Sunteți pe pagina 1din 5

Abaterea medie patratica DISPERSIEI.

Adoptam o decizie dupa A


Ajustarea (determinarea trendului) C
Amplitudinea abs MAXIMA si MIN
Amplitudinea de variatie D
Analiza statistica urmareste: D
Analiza tendintei centrale F
Ancheta este o observare A
Atunci când raportam suma A
Atunci când raportam un indi A
Atunci când unitatea prelevata F
Calculati abaterea standard B. 0,16
Calculati pentru o serie statistica 33/20
Calculul amplitudinii variatiei A
Calculul amplitudinii variatiei A(1, 3, 4)
Calculul indicilor sintetici A
Caracteristica de grupare este A
Caracteristica de grupare nu trebuie F
Caracteristica statistica A
Caracteristicile statistice se.. D. a- b- c
Caracteristicile statistice se clas…A
Care din observarile statistice E
Care este formula mediei armonice? B
Care este formula mediei geometrice? C
Care este formula mediei patratice? A
Care este scala ale carei A
Care este scala pentru care D
Centralizarea datelor stat necesita A
Centralizarea datelor statistice nu F
Cercetarea statistica cuprinde A
Cercetarea statistica nu tine F
Cheltuielile cu reclama de sarb F
Cind ne referim la gruparea not cu A: A
Cind ne referim la gruparea not cu h: D
Cind ne referim la gruparea not cu r: C
Coeficientul de variatie arata: A
Colectivitatea statistica (pop statis) C
Colectivitatile dinamice...moment dat. F
Colectivitatile dinamice..timp A
Colectivitatile statice exprima o stare A
Colectivitatile statice exprima un flux F
Colectivitatile statistice au un caract A
Colectivitatile statistice pot fi: C
Compararea datelor statistice A
Componenta ciclica apare:factorilor aleatori
Componenta sezoniera a unei A
Conceptul de fenomen de masa A
Cons de apa potabila 2000-2004:2229/49/1/2
Cons de apa potabila evolutie.228/10/1/2
Corelatia arata gradul DEPENDENTA
Criteriul de semnificatie A
Cu ajut formulei , calculam: B ponderea
Cu ajut formulei , calculam: A frecvent
Cu ajut formulei , calculam: E nici una
Cu ajut formulei, calculam: A mari sarci
Cu ajut formulei, calculam: B mari reali
Cu ajut formulei, calculam: C media arit
Cuartila intai este: B
Culegerea de informatii...OBSERVATIE statistica.
Daca analiza manifestarii..A
Daca avem indicii individuali B
Daca cunoastem urmatoarele date: B.77
Daca distributia statistica DREAPTA
Daca esantionul s-a format A
Daca in urma gruparii C
Daca intr-o repartitie unidimensionala B
Daca într-o SCR..met de ajustare este corecta.
Daca la formarea subesantioanelor A
Daca notam cu: D
Daca notam: D
Daca nu cunosc formele A
Daca r 1 xy _ ± ,REGRESIE PUTERNICA
Daca se urmareste C
Daca tendinta centrala a unei F
Daca unitatile extrase F
Daca variabila inregistrarilor B
Daca variabila inregistrata C
Daca vrem sa obtinem A
Determinarea trendului SCR C
Determinarea trendului unei SCR C
Determinarea volumului A
Determinati ecuatia dreptei B
Determinati valoarea medie A
Din studiul facut asupra a 20 firme D
Din urmatoarele expresii C
Dintre indicatorii absoluti ai SCR A
Dintr-un studiu asupra vechimii B
Dintr-un studiu asupra vechimii 18/4/18/8
Dintr-un studiu asupra vechimii 10/10
Dispersia este invers proportionala A
Distributia de frecvente C. 80/130/20
Distributia de frecvente B.12/20/90
Distributia de frecvente 80/130/20/80 -100
Distributia de frecvente 5/16/30/38/40/90/5/8
Distributia de frecvente 90/13/60/95
Distributia de frecv 40/35/24/10/2/110/11/2
Distributia salariatilor 19/19/18
Distributia salariatilor 19/6/33
Distributia statistica bidimensionala A
Distributia studentilor B
Dupa numarul unitatilor A
Dupa timpul la care D
Elementele unui grafic sunt: B
Eroarea de tip I A
Eroarea de tip II F
Erorile de reprezentativitate A
Erorile de reprezentativitate ? F
Evolutia în timp a unei SCR C
Expresia sintetizarii C
Extrapolarea reprezinta D. (3, 5);
Extrapolarea reprezinta A prelungire
Extrapolarea rezultatelor A
Fenomenele de masa sunt F
Folosim un tabel cu dubla F
Forma concreta de manifestare F
Formula lui Sturges este: A
Frecventa absoluta cumulata A
Frecventele cumulate se formeaza A
Frecventele relative sunt A
Gruparea datelor statistice neomogene F
Gruparea datelor statistice omogene A
Gruparea judetelor Romaniei C
Histograma este: C
În analiza unui fenomen B
În cadrul unei SCR F
În colectivitati eterogene B
In functie de numarul.. grupe: D
In functie de numarul.. poate fi: C
În perioada de vara creste B
În urma unei anchete statistice 14
Indicatorii medii ai SCR B
Indicatorii relativi ai SCR B
Indicele mediu C
Indicele nu se obtine D
Indicii sintetici ce fol .C. Paasche
Indicii sintetici ce fol .B. Laspeyres
Indicii sintetici ….. A
Indicii sunt inclusi în categoria: B
Într-o ancheta statistica A
Într-o colectivitate statistica A
Într-o distributie cu intervale A
Într-o distributie de repartitie A
Intr-o distributie statistica SIMETRICA
Într-o SCR suficient B
Într-o serie de distributie A
Intr-o serie de valori individuale C
Ipoteza nula este acea ipoteza A
La o firma se analizeaza A
La un concurs de gimnastica 7 B
Legatura dintre productivitatea B
Legaturile stat INTREGII COLECTIVITATI
Legile statistice se manifesta A
Mãrimea erorii de reprezentativitate F
Marimea intervalului de C
Marimile concrete obtinute B
Marimile relative de...STRUCTURA
Media aritmetica ponderata F
Media aritmetica se foloseste A
Media armonica se calculeaza din A
Media armonica se calculeaz pe baza F
Media patratica se calcu…med arit A
Media patratica se calcu…med geom F
Metoda restului nedescompus C
Multimea valorilor coeficientului C
Ne referim la conceptul A
Nu este posibila însumarea A
Nu reprezinta o conditie C
Numarul de aparitii ...FRECVENTA
O banca studiaza clientii incerti 35
O caracteristica statistica F
O firma a înregistrat în semestrul I 150
O medie calculata B
Obiectul de studiu al statisticii A
Omogenitatea colectivitatii este A
Operatiunea de corectare B
Ordinea in care sosesc alergatorii C
Oscilatiile ciclice F
Oscilatiile sezoniere F
Pe baza unui sondaj n = 51 B
Pentru a analiza forma A
Pentru a reflecta dezvoltarea F
Pentru calcularea corecta A.calculul
Pentru calcularea corecta D.toate vari
Pentru distributia de frecvente.det?6/3/6/9
Pentru distributia de frecvente.calc?6/6/6
Pentru distributia de frecvente.calc?5/6/7/6
Pentru o colectivitate cu unitati A
Pentru o colectivitate cu valori F
Pentru ocuparea unui post A
Pentru prezentarea repartizarii B
Pentru seria statistica 19/17
Pentru seriile bidimensionale A
Pt seriile unidimensionale cu atribut B
Pt seriile unidimensionale, exprimate D
Pentru un sondaj de 10% aleator 55/28
Pentru urmatoarea distributie C
Ponderea unitatilor ce poseda A
Prin repartizarea în mod egal A
Probleme ce trebuie rezolvate A
Proprietatea unei variabile A
Punctajul obtinut de zece concurenti F
Raportarea partilor fata F
Raportul dintre doi indicatori F
Raportul dintre o marime planificata F
Raportul dintre o marime realizata A
Recensamantul ca metoda D
Recensamântul este o metoda partiala F
Recensamântul este o metoda period A
Recesiunea economica este o fluct C
Recunoasteti factorul cantitativ B
Regresia ne arata cum...DEPENDENTA
Relatiile existente intre medii A
Reprezent grafica CRONOGRAMELOR
DIAGRAMELOR POLARE (CRONOGRAMEI)
Reprezentativitatea esantionului este A
Reprezentativitatea este urmarita B
Rezultatele examenului unei grupe C
Rezultatele obtinute în sondaj A
Riscul vânzatorului este A
Salariul mediu pe ramuri A
Salariul net pentru 50 D
Scala de interval: B
Se cunosc..RADIO(mii ore program):
10/13/22/29/120/105/114/110
Se cunosc urmat. date:157/149/158/150
Se dau urmatoarele date 30-35/11,9
Sondajul aleator simplu este A
Sondajul aleator simplu urmareste F
Sondajul stratificat este A
Stabilirea precisa si clara C
Statistica descriptiva vizeaza descri. A
Statistica descriptiva vizeaza estim. F
Statistica se ocupa… D
Tehnica gruparii necesita E
Tendinta legaturii dintre D
Termenii unei SCR C
Tipul de grafic folosit B
Tipuri de grafice folosite C
Trasatura comuna CARACTERISTICA
Trendul sintetizeaza variatii F
Trendul unei SCR se determina MSM B
Trendul unui SCR se determina MIM C
Un test în care cunoastem A
Unitatile statistice nu pot fi: B mixte
Valoarea raportului de corelatie C
Valorile ajustate ale unei SCR D
Valorile individuale ale SCR A
Varianta elementarã de sondaj F
Variatiile reziduale se repeta F
Culegerea de informatii OBSERVARE