi 80km/h. D Presiunea aerului în galeria de admisie este mai mare de 70 kPa. D Aprinderea este la 10V. D Nu existã o trecere de la amestec bogat la amestec sãrac pe parcursul a 7,8 secunde chiar dacã datele de la senzorul O2 impun acest lucru. D Codurile de defect P0107, P0108, P0112, P0117, P0118, P0122, P0123, P0137, P0137, P0138, P0137, P0138, P1671, P0335, P0336, P0341, P0400, P0404, P0644, P0645 nu apar. P0113, P0138, P0300, P0405, Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Modificarea emisiilor. D „Activat" dupã douã drumuri efectuate cu defectul existent. D „Dezactivat" dupã un drum cu un defect temporar. D Lampa MIL se aprinde la detectarea defectului dupã trei drumuri consecutive. D Dacã va apãrea de trei ori consecutiv, CD va fi memorat ca un cod istoric (CD va fi activat dupã a doua apariþie). D Se memoreazã date în memoria Freeze Frame dupã trei drumuri consecutive cu defect (dacã este golitã). Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului, dacã nu s-a înregistrat nici un defect. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect pot fi ºterse cu ajutorul scanner-ului. D Se deconecteazã ECM de la baterie pentru 10 secunde. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare D Tensiunea normalã indicatã de scanner variazã între 0,15 ºi 8,5mV când sistemul funcþioneazã în buclã închisã. Dacã CD P0140 este intermitent, mergi la „Defect intermitent" în acest capitol.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 97 CD P0140 - Senzor oxigen încãlzit, defect
Pas 1 Acþiune Se verificã performanþele sistemului EOBD. Performanþele au fost verificate? 1. Se porneºte motorul pânã depãºeºte temperatura specificatã. 2. Se instaleazã scanner-ul. 3. Se lasã motorul sã funcþioneze la o turaþie peste valoarea specificatã timp de 2 minute. Scanerul indicã o funcþionare în buclã închisã? 1. Se pune contactul pe poziþia ON. 2. Se revãd datele din Freeze Frame ºi se noteazã valorile parametrilor. 3. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile date de memoria Freeze Frame ºi cele legate de apariþia CD conform notiþelor. Scanerul indicã o funcþionare în buclã închisã? Se deconecteazã conectorul senzorului de O2 încãlzit ºi scurtcircuitaþi la masã terminalul 4 al senzorului de O2 încãlzit. Este tensiunea senzorului de O2 încãlzit sub valorea specificatã ºi indicã scanner-ul cã tensiunea la încãlzirea senzorului de O2 este între limitele specificate? Se verificã conectorul senzorului de O2 încãlzit pentru terminalele defecte sau conexiunile slabe ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este necesarã? 1. Se pune contactul pe poziþia ON. 2. Se înlocuieºte firul de ºtrap. 3. Folosind volmetrul digital mãsuraþi tensiunea dintre terminalul 3 al circuitului de semnal al senzorului de O2 încãlzit ºi masã. Tensiunea mãsuratã a senzorului de O2 încãlzit este peste valorile specificate? Tensiunea mãsuratã a senzorului de O2 încãlzit este sub valorile specificate? Se verificã terminalul 4 al circuitul de masã al senzorului de oxigen încãlzit sã nu fie deteriorat sau pentru o conexiune slabã ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este necesarã? Se verificã terminalul 3 al circuitului de semnal al senzorului de O2 încãlzit pentru o întrerupere sau pentru o conexiune slabã ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este necesarã? 1. Dacã este deconectat, se conecteazã conectorul senzorului de O2 încãlzit. 2. Folosind scanner-ul se ºterg CD. 3. Se porneºte motorul la ralanti pânã ajunge la temperatura optimã. 4. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile de apariþie a CD conform specificaþiilor tehnice. Indicã scanner-ul cã diagnosticarea a fost realizatã cu succes? Valori Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD”

Mergi la Pasul 2

2

80°C 1.200 rpm

Mergi la Pasul 3

Mergi la Pasul 4

3

Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 4

4

0,5V -

Mergi la Pasul 5

Mergi la Pasul 6

5

Mergi la Pasul 12

Mergi la Pasul 9

6

0,6V 0,3V

Mergi la Pasul 10 Mergi la Pasul 11

Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 8

7

8

-

Mergi la Pasul 12

Mergi la Pasul 8

11

Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 8

10

-

Mergi la Pasul 13

Mergi la Pasul 2

DAEWOO M-198 BL2

1F - 98 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P0140 - Senzor oxigen încãlzit, defect (Continuare)
Pas 1. 2. 3. 4. Acþiune Se pune contactul pe poziþia LOCK. Se înlocuieºte senzorul de O2 încãlzit. Se efectueazã un test de drum cu vehiculul. Se verificã performanþele sistemului de diagnosticare. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se înlocuieºte modulul ECM. 3. Se efectueazã un test de drum cu vehiculul. 4. Se verificã performanþele sistemului de diagnosticare. Reparaþia este completã? Se verificã dacã au mai apãrut alte defecte. Sunt afiºate alte defecte care nu au fost diagnosticate? Valori Da Nu

11

Mergi la Pasul 15

-

12

Mergi la Pasul 15 Mergi la Tabelul de diagnosticare

-

13

-

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 99

BLANK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 100 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor Senzor O2 încãlzit

Releu principal

Masã

Tensiune micã

Tensiune mare

ECM

M5A11F17

CD P0141 - CIRCUIT ÎNCÃLZIRE SENZOR OXIGEN ÎNCÃLZIT, DEFECT
Descriere circuit Modulul ECM furnizeazã o tensiune de aproximativ 450mV între terminalele 76 ºi 16. Tensiunea senzorului de oxigen (O2) variazã între valorile de 1V pentru amestec bogat pânã la 100mV pentru amestec sãrac. Senzorul O2 se comportã ca un circuit deschis ºi nu produce tensiune când este mai jos de 350°C (600°F). Un circuit întrerupt al senzorului O2 sau un senzor rece cauzeazã o funcþionare în buclã închisã. Condiþii de apariþie a CD D Scurtcircuit la firul de la baterie sau la masã în circuitul de alimentare al senzorului încãlzit de O2. D Circuitul de alimentare al senzorului de oxigen încãlzit este întrerupt. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Modificarea emisiilor. D „Activat" dupã douã drumuri efectuate cu defectul existent. D „Dezactivat" dupã un drum cu un defect temporar. D Lampa MIL se aprinde la detectarea defectului dupã trei drumuri consecutive. D Dacã va apãrea de trei ori consecutiv, CD va fi memorat ca un cod istoric (CD va fi activat dupã a doua apariþie). D Se memoreazã date în memoria Freeze Frame dupã trei drumuri consecutive cu defect (dacã este golitã). Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului, dacã nu s-a înregistrat nici un defect. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect pot fi ºterse cu ajutorul scanner-ului. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare D Tensiunea normalã indicatã de scanner variazã între 0,1 ºi 0,9V la funcþionare în buclã închisã. D Se inspecteazã firul senzorului de O2. Senzorul de O2 poate fi poziþionat incorect ºi poate face contact cu galeria de evacuare. D Se verificã existenþa unei legãturi la masã slabã între senzorul O2 ºi ECM. D Se efectueazã un test la injector pentru a verifica dacã injectorul alimenteazã cu mai puþinã benzinã din cauza amestecului sãrac. D Pierderile de vacuum conduc la un amestec sãrac. D Neetanºarea la garnitura galeriei de evacuare duce la pãtrunderea aerului din exterior.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 101 CD P0141 - Circuit încãlzire senzor oxigen încãlzit, defect
Pas 1 Acþiune Se verificã performanþele sistemului EOBD. Performanþele au fost verificate? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se deconecteazã conectorul senzorului de O2 încãlzit ºi conectorul modulului ECM. 3. Se verificã caloriferul senzorului de O2 între terminalul 4 al conectorului senzorului de O2 încãlzit ºi terminalul 35 al conectorului modulului ECM pentru un scurtcircuit la masã. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se reparã legãtura la terminalul conectorului unde este nevoie. 2. Se ºterge CD din istoria ECM. 3. Se efectueazã un test de drum cu vehiculul. 4. Se verificã performanþele sistemului de diagnosticare. Reparaþia este completã? 1. 2. 3. 4. Se pune contactul pe poziþia LOCK. Se înlocuieºte senzorul de O2 încãlzit. Se efectueazã un test de drum cu vehiculul. Se verificã performanþele sistemului de diagnosticare. Reparaþia este completã? Valori Mergi la Pasul 2 Da NU Mergi la „Verificare sistem EOBD”

2

-

Mergi la Pasul 3

Mergi la Pasul 4

3

Sistemul este OK

-

4

Mergi la Pasul 6 Mergi la Tabelul de diagnosticare

-

5

Se verificã dacã au mai apãrut alte defecte. Sunt afiºate alte defecte care nu au fost diagnosticate?

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 102 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

CD P0171 - NIVEL AMESTEC COMBUSTIBIL, AMESTEC SÃRAC
Descriere circuit Pentru a asigura soluþia optimã pentru manevrabilitate ºi un consum economic de combustibil este utilizat sistemul de monitorizare a amestecului de combustibil ºi aer, sistem care funcþioneazã în buclã închisã. În buclã închisã, modulul ECM monitorizeazã tensiunea de semnal a senzorului de O2 ºi ajusteazã alimentarea cu combustibil pe baza semnalului de tensiune. Modificarea alimentãrii cu combustibil va fi indicatã pe termen lung ºi scurt de valorile de preparare a amestecului care pot fi monitorizate cu ajutorul scanner-ului. Valorile amestecului ideal de combustibil sunt în jurul a 128 (0%). Dacã semnalul senzorului de O2 indicã condiþii de amestec sãrac, modulul ECM va comanda alimentarea suplimentarã cu combustibil, valorile amestecului vor fi mai mari decât 128 (de la 0% la 100%). Dacã amestecul va fi bogat, valorile amestecului vor fi mai mici decât 128 (de la 0% la -100%), aceste indicaþii vor determina modulul ECM sã reducã alimentarea cu combustibil. Dacã gazele de evacuare sunt în exces datoritã unui amestec bogat sau sãrac, apare CD. Condiþii de apariþie a CD D Codurile de defect P0106, P0107, P0108, P0112, P0113, P0117, P0118, P0122, P0123, P0125, P0131, P0132, P0133, P0134, P0137, P0138, P0140, P0141, P1167, P1171, P0201, P0202, P0203, P0204, P0300, P0336, P0337, P0341, P0342, P0402, P0404, P1404, P0405, P0406, P0443, P0506 ºi P0507 nu apar. D Media valorilor amestecului pe termen scurt este mai mare sau egalã cu 120. D Clapeta de acceleraþie este deschisã mai puþin de 95%. D Turaþia motorului este între 700 ºi 6000 rpm. D Presiunea barometricã este mai mare de 92,0 kPa (10,4 psi). D Temperatura lichidului de rãcire este între 80°C (176°F) ºi 115°C (239°F). D Presiunea absolutã în galeria de admisie este mai mare de 90 kPa (10,2 psi). D Sistemul funcþioneazã în buclã închisã. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Modificarea emisiilor. D „Activat" dupã douã drumuri efectuate cu defectul existent. D „Dezactivat" dupã un drum cu un defect temporar. D Lampa MIL se aprinde la detectarea defectului dupã trei drumuri consecutive. D Dacã va apãrea de trei ori consecutiv, CD va fi memorat ca un cod istoric (CD va fi activat dupã a doua apariþie). D Se memoreazã date în memoria Freeze Frame dupã trei drumuri consecutive cu defect (dacã este golitã). Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului, dacã nu s-a înregistrat nici un defect. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect pot fi ºterse cu ajutorul scanner-ului. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Important: Dupã reparaþie, folosiþi funcþia de resetare a amestecului, Fuel Trim Reset, pentru a reseta amestecul pe termen lung la valoarea de 128 (0%). D Presiunea combustibilului - Sistemul va fi sãrac dacã presiunea va fi micã. Poate fi necesarã monitorizarea presiunii de combustibil în timp ce vehiculul ruleazã la diferite viteze ºi confirmarea încãrcãrii motorului. D Senzorul MAP - O ieºire determinã modulul ECM sã sesizeze o presiune în galeria de admisie mai micã decât presiunea normalã (vacuum mare), care poate conduce la un amestec sãrac. Deconectând conectorul senzorului MAP se va permite modulului ECM sã substituie o valoare fixã (implicitã) pentru senzorul MAP. Dacã condiþiile de amestec sãrac au dispãrut când senzorul este deconectat, se înlocuieºte senzorul cu un senzor bun ºi reverificã. D Combustibilul contaminat cu apa, chiar ºi în cantitãþi mici, în zona sorbului pompei de benzinã poate fi livrat cãtre injector. Apa cauzeazã un amestec sãrac la ieºirea din pompã ºi poate duce la apariþia CD P0171. Se verificã conexiunile conectorilor modulului ECM, a senzorilor O2 sau MAP sã nu fie slabe. Se inspecteazã conectorii pentru urmãtoarele condiþii: D Terminale rupte D Conexiune necorespunzãtoare D Clipsuri deteriorate D Conexiuni slabe fir-terminal Se inspecteazã cablajul dacã este distrus. Dacã este OK cablajul, se observã valoarea mãsuratã la senzorul de O2 afiºatã de scanner în timp ce miºcaþi conectorii ºi cablajul conectat la cablajul motor. O modificare a valorii afiºate va indica locul defectului. Se verificã supapa servofrânei pentru posibile pierderi.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 103 CD P0171 - Nivel amestec combustibil, amestec sãrac
Pas 1 Acþiune Se verificã performanþele sistemului diagnosticare EOBD. Verficarea sistemului este completã? de Mergi la Pasul 2 Mergi la Tabelul de diagnosticare Valori Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD”

2

1. Se instaleazã scanner-ul la conectorul DLC. 2. Se pune contactul pe poziþia ON. Indicã oricare componentã apariþia codurilor de defect? Cu motorul pornit, se lasã vehiculul sã funcþioneze pânã când este indicat faptul cã sistemul de control al amestecului funcþioneazã în buclã închisã. Este valoarea amestecului mai micã decât valorile specificate? 1. Se pune contactul pe poziþia ON, cu motorul oprit. 2. Se revãd datele afiºate prin funcþia Freeze Frame ºi se noteazã parametri. 3. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile funcþiei Freeze Frame ºi în condiþiile de apariþie a codului de defect conform notiþelor de la pasul de mai sus. Valoarea amestecului de combustibil este sub valoarea specificatã în condiþiile de funcþionare date? Se verificã vizual ºi fizic componentele: D Furtunurile de vacuum sunt crãpate, rãsucite sau colierele sunt necorespunzãtoare. D Separator ulei/aer - montare corespunzãtoare. D Sistemul de evacuare se verificã pentru coroziune, pierderi prin neetanºare sau absenþa unor componente ale sistemului de evacuare. D Senzorul de O2 va fi montat astfel încât cablajul sã nu atingã galeria de admisie sau motorul. D Se verificã combustibilul pentru o cantitate excesivã de apã, alcool, sau alte substanþe contaminante. D Masa senzorului ºi a ECM sunt curate, strânse, ºi poziþionate corespunzãtor. Este necesarã reparaþia dupã verificarea efectuatã? 1. Se deconecteazã conectorul electric al senzorului MAP. 2. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în buclã închisã monitorizând valorile amestecului de combustibil. Valorile amestecului de combustibil sunt mai mici decât valorile specificate? 1. Se reparã defecþiunile apãrute la pasul 5. 2. Se verificã valorile amestecului de combustibil în timp ce motorul funcþioneazã. Valorile amestecului de combustibil sunt mai mici decât valorile specificate? Condiþia de amestec sãrac nu este prezentã. Existã probleme de manevrabilitate a vehiculului?

-

Mergi la Pasul 3

3

-22%

Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 5

4

-22%

Mergi la Pasul 16

Mergi la Pasul 5

5

-

Mergi la Pasul 7

Mergi la Pasul 6

6

-22%

Mergi la Pasul 15

Mergi la Pasul 9

7

-22% -

Mergi la Pasul 8 Mergi la „Simptome diagnosticare”

Mergi la Pasul 9

8

Mergi la Pasul 16

DAEWOO M-198 BL2

1F - 104 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P0171, Nivel amestec combustibil, amestec sãrac (Continuare)
Pas Acþiune 1. Se inspecteazã vizual ºi fizic urmãtoarele componente pentru pierderi de vacuum: D Galeria de admisie. D Corpul clapetei. D O-ring injector. 2. Înlãturaþi pierderile gãsite dacã este cazul. Reparaþia este completã? Se lasã motorul sã meargã la ralanti. Valorile IAC sunt mai mari decât valorile specificate? Se verificã combustibilul pentru o cantitate excesivã de apã, alcool, sau alte substanþe contaminante ºi eliminaþi pe cât posibil substanþele contaminante. Reparaþia este completã? Se verificã supapa IAC. Vezi CD P0506 - Turaþia la ralanti este mai micã decât turaþia normalã sau CD P0507 - Turaþia la ralanti este mai mare decât turaþia normalã în acest capitol ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? 1. Se conecteazã un manometru la sistemul de alimentare cu combustibil. 2. Se pune contactul pe poziþia OFF pentru cel puþin 10 secunde. 3. Se pune contactul pe poziþia ON, cu motorul oprit. Pompa de benzinã va funcþiona aproximativ 2-3 secunde. Poate fi necesar sã repetaþi aceastã operaþie (se pune contactul pe poziþia ON pentru 2-3 secunde) de mai multe ori pentru a obþine presiunea maximã a combustibilului în sistemul de alimentare. 4. Se noteazã presiunea de combustibil cu pompa pornitã. Presiunea trebuie sã fie între valorile specificate. Când pompa se opreºte, presiunea combustibilului va scãdea uºor. Are presiunea combustibilului valoare stabilã ºi este menþinutã astfel? 1. Se porneºte motorul ºi lãsati-l sã funcþioneze la ralanti la temperatura normalã de funcþionare. 2. Presiunea combustibilului notatã la pasul de mai sus trebuie sã corespundã valorii indicate. Corespunde presiunea valorii indicate? Se înlocuieºte senzorul MAP. Este reparaþia completã? 1. Folosind scanner-ul se ºterg CD. 2. Se porneºte motorul ºi lãsati-l sã funcþioneze la ralanti la temperatura normalã de funcþionare. 3. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat în explicaþii. Indicã scanner-ul cã acest defect a fost constatat ºi remediat? Se verificã dacã au mai apãrut alte defecte. Sunt afiºate alte defecte care nu au fost diagnosticate? Valori Da Nu

9

-

Mergi la Pasul 16 5 Mergi la Pasul 16 Mergi la Pasul 11

Mergi la Pasul 16 Mergi la Pasul 12

10

11

Mergi la Pasul 13

12

Mergi la Pasul 16 Mergi la Pasul 13

13

380 KPa (55 psi)

Mergi la Pasul 14

Mergi la „Diagnosticare sistem alimentare combustibil" Mergi la „Diagnosticare sistem alimentare combustibil" -

14

21-69 KPa (3-10 psi) -

Mergi la „Test injectoare” Mergi la Pasul 16

15

16

-

Mergi la Pasul 17 Mergi la Tabelul de diagnosticare

Mergi la Pasul 2

17

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 105

CD P0172 - NIVEL AMESTEC COMBUSTIBIL, AMESTEC BOGAT
Descriere sistem Pentru a asigura soluþia optimã pentru manevrabilitate ºi un consum economic de combustibil este utilizat sistemul de monitorizare a amestecului de combustibil ºi aer, sistem care funcþioneazã în buclã închisã. În buclã închisã modulul ECM monitorizeazã tensiunea de semnal a senzorului de O2 ºi ajusteazã alimentarea cu combustibil pe baza semnalului de tensiune. Modificarea alimentãrii cu combustibil va fi indicatã pe termen lung ºi scurt de valorile de preparare a amestecului care pot fi monitorizate cu ajutorul scanner-ului. Valorile amestecului ideal de combustibil sunt în jurul a 128 (0%). Dacã semnalul senzorului de O2 indicã condiþii de amestec sãrac, modulul ECM va comanda alimentarea suplimentarã cu combustibil, valorile amestecului vor fi mai mari decât 128 (de la 0% la 100%). Dacã amestecul va fi bogat, valorile amestecului vor fi mai mici decât 128 (de la 0% la -100%), aceste indicaþii vor determina modulul ECM sã reducã alimentarea cu combustibil. Dacã gazele de evacuare sunt în exces datoritã unui amestec bogat sau sãrac, apare CD. Condiþii de apariþie a CD D Nu se efectueazã alte teste. D Codurile de defect P0106, P0107, P0108, P0112, P0113, P0117, P0118, P0122, P0123, P0131, P0132, P0133, P0134, P0137, P0138, P1167, P1171, P0300, P0336, P0337, P0341, P0342, P0402, P0404, P1404, P0405, P0406, P0443, P0506 ºi P0507 nu apar. D Media valorilor amestecului pe termen scurt este mai mare sau egalã cu 120. D Clapeta de acceleraþie este deschisã mai puþin de 95%. D Turaþia motorului este între 700 ºi 6000 rpm. D Presiunea barometricã este mai mare de 92,0 kPa (10,4 psi). D Temperatura lichidului de rãcire este între 80°C (176°F) ºi 115°C (239°F). D Presiunea absolutã în galeria de admisie este mai mare de 70 kPa (10,2 psi). D Sistemul funcþioneazã în buclã închisã. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Modificarea emisiilor. D „Activat" dupã douã drumuri efectuate cu defectul existent. D „Dezactivat" dupã un drum cu un defect temporar. D Lampa MIL se aprinde la detectarea defectului dupã trei drumuri consecutive. D Dacã va apãrea de trei ori consecutiv, CD va fi memorat ca un cod istoric (CD va fi activat dupã a doua apariþie). D Se memoreazã date în memoria Freeze Frame dupã trei drumuri consecutive cu defect (dacã este golitã). Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului, dacã nu s-a înregistrat nici un defect. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect pot fi ºterse cu ajutorul scanner-ului. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Important: Dupã reparaþie, folosiþi funcþia de resetare a amestecului, Fuel Trim Reset, pentru a reseta amestecul pe termen lung la 128 (0%). Se verificã conexiunile conectorilor modulului ECM, a senzorilor O2 sau MAP sã nu fie slabe. Se inspecteazã conectorii pentru urmãtoarele condiþii: D Terminale rupte. D Conexiuni necorespunzãtoare. D Clipsuri deteriorate. D Conexiuni slabe fir-terminal. Se inspecteazã cablajul dacã este distrus. Dacã este OK cablajul, se observã valoarea mãsuratã la senzorul de O2 afiºatã de scanner în timp ce miºcaþi conectorii ºi cablajul conectat la cablajul motor. O modificare a valorii afiºate va indica locul defectului. Dacã CD P1404 apare în continuare se verificã circuitul de referinþã de 5V pentru un scurtcircuit la tensiune. Se verificã pentru un sistem de evacuare înfundat. O scurtcircuitare a circuitului de referinþã de 5V poate cauza apariþia codului de defect P0172. Se verificã senzorii de referinþã de 5V pentru o citire anormalã.

DAEWOO M-198 BL2

1F - 106 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P0172 - Nivel amestec combustibil, amestec bogat
Pas 1 Acþiune Se verificã performanþele sistemului diagnosticare EOBD. Verficarea sistemului este completã? de Mergi la Pasul 2 Mergi la Tabelul de diagnosticare Valori Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD”

2

Se instaleazã scanner-ul la DLC. Se pune contactul pe poziþia ON. Indicã oricare componentã apariþia codurilor de defect? 1. Cu motorul pornit, se lasã vehiculul sã funcþioneze pânã când este indicat faptul cã sistemul funcþioneazã în buclã închisã. Este valoarea amestecului mai mare decât valorile specificate? 1. Se pune contactul pe poziþia ON, cu motorul oprit. 2. Se revãd datele afiºate prin funcþia Freeze Frame ºi se noteazã parametri. 3. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile funcþiei Freeze Frame ºi în condiþiile de apariþie a codului de defect conform notiþelor de la pasul de mai sus. Valoarea amestecului de combustibil este peste valoarea specificatã în condiþiile de funcþionare date? Se verificã vizual ºi fizic dacã filtrul de aer este curat sau montat necorespunzãtor ºi se fac reparaþii dacã este nevoie. Reparaþia este completã? Se verificã vizual ºi fizic sistemul de admisie al aerului pentru o defecþiune sau resticþionare ºi se fac reparaþiile dacã este nevoie. Reparaþia este completã? Se inspecteazã intrarea din corpul clapetei dacã este deterioratã sau dacã existã corpuri strãine care o pot obstrucþiona parþial ºi se fac reparaþiile dacã este nevoie. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul pe poziþia OFF. 2. Se inspecteazã orificiul clapetei, talerul clapetei ºi canalizaþia IAC pentru obstrucþionarea cu corpuri strãine ºi se fac reparaþii dacã este nevoie. Reparaþia este completã? Se porneºte motorul cu schimbãtorul în poziþia neutral ºi cu A/C oprit ºi notaþi calitãþile la ralanti. Aþi gãsit ralantiul ca fiind mic sau instabil? Se lasã motorul sã funcþioneze la ralanti. Sunt valorile IAC sub valoarea specificatã? 1. Se pune contactul pe poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul electric al senzorului MAP. 3. Se porneºte motorul. 4. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în buclã închisã ºi monitorizaþi valorile amestecului de combustibil. Valorile amestecului de combustibil sunt în creºtere faþã de valorile specificate?

-

Mergi la Pasul 3

3

30%

Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 5

4

30% -

Mergi la Pasul 21

Mergi la Pasul 5

5

Mergi la Pasul 21 Mergi la Pasul 21

Mergi la Pasul 6

6

Mergi la Pasul 7

7

Mergi la Pasul 21 Mergi la Pasul 8

8

Mergi la Pasul 21 Mergi la Pasul 9

9 10

Mergi la Pasul 10 Mergi la Pasul 12

Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 11

100

11

30%

Mergi la Pasul 20

Mergi la Pasul 12

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 107 CD P0172 - Nivel amestec combustibil, amestec bogat (Continuare)
Pas Acþiune Se verificã supapa IAC. Vezi CD P0506 - Turaþia la ralanti este mai micã decât turaþia normalã sau CD P0507 - Turaþia la ralanti este mai mare decât turaþia normalã în acest capitol ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? 1. Se deconecteazã furtunul de vacuum de la regulatorul de presiune al combustibilului ºi se inspecteazãfurtunul dacã prezintã urme de combustibil. 2. Dacã existã urme de combustibil în furtunul de vacuum, se înlocuieºte regulatorul de presiune al combustibilului. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul pe poziþia ON. 2. Se apasã uºor pedala de acceleraþie. Afiºarea la senzorul TP este de tensiune minimã la închiderea clapetei ºi tensiune maximã la deschiderea maximã a clapetei de acceleraþie. 1. Se efectueazã o diagnosticare la sistemul de alimentare cu combustibil. 2. Dacã apar probleme izolate, se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? 1. Se efectueazã o diagnosticare la sistemul de control EVAP. 2. Dacã apar probleme izolate, se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? 1. Se efectueazã un test de balans la injectorul de combustibil. 2. Dacã apar probleme izolate, se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? 1. Se demonteazã senzorul de O2. 2. Se inspecteazã vizual ºi fizic senzorul de O2 pentru contaminarea cu silicon. 3. Notã: acest lucru va fi indicat de o depunere de pudrã albã depusã pe porþiunea expusã la gazele de evacuare a senzorului de O2. 4. Dacã contaminarea este prezentã la senzorul de O2, gãsiþi sursa ºi se fac reparaþiile dacã este nevoie. Reparaþia este completã? 1. Se verificã senzorul TP când montaþi ºurubul. 2. Dacã ºurubul este slãbit sau lipseºte se înlocuieºte dacã este nevoie. 3. Dacã ºurubul este OK, înlocuiþi senzorul TP. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul pe poziþia OFF. 2. Se înlocuieºte senzorul MAP. Reparaþia este completã? Valori Da Nu

12

Mergi la Pasul 21 Mergi la Pasul 13

13

-

Mergi la Pasul 21

Mergi la Pasul 14

14

Mergi la Pasul 15 Mergi la Pasul 19

15

Mergi la Pasul 21 Mergi la Pasul 16

16

Mergi la Pasul 21 Mergi la Pasul 17

17

Mergi la Pasul 21 Mergi la Pasul 18

18

Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare”

Mergi la Pasul 21

19

Mergi la Pasul 21 Mergi la Pasul 21

-

20

-

DAEWOO M-198 BL2

1F - 108 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P0172 - Nivel amestec combustibi, amestec bogat (Continuare)
Pas Acþiune 1. Folosind scanner-ul se ºterg CD. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã sã funcþioneze la ralanti la temperatura normalã de funcþionare. 3. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat în explicaþii. Indicã scanner-ul cã acest defect a fost constatat ºi remediat? Se verificã dacã au mai apãrut alte defecte. Sunt afiºate alte defecte care nu au fost diagnosticate? Valori Da Nu

21

-

Mergi la Pasul 21 Mergi la Tabelul de diagnosticare

Mergi la Pasul 2

22

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 109

BLANK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 110 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ pornire + permanent Bloc siguranþe compartiment motor

Releu pompã benzinã

ECM

Pompã de benzinã

M5A11F08

CD P1230 - RELEU POMPÃ COMBUSTIBIL, TENSIUNE MICÃ
Descriere circuit Când contactul este pus pe poziþia ON, modulul ECM va acþiona releul pompei de benzinã ºi va porni pompa de benzinã din rezervor. Pompa de benzinã va funcþiona cât timp motorul merge iar modulul ECM va primi impulsuri de referinþã pentru aprindere. Condiþii de apariþie a CD D Codurile de defect pot fi memorate dacã cheia se aflã în poziþia ON. D Existã o întrerupere sau o tensiune joasã. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va recunoaºte condiþiile de operare în timpul diagnosticãrii defectelor. Aceste informaþii vor fi memorate în memoria Freeze Frame. D Codurile de defect istorice vor fi memorate. D Ventilatorul lichidului de rãcire - porneºte Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului, dacã nu s-a înregistrat nici un defect. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect pot fi ºterse cu ajutorul scanner-ului. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Problema intermitenþei poate fi cauzatã de o conexiune slabã, sau un fir întrerupt în interiorul izolaþiei. Orice element de circuit care este reclamat va fi verificat pentru urmãtoarele condiþii. D Terminale rupte. D Conexiune necorespunzãtoare. D Clipsuri deteriorate. D Conexiune slabã la firele terminalelor. D Distrugeri fizice la firele din cablaj.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 111 CD P1230 - Releu pompã combustibil, tensiune micã
Pas 1 Acþiune Se verificã performanþele sistemului diagnosticare EOBD. Verficarea sistemului este completã? de Mergi la Pasul 2 Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare” Valori Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD”

2

1. Se pune contactul pe poziþia LOCK pentru 10 sec. 2. Se pune contactul pe poziþia ON. 3. Se ascultã dacã funcþioneazã pompa de benzinã din rezervor. Pompa de benzinã funcþioneazã? 1. Se pune contactul pe poziþia ON. 2. Se deconecteazã releul pompei de benzinã. 3. Se conecteazã lampa de control între terminalul 85 al conectorului releului pompei de benzinã ºi masã. 4. Se pune contactul pe poziþia ON. S-a aprins lampa de control? 1. Se pune contactul pe poziþia ON. 2. Se deconecteazã releul pompei de benzinã. 3. Se conecteazã lampa de control între terminalul 86 al conectorului releului pompei de benzinã ºi baterie. 4. Se pune contactul pe poziþia ON. S-a aprins lampa de control? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se conecteazã lampa de control între terminalul 30 al conectorului releului pompei de benzinã ºi masã. S-a aprins lampa de control? Se verificã pentru un scurtcircuit la masã firele dintre terminalul 87 al conectorului releului pompei de benzinã ºi conectorul pompei de benzinã. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se înlocuieºte firele dintre terminalul 87 al conectorului releului pompei de benzinã ºi terminalul 3 al conectorului pompei de benzinã. 2. Montaþi releul pompei de benzinã. 3. Se opreºte motorul pentru 10 secunde. 4. Se ºterg codurile de defect din istoria ECM. 5. Se pune contactul pe poziþia ON. Pompa de benzinã funcþioneazã? 1. Se înlocuieºte releul pompei de benzinã. 2. Se pune contactul pe poziþia OFF pentru 10 secunde. 3. Se ºterg codurile de defect din istoria ECM. 4. Se pune contactul pe poziþia ON. Pompa de benzinã funcþioneazã? Se verificã pentru un scurtcircuit la masã firele dintre terminalul 86 al conectorului releului pompei de benzinã ºi aprindere dupã ce contactul a fost pus pe ON (IGN 1). A fost gãsitã o asemenea problemã? Se verificã pentru un scurtcircuit la masã firele între terminalul 85 al conectorului releului pompei de benzinã ºi terminalul 10 al conectorului modulului ECM. A fost gãsitã o asemenea problemã?

2,55 sec

Mergi la Pasul 3

3

-

Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 10

4

-

Mergi la Pasul 5 Mergi la Pasul 6 Mergi la Pasul 7

Mergi la Pasul 9

5

Mergi la Pasul 8

6

Mergi la Pasul 8

7

-

2,55 sec

Mergi la Pasul14

8

2,55 sec

Mergi la Pasul 14

Mergi la Pasul 9

9

Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 10

10

Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 13

DAEWOO M-198 BL2

1F - 112 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P1230 - Releu pompã combustibil, tensiune micã (Continuare)
Pas Acþiune 1. Se reparã firele dintre terminalul 86 al conectorului releului pompei de benzinã ºi aprindere dupã ce contactul a fost pus pe poziþia ON (IGN1). 2. Se instaleazã releul pompei de benzinã. 3. Se pune contactul pe poziþia OFF pentru 10 secunde. 4. Se ºterge CD din istoria ECM. 5. Se pune contactul pe poziþia ON. Pompa de benzinã funcþioneazã? 1. Se reparã firele între terminalul 85 al conectorului releului pompei de benzinã ºi terminalul 10 al conectorului modulului ECM. 2. Se instaleazã releul pompei de benzinã. 3. Se pune contactul pe poziþia OFF pentru 10 secunde. 4. Se ºterge CD din istoria ECM. 5. Se pune contactul pe poziþia ON. Pompa de benzinã funcþioneazã? 1. Se înlocuieºte ECM. 2. Se pune contactul pe poziþia OFF pentru 10 secunde. 3. Se ºterge CD din istoria ECM. 4. Se pune contactul pe poziþia ON. Pompa de benzinã funcþioneazã? 1. Folosind scanner-ul se ºterg codurile de defect. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã sã funcþioneze la ralanti pânã ajunge la temperatura optimã. 3. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat în explicaþii. Indicã scanner-ul cã testul a fost efectuat? Se verificã dacã au mai apãrut alte defecte. Sunt afiºate alte defecte care nu au fost diagnosticate? Valori Da Nu

11

2,55 sec

Sistemul este OK

Mergi la Pasul 13

12

2,55 sec

Sistemul este OK

Mergi la Pasul 13

13

2,55 sec

Sistemul este OK

Mergi la Pasul 14

14

Mergi la Pasul 15 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

15

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 113

BLANK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 114 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ pornire + permanent Bloc siguranþe compartiment motor

Releu pompã benzinã

ECM

Pompã de benzinã

M5A11F08

CD P1231 - RELEU POMPÃ COMBUSTIBIL, TENSIUNE MARE
Descriere circuit Când contactul este pus pe poziþia ON, modulul ECM va acþiona releul pompei de benzinã care va porni pompa de benzinã din rezervor. Pompa de benzinã va funcþiona cât timp motorul merge iar modulul ECM va primi impulsuri de referinþã pentru aprindere. Condiþii de apariþie a CD D Codurile de defect pot fi memorate dacã cheia se aflã în poziþia ON. D Existã condiþiile unei tensiuni mari. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va recunoaºte condiþiile de operare în timpul diagnosticãrii defectelor. Aceste informaþii vor fi memorate în memoria Freeze Frame. D Codurile de defect istorice vor fi memorate. D Ventilatorul lichidului de rãcire - porneºte Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului, dacã nu s-a înregistrat nici un defect. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect pot fi ºterse cu ajutorul scanner-ului. D Se deconecteazã alimentarea bateriei ECM pentru 10 secunde. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Problema intermitenþei poate fi cauzatã de o conexiune slabã, sau un fir întrerupt în interiorul izolaþiei. Orice element de circuit care este reclamat va fi verificat pentru urmãtoarele condiþii: D Terminale rupte. D Conexiune necorespunzãtoare. D Clipsuri deteriorate. D Conexiune slabã la firele terminalelor. D Distrugeri fizice la firele din cablaj.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 115 CD P1231 - Releu pompã combustibil, tensiune mare
Pas 1 Acþiune Se verificã performanþele sistemului diagnosticare EOBD. Verficarea sistemului este completã? de Mergi la Pasul 2 Valori Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD”

2

1. Se pune contactul pe poziþia LOCK pentru 10 secunde. 2. Se pune contactul pe poziþia ON. 3. Se ascultã dacã pompa de benzinã din rezervor funcþioneazã. Funcþioneazã pompa de benzinã? Se verificã pentru un scurtcircuit la tensiunea bateriei sau tensiune joasã în fire între terminalul 87 al conectorului releului pompei de benzinã ºi conectorul 3 al pompei de benzinã. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se reparã firele între terminalul 87 al conectorului releului pompei de benzinã ºi terminalul 3 al conectorului pompei de benzinã. 2. Se instaleazã releul pompei de benzinã. 3. Se opreºte motorul pentru 10 secunde. 4. Se ºterg codurile de defect din istoria ECM. 5. Se pune contactul pe poziþia ON. Pompa de benzinã funcþioneazã? 1. Se înlocuieºte releul pompei de benzinã. 2. Se pune contactul pe poziþia OFF pentru 10 secunde. 3. Se ºterg codurile de defect din istoria ECM. 4. Se pune contactul pe poziþia ON. Pompa de benzinã funcþioneazã? Se verificã pentru un scurtcircuit la baterie firele dintre terminalul 66 al conectorului releului pompei de benzinã ºi aprindere dupã ce contactul a fost pus pe poziþia ON 1 (IGN 1). A fost gãsitã o asemenea problemã? Se verificã firele întrerupte între terminalul 85 al conectorului releului pompei de benzinã ºi terminalul 10 al conectorului modulului ECM. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se reparã firele dintre terminalul 86 al conectorului releului pompei de benzinã ºi aprindere dupã ce contactul a fost pus pe poziþia ON (IGN1). 2. Se instaleazã releul pompei de benzinã. 3. Se pune contactul pe poziþia OFF pentru 10 secunde. 4. Se ºterg codurile de defect din istoria ECM. 5. Se pune contactul pe poziþia ON. Funcþioneazã pompa de benzinã? 1. Se reparã firele între terminalul 85 al conectorului releului pompei de benzinã ºi terminalul 10 al conectorului modulului ECM. 2. Se instaleazã releul pompei de benzinã. 3. Se pune contactul pe poziþia OFF pentru 10 secunde. 4. Se ºterg codurile de defect din istoria ECM. 5. Se pune contactul pe poziþia ON. Funcþioneazã pompa de benzinã?

2,55 sec

Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare”

Mergi la Pasul 3

3

Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 5

4

-

2,55 sec

Mergi la Pasul 14

5

2,55 sec

Mergi la Pasul 11

Mergi la Pasul 6

6

Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 10 Mergi la Pasul 7

7

8

2,55 sec

Sistemul este OK

Mergi la Pasul 13

9

2,55 sec

Sistemul este OK

Mergi la Pasul 10

DAEWOO M-198 BL2

1F - 116 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P1231 - Releu pompã de benzinã, tensiune mare (Continuare)
Pas Acþiune 1. Se înlocuieºte ECM. 2. Se pune contactul pe OFF pentru 10 secunde. 3. Se ºterge CD din istoria ECM. 4. Se pune contactul pe poziþia ON. Pompa de benzinã funcþioneazã? 1. Folosind scanner-ul se ºterg codurile de defecte. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã sã funcþioneze la ralanti pânã ajunge la temperatura optimã. 3. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat în explicaþii. Indicã scanner-ul cã acest defect a fost constatat ºi remediat? Se verificã dacã au mai apãrut alte defecte. Sunt afiºate alte defecte care nu au fost diagnosticate? Valori Da Nu

10

2,55 sec

Sistemul este OK

Mergi la Pasul 11

11

-

Mergi la Pasul 12 Mergi la Tabelul de diagnosticare

Mergi la Pasul 2

12

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 117

BLANK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 118 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor Releu principal

ECM

M5A11F18

CD P0261 - CIRCUIT INJECTOR 1, TENSIUNE MICÃ
Descriere circuit Modulul ECM are trei circuite de comandã a injectoarelor, fiecare controlând câte un injector. Când circuitul de comandã se închide la masã, injectorul este activat. Modulul ECM monitorizeazã curentul la fiecare circuit. Modulul ECM mãsoarã o cãdere de tensiune pe rezistenþã ºi o controleazã. Tensiunea pe fiecare circuit de comandã este monitorizatã pentru a detecta defectul. Dacã tensiunea nu este cea doritã monitorizatã de modulul ECM apare un cod de defect. CD apare ca urmare a detectãrii unei tensiuni mici ºi/sau a unei întreruperi în circuit ºi în condiþiile unei tensiuni mari la ieºirile injectorului. Condiþii de apariþie a CD D Codurile de defect pot fi memorate dacã cheia se aflã în poziþia ON. D Tensiunea la injector nu este egalã cu tensiunea de aprindere când injectorul este oprit iar când injectorul este pornit tensiunea nu este egalã cu 0. D Tensiunea bateriei este mai micã de 9V. D Condiþiile de mai sus sunt îndeplinite timp de 5 secunde. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va recunoaºte condiþiile de operare în timpul diagnosticãrii defectelor. Aceste informaþii vor fi memorate în memoria Freeze Frame. D Un cod istoric va fi memorat. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului, dacã nu s-a înregistrat nici un defect. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect pot fi ºterse cu ajutorul scanner-ului. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Dacã circuitul de comandã al injectorului este întrerupt sau scurtcircuitat va conduce la apariþia codului de defect P0261. Va determina de asemenea absenþa aprinderii datoritã unui injector nefuncþional. Un cod de defect de absenþã a aprinderii ar trebui sã indice ce injector este defect. Corecþia pe termen lung (long term fuel trim) sau scurt (short term fuel trim) a amestecului care poate fi excesiv de mare sau micã indicã un injector defect. Vezi „testul de balans al injectorului" în acest capitol pentru a verifica injectoarele necorespunzãtoare. Rezistenþa testatã la modulul ECM a injectorului este uºor mai micã dacã este testatã direct la injector deoarece aceasta include ºi rezistenþa firelor din circuit. În mod normal valoarea este de aproximativ 13,5W.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 119 CD P0261 - Circuit injector 1, tensiune micã
Pas 1 Acþiune Se verificã performanþele sistemului diagnosticare EOBD. Verficarea sistemului este completã? Motorul porneºte? 2 1. Se instaleazã scanner-ul ºi se ºterg codurile de defect. 2. Se lasã motorul sã funcþioneze la ralanti timp de 1 minut. Mai apare codul de defect P0261? 1. Se revãd datele afiºate prin funcþia Freeze Frame cu contactul pe poziþia ON ºi motorul oprit ºi se noteazã parametri. 2. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile funcþiei Freeze Frame ºi în condiþiile de apariþie a codului de defect conform notiþelor de la pasul de mai sus. Mai apare codul de defect P0261 ? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se verificã pentru un scurtcircuit la masã circuitul dintre terminalul 1 al conectorului injectorului 1 ºi terminalul 90 al conectorului modulului ECM. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se verificã pentru un scurtcircuit la masã circuitul dintre terminalul 2 al conectorului injectorului 1 ºi borna (+) a bateriei. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se reparã firele sau terminalele conectorilor unde este nevoie. 2. Se ºterge CD din istoria ECM. 3. Se verificã performanþele sistemului de diagnosticare. Reparaþia este completã? 1. Se înlocuieºte injectorul. 2. Se ºterge CD din istoria ECM. 3. Se verificã performanþele diagnosticare. Reparaþia este completã? Mergi la Pasul 3 Mergi la Pasul 5 Mergi la Pasul 4 de Mergi la Pasul 2 Valori Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD” Mergi la „Motorul se roteºte dar nu porneºte"

3

4

Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare”

Mergi la Pasul 5

5

Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 6

6

Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 8

7

Sistemul este OK

-

8

sistemului

de

Mergi la Pasul 9 Sistemul este OK

9

1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se înlocuieºte modulul ECM. 3. Se verificã performanþele sistemului diagnosticare. Mai apare codul de defect P0261 ?

de

Mergi la Pasul 10 Mergi la Tabelul de diagnosticare

-

10

Se verificã dacã au mai apãrut alte defecte. Sunt afiºate alte defecte care nu au fost diagnosticate?

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 120 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor Releu principal

ECM

M5A11F18

CD P0262 - CIRCUIT INJECTOR 1, TENSIUNE MARE
Descriere circuit Modulul ECM are trei circuite de comandã a injectoarelor, fiecare controlând câte un injector. Când circuitul de comandã se închide la masã, injectorul este activat. Modulul ECM monitorizeazã curentul în fiecare circuit. Modulul ECM mãsoarã o cãdere de tensiune pe rezistenþã ºi o controleazã. Tensiunea pe fiecare circuit de comandã este monitorizatã pentru a detecta defectul. Dacã tensiunea nu este cea doritã monitorizatã de modulul ECM apare un cod de defect. CD apare ca urmare a detectãrii unei tensiuni mici ºi/sau a unei întreruperi în circuit ºi în condiþiile unei tensiuni mari la ieºirile injectorului. Condiþii de apariþie a CD D Codurile de defect pot fi memorate dacã cheia se aflã în poziþia ON. D Tensiunea la injector nu este egalã cu tensiunea de aprindere când injectorul este oprit iar când injectorul este pornit tensiunea nu este egalã cu 0. D Tensiunea bateriei este mai mare de 16V. D Condiþiile de mai sus sunt îndeplinite timp de 5 secunde. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va recunoaºte condiþiile de operare în timpul diagnosticãrii defectelor. Aceste informaþii vor fi memorate în memoria Freeze Frame. D Un cod istoric va fi memorat. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului, dacã nu s-a înregistrat nici un defect. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect pot fi ºterse cu ajutorul scanner-ului. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Dacã circuitul de comandã al injectorului este întrerupt sau scurtcircuitat va conduce la apariþia codului de defect P0261. Va determina de asemenea absenþa aprinderii datoritã unui injector nefuncþional. Un cod de defect de absenþã a aprinderii ar trebui sã indice ce injector este defect. Corecþia pe termen lung (long term fuel trim) sau scurt (short term fuel trim) a amestecului care poate fi excesiv de mare sau micã indicã un injectorul defect. Vezi „testul de balans al injectorului" în acest capitol pentru a verifica injectoarele necorespunzãtoare. Rezistenþa testatã la modulul ECM a injectorului este uºor mai micã dacã este testatã direct la injector deoarece aceasta include ºi rezistenþa firelor din circuit. În mod normal valoarea este de aproximativ 13,5W.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 121 CD P0262 - Circuit injector 1, tensiune mare
Pas 1 Acþiune Se verificã performanþele sistemului diagnosticare EOBD. Verficarea sistemului este completã? Motorul porneºte? 2 1. Se instaleazã scanner-ul ºi se ºterg codurile de defect. 2. Se lasã motorul sã funcþioneze la ralanti timp de 1 minut. Mai apare codul de defect P0262? 1. Se revãd datele afiºate prin funcþia Freeze Frame cu contactul pe poziþia ON ºi motorul oprit ºi se noteazã parametri. 2. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile funcþiei Freeze Frame ºi în condiþiile de apariþie a codului de defect conform notiþelor de la pasul de mai sus. Mai apare codul de defect P0262? 1. Se pune contactul pe poziþia Lock. 2. Se verificã pentru un scurtcircuit la baterie circuitul dintre între terminalul 1 al conectorului injectorului 1 ºi terminalul 90 al conectorului modulului ECM. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se pune contactul pe poziþia Lock. 2. Se verificã pentru un scurtcircuit la baterie firele între terminalul 2 al conectorului injectorului 1 ºi baterie. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se reparã firele sau terminalele conectorilor unde este nevoie. 2. Se ºterge CD din istoria ECM. 3. Se verificã performanþele sistemului de diagnosticare. Reparaþia este completã? 1. Se înlocuieºte injectorul 2. Se ºterge CD din istoria ECM. 3. Se verificã performanþele sistemului diagnosticare. Mai apare codul de defect P0262? 1. Se pune contactul pe poziþia Lock. 2. Se înlocuieºte modulul ECM. 3. Se verificã performanþele sistemului diagnosticare. Reparaþia este completã? Mergi la Pasul 3 Mergi la Pasul 5 Mergi la Pasul 4 de Mergi la Pasul 2 Valori Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD” Mergi la „Motorul se roteºte dar nu porneºte"

3

4

Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare”

Mergi la Pasul 5

5

-

Î Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 6

6

Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 8

7

Sistemul este OK

-

8

de

Mergi la Pasul 9 Sistemul este OK

9

de

Mergi la Pasul 10 Mergi la Tabelul de diagnosticare

-

10

Se verificã dacã au mai apãrut alte defecte. Sunt afiºate alte defecte care nu au fost diagnosticate?

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 122 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor Releu principal

ECM

M5A11F18

CD P0264 - CIRCUIT INJECTOR 2, TENSIUNE MICÃ
Descriere circuit Modulul ECM are trei circuite de comandã a injectoarelor, fiecare controlând câte un injector. Când circuitul de comandã se închide la masã injectorul este activat. Modulul ECM monitorizeazã curentul la fiecare circuit. Modulul ECM mãsoarã o cãdere de tensiune pe rezistenþã ºi o controleazã. Tensiunea pe fiecare circuit de comandã este monitorizatã pentru a detecta defectul. Dacã tensiunea nu este cea doritã monitorizatã de modulul ECM apare un cod de defect. CD apare ca urmare a detectãrii unei tensiuni mici ºi/sau a unei întreruperi în circuit ºi în condiþiile unei tensiuni mari la ieºirile injectorului. Condiþii de apariþie a CD D Codurile de defect pot fi memorate dacã cheia se aflã în poziþia ON. D Tensiunea la injector nu este egalã cu tensiunea de aprindere când injectorul este oprit iar când injectorul este pornit tensiunea nu este egalã cu 0. D Tensiunea bateriei este mai micã de 9V. D Condiþiile de mai sus sunt îndeplinite timp de 5 secunde. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va recunoaºte condiþiile de operare în timpul diagnosticãrii defectelor. Aceste informaþii vor fi memorate în memoria Freeze Frame. D Un cod istoric va fi memorat. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului, dacã nu s-a înregistrat nici un defect. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect pot fi ºterse cu ajutorul scanner-ului. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Dacã circuitul de comandã al injectorului este întrerupt sau scurtcircuitat va conduce la apariþia codului de defect P0264. Va determina de asemenea absenþa aprinderii datoritã unui injector nefuncþional. Un cod de defect de absenþã a aprinderii ar trebui sã indice ce injector este defect. Corecþia pe termen lung (long term fuel trim) sau scurt (short term fuel trim) a amestecului care poate fi excesiv de mare sau micã indicã un injectorul defect. Vezi „testul de balans al injectorului" în acest capitol pentru a verifica injectoarele necorespunzãtoare. Rezistenþa testatã la modulul ECM a injectorului este uºor mai micã dacã este testatã direct la injector deoarece aceasta include ºi rezistenþa firelor din circuit. În mod normal valoarea este de aproximativ 13,5W.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 123 CD P0264 - Circuit injector 2, tensiune micã
Pas 1 Acþiune Se verificã performanþele sistemului diagnosticare EOBD. Verficarea sistemului este completã? Motorul porneºte? 2 1. Se instaleazã scanner-ul ºi se ºterg codurile de defect. 2. Se lasã motorul sã funcþioneze la ralanti timp de 1 minut. Mai apare codul de defect P0264? 1. Se revãd datele afiºate prin funcþia Freeze Frame cu contactul pe poziþia ON ºi motorul oprit ºi se noteazã parametri. 2. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile funcþiei Freeze Frame ºi în condiþiile de apariþie a codului de defect conform notiþelor de la pasul de mai sus. Mai apare codul de defect P0264? 1. Se pune contactul pe pozþia LOCK. 2. Se verificã pentru un scurtcircuit la masã circuitul dintre terminalul 1 al conectorului injectorului 2 ºi terminalul 58 al conectorului modulului ECM. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se pune contactul pe pozþia LOCK. 2. Se verificã pentru un scurtcircuit la masã circuitul dintre terminalul 2 al conectorului injectorului 2 baterie. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se reparã firele sau terminalele conectorilor unde este nevoie. 2. Se ºterge CD din istoria ECM. 3. Se verificã performanþele sistemului de diagnosticare. Reparaþia este completã? 1. Se înlocuieºte injectorul. 2. Se ºterge CD din istoria ECM. 3. Se verificã performanþele sistemului diagnosticare. Mai apare codul de defect P0264? 1. Se pune contactul pe pozþia LOCK. 2. Se înlocuieºte modulul ECM. 3. Se verificã performanþele sistemului diagnosticare. Reparaþia este completã? Mergi la Pasul 3 Mergi la Pasul 5 Mergi la Pasul 4 de Mergi la Pasul 2 Valori Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD” Mergi la „Motorul se roteºte dar nu porneºte"

3

4

Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare”

Mergi la Pasul 5

5

Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 6

6

Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 8

7

Sistemul este OK

-

8

de

Mergi la Pasul 9 Sistemul este OK

9

de

Mergi la Pasul 10 Mergi la Tabelul de diagnosticare

-

10

Se verificã dacã au mai apãrut alte defecte. Sunt afiºate alte defecte care nu au fost diagnosticate?

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 124 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor

ECM

M5A11F18

CD P0265 - CIRCUIT INJECTOR 2, TENSIUNE MARE
Descriere circuit Modulul ECM are trei circuite de comandã a injectoarelor, fiecare controlând câte un injector. Când circuitul de comandã se închide la masã injectorul este activat. Modulul ECM monitorizeazã curentul la fiecare circuit. Modulul ECM mãsoarã o cãdere de tensiune pe rezistenþã ºi o controleazã. Tensiunea pe fiecare circuit de comandã este monitorizatã pentru a detecta defectul. Dacã tensiunea nu este cea doritã monitorizatã de modulul ECM apare un cod de defect. CD apare ca urmare a detectãrii unei tensiuni mici ºi/sau a unei întreruperi în circuit ºi în condiþiile unei tensiuni mari la ieºirile injectorului. Condiþii de apariþie a CD D Codurile de defect pot fi memorate dacã cheia se aflã în poziþia ON. D Tensiunea la injector nu este egalã cu tensiunea de aprindere când injectorul este oprit iar când injectorul este pornit tensiunea nu este egalã cu 0. D Tensiunea bateriei este mai mare de 16V. D Condiþiile de mai sus sunt îndeplinite timp de 5 secunde. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va recunoaºte condiþiile de operare în timpul diagnosticãrii defectelor. Aceste informaþii vor fi memorate în memoria Freeze Frame. D Un cod istoric va fi memorat. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului, dacã nu s-a înregistrat nici un defect. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect pot fi ºterse cu ajutorul scanner-ului. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Dacã circuitul de comandã al injectorului este întrerupt sau scurtcircuitat va conduce la apariþia codului de defect P0265. Va determina de asemenea absenþa aprinderii datoritã unui injector nefuncþional. Un cod de defect de absenþã a aprinderii ar trebui sã indice ce injector este defect. Corecþia pe termen lung (long term fuel trim) sau scurt (short term fuel trim) a amestecului care poate fi excesiv de mare sau micã indicã un injectorul defect. Vezi „testul de balans al injectorului" în acest capitol pentru a verifica injectoarele necorespunzãtoare. Rezistenþa testatã la modulul ECM a injectorului este uºor mai micã dacã este testatã direct la injector deoarece aceasta include ºi rezistenþa firelor din circuit. În mod normal valoarea este de aproximativ 13,5W.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 125 CD P0265 - Circuit injector 2, tensiune mare
Pas 1 Acþiune Se verificã performanþele sistemului diagnosticare EOBD. Verficarea sistemului este completã? Motorul porneºte? 2 1. Se instaleazã scanner-ul ºi se ºterg codurile de defect. 2. Se lasã motorul sã funcþioneze la ralanti timp de 1 minut. Mai apare codul de defect P0265? 1. Se revãd datele afiºate prin funcþia Freeze Frame cu contactul pe poziþia ON ºi motorul oprit ºi se noteazã parametri. 2. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile funcþiei Freeze Frame ºi în condiþiile de apariþie a codului de defect conform notiþelor de la pasul de mai sus. Mai apare codul de defect P0265? 1. Se pune contactul pe poziþia Lock. 2. Se verificã pentru un scurtcircuit la baterie circuitul dintre terminalul 2 al conectorului injectorului 2 ºi terminalul 58 al conectorului modulului ECM. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se pune contactul pe poziþia Lock. 2. Se verificã pentru un scurtcircuit la baterie circuitul dintre terminalul 2 al conectorului injectorului 2 ºi baterie. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se reparã firele sau terminalele conectorilor unde este nevoie. 2. Se ºterge CD din istoria ECM. 3. Se verificã performanþele sistemului de diagnosticare. Reparaþia este completã? 1. Se înlocuieºte injectorul. 2. Se ºterge CD din istoria ECM. 3. Se verificã performanþele sistemului diagnosticare. Mai apare codul de defect P0265? 1. Se pune contactul pe poziþia Lock. 2. Se înlocuieºte modulul ECM. 3. Se verificã performanþele sistemului diagnosticare. Reparaþia este completã? Mergi la Pasul 3 Mergi la Pasul 5 Mergi la Pasul 4 de Mergi la Pasul 2 Valori Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD” Mergi la „Motorul se roteºte dar nu porneºte"

3

4

Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare”

Mergi la Pasul 5

5

Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 6

6

Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 8

7

Sistemul este OK

-

8

de

Mergi la Pasul 9 Sistemul este OK

9

de

Mergi la Pasul 10 Mergi la Tabelul de diagnosticare

-

10

Se verificã dacã au mai apãrut alte defecte. Sunt afiºate alte defecte care nu au fost diagnosticate?

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 126 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor

Releu principal

ECM

M5A11F18

CD P0267 - CIRCUIT INJECTOR 3, TENSIUNE MICÃ
Descriere circuit Modulul ECM are trei circuite de comandã a injectoarelor, fiecare controlând câte un injector. Când circuitul de comandã se închide la masã injectorul este activat. Modulul ECM monitorizeazã curentul la fiecare circuit. Modulul ECM mãsoarã o cãdere de tensiune pe rezistenþã ºi o controleazã. Tensiunea pe fiecare circuit de comandã este monitorizatã pentru a detecta defectul. Dacã tensiunea nu este cea doritã monitorizatã de modulul ECM apare un cod de defect. CD apare ca urmare a detectãrii unei tensiuni mici ºi/sau a unei întreruperi în circuit ºi în condiþiile unei tensiuni mari la ieºirile injectorului. Condiþii de apariþie a CD D Codurile de defect pot fi memorate dacã cheia se aflã în poziþia ON. D Tensiunea la injector nu este egalã cu tensiunea de aprindere când injectorul este oprit iar când injectorul este pornit tensiunea nu este egalã cu 0. D Tensiunea bateriei este mai micã de 9V. D Condiþiile de mai sus sunt îndeplinite timp de 5 secunde. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va recunoaºte condiþiile de operare în timpul diagnosticãrii defectelor. Aceste informaþii vor fi memorate în memoria Freeze Frame. D Un cod istoric va fi memorat. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului, dacã nu s-a înregistrat nici un defect. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect pot fi ºterse cu ajutorul scanner-ului. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Dacã circuitul de comandã al injectorului este întrerupt sau scurtcircuitat va conduce la apariþia codului de defect P0267. Va determina de asemenea absenþa aprinderii datoritã unui injector nefuncþional. Un cod de defect de absenþã a aprinderii ar trebui sã indice ce injector este defect. Corecþia pe termen lung (long term fuel trim) sau scurt (short term fuel trim) a amestecului care poate fi excesiv de mare sau micã indicã un injectorul defect. Vezi „testul de balans al injectorului" în acest capitol pentru a verifica injectoarele necorespunzãtoare. Rezistenþa testatã la modulul ECM a injectorului este uºor mai micã dacã este testatã direct la injector deoarece aceasta include ºi rezistenþa firelor din circuit. În mod normal valoarea este de aproximativ 13,5W.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 127 CD P0267 - Circuit injector 3, tensiune micã
Pas 1 Acþiune Se verificã performanþele sistemului diagnosticare EOBD. Verficarea sistemului este completã? Motorul porneºte? 2 1. Se instaleazã scanner-ul ºi se ºterg codurile de defect. 2. Se lasã motorul sã funcþioneze la ralanti timp de 1 minut. Mai apare codul de defect P0267? 1. Se revãd datele afiºate prin funcþia Freeze Frame cu contactul pe poziþia ON ºi motorul oprit ºi se noteazã parametrii. 2. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile funcþiei Freeze Frame ºi în condiþiile de apariþie a codului de defect conform notiþelor de la pasul de mai sus. Mai apare codul de defect P0267? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se verificã pentru un scurtcircuit la masã circuitul dintre terminalul 1 al conectorului injectorului 3 ºi terminalul 89 al conectorului modulului ECM. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se verificã pentru un scurtcircuit la masã circuitul dintre terminalul 2 al conectorului injectorului 3 ºi baterie. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se reparã firele sau terminalele conectorilor unde este nevoie. 2. Se ºterge CD din istoria ECM. 3. Se verificã performanþele sistemului de diagnosticare. Reparaþia este completã? 1. Se înlocuieºte injectorul. 2. Se ºterge CD din istoria ECM. 3. Se verificã performanþele sistemului diagnosticare. Mai apare codul de defect P0267? 1. Se pune contactul pe poziþia LOCK. 2. Se înlocuieºte modulul ECM. 3. Se verificã performanþele sistemului diagnosticare. Reparaþia este completã? Mergi la Pasul 3 Mergi la Pasul 5 Mergi la Pasul 4 de Mergi la Pasul 2 Valori Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD” Mergi la „Motorul se roteºte dar nu porneºte"

3

4

Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare”

Mergi la Pasul 5

5

Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 6

6

Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 8

7

Sistemul este OK

-

8

de

Mergi la Pasul 9 Sistemul este OK

9

de

Mergi la Pasul 10 Mergi la Tabelul de diagnosticare

-

10

Se verificã dacã au mai apãrut alte defecte. Sunt afiºate alte defecte care nu au fost diagnosticate?

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 128 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor Releu principal

ECM

M5A11F18

CD P0268 - CIRCUIT INJECTOR 3, TENSIUNE MARE
Descriere circuit Modulul ECM are trei circuite de comandã a injectoarelor, fiecare controlând câte un injector. Când circuitul de comandã se închide la masã injectorul este activat. Modulul ECM monitorizeazã curentul la fiecare circuit. Modulul ECM mãsoarã o cãdere de tensiune pe rezistenþã ºi o controleazã. Tensiunea pe fiecare circuit de comandã este monitorizatã pentru a detecta defectul. Dacã tensiunea nu este cea doritã monitorizatã de modulul ECM apare un cod de defect. CD apare ca urmare a detectãrii unei tensiuni mici ºi/sau a unei întreruperi în circuit ºi în condiþiile unei tensiuni mari la ieºirile injectorului. Condiþii de apariþie a CD D Codurile de defect pot fi memorate dacã cheia se aflã în poziþia ON. D Tensiunea la injector nu este egalã cu tensiunea de aprindere când injectorul este oprit iar când injectorul este pornit tensiunea nu este egalã cu 0. D Tensiunea bateriei este mai mare de 16V. D Condiþiile de mai sus sunt îndeplinite timp de 5 secunde. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va recunoaºte condiþiile de operare în timpul diagnosticãrii defectelor. Aceste informaþii vor fi memorate în memoria Freeze Frame. D Un cod istoric va fi memorat. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului, dacã nu s-a înregistrat nici un defect. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect pot fi ºterse cu ajutorul scanner-ului. D Se deconecteazã alimentarea bateriei ECM pentru 10 secunde. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Dacã circuitul de comandã al injectorului este întrerupt sau scurtcircuitat va conduce la apariþia codului de defect P0268. Va determina de asemenea absenþa aprinderii datoritã unui injector nefuncþional. Un cod de defect de absenþã a aprinderii ar trebui sã indice ce injector este defect. Corecþia pe termen lung (long term fuel trim) sau scurt (short term fuel trim) a amestecului care poate fi excesiv de mare sau micã indicã un injectorul defect. Vezi „testul de balans al injectorului" în acest capitol pentru a verifica injectoarele necorespunzãtoare. Rezistenþa testatã la modulul ECM a injectorului este uºor mai micã dacã este testatã direct la injector

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 129
deoarece aceasta include ºi rezistenþa firelor din circuit. În mod normal valoarea este de aproximativ 13,5W.

CD P0268 - Circuit injector 3, tensiune mare
Pas 1 Acþiune Se verificã performanþele sistemului diagnosticare EOBD. Verficarea sistemului este completã? Motorul porneºte? 2 1. Se instaleazã scanner-ul ºi se ºterg codurile de defect. 2. Se lasã motorul sã funcþioneze la ralanti timp de 1 minut. Mai apare codul de defect P0268? 1. Se revãd datele afiºate prin funcþia Freeze Frame cu contactul pe poziþia ON ºi motorul oprit ºi se noteazã parametrii. 2. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile funcþiei Freeze Frame ºi în condiþiile de apariþie a codului de defect conform notiþelor de la pasul de mai sus. Mai apare codul de defect P0268? 1. Se pune contactul pe poziþia Lock. 2. Se verificã pentru un scurtcircuit la baterie circuitul dintre terminalul 1 al conectorului injectorului 3 ºi terminalul 89 al conectorului modulului ECM. Problema a fost rezolvatã? 1. Se pune contactul pe poziþia Lock. 2. Se verificã pentru un scurtcircuit la baterie circuitul dintre terminalul 2 al conectorului injectorului 3 ºi baterie. Problema a fost rezolvatã? 1. Se reparã firele sau terminalele conectorilor unde este nevoie. 2. Se ºterg CD din istoria ECM. 3. Se verificã performanþele sistemului de diagnosticare. Reparaþia este completã? 1. Se înlocuieºte injectorul. 2. Se ºterg CD din istoria ECM. 3.Se verificã performanþele sistemului diagnosticare. Mai apare codul de defect P0268? 1. Se pune contactul pe poziþia Lock. 2. Se înlocuieºte modulul ECM. 3. Se verificã performanþele sistemului diagnosticare. Reparaþia este completã? Mergi la Pasul 3 Mergi la Pasul 5 Mergi la Pasul 4 de Mergi la Pasul 2 Valori Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD” Mergi la „Motorul se roteºte dar nu porneºte"

3

4

Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare”

Mergi la Pasul 5

5

Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 6

6

Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 8

7

Sistemul este OK

-

8

de

Mergi la Pasul 9 Sistemul este OK

9

de

Mergi la Pasul 10 Mergi la Tabelul de diagnosticare

-

10

Se verificã dacã au mai apãrut alte defecte. Sunt afiºate alte defecte care nu au fost diagnosticate?

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 130 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor

Releu principal

Bobinã aprindere

Cablu ecranat

ECM

Injector 1

Injector 2

Injector 3

M5A11F19

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 131

CD P0300 - CILINDRI, LIPSÃ SCÂNTEIE
Descriere sistem Modulul ECM monitorizeazã poziþiile arborelui cotit ºi al axului cu came pentru a detecta dacã motorul nu porneºte. ECM urmãreºte o scãdere bruscã a turaþiei arborelui cotit. Acest test va fi executat pentru fiecare 100 de rotaþii. Poate fi efectuat unul sau mai multe teste pentru a memora CD ºi a aprinde lampa MIL. În condiþiile de absenþã a aprinderii ar putea fi necesarã efectuarea mai multor teste de apariþie a CD. Absenþa aprinderii va duce la aprinderea lãmpii MIL indicând ca fiind posibilã defectarea catalizatorului. Condiþii de apariþie a CD D Pragul emisiei este de 3,0% pentru vehiculele cu cutie manualã de vitezã. D Au fost efectuate 20 de cicluri motor de la pornire. D Ambreiajul compresorului A/C nu s-a cuplat sau decuplat. D Sarcina ºi turaþia motorului se aflã în zona de detecþie de cuplu zero sau mai mare de zero. D Senzorul de poziþie al axului cu came este sincronizat. D Diagnosticarea EEGR nu este în curs de execuþie. D Nivelul de combustibil este mai mare sau egal cu 20% din capacitatea totalã a rezervorului. D DFCO inactiv. D Alimentarea cu combustibil va continua ºi la turaþie mari de 6.500 rpm pentru o cutie manualã. D Modificarea poziþiei clapetei de acceleraþie este mai micã de 3% la 125 ms. D Nu a fost înregistratã o turaþie a motorului de 7.000 rpm. D Turaþia axului cu came este normalã. D Poziþia clapetei de acceleraþie este mai micã de 4% dacã viteza vehiculului este mai mare de 10 km/h. D Turaþia motorului este între 800 ºi 4.500 rpm. D Tensiunea la baterie este între 11 ºi 16V. D Semnalul senzorului ECT este între -7°C (20°F) ºi 120°C (248°F). D Turaþia motorului este mai micã sau egalã cu 1800 rpm sau nu a fost învãþatã eroarea de sesizare a unghiului de rotire a arborelui. D Este un raport corect între impulsurile senzorului CKP ºi impulsurile senzorului CMP. D Codurile de defect P0106, P0107, P0108, P0117, P0118, P0122, P0123, P0320, P0337, P0341, P0342 ºi P0502 nu apar. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde intermitent. D Modulul ECM va recunoaºte condiþiile de operare în timpul diagnosticãrii defectelor. Aceste informaþii vor fi memorate în memoria Freeze Frame. D Un cod istoric va fi memorat. Condiþii pentru ºtergerea CD D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect pot fi ºterse cu ajutorul scanner-ului. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Un defect intermitent poate fi rezultatul unui senzor defect. Se demonteazã senzorul CKP ºi inspectaþi prin gaura de montare a senzorului sectorul dinþat. Se verificã starea inelului ºi dacã este poros. Dacã CD este intermitent vezi "Simptome diagnosticare".

CD P0300 - Cilindri, lipsã scânteie
Pas 1 Acþiune Se verificã performanþele diagnosticare EOBD. Sistemul verificat este complet? sistemului de Mergi la Pasul 2 Mergi la Tabelul de diagnosticare Valori Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD”

2

3

1. Se instaleazã scanner-ul la conectorul DLC. 2. Se pune contactul pe ON, cu motorul oprit. 3. Se verificã existenþa CD. CD P0201, P0202, P0203, P0204 apar? Se verificã vizual ºi fizic aceste performanþe. Se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se porneºte motorul ºi se lasã sã funcþioneze la ralanti. Sunt incrementate valori curente pentru absenþa aprinderii? Sunt toate valorile egale (fiecare corespunzând unui procent)?

-

Mergi la Pasul 3

Mergi la Pasul 27 Mergi la Pasul 5 Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 6 Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 4

4

5

DAEWOO M-198 BL2

1F - 132 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P0300 - Cilindri, lipsã scânteie (Continuare)
Pas Acþiune 1. Se pune contactul pe poziþia ON, cu motorul oprit. 2. Se revãd datele afiºate prin funcþia Freeze Frame cu contactul pe poziþia ON ºi motorul oprit ºi se noteazã parametrii. 3. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile Freeze Frame ºi de apariþie a codului de defect conform notiþelor de la pasul de mai sus. Sunt incrementate valori curente pentru absenþa aprinderii? 1. Se opreºte motorul. 2. Se instaleazã indicatorul de presiune la releul de combustibil. 3. Se citeºte presiunea combustibilului cu motorul pornit. Este presiunea de combustibil între valorile specificate? Se verificã dacã benzina este contaminatã. Benzina este OK? Se verificã existenþa unui defect la motor ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte benzina contaminatã. Reparaþia este completã? 1. Se opreºte motorul. 2. Se deconecteazã conectorul cablajului injectorului. 3. Se instaleazã un tester de scânteie la cilindrul 1 la fiºa bujiei. 4. Se roteºte motorul ºi se verificã prezenþa scântei. 5. Se repetã procedura ºi pentru cilindrii 2 ºi 3. Este observatã scânteia la cele 4 fiºe ale bujiilor? Se înlocuiesc fiºele dacã este cazul. Reparaþia este completã? 1. Se opreºte motorul. 2. Se deconecteazã conectorii injectoarelor de la injectoare. 3. Se verificã cablajul injectorului cu o lampã de control la cilindrii unde nu este scânteie. 4. Se porneºte motorul ºi se observã lampa de control. Se aprinde intermitent lampa de control? Se efectueazã testul de balans al injectorului. Injectorul este OK? 1. Se deconecteazã lampa de control a injectorului. 2. Cu lampa de control conectatã la masã, se verificã la terminalul 1 al conectorului cablajul injectorului la cilindrii unde lipseºte scânteia. 3. Se porneºte motorul. Se aprinde lampa de control? Se înlocuiesc injectoarele defecte. Reparaþia este completã? Se verificã la terminalele 90, 58 ºi 89 ale circuitelor de alimentare defecte pentru întrerupere sau scurtcircuit. A fost gãsitã o asemenea problemã? Valori Da Nu

6

Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare”

Mergi la Pasul 5

7

284-325 kPa (41-47 psi) -

Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 9

Mergi la „Diagnosticare sistem alimentare combustibil" Mergi la Pasul 10 -

8 9 10

Mergi la Pasul 27 Mergi la Pasul 27 -

11

-

Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 27

Mergi la Pasul 20 Mergi la Pasul 13

12

13

-

Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 9

Mergi la Pasul 15 Mergi la Pasul 16

14

15

Mergi la Pasul 17 Mergi la Pasul 27 Mergi la Pasul 19 -

16

17

Mergi la Pasul 18 Mergi la Pasul 24

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 133 CD P0300 - Cilindri, lipsã scânteie (Continuare)
Pas 18 Acþiune Se reparã întreruperea sau scurtcircuitul din circuitul de alimentare al injectorului. Reparaþia este completã? Se reparã întreruperea circuitului de alimentare dintre conectorul cablajului injectorului ºi conectorul injectorului. Reparaþia este completã? Se mãsoarã rezistenþa la fiºa de aprindere necorespunzãtoare. Este rezistenþa mai micã decât valoarea specificatã? Se inspecteazã conectorul modulului ECM ºi conexiunile. Conexiunile sunt OK? Se verificã circuitul de control al aprinderii pentru o întrerupere sau un scurtcircuit ºi se fac reparaþiile dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se reparã conectorul sau conexiunile. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul pe poziþia OFF. 2. Se înlocuieºte modulul ECM. Reparaþia este completã? Se înlocuiesc fiºele bujiilor. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte bobina de aprindere. Reparaþia este completã? 1. Folosind scanner-ul se ºterg CD. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã sã funcþioneze la ralanti pânã ajunge la temperatura normalã de funcþionare. 3. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat în explicaþii. Indicã scanner-ul cã acest defect a fost constatat ºi remediat? Se verificã dacã au mai apãrut alte defecte. Sunt afiºate alte defecte care nu au fost diagnosticate? Valori Da Nu -

Mergi la Pasul 27

19

Mergi la Pasul 27

-

20

30.000W -

Mergi la Pasul 21

Mergi la Pasul 25

21

Mergi la Pasul 22 Mergi la Pasul 27 Mergi la Pasul 27 Mergi la Pasul 27 Mergi la Pasul 27 Mergi la Pasul 27

Mergi la Pasul 23

22

Mergi la Pasul 26 Mergi la Pasul 24

23 24 25 26

27

-

Mergi la Pasul 28 Mergi la Tabelul de diagnosticare

Mergi la Pasul 2

28

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 134 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor

Releu principal

Bobinã aprindere

Cablu ecranat

ECM

Injector 1

Injector 2

Injector 3

M5A11F19

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 135

CD P0300 - CILINDRI, LIPSÃ SCÂNTEIE
Descriere sistem Modulul ECM monitorizeazã poziþiile arborelui cotit ºi al axului cu came pentru a detecta dacã motorul nu porneºte. Modulul ECM urmãreºte o scãdere bruscã a turaþiei arborelui cotit. Acest test va fi executat pentru fiecare 100 de rotaþii. Poate fi efectuat unul sau mai multe teste pentru a memora CD ºi a aprinde lampa MIL. În condiþiile de absenþã a aprinderii ar putea fi necesare efectuarea mai multor teste de apariþie a CD. Absenþa aprinderii va duce la aprinderea lãmpii MIL indicând ca fiind posibilã defectarea catalizatorului. Condiþii de apariþie a CD D Pragul emisiei este de 3,0% pentru vehiculele cu cutie manualã de vitezã ºi 3,0% pentru cutie automatã. D Au fost efectuate 20 de cicluri motor de la pornire. D Ambreiajul compresorului A/C nu s-a cuplat sau decuplat. D Sarcina ºi turaþia motorului se aflã în zona de detecþie de cuplu zero sau mai mare de zero. D Senzorul de poziþie al axului cu came este sincronizat. D Diagnosticarea EEGR nu este în curs de execuþie. D Nivelul de combustibil este mai mare sau egal cu 20% din capacitatea totalã a rezervorului. D DFCO inactiv. D Alimentarea cu combustibil va continua ºi la turaþii mari de 6.500 rpm pentru o cutie manualã ºi 6.250 rpm pentru o cutie automatã. D Transmisia automatã nu schimbã vitezele. D Modificarea poziþiei clapetei de acceleraþie este mai micã de 3% la 125 ms. D Nu a fost înregistratã o turaþie a motorului de 7.000 rpm. D Turaþia axului cu came este normalã. D Poziþia clapetei de acceleraþie este mai micã de 4% dacã viteza vehiculului este mai mare de 10 km/h. D Turaþia motorului este între 600 ºi 4.500 rpm. D Tensiunea la baterie este între 11 ºi 16 V. D Semnalul senzorului ECT este între -7°C (20°F) ºi 120°C (248°F). D Turaþia motorului este mai micã sau egalã cu 1.800 rpm sau nu a fost învãþatã eroarea de sesizare a unghiului de rotire a arborelui. D Este un raport corect între impulsurile senzorului CKP ºi impulsurile senzorului CMP. D Codurile de defect P0106, P0107, P0108, P0117, P0118, P0122, P0123, P0320, P0337, P0341, P0342 ºi P0502 nu apar. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Modificarea emisiilor. D „Activat" dupã douã drumuri efectuate cu defectul existent. D „Dezactivat" dupã un drum cu un defect temporar. D Lampa MIL se aprinde la detectarea defectului dupã trei drumuri consecutive. D Dacã va apãrea de trei ori consecutiv, CD va fi memorat ca un cod istoric (CD va fi activat dupã a doua apariþie). D Se memoreazã date în memoria Freeze Frame dupã trei drumuri consecutive cu defect (dacã este golitã). Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului, dacã nu s-a înregistrat nici un defect. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect pot fi ºterse cu ajutorul scanner-ului. D Se deconecteazã bateria ECM timp de 10 secunde. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Un defect intermitent poate fi rezultatul unui senzor defect. Se demonteazã senzorul CKP ºi inspectaþi prin gaura de montare a senzorului sectorul dinþat. Se verificã starea inelului ºi dacã este poros. Dacã CD este intermitent vezi „Simptome diagnosticare".

CD P0300 - Cilindri, lipsã scânteie
Pas 1 Acþiune Se verificã performanþele diagnosticare EOBD. Sistemul verificat este complet? sistemului de Mergi la Pasul 2 Mergi la Tabelul de diagnosticare Valori Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD”

2

1. Se instaleazã scanner-ul la DLC. 2. Se pune contactul pe ON, cu motorul oprit. 3. Se verificã existenþa CD. Apar CD P0201, P0202, P0203, P0204?

-

Mergi la Pasul 3

DAEWOO M-198 BL2

1F - 136 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P0300 - Cilindri, lipsã scânteie (Continuare)
Pas 3 Acþiune Se verificã vizual ºi fizic aceste performanþe. Se fac reparaþiile care sunt necesare. Reparaþia este completã? Se porneºte motorul ºi se lasã sã funcþioneze la ralanti. Sunt incrementate valori curente pentru absenþa aprinderii? Sunt toate valorile egale (procentual)? 1. Se pune contactul pe ON, cu motorul oprit. 2. Se revãd datele afiºate prin funcþia Freeze Frame cu contactul pe poziþia ON ºi motorul oprit ºi se noteazã parametrii. 3. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile Freeze Frame ºi de apariþie a codului de defect conform notiþelor de la pasul de mai sus. Sunt incrementate valori curente pentru absenþa aprinderii? 1. Se pune contactul pe poziþia OFF. 2. Se instaleazã indicatorul de presiune la releul de combustibil. 3. Se citeºte presiunea cu motorul pornit. Este presiunea la valorea specificatã? Se verificã dacã benzina este contaminatã. Benzina este OK? Se verificã existenþa unui defect la motor ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte combustibilul contaminat. Reparaþia este completã? 1. Se opreºte motorul. 2. Se deconecteazã conectorul injectorului. 3. Se instaleazã un tester de scânteie la cilindrul 1 la fiºa bujiei. 4. Se roteºte motorul ºi se verificã prezenþa scântei. 5. Se repetã procedura ºi pentru cilindrii 2 ºi 3. Este observatã scânteia la cele 4 fiºe ale bujiilor? Se înlocuiesc fiºele dacã este cazul. Reparaþia este completã? 1. Se opreºte motorul. 2. Se deconecteazã conectorii injectorului de combustibil de la injectoare. 3. Se verificã cablajul injectorului cu o lampã de control la cilindrii unde nu este scânteie. 4. Se porneºte motorul ºi se observã lampa de control. Se aprinde intermitent lampa de control? Se efectueazã testul de balans al injectorului. Injectorul este OK? 1. Se deconecteazã lampa de control injectorului. 2. Cu lampa de control conectatã la masã, se verificã la terminalul 1 al conectorului cablajul injectorului la cilindrii unde lipseºte scânteia. 3. Se porneºte motorul. Se aprinde lampa de control? Valori Mergi la Pasul 27 Mergi la Pasul 5 Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 6 Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 4 Da Nu

4 5

6

Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare” Mergi la "Diagnosticare sistem alimentare combustibil" Mergi la Pasul 10 Mergi la Pasul 27 Mergi la Pasul 27 -

Mergi la Pasul 5

7

284-325 kPa (41-47 psi) -

Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 9

8 9 10

11

-

Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 27

Mergi la Pasul 20 Mergi la Pasul 13

12

13

-

Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 9

Mergi la Pasul 15 Mergi la Pasul 16

14

15

Mergi la Pasul 17 Mergi la Pasul 19

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 137 CD P0300 - Cilindri, lipsã scânteie (Continuare)
Pas 16 Acþiune Se înlocuiesc injectoarele de combustibil defecte. Reparaþia este completã? Se verificã terminalele 90, 58 ºi 89 ale circuitelor de alimentare cu combustibil a injectorului defect pentru un scurtcurcuit, o întrerupere sau un scurtcircuit la baterie. Problema a fost rezolvatã? Se reparã întreruperea sau scurtcircuitul din circuitul de alimentare al injectorului. Reparaþia este completã? Se reparã întreruperea din circuitul de alimentare dintre conectorul cablajului injectorului ºi conectorul injectorului. Reparaþia este completã? Se mãsoarã rezistenþa la fiºa de aprindere necorespunzãtoare. Este rezistenþa mai micã decât valorile specificate? Se inspecteazã conectorul modulului ECM ºi conexiunile. Conexiunile sunt OK? Se verificã circuitul de control al aprinderii pentru o întrerupere sau un scurtcircuit ºi se fac reparaþiile dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se reparã conectorul sau conexiunile. Reparaþia este completã? 1. Se opreºte motorul. 2. Se înlocuieºte modulul ECM. Reparaþia este completã? Se înlocuiesc fiºele bujiilor. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte bobina de aprindere. Reparaþia este completã? 1. Folosind scanner-ul se ºterg CD. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã sã funcþioneze la ralanti pânã ajunge la temperatura normalã de funcþionare. 3. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat în explicaþii. Indicã scanner-ul cã acest defect a fost constatat ºi remediat? Se verificã dacã au mai apãrut alte defecte. Sunt afiºate alte defecte care nu au fost diagnosticate? Valori Da Mergi la Pasul 27 Nu -

17

Mergi la Pasul 18 Mergi la Pasul 27 Mergi la Pasul 27 Mergi la Pasul 24 -

18

19

20

30.000W -

Mergi la Pasul 21

Mergi la Pasul 25

21

Mergi la Pasul 22 Mergi la Pasul 27 Mergi la Pasul 27 Mergi la Pasul 27 Mergi la Pasul 27 Mergi la Pasul 27

Mergi la Pasul 23

22

Mergi la Pasul 26 Mergi la Pasul 24

23 24 25 26

27

-

Mergi la Pasul 28 Mergi la Tabelul de diagnosticare

Mergi la Pasul 2

28

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 138 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

CD P1320 - ADAPTARE SEGMENT PERIOADÃ ARBORE COTIT, LA LIMITÃ
Descriere circuit Semnalul de referinþã 58X este produs de senzorul de poziþie al arborelui cotit. Pe durata unei rotaþii a arborelui cotit se vor produce 58 de impulsuri. Modulul ECM foloseºte semnalul de referinþã 58X pentru a calcula turaþia motorului ºi poziþia arborelui cotit. Modulul ECM monitorizeazã constant numãrul de impulsuri de la circuitul de referinþã 58X ºi le comparã cu numãrul de impulsuri de semnal primit de la axul cu came. Dacã numãrul de impulsuri primit de modulul ECM este incorect, codul de defect P1320 apare. Condiþii de apariþie a CD D Motorul funcþioneazã. D Numãrul de dinþi în plus sau în minus este mai mare sau egal cu 2 pe rotaþie. D Condiþia de mai sus este detectatã la 10 din 100 rotaþii arbore cotit. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va recunoaºte condiþiile de operare în timpul diagnosticãrii defectelor. Aceste informaþii vor fi memorate în memoria Freeze Frame. D Un cod istoric va fi memorat. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului, dacã nu s-a înregistrat nici un defect. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect pot fi ºterse cu ajutorul scanner-ului. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Problema intermitenþei poate fi cauzatã de o conexiune slabã, sau un fir întrerupt în interiorul izolaþiei. Se verificã pentru: D Conexiune slabã - Se verificã cablajul ºi conectorii modulului ECM pentru conexiune necorespunzãtoare, cleme rupte, terminale distruse ºi terminalul la firele conexiunii slãbite. D Cablaj deteriorat - Se verificã firele cablajului deteriorat. Dacã este OK cablajul deconectaþi conetorul modulului ECM, puneþi contactul pe ON ºi observaþi conectând un voltmetru la circuitul de referinþã 58X, în timp ce miºcaþi cablajele ºi conectorii care au legãturã cu modulul ECM. Modificarea tensiunii va indica locul defectului. D Se revãd codurile de defect dupã ce aþi parcurs o anumitã distanþã cu vehiculul de la ultima diagnosticare efectuatã care poate duce la determinarea condiþiilor care au ca rezultat apariþia defectului.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 139 CD P1320 - Adaptare segment perioadã arbore cotit, la limitã
Pas 1 Acþiune Se verificã performanþele sistemului diagnosticare EOBD. Au fost verificate performanþele? Se încearcã pornirea motorului. Motorul porneºte? 1. 2. 3. 5. 6. Se pune contactul pe poziþia OFF. Se instaleazã scanner-ul la DLC. Se pune contactul pe poziþia ON, cu motorul oprit. Se ºterg codurile de defect. Se porneºte motorul ºi se lasã sã funcþioneze timp de un minut. Codul de defect P1320 apare? de Mergi la Pasul 2 Valori Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD” Mergi la „Motorul se roteºte dar nu porneºte"

2

Mergi la Pasul 3

3

-

Mergi la Pasul 4 Mergi la Pasul 5 Mergi la Pasul 7 Sistemul este OK

Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare”

4

1. Se demonteazã arborele cotit. 2. Se verificã vizual problema arborelui cotit ºi a danturii acestuia. A fost gãsitã o asemenea problemã? Se înlocuieºte arborele cotit. Înlocuirea este completã? 1. Se pune contactul pe poziþia OFF. 2. Se înlocuieºte modulul ECM. Reparaþia este completã? 1. Folosid scanner-ul se ºterg CD. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã sã funcþioneze la ralanti pânã ajunge la temperatura normalã de funcþionare. 3. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat în explicaþii. Indicã scanner-ul cã acest defect a fost constatat ºi remediat? Se verificã dacã au mai apãrut alte defecte. Sunt afiºate alte defecte care nu au fost diagnosticate?

Mergi la Pasul 6 -

5 6

7

-

Mergi la Pasul 8 Mergi la Tabelul de diagnosticare

Mergi la Pasul 2

8

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 140 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

CD P1321 - EROAREA SEGMENT PERIOADÃ ARBORE COTIT
Descriere circuit Semnalul de referinþã 58X este produs de senzorul de poziþie al arborelui cotit. Pe durata unei rotaþii a arborelui cotit se vor produce 58 de impulsuri. Modulul ECM foloseºte semnalul de referinþã 58X pentru a calcula turaþia motorului ºi poziþia arborelui cotit. Modulul ECM monitorizeazã constant numãrul de impulsuri de la circuitul de referinþã 58X ºi le comparã cu numãrul de impulsuri de semnal primit de la axul cu came. Dacã numãrul de impulsuri primit de modulul ECM este incorect, codul de defect P1321 apare. Condiþii de apariþie a CD D Motorul funcþioneazã. D Numãrul de dinþi în plus sau în minus este mai mare sau egal cu 2 pe rotaþie. D Condiþia de mai sus este detectatã la 10 din 100 rotaþii arbore cotit. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va recunoaºte condiþiile de operare în timpul diagnosticãrii defectelor. Aceste informaþii vor fi memorate în memoria Freeze Frame. D Un cod istoric va fi memorat. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului, dacã nu s-a înregistrat nici un defect. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect pot fi ºterse cu ajutorul scanner-ului. D Se deconecteazã alimemtarea bateriei ECM pentru 10 secunde. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Problema intermitenþei poate fi cauzatã de o conexiune slabã, sau un fir întrerupt în interiorul izolaþiei. Se verificã pentru: D Conexiune slabã - Se verificã cablajul ºi conectorii ECM pentru conexiune necorespunzãtoare, cleme rupte, terminale distruse ºi terminalul la firele conexiunii slãbite. D Cablaj deteriorat - Se verificã firele cablajului deteriorat. Dacã este OK cablajul se deconecteazã conectorul modulului ECM, puneþi contactul pe ON ºi observaþi conectând un voltmetru la circuitul de referinþã 58X, în timp ce miºcaþi cablajele ºi conectorii care au legãturã cu modulul ECM. Modificarea tensiunii va indica locul defectului. D Se revãd codurile de defect dupã ce aþi parcurs o anumitã distanþã cu vehiculul de la ultima diagnosticare efectuatã care poate duce la determinarea condiþiilor care au ca rezultat apariþia defectului.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 141 CD P1321 - Eroarea segment perioadã arbore cotit
Pas 1 Acþiune Se verificã performanþele sistemului diagnosticare EOBD. Au fost verificate performanþele? Se încearcã pornirea motorului. Motorul porneºte? 1. 2. 3. 5. 6. Se pune contactul pe poziþia OFF. Se instaleazã scanner-ul la DLC. Se pune contactul pe poziþia ON, cu motorul oprit. Se ºterg codurile de defect. Se porneºte motorul ºi se lasã sã funcþioneze timp de un minut. Codul de defect P1321 apare? de Mergi la Pasul 2 Valori Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD” Mergi la „Motorul se roteºte dar nu porneºte"

2

Mergi la Pasul 3

3

-

Mergi la Pasul 4 Mergi la Pasul 5 Mergi la Pasul 7 Sistemul este OK

Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare”

4

1. Se demonteazã arborele cotit. 2. Se verificã vizual problema arborelui cotit ºi a danturii acestuia. A fost gãsitã o asemenea problemã? Se înlocuieºte arborele cotit. Înlocuirea este completã? 1. Se pune contactul pe poziþia OFF. 2. Se înlocuieºte modulul ECM. Reparaþia este completã? 1. Folosid scanner-ul se ºterg CD. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã sã funcþioneze la ralanti pânã ajunge la temperatura normalã de funcþionare. 3. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat în explicaþii. Indicã scanner-ul cã acest defect a fost constatat ºi remediat? Se verificã dacã au mai apãrut alte defecte. Sunt afiºate alte defecte care nu au fost diagnosticate?

Mergi la Pasul 6 -

5 6

7

-

Mergi la Pasul 8 Mergi la Tabelul de diagnosticare

Mergi la Pasul 2

8

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 142 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

Senzor de detonaþie

Fir ecranat

Semnal

Masã

ECM

M5A11F20

CD P0327 - CIRCUIT SENZOR DETONAÞIE, DEFECT
Descriere circuit Senzorul de detonaþie este folosit pentru a detecta detonaþia la motor, permiþând modulului ECM sã întârzie scânteia pe baza semnalului primit de la senzorul de detonaþie. Senzorul de detonaþie produce un semnal AC de tensiune alternativã încât în absenþa unui semnal de la senzorul de detonaþie, semnalul va avea valoarea de 0,007V. Amplitudinea ºi frecvenþa semnalului senzorului de detonaþie va depinde de detonaþiile produse. Modulul ECM conþine un filtru de detonaþie neînlocuibil, numit modulul SNEF. Acest filtru determinã nivelul detonaþiei comparând mãrimea semnalului de la circuitul senzorului KS cu mãrimea tensiunii din canalul de zgomot. Canalul de zgomot permite modulului ECM sã respingã orice semnal fals de detonaþie pe baza nivelului normal de zgomot mecanic al motorului. Zgomotul normal al motorului variazã în funcþie de turaþia motorului ºi sarcinã. Când modulul ECM determinã un nivel anormal de scãzut al zgomotului, CD P0327 va apãrea. Condiþii de apariþie a CD D Comunicaþie SPI senzor detonaþie întreruptã 7 secunde. D Tensiunea senzorului de detonaþie este sub 0,2V. D Temperatura lichidului de rãcire este mai mare de 80°C (176°F). D Turaþia motorului este mai mare de 2.500 rpm. D Masa debitului de aer este mai mare de 180mg/tdc. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va recunoaºte condiþiile de operare în timpul diagnosticãrii defectelor. Aceste informaþii vor fi memorate în memoria Freeze Frame. D Un cod istoric va fi memorat. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului, dacã nu s-a înregistrat nici un defect. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect pot fi ºterse cu ajutorul scanner-ului. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Se verificã orice zgomot anormal al motorului înainte de a folosi tabelele de defecte. Orice circuit suspect cã a cauzat zgomotul reclamat va fi verificat atent în urmãtoarele condiþii : D Terminale rupte. D Conexiuni necorespunzãtoare. D Clipsuri deteriorate. D Conexiune slabã la firele terminalelor. D Distrugeri fizice la firele din cablaj.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 143 CD P0327 - Circuit senzor detonaþie, defect
Pas 1 Acþiune Se verificã performanþele sistemului diagnosticare EOBD. Verficarea sistemului este completã? 1. 2. 3. 4. de Mergi la Pasul 2 Valori Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD”

2

Se porneºte motorul. Se instaleazã scanner-ul. Se ºterg codurile de defect. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile Freeze Frame ºi de apariþie a codului de defect conform notiþelor de la pasul de mai sus. Se aprinde lampa MIL?

Mergi la Pasul 4 Mergi la Pasul 3

3

4 5

1. Se pune contactul pe poziþia ON, cu motorul oprit. 2. Se revãd datele afiºate prin funcþia Freeze Frame cu contactul pe poziþia ON ºi motorul oprit ºi se noteazã parametri. 3. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile specificate în memoria Freeze Frame ºi de apariþie a codului de defect conform notiþelor de la pasul de mai sus. Se aprinde lampa MIL? Se ascultã variaþia de turaþie a motorului. Se aude zgomot de detonaþie? Se reparã problema mecanicã a motorului ºi se verificã dacã existã componente slãbite. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul pe poziþia Lock. 2. Se deconecteazã modulul ECM. 3. Cu un voltmetru digital conectat la masã ºi la terminalul 50 al circuitului de semnal al senzorului de detonaþie, se mãsoarã rezistenþa. Valorile mãsurate sunt între valorile specificate? Se verificã pentru o conexiune slabã conectorul modulului ECM, circuitul de semnal al senzorului de detonaþie ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este necesarã? Se înlocuieºte modulul ECM. Înlocuirea este completã? Se verificã conectorul electric al senzorului KS pentru o conexiune slabã ºi se fac reparaþii dacã este necesar. Reparaþia este necesarã? Se verificã circuitul de semnal al senzorului KS pentru o întrerupere sau tensiune joasã ºi se fac reparaþii dacã este nscesar. Reparaþia este necesarã? Se înlocuieºte senzorul KS. Înlocuirea este completã?

-

Mergi la Pasul 4 Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 5

Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 6 -

6

90-110KW -

Mergi la Pasul 7

Mergi la Pasul 9

7

Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 12

Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 10

8

9

Mergi la Pasul 10

10

Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 11 -

11

DAEWOO M-198 BL2

1F - 144 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P0327 - Circuit senzor detonaþie, defect (Continuare)
Pas Acþiune 1. Folosind scanner-ul se ºterg codurile de defect. D Se porneºte motorul ºi se lasã sã funcþioneze la ralanti pânã ajunge la temperatura normalã de funcþionare. D Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat în explicaþii. Indicã scanner-ul cã acest defect a fost constatat ºi remediat? Se verificã dacã au mai apãrut alte defecte. Sunt afiºate alte defecte care nu au fost diagnosticate? Valori Da Nu

12

-

Mergi la Pasul 13 Mergi la Tabelul de diagnosticare

Mergi la Pasul 2

13

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 145

BLANK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 146 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
Senzor de poziþie arbore cotit

Fir ecranat

Înaltã

Joasã

Masã

ECM

M5A11F21

CD P0335 - EROARE SENZOR POZIÞIE ARBORE COTIT
Descriere circuit Semnalul de referinþã 58X este produs de senzorul de poziþie al arborelui cotit. Pe durata unei rotaþii a arborelui cotit se vor produce 58 de impulsuri. Modulul ECM foloseºte semnalul de referinþã 58X pentru a calcula turaþia motorului ºi poziþia arborelui cotit. Modulul ECM monitorizeazã constant numãrul de impulsuri de la circuitul de referinþã 58X ºi le comparã cu numãrul de impulsuri de semnal primit de la axul cu came. Dacã numãrul de impulsuri primit de modulul ECM este incorect, codul de defect P0335 apare. Condiþii de apariþie a CD D Aceste CD pot fi memorate cu cheia pe poziþia ON. D Semnalele în plus sau în minus sunt detectate între semnalele de referinþã 58X consecutive. D Valoarea senzorului de poziþie a arborelui cotit este mai mare de 0,2V. D Valoarea minimã a senzorului de poziþie a arborelui cotit este mai micã de 1,5V. D Valoarea maximã a senzorului de poziþie a arborelui cotit este mai mare de 2,2V. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va recunoaºte condiþiile de operare în timpul diagnosticãrii defectelor. Aceste informaþii vor fi memorate în memoria Freeze Frame. D Un cod istoric va fi memorat. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã patru cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului, dacã nu s-a înregistrat nici un defect. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect pot fi ºterse cu ajutorul scanner-ului. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Problema intermitenþei poate fi cauzatã de o conexiune slabã, sau un fir întrerupt în interiorul izolaþiei. Se verificã pentru: Conexiune slabã - Se verificã cablajul ºi conectorii modulului ECM pentru conexiune necorespunzãtoare, cleme rupte, terminale distruse ºi terminalul la firele conexiunii slãbite. Cablaj deteriorat - Se verificã firele cablajului deteriorat. Dacã este OK cablajul se deconecteazã conectorii modulului ECM, se pune contactul pe ON ºi observaþi conectând un voltmetru la circuitul de referinþã 58X, în timp ce miºcaþi cablajele ºi conectorii care au legãturã cu modulul ECM. Modificarea tensiunii va indica locul defectului. Se revãd codurile de defect dupã ce aþi parcurs o anumitã distanþã cu vehiculul de la ultima diagnosticare efectuatã care poate duce la determinarea condiþiilor care au ca rezultat apariþia defectului.

DAEWOO M-198 BL2

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 147 CD P0335 - Eroare senzor poziþie arbore cotit
Pas 1 Acþiune Se verificã performanþele sistemului diagnosticare EOBD. Verficarea sistemului este completã? Se încearcã pornirea motorului. Motorul porneºte? 1. Se revãd informaþiile din Înregistrãri Defecte. 2. Se ºterge codul de defect P0335. 3. Se porneºte motorul ºi se lasã sã funcþioneze la ralanti timp de 1 minut. 4. Se observã codurile de defecte. Codul de defect P0335 apare? 1. Se deconecteazã conectorul modulului ECM ºi senzorul poziþie arbore cotit. 2. Se verificã pentru o întrerupere sau un scurtcircuit la masã conectorul senzorului CKP ºi cablajul conectorului modulului ECM. A fost gãsitã o asemenea problemã? Se reparã întreruperea sau scurtcircuitul la masã a circuitului de referinþã 58X între conectorul senzorului CKP ºi cablajul conectorului modulului ECM. Reparaþia este completã? 1. Se reconecteazã conectorul modulului ECM ºi senzorul CKP. 2. Se conecteazã un voltmetru digital pentru a mãsura tensiunea la circuitul de referinþã 58X, la terminalul 54, ºi la conectorul modulului ECM. 3. Se observã tensiunea în timpul funcþionãrii motorului. Tensiunea este aproape de valorile specificate? Se verificã conexiunile senzorului CKP ºi se înlocuiesc terminalele dacã este necesar. Existã terminale care trebuie înlocuite? Se înlocuieºte senzorul CKP. Înlocuirea este completã? Se verificã conexiunile la modulul ECM ºi înlocuiþi terminalele dacã este necesar. Existã terminale care trebuie înlocuite? Se înlocuieºte modulul ECM. Înlocuirea este completã? 1. Folosind scanner-ul se ºterg codurile de defect. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã sã funcþioneze la ralanti pânã ajunge la temperatura normalã de funcþionare. 3. Se lasã vehiculul sã funcþioneze în condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat în explicaþii. Indicã scanner-ul cã acest defect a fost constatat ºi remediat? Se verificã dacã au mai apãrut alte defecte. Sunt afiºate alte defecte care nu au fost diagnosticate? de Mergi la Pasul 2 Valori Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD” Mergi la „Motorul se roteºte dar nu porneºte"

2

Mergi la Pasul 3

3

-

Mergi la Pasul 4

Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare”

4

Mergi la Pasul 5 Mergi la Pasul 6

5

Mergi la Pasul 11

-

6

2,5V

Mergi la Pasul 9

Mergi la Pasul 7

7 8 9 10

-

Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 11

Mergi la Pasul 8 -

Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 11

Mergi la Pasul 10 -

11

-

Mergi la Pasul 12 Mergi la Tabelul de diagnosticare

Mergi la Pasul 2

12

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 148 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
Senzor poziþie arbore cotit

Cablu ecranat

Tensiune mare CKP

Tensiune micã CKP

Masã

ECM

M5A11F21

CD - P0336 58X SENZOR POZIÞIE ARBORE COTIT (CKP), IMPULSURI 58X MAI MULTE/PUÞINE
Descriere circuit Semnalul de referinþã 58X este furnizat de senzorul de poziþie al arborelui cotit (CKP). Pe parcursul unei rotaþii complete a arborelui cotit sunt produse un numãr de 58 de impulsuri. Modulul ECM utilizeazã semnalul de referinþã 58X pentru a determina turaþia motorului ºi poziþia arboreluli cotit. Modulul ECM monitorizeazã constant numãrul de impulsuri ale semnalului de referinþã 58X ºi le comparã cu impulsurile furnizate de senzorul de poziþie al axului cu came (CMP) care au fost recepþionate. Dacã modulul ECM recepþioneazã un numãr incorect de impulsuri în raport cu impulsurile semnalului de referinþã 58X, va fi activat CD P0336. Condiþii de apariþie a CD D Acest cod de defect este memorat atunci când contactul este în poziþia ON. D Detectarea unei diferenþe de 3 sau mai mulþi dinþi la numãrare. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va memora condiþiile de funcþionare ale motorului în cazul înregistrãrii unei erori la diagnosticare. Aceastã informaþie va fi înmagazinatã în memoria Freeze Frame ºi Failure Records. D Un istoric al CD va fi memorat. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã 4 cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. D Deconectarea alimentãrii cu tensiune de la baterie pentru mai mult de 10 secunde. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare O problemã de intermitenþã poate fi cauzatã de o conexiune necorespunzãtoare, izolaþia firului deterioratã sau fir rupt în interiorul izolaþiei. Se verificã pentru: Conexiune slãbitã - se inspecteazã cablajul ºi conectorii sã se potriveascã, conexiune fermã între conectori, terminale deformate sau deteriorate, conexiune necorespunzãtoare între conductorii electrici ºi terminalele conectorului. Cablaj deteriorat - se inspecteazã cablajul sã nu fie deteriorat. Dacã nu se observã deteriorãri ale cablajului, se deconecteazã modulul ECM, ºi se pune contactul pe poziþia ON. Cu un voltmetru digital conectat în circuitul semnalului de referinþã 58X al modulului ECM se observã indicaþia voltmetrului în timp ce se miºcã de conector ºi de cablajul acestuia. O modificare a valorii tensiunii afiºate de voltmetru indicã locul defectului.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 149 CD P0336 - Senzor de poziþie arbore cotit, impulsuri 58X mai multe/puþine
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? Se încearcã pornirea motorului. Motorul porneºte? 1. Se vizualizeazã codurile de defect. 2. Se ºterge CD P0336. 3. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti 1 minut. 4. Se observã codurile de defect afiºate. Este prezent CD P0336? 1. Se deconecteazã conectorii modulului ECM ºi senzorului CKP. 2. Se verificã pentru întrerupere sau tensiune micã la conectorii modulului ECM ºi senzorului CKP. A fost gãsitã o asemenea problemã? Se remediazã circuitul semnalului de referinþã 58X între conectorul senzorului CKP ºi conectorul modulului ECM. Reparaþia este completã? 1. Se reconecteazã conectorii modulului ECM ºi al senzorului CKP. 2. Se conecteazã un voltmetru digital pentru a mãsura tensiunea în circuitul semnalului de referinþã 58X, la terminalul 54 al conectorului modulului ECM. 3. Se obvervã indicaþia voltmetrului în timp ce se învârteºte motorul cu demarorul. Valoarea afiºatã este apropiatã de valoarea specificatã? Se verificã la conectorul senzorului CKP corectitudinea conexiunilor ºi se înlocuiesc terminalele deteriorate dacã este necesar. Este necesarã înlocuirea vreunui terminal? Se înlocuieºte senzorul CKP. S-a efectuat înlocuirea senzorului CKP? Se verificã la conectorul modulului ECM corectitudinea conexiunilor ºi se înlocuiesc terminalele deteriorate dacã este necesar. Este necesarã înlocuirea vreunui terminal? Se înlocuieºte modulul ECM. S-a efectuat înlocuirea modulului ECM? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect memorate. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se îndeplinesc condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat. Mai este activat acest CD? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte CD afiºate ºi care nu au fost diagnosticate? Valori Da Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD” Mergi la „Motorul se roteºte dar nu porneºte" Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare"

Mergi la Pasul 2

2

Mergi la Pasul 3 Mergi la Pasul 4

3

4

Mergi la Pasul 5 Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 6 -

5

6

2,5V -

Mergi la Pasul 9

Mergi la Pasul 7

7

Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 11

Mergi la Pasul 8 -

8

9

Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 10 -

10

11

Mergi la Pasul 12 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

12

Sistemul este OK

1F - 150 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
Senzor poziþie arbore cotit

Cablu ecranat

Tensiune mare CKP

Tensiune micã CKP

Masã

ECM

M5A11F21

CD - P0337 58X SENZOR POZIÞIE ARBORE COTIT (CKP), FÃRÃ SEMNAL 58X
Descriere circuit Semnalul de referinþã 58X este furnizat de senzorul de poziþie al arborelui cotit (CKP). Pe parcursul unei rotaþii complete a arborelui cotit sunt produse un numãr de 58 de impulsuri. Modulul ECM utilizeazã semnalul de referinþã 58X pentru a determina turaþia motorului ºi poziþia arboreluli cotit. Modulul ECM monitorizeazã constant numãrul de impulsuri ale semnalului de referinþã 58X ºi le comparã cu impulsurile furnizate de senzorul de poziþie al axului cu came (CMP) care au fost recepþionate. Dacã modulul ECM recepþioneazã un numãr incorect de impulsuri în raport cu impulsurile semnalului de referinþã 58X, va fi activat CD P0337. Condiþii de apariþie a CD D Acest cod de defect este memorat atunci când contactul este în poziþia ON. D Nu este detectatã dantura ce oferã semnalul poziþiei arborelui cotit. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va memora condiþiile de funcþionare ale motorului în cazul înregistrãrii unei erori la diagnosticare. Aceastã informaþie va fi înmagazinatã în memoria Freeze Frame ºi Failure Records. D Un istoric al CD va fi memorat. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã 4 cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare O problemã de intermitenþã poate fi cauzatã de o conexiune necorespunzãtoare, izolaþia firului deterioratã sau fir rupt în interiorul izolaþiei. Se verificã pentru: Conexiune slãbitã - se inspecteazã cablajul ºi conectorii sã se potriveascã, conexiune fermã între conectori, terminale deformate sau deteriorate, conexiune necorespunzãtoare dintre conductorii electrici ºi terminalele conectorului. Cablaj deteriorat - se inspecteazã cablajul sã nu fie deteriorat. Dacã nu se observã deteriorãri ale cablajului, se deconecteazã modulul ECM, ºi se pune contactul pe poziþia ON. Cu un voltmetru digital conectat în circuitul semnalului de referinþã 58X al modulului ECM se observã indicaþia voltmetrului în timp ce se miºcã de conector ºi de cablajul acestuia. O modificare a valorii tensiunii afiºate de voltmetru indicã locul defectului.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 151 CD P0337 - 58X Senzor poziþie arbore cotit (CKP), fãrã semnal 58X
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? Se încearcã pornirea motorului. Motorul porneºte? 1. Se vizualizeazã codurile de defect. 2. Se ºterge CD P0337. 3. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti 1 minut. 4. Se observã codurile de defect afiºate. Este activat CD P0337? 1. Se deconecteazã conectorii modulului ECM ºi senzorului CKP. 2. Se verificã pentru întrerupere sau tensiune micã la conectorii modulului ECM ºi senzorului CKP. A fost gãsitã o asemenea problemã? Se remediazã circuitul semnalului de referinþã 58X între conectorul senzorului CKP ºi conectorul modulului ECM. Reparaþia este completã? 1. Se reconecteazã conectorii modulului ECM ºi al senzorului CKP. 2. Se conecteazã un voltmetru digital pentru a mãsura tensiunea în circuitul semnalului de referinþã 58X, la terminalul 54 al conectorului modulului ECM. 3. Se observã indicaþia voltmetrului în timp ce se învârteºte motorul cu demarorul. Valoarea tensiunii este apropiatã de valoarea specificatã? Se verificã la conectorul senzorului CKP corectitudinea conexiunilor ºi se înlocuiesc terminalele deteriorate dacã este necesar. Este necesarã înlocuirea vreunui terminal? Se înlocuieºte senzorul CKP. S-a efectuat înlocuirea senzorului CKP? Se verificã la conectorul modulului ECM corectitudinea conexiunilor ºi se înlocuiesc terminalele deteriorate dacã este necesar. Este necesarã înlocuirea vreunui terminal? Se înlocuieºte modulul ECM. S-a efectuat înlocuirea modulului ECM? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect memorate. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se îndeplinesc condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat. Mai este activat acest CD? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte CD afiºate ºi care nu au fost diagnosticate? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD" Vezi „Motorul se roteºte dar nu porneºte”

Mergi la Pasul 2

2

-

Mergi la Pasul 3

3

Mergi la Pasul 4 Mergi la Pasul 5 Mergi la Pasul 11

Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare"

4

Mergi la Pasul 6 -

5

6

2,5V -

Mergi la Pasul 9

Mergi la Pasul 7

7

Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 11

Mergi la Pasul 8 -

8

9

Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 10 -

10

11

Mergi la Pasul 12 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

12

Sistemul este OK

1F - 152 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent

Releu principal

Senzor poziþie arbore came

Masã releu principal

Masã CMP

Semnal CMP

ECM
M5A11F22

CD - P0341 SENZOR POZIÞIE AX CU CAME (CMP), RAÞIONALIZARE
Descriere circuit Senzorul de poziþie al axului cu came este utilizat pentru determinarea poziþiei acestuia. Modulul ECM stabileºte o relaþie între semnalele furnizate de senzorii CMP ºi CKP în scopul determinãrii pentru fiecare cilindru a momentului injecþiei de benzinã. Polaritatea semnalului senzorului CMP trebuie sã se schimbe numai o singurã datã la o modificare a poziþiei arborelui cotit. Condiþii de apariþie a CD D Motorul este pornit. D Lipsã semnal între dinþii 18 ºi 82, dar se realizeazã schimbarea polaritãþii. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la apariþia CD. Aceastã informaþie va fi înmagazinatã în memoria Freeze Frame ºi Failure Records. D Un CD istoric va fi memorat. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã 4 cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Se verificã ºi se remediazã orice zgomot anormal al motorului înainte de a folosi tabelul de diagnosticare. Orice circuit care suspectat cã ar cauza zgomot la motor trebuie verificat pentru existenþa: D Terminalele nu sunt bine fixate în conector. D Nepotrivirea conectorilor. D Siguranþele conectorilor sparte. D Terminale deteriorate. D Conexiuni slabe între fire ºi terminale. D Deteriorãri fizice ale cablajului.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 153 CD P0341 - Senzor poziþie ax cu came (CMP), raþionalizare
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul senzorului CMP. 3. Se verificã integritatea conectorului sau terminalelor. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se pune contactul în poziþia ON. 2. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 3. Se inspecteazã pinii conectorului ECM sã nu fie îndoiþi sau deterioraþi. 4. Se verificã circuitul dintre terminalul 1 al senzorului CMP ºi terminalul 82 al conectorului modulului ECM sã nu fie întrerupt sau scurtcircuitat la baterie, având conectorii deconectaþi. 5. Se verificã circuitul dintre terminalul 2 al senzorului CMP ºi terminalul 18 al conectorului modulului ECM sã nu fie întrerupt, miºcând conectorii acestuia ºi cablajul. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se remediazã ori se înlocuieºte firul sau conectorul electric. 3. Se ºterg codurile de defect memorate. 4. Se porneºte motorul. 5. Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Reparaþia este completã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se înlocuieºte senzorul CMP. 3. Se ºterg codurile de defect memorate. 4. Se porneºte motorul. 5. Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Se ºterge CD P0341? 1. Se înlocuieºte modulul ECM. 2. Se porneºte motorul. 3. Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. S-a efectuat înlocuirea modulului ECM? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect memorate. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se îndeplinesc condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat. Mai este activat acest CD? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

Mergi la Pasul 4 Mergi la Pasul 3

3

-

Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 5

4

-

-

Sistemul este OK

5

-

Sistemul este OK Mergi la Pasul 7

Mergi la Pasul 6 -

6

7

Mergi la Pasul 8 Mergi la Tabelul de diagnosticare

-

8

Sistemul este OK

1F - 154 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent

Releu principal

Senzor poziþie arbore came

Masã releu principal

Masã CMP

Semnal CMP

ECM
M5A11F22

CD - P0342 SENZOR POZIÞIE AX CU CAME (CMP), LIPSÃ SEMNAL
Descriere circuit Senzorul de poziþie al axului cu came este folosit pentru detectarea poziþiei axului cu came ºi este în corelaþie cu poziþia arborelui cotit, astfel ECM putând determina care dintre cilindri este pregãtit pentru a fi alimentat de cãtre injector. Polaritatea semnalului senzorului CMP trebuie sã se schimbe numai o singurã datã la o modificare a poziþiei arborelui cotit. Condiþii de apariþie a CD D Motorul este pornit. D Lipsã semnal între dinþii 18 ºi 82, dar se realizeazã schimbarea polaritãþii. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la apariþia CD. Aceastã informaþie va fi înmagazinatã în memoria Freeze Frame ºi Failure Records. D Un CD istoric va fi memorat. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã 4 cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Se verificã ºi se remediazã orice zgomot anormal al motorului înainte de a folosi tabelul de diagnosticare. Orice circuit care suspectat cã ar cauza zgomot la motor trebuie verificat pentru existenþa: D Terminalele nu sunt bine fixate în conector. D Nepotrivirea conectorilor. D Siguranþele conectorilor sparte. D Terminale deteriorate. D Conexiuni slabe între fire ºi terminale. D Deteriorãri fizice ale cablajului.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 155 CD P0342 - Senzor poziþie ax cu came (CMP), lipsã semnal
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul senzorului CMP. 3. Se verificã integritatea conectorului ºi a terminalelor. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se pune contactul în poziþia ON. 2. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 3. Se inspecteazã pinii conectorului ECM sã nu fie îndoiþi sau deterioraþi. 4. Se verificã circuitul dintre terminalul 1 al senzorului CMP ºi terminalul 82 al conectorului modulului ECM sã nu fie întrerupt sau scurtcircuitat la masã, având conectorii deconectaþi. 5. Se verificã circuitul dintre terminalul 2 al senzorului CMP ºi terminalul 18 al conectorului modulului ECM sã nu fie întrerupt, miºcând de conectorii acestuia ºi de cablaj. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se remediazã sau se înlocuieºte firul sau conectorul electric. 3. Se ºterg codurile de defect memorate. 4. Se porneºte motorul. 5. Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Reparaþia este completã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se înlocuieºte senzorul CMP. 3. Se ºterg codurile de defect memorate. 4. Se porneºte motorul. 5. Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Se ºterge CD P0342? 1. Se înlocuieºte modulul ECM. 2. Se porneºte motorul. 3. Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. S-a efectuat înlocuirea modulului ECM? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect memorate. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se îndeplinesc condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat. Mai este activat acest CD? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

Mergi la Pasul 4 Mergi la Pasul 3

3

-

Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 5

4

-

-

Sistemul este OK

5

-

Sistemul este OK Mergi la Pasul 7

Mergi la Pasul 6 -

6

7

Mergi la Pasul 8 Mergi la Tabelul de diagnosticare

-

8

Sistemul este OK

1F - 156 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor Cilindru 3 Releu principal Bobinã aprindere Cilindru 2 Cilindru 1

Cablu ecranat

ECM

M5A11F23

CD - P0351 LIPSÃ SEMNAL BOBINÃ INDUCÞIE, CILINDRUL 1
Descriere circuit Modulul ECM furnizeazã un circuit de masã pentru circuitul electronic 1 de aprindere. Când modulul ECM întrerupe circuitul de masã al alimentãrii înfãºurãrii principale a bobinei de inducþie, este produs un câmp magnetic în jurul acesteia. Acest câmp magnetic conduce la apariþia unei tensiuni electrice în înfãºurarea secundarã a bobinei de inducþie care produce scânteia la bujie. Circuitul dintre modulul ECM ºi sistemul electronic de aprindere este monitorizat pentru existenþa unei întreruperi, un scurtcircuit la baterie sau existenþa unei tensiuni scãzute. Dacã modulul ECM detecteazã o problemã în circuitul electronic 1 de aprindere, va fi activat CD P0351. Condiþii de apariþie a CD D Acest cod de defect este memorat atunci când contactul este în poziþia ON. D Trebuie recepþionate mai mult de 40 de erori în 80 de cicluri de testare. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la apariþia CD. Aceastã informaþie va fi înmagazinatã în memoria Freeze Frame ºi Failure Records. D Un CD istoric va fi memorat. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã 4 cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 157
D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. D Deconectarea alimentãrii cu tensiune de la baterie pentru mai mult de 10 secunde. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Se verificã ºi se remediazã orice zgomot anormal al motorului înainte de a folosi tabelul de diagnosticare. Orice circuit suspectat cã ar cauza zgomot la motor trebuie verificat pentru existenþa: D D D D D D Terminalele nu sunt bine fixate în conector. Nepotrivirea conectorilor. Siguranþele conectorilor sparte. Terminale deteriorate. Conexiuni slabe între fire ºi terminale. Deteriorãri fizice ale cablajului.

CD P0351 - Lipsã semnal bobinã inducþie, cilindrul 1
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? Se verificã existenþa unei conexiuni necorespunzãtoare sau deteriorarea terminalului 4 al bobinei de inducþie. Este gãsitã o asemenea problemã? Se verificã existenþa unei conexiuni necorespunzãtoare sau deteriorarea terminalului 31 al conectorului modulului ECM. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 3. Se verificã existenþa unui scurtcircuit la masã în circuitul bobinei de inducþie. A fost gãsitã o asemenea problemã? Se verificã existenþa unui scurtcircuit la baterie în circuitul bobinei de inducþie. A fost gãsitã o asemenea problemã? Se verificã existenþa unei probleme în comanda sistemului de aprindere. A fost gãsitã o asemenea problemã? Se înlocuieºte modulul ECM. S-a efectuat înlocuirea modulului ECM? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect. D Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. D Se îndeplinesc condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 4 Mergi la Pasul 3

3

4

Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 6 Mergi la Pasul 5

5

6 7

8

Mergi la Pasul 9 Mergi la Tabelul de diagnosticare

-

9

-

Sistemul este OK

1F - 158 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor Cilindru 3 Releu principal Bobinã aprindere Cilindru 2 Cilindru 1

Cablu ecranat

ECM

M5A11F23

CD - P0352 LIPSÃ SEMNAL BOBINÃ INDUCÞIE, CILINDRUL 2
Descriere circuit Modulul ECM furnizeazã un circuit de masã pentru circuitul electronic 2 de aprindere. Când modulul ECM întrerupe circuitul de masã al alimentãrii înfãºurãrii principale a bobinei de inducþie, este produs un câmp magnetic în jurul acesteia. Acest câmp magnetic conduce la apariþia unei tensiuni electrice în înfãºurarea secundarã a bobinei de inducþie care produce scânteia la bujie. Circuitul dintre modulul ECM ºi sistemul electronic de aprindere este monitorizat pentru existenþa unei întreruperi, un scurtcircuit la baterie sau existenþa unei tensiuni scãzute. Dacã modulul ECM detecteazã o problemã în circuitul electronic 2 de aprindere, va fi activat CD P0352. Condiþii de apariþie a CD D Acest cod de defect este memorat atunci când contactul este în poziþia ON. D Trebuie recepþionate mai mult de 40 de erori în 80 de cicluri de testare. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la apariþia CD. Aceastã informaþie va fi înmagazinatã în memoria Freeze Frame ºi Failure Records. D Un CD istoric va fi memorat. D Modulul ECM este programat pentru un avans al aprinderii de 6 grade. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã 4 cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 159
D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Utilizând scanner-ul se pot ºterge codurile de defect. D Deconectarea alimentãrii cu tensiune de la baterie pentru mai mult de 10 secunde. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Se verificã ºi se remediazã orice zgomot anormal al motorului înainte de a folosi tabelul de diagnosticare. Orice circuit suspectat cã ar cauza zgomot la motor trebuie verificat pentru existenþa: D Terminalele nu sunt bine fixate în conector. D Nepotrivirea conectorilor. D Siguranþele conectorilor sparte. D Terminale deteriorate. D Conexiuni slabe între fire ºi terminale. D Deteriorãri fizice ale cablajului.

CD P0352 - Lipsã semnal bobinã inducþie, cilindrul 2
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? Se verificã existenþa unei conexiuni necorespunzãtoare sau deteriorarea terminalului 2 al bobinei de inducþie. Este gãsitã o asemenea problemã? Se verificã existenþa unei conexiuni necorespunzãtoare sau deteriorarea terminalului 1 al conectorului modulului ECM. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 3. Se verificã existenþa unui scurtcircuit la masã în circuitul bobinei de inducþie. A fost gãsitã o asemenea problemã? Se verificã existenþa unui scurtcircuit la baterie în circuitul bobinei de inducþie. A fost gãsitã o asemenea problemã? Se verificã existenþa unei probleme în comanda sistemului de aprindere. A fost gãsitã o asemenea problemã? Se înlocuieºte modulul ECM. S-a efectuat înlocuirea modulului ECM? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect. D Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. D Se îndeplinesc condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 4 Mergi la Pasul 3

3

4

Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 6 Mergi la Pasul 5

5

6 7

8

Mergi la Pasul 9 Mergi la Tabelul de diagnosticare

-

9

-

Sistemul este OK

1F - 160 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor Cilindru 3 Releu principal Bobinã aprindere Cilindru 2 Cilindru 1

Cablu ecranat

ECM

M5A11F23

CD - P0353 LIPSÃ SEMNAL BOBINÃ INDUCÞIE, CILINDRUL 3
Descriere Circuit Modulul ECM furnizeazã un circuit de masã pentru circuitul electronic 3 de aprindere. Când modulul ECM întrerupe circuitul de masã al alimentãrii înfãºurãrii principale a bobinei de inducþie, este produs un câmp magnetic în jurul acesteia. Acest câmp magnetic conduce la apariþia unei tensiuni electrice în înfãºurarea secundarã a bobinei de inducþie care produce scânteia la bujie. Circuitul dintre modulul ECM ºi sistemul electronic de aprindere este monitorizat pentru existenþa unei întreruperi, unui scurtcircuit la baterie sau existenþa unei tensiuni scãzute. Dacã modulul ECM detecteazã o problemã în circuitul electronic 3 de aprindere, va fi activat CD P0352. Condiþii de apariþie a CD D Acest cod de defect este memorat atunci când contactul este în poziþia ON. D Trebuie recepþionate mai mult de 40 de erori în 80 de cicluri de testare. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la apariþia CD. Aceastã informaþie va fi înmagazinatã în memoria Freeze Frame ºi Failure Records. D Un CD istoric va fi memorat. D Modulul ECM este programat pentru un avans al aprinderii de 6 grade. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã 4 cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 161
D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Utilizând scanner-ul se pot ºterge CD. D Deconectarea alimentãrii cu tensiune de la baterie pentru mai mult de 10 secunde. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Se verificã ºi se remediazã orice zgomot anormal al motorului înainte de a folosi tabelul de diagnosticare. Orice circuit suspectat cã ar cauza zgomot la motor trebuie verificat pentru existenþa: D Terminalele nu sunt bine fixate în conector. D Nepotrivirea conectorilor. D Siguranþele conectorilor sparte. D Terminale deteriorate. D Conexiuni slabe între fire ºi terminale. D Deteriorãri fizice ale cablajului.

CD P0353 - Lipsã semnal bobinã inducþie, cilindrul 3
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? Se verificã existenþa unei conexiuni necorespunzãtoare sau deteriorarea terminalului 3 al bobinei de inducþie. Este gãsitã o asemenea problemã? Se verificã existenþa unei conexiuni necorespunzãtoare sau deteriorarea terminalului 32 al conectorului modulului ECM. menea problemã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 3. Se verificã existenþa unui scurtcircuit la masã în circuitul bobinei de inducþie. A fost gãsitã o asemenea problemã? Se verificã existenþa unui scurtcircuit la baterie în circuitul bobinei de inducþie. A fost gãsitã o asemenea problemã? Se verificã existenþa unei probleme în comanda sistemului de aprindere. A fost gãsitã o asemenea problemã? Se înlocuieºte modulul ECM. S-a efectuat înlocuirea modulului ECM? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect. D Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. D Se îndeplinesc condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 4 Mergi la Pasul 3

3

4

Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 6 Mergi la Pasul 5

5

6 7

8

Mergi la Pasul 9 Mergi la Tabelul de diagnosticare

-

9

-

Sistemul este OK

1F - 162 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
Senzor VR

Semnal senzor

Masã

ECM

M5A11F24

CD - P1382 SENZOR DRUM DENIVELAT (VR), DATE NEVALIDATE (FÃRÃ ABS)
Descriere circuit Senzorul de drum denivelat este utilizat pentru detectarea stãrii drumului. Prin sesizarea variaþiei duratei de rotaþie a roþii datoritã denivelãrii drumului, modulul ECM gestioneazã modificãrile de turaþie ale arborelui ºi determinã dacã aceastã variaþie de turaþie este determinatã de lipsa scânteii sau existenþa denivelãrilor drumului. Dacã senzorul VR detecteazã denivelãri ale drumului, modulul ECM va dezactiva diagnosticarea lipsei scânteii. Senzorul VR este localizat în zona roþii dreapta-faþã. Condiþii de apariþie a CD D Viteza vehiculului este mai mare de 10km/h. D Nu este detectatã o eroare a senzorului VSS. D Semnalul furnizat de senzorul VR este mai mare de 0,26V. D Semnalul furnizat de senzorul VR nu se modificã timp de 30 secunde. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL nu se aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la memorarea acestui CD în memoria Failure Records. D Aceastã informaþie nu va fi memoratã în memoria Freeze Frame. Condiþii pentru ºtergerea CD D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. D Deconectarea alimentãrii cu tensiune de la baterie pentru mai mult de 10 secunde.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 163 CD P1382 - Senzor drum denivelat, date nevalidate (fãrã ABS)
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. S-a efectuat testul sistemului OBD? 1. Se pune contactul în poziþia ON, cu motorul oprit. 2. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 3. Se revãd înregistrãrile din memoria Failure Records. 4. Se întrunesc condiþiile menþionate în memoria Failure Records. 5. Utilizând scanner-ul, se verificã existenþa CD P1382. S-a ºters CD P1382? 1. Se verificã existenþa urmãtoarelor condiþii ºi se remediazã dacã este necesar. 2. Garnitura senzorului VR lipseºte sau este deterioratã. 3. Suportul de montare al senzorului VR este spart, lipseºte sau este incorect montat. Reparaþia este completã? 1. 2. 3. 4. Se pune contactul în poziþia OFF. Se deconecteazã conectorul senzorului VR. Se pune contactul în poziþia ON, cu motorul oprit. Se citeºte semnalul furnizat de senzorul VR afiºat pe scanner. Valoarea afiºatã este apropiatã de valoarea specificatã? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

-

Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 3

3

Mergi la Pasul 14

Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare"

4

0V

Mergi la Pasul 5

Mergi la Pasul 12

5

1. Se face un ºtrap între circuitul semnalului de referinþã de 5V ºi terminalul 1, circuitul semnalului de referinþã de 5V ºi terminalul 2, la nivelul conectorului senzorului VR. 2. Se citeºte valoarea semnalului furnizat de senzorul VR afiºatã pe scanner. Valoarea afiºatã este apropiatã de valoarea specificatã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã modulul ECM ºi se verificã în circuitul de masã al senzorului: pentru o valoare mare a rezistenþei electrice, existenþa unei întreruperi în circuitul dintre modulul ECM ºi senzorul VSS, existenþa unei conexiuni necorespunzãtoare la terminalul 85 al modulului ECM ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se verificã în circuitul semnalului de referinþã de 5V: pentru o valoare mare a rezistenþei electrice, existenþa unei întreruperi în circuitul dintre ECM ºi senzorul VR, existenþa unei conexiuni necorespunzãtoare la terminalul 55 al modulului ECM ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã?

4,95V

Mergi la Pasul 6

Mergi la Pasul 7

6

-

Mergi la Pasul 14

Mergi la Pasul 10

7

Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 8

1F - 164 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P1382 - Senzor drum denivelat, date nevalidate (fãrã ABS) (Continuare)
Pas Acþiune 1 Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã modulul ECM ºi se verificã circuitul senzorului VR: pentru o valoare mare a rezistenþei electrice, existenþa unei întreruperi sau scurtcircuit la masã în circuitul de masã al senzorului ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se verificã circuitul senzorului VR pentru existenþa unei conexiuni necorespunzãtoare la conectorul modulului ECM ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se verificã existenþa unei conexiuni necorespunzãtoare la terminalul 2 al senzorului VR ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte senzorul VR. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 3. Se pune contactul în poziþia ON. 4. Se verificã în circuitul senzorului VR existenþa unui scurtcircuit la baterie sau în circuitul semnalului de referinþã de 5V ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se înlocuieºte modulul ECM. Reparaþia este completã? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect memorate. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se îndeplinesc condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate? Valori Da Nu

8

Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 13 Mergi la Pasul 9

9

10

11

12

-

Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 14

Mergi la Pasul 13 -

13

14

Mergi la Pasul 15 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

15

Sistemul este OK

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 165

BLANK

1F - 166 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
Senzor vitezã roatã stângafaþã Senzor vitezã roatã dreaptafaþã Senzor vitezã roatã stângaspate Senzor vitezã roatã dreaptaspate

Tensiune Tensiune mare micã

Tensiune mare

Tensiune micã

Tensiune mare

Tensiune micã

Tensiune Tensiune mare micã
M5A11F25

CD - P1382 SENZOR DRUM DENIVELAT, DATE NEVALIDATE (CU ABS)
Descriere circuit Senzorul de drum denivelat este utilizat pentru detectarea stãrii drumului. Când roata se roteºte, senzorul VSS furnizeazã un semnal de tensiune a cãrui valoare creºte odatã cu creºterea vitezei de rotaþie a roþii. Modulul EBCM utilizeazã frecvenþa acestui semnal pentru a calcula viteza de rotaþie a roþii. Senzorul VSS este conectat la modulul EBCM prin intermediul unui cablu de tip „twisted pair”. Acest tip de cablu reduce posibilitatea apariþiei tensiunilor parazite ce pot cauza apariþia unui CD. Dacã senzorul detecteazã drum denivelat, modulul ECM va dezactiva diagnosticarea lipsei scânteii. Condiþii de apariþie a CD D Viteza vehiculului este mai mare de 10km/h. D Nu este detectatã o eroare a senzorului VSS. D Semnalul furnizat de senzorul VR este mai mare de 0,26V. D Semnalul furnizat de senzorul VR nu se modificã timp de 30 secunde. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL nu se aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la memorarea acestui CD în memoria Failure Records. D Aceastã informaþie nu va fi memoratã în memoria Freeze Frame. Condiþii pentru ºtergerea CD D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. D Deconectarea alimentãrii cu tensiune de la baterie pentru mai mult de 10 secunde.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 167 CD P1382 - Senzor drum denivelat, date nevalidate (cu ABS)
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. S-a efectuat verificarea sistemului EOBD? 1. Se pune contactul în poziþia ON, cu motorul oprit. 2. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 3. Se revãd înregistrãrile din memoria Failure Records. 4. Se întrunesc condiþiile menþionate în memoria Failure Records. 5. Utilizând scanner-ul, se verificã existenþa CD P1382. S-a ºters CD P1382? 1. Se verificã existenþa urmãtoarelor condiþii ºi se remediazã dacã este necesar: 2. Garnitura senzorului VR lipseºte sau este deterioratã. 3. Suportul de montare al senzorului VR este spart, lipseºte sau este incorect montat. Reparaþia este completã? 1. 2. 3. 4. Se pune contactul în poziþia OFF. Se deconecteazã conectorul senzorului defect. Se pune contactul în poziþia ON, cu motorul oprit. Se citeºte semnalul furnizat de senzorul VSS afiºat pe scanner. Este valoarea semnalului furnizat de senzorul VSS apropiatã de valoarea specificatã? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

-

Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 3

3

Mergi la Pasul 14

Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare"

4

0V

Mergi la Pasul 5

Mergi la Pasul 12

5

1. Se face un ºtrap între circuitul semnalului de referinþã de 5V ºi circuitul senzorului VSS, la nivelul conectorului senzorului VSS. 2. Se citeºte semnalul furnizat de senzorul VSS defect afiºat pe scanner. Este valoarea semnalului furnizat de senzorul VSS apropiatã de valoarea specificatã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã modulul ECM ºi se verificã circuitul de masã al senzorului: pentru o valoare mare a rezistenþei electrice, existenþa unei întreruperi în circuitul dintre modulul ECM ºi senzorul VSS, existenþa unei conexiuni necorespunzãtoare la conectorul modulului ECM ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se verificã în circuitul semnalului de referinþã de 5V: pentru o valoare mare a rezistenþei electrice, existenþa unei întreruperi în circuitul dintre modulul ECM ºi senzorul VSS, existenþa unei conexiuni necorespunzãtoare la conectorul modulului ECM ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã modulul ECM ºi se verificã circuitul senzorului VSS: pentru o valoare mare a rezistenþei electrice, existenþa unei întreruperi, existenþa unui semnal slab sau a unui scurtcircuit în circuitul de masã al senzorului ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã?

4,95V

Mergi la Pasul 6

Mergi la Pasul 7

6

-

Mergi la Pasul 14

Mergi la Pasul 10

7

Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 8

8

-

Mergi la Pasul 14

Mergi la Pasul 9

1F - 168 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P1382 - Senzor drum denivelat, date nevalidate (cu ABS) (Continuare)
Pas 9 Acþiune Se verificã circuitul senzorului VSS pentru conexiune necorespunzãtoare cu modulul ECM ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se verificã pentru conexiune necorespunzãtoare la terminalul 3 al senzorului VSS ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte senzorul VSS. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 3. Se pune contactul în poziþia ON. 4. Se verificã circuitul senzorului VSS pentru scurtcircuit la baterie sau scurtcircuit la circuitul semnalului de referinþã de 5V ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se înlocuieºte modulul ECM. Reparaþia este completã? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect memorate. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se îndeplinesc condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate? Valori Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 13 Da Nu

10

11

12

-

Mergi la Pasul 14 -

Mergi la Pasul 13 -

13

Mergi la Pasul 14

14

Mergi la Pasul 15 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

15

Sistemul este OK

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 169

BLANK

1F - 170 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
Senzor VR

Senzor semnal

Masã

ECM

M5A11F24

CD - P1385 SENZOR DRUM DENIVELAT, DEFECT (FÃRÃ ABS)
Descriere circuit Senzorul VR este utilizat pentru a detecta starea drumului. Prin sesizarea diferenþelor în viteza de rotaþie a roþii datorate denivelãrilor drumului, modulul ECM poate determina dacã schimbãrile în viteza de rotaþie a arborelui cotit se datoreazã lipsei scânteii sau stãrii drmului. Dacã senzorul VR detecteazã denivelãri ale drumului, modulul ECM va dezactiva diagnosticarea lipsei scânteii. Condiþii de apariþie a CD D Viteza vehiculului este mai mare de 10km/h. D Nu este detectatã o eroare a senzorului VSS. D Semnalul furnizat de senzorul VR este mai mare de 0,26V. D Semnalul furnizat de senzorul VR nu se modificã timp de 30 secunde. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL nu se aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la memorarea acestui CD în memoria Failure Records. D Aceastã informaþie nu va fi memoratã în memoria Freeze Frame. Condiþii pentru ºtergerea CD D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. D Deconectarea alimentãrii cu tensiune de la baterie pentru mai mult de 10 secunde.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 171 CD P1385 - Senzor drum denivelat, defect (fãrã ABS)
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. S-a efectuat verificarea sistemului EOBD? 1. Se pune contactul în poziþia ON, cu motorul oprit. 2. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 3. Se revãd înregistrãrile din memoria Failure Records. 4. Se întrunesc condiþiile menþionate în memoria Failure Records. 5. Utilizând scanner-ul, se monitorizeazã informaþiile CD P1382. S-a ºters CD P1382? 1. Se verificã existenþa urmãtoarelor condiþii ºi se remediazã dacã este necesar: 2. Garnitura senzorului VR lipseºte sau este deterioratã. 3. Suportul de montare al senzorului VR este spart, lipseºte sau este incorect montat. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul electric al senzorului VR. 3. Se pune contactul în poziþia ON, cu motorul oprit. 4. Se citeºte semnalul furnizat de senzorul VR afiºat pe scanner. Valoarea afiºatã este apropiatã de valoarea specificatã? 1. Se face un ºtrap între circuitul semnalului de referinþã de 5V ºi terminalele 1 ºi 2 ale conectorului senzorului VR. 2. Se citeºte semnalul furnizat de senzorul VR afiºat pe scanner. Valoarea afiºatã este apropiatã de valoarea specificatã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã modulul ECM ºi se verificã în circuitul de masã al senzorului pentru o valoare mare a rezistenþei electrice, o întrerupere în circuitul dintre modulul ECM ºi senzorul VR, sau o conexiune necorespunzãtoare la terminalul 85 al modulului ECM ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se verificã în circuitul semnalului de referinþã de 5V pentru o valoare mare a rezistenþei electrice, o întrerupere în circuitul dintre modulul ECM ºi senzorul VR, o conexiune necorespunzãtoare la terminalul 85 al modulului ECM ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? 1 Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã modulul ECM ºi se verificã în circuitul senzorului VR pentru o valoare mare a rezistenþei electrice, o întrerupere, un semnal micºorat, un scurtcircuit în circuitul de masã al senzorului ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

-

Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 3

3

Mergi la Pasul 14

Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare"

4

0V

Mergi la Pasul 5

Mergi la Pasul 12

5

4,95V

Mergi la Pasul 6

Mergi la Pasul 7

6

-

Mergi la Pasul 14

Mergi la Pasul 10

7

Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 8

8

Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 9

1F - 172 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P1385 - Senzor drum denivelat, defect (fãrã ABS) (Continuare)
Pas 9 Acþiune Se verificã circuitul senzorului VR pentru conexiune necorespunzãtoare la modulul ECM ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se verificã pentru conexiune necorespunzãtoare la terminalul 2 al senzorului VR ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte senzorul VR. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 3. Se pune contactul în poziþia ON. 4. Se verificã în circuitul senzorului VR pentru scurtcircuit la baterie sau un scutcircuit în circuitul semnalului de referinþã de 5V ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se înlocuieºte modulul ECM. Reparaþia este completã? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect memorate. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se îndeplinesc condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect care nu au fost diagnosticate? Valori Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 13 Da Nu

10

11

12

-

Mergi la Pasul 14 -

Mergi la Pasul 13 -

13

Mergi la Pasul 14

14

Mergi la Pasul 15 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

15

Sistemul este OK

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 173

BLANK

1F - 174 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
Senzor vitezã roatã stângafaþã Senzor vitezã roatã dreaptafaþã Senzor vitezã roatã stângaspate Senzor vitezã roatã dreaptaspate

Tensiune Tensiune micã mare

Tensiune Tensiune mare micã

Tensiune mare

Tensiune micã

Tensiune mare

Tensiune micã

CD - P1385 SENZOR DRUM DENIVELAT, DEFECT (CU ABS)
Descriere circuit Senzorul de drum denivelat este utilizat pentru detectarea stãrii drumului. Când roata se roteºte, senzorul VSS furnizeazã un semnal de tensiune a cãrui valoare creºte odatã cu creºterea vitezei de rotaþie a roþii. Modulul EBCM utilizeazã frecvenþa acestui semnal pentru a calcula viteza de rotaþie a roþii. Senzorul VSS este conectat la modulul EBCM prin intermediul unui cablu de tip „twisted pair”. Acest tip de cablu reduce posibilitatea apariþiei tensiunilor parazite ce pot cauza apariþia unui CD. Dacã senzorul detecteazã drum denivelat, modulul ECM va dezactiva diagnosticarea lipsei scânteii. Condiþii de apariþie a CD D Viteza vehiculului este mai mare de 10km/h. D Nu este detectatã o eroare a senzorului VSS. D Semnalul furnizat de senzorul VR este mai mare de 0,26V. D Semnalul furnizat de senzorul VR nu se modificã timp de 30 secunde. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL nu se aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la memorarea acestui CD în memoria Failure Records. D Aceastã informaþie nu va fi stocatã în memoria Freeze Frame. Condiþii pentru ºtergerea CD D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. D Deconectarea alimentãrii cu tensiune de la baterie pentru mai mult de 10 secunde.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 175 CD P1385 - Senzor drum denivelat, defect (cu ABS)
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. S-a efectuat verificarea sistemului EOBD? 1. Se pune contactul în poziþia ON, cu motorul oprit. 2. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 3. Se revãd înregistrãrile din memoria Failure Records. 4. Se întrunesc condiþiile menþionate în memoria Failure Records. 5. Utilizând scanner-ul se monitorizeazã informaþiile CD P1385. S-a ºters CD P1385? 1. Se verificã existenþa urmãtoarelor condiþii ºi se remediazã dacã este necesar: 2. Garnitura senzorului VR lipseºte sau este deterioratã. 3. Suportul de montare al senzorului VR este spart, lipseºte sau este incorect montat. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul electric al senzorului VR defect. 3. Se pune contactul în poziþia ON, cu motorul oprit. 4. Se citeºte semnalul furnizat de senzorul VR afiºat pe scanner. Valoarea afiºatã este apropiatã de valoarea specificatã? 1. Se face un ºtrap între circuitul semnalului de referinþã de 5V ºi circuitul senzorului VS la nivelul conectorului senzorului VSS. 2. Se citeºte semnalul furnizat de senzorul VSS defect afiºat pe scanner. Valoarea afiºatã este apropiatã de valoarea specificatã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã modulul ECM ºi se verificã în circuitul de masã al senzorului pentru o valoare mare a rezistenþei electrice, o întrerupere în circuitul dintre modulul ECM ºi senzorul VSS, sau o conexiune necorespunzãtoare la modulul ECM ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se verificã în circuitul semnalului de referinþã de 5V pentru o valoare mare a rezistenþei electrice, o întrerupere în circuitul dintre modulul ECM ºi senzorul VSS, sau o conexiune necorespunzãtoare la modulul ECM ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã modulul ECM ºi se verificã în circuitul senzorului VSS pentru o valoare mare a rezistenþei electrice, o întrerupere, un semnal micºorat, sau un scurtcircuit la circuitul de masã al senzorului ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

-

Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 3

3

Mergi la Pasul 14

Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare"

4

0V

Mergi la Pasul 5

Mergi la Pasul 12

5

4,95V

Mergi la Pasul 6

Mergi la Pasul 7

6

-

Mergi la Pasul 14

Mergi la Pasul 10

7

Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 8

8

Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 9

1F - 176 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P1385 - Senzor drum denivelat, defect (cu ABS) (Continuare)
Pas 9 Acþiune Se verificã circuitul senzorului VSS pentru conexiune necorespunzãtoare la modulul ECM ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se verificã pentru conexiune necorespunzãtoare la terminalul 3 al senzorului VSS ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte senzorul VSS. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 3. Se pune contactul în poziþia ON. 4. Se verificã circuitul senzorului VSS pentru scurtcircuit la baterie sau la circuitul semnalului de referinþã de 5V ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se înlocuieºte modulul ECM. Reparaþia este completã? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect memorate. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se îndeplinesc condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate? Valori Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 13 Da Nu

10

11

12

-

Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 14

Mergi la Pasul 13 -

13

14

Mergi la Pasul 15 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

15

Sistemul este OK

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 177

BLANK

1F - 178 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor

Electrovalvã EGR

Semnal liniar Masã EGR

Semnal

Referinþã 5V

ECM
M5A11F27

CD - P0400 SUPAPÃ RECIRCULARE GAZE EVACUARE, ÎN AFARA VALORILOR NORMALE
Descriere circuit Sistemul de recirculare al gazelor de evacuare (EEGR) este utilizat pentru reducerea nivelului emisiilor de oxizi de azot cauzate de combustia la temperaturi înalte. Acest lucru se realizeazã prin introducerea unei pãrþi din gazele de evacuare în camera de combustie. Când amestecul carburant aer/benzinã este amestecat cu gaze de evacuare, se reduce temperatura la care se realizeazã combustia. Este utilizatã o supapã EEGR. Supapa EEGR liniarã este proiectatã sã furnizeze cu acurateþe motorului gaze de evacuare fãrã a se folosi de vacuumul creat de motor. Supapa EEGR regleazã debitul de gaze de evacuare care intrã în galeria de admisie printr-un orificiu prin intermediul unui pistonaº comandat de modulul ECM. Modulul ECM regleazã poziþia pistonaºului supapei EEGR pe baza semnalelor primite de la senzorul TPS ºi senzorul MAP. Modulul ECM comandã supapa EEGR sã modifice poziþia pistonaºului pe baza semnalului de comandã furnizat de modulul ECM. Acest semnal poate fi monitorizat de cu scanner-ul ca fiind „Desired EEGR position” (poziþie doritã pistonaº supapã EEGR). Modulul ECM urmãreºte rezultatele comenzii date cãtre supapa EEGR prin intermediul unui semnal de rãspuns. Prin trimiterea unei semnal de referinþã de 5V cãtre supapa EEGR ºi întoarcerea acestuia prin intermediul unui circuit de masã, valoarea primitã de modulul ECM reprezintã poziþia pistonaºului supapei EEGR. Acest semnal de rãspuns poate fi urmãrit de scanner ºi reprezintã poziþia în timp real a pistonaºului supapei EEGR. Pe scanner, înregistrarea poziþiei actuale a pistonaºului supapei EEGR este situatã lângã înregistrarea la care este monitorizatã poziþia doritã a pistonaºului supapei EEGR. Acest cod de defect detecteazã o întrerupere sau un scurtcircuit. Condiþii de apariþie a CD D Temperatura lichidului de rãcire mai mare de 80°C. D Temperatura aerului din galeria de admisie mai mare de 15°C. D Presiunea din galeria de admisie mai mare de 75kPA. D Supapa EEGR deschisã mai mult de 3%. D Debitul de aer cuprins între 92 ~157 mg/tdc. D Turaþia motorului cuprinsã între 2.500~2.900 rpm. D CD P0107, P0108, P0112, P0113, P0117, P0118, P0122, P0123, P0131, P0300, P0335, P0336, P0341, P0342, P1671, P1672, P1673 nu sunt acti-vate. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la apariþia CD. Aceastã informaþie va fi înmagazinatã în memoria Freeze Frame ºi Failure Records. D Un CD istoric va fi memorat. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã 4 cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 179 CD P0400 - Supapã recirculare gaze evacuare, în afara valorilor normale
Pasul 1 Mod de acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? Valoare Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

1. Se pune contactul în poziþia ON, cu motorul oprit. 2. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 3. Se comandã deschiderea supapei EEGR la valorile specificate. Deschiderea supapei EEGR se situeazã în 25%, 50%, intervalele specificate? 75%, 100% Mergi la Pasul 19 1. Se pune contactul în poziþia ON. 2. Se deconecteazã conectorul supapei EEGR. 3. Se conecteazã o lampã de control la baterie, ºi se verificã circuitul de masã al supapei EEGR. Se aprinde lampa de control?

Mergi la Pasul 3

3

Mergi la Pasul 4 Mergi la Pasul 5

4

1. Se conecteazã lampa de control la masã. 2. Se testeazã circuitul de comandã al supapei EEGR, prin conectarea lampii de control la terminalul 1 al supapei EEGR. 3. Se comandã deschiderea supapei EEGR la valorile specificate utilizând scanner-ul. Dupã ce comanda a fost efectuatã, becul lãmpii de control se aprinde puternic, pâlpâie sau rãmâne 25%, 50%, aprins? 75%, 100% Se remediazã întreruperea sau conexiunile necorespunzãtoare în circuitul de masã al supapei EEGR. Reparaþia este completã? Cu lampa de control conectatã la masã, se verificã circuitul semnalului de referinþã la terminalul 1. Se aprinde lampa de control? Cu lampa de control conectatã la masã, se verificã circuitul semnalului de referinþã fãrã a se comanda deschiderea supapei EEGR cu scanner-ul. Se aprinde lampa de control? Se verificã circuitul semnalului de referinþã sã nu fie scurtcircuitat la baterie ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? Cu un voltmetru digital conectat la masã, se mãsoarã circuitul semnalului de referinþã de 5V la terminalul 3. Valoarea afiºatã este apropiatã de valoarea specificatã? Se verificã circuitul de comandã pentru scurtcircuit la baterie ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? Se conecteazã lampa de control la baterie ºi se verificã circuitul de comandã la terminalul 4. Se aprinde lampa de control? Se înlocuieºte modulul ECM. S-a efectuat înlocuirea modulului ECM? -

Mergi la Pasul 6

Mergi la Pasul 7 -

5

Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 10 Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 9

6

7

8

Mergi la Pasul 19

Mergi la Pasul 12

9

5V -

Mergi la Pasul 13

Mergi la Pasul 14

10

Mergi la Pasul 19

Mergi la Pasul 12

11 12

Mergi la Pasul 15 Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 16 -

1F - 180 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P0400 - Supapã recirculare gaze evacuare, în afara valorilor normale (Continuare)
Pas 13 Acþiune Se verificã circuitul de masã al supapei EEGR pentru conexiuni necorespunzãtoare ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? Se verificã circuitul semnalului de referinþã de 5V pentru scurtcircuit la baterie ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? Se verificã circuitul semnalului de referinþã de 5V pentru scurtcircuit la masã ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? Se verificã circuitul semnalului de referinþã pentru întrerupere sau conexiuni necorespunzãtoare la conectorul supapei EEGR ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? Se înlocuieºte supapa EEGR. S-a efectuat înlocuirea supapei EEGR? Se verificã conectorul electric al modulului ECM pentru conexiune necorespunzãtoare ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se întrunesc condiþiile aºa cum este specificat paragraful „Condiþii de Apariþie a CD”. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate? Valori Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 17 Da Nu

14

15

16

Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 18 -

17

18

Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 12

19

Mergi la Pasul 20 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

20

-

Sistemul este OK

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 181

BLANK

1F - 182 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor

Releu principal

Electrovalvã EGR

Semnal liniar Masã EGR

Semnal

Referinþã 5V

ECM
M5A11F27

CD - P1402 SUPAPÃ RECIRCULARE GAZE EVACUARE, BLOCATÃ
Descriere circuit Sistemul de recirculare al gazelor de evacuare (EEGR) este utilizat pentru reducerea nivelului emisiilor de oxizi de azot cauzate de combustia la temperaturi înalte. Acest lucru se realizeazã prin introducerea unei pãrþi din gazele de evacuare în camera de combustie. Când amestecul carburant aer/benzinã este amestecat cu gaze de evacuare, se reduce temperatura la care se realizeazã combustia. Este utilizatã o supapã EEGR. Supapa EEGR liniarã este proiectatã sã furnizeze cu acurateþe motorului gaze de evacuare fãrã a se folosi de vacuumul creat de motor. Supapa EEGR regleazã debitul de gaze de evacuare care intrã în galeria de admisie printr-un orificiu prin intermediul unui pistonaº comandat de modulul ECM. Modulul ECM regleazã poziþia pistonaºului supapei EEGR pe baza semnalelor primite de la senzorul TPS ºi senzorul MAP. Modulul ECM comandã modificarea poziþiei pistonaºului supapei EEGR pe baza semnalului de comandã furnizat de modulul ECM. Acest semnal poate fi monitorizat cu scanner-ul ca fiind „Desired EEGR position” (poziþie doritã pistonaº supapã EEGR). Modulul ECM urmãreºte rezultatele comenzii date cãtre supapa EEGR prin intermediul unui semnal de rãspuns. Prin trimiterea unei semnal de referinþã de 5V cãtre supapa EEGR ºi întoarcerea acestuia prin intermediul unui circuit de masã, valoarea primitã de modulul ECM reprezintã poziþia pistonaºului supapei EEGR. Acest semnal de rãspuns poate fi urmãrit de scanner ºi reprezintã poziþia în timp real a pistonaºului supapei EEGR. Pe scanner, înregistrarea poziþiei actuale a pistonaºului supapei EEGR este situatã lângã înregistrarea la care este monitorizatã poziþia doritã a pistonaºului supapei EEGR. Acest cod de defect detecteazã o întrerupere sau un scurtcircuit. Condiþii de apariþie a CD D Temperatura lichidului de rãcire mai mare de 80°C. D Temperatura aerului din galeria de admisie mai mare de 15°C. D Presiunea din galeria de admisie mai mare de 75kPA. D Supapa EEGR deschisã mai mult de 3%. D Debitul de aer cuprins între 92 ~157 mg/tdc. D Turaþia motorului cuprinsã între 2.500~2.900 rpm. D CD P0107, P0108, P0112, P0113, P0117, P0118, P0122, P0123, P0131, P0300, P0335, P0336, P0341, P0342, P1671, P1672, P1673 nu sunt acti-vate. D Supapa EEGR este defectã. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la apariþia CD. Aceastã informaþie va fi înmagazinatã în memoria Freeze Frame ºi Failure Records. D Un CD istoric va fi memorat. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã 4 cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. Ajutor în diagnosticare Datoritã umezelii asociatã cu gazele de evacuare, supapa EEGR poate îngheþa sau se poate bloca pe vreme rece. Dupã aducerea vehiculului într-o unitate sevice climatizatã pentru reparaþii, supapa EEGR se va

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 183
încãlzi ºi problemele vor dispãrea. Vizualizând, cu maºina rece, înregistrãrile pentru „Actual EEGR position” (poziþie actualã pistonaº supapã EEGR) ºi „Desired EEGR position” (poziþie doritã pistonaº supapã EEGR), defectul poate fi uºor identificat. Se verificã memoria „Freeze Frame” pentru a identifica dacã defectul este determinat de vremea rece vizualizând temperatura lichidului de rãcire al motorului.

CD P1402 - Supapã recirculare gaze de evacuare (EEGR), blocatã
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? 1. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti. 2. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 3. Se comandã deschiderea supapei EEGR la valorile specificate. Se opreºte mototrul sau tinde sã se opreascã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se demonteazã ansamblul supapei EEGR. 3. Se inspecteazã supapa EEGR, pasajele ºi conductele sã nu fie obturate sau deteriorate ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? Se înlocuieºte supapa EEGR. S-a efectuat înlocuirea supapei EEGR? 1. Se porneºte motorul. 2. Se deconecteazã bateria timp de 10 secunde. 3. Se conduce vehiculul la viteza specificatã. 4. Se elibereazã pedala de acceleraþie ºi se lasã vehiculul sã încetineascã pânã la viteza specificatã. Valoarea rezistenþei este egalã cu valoarea specificatã? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se întrunesc condiþiile aºa cum este specificat paragraful „Condiþii de Apariþie a CD”. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

50%

Mergi la Pasul 5

Mergi la Pasul 3

3

Mergi la Pasul 5 Mergi la Pasul 5 Mergi la Pasul 4 -

4

5

97km/h 32km/h 0km/h

Mergi la Pasul 3

Mergi la Pasul 6

6

Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 2

1F - 184 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor

Releu principal

Electrovalvã EGR

Semnal liniar Masã EGR

Semnal

Referinþã 5V

ECM
M5A11F27

CD - P1403 SUPAPÃ RECIRCULARE GAZE EVACUARE, LIPSÃ SEMNAL
Descriere circuit Sistemul de recirculare al gazelor de evacuare (EEGR) este utilizat pentru reducerea nivelului emisiilor de oxizi de azot cauzate de combustia la temperaturi înalte. Acest lucru se realizeazã prin introducerea unei pãrþi din gazele de evacuare în camera de combustie. Când amestecul carburant aer/benzinã este amestecat cu gaze de evacuare, se reduce temperatura la care se realizeazã combustia. Este utilizatã o supapã EEGR. Supapa EEGR liniarã este proiectatã sã furnizeze cu acurateþe motorului gaze de evacuare fãrã a se folosi de vacuumul creat de motor. Supapa EEGR regleazã debitul de gaze de evacuare care intrã în galeria de admisie printr-un orificiu prin intermediul unui pistonaº comandat de modulul ECM. Modulul ECM regleazã poziþia pistonaºului supapei EEGR pe baza semnalelor primite de la senzorul TPS ºi senzorul MAP. Modulul ECM comandã modificarea poziþiei pistonaºului supapei pe baza semnalului de comandã furnizat de modulul ECM. Acest semnal poate fi monitorizat cu scanner-ul ca fiind „Desired EEGR position” (poziþie doritã pistonaº supapã EEGR). Modulul ECM urmãreºte rezultatele comenzii date cãtre supapa EEGR prin intermediul unui semnal de rãspuns. Prin trimiterea unei semnal de referinþã de 5V cãtre supapa EEGR ºi întoarcerea acestuia prin intermediul unui circuit de masã, valoarea primitã de modulul ECM reprezintã poziþia pistonaºului supapei EEGR. Acest semnal de rãspuns poate fi urmãrit de scanner ºi repre-zintã poziþia în timp real a pistonaºului supapei EEGR. Pe scanner, înregistrarea poziþiei actuale a pistonaºului supapei EEGR este situatã lângã înregistrarea la care este monitorizatã poziþia doritã a pistonaºului supapei EEGR. Acest cod de defect detecteazã o întrerupere sau un scurtcircuit. Condiþii de apariþie a CD D Temperatura lichidului de rãcire mai mare de 80°C. D Temperatura aerului din galeria de admisie mai mare de 15°C. D Presiunea din galeria de admisie mai mare de 75kPA. D Supapa EEGR deschisã mai mult de 3%. D Debitul de aer cuprins între 92 ~157 mg/tdc. D Turaþia motorului cuprinsã între 2.500~2.900 rpm. D Tensiunea la potenþiometrul supapei EEGR este mai micã de 0,4V. D Tensiunea la potenþiometrul supapei EEGR este mai mare de 1,75V sau semnalul este OFF la una dintre valorile limitã de maxim sau de minim. D CD P0107, P0108, P0112, P0113, P0117, P0118, P0122, P0123, P0131, P0300, P0335, P0336, P0341, P0342, P1671, P1672, P1673 nu sunt acti-vate. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la apariþia CD. Aceastã informaþie va fi înmagazinatã în memoria Freeze Frame ºi Failure Records. D Un CD istoric va fi memorat. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã 4 cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 185
D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Datoritã umezelii asociatã cu gazele de evacuare, supapa EEGR poate îngheþa sau se poate bloca pe vreme rece. Dupã aducerea vehiculului într-o unitate sevice climatizatã pentru reparaþii, supapa EEGR se va încãlzi ºi problemele vor dispãrea. Vizualizând cu maºina rece înregistrãrile pentru „Actual EEGR position” (poziþie actualã pistonaº supapã EEGR) ºi „Desired EEGR position” (poziþie doritã pistonaº supapã EEGR) defectul poate fi uºor identificat. Se verificã memoria „Freeze Frame” pentru a identifica dacã defectul este determinat de vremea rece, vizualizând temperatura lichidului de rãcire al motorului.

CD P1403 - Supapã recirculare gaze evacuare, lipsã semnal
Pasul 1 Mod de acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? Valoare Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

3

1. Se pune contactul în poziþia ON, cu motorul oprit. 2. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 3. Se comandã deschiderea supapei EEGR la valorile specificate. Valoarea înregistrãrii „Actual EEGR Position” 25%, 50%, urmãreºte deschiderea supapei EEGR? 75%, 100% Mergi la Pasul 19 1. Se pune contactul în poziþia ON. 2. Se deconecteazã conectorul supapei EEGR. 3. Se conecteazã o lampã de control la baterie, ºi se verificã circuitul de masã al supapei EEGR. Mergi la Pasul 4 Se aprinde lampa de control? 1. Se conecteazã lampa de control la masã. 2. Se testeazã circuitul de comandã al supapei EEGR, prin conectarea lãmpii de control la terminalul 1 al supapei EEGR. 3. Se comandã deschiderea supapei EEGR la valorile specificate utilizând scanner-ul. Dupã ce comanda a fost efectuatã, becul lãmpii de control se aprinde puternic, pâlpâie sau rãmâne 25%, 50%, 75%, 100% aprins? Se remediazã întreruperea sau conexiunile necorespunzãtoare în circuitul de masã al supapei EEGR. Reparaþia este completã? Cu lampa de control conectatã la masã, se verificã circuitul semnalului de referinþã la terminalul 1. Se aprinde lampa de control? Cu lampa de control conectatã la masã, se verificã circuitul semnalului de referinþã fãrã a se comanda deschiderea supapei EEGR cu scanner-ul. Se aprinde lampa de control? Se verificã circuitul semnalului de referinþã sã nu fie scurtcircuitat la baterie ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? Cu un voltmetru digital (DVM) conectat la masã, se verificã circuitul semnalului de referinþã de 5V la terminalul 3. Valoarea afiºatã este apropiatã de valoarea specificatã? Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 10 -

Mergi la Pasul 3

Mergi la Pasul 5

4

Mergi la Pasul 6

Mergi la Pasul 7 -

5

6

Mergi la Pasul 9

7

Mergi la Pasul 11

8

Mergi la Pasul 19

Mergi la Pasul 12

9

5V

Mergi la Pasul 13

Mergi la Pasul 14

1F - 186 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P1403 - Supapã recirculare gaze evacuare, lipsã semnal (Continuare)
Pas 10 Acþiune Se verificã circuitul semnalului de referinþã de 5V sã nu fie scurtcircuitat la baterie ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? Se conecteazã o lampã de control la baterie, ºi se verificã circuitul semnalului de referinþã la terminalul 4. Se aprinde lampa de control? Se înlocuieºte modulul ECM. S-a efectuat înlocuirea modulului ECM? Se verificã circuitul de masã al supapei EEGR pentru conexiuni necorespunzãtoare la conectorul modulului ECM ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? Se verificã circuitul semnalului de referinþã de 5V sã nu fie scurtcircuitat la baterie ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? Se verificã circuitul semnalului de referinþã de 5V pentru scurtcircuit la masã ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? Se verificã circuitul semnalului de referinþã de 5V pentru întreruperi sau conexiuni necorespunzãtoare la conectorul supapei EEGR ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? Se înlocuieºte supapa EEGR. S-a efectuat înlocuirea supapei EEGR? Se verificã conectorul electric al modulului ECM pentru conexiuni necorespunzãtoare ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se întrunesc condiþiile aºa cum este specificat paragraful „Condiþii de Apariþie a CD”. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate? Valori Da Nu

Mergi la Pasul 19

Mergi la Pasul 12

11

Mergi la Pasul 15 Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 16 -

12

13

Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 17

14

15

16

Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 18 -

17

18

Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 12

19

Mergi la Pasul 20 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

20

Sistemul este OK

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 187

BLANK

1F - 188 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor

Releu principal

Electrovalvã EGR

Semnal liniar Masã EGR

Semnal

Referinþã 5V

ECM
M5A11F27

CD - P0404 SUPAPÃ RECIRCULARE GAZE EVACUARE, DESCHISÃ
Descriere circuit Sistemul de recirculare al gazelor de evacuare (EEGR) este utilizat pentru reducerea nivelului emisiilor de oxizi de azot cauzate de combustia la temperaturi înalte. Acest lucru se realizeazã prin introducerea unei pãrþi din gazele de evacuare în camera de combustie. Când amestecul carburant aer/benzinã este amestecat cu gaze de evacuare, se reduce temperatura la care se realizeazã combustia. Este utilizatã o supapã EEGR. Supapa EEGR liniarã este proiectatã sã furnizeze cu acurateþe motorului gaze de evacuare fãrã a se folosi de vacuumul creat de motor. Supapa EEGR regleazã debitul de gaze de evacuare care intrã în galeria de admisie printr-un orificiu prin intermediul unui pistonaº comandat de modulul ECM. Modulul ECM regleazã poziþia pistonaºului supapei EEGR pe baza semnalelor primite de la senzorul TPS ºi senzorul MAP. Modulul ECM comandã modificarea poziþiei pistonaºului supapei EEGR pe baza semnalului de comandã furnizat de modulul ECM. Acest semnal poate fi monitorizat cu scanner-ul ca fiind „Desired EEGR position” (poziþie doritã pistonaº supapã EEGR). Modulul ECM urmãreºte rezultatele comenzii date cãtre supapa EEGR prin intermediul unui semnal de rãspuns. Prin trimiterea unei semnal de referinþã de 5V cãtre supapa EEGR ºi întoarcerea acestuia prin intermediul unui circuit de masã, valoarea primitã de modulul ECM reprezintã poziþia pistonaºului supapei EEGR. Acest semnal de rãspuns poate fi urmãrit de scanner ºi reprezintã poziþia în timp real a pistonaºului supapei EEGR. Pe scanner, înregistrarea poziþiei actuale a pistonaºului supapei EEGR este situatã lângã înregistrarea la care este monitorizatã poziþia doritã a pistonaºului supapei EEGR. Acest cod de defect detecteazã o întrerupere sau un scurtcircuit. Condiþii de apariþie a CD D Semnal micºorat în circuitul supapei EEGR. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la apariþia CD. Aceastã informaþie va fi înmagazinatã în memoria Freeze Frame ºi Failure Records. D Un CD istoric va fi memorat. D Supapa EEGR este dezactivatã. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã 4 cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. Informaþii ajutãtoare pentru Diagnosticare Datoritã umezelii asociatã cu gazele de evacuare, supapa EEGR poate îngheþa sau se poate bloca pe vreme rece. Dupã aducerea vehiculului într-o unitate sevice climatizatã pentru reparaþii, supapa EEGR se va încãlzi ºi problemele vor dispãrea. Vizualizând cu maºina rece înregistrãrile pentru „Actual EEGR position” (poziþie actualã pistonaº supapã EEGR) ºi „Desired EEGR position” (poziþie doritã pistonaº supapã EEGR) defectul poate fi uºor identificat. Se verificã memoria „Freeze Frame” pentru a identifica dacã defectul este determinat de vremea rece vizualizând temperatura lichidului de rãcire al motorului.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 189 CD P0404 - Supapã recirculare gaze evacuare, deschisã
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

1. Se pune contactul în poziþia ON, cu motorul oprit. 2. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 3. Se comandã deschiderea supapei EEGR la valorile specificate. Deschiderea supapei EEGR se situeazã în 25%, 50%, intervalele specificate? 75%, 100% Mergi la Pasul 19 1. Se pune contactul în poziþia ON. 2. Se deconecteazã conectorul supapei EEGR. 3. Se conecteazã o lampã de control la baterie, ºi se verificã circuitul de masã al supapei EEGR. Se aprinde lampa de control?

Mergi la Pasul 3

3

Mergi la Pasul 4 Mergi la Pasul 5

4

1. Se conecteazã lampa de control la masã. 2. Se testeazã circuitul de comandã al supapei EEGR, prin conectarea lãmpii de control la terminalul 1 al supapei EEGR. 3. Se comandã deschiderea supapei EEGR la valorile specificate utilizând scanner-ul. Dupã ce comanda a fost efectuatã, becul lãmpii de control se aprinde puternic, pâlpâie sau rãmâne 25%, 50%, aprins? 75%, 100% Se remediazã întreruperea sau conexiunile necorespunzãtoare în circuitul de masã al supapei EEGR. Reparaþia este completã? Cu lampa de control conectatã la masã, se verificã circuitul semnalului la terminalul 1. Se aprinde lampa de control? Cu lampa de control conectatã la masã, se verificã circuitul semnalului fãrã a comanda deschiderea supapei EEGR utilizând scanner-ul. Se aprinde lampa de control? Se verificã circuitul semnalului de referinþã pentru scurtcircuit la baterie ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? Cu un voltmetru digital conectat la masã, se mãsoarã circuitul semnalului de referinþã de 5V la terminalul 3. Valoarea afiºatã este apropiatã de valoarea specificatã? Se verificã circuitul de comandã pentru scurtcircuit la baterie ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? Se conecteazã lampa de control la baterie ºi se verificã circuitul de comandã la terminalul 4. Se aprinde lampa de control? Se înlocuieºte modulul ECM. S-a efectuat înlocuirea modulului ECM? Se verificã circuitul de masã al supapei EEGR pentru conexiuni necorespunzãtoare ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? -

Mergi la Pasul 6

Mergi la Pasul 7 -

5

Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 10 Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 9

6

7

8

9

5V -

Mergi la Pasul 13

Mergi la Pasul 14

10

Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 15 Mergi la Pasul 19

Mergi la Pasul 12

11 12

Mergi la Pasul 16 -

13

Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 17

1F - 190 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P0404 - Supapã recirculare gaze evacuare, deschisã (Continuare)
Pas 14 Acþiune Se verificã circuitul semnalului de referinþã de 5V pentru scurtcircuit la baterie ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? Se verificã circuitul semnalului de referinþã de 5V pentru scurtcircuit la masã ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? Se verificã circuitul semnalului de referinþã de 5V pentru întrerupere sau conexiuni necorespunzãtoare la conectorul supapei EEGR ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? Se înlocuieºte supapa EEGR. S-a efectuat înlocuirea supapei EEGR? Se verificã conectorul electric al modulului ECM pentru conexiune necorespunzãtoare ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se întrunesc condiþiile aºa cum este specificat paragraful „Condiþii de Apariþie a CD”. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate? Valori Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 12 Da Nu

15

16

Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 18 -

17

18

Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 12

19

Mergi la Pasul 20 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

20

-

Sistemul este OK

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 191

BLANK

1F - 192 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor

Releu principal

Electrovalvã EGR

Semnal liniar EGR

Masã

Semnal

Referinþã 5V

ECM
M5A11F27

CD - P1404 SUPAPÃ RECIRCULARE GAZE EVACUARE, ÎNCHISÃ
Descriere circuit Sistemul de recirculare al gazelor de evacuare (EEGR) este utilizat pentru reducerea nivelului emisiilor de oxizi de azot cauzate de combustia la temperaturi înalte. Acest lucru se realizeazã prin introducerea unei pãrþi din gazele de evacuare în camera de combustie. Când amestecul carburant aer/benzinã este amestecat cu gaze de evacuare, se reduce temperatura la care se realizeazã combustia. Este utilizatã o supapã EEGR. Supapa EEGR liniarã este proiectatã sã furnizeze cu acurateþe motorului gaze de evacuare fãrã a se folosi de vacuumul creat de motor. Supapa EEGR regleazã debitul de gaze de evacuare care intrã în galeria de admisie printr-un orificiu prin intermediul unui pistonaº comandat de modulul ECM. Modulul ECM regleazã poziþia pistonaºului supapei EEGR pe baza semnalelor primite de la senzorul TPS ºi senzorul MAP. Modulul ECM comandã modificarea poziþiei pistonaºului supapei EEGR pe baza semnalului de comandã furnizat de modulul ECM. Acest semnal poate fi monitorizat cu scanner-ul ca fiind „Desired EEGR position” (poziþie doritã pistonaº supapã EEGR). Modulul ECM urmãreºte rezultatele comenzii date cãtre supapa EEGR prin intermediul unui semnal de rãspuns. Prin trimiterea unei semnal de referinþã de 5V cãtre supapa EEGR ºi întoarcerea acestuia prin intermediul unui circuit de masã, valoarea primitã de modulul ECM reprezintã poziþia pistonaºului supapei EEGR. Acest semnal de rãspuns poate fi urmãrit de scanner ºi reprezintã poziþia în timp real a pistonaºului supapei EEGR. Pe scanner, înregistrarea poziþiei actuale a pistonaºului supapei EEGR este situatã lângã înregistrarea la care este monitorizatã poziþia doritã a pistonaºului supapei EEGR. Acest cod de defect detecteazã o întrerupere sau un scurtcircuit. Condiþii de apariþie a CD D Semnal mãrit în circuitul supapei EEGR. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la apariþia CD. Aceastã informaþie va fi înmagazinatã în memoria Freeze Frame ºi Failure Records. D Un CD istoric va fi memorat. D Supapa EEGR este defectã. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã 4 cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. D Deconectarea alimentãrii cu tensiune de la baterie pentru mai mult de 10 secunde. informaþii ajutãtoare pentru Diagnosticare Datoritã umezelii asociatã cu gazele de evacuare, supapa EEGR poate îngheþa sau se poate bloca pe vreme rece. Dupã aducerea vehiculului într-o unitate sevice climatizatã pentru reparaþii, supapa EEGR se va încãlzi ºi problemele vor dispãrea. Vizualizând cu maºina rece înregistrãrile pentru „Actual EEGR position” (poziþie actualã pistonaº supapã EEGR) ºi „Desired EEGR position” (poziþie doritã pistonaº supapã EEGR) defectul poate fi uºor identificat. Se verificã memoria „Freeze Frame” pentru a identifica dacã defectul este determinat de vremea rece vizualizând temperatura lichidului de rãcire al motorului.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 193 CD P1404 - Supapã recirculare gaze evacuare, închisã
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

1. Se pune contactul în poziþia ON, cu motorul oprit. 2. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 3. Se comandã deschiderea supapei EEGR la valorile specificate. Deschiderea supapei EEGR se situeazã în 25%, 50%, intervalele specificate? 75%, 100% Mergi la Pasul 19 1. Se pune contactul în poziþia ON cu motorul oprit. 2. Se deconecteazã conectorul supapei EEGR. 3. Cu un voltmetru digital conectat la masã, se mãsoarã circuitul semnalului de referinþã de 5V la terminalul 2. Valoarea afiºatã este apropiatã de valoarea specificatã? Se face un ºtrap în circuitul semnalului de referinþã de 5V între terminalele 2 ºi 3. Deschiderea supapei EEGR este cea specificatã? 1. Se conecteazã lampa de control baterie. 2. Se verificã circuitul semnalului de referinþã de 5V al supapei EEGR. Se aprinde lampa de control? Se verificã circuitul semnalului de referinþã de 5V pentru conexiuni necorespunzãtoare ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? 1. Se conecteazã lampa de control la baterie. 2. Se verificã circuitul semnalului de referinþã la terminalul 1 al supapei EEGR. Se aprinde lampa de control? Se verificã existenþa unui semnal mãrit în circuitul semnalului de referinþã de 5V al supapei EEGR ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? Se înlocuieºte supapa EEGR. S-a înlocuit supapa EGR? Se verificã existenþa unui semnal mãrit în circuitul semnalului de referinþã al supapei EEGR ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? Se înlocuieºte modulul ECM. S-a înlocuit modulul ECM? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se întrunesc condiþiile aºa cum este specificat paragraful „Condiþii de Apariþie a CD”. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate?

Mergi la Pasul 3

3

5V

Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 5

4

100% -

Mergi la Pasul 6

Mergi la Pasul 7

5

Mergi la Pasul 6 Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 12

Mergi la Pasul 7

6

Mergi la Pasul 7

7

Mergi la Pasul 9

8

Mergi la Pasul 9 -

9

10

Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 11 -

11

12

Mergi la Pasul 13 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

13

-

Sistemul este OK

1F - 194 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor

Releu principal

Electrovalvã EGR

Semnal liniar Masã EGR

Semnal

Referinþã 5V

ECM
M5A11F27

CD - P0405 SUPAPÃ RECIRCULARE GAZE EVACUARE, TENSIUNE MICÃ
Descriere circuit Sistemul de recirculare al gazelor de evacuare (EEGR) este utilizat pentru reducerea nivelului emisiilor de oxizi de azot cauzate de combustia la temperaturi înalte. Acest lucru se realizeazã prin introducerea unei pãrþi din gazele de evacuare în camera de combustie. Când amestecul carburant aer/benzinã este amestecat cu gaze de evacuare, se reduce temperatura la care se realizeazã combustia. Este utilizatã o supapã EEGR. Supapa EEGR liniarã este proiectatã sã furnizeze cu acurateþe motorului gaze de evacuare fãrã a se folosi de vacuum-ul creat de motor. Supapa EEGR regleazã debitul de gaze de evacuare care intrã în galeria de admisie printr-un orificiu prin intermediul unui pistonaº comandat de modulul ECM. Modulul ECM regleazã poziþia pistonaºului supapei EEGR pe baza semnalelor primite de la senzorul TPS ºi senzorul MAP. Modulul ECM comandã modificarea poziþiei pistonaºului supapei EEGR pe baza semnalului de comandã furnizat de modulul ECM. Acest semnal poate fi monitorizat cu scanner-ul ca fiind „Desired EEGR position” (poziþie doritã pistonaº supapã EEGR). Modulul ECM urmãreºte rezultatele comenzii date cãtre supapa EEGR prin intermediul unui semnal de rãspuns. Prin trimiterea unei semnal de referinþã de 5V cãtre supapa EEGR ºi întoarcerea acestuia prin intermediul unui circuit de masã, valoarea primitã de modulul ECM reprezintã poziþia pistonaºului supapei EEGR. Acest semnal de rãspuns poate fi urmãrit de scanner ºi reprezintã poziþia în timp real a pistonaºului supapei EEGR. Pe scanner, înregistrarea poziþiei actuale a pistonaºului supapei EEGR este situatã lângã înregistrarea la care este monitorizatã poziþia doritã a pistonaºului supapei EEGR. Acest cod de defect detecteazã o întrerupere sau un scurtcircuit. Condiþii de apariþie a CD D Tensiunea la potenþiometrul supapei EEGR este mai micã de 0,01V. D semnal micºorat în circuitul supapei EEGR. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la apariþia CD. Aceastã informaþie va fi înmagazinatã în memoria Freeze Frame ºi Failure Records. D Un CD istoric va fi memorat. D EEGR defectã. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã 4 cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. D Deconectarea alimentãrii cu tensiune de la baterie pentru mai mult de 10 secunde. Informaþii ajutãtoare pentru Diagnosticare Datoritã umezelii asociatã cu gazele de evacuare, supapa EEGR poate îngheþa sau se poate bloca pe vreme rece. Dupã aducerea vehiculului într-o unitate sevice climatizatã pentru reparaþii, supapa EEGR se va încãlzi ºi problemele vor dispãrea. Vizualizând cu maºina rece înregistrãrile pentru „Actual EEGR position” (poziþie actualã pistonaº supapã EEGR) ºi „Desired EEGR position” (poziþie doritã pistonaº supapã EEGR) defectul poate fi uºor identificat. Se verificã memoria „Freeze Frame” pentru a identifica dacã defectul este

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 195
determinat de vremea rece vizualizând temperatura lichidului de rãcire al motorului.

CD P0405 - Supapã recirculare gaze evacuare, tensiune micã
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

3

1. Se pune contactul în poziþia ON, cu motorul oprit. 2. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 3. Se comandã deschiderea supapei EEGR la valorile specificate. Deschiderea supapei EEGR se situeazã în 25%, 50%, intervalele specificate? 75%, 100% Mergi la Pasul 19 1. Se pune contactul în poziþia ON cu motorul oprit. 2. Se deconecteazã conectorul al supapei EEGR. 3. Cu un voltmetru digital conectat la masã, se mãsoarã circuitul semnalului de referinþã de 5V la terminalul 3. Valoarea afiºatã este apropiatã de valoarea specificatã? -0,01V Mergi la Pasul 4 Se face un ºtrap în circuitul semnalului de referinþã de 5V între terminalele 2 ºi 3. Deschiderea supapei EEGR este cea specificatã? 1. Se conecteazã lampa de control la baterie. 2. Se verificã circuitul semnalului de referinþã de 5V al supapei EEGR. Se aprinde lampa de control? Se verificã circuitul semnalului de referinþã de 5V pentru conexiuni necorespunzãtoare ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? 1. Se conecteazã lampa de control la baterie. 2. Probaþi circuitul semnalului de referinþã la terminalul 2 al supapei EEGR. Se aprinde lampa de control? Se verificã existenþa unui semnal micºorat în circuitul semnalului de referinþã de 5V al supapei EEGR ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? Se înlocuieºte supapa EEGR S-a înlocuit supapa EGR? Se verificã existenþa unui semnal micºorat în circuitul semnalului de referinþã al supapei EEGR ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? Se înlocuieºte modulul ECM. S-a înlocuit modulul ECM? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se întrunesc condiþiile aºa cum este specificat paragraful „Condiþii de Apariþie a CD”. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate?

Mergi la Pasul 3

Mergi la Pasul 5

4

100% -

Mergi la Pasul 6

Mergi la Pasul 7

5

Mergi la Pasul 6 Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 12

Mergi la Pasul 7

6

Mergi la Pasul 7

7

Mergi la Pasul 9

8

Mergi la Pasul 9 -

9

10

Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 11 -

11

12

Mergi la Pasul 13 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

13

Sistemul este OK

1F - 196 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor

Releu principal

Electrovalvã EGR

Semnal liniar Masã EGR

Semnal

Referinþã 5V

ECM
M5A11F27

CD - P0406 SUPAPÃ RECIRCULARE GAZE EVACUARE, TENSIUNE MARE
Descriere circuit Sistemul de recirculare al gazelor de evacuare (EEGR) este utilizat pentru reducerea nivelului emisiilor de oxizi de azot cauzate de combustia la temperaturi înalte. Acest lucru se realizeazã prin introducerea unei pãrþi din gazele de evacuare în camera de combustie. Când amestecul carburant aer/benzinã este amestecat cu gaze de evacuare, se reduce temperatura la care se realizeazã combustia. Este utilizatã o supapã EEGR. Supapa EEGR liniarã este proiectatã sã furnizeze cu acurateþe motorului gaze de evacuare fãrã a se folosi de vacuumul creat de motor. Supapa EEGR regleazã debitul de gaze de evacuare care intrã în galeria de admisie printr-un orificiu prin intermediul unui pistonaº comandat de modulul ECM. Modulul ECM regleazã poziþia pistonaºului supapei EEGR pe baza semnalelor primite de la senzorul TPS ºi senzorul MAP. Modulul ECM comandã modificarea poziþiei pistonaºului supapei EEGR pe baza semnalului de comandã furnizat de modulul ECM. Acest semnal poate fi monitorizat cu scanner-ul ca fiind „Desired EEGR position” (poziþie doritã pistonaº supapã EEGR). Modulul ECM urmãreºte rezultatele comenzii date cãtre supapa EEGR prin intermediul unui semnal de rãspuns. Prin trimiterea unei semnal de referinþã de 5V cãtre supapa EEGR ºi întoarcerea acestuia prin intermediul unui circuit de masã, valoarea primitã de modulul ECM reprezintã poziþia pistonaºului supapei EEGR. Acest semnal de rãspuns poate fi urmãrit de scanner ºi reprezintã poziþia în timp real a pistonaºului supapei EEGR. Pe scanner, înregistrarea poziþiei actuale a pistonaºului supapei EEGR este situatã lângã înregistrarea la care este monitorizatã poziþia doritã a pistonaºului supapei EEGR. Acest cod de defect detecteazã o întrerupere sau un scurtcircuit. Condiþii de apariþie a CD D Tensiunea EEGR este mai mare de 4,99V. D Tensiune mare în circuitul potenþiometrului EEGR . Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la apariþia CD. Aceastã informaþie va fi înmagazinatã în memoria Freeze Frame ºi Failure Records. D Un CD istoric va fi memorat. D Supapa EEGR este defectã. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã 4 cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. Informaþii ajutãtoare pentru Diagnosticare Datoritã umezelii asociatã cu gazele de evacuare, supapa EEGR poate îngheþa sau se poate bloca pe vreme rece. Dupã aducerea vehiculului într-o unitate sevice climatizatã pentru reparaþii, supapa EEGR se va încãlzi ºi problemele vor dispãrea. Vizualizând cu maºina rece înregistrãrile pentru „Actual EEGR position” (poziþie actualã pistonaº supapã EEGR) ºi „Desired EEGR position” (poziþie doritã pistonaº supapã EEGR) defectul poate fi uºor identificat. Se verificã memoria „Freeze Frame” pentru a identifica dacã defectul este determinat de vremea rece vizualizând temperatura lichidului de rãcire al motorului.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 197 CD P0406 - Supapã recirculare gaze evacuare, tensiune mare
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

1. Se pune contactul în poziþia ON, cu motorul oprit. 2. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 3. Se comandã deschiderea supapei EEGR la valorile specificate. Deschiderea supapei EEGR se situeazã în 25%, 50%, intervalele specificate? 75%, 100% Mergi la Pasul 19 1. Se pune contactul în poziþia ON cu motorul oprit. 2. Se deconecteazã conectorul supapei EEGR. 3. Cu un voltmetru digital conectat la masã, se mãsoarã circuitul semnalului de referinþã de 5V la terminalul 3. Valoarea afiºatã este apropiatã de valoarea specificatã? Se face un ºtrap în circuitul semnalului de referinþã de 5V între terminalele 2 ºi 3. Deschiderea supapei EEGR este cea specificatã? 1. Se conecteazã lampa de control la baterie. 2. Se verificã circuitul semnalului de referinþã de 5V al supapei EEGR. Se aprinde lampa de control? Se verificã circuitul semnalului de referinþã de 5V pentru conexiuni necorespunzãtoare ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? 1. Se conecteazã lampa de control la baterie. 2. Probaþi circuitul semnalului de referinþã la terminalulul 2 al supapei EEGR. Se aprinde lampa de control? Se verificã existenþa unui semnal mãrit în circuitul semnalului de referinþã de 5V al supapei EEGR ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? Se înlocuieºte supapa EEGR. S-a înlocuit supapa EGR? Se verificã existenþa unui semnal mãrit în circuitul semnalului de referinþã al supapei EEGR ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? Se înlocuieºte modulul ECM. Este completã înlocuirea? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se întrunesc condiþiile aºa cum este specificat paragraful „Condiþii de Apariþie a CD”. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate?

Mergi la Pasul 3

3

> 5V

Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 5

4

100% -

Mergi la Pasul 6

Mergi la Pasul 7

5

Mergi la Pasul 6 Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 12

Mergi la Pasul 7

6

Mergi la Pasul 7

7

Mergi la Pasul 9

8

Mergi la Pasul 9 -

9

10

Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 11 -

11

12

Mergi la Pasul 13 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

13

-

Sistemul este OK

1F - 198 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

CD - P0420 EFICIENÞÃ SCÃZUTÃ CATALIZATOR
Descriere Circuit Pentru controlul emisiilor de hidrocarburi (HC), monoxid de carbon (CO) ºi oxizi de azot (NOx), se utilizeazã un convertor catalitic cu trei cãi. Elementul catalizator din convertor produce o reacþie chimicã care realizeazã oxidarea hidrocarburilor (HC) ºi a monoxidului de carbon (CO) prezente în gazele de evacuare, reducându-le la vapori de apã ºi dioxid de carbon. Reduce deasemenea ºi oxizii de azot (NOx), la azot. Convertorul catalitic are abilitatea de înmagazina oxigen. Modulul ECM monitorizeazã acest proces folosindu-se de un senzor de oxigen încãlzit (HO2S) montat pe conducta de evacuare dupã convertorul catalitic. Acest senzor furnizeazã un semnal care indicã capacitatea de înmagazinare a oxigenului de cãtre catalizator, acest lucru semnificând capacitatea convertorului catalitic de a reduce emisiile poluante. Modulul ECM monitorizeazã eficienþa catalizatorului: permiþându-i sã se încãlzeascã, oferindu-i o perioadã de stabilizare în timpul funcþionãrii motorului la ralanti, ºi apoi suplimentând sau reducând cantitatea de combustibil ce alimenteazã motorul pe baza semnalului furnizat de senzorul de oxigen încãlzit HO2S. Când funcþionarea catalizatorului este corespunzãtoare, rãspunsul senzorului HO2S la surplusul de combustibil este un semnal de nivel mic în comparaþie cu semnalul furnizat de senzorul de oxigen (O2S). Când rãspunsul senzorului HO2S este apropiat ca valoare cu rãspunsul senzorului O2S, capacitatea de înmagazinare a oxigenului (sau eficienþa catalizatorului) este consideratã necorespunzãtoare, ºi Lampa MIL se va aprinde. Condiþii de apariþie a CD D Condiþii de testare a eficienþei catalizatorului: D Buclã stoechiometricã inchisã. D Motorul pornit de mai mult de 300 secunde. D Debitul de aer cuprins între 25~50kg/h. D Temperatura lichidului de rãcire mai mare de 70°C. D Turaþia motorului între 2.400~3.000rpm. D Viteza vehiculului cuprinsã între 64~80km/h. Observaþie: Testul catalizatorului este întrerupt dacã apar: D Modificãri ale turaþiei motorului cu mai mult de 80rpm. D Modificãri ale stãrii sistemului A/C. D Modificãri ale turaþiei ventilatorului. D Raport aer/benzinã necorespunzãtor. D CD P0106, P0107, P0108, P0117, P0118, P0122, P0123, P0125, P0131, P0132, P0133, P1133, P0134, P1134, P0137, P0138, P0140, P0141, P1167, P1171, P0171, P0172, P0201, P0202, P0203, P0204, P0300, P0336, P0337, P0341, P0342, P0351, P0352, P0402, P0404, P0405, P0406, P0506, P0507, ºi P0562 nu sunt activate. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la apariþia CD. Aceastã informaþie va fi înmagazinatã în memoria Freeze Frame ºi Failure Records. D Un CD istoric va fi memorat. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã 4 cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Testul catalizatorului poate fi întrerupt odatã cu modificarea sarcinii motorului. Nu se va modifica sarcina motorului (prin pornirea ventilatorului sistemului A/C, ventilatorului sistemului de rãcire al motorului, suflantei sistemului de ventilare a aerului) în timpul derulãrii testãrii catalizatorului. Defectele cu caracter intermitent sunt cauzate datoritã existenþei în circuit a unei conexiuni necorespunzãtoare, a unei conexiuni efectuate fãrã a îndepãrta stratul izolator al unui conductor electric, ruperii conductorului în interiorul izolaþiei acestuia. Orice circuit suspectat cã ar cauza un defect cu caracter intermitent trebuie verificat pentru existenþa: D Terminalelor incorect fixate în conector. D Nepotrivirea conectorilor. D Siguranþele conectorilor sparte. D Terminale deteriorate. D Conexiuni slabe între fire ºi terminale. D Deteriorãri fizice ale cablajului.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 199 CD P0420 - Eficienþã scãzutã catalizator
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. S-a efectuat verificarea sistemului EOBD? 1. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 2. Se pune contactul în poziþia ON. Este detectat un CD? 1. Se inspectazã vizual/fizic: 2. Neetanºeitãþi ale sistemului de evacuare. 3. Senzorul de oxigen încãlzit (HO2S). Este gãsitã o asemenea problemã? Se remediazã defecþiunile sistemului de evacuare dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte convertorul catalitic. Reparaþia este completã? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se îndeplinesc condiþiile de apariþie ale acestui CD aºa cum este specificat. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2 Mergi la Tabelul de diagnosticare

2

-

Mergi la Pasul 3

3

Mergi la Pasul 4 Mergi la Pasul 6 Mergi la Pasul 6 Mergi la Pasul 5 -

4 5

6

Mergi la Pasul 7 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

7

-

Sistemul este OK

1F - 200 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent

Bloc siguranþe compartiment motor

Releu principal

Bobinã golire canistrã EVAP

Semnal

ECM
M5A11F28

CD - P0444 CANISTRÃ DE CARBON, LIPSÃ SEMNAL
Descriere circuit Sistemul de control al emisiilor evaporative (canistra de carbon) este alcãtuit din urmãtoarele componente: D Rezervor benzinã. D Bobina supapei EVAP. D Senzor presiune rezervor. D Conducte ºi furtunuri benzinã. D Linie vapori benzinã. D Buºon rezervor. D Canistra de carbon. D Linie purjare. D Supapã canistrã carbon. D Port service EVAP. Sistemul de control al emisiilor evaporative este verificat prin aplicarea unei comenzi vacuumatice ºi monitorizarea scãderii vacuumului. Modulul ECM monitorizeazã nivelul vacuumului prin intermediul semnalului furnizat de senzorul de presiune al rezervorlului de benzinã. La momentul potrivit, supapa canistrei de carbon ºi solenoidul supapei EVAP sunt deschise, permiþând drenarea din motor a unei cantitãþi de vacuum cãtre sistemul de control al emisiilor evaporative. Dupã ce vacuumul a atins un nivel corespunzãtor, supapa canistrei de carbon este închisã, etanºând sistemul. Dacã nu s-a atins nivelul corespunzãtor de vacuum, atunci existã o neetanºeitate. Acest lucru poate fi cauzat de existenþa uneia dintre condiþiile urmãtoare: D Buºon rezervor deteriorat sau lipsã. D Senzor presiune rezervor deconectat sau defect. D Linie purjare deconectatã, deterioratã, ciupitã sau obturatã, gâtuitã. D Supapã canistrã de carbon deconectatã sau defectã. D Solenoidul supapei EVAP deconectat sau defect. D Circuitul electric al aprinderii sau al solenoidului de purjare întrerupt. D Canistra de carbon fisuratã sau perforatã. D Scurgeri la garnitura ansamblului sondei de benzinã sau lipsa acesteia. D Scurgeri la rezervor sau la gura de umplere. Oricare din condiþiile de mai sus determinã apariþia CD P0444. Testul nu reuºeºte dacã vacuum-ul din rezervor este mai mic de 10 mm în coloanã de H2O timp de 15s ºi vacuumul din galeria de admisie este mai mare de 49512 (proporþional cu masa vaporilor purjaþi din rezervor). Condiþii de apariþie a CD D Temperatura aerului din galeria de admisie între 4°C ºi 34°C la pornirea motorului. D Temperatura lichidului de rãcire între 4°C ºi 34°C la pornirea motorului. D Presiunea barometricã mai mare de 68kPa. D Temperatura în galeria de admisie sã nu depãºeascã cu mai mult de 8°C temperatura lichidului de rãcire al motorului la pornirea acestuia. D Gradul de umplere al rezervorului de benzinã între 10% ºi 90%. D Senzorul TPS furnizeazã un semnal mai mic sau egal cu 100%. D Lipsa agitaþiei benzinei în rezervor, variaþia nivelului benzinei este de 21 unitãþi în 0,125 secunde. D Vacuumul creat în galeria de admisie sã fie mai mare sau egal cu 10kPa. D Presiunea în rezervor sã fie mai micã sau egalã cu 24,9mm în coloanã de H2O. D Sistemul de alimentare furnizeazã o tensiune cuprinsã între 11V ºi 16V.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 201
D Sistemul de control al emisiilor evaporative nu poate menþine presiunea de vacuum pe timpul testului. Volumul de emisii evaporative variazã în funcþie de nivelul de benzinã din rezervor. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la apariþia CD. Aceastã informaþie va fi înmagazinatã în memoria Freeze Frame ºi Failure Records. D Un CD istoric va fi memorat. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã 4 cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Acest tip de CD este considerat ca fiind de tipul A, el seamãnã cu un CD de tipul B în anumite circumstanþe. Când este gãsitã o problemã la diagnosticarea EOBD, sau bateria este deconectatã, diagnosticarea EOBD trebuie sã fie efectuatã de douã ori pentru a se activa acest CD. Detectarea iniþialã a problemei nu este raportatã imediat ºi nu este afiºatã pe scanner. Se verificã existenþa urmãtoarelor condiþii: D Buºon rezervor deteriorat sau lipsã. D Scurgeri la garnitura ansamblului sondei de benzinã sau lipsa acesteia. D Canistra de carbon fisuratã sau perforatã. D Liniile de vacuum, de purjare, furtunurile de golire ale ale vaporilor de benzinã sunt deteriorate. D Conexiuni necorespunzãtoare la modulul ECM. Se verificã existenþa urmãtoarelor condiþii: D Terminalele nu sunt bine fixate în conector. D Nepotrivirea conectorilor. D Siguranþele conectorilor sparte. D Terminale deteriorate. D Conexiuni slabe între fire ºi terminale. D Deteriorãri fizice ale cablajului. D Cablaj electric deteriorat. Se inspecteazã cablajele electrice ale solenoidului supapei EVAP, supapa canistrei de carbon, circuitul senzorului de presiune din rezervor este întrerupt sau scurtcircuitat. D Se verificã toate componentele sistemului emisiilor evaporative (conductele, furtunele, liniile de vacuum) sã nu fie deteriorate, ciupite, obturate, gâtuite.

1F - 202 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P0444 - Canistrã de carbon, lipsã semnal
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? 1. Se deconecteazã supapa canistrei de carbon. 2. Se conecteazã o lampã de control între terminalul 2 al supapei canistrei de carbon ºi borna pozitivã a bateriei. Se aprinde lampa de control? 1. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 2. Se conecteazã o lampã de control între terminalul 66 al conectorului modulului ECM ºi masã. Se aprinde lampa de control? 1. Se remediazã întreruperea în circuitul dintre terminalul 1 al supapei canistrei de carbon ºi terminalul 4 al conectorului modulului ECM. 2. Cu scanner-ul se ºterg codurile de defect memorate. 3. Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Reparaþia este completã? 1. Se remediazã întreruperea în circuitul dintre terminalul 2 al supapei canistrei de carbon ºi terminal 87 al conectorului releului principal. 2. Se ºterg codurile de defect memorate. 3. Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Reparaþia este completã? 1. Se înlocuieºte modulul ECM. 2. Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Reparaþia este completã? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se întrunesc condiþiile aºa cum este specificat paragraful „Condiþii de Apariþie a CD”. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

Mergi la Pasul 3 Mergi la Pasul 4 Mergi la Pasul 6 Mergi la Pasul 5

3

4

Sistemul este OK

-

5

Sistemul este OK Mergi la Pasul 7

-

6

-

7

Mergi la Pasul 7 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

8

Sistemul este OK

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 203

BLANK

1F - 204 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent

Bloc siguranþe compartiment motor

Releu principal

Bobinã golire canistrã EVAP

Semnal

ECM
M5A11F28

CD - P0445 CANISTRÃ DE CARBON, CIRCUIT DEFECT
Descriere circuit Sistemul de control al emisiilor evaporative (canistra de carbon) este alcãtuit din urmãtoarele componente: D Rezervor benzinã. D Solenoidul supapei EVAP. D Senzor presiune rezervor. D Conducte ºi furtunuri benzinã. D Linie vapori benzinã. D Buºon rezervor. D Canistra de carbon. D Linie purjare. D Supapã canistrã carbon. D Port service EVAP. Sistemul de control al emisiilor evaporative este verificat prin aplicarea unei comenzi vacuumatice ºi monitorizarea scãderii vacuumului. Modulul ECM monitorizeazã nivelul vacuumului prin intermediul semnalului furnizat de senzorul de presiune al rezervorlului de benzinã. La momentul potrivit, supapa canistrei de carbon ºi solenoidul supapei EVAP sunt deschise, permiþând drenarea din motor a unei cantitãþi de vacuum cãtre sistemul de control al emisiilor evaporative. Dupã ce vacuumul a atins un nivel corespunzãtor, supapa canistrei de carbon este închisã, etanºând sistemul. Dacã nu s-a atins nivelul corespunzãtor de vacuum, atunci existã o neetanºeitate. Acest lucru poate fi cauzat de existenþa uneia dintre condiþiile urmãtoare: D Buºon rezervor deteriorat sau lipsã. D Senzor presiune rezervor deconectat sau defect. D Linie purjare deconectatã, deterioratã, ciupitã sau obturatã, gâtuitã. D Supapã canistrã de carbon deconectatã sau defectã. D Solenoidul supapei EVAP deconectat sau defect. D Circuitul electric al aprinderii sau al solenoidului de purjare întrerupt. D Canistra de carbon fisuratã sau perforatã. D Scurgeri la garnitura ansamblului sondei de benzinã sau lipsa acesteia. D Scurgeri la rezervor sau la gura de umplere. Oricare din condiþiile de mai sus determinã apariþia CD P0445. Testul nu reuºeºte dacã vacuumul din rezervor este mai mic de 10mm în coloanã de H2O timp de 15s ºi vacuumul din galeria de admisie este mai mare de 49512 (proporþional cu masa vaporilor purjaþi din rezervor). Condiþii de apariþie a CD D Temperatura aerului din galeria de admisie este între 4°C ºi 34°C la pornirea motorului. D Temperatura lichidului de rãcire între 4°C ºi 34°C la pornirea motorului. D Presiunea barometricã este mai mare de 68kPa. D Temperatura în galeria de admisie sã nu depãºeascã cu mai mult de 8°C temperatura lichidului de rãcire al motorului la pornirea acestuia. D Gradul de umplere al rezervorului de benzinã sã fie între 10% ºi 90%. D Senzorul TPS furnizeazã un semnal mai mic sau egal cu 100%. D Lipsa agitaþiei benzinei în rezervor, variaþia nivelului benzinei este de 21 unitãþi în 0,125 secunde. D Vacuumul creat în galeria de admisie este mai mare sau egal cu 10kPa. D Presiunea în rezervor este mai micã sau egalã cu 24,9mm în coloanã de H2O. D Sistemul de alimentare furnizeazã o tensiune cuprinsã între 11V ºi 16V.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 205
D Sistemul de control al emisiilor evaporative nu poate menþine presiunea de vacuum pe timpul testului. Volumul de emisii evaporative variazã în funcþie de nivelul de benzinã din rezervor. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la apariþia CD. Aceastã informaþie va fi înmagazinatã în memoria Freeze Frame ºi Failure Records. D Un CD istoric va fi memorat. D Ventilatorul sistemului de rãcire al motorului porneºte. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã 4 cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. Informaþii ajutãtoare în diagnosticare Acest tip de CD este considerat ca fiind de tipul A, el seamãnã cu un CD de tipul B în anumite circumstanþe. Când este gãsitã o problemã la diagnosticarea EOBD, sau bateria este deconectatã, diagnosticarea EOBD trebuie sã fie efectuatã de douã ori pentru a se activa acest CD. Detectarea iniþialã a problemei nu este raportatã imediat ºi nu este afiºatã pe scanner. Se verificã existenþa urmãtoarelor condiþii: D Buºon rezervor deteriorat sau lipsã. D Scurgeri la garnitura ansamblului sondei de benzinã sau lipsa acesteia. D Canistra de carbon fisuratã sau perforatã. D Liniile de vacuum, de purjare, furtunurile de golire ale vaporilor de benzinã sunt deteriorate. D Conexiuni necorespunzãtoare la conectorul modulului ECM. Se verificã existenþa urmãtoarelor condiþii: D Terminalele nu sunt bine fixate în conector. D Nepotrivirea conectorilor. D Siguranþele conectorilor sparte. D Terminale deteriorate. D Conexiuni slabe între fire ºi terminale. D Deteriorãri fizice ale cablajului. D Cablaj electric deteriorat. Se inspecteazã cablajele electrice ale solenoidului supapei EVAP, supapa canistrei de carbon, circuitul senzorului de presiune din rezervor este întrerupt sau scurtcircuitat. D Se verificã toate componentele sistemului emisiilor evaporative (conductele, furtunele, liniile de vacuum) sã nu fie deteriorate, ciupite, obturate, gâtuite.

CD P0445 - Canistrã de carbon, circuit defect
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? 1. Se deconecteazã conectorul electric al supapei canistrei de carbon. 2. Se mãsoarã rezistenþa supapei canistrei carbon. Valoarea rezistenþei este apropiatã de valoarea specificatã? Se conecteazã o lampã de control între terminalul 2 al conectorului supapei canistrei de carbon ºi masã. Se aprinde lampa de control? 1. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 2. Se conecteazã o lampã de control între terminalul 66 al ECM ºi masã. Se aprinde lampa de control? 1. Se remediazã existenþa unui semnal mãrit sau scurtcircuit la masã în circuitul dintre terminalul 1 al supapei canistrei de carbon ºi terminalul 4 al modulului ECM. 2. Se ºterg codurile de defect memorate. 3. Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Reparaþia este completã? 1. Se deconecteazã conectorul electric al supapei canistrei de carbon. 2. Se conecteazã o lampã de control între terminalul 2 al supapei canistrei de carbon ºi borna pozitivã a bateriei. Se aprinde lampa de control? Valori Da Mergi la Pasul 2 Nu Mergi la „Verificare sistem EOBD"

2

30W -

Mergi la Pasul 3

Mergi la Pasul 9

3

Mergi la Pasul 4 Mergi la Pasul 5

Mergi la Pasul 6

4

Mergi la Pasul 7

5

Sistemul este OK

-

6

Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 9

1F - 206 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P0445 - Canistrã de carbon, circuit defect (Continuare)
Pas 7 Acþiune 1. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 2. Se conecteazã o lampã de control între terminalul 65 al conectorului modulului ECM ºi masã. Se aprinde lampa de control? 1. Se remediazã existenþa unui semnal scãzut în circuitul dintre terminalul 1 al canistrei de carbon ºi terminalul 4 al conectorului modulului ECM. 2. Se ºterg codurile de defect memorate. 3. Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Reparaþia este completã? 1. Se înlocuieºte supapa canistrei de carbon. 2. Se ºterg codurile de defect memorate. 3. Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Reparaþia este completã? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se întrunesc condiþiile aºa cum este specificat paragraful „Condiþii de Apariþie a CD”. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate? Valori Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 10 Da Nu

8

Sistemul este OK Mergi la Pasul 10

-

9

-

10

Mergi la Pasul 11 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

11

Sistemul este OK

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 207

BLANK

1F - 208 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
Senzor nivel combustibil

Semnal senzor nivel combustibil

Masã

ECM
M5A11F29

CD - P0462 SENZOR NIVEL COMBUSTIBIL, TENSIUNE MICÃ
Descriere circuit Modulul ECM utilizeazã semnalul furnizat de sonda de benzinã pentru a calcula presiunea de vapori din sistemul de alimentare cu benzinã. Presiunea de vapori variazã odatã cu modificarea nivelului de benzinã din rezervor. Presiunea da vapori este un element care influenþeazã major funcþionarea corespunzãtoare a sistemului de control al emisiilor evaporative. Nivelul de benzinã din rezervor este deasemenea utilizat în determinarea nivelelor limitã de „tensiune mare” ºi „tensiune micã” în scopul diagnosticãrii corecte a CD referitoare la sistemul de control al emisiilor evaporative. Este detectatã lipsa variaþiei nivelului de benzinã în rezervor. Condiþii de apariþie a CD D Semnalul furnizat de sonda de benzinã este mai mic de 0,05V. D Semnalul furnizat de sonda de benzinã este mic. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL nu se aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la memorarea acestui CD în memoria Failure Records. D Aceastã informaþie nu va fi memoratã în memoria Freeze Frame. Condiþii pentru ºtergerea CD D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Se inspecteazã conectorul cablajului pentru terminale fixate necorespunzãtor în conector, conectori cuplaþi necorespunzãtor, siguranþele conectorilor sparte, terminale deteriorate, conexiuni slabe între fire ºi terminale. Se inspecteazã cablajul sã nu fie deteriorat. Lipsa de variaþie a valorii semnalului furnizat de sonda de benzinã poate cauza activarea unui CD. Dacã CD P0463 nu poate fi multiplicat, informaþia înregistratã în memoria Freeze Frame poate fi utilizatã pentru determinarea condiþiilor de funcþionare la apariþia CD. Se verificã rezistenþa sondei de benzinã. Rezervor gol = 100W sau mai mare. Rezervor 50% = ~32,5W. Rezervor 100% = 10W sau mai micã.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 209 CD P0462 - Senzor nivel combustibil, tensiune micã
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? 1. Se pune contactul în poziþia ON. 2. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 3. Se întrunesc condiþiile înregistrate în memoria Freeze Frame. Este activat CD P0462? 1. Se deconecteazã conectorul electric al sondei de benzinã de la pompa de benzinã. 2. Utilizând un voltmetru digital, se mãsoarã tensiunea la terminalul 1 al circuitului semnalului de referinþã. Valoarea mãsuratã se încadreazã în intervalul specificat? Se verificã legãtura la masã a rezervorului de benzinã. Este necesarã o remediere a defectului? 1. Se demonteazã sonda de benzinã de pe rezervor. 2. Se reconecteazã conectorul electric al sondei de benzinã. 3. Se observã pe scanner parametrii sondei de benzinã în timp ce se miºcã plutitorul sondei între poziþiile „gol” ºi „plin” ale rezervorului. 4. Se repetã procedura de câteva ori. Semnalul furnizat de sonda de benzinã variazã în timp ce se miºcã de plutitor? Se verificã în circuitul sondei de benzinã existenþa unei întreruperi sau scurtcircuit la masã ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã vreo reparaþie? Se remediazã întreruperea sau scurtcircuitul la masã în circuitul dintre sonda de benzinã ºi cablajul acesteia. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte ansamblul sondei de benzinã. S-a efectuat înlocuirea? 1. Se conecteazã conectorul electric al sondei de benzinã. 2. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 3. Utilizând un voltmetru digital se mãsoarã tensiunea în circuitul semnalului de referinþã, la terminalul 81. Valoarea tensiunii se încadreazã în intervalul specificat? Se înlocuieºte modulul ECM. Reparaþia este completã? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se întrunesc condiþiile aºa cum este specificat paragraful „Condiþii de Apariþie a CD”. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD" Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare"

Mergi la Pasul 2

2

Mergi la Pasul 3

3

0,2-4,8V -

Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 6

4

Mergi la Pasul 11

Mergi la Pasul 5

5

Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare" Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 9 -

Mergi la Pasul 8

6

7

8

9

0,2-4,8V -

Mergi la Pasul 10 Mergi la Pasul 11

Mergi la Capitolul 9E -

10

11

Mergi la Pasul 12 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

12

Sistemul este OK

1F - 210 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
Senzor nivel combustibil

Semnal senzor nivel combustibil

Masã

ECM
M5A11F29

CD - P0463 SENZOR NIVEL COMBUSTIBIL, TENSIUNE MARE
Descriere circuit Modulul ECM foloseºte semnalul furnizat de sonda de benzinã pentru a calcula presiunea de vapori din sistemul de alimentare cu benzinã. Presiunea de vapori variazã odatã cu modificarea nivelului de benzinã din rezervor. Presiunea de vapori este un element care influenþeazã major funcþionarea corespunzãtoare a sistemului de control al emisiilor evaporative. Nivelul de benzinã din rezervor este deasemenea utilizat în determinarea nivelelor limitã de „tensiune mare” ºi „tensiune micã” în scopul diagnosticãrii corecte a CD referitoare la sistemul de control al emisiilor evaporative. Este detectatã lipsa variaþiei nivelului de benzinã în rezervor. Condiþii de apariþie a CD D Semnalul furnizat de sonda de benzinã este mai mare de 4,9V. D Semnalul furnizat de sonda de benzinã este mare. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL nu se aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la memorarea acestui CD în memoria Failure Records. D Aceastã informaþie nu va fi memoratã în memoria Freeze Frame. Condiþii pentru ºtergerea CD D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Se inspecteazã conectorul cablajului pentru terminale fixate necorespunzãtor în conector, conectori cuplaþi necorespunzãtor, siguranþele conectorilor sparte, terminale deteriorate, conexiuni slabe între fire ºi terminale. Se inspecteazã cablajul sã nu fie deteriorat. Lipsa de variaþie a valorii semnalului furnizat de sonda de benzinã poate cauza activarea unui CD. Dacã CD P0463 nu poate fi multiplicat, informaþia înregistratã în memoria Freeze Frame poate fi utilizatã pentru determinarea condiþiilor de funcþionare la apariþia CD. Se verificã rezistenþa sondei de benzinã. Rezervor gol = 100W sau mai mare. Rezervor 50% = ~32,5W. Rezervor 100% = 10W sau mai micã.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 211 CD P0463 - Senzor nivel combustibil, tensiune mare
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? 1. Se pune contactul în poziþia ON. 2. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 3. Se întrunesc condiþiile înregistrate în memoria Freeze Frame. Este activat CD P0463? 1. Se deconecteazã conectorul electric al sondei de benzinã de la pompa de benzinã. 2. Utilizând un voltmetru digital, se mãsoarã tensiunea la terminalul 1 al circuitului semnalului de referinþã. Valoarea mãsuratã se încadreazã în intervalul specificat? Se verificã legãtura la masã a rezervorului de benzinã. Este necesarã o remediere a defectului? 1. Se demonteazã sonda de benzinã de pe rezervor. 2. Se reconecteazã conectorul electric al sondei de benzinã. 3. Se observã pe scanner parametrii sondei de benzinã în timp ce se miºcã plutitorul sondei între poziþiile „gol” ºi „plin” ale rezervorului. 4. Se repetã procedura de câteva ori. Semnalul furnizat de sonda de benzinã variazã în timp ce se miºcã plutitorul? Se verificã în circuitul sondei de benzinã existenþa unei întreruperi sau scurtcircuit la masã ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã vreo reparaþie? Se remediazã întreruperea sau scurtcircuitul la masã în circuitul dintre sonda de benzinã ºi cablajul acesteia. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte ansamblul sondei de benzinã. S-a efectuat înlocuirea? 1. Se conecteazã conectorul electric al sondei de benzinã. 2. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 3. Utilizând un voltmetru digital se mãsoarã tensiunea în circuitul semnalului de referinþã, la terminalul 81. Valoarea tensiunii se încadreazã în intervalul specificat? Se înlocuieºte modulul ECM. Reparaþia este completã? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se întrunesc condiþiile aºa cum este specificat paragraful „Condiþii de Apariþie a CD”. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD" Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare"

Mergi la Pasul 2

2

Mergi la Pasul 3

3

0,2-4,9V -

Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 6

4

Mergi la Pasul 11

Mergi la Pasul 5

5

Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare" Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 9 -

Mergi la Pasul 8

6

7

8

9

0,2-4,9V -

Mergi la Pasul 10 Mergi la Pasul 11

Mergi la Capitolul 9E -

10

11

Mergi la Pasul 12 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

12

Sistemul este OK

1F - 212 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent Releu principal Bloc siguranþe compartiment motor

Releu turaþie micã ventilator Rezistenþã turaþie micã ventilator

Releu turaþie mare ventilator

Ventilator

Tensiune micã

ECM

Tensiune mare
M5A11F26

CD - P0480 CIRCUIT RELEU TURAÞIE MICÃ VENTILATOR, DEFECT (FÃRÃ A/C)
Descriere circuit Tensiunea aplicatã sistemului de alimentare este furnizatã direct bobinei ventilatorului sistemului de rãcire al motorului. Modulul ECM controleazã releul ventilatorului prin punerea la masã a circuitului de alimentare al acestuia prin intermediul unor contacte interne. Funcþia principalã a acestor contacte este de furniza masã pentru circuitul componentei ce urmeazã a fi comandatã. Fiecare contact intern are o linie de diagnosticare care este monitorizatã de modulul ECM. Când modulul ECM comandã un contact sã se închidã, valoarea tensiunii din circuitul de control este scãzutã (aproape de 0 volþi). Când modulul ECM comandã un contact sã se deschidã, valoarea tensiunii din circuitul de control este mare (aproape de tensiunea furnizatã de baterie). Dacã linia de diagnosticare sesizeazã o valoare a tensiunii diferitã de cele enumerate, este activat un CD. Releul este utilizat pentru a furniza un curent mare motorului ventilatorului sistemului de rãcire al motorului. Astfel, contactele interne ale modulului ECM sunt comandate cu un curent de valoare micã care trece prin bobinele releelor. Condiþii de apariþie a CD D CD P0117, P0118 nu sunt activate. D Contactul este în poziþia ON. D Tensiunea aplicatã sistemului de alimentare este mai mare de 10 volþi. D Motorul funcþioneazã de mai mult de 5 secunde. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL nu se aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la memorarea acestui CD în memoria Failure Records. D Informaþia nu este memoratã în memoria Freeze Frame. Condiþii pentru ºtergerea CD D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Informaþia înregistratã în memoriile Freeze Frame ºi/sau Failure Records poate fi utilizatã pentru determinarea unui defect cu caracter intermitent. Dacã CD nu poate fi multiplicat, informaþia înregistratã în memoriile Freeze Frame ºi/sau Failure Records poate fi utilizatã pentru determinarea distanþei în mile parcursã de vehicul cu CD activat. Informaþia înregistratã în memoriile Fail Counter ºi/sau Pass Counter poate fi utilizatã pentru determinarea numãrului

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 213
de cicluri de aprindere ale motorului au fost efectuate în condiþiile înregistrate în memoria Freeze Frame (turaþie, încãrcare motor, viteza vehiculului, temperaturã, etc).

CD P0480 - Circuit releu turaþie micã ventilator, defect (fãrã A/C)
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? 1. Se pune contactul în poziþia ON cu motorul oprit. 2. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 3. Cu scanner-ul se comandã releul ON ºi OFF. Este acþionat releul alternativ? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 3. Se pune contactul în poziþia ON. 4. Utilizând un voltmetru digital, se mãsoarã curentul în circuitul de turaþie micã al ventilatorului, între terminalul 39 ºi masã pentru 2 minute. Valoarea tensiunii este mai micã decât cea specificatã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã releul. 3. Cu un terminal al unui voltmetru digital legat la masã, celãlalt terminal se conecteazã pe rând la terminalul 85 al circuitului de turaþie micã ºi la terminalul 39 al conectorului modulului ECM. Se mãsoarã valoarea rezistenþei circuitelor. Valoarea rezistenþei este infinitã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã releul. 3. Se conecteazã o lampã de control între terminalele 85 ºi 86 al conectorului releului. 4. Se pune contactul în poziþia ON. 3. Cu scanner-ul, se comandã releul, alternativ ON ºi OFF. Se aprinde ºi se stinge lampa de control alternativ? Cu lampa de control conectatã la masã, se verificã circuitul de alimentare la terminalele conectorului releului. Se aprinde lampa de control? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se reconecteazã releul. 3. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 4. Se pune contactul în poziþia ON. 5. Se face un ºtrap între masã ºi terminalul 39 al conectorului modulului ECM. Este acþionat releul? Se verificã conexiunile la releu. S-a gãsit vreo problemã ºi s-a remediat? Se verificã conexiunile la modulul ECM. S-a gãsit vreo problemã ºi s-a remediat? Se înlocuieºte releul defect. Reparaþia este completã? Se remediazã circuitul releului defect. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte releul. S-a efectuat înlocuirea releului? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

Mergi la Pasul 3 Mergi la Pasul 5

3

0,75A

Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare"

Mergi la Pasul 4

4

-

Mergi la Pasul 12

Mergi la Pasul 10

5

-

Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 7

Mergi la Pasul 6

6

Mergi la Pasul 11

7

-

Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 14

Mergi la Pasul 10 Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 13 -

8 9 10 11 12

1F - 214 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P0480 - Circuit releu turaþie micã ventilator, defect (fãrã A/C) (Continuare)
Pas 13 Acþiune Se înlocuieºte modulul ECM. S-a efectuat înlocuirea modulului ECM? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se întrunesc condiþiile aºa cum este specificat paragraful „Condiþii de apariþie a CD”. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate? Valori Da Mergi la Pasul 14 Nu -

14

Mergi la Pasul 15 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

15

Sistemul este OK

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 215

BLANK

1F - 216 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor Releu principal

Releu turaþie mare ventilator

Releu turaþie micã ventilator

Releu compresor A/C

Rezistenþã Contact A/C Ventilator

Manocontact Compresor A/C

ECM

Masã
MAA1F270

CD - P0480 CIRCUIT RELEU TURAÞIE MICÃ VENTILATOR, DEFECT, (CU A/C)
Descriere circuit Tensiunea aplicatã sistemului de alimentare este furnizatã direct bobinei ventilatorului sistemului de rãcire al motorului. Modulul ECM controleazã releul ventilatorului prin punerea la masã a circuitului de alimentare al acestuia prin intermediul unor contacte interne. Funcþia principalã a acestor contacte este de a furniza masã pentru circuitul compenentei ce urmeazã a fi comandatã. Fiecare contact intern are o linie de diagnosticare care este monitorizatã de modulul ECM. Când modulul ECM comandã un contact sã se închidã, valoarea tensiunii din circuitul de control este scãzutã (aproape de 0 volþi). Când modulul ECM comandã un contact sã se deschidã, valoarea tensiunii din circuitul de control este mare (aproape de tensiunea furnizatã de baterie). Dacã linia de diagnosticare sesizeazã o valoare a tensiunii care este diferitã de cele enumerate, este activat un CD. Releul este utilizat pentru a furniza un curent mare motoarelor ventilatorului sistemului de rãcire al motorului. Astfel, contactele interne ale modulului ECM sunt comandate cu un curent de valoare micã care trece prin bobinele releelor. Condiþii de apariþie a CD D CD P0117, P0118 nu sunt activate. D Contactul este în poziþia ON. D Tensiunea aplicatã sistemului de aprindere este mai mare de 10 volþi. D Motorul funcþioneazã de mai mult de 5 secunde. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL nu se aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la memorarea acestui CD în memoria Failure Records. D Aceastã informaþie nu va fi memoratã în memoria Freeze Frame. Condiþii pentru ºtergerea CD D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Informaþia înregistratã în memoriile Freeze Frame ºi/sau Failure Records poate fi utilizatã pentru determinarea unui defect cu caracter intermitent. Dacã CD nu poate fi multiplicat, informaþia înregistratã în memoriile Freeze Frame ºi/sau Failure Records poate fi utilizatã pentru determinarea distanþei în mile parcursã de vehicul cu CD activat. Informaþia înregistratã în memoriile Fail Counter ºi/sau Pass Counter poate fi utilizatã pentru determinarea numãrului

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 217
de cicluri de aprindere ale motorului ce au fost efectuate în condiþiile memorate în Freeze Frame (turaþie, încãrcare motor, viteza vehiculului, temperaturã, etc).

CD P0480 - Circuit releu turaþie micã ventilator, defect (cu A/C)
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? 1. Se pune contactul în poziþia ON cu motorul oprit. 2. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 3. Cu scanner-ul, se comandã releul, alternativ ON ºi OFF. Este acþionat releul alternativ? 1. 2. 3. 4. Se trece contactul în poziþia OFF. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. Se pune contactul în poziþia ON. Utilizând un voltmetru digital, se mãsoarã curentul în circuitul de turaþie micã al ventilatorului, între terminalul 5 ºi masã pentru 2 minute. Valoarea curentului este mai micã decât cea specificatã? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

Mergi la Pasul 3 Mergi la Pasul 5

3

0,75A

Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare"

Mergi la Pasul 4

4

1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã releul. 3. Cu un terminal al unui voltmetru digital legat la masã, celãlalt terminal se conecteazã pe rând la terminalul 85 al circuitului de turaþie micã ºi la terminalul 5 al conectorului modulului ECM. Se mãsoarã valoarea rezistenþei circuitelor. Valoarea rezistenþei este infinitã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã releul. 3. Se conecteazã o lampã de control între terminalele 85 ºi 86 ale conectorului releului. 4. Se pune contactul în poziþia ON. 3. Cu scanner-ul, se comandã releul, alternativ ON ºi OFF. Se aprinde ºi se stinge lampa de control alternativ? Cu lampa de control conectatã la masã, se verificã circuitul de alimentare la terminalele conectorului releului. Se aprinde lampa de control? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se reconecteazã releul. 3. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 4. Se pune contactul în poziþia ON. 5. Se face un ºtrap între masã ºi terminalul 5 al conectorului modulului ECM. Este acþionat releul? Se verificã conexiunile la releu. S-a gãsit vreo problemã ºi s-a remediat? Se verificã conexiunile la modulul ECM. S-a gãsit vreo problemã ºi s-a remediat? Se înlocuieºte releul defect. Reparaþia este completã? Se remediazã circuitul releului defect. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte releul. S-a efectuat înlocuirea releului?

-

Mergi la Pasul 12

Mergi la Pasul 10

5

-

Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 7

Mergi la Pasul 6

6

Mergi la Pasul 11

7

-

Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 14

Mergi la Pasul 10 Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 13 -

8 9 10 11 12

1F - 218 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P0480 - Circuit releu turaþie micã ventilator, defect (cu A/C) (Continuare)
Pas 13 Acþiune Se înlocuieºte modulul ECM. S-a efectuat înlocuirea modulului ECM? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se întrunesc condiþiile aºa cum este specificat paragraful „Condiþii de Apariþie a CD”. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate? Valori Da Mergi la Pasul 14 Nu -

14

Mergi la Pasul 15 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

15

Sistemul este OK

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 219

BLANK

1F - 220 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent Releu principal Bloc siguranþe compartiment motor

Releu turaþie micã ventilator Rezistenþã turaþie micã ventilator

Releu turaþie mare ventilator

Ventilator

Tensiune micã

ECM

Tensiune mare
M5A11F26

CD - P0481 CIRCUIT RELEU TURAÞIE MARE VENTILATOR, DEFECT, (FÃRÃ A/C)
Descriere circuit Tensiunea aplicatã sistemului de alimentare este furnizatã direct bobinei ventilatorului sistemului de rãcire al motorului. Modulul ECM controleazã releul ventilatorului prin punerea la masã a circuitului de alimentare al acestuia prin intermediul unor contacte interne. Funcþia principalã a acestor contacte este de a furniza masã pentru circuitul componentei ce urmeazã a fi comandatã. Fiecare contact intern are o linie de diagnosticare care este monitorizatã de modulul ECM. Când modulul ECM comandã un contact sã se închidã, valoarea tensiunii din circuitul de control este scãzutã (aproape de 0 volþi). Când modulul ECM comandã un contact sã se deschidã, valoarea tensiunii din circuitul de control este mare (aproape de tensiunea furnizatã de baterie). Dacã linia de diagnosticare sesizeazã o valoare a tensiunii diferitã de cele enumerate, este activat un CD. Releul este utilizat pentru a furniza un curent mare motorului ventilatorului sistemului de rãcire al motorului. Astfel, contactele interne ale modulului ECM sunt comandate cu un curent de valoare micã care trece prin bobinele releelor. Condiþii de apariþie a CD D CD P0117, P0118 nu sunt activate. D Contactul este în poziþia ON. D Tensiunea aplicatã sistemului de aprindere este mai mare de 10 volþi. D Motorul funcþioneazã de mai mult de 5 secunde. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL nu se aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la memorarea acestui CD în memoria Failure Records. D Aceastã informaþie nu va fi înregistratã în memoria Freeze Frame. Condiþii pentru ºtergerea CD D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Informaþia înregistratã în memoriile Freeze Frame ºi/sau Failure Records poate fi utilizatã pentru determinarea unui defect cu caracter intermitent. Dacã CD nu poate fi multiplicat, informaþia înregistratã în memoriile Freeze Frame ºi/sau Failure Records poate fi utilizatã pentru determinarea distanþei în mile parcursã de vehicul cu CD activat. Informaþia înregistratã în memoriile Fail Counter ºi/sau Pass Counter poate fi utilizatã pentru determinarea numãrului

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 221
de cicluri de aprindere ale motorului ce au fost efectuate în condiþiile înregistrate în memoria Freeze Frame (turaþie, sarcinã, viteza vehiculului, temperaturã, etc).

CD P0481 - Circuit releu turaþie mare ventilator, defect (fãrã A/C)
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? 1. Se pune contactul în poziþia ON cu motorul oprit. 2. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 3. Cu scanner-ul, se comandã releul ON ºi OFF. Este acþionat releul? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 3. Se pune contactul în poziþia ON. 4. Utilizând un voltmetru digital, se mãsoarã curentul în circuitul de turaþie mare al ventilatorului, între terminalul 5 ºi masã pentru 2 minute. Valoarea curentului este mai micã decât cea specificatã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã releul. 3. Cu un terminal al unui voltmetru digital legat la masã, celãlalt terminal se conecteazã pe rând la terminalul 85 al circuitului de turaþie micã ºi la terminalul 5 al conectorului modulului ECM. Se mãsoarã valoarea rezistenþei circuitelor. Valoarea rezistenþei este infinitã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã releul. 3. Se conecteazã o lampã de control între terminalele 85 ºi 86 ale conectorului releului. 4. Se pune contactul în poziþia ON. 3. Cu scanner-ul, se comandã releul, alternativ ON ºi OFF. Se aprinde ºi se stinge lampa de control alternativ? Cu lampa de control conectatã la masã, se verificã circuitul de alimentare la terminalele conectorului releului. Se aprinde lampa de control? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se reconecteazã releul. 3. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 4. Se pune contactul în poziþia ON. 5. Se face un ºtrap între masã ºi terminalul 5 al conectorului modulului ECM. Este acþionat releul? Se verificã conexiunile la releu. S-a gãsit vreo problemã ºi s-a remediat? Se verificã conexiunile la modulul ECM. S-a gãsit vreo problemã ºi s-a remediat? Se înlocuieºte releul defect. Reparaþia este completã? Se remediazã circuitul releului defect. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte releul. S-a efectuat înlocuirea releului? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

Mergi la Pasul 3 Mergi la Pasul 5

3

0,75A

Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare"

Mergi la Pasul 4

4

-

Mergi la Pasul 12

Mergi la Pasul 10

5

-

Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 7

Mergi la Pasul 6

6

Mergi la Pasul 11

7

-

Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 14

Mergi la Pasul 10 Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 13 -

8 9 10 11 12

1F - 222 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P0481 - Circuit releu turaþie mare ventilator, defect (fãrã A/C) (Continuare)
Pas 13 Acþiune Se înlocuieºte modulul ECM. S-a efectuat înlocuirea modulului ECM? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se întrunesc condiþiile aºa cum este specificat în paragraful „Condiþii de Apariþie a CD”. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate? Valori Da Mergi la Pasul 14 Nu -

14

Mergi la Pasul 15 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

15

Sistemul este OK

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 223

BLANK

1F - 224 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor Releu principal

Releu turaþie mare ventilator

Releu turaþie micã ventilator

Releu compresor A/C

Rezistenþã Contact A/C Ventilator

Manocontact

Compresor A/C ECM

Masã
MAA1F270

CD - P0481 CIRCUIT RELEU TURAÞIE MARE VENTILATOR, DEFECT, (CU A/C)
Descriere circuit Tensiunea aplicatã sistemului de alimentare este furnizatã direct bobinei ventilatorului sistemului de rãcire al motorului. Modulul ECM controleazã releul ventilatorului prin punerea la masã a circuitului de alimentare al acestuia prin intermediul unor contacte interne. Funcþia principalã a acestor contacte este de a furniza masã pentru circuitul componentei ce urmeazã a fi comandatã. Fiecare contact intern are o linie de diagnosticare care este monitorizatã de modulul ECM. Când modulul ECM comandã un contact sã se închidã, valoarea tensiunii din circuitul de control este scãzutã (aproape de 0 volþi). Când modulul ECM comandã un contact sã se deschidã, valoarea tensiunii din circuitul de control este mare (aproape de tensiunea furnizatã de baterie). Dacã linia de diagnosticare sesizeazã o valoare a tensiunii care este diferitã de cea specificatã, este activat un CD. Releul este utilizat pentru a furniza un curent mare ventilatorului sistemului de rãcire al motorului. Astfel, contactele interne ale modulului ECM sunt comandate cu un curent de valoare micã care trece prin bobinele releelor. Condiþii de apariþie a CD D CD P0117, P0118 nu sunt activate. D Contactul este în poziþia ON. D Tensiunea aplicatã sistemului de aprindere este mai mare de 10 volþi. D Motorul funcþioneazã mai mult de 5 secunde. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL nu se aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la memorarea acestui CD în memoria Failure Records. D Aceastã informaþie nu va fi memoratã în memoria Freeze Frame. Condiþii pentru ºtergerea CD D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Informaþia înregistratã în memoriile Freeze Frame ºi/sau Failure Records poate fi utilizatã pentru determinarea unui defect cu caracter intermitent. Dacã CD nu poate fi multiplicat, informaþia înregistratã în memoriile Freeze Frame ºi/sau Failure Records poate fi utilizatã pentru determinarea distanþei în mile parcursã de vehicul cu CD activat. Informaþia înregistratã în memoriile Fail Counter ºi/sau Pass Counter poate fi utilizatã pentru determinarea numãrului

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 225
de cicluri de aprindere ale motorului ce au fost efectuate în condiþiile înregistrate în memoria Freeze Frame (turaþie, sarcinã, viteza vehiculului, temperaturã, etc).

CD P0481 - Circuit releu turaþie mare ventilator, defect (cu A/C)
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? 1. Se pune contactul în poziþia ON cu motorul oprit. 2. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 3. Cu scanner-ul, se comandã releul ON ºi OFF. Este acþionat releul alternativ? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 3. Se pune contactul în poziþia ON. 4. Utilizând un voltmetru digital, se mãsoarã curentul în circuitul de turaþie mare al ventilatorului, între terminalul 39 ºi masã pentru 2 minute. Valoarea curentului este mai micã decât cea specificatã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã releul. 3. Cu un terminal al unui voltmetru digital legat la masã, cealalt terminal se conecteazã pe rând la terminalul 85 al circuitului de turaþie micã ºi la terminalul 39 al conectorului modulului ECM. Se mãsoarã valoarea rezistenþei circuitelor. Valoarea rezistenþei este infinitã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã releul. 3. Se conecteazã o lampã de control între terminalele 85 ºi 86 ale conectorului releului. 4. Se pune contactul în poziþia ON. 3. Cu scanner-ul, se comandã releul ON ºi OFF. Se aprinde ºi se stinge lampa de control? Cu lampa de control conectatã la masã, se verificã circuitul de alimentare la terminalele conectorului releului. Se aprinde lampa de control? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se reconecteazã releul. 3. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 4. Se pune contactul în poziþia ON. 5. Se face un ºtrap între masã ºi terminalul 39 al conectorului modulului ECM. Este acþionat releul? Se verificã conexiunile la releu. S-a gãsit o problemã ºi s-a remediat? Se verificã conexiunile la modulul ECM. S-a gãsit o problemã ºi s-a remediat? Se înlocuieºte releul defect. Reparaþia este completã? Se remediazã circuitul circuitul releului defect. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte releul. S-a efectuat înlocuirea releului? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

Mergi la Pasul 3 Mergi la Pasul 5

3

0,75A

Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare"

Mergi la Pasul 4

4

-

Mergi la Pasul 12

Mergi la Pasul 10

5

Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 6

6

7

-

Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 14

Mergi la Pasul 10 Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 13 -

8 9 10 11 12

1F - 226 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P0481 - Circuit releu turaþie mare ventilator, defect (cu A/C) (Continuare)
Pas 13 Acþiune Se înlocuieºte modulul ECM. S-a efectuat înlocuirea modulului ECM? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se întrunesc condiþiile aºa cum este specificat în paragraful „Condiþii de Apariþie a CD”. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate? Valori Da Mergi la Pasul 14 Nu -

14

Mergi la Pasul 15 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

15

Sistemul este OK

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 227

BLANK

1F - 228 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

+ pornire Cutie siguranþe compartiment motor Senzor vitezã vehicul (VSS)

Semnal VSS

ECM
MAA1F280

CD - P0501 SENZOR VITEZÃ VEHICUL (CUTIE DE VITEZE MANUALÃ), LIPSÃ SEMNAL
Descriere circuit Viteza vehiculului este furnizatã modulului ECM prin intermediul semnalului de tensiune oferit de senzorul de vitezã (VSS). Senzorul VSS este montat în interioul cutiei de viteze ºi are la bazã un magnet ce produce un semnal de tensiune pulsatorie atunci când viteza vehiculului depãºeºte 5km/h. Valoarea tensiunii semnalului în curent alternativ precum ºi numãrul de impulsuri produse de acesta creºte odatã cu creºterea vitezei vehiculului. Modulul ECM converteºte tensiunea primitã în km/h ºi apoi furnizeazã semnalul tabloului de bord la vitezometru/jurnalier. CD va detecta dacã viteza vehiculului este în acord cu turaþia motorului ºi sarcina acestuia. Condiþii de apariþie a CD D Viteza vehiculului nu se modificã timp de cel puþin 10 secunde. D Turaþia motorului este mai mare de 2100rpm. D Debitul de aer admis este mai mare de 152mg/tdc. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la apariþia CD. Aceastã informaþie va fi înmagazinatã în memoria Freeze Frame ºi Failure Records. D Un CD istoric va fi memorat. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã 4 cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Utilizaþi scanner-ul pentru ºtergerea CD. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Defectele cu caracter intermitent sunt cauzate datoritã existenþei în circuit a unei conexiuni necorespunzãtoare, a unei conexiuni efectuate fãrã a îndepãrta stratul izolator al unui conductor electric, ruperii conductorului în interiorul izolaþiei acestuia. Se verificã circuitul senzorului VSS pentru existenþa: D Terminalele nu sunt bine fixate în conector. D Nepotrivirea conectorilor. D Siguranþele conectorilor sparte. D Terminale deteriorate. D Conexiuni slabe între fire ºi terminale. D Deteriorãri fizice ale cablajului. Se verificã montarea corectã a senzorului VSS în carcasa cutiei de viteze.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 229 CD P0501 - Senzor vitezã vehicul (cutie de viteze manualã), lipsã semnal
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? Atenþie: Având vehiculul ridicat pe elevator (cu roþile suspendate în aer), nu selectaþi o treaptã de vitezã ºi nu turaþi motorul. Acest lucru duce la deteriorarea sistemului de transmisie. 1. Se pune contactul în poziþia ON, cu motorul oprit. 2. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 3. Ridicaþi vehiculul pe elevator. 4. Fixaþi braþele inferioare ale roþilor astfel încât sistemul de transmisie sã fie poziþionat perfect orizontal. 5. Lasaþi motorul la turaþia de ralanti. Viteza vehiculului afiºatã pe scanner este ceva mai mare decât valoarea specificatã? 1. Se pune contactul în poziþia ON, cu motorul oprit. 2. Se vizualizeazã datele din memoria Freeze Frame ºi se noteazã parametrii. 3. Se întrunesc condiþiile din memoria Freeze Frame ºi cele din paragraful „Condiþii de Apariþie a CD”. Viteza vehiculului afiºatã pe scanner este ceva mai mare decât valoarea specificatã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 4. Utilizând un voltmetru digital conectat la masã, se mãsoarã tensiunea la terminalul 1 al senzorului VSS în timp ce se rotesc roþile cu mâna. Este tensiunea aproape de valoarea specificatã? Se mãsoarã rezistenþa circuitului senzorului VSS în timp ce rotesc roþile cu mâna. Este rezistenþa aproape de valoarea specificatã? Se verificã existenþa unei întreruperi în circuitul senzorului VSS ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? Este valoarea rezistenþei egalã cu valoarea specificatã? Se verificã existenþa unui scurtcircuit intern sau la masã în circuitul senzorului VSS ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? 1. Se demonteazã senzorul VSS. 2. Se mãsoarã valoarea rezistenþei între terminalele 2 ºi 3 ale senzorului VSS. Este rezistenþa aproape de valoarea specificatã? Se înlocuieºte senzorul VSS. Este problema rezolvatã? Se înlocuieºte modulul ECM. Este problema rezolvatã? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se întrunesc condiþiile aºa cum este specificat paragraful „Condiþii de Apariþie a CD”. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

0 km/h

Mergi la Pasul 3

Mergi la Pasul 4

3

0 km/h

Mergi la Pasul 12

Mergi la Pasul 4

4

0,5 V

Mergi la Pasul 12

Mergi la Pasul 5

5

1.950 W -

Mergi la Pasul 6

Mergi la Pasul 7

6 7

Mergi la Pasul 12 1300-1950 W Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 8

Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 9

8

Mergi la Pasul 12

9

1300-1950 W -

Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 12 Mergi la Pasul 12

Mergi la Pasul 10 -

10 11

12

Mergi la Pasul 15 Mergi la Pasul 2

1F - 230 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P0501 - Senzor vitezã vehicul (cutie de viteze manualã), lipsã semnal (Continuare)
Pas 13 Acþiune Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate? Valori Da Mergi la Tabelul de diagnosticare Nu

Sistemul este OK

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 231

BLANK

1F - 232 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
Supapã IAC

Tensiune Tensiune mare micã IAC „A”

Tensiune Tensiune mare micã IAC „B”

ECM

M5A11F11

CD - P0505 SUPAPÃ CONTROL AER RALANTI (IAC), CIRCUIT DEFECT
Descriere circuit Modulul ECM controleazã debitul de aer care intrã în motor prin intermediul supapei de control a aerului la ralanti (IAC). Pentru creºterea turaþiei de ralanti, modulul ECM comandã pas-cu-pas motoraºul supapei IAC pentru a obtura sau elibera calea de trecere a aerului prin interiorul supapei IAC. Astfel este mãrit sau micºorat debitul de aer care intrã la motor. Cu scanner-ul se poate vizualiza deschiderea supapei IAC. Cu cât deschiderea este este mai mare cu atât mai mult aer este trimis cãtre motor. Acest CD identificã existenþa unei de turaþii de ralanti scãzutã, definitã ca valoare cu 100 de rot/min sub turaþia de ralanti normalã. Condiþii de apariþie a CD D Inexistenþa vreunui test pentru motor. D Codurile de defect P0106, P0107, P0108, P0112, P0113, P0117, P0118, P0122, P0123, P0131, P0132, P0133, P1133, P1134, P0171, P1171, P0172, P0201, P0202, P0203, P0204, P0300, P0336, P0337, P0341, P0342, P0351, P0352, P0402, P0404, P1404, P0405, P0406, P0443, and P0502 nu sunt activate. D Motorul funcþioneazã de mai mult de 60 secunde. D Presiunea barometricã este mai mare de 72 kPa. D Temperatura lichidului de rãcire a motorului este mai mare de 60_C. D Tensiunea de alimentare este cuprinsã între 11V ºi 16V. D Temperatura aerului din galeria de admisie este mai mare de -20_C. D Presiunea din galeria de admisie este mai micã de 60 kPa. D Supapa IAC este deschisã total. D Toate condiþiile de mai sus sunt îndeplinite pentru o perioadã de timp mai mare de 5 secunde. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la apariþia CD. Aceastã informaþie va fi înmagazinatã în memoria Freeze Frame ºi Failure Records. D Un CD istoric va fi memorat. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã 4 cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. D Deconectarea alimentãrii cu tensiune de la baterie pentru mai mult de 10 secunde. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Se verificã cuplarea corespunzãtoare a conectorulului senzorului IAC. Se verificã cablajul sã nu fie deteriorat. Se verificã clapeta de acceleraþie sã nu fie prezinte deformaþii sau uzurã excesivã. O turaþie de ralanti micºoratã sau instabilã poate fi cauzatã de una dintre condiþiile urmãtoare: D Corpuri strãine în corpul clapetei de acceleraþie sau în sistemul de admisie al aerului. D Neetanºeitãþi sau obstrucþionarea galeriei de admisie. D Sarcinã excesivã a motorului. Se verificã fuliile, pompele, motoarele, alte componente în miºcare ale motorului sau accesoriilor. D Umplerea excesivã cu ulei de motor.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 233 CD P0505 - Supapã control aer ralanti (IAC), circuit defect
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. S-a efectuat verificarea sistemului EOBD? 1. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti. 3. Se scoate din vitezã ºi se acþioneazã frâna de parcare. 4. Sistemul A/C sã fie oprit. 5. Utilizând scanner-ul, se comandã supapa IAC alternativ pentru închidere/deschidere. Se sesizeazã pe scanner o variaþie a turaþiei de ralanti în intervalul specificat? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul supapei IAC. 3. Se mãsoarã valoarea rezistenþei între terminalele C ºi D ale conectorulului supapei IAC. 4. Se mãsoarã valoarea rezistenþei între terminalele B ºi A ale conectorulului supapei IAC. Valoarea rezistenþei se încadreazã în intervalul specificat? 1. Se mãsoarã valoarea rezistenþei între terminalele D ºi B ale conectorulului supapei IAC. 2. Se mãsoarã valoarea rezistenþei între terminalele C ºi A ale conectorulului supapei IAC. Valoarea rezistenþei este egalã cu valoarea specificatã? 1. 2. 3. 4. Se pune contactul în poziþia OFF. Se deconecteazã conectorul supapei IAC. Se pune contactul în poziþia ON. Cu o lampã de control conectatã la masã, se verificã pe rând terminalele conectorului supapei IAC. Se aprinde lampa de control la verificarea terminalului D? Cu o lampã de control conectatã la baterie, se verificã pe rând terminalele conectorului supapei IAC. Se aprinde lampa de control la verificarea terminalului D? Se verificã circuitele dintre supapa IAC ºi modulul ECM pentru întreruperi sau scurtcircuit la masã ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? 1. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti. 2. Cu o lampã de control conectatã la masã, se verificã terminalele conectorului supapei IAC. Se aprinde ºi se stinge în mod alternativ lampa de control pentru fiecare dintre terminale? Se verificã circuitele dintre supapa IAC ºi modulul ECM pentru întreruperi sau scurtcircuit la baterie ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se verificã la conectorul modulului ECM existenþa unor conexiuni necorespunzãtoare ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

900-1.200 rpm

Mergi la Pasul 3

Mergi la Pasul 5

3

40-80 W

Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 13

4

¥

Mergi la Pasul 15

Mergi la Pasul 13

5

-

Mergi la Pasul 6

Mergi la Pasul 7

6

Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 15 Mergi la Pasul 10 Mergi la Pasul 9

7

8

Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 15 Mergi la Pasul 15 Mergi la Pasul 14 Mergi la Pasul 10 Mergi la Pasul 12

9

10

1F - 234 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI CD P0505 - Supapã control aer ralanti (IAC), circuit defect (Continuare)
Pas 11 Acþiune Se verificã pasajele supapei IAC ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se verificã cu lampa de control fiecare dintre terminalele conectorului supapei IAC. Lampa de control se aprinde continuu la terminalele la care aceasta nu se aprinde intermitent? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se înlocuieºte supapa IAC. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se înlocuieºte modulul ECM. Reparaþia este completã? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se îndeplinesc condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate? Valori Mergi la Pasul 15 Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 15 Mergi la Pasul 15 Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 13 Da Nu

12

13

14

15

Mergi la Pasul 16 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2 Sistemul este OK

16

-

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 235

BLANK

1F - 236 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
Senzor temperaturã evaporator

ECM

M5A11F30

CD - P1535 SENZOR TEMPERATURÃ EVAPORATOR, TENSIUNE MARE
Descriere circuit Senzorul de temperaturã al evaporatorului este constituit dintr-un un termistor (semiconductor a cãrui rezistenþã se modificã odatã cu modificarea temperaturii). Scãderea temperaturii agentului de rãcire la 0°C sau sub aceastã valoare, va conduce la apariþia gheþii În interiorul evaporatorului, astfel reducându-se debitul de agent de rãcire care traverseazã evaporatorul, consecinþa fiind reducerea capacitãþii de rãcire. Termistorul este montat în evaporator ºi are rolul de a preveni apariþia gheþii în interiorul acestuia. Condiþii de apariþie a CD D Existenþa unui scurtcircuit la baterie pentru mai mult de 2 secunde. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL nu se aprinde. D Un CD istoric a fost memorat. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la apariþia CD. Aceastã informaþie va fi înmagazinatã în memoria Freeze Frame ºi Failure Records. D Funcþionarea compresorului sistemului A/C va fi întreruptã. D Actualizarea memoriei Failure Records de fiecare datã când diagnosticarea EOBD detecteazã o problemã de acest fel. Condiþii pentru ºtergerea CD D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Utilizând scanner-ul se ºterg codurile de defect. D Deconectarea alimentãrii cu tensiune de la baterie pentru mai mult de 10 secunde.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 237 CD P1535 - Senzor temperaturã evaporator, tensiune mare
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? 1..Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã senzorul de temperaturã al evaporatorului. 3. Se mãsoarã valoarea rezistenþei între terminalele 1 ºi 2 ale senzorului de temperaturã al evaporatorului. Valoarea rezistenþei are valoarea specificatã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Cu lampa de control conectatã la masã, se verificã alimentarea cu tensiune la terminalul 2 al conectorului senzorului. Se aprinde lampa de control? Se remediazã pentru scurtcircuit la baterie circuitul dintre terminalul 46 al modulului ECM ºi terminalul 2 al releului compresorului A/C. Reparaþia este completã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 3. Cu lampa de control, conectatã la masã, se verificã alimentarea cu tensiune la terminalul 2 al conectorului senzorului evaporatorului. Se aprinde lampa de control? Se remediazã pentru scurtcircuit la baterie circuitul dintre terminalul 46 al modulului ECM ºi terminalul 2 al senzorului de temperaturã al evaporatorului. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte senzorul de temperaturã al evaporatorului. S-a efectuat înlocuirea? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se înlocuieºte modulul ECM. Reparaþia este completã? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se îndeplinesc condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã afiºat un al CD care nu a fost diagnosticat? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

0W

Mergi la Pasul 7

Mergi la Pasul 3

3

Mergi la Pasul 4 Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 5 -

4

5

Mergi la Pasul 6 Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 8 -

6

7

8

9

Mergi la Pasul 10 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

10

Sistemul este OK

1F - 238 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
Senzor temperaturã evaporator

ECM

M5A11F30

CD - P1536 SENZOR TEMPERATURÃ EVAPORATOR, TENSIUNE MICÃ
Descriere circuit Senzorul de temperaturã al evaporatorului este constituit dintr-un un termistor (semiconductor a cãrui rezistenþã se modificã odatã cu modificarea temperaturii). Scãderea temperaturii agentului de rãcire la 0°C sau sub aceastã valoare, conduce la apariþia gheþii În interiorul evaporatorului, astfel reducându-se debitul de agent de rãcire care traverseazã evaporatorul, consecinþa fiind reducerea capacitãþii de rãcire. Termistorul este montat în evaporator ºi are rolul de a preveni apariþia gheþii în interiorul acestuia. Condiþii de apariþie a CD D Existenþa unui scurtcircuit la baterie pentru mai mult de 2 secunde. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL nu se aprinde. D Un CD istoric a fost memorat. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la apariþia CD. Aceastã informaþie va fi înmagazinatã în memoria Freeze Frame ºi Failure Records. D Funcþionarea compresorului sistemului A/C va fi întreruptã. D Actualizarea memoriei Failure Records de fiecare datã când diagnosticarea EOBD detecteazã o problemã de acest fel. Condiþii pentru ºtergerea CD D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Utilizând scanner-ul se ºterg codurile de defect. D Deconectarea alimentãrii cu tensiune de la baterie pentru mai mult de 10 secunde.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 239 CD P1536 - Senzor temperaturã evaporator, tensiune micã
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? 2..Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã senzorul de temperaturã al evaporatorului. 3. Se mãsoarã valoarea rezistenþei între terminalele 1 ºi 2 ale senzorului de temperaturã al evaporatorului. Valoarea rezistenþei are valoarea specificatã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Cu lampa de control conectatã la masã, se verificã alimentarea cu tensiune la terminalul 2 al conectorului senzorului. Se aprinde lampa de control? Se remediazã pentru scurtcircuit la baterie circuitul dintre terminalul 46 al modulului ECM ºi terminalul 2 al releului compresorului A/C. Reparaþia este completã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 3. Cu lampa de control conectatã la masã, se verificã alimentarea cu tensiune la terminalul 2 al conectorului senzorului evaporatorului. Se aprinde lampa de control? Se remediazã pentru scurtcircuit la baterie circuitul dintre terminalul 46 al modulului ECM ºi terminalul 2 al senzorului de temperaturã al evaporatorului. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte senzorul de temperaturã al evaporatorului. S-a efectuat înlocuirea? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se înlocuieºte modulul ECM. Reparaþia este completã? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se îndeplinesc condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã afiºat un al CD care nu a fost diagnosticat? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

0W

Mergi la Pasul 7

Mergi la Pasul 3

3

Mergi la Pasul 4 Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 5 -

4

5

Mergi la Pasul 6 Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 8 -

6

7

8

9

Mergi la Pasul 10 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

10

Sistemul este OK

1F - 240 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor

Releu principal

Manocontact Releu compresor A/C

Compresor A/C

ECM

Masã

M5A11F31

CD - P1537 CIRCUIT RELEU COMPRESOR SISTEM A/C, TENSIUNE MARE
Descriere circuit Sistemul A/C utilizeazã senzorul de presiune al refrigerantului montat în interiorul sistemului de înaltã presiune pentru a monitoriza presiunea refrigerantului. Modulul ECM utilizeazã aceastã informaþie pentru a porni ventilatorul de rãcire al motorului când presiunea refrigerantului este mare ºi pentru a decupla compresorul când presiunea refrigerantului este foarte mare sau prea micã. Condiþii de apariþie a CD D Releul compresorului A/C este în scurtcircuit la baterie. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL nu se aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la memorarea acestui CD în memoria Failure Records. D Aceastã informaþie nu va fi memoratã în memoria Freeze Frame. Condiþii pentru ºtergerea CD D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare D Terminalele nu sunt bine fixate în conector. D Nepotrivirea conectorilor. D Siguranþele conectorilor sparte. D Terminale deteriorate. D Conexiuni slabe între fire ºi terminale. D Deteriorãri fizice ale cablajului. Se inspecteazã conectorul modulului ECM pentru: terminale bine fixate în conector, siguranþele conectorilor sã nu fie sparte, terminale nedeteriorate, conexiuni corespunzãtoare între fire ºi terminale. Se inspecteazã cablajul firelor pentru distrugere. Dacã cablajul pare OK, se citeºte presiunea A/C afiºatã pe un scanner în timp ce se miºcã conectorii ºi firele cablajului aferente senzorului ACP. O modificare a presiunii afiºate de scanner va indica locul defectului. Dacã CD P1537 nu poate fi multiplicat, revedeþi informaþia înregistratã în memoriile Freeze Frame ºi/sau Failure Records ce poate fi utilizatã pentru determinarea distanþei în mile parcursã de vehicul cu CD activat. Aceasta poate ajuta în diagnosticarea condiþiilor.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 241 CD P1537 - Circuit releu compresor ssitem A/C, tensiune mare
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? 3..Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã releul compresorului A/C. 3. Se mãsoarã rezistenþa între terminalele 85 ºi 86 ale releului compresorului A/C. Valoarea rezistenþei are valoarea specificatã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Cu lampa de control conectatã la masã, sej verificã circuitul de alimentare la terminalul 86 în conectorul cablajului releului. Se aprinde lampa de control? Se remediazã pentru scurtcircuit la tensiunea bateriei între terminalul 4 al contactului de alimentare ºi terminalul 86 al releului compresorului A/C. Reparaþia este completã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 3. Cu lampa de control conectatã la masã, se verificã circuitul de alimentare la terminalul 86 în conectorul cablajului releului. Se aprinde lampa de control? Se remediazã pentru scurtcircuit la tensiunea bateriei între terminalul 38 al ECM ºi terminalul 85 al releului compresorului. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte releul compresorului A/C. S-a efectuat înlocuirea? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se înlocuieºte modulul ECM. Reparaþia este completã? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se îndeplinesc condiþiile de apariþie ale acestui CD aºa cum este specificat. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã afiºat un al CD care nu a fost diagnosticat? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

0W

Mergi la Pasul 3

Mergi la Pasul 7

3

Mergi la Pasul 5 Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 4 -

4

5

Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 6 -

6

7 8

9

Mergi la Pasul 10 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

10

Sistemul este OK

1F - 242 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor

Releu principal

Manocontact Releu compresor A/C

Compresor A/C

ECM

Masã

M5A11F31

CD - P1538 CIRCUIT RELEU COMPRESOR SISTEM A/C, TENSIUNE MICÃ
Descriere circuit Sistemul A/C utilizeazã senzorul de presiune al refrigerantului montat în interiorul sistemului de înaltã presiune pentru a monitoriza presiunea refrigerantului. Modulul ECM utilizeazã aceastã informaþie pentru a porni ventilatorul de rãcire al motorului când presiunea refrigerantului este mare ºi pentru a decupla compresorul când presiunea refrigerantului este foarte mare sau prea micã. Condiþii de apariþie a CD D Circuitul releului compresorului scurtcircuitat la masã sau întrerupt. A/C este Condiþii pentru ºtergerea CD D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Se inspecteazã conectorul modulului ECM pentru: terminale bine fixate în conector, siguranþele conectorilor sã nu fie sparte, terminale nedeteriorate, conexiuni corespunzãtoare între fire ºi terminale. Se inspecteazã cablajul firelor pentru distrugere. Dacã cablajul pare OK, se citeºte presiunea A/C afiºatã pe un scanner în timp ce se miºcã conectorii ºi firele cablajului aferente senzorului ACP. O modificare a presiunii afiºate de scanner va indica locul defectului. Dacã CD P1538 nu poate fi multiplicat, revedeþi informaþia înregistratã în memoriile Freeze Frame ºi/sau Failure Records ce poate fi utilizatã pentru determinarea distanþei în mile parcursã de vehicul cu CD activat. Aceasta poate ajuta în diagnosticarea condiþiilor.

Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL nu se aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la memorarea acestui CD în memoria Failure Records. D Aceastã informaþie nu va fi memoratã în memoria Freeze Frame.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 243 CD P1538 - Circuit releu compresor sistem A/C, tensiune micã
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã releul compresorului A/C. 3. Se mãsoarã rezistenþa între terminalele 85 ºi 86 ale releului compresorului A/C. Valoarea rezistenþei are valoarea specificatã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Cu lampa de control conectatã la masã, se verificã circuitul de alimentare la terminalul 86 în conectorul cablajului releului. Se aprinde lampa de control? Se remediazã pentru scurtcircuit la tensiunea bateriei între terminalul 4 al contactului de alimentare ºi terminalul 86 al releului compresorului A/C. Reparaþia este completã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 3. Cu lampa de control conectatã la masã, se verificã circuitul de alimentare la terminalul 86 în conectorul cablajului releului. Se aprinde lampa de control? Se remediazã pentru scurtcircuit la tensiunea bateriei între terminalul 38 al ECM ºi terminalul 85 al releului compresorului. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte releul compresorului A/C. S-a efectuat înlocuirea? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se înlocuieºte modulul ECM. Reparaþia este completã? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se îndeplinesc condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã afiºat un al CD care nu a fost diagnosticat? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

0W

Mergi la Pasul 3

Mergi la Pasul 7

3

Mergi la Pasul 5 Mergi la Pasul 4 -

4

Mergi la Pasul 9

5

Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 6 -

6

7 8

9

Mergi la Pasul 10 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

10

Sistemul este OK

1F - 244 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ pornire

Alimentare 1

Baterie

ECM

M5A11F32

CD - P0562 SISTEM ALIMENTARE TENSIUNE MOTOR, TENSIUNE MICÃ
Descriere circuit Modulul ECM monitorizeazã tensiunea de alimentare, pe circuitul de alimentare, la terminalul 7 al ECM. Codul de defect la tensiunea sistemului apare atunci când tensiunea sistemului este sub valoarea calibratã. Condiþii de apariþie a CD D Contact ON. D Releu principal ON. D Tensiunea de alimentare este sub 11,5V. D Tensiunea la releul principal este sub 5,0V sau mai mare de 26V pe o duratã de 7,6 sec.. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL nu se aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la memorarea acestui CD în memoria Failure Records. D Aceastã informaþie nu va fi memoratã în memoria Freeze Frame. Condiþii pentru ºtergerea CD D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare O problemã de intermitenþã poate fi cauzatã de o conexiune necorespunzãtoare, izolaþie deterioratã a firului, sau fir rupt în interiorul izolaþiei. Alte componente suspectate cã ar cauza reclamaþii, trebuie atent verificate pentru urmãtoarele condiþii: D Terminalele nu sunt bine fixate în conector. D Nepotrivirea conectorilor. D Siguranþele conectorilor sparte. D Terminale deteriorate. D Conexiuni slabe între fire ºi terminale. D Deteriorãri fizice ale cablajului.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 245 CD P0562 - Sistem alimentare tensiune motor, tensiune micã
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? 1. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC ºi se ºterg codurile de defect. 2. Porniþi motorul ºi creºteþi turaþia pânã la valoarea specificatã. 3. Se încarcã sistemul electric prin pornirea farurilor, ventilatorului, etc. Este tensiunea egalã cu valoarea specificatã? 1. Se lasã motorul sã funcþioneze la turaþia specificatã. 2. Utilizând un voltmetru digital, se mãsoarãj tensiunea bateriei la borne. Este tensiunea egalã cu valoarea specificatã? 1. 2. 3. 4 Se trece contactul în poziþia OFF. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. Se pune contactul în poziþia ON cu motorul oprit. Utilizând un voltmetru digital, se mãsoarã tensiunea în circuitul de alimentare la terminalul 29. Este tensiunea egalã cu valoarea specificatã? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

1.400rpm 10V

Mergi la Pasul 3

Mergi la Pasul 8 Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare"

3

1.400rpm 12V

Mergi la Pasul 4

4

10V -

Mergi la Pasul 5

Mergi la Pasul 6

5

6 7

Se verificã pentru conexiuni necorespunzãtoare la terminalele cablajului ECM ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? Se remediazã conexiunile slãbite (valoare mare a rezistenþei electrice) în circuitul de alimentare. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte modulul ECM. S-a efectuat înlocuirea? 1 Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect memorate. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se îndeplinesc condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate?

Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 8

Mergi la Pasul 7 -

8

Mergi la Pasul 9 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

9

Sistemul este OK

1F - 246 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ pornire

Alimentare 1

Baterie

ECM

M5A11F32

CD - P0563 SISTEM ALIMENTARE TENSIUNE MOTOR, TENSIUNE MARE
Descriere circuit Modulul ECM monitorizeazã tensiunea de alimentare, pe circuitul de alimentare, la terminalul 7 al ECM. Codul de defect la tensiunea sistemului apare atunci când tensiunea sistemului este peste valoarea calibratã. Condiþii de apariþie a CD D Contact ON. D Tensiunea de alimentare este mai mare de 16V. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL nu se aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la memorarea acestui CD în memoria Failure Records. D Aceastã informaþie nu va fi memoratã în memoria Freeze Frame. Condiþii pentru ºtergerea CD D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. D Deconectarea alimentãrii cu tensiune de la baterie pentru mai mult de 10 secunde. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare O problemã de intermitenþã poate fi cauzatã de o conexiune necorespunzãtoare, izolaþie deterioratã a firului, sau fir rupt în interiorul izolaþiei. Alte componente suspectate cã ar cauza reclamaþii, trebuie atent verificate pentru urmãtoarele condiþii: D Terminalele nu sunt bine fixate în conector. D Nepotrivirea conectorilor. D Siguranþele conectorilor sparte. D Terminale deteriorate. D Conexiuni slabe între fire ºi terminale. D Deteriorãri fizice ale cablajului.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 247 CD P0563 - Sistem alimentare tensiune motor, tensiune mare
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? 1. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC ºi se ºterg codurile de defect. 2. Se porneºte motorul ºi creºteþi turaþia pânã la valoarea specificatã. 3. Se încarcã sistemul electric prin pornirea farurilor, ventilatorului, etc. Este tensiunea egalã cu valoarea specificatã? 1. Se lasã motorul sã funcþioneze la turaþia specificatã. 2. Utilizând un voltmetru digital, se mãsoarã tensiunea bateriei la borne. Este tensiunea egalã cu valoarea specificatã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã modulul conectorul modulului ECM. 3. Se pune contactul în poziþia ON cu motorul oprit. 4. Utilizând un voltmetru digital, se mãsoarã tensiunea în circuitul de alimentare la terminalul 29. Este tensiunea egalã cu valoarea specificatã? Se verificã pentru conexiuni necorespunzãtoare la terminalele cablajului ECM ºi se remediazã dacã este necesar. Este necesarã o remediere a defectului? Se remediazã conexiunile slãbite (valoare mare a rezistenþei electrice) în circuitul de alimentare. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte modulul ECM. S-a efectuat înlocuirea? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect memorate. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se îndeplinesc condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

1.400rpm 10V

Mergi la Pasul 3

Mergi la Pasul 8 Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare"

3

1.400rpm 12V

Mergi la Pasul 4

4

10V -

Mergi la Pasul 5

Mergi la Pasul 6

5

Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 8

Mergi la Pasul 7 -

6 7

8

Mergi la Pasul 9 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

9

Sistemul este OK

1F - 248 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

CD - P0601 MODUL ECM - EROARE SUMÃ DE CONTROL
Descriere circuit Modulul de control al motorului (ECM) este centrul de comandã al sistemului de injecþie. El urmãreºte constant informaþiile de la diferiþi senzori ºi comandã sistemul, definind performanþa vehiculului. ECM efectueazã deasemenea diagnosticarea funcþionãrii sistemului. El poate deasemenea recunoaºte problemele de funcþionare, atenþioneazã conducãtorul prin lampa MIL, memoreazã un cod de defect sau defectele ºi identificã locul problemei ajutând tehnicianul în efectuarea reparaþiei. Memoria EEPROM este folositã pentru a stoca informaþiile programului ºi pentru calibrarea necesarã motorului ºi cutiei sau pentru diagnosticarea funcþionãrii cutiei de vitezã. ECM utilizeazã o valoare numitã sumator de erori pentru detectarea erorilor software. Sumatorul de erori este o valoare care este egalã cu toate numerele din software luate împreunã. ECM însumeazã toate valorile în software ºi dacã aceste valori nu sunt egale cu valoarea sumatorului de erori, atunci este indicatã o eroare de sumator de erori. Condiþii de apariþie a CD D ECM detecteazã mai mult de 3 însumãri incorecte. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL nu se aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la memorarea acestui CD în memoria Failure Records. D Aceastã informaþie nu va fi memoratã în memoria Freeze Frame. Condiþii pentru ºtergerea CD D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul.

CD P0601- Modul ECM - eroare sumã de control
Pas 1 2 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? Se înlocuieºte modulul ECM. S-a efectuat înlocuirea? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect memorate. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se îndeplinesc condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate? Valori Da Mergi la Pasul 2 Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD" -

Mergi la Pasul 3

3

Mergi la Pasul 4 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

4

Sistemul este OK

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 249

CD - P0604 MODUL ECM - EROARE MEMORIE RAM INTERNÃ/EXTERNÃ
Descriere circuit Modulul de control al motorului (ECM) este centrul de comandã al sistemului de injecþie. El urmãreºte constant informaþiile de la diferiþi senzori ºi comandã sistemul, definind performanþa vehiculului. ECM efectueazã deasemenea diagnosticarea funcþionãrii sistemului. El poate deasemenea recunoaºte problemele de funcþionare, atenþioneazã conducãtorul prin lampa MIL, memoreazã un cod de defect sau defectele ºi identificã locul problemei ajutând tehnicianul în efectuarea reparaþiei. Memoria EEPROM este folositã pentru a stoca informaþiile programului ºi pentru calibrarea necesarã motorului ºi cutiei sau pentru diagnosticarea funcþionãrii cutiei de vitezã. ECM utilizeazã o valoare numitã sumator de erori pentru detectarea erorilor software. Sumatorul de erori este o valoare care este egalã cu toate numerele din software luate împreunã. ECM însumeazã toate valorile în software ºi dacã aceste valori nu sunt egale cu valoarea sumatorului de erori, atunci este indicatã o eroare de sumator de erori. Condiþii de apariþie a CD D ECM detecteazã mai mult de 3 însumãri incorecte. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la apariþia CD. Aceastã informaþie va fi înmagazinatã în memoria Freeze Frame ºi Failure Records. D Un CD istoric va fi memorat. D Ventilatorul de rãcire este pornit. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã 4 cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul.

CD P0604 - Modul ECM - eroare memorie RAM internã/externã
Pas 1 2 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? Se înlocuieºte modulul ECM. S-a efectuat înlocuirea? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect memorate. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se îndeplinesc condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD" -

Mergi la Pasul 2 Mergi la Pasul 3

3

Mergi la Pasul 4 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

4

Sistemul este OK

1F - 250 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

CD - P0605 MODUL ECM - EROARE SCRIERE NMVY
Descriere circuit Modulul de control al motorului (ECM) este centrul de comandã al sistemului de injecþie. El urmãreºte constant informaþiile de la diferiþi senzori ºi comandã sistemul, definind performanþa vehiculului. ECM efectueazã deasemenea diagnosticarea funcþionãrii sistemului. El poate deasemenea recunoaºte problemele de funcþionare, atenþionând conducãtorul prin lampa MIL, memoreazã un cod de defect sau defectele ºi identificã locul problemei ajutând tehnicianul în efectuarea reparaþiei. Memoria EEPROM este folositã pentru a stoca informaþiile programului ºi pentru calibrarea necesarã motorului ºi cutiei sau pentru diagnosticarea funcþionãrii cutiei de vitezã. ECM utilizeazã o valoare numitã sumator de erori pentru detectarea erorilor software. Sumatorul de erori este o valoare care este egalã cu toate numerele din software luate împreunã. ECM însumeazã toate valorile în software ºi dacã aceste valori nu sunt egale cu valoarea sumatorului de erori, atunci este indicatã o eroare de sumator de erori. Condiþii de apariþie a CD D ECM detecteazã mai mult de 3 însumãri incorecte. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la apariþia CD. Aceastã informaþie va fi înmagazinatã în memoria Freeze Frame ºi Failure Records. D Un CD istoric va fi memorat. D Ventilatorul de rãcire este pornit. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã 4 cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul.

CD P0605 - Modul ECM - eroare scriere NMVY
Pasul 1 2 Mod de acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? Se înlocuieºte modulul ECM. S-a efectuat înlocuirea? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect memorate. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se îndeplinesc condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate? Valoare Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD" -

Mergi la Pasul 2 Mergi la Pasul 3

3

Mergi la Pasul 4 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

4

Sistemul este OK

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 251

BLANK

1F - 252 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor Releu principal

Injectoare ECM

Senzor oxigen încãlzit

M5A11F09

CD - P1610 RELEU PRINCIPAL, TENSIUNE MARE
Descriere circuit Când contactul este pe poziþia ON, releul principal va fi pus la masã prin masa internã controlatã de ECM. Codul de defect al tensiunii sistemului va fi activat când tensiunea sistemului este sub valoarea calibratã. Condiþii de apariþie a CD D Acest cod de defect este memorat în poziþia „'key-on". D Firele cablajului releului principal au tensiune mare. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la apariþia CD. Aceastã informaþie va fi înmagazinatã în memoria Freeze Frame ºi Failure Records. D Un CD istoric va fi memorat. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã 4 cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Utilizând scanner-ul se ºterg CD. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Se inspecteazã cablajul ºi conectorii pentru terminale care nu sunt bine fixate în conector, nepotrivirea conectorilor, siguranþe ale conectorilor sparte, terminale deteriorate, conexiuni slabe între fire ºi terminale. Verificaþi firele cablajului pentru distrugeri. Dacã cablajul pare OK, se citeºte presiunea A/C pe un scanner în timp ce miºcaþi conectorii ºi firele cablajului aferente senzorului ACP. O modificare a presiunii afiºate de scanner va indica locul defectului. Dacã CD P1610 nu poate fi multiplicat, revedeþi informaþia înregistratã în memoriile Freeze Frame ºi/sau Failure Records ce poate fi utilizatã pentru determinarea distanþei în mile parcursã de vehicul cu CD activat. Aceasta poate ajuta în diagnosticarea condiþiilor.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 253 CD P1610 - Releu principal, tensiune mare
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? 1. Se deconecteazã releul principal. 2. Se mãsoarã valoarea rezistenþei între terminalele 85 ºi 86 ale releului principal. Valoarea rezistenþei se încadreazã în intervalul specificat? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Cu lampa de control, conectatã la masã, se verificã circuitul de alimentare la terminalul 85 în conectorul cablajului releului. Se aprinde lampa de control? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectoul modulului ECM? 3. Cu lampa de control, conectatã la masã, se verificã circuitul de alimentare la terminalul 85 în conectorul cablajului releului. Se aprinde lampa de control? Se remediazã pentru tesiune mare între terminalul 7 al conectorului ECM ºi terminalul 85 al releului principal. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte releul principal. S-a efectuat înlocuirea? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se îndeplinesc condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã afiºat un al CD care nu a fost diagnosticat? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

75~85W

Mergi la Pasul 3

Mergi la Pasul 6 Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare"

3

Mergi la Pasul 4

4

Mergi la Pasul 5 Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 7 -

5

6

7

Mergi la Pasul 8 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

8

Sistemul este OK

1F - 254 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ permanent Bloc siguranþe compartiment motor Releu principal

Injectoare ECM

Senzor oxigen încãlzit
M5A11F09

CD - P1611 RELEU PRINCIPAL, TENSIUNE MICÃ
Descriere circuit Când contactul este pe poziþia ON, releul principal va fi pus la masã prin masa internã controlatã de ECM. Codul de defect al tensiunii sistemului va fi activat când tensiunea sistemului este sub valoarea calibratã. Condiþii de apariþie a CD D Acest cod de defect este memorat în poziþia „'key-on". D Firele cablajului releului principal au tensiune mare. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Modulul ECM aprinde lampa MIL. D Un CD istoric va fi memorat. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la apariþia CD. Aceastã informaþie va fi înmagazinatã în memoria Failure Records. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã 4 cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Utilizând scanner-ul se ºterg CD. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Se inspecteazã cablajul ºi conectorii pentru terminale care nu sunt bine fixate în conector, nepotrivirea conectorilor, siguranþe conectorilor sparte, terminale deteriorate, conexiuni slabe între fire ºi terminale. Se inspecteazã cablajul sã nu fie deteriorat. Dacã nu se observã deteriorãri ale cablajului, se observã presiunea sistemului A/C afiºatã pe scanner în timp ce se miºcã de conector ºi de cablajul sistemului A/C. O modificare a valorii presiunii afiºate de scanner indicã localizarea defectului. Dacã CD P1611 nu poate fi multiplicat, revedeþi informaþia înregistratã în memoriile Freeze Frame ºi/sau Failure Records ce poate fi utilizatã pentru determinarea distanþei în mile parcursã de vehicul cu CD activat. Aceasta poate ajuta în diagnosticarea condiþiilor

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 255 CD P1611 - Releu principal, tensiune micã
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? 1. Se deconecteazã releul principal. 2. Se mãsoarã valoarea rezistenþei între terminalele 85 ºi 86 ale releului principal. Valoarea rezistenþei se încadreazã în intervalul specificat? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Cu lampa de control conectatã la masã, se verificã circuitul de alimentare la terminalul 85 în conectorul cablajului releului. Se aprinde lampa de control? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul modulului ECM. 3. Cu lampa de control conectatã la masã, se verificã circuitul de alimentare la terminalul 85 în conectorul cablajului releului. Se aprinde lampa de control? Se remediazã pentru tesiune mare între terminalul 7 al conectorului ECM ºi terminalul 85 al releului principal. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte releul principal. S-a efectuat înlocuirea? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se îndeplinesc condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã afiºat un al CD care nu a fost diagnosticat? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

75~85W

Mergi la Pasul 3

Mergi la Pasul 6 Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare"

3

Mergi la Pasul 4

4

Mergi la Pasul 5 Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 7 -

5

6

7

Mergi la Pasul 8 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

8

Sistemul este OK

1F - 256 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

Unitate comandã blocare

Conector DLC

ECM

M5A11F33

CD - P1628 SISTEM BLOCARE, LIPSÃ COMUNICAÞIE
Descriere circuit Câd contactul este în poziþia ON, cheia este testatã de sistemul antiefracþie al sistemului de blocare. Atât timp cât codul cheii este citit ca fiind corect de cãtre unitatea de comandã a blocãrii sau de cãtre unitatea de control antiefracþie, motorul poate porni cu oricare altã cheie care se roteºte în butuc. Codul cheii este citit ºi comparat cu codul cheii ce este stocat în memoria unitãþii de comandã a blocãrii. Dacã codul cheii este corect, unitatea de control a blocãrii trimite date seriale sub formã de mesaje descãrcate la modulul ECM. Inclusã în mesajele descãrcate este identificarea (ID) care asigurã cã nici o unitate de control a blocãrii sau ECM nu au fost substituite pentru anularea sistemului. Dacã ECM recepþioneazã o descãrcare incorectã de mesaje, ECM efectueazã urmãtoarele acþiuni: D Se întrerupe alimentarea injectoarelor. D Se întrerupe alimentarea pompei de benzinã. D Se întrerupe alimentarea bobinei de aprindere. D CD va fi memorat dacã este detectatã o lipsã de comunicare între ECM ºi unitatea de control a blocãrii. Condiþii de apariþie a CD D Contactul este pe poziþia ON. D Opþiunea autodetectare a imobilizerului pornitã. D Timpul de descãrcare al mesajelor este de 1,5-2s. D Semnalul senzorului VSS este mai mic de 512 km/h. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL nu se aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la memorarea acestui CD în memoria Failure Records. D Aceastã informaþie nu va fi memoratã în memoria Freeze Frame. Condiþii pentru ºtergerea CD D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 257 CD P1628 - Sistem blocare, lipsã comunicaþie
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? 1. 2. 3. 4. Se pune contactul în poziþia OFF. Se conecteazã scanner-ul la DLC. Se pune contactul în poziþia ON. Se selecteazã „IMMOBILIZER DIAGNOSIS STATUS" din meniul scanner-ului. Se efectueazã comunicarea între scanner ºi unitatea de comandã a blocãrii? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

Mergi la Pasul 3

3

1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã unitatea de comandã a blocãrii ºi conectorul modulului ECM. 3. Se mãsoarã valoarea rezistenþei între terminalul 7 al unitaþii de comandã a blocãrii ºi terminalul 56 al ECM. Este valoarea rezistenþei în intervalul specificat? Se remediazã întreruperile circuitului între terminalul 7 al unitãþii de control a blocãrii ºi terminalul 56 al ECM. Reparaþia este completã? Se verificã terminalul unitãþii de control a blocãrii ºi cel al ECM pentru deteriorãri ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte unitatea de control a blocãrii. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se înlocuieºte modulul ECM. Reparaþia este completã? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se îndeplinesc condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate?

0W -

Mergi la Pasul 5

Mergi la Pasul 4 -

4

Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 6 Mergi la Pasul 7 -

5

6 7

8

Mergi la Pasul 9 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

9

Sistemul este OK

1F - 258 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

Unitate comandã blocare

Conector DLC

ECM

M5A11F33

CD - P1629 SISTEM BLOCARE, EROARE INTERPRETARE
Descriere circuit Câd contactul este în poziþia ON, cheia este testatã de sistemul antiefracþie al imobilizerului. Atât timp cât codul cheii este citit ca fiind corect de cãtre unitatea de comandã a blocãrii sau de cãtre unitatea de control antiefracþie, motorul poate porni cu oricare altã cheie care se roteºte în butuc. Codul cheii este citit ºi comparat cu codul cheii ce este stocat în memoria unitãþii de comandã a blocãrii. Dacã codul cheii este corect, unitatea de control a blocãrii trimite date seriale sub formã de mesaje descãrcate la modulul ECM. Inclusã în mesajele descãrcate este identificarea (ID) care asigurã cã nici o unitate de control a blocãrii sau ECM nu au fost substituite pentru anularea sistemului. Dacã ECM recepþioneazã o descãrcare incorectã de mesaje, ECM efectueazã urmãtoarele acþiuni: D Se întrerupe alimentarea injectoarelor. D Se întrerupe alimentarea pompei de benzinã. D Se întrerupe alimentarea bobinei de aprindere. CD va fi memorat dacã este detectatã o lipsã de comunicare între ECM ºi unitatea de control a blocãrii. Condiþii de apariþie a CD D Contactul este pe poziþia ON. D Opþiunea autodetectare a imobilizerului pornitã. D Timpul de descãrcare al mesajelor este de 1,5-2s. D Semnalul senzorului VSS este mai mic de 512 km/h. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL nu se aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la memorarea acestui CD în memoria Failure Records. D Aceastã informaþie nu va fi memoratã în memoria Freeze Frame. Condiþii pentru ºtergerea CD D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 259 CD P1629 - Sistem blocare, eroare interpretare
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? 1. 2. 3. 4. Se pune contactul în poziþia OFF. Se conecteazã scanner-ul la DLC. Se pune contactul în poziþia ON. Se selecteazã „IMMOBILIZER DIAGNOSIS STATUS'' din meniul scanner-ului. Se efectueazã comunicarea între scanner ºi unitatea de comandã a blocãrii? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

Mergi la Pasul 3 Mergi la Capitolul 9T

3

1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã unitatea de comandã a blocãrii ºi conectorul modulului ECM. 3. Se mãsoarã valoarea rezistenþei între terminalul 7 al unitaþii de comandã a blocãrii ºi terminalul 56 al ECM. Este valoarea rezistenþei în intervalul specificat? Se remediazã întreruperile circuitului între terminalul 7 al unitãþii de control a blocãrii ºi terminalul 56 al ECM. Reparaþia este completã? Se verificã terminalul unitãþii de control a blocãrii ºi cel al ECM pentru deteriorãri ºi se remediazã dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se înlocuieºte unitatea de control a blocãrii. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se înlocuieºte modulul ECM. Reparaþia este completã? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se îndeplinesc condiþiile de apariþie ale acestui CD aºa cum este specificat. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã alte coduri de defect afiºate care nu au fost diagnosticate?

0W -

Mergi la Pasul 5

Mergi la Pasul 4 -

4

Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 6 Mergi la Pasul 7 -

5

6 7

8

Mergi la Pasul 9 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

9

Sistemul este OK

1F - 260 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ pornire Bloc siguranþe planºã bord

ECM

Indicator nivel combustibil

Tablou bord

Sondã combustibil
MAA1F340

CD - P0656 SONDÃ COMBUSTIBIL, CIRCUIT DEFECT
Descriere circuit Modulul ECM utilizeazã semnalul indicatorului de nivel de combustibil pentru a calcula presiunea presupusã a vaporilor de combustibil din sistemul de alimentare. Presiunea vaporilor variazã cu modificarea nivelului de combustibil. Presiunea criticã a vaporilor se poate determina dacã sistemul EVAP funcþioneazã corect. Indicatorul de nivel de combustibil este deasemenea utilizat pentru a determina dacã nivelul de combustibil este prea mare sau prea mic pentru a putea determina cu acurateþe defecþiunile sistemului EVAP. Acest cod de defect detecteazã o sondã de nivel de combustibil înfundatã. Condiþii de apariþie a CD D Tensiunea senzorului de nivel de combustibil este mai mare de 4,8V. D Tensiune mare la sonda de nivel de combustibil. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL nu se aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la memorarea acestui CD în memoria Failure Records. D Aceastã informaþie nu va fi memoratã în memoria Freeze Frame. Condiþii pentru ºtergerea CD D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare Se inspecteazã cablajul ºi conectorii sã nu existe terminale care nu sunt bine fixate în conector, nepotrivirea conectorilor, siguranþele conectorilor sparte, terminale deteriorate, conexiuni slabe între fire ºi terminale. Se inspecteazã cablajul sã nu fie deteriorat. O sondã de nivel de combustibil poate determina un cod de defect. Dacã CD P0656 nu poate fi duplicat, informaþia inclusã în datele Freeze Frame poate fi folositã pentru a determina timpul de funcþionare al vehiculului de când CD a fost activat. Se verificã rezistenþa senzorului de nivel de combustibil pentru: D Rezervor gol = 100W sau mai mult. D Rezervor 50% = în jur de 32,5W . D Rezervor100% = 10W sau mai puþin.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 261 CD P0656 - Sondã combustibil, circuit defect
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se conecteazã scanner-ul la DLC. 3. Se pune contactul în poziþia ON. Este afiºat un cod de defect? Vezi tabelul de diagnosticare. Porniþi de la un CD cu cea mai micã valoare numericã ºi apoi mãriþi. Este identificat ca fiind valid CD P0656? 1. Se deconecteazã tabloul de bord. 2. Se trece contactul în poziþia OFF. 3. Se verificã pentru întreruperi sau scurtcircuit la masã între terminalul B6 al tabloului de bord ºi masã. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se verificã pentru scurtcircuit la tensiunea bateriei între terminalul B6 al tabloului de bord ºi masã. A fost gãsitã o asemenea problemã? 1. Se înlocuieºte sau se reparã terminalul între tabloul de bord ºi ECM dacã este necesar. 2. Se ºterg toate CD din ECM. 3. Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Reparaþia este completã? 1. Se înlocuieºte tabloul de bord. 2. Se ºterg toate CD din ECM. 3. Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Este afiºat un cod de defect? Se înlocuieºte modulul ECM. Este completã înlocuirea? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se îndeplinesc condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã afiºat un al CD care nu a fost diagnosticat? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

Mergi la Pasul 3 Mergi la Pasul 4

Se încearcã alt scanner Mergi la Tabelul de diagnosticare

3

4

Mergi la Pasul 6 Mergi la Pasul 6 Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 5

5

6

Sistemul este OK Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 9

-

7

Sistemul este OK -

8

9

Mergi la Pasul 10 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

10

Sistemul este OK

1F - 262 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ pornire Cutie siguranþe planºã bord Tablou bord + permanent + pornire Bloc siguranþe comp. motor

Lampã MIL

Masã MIL

Baterie ECM

Contact

M5A11F07

CD - P1660 LAMPÃ MIL, TENSIUNE MARE
Descriere circuit Când contactul este în poziþia ON, lampa MIL este aprins. Când motorul se învârteºte cu demarorul lampa MIL se va stinge imediat. Dacã sistemul are câteva probleme lampa MIL va rãmâne aprins. Condiþii de apariþie a CD D Tensiune mare în firele cablajului martorului MIL. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la apariþia CD. Aceastã informaþie va fi înmagazinatã în memoria Freeze Frame ºi Failure Records. D Un CD istoric va fi memorat. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã 4 cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare O problemã de intermitenþã poate fi cauzatã de o conexiune necorespunzãtoare, izolaþia firului deterioratã sau fir rupt în interiorul izolaþiei. Alte elemente suspectate cã ar cauza recamaþii trebuie atent verificate pentru urmãtoarele condiþii: D Terminalele nu sunt bine fixate în conector. D Nepotrivirea conectorilor. D Siguranþele conectorilor sparte. D Terminale deteriorate. D Conexiuni slabe între fire ºi terminale. D Deteriorãri fizice ale cablajului.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 263 CD P1660 - Lampã MIL, tensiune mare
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul indicatorului de bord. 3. Cu lampa de control conectatã la masã, se verificã circuitul de alimentare la terminalul B6 în conectorul cablajului. Valoarea rezistenþei are valoarea specificatã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Cu lampa de control conectatã la masã, se verificã circuitul de alimentare la terminalul 68 al conectorului cablajului ECM. Se aprinde lampa de control? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se înlocuieºte tabloul de bord. S-a efectuat înlocuirea? Se remediazã pentru scurtcircuit la baterie între terminalul 68 al conectorului cablajului ECM ºi terminalul B9 al conectorului cablajului tabloului de bord. Reparaþia este completã? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se îndeplinesc condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã afiºat un al CD care nu a fost diagnosticat? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

0W

Mergi la Pasul 3

Mergi la Pasul 6

3

Mergi la Pasul 4 Mergi la Pasul 6 Mergi la Pasul 5 -

4

5

Mergi la Pasul 6

-

6

Mergi la Pasul 7 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2

7

Sistemul este OK

1F - 264 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
+ pornire Cutie siguranþe planºã bord Tablou bord + permanent + pornire Bloc siguranþe comp. motor

Lampã MIL

Masã MIL

Baterie ECM

Contact

M5A11F07

CD - P1661 LAMPÃ MIL, TENSIUNE MICÃ
Descriere circuit Când contactul este în poziþia ON, lampa MIL este aprins. Când motorul se învârteºte cu demarorul lampa MIL se va stinge imediat. Dacã sistemul are câteva probleme lampa MIL va rãmâne aprinsã. Condiþii de apariþie a CD D Tensiune micã în firele cablajului martorului MIL. Acþiuni întreprinse la apariþia CD D Lampa MIL se va aprinde. D Modulul ECM va înregistra condiþiile de funcþionare la apariþia CD. Aceastã informaþie va fi înmagazinatã în memoria Freeze Frame ºi Failure Records. D Un CD istoric va fi memorat. Condiþii pentru ºtergerea CD D Lampa MIL se va stinge dupã 4 cicluri consecutive de pornire-oprire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D Codurile de defect istorice se vor ºterge dupã 40 de cicluri de încãlzire-rãcire ale motorului fãrã reapariþia acestui CD. D CD se poate ºterge utilizând scanner-ul. Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare O problemã de intermitenþã poate fi cauzatã de o conexiune necorespunzãtoare, izolaþia firului deterioratã sau fir rupt în interiorul izolaþiei. Alte elemente suspectate cã ar cauza recamaþii trebuie atent verificate pentru urmãtoarele condiþii: D Terminalele nu sunt bine fixate în conector. D Nepotrivirea conectorilor. D Siguranþele conectorilor sparte. D Terminale deteriorate. D Conexiuni slabe între fire ºi terminale. D Deteriorãri fizice ale cablajului.

SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 265 CD P1661 - Lampã MIL, tensiune micã
Pas 1 Acþiune Se efectueazã verificarea sistemului EOBD. Verificarea este completã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se deconecteazã conectorul indicatorului de bord. 3. Cu lampa de control conectatã la masã, se verificã circuitul de alimentare la terminalul B6 în conectorul cablajului. Valoarea rezistenþei are valoarea specificatã? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Cu lampa de control conectatã la masã, se verificã circuitul de alimentare la terminalul 68 al conectorului cablajului ECM. Se aprinde lampa de control? 1. Se trece contactul în poziþia OFF. 2. Se înlocuieºte tabloul de bord. S-a efectuat înlocuirea? Se remediazã pentru scurtcircuit la baterie între terminalul 68 al conectorului cablajului ECM ºi terminalul B9 al conectorului cablajului tabloului de bord. Reparaþia este completã? 1. Utilizând scanner-ul, se ºterg codurile de defect. 2. Se porneºte motorul ºi se lasã la ralanti pânã atinge temperatura normalã de funcþionare. 3. Se îndeplinesc condiþiile de apariþie a acestui CD aºa cum este specificat. Scanner-ul mai detecteazã codul de defect? Se verificã apariþia unui CD adiþional. Existã afiºat un al CD care nu a fost diagnosticat? Valori Da Nu Mergi la „Verificare Sistem EOBD"

Mergi la Pasul 2

2

Mergi la Pasul 3 Mergi la Pasul 6

3

Mergi la Pasul 4 Mergi la Pasul 6 Mergi la Pasul 5 -

4

5

Mergi la Pasul 6

-

6

Mergi la Pasul 7 Mergi la Tabelul de diagnosticare Mergi la Pasul 2 Sistemul este OK

7

-

1F - 266 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

DIAGNOSTICARE SIMPTOME
VERIFICÃRI PRELIMINARE IMPORTANTE
Important: Câteva simptome necesitã o procedurã de verificare vizualã ºi fizicã atentã. Întotdeauna se va executa o verificare vizualã ºi fizicã înainte de testare. Pas 1 Acþiune Se verificã sistemul EOBD. Existã alte coduri de defect (CD) stocate în memoria modulului ECM? 1. Se verificã toate conexiunile la masã ale modulului ECM. 2. Se verificã toate furtunurile de vacuum pentru crãpãturi, ºtrangulãri ºi conexiuni incorecte. 3. Se verificã etanºeitatea suprafeþelor la zonele de montare ale galeriei de admisie sã nu existe pierderi. 4. Se verificã fiºele de aprindere sã nu fie crãpate, casante, incorect poziþionate. 5. Se verificã firele pentru conexiune slabã, ciupituri ºi tãieturi. S-au efectuat aceste verificãri? Verificarea vizualã duce la corectarea problemelor fãrã alte verificãri ºi poate salva timp preþios. Valoare Da Mergi la Tabelul de diagnosticare Nu

Mergi la Pasul 2

2

-

-

Mergi la Tabelul de diagnosticare

DAEWOO M-198 BL2

SISTEMUL DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 267

DEFECTE INTERMITENTE
Definiþie: O problemã ce poate sau nu poate duce la aprinderea lãmpii MIL sau memorarea unui cod de defect (CD). Important: Nu folosiþi ttabelul cu coduri de defect în cazul apariþiei unui defect cu caracter intermitent. Pas 1 Acþiune Au fost efectuate verificãrile preliminare? Defectul trebuie sã aparã succesiv pentru a localiza problema. Dacã defectul este intermitent, folosind tabelul de diagnosticare coduri de defect poate rezulta o înlocuire a unei piese bune.

Valoare -

Da

Nu Mergi la „Verificãri preliminare''

Mergi la Pasul 2

2

1. Se verificã cu atenþie toate circuitele suspecte. 2. Se verificã pentru conexiune slabã, pentru conectori deterioraþi sau terminale insuficient montate în corpul conectorului. 3. Se verificã conectarea fermã a conectorilor sau existenþa terminalelor deteriorate. 4. Se verificã conexiunea corespunzãtoare dintre terminalul conectorului ºi conductorul electric. Pentru efectuarea acestei veririfcãri se demonteazã terminalul din corpul conectorului pentru a fi verificat. A fost gãsitã o asemenea problemã? Se remediazã conexiunile electrice dacã este necesar. Reparaþia este completã? Se face un test de drum al vehiculului având un voltmetru conectat la circuitul suspectat sau un scanner conectat la conectorul DLC. Indicã voltmetrul sau scanner-ul o valoare anormalã a mãsurãrii? Se schimbã senzorul în circuitul afectat, dacã CD face referire la acest circuit (cu excepþia CD P0171ºi CD P0172). Reparaþia este completã? Lampa MIL se aprinde intermitent sau apare un CD? 1. Se verificã pentru releu defect, dacã modulul ECM nu acþioneazã bobina sau contactul. 2. Se verificã montarea corectã a dispozitivelor electrice cum ar fi farurile, radioul etc. 3. Se verificã montarea corectã a fiºelelor sistemului de aprinder (departe de fiºele bujiilor, componentele sistemului de aprindere ºi alternator). 4. Se verificã pentru scurtcircuit la masã în circuitul lãmpii MIL sau terminalului „test'' al DLC. 5. Se verificã conexiunile la masã ale modulului ECM. 6. Se remediazã problemele întâlnite dacã este cazul. Reparaþia este completã? 1. Se verificã pierderea capacitãþii de memorare a codurilor de defect. 2. Se deconecteazã senzorul de poziþie al clapetei de acceleraþie (TP). 3. Se lasã sã funcþioneze motorul la ralanti pânã la aprinderea lãmpii MIL. 4. Se pune contactul în poziþia OFF. Este activat CD P0122?

-

Mergi la Pasul 3 Sistemul este OK

Mergi la Pasul 4 -

3

4

Mergi la Pasul 5 Sistemul este OK Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 6 -

5 6

7

-

-

Sistemul este OK

8

-

Mergi la Pasul 10

Mergi la Pasul 9

DAEWOO M-198 BL2

1F - 268 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI Defecte intermitente (Continuare)
Pas 9 10 Acþiune 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se schimbã modulul ECM. Reparaþia este completã? Se opreºte motorul în timpul funcþionãrii? Se monitorizeazã senzorul de oxigen ºi timpul de injecþie cu scanner-ul. Afiºeazã scanner-ul o tensiune micã stabilã (aproape 0mV) pentru senzorul de oxigen cu modulul de control comandând timpul de injecþie la valoarea specificatã? 1. Se verificã pentru întreruperea diodei ambreiajului A/C. 2. Se remediazã sau se schimbã alte componente, dacã este cazul. Reparaþia este completã? Valoare Sistemul este OK Mergi la Pasul 11 Mergi la Pasul 12 Da Nu -

11

8 ms

Mergi la Pasul 9

Mergi la Pasul 12

12

Sistemul este OK

-

DAEWOO M-198 BL2

SISTEMUL DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 269

PORNIRE GREA
Definiþie: Motorul se învârte mult timp la demaror, dar nu porneºte. Motorul eventual porneºte dar se opreºte imediat. Pas 1 Acþiune Au fost efectuate verificãrile preliminare? Important: Asiguraþi-vã cã ºoferul foloseºte corect procedura de pornire. Valoare Da Nu Mergi la „Verificãri preliminare''

Mergi la Pasul 2

2

1. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 2. Se verificã senzorul de temperaturã al lichidului de rãcire (ECT) ºi senzorul de temperaturã al aerului în galeria de admisie (IAT) folosind scanner-ul. 3. Se comparã temperatura lichidului de rãcire ºi temperatura IAT cu temperatura mediului ambiant când motorul este rece. Este diferitã temperatura cititã a IAT ºi a ECT de temperatura mediului ambiant, aproape de valoarea specificatã? 1. Se mãsoarã rezistenþa pentru senzorul ECT ºi senzorul IAT. 2. Se comparã valoarea rezistenþei cu cea specificatã folosind tabelele specificate de temperaturã. Tabelele cu rezistenþe pentru CD P0118 ºi P0113. 3. Dacã rezistenþa nu este identicã, se schimbã senzorul defect. Reparaþia este completã? 1. Se verificã pentru blocarea axului clapetei de acceleraþie sau a articulaþiilor mecanismului din care cauzã senzorul de poziþie al clapetei poate indica tensiune mare. Se remediazã sau înlocuieºte dacã este cazul. 2. Se verificã citirea tensiunii senzorului TP cu clapeta închisã. Este tensiunea mãsuratã aproape de valoarea specificatã? 1. Se verificã rãspunsul ºi acurateþea senzorului de presiune absolutã în galeria de admisie (MAP). 2. Se înlocuieºte senzorul MAP dacã este cazul. Reparaþia este completã? Se verificã funcþionarea pompei de benzinã. Funcþioneazã pompa de benzinã pentru timpul specificat când contactul este pe poziþia ON? Se verificã presiunea sistemului de alimentare cu combustibil. Este presiunea combustibilului la valoarea specificatã? Se verificã pentru contaminarea combustibilului cu apã. Este combustibilul contaminat? Se înlocuieºte combustibilul contaminat. Reparaþia este completã?

3_C

Mergi la Pasul 3

Mergi la Pasul 4

3

-

-

Sistemul este OK

4

0,4-0,8 V -

Mergi la Pasul 5

Mergi la Pasul 26

5

Sistemul este OK

Mergi la Pasul 6 Mergi la „Verificare circuit releu pompã de benzinã"

6

2 sec

Mergi la Pasul 7

7

380 kPa (55 psi) -

Mergi la Pasul 8

Mergi la Pasul 27

8 9

Mergi la Pasul 9 Sistemul este OK

Mergi la Pasul 10 -

DAEWOO M-198 BL2

1F - 270 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI Pornire grea (Continuare)
Pas Acþiune 1. Se verificã circuitul de alimentare cu combustibil al injectoarelor. 2. Se deconecteazã toþi conectorii cablajelor injectoarelor de combustibil ºi injectoarele de combustibil. 3. Se conecteazã o lampã de control între terminalele conectorului fiecãrui injector. 4. Se observã lampa de control în timp ce se roteºte motorul cu demarorul. Se aprinde intermitent lampa de control la toþi conectorii? Se verificã firele cablajelor de alimentare ale injectoarelor, conectorii ºi terminalele conectorilor pentru conexiune slabã. Existã o problemã? Se remediazã firele cablajelor, conectorii sau terminalele conectorilor dacã este cazul. Reparaþia este completã? Se mãsoarã rezistenþa pentru fiecare injector. Este rezistenþa injectoarelor de combustibil aproape de valoarea specificatã la 20_C (68_F). Notã: Rezistenþa va creºte uºor la mãrirea temperaturii? Se înlocuieºte orice injector a cãrui rezistenþã iese din valoarile specificate. Reparaþia este completã? Se efectueazã diagnosticarea injectoarelor. Existã o problemã? Se înlocuiesc toate injectoarele înfundate sau care pierd combustibil dacã este cazul. Reparaþia este completã? 1. Se verificã tensiunea de aprindere pentru fiecare cilindru utilizând un tester de scânteie. 2. Se verificã bujiile pentru fisuri, uzurã, distanþã necorespunzãtoare, electrod uzat sau depuneri. 3. Se verificã fiºele sã nu fie scurtcircuitate. 4. Se verificã toate masele de alimentare pentru conexiune slabã. 5. Se verificã modulul ECM sã funcþioneze corect. Existã o problemã? Se corecteazã sau se remediazã componentele de aprindere defecte. Reparaþia este completã? Dã motorul rateuri sau întrerupe când este în sarcinã sau la ralanti? Porneºte motorul, dar apoi se opreºte imediat? 1. Se înlocuieºte senzorul de poziþie al arborelui cotit (CKP). 2. Se verificã conexiunile ºi se remediazã dacã este cazul. Existã o problemã? Se remediazã conexiunile defecte dacã este cazul. Reparaþia este completã? Valoare Da Nu

10

-

Mergi la Pasul 13 Mergi la Pasul 12 Sistemul este OK

Mergi la Pasul 11

11

Mergi la Pasul 28 -

12

13

11,6-12,4 W -

Mergi la Pasul 15

Mergi la Pasul 14 -

14 15 16

Sistemul este OK Mergi la Pasul 16

Mergi la Pasul 17 -

Sistemul este OK

17

-

Mergi la Pasul 18 Sistemul este OK Mergi la „Verificare sistem de aprindere'' Mergi la Pasul 21

Mergi la Pasul 19 -

18

19 20

Mergi la Pasul 20 Mergi la Pasul 23

21

Mergi la Pasul 22 Sistemul este OK Mergi la Pasul 25 -

22

DAEWOO M-198 BL2

SISTEMUL DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 271 Pornire grea (Continuare)
Pas Acþiune 1. Se verificã timpul de injecþie. 2. Se verificã compresia cilindrilor. 3. Se verificã supapele, culbutorii, arcurile supapelor ºi camele arborelui pentru uzurã excesivã. 4. Se verificã þevile la galeria de admisie ºi galeria de evacuare pentru defecte de turnare (pori). Existã o problemã? Se remediazã sau se schimbã orice componentã dacã este cazul. Reparaþia este completã? Se verificã funcþionarea supapei IAC. Se remediazã sau se schimbã componentele dacã este cazul. Reparaþia este completã? Se verificã senzorul de poziþie al clapetei de acceleraþie pentru funcþionare corectã. Se remediazã sau se schimbã componentele dacã este cazul. Reparaþia este completã? Se remediazã sistemul de alimentare cu combustibil dacã este cazul. Reparaþia este completã? 1. Se pune contactul în poziþia OFF. 2. Se înlocuieºte modulul ECM. Reparaþia este completã? Valoare Da Nu

23

Mergi la Pasul 24 Sistemul este OK Sistemul este OK Mergi la Pasul 25 -

24

25

26

-

Sistemul este OK

-

27

-

Sistemul este OK

-

28

Sistemul este OK

-

DAEWOO M-198 BL2

1F - 272 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

ZVÂCNIRI ªI GÂTUIRI
Definiþie: Puterea motorului variazã la o valoare constantã a poziþiei clapetei de acceleraþie sau a vitezei de drum, fãcându-se simþite accelerãri ºi decelerãri ale vitezei vehiculului fãrã a se modifica poziþia pedalei de acceleraþie. Important: Asiguraþivã cã ºoferul înþelege funcþionarea compresorului A/C aºa cum este descrisã în manualul de utilizare. Valorile indicate de vitezometru ºi de scanner referitoare la vitezã trebuie sã fie egale. Înaintea diagnosticãrii simptomului se verificã buletinele de service pentru eventuale actualizãri. Valoare Da Nu Mergi la „Verificãri preliminare''

Pas 1

Acþiune Au fost efectuate verificãrile preliminare?

Mergi la Pasul 2

2

Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. Rãspunde rapid senzorul de oxigen O2 la diferitele poziþii ale clapetei de acceleraþie? 1. Se verificã senzorul de oxigen O2 sã nu fie contaminat cu silicon sau alte depuneri ºi dacã nu etanºeazã corespunzãtor. 2. Se înlocuieºte senzorul de oxigen O2 contaminat. Este reparaþia completã? 1.Se ruleazã vehiculul la viteza reclamatã de apariþie a defectului. 2. Se monitorizeazã corecþia de combustibil pe termen lung utilizând un scanner. Se încadreazã citirea corecþiei în intervalul dat? Se situeazã specificatã? citirea corecþiei sub valoarea

-

Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 3

3

Sistemul este OK

-

4

-20-25% -20%

Mergi la Pasul 7
Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare la CD P0172" Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare la CD P0171"

Mergi la Pasul 5

5

Mergi la Pasul 6 -

6

Se situeazã citirea corecþiei peste valoarea specificatã? 25%

7 8 9

Se verificã presiunea din sistemul de alimentare atâta timp cât se menþine starea defectuoasã. Se încadreazã presiunea în intervalul specificat? Se verificã filtrul de combustibil. Este filtrul murdar sau sau înfundat? Se realizeazã un test de echilibru pentru injectoare. Testul a dus la identificarea problemei? 1. Se verificã valoarea tensiunii de aprindere utilizând un tester pentru scânteie. 2. Se verificã bujiile sã nu fie crãpate, uzate, sã aibã distanþa la electrozi corespunzãtoare, sã nu aibã electrozii deterioraþi sau cu depuneri. Existã o asemenea problemã? Se remediazã sau se înlocuiesc orice componente defecte ale sistemului de aprindere dacã este cazul. Este reparaþia completã? 1. Se verificã legãturile la masã ale modulului electronic de comandã sã fie curate, strânse ºi în locaþiile corespunzãtoare. 2. Se verificã furtunurile de vacuum sã nu fie tãiate sau sã prezinte scurgeri. Existã o asemenea problemã?

380 kPa (55 psi) -

Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 18 Mergi la Pasul 19

Mergi la Pasul 17 Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 10

10

Mergi la Pasul 11 Sistemul este OK Mergi la Pasul 12 -

11

12

Mergi la Pasul 13 Mergi la Pasul 14

DAEWOO M-198 BL2

SISTEMUL DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 273 Zvâcniri ºi gâtuituri (Continuare)
Pas 13 14 15 Acþiune Se remediazã conexiunile electrice sau furtunurile de vacuum dacã este necesar. Este reparaþia completã? Se verificã tensiunea de ieºire a alternatorului. Se încadreazã tensiunea în intervalul specificat? Se remediazã alternatorul. Este reparaþia completã? 1..Se verificã dacã supapa EGR funcþioneazã intermitent. 2. Se remediazã sau se înlocuiesc orice componente defecte dacã este necesar. Este reparaþia completã? Se remediazã sistemul de alimentare cu combustibil dacã este necesar. Este reparaþia completã? Se înlocuieºte filtrul de combustibil. Este reparaþia completã? Se înlocuiesc injectoarele cu funcþionare restricþionatã sau care prezintã scurgeri. Este reparaþia completã? Valoare Sistemul este OK 12-16 V Mergi la Pasul 16 Sistemul este OK Mergi la Pasul 15 Da Nu -

16

Sistemul este OK Sistemul este OK Sistemul este OK Sistemul este OK

-

17 18 19

-

DAEWOO M-198 BL2

1F - 274 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

LIPSÃ DE PUTERE, ÎNCETINEALÃ
Definiþie: Motorul furnizeazã o putere mai micã decât cea aºteptatã. Se realizeazã o creºtere micã sau Pas 1 1. Se verificã reclamaþia clientului. 2. Se comparã performanþa vehiculului clientului cu cea a unui model similar. Se înregistreazã o asemenea problemã? 1. Se verificã filtrul de aer sã nu fie contaminat. 2.Se înlocuieºte filtrul de aer dacã este necesar. 3. Se verificã funcþionarea cutiei de viteze la schimbarea treptelor de vitezã. Funcþioneazã corespunzãtor cutia de viteze? Se verificã presiunea sistemului de alimentare cu combustibil. Se încadreazã presiunea în intervalul specificat? Se remediazã cutia de viteze dacã este necesar. Este reparaþia completã? Se remediazã sistemul de alimentare cu combustibil dacã este necesar. Este reparaþia completã? Se verificã filtrul de combustibil sã nu fie restricþionat sau combustibilul contaminat. Existã o asemenea problemã? Se remediazã sau se înlocuiesc orice componente defecte dacã este necesar. Este reparaþia completã? 1.Se verificã valoarea tensiunii de aprindere utilizând un tester pentru scânteie. 2. Se verificã funcþionarea corespunzãtoare a sistemului de comandã a aprinderii. Funcþioneazã sistemul de aprindere? 1. Cu motorul la temperatura normalã de funcþionare, se conecteazã un manometru de vacuum la orificiul galeriei de admisie. 2. Se tureazã motorul la 1.000 rpm. 3. Se înregistreazã valoarea vacuumului. 4.Se mãreºte turaþia motorului la 2.500 rpm. 5. Se observã vacuumul la turaþia de 2.500 rpm. Scade vacuumul sub valoarea specificatã? Se remediazã sau se înlocuiesc orice componente ale sistemului de aprindere dacã este necesar. Este reparaþia completã? Se verificã sistemul de evacuare sã nu fie restricþionat sau sã prezinte conducte înfundate. Existã o asemenea problemã? Se remediazã sau se înlocuiesc orice componente dacã este necesar. Este reparaþia completã? Acþiune Au fost efectuate verificãrile preliminare? Mergi la Pasul 2 2 Mergi la Pasul 3 Sistemul este OK insesizabilã în turaþie la apãsarea parþialã a pedalei de acceleraþie. Valoare Da Nu Mergi la „Verificãri preliminare''

3

Mergi la Pasul 4 380 kPa (55 psi) Sistemul este OK Mergi la Pasul 8 Sistemul este OK Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 5

4 5 6

Mergi la Pasul 7 Sistemul este OK

Mergi la Pasul 6 -

7

8

9

Mergi la Pasul 10 Mergi la Pasul 11

10

10 kPa (3 in Hg) -

Mergi la Pasul 12

Mergi la Pasul 15 -

11

Sistemul este OK

12

-

Mergi la Pasul 13

Mergi la Pasul 14 -

13

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

SISTEMUL DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 275 Lipsã de putere, încetinealã (Continuare)
Pas 14 Acþiune 1. Se verificã compresia cilindrilor ºi timpul de injecþie. 2.Se verificã axul cu came sã nu fie uzat excesiv. Existã o asemenea problemã? Se remediazã sau se înlocuiesc orice componente ale motorului dacã este necesar. Este reparaþia completã? 1. Se verificã legãturile la masã ale modulului ECM sã fie curãþate, strânse ºi în locaþiile corespunzãtoare. 2. Se verificã supapa de recirculare a gazelor evacuate EGR dacã este deschisã sau parþial deschisã, tot timpul. 3. Se verificã funcþionarea sistemului A/C. 4.Se verificã tensiunea de ieºire a alternatorului. 5. Se remediazã alternatorul dacã tensiunea de ieºire nu se încadreazã în intervalul specificat. Sunt complete toate verificãrile ºi remedierile? Valoare Mergi la Pasul 15 Sistemul este OK Mergi la Pasul 16 Da Nu

15

16

-

12-16 V

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 276 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

DETONAÞII
Pas 1 Acþiune Au fost efectuate verificãrile preliminare? Valoare Da Nu Mergi la „Verificãri preliminare'' î Mergi la Pasul 3 Sistemul este OK

Mergi la Pasul 2

2

1. Se umple rezervorul de combustibil cu un tip cunoscut de benzinã a cãrui cifrã octanicã se încadreazã în intervalul specificat. 2. Se reevalueazã performanþa vehiculului. Se menþine problema apãrutã la detonaþie? 1. Se verificã temperatura lichidului de rãcire al motorului sã nu fie scãzutã. 2. Se verificã radiatorul ºi blocul motor sã nu restricþioneze curgerea lichidului de rãcire. 3. Se verificã termostatul sã nu fie defect. 4. Se verificã lichidul de rãcire sã aibã compoziþia corectã. Existã o asemenea problemã? Se remediazã sau se înlocuiesc orice componente ale sistemului de rãcire dacã este necesar. Este reparaþia completã? 1.Se verificã valoarea temperaturii utilizând un scanner. 2. Se înlocuieºte senzorul de temperaturã al agentului de rãcire CTS dacã valoarea rezistenþei acestuia nu se încadreazã în lista „Informaþii suplimentare pentru diagnosticare" pentru codul de defect CD P0118. Existã o asemenea problemã? Se înlocuieºte senzorul CTS sau se remediazã circuitul dacã este necesar. Este reparaþia completã? 1.Se verificã valoarea tensiunii de aprindere utilizând un tester pentru scânteie. 2. Se verificã bujiile dacã sunt corespunzãtoare termic ºi au distanþa la electrozi corectã. 3. Se verificã sistemul de comandã al aprinderii sã funcþioneze corespunzãtor. Funcþioneazã corect sistemul de aprindere? Se remediazã sau se înlocuiesc orice componente ale sistemului de aprindere dacã este necesar. Este reparaþia completã? 1. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 2.Se face un test de drum al vehiculului la viteza reclamatã de apariþie a defectului. 3. Se monitorizeazã corecþia de combustibil pe termen lung pe canalul de date al scanner-ului. Valoarea corecþiei se situeazã deasupra valorii specificate? Se verificã presiunea din sistemul de alimentare cu combustibil. Problema a fost identificatã? Se remediazã sau se înlocuiesc orice componente ale sistemului de alimentare dacã este necesar. Este reparaþia completã?

91

3

-

Mergi la Pasul 4 Sistemul este OK

Mergi la Pasul 5 -

4

5

-

Mergi la Pasul 6 -

Mergi la Pasul 7 -

6

Sistemul este OK

7

Mergi la Pasul 9 Sistemul este OK Mergi la Pasul 8 -

8

9

25% 380 kPa (55 psi) -

Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare la CD P0171"

Mergi la Pasul10

10

Mergi la Pasul 11

Mergi la Pasul 12 -

11

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

SISTEMUL DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 277 Detonaþii (Continuare)
Pas Acþiune 1. Se verificã interiorul motorului sã nu prezinte depuneri de carbon. 2.Se îndepãrtezã stratul de carbon cu o soluþie specialã de curãþare. Se urmãresc instrucþiunile ataºate acelui produs. 3. Se verificã pãrþile de bazã ale motorului cum ar fi axul cu came, chiulasa, pistoanele sã nu fie uzate excesiv. 4. Se înlocuiesc orice componente uzate excesiv. Procedura este completã? 1. Se verificã supapa de recirculare a gazelor evacuate EGR sã funcþioneze corect. 2. Se verificã sistemul de admisie al aerului sã funcþioneze corect. 3. Se verificã buletinele de service pentru actualizarea memoriei programabile PROM. 4. Se verificã compresia cilindrilor. 5. Se remediazã sau se înlocuiesc orice componente defecte. Sunt complete toate verificãrile ºi remedierile? Valoare Da Nu

12

-

-

Mergi la Pasul 13

13

-

-

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 278 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

EZITÃRI, ÎMPOTMOLIRI
Definiþie: O lipsã a rãspunsului la apãsarea pedalei de acceleraþie. Aceasta poate sã aparã la orice vitezã a Pas 1 Acþiune Au fost efectuate verificãrile preliminare? vehiculului. Este cel mai sesizabilã la pornirea de pe loc. Ezitãrile pot duce la oprirea motorului. Valoare Da Nu Mergi la „Verificãri preliminare''

Mergi la Pasul 2

2

3

1. Se verificã presiunea din sistemul de alimentare cu combustibil. Dacã valoarea presiunii nu se încadreazã în intervalul specificat se remediazã problemele din sistemul de alimentare. 2.Se verificã senzorul de poziþie a clapetei TP sã nu fie blocat. Semnalul de tensiune al senzorului TP trebuie sã creascã în mod constant pe mãsurã ce se deschide clapeta. Existã o asemenea problemã? Se remediazã sau se înlocuiesc orice componente dacã este necesar. Este reparaþia completã? 1.Se verificã semnalul ºi precizia semnalului MAP. 2. Se verificã contaminarea combustibilului cu apã. 3. Se verificã funcþionarea canistrei carbon. Existã o asemenea problemã? Se remediazã sau se înlocuiesc orice componente dacã este necesar. Este reparaþia completã? 1.Se deconecteazã conectorii injectoarelor. 2. Se conecteazã o lampã de control între terminalele conectorului fiecãrui injector. 3.Se observã lampa de control la fiecare injector în timp ce se roteºte motorul cu demarorul. Se aprinde lampa de control pentru toþi conectorii? 1. Se remediazã sau se înlocuieºte terminalul conectorului injectorului sau cablajul acestuia. 2.Dacã conexiunile ºi cablajul sunt în bunã stare, se înlocuieºte modulul ECM dacã existã o întrerupere internã în circuitul de comandã al injectorului. Este reparaþia completã? Se mãsoarã valoarea rezistenþei fiecãrui injector. Valoarea rezistenþei trebuie sã creascã uºor la creºterea temperaturii injectorului. Se încadreazã rezistenþa în intervalul dat? Se înlocuieºte orice injector a cãrui rezistenþã nu se încadreazã în intervalul specificat. Este reparaþia completã? Se efectuazã un test de echilibru al injectoarelor. Existã o asemenea problemã? Se înlocuiesc injectoarele restricþionate sau care prezintã scurgeri de combustibil. Este reparaþia completã? Se verificã presiunea din sistemul de alimentare cu combustibil dupã o pornire cu motorul rece sau cu motorul turat la o turaþie la care clapeta de acceleraþie este deschisã moderat sau complet. Se încadreazã presiunea în intervalul specificat?

380 kPa (55 psi)

Mergi la Pasul 3 Sistemul este OK Mergi la Pasul 5 Sistemul este OK

Mergi la Pasul 4 -

4

Mergi la Pasul 6 -

5

6

Mergi la Pasul 8 Mergi la Pasul 7

7

Sistemul este OK

-

8

11,6-12,4 W -

Mergi la Pasul 10

Mergi la Pasul 9 -

9 10 11

Sistemul este OK Mergi la Pasul 11

Mergi la Pasul 12 -

Sistemul este OK

12

380 kPa (55 psi)

Mergi la Pasul 14

Mergi la Pasul 13

DAEWOO M-198 BL2

SISTEMUL DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 279 Ezitãri, împotmoliri (Continuare)
Pas 13 Acþiune Se remediazã restricþionãrile din sistemul de alimentare cu combustibil sau se înlocuieºte pompa de benzinã defectã. Este reparaþia completã? 1 Se verificã cablajul sistemului de aprindere sã nu fie defect. 2 Se verificã bujiile sã nu fie deteriorate. 3 Se verificã valoarea tensiunii de aprindere utilizând un tester pentru scânteie. Existã o asemenea problemã? Se remediazã sau se înlocuiesc orice componente ale sistemului de aprindere dacã este necesar. Este reparaþia completã? 1. Se verificã tensiunea de ieºire a alternatorului. 2. Se remediazã sau se înlocuieºte alternatorul dacã tensiunea de ieºire este mai micã decât valoarea specificatã. 3. Se verificã funcþionarea supapei de recirculare a gazelor evacuate EGR. Sunt complete toate verificãrile ºi remedierile? Valoare Sistemul este OK Da Nu -

14

Mergi la Pasul 15 Sistemul este OK Mergi la Pasul 16 -

15

16

Sistemul este OK

-

DAEWOO M-198 BL2

1F - 280 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

ÎNTRERUPERI
Definiþie: Pulsaþii sau zvâcniri care urmãresc turaþia motorului, de obicei mai pronunþate odatã cu creºterea Pas 1 Se verificã valoarea tensiunii de aprindere utilizând un tester pentru scânteie. Este prezentã scânteia pentru toþi cilindrii? 1. Se verificã bujiile sã nu fie crãpate, uzate, sã aibã distanþa la electrozi corespunzãtoare, sã nu aibã electrozii deterioraþi sau cu depuneri. 2. Se verificã rezistenþa fiºelor de aprindere. Se înlocuiesc fiºele de aprindere a cãror rezistenþã este mai mare decât valoarea specificatã. Existã o asemenea problemã? Se remediazã sau se înlocuiesc orice componente dacã este necesar. Este reparaþia completã? Cu motorul pornit, se pulverizeazã apã peste fiºele de aprindere pentru a verifica dacã se produc arcuri electrice ºi scurtcircuite la masã. Existã o asemenea problemã? Se înlocuiesc fiºele de aprindere. Este reparaþia completã? 1. Se verificã compresia cilindrilor. 2. Dacã valoarea este scãzutã, se remediazã defectul la motor. 3. Se verificã timpul injecþiei, tacheþii sã nu fie sparþi, culbutorii, arcurile supapelor ºi camele axului cu came sã nu fie uzate excesiv. 4.Se verificã galeria de admisie ºi cea de evacuare sã nu prezinte defecte de turnare. Existã o asemenea problemã? Se remediazã sau se înlocuiesc orice componente dacã este necesar. Este reparaþia completã? 1. Se verificã filtrul de combustibil al sistemului de alimentare sã nu fie înfundat. 2.Se verificã presiunea din sistemul de alimentare cu combustibil. Dacã valoarea presiunii nu se încadreazã în intervalul specificat se remediazã problemele din sistemul de alimentare. 3. Se verificã combustibilul sã nu fie contaminat. Existã o asemenea problemã? Se remediazã sau se înlocuiesc orice componente dacã este necesar. Este reparaþia completã? 1. Se deconecteazã toþi conectorii injectoarelor. 2. Se conecteazã o lampã de control la terminalele conectorului fiecãrui injector. 3.Se observã lampa de control la fiecare injector în timp ce se roteºte motorul cu demarorul. Se aprinde intermitent lampa de control pentru toþi conectorii? Acþiune Au fost efectuate verificãrile preliminare? Mergi la Pasul 2 2 Mergi la Pasul 3 sarcinii. Evacuarea va avea zgomote regulate la ralanti sau turaþie micã. Valoare Da Nu Mergi la „Verificãri preliminare'' Mergi la „Verificare sistem de aprindere"

3

30.000 W

Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 5 -

4

Sistemul este OK Mergi la Pasul 6 Sistemul este OK

5

Mergi la Pasul 7 -

6

7

-

Mergi la Pasul 8 Sistemul este OK

Mergi la Pasul 9 -

8

9

380 kPa (55 psi) Mergi la Pasul 10 Sistemul este OK Mergi la Pasul 11 -

10

11

Mergi la Pasul 13 Mergi la Pasul 12
DAEWOO M-198 BL2

SISTEMUL DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 281 întreruperi (Continuare)
Pas Acþiune 1. Se remediazã sau se înlocuiesc pentru injectorul în cauzã terminalul conectorului, conectorul sau cablajul. 2. Dacã conexiunile ºi cablajul sunt în bunã stare, se înlocuieºte modulul ECM dacã existã o întrerupere internã în circuitul de comandã al injectorului. Este reparaþia completã? Se mãsoarã rezistenþa fiecãrui injector. Valoarea rezistenþei trebuie sã creascã uºor la creºterea temperaturii injectorului. Se încadreazã valoarea rezistenþei în intervalul specificat? Se înlocuieºte orice injector a cãrui rezistenþã nu se încadreazã în intervalul specificat. Este reparaþia completã? Se efectueazã un test de echilibru al injectoarelor. Problema a fost identificatã? Se înlocuiesc orice injectoare restricþionate sau care prezintã scurgeri de combustibil. Este reparaþia completã? 1.Se verificã existenþa interferenþelor electromagnetice. 2. Se monitorizeazã turaþia motorului cu ajutorul unui scanner. Indicã scanner-ul o creºtere mare a turaþiei la o modificare micã a turaþiei motorului? 1.Se verificã traseele fiºelor de aprindere. 2. Se verificã toate legãturile la masã ale sistemului de aprindere. 3. Se remediazã traseele fiºelor de aprindere sau se remediazã legãturile la masã dacã este necesar. Sunt complete toate verificãrile ºi remedierile? Valoare Da Nu

12

-

-

Sistemul este OK

13

11,6-12,4 W -

Mergi la Pasul 15

Mergi la Pasul 14 -

14 15 16

Sistemul este OK Sistemul este OK Mergi la Pasul 16 Mergi la Pasul 17 -

17

Mergi la Pasul 18

-

18

Sistemul este OK

-

DAEWOO M-198 BL2

1F - 282 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

CONSUM MARE DE COMBUSTIBIL
Definiþie: Consumul de combustibil calculat în urma unui test de drum este mai mare decît cel specificat în specificaþia de vânzare. Important: Consumul de combustibil este afectat de stilul de condus. Întrebaþi clientul: 1. Aerul condiþionat este pornit în permanenþã? Pas 1 Acþiune Au fost efectuate verificãrile preliminare? 2. Cauciucurile sunt umflate corespunzãtor? 3.Au fost transportate sarcini foarte mari? 4.Conducãtorul auto accelereazã prea mult sau prea des? Se sugereazã clientului sã citeascã capitolul referitor la economia de combustibil din manualul de utilizare (dacã existã acest capitol specificat). Valoare Da Nu Mergi la „Verificãri preliminare''

Mergi la Pasul 2

2

1. Se verificã filtrul de combustibil al sistemului de alimentare sã nu fie înfundat. 2. Se verificã sistemul de alimentare sã nu prezinte scurgeri. Sunt complete toate verificãrile? 1. Se verificã bujiile sã nu fie crãpate, uzate, sã aibã distanþa la electrozi corespunzãtoare, sã nu aibã electrozii deterioraþi sau cu depuneri. 2. Se înlocuiesc bujiile defecte. 3.Se verificã fiºele de aprindere sã nu fie crãpate, întãrite ºi sã aibã conexiunile bune. Sunt complete toate verificãrile ºi remedierile? 1. Se verificã nivelul agentului de rãcire al motorului. 2. Se verificã termostatul dacã este mereu deschis sau funcþioneazã la o temperaturã necorespunzãtoare. 3.Se înlocuieºte termostatul dacã este necesar. Sunt complete toate verificãrile ºi remedierile? 1.Se verificã schema de schimbare a treptelor de vitezã a cutiei de viteze. Asiguraþi-vã cã toate treptele de vitezã sunt funcþionale. 2. Se verificã calibrarea corespunzãtoare a vitezometrului. 3. Se verificã frânele sã nu se blocheze. 4. Se verificã compresia motorului. 5. Se remediazã, se înlocuiesc sau se regleazã orice componente dacã este necesar. Sunt complete toate verificãrile ºi remedierile?

Mergi la Pasul 3

-

3

Mergi la Pasul 4

-

4

Mergi la Pasul 4

-

5

-

-

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

SISTEMUL DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 283

RALANTI NEREGULAT, OPRIREA MOTORULUI
Definiþie: Motorul merge neregulat la ralanti. Pot apãrea vibraþii ale vehiculului. Motorul se poate opri. Turaþia de mers în gol nu este corectã. Important: Înainte de diagnosticare buletinele de service pentru actualizare. se verificã

Ralanti neregulat, oprirea motorului
Pas 1 Acþiune Au fost efectuate verificãrile preliminare? Valoare Da Nu Mergi la „Verificãri preliminare''

Mergi la Pasul 2

2

1. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 2.Se monitorizeazã semnalul oferit de senzorul de oxigen (O2) la diferite poziþii ale clapetei de acceleraþie. Se modificã rapid semnalul oferit de senzorul de oxigen (O2)de la amestec bogat la amestec sãrac în diferite poziþii ale clapetei de acceleraþie? Se verificã senzorul de oxigen (O2)sã nu fie contaminat cu combustibil sau alte impuritãþi. Este senzorul contaminat? Se înlocuieºte senzorul contaminat dacã este necesar. Este reparaþia completã? 1. Se verificã axul clapetei de acceleraþie sau mecanismul articulat al acesteia sã nu fie blocate, fapt ce ar cauza furnizarea de cãtre senzorul TP a unui semnal incorect de tensiune. 2. Se verificã semnalul de tensiune oferit de senzorul TP cu clapeta de acceleraþie închisã. Se încadreazã semnalul de tensiune oferit de senzorul TP în intervalul specificat? 1. Se verificã semnalul de tensiune oferit de senzorul ECT cu ajutorul unui scanner. 2.Se comparã semnalul senzorului ECT cu temperatura ambientalã când motorul este rece. Diferã temperatura oferitã de senzorul ECT de temperatura ambientalã cu o valoare mai mare decât valoarea specificatã? Se verificã rezistenþa în circuitul senzorului ECT sau cea a senzorului. Existã o asemenea problemã? Se înlocuieºte senzorul ECT sau se remediazã circuitul dacã este necesar. Este reparaþia completã? Se verificã rãspunsul ºi precizia senzorului MAP. Existã o asemenea problemã? Se înlocuieºte senzorul MAP sau se remediazã circuitul senzorului dacã este necesar. Este reparaþia completã? 1. Se face un test de drum al vehiculului la viteza reclamatã de apariþie a defectului. 2. Se monitorizeazã corecþia de combustibil pe termen lung utilizând un scanner. Se încadreazã citirea corecþiei de combustibil pe termen lung în intervalul specificat?

Mergi la Pasul 5 Mergi la Pasul 3

3

Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 5 -

4

Sistemul este OK

5

0,4-0,8 V

Mergi la Pasul 6

Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare la P0123"

6

3_C (5_F) -

Mergi la Pasul 7

Mergi la Pasul 9

7

Mergi la Pasul 8 Sistemul este OK Sistemul este OK Mergi la Pasul 10

Mergi la Pasul 9 -

8 9 10

Mergi la Pasul 11 -

11

-20-25%

Mergi la Pasul 14

Mergi la Pasul 12

DAEWOO M-198 BL2

1F - 284 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI Ralanti neregulat, oprirea motorului (Continuare)
Pas 12 Acþiune Corecþia de combustibil pe termen lung se situeazã sub valoarea specificatã? Valoare -20% Da
Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare la P0172" Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare la P0171"

Nu

Mergi la Pasul 13 -

13

Corecþia de combustibil pe termen lung se situeazã peste valoarea specificatã?

25%

14

1. Se deconecteazã conectorii injectoarelor. 2. Se conecteazã o lampã de control la terminalele conectorului fiecãrui injector. 3.Se observã lampa de control în timp ce se roteºte motorul cu demarorul. Se aprinde lampa de control pentru toþi conectorii? 1.Se remediazã sau se înlocuiesc la injectorul în cauzã terminalul conectorului, conectorul sau cablajul. 2. Dacã conexiunile ºi cablajul sunt în bunã stare, se înlocuieºte modulul ECM dacã existã întrerupere internã în circuitul de comandã al injectorului. Este reparaþia completã? Se mãsoarã valoarea rezistenþei fiecãrui injector. Valoarea rezistenþei trebuie sã creascã uºor la creºterea temperaturii injectorului. Se încadreazã rezistenþa în intervalul specificat? Se înlocuieºte orice injector a cãrui rezistenþã nuj se încadreazã în intervalul specificat. Este reparaþia completã? Se realizeazã un test de echilibru al injectoarelor. Problema a fost identificatã? Se înlocuiesc orice injectoare restricþionate sau care prezintã scurgeri de combustibil. Este reparaþia completã? 1. Cu motorul oprit, se deconecteazã furtunul de vacuum al regulatorului de presiune al combustibilului. 2.Se verificã cu atenþie orificiul de vacuum al regulatorului de presiune a combustibilului ºi furtunul de vacuum sã nu prezinte urme de combustibil. Existã o asemenea problemã? Se înlocuieºte regulatorul de combustibilului dacã este necesar. Este reparaþia completã? presiune al

Mergi la Pasul 16 Mergi la Pasul 15

15

Sistemul este OK

-

16

11,6-12,4 W -

Mergi la Pasul 18

Mergi la Pasul 17 -

17 18 19

Sistemul este OK Sistemul este OK Mergi la Pasul 19 Mergi la Pasul 20 -

20

-

Mergi la Pasul 21 Sistemul este OK

Mergi la Pasul 22 -

21

22

1.Se verificã tensiunea la sistemului de aprindere pentru cilindri utilizând un tester de scânteie. 2. Se verificã bujiile sã nu fie crãpate, uzate, sã aibã distanþa la electrozi corespunzãtoare, sã nu aibã electrozii deterioraþi sau cu depuneri. 3. Se verificã fiºele de aprindere sã nu fie crãpate, întãrite ºi sã aibã conexiunile bune. 4. Se înlocuiesc fiºele de aprindere a cãror rezistenþã este mai mare decât valoarea datã. Existã o asemenea problemã? Se remediazã sau se înlocuiesc orice componente ale sistemului de aprindere dacã este necesar. Este reparaþia completã?

30.000 W

Mergi la Pasul 23

Mergi la Pasul 24 -

23

-

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

SISTEMUL DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 285 Ralanti neregulat sau incorect, oprirea motorului (Continuare)
Pas Acþiune 1.Se verificã existenþa scurgerilor de vacuum. 2. Se verificã funcþionarea corectã a sistemului de ventilare pozitivã a carterului. 3. Se verificã funcþionarea supapei IAC. 4.Se verificã legãturile la masã ale modulului ECM. Existã o asemenea problemã? Se remediazã sau se înlocuiesc orice componente dacã este necesar. Este reparaþia completã? 1.Se verificã funcþionarea supapei EGR. 2. Se verificã cablurile bateriei ºi legãturile la masã sã aibã conexiuni bune. 3. Se verificã tensiunea de ieºire a alternatorului. Se remediazã sau se înlocuieºte alternatorul dacã tensiunea de ieºire nu se încadreazã în intervalul specificat. Existã o asemenea problemã? Se remediazã sau se înlocuiesc orice componente dacã este necesar. Este reparaþia completã? 1.Se verificã suporþii de prindere a motorului sã nu fie sparþi. 2. Se verificã timpul injecþiei. 3.Se efectueazã un test de compresie a motorului. 4. Se verificã tacheþii, culbutorii, arcurile supapelor ºi camele axului cu came sã nu fie uzate excesiv. 5. Se efectueazã remedierile necesare. Sunt complete toate verificãrile ºi remedierile? Valoare Da Nu

24

Mergi la Pasul 25 Sistemul este OK Mergi la Pasul 26 -

25

26

12-16 V

Mergi la Pasul 27

Mergi la Pasul 28 -

27

Sistemul este OK

28

-

-

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 286 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

EMISII POLUANTE URÂT MIROSITOARE
Definiþie: Vehiculul trece testul de emisii poluante. Gazele de eºapament au miros de ou stricat. Important: Mirosul urît nu indicã în mod necesar emisii poluante excesive.

Emisii poluante urât mirositoare
Pas 1 Acþiune Au fost efectuate verificãrile preliminare? Valoare Da Nu Mergi la „Verificãri preliminare''

Mergi la Pasul 2

2

1. Se lasã motorul sã funcþioneze pânã ajunge la temperatura normalã de funcþionare. 2. Se efectueazã un test al emisiilor poluante. Îndeplineºte vehiculul condiþiile testului de emisii poluante? 1. Se conecteazã scanner-ul la conectorul DLC. 2. Se face un test de drum al vehiculului. 3. Se monitorizeazã corecþia de combustibil pe termen lung. Se încadreazã citirea corecþiei pe termen lung în intervalul specificat? Corecþia de combustibil pe termen lung se situeazã sub valoarea specificatã?

Sistemul este OK Mergi la Pasul 3

3

-20 - 25 % -20 %

Mergi la Pasul 6
Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare la P0172" Mergi la „Informaþii ajutãtoare pentru diagnosticare la P0171"

Mergi la Pasul 4

4

Mergi la Pasul 5 -

5

Corecþia de combustibil pe termen lung se situeazã peste valoarea specificatã?

25 %

6

1.Se verificã montarea capacului rezervorului. 2.Se verificã presiunea din sistemul de alimentare cu combustibil. 3. Se efectueazã un test de echilibru al injectoarelor. Problema a fost identificatã? 1. Se remediazã sau se înlocuiesc orice componente ale sistemului de alimentare cu combustibil dacã este necesar. 2. Se efectueazã un test al emisiilor poluante. Îndeplineºte vehiculul condiþiile testului de emisii poluante? 1. Se verificã funcþionarea sistemului de aprindere. 2. Se verificã bujiile sã nu fie crãpate, uzate, sã aibã distanþa la electrozi corespunzãtoare, sã nu aibã electrozii deterioraþi sau cu depuneri. 3. Se verificã fiºele de aprindere sã nu fie crãpate, rigidizate ºi sã aibã conexiunile ferme. Existã o asemenea problemã? 1. Se remediazã sau se înlocuiesc orice componente ale sistemului de aprindere dacã este necesar 2. Se efectueazã un test al emisiilor poluante. Îndeplineºte vehiculul condiþiile testului de emisii poluante?

Mergi la Pasul 7 Mergi la Pasul 8

7

Sistemul este OK

-

8

Mergi la Pasul 9 Mergi la Pasul 10

9

Sistemul este OK

-

DAEWOO M-198 BL2

SISTEMUL DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 287 Emisii poluante urât mirositoare (Continuare)
Pas Acþiune 1.Se verificã existenþa scurgerilor de vacuum. 2. Se verificã convertorul catalitic sã nu fie contaminat. 3.Se verificã existenþa depozitelor de carbon pe corpul clapetei, clapeta de acceleraþie sau în interiorul motorului. Se îndepãrteazã depunerile cu o soluþie specialã. 4. Se verificã supapa EGR dacã se deschide. 5. Se verificã funcþionarea sistemului de ventilare pozitivã a carterului. Sunt complete toate verificãrile ºi remedierile? Valoare Da Nu

10

-

-

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 288 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

AUTOAPRINDERE
Definiþie: Motorul continuã sã funcþioneze dupã trecerea contactului de pornire pe poziþia OFF. Pas 1 2 Acþiune Au fost efectuate verificãrile preliminare? Valoare trecerea Da Nu Mergi la „Verificãri preliminare'' Mergi la Pasul 4

Mergi la Pasul 2 Mergi la Pasul 3

Funcþioneazã motorul puþin dupã contactului de pornire pe poziþia OFF?

3

1. Se verificã contactul de aprindere ºi reglarea contactului de pornire. 2. Se înlocuieºte contactul de pornire dacã este necesar. Este reparaþia completã? 1. Se verificã sistemul emisiilor evaporative. 2. Se verificã existenþa scurgerilor la injectoare. 3.Se verificã funcþionarea supapei IAC. 4. Se verificã existenþa scurgerilor de vacuum. 5. Se verificã reglarea de bazã a turaþiei de ralanti. Sunt complete toate verificãrile ºi remedierile?

Sistemul este OK

-

4

Sistemul este OK

-

DAEWOO M-198 BL2

SISTEMUL DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 289

RATEURI
Definiþie: Combustibilul se aprinde în galeria de admisie sau în sistemul de evacuare fãcând un zgomot de explozie. Pas 1 Acþiune Au fost efectuate verificãrile preliminare? Important: Înainte de diagnosticare buletinele de service pentru actualizãri. Valoare Da se verificã

Nu Mergi la „Verificãri preliminare''

Mergi la Pasul 2

2

1. Se verificã dacã existã fire ale sistemului de aprindere încruciºate. 2. Se verificã valoarea tensiunii de aprindere utilizând un tester pentru scânteie. 3. Se verificã bujiile sã nu fie crãpate, uzate, sã aibã distanþa la electrozi corespunzãtoare, sã nu aibã electrozii deterioraþi sau cu depuneri. Existã o asemenea problemã? Se remediazã sau se înlocuiesc orice componente ale sistemului de aprindere dacã este necesar. Este reparaþia completã? 1.Se verificã funcþionarea sistemului de alimentare cu combustibil. 2. Se verificã injectoarele prin efectuarea unui test de echilibru la injectoare. Existã o asemenea problemã? Se remediazã sau se înlocuiesc orice componente ale sistemului de alimentare dacã este necesar. Este reparaþia completã? 1.Se verificã supapa EGR sã fie bine strânsã ºi sã nu existe scurgeri pe la garniturã. 2. Se verificã funcþionarea supapei EGR. 3. Se verificã galeria de admisie ºi cea de evacuare sã nu prezinte defecte de turnare. Existã o asemenea problemã? Se remediazã sau se înlocuiesc orice componente dacã este necesar. Este reparaþia completã? 1.Se verificã cureaua de distribuþie sã fie corect montatã ºi tensionatã. 2.Se verificã compresia motorului. 3.Se verificã pentru scurgeri etanºeitatea la garniturile galeriilor de admisie ºi evacuare. 4. Se verificã supapele sã nu fie blocate sau sã prezinte scurgeri. 5. Se remediazã sau se înlocuiesc orice componente dacã este necesar. Toate verificãrile ºi corecþiile sunt complete?

-

Mergi la Pasul 3 Sistemul este OK

Mergi la Pasul 4 -

3

4

Mergi la Pasul 5 Mergi la Pasul 6 -

5

Sistemul este OK

6

Mergi la Pasul 7 Sistemul este OK Mergi la Pasul 8 -

7

8

-

-

Sistemul este OK

DAEWOO M-198 BL2

1F - 290 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

ÎNTREÞINERE ªI REPARAÞII SERVICE PE VEHICUL
POMPÃ DE COMBUSTIBIL
Scule necesare
DW 140-010A - Dispozitiv de demontare/montare inel blocare pompã combustibil.

Procedura de demontare
Atenþie: Sistemul de alimentare cu combustibil este presurizat. În scopul evitãrii revãrsãrii combustibilului ºi a accidentãrii, este necesarã depresurizarea sistemului de alimentare înaintea deconectãrii conductelor de combustibil.
D102F501

1. Se face depresurizarea sistemului de alimentare. D Se poreneºte motorul ºi se demonteazã bancheta din spate (1). D Se demonteazã capacul (2) de acces la pompa de benzinã. D Se deschide siguranþa (3) a conectorului electric al pompei de benzinã. D Se deconecteazã conectorul (4) al pompei de benzinã. D Se învârte motorul prin intermediul demarorului încã 10s dupã ce motorul s-a oprit.

D102F502

2. Se deconecteazã conductele de la pompa de combustibil. D Se deconecteazã conducta de alimentare (1). D Se deconecteazã conducta de retur (2).

D102F503

DAEWOO M-198 BL2

SISTEMUL DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 291
3. Se înlocuieºte ansamblul pompei de combustibil. D Se monteazã dispozitivul DW 140-010A de demontare/montare a inelului de blocare al pompei. D Se roteºte inelul (1) în sens invers acelor de ceasornic.

D12F504A

D Se demonteazã ansamblul pompei de benzinã (2). D Se demonteazã garnitura (3) a pompei.

D102F505

Procedura de montare
1. Montarea decurge în ordine inversã a operaþiilor de demontare. 2. Se efectueazã o verificare funcþionalã a pompei de combustibil. D Se verificã dacã, la punerea contactului de aprindere pe poziþia ON, pompa funcþioneazã timp de 2 sec..

D102F506

SONDÃ NIVEL DE COMBUSTIBIL
Procedura de demontare
1 Se deconecteazã izolatorul conectorului.

T3B11F2D

DAEWOO M-198 BL2

1F - 292 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
2 Se împinge garnitura terminalului în izolaþia conectorului. Notã: În anumite condiþii garnitura se poate desprinde ºi trebuie montatã corect.

T3B11F2E

3 Se trage garnitura (1) în afarã ºi împingeþi firele deplasate în izolaþie.

T3B11F2F

4 Se schimbã senzorul de nivel de combustibil (1) din carcasa sondei (2). 5 Se schimbã carcasa sondei (2).

T3B11F2G

6 Se schimbã ansamblul sondei (3).

T3B11F2H

DAEWOO M-198 BL2

SISTEMUL DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 293 Procedura de montare
1 Se poziþioneazã firele (1) în ansamblul sondei (2).

T3B11F2A

2 Se monteazã sonda de benzinã în ansamblul sondei de benzinã (1). Notã: Dacã ansamblul sondei nu este instalat corect, cantitatea de combustibil indicatã este inexactã. 3 Se monteazã senzorul de nivel de combustibil în carcasa sondei. Notã: Dacã senzorul de nivel de combustibil nu este instalat corect, lampa de atenþionare pentru nivelul de combustibil indicã inexact.

T3B11F2B

4 Se conecteazã firele în izolaþia conectorului.

roºu negru albastru

albastru gri galben

T3B11F0T

5 Se conecteazã conectorul izolat.

T3B11F2C

DAEWOO M-198 BL2

1F - 294 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

REGULATOR PRESIUNE DE COMBUSTIBIL
Procedura de demontare
Atenþie: Sistemul de alimentare cu comustibil este presurizat. Pentru a evita scurgerile de combustibil ºi implicit riscurile de rãniri sau incendii, trebuie fãcutã depresurizarea sistemului înainte de deconectarea conductelor de combustibil. 1. Se efectueazã depresurizarea sistemului de alimentare ºi se demonteazã ansamblul pompei de benzinã. Vezi „Pompã combustibil” în acest capitol.
D102F507

2. Se demonteazã regulatorul de presiune de la pompa de combustibil. D Se demonteazã siguranþa de la pompa de combustibil (1). D Se demonteazã regulatorul de presiune (2). D Se verificã garniturile torice dacã sunt deteriorate. D Se utilizeazã un dispozitiv cu vacuum pentru a se determina dacã diafragma este intactã ºi dacã arcul funcþioneazã.

D102F508

Procedura de montare
1. Montarea decurge în ordinea inversã a operaþiilor de demontare. D Nu se utilizeazã garniturile torice demontate. Se înlocuiesc garniturile torice demontate cu unele noi.

D102F509

DAEWOO M-198 BL2

SISTEMUL DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 295

FILTRU DE COMBUSTIBIL
Procedura de demontare
Atenþie: Sistemul de alimentare cu comustibil este presurizat. Pentru a evita scurgerile de combustibil ºi implicit riscurile de rãniri sau incendii, trebuie fãcutã depresurizarea sistemului înainte de deconectarea conductelor de combustibil. 1. Se efectueazã depresurizarea sistemului de alimentare. Vezi „Pompã combustibil” în acest capitol. 2. Se demonteazã filtrul de combustibil. D Se deconecteazã conductele de intrare/ieºire apãsând siguranþa racordului (1) ºi trãgând furtunul de pe tubul filtrului. D Se demonteazã ºurubul (2) al colierului suport. D Se demonteazã filtrul de combustibil (3).

D102F510

D102F511

Procedura de montare
1. Montarea decurge în ordinea inversã a operaþiilor de demontare. D Se monteazã noul filtru în colierul suport. Atenþie la sensul de curgere. D Se conecteazã conductele de intrare/ieºire. Se asigurã conductele prin intermediul siguranþelor racordurilor. D Se verificã pentru pierderi la filtrul de combustibil.

D102F512

DAEWOO M-198 BL2

1F - 296 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

REZERVOR DE COMBUSTIBIL
Procedura de demontare
Atenþie: Sistemul de alimentare cu comustibil este presurizat. Pentru a evita scurgerile de combustibil ºi implicit riscurile de rãniri sau incendii, trebuie fãcutã depresurizarea sistemului înainte de deconectarea conductelor de combustibil. 1. Se efectueazã depresurizarea sistemului de alimentare. Vezi „Pompã combustibil” în acest capitol. 2. Se deconecteazã tubul de ventilaþie a rezervorului. D Se deconecteazã colierul (1). D Se deconecteazã tubul de ventilaþie (2). 3. Se goleºte rezervorul de benzinã. D Se poziþioneazã un recipient sub rezervor pentru a colecta lichidul care se scurge. D Se deconecteazã tubul de umplere (1) a rezervorului. D Se goleºte combustibilul din rezervor prin racordul tubului de ventilaþie (2). D Se deconecteazã conducta (3) a canistrei de vapori.
D102F514

D102F513

4. Se demonteazã filtrul de combustibil. Vezi „Filtru combustibil” în acest capitol. 5. Se monteazã cricul pentru demontarea rezervorului. D Se monteazã cricul pe mijlocul rezervorului (1). D Se demonteazã ºuruburile (2) ale ºinelor. D Se demonteazã ºinele (3).

D12F515A

6. Se demonteazã rezervorul. D Se coboarã încet cricul pentru a demonta rezervorul (1). D Se deconecteazã furtunul (2) al canistrei care este conectat la supapa antirãsturnare de pe rezervorul demontat D Se verificã rezervorul dacã este deteriorat sau contaminat. D Se verificã conductele de combustibil dacã sunt crãpate sau deteriorate.

D102F516

DAEWOO M-198 BL2

SISTEMUL DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 297 Procedura de montare
1. Montarea decurge în ordinea inversã a operaþiilor de demontare. D Dupã ce s-a efectuat montarea se porneºte motorul pentru a preveni reþinerea vaporilor si se verificã furtunurile pentru pierderi. 2. Se monteazã ºuruburile ºinelor rezervorului.

Strângere
Se strâng ºuruburile ºinelor la cuplul 18-22 N•m.

D12F517A

RAMPÃ DE INJECÞIE ªI INJECTOARE
Procedura de demontare
Atenþie: Sistemul de alimentare cu comustibil este presurizat. Pentru a evita scurgerile de combustibil ºi implicit riscurile de rãniri sau incendii, trebuie fãcutã depresurizarea sistemului înainte de deconectarea conductelor de combustibil. 1. Se efectueazã depresurizarea sistemului de alimentare. Vezi „Pompã combustibil” în acest capitol. 2. Se demonteazã canistra de vapori din compartimentul motor. Vezi „Canistrã carbon” în acest capitol. 3. Se deconecteazã conducta de intrare (1). 4. Se deconecteazã conectorii electrici (2) ai injectoarelor.

D102F518

D102F519

5. Se demonteazã rampa de injecþie împreunã cu injectoarele. D Se demonteazã ºuruburile (1). D Se demonteazã rampa de injecþie (2) cu injectoarele ataºate. Notã: Înainte de demontare, ansamblul rampei de injecþie poate fi curãþat cu o soluþie de curãþare tip spray. Rampa nu trebuie scufundatã în solvent lichid. Demontarea rampei se va face cu atenþie pentru a preveni deteriorarea conectorilor electrici ºi a capetelor injectoarelor. Trebuie împiedicatã pãtrunderea mizeriei ºi a altor contaminanþi în conducte ºi pasaje. Racordurile ºi orificiile trebuie acoperite în timpul operaþiilor.

D102F520

DAEWOO M-198 BL2

1F - 298 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
6. Se demonteazã injectoarele de pe rampa de injecþie. D Se demonteazã clemele de siguranþã (1) ale injectoarelor. D Se demonteazã injectoarele (2) prin tragere în jos ºi spre afarã (2). D Se îndepãrteazã garniturile torice (3) ale injectoarelor. Important: Injectoare diferite sunt calibrate pentru diferite debite. Când se comandã injectoare noi trebuie comandate injectoare cu acelaºi cod de reper ca injectoarele înlocuite.
D102F521

Procedura de montare
1. Montarea decurge în ordinea inversã a operaþiilor de demontare. Important: Dacã un injector se desprinde de rampã ºi rãmâne în chiulasã, se înlocuiesc garniturile torice ale injectorului ºi clemele de siguranþã. D Se ung noile garnituri torice ale injectoarelor cu ulei de motor. Se monteazã garnituri torice noi la injectoare. 2. Se monteazã ºuruburile de montare a galeriei.

18-22 NSm

Strângere
D12F522A

Se strâng ºuruburile de montare a galeriei la cuplul 18-22 N•m. 3. Se verificã rampa ºi injectoarele pentru pierderi.

CANISTRÃ DE CARBON
Procedura de demontare
Atenþie: Canistra ºi furtunurile conþin vapori de benzinã. Nu fumaþi ºi nu utilizaþi flacãrã deschisã în zona de lucru. 1. Se deconecteazã furtunurile de la canistra de carbon. 2. Se demonteazã canistra. D Se demonteazã ºuruburile (1). D Se demonteazã piuliþa apoi se demonteazã carcasa (2).
MAA1F400

DAEWOO M-198 BL2

SISTEMUL DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 299
D Se deconecteazã furtunurile de la canistrã (3). D Se demonteazã canistra (4).

MAA1F410

Procedura de montare
1. Montarea decurge în ordinea inversã a operaþiilor de demontare.

MAA1F420

ELECTROVALVÃ PURJARE CANISTRÃ DE CARBON
1. Se deconecteazã borna negativ a bateriei. 2. Se deconecteazã conectorul electrovalvei de purjare a sistemului EVAP. 3. Se deconecteazã furtunurile de vacuum ale electrovalvei de golire a canistrei EVAP. 4. Se desprinde electrovalva de pe suportul de montare. 5. Montarea decurge în ordinea inversã a operaþiilor de demontare.
MAA1F430

SENZOR PRESIUNE ABSOLUTÃ AER GALERIE DE ADMISIE (MAP)
Procedura de demontare
1. Se deconecteazã conectorul senzorului MAP ºi furtunul de vacuum. D Se deconecteazã conectorul (1) al senzorului MAP. D Se deconecteazã furtunul de vacuum (2) de la senzorul MAP.

MAA1F440

DAEWOO M-198 BL2

1F - 300 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
2. Se demonteazã senzorul MAP. D Se demonteazã piuliþele. D Se demonteazã senzorul MAP din suportul (2).

MAA1F450

Procedura de montare
1. Montarea decurge în ordinea inversã a operaþiilor de demontare. D Se verificã furtunul de vacuum al senzorului MAP dacã este deteriorat. 2. Se monteazã senzorul MAP cu ajutorul ºuruburilor ºi piuliþelor.

Strângere
Se strâng ºuruburile/piuliþele senzorului MAP la cuplul 3,5 N•m.
MAA1F460

CORP CLAPETÃ ACCELERAÞIE
Procedura de demontare
1. Se demonteazã ansamblul filtru de aer/rezonator ºi tubul de admisie. Vezi Capitolul 1B. 2. Se scurge lichidul de rãcire. Vezi Capitolul 1D.

D102F537

3. Se deconecteazã cablul de acceleraþie ºi conectorii senzorului TPS ºi supapei IAC. D Se deschide clapeta de acceleraþie (1). D Se deconecteazã cablul de acceleraþie (2). D Se deconecteazã conectorul (3) al supapei IAC. D Se deconecteazã conectorul (4) al senzorului TPS.

D102F538

DAEWOO M-198 BL2

SISTEMUL DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 301
4. Se deconecteazã furtunurile de lichid de rãcire ºi furtunurile de vacuum de la corpul clapetei de acceleraþie. D Se slãbesc colierele (1) de la furtunurile de lichid de rãcire. D Se deconecteazã furtunurile de lichid de rãcire (2) de la corpul clapetei. D Se deconecteazã furtunurile de vacuum (3).

D102F539

5. Se demonteazã corpul clapetei de acceleraþie de la galeria de admisie. D Se demonteazã ºuruburile (1) ale corpului clapetei. D Se demonteazã corpul clapetei (2). D Se aruncã garnitura (3) a corpului clapetei. D Se verificã garnitura corpului clapetei pentru deformãri ºi deteriorãri.

D102F541

9-12 NSm

Procedura de montare
1. Montarea decurge în ordinea inversã a operaþiilor de demontare. Important: Cablul de acceleraþie nu trebuie sã þinã clapeta deschisã la montare. Cu motorul oprit se verificã dacã pedala de acceleraþie are o cursã liberã. 2. Se monteazã corpul clapetei de acceleraþie cu ajutorul ºuruburilor.

Strângere
Se strâng ºuruburile corpului clapetei la cuplul 9-12 NSm.
D12F542A

SENZOR TEMPERATURÃ LICHID RÃCIRE (ECT)
Procedura de demontare
1. Se demonteazã senzorul de temperaturã a lichidului de rãcire. Vezi Capitolul 1D.

D12F543A

DAEWOO M-198 BL2

1F - 302 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI Procedura de montare
1. Se monteazã senzorul de temperaturã a lichidului de rãcire.

Strângere
Se strânge senzorul de temperaturã a lichidului de rãcire la cuplul 20 NSm.

D12F543B

SENZOR TEMPERATURÃ AER GALERIE DE ADMISIE (IAT)
Procedura de demontare
1. Se deconecteazã borna negativ a bateriei. 2. Se demonteazã senzorul de temperaturã a aerului din galeria de admisie (IAT). D Se deconecteazã conectorul (1) al senzorului IAT. D Se demonteazã senzorul IAT (2) din carcasa filtrului de aer.
D102F544

Procedura de montare
1. Montarea decurge în ordinea inversã a operaþiilor de demontare. 2. Se monteazã senzorul IAT.

Strângere
Se strânge senzorul MAT la cuplul 20-30 NSm. 20-30 NSm

D12F545A

SENZOR OXIGEN (O2S1)
Procedura de demontare
1. Se demonteazã ansamblul filtru de aer/rezonator. Vezi Capitolul 1B. 2. Se demonteazã senzorul de oxigen. D Se deconecteazã conectorul (1) al senzorului de oxigen. D Se demonteazã senzorul de oxigen (2). Notã: Senzorul de oxigen are un fir ataºat la care este conectat conectorul. Firul nu trebuie demontat de la senzorul de oxigen. Deteriorarea sau demontarea firului sau a conectorului duc la afectarea funcþionãrii corespunzãtoare a senzorului. Trebuie avut grijã la mânuirea senzorului de oxigen. Senzorul de oxigen nu trebuie scãpat din mânã.

D102F546

DAEWOO M-198 BL2

SISTEMUL DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 303 Procedura de montare
1. Montarea decurge în ordinea inversã a operaþiilor de demontare. Important: O soluþie specialã de antiblocare este utilizatã pentru filetul senzorului de oxigen. Aceastã soluþie este formatã din grafit lichid ºi sfere de sticlã. Grafitul va fi ars, dar sferele de sticlã rãmân fãcând deºurubarea senzorului mai uºoarã. Un senzor nou are soluþia deja aplicatã pe filet. Dacã un senzor este demontat ºi trebuie apoi reinstalat, pe filetul sãu trebuie aplicatã soluþia antiblocare.
D12F547A

2. Se monteazã senzorul de oxigen.

Strângere
Se strânge senzorul de oxigen la cuplul 28-34 NSm.

SENZOR OXIGEN ÎNCÃLZIT (HO2S2)
Procedura de demontare ºi montare
Se deconecteazã borna negativ a bateriei. Se demonteazã consola centralã-faþã. Se deconecteazã conectorul HO2S2. Se demonteazã þeava de evacuare din faþã. De referinþã Capitolul 1G. 5. Se demonteazã HO2S2 de pe þeava de evacuare. 1. 2. 3. 4.

Procedura de montare
MAA1F470

1. Montarea decurge în ordinea inversã a operaþiilor de demontare.

DAEWOO M-198 BL2

1F - 304 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI
Important: O soluþie specialã de antiblocare este utilizatã pentru filetul senzorului de oxigen. Aceastã soluþie este formatã din grafit lichid ºi sfere de sticlã. Grafitul va fi ars, dar sferele de sticlã rãmân fãcând deºurubarea senzorului mai uºoarã. Un senzor nou are soluþia deja aplicatã pe filet. Dacã un senzor este demontat ºi trebuie apoi reinstalat, pe filetul sãu trebuie aplicatã soluþia antiblocare. 2. Se monteazã senzorul de oxigen.

Strângere
Se strânge senzorul de oxigen la cuplul 28-34 NSm.

SUPAPÃ RECIRCULARE GAZE EVACUARE (EEGR)
Procedura de demontare
1. Se deconecteazã borna negativ a bateriei. 2. Se demonteazã ansamblul filtru de aer. Vezi Capitolul 1B. 3. Se deconecteazã conectorul valvei EGR.

MAA1F480

SENZOR DETONAÞIE
Procedura de demontare
1. Se deconecteazã cablul de la borna negativ a bateriei. 2. Se demonteazã demarorul. Vezi Capitolul 1E. 3. Se deconecteazã conectorul electric (1) de la senzorul de detonaþie.

D21F008

4. Se demonteazã senzorul de detonaþie. D Se demonteazã surubul de prindere al senzorului (1). D Se demonteazã senzorul.

D21F009

DAEWOO M-198 BL2

SISTEMUL DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 305 Procedura de montare
1. Se monteazã senzorul de detonaþie cu ºurubul.

Strângere
Se strânge ºurubul de montare a senzorului de detonaþie la cuplul 15-25 NSm. 2. Se conecteazã conectorul electric al senzorului de detonaþie. 3. Se monteazã demarorul. Vezi Capitolul 1E. 4. Se conecteazã cablul la borna negativ a bateriei.

D21F010

BOBINÃ SISTEM ELECTRONIC DE APRINDERE
Procedura de demontare
1. Se deconecteazã borna negativ a bateriei. 2. Se noteazã poziþia fiºelor ºi se deconecteazã fiºele de alimentare ale bobinei sistemului de aprindere. 3. Se deconecteazã conectorul bobinei sistemului de aprindere. 4. Se demonteazã ºuruburile bobinei sistemului de aprindere. 5. Se înlocuieºte bobina.

MAA1F490

Procedura de montare
1. Se monteazã bobina sistemului de aprindere. 2. Se strâng ºuruburile bobinei sistemului de aprindere la cuplul 8-12 NSm.

MAA1F500

SENZOR POZIÞIE ARBORE COTIT (CKP)
Procedura de demontare
1. Se deconecteazã borna negativ a bateriei. 2. Se demonteazã filtrul de aer. 3. Se deconecteazã conectorul senzorului de poziþie al arborelui cotit (CKP). 4. Se demonteazã surubul senzorului CKP.

UAA1F2C0

DAEWOO M-198 BL2

1F - 306 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI Procedura de montare
1. Instalaþi senzorul CKP. 2. Se strâng ºuruburile senzorului CKP la cuplul 5-8 NSm.

MAA1F550

SENZOR POZIÞIE AX CU CAME (CMP)
Procedura de demontare
1. Se deconecteazã borna negativ a bateriei. 2. Se deconecteazã conectorul senzorului de poziþie al axului cu came (CMP). 3. Se demonteazã ºuruburile senzorului CMP. 4. Se demonteazã senzorul CMP.

UAA1F2E0

Procedura de montare
1. Se monteazã senzorul CMP. 2. Se stâng suruburile senzorului CMP la cuplul 10-14 NSm.

MAA1F540

MODUL ELECTRONIC DE COMANDÃ (ECM)
Procedura de demontare
1. Se deconecteazã conectorul modulului ECM.

MAA1F510

DAEWOO M-198 BL2

SISTEMUL DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 307
2. Se demonteazã modulul ECM. D Se demonteazã ºuruburile (2). D Se demonteazã modulul ECM.

MAA1F520

Procedura de montare
1. Montarea decurge în ordinea inversã a operaþiilor de demontare. Notã: Dacã se deconecteazã cablul de la baterie ºi se întrerupe alimentarea modulului ECM trebuie executatã procedura de „învãþare” a mersului în gol la o nouã pornire. 2. Se monteazã modulul ECM cu ajutorul ºuruburilor.

Strângere
Se strâng ºuruburile de montare ale modulului ECM la cuplul 6-8 NSm.
MAA1F530

DAEWOO M-198 BL2

1F - 308 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

SPECIFICAÞII
SPECIFICAÞII CUPLURI DE STRÂNGERE
Aplicare ªuruburi senzor poziþie ax cu came Senzor temperaturã lichid rãcire (ECT) ªuruburi senzor poziþie arbore cotit (CKP) ªuruburi bobinã de aprindere Capac protecþie canistrã carbon ªuruburi electrovalvã EGR ªuruburi rampã benzinã Piuliþe chingã susþinere rezervor ªurub senzor detonaþie Senzor temperaturã galerie de admisie (IAT) ªuruburi senzor presiune galerie de admisie (MAP) Senzor oxigen Senzor oxigen încãlzit ªuruburi corp clapetã acceleraþie ªuruburi prindere modul ECM NSm 10-14 8-12 5-8 8-12 8 20-30 18-22 18-22 15-25 20-30 8-12 35-44 35-44 9-12 6-8 Lb-Ft 15-22 13-16 13-16 11-18 15-22 26-33 26-33 Lb-In 89-124 71-106 44-71 71-106 71 71-106 80-106 53-71

SCULE SPECIALE
TABEL DE SCULE SPECIALE

Scanner

DW-140-010A Dispozitiv demontare/montare inel blocare pompã combustibil

D102F101

D12F102A

DAEWOO M-198 BL2

SCEME ELECTRICE MODUL ECM (SIRIUS D3 - 1 DIN 5)
+ tot timpul + în poziþia start cutie siguranþe motor cutie siguranþe I/P

DAEWOO M-198 BL2

+ tot timpul

cutie siguranþe I/P releu principal MIL tablou de bord

DLC electrovalva EGR

senzor CMP ''2''

SISTEMUL DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 309

CD +12V +12V masã +12V semnal referinþã semnal CD linia intermitent contact baterie releu baterie EGR 5V principal K ECM

masã MIL

masã masã masã masã masã sistem sistem sistem sistem sistem

M5A11F01

SCHEME ELECTRICE MODUL ECM (SIRIUS D3 - 2 DIN 5)
+ tot timpul cutie siguranþe motor sistemul electric de alimentare EI senzor de poziþie arbore cotit (CKP) cablu ecranat releu principal senzor de vitezã al roþii

1F - 310 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

releu principal

cablu ecranat

senzor poziþie senzor de arbore efect Hall cu came (CMP)

senzor masã tensiune tensiune micã mare

masã + baterie releu principal ECM

masã senzor

semnal semnal senzor CMP

masã senzor

M5A11F02

DAEWOO M-198 BL2

SCHEME ELECTRICE MODUL ECM (SIRIUS D3 - 3 DIN 5)

DAEWOO M-198 BL2

supapa IAC senzor IAT senzor ECT senzor EVAP

senzor TP senzor MAP

senzor de detonaþie (KS)

tens. tens. mare micã referinþã

tens. tens. masã semnal mare micã TP TP referinþã

IAC ''A''

IAC ''B''

semnal IAT

masã masã semnal masã IAT MAP MAP referinþã ECM

semnal semnal ECT EVAP referinþã

semnal masã

SISTEMUL DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 311

M5A11F03

referinþã

SCHEME ELECTRICE MODUL ECM (SIRIUS D3 - 4 DIN 5)
+ prin contact + tot timpul

+ tot timpul

releu principal

releul pompei de benzinã

senzor oxigen (O2) senzor oxigen încãlzit (HO2)

1F - 312 SISTEM DE COMANDÃ AL MOTORULUI

injectoare pompã benzinã

masã releu principal

masã

tens.micã ECM

tens. mare

semnal

masã

releul pompei de benzinã (+)

M5A11F04

DAEWOO M-198 BL2

SCHEME ELECTRICE MODUL ECM (SIRIUS D3 - 5 DIN 5)
senzor nivel benzinã

DAEWOO M-198 BL2

+ prin contact

cutie siguranþe motor releu principal ''87''

senzor de vitezã vehicul (VSS) bobina de golire a canistrei EVAP

selector de cifrã octanicã

tensiune de semnal VSS la contact

semnal ECM

masã

masã

semnal senzor nivel de combustibil

SISTEMUL DE COMANDÃ AL MOTORULUI 1F - 313

M5A11F34

CAPITOLUL 1G

SISTEM DE EVACUARE AL MOTORULUI
CUPRINS
Descriere generalã ºi funcþionare . . . . . . . . . . . . Sistemul de evacuare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convertor catalitic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Localizarea componentelor . . . . . . . . . . . . . . . . . Sistemul de evacuare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1G-2 1G-2 1G-2 1G-2 1G-3 1G-3 Întreþinere ºi reparaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service pe vehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conducta de evacuare/Convertor catalitic . . . . Precatalizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toba - faþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toba - spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specificaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specificaþii cupluri de strângere . . . . . . . . . . . . . 1G-4 1G-4 1G-4 1G-5 1G-7 1G-8 1G-9 1G-9

DAEWOO M-198 BL2,3

1G -- 2 SISTEM DE EVACUARE

DESCRIERE GENERALÃ ªI FUNCÞIONAREA COMPONENTELOR
SISTEM DE EVACUARE
Notã: Când se verificã sau se înlocuiesc componentele sistemului de evacuare, asiguraþi-vã cã între planºeu ºi componentele sistemului de evacuare existã o distanþã adecvatã pentru a preveni posibilitatea încãlzirii planºeului ºi deteriorarea izolaþiei compartimentului pasagerilor sau a ornamentelor situate pe planºeu. Verificaþi complet sistemul de evacuare, planºeul ºi portbagajul dacã prezintã fisuri, gãuri sau alte defecte care ar putea permite gazelor de eºapament sã pãtrundã în portbagaj sau în compartimentul pasagerilor. Prezenþa apei sau a pãmântului în portbagaj indicã existenþa unor defecþiuni. Orice defect trebuie remediat imediat. Legãtura dintre galeria de evacuare ºi conducta de evacuare faþã este flexibilã. ansamblul. Aceeaºi procedurã se aplicã ºi ansamblului tobei spate. Scuturile termice ale ansamblurilor tobelor faþã ºi spate, precum ºi cel al catalizatorului, protejeazã vehiculul ºi mediul înconjurãtor de temperaturile înalte pe care le dezvoltã sistemul de evacuare.

CONVERTOR CATALITIC
Notã: La ridicarea vehiculului cu un evelator aveþi grijã ca braþele de ridicare ale evelatorului sa nu avarieze catalizatorul. Notã: Catalizatorul necesitã folosirea exclusivã a benzinei fãrã plumb, în caz contrar rezultând avarierea catalizatorului. Catalizatorul este un dispozitiv ataºat la sistemul de evacuare ºi are scopul de a controla emisiile gazelor de eºapament ºi de a reduce componentele poluante ale acestora. Catalizatorul este realizat din materiale speciale precum platinã ºi paladium, care reduc nivelul de carbon (HC) ºi de monoxid de carbon (CO) din gazele de evacuare. Catalizatorul cu trei cãi este realizat din platinã ºi rodium, care în plus micºoreazã ºi nivelul oxizilor de azot (NOx).

TOBA
Legãtura galeriei de evacuare ºi cea dintre toba spate ºi toba faþã sunt etanºe ºi sunt dublate de o bordurã. Legãtura dintre galeria de evacuare ºi conducta de evacuare este flexibilã. Dacã la inspectarea tobei faþã ºi a ansamblului de conducte se descoperã gãuri, fisuri sau alte defecte, atunci trebuie înlocuit întreg

DAEWOO M-198 BL2,3

SISTEM DE EVACUARE 1G -- 3

LOCALIZAREA COMPONENTELOR
SISTEM DE EVACUARE

EURO III

D12G4011

1 Precatalizator 2 Conductã evacuare/Convertor catalitic

3 Tobã faþã 4 Tobã spate

DAEWOO M-198 BL2,3

1G -- 4 SISTEM DE EVACUARE

ÎNTREÞINERE ªI REPARAÞII SERVICE PE VEHICUL
CONDUCTA DE EVACUARE/CONVERTOR CATALITIC
Atenþie: Asiguraþi-vã ca toate componentele sã fie reci. Efectuaþii lucrãrile dupã ce toate componentele s-au rãcit.

Procedura de demontare
1. Se demonteazã scutul protector. Vezi Capitolul 9G. 2. Se deconecteazã conectorul senzorului HO2S.
MAA1G010

3. Se demonteazã conducta de evacuare faþã ºi garnitura, din galeria de evacuare sau din precatalizator. D Se demonteazã piuliþele (1). D Se demonteazã garnitura (2). 4. Se verificã garnitura pentru distrugeri sau crãpãturi.

D102G501

5. Se demonteazã conducta de evacuare faþã din conducta din faþã a tobei. D Se demonteazã piuliþele (1).

D102G502

DAEWOO M-198 BL2,3

SISTEM DE EVACUARE 1G -- 5
6. Se demonteazã conducta de evacuare faþã ºi ansamblul convertorului catalitic. a. Conducta evacuare faþã. b. Convertor catalitic. 7. Se curãþã suprafeþele de îmbinare ale flanºei þevii de evacuare faþã ºi ale galeriei de evacuare. 8. Se verificã dacã conducta de evacuare faþã ºi catalizatorul prezintã gãuri, deteriorãri, fisuri sau alte defecte care ar putea permite gazelor de eºapament sã pãtrundã în compartimentul pasagerilor.

D102G503

Procedura de montare
25--35 NSm 1. Folosind piuluþele ºi garnitura, se prinde conducta de evacuare faþã ºi convertorul catalitic de galeria de evacuare.

Strângere
Piuliþele se strâng la cuplul 25-35 N•m. a. Piuliþele conductei tobei faþã. 2.Se monteazã conducta de evacuare faþã ºi convertorul catalitic la flanºa þevii tobei din faþã. Folosind piuliþele se prinde þeava de evacuare faþã ºi convertorul catalitic.
D12G504A

25--35 NSm

Strângere
Piuliþele se strâng la cuplul 25-35 N•m. b. Piuliþele conductei tobei faþã. Notã : Asiguraþi-vã cã nu existã contact între componente ºi caroserie. 3. Se conecteazã conectorul senzorului HO2S. 4. Se monteazã consola podelei. Vezi Capitolul 9G.

PRECATALIZATOR
Procedura de demontare
1. Se demonteazã conducta de evacuare faþã din precatalizator. D Se demonteazã piuliþele (1). D Se demonteazã garnitura (2). 2. Se verificã garnitura pentru deteriorãri sau crãpãturi.

D102G501

DAEWOO M-198 BL2,3

1G -- 6 SISTEM DE EVACUARE
3. 4. 5. 6. Se demonteazã filtrul de aer. Vezi Capitolul 1B. Se deconecteazã senzorul de oxigen (O2S). Se demonteazã apãrãtoarea galeriei de evacuare. Se demonteazã galeria de evacuare. Vezi Capitolul 1B.

MAA1B010

7. Se demonteazã precatalizatorul. D Se demonteazã ºuruburile.

MAA1B040

Procedura de montare
1. Se monteazã precatalizatorul în conducta de evacuare.

Strângere
ªuruburile se strâng la cuplul 25-35 N•m.

MAA1B041

Strângere
ªuruburile ºi piuliþele se strâng la cuplul 17-27 N•m. ªuruburile la apãrãtoarea galeriei de evacuare se strâng la cuplul 8-12 N•m.

MAA1B011

2. Montaþi galeria de evacuare. Vezi capitolul 1B.

DAEWOO M-198 BL2,3

SISTEM DE EVACUARE 1G -- 7
3. Se monteazã conducta de evacuare faþã la precatalizator.

Strângere
ªuruburile se strâng la cuplul 25-35 N•m.

D12G504B

TOBA FAÞÃ
Procedura de demontare
1. Se demonteazã conducta de evacuare faþã din piuliþele tobei. D Se demonteazã piuliþele (1).

D102G502

2. Se demonteazã toba faþã din piuliþele din spate ale tobei. 3. Se separã toba faþã din brãþara de cauciuc ºi se demonteazã toba.

MAA1G030

Procedura de montare
1. Se fixeazã conducta tobei faþã de brãþara de cauciuc. 2. Se monteazã toba faþã cu piuliþele din spate ale tobei.

Strângere
Piuliþele se strâng la cuplul 25-35 N•m. 3. Se monteazã conducta de evacuare faþã cu piuliþele tobei.

Strângere
Piuliþele se strâng la cuplul 25-35 N•m.
MAA1G031

DAEWOO M-198 BL2,3

1G -- 8 SISTEM DE EVACUARE

TOBA SPATE
Procedura de demontare
1. Se demonteazã toba spate din piuliþele din spatele tobei.

Sttrângere
Piuliþele se strâng la cuplul 25-35 N•m. 2. Se separã toba spate de brãþara de cauciuc.

MAA1G030

3. Se demonteazã toba spate. 4. Se monteazã þinând seama de operaþiile de demontare în ordine inversã.

MAA1G040

DAEWOO M-198 BL2,3

SISTEM DE EVACUARE 1G -- 9

SPECIFICAÞII
SPECIFICAÞII CUPLURI DE STRÂNGERE
Aplicare Piuliþele conductei de evacuare la þeava tobei faþã Piuliþele conductei de evacuare la de galeria de evacuare Piuliþele conductei de evacuare la precatalizator Piuliþele tobei faþã la toba spate ªuruburile precatalizatorului la galeria de evacuare Piuliþele colierului tobei spate Apãrãtoarea convertorului catalitic Apãrãtoarea tobei spate NSm 25 - 35 25 - 35 25 - 35 25 - 35 25 - 35 24 - 28 8 - 12 8 - 12 Lb-Ft 18 - 25 18 - 25 18 - 25 18 - 25 18 - 25 18 - 21 Lb-In 71 - 106 71 - 106

DAEWOO M-198 BL2,3

SUSPENSII
CUPRINS
CAPITOLUL 2A DIAGNOSTICARE SUSPENSIE CAPITOLUL 2B GEOMETRIE ROÞI CAPITOLUL 2C SUSPENSIE FAÞÃ CAPITOLUL 2D SUSPENSIE SPATE CAPITOLUL 2E PNEURI ªI ROÞI

CAPITOLUL 2A

DIAGNOSTICARE SUSPENSIE
CUPRINS
Diagnosticare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2A-1 Diagnosticare generalã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2A-1 Diagnosticare rulment roatã . . . . . . . . . . . . . . . . . 2A-6

DIAGNOSTICARE
DIAGNOSTICARE GENERALÃ
Problemele cu direcþia, suspensia, cauciucurile ºi roþile implicã diverse sisteme. Se vor lua în conside-rare toate sistemele când se verificã o defecþiune. Câteva probleme cum ar fi pneuri uzate anormal sau excesiv, pneuri zgâriate, pot fi cauzate de o manierã de condus necorespunzãtoare. Aplicare Verificãri D Se verificã presiunea ºi eventualele uzuri la pneuri. D Se inspecteazã dacã cuplajul dintre coloana de direcþie ºi arborele intermediar este slãbit sau uzat. D Se inspecteazã dacã cuplajul dintre arborele intermediar ºi caseta de direcþie este slãbit sau uzat. Întotdeauna, se testeazã prima datã vehiculul. Dacã este posibil, acest test se face în prezenþa clientului. Se fac urmãtoarele verificãri preliminare ºi se remediazã orice defect.

Remedieri D Se umflã roþile la presiunea recomandatã. D Se strâng ºuruburile de la flanºele de legãturã. D Dacã este necesar se înlocuieºte arborele intermediar. D Se strâng legãturile de la suspensia faþã ºi spate. D Se strâng ºuruburile suportului casetei de direcþie. D Dacã este necesar se înlocuieºte suspensia faþã ºi spate. D Dacã este necesar se înlocuieºte caseta de direcþie. D Dacã este necesar se înlocuiesc flanºele de legãturã. D Se verificã fulajul roþii. D Se monteazã pneuri corespunzãtoare. D Se echilibreazã roþile. D Se înlocuiesc roþile. D Se înlocuiesc rulmenþii roþilor. D Se tensioneazã cureaua de la pompa de servodirecþie. D Se remediazã orice neetanºeitate. D Se testeazã sistemul servodirecþie. D Se completeazã fluidul în sistem.

Verificãri preliminare

D Se verificã dacã existã componente deteriorate sau slãbite la suspensia faþã, suspensia spate ºi caseta de direcþie.

D Se inspecteazã dacã pneurile sunt corespunzãtoare. D Se inspecteazã echilibrarea roþilor, deformaþia jenþilor ºi uzura rulmenþilor. D Se verificã tensionarea curelei de la pompa servodirecþie. D Se verificã dacã sunt neetanºeitãþi la sistemul de servodirecþie. Se verificã ºi nivelul fluidului în sistemul servodirecþie

2A - 2 DIAGNOSTICARE SUSPENSIE

Defect

Cauza probabilã D Pneuri prost împerecheate sau de tipuri diferite. D Arcurile sunt rupte sau deformate. D Pneurile de tip radial sunt uzate lateral.

Remedieri D Se înlocuiesc pneurile. D Se înlocuiesc arcurile elicoidale. D Se verificã geometria roþilor. D Se interschimbã pneurile ºi ansamblurile roatã. D Se înlocuiesc pneurile dacã este necesar D Se aliniazã roþile faþã. D Se repoziþioneazã ansamblul pinion distribuitor. D Se înlocuieºte dacã este necesar. D Se regleazã frânele faþã. D Se aliniazã roþile faþã ºi spate. D Se regleazã unghiul de convergenþã. D Se înlocuiesc arcurile. D Se echilibreazã roþile. D Se înlocuiesc amortizoarele. D Se interschimbã pneurile (prin rotaþie). D Se înlocuiesc pneurile dacã este necesar D Se recomandã încãrcarea vehiculului la sarcina normalã. D Se umflã roþile la presiunea recomandatã D Se regleazã corespunzãtor unghiul de convergenþã. D Se înlocuieºte braþul suspensiei. D Se echilibreazã roþile. D Se înlocuiesc amortizoarele. D Se echilibreazã roþile. D Se mãsoarã excentricitatea flanºei butucului. D Se înlocuieºte butucul dacã este necesar D Se regleazã sistemul de frânare. D Dacã este necesar se înlocuieºte tamburul sau discul frânã. D Se înlocuiesc rotulele capetelor de barã. D Se echilibreazã roþile. D Se înlocuieºte braþul suspensiei ºi rotula inferioarã. D Se mãsoarã excentricitatea. D Se înlocuieºte roata dacã este nevoie. D Se remediazã bãtaia radialã a pneului ºi a ansamblului roþii.

Devierea vehiculului D Roþile faþã nu sunt aliniate. D Caseta de direcþie necentratã. D Frânele faþã sunt blocate. D Roþile faþã ºi spate nu sunt aliniate. D Unghi de convergenþã prea mare. D Arcurile sunt rupte sau defomate. Pneuri uzate excesiv sau anormal D Roþile nu sunt echilibrate. D Amortizoarele sunt uzate. D Pneurile nu au fost interschimbate (rotirea circularã a pneurilor). D Vehiculul a fost utilizat în condiþii de supraîncãrcare. D Presiunea pneurilor este scãzutã. Pneuri uzate D Paralelismul roþilor este incorect reglat. D Braþul suspensiei este deformat. Bãtãi radiale roatã D Roþile nu sunt echilibrate. D Amortizoarele nu funcþioneazã corect. D Roþile nu sunt echilibrate. D Excentricitate excesivã a butucului roatã. D Tamburul frânã este uzat sau discul frânã are bãtaie lateralã. Oscilaþii, trepidaþii sau vibraþii D Rotulele capetelor de barã sunt uzate. D Roþile sunt dezechilibrate datoritã accesoriilor (capace roþi, ornamente) D Rotula inferioarã este uzatã. D Roata este excentricã. D Bãtaie radialã la pneu ºi la ansamblul roatã.

DIAGNOSTICARE SUSPENSIE 2A - 3

Defect

Cauza probabilã D Rotulele suspensiei, rotulele bieletelor ºi componentele casetei de direcþie nu sunt unse. D Roþile faþã nu sunt aliniate. D Reglajul casetei necorespunzãtor. de direcþie este de

Remedieri D Se ung rotulele suspensiei, rotulele bieletelor ºi componentele casetei de direcþie. D Se înlocuiesc braþul suspensiei, rotulele suspensiei, bieletele ºi caseta de direcþie dacã este necesar. D Se aliniazã roþile faþã. D Se regleazã caseta de direcþie. D Se regleazã prestrângerea cremalierei D Se mãsoarã presiunea la sistemul servodirecþie cu un manometru. D Se înlocuiesc garniturile de etanºare ºi racordurile dacã este necesar. D Se strâng ºuruburile de prindere ai casetei de direcþie. D Se strânge piuliþa axului roþii. D Se înlocuiesc rulmenþii roþii dacã este necesar. D Se strâng ºuruburile de prindere ai casetei de direcþie. D Se regleazã prestrângerea cremalierei. D Se strâng ºuruburile de la flanºele de legãturã. D Dacã este necesar se înlocuieºte arborele intermediar. D Se înlocuiesc braþul suspensiei ºi rotulele. D Se unge coloana de direcþie. D Se înlocuieºte coloana de direcþie dacã este necesar. D Se aliniazã roþile faþã. de D Se regleazã prestrângerea cremalierei D Se unge ansamblul pinion distribuitor. D Se înlocuieºte ansamblul pinion distribuitor dacã este necesar. D Se înlocuieºte arborele intermediar. D Se înlocuiesc componentele deteriorate ale suspensiei. D Se înlocuiesc bucºele braþelor inferioare sau rotulele bieletelor.

Manevrabilitate redusã (din punct de vedere al legãturii cu solul)

D Reglajul prestrângerii casetei direcþie este necorespunzãtor. Manevrabilitate redusã (din punct de vedere al transmisiei) D Existã pierderi în sistemul hidraulic.

D Suporþii de prindere ai casetei de direcþie sunt slãbiþi. D Rulmenþii roatã sunt uzaþi sau slãbiþi. D Suporþii de prindere ai casetei de direcþie sunt slãbiþi. Joc excesiv la direcþie D Reglajul prestrângerii casetei direcþie este necorespunzãtor. de

D Cuplajul dintre coloana de direcþie ºi arborele intermediar este uzat sau slãbit. D Cuplajul dintre arborele intermediar ºi caseta de direcþie este uzat sau slãbit. D Rotulele suspensiei sunt blocate. D Coloana de direcþie este blocatã. D Roþile faþã nu sunt aliniate. D Reglajul prestrângerii casetei direcþie este necorespunzãtor. D Distribuitorul este blocat. D Cuplajele arborelui intermediar sunt blocate. Zgomot anormal, suspensie faþã D Existã componente deteriorate ale suspensiei. D Bucºele braþelor inferioare sau rotulele bieletelor sunt uzate.

Revenire proastã a volanului

2A - 4 DIAGNOSTICARE SUSPENSIE

Defect

Cauza probabilã D Legãtura bãrii stabilizatoare este slãbitã D Piuliþele roþii sunt slãbite. D Existã ºuruburi sau piuliþe ale suspensiei slãbite. D Capacele roþilor sunt slãbite. D Amortizoarele sau monturile de fixare sunt slãbite. D Arcurile nu sunt bine poziþionate. D Pneurile prost împerecheate sau de tipuri diferite.

Remedieri D Se strânge bara stabilizatoare. D Se strâng piuliþele roþii. D Se strâng piuliþele ºi ºuruburile la suspensie. D Se strâng capacele roþilor. D Se înlocuiesc armotizoarele. D Se strâng piuliþele monturilor de fixare a amortizoarelor. D Se poziþioneazã arcurile corect. D Se înlocuiesc pneurile. D Se înlocuiesc amortizoarele. D Se strânge bara stabilizatoare. D Se înlocuiesc arcurile. D Se regleazã prestrângerea cremalierei. D Se aliniazã roþile faþã ºi spate. D Se înlocuiesc rulmenþii roþii. D Se înlocuiesc arcurile. D Se înlocuieºte etrierul. D Se înlocuiesc discurile frânã. D Dacã unghiul de fugã este diferit de valorile specificate se verificã caroseria ºi se reparã dacã este necesar. D Se înlocuieºte arcul. D Se recomandã încãrcarea vehiculului la sarcina normalã. D Se înlocuiesc arcurile. D Se înlocuiesc amortizoarele. D Se înlocuieºte arcul. D Se înlocuiesc amortizoarele. D Se înlocuieºte arcul. D Se strânge bara stabilizatoare. D Se înlocuiesc armotizoarele. D Se strâng piuliþele monturilor de fixare a amortizoarelor. D Se recomandã încãrcarea vehiculului la sarcina normalã. D Se înlocuieºte arcul. D Se înlocuiesc amortizoarele. D Se recomandã încãrcarea vehiculului la sarcina normalã. D Se înlocuieºte arcul.

Zgomot anormal, suspensie faþã

Tendinþã de deviaþie de la direcþia de mers sau stabilitate redusã

D Amortizoarele sunt defecte. D Legãtura bãrii stabilizatoare este slãbitã D Arcurile sunt rupte sau deformate. D Reglajul prestrângerii casetei de direcþie este necorespunzãtor. D Roþile faþã ºi spate nu sunt aliniate . D Rulmenþii roþii sunt uzaþi sau slãbiþi. D Arcurile sunt rupte sau deformate.

Tendinþã de deviaþie de la direcþia de mers la frânare

D Existã pierderi de lichid la etrier. D Discurile frânã sunt deformate. D Unghiul de fugã este inegal sau prost reglat. D Un arc este rupt sau deformat.

Garda la sol prea micã sau inegalã

D Vehiculul a fost utilizat în condiþii de supraîncãrcare. D Arcurile sunt slabe sau prost poziþionate. D Amortizoarele sunt uzate. D Un arc este rupt sau deformat. D Amortizoarele sunt necorespunzãtoare. D Un arc este necorespunzãtor. D Legãtura bãrii stabilizatoare este slãbitã

Mers prea lin Mers prea spru

Caroseria este înclinatã sau se balanseazã la colþuri

D Amortizoarele sau monturile de fixare sunt slãbite. D Vehiculul a fost utilizat în condiþii de supraîncãrcare. D Un arc este rupt sau deformat. D Amortizoarele sunt defecte.

Înãlþime micã a suspensiei

D Vehiculul a fost utilizat în condiþii de supraîncãrcare. D Un arc este rupt sau deformat.

DIAGNOSTICARE SUSPENSIE 2A - 5

Defect

Cauza probabilã D Existã aer în sistemul servodirecþie. D Suporþii de prindere ai casetei de direcþie sunt slãbiþi. D Se inspecteazã dacã cuplajul dintre coloana de direcþie ºi arborele intermediar este slãbit sau uzat. D Se inspecteazã dacã cuplajul dintre arborele intermediar ºi caseta de direcþie este slãbit sau uzat. D Rotulele bieletelor sunt slãbite. D Rulmenþii roþii sunt uzaþi sau slãbiþi. D Presiune scãzutã servodirecþie. în sistemul

Remedieri D Se aeriseºte sistemul servodirecþie. D Se strâng ºuruburile suporþilor de prindere ai casetei de direcþie. D Se strâng ºuruburile de la flanºele de legãturã. D Dacã este necesar se înlocuieºte arborele intermediar. D Se strâng rotulele bieletelor de direcþie. D Se înlocuiesc dacã este necesar. D Se strânge piuliþa axului roþii. D Se înlocuiesc rulmenþii dacã este necesar. D Se înlocuiesc furtunurile ºi conductele dacã este necesar. D Se curãþã ansamblul de supape. D Se înlocuieºte dacã este necesar. D Se tensioneazã cureaua de antrenare a pompei servodirecþie. D Se aliniazã roþile faþã ºi spate. D Se înlocuiesc amortizoarele. D Se strânge piuliþa axului roþii. D Se înlocuiesc rulmenþii dacã este necesar. D Se remediazã pneurile. D Se înlocuiesc pneurile dacã este necesar. D Se înlocuiesc roþile dacã este necesar. D Se înlocuieºte braþul inferior ºi rotula. de D Se regleazã prestrângerea cremalierei.

Jocuri ale volanului

Smucituri ale volanului

D Distribuitorul de la caseta de direcþie nu funcþioneazã corespunzãtor. D Cureaua de antrenare a pompei servodirecþie este slãbitã. D Roþile faþã ºi spate nu sunt aliniate. D Amortizoarele sunt defecte. D Rulmenþii roþii sunt uzaþi sau slãbiþi.

Pneuri uzate pe centrul benzii de rulare

D Pneul este deformat sau roata are fulaj. D O rotulã a suspensiei este uzatã. D Reglajul prestrângerii casetei direcþie este necorespunzãtor.

2A - 6 DIAGNOSTICARE SUSPENSIE

DIAGNOSTICARE RULMENT ROATÃ
Acest vehicul este echipat cu rulmenþi roatã spate care nu se reparã. Dacã vreunul dintre aceºti rulmenþi este avariat atunci trebuie înlocuit.

Zgomotul produs de rulmentul roþii
Un test de drum normal este relevant pentru determi-narea zgomotului excesiv produs de rulmentul roþii. Rulmenþii roþii produc zgomote anormale dacã sunt slãbiþi sau avariaþi, atunci când vehiculul este în miºcare. Dacã zgomotul produs de rulment nu poate fi

diagnosticat, sau cauza de producere nu este deter-minatã, atunci se efectueazã urmãtorul test : 1. Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor. 2. Se rotesc roþile cu mâna. Se verificã dacã pneurile sunt excentrice sau uzate, dacã marginile jenþii sunt îndoite sau dacã rulmenþii roþii sunt slãbiþi. 3. Se rotesc roþile spate cu ajutorul unui dispozitiv. 4. Dacã se aude zgomot din compartimentul pasage-rilor, se înlocuieºte rulmentul la roata care îl pro-duce. A se vedea Capitolul 2D, Suspensia spate. 5. Se coboarã vehiculul.

CAPITOLUL 2B

GEOMETRIE ROÞI
CUPRINS
Specificaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specificaþii privind geometria roþilor . . . . . . . . . . . Specificaþii cupluri de strângere . . . . . . . . . . . . . . Diagnosticare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diagnosticare pneuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reglaj convergenþã faþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verificare unghiuri de fugã ºi de cãdere faþã . . . Verificare unghi de cãdere spate . . . . . . . . . . . . . Verificare convergenþã spate . . . . . . . . . . . . . . . . . 2B-1 2B-1 2B-1 2B-2 2B-2 2B-3 2B-3 2B-3 2B-3 Descriere generalã ºi service . . . . . . . . . . . . . . . . Aliniere roþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unghi de convergenþã (paralelism roþi) . . . . . . . . Unghi de fugã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unghi de cãdere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unghi de înclinare a axei pivotului în plan transversal (unghi de stabilitate) . . . . . . . . . . . . Unghi inclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abatere axe roþi faþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unghi de viraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2B-4 2B-4 2B-4 2B-4 2B-4 2B-5 2B-5 2B-5 2B-5 2B-5

SPECIFICAÞII
SPECIFICAÞII PRIVIND GEOMETRIA ROÞILOR
Se verificã (regleazã) Unghi de cãdere Unghi de fugã Unghi de fugã-servodirecþie Unghi de convergenþã (vehiculul încãrcat cu 2 persoane) Faþã 0_30¢ ? 0_30¢ 2_48¢ ? 30¢ 2_48¢ ? 30¢ 10¢ ? 10¢ Spate 0_ ? 20¢ 20¢ ? 20¢

SPECIFICAÞII CUPLURI DE STRÂNGERE
Aplicare Piuliþã bieletã de direcþie NSm 45 Lb-Ft 33 Lb--In -

2B - 2 GEOMETRIE ROÞI

DIAGNOSTICARE
DIAGNOSTICARE PNEURI
Defect Cauza probabilã D Presiunea în pneuri incorectã. Uzurã neregulatã ºi excesivã a pneurilor D Roatã neechilibratã. D Pneurile nu au fost interschimbate. D Aliniere incorectã. D Presiune prea mare în pneuri. Pneuri uzate prematur D Mers cu viteze mari cu vehiculul având presiunea în pneuri prea micã. D Presiuni diferite în pneuri. D Pneuri uzate neuniform. D Presiune prea micã în pneuri. Zgomot ºi vibraþii la caroserie D Roatã neechilibratã. D Pneu sau jantã defecte. D Pneuri uzate neuniform. D Pneuri uzate neuniform. Vibraþii ale volanului D Presiuni diferite în pneuri. D Pneuri defecte. D Jantã îndoitã sau defectã. Remedieri D Se umflã pneurile la presiunea recomandatã. D Se echilibreazã roata. D Se înlocuieºte roata. D Se interschimbã (rotesc) circular pneurile. D Se aliniazã roþile faþã ºi spate. D Se umflã pneurile la presiunea recomandatã. D Se umflã pneurile la presiunea recomandatã. D Se umflã pneurile la presiunea recomandatã. D Se înlocuiesc pneurile. D Se umflã pneurile la presiunea recomandatã. D Se echilibreazã roata. D Se înlocuieºte roata. D Se înlocuieºte pneul ºi janta. D Se înlocuiesc pneurile. D Se înlocuiesc pneurile. D Se umflã pneurile la presiunea recomandatã. D Se înlocuiesc pneurile. D Se înlocuieºte janta.

Frânare inegalã

GEOMETRIE ROÞI 2B - 3

REGLAJ CONVERGENÞÃ FAÞÃ
1. Se demonteazã colierele de pe burdufurile cremalierei ºi pinionului. 2. Se slãbesc piuliþele de strângere a bieletelor. 3. Se roteºte bieleta stânga ºi dreapta pentru a regla convergenþa. La aceastã reglare, lungimile bieletelor stânga ºi dreapta trebuie sã fie egale. Unghi convergenþã faþã 10¢ ? 10¢ Diferenþa unghiului convergenþã faþã 0,75 mm 1,5 mm

VERIFICARE UNGHIURI DE FUGÃ ªI DE CÃDERE FAÞÃ
Aceste unghiuri nu sunt reglabile. A se vedea secþiunea „Specificaþii privind geometria roþilor'' din acest capitol. Pentru a preveni o înregistrare incorectã a un-ghiurilor de cãdere ºi de fugã, se balanseazã vehiculul de trei ori înainte de verificare. Dacã unghiurile de cãdere ºi de fugã faþã nu sunt conforme cu valorile specificate, se localizeazã ºi se înlocuiesc sau reparã orice componente uzate, defecte, slãbite sau îndoite ale suspensiei. Dacã problema este legatã de carose-rie atunci aceasta se reparã conform cu specificaþiile.

Numãrul de rotaþii al bieletei 1/2 1

VERIFICARE UNGHI DE CÃDERE SPATE
Acest unghi nu poate fi reglat. A se vedea secþiunea „Specificaþii privind geometria roþilor'' din acest capitol. Dacã unghiul de cãdere spate nu este conform cu specificaþiile se localizeazã ºi se înlocuiesc sau reparã orice componente uzate, defecte, slãbite sau îndoite ale suspensiei. Dacã problema este legatã de caroserie atunci aceasta se reparã conform cu specificaþiile.

VERIFICARE CONVERGENÞÃ SPATE
Unghiul convergenþã spate nu este reglabil. A se ve-dea secþiunea „Specificaþii privind geometria roþilor'' din acest capitol. Dacã unghiul de convergenþã spate nu este conform cu specificaþiile, se inspectezã de defecþiuni puntea spate ºi axul roþii la vehiculele fãrã ABS, sau puntea spate ºi ansamblul butuc-rulment al roþii la vehiculele echipate cu ABS.

D106A303

4. Se strâng piuliþele bieletelor la un cuplu de 45 NSm. 5. Se monteazã colierele pe burdufurile cremalierei ºi pinionului.

2B - 4 GEOMETRIE ROÞI

DESCRIERE GENERALÃ ªI SERVICE
ALINIERE ROÞI
Prima responsabilitate a activitãþii de proiectare este ca proiectarea sistemelor de direcþie ºi suspensie sã asigure securitatea. Fiecare componentã trebuie sã fie destul de solidã pentru a suporta ºi absorbi solicitãri extreme. Atât sistemul de direcþie cât ºi suspensia faþã ºi spate trebuie sã funcþioneze în concordanþã cu ca-racteristicile caroseriei. Sistemele de direcþie ºi suspensie trebuie sã asigure ca efortul de revenire al roþilor din faþã, efortul de rulare ºi frecarea la drum sã fie menþinute la o valoare neglijabilã pentru a permite ca vehiculul sã fie condus cu minim de efort ºi maxim de comfort. O verificare completã a geometriei roþilor trebuie sã includã ºi mãsurarea unghiurilor de cãdere ºi convergenþã spate. Alinierea roþilor este cea care asigurã ca toate cele patru roþi sã ruleze exact în aceeaºi direcþie. Când vehiculul este aliniat geometric, economia de carburant, viaþa pneurilor ºi direcþionarea sunt cele mai bune, iar performanþele sunt maxime.

Valoarea unghiului de convergenþã trebuie sã fie corectatã întotdeauna ultima.

UNGHI DE FUGÃ

Faþa
axa realã axa pivotului axa realã axa pivotului

Pozitiv

0 grade

Negativ
D16A008A

UNGHI DE CONVERGENÞÃ (PARALELISM ROÞI)

Unghiul de fugã reprezintã înclinarea axei care trece prin punctul superior al pivotului ºi centrul roþii vãzut în plan longitudinal (din lateral), faþã de verticala realã. O înclinare înapoi este pozitivã, ºi o înclinare înainte este negativã. Unghiul de fugã influenþeazã controlul di-recþional al pivotãrii dar nu afecteazã uzura pneului. Arcurile slabe sau vehiculul supraîncãrcat afecteazã unghiul de fugã. Dacã o roatã are un unghi de fugã pozitiv mai mic decât cealaltã, maºina va avea o ten-dinþã de deviere spre partea acelei roþi. Unghiul de fugã se mãsoarã în grade ºi nu este reglabil.

UNGHI DE CÃDERE
linia ce trece prin linia ce trece prin centrul pneului verticala realã verticala realã

Faþã

centrul pneului

D16A006A

Unghiul de convergenþã este pozitiv dacã roþile directoare sunt deschise cãtre faþã ºi este negativ dacã roþile directoare sunt deschise cãtre spate. Scopul acestui unghi este de a asigura rularea paralelã a roþilor. Unghiul de convergenþã serveºte la compensarea abaterilor mici ale sistemului de sprijin a roþilor care apar când vehiculul ruleazã înainte. Unghiul de convergenþã specificat reprezintã precorecþia care se aplicã pentru obþinerea unui unghi de convergenþã de 0° când vehiculul se miºcã. Unghiuri de convergenþã pozitive sau negative incorecte vor duce la uzura pneurilor ºi consum de carburant peste nivelul optim. Deoarece fiecare din componentele direcþiei ºi suspensiei se uzeazã la un numãr mare de kilometri parcurºi, va apare un unghi de convergenþã adiþional care trebuie compensat.

Pozitiv

0 grade

Negativ

D16A007A

Unghiul de cãdere reprezintã înclinarea vârfului pneului faþã de verticalã, când se priveºte vehiculul din faþã. Când vârful pneului este înclinat spre afarã unghiul de cãdere este pozitiv, iar când este înclinat spre interior este negativ. Acesta se mãsoarã în grade faþã de verticalã. Unghiul de cãdere influenþeazã atât controlul direcþiei cât ºi uzura pneului. Dacã vehiculul are un unghi de cãdere prea mare se va uza flancul exterior al pneului, iar dacã are un unghi de cãdere negativ prea mic se va uza flancul interior al pneului. Unghiul de cãdere se mãsoarã în grade ºi nu se regleazã.

GEOMETRIE ROÞI 2B - 5

UNGHI DE ÎNCLINARE AL AXEI PIVOTULUI ÎN PLAN TRANSVERSAL (UNGHI DE STABILITATE)
Înclinarea axei pivotului (IAP) este înclinarea (de la vârf) jambei elastice faþã de verticalã. Unghiul IAP este mãsurat între verticala realã ºi o linie ce trece prin centrul amortizorului ºi rotulei când se priveºte vehiculul din faþã. Înclinarea axei pivotului ajutã vehiculul sã menþinã drumul drept ºi asigurã revenirea roþii la poziþia de mers înainte. IAP la vehiculele cu tracþiune faþã trebuie sã fie negativ.

Pentru a determina unghiul inclus se scade citirea negativã sau se adunã citirea pozitivã a unghiului de cãdere la IAP.

DEPORT
Deportul este distanþa dintre punctul de intersecþie al axei pivotului cu solul ºi verticala realã. Deportul este prevãzut la proiectarea vehiculului ºi nu se regleazã.

ABATERE AXE ROÞI FAÞÃ
Abaterea roþilor faþã este distanþa cu care axul unei roþi din faþã poate sã fie mai în spate faþã de axul celeilalte roþi. Aceastã abatere este cauzatã în primul rând de denivelãri ale drumului sau coliziuni ale vehiculului.

UNGHI INCLUS
Unghiul inclus este unghiul mãsurat între unghiul de cãdere (axa roþii) ºi o linie ce trece prin centrul amortizorului ºi rotulei când se priveºte vehiculul din faþã. Unghiul inclus se mãsoarã în grade dar majoritatea dispozitivelor de mãsurã a alinierii nu îl mãsoarã direct.

UNGHI DE VIRAJ
Unghiul de viraj este unghiul fiecãrei roþi din faþã faþã de verticalã când vehiculul vireazã.

CAPITOLUL 2C

SUSPENSIE FAÞÃ
CUPRINS
Specificaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specificaþii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cupluri de strângere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diagnosticare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amortizor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rotulã inferioarã ºi port-fuzetã . . . . . . . . . . . . . . . Localizare componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suspensie faþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Întreþinere ºi reparaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service pe vehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2C-1 2C-1 2C-2 2C-3 2C-3 2C-4 2C-4 2C-4 2C-5 2C-5 2C-7 2C-7 Ansamblu amortizor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2C-7 Ansamblu port-fuzetã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2C-8 Cadru longitudinal faþã ºi bara stabilizatoare . . 2C-10 Braþ inferior suspensie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2C-12 Traversã rigidizare suspensii . . . . . . . . . . . . . . . . 2C-12 Traversã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2C-13 Reparaþii subansamble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2C-16 Rulment roatã ºi port-fuzetã . . . . . . . . . . . . . . . . 2C-16 Ansamblu amortizor faþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2C-20 Descriere generalã ºi funcþionare sistem . . . . 2C-23 Suspensie faþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2C-23

SPECIFICAÞII
SPECIFICAÞII GENERALE
Aplicare Tip suspensie Cursa maximã Amortizor tip cartuº Cursa minimã Înãlþimea de funcþionare Diametru barã stabilizatoare Înãlþimea arcului elicoidal (fãrã sarcinã) Tip vaselinã (Butuc ºi rulment roatã faþã) Unitãþi mm mm mm mm mm Descriere McPherson (amortizor) 465-471 324-327 144 22 352 M-8143 ANTIF BRG

CUPLURI DE STRÂNGERE
Aplicare Piuliþe fixare ansamblu amortizor la caroserie Piuliþã tijã amortizor ªuruburi fixare ansamblu amortizor la port-fuzetã ªurub prindere braþ inferior suspensie ªurub strângere cap rotulã inferioarã la braþul inferior Piuliþã crenelatã fixare barã stabilizatoare ªurub prindere barã stabilizatoare ªurub cadru longitudinal faþã Piuliþã cadru longitudinal faþã Piuliþã (ºtemuitã) strângere butuc roatã la arbore de transmisie ªurub traversã NSm 18 - 28 50 - 60 70 - 90 50 - 70 50 - 70 40 - 50 33 - 53 10 - 14 60 - 80 210 17 - 27 Lb--Ft 13 - 21 36 - 44 52 - 66 36 - 52 36 - 52 30 - 36 24 - 39 44 - 59 155 13 - 20 Lb--In 89 - 124 -

2C - 2 SUSPENSIE FAÞÃ

CUPLURI DE STRÂNGERE (CONTINUARE)
ªuruburi traversã rigidizare suspensii ªurub fixare senzor vitezã roatã faþã (senzor ABS) ªurub fixare butuc roatã la discul de frânã 35 - 55 18 - 28 65 25 - 41 13 - 21 48 -

SCULE SPECIALE
TABEL CU SCULE SPECIALE

DW 220-020-01 Extractor rulmenþi

DW 340-030 Dispozitiv montare rulment roatã faþã

D103B112

D106B103

DW 220-020-02 Suport extractor rulmenþi

KM 507-B Extractor rotule

D103B113

D105B101

DW 340-010 Extractor butuc roatã faþã

09940-71430 Presã de arc

D106B101

D106B104

DW 340-020 Adaptor extractor butuc roatã faþã

D106B102

SUSPENSIE FAÞÃ 2C - 3

DIAGNOSTICARE
AMORTIZOR
Defect Cauza probabilã D Presiune necorespunzãtoare în pneuri D Vehiculul a fost utilizat în condiþii de supraîncãrcare. Amortizoare slãbite D Rezistenþa la compresiune ºi forþa de revenire a amortizorului necorespunzãtoare. Remedieri D Se umflã pneurile la presiunea specificatã D Se recomandã încãrcarea vehiculului la sarcina normalã. D Se împinge ºi se ridicã colþul bãrii de protecþie cel mai apropiat de amortizorul care se verificã. D Se comparã rezistenþa la compresiune ºi forþa de revenire cu valorile obþinute pe un vehicul similar care are o calitate a mersului acceptabilã. D Se înlocuieºte amortizorul dacã este necesar. D Se strâng piuliþele de prindere la cuplul specificat. D Se înlocuieºte amortizorul dacã este necesar. D Se împinge ºi se ridicã colþul bãrii de protecþie cel mai apropiat de amortizorul care se verificã. D Se comparã rezistenþa la compresiune ºi forþa de revenire cu valorile obþinute pe un vehicul similar care are o calitate a mersului acceptabilã. D Se înlocuieºte amortizorul dacã este necesar. D Amortizorul funcþioneazã normal. D Se înlocuieºte amortizorul. D Se înlocuieºte amortizorul.

D Punctele de prindere nu asigurã o prindere corespunzãtoare.

Zgomot la amortizoare

D Rezistenþa la compresiune ºi forþa de revenire a amortizorului necorespunzãtoare.

D Existã urme mici de lichid în zona de etanºare. Pierderi D Pierderi la garniturile de etanºare cu amortizorul extins la maxim. D Cantitãþi mari de lichid pe amortizor.

ROTULÃ INFERIOARÃ ªI PORT-FUZETÃ
Inspecþie rotulã inferioarã
1. Se ridicã partea din faþã a vehiculului permiþând suspensiei faþã sã atârne liber. 2. Se apucã roata de partea de sus ºi de partea de jos. 3. Se deplaseazã roata cu o miºcare de du-te - vino din interior spre exterior. 4. Se observã dacã existã vreo miºcare orizontalã a port-fuzetei faþã de braþul inferior. 5. Rotulele trebuie înlocuite atunci când : D Rotula este slãbitã. D Burduful rotulei este tãiat.

D Capul rotulei este desprins de port-fuzetã. D Capul rotulei este slãbit din port-fuzetã. D Capul rotulei poate fi miºcat în soclul sãu folo-sind presiunea degetelor.

Inspecþie cap rotulã
Trebuie verificatã înþepenirea capului rotulei în lãcaºul port-fuzetei la fiecare inspecþie a rotulei. Aceasta se poate face zgâlþâind roata ºi sesizând miºcarea capu-lui rotulei faþã de lãcaºul din port-fuzetã. O altã metodã de examinare a uzurii rotulei este verifi-carea cuplului de strângere al piuliþei crenelate. O piuliþã slãbitã poate indica un cap (de rotulã) uzat sau un început de fisurã la lãcaºul din port-fuzetã. Rotulele ºi port-fuzetele uzate trebuie înlocuite.

2C - 4 SUSPENSIE FAÞÃ

LOCALIZARE COMPONENTE
SUSPENSIA FAÞÃ

D106B401

SUSPENSIE FAÞÃ 2C - 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Traversã rigidizare suspensii Ansamblu amortizor suspensie faþã Suport interior amortizor Tampon amortizor Monturã amortizor Suport monturã amortizor Scaun monturã amortizor Garniturã rulment amortizor Rulment amortizor Scaun superior arc Inel sprijin arc Tampon tubular Arc elicoidal suspensie faþã Amortizor tip cartuº Inel siguranþã interior rulment Rulment interior butuc Port-fuzetã Apãrãtoare frânã Bucºã distanþier rulmenþi 20 Rulment exterior butuc 21 Inel siguranþã exterior rulment 22 Disc frânã 23 Butuc roatã 24 ªurub butuc roatã 25 Ansamblu butuc 26 Piuliþã (ºtemuitã) strângere butuc roatã la arbore transmisie 27 ªurub strângere cap rotulã inferioarã la braþul inferior 28 Splint 29 Piuliþã crenelatã 30 ªaibã 31 Tampon barã stabilizatoare 32 Burduf rotulã 33 Clemã 34 Bucºã amortizoare braþ inferior 35 Ansamblu braþ inferior 36 Barã stabilizatoare 37 Bucºã barã stabilizatoare 38 Cadru longitudinal faþã

2C - 6 SUSPENSIE FAÞÃ

ÎNTREÞINERE ªI REPARAÞII SERVICE PE VEHICUL
ANSAMBLU AMORTIZOR
Procedura de demontare
1. Se deschide capota motor. 2. Demontarea pãrþii superioare a ansamblului amortizor de pe partea copilotului. D La modelele cu servodirecþie, se demonteazã rezervorul cu fluid servodirecþie (1). D Se demonteazã piuliþele (2).

D106B501

3. Demontarea pãrþii superioare a ansamblului amortizor de pe partea ºoferului. D Se demonteazã ºurubul ºi cutia cu siguranþe (1,2). D Se demonteazã piuliþele de prindere amortizor la caroserie (3).

D106B502

4. Demontarea pãrþii inferioare a ansamblului amortizor. D Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor. D Se demonteazã roata. A se vedea Capitolul 2E, Pneuri ºi roþi. D Se demonteazã senzorul vitezã roatã faþã (ABS) dacã existã în dotare (1). D Se desprinde conducta frânã din suport (2). D Se demonteazã ºuruburile de prindere port-fuzetã la amortizor (3). 5. Se demonteazã ansamblul amortizor de pe vehicul.
D106B503

SUSPENSIE FAÞÃ 2C - 7 Procedura de montare
70--90 NSm 1. Se monteazã ansamblul amortizor pe vehicul; se monteazã ºuruburile de prindere port-fuzetã la amortizor.

Se strâng
Se strâng ºuruburile de prindere port-fuzetã la amortizor la un cuplu de 70-90 NSm. 2. Se prinde conducta frânã în suport. 3. Se monteazã roata. A se vedea Capitolul 2E, Pneuri ºi roþi.
D16B504A

18--28 NSm

4. Se coboarã vehiculul. 5. Montarea piuliþelor. D Se monteazã piuliþele de prindere a amortizorului la caroserie, pe partea copilotului (1).

Se strâng
Se strâng piuliþele la un cuplu de 18-28 NSm. D Se monteazã piuliþele de prindere a amortizorului la caroserie, pe partea ºoferului (2).

Se strâng
18--28 NSm
D16B505A

Se strâng piuliþele la un cuplu de 18-28 NSm. 6. Se monteazã rezervorul cu fluid servodirecþie. 7. Se monteazã cutia de siguranþe ºi ºurubul de fixare.

ANSAMBLU PORT-FUZETÃ
Necesar de scule
KM 507-B Extractor rotule

Procedura de demontare
1. Demontarea piuliþei ºtemuite (piuliþã strângere butuc roatã la arbore transmisie). D Se îndreaptã marginile la piuliþa ºtemuitã (1). D Se demonteazã piuliþa ºtemuitã (2). D Se demonteazã ºaiba (3). 2. Se demonteazã roata. A se vedea Capitolul 2E, Pneuri ºi roþi. 3. Extragerea rotulei inferioare din ansamblul port-fuzetã. D Se îndepãrteazã ºplintul (1). D Se desface piuliþa crenelatã (2). D Se monteazã extractorul rotule KM 507-B. D Se extrage rotula din ansamblul port-fuzetã cu ajutorul dispozitivului KM 507-B (3).

D106B506

D105B501

2C - 8 SUSPENSIE FAÞÃ
4. Demontarea braþului inferior din asamblul port-fuzetã. D Se demonteazã ºurubul (1). D Se demonteazã braþul inferior din ansamblul port-fuzetã (2).

D106B507

5. Se demonteazã etrierul de frânã din ansamblul port-fuzetã. A se vedea Capitolul 4D, Frâne faþã cu disc. 6. Se demonteazã senzorul vitezã roatã (ABS) din ansamblul port-fuzetã, dacã existã în dotare. A se vedea Capitolul 4F, ABS. 7. Demontarea port-fuzetei de pe vehicul. D Se demonteazã ºuruburile de prindere port-fu-zetã la amortizor (1). D Se extrage ansamblul port-fuzetã de pe arborele de transmisie (2).
D106B508

Procedura de montare
70--90 NSm 1. Se parcurg în ordine inversã etapele de la proce-dura de demontare. 2. Se monteazã ansamblul port-fuzetã pe vehicul; se monteazã ºuruburile de prindere la amortizor (1).

Se strâng
Se strâng ºuruburile de prindere a ansamblului port-fuzetã la amortizor la un cuplu de 70-90 NSm. 3. Se monteazã etrierul frânã la ansamblul port-fuzetã. 4. Se monteazã braþul inferior la ansamblul port-fuzetã (2).
D16B509A

50--70 NSm

Se strâng
Se strânge ºurubul la un cuplu de 50-70 NSm. 5. Se monteazã rotula inferioarã în ansamblul port-fuzetã. 6. Se monteazã piuliþa crenelatã (1) ºi ºplintul.

35--55 NSm

Se strâng
Se strânge piuliþa crenelatã la un cuplu de 35-55 NSm. 7. Se monteazã piuliþa ºtemuitã (piuliþa de strângere butuc roatã la arborele de transmisie) (2). D Se îndoaie marginile .

Se strâng
D16B510A

Se strânge piuliþa la un cuplu de 210 NSm.

SUSPENSIE FAÞÃ 2C - 9

CADRU LONGITUDINAL FAÞÃ ªI BARA STABILIZATOARE
Procedura de demontare
1. Demontarea cadrului longitudinal faþã. D Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor. D Se demonteazã roata. A se vedea Capitolul 2E, Pneuri ºi roþi. D Se demonteazã scutul inferior al cutiei de viteze. A se vedea Capitolul 5B, Cutia de viteze manualã. D Se demonteazã ºurubul cadrului longitudinal (1). D Se demonteazã piuliþa cadrului longitudinal (2). D Se demonteazã ºuruburile suportului bãrii stabilizatoare (3). D Se demonteazã cadrul longitudinal faþã.

D106B511

D106B512

2. Demontarea bãrii stabilizatoare de pe vehicul. D Se demonteazã ºplintul (1). D Se demonteazã piuliþa crenelatã (2). D Se scoate ºaiba (3). D Se scoate tamponul exterior al bãrii stabilizatoare; se scoate bara stabilizatoare din braþul inferior (4). D Se scoate tamponul interior al bãrii stabilizatoare (5). D Se scot bucºele bãrii stabilizatoare (6).
D106B513

D106B514

2C - 10 SUSPENSIE FAÞÃ Procedura de montare
1. Se parcurg în ordine inversã etapele de la procedura de demontare. Important: Bucºele se monteazã cu tãietura cãtre faþã ºi pe marcajul inscripþionat pe bara stabilizatoare.

D106B515

2. Montarea bãrii stabilizatoare pe vehicul. D Se monteazã piuliþa crenelatã.

Se strâng
Se strânge piuliþa crenelatã de prindere a bãrii stabilizatoare la caroserie la un cuplu de 40-50 NSm. D Se monteazã ºplintul.

40--50 NSm
D16B516A

D Se monteazã ºuruburile stabilizatoare (1).

suportului

bãrii

Se strâng
33--53 NSm Se strâng ºuruburile suportului bãrii stabilizatoare la un cuplu de 33-53 NSm. D Se monteazã ºurubul cadrului longitudinal faþã (2).

Se strâng
Se strânge ºurubul cadrului longitudinal faþã la un cuplu de 10-14 NSm. D Se monteazã piuliþa cadrului longitudinal faþã (3).
D16B517A

Se strâng
Se strânge piuliþa cadrului longitudinal faþã la un cuplu de 60-80 NSm.

3. Montarea cadrului longitudinal faþã.

60--80 NSm

10--14 NSm
D16B518A

SUSPENSIE FAÞÃ 2C - 11

BRAÞ INFERIOR SUSPENSIE
Procedura de demontare
1. Se demonteazã bara stabilizatoare. A se vedea „Cadru longitudinal faþã ºi bara stabilizatoare" din acest capitol. 2. Demontarea braþului inferior. D Se demonteazã ºurubul (1). D Se extrage braþul suspensiei din ansamblul port-fuzetã cu ajutorul unui levier (2). D Se demonteazã ºurubul (3). D Se demonteazã braþul inferior.

D106B519

D106B520

Procedura de montare
50--70 NSm 1. Montarea braþului inferior pe vehicul. D Se monteazã ºurubul de prindere a braþului inferior.

Se strâng
Se strânge ºurubul de prindere a braþului inferior la un cuplu de 50-70 NSm. D Se monteazã braþul inferior în port-fuzetã (2). D Se monteazã ºurubul (1). 50--70 NSm
D16B521A

Se strâng
Se strânge ºurubul la un cuplu de 50-70 NSm. 2. Se monteazã bara stabilizatoare.

TRAVERSÃ RIGIDIZARE SUSPENSII
Procedura de demontare
1. Se deschide capota motor. D Se decupleazã borna negativã de la baterie. 2. Demontarea traversei rigidizare suspensii de pe vehicul. D Se scoate canistra de carbon (1). D Se demonteazã ºuruburile traversei rigidizare suspensii de pe partea copilotului (2). D Se decupleazã conectorul canistrei (3).
D106B522

2C - 12 SUSPENSIE FAÞÃ
D Se demonteazã ºuruburile traversei rigidizare suspensii de pe partea ºoferului (4). Important: La demontarea ºuruburilor traversei ri-gidizare suspensii aveþi grijã sã nu atingeþi terminalele bateriei. D Se scoate traversa rigidizare suspensii de pe partea dinspre copilot.

Procedura de montare
1. Montarea traversei rigidizare suspensii pe vehicul. D Se introduce traversa rigidizare suspensii prin partea dinspre copilot D Se monteazã ºuruburile traversei suspensii pe partea dinspre ºofer (1). rigidizare

D106B523

35--55 NSm

Important: La montarea ºuruburilor traversei rigidizare suspensii aveþi grijã sã nu atingeþi terminalele bateriei. Se strâng ºuruburile la un cuplu de 35-55 NSm. D Se monteazã ºuruburile traversei rigidizare suspensii pe partea dinspre copilot (2). 35--55 NSm
D16B524A

Se strâng

Se strâng ºuruburile la un cuplu de 35-55 NSm. D Se monteazã canistra.

Se strâng

TRAVERSÃ
Procedura de demontare
1. Se demonteazã scutul inferior al cutiei de viteze. A se vedea Capitolul 5B, Cutia de viteze manualã. 2. Se demonteazã cadrul longitudinal faþã. A se vedea „Barã stabilizatoare" din acest capitol. 3. Se demonteazã ºurubul ºi piuliþa ce fixeazã bucºa amortizoare traversã.

D106B525

4. Se demonteazã conducta circuitului servodirecþie de pe traversã. A se vedea Capitolul 6B, Pompã servodirecþie. 5. Demontarea traversei de pe vehicul. D Se monteazã cricul sub traversã. D Se demonteazã ºuruburile spoilerului buclierului. D Se demonteazã ºuruburile din partea spate(1). D Se demonteazã ºuruburile laterale (2). D Se coboarã cricul ºi se demonteazã traversa de pe vehicul.
D106B526

SUSPENSIE FAÞÃ 2C - 13

D106B527

6. Se demonteazã ºuruburile de prindere a bucºelor de amortizare; se demonteazã bucºele de pe traversã.

D106B528

Procedura de montare
35--41 NSm 1. Se parcurg în ordine inversã etapele de la procedura de demontare. 2. Se monteazã bucºele amortizoare pe traversã.

Se strâng
D Se strâng ºuruburile la un cuplu de 45-55 NSm (a). D Se strânge ºurubul la un cuplu de 35-41 NSm (b). 45--55 NSm

D106B529

3. Se monteazã traversa pe vehicul.

Se strâng
Se strâng ºuruburile la un cuplu de 17-27 NSm a. ºurub traversã dreapta spate b. ºurub traversã dreapta lateral c. ºurub traversã stânga spate d. ºurub traversã stânga lateral 17--27 NSm 17--27 NSm
D106B530

2C - 14 SUSPENSIE FAÞÃ

17--27 NSm

17--27 NSm
D106B531

4. Se monteazã bucºa amortizoare traversã faþã. 68--83 NSm

Se strâng
Se strânge piuliþa de prindere a bucºei amortizoare traversã faþã la un cuplu de 68-83 NSm. 5. Se monteazã cadrul longitudinal faþã. A se vedea „Barã stabilizatoare" din acest capitol.

D106B532

SUSPENSIE FAÞÃ 2C - 15

ÎNTREÞINERE ªI REPARAÞII REPARAÞII SUBANSAMBLE
RULMENT ROATÃ ªI PORT-FUZETÃ
Necesar de scule
DW 220-020-01 Extractor rulmenþi. DW 220-020-02 Suport extractor rulmenþi. DW 340-010 Extractor butuc roatã faþã. DW 340-020 Adaptor extractor butuc roatã faþã. DW 340-030 Dispozitiv montare rulment roatã faþã. 09940-71430 Presã de arc.

Procedura de demontare
1. Se demonteazã ansamblul port-fuzetã. A se vedea „Ansamblu port-fuzetã" din acest capitol. 2. Se demonteazã ºuruburile butucului roatã. 3. Demontarea butucului roatã din ansamblul port-fuzetã cu ajutorul dispozitivului DW 340-010 (ex-tractor butuc roatã). D Se demonteazã butucul roatã din ansamblul port-fuzetã cu ajutorul dispozitivului DW 340-010 (extractor butuc roatã) (1). D Se demonteazã bucºa distanþier rulmenþi (2). D Se demonteazã discul de frânã (3).

D106B701

D106B702

2C - 16 SUSPENSIE FAÞÃ
D Se demonteazã rulmentul roþii (exterior) de pe butuc cu ajutorul dispozitivului DW 220-020-01 (extractor rulmenþi) ºi DW 220-020-02 (suport extractor rulmenþi) (4).

D106B703

D Se demonteazã inelul siguranþã exterior rulment de pe butuc (5). Important: Inelul de siguranþã nu se reutilizeazã.

D106B704

4. Demontarea ansamblului port-fuzetã. D Se demonteazã inelul siguranþã interior rulment (1). Important: Inelul de siguranþã nu se reutilizeazã. D Se demonteazã rulmentul interior (2).

D106B705

D Se demonteazã cãmaºa rulmentului exterior (3).

D106B706

SUSPENSIE FAÞÃ 2C - 17
D Se demonteazã cãmaºa rulmentului interior (4).

D106B707

Procedura de montare
1. Montarea ansamblului port-fuzetã. D Se monteazã cãmaºa rulmentului interior cu ajutorul dispozitivului DW 340-010 (extractor butuc roatã faþã) ºi DW 340-020 (adaptor extractor butuc roatã) (1).

D106B708

D Se monteazã cãmaºa rulmentului exterior cu ajutorul dispozitivului DW 340-010 (extractor butuc roatã faþã) ºi DW 340-020 (adaptor extractor butuc roatã) (2).

D106B709

D Se monteazã rulmentul roatã exterior (3). D Se monteazã inelul siguranþã exterior rulment (4).

D106B710

2C - 18 SUSPENSIE FAÞÃ
2. Montarea butucului roatã la ansamblul port-fuzetã. D Se monteazã discul de frânã (1). D Se monteazã butucul roatã la ansamblul portfuzetã (fãrã a-l presa) (2). D Se preseazã rulmentul exterior pe butucul roatã cu ajutorul dispozitivului DW 340-010 (extractor butuc roatã faþã) DW 340-030 (dispozitiv montare rulment roatã faþã) (3).

D106B711

D Se strâng ºuruburile (4).

Se strâng
Se strânge ºurubul la cuplul de 65 NSm.

D16B712A

D Se monteazã bucºa distanþier rulmenþi (5).

D106B713

D Se preseazã rulmentul interior pe butucul roatã cu ajutorul dispozitivului DW 340-010 (extractor butuc roatã faþã) DW 340-030 (dispozitiv montare rulment roatã faþã) (6).

D106B714

SUSPENSIE FAÞÃ 2C - 19
D Se monteazã inelul siguranþã interior rulment (7). 3. Montarea ansamblului port-fuzetã. A se vedea „Ansamblu port-fuzetã" din acest capitol.

D106B715

ANSAMBLU AMORTIZOR FAÞÃ
Necesar de scule
09940-71430 Presã de arc

Procedura de demontare
1. Se demonteazã ansamblul amortizor. A se vedea „Ansamblu amortizor" din acest capitol. 2. Se preseazã arcul elicoidal cu ajutorul dispozitivului 09940-71430 (presã de arc). Atenþie: În timpul comprimãrii arcului este re-comandat ca acesta sã nu fie îndreptat cãtre operator sau în direcþii periculoase (este posibil, în cazul unei utilizãri incorecte, ca arcul sã scape din presã). 3. Se fixeazã montura amortizorului în bacurile unei menghini ºi se demonteazã piuliþa tijã amortizor. a. piuliþã tijã amortizor.

D106B716

D106B717

2C - 20 SUSPENSIE FAÞÃ
4. Demontarea arcului elicoidal. D Se demonteazã suportul interior amortizor (1). D Se demonteazã tamponul amortizor (2). D Se demonteazã montura amortizor (3). D Se demonteazã suportul monturã amortizor (4). D Se demonteazã scaunul monturã amortizor (5). D Se demonteazã garnitura rulment (6). D Se demonteazã rulmentul (7). D Se demonteazã scaunul superior arc (8). D Se demonteazã inelul sprijin arc (9). D Se demonteazã tamponul tubular (10).

D106B718

Procedura de montare
50--60 NSm 1. Se monteazã arcul elicoidal, tamponul tubular, inelul sprijin arc, scaunul superior arc, rulmentul, garnitura rulment, scaunul monturã amortizor, suportul monturã amortizor, montura amortizor, tamponul ºi suportul interior amortizor. 2. Se monteazã piuliþa tijã amortizor. D Se fixeazã montura amortizorului în bacurile unei menghini. D Se strânge piuliþa.

Se strâng
D106B719

Se strânge piuliþa la un cuplu de 50-60 NSm.

SUSPENSIE FAÞÃ 2C - 21
3. Se verificã corecta poziþionare a arcului elicoidal (1, 2). 4. Se monteazã ansamblul amortizor. A se vedea „Ansamblu amortizor" din acest capitol.

D106B720

2C - 22 SUSPENSIE FAÞÃ

DESCRIERE GENERALÃ ªI FUNCÞIONARE SISTEM
SUSPENSIE FAÞÃ
Suspensia faþã pentru acest vehicul este compusã din ansamblul amortizor (inclusiv arcul elicoidal) ºi ansamblul port-fuzetã. Braþele inferioare au bucºe din cauciuc. Partea superioarã a ansamblului amortizor conþine un capac de cauciuc (capac monturã amortizor) ºi un rulment care permite ansamblului roatã sã se roteascã.

Capãtul inferior al port-fuzetei poate pivota prin intermediul rotulei fixate în braþul inferior. Rotula este prinsã la port-fuzetã prin intermediul unui ºurub. Când se reparã legãtura braþelor inferioare cu caroseria ºi bucºele legãturii dintre bara stabilizatoare ºi caroserie asiguraþi-vã cã ºuruburile de prindere sunt slãbite pânã când braþele inferioare nu ajung în poziþia de funcþionare. Garda la sol este poziþia normalã în care se poziþioneazã braþele inferioare când vehiculul stã pe sol. A se vedea „Specificaþii generale'' din acest capitol.

CAPITOLUL 2D

SUSPENSIE SPATE
CUPRINS
Specificaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specificaþii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cupluri de strângere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diagnosticare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suspensie spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verificare joc rulment roatã spate . . . . . . . . . . . . . Verificare cuplu rotire liberã rulment roatã spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Localizare componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suspensia spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2D-1 2D-1 2D-1 2D-2 2D-2 2D-3 2D-3 2D-4 2D-4 2D-5 2D-5 Întreþinere ºi reparaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2D-6 Service pe vehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2D-6 Amortizor tip cartuº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2D-6 Barã conexiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2D-7 Braþ suspensie spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2D-8 Ansamblu punte spate (împreunã cu arcurile elicoidale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2D-9 Reparaþii subansamble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2D-12 Ansamblu butuc ºi rulment roatã . . . . . . . . . . . . 2D-12 Descriere generalã ºi funcþionare sistem . . . . 2D-15 Suspensia spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2D-15

SPECIFICAÞII
SPECIFICAÞII GENERALE
Aplicare Tip suspensie Cursa maximã Amortizor tip cartuº Cursa minimã Înãlþimea de funcþionare Rulment roatã spate Joc Cuplu rotire liberã Unitãþi mm mm mm mm NSm mm Descriere braþ tras 388 ± 3 249 ± 3 139 0 0,137 - 0,422 291 M-8143 ANTIF BRG

Înãlþimea arcului elicoidal (fãrã sarcinã) Tip vaselinã (Butuc ºi rulment roatã spate)

CUPLURI DE STRÂNGERE
Aplicare Piuliþã fixare amortizor tip cartuº la suport caroserie ªurub fixare amortizor tip cartuº la punte spate ªurub fixare braþ suspensie la punte spate ªurub fixare braþ suspensie la suport caroserie ªurub fixare barã conexiune la suport caroserie Piuliþã fixare barã conexiune la punte spate Piuliþã crenelatã punte spate* ªurub prindere senzor vitezã roatã spate (ABS) NSm 48 - 68 48 - 68 70 - 90 80 - 90 48 - 68 35 - 55 9 - 13 Lb-Ft 35 - 50 35 - 50 55 - 66 59 - 66 35 - 50 25 - 41 Lb--In 80 - 115

* Piuliþã crenelatã punte spate : A se vedea Capitolul 4E, Frâne spate cu tambur

2D - 2 SUSPENSIE SPATE

SCULE SPECIALE
TABEL CU SCULE SPECIALE

DW 340-010 Extractor butuc roatã faþã

DW 350-030 Dispozitiv montare rulment roatã spate

D106B101

D106C101

SUSPENSIE SPATE 2D - 3

DIAGNOSTICARE
SUSPENSIE SPATE
Defect Zgomot Cauza probabilã D Cuplaje sau legãturi slãbite. D Rulmentul roatã este uzat sau avariat D Amortizorul tip cartuº este defect. D Amortizorul tip cartuº este defect. D Arc elicoidal defect. Suspensie rigidã D Bucºã barã conexiune uzatã sau necorespunzãtoare. D Bucºã braþ suspensie spate uzatã sau necorespunzãtoare. D Punte spate deformatã. D Barã conexiune deformatã. D Braþ suspensie spate deformat. Vehiculul se înclinã cãtre lateral D Arc elicoidal defect. D Bucºã barã conexiune uzatã sau necorespunzãtoare. D Bucºã braþ suspensie spate uzatã sau necorespunzãtoare. Remedieri D Se refac legãturile urmând specificaþiile D Se înlocuieºte rulmentul roatã. D Se înlocuieºte amortizorul tip cartuº. D Se înlocuieºte amortizorul tip cartuº. D Se înlocuieºte arcul elicoidal. D Se înlocuieºte bucºa barã conexiune. D Se înlocuieºte bucºa braþ suspensie spate. D Se înlocuieºte puntea spate. D Se înlocuieºte bara conexiune. D Se înlocuieºte braþul suspensie spate. D Se înlocuieºte arcul elicoidal. D Se înlocuieºte bucºa barã conexiune. D Se înlocuieºte bucºa braþ suspensie spate.

2D - 4 SUSPENSIE SPATE

VERIFICARE JOC RULMENT ROATÃ SPATE
1. Se decupleazã frâna de parcare. 2. Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor. 3. Se verificã jocul la rulment: se prinde roata cu mâna ºi se miºcã în direcþiile sus-jos ºi înainte-înapoi.

VERIFICARE CUPLU ROTIRE LIBERÃ RULMENT ROATÃ SPATE
1. Se decupleazã frâna de parcare. 2. Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor; se roteºte roata. 3. Se demonteazã roþile. 4. Cu ajutorul unui dinamometru se verificã valoarea cuplului când butucul roatã începe sã se roteascã. Valoare cuplu 0,137 - 0,422 NSm

D106C301

Joc rulment roatã spate

0 mm

4. Dacã jocul este prea mare se strânge piuliþa crenelatã. 5. Dacã jocul este prea mare dupã ce s-a efectuat strângerea, se înlocuieºte rulmentul.

D106C302

5. Dacã valoarea cuplului este prea mare, se strânge piuliþa crenelatã. 6. Dacã valoarea cuplului este prea mare dupã ce s-a efectuat strângerea, se înlocuieºte rulmentul.

SUSPENSIE SPATE 2D - 5

LOCALIZARE COMPONENTE
SUSPENSIA SPATE

D106C401

1 2 3 4 5 6 7 8

Amortizor tip cartuº Tampon cauciuc Scaun superior arc suspensie Arc elicoidal ªaibã Bucºã amortizoare Barã conexiune Punte spate

9 10 11 12 13 14 15

Inel siguranþã rulment Rulment roatã Inel zimþat (pentru senzor vitezã roatã) ªplint Piuliþã crenelatã Capac protecþie Braþ suspensie spate

2D - 6 SUSPENSIE SPATE

ÎNTREÞINERE ªI REPARAÞII SERVICE PE VEHICUL
AMORTIZOR TIP CARTUª
Procedura de demontare
1. Sprijinirea punþii spate cu ajutorul cricului. D Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor; se sprijinã puntea spate cu ajutorul cricului (1, 2).

D106C501

2. Demontarea amortizorului tip cartuº. D Se demonteazã ºurubul (1). D Se demonteazã piuliþa (2).

D106C502

Procedura de montare
1. Montarea amortizorului tip cartuº. D Se monteazã ºurubul de fixare a amortizorului la puntea spate (1).

Se strâng
Se strânge ºurubul la un cuplu de 48-68 NSm. D Se monteazã piuliþa de fixare a amortizorului la suportul caroserie (2).

Se strâng
D16C503A

Se strânge piuliþa la un cuplu de 48-68 NSm. 2. Se demonteazã cricul ºi se coboarã vehiculul.

SUSPENSIE SPATE 2D - 7

BARÃ CONEXIUNE
Procedura de demontare
1. Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor. 2. Demontarea bãrii de conexiune. D Se demonteazã ºurubul de fixare a bãrii de conexiune pe suportul caroseriei (1).

D106C504

D Se demonteazã piuliþa de fixare a bãrii de conexiune pe puntea spate (2).

D106C505

2. Se demonteazã ºaibele ºi bucºele amortizoare ale bãrii stabilizatoare.

D106C506

Procedura de montare
1. Se parcurg în ordine inversã etapele de la procedura de demontare. 2. Se monteazã piuliþa de fixare a bãrii de conexiune la puntea spate.

Se strâng
Se strânge piuliþa de fixare a bãrii conexiune la puntea spate la un cuplu de 35-55 NSm.

D16C507A

2D - 8 SUSPENSIE SPATE
3. Se monteazã ºurubul de fixare a bãrii de conexiune pe suportul caroseriei.

Se strâng
Se strânge ºurubul de fixare a bãrii de conexiune pe suportul caroseriei la un cuplu de 48-68 NSm.

D16C508A

BRAÞ SUSPENSIE SPATE
Procedura de demontare
1. Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor. 2. Se sprijinã puntea spate cu ajutorul cricului. 3. Separarea amortizorului tip cartuº de ansamblul punte spate. D Se slãbeºte piuliþa de fixare a amortizorului tip cartuº la suportul caroserie (1). D Se demonteazã ºurubul de fixare al amortizorului tip cartuº la puntea spate (2).
D106C509

4. Demontarea braþului suspensie spate. D Se demonteazã ºuruburile de prindere suspensiei spate la puntea spate (1).

a

D106C510

D Se demonteazã ºurubul de fixare a braþului suspensie spate la suportul caroserie (2).

D106C511

SUSPENSIE SPATE 2D - 9 Procedura de montare
1. Montarea braþului de suspensie spate. D Se monteazã ºurubul de fixare a braþului de suspensie la suportul caroseriei (1).

Strângere
Se strânge ºurubul de fixare al braþului de suspensie pe suportul caroseriei la un cuplu de 70-90 NSm. D Se monteazã ºuruburile de fixare a braþului suspensiei pe puntea spate (2).

Strângere
D16C515A

Se strâng ºuruburile de fixare a braþului de suspensie pe puntea spate la un cuplu de 80-90 NSm. 2. Se monteazã amortizorul tip cartuº. A se vedea „Amortizor tip cartuº" din acest capitol.

ANSAMBLU PUNTE SPATE (ÎMPREUNÃ CU ARCURILE ELICOIDALE)
Procedura de demontare
1. Se demonteazã tamburul, saboþii ºi platoul frânã spate. A se vedea Capitolul 4E, Frâne spate cu tambur. 2. Se demonteazã bara de conexiune. A se vedea „Barã conexiune" din acest capitol. 3. Demontarea punþii spate ºi a braþului de suspensie. D Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor; se sprijinã puntea spate cu ajutorul unui cric (1). D Se demonteazã ºurubul de prindere al amortizorului tip cartuº la puntea spate (2). D Se slãbeºte piuliþa de fixare a amortizorului tip cartuº la suportul caroserie (3). D Se demonteazã ºurubul de fixare al braþului de suspensie la puntea spate (4). Atenþie: Atunci când se demonteazã puntea spate ºi braþul suspensie, tensiunea din arcul elicoidal comprimat poate determina alunecarea cricului de sub puntea spate, producându-se astfel accidentãri. Se recomandã ajutorul unui tehnician.
D106C517

D106C516

4. Demontarea punþii spate de pe vehicul. D Se coboarã uºor cricul care sprijinã puntea spate; se demonteazã arcul elicoidal (1). D Se demonteazã puntea spate (2).

D106C518

2D - 10 SUSPENSIE SPATE
5. Se demonteazã tamponul de cauciuc ºi scaunul superior arc. a. Tampon cauciuc. b. Scaun superior arc.

D106C519

Procedura de montare
1. Se parcurg în ordine inversã etapele de la procedura de demontare. Important: Aveþi grijã ca arcul elicoidal sã fie montat în poziþie corectã. Diametrul superior al arcului este mai mic decât diametrul inferior. Atenþie: Sprijiniþi puntea spate cu ajutorul unui cric în timpul montãrii ºuruburilor braþului de suspensie.

D106C520

2. Se monteazã tamponul de cauciuc ºi scaunul superior al arcului.

D106C519

SUSPENSIE SPATE 2D - 11
3. Montarea braþului de suspensie ºi amortizorului tip cartuº pe puntea spate. D Se monteazã ºurubul de fixare al braþului de suspensie pe puntea spate (1).

Se strâng
Se strânge ºurubul de fixare al braþului de suspensie pe puntea spate la un cuplu de 70-90 NSm.

D16C517A

D Se monteazã ºurubul de fixare al amortizorului tip cartuº pe puntea spate (2).

Se strâng
Se strânge ºurubul de fixare al amortizorului tip cartuº pe puntea spate la un cuplu de 48-68 NSm. 4. Se monteazã bara de conexiune. A se vedea „Barã de conexiune" din acest capitol. 5. Se monteazã tamburul, saboþii ºi platoul frânã spate. A se vedea Capitolul 4E, Frâne spate cu tambur.

D16C516A

2D - 12 SUSPENSIE SPATE

ÎNTREÞINERE ªI REPARAÞII REPARAÞII SUBANSAMBLE
ANSAMBLU BUTUC ªI RULMENT ROATÃ
Necesar de scule
DW 340-010 Extractor butuc roatã faþã DW 350-030 Dispozitiv montare rulment roatã spate

Procedura de demontare
1. Se demonteazã tamburul frânã spate. A se vedea Capitolul 4E, Frâne spate cu tambur. 2. Demontarea rulmentului roatã spate. D Se demonteazã rulmentul conic exterior (1).
D106C701

D Se demonteazã inelul de siguranþã (2). D Se demonteazã rulmentul conic interior (3).

D106C702

3. Demontarea cãmãºilor rulmenþilor de pe tambur. D Se demonteazã cãmaºa rulmentului interior (1).

D106C703

SUSPENSIE SPATE 2D - 13
D Se demonteazã cãmaºa rulmentului exterior (2). Important: Se vor monta numai cãmãºi de rulment noi.

D106C704

Procedura de montare
1. Montarea (presarea) cãmãºilor de rulment pe tambur folosind dispozitivul DW 340-010 (extractor butuc roatã faþã) ºi dispozitivul DW 350-030 ( dispozitiv montare rulment roatã spate) D Se monteazã cãmaºa rulmentului interior (1).

D106C705

D Se monteazã cãmaºa rulmentului exterior (2).

D106C706

2. Montarea rulmentului ºi inelului de siguranþã pe tambur. Important: Se ung cu vaselinã ambii rulmenþi, marginea inelului de siguranþã ºi zona de montare a tamburului frânã. D Se monteazã rulmentul interior (1). D Se monteazã inelul de siguranþã (2).

D106C707

2D - 14 SUSPENSIE SPATE
D Se monteazã rulmentul exterior (3). 3. Se monteazã tamburul frânã spate. A se vedea Capitolul 4E, Frâne spate cu tambur. 4. Se regleazã jocul rulmentului roatã ºi se verificã cuplul rotire liberã rulment roatã spate. A se vedea „Verificãri ºi reglãri" din acest capitol.

D106C708

SUSPENSIE SPATE 2D - 15

DESCRIERE GENERALÃ ªI FUNCÞIONARE SISTEM
SUSPENSIA SPATE
Suspensia spate este alcãtuitã din puntea spate cu braþe de suspensie ºi barã conexiune, douã arcuri

elicoidale, douã amortizoare tip cartuº, douã scaune superioare arc ºi douã tampoane de cauciuc. Ansamblul punþii spate face legãtura dintre roþi ºi caroserie. Fiecare arc elicoidal este fixat între scaunul superior arc ºi locaºul special sudat pe puntea spate.

CAPITOLUL 2E

PNEURI ªI ROÞI
CUPRINS
Specificaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specificaþii presiuni ºi dimensiuni pneuri . . . . . . . Specificaþii tabel conversie presiuni pneuri . . . . . Cupluri de strângere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diagnosticare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uzurã pneu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uzurã pneu excesivã sau neregulatã . . . . . . . . . . Întreþinere ºi reparaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service pe vehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echilibrare cu roata montatã pe vehicul . . . . . . . . Echilibrare cu roata demontatã de pe vehicul . . . 2E-1 2E-1 2E-2 2E-2 2E-3 2E-3 2E-4 2E-5 2E-5 2E-5 2E-6 2E-6 Corectare neuniformitãþi pneuri . . . . . . . . . . . . . . . 2E-6 Împerechere jantã-pneu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2E-7 Descriere generalã ºi funcþionare sistem . . . . . 2E-8 Pneu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2E-8 Pneuri recomandate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2E-9 Pneuri pentru toate anotimpurile . . . . . . . . . . . . . . 2E-9 Etichetã privind caracteristicile pneurilor . . . . . . . 2E-9 Jenþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2E-10 Umflare pneuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2E-10 Interschimbarea pneurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2E-10 Echilibrare jantã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2E-10

SPECIFICAÞII
SPECIFICAÞII PRESIUNI ªI DIMENSIUNI PNEURI
Presiunea în pneuri
Motor 0,8 SOHC Pneuri 145/70 R13, 155/65 R13 175/60 R13 175/60 R13 Important: ( )* : 4 - 5 pasageri Jantã 4,5Jx13 (oþel) 5Jx13 (aluminiu) 5Jx13 (oþel) Faþã kPa 193 (207)* 193 (207)* 193 (207)* psi 28 (30)* 28 (30)* 28 (30)* kPa 193 (234)* 193 (234)* 193 (234)* Spate psi 28 (34)* 28 (34)* 28 (34)*

2E - 2 PNEURI ªI ROÞI

SPECIFICAÞII TABEL CONVERSIE PRESIUNI PNEURI
kPa 140 145 152 159 166 172 179 psi 20 21 22 23 24 25 26 kPa 186 193 200 207 214 221 228 psi 27 28 29 30 31 32 33 kPa 234 241 248 276 310 345 379 psi 34 35 36 40 45 50 55

CUPLURI DE STRÂNGERE
Aplicare ªuruburi roatã (jantã aluminiu) ªuruburi roatã (jantã oþel) NSm 210 210 Lb--Ft 155 155 Lb--In -

PNEURI ªI ROÞI 2E - 3

DIAGNOSTICARE
UZURÃ PNEU
1. Se mãsoarã adâncimea profilului pneului. 2. Dacã aceastã dimensiune este sub valoarea specificatã se înlocuieºte pneul.

1,6 mm

D106A302

Înãlþime profil

1,6mm

3. Indicatorii de uzurã apar atunci când înãlþimea profilului devine prea micã (mai micã decât 1,6 mm).

2E - 4 PNEURI ªI ROÞI

UZURÃ PNEU EXCESIVÃ SAU NEREGULATÃ
Defect Cauza probabilã D Presiune scãzutã în pneuri. D Nu s-a fãcut interschimbarea circularã) pneurilor. (rotirea Remedieri D Se umflã pneurile la presiunea recomandatã. D Se interschimbã pneurile.

D16A305A

D Presiune prea mare în pneuri. D Nu s-a fãcut interschimbarea circularã) pneurilor.

(rotirea

D Se umflã pneurile la presiunea recomandatã. D Se interschimbã pneurile.

D16A305B

D Unghi de convergenþã prea mic.

D Se regleazã convergenþa roþilor.

D16A305C

D Unghi de convergenþã prea mare.

D Se regleazã convergenþa roþilor.

D16A305D

D D D D

Unghiuri de cãdere ºi de fugã prea mici. Suspensii avariate. Roatã neechilibratã. Nu s-a fãcut interschimbarea (rotirea circularã) pneurilor.

D Se verificã port-fuzeta, braþul inferior, arborele de transmisie ºi suspensiile. Se reparã orice componentã dacã este necesar. D Se echilibreazã roþile. D Se interschimbã pneurile.

D16A305E

PNEURI ªI ROÞI 2E - 5

ÎNTREÞINERE ªI REPARAÞII SERVICE PE VEHICUL
ROATÃ
Procedura de demontare
1. Se demonteazã capacul roþii la vehiculele echipate cu jenþi de oþel. 2. Se slãbesc piuliþele roþii. 3. Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor. 4. Se demonteazã piuliþele roþii. Notã: Nu se utilizeazã niciodatã cãldurã pentru a slãbi o roatã. Acest lucru poate duce la scurtarea duratei de viaþã a roþii, ºuruburilor roþii ºi rulmenþilor roþii. Forþarea excesivã cum este lovirea jenþii sau pneului cu ciocanul poate duce la avarii ºi nu este recomandatã. Lovirea uºoarã a peretelui lateral cu mâna sau un ciocan de cauciuc este acceptatã. 5. Se demonteazã roþile. Uneori, roþile pot fi dificil de demontat de pe vehicul datoritã mizeriei sau unei înþepeniri între orificiul central al roþii ºi butuc sau discul de frânã. În acest caz se parcurg urmãtoarele operaþii : 1. Se strâng toate ºuruburile roþii înþepenite ºi apoi se slãbeºte fiecare ºurub câte 2 ture. 2. Se coboarã vehiculul pe podea; se balanseazã cât de tare este posibil, folosind greutatea uneia sau mai multor persoane. 3. Se ridicã vehiculul ºi se demonteazã roata. Atenþie: Nu permiteþi soluþiei de deblocare sã ajungã la suprafeþele verticale dintre roatã ºi tam-bur (sau disc frânã) pentru cã în aceastã zonã soluþia poate cauza slãbirea roþii în timpul funcþionãrii. Introducerea de soluþie de deblocare nu s-a dovedit eficientã pentru demontarea roþilor. Dacã este folositã, soluþia trebuie pusã în mod economic numai în zona orificiului central al roþii.

D106A501

D106A502

2E - 6 PNEURI ªI ROÞI Procedura de montare
Notã: Înainte de a monta roþile, se îndepãrteazã orice depunere datoratã coroziunii de pe suprafaþa de montare a roþii ºi de pe suprafeþele de montare a tamburilor sau discurilor, frecând cu o perie de sârmã. Instalarea roþilor fãrã un contact bun metal pe metal la suprafeþele de montare, poate cauza slãbirea ºuruburilor roþii, ceea ce poate determina mai târziu ieºirea roþii. ªuruburile roþii trebuie strânse în ordine ºi la cuplul specificat, pentru a evita îndoirea jenþii, tamburului de frânã sau discului de frânã. 1. Se monteazã roata. 2. Se monteazã ºi se apropie ºuruburile roþii. 3. Se coboarã vehiculul.

90-110 NSm
D16A503A

Se strâng

ECHILIBRARE CU ROATA MONTATÃ PE VEHICUL

Se strâng ºuruburile roþii la un cuplu de 90-110 NSm

ECHILIBRARE CU ROATA DEMONTATÃ DE PE VEHICUL

Echilibrarea cu roata montatã pe vehicul duce la corectarea vibraþiilor datorate tamburului de frânã, discului ºi dezechilibrului datorat capacului roþii. Notã: Suspensia faþã nu trebuie lãsatã sã atârne liber. Când arborele de transmisie este înclinat la un unghi extrem pot apare vibraþii, cât ºi defecþiuni ale burdufurilor ºi articulaþiilor. 1. Când se face echilibrarea pe vehicul nu se scot greutãþile de echilibrare care au fost puse la echilibrarea dinamicã cu roata scoasã de pe vehicul. 2. Dacã este necesar a se pune o greutate mai mare de 28 grame atunci aceasta se distribuie între flancurile interior ºi exterior. 3. Ansamblul roatã trebuie rotit folosind motorul.

CORECTARE NEUNIFORMITÃÞI PNEURI

Echilibrarea roþii trebuie fãcutã utilizând un dispozitiv de echilibrare electronic. Acestea sunt uºor de utilizat ºi realizeazã atât echilibrarea dinamicã cât ºi staticã. Spre deosebire de echilibrarea cu roata pe vehicul, echilibrarea cu roata demontatã de pe vehicul nu corecteazã dezechilibrul tamburilor sau discurilor. Aceastã metodã este compensatã de precizie. Se fixeazã roata pe dispozitivul de echilibrare cu un con introdus prin partea din spate a orificiului central (nu cu ºuruburile de fixare).

Existã douã metode pentru corectarea pneurilor bine echilibrate care produc totuºi vibraþii. Prima utilizeazã o maºinã automatã care încarcã pneul ºi îndepãrteazã mici cantitãþi de cauciuc din punctele de greutate mai mare, de pe rândurile exterioare ale profilului. Corecþia prin aceastã metodã este de obicei permanentã ºi dacã este fãcutã corect, nu afecteazã în mod semnificativ forma sau durata de viaþã a profilului. Nu este recomandatã îndepãrtarea de cauciuc cu o maºinã cu lamã fiindcã aceasta reduce substanþial durata de viaþã a profilului ºi deseori corecþia nu este permanentã.

PNEURI ªI ROÞI 2E - 7
O altã metodã constã în demontarea pneului ºi rotirea acestuia cu 180 de grade pe jantã. Este important ca aceastã metodã sã se aplice la ansambluri jantã-pneu, care se ºtie cã determinã vibraþii, fiindcã aceastã metodã determinã ea însãºi vibraþii ale an-samblurilor bine echilibrate.

ÎMPERECHERE JANTÃ-PNEU
Pneurile ºi jenþile sunt montate „împerecheat'' la asamblare în fabricã. Aceasta înseamnã cã partea cea mai grea a pneului, sau „punctul greu'', este potrivitã cu partea cea mai uºoarã a jenþii, sau „punctul uºor''. „Punctul greu'' al pneului este marcat din fabricaþie cu un semn cu vopsea roºie sau o etichetã adezivã pe peretele exterior. „Punctul uºor'' al jenþii este în dreptul ventilului. Înainte de scoaterea unui pneu de pe jantã, trebuie trasã o linie pe pneu în dreptul ventilului pentru a asigura remontarea în aceeaºi poziþie. Pneurile ºi jenþile de înlocuire care sunt de calitatea echipamentului original vor avea „punctele greu ºi uºor'' marcate în acelaºi fel.

2E - 8 PNEURI ªI ROÞI

DESCRIERE GENERALÃ ªI FUNCÞIONARE SISTEM
PNEU
Profil
Partea care vine în contact direct cu carosabilul este fixatã peste carcasã ºi banda de protecþie. Este confecþionatã din cauciuc rezistent antiabraziv. Performanþele de rulare depind de modelul profilului.

Caracteristici

lãþime

Banda de protecþie
Între profil ºi carcasã se aflã o bandã de protecþie care protejeazã împotriva defectelor ce pot apãrea datoritã ºocurilor ºi vibraþiilor.

diametru interior

diametru exterior

Carcasã
Acest element este alcãtuit din fibre sintetice întreþesute impregnate în structura pneului. Are rolul de a menþine presiunea ºi de a prelua sarcinile sau ºocurile la care este supus pneul; are, de asemenea, înalte proprietãþi de rezistenþã la obosealã.
lãþime

Talon
Este o împletiturã de fire de oþel ce strãbate marginea carcasei, învelitã în cauciuc ºi fire de nylon. Are rolul de a fixa pneul pe marginea jenþii.
înãlþime

Pneu tubeless (fãrã camerã de aer)
Majoritatea vehiculelor folosesc pneuri tubeless (fãrã pernã de aer).
D16A002A

Perete lateral
Are rolul de a îmbunãtãþi caracteristicile de rulare prin protejarea carcasei ºi preluarea miºcãrilor de amortizare. 175 60 175/60R13 77H
profil carcasã

lãþime (mm) raport de planitate 60% (înãlþime/lãþime) radial diametru jantã (inci) index încãrcare maximã simbol vitezã maximã

Structura pneului tubeless

R 13 77 H

bandã de protecþie perete lateral

talon ventil
D16A001A

PNEURI ªI ROÞI 2E - 9 Acvaplanare
În condiþiile rulãrii vehiculul cu vitezã mare pe un carosabil acoperit cu apã poate apãrea fenomenul de acvaplanare (pneurile nu mai au contact cu solul ci patineazã pe pelicula de apã). Acest fenomen conduce la pierderea caracteristicilor de frânare, forþã redusã de tracþiune ºi la pierderea controlului direcþiei. inserþie metalicã, decât în cazuri de urgenþã, deoarece manevrabilitatea poate fi serios afectatã ºi poate duce la pierderea controlului. Atenþie : Nu încercaþi sã montaþi pneuri tip 145/70 R13 sau tip 155/65 R13 la vehiculele construite pentru pneuri tip 175/60 R13, deoarece manevrabilitatea este serios afectatã ºi poate duce la pierderea controlului. Dacã se doreºte montarea tipurilor 145/70 R13 sau 155/65 R13, atunci trebuie schimbat ansamblul cutiei de direcþie. Este recomandatã înlocuirea pneurilor numai cu pneuri de aceleaºi dimensiuni, sarcinã admisibilã ºi construcþie ca cele în dotarea originalã a vehiculului. Utilizarea unor pneuri de alte dimensiuni sau alt tip constructiv poate afecta în mod serios calitatea mersului, manevrabilitatea, calibrarea vitezometrului/contorului de kilometri parcurºi, garda la sol ºi distanþa între pneu ºi caroserie. Aceasta nu se referã ºi la roata de rezervã furnizatã cu vehiculul. Se recomandã ca pneurile noi sã fie schimbate împerecheat la acelaºi ax. Dacã este necesar sã se înlocuiascã numai un pneu, acesta trebuie împerecheat cu pneul cel mai puþin uzat pentru a egaliza efectul frânãrii. Deºi apar diferite ca profil, pneurile construite de producãtori diferiþi dar cu acelaºi numãr TPC, pot fi montate pe acelaºi vehicul.

rulare cu vitezã mare

rulare cu vitezã redusã

D16A005A

Undã staþionarã
În timpul rulãrii deformaþiile care apar în profilul pneu-lui dispar datoritã revenirii cauciucului. Însã, atunci când se ating viteze mari, urmãtoarea deformaþie apare înainte de a dispãrea cea veche, generându-se o undã vibratoare în profilul pneului. O cauzã a apa-riþiei acestor unde este presiunea scãzutã în pneuri ºi rularea la viteze foarte mari.

PNEURI PENTRU TOATE ANOTIMPURILE
Majoritatea vehiculelor sunt echipate acum standard cu pneuri radiale cu inserþie de oþel. Aceste pneuri sunt corespunzãtoare ca pneuri pentru zãpadã, cu performanþe privind tracþiunea pe zãpadã cu 37% mai ridicate decât pneurile radiale utilizate anterior. Alte performanþe cum sunt tracþiunea, rezistenþa la rulare, durata de viaþã a profilului ºi capacitatea de reþinere a aerului s-au îmbunãtãþit. Aceasta s-a realizat atât prin îmbunãtãþiri aduse formei profilului cât ºi structurii interne a acestuia. Aceste pneuri sunt identificate prin însemnele „M + S'' înscrise pe peretele lateral al pneului, urmate de numãrul ce indicã dimensiunea pneului. Sufixul „MS'' este de asemenea înscris dupã numãrul TPC. Pneurile utilizate la unele vehicule nu sunt pneuri pentru toate anotimpurile. Acestea nu au marca „MS'' înscrisã dupã dimensiune sau dupã numãrul TPC.

D106A004

PNEURI RECOMANDATE
Un numãr care specificã criteriul de performanþã al pneului (Tire Performance Criteria - TPC) este înscris pe peretele lateral, lângã dimensiunea pneului, la toate pneurile din echiparea originalã. Acest numãr asigurã cã pneul satisface standardele de performanþã pentru tracþiune, duratã de viaþã, dimensiuni, zgomot, manevrabilitate, rezistenþã la rulare. Uzual, fiecare dimensiune de pneu are un numãr TPC specific.

ETICHETÃ PRIVIND CARACTERISTICILE PNEURILOR
Aceastã etichetã este situatã pe partea din spate a feþei interioare a uºii ºoferului ºi trebuie consultatã pentru informaþii privitoare la pneuri. Pe ea sunt înscrise sarcina maximã de încãrcare a vehiculului, dimensiunea pneului (inclusiv la roata de rezervã) ºi presiunea de umflare la rece (inclusiv la roata de rezervã).

JENÞI
Atenþie : Nu se pun pe vehicul tipuri diferite de pneuri, cum ar fi radiale, diagonale ºi diagonale cu Jenþile trebuie înlocuite dacã sunt îndoite, au zimþuri, au fulaj excesiv radial sau lateral, au scãpãri de aer la

2E - 10 PNEURI ªI ROÞI
punctele de asamblare, au gãurile pentru ºuruburi deformate, dacã piuliþele roþilor nu stau strânse, sau dacã sunt puternic ruginite. Jenþile cu fulaj excesiv pot cauza vibraþii vehiculului. Jenþile de înlocuire trebuie sã fie echivalente cu cele din echiparea originalã privind capacitatea de încãrcare, diametrul, lãþimea la obadã, configuraþia de montare. O jantã de tip sau dimensiuni necorespunzãtoare poate afecta durata de viaþã a rulmentului ºi roþii, rãcirea frânei, calibrarea vitezometrului/contorului kilometrilor parcurºi, garda la sol a vehiculului ºi distanþa dintre roatã ºi caroserie. D D D D Instabilitate a direcþiei. Manevrabilitate redusã. Abateri de la direcþie la accelerãri. Derivã a direcþiei.

INTERSCHIMBAREA PNEURILOR
Pneurile faþã ºi spate sunt supuse la solicitãri ºi uzuri diferite depinzând de tipul de pneu, modul de conducere, etc. Pneurile faþã se vor uza mai rapid decât cele spate. Pentru a evita uzura inegalã a pneurilor precum ºi prelungirea duratei de viaþã a acestora se recomandã inspecþia ºi interschimbarea la fiecare 5000 km. Dupã rotire se verificã presiunea în pneuri ºi strângerea piuliþelor de montare a roþiilor.

UMFLARE PNEURI
Presiunea recomandatã la orice tip de vehicul este calculatã cu grijã pentru a asigura performanþe satisfãcãtoare de mers, manevrabilitate, duratã de viaþã a profilului ºi capacitate de încãrcare. Presiunea în pneuri trebuie verificatã lunar sau înainte de cãlãtoriile mai lungi. Verificarea se face cu pneurile reci, dupã ce vehiculul a staþionat mai mult de 3 ore sau a mers mai puþin de 1 km. Valoarea presiunii trebuie sã fie conformã cu specificaþiile de pe eticheta cu caracteristicile pneurilor situatã pe faþa interioarã a uºii ºoferului. Aceastã valoare este datã ºi în secþiunea „Specificaþii presiuni ºi dimensiuni pneuri'' din acest capitol. Capacele ventilelor trebuie puse pentru a împiedica intrarea apei ºi prafului. O presiune mai mare decât cea recomandatã poate cauza: D Mers greu. D Zgârierea sau avarierea pneului. D Uzura rapidã a profilului pe centrul pneului. O presiune mai micã decât cea recomandatã poate cauza : D Scrâºnetul pneurilor la viraje. D Manevrabilitate redusã. D Uzura rapidã ºi inegala pe marginile pneului. D Zgârierea ºi ruperea talonului pneului. D Ruperea inserþiei pneului. D Temperaturi înalte ale pneului. Presiuni inegale în pneurile de la acelaºi ax pot cauza: D Frânare inegalã.

D106A304

ECHILIBRARE JANTÃ
Echilibrarea este prima metodã de verificare dacã apar vibraþii la viteze mari ºi dacã pneurile sau jenþile trebuie înlocuite. Atunci când se face echilibrarea roþii se va þine cont de urmãtoarele : 1. Nu se folosesc mai mult de douã greutãþi adiacente pe marginile interioarã ºi exterioarã ale jenþii. 2. Greutãþile adiacente nu trebuie sã depãºeascã 100 de grame. 3. Echilibrarea roþilor dotate cu jenþi de aluminiu din fabricã, necesitã folosirea greutãþilor speciale tip clemã acoperite cu nylon.

ARBORI DE TRANSMISIE
CUPRINS
CAPITOLUL 3B ARBORE DE TRANSMISIE

CAPITOLUL 3B

ARBORE DE TRANSMISIE
CUPRINS
Specificaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specificaþii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cupluri de strângere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diagnosticare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diagnosticare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Localizare componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ansamblu arbore de transmisie . . . . . . . . . . . . . . 3B-1 3B-1 3B-1 3B-2 3B-2 3B-2 3B-2 3B-3 3B-3 Întreþinere ºi reparaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3B-4 Service pe vehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3B-4 Ansamblu arbore de transmisie . . . . . . . . . . . . . . 3B-4 Reparaþii subansamble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3B-8 Articulaþie interioarã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3B-8 Articulaþie exterioarã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3B-9 Descriere generalã ºi funcþionare sistem . . . . 3B-11 Arbore de transmisie faþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3B-11

SPECIFICAÞII
SPECIFICAÞII GENERALE
Aplicare Descriere Tip articulaþie Lungime Arbore de transmisie interioarã exterioarã dreapta stânga la articulaþia interioarã la articulaþia exterioarã Unitãþi mãsurã mm mm mm g g Standard articulaþie tripodã articulaþie Rzeppa 560 389 22 90 - 100 80 - 90 Limitã -

Diametru arbore Cantitate vaselinã

CUPLURI DE STRÂNGERE
Aplicare ªurub fixare rotulã inferioarã Piuliþã crenelatã fixare rotulã bieletã de direcþie ªurub prindere suport barã stabilizatoare Piuliþã crenelatã fixare barã stabilizatoare Piuliþã ºtemuitã strângere arbore de transmisie Piuliþã roatã ªurub prindere capac de sub cutia de viteze Buºon orificiu golire ulei Jojã indicatoare nivel ulei NSm 50 - 70 35 - 55 33 - 53 40 - 50 210 90 - 110 35 - 55 25 - 30 36 - 54 Lb-Ft 36 - 52 25 - 41 24-39 30 - 36 155 66-81 25 - 41 18 - 22 26 - 40 Lb-In -

3B - 2 ARBORE DE TRANSMISIE

SCULE SPECIALE
TABEL CU SCULE SPECIALE

KM-507-B Extractor rotule

J-35566 Cleºte pentru coliere

D104B101

D105B101

DIAGNOSTICARE
Defect Zgomot Cauza probabilã S Arbore de transmisie îndoit. Remedieri S Se înlocuieºte arborele de transmisie.

S Canelura sau articulaþia arborelui de transmisie S Se înlocuieºte arborele de transmisie. uzate. S Articulaþie uzatã datoritã pierderilor de vaselinã. S Se înlocuieºte arborele de transmisie. S Arbore de transmisie îndoit. S Se înlocuieºte arborele de transmisie.

Vibraþii ale volanului

S Canelura sau articulaþia arborelui de transmisie S Se înlocuieºte arborele de transmisie. uzate. Devierea vehiculului S Articulaþie uzatã datoritã pierderilor de vaselinã. S Se înlocuieºte arborele de transmisie. Burduf rupt S Coliere slãbite. S Burduf rupt. S Se înlocuieºte colierul. S Se înlocuieºte burduful.

ARBORE DE TRANSMISIE 3B - 3

LOCALIZARE COMPONENTE
ANSAMBLU ARBORE DE TRANSMISIE

D104B401

1 2 3 4 5

Articulaþie exterioarã (Rzeppa) (cu bile) Colier mare articulaþie exterioarã Burduf articulaþie exterioarã Colier mic articulaþie exterioarã Arbore de transmisie

6 7 8 9 10

Colier mic articulaþie interioarã Burduf articulaþie interioarã Colier mare articulaþie interioarã Articulaþie interioarã (tripodã) Carcasã tripodã

3B - 4 ARBORE DE TRANSMISIE

ÎNTREÞINERE ªI REPARAÞII SERVICE PE VEHICUL
ANSAMBLU ARBORE TRANSMISIE
Necesar de scule
KM-507-B Extractor rotule

Procedura de demontare
1. Demontarea piuliþei ºtemuite a arborelui de transmisie. D Se blocheazã butucul roatã prin apãsarea pe-dalei de frânã. D Se slãbeºte piuliþa ºtemuitã (1). D Se demonteazã piuliþa ºtemuitã (2). D Se demonteazã ºaiba (3). 2. Se demonteazã roþile. A se vedea Capitolul 2E, Pneuri ºi roþi. 3. Demontarea capacului de sub cutia de viteze. D Se demonteazã ºuruburile (1). D Se îndepãrteazã capacul (2).

D106B506

D103B505

4. Se scoate uleiul din cutia de viteze prin orificiul de scurgere. 5. Se demonteazã bara stabilizatoare. A se vedea Capitolul 2C, Suspensie faþã. 6. Se demonteazã rotula inferioarã ºi rotula de la bieleta de direcþie din portfuzetã. A se vedea Capitolul 6D, Caseta de direcþie ºi Capitolul 2C, Suspensie faþã. a. ªurub fixare rotulã inferioarã. b. Piuliþã crenelatã fixare rotulã bieletã de direcþie. Notã: Se vor folosi numai dispozitivele recomandate pentru extragerea rotulelor. Folosirea altor dispozitive poate duce la avarierea rotulelor ºi a portfuzetei.

D104B501

ARBORE DE TRANSMISIE 3B - 5
7. Se demonteazã arborele de transmisie (1) din butucul roatã. Important: Se sprijinã capãtul liber al arborelui de transmisie. Nu se permite arborelui de transmisie sã atârne liber dupã ce a fost extras din butucul roatã deoarece se pot avaria articulaþiile.

D104B502

8. Demontarea arborelui de transmisie din cutia de viteze. D Se introduce o ºurubelniþã cu cap plat între carcasa cutiei de viteze ºi carcasa articulaþiei arborelui de transmisie (1). D Se demonteazã arborele de transmisie (2). Important: Se protejeazã cu un capac deschizãtura din cutia de viteze de unde a fost extras arborele de transmisie.

D104B503

Procedura de inspectare
1. Se verificã dacã canelura arborelui de transmisie este uzatã sau avariatã (1). 2. Se verificã dacã burdufurile sunt rupte (2). 3. Se verificã dacã arborele de transmisie este îndoit (3).

D104B504

Procedura de montare
1. Se curãþã garnitura de etanºare a cutiei de viteze. 2. Se monteazã arborele de transmisie în cutia de viteze. 3. Se monteazã arborele de transmisie în butucul roþii. 4. Se asambleazã rotula inferioarã în portfuzetã.

D14B502A

3B - 6 ARBORE DE TRANSMISIE
5. Se monteazã rotula inferioarã. 50-70 NSm