Sunteți pe pagina 1din 6

ist mul de directie

Sistemul de directie este campus In principal din volan, ulic. Servodirectia are rolul de a diminua forta cu care
~oloana de directie, caseta de directie (este de tipul cu trebuie actionat volanul. Servodirectia este fermata dintr-o
)inion ~i cremaliera) ~i din bieletele de directie. Volanul este pompa de ulei, rezervor de compensare ~i conductele de
llontat pe coloana de directie, care transmite mi~carea la transmitere a presiunii de ulei. Pompa de ulei este an-
trenata de motor printr-o curea cu sectiune trapezoid ala.
~aseta de directie. in caseta de directie este translata
Pompa aspira uleiul din rezervorul de compensare ~i
~remaliera, corespunzator sensului de rotatie a volanului
II refuleaza la presiune mare spre corpul cu supape din
>pre stanga sau spre dreapta. Bieletele de directie, care
caseta de directie. EI este conectat mecanic la arborele
5Untmontate la extremitatile cremalierei, transmit mi~carea
pinionului ~i conduce uleiul 'in partea corespunzatoare a
je bracare la roti prin intermediul fuzetelor. cilindrului In functie de sensu I de bracare a volanului. Acolo
Sistemul de directie cu caseta cu pinion ~i cremaliera nu uleiul actioneaza asupra pistonului montat pe cremaliera ~i
necesita Intretinere, trebuie totu~i verificata starea burdu- este diminuat astfel efortul necesar pentru bracare.
furilor de protectie din cauciuc. Simultan cealalta extremitate a pistonului, care este co-
in functie de model ~i echipare, sistemul de directie nectata la conducta de retur (pentru ace I sens de bracare),
poate fi prevazut cu un mecanism de servoasistare hidra- trimite uleiulTn rezervorul de compensare.

9 1 2 1 - Volanul
2 - :;itecar
3 - Ansamblul sac gon-
flabil (airbag-ul)
4 - Piulita, 50 Nm
5 - :;iurub cu 6 muchii
interioare, 7 Nm
Se schimba la fie-
care demontare.
6 - Capac inferior
7 - Teava
8 - :;itecar
9 - Inelul din spate cu
inelul ~Iefuit

8 7 6 5 9 4
I V68 - 0596 I
Ca dotare suplimentara vehiculul este echipat cu sac
gonflabil (airbag). Acesta este sistem de siguranta pasiva
format din Gate un sac gonflabil "in volan ~i "in fata locului din
dreapta. In cazul unei coliziuni frontale se aprinde"in unitatea
airbag 0 mica pastila pirotehnica (lncarcatura de explozibil);
prin intermediul modulului de comanda, gaze Ie rezultate
"in urma exploziei umfla sacul cu aer "in mai rutin de cateva
miimi de secunda. Acest timpeste suficient pentru a fi
amortizat impactul corpului uman cu componentele rigide.
Airbag-ul se dezumfla "in cateva secunde deoarece gazele
sunt evacuate prin orificiile special prevazute.
Airbag-ul peate fi mental ulterior (Iucrare de atelier service).

Atentie:Seschimbala fiecaredemontare piulifelecareseauto-


blacheaza.Lucrarilede sudurasau de indreptarela cam-
ponentelesistemuluide directienu sunt permise.Lucrarilela
sistemu/de sacigonflabilitrebuieexecutatedoer la atelierul
service,pericoldeexplozie! . Demontaticele 2 ~uruburicu 6 muchii interioaredin
stanga ~i din dreapta ansambluluj sac gonflabil.
. Ridicati ansamblul sac gonflabil din volan ~i deconectati
Indica~ii de securitate la airbag ~tecar-ul din partea din spate.

. Ansamblul sac gonflabil nu trebuie demontat, "in caz de Montarea


defectiune se schimba complet. Deoarece ansamblul
sac gonflabil contine material explozibil, el se pastreaza Atenfie: Dacaansamblulsacgonflabila fost desfacut,se schimba
Inchis sau corespunzator supravegheat. Raspunderea campiervolanul.Respectafi
indicatii/ede sigurantapentruairbag.
"in aceasta privinta trebuie sa ~i-o asume atelierul . Conectati ~tecar-ulla airbag, cand acesta s-a conectat
mecanic.
trebuie sa se auda un zgomot.
. Ansamblul sac gonflabil nu trebuie tratat cu fluide ca . Montati airbag-ul, strangeti cele 2 9uruburi noi cu 7 Nm.
vaselina sau substante de curatare. . Conectati mai Inial aprinderea, apoi conectati cablul de
. La deconectarea bateriei de acumulatoare nu trebuie sa masa (-) la boma negativa a bateriei de acumulatoare.
stea nici 0 persoana pe locul conducatorului auto sau Aten1ie: In timpul conectarii bateriei de acumulatoare
pe locul din dreapta acestuia. nu trebuie sa stea nici 0 persoana In vehicul.
. Ansamblulsac gonflabil se a~eaza mereu "in stare . Daca exista, se regleaza ceasul ~i se introduce codul
demontata astfellncat partea deschisa sa stea "in sus. antifurt al radioului.
. Ansamblul sac gonflabil nu se rasa nesupravegheat "in
cazullntreruperilor lucrarilor la acesta. Demontarea si
, montarea volanului
. Daca se scapa ansamblul sac gonflabil de la 0 Inaltime
mai mare de 0,5 m, acesta nu se mai monteaza. La volanul tara saci gontlabili
. Ansamblul sac gonflabil nu trebuie supus, nici macar
Demontarea
pentru scurt limp, la 0 temperatura mai mare +1000 C
(sobe/plite de uscare). . Demontati cu mana capacul din volan, vezi pag. 253.
. Ansamblul sac gonflabil trebuie demontat dear cand . Demontati cablurile electrice de actionare a claxonului
cablul masa (-) al bateriei de acumulatoare este de- din capac.
conectat, jar cheia de contact este "in pozitia ,,0". . Aduceti volanulln pozitie de mers rectiliniu.
. Demontati piulitele de fixare "impreuna cu ~aibele.
Pentru de~urubare aveti nevoie de instrumentul SW 24
Demontarea si , montarea sacului cu prelungitor.
gonflabil din volan . Marcati pozitia volanului "in raport cu axul cu 0 carioca
sau cu un ac de trasat.
Demontarea . Demontativolanuldin ax.

. Deconectati aprinderea, cheia de contact este"in pozitia ,,0". Montarea


. Deconectaticablul masa (-) de la borna negativa a
bateriei de acumulatoare. Aten1ie: modulele electronice
. Montati volanul pe canelurile axului, astfel "incat sa se
suprapuna marcajele facute.
se dezactiveaza astfel, de exemplu modulul de
defectiuni al motorului sau eel pentru codul radioului. Atentie: La montareavalanuluicomutatorulpentrufaruritrebuiesa
se gaseascaIn pozitiecentral8.
Inainte sa deconectati bateria de acumulatoare e bine
sa cititi indicatiile din capitolul "Demontarea ~i montarea . A~ezati ~aiba dedesubt.
bateriei de acumulatoare u. . Strangeti piulita noua cu 6 muchii care se autoblo-
. Aduceti volanulln pozitie de mers rectiliniu. cheaza cu 50 Nm.
. Conectati cablurile electrice. Montarea
. Montati ~i fixati capacul.
. Montati volanul pe ax astfellncat sa se suprapuna mar-
La volanul cu saci gonflabili cajele facute. Atentie: La montarea volanului comu-
tatorul pentru faruri trebuie sa se gaseasca In pozitie
Demontarea centrala.
. Strangeti piulita cu 6 muchii cu 50 Nm.
. Aduceti volanulln pozitie de mers rectiliniu. . Conectati ~tecar-ulla sacu! gonflabil sub volan.
. Demontati airbag-ul, vezi rag. 142. . Montati Inveli~ul sub comutatorul de directie, aveti grija
. Demontati capacul de sub comutatorul de directie. sa introduceti capatul cablului de la inelul din spate In
orificiullnveli~ului.
. Montati airbag-ul, vezi rag. 142.

. Faceti un parcurs de proba ~i verificati pozitia volanului


mergand In linie dreapta. Spitele volanului trebuie sa se
gaseasca In pozitie orizontala.
. Daca volanului sta oblic, a~ezati-I In pozitie corecta.
Verificati convergenta rotilor din fata daca este cazul,
vezi rag. 147.
. Verifieati claxonul ~i eomutatorul farurilor.

Reglarea jocului de la sistemul de

I
II
V48-1123
directie
,
Doar pentru sistemul mecanic de directie

Sistemul de direetie eu easeta eu pinion ~i eremaliera


trebuie sa fie lipsit de joe, de la 0 extremitate la alia. Pentru
. Dad! exista demontati Inveli~uriledin material spu- reglare este nevoie de doua persoane. Nu se prevede un
reglaj la servodireetie.
mant de la ~tecar. Deconectati ~tecar-ul - sageata - de
. Suspendati vehieulul pe un suport. Adueeti rotile in
la airbag. pozitie de mers reetiliniu.
. Marcati pozitia volanului pe ax cu 0 carioca sau cu un . Prin braeari alternative (aproximativ 30° fata de pozitia
ac de trasat. de mers rectiliniu) ale volanului se aude un zgomot in
. Demontati piulita de fixaTe ~i demontati volanul de pe ax. eazul unui joe mare la sistemul de direetie.

. AI doilea meeanie rasuee!?teeu atentie !?urubulde reglaj


pana eand nu se mai aude niei un zgomot in interiorul
Atentie:Tine!ivolanuldemontatin pozi!iade montare$i roli!i u$or vehieulului.
ineluldinspate,astfelincatcablul- sageata- safieindreptat
injos. . Coborati autovehieulul pe sol.
Inelulse potrive$tein aceastapozitie$i se fixeazaca sa nu se . Verificati reglajul f,kut in timpul unui parcurs de proba.
roteasca.Dacanu tineticantde acestIUCIU, a rasucireneprevazuta Daea sistemul de direetie funetioneaza greu, daea nu
aineluluidinspatepoatesaducamaitaaiu \adistrugerea arculuicu ~e\l\\\e "'\\\ldm 1\\ \)crz.\\\ede me~'" ~ec.\.\\\\\\udu?a \m~c.are'.
careesteprevazutacestinel. re'ac.e\i reglaiu\ din ~umbul de aius\are.
Caseta sistemului mecanic de directie
,

4 5 6 7 1 2 3 12 1411 13 1 - Piulita, 30 Nm
2 - Colierullagarului de cauciuc
-
3 Lagarul de cauciuc
4 - Capul de bara
5 - Piulita, 50 Nm
6 - Piulita, 35 Nm
7 - Bieleta de directie din dreapta
Reglabila.
8 - Caseta de directie
9 - Subcadru cu amortizor
10 - ~uruburile de fixare de la ca.
seta de directie
11 - Piulita, 30 Nm
12 - Arborele calcanei de directie
13 - Burduful arborelul
14 - ~urub, 30 Nm
15 - Burduf
Nu se gaure~te la regiarea geo-
metriei directiei.
16 - Inel de fixare

e 17 - Bieleta de directie din stanga


Se demonteaza caseta de di-
rectie in cazul inlocuirii.
18 - Contrapiulita, 50 Nm

9 8 10 18 15 16 17

I 48-988 I

Demontarea ~i montarea capului de bara


Atentie:La inlocuireabieleteide directietrebuiedemontatacasetadedirectie.Lucrarede atelierservice!

Demontarea

. Demontati piulita de fixare de la capul de bara.


. Demontati tija capului de bara din fuzeta folosind un
dispozitiv obi9nuit -A-.
. Demontati contrapiulita de la bieleta de directie.
. Demontati caput de bara, numarati mi9carile de rotatie
facute, pentru ca la montare sa procedati la tel.
Montarea
A
. Montati bieleta de directie noua cu acela!?i numar de
rotatii.
. Asigurati capul de bara cu contrapiulita 9i strangeti-ocu
50 Nm.
. Montati tija capului de bara In fuzeta 9i fixati-I cu 0 piulita
noua care se autoblocheaza ce se strange cu 35 Nm.
-
148 5931
. Verificaticonvergenta, vezi pag. 147.
IPompacu palete de la servodirectie
otorul cu 4 cilindri

22 1 - Roata de curea trapezoidala


La montare se va avea grija ca
21 marcajul rolii de curea sa se alini-
eze cu eel de pe arborele cotit 9i
20 cu eel al pompei cu palete.
2 - ~urub, 25 Nm
19 3 - Cureaua trapezoidala
4 - Conducta de presiune
17 5 - Inel de etan9are
6 - :?urub
15 -
7 Colierul furtunului
8 - Furtunul de aspiratie
9 - Pompa cu palete
10 - ~urub cu 6 muchii, 25 Nm
11 - ~urub cu 6 muchli, 25 Nm
12 - ~urub cu 6 much ii, 25 Nm
13 - :?urub cu 6 muchii, 25 Nm
14 - Suport
15 - Culisa
16 - ~urub cu 6 much ii, 45 Nm
17 - :?urub cu 6 muchii, 25 Nm
18 - Bolturi filetate, 25 Nm
19 - ~urubul de reglaj, 25 Nm
20 - Piulita, 25 Nm
5 21 - ~urub cu 6 muchii, 25 Nm
22 - Piulita, 25 Nm
4 23 - Consola
Nu sunt prevazute lucrari de intrelinere
la pompa cu palete. Pentru desco-
perirea cauzelor defecliunii se verifica
3 daca aceasta este etan9a. Daca exista
vreo defecliune interna, se schimba
2 complet pompa cu palete.

1 Tipul de ulei: GO02000


~~ Cantitatea de ulei in sistem: circa 1 I.

Verificarea etanseitatii
, , sistemului Inlaturarea trepidatiilor volanuluil
hidraulic de servoasistare zgomotelor in compartimentul
motorului
Se verifica complet sistemul hidraulic daca este etan9'
ins a trebuie sa existe ulei in rezervor.
Trepidatia volanului la anumite viteze este de regula din
. Porni\i motorul 9i lasa\i-I sa func\ioneze la ralanti.
cauza ro!ilor dezechilibrate.
. Roti\i volanulin ambele sensuri pana la capat de cursa
9; imobiliza\i-I a9a pentru pu\in limp. Astfel se formeaza Verificarea
cea mai mare presiune de servoasistare posibila.
. in aceastapozi\ie efectua\i cateva verificari vizuale . Verifica\i presiunea aerului din anvelope,daca este
pentrudescoperirea neetangeita\ilor: cazul acestea se umfla.
. Supapapistonului rotativ . Efectua\i un parcurs de proba. Stabili!i cu cat mal mare
. Garnitura de la cremaliera. Demontati colierul exactitate natura defec\iunii, precum 9i intervalul de
burdufului9i impinge\i burdufulintr-o parte. viteza, tipul suprafe\ei de rulare, modul de deplasare (In
. Pompacu palete viraj sau in linie dreapta).
. Racordurileconductelor . Suspendati vehiculul.
. Verificati centrarea mediana a jantelor. Butucul rotii sau
tamburul de frana trebuie sa se situeze deasupra
cadrului rotii sau eel putin sa se afle la acela~i nivel cu
cadrul. In caz contrar se va schimba janta. S
. Verificati suspensia rotilor. Verificati In acest scop starea
lagarelor de cauciuc-metal, a articulatiilor, a amorti- H
zoarelor !;)i a jantelor.
. Demontati rotile !;)icuratati-Ie. De exemplu Indepi'irtati
pietrele din profil.
. Verificati portiunile uzate prin franare ale anvelopelor.
Este verba de portiuni cu profilul mai putin adanc, care
apar in urma franarii puternice Insotita de blocarea
rotilor.
. Verificati adancimea profilului la fiecare pneu !;)icom-
parati-Ie Intre ele. In cazul unei uzuri anormale a anve-
lopelor din fata !;)i/saudin spate, trebuie facute anumite s SX-4607

masurari !;)iapoi ajustari. Reglarea geometriei rotilor din


fata se face la limita maxima de toleranta. Atentie: Aveti
nevoie de 0 instalatie corespunzatoare de masurat
pentru efectuarea acestor masuratori, jar aceasta se
gase~te de regula In atelierele mecanice.
. Verifica1iIn locul indicat bataia In Inal1ime-H- ~i bataia
laterala -8-. Devia1iile punctuale ale ceasului de
. Efectuatiun parcursde proba !;)i verificati, daca defec- masurat, datorate proeminen1elor sau golurilor
tiunile persista. materialului, nu se iau In considerare.
Valorile nominale la janta din otel: H = 0,6 mm;
Verificarea bataii pe inaltime ~i laterala a S = 0,8 mm; janta din aliaj u~or: H = 0,5 mm; S = 0,5 mm.
rotilor . Daca se depa!;)escaceste valeri, schimba1ijanta.
. Cu autoturismul suspendat pe elevator fixati aparatul de Montarea rotilor pe vehicul
masura corespunzator la suprafata de rulare !;)i la
fIancul anvelopei. Invartiti manual roata, cititi valoarea Cu vehiculul suspendat montati retire astfellncat locul
indicata de aparat ~i marcati cu creta pe anvelopa locul bataii maxi me In Inaltime sa se afle sus. Strange1i
cu cea mai pronuntata bataie pe inaltime. ~uruburile rotii In aceasta pozitie In cruce cu 0 cheie
. Valoarea nominala: bataia maxima In inaltime = 0,8 mm; dinamometrica la 110 Nm (~uruburile M 14 de la janta cu
bataia maxima laterala = 1,2 mm. 5 orificii cu 120 Nm).
. In cazul In care la verificare nu se constata aceste
Atentie: Daeadiferentelede uzuraaleanvelopelor
suntmid,sevor
valeri, se vcr echilibra rotile cu 0 ma~ina de echilibrat montape punteadin ratarotileeu eel malmiejOGpe inaltime$ieu
stationara. La aceasta operatiune rotile vcr fi centrale eelemalmieigreutatide eehilibrare.
median la tel ca pe autoturism. Nu sunt admise
dispozitive conice de Intindere, care centreaza roata In . Efectuati un parcurs de proba. Daca volanul inca trepi-
orificiul central. Dezechilibrul admis din cere doua nivele deaza !;)i se mai aud zgomote In compartimentul moto-
de echilibru este de 5 grame. rului, peate fi verba de insuficiente de echilibrare care
vcr fi eliminate prin reechilibrare pe autoturism.
Inlaturarea bataii in inaltime:
Echilibrarea sau reechilibrarea rotilor pe
. Eliminati aerul din anvelope ~i Impinge1i taloanele vehicul
anvelopelor pe interiorul jantei.
. Rasuci1ianvelopele pe jante la 120°. . La echilibrarea ro1i1ormotoare, anvelopele aceleiai?i
. Umflati anvelopele ~i apoi verifica1i din nou bataia In pun1ise vcr fixa neaparat pe role.
inaltime. . Antrenarea rotilor se face cu ajutorul motorului, pentru
. Daca se depa~e~te valoarea maxima, rasuci1ianvelo- ca acestea sa se Invarta sincron. Vehiculele cu
pele pe jante la aile 120° ~i verificati bataia In Inal1ime. propulsie pe toate retire trebuie suspendate pe ambele
. Daca obtine1ivaloarea maxima, desumflati cauciucurile. punti. Se echilibreaza rotile de la ambele punti.
. Se face un parcurs de proba.
Verificarea bataii in inaltime ~i pe lateral a Daca Inca se mai constata deficien1e, Inseamna ca
mi~carile radiale sau fulajul anvelopelor are valeri prea
jantelor mari. Aceste valeri nu pot fi stabilite cu aparatura de
. Janta, tara anvelopa ~i centrata median, se monteaza service. Tn acest caz singura solutie este schimbarea
pe aparatul de echilibrare sau pe autoturism. Se mon- anvelopelor din fata ~i/sau din spate. Anvelopele se vcr
teaza aparatul de masura. schimba In perechi.