Sunteți pe pagina 1din 385
1 Motor ş i periferice 10A ANSAMBLU MOTOR Ş I PARTE INFERIOAR Ă MOTOR 11A
1
1

Motor şi periferice

10A
10A

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

11A
11A

PA RTE SUPERIOARĂ Ş I FA ŢĂ MOTOR

12A
12A

AMESTEC DE CARBURANT

12B
12B

SUPRAALIMENTARE

13A
13A

ALIMENTARE CU CARBURANT

13B
13B

INJECŢIE DIESEL

13C
13C

PREÎNCĂLZIRE

14A
14A

ANTIPOLUARE

16A
16A

PORNIRE - ÎNCĂRCARE

17A
17A

APRINDERE

17B
17B

INJECŢIE BENZINĂ

X90

IANUARIE 2006

EDITION ROUMAINE

"Metodele de Reparaţie prescrise de către constructor, în prezentul document, sunt stabilite în funcţie de specificaţiile tehnice în vigoare la data redactării documentului.

Ele sunt susceptibile de a fi modificate în cazul schimbărilor aduse de constructor în fabricarea diferitelor organe şi accesorii ale vehiculelor mărcii sale."

Toate drepturile de autor sunt proprietatea Renault.

Reproducerea sau traducerea chiar şi parţială a prezentului document precum şi utilizarea sistemului de numerotare de referinţă a pieselor de schimb sunt interzise fără autorizaţia scris ă şi prealabilă din partea Renault.

© Renault s.a.s. 2006

19A
19A

RĂCIRE

19B
19B

EŞAPAMENT

19C
19C

REZERVOR

19D
19D

SUSPENSIE MOTOR

X90

IANUARIE 2006

EDITION ROUMAINE

"Metodele de Reparaţie prescrise de către constructor, în prezentul document, sunt stabilite în funcţie de specificaţiile tehnice în vigoare la data redactării documentului.

Ele sunt susceptibile de a fi modificate în cazul schimbărilor aduse de constructor în fabricarea diferitelor organe şi accesorii ale vehiculelor mărcii sale."

Toate drepturile de autor sunt proprietatea Renault.

Reproducerea sau traducerea chiar şi parţială a prezentului document precum şi utilizarea sistemului de numerotare de referinţă a pieselor de schimb sunt interzise fără autorizaţia scris ă şi prealabilă din partea Renault.

© Renault s.a.s. 2006

AMESTEC DE CARBURANT

Caracteristici

12A-1

Admisie aer

12A-8

Admisie aer: Descriere

12A-10

Rezonator de aer:

Demontare - Remontare

12A-12

Filtru de aer: Înlocuire

12A-13

Filtru de aer: Demontare - Remontare

12A-15

Cutie ltru de aer:

Demontare - Remontare

12A-17

Repartitor admisie:

Demontare - Remontare

12A-24

Cală portinjectoare:

Demontare - Remontare

12A-32

Colector eşapament:

Demontare - Remontare

12A-34

Cutie clapetă uture:

Demontare - Remontare

12A-46

AMESTEC DE CARBURANT

Cutie clapetă uture:

Cuprins

13B
13B

Curăţare

12A-51

Cutie clapetă uture:

Branşare

12A-52

SUPRAALIMENTARE

Supraalimentare: Piese şi ingrediente pentru reparaţie

12B-1

Turbocompresor: Demontare - Remontare

12B-2

Regulator de presiune:

Control

12B-8

Supapă de reglare presiune de supraalimentare:

Prestaţie

12B-9

Regulator de presiune:

Reglare

12B-10

ALIMENTARE CU CARBURANT

Circuit de alimentare cu benzină

13A-1

Circuit de alimentare cu benzină: Schemă funcţională

13A-2

Circuit de alimentare cu motorină: Schemă funcţională

13A-4

Filtru de motorină:

Demontare - Remontare

13A-5

Rampă de injecţie - Injectoare: Demontare - Remontare

13A-7

Regulator de presiune carburant: Control

13A-13

Pompă de benzină electrică:

Control

13A-14

Debit de carburant: Control

13A-16

Presiune carburant: Control

13A-18

INJECŢIE DIESEL

Injecţie diesel: Caracteristici 13B-1

Injecţie diesel: Precauţii pentru reparaţie

13B-5

Injecţie diesel: Prestaţie

13B-10

Injecţie diesel: Listă şi localizare elemente

13B-11

Calculator de injecţie diesel:

Con gurare

13B-14

Calculator de injecţie diesel:

Demontare - Remontare

13B-15

Pompă de înaltă presiune:

Demontare - Remontare

13B-18

Actuator de debit:

Demontare - Remontare

13B-25

Venturi: Demontare - Remontare

13B-28

Conductă de înaltă presiune între pompă şi rampă:

Demontare - Remontare

13B-30

Conductă de înaltă presiune între rampă şi injector:

Demontare - Remontare

13B-33

Rampă de injecţie:

Demontare - Remontare

13B-37

Sondă de temperatură motorină: Demontare - Remontare

13B-40

Injector motorină: Demontare - Remontare

13B-42

Injector motorină:

Con guraţii

13B-46

Potenţiometru pedală de acceleraţie: Demontare - Remontare

13B-47

Accelerometru: Demontare - Remontare

13B-48

Cuprins

PREÎNCĂLZIRE

Pre-postîncălzire: Prestaţie

Cutie de pre-postîncălzire:

Demontare - Remontare

Bujii de preîncălzire:

Demontare - Remontare

13C-1

13C-2

13C-3

ANTIPOLUARE

Circuit de reaspirare vapori de ulei: Prestaţie

Generate by ImportDBAst 14A-2

Generate by ImportDBAst 14A-3

Admisie aer: Schemă funcţională

14A-4

Recirculare gaze de eşapament: Listă şi localizare elemente 14A-5

14A-1

Recirculare gaze de eşapament: Schemă funcţională

14A-7

Reaspirare vapori de benzină: Funcţionare

14A-8

Circuit de reciclare vapori de benzină: Schemă funcţională

14A-9

Circuit de reciclare vapori de benzină: Control

14A-10

Circuit de reciclare vapori de benzină: Prestaţie

14A-12

Absorbant de vapori de benzină: Demontare - Remontare

14A-13

Absorbant de vapori de benzină: Control

14A-14

Electrovană de recirculare gaze de eşapament:

Demontare - Remontare

14A-16

Ansamblu de recirculare gaze de eşapament:

Demontare - Remontare

14A-17

16A

PORNIRE - ÎNCĂRCARE

Pornire încărcare: Piese şi ingrediente pentru reparaţie

16A-1

Pornire încărcare: Precauţii pentru reparaţie

16A-2

Circuit de încărcare:

Identi care

16A-3

Circuit de încărcare:

Caracteristici

16A-7

Circuit de încărcare: Control

16A-9

Circuit de încărcare:

Prestaţie

16A-10

Alternator: Generalităţi

16A-11

Alternator: Demontare - Remontare

16A-12

Demaror: Identi care

16A-27

Sistem de pornire:

Identi care

16A-28

Sistem de pornire:

Caracteristici

16A-29

Demaror: Demontare - Remontare

16A-30

Fulie alternator: Demontare - Remontare

16A-40

17A

APRINDERE

 

Aprindere: Caracteristici

17A-1

Bobine: Demontare - Remontare

17A-2

Bujii

17A-8

Bujii: Demontare - Remontare

17A-9

17B
17B

INJECŢIE BENZINĂ

Cuprins

19A
19A

RĂCIRE

Injecţie benzină:

Răcire motor: Piese şi

Caracteristici

17B-1

ingrediente pentru reparaţie

19A-1

Injecţie benzină: Listă şi localizare elemente

17B-2

Răcire motor: Precauţii pentru reparaţie

19A-2

Implantare elemente 17B-5

Circuit de răcire motor:

Caracteristici

19A-3

Sonde de oxigen: Demontare - Remontare

17B-11

Control

19A-4

Senzor de turaţie şi de

Schemă

19A-5

poziţie

17B-17

 

Circuit de răcire motor:

Senzor turaţie şi poziţie:

Schemă funcţională

19A-7

Demontare - Remontare

17B-19

Calculator de injecţie

Circuit de răcire: Golire - Umplere

19A-10

benzină: Demontare - Remontare

17B-20

Circuit de răcire motor:

 

Curăţare

19A-14

Calculator: Branşare

17B-22

Circuit de răcire: Purjare 19A-15

Particularităţi

17B-24

Radiator de răcire:

Martor luminos injecţie

17B-26

Demontare - Remontare

19A-18

Funcţie antidemaraj

17B-27

Pompă de apă: Demontare - Remontare

19A-36

Strategie injecţie - aer condiţionat

17B-28

Termostat: Demontare - Remontare

19A-46

Potenţiometru cutie clapetă uture: Demontare -

Cutie de ieşire apă:

Remontare

17B-29

Demontare - Remontare

19A-48

Corectare turaţie de ralanti

17B-33

Grup motoventilator de răcire motor: Demontare -

Reglare îmbogăţire

17B-34

Remontare

19A-54

Corectare adaptivă îmbogăţire

17B-36

Conductă schimbător de temperatură apă-ulei:

Gestionare centralizată

Demontare - Remontare

19A-66

temperatură apă

17B-37

Conductă de intrare pompă

Particularităţi sistem (în rulaj)

Condiţii de realizare

17B-38

de apă: Demontare - Remontare

19A-68

diagnosticări (în rulaj)

17B-39

Vas de expansiune:

 

Demontare - Remontare

19A-74

Diagnosticare de detectare rateuri de combustie

17B-40

Diagnosticare catalizator 17B-41

Diagnosticare sondă de oxigen

17B-42

EŞAPAMENT

Cuprins

Eşapament: Piese şi ingrediente pentru reparaţie

19B-1

Eşapament: Precauţii pentru reparaţie

19B-8

Catalizator: Demontare - Remontare

19B-10

Cameră detentă: Demontare - Remontare

19B-23

Amortizor zgomot:

Demontare - Remontare

19B-24

REZERVOR

Golire rezervor de carburant

19C-1

Rezervor de carburant:

Descriere

19C-3

Rezervor de carburant:

Demontare - Remontare

19C-6

Rezervor de carburant:

Golire

19C-12

Jojă: Demontare - Remontare

19C-13

Pompă - jojă - ltru:

Demontare - Remontare

19C-15

Detector nivel de carburant:

Caracteristică

19C-18

SUSPENSIE MOTOR

Suspensie pendulară: Cuplu de strângere

19D-1

Suspensie pendulară

19D-3

Suspensie pendulară stânga:

Demontare - Remontare

19D-5

Suspensie pendulară dreapta: Demontare - Remontare

19D-11

Suspensie pendulară spate:

Demontare - Remontare

19D-15

AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici

12A

K7J, şi 710

   

Motor

 

Control efectuat la ralanti (1)

 

Carbu-

Tip

   

Emisie de poluanţi (3)

 

rant (2)

vehicul

               

(cifră

Tip

Indice

Normă

Ralanti

CO

CO2

HC

Lambda

 

Antipo-

(rot/

min)

 

(%) (4)

(%)

(ppm)

(λ)

octanică

luare

minimă)

LS0A

   

Euro 3

           

OBD

LS0C

Euro 3

fără

OBD

0,97

Super

K7J

710

752

±

0,5

14,5

100

< λ <

fără

LS0G

Euro 2

40

maxim

maxim

plumb

     

1,03

(CO 95)

 

fără

OBD

LS0E

Euro 4

OBD

(1) pentru o temperatură a apei mai mare de 80 ˚ C şi după o turaţie stabilizată la 2500 rot/min timp de 30 s aproximativ

(2) compatibil CO 91 fără plumb

(3) pentru valorile legale consultaţi specificaţiile în funcţie de ţară

(4) la 2000 tr/min CO trebuie să fie de 0,3 % maxim

Temperaturi în ˚C ±±±± 1

- 40

- 10

25

50

80

110

120

Sondă de temperatură aer cu coe - cient de temperatură negativ (rezis- tenţă în )

49930

9540 ±

2050

±

810

±

309

±

135

± 8

105 ± 7

±

6790

1044

123

47

17

 

Sondă de temperatură apă cu coe - cient de temperatură negativ (rezis- tenţă în )

75780

12460

2250

±

810

±

280 ± 9

114

± 3

87 ± 2

±

6970

± 1121

112

38

 

Denumire

Marcă - Tip

Indicaţii particulare

Calculator de injecţie

SIEMENS EMS 31.32

Calculator 90 pini

Bobine de aprindere

JCAE

Bobine monobloc cu ieşire dublă

Conector cu 4 pini

- A: comandă bobine cilindri 1 şi 4

- B: comandă bobine cilindri 2 şi 3

- C: alimentare + 12 V

- D: necablat

AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici

12A

K7J, şi 710

Denumire

Marcă - Tip

Indicaţii particulare

Injectoare

BOSCH EV14

Rezistenţă: 12 la 20 ˚ C

Conector cu 2 pini

- 1: alimentare

- 2: punere la masă

Senzor presiune colector

SIEMENS 5WK9681

Senzor de tip piezorezistiv

Conector cu 3 pini:

- A: masă

- B: semnal

- C: alimentare + 5 V

Ordine injecţie

 

1, 3, 4, 2 (numărul 1 parte volant motor)

Diagnosticare

Tester de diagnosticare

CLIP exclusiv

Potenţiometru clapetă uture

CTS

Conector cu 3 pini:

- A: masă

- B: alimentare + 5 V

- C: semnal

Rezistenţă pistă: 1200 ±±±± 240

Senzor detonaţie

JCAE

Senzor de tip piezoelectric

Cuplu de strângere: 20 N.m

Senzor de poziţie şi turaţie motor

SIEMENS

Conector integrat

Rezistenţă: 200 la 270

Sondă de oxigen amonte

NTK 6 L

Încălzirea sondei este întreruptă atunci când tempe- ratura gazelor de eşapament este mai mare de 650

˚

C .

Rezistenţă de încălzire: 3,3 la 20˚ C

Conector cu 4 pini

- A: alimentare rezistenţă de încălzire

- B: masă rezistenţă de încălzire

- C: + semnal

- D: - semnal

Motor cald:

- Amestec bogat > 850 mV

- Amestec sărac < 100 mV

AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici

12A

K7J, şi 710

 

Denumire

 

Marcă - Tip

Indicaţii particulare

Sondă de oxigen aval

NTK 6 L

Încălzirea sondei este întreruptă atunci când tempe- ratura gazelor de eşapament este mai mare de 650

(exclusiv pentru motoarele în normă Euro 3 şi Euro 4)

˚

C .

Rezistenţă de încălzire: 6 la 20 ˚ C

 

Conector cu 4 pini

- A: alimentare rezistenţă de încălzire

- B: masă rezistenţă de încălzire

- C: + semnal

- D: - semnal

Motor cald:

- Amestec bogat > 850 mV

- Amestec sărac < 100 mV

Electrovană absorbant vapori de benzină

JCAE

Integrată în absorbantul de vapori de benzină

Rezistenţă: 26 ±±±± 4 la 20 ˚ C

 

Conector cu 2 pini

- 1: alimentare

- 2: punere la masă

Sondă de temperatură apă

SYLEA

Termistor cu coe cient de temperatură negativ (con- sultaţi tabelul precedent)

Sondă de temperatură aer

DAV IATS 04

Termistor cu coe cient de temperatură negativ (con- sultaţi tabelul precedent)

 

CHAMPION

 
   

RC87YCL

Ecartament: 0,95 ±±±± 0,05 mm

Bujii aprindere

SAGEM

Strângere: 25 la 30 N.m

 

RFN58LZ

Senzor

de

presiune

uid

TEXAS INSTRUMENT

Conector cu 3 pini:

refrigerent

 

- A: masă

 

- B: alimentare + 5 V

- C: semnal

Senzor viteză vehicul

 

HALMO

Conector cu 3 pini:

 

- A: alimentare

- B1: semnal

- B2: masă

Presostat de direcţie asis- tată

TEXAS INSTRUMENT

Contact: deschis în repaus

AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici

12A

K7M, şi 710

Material indispensabil

tester de diagnosticare

   

Motor

 

Control efectuat la ralanti (1)

 

Carbu-

Tip

   

Emisie de poluanţi (3)

 

rant (2)

vehicul

               

(cifră

Tip

Indice

Normă

Ralanti

CO

CO2

HC

Lambda

 

Antipo-

(rot/

(%) (4)

(%)

(ppm)

(λ)

octanică

luare

min)

minimă)

LS0B

   

Euro 3

           

OBD

LS0D

Euro 3

fără

OBD

0,97

Super

K7M

710

752

+/-

0,5

14,5

100

< λ <

fără

LS0H

Euro 2

40

maxim

maxim

plumb

     

1,03

(CO 95)

 

fără

OBD

LS0F

Euro 4

OBD

(1) pentru o temperatură a apei mai mare de 80 ˚ C şi după o turaţie stabilizată la 2500 rot/min timp de 30 s aproximativ

(2) compatibil CO 91 fără plumb

(3) pentru valorile legale consultaţi specificaţiile în funcţie de ţară

(4) la 2000 tr/min CO trebuie să fie de 0,3 % maxim

Temperaturi în ˚C ±±±± 1

- 40

- 10

25

50

80

110

120

Sondă de temperatură aer cu coe - cient de temperatură negativ (rezis- tenţă în )

49930

9540 ±

2050

±

810

±

309

±

135

± 8

105 ± 7

±

6790

1044

123

47

17

 

Sondă de temperatură apă cu coe - cient de temperatură negativ (rezis- tenţă în )

75780

12460

2250

±

810

±

280 ± 9

114

± 3

87 ± 2

±

6970

± 1121

112

38

 

AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici

12A

K7M, şi 710

Denumire

Marcă - Tip

Indicaţii particulare

Calculator de injecţie

SIEMENS EMS 31.32

Calculator 90 pini

Bobine de aprindere

JCAE

Bobine monobloc cu ieşire dublă

Conector cu 4 pini

- A: comenzi bobine cilindri 1 şi 4

- B: comenzi bobine cilindri 2 şi 3

- C: alimentare + 12 V

- D: necablat

Injectoare

BOSCH EV14

Rezistenţă: 12 la 20 ˚ C

Conector cu 2 pini

- 1: alimentare

- 2: punere la masă

Senzor de presiune colector

SIEMENS 5WK9681

Senzor de tip piezorezistiv

Conector cu 3 pini:

- A: masă

- B: semnal

- C: alimentare + 5 V

Ordine injecţie

 

1, 3, 4, 2 (numărul 1 parte volant motor)

Diagnosticare

tester de diagnosticare

CLIP exclusiv

Potenţiometru clapetă uture

CTS

Conector cu 3 pini:

- A: masă

- B: alimentare + 5 V

- C: semnal

Rezistenţă pistă: 1200 ±±±± 240

Senzor detonaţie

JCAE

Senzor de tip piezoelectric

Cuplu de strângere: 20 N.m

Senzor de poziţie şi turaţie motor

SIEMENS

Conector integrat

Rezistenţă: 200 la 270

AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici

12A

K7M, şi 710

Denumire

Marcă - Tip

Indicaţii particulare

Sondă de oxigen amonte

NTK 6 L

Încălzirea sondei este întreruptă atunci când tempe- ratura gazelor de eşapament este mai mare de 650

˚

C .

Rezistenţă de încălzire: 3,3 la 20˚ C

Conector cu 4 pini

- A: alimentare rezistenţă de încălzire

- B: masă rezistenţă de încălzire

- C: + semnal

- D: - semnal

Motor cald:

- Amestec bogat > 850 mV

- Amestec sărac < 100 mV

Sondă de oxigen aval

NTK 6 L

Încălzirea sondei este întreruptă atunci când tempe- ratura gazelor de eşapament este mai mare de 650

(exclusiv pentru motoarele în normă Euro 3 şi 4)

˚

C .

Rezistenţă de încălzire: 6 la 20 ˚ C

 

Conector cu 4 pini

- A: alimentare rezistenţă de încălzire

- B: masă rezistenţă de încălzire

- C: + semnal

- D: - semnal

Motor cald:

- Amestec bogat > 850 mV

- Amestec sărac < 100 mV

Electrovană absorbant vapori de benzină

JCAE

Integrată în absorbantul de vapori de benzină

Rezistenţă: 26 ±±±± 4 la 20 ˚ C

 

Conector cu 2 pini

- 1: alimentare

- 2: punere la masă

Sondă de temperatură apă

SYLEA

Termistor cu coe cient de temperatură negativ (con- sultaţi tabelul precedent)

Sondă de temperatură aer

DAV IATS 04

Termistor cu coe cient de temperatură negativ (con- sultaţi tabelul precedent)

 

CHAMPION

 

RC87YCL

Ecartament: 0,95 ±±±± 0,05 mm

Bujii aprindere

SAGEM

Strângere: 25 la 30 N.m

RFN58LZ

AMESTEC DE CARBURANT Caracteristici

12A

K7M, şi 710

 

Denumire

 

Marcă - Tip

Indicaţii particulare

Senzor

de

presiune

uid

TEXAS INSTRUMENT

Conector cu 3 pini:

refrigerent

 

- A: masă

 

- B: alimentare + 5 V

- C: semnal

Senzor viteză vehicul

 

HALMO

Conector cu 3 pini:

 

- A: alimentare

- B1: semnal

- B2: masă

Presostat de direcţie asis- tată

TEXAS INSTRUMENT

Contact: deschis în repaus

AMESTEC DE CARBURANT Admisie aer

12A

K7J, şi 710

1 2 3
1
2
3

(1)

Cutie ltru de aer

(2)

Cutie clapetă uture

(3)

Repartitor admisie

1202

AMESTEC DE CARBURANT Admisie aer

12A

K7M, şi 710

1 2 3
1
2
3

(1)

Cutie ltru de aer

(2)

Cutie clapetă uture

(3)

Repartitor admisie

1202

AMESTEC DE CARBURANT Admisie aer: Descriere

12A

L90, şi K9K, şi 792

Schemă circuit de admisie de aer

ş i K9K, ş i 792 Schem ă circuit de admisie de aer 20805 ( 1

20805

(1)

Motor

(2)

Cutie ltru de aer

(3)

Repartitor aer

(4)

Colector eşapament

(5)

Cutie de recirculare gaze de eşapament cu electrovană

(6)

Turbocompresor

(7)

Calculator de injecţie

(8)

Schimbător de căldură aer-aer

(A)

Intrare aer

(B)

Ieşire gaze de eşapament

AMESTEC DE CARBURANT Admisie aer: Descriere

12A

L90, şi K4M

Schemă circuit de admisie de aer

12A L90, ş i K4M Schem ă circuit de admisie de aer ( 1 ) Man

(1)

Manşon de aspirare aer

(2)

Rezonator de aer

(3)

Cutie ltru de aer

(4)

Cutie de aer

(5)

Cutie clapetă uture

(6)

Repartitor admisie

(7)

Cală portinjectoare

(8)

Intrare aer

102071

AMESTEC DE CARBURANT Rezonator de aer: Demontare - Remontare

12A

L90, şi K4M

DEMONTARE

ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE

ş i K4M DEMONTARE ETAP Ă DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE a Demonta ţ i: 116562

a Demontaţi:

116562

- fixarea elastică(1)a cutiei rezonatorului de aer,

- cutia rezonatorului de aer(2).

REMONTARE

ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE

a Remontaţi:

- cutia rezonatorului de aer,

- fixarea elastică a cutiei rezonatorului de aer.

AMESTEC DE CARBURANT Filtru de aer: Înlocuire

12A

K7J, şi 710

DEMONTARE

Filtru de aer: Înlocuire 12A K7J, ş i 710 DEMONTARE 107574 a Demonta ţ i ş

107574

a Demontaţi şuruburile de fixare a capacului cutiei fil- trului de aer.

a Degrafaţi clipsurile de fixare a capacului.

a Demontaţi:

- capacul cutiei filtrului de aer,

- filtrul de aer.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

AMESTEC DE CARBURANT Filtru de aer: Înlocuire

12A

K7M, şi 710

DEMONTARE

Filtru de aer: Înlocuire 12A K7M, ş i 710 DEMONTARE 107574 a Demonta ţ i ş

107574

a Demontaţi şuruburile de fixare a capacului cutiei fil- trului de aer.

a Degrafaţi clipsurile de fixare a capacului.

a Demontaţi:

- capacul cutiei filtrului de aer,

- filtrul de aer.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

AMESTEC DE CARBURANT Filtru de aer: Demontare - Remontare

12A

L90, şi K9K, şi 790

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU DEMONTARE

a

Demontaţi capacul motorului.

a

Debranşaţi manşonul de aspirare aer, al cutiei filtru- lui de aer.

a

Distanţaţi fasciculul de cabluri electrice al cutiei fil- trului de aer.

II

- ETAPĂ DE DEMONTARE PIESĂ STUDIATĂ

aer. II - ETAP Ă DE DEMONTARE PIES Ă STUDIAT Ă 24726 a Demonta ţ i

24726

a Demontaţi cele patru şuruburi de fixare(1)pe cutia fil- trului de aer.

a Deschideţi capacul(2)al cutiei filtrului de aer.

a Demontaţi filtrul de aer.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU REMONTARE

a

Înlocuiţi filtrul de aer.

II

- ETAPĂ DE REMONTARE PIESĂ STUDIATĂ

a

Remontaţi:

- filtrul de aer,

- capacul cutiei filtrului de aer,

- cele patru şuruburi de fixare pe cutia filtrului de aer.

III - ETAPĂ FINALĂ

a Poziţionaţi fasciculul de cabluri electrice pe cutia fil- trului de aer.

a Branşaţi manşonul de aspirare aer pe cutia filtrului de aer.

a Controlaţi starea de uzură a ploturilor şi schimbaţi-le dacă sunt deteriorate.

a Remontaţi capacul motorului.

AMESTEC DE CARBURANT Filtru de aer: Demontare - Remontare

12A

L90, şi K4M

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE

a Demontaţi rezonatorul de aer (consultaţi 12A, Amestec de carburant, Rezonator de aer: De- montare - Remontare ).

a Debranşaţi conducta de depresiune(1)a amplificato- rului de frânare de la repartitorul de admisie.

II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE

de admisie. II - ETAP Ă DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE a 116552 ATEN Ţ IE

a

116552

ATENŢIE Nu deterioraţi ieşirea de depresiune de pe repar- titorul de admisie. Distrugerea sa antrenează înlocuirea repartitorului de admisie.

a Demontaţi:

- cele două şuruburi de fixare(2)a capacului filtrului de aer,

- capacul filtrului de aer(3),

- filtrul de aer.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE

a Înlocuiţi filtrul de aer.

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE

a Remontaţi:

- filtrul de aer,

- capacul filtrului de aer,

- cele două şuruburi de fixare a capacului filtrului de aer.

III - ETAPĂ FINALĂ

a Rebranşaţi conducta de depresiune a amplificatoru- lui de frânare pe repartitorul de admisie.

a Remontaţi rezonatorul de aer (consultaţi 12A, Amestec de carburant, Rezonator de aer: De- montare - Remontare ).

AMESTEC DE CARBURANT Cutie filtru de aer: Demontare - Remontare

12A

K7J, şi 710

DEMONTARE

1 1
1
1

108423

a Demontaţi şuruburile de fixare(1)a cutiei filtrului de aer.

2
2

a Debranşaţi:

107361

- conducta de reaspirare a vaporilor de ulei(2),

- manşonul de admisie aer.

a Demontaţi cutia filtrului de aer.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a cutiei filtrului de aer (10 N.m).

AMESTEC DE CARBURANT Cutie filtru de aer: Demontare - Remontare

12A

K7M, şi 710

DEMONTARE

1 1
1
1

108423

a Demontaţi şuruburile de fixare(1)a cutiei filtrului de aer.

2
2

a Debranşaţi:

107361

- conducta de reaspirare a vaporilor de ulei(2),

- manşonul de admisie aer.

a Demontaţi cutia filtrului de aer.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a cutiei filtrului de aer (10 N.m).

AMESTEC DE CARBURANT Cutie filtru de aer: Demontare - Remontare

12A

L90, şi K9K, şi 790

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU DEMONTARE

a Demontaţi capacul motorului.

a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă (consultaţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare - Re- montare ).

ţ i 80A, Baterie, Baterie: Demontare - Re- montare ). a Debran ş a ţ i:

a Debranşaţi:

24726

- manşonul de aspirare aer(1)de pe cutia filtrului de aer,

- conectorul senzorului de presiune de supraalimen- tare(2)al cutiei filtrului de aer,

- conectorul sondei de temperatură aer(3),

- conducta de aspirare aer(4)de pe cutia filtrului de aer.

a Distanţaţi fasciculul de cabluri electrice al cutiei fil- trului de aer.

II - ETAPĂ DE DEMONTARE PIESĂ STUDIATĂ

a Ridicaţi partea faţă a cutiei filtrului de aer.

a Glisaţi cutia filtrului de aer spre stânga.

a Demontaţi cutia filtrului de aer.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU REMONTARE

a Verificaţi prezenţa ploturilor de fixare a cutiei filtrului de aer pe suportul EGR şi pe braţe.

II - ETAPĂ DE REMONTARE PIESĂ STUDIATĂ

a Remontaţi cutia filtrului de aer lateral pe partea su- portului vanei EGR.

a Glisaţi cutia filtrului de aer spre dreapta.

a Remontaţi cutia filtrului de aer coborând vertical pe partea injecţiei.

III - ETAPĂ FINALĂ

a Branşaţi:

- conducta de aspirare pe cutia filtrului de aer,

- conectorul sondei de temperatură aer,

- conectorul senzorului de presiune de supraalimen- tare,

- manşonul de aspirare aer pe cutia filtrului de aer.

a Remontaţi capacul motorului.

a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:

Demontare - Remontare ).

AMESTEC DE CARBURANT Cutie filtru de aer: Demontare - Remontare

12A

L90, şi K9K

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE

a Demontaţi capacul motorului.

a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă (consultaţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare - Re- montare ).

ţ i 80A, Baterie, Baterie: Demontare - Re- montare ). a Debran ş a ţ i:

a Debranşaţi:

24726

- manşonul de aspirare aer(1)de pe cutia filtrului de aer,

- conectorul senzorului de presiune de supraalimen- tare(2)al cutiei filtrului de aer,

K9K, şi 790

a Debranşaţi

aer(3).

conectorul

sondei

de

temperatură

ş a ţ i aer (3) . conectorul sondei de temperatur ă K9K, ş i 792

K9K, şi 792

a Debranşaţi conectorul debitmetrului de aer(4).

a Debran ş a ţ i conectorul debitmetrului de aer (4) . a Debran ş a

a Debranşaţi conducta de aspirare aer(5)de pe cutia filtrului de aer.

a Distanţaţi fasciculul de cabluri electrice al cutiei fil- trului de aer.

II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE

a Ridicaţi partea faţă a cutiei filtrului de aer.

a Glisaţi cutia filtrului de aer spre stânga.

a Debranşaţi conducta de aer a senzorului de presiu- ne de supraalimentare.

a Demontaţi cutia filtrului de aer.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE

a

Verificaţi prezenţa ploturilor de fixare a cutiei filtrului de aer pe suportul EGR şi pe picioruşe.

II

- ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE

a

Remontaţi cutia filtrului de aer lateral pe partea su- portului vanei EGR.

a

Glisaţi cutia filtrului de aer spre dreapta.

a

Remontaţi cutia filtrului de aer coborând vertical pe partea injecţiei.

III - ETAPĂ FINALĂ

a Rebranşaţi conducta de aspirare aer pe cutia filtrului de aer.

K9K, şi 790

a Rebranşaţi conectorul sondei de temperatură aer.

a Rebran ş a ţ i conectorul sondei de temperatur ă aer. K9K, ş i 792

K9K, şi 792

a Rebranşaţi conectorul debitmetrului de aer.

a Rebranşaţi:

a ţ i conectorul debitmetrului de aer. a Rebran ş a ţ i: - conectorul senzorului

- conectorul senzorului de presiune de supraalimen- tare,

- manşonul de aspirare aer pe cutia filtrului de aer.

a Remontaţi capacul motorului.

a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:

Demontare - Remontare ).

AMESTEC DE CARBURANT Cutie filtru de aer: Demontare - Remontare

12A

L90, şi K4M

Cupluri de strângerem

şuruburile de xare a cutiei ltrului de aer

9 N.m

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE

a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate- rie: Demontare - Remontare ).

a Demontaţi rezonatorul de aer (consultaţi 12A, Amestec de carburant, Rezonator de aer: De- montare - Remontare ).

de carburant, Rezonator de aer: De- montare - Remontare ). a Debran ş a ţ i:

a Debranşaţi:

116651

- conectorul(1)al motorului pas cu pas de reglare ra- lanti,

- conectorul(2)al potenţiometrului de poziţie clapetă fluture,

- conducta(3)de recirculare a vaporilor de benzină.

II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE

de benzin ă . II - ETAP Ă DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE 116552 a Debran

116552

a

Debranşaţi conducta de depresiune(4)a amplificato- rului de frânare de pe repartitorul de admisie

a

Demontaţi:

- cele două şuruburi de fixare(5)a capacului filtrului de aer,

- elementul filtrant.

a

ATENŢIE Nu deterioraţi ieşirea de depresiune de pe repar- titorul de admisie. Deteriorarea sa antrenează înlocuirea repartitorului de admisie.

AMESTEC DE CARBURANT Cutie filtru de aer: Demontare - Remontare

12A

L90, şi K4M

filtru de aer: Demontare - Remontare 12A L90, ş i K4M a Declipsa ţ i: -

a Declipsaţi:

- conductele de apă în(6),

- reniflardul(7).

116571

- conductele de ap ă în( 6 ), - reniflardul( 7 ). 116571 116564 a Demonta

116564

a Demontaţi picioruşul de fixare a conductelor de

apă(8).

a Degrafaţi cablajul electric(9)al sondei de oxigen.

a Degrafa ţ i cablajul electric( 9 )al sondei de oxigen. 101488 a Demonta ţ i

101488

a Demontaţi cele două şuruburi de fixare(10)a cutiei filtrului de aer.

dou ă ş uruburi de fixare( 10 )a cutiei filtrului de aer. 15757 a Demonta ţ

15757

a Demontaţi cutia filtrului de aer.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE

a Înlocuiţi:

- garnitura cutiei clapetă fluture la fiecare demontare utilizând unsoare pentru a facilita montarea sa,

AMESTEC DE CARBURANT Cutie filtru de aer: Demontare - Remontare

12A

L90, şi K4M

- niturile din plastic şi agrafele după fiecare demon- tare.

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE

a Remontaţi:

- cutia filtrului de aer,

- cele două şuruburi de fixare a cutiei filtrului de aer.

a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a cutiei fil- trului de aer (9 N.m) .

a Agrafaţi cablajul electric al sondei de oxigen.

a Remontaţi pi