Sunteți pe pagina 1din 7

Page 1 of 7

Page 1 of 7 Indicaţii de siguran ţă Instructiuni de reparatie RENAULT SYMBOL (LB0/1/2_) 1.5 dCi

Indicaţii de siguran ţă

Instructiuni de reparatie

RENAULT SYMBOL (LB0/1/2_) 1.5 dCi Demontarea/montarea curelei dinţate

Rotiţi motorul numai pe roata arborelui cotit în direcţia de rotire. Roata arborelui cotit şi a pinionului de distribuţie nu trebuie rotite în cazul curelei dinţate îndepărtate. Cureaua dinţată nu trebuie să intre în contact cu uleiul sau cu un agent de răcire! Efectuaţi lucrări de ajustare la cureaua dinţată numai cu motorul rece. Notaţi codul radio. Deconectaţi polul negativ al bateriei. Se recomandă ca după demontare cureaua(curelele) agregatelor să nu fie refolosite ci întotdeauna înlocuite!

Unelte speciale necesare

Punţi motor OE(MOT. 1453)

Unelte speciale necesare Punţi motor OE(MOT. 1453) Ştift (ştifturi) de blocare - arbore (arbori) cu came

Ştift (ştifturi) de blocare - arbore (arbori) cu came OE(Mot. 1430)

de blocare - arbore (arbori) cu came OE(Mot. 1430) Ştift de blocare - arbore cotit OE(Mot.

Ştift de blocare - arbore cotit OE(Mot. 1489)

OE(Mot. 1430) Ştift de blocare - arbore cotit OE(Mot. 1489) Aparat de măsurare a tensiunii OE

Aparat de măsurare a tensiunii OE (Mot.1505)

file://G:\TECDOC_CD\1_2010\pb\resource\audacon\manual.html

13.04.2011

Page 2 of 7

Timpi/cupluri de rotire/valori de reglare necesare

Timp standard Înlocuirea curelei dinţate 2.40 h Cupluri de strângere Şuruburile şi piuliţele cu autoasigurare
Timp standard
Înlocuirea curelei dinţate
2.40 h
Cupluri de strângere
Şuruburile şi piuliţele cu autoasigurare trebuie în principiu schimbate.
Desfaceţi şurubul
(şuruburile)
suportului
(suporturilor). (2)
(vezi figura 2)
21 Nm
Suport motor (2)
(vezi figura 1)
Piuliţă (piuliţe) 37
Nm ; Şurub(uri) 62
Nm
Lagăr motor (3)
(vezi figura 1)
62 Nm
Şurub de obturare
(vezi figura 3)
(1)
Utilizaţi mijlocul de
etanşeizare.
20
Nm
Piuliţa (piuliţele) rolă
de întindere (3)
(vezi figura 5)
25 - 29 Nm
Şurub(uri) - pulie
curea arbore cotit (1)
(vezi figura 4)
Faza 1.
20 Nm
Faza 2.
130°±15°
Bulon (buloane) de
roată
90
Nm

file://G:\TECDOC_CD\1_2010\pb\resource\audacon\manual.html

13.04.2011

Page 3 of 7

Demontare:

Deconectaţi bateria. Demontaţi roata din faţă, dreapta. Îndepărtaţi masca (măştile) contraaripii.

Scoaterea curelelor de transmisie.

Aşezaţi puntea motorului. OE(MOT. 1453)

Separaţi racordul cu fişe. (1) Desfaceţi şurubul (şuruburile) suportului motorului. (4) Deşurubaţi piuliţa (piuliţele) suportului motorului. (5) Demontaţi suportul motorului. (2) Desfaceţi şurubul (şuruburile) lagărului motorului. (6) Demontaţi lagărul motorului. (3) Demontaţi capacul carcasei de distribuţie sus.

(7)

(vezi figura 1)

Desfaceţi conducta (conductele) de combustibil de pe carcasa inferioară a mecanismului de comandă. Demontaţi capacul carcasei de distribuţie jos.

Deşurubaţi şurubul (şuruburile) suportului (suporturilor). (2) Demontaţi suportul (suporturile). (1) (vezi figura 2)

Figură 1

suportul (suporturile). (1) (vezi figura 2) Figură 1 1 Racord(uri) electric(e) 2 Suport motor 3

1

Racord(uri) electric(e)

2 Suport motor

3

Lagăr motor

4 Şurub(uri) - suport motor

5

Piuliţă (piuliţe) - suport

6 Şurub(uri) - lagăr motor

motor

7 Capac carcasă de

distribuţie sus

Figură 2

motor motor 7 Capac carcasă de distribuţie sus Figură 2 1 Suport(uri) 2 Desfaceţi şurubul (şuruburile)

1 Suport(uri)

2 Desfaceţi şurubul (şuruburile) suportului (suporturilor).

file://G:\TECDOC_CD\1_2010\pb\resource\audacon\manual.html

13.04.2011

Page 4 of 7

Deşurubaţi şurubul de obturare. (1)

Plasaţi orificiul pinionului de distribuţie vis-a- vis de orificiul chiulasei.

Indicaţie (indica ţii) :

Rotiţi motorul numai pe roata arborelui cotit în direcţia de rotire.

Înşurubaţi ştiftul de blocare a arborelui cotit

(2)

Rotiţi motorul o rotaţie în sensul de rotaţie a motorului până când arborele cotit stă sprijinit de dornul de oprire. (vezi figura 3)

Introduceţi ştiftul (ştifturile) de blocare a arborelui (arborilor) cu came. (3) Introduceţi ştiftul (ştifturile) de blocare a arborelui (arborilor) cu came. (3) (vezi figura 4)

Deşurubaţi ştiftul de blocare a arborelui cotit.

(2)

(vezi figura 3)

Blocaţi volantul cu şurubelniţa. Deşurubaţi şurubul (şuruburile) puliei curelei arborelui cotit. Demontaţi pulia curelei arborelui cotit.

Desfaceţi şurubul (şuruburile) rolei de întindere. (5) Demontaţi cureaua dinţată. (1) (vezi figura 4)

Roata arborelui cotit şi a pinionului de distribuţie nu trebuie rotite în cazul curelei dinţate îndepărtate.

Figură 3

rotite în cazul curelei dinţate îndepărtate. Figură 3 1 Şurub de obturare 2 Ştift de blocare

1 Şurub de obturare

2 Ştift de blocare - arbore cotit

Figură 4

de obturare 2 Ştift de blocare - arbore cotit Figură 4 1 Curea dinţată 2 Marcaj(e)

1

Curea dinţată

2 Marcaj(e)

3

Ştift (ştifturi) de blocare

4

Dispozitiv de blocare a

- arbore (arbori) cu came

5 Şurub(uri) - rolă de

întindere

rolei de întindere

6

Şurub(uri)

file://G:\TECDOC_CD\1_2010\pb\resource\audacon\manual.html

13.04.2011

Page 5 of 7

Instalare:

La schimbarea curelei dinţate trebuie înlocuite rolele de întindere şi rola (rolele) liberă (libere).

Capătul arborelui cotit, pinionul arborelui cotit şi suprafaţa de sprijin a puliei curelei arborelui cotit trebuie lubrifiate înainte de asamblare.

Introduceţi ştiftul (ştifturile) de blocare a arborelui (arborilor) cu came. (3) Marcajul (marcajele) roţii pompei de injecţie trebuie să se găsească vis-a-vis de şurub. (2) (6) (vezi figura 4)

Înşurubaţi ştiftul de blocare a arborelui cotit (2) (vezi figura 3)

Indicaţie (indica ţii) :

Verificaţi dacă ştiftul de oprire se sprijină de arborele cotit. Canelura arborelui cotit trebuie să indice spre sus.

Montaţi cureaua dinţată. (1)

Indicaţie (indica ţii) :

Marcajul (marcajele) pinionului de distribuţie şi ale roţii pompei de injecţie trebuie să coincidă cu marcajele curelei dinţate. (2) (vezi figura 2)

Plasaţi excentricul rolei de întindere cu o cheie pentru şuruburi cu cap hexagonal în sens invers acelor de ceasornic în poziţia 1º. (4)

Strângeţi şurubul (şuruburile) rolei de întindere. (2) (vezi figura 5)

Montaţi pulia curelei arborelui cotit.

Deşurubaţi ştiftul de blocare a arborelui cotit.

(2)

(vezi figura 3)

Introduceţi ştiftul (ştifturile) de blocare a arborelui (arborilor) cu came. (3) (vezi figura 4)

Efectuaţi două rotaţii complete ale motorului în sensul său de rotaţie.

Înşurubaţi ştiftul de blocare a arborelui cotit

(2)

Figură 5

ştiftul de blocare a arborelui cotit (2) Figură 5 1 Cap hexagonal înecat 2 Şurub(uri) -

1

Cap hexagonal înecat

2 Şurub(uri) - rolă de întindere

3

Indicator

4 Poziţie 1

5

Poziţie 2

file://G:\TECDOC_CD\1_2010\pb\resource\audacon\manual.html

13.04.2011

Page 6 of 7

Indicaţie (indica ţii) :

Înainte de încheierea celei de-a doua rotaţii, trebuie introdus ştiftul de blocare. (2) Opriţi arborele cotit pe ştiftul de blocare. (2) (vezi figura 3)

file://G:\TECDOC_CD\1_2010\pb\resource\audacon\manual.html

13.04.2011

Page 7 of 7

Introduceţi ştiftul (ştifturile) de blocare a arborelui (arborilor) cu came. (3) Introduceţi ştiftul (ştifturile) de blocare a arborelui (arborilor) cu came. (3) (vezi figura 4)

Deşurubaţi ştiftul de blocare a arborelui cotit. (2) (vezi figura 3)

Desfaceţi şurubul (şuruburile) rolei de întindere 1 de rotaţie. (2) Plasaţi excentricul rolei de întindere cu o cheie pentru şuruburi cu cap hexagonal în sensul acelor de ceasornic în poziţia 2º. (5) Strângeţi şurubul (şuruburile) rolei de întindere. (2) (vezi figura 5)

Reinstalarea în ordine inversă demontării.

Aplica ţi cureaua de transmisie.

Verificaţi static şi eventual reglaţi injecţia de carburant.

Decodarea radio, programarea memoriei volatile. Pornirea motorului şi verificarea funcţionării. Efectuaţi cursa de probă. Documentaţi-vă înainte de a schimba cureaua dinţată.

file://G:\TECDOC_CD\1_2010\pb\resource\audacon\manual.html

13.04.2011