Sunteți pe pagina 1din 9

Sistemul de ricire

r
badiatorui/ventiiatorul
rotoru, cu 4 cilindri

1
2
3
4

- Termocontact, 35 Nm
- ~tedir
- Radiatorul
- Inelul ventilatorului

- Ventilatorul

- Grinda transversala

radiatorulul

- Furtunul

superior de
lichid de racire
8 Furtunul inferior de
lichid de racire
9 - ~urub/Piulita. 10 Nm
10 - Capac
11 Rezervorul de compensare (vasul de
expansiune)
12 Spre conducta de
lichid de racire
13 Spre suportul racordurilor
14 - Capac de inchidere

Atentie:Furtunurile
suntasiguratefie cu coliereelastice,fie cu
colierecu $urub.Coliere/eexistentepot fi inlocuite$i cu coliere

cu $urub.Pentrumontarea
coliere/o~cle$te/eHAZET798-5este
celmaiindicat.

11

10

8
119 - 559

Circuitullichidului

de racire

Circuitul lichidului de racire este reglat prin intermediul


unui termostat. Atata vreme cat motorul este rece, lichidul
de racire circula dear 'in chiulasa ~i 'in blocul motor. Odata
cu 'incalzirea treptata termostatul deschide circuitul lung al
lichidului de TaciTe.Aceasta este transportal prin radiator de
catre pompa. Lichidul cald parcurge radiatorul de sus in jOg
~i este Tacit de aerul care circula prin aripioarele de racire.
Pentru marirea randamentului sistemului de TaciTe,modelele GOLFIVENTO poseda in functie de delaTe unul sau
doua ventilatoare pentru TaciTe. Debitul de aer este controfat de un termocontact 'in 2 trepte, care este montat'in partea stanga, pe carcasa radiatorului. La 0 temperatura a lichidului de racire intre +92 ~i +9r C termocontactul conec-

teaza ventilatoarele in prima treapta (Ia jumatate din tura!ia


nominala). Daca temperatura lichidului de racire cre~tela
+99 pana la +105 C ventilatoarele sunt conectate la turatia noininala.
Motorul cu 6 cilindri este echipat cu un electroventilator, al carui motor actioneaza un al doilea ventilator
printr-o curea nervurata. Pentru ca ventilatorul sa
functioneze 'in prima treapta la jumatate din turatia
nominala, se conecteaza 0 prerezistenta.
Printr-un ventilator care nu functioneaza constant se
mare~te puterea utila a motorului ~i se mic~oreaza consumul de combustibil.

Atentle: Electro-ventilatoarele
pot fi conectate$1cu aprinderea
de.
conectata.Datoritacalduriiremanentedin compartimentul
motoru/ui
esteposibilaconectarearepetataa acestora.

Pompa de lichid de racire, termostatul, radiatorul de ulei


Motorul1,6 1/100CP, 1,8 I, 2,0 I

1 2

10 7 4

11

12

- ~urub. 20 Nm
- Cureaua nervurata
3 - Roata de curea
1
2

4
5
6

- ~urub.
-

Pompa

- ~urub
-

10 Nm
de lichid

de TaciTe

Cupful de strangere: 20 Nm
+ 'I. rotatie (90)
Inel de etan!?are

- Spre radiator in partea


superioara
9 - Senzorul de temperatura a
8

lichidului de TaciTe
Cu senzor de temperatura a
lichidului de racire prevazut.
Suport

10
11

13

- De

17

- Radiatorul

- Spre radiator
12 - De la radiator

la rezervorul de compensare
14 - Suport
15 - De la rezervorul de com.
pensare
16 - Conducta de lichid de
TaciTe

21 20 7

19 10 7

18 17 16 15 14 4 13 4
119 . 560

de ulei

Doarla motorulde 2,0I.


18 - Racord
19 - De la radiator in partea in.
ferioara
20 - Regulatorul de tempera.
tUfa a lichidului de TaciTe
(termostatul)
21 - Garnitura
22 - ~urub, 30 Nm
23

- Suportul

alternatorului

--"

Pompa de lichid de racire, termostatul, radiatorul de ulei


2 3

~ - ~urub de fixare, 25 Nm
2 - Roata de curea
3 - ~urub. 20 Nm
4 - Pompa de lichid de racire
5 - Racordul clapetei de acceleratie
6 Inelul de etan~are
Se schimba la fiecare demontare.
7 - De la chiulasa

8 - Pompade retur a lichidului de racire


9
10
11

- ~tecar
-

Suport din cauciuc


De la radiator

12 - Spre radiator
13

14
15
16
17
18
19

23 22 21 20 6 19

13 18 17 9 16 15 14 13

- ~urub. 10 Nm
- Carcasa
- Rezervorul de compensare
-

Capacul de inchidere
superior de lichid de racire
Furtunul inferior de lichid de racire
Carcasa regulatorului de temperatura a lichidului
de racire (carcasa termostatului)
Spre blocul motor
Radiatorul de ulei

- Furtunul
-

20
21

22
23

~urubul de golire
de lichid de racire

- Conducta

119.5621

1
2

Inel de etan~are
de temperatura a lichidului de racire
Cu senzor de temperatura a lichidului de racire
prevazut.
3 - Clema de fixare

- Senzorul

4 - ~urub. 20 Nm
5 - Spre rezervorul de compensare
6 Conducta de lichid de racire

15

7
8
9
10
11
12
13
14
15

,
12

11

10

1
119.554I

- Spre radiator
-

~urub. 10 Nm
Spre radiator
Spre rezervorul de compensare
Spre radiator in partea superioara
Regulatorul de temperatura a lichidului de racire
(termostatul)
Spre radiator in partea inferioara
Suport
Carcasa regulatorului de temperatura a lichidului
de racire

Antigelul

Schimbarea

Sistemul de ri3ciretrebuie sa fie plin tot timpul anului cu


un amestec de apa ~i substanta de protectie antigel ~i
anticoroziva. Concentratul de antigel impiedica aparitia unor
defectiuni ca urmare a inghetului ~i a coroziunii ~i in afara
de aceasta mare~tetemperatura de fierbere a lichidului de
racire. in circuitul de racire se formeaza 0 suprapresiune
prin dilatarea lichidului de racire la temperaturi ridicate, ceea
ce contribuie de fapt la cre~terea punctului de fierbere a
lichidului de racire. Presiunea este limitata de 0 supapa din
capacul de inchidere al rezervorului de compensare, care
se deschide la 1,4-1,6 bari. Un punct de fierbere mai ridicat
al lichidului de racire este necesar pentru functionarea
irepro~abila a sistemului de racire al motorului. Cand
punctul de fierbere este mai scazut se poate ajunge la
acumulari de caldura, ceea ce impiedica buna functionare a
sistemului de racire ~i diminueaza racirea motorului. De
aceea sistemul de racire trebuie sa cantina pe tot parcursul
anului un amestec format din apa ~i antigel+anticoroziv.
Pentru motoarele fabricate pana la 6/96 se folose~te
lichid de racire din seria VW G11-A8C. Pentru umplere
ulterioara se poate folosi G11-A8C sau un all concentrat
de antigel cu mentiunea "conform TL-VW 774 Co.
Indica1ie: concentratuJde antigel G11se recunoa~te dupa
culoarea verde.
Din 7/96 se folose~te concentrat de antigel din seria
VW G12. Pentru umplere ulterioara se poate folosi G12
sau un all concentrat de antigel cu mentiunea "conform
TL-VW 774 0". Indicatie: concentratul de antigel G12 se
recunoa~te dupa culoarea ro~ie.

Lichidul
de racire trebuie
schimbat
doar dupa
efectuarea reparatiilor la sistemul de racire, limp in care a
fast evacuat :;;i lichidul de racire. Nu este prevazuta 0
inlocuire in cadrullucrarilor
anuale de intretinere. in cazul
reparatiilor la chiulasa, la garnitura de chiulasa, la radiator,
la schimbatorul de caldura sau la motor, trebuie schimbat
obligatoriu lichidul de r.kire. Acest lucru este necesar
deoarece substantele anticorozive se depun pe noile pa~i
din aluminiu formand un scut anticoroziv rezistent in limp.
Lichidul de racire folosit deja nu mai este atat de bog at in
substante anticorozive :;;i deci nu mai poate forma un scut
anticoroziv cu proprietati corespunzatoare.

Atentie:Concentratele
deantigelG11$i G12nutrebuieamestecate,
altfel se pot provoca avarii majore la motor. Antigelul maro
(amesteculde G11$i G12)trebuieschimbatimedial.

lichidului

Atentie:lichidulderacireesteUSaftoxicsi nutrebuiedeversat
la
inta~plare.Administratiile
comunitatilor
'$i ora$elorinformeaza
I

:;;i

. Suspendati autovehiculul.

. Deschideticapacul de inchidere de la rezervorulde


Atentie: cu motorulfierbintea$ezati0 carpagroasainaintededes.
chidereacapacului,pentrua evitasa vaopariticu vaporiifierbintide
lichidde racire.Demontaticapaculdoarcandtemperatura
lichidului
estesub+90' C.
.

Dispuneti sub motor sau radiator un vas Gural pentru


colectarea lichidului.

Motorul1,6 1/100CP, 1,8 1,2,0 I

Cantitatea

Panala -250C Panala -350 C alim~~tare


G11/
G12

Apa

G11/
G12

Apa

1,4-/1,6"~1,

2,O-116V
1,8-1/2,0-1 8V
2,8::-112,9:-1'.>

VR6

,,"

La latitudinea noastra antigelul ar trebuie sa asigure 0


protectie la inghet pana la circa -250 C.

compensare.

G12.

Antigelul

Golirea

Raportul de amestec din lichidul de racire [litri]


Motor

mereu cetateniiunde exista locuri de colectarea substantelor

poluante,
respectiv
cumpoatefi depozitat
lichidulderacirefolosil.

Autovehiculele pana la 6/96 pot fi trecute pe noul antigel


G12 (are 0 calitate superioara). Pentru aceasta trebuie
golit complet sistemul de racire. Se umple sistemul de
racire cu apa ~i se rasa motorul sa functioneze circa 2
minute. Se gole~te apa ~i se sufla in rezervorul de
compensare cu aer sub presiune, pentru a goli complet
sistemul de racire. Strangeti apoi ~urubul de golire :;;i
turnati noul amestec de apa

de racire

. Lichidul de racire poate fi golit prin locuri diferite.


1. Demontati furtunul de lichid de racire

-1-;

demontati

racordul -2-, dupa ce ati demontat mai intai clema


de fixare -3-.
2. Demontati flan:;;a-4- a termostatului.

. Dispunetiun vas potrivitsub racord.


Demontati racordul -4- al termostatului -20-, evacuati

Motoarele de 1,4 1/60 CP ~i 1,6 1/75 CP: Demontati


furtunul inferior de la radiator.
. Motoarele de 2,8-/2,9-1: Demontati ~urubul de golire
-22- (imaginea 19-562) de la conducta de lichid de
racire. Atentie: Pentru efectuarea evacuarii dorite, slabiti u~or ~urubul de la conducta de lichid de racire.
. Goliti complet lichidul de r<3cire.

Verificarea

Introducerea lichidului de racire

. Verificati cola -a- a termostatului, vezi imago SX-1802.

lichidul de racire !?icolectati-I in vasul respectiv.

. Demontatiinelul

de etan~are

-7-.

. Demontatitermostatul -20-.

. Montatifurtunurilede lichidde racire ~ifixati-Iecu coliere. Montati termostatul. Montati flan~a la termostat.
Monta1i~urubulde golire la conducta de lichidde racire.
. Coboratiautovehicululpe sol, vezi pag. 274.

SX-1801

. Incalzititermostatul in apa. Termostatul nu trebuie sa


atinga peretiivasului.
. Verificatitemperatura cu un termometru.
Motoarele de 1,61/100 CP ~i 1,8 I, 2,0 I:
- Inceputul deschiderii termostatului circa +8r C.
- Deschiderea completa a termostatului circa +1020 C.
. Introducetilichid de racire pana la marcajul maxim al
rezervoruluide compensare.
. fnchidetirezervorulde compensare.
. Lasa1i motorul sa functioneze, pana cand porne~te
electro-ventilatorul.
. Opritimotorul.
. Verificatinivelul lichiduluide racire ~i daca este calvi
mai adaugati lichidde racire pana la marcajul maxim.
Cu motorul cald nivelul lichiduluitrebuie sa fie peste
marcajul maxim, cu motorul rece trebuie sa fie intre
marcajul maxim ~ieel minim.

.I-,',,
I
I

:-~
, ,

I
I
I

If'.
0" 'I ''
'I' , I

~
',' I

'--1

~, ', ~
I
I ,

I II

,J

Demontarea ~i montarea/verificarea termostatului


Demontarea
Atentie: Reprezentarile
pentrupartile campanentese refera la
sistemulde TaciTe
al mataarelarde 1,8/,2,0I, veziimago19-560.

. Suspendati autovehiculul,vezi pag. 274.


. Daca exista, demontati pompa de la servodirectieImpreuna cu suportul!?isuspendati-o cu conductele obturate.

a
b

SX.1802

. Dupa incalzirea termostatului la circa +1000C, cola -btrebuie sa fie maimare decal cola -a- cu circa 7 mm. De
la Inceputulpana la deschiderea maximaa termostatului,
cursa de deschidere trebuie sa fie de eel putin 7 mm.

Montarea

. Demontati ~uruburile de fixare -6- ~i pompa -5-.


. Rotiti u~or arborele pompei de lichid de racire ~i
verificati daca functioneaza u~or.
. In caz de defectiuni sau neetan~eitati la lagarul pompei,
schimbati complet pompa.

. inlocuiti inelul de etan~are, montati termostatul ~i montati capacul.

. Daca este demontata,montati pompa de la servodirectie Tmpreunacu suportul, montati ~i Tntindeticureaua


trapezoidala.
. Cobon'!ltiautovehiculul pe sol, vezi pag. 274.
. Introduceti lichidul de racire.
. Lasati motorul sa functioneze, pana cand se deschide
termostatul. Verificati garnitura capacului ~i furtunul
lichidului de racire de neetan~eitati.
Motoarele

Montarea
. Montati pompa de lichid de racire cu un nou inel de
etan~are -7 - ~i strangeti ~uruburile cu 20 Nm. La final I
strangeti ~uruburile cu 'j., de rotatie (90).
Atentie:Daeaa fast sehimbatadoar gamiturade hcirtie-21- sau
eareasalagarului eu roata.pompei, atunei strangeti$uruburile
eareaseilagaruluieu 10Nm.In nici un eal nu strangeti$uruburile
la
un euplumaimaredecafeel indicat.

de 1,4 1/60 CP ~j 1,6 1/75 CP

Atentie:Referirilela p{Jrtileeomponente
se referala imago19-554.

. Montati termostatul.
. Montati furtunurile de lichid de racire ~i fixati-Ie cu
coliere.
. Montati roata de curea.
. Montati suportul alternatorului cu 30 Nm.
. Montati alternatorul, vezi pag. 237.
. Montati ~i Tntindeticureaua trapezoidala nervurata, vezi
pag. 36.
. Dad! este demontata, montati pompa de la servodi-

. Lasati lichidul sa curga.

. Demontaticapacultermostatuluidin carcasa-15-,
demontand cere doua ~uruburi ~i dati-I Tntr-o parte
Impreuna cu furtunul -13-.
. Demontati termostatul -12- ~i verificati-I. inceputul deschiderii circa +84 C, deschiderea completa circa +98 C,
cursa de deschidere trebuie sa fie de eel putin 7 mm.
. Schimbati inelul de etan~are -1-, montati termostatul ~i
capacul.
Motoarele

VR-6 de 2,8 1/2,9 I

Atentie:Referirilela partileeomponente
se referala imago19.562.
. Lasati lichidul sa curga.

. Demontaticapacultermostatuluidin carcasa-19-, demonti'mdcere trei ~uruburi ~i dati-I Tntr-oparte Tmpreuna


cu furtunul -18-.

. Demontatitermostatul-12-

~i verificati-I. inceputul des-

chideriicirca +80 C, deschidereacompletacirca +105C,


cursa de deschidere trebuie sa fie de eel putin 7 mm.
. Schimbati inelul de etan~are, montati termostatul ~i
capacul.

Demontarea ~i montarea pompei


de lichid de racire
Motoarele de 1,6 1/100 CP, 1,8 I ~i 2,0 I
Atentie:Referirile
lapartileeampanente
sereferaimago
19-560.
. Suspendati autovehiculul, vezi pag. 274.
. Daca exista, demontati pompa de la servodirectie
Impreuna cu suportul ~i suspendati-o cu conductele
obturate.
. Demontati alternatorul, vezi pag. 237.
. Demontati suportul -23- alternatorului -22-.
. Lasati lichidul de racire sa se scurga.
. Demontati termostatul -20-.
. Demontati ~uruburile -1- de la roata de curea trapezoidala -3- cu 0 cheie cu 6 muchii interioare SW 6. Ca sa
nu se roteasca ~i roata de curea, folositi 0 ~urubelnita
pentru a 0 imobiliza Intre chiulasa ~i arborele pompei.
. Demontati furtunurile de lichid de racire de la carcasa
pompei de lichid de racire, demontati Tnaintecolierele.

rectieImpreunacu suportul,montati~iIntindeticureaua
trapezoidala.
. Coborati autovehiculul pe sol, vezi pag. 274.
. Introduceti lichidul de rckire.
. Dupa un parcurs de proba: Verificati furtunurile de lichid
de racire ~i pompa de neetan~eitati.

Motoarele de 1,4 1/60CP ~i 1,6 1/75 CP


Pompa se afla In partea din fata a blocului motor ~i este
antrenata de 0 curea dintata.
. Evacuati lichidul de racire, vezi pag. 60.
. Demontati cureaua dintata, vezi pag. 17.
. Demontati pompa de lichid de racire.

Montarea
. inlocuiti inelul de etan~are, montati pompa, strangeti
~uruburile cu 10 Nm. Aten1ie: La pompele cu mentiunea 5 In zona flan~ei de fixare, folo~iti un inel de
etan~are cu dimensiunea 0 5 mm.
. Montati cureaua dintata, vezi pag. 17.
. Introduceti lichidul de racire.
. Dupa un parcurs de proM: Verificati pompa de lichid de
racire de neetan~eitati.

Demontarea

si
, montarea radiato-

rului
Atentie:referirilela partilecamponentese referala imago19.559.

Demontarea
. Evacuati lichidul de racire ~i colectati-I Intr-un vas
.

corespunzator.
Demontati grila radiatorului, vezi pag. 178.

/ Demontati suportul de la capac.

Dupa un parcurs de proba verificati toate racordurile de


la radiator ~i furtunurile de lichid de racire daca sunt
et<:tn~e.

! Demontati capacul de amortizare a ~ocurilor ~i grinda


I

transversala,vezi pag. 179.

r Motoarele de 1,4 1/60CP ~i 1,6 Ins

CP: Demontati

I farul din stanga, vezi pag. 249.


Motoarele

VR-6 de 2,8-/2,9 I: demontati amortizorul

~i

farul, vezi rag. 179/249.

Demontati furtunurile

superior ~i inferior de lichid de

racire -7- ~i -8- de la radiator, demontati inainte


colierele furtunurilor.
1 Deconectati stecar-2- de la termocontactul -1- din
.

..

partea stanga, de pe radiator.


:. Demontati~tecar-2- de la motorul ventilatorului -5-.
. Demontati ~uruburile de fixare ale radiatorului ~i
I

demontati radiatorul prin partea din fata.

rAutovehiculele cu sistem de climatizare

Autovehiculele cu sistem de climatizare

Introduceti radiatorul cu atentie intra suportul transversal ~i condensator.


. Montati colierul conductei de lichid de racire pe suportul
transversal.
.
.

Montati condensatorul pe radiator.


Montati rezervorul de agent refrigerant de la sistemul de
climatizare.

. Montatifarul.
. Verificatireglareafarului,dacaestecazulfacetireglati-I.

Verificarea sistemului de racire

IAtenrie:circuftulagentuluirefrigerentde la sistemulde climatizare


nutrebuiedeschis.Agentulrefrigerentin contactcu pielea poate
provocadegeraturi.Pentru a evita avariile la condensato~la
furtunurile
deagentrefrigerent,
averigrijaca acesteasa nu fie prea
intinse,indoitesaucrapate.

. Demontati farul.

. Demontati rezervorul de lichid de refrigerant ~i suspendati-I.


. Demontaticondensatorul de la radiator.
. Demontaticolierul de la conducta de lichid de racire de
pe suportul transversal.
. Trageti condensatorul pe cat posibil in fata.
. Trageti radiatorul pe cat posibil in fata pana cand contactele pentru furtunurile de lichid de racire se departeaza de grinda transversala. Impingeti radiatorul spre
dreapta ~i demontati-I in acela~i limp cu atentie dintre
I
suportul transversal ~i condensator, tragand in jos.
I
; Montarea

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

Montati radiatorul.
Conectati ~tecar-ulla motorul ventilatorului.
Conectati ~tecar-ulla termocontact.
Montati capacul de amortizare a ~ocurilor ~i suportul
transversal, vezi pag.179.
Montati racordul de la capacul de inchidere.
Montati grila radiatorului, vezi pag. 178.
Montati furtunurile superior ~i inferior de lichid de racire
~i asigurati-Ie cu coliere.
Motoarelede 1,41/60CP ~i 1,61/75CP: Montati farul din
stanga, vezi pag. 249.
Motoarele VR-6 de 2,8-/2,9 I: Montati amortizorul ~i
farul, vezi pag. 179/249.
Introduceti lichid de racire nou. Atentie: Nu introduceti
lichid de racire deja folosit.

Puteti verifica neetan~eitatile din sistemul de racire ~i


modul de functionare a supapei de suprapresiune din
capacul rezervorului de compensare cu un aparat de
verificare VAG. 1274 ~i 1274/1A.
. Montati aparatul de verificare la rezervorul de compensare. Produceti ~i mentineti 0 suprapresiune de
circa 1,0 bari cu pompa manuala a aparatului. Daca
scade presiunea, verificati vizual sistemul de racire
daca este etan~ ~i daca are sparturi faceti reparatiile
corespunzatoare.
. Pentru verificarea supapei de suprapresiune de la
capacul de inchidere al rezervorului de compensare
montati aparatul de verificare pe capac. Produceti
suprapresiune cu pompa manuala. La 0 suprapresiune
de 1,2-1,5 bari trebuie sa ramana deschisa supapa de
suprapresiune.

Verificarea termocontactului
electro-venti lator

de la

Termocontactul se verifica cand ventilatorul nu porne~te


cu motorul fierbinte. Conditie de verificare: termostatul,
radiatorul ~i capacul de inchidere ale sistemuluisunt ordine.
Termocontactul electro-ventilatorului se afla in partea
din stanga la jumatatea inaltimii radiatorului, vezi pozitia 1
din imago 19-559. Termocontactul are 2 trepte de comutare. La 0 temperatura ridicata el comuta ventilatorul la 0
turatie superioara.
. Verificati siguranta nr. 19, daca este cazul schimbati-o.

Treapta de
comutare
1
2
+

Culoarea
cablului
rou/alb
rou/negru
rou

Temperatura de comutare
conectat
neconectat
84-91C
92 - 97" C
99 - 105 C 91 - 98 C
-

. Verificati
daca radiatorul

devine fierbinte In special In

zona termocontactului.
. Demontati ~tecar-ul termocontactului. La ~tecar conectati mai Intai clema + (plus) cu clema 1 (cablul
ro~u/alb), ventilatorul trebuie sa functioneze la 0
treapta de viteza inferioara. Legati apoi clema + cu
clema 2 (cablul ro~u/negru). ventilatorul trebuie sa
functioneze acum la 0 treapta de viteza superioara.
Daca electro-ventilatorul functioneaza la tel In cere
doua cazuri, Inlocuiti termocontactul.
. Oaca ventilatorul nu functioneaza. respectiv daca ventilatorul functioneaza dear la 0 treapta de viteza. verificati
cablurile electrice conform schemelor electrice. Verificati cablurile daca sunt fixate corect.
. Cupful de strangere al termocontactului: 35 Nm.
Verificati noul termocontact daca functioneaza corect.
Porniti ~i Incalziti motorul ~i lasati-I sa functioneze la
ralanti, pana cand este cuplat ventilatorul.

Verificarea termocontactului pentru


circuitul de racirel ventilatorului
Motorul2,8-/2,9 I VR6
Motorul cu 6 cilindri este prevazut In circuitul de racire
cu 0 pompa electrica suplimentara. care asigura circulatia
lichidului de racire Impreuna cu pompa mecanica. Pompa
electrica functioneaza cu aprinderea conectata. Oupa
deconectarea aprinderii pompa mai functioneaza max.
10 minute cu ajutorul unui releu de temporizare ~i al unui
termometru. Astfel se Impiedica 0 supralncalzire a
motorului In faza ulterioara Incalzirii acestuia. In acela~i
limp prin releul de temporizare se conecteaza ~i
ventilatorul radiatorului.
. Conectati ~i deconectati aprinderea.

Oemontati ~tecar-ul cu 4 subdiviziuni de la termocontact. Termocontactul este comutatorul intermediar


de la racordul sistemului de racire. Acesta are urmatoarele trepte de comutare: conectat: +101 panala
107" C. deconectat: +94 pana la 100. C.
. Uniti contactele -8- ~i -0- cu un cablu auxiliar. La
contactul -8- duce cablul maro/ro~u. la contactul -0cablul marc.

. Pompa electrica trebuie sa functioneze acum ca ~i


ventilatorul radiatorului.
Atentie: Deoarecereleulde temporizareestesetal sa (uncfioneze
dearcirca 10 minutedupa conectarea$i deconectareaaprinderii,
verificareatrebuie(acutain acestintervalde limp.

. Oaca nu functioneaza electro-ventilatorul~i pompa, I


verificati cablurile sa nu fie Intrerupte conform sche-

melor electrice ~i remediati


Inlocuiti releul de temporizare.
Oeconectati aprinderea.

defectiunea.

respectiv

biagnosticarea sistemului de racire


~efectiunea:

Temperatura lichidului de racire este prea ridicata, lampa de control din bard lumineaza In timpul deplasarii.

Remediul

aUla

Prea putin lichid de racire In circuit.

ermostatul nu deschide, lichidul de racire circula dear In

Rezervorul de compensare trebuie sa fie pi in pfma la


marcaj. Adaugati lichid de racire daca este cazul. Verificati sistemul de racire de neetangeitati.

Verificati daca furtunul superior de lichid de racire se


Incalze9te. Daca nu Inlocuiti termostatul. Intra limp: demontati termostatul. Fara termostat motorul atinge temperatura normala de functionare greu sau chiar delee,
de aceea un termostat defect se schimba imediat.

ircuitul scurt.

lamelele radiatorului sunt murdare.

. Suflati radiatorul cu aer comprimat din partea


motorului.

Radiatoruleste acoperit pe interior cu calcar sau rugina,


furtunulinferior al radiatorului nu se Incalze9te.

. Schimbati radiatorul.

Ventilatorulnu functioneaza.

. Verificati 9tecar-ul termocontactului 9i al motorului


ventilatorului daca sunt fixate caract.
. Verificati termocontactul. Intra limp: conectati termocontactul prin 9unt. Ventilatorul functioneaza mereu
atata limp cat aprinderea este conectata.
. Verificati daca exista tensiune la 9tecar-ul motorului
ventilatorului (aprinderea conectata, 9tecar-ul conectat la termocontact). Daca exista, schimbati motorul
ventilatorului.

Capacul de Inchidere al rezervorului de compensare este


defect.

Senzorulde temperatura a lichidului de racire este defect.

. Verificati senzorul.

Pompa de lichid de racire este defecta.

Demontati 9i verificati pompa de lichid de racire.

Termocontactul/pompa

Verificati termocontactul

de lichid de racire sunt defecte.

Verificati presiunea.

sistemului de racire.

S-ar putea să vă placă și