Sunteți pe pagina 1din 68

EDITORIAL

Mârlanul de companie
(Parvenitus arogantis)
Mârlanul de companie este o persoană, de regulă cu o pozi]ie Una din caracteristicile care îl apropie de Ajutorul de Băgător
de middle-management într-o firmă, de preferat cu o oarecare de Seamă, o reprezintă tendin]a de a sabota proiectele care
notorietate. Mârlanul de companie se consideră o specie i-au fost trasate “de sus” şi la care nu a fost consultat. Evident
superioară celorlal]i muritori de rând şi se comportă ca atare. că sabotarea trebuie făcută astfel încât totul să pară că s-a
Se exprimă prin fraze scurte, care trebuie ca să con]ină făcut din vina celorlal]i chiar dacă el s-a zbătut ca totul să iasă
neapărat expresii gen “Eu sunt Director şi tu TREBUIE să faci ce cel pu]in perfect.
spun eu”, “Ascultă B~…” sau “NOI nu facem, pentru că aşa Partea interesantă este că nici unul nici altul nu demonstrează
AM VRUT EU”. prea multă imagina]ie şi în general toate tentativele lor de sa-
Mârlanul de Companie de regulă simte nevoia să îşi etaleze botaj sunt cel pu]in penibile şi pică din start.
“importan]a” şi “autoritatea”, drept pentru care simte nevoia Cel mai interesant aspect al Mârlanului de Companie îl repre-
permanent să îi insulte şi jignească pe cei din jur. Mârlanul de zintă schimbarea stăpânului. De regulă, la intervale regulate,
Companie este întâlnit în multe locuri şi este înrudit cu Ajutorul Mârlanul de Companie nu îşi mai poate ascunde incompeten]ă
de Băgător de Seamă – specie întâlnită în firmele cu număr ...Mârlanul de Companie simte în permanen]ă
foarte mare de angaja]i. nevoia ca, în fa]a şefilor, să spună cât de mult s-a
Pentru Mârlanul de Companie no]iunile de “respect”, zbătut el şi cât de mult a muncit şi s-a sacrificat, iar
“polite]e”, “diploma]ie” nu există. Pentru el există doar “EU şi
to]i din jurul lui i-au pus be]e în roate. Mârlanul de
ăilal]i”. Pentru Mârlanul de Companie to]i ceilal]i care nu îi
Companie NICIODATĂ nu recunoaşte nici meritele
sunt direct superiori sunt nişte “sclavi” a căror singură menire
pe pământ este să le îndeplinească lor, PE LOC, toate altora şi nici defectele sale şi în viziunea sa se crede
dorin]ele, indiferent cât de absurde sunt acestea. cel pu]in Trimisul lui Dumnezeu şi Buddha pe
Totuşi, în prezen]a superiorilor săi , Mârlanul de Companie pământ.
suferă o transformare radicală, transformându-se în
şi este nevoit să îşi schimbe Stăpânul, noul Stăpân al
Pupincuristul Umil. În prezen]a superiorilor, vocabularul lor se
Mârlanului fiind de regulă o persoană, de la o firmă concurentă
transformă, şi cuvinte gen “VREAU”, “FĂ”, “ACUM”, etc. se
şi care în perioada în care îi era competitor era descris de
metamorfozează în “DA ŞEFU’ “, “AŞA ESTE”, “AM ÎN}ELES”.
Mârlan, ca fiind cea mai josnică persoană, iar firma pe care o
O altă calitate a Mârlanului de Companie, transformat în
reprezintă ca fiind cea mai de căcat firmă din partea asta a
Pupincurist Umil o reprezintă modul de îndeplinire a sarcinilor
galaxiei.
pe care şi acesta la primeşte. În general Mârlanul este un per- În momentul “schimbării taberei”, Mârlanul îşi motivează
sonaj semi incompetent, dar care tinde să îşi mascheze incom- ac]iunile anterioare prin “aşa mă puneau aia, dar eu, în sufle-
peten]a transferând-o pe umerii altora. Dacă o sarcină pe care tul meu, ştiam că voi sunte]i cei mai tari”.
a primit-o a ieşit bine, evident este meritul sau 110%, el chi-
nuindu-se să o ducă la îndeplinire în ciuda tuturor obstacolelor
pe care duşmanii i le pun în cale. Dacă iese prost, evident că
este vina celorlal]i.
Mârlanul de Companie, în momentul în care apare o problemă P.S. Acesta este un pamflet, orice asemănare cu fapte şi
nu este interesat să caute o solu]ie (Pentru că nici nu ar fi în întâmplări reale … s-ar putea să nu fie întâmplătoare. Nu m-ar
stare) ci trebuie să caute VINOVA}I (care întotdeauna sunt deranja că, pe site-ul revistei (www.auto-tehnica.ro), la
ceilal]i). Mârlanul de Companie simte în permanen]ă nevoia sec]iunea editoriale, cei care cunosc astfel de persoane să
ca, în fa]a şefilor, să spună cât de mult s-a zbătut el şi cât de posteze câte un comentariu în care să ne dea nişte exemple
mult a muncit şi s-a sacrificat, iar to]i din jurul lui i-au pus be]e concrete. Evident că aceste comentarii vor fi ]inute private şi
în roate. Mârlanul de Companie NICIODATĂ nu recunoaşte nici nu vor fi făcute publice – decât dacă cei care le-au postat
meritele altora şi nici defectele sale şi în viziunea sa se crede insistă pentru aceasta.
cel pu]in Trimisul lui Dumnezeu şi Buddha pe pământ.

Autotehnica - iunie 2009 3


CUPRINS

Pag. 3 - editorial
Pag. 6, 8 - Actualitatea

Pag. 7 - G.A.U. Romania


Pag. 10 - AutoDiga 2009 - Expozi]ia marilor “sur-
prize”

Service
Pag. 16 - Supplementary Restraint Systems
Partea a 2-a

AutoDiga 2009 - Expozi]ia marilor “sur-


prize”
După 2 ani, în care a fost găzduita de
I.T.C Braşov, AutoDiga – singura expozi]ie
10
destinată 100% specialiştilor din dome-
niul auto din România, a poposit la
Bucureşti. Pentru noi, aceasta a fost
expozi]ia marilor surprize din păcate multe din ele neplă-
cute), dar a fost şi o lec]ie din care am tras o mul]ime de
învă]ăminte, pentru edi]iile viitoare.
Dintre surprizele plăcute: am avut expozan]i din SUA,
Germania, Ungaria şi evident România, am avut vizitatori
din Arad, Oradea, Botoşani, Câmpulung Moldovenesc,
Suceava, Târgu Mureş…

28
Pag. 28 - Diagnoza inteligent` cu Hella Gutmann
Solutions

Pag. 30 - 4G AGAR -SOFTWARE DE DIAGNOZĂ PEN-


TRU ANALIZORUL DE GAZE

Pag. 36 - Schimbare bec – Ford Focus II (modele


Supplementary Restraint Systems fabricate începând din 11.2004)
Partea a 2-a
Continuăm cu sistemul SRS, în acest număr
prezentându-vă mai în detaliu componentele
acestui sistem şi cum le pute]i diagnostica în
16 Pag. 40 - Eurocleaner
siguran]ă.
Protec]ia la impactul lateral şi alte sisteme de
Pag. 42 - Diagnosticare AUDACON
airbag
Continua dezvoltare a tehnologiei airbagurilor Pag. 48 - Mercedes Benz S400 Hybrid ESF 2009 -
a avut şi are ca rezultat protec]ia mai eficientă
a ocupan]ilor vehiculului din indiferent de
Show Off!
direc]ia de impact.
Pag. 54 - Senzorul bateriei IVT / Sistemul de moni-
torizare a bateriei de la Delphi

4 Autotehnica - iunie 2009


CUPRINS

4G AGAR -SOFTWARE DE DIAGNOZĂ Înlocuire geam uşa fa]ă la Ford Transit


PENTRU ANALIZORUL DE GAZE
Unul dintre cele mai întâlnite şi mai pu]in
folosite echipamente de diagnoză, existent
30 Connect/Tourneo (model mic)
Partea a 2-a 58
A. Introduce]i vehiculul la locul lucrării;
în majoritatea atelierelor service auto, îl asigura]i-l cu frâna de parcare, stinge]i
reprezintă Analizorul de Gaze.Marea prob- luminile şi opri]i motorul.
lemă întâlnită în diagnosticarea cu ajutorul B. Efectua]i preinspec]ia în 8 paşi şi
analizorului de gaze, documenta]i lucrarea. Ob]ine]i semnă-
o reprezintă interpretarea rezultatelor. tura clientului pe Fişa de recep]ie.

Pag. 63 - Abonamente
Caroserii
Pag. 58 - Înlocuire geam uşa fa]ă la Ford Transit Pag. 64 - Aparitii editoriale
Connect/Tourneo (model mic) - Partea a 2-a
Pag. 66 - Lista autovehiculelor EURO 3 care pot fi
Pag. 60 - Statistici - Inregistrare vehicule noi in omologate in vederea primei inmatriculari in
Uninea Europeana in luna mai 2009 Romania (VIII)

PARTENERI
3M: Pag. 56-57;4 cars: Pag. 23;
Atto Soft: Inserturi; Audacon: Pag.
47; AutoComplex: Pag. 21;
Mercedes a construit cel de-al doilea model experimental al sau din ultimii
Automarket: Pag. 19; Autonet:
25 de ani. Mercedes ESF 2009 este bazat pe modelul S-Klasse W221 si are
scopul de a integra toate inovatiile Mercedes in materie de siguranta si de a
Coperta 4, Pag. 28-29; Bosch:
le prezenta pentru a sublinia provocarile pe care le infrunta inginerii
Mercedes atunci cand dezvolta astfel de tehnologii. Inginerii Mercedes au
Pag. 9; Cargo Magazin: Pag. 19;
implementat toate inovatiile create de ei in materie de siguranta pe un S400
Hybrid.
ECO European Consulting: Pag.
Pentru a putea permite vizualizarea modului de functionare ale acestor sis-
teme de siguranta, Mercedes a incorporat nu mai putin de opt ferestre de
25; EET: Pag. 25; Eurocleaner
vizitare in capota, barele de protectie si in usi. Scopul inginerilor Mercedes a
fost de a face "vizibila" siguranta oferita de tehnologia de pe modelele sale.
Trading: Pag. 40-41; Fervill: Pag.
Modelul are un compresor de aer in portbagaj, care umfla airbag-urile si
recipientele cu aer pentru sistemul PRE-SAFE Pulse si pentru pernele 23; Forte: Pag. 25; Mercom: Pag.
amplasate intre scaune. Pentru a putea controla toate sistemele de siguran-
ta, S-Klasse a avut nevoie de o instalatie electrica reproiectata complet, 21; Meteor: Pag. 38-39; NGK:
care este controlata prin intermediul unei telecomenzi fara fir. Inginerii
Mercedes au creat doua exemplare ESF: unul dintre ele este utilizat in scop- Pag. 17;Novatech: Pag: 34-35;
uri demonstrative, fratele sau geaman fiind folosit pentru secventele dinam-
ice de conducere. Lubexpert: Pag. 33.

Autotehnica - iunie 2009 5


ACTUALITATEA RUBRICA REALIZATA IN COLABORARE CU

Studen]ii americani au inventat amorti-


zorul care generează curent electric
Volkswagen a câştigat
Un grup de studen]i de la
Massachusets Institute of Technology
au creat un amortizor revolu]ionar, ce
"Motorul Anului 2009"
poate să capteze energia cinetică Motorul TSI de 1.4 litri
degajată în timpul func]ionării. Odată de la Volkswagen a
ce amortizorul se destinde, acesta câştigat premiul cel
generează curent electric ce poate fi mare la competi]ia
captat şi folosit de vehicul. Această "Motorul Anului
tehnologie este orientată către SUV-uri 2009". Unitatea cre-
şi vehicule cu masă mare. ată de inginerii din
Studen]ii americani au denumit noua Wolfsburg a fost
desemnată ca fiind
cea mai bună din ca-
tegoria 1-1.4 litri şi a
câştigat şi premium
pentru cel mai ecolo-
gic motor al anului. 107, Citroen C1 şi Subaru Justy.
Alături de Volkswagen, producătorii ger- Cel mai performant motor al anului 2009
mani de automobile au dominat această este unitatea V8 de 6.2 litri creată de
edi]ie a concursului "Motorul Anului divizia AMG de la Mercedes, care este
2009", nem]ii reuşind să câştige 11 din folosit pe CLK, S, ŞL, CL, CLS şi ML.
cele 12 premii puse în joc. Propulsorul V8 creat de inginerii AMG a
Juriul a fost format din 65 jurnalişti auto fost premiat şi în cadrul categoriei "Cel
din 32 de ]ări, iar decizia de anul acesta a mai bun motor cu o cilindree de peste 4
încheiat şirul de patru ani în care BMW a litri". Cel mai bun motor nou al anului
câştigat premiul cel mare. Cu toate că nu 2009 este unitatea boxer de 3.8 litri,
a primit premiul cel mare şi de data disponibilă pe Porsche 911.
aceasta, BMW a reuşit să plece cu trei Audi a câştigat premiul pentru cel mai bun
premii, ob]inute la categoriile 3-4 litri, 2.5- motor la categoria 1.8-2 litri, cu unitatea
3 litri şi 1.4-1.8 litri. Toyota este singurul TFSI găsită pe A4, A5, Q5, dar şi pe
producător din afară Germaniei care a Volkswagen Scirocco şi Golf GTI.
tehnologie GenShock, şi au primit un reuşit să primească un premiu la această Mercedes-Benz a câştigat încă un premiu
vehicul de test din partea companiei edi]ie a concursului "Motorul Anului "Engine of The Year" la categoria 2-2.5
AM General. Studen]ii vor folosi vehicu- 2009", japonezii fiind premia]i pentru uni- litri, cu unitatea de 2.1 litri găsită pe C-
lul Humvee pentru a testa func]iile tatea de 998 centimetri cubi, găsită pe Klasse BlueEfficiency şi pe E-Klasse
acestei tehnologii şi a observa benefici- Aygo, Yaris şi pe modele precum Peugeot BlueEfficiency.
ile ob]inute în urma folosirii acestor
amortizoare revolu]ionare. Compania
AM General construieşte vehicule
Humvee pentru Armata Statelor Unite
ale Americii şi este interesată de
tehnologia dezvoltată de studen]ii de la
MIT.
Amortizoarele GenShock con]in un
lichid hidraulic al cărui dozaj este con-
trolat de un senzor. Pe măsură ce bra]ul
suspensiei urca şi coboară, lichidul din
amortizor trece printr-o pompa ce
angrenează un generator electric de
dimensiuni mici. Mişcarea lichidului
produce curent electric şi uşurează
sarcina alternatorului, ceea ce duce la
un consum mai redus de carburant.

6 Autotehnica - iunie 2009


INFO

GAU Romania
În luna mai, cu ocazia
„Întâlnirii furnizorilor GAUI 2009”
de la Madrid, Pre[edintele Group
Auto Union International a anun]at
oficial expansiunea grupului prin
completarea prezen]ei sale [i în
Europa de Est. Astfel, a fost
anun]at` crearea organiza]iei
GAU România.

GAU România este al 22-lea mem-


bru al GAU Interna]ional [i reune[te
patru companii române[ti indepen-
dente care realizeaz` împreun` mai
mult de 73 milioane de euro cifr`
de afaceri: Augsburg International,
Rune, Bennett Auto [i Pro Tech
LKW.
Augsburg International - Înfiin]at` Pro Tech LKW - fondat` în anul 2001, auto [i echipamente vor beneficia de o
în anul 1996, Augsburg International are Pro Tech LKW este un important dis- ofert` mai competitiv`, de o gam` cu
sediul central în Bucure[ti [i 8 sucursale tribuitor de piese auto pentru camioane. acoperire mai bun` a pie]ei dar [i de un
în cele mai importante ora[e ale ]`rii, cu Compania are sediul central în Bucure[ti pachet de cuno[tin]e tehnice [i con-
o suprafa]` total` de depozitare de [i activeaz` la nivel na]ional prin 5 cepte de service la nivelul standardelor
17.500 mp. Peste 300 angaja]i au con- sucursale. Cu 30 000 de repere pe stoc, europene.
tribuit în anul 2008 la realizarea unei 55 de angaja]i [i o suprafa]` total` de Group Auto Union International (GAUI) a
cifre de afaceri de 53 milioane de euro. depozitare de 4000 mp a înregistrat în fost fondat` în anul 1990 [i este o orga-
Rune - \nfiin]at` în 1991, compania 2008 o cifr` de afaceri de 5,70 milioane niza]ie interna]ional` care reune[te în
Rune are 4 sucursale la nivel na]ional, de euro. jurul acelora[i interese strategice,
sediul central fiind în Bucure[ti. În Constituirea grupului GAU România grupuri na]ionale de companii indepen-
prezent compania a ajuns la 107 anga- reprezint` o oportunitate major` de con- dente din domeniul auto: importatori [i
ja]i înregistrând în anul 2008 o cifr` de solidare a pie]ei de componente auto distribuitori de piese auto, service-uri
afaceri de 8,2 milioane de euro. Dispune din România. Astfel to]i produc`torii de auto pentru turisme [i camioane.
de o suprafa]` total` de depozitare de piese auto [i echipamente ce au statutul Re]eaua GAUI cuprinde aproape întrea-
2.500 mp [i 46 500 de repere pe stoc. de furnizor GAUI au posibilitatea de a ga Europ` [i la nivel interna]ional dez-
Bennett Auto - cu sediul central în îmbun`t`]i reprezentarea lor în volt` urm`toarele concepte:
Bucure[ti, compania Bennett Auto a fost România. Group Auto Union: distribu]ie piese pen-
creat` în 1996. În prezent, are 5 sucur- Membrii GAU Romania vor beneficia în tru autoturisme
sale, 49 de angaja]i si dispune de o totalitate de expertiza european` a GAUI Gtruck: distribu]ie piese auto pentru
suprafa]` total` de depozitare de 10 [i vor avea acces la informa]ii referitoare camionae
200 mp. De asemenea, de]ine 16 000 la contracte interna]ionale, la furnizorii EuroGarage: concept de service pentru
de repere pe stoc iar cifra de afaceri agrea]i de GAUI, la conceptele de serv- autoturisme
înregistrata în 2008 a fost de 7,08 mi- ice dezvoltate de GAUI. Ca efect, repara- TopTruck: concept de service pentru
lioane de euro. torii auto dar [i revânz`torii de piese camioane

Autotehnica - iunie 2009 7


ACTUALITATEA RUBRICA REALIZATA IN COLABORARE CU

Opel a dezvoltat sistemul Park Assistant


pentru Insignia
Opel a creat un sistem de parcare asistata
Viitorul motor rotativ Mazda
pentru modelul Insignia, care este creat să
detecteze dacă maşina are loc într-un
spa]iu îngust. Sistemul poate fi activat la
viteze de până la 30 km/h şi măsoară
Renesis va avea injec]ie directă
spa]iul disponibil pe lateral, la o distan]ă de Mazda a înregistrat o
1.8 metri fa]ă de vehicul. În momentul în
care un senzor localizează un spa]iu, şoferul
cerere de patent
este anun]at, iar sistemul începe să dea către oficiul american
instruc]iuni privind manevrarea volanului. de patente şi inven]ii
Sistemul are scopul de a înlătura temerile pentru un motor rota-
privind spa]iul disponibil în cazul unei par- tiv cu injec]ie directe
cări paralele, fără a pierde timpul său zgâria
maşina în încercarea de a o parcă, mai ales şi două bujii. Cererea
în condi]iile unui trafic aglomerat. Pre]ul le-a fost aprobată, iar
japonezii lucrează în
continuare la această
tehnologie. Mazda
este singurul con-
structor din lume care
foloseşte motoare Dimensiunile blocului motor vor fi
rotative. mărite, iar distan]a dintre cele două bujii
Alături de Twin-Spark, tehnologia va fi ea mărita odată cu acestea. Acest
injec]iei directe va reuşi să mărească
lucru înseamnă o capacitate cilindrică
performan]ele şi eficien]ă motoarelor
rotative de la Mazda şi ajută aceste mai mare şi poten]ialul de a oferi un
motoare să îndeplinească normele de cuplu motor mai mare. Deşi japonezii nu
poluare din anii următori. După cum au anun]at o dată pentru intrarea în pro-
şti]i, motoarele rotative au un consum duc]ie a acestei unită]i, tehnologia
specific de ulei, ce este cauzat de modul motoarelor rotative va fi îmbunătă]ită în
în care func]ionează aceste unită]i. continuare.
acestui sistem este de 645 euro, şi este
oferit momentan doar pentru modelul
Insignia. Tehnologia Park Assistant face OFICIAL: Lamborghini dezvoltă
parte dintr-o gamă largă de sisteme care au
scopul de a spori confortul oferit de modelul
Opel Insignia.
primul său sistem hibrid
Treptat, până şi constructorii
Dispare maneta fază scurtă - fază lungă? de supercaruri încep să se
O companie producătoare de senzori de adaptez noilor norme de polu-
intensitate a luminii colaborează cu marii are impuse de Uniunea
producători de blocuri optice din lume pen- Europeană. Un exemplu con-
tru a crea un sistem care va folosi un ele- cret este Lamborghini, care a
ment ac]ionat mecanic pentru a micşora
anun]at oficial că va dezvolta
intensitatea luminii. Această idee a venit
din dorin]a de a controla în mod activ inten- sisteme de propulsie hibride
sitatea luminii produse de faruri. pentru viitoarele sale modele.
Bineîn]eles, farurile viitorului nu vor mai Potrivit comunicatului oficial,
folosi becuri incandescente clasice. inginerii italieni plănuiesc să
Farurile viitorului vor func]iona doar pe fază reducă emisiile de CO2 şi consumul mod- momentan doar versiunea de anul trecut a
de drum, iar senzorii vor comanda ele- supercarului Gallardo LP560-4, care şi-a
mentele speciale pentru a miscora intensi- elelor din gama cu aproximativ 35% până
în 2015. Mai mult decât atât, până şi îmbunătă]it consumul şi emisiile cu 18
tatea lumini în momentul în care vor fi
detecta]i al]i participan]i la trafic. Acest sis- emisiile uzinei unde iau naştere super- procente.
tem va permite o iluminare mai bună a dru- carurile îşi vor reduce emisiile cu 30% Italienii nu se vor rezumă doar la dez-
mului şi va permite şoferilor să se concen- până anul viitor. voltarea propriului sistem hibrid, oficialii
treze mai uşor la drum. de la Maranello promi]ând o serie de
Planurile de dezvoltare a unui tren de
Tehnologia a fost inspirată de modul în care
noul Mercedes-Benz E-Klasse ajustează rulare hibrid este încă o etapă a contractu- îmbunătă]iri aduse sistemelor ECU, de
automat intensitatea farurilor atunci când lui de investi]ie, de 35 de milioane de evacuare, de injec]ie dar şi implementarea
detectează alte vehicule în fa]a sa. euro, care are ca scop reducerea emisiilor. unei tehnologii start-stop şi a unor versiuni
De pe urma investi]iei a beneficiat capabile să func]ioneze pe bio-etanol.

8 Autotehnica - iunie 2009


EXPOTECH

AutoDiga 2009
Expozi]ia marilor “surprize”
După 2 ani, în care a fost găzduita de I.T.C Braşov, AutoDiga – singura expozi]ie destinată 100% specialiştilor din domeniul
auto din România, a poposit la Bucureşti. Pentru noi, aceasta a fost expozi]ia marilor surprize din păcate multe din ele neplă-
cute), dar a fost şi o lec]ie din care am tras o mul]ime de învă]ăminte, pentru edi]iile viitoare.

Dintre surprizele plăcute: am avut expozan]i din SUA, Germania, Ungaria şi evident România, am avut vizitatori din Arad,
Oradea, Botoşani, Câmpulung Moldovenesc, Suceava, Târgu Mureş…

Dintre surprizele neplăcute … Cu o zi înainte de începerea expozi]iei, tot la Sala Polivalentă, a avut loc un concert cu Florin
Salam, ocazie cu care au fost distruse uşile Polivalentei şi evident, la terminarea lui, platoul din fa]a Sălii Polivalente ar`ta ca
după război: sticle, pungi, coji de semin]e, etc. O altă surpriză au reprezentat-o vizitatorii din Bucureşti, care au fost sublimi,
dar au lipsit aproape cu desăvârşire… Ce să-i faci, e mai scurt drumul de la Botoşani sau Arad la Polivalentă, decât din Berceni
sau Pantelimon…

Dar hai să vedem cam ce s-a întâmplat la începutul lunii iunie


în Bucureşti:
Pe 2 iunie, ne-am trezit cu 3 TIR-uri, înso]ite de un moto-
stivuitor şi o armată de oameni…
Erau cei de la CCSM Corturi Industriale, cei care ne-au pus la
dispozi]ie structura necesară desfăşurării expozi]ie

Fara să stea Iar apoi, armata


prea mult pe venită la montaj,
gânduri, s-au s-a apucat de
apucat de înşirat structura
descărcat metalică a cortu-
lui.

Nu ştiu cum au
Şi în 2 ore de la
făcut dar, deşi erau
muncitori români, începerea
totuşi într-o oră şi opera]iunilor,
jumătate, structura primul cort, de
era gata de ridi- 600 mp era deja
care. în picioare

10 Autotehnica - iunie 2009


EXPOTECH

După ce structura a
Iar ceilal]i
fost ridicată, arma-
ta de muncitori s-a de
divizat: unii se ocu- montarea
pau de acoperire podelei

După încă o oră, Şi uite aşa, la 4 ore


deja se trecuse la de la începerea
întinderea opera]iunilor, cei de
mochetelor la Polivalentă s-au
putut apuca de con-
struc]ia standurilor:

Dar cum lucrurile nu puteau să meargă perfect 100%, în pre-ziua amenajării


standurilor, a avut loc, tot la Sala Polivalentă, un concert cu Florin Salam. Cei
peste 7000 de fani prezen]i au avut grijă să distrugă cu meticulozitate tot ce se
putea, începând cu intrarea la Sala Polivalenta şi terminând cu cură]enia zonei.
Noroc cu cele cateva zeci de jandarmi care ne-au protejat corturile de “frenezia
maselor”

Totuşi, am supravietuit şi a doua zi expozan]ii s-au


putut apuca de amenajarea standurilor proprii

Autotehnica - iunie 2009 11


EXPOTECH

Nu are rost să men]ionăm micile probleme apărute şi aici


(mocheta neuniformă, aerul condi]ionat care a fost pornit
cu întârziere, etc), totuşi trebuie men]ionat cel, fără de care
acest eveniment nu ar fi fost posibil , Dl. Decebal Anton – de
la Sala Polivalentă. Acest om (care între noi fie vorba, a
cerut să rămână anonim) a fost acolo de la 7 diminea]a
până la 2 noaptea, de luni până duminică şi s-a ocupat
personal de rezolvarea tuturor celor 1001 cereri apărute şi
solicitări venite din partea expozan]ilor …
Şi iată până la urma ce a ieşit: 4000 mp de spa]iu expozi-
tional (Din care 2000 mp acoperi]i) şi 36 de expozan]i

Atrac]iile expozi]iei au fost cele 2 autovehicule de colectie oferite de Farkas Lazăr din Braşov, un camion din 1936 şi un vehicul
off-road (cu care ne-am rasturnat noi de pe Tâmpa anul trecut)

12 Autotehnica - iunie 2009


EXPOTECH

Şi uite aşa a început expozi]ia.


Au avut loc 15 conferin]e

Au avut loc demonstra]ii şi testări pentru vizitatori

Şi evident au fost prezentate vizitatorilor cele mai noi produse şi tehnologii în domeniu

Autotehnica - iunie 2009 13


EXPOTECH

Să vă mai spunem că a avut loc şi o petrecere cu mici, bere,


lăutari, dansatoare, etc?
Nu cred că ar fi o idee bună, pentru că s-ar crede altceva.
Oricum, în concluzie: La revedere Diga 2009, Succes Diga
2010 !!!

14 Autotehnica - iunie 2009


SERVICE
Pag. 16 - Supplementary Pag. 30 - 4G AGAR -SOFT- Pag. 36 - Schimbare bec – Pag. 40 - Eurocleaner Pag. 48 - Mercedes Benz
Restraint Systems - II WARE DE DIAGNOZĂ PEN- Ford Focus II (modele fabri- Pag. 42 - Diagnosticare S400 Hybrid ESF 2009
Pag. 28 - Diagnoza inteli- TRU ANALIZORUL DE GAZE cate începând din AUDACON Pag. 54 - Senzorul bateriei
gent` cu Hella Gutmann 11.2004) IVT
Solutions

Supplementary Restraint Systems


Partea a 2-a
Continuăm cu sistemul SRS, în acest
număr prezentându-vă mai în detaliu
componentele acestui sistem şi cum le
pute]i diagnostica în siguran]ă.
Protec]ia la impactul lateral şi alte sis-
teme de airbag
Continua dezvoltare a tehnologiei
airbagurilor a avut şi are ca rezultat
protec]ia mai eficientă a ocupan]ilor
vehiculului din indiferent de direc]ia de
impact. Astfel, dintre ultimele sisteme
de airbaguri putem aminti:
• Airbaguri laterale lui, atunci când se folosesc aceste sis-
• Airbaguri tip cortină foarte mare. Gazul este înmagazinat teme cu gaz comprimat, nu degajă căl-
• Airbaguri pentru genunchi într-un cilindru lung, astfel că montarea dură ca atunci când se folosesc capse-
• Airbaguri anti-alunecare (cel mai acestuia în uşi, stâlpi, sub coloana de le pirotehnice, şi deci, riscul de
nou sistem de airbaguri, sistem ce este direc]ie, etc. este destul de facilă şi mai incendiu este scăzut considerabil. Cu
montat în şezutul scaunului) importantă de atât, nu ocupă mult toate acestea, unele tuburi cu gaz com-
• Airbaguri spate tip cortină spa]iu. Ac]iunea de umflare a airbagu- primat folosesc capse pirotehnice
Toate aceste sisteme sunt montate în
interiorul sau în spatele
ornamentelor interioare,
ceea ce înseamnă că
sistemul de expansiune
pirotehnic nu
este propice, datorită
formei şi volumului de
căldură generat, astfel
că un nou tip de sistem
de umflare/expansiune
al airbagului a trebuit să
fie conceput.

Sisteme de umflare cu
gaz comprimat
Aceste sisteme con]in
nitrogen, argon sau heliu
comprimat la o presiune

16 Autotehnica - iunie 2009


SERVICE

interne petru a ridica tem-


peratura, temperatur` ce
scade foarte mult în timpul
expansiunii gazului. Aceste
dispozitive pot fi periculoase
şi tehnicianul ce lucrează cu
ele trebuie întotdeauna să
urmeze procedurile. De
asemenea, în cazul unui
accident, când capsele nu
au explodat, persoanele
însărcinate cu descarcerarea
trebuie să ]ină seama de
amplasarea lor, deoarece,
tăierea accidentală a
capselor poate avea ca efect
explozia şi incendierea
autovehiculului.

Airbagurile laterale şi tip


cortină
Impacturile laterale sunt
responsabile pentru un
număr mare de victime
anual. Zona de deformare
controlată în cazul impactului lateral
este foarte mică, dacă nu inexistentă,
deci timpul de umflare al airbagului
este mult mai mic. În această situa]ie,
func]ionarea airbagurilor laterale şi de
tip cortina este pu]in diferită fa]ă de a
celor frontale. Diferen]a constă în tim-
pul de detectare al impactului lateral
de către senzori. Senzorii lucrează în
acelaşi mod ca şi cei prezenta]i în
numărul anterior al revistei
AutoTehnica, dar cum am spus, viteza
de detectare a impactului este mult
mai mică, pentru a compensa lipsa
zonei de deformare. Aceşti senzori sunt
în mod normal monta]i în partea de jos
a stâlpilor B.

Airbagurile pentru genunchi


Airbagurile pentru genunchi sunt foarte
des folosite, şi sunt primele airbaguri
dezvoltate, bineîn]eles, după cele

18 Autotehnica - iunie 2009


SERVICE

frontale. Aceste dispozitive sunt de


fapt multifunc]ionale; nu numai că
opresc efectul de alunecare, ]inând
ocupan]ii în pozi]ia corespunzătoare în
scaun, dar protejează, cum este nor-
mal, şi împotriva rănilor la genunchi şi
şolduri.
Airbagurile încorporate în şezut
Airbagul încorporat în şezut, ce este
prezentat în figură, este montat pe
bancheta spate, însă poate fi montat
cu uşurin]ă şi pe scaunele frontale.
Acesta este conceput pentru a împiedi-
ca ocupan]ii să alunece în jos/pe sub
centură de siguran]ă. Un airbag montat
în şezut se activează în cazul unui
impact frontal.

Sisteme suplimentare de re]inere


adaptive putea răni grav un copil, şi aici mă refer În acest scop, o nouă gamă de senzori
Coliziunile variază în severitate şi
la airbagul în sine şi nu la impactul lat- a fost dezvoltată. Senzorii de impact
direc]ie, iar ocupan]ii variază în greu-
eral. Pentru ca un sistem să devină moderni sunt adevărate decelerometre
tate şi înăl]ime. Ceea ce ar putea salva
adaptabil, acesta trebuie să fie capabil care pot măsura rata de decelerare.
via]a unui bărbat adult cu o greutate
să recunoască diferi]ii ocupan]i dar şi Plăci de presiune montate pe scaune
medie, în cazul unui impact lateral, ar
severitatea impactului. pot clasifica greutatea ocupantului.
Senzorii centurilor de siguran]ă indica
dacă acestea sunt puse sau nu. Pe
baza acestor informa]ii, airbagul poate
fi umflat cu for]a maximă, cu o for]e
medie sau deloc.

Module de umflare în două trepte


Modulele de umflare moderne încor-
porează două capse ce controlează
volumul de gaz dislocat. În general, un
impact minot activează o singură
capsa, rezultatul fiind un airbag ce de
deschide mai încet cu o for]a ini]ială
mai mică; în schimb, în cazul unui

20 Autotehnica - iunie 2009


SERVICE

impact sever, ambele capse sunt


declanşate. O altă strategie este
reprezentată de momentul declanşării,
ideal fiind că a doua capsă să se
declanşeze cu câteva milisecunde
întârziere fa]ă de prima, pentru o
umflare controlată şi uniformă.
Sfaturi de siguran]ă
vătămare este foarte mare. se aprinde, se poate că siguran]a SRS
Airbagul cu umflare în două trepte
• Întotdeauna dezarma]i sistemul să se fi ars sau să lipsească pentru a
poate fi identificat prin numărul de fire
înainte de începerea lucrului masca o eventuale eroare a sistemului.
sau mufe – două mufe, patru fire. Un
• Evita]i să atinge]i terminalele elec- Va trebui acum să accesa]i codul/
lucru important de ]inut minte este că,
trice codurile de eroare stocate în ECU-ul
chiar şi atunci când airbagul pare
• Nu folosi]i niciodată un ohmetru SRS-ului, şi pentru aceasta ave]i
nevoie de un scanner. Alternativ, ve]i
avea nevoie de a “traduce” codul
aprinderilor şi al stingerilor martorului
luminos SRS.
Autodata ar trebui să vă ofere
informa]ia tehnică ce vă va permite să
în]elege]i codul de eroare afişat. De
asemenea, vă poate oferi proceduri de
dezamorsare şi amorsare a sistemului.
Codurile sunt în general exprimate
pentru a testa rezistenta capsei “Driver’s airbag circuit fault” (Eroare pe
declanşat, a doua capsă poate fi încă
pirotehnice circuitul airbagului şoferului) sau mai
armată, şi deci periculoasă. În acest
• Nu aşeza]i niciodată un modul de detaliat “Driver’s airbag open circuit”
caz, trebuie să declanşa]i şi a doua
airbag declanşat cu zona de expansi- (Circuitul airbagului şoferului deschis).
capsa şi apoi să îl demonta]i pe
une în jos În general, codurile de eroare exprimă
autovehicul.
Sistemul SRS este prin defini]ie pasiv; starea circuitului – circuit deschis,
nu va produce coduri de eroare, iar în
Diagnosticare & reparare
După ce am trecut în revistă majori- prima fază vă ve]i baza în totalitate pe
tatea tipurilor de sisteme SRS, ne capabilitatea sistemului de autodiag-
propunem acum să dăm câteva sfaturi noza. Ca în cazul oricărui sistem cu
şi instruc]iuni referitoare la diagnosti- microprocesor, informa]ia e vitală; cu
carea şi repararea lor. ]ine]i minte, cât ave]i mai multă cu atât vă va fi mai
lucra]i în preajma explozibililor, şi dacă uşor să face]i o diagnosticare. Pune]i
cumva vreunul din aceşti explozibili contactul şi martorul luminos SRS ar
(capse pirotehnice) se va trebui să stea aprins între 3 şi 6
detona/declanşa accidental, riscul de secunde, după care se stinge. Dacă nu

22 Autotehnica - iunie 2009


SERVICE

nu este nimic introdus în încărcătorul Testarea airbagului


scurtcircuitat, scurt pe împământare, de maşină (în locul brichetei), lucru ce Aten]ie – airbagul în sine nu se va testa
scurt la baterie, rezisten]ă prea mică, ar putea introduce un voltaj în sistem. decât dacă primi]i instruc]iuni clare în
rezisten]ă prea mare. Urmări]i instruc]iunile producătorului acest sens. Nu folosi]i un ohmetru pen-
Unele sisteme oferă liste cu date în referitoare la timpul de aşteptare înain- tru a testa rezistenta declanşatorului.
timp real/PID (identificatorul para- tea începerii lucrării (în general 5 Acest lucru poate cauza detonarea cap-
metrului) ce pot fi foarte folositoare. minute). Acest lucru permite conden- sei.
Acestea vă permit să vede]i valorile satorilor din ECU-ul SRS-ului să se
Simulator de sarcină
efective (generate de ECU) şi/sau descarce. Dacă nu face]i acest lucru
După cum pute]i vedea şi din captura
dacă sistemul consideră aceste infor- risca]i să activa]i accidental airbagul.
făcută, fiecare declanşator al capsei
ma]ii normale. Diagnosticarea sis-
are a valoare a rezisten]ei. Dacă
temului SRS trebuie făcută urmând Demontarea airbagului
înlocui]i airbagul propriuzis cu o rezis-
informa]iile tehnice ale producătorului. Înlătura]i şuruburile din spatele volanu-
ten]ă de aceiaşi valoare, ECU-ul SRS-
În continuarea vă dăm un exemplu al lui (Este posibil să trebuiască să înlătu-
ului nu va face diferen]a. Simulatoare
tehnicii de diagnosticare generale pen- ra]i capacul coloanei de direc]ie pentru de sarcină pot fi confec]ionate foarte
tru airbagul de pe partea şoferului. a avea acces la aceste şuruburi). uşor, sau pot fi cumpărate kituri în
Decupla]i cu grijă mufa/mufele (Vede]i acest sens.
Dezarmarea sistemului dacă există cleme de siguran]ă).
Decupla]i borna de masă a bateriei, Transporta]i şi depozita]i cu grijă Resetarea sistemului
asigurându-vă că nu se va reconecta airbagul. Reconecta]i bornele bateriei şi aştepta]i
accidental. De asemenea, asigura]i-vă câteva minute. Pune]i contactul.
Şterge]i toate codurile de eroare, lua]i

24 Autotehnica - iunie 2009


SERVICE

contactul şi pune]i-l din nou. Verifica]i au pini de scurtcircuitare pe partea liber până la pozi]ia
dacă mai există, deci dacă au fost ge- mamă. Atunci când decupla]i mufa din de mijloc. Pentru a fi siguri de montarea
nerate din nou codurile de eroare. Dacă ECU, pini de scurtcircuitare fac legătura corespunzătoare, din pozi]ia de mai
nu ave]i nici un cod de eroare, atunci între cele două fire de declanşare pen- înainte, roti]i cablul în sensul acelor de
airbagul era de vină şi a]i făcut bine că tru a preveni ca descărcarea statică să ceasornic până când sim]i]i o rezisten]ă
l-a]i înlocuit. Dacă apare acelaşi cod de declanşeze involuntar capsa (mecanică). Acum roti]i invers acelor de
eroare ca la începutul opera]iei de pirotehnică. ceasornic, numărând rota]iile, până
schimbare verifica]i cablul spiralat când sim]i]i o rezisten]ă mecanică.
(prezentată în numărul trecut al Revistei Verificarea continuită]ii şi scurtcircu- Împăr]i]i la doi numărul de rota]ii şi
AutoTehnica). itului afla]i numărul de rota]ii în sensul acelor
Atunci când se va testa circuitul, sis- de ceasornic pe care trebuie să le apli-
Testarea cablului spiralat temul trebuie dezarmat şi cablurile izo- ca]i cablului pentru a găsi centrul. În
Centra]i şi înlătura]i volanul pentru a late prin deconectare atât în parte din- general, există o formă de marcare a
avea acces la cablu. Pune]i rezisten]a spre ECU-ul SRS-ului cât şi în partea centrului acestuia, sau vreo formă de
pe bornele (de la ECU) în care intră dintre capsa pirotehnică. Pinii de scurt- aliniere.
cablul spiralat (după ce a]i decuplat circuitare trebuiesc “scoşi” din circuit
mufa acestuia). Şterge]i toate codurile prin introducerea unei bucă]i mici de ATEN}IE!
de eroare şi apoi lua]i şi pune]i contac- plastic între ei. Cablajul poate fi acum ]ine]i minte că aceste sisteme prezintă
tul. Acum verifica]i din nou dacă există testat contra scurtcircuitului cu un un real pericol pentru tehnician.
coduri de eroare. Dacă nu mai sunt ge- ohmetru, la capătul capsei. Scurtul la • Planifica]i-vă cu aten]ie paşii ce îi
nerate coduri de eroare atunci cablul masă sau la baterie poate fi verificat ve]i urma înainte să vă apuca]i de lucru.
era de vină. folosind un voltmetru. Dezarma]i sis- • Evita]i să sta]i cu capul în fata
Notă: Alte coduri de eroare pot fi temul şi izola]i cablurile prin airbagului când lucra]i în vehicul.
prezente care să nu aibă legătură cu deconectarea de la capsa şi ECU. • Toate componentele deteriorate tre-
sistemul SRS. Cablul spiralat poate fi Reconecta]i bateria şi pune]i contactul. buiesc înlocuite.
testat separat, după ce a fost înlăturat Folosind un voltmetru, testa]i ambele • Nu folosi]i niciodată componente la
de pe maşină, pentru a se vedea dacă fire la capătul ataşat capsei. mâna a doua.
prezintă un circuit deschis (discontinui- Traducere & Adaptare: Colibaba Claudiu
tate) sau face scurt, folosind un Realinierea cablului spiralat Sursa: MIM TechTalk
ohmetru. Înainte să înlocui]i cablul spiralat, aces-
ta trebuie să fie aliniat corect. Cablul
Verificarea circuitului airbagului spiralat are un număr limitat de mişcări
Notă: Inspecta]i vizual toate mufele şi, de rota]ie, şi dacă este montat incorect
ave]i grijă permanent să nu deteriora]i se va deteriora iremediabil. Lăsând
papucii. Multe dintre mufele moderne cablul liber de la un capăt el se va roti

26 Autotehnica - iunie 2009


DIAGNOZA
SERVICE

4G AGAR -SOFTWARE DE DIAGNOZĂ


PENTRU ANALIZORUL DE GAZE

Unul dintre cele mai întâlnite şi mai pu]in folosite echipamente de


diagnoză, existent în majoritatea atelierelor service auto, îl reprezintă
Analizorul de Gaze.
Marea problemă întâlnită în diagnosticarea cu ajutorul analizorului de
gaze, o reprezintă interpretarea rezultatelor.

Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor de analizoare de gaze, a • Obstruc]ii în sistemul


fost creat 4G AGAR, care este primul software ce permite inter- de evacuare sau conver-
pretarea rezultatelor ob]inute cu analizorul de gaze. tor
Cu ajutorul acestui program se permite identificarea şi indică • Probleme în sistemul de aprindere (bujii, fişe)
solu]ii pentru remedierea următoarelor probleme: • Probleme de compresie a motorului
• Defectarea Sondei Lambda • Func]ionarea necorespunzătoare a senzorilor de temper-
• Ruginirea instala]iei de evacuare (Internă sau externă) atură
• Sisteme de evacuare “improvizate” (Presiune necorespunză- • Aer “fals”
toare) • Filtru de aer înfundat
• Convertor catalitic “topit” • Supape admisie defecte
• Convertor catalitic supraîncălzit • Şi multe altele…

Cum func]ionează ?
Interfa]a programului este simplă şi pri-
etenoasă.
Permite accesarea facilă a func]iilor acestuia:
•TEST (verificare)
•TEST RECORD (baza de date cu rezultatele
măsurătorilor anterioare)
•EOBD (codurile de eroare EOBD)
•ENCYCLOPEDIA (suportul tehnic )
Meniul poate fi la alegere în limbile engleză,
germana, spaniolă, versiunea în limba romana
urmând a fi disponibilă spre sfârşitul anului şi
va fi oferită că UPGRADE GRATUIT tuturor
clien]ilor.

30 Autotehnica - iunie 2009


SERVICE

TEST
În meniul “TEST”, se introduc valorile citite
de la analizorul de gaze şi se selectează
tipul motorului (în “linie” sau “în V”) şi tipul
catalizatorului (cu o sondă lambda sau cu
2)

După introducerea datelor, se apasă


butonul verde TEST şi este afişată pe ecran
problema din sistem (dacă exista) şi solu]ii
pas-cu-pas pentru remedierea lor.

La apăsarea PRINT se generează un buletin


de analiză

Buletinul de analiză con]ine următoarele


informa]ii :
•Datele de identificare a firmei Dvs
•Datele de identificare a maşinii testate
•Numărul de kilometri la bord ai maşinii
testate
•Data măsurătorii
•Valorile citite
•Problema întâlnită
•Solu]ii pentru remedierea problemei

TEST RECORD

TOATE rezultatele măsuratorilor sunt înregis-


trate automat, astfel încat pute]i urmări în
orice moment “istoricul” fiecărei maşini ver-
ificate.

La accesarea fiecărei înregistrări se poate


retipări buletinul de analiză generat în acel
moment.

În plus, întrucât rezultatele înregistrate nu


se pot şterge, pute]i verifica în orice
moment activitatea angaja]ilor Dvs.

Autotehnica - iunie 2009 31


SERVICE

ENCYCLOPEDIA
În ipoteza în care este detectată o pro-
blemă, programul indică solu]ii pentru
remedierea ei. Aceste solu]ii implică inter-
ven]ii asupra unor componente ale autove-
hiculului (convertorul catalitic, sonda lamb-
da, senzorul de debit de aer, etc).
Pentru a uşura activitatea Dvs, în cadrul
acestei sec]iuni sunt prezentate informa]ii
teoretice care să vă ajute în remedierea
problemelor întâlnite (descrierea şi
func]ionarea senzorilor şi actuatorilor, a
componentelor motorului, etc) .
Pentru mai multe informatii si comenzi ne
puteti contacta la e-mail: office@xmeditor.ro
tel: 021.683.06.85 / 031.405.90.33
fax: 021.683.17.14

EOBD CODE READER

În acestă sec]iune sunt prezentate codurile


de eroare OBD

Exemplu buletin de analiza

32 Autotehnica - iunie 2009


SERVICE

Schimbare bec – Ford Focus II


(modele fabricate începând din 11.2004)

1. Schimbarea becului la faza lungă, la faza scurtă şi lumina de 2. Împinge]i în jos locurile indicate cu săgeată, şi desface]i
semnalizare. Scoate]i singurul şurub Torx 30! clemele care fixează carcasa reflectorului. Este indicat să desface]i
clama plastică din mijlocul carcasei reflectorului cu ajutorul unei
şurubelni]e cu o coadă mai lungă. Împinge]i spre fa]ă carcasa
blocului optic după care îl pute]i scoate de pe maşină.

3. Scoate]i mufa electrică al


reflectorului! Clama de fixare
poate fi desfăcută uşor dacă
introduce]i o şurubelni]ă con- 4. Scoate]i urechile de fixare ale capacului carcasei reflectorului
form imaginii. conform imaginii, şi îndepărta]i-l!

36 Autotehnica - iunie 2009


SERVICE

5. Scoate]i becul împreună cu dulia, şi înlocui]i becul. În cazul


schimbării becului la faza lungă şi la faza scurtă scoate]i bridele
metalice de blocare! La schimbarea becului la faza lungă este indi-
cat să deconecta]i mai întâi papucii!

6. La schimbarea becului la faza lungă este indicat să deconecta]i


mai întâi papucii!

7. Schimbarea becului la lumina de semnalizare. Scoate]i carcasa


reflectorului conform descrierii de mai sus. Întoarce]i becul împre-
ună cu dulia spre stânga, şi înlocui]i becul!

Piesele demontate trebuie montate în ordinea inversă. Verifica]i func]ionarea corespunzătoare a becurilor con-
form practicii cunoscute. Cu ajutorul unui tester verifica]i dacă a apărut vre-un cod de eroare. În cazul în care era
prezent un cod de eroare înaintea înlocuirii becului (cod de eroare referitor la sistemul de iluminat), sterge]i-l şi
efectua]i din nou testarea. De asemenea efectua]i reglările de bază ale luminilor.

Autotehnica - iunie 2009 37


SERVICE

CÂND E VORBA DE PROTEC}IE, RAIN-X STRĂLUCEŞTE!


Rain-X este de mul]i ani marca numărul 1 determină o vizibilitate sporită, chiar şi în nici timpi suplimentari pentru această
fără rival în lume între produsele pentru condi]ii de vreme proastă, ceea ce con- opera]ie. În cadrul spălării vehiculului în
strălucirea şi tratarea geamurilor feră o siguran]ă mărită în timpul condu- instala]ii automate tip tunel, aplicarea
vehiculelor în scopul oferirii unei mai cerii. produsului se face în sec]iunea de clătire,
bune vizibilită]i şi siguran]e la condus. Efectul Rain-X Online Protectant este nu în cea de polishare, şi în general
Rain-X nu s-au oprit însă la această per- datorat unghiului mai mare de contact al înainte de utilizarea agen]ilor de uscare,
forman]ă, cercetătorii căutând în conti- stropilor de apă pe suprafa]a vehiculului, sigilan]ilor şi a apei osmotizate sau a
nuare solu]ii îmbunătă]ite, atractive şi care asigură strângerea completă a apei clătirii finale cu apă. Produsul se fixează
inovatoare, care să răspundă cerin]elor în bule şi scurgerea ei, pentru a se ob]ine rapid pe suprafa]a vehiculului şi poate fi
clien]ilor şi tendin]elor pie]ei în schimbare cu uşurin]ă o maşină mai uscată. Pentru clătit imediat.
dinamică. Aşa a fost creat un produs rev- că produsul se fixează chimic şi tratează Rain-X Online Protectant este un produs
olu]ionar, care oferă noi beneficii atât suprafa]a pe care este aplicat, protec]ia compatibil cu utilizarea apelor reciclate la
spălătoriilor auto, cât şi clien]ilor acesto- şi performan]a pe care le oferă durează spălarea vahiculelor. Nu con]ine niciun
ra: Rain-X Online Protectant, primul pro- mai mult. ulei mineral sau uleiuri hidrocarbonice, ci
dus pentru protec]ia completă a Produsul nivelează neregularită]ile minore numai agen]i activi de suprafa]ă şi
suprafe]elor întregii maşini, de la anve- ale suprafe]elor, astfel că rezultatul vizual polimeri accepta]i din punct de vedere
lope şi geamuri, la par]ile vopsite şi cele al aplicării sale este un luciu strălucitor sanitar pentru a fi deversa]i în canalizare.
cromate. intens, în profunzime, al tuturor Produsul este special conceput pentru a
Rain-X Online Protectant reprezintă cea suprafe]elor, inclusiv al celor din sticlă, nu bloca filtrele sistemului de reciclare a
mai avansată tehnologie pentru protec]ia crom şi al celor vopsite. Datorită caracte- apei şi a nu produce mirosuri neplăcute
suprafe]elor, bazată pe o formulă risticii hidrofuge, vehiculele spălate cu prin reciclarea apei.
con]inând siliconi şi al]i polimeri, special Rain-X Online Protectant sunt mai curate Rain-X Online Protectant a fost desemnat
concepută pentru a crea o peliculă cu rol şi mai strălucitoare ca înainte de apli- de către 9.000 de membri ai Asocia]iei
de respingere a apei. Acest strat se fi- carea produsului, chiar şi după averse de Interna]ionale a Spălătoriilor Auto ca fiind
xează chimic de toate suprafe]ele exte- ploaie puternice. “Cel mai inovator produs nou” dintre alte
rioare ale vehiculului şi apoi le tratează Vremea rea şi murdăria de la păsări 100 de produse înscrise în competi]ia
pentru a facilita strângerea apei în pică- (con]inând acizi şi amoniac) sunt cei mai nouta]ilor prezentate la Car Care World
turi şi împrăştierea acestora, asigurând răi inamici ai vopselei de pe maşină. Expo 2006.
astfel o uscare rapidă şi o protec]ie de Stratul creat de Rain-X Online Protectant Prezentă de peste 10 ani pe pia]a
lungă durată. Efectul de respingere a apei protejează maşina împotriva efectelor românească, Eurocleaner Trading este
dăunătoare ale singurul furnizor de solu]ii integrate pentru
acestora, ca şi cură]area şi între]inerea autovehiculelor,
împotriva ca şi pentru domeniul cură]eniei profe-
degradării în ge- sionale.
neral a Compania importă şi comercializează
suprafe]elor gama completă de echipamente, produse
datorită oxidării şi
chimice şi consumabile pentru dotarea şi
ştergerii vopselei,
func]ionarea spălătoriilor auto şi pentru
men]inând mai
cură]enia profesională: instala]ii auto-
mult în timp val-
mate cu sau fără perii, mono-portal, cu
oarea maşinii.
portal dublu, tip tunel sau self-service,
Aplicările repetate,
precum şi sisteme mobile de spălare a
prin spălarea
vehiculelor industriale şi comerciale; sis-
frecventă a maşinii
teme de epurare şi recirculare a apei;
într-o spălătorie
aparate cu jet de apă cu înaltă presiune,
automată, în com-
aspiratoare profesionale, aparate pentru
bina]ie cu Rain-X
Online Protectant, cură]area interioară a vehiculelor, sisteme
dau naştere unui de pulverizare, compresoare profesionale,
strat protector cu maşini de măturat şi cură]at pardoseli,
performan]e agen]i chimici, accesorii şi consumabile.
sporite. Produsul Pe lângă toate acestea, compania oferă
este destinat servicii de clean & care pentru echipa-
aplicării prin pul- mentele furnizate spălătoriilor auto, asis-
verizare în instala]ii ten]ă tehnică şi consultan]ă, instruirea
cu joasă şi înaltă personalului de operare, service în
presiune, deci nu perioada de garan]ie şi post-garan]ie cu
necesită munca asigurarea pieselor de schimb din stoc şi
unui operator şi facilită]i de achizi]ionare în sistem
leasing.

40 Autotehnica - iunie 2009


SERVICE

Diagnosticare AUDACON
Continuăm în acest număr cu normativele de timp pentru un Ford - 1,30 h Compresie - verificare
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) motor 2.0 TDCi - 1,10 h Compresie - verificare cald
(F_F_, F_E_, F_G_). De asemenea ve]i găsi in acest articol si Lucrări generale / Dimensionarea osiei
schemele pentru aparatul de aer condi]ionat, pentru modelele Tren de rulare - reglare
fabricate după 2003. - 1,20 h Tren de rulare - reglare
Tren de rulare - dimensionare
Lucrări generale / Lucrări suplimentare - 1,00 h Tren de rulare - dimensionare
Ulei de motor - schimbare Tren de rulare fa]ă - reglare
- 0,50 h Ulei de motor - schimbare - 1,20 h Tren de rulare fa]ă - reglare
Ulei transmisie manuală - schimbare Tren de rulare fa]ă - dimensionare
- 0,50 h Ulei transmisie manuală - schimbare - 0,40 h Tren de rulare fa]ă - dimensionare
Sistem de frânare - dezaerare Urmă Osie anterioară - reglare
- 0,40 h Sistem de frânare - dezaerare - 1,30 h Urmă Osie anterioară - reglare
Lichid de frână - schimbare -0,30 h Urmă Osie anterioară - reglare
- 0,90 h Lichid de frână - schimbare -1,00 h Tren de rulare – dimensionare
Sistem de ambreiere - dezaerare Tren de rulare fa]ă / Osie anterioară
- 0,30 h Sistem de ambreiere - dezaerare Suport agregat - instalare şi dezinstalare
Servodirec]ie - dezaerare 2,00 h Suport agregat - instalare şi dezinstalare
- 0,30 h Servodirec]ie - dezaerare -1,60 h Suport agregat - instalare şi dezinstalare
Ulei servodirec]ie - schimbare -0,40 h Tren de rulare fa]ă - dimensionare
- 0,50 h Ulei servodirec]ie - schimbare Suport agregat - schimbare
Sistem de răcire - dezaerare - 2,40 h Suport agregat - schimbare
- 0,40 h Sistem de răcire - dezaerare -0,40 h Suport agregat - schimbare
Con]inut substan]ă de protec]ie la înghe]are a agentului de răcire -1,60 h Suport agregat - instalare şi dezinstalare
- verificare -0,40 h Tren de rulare fa]ă - dimensionare
- 0,10 h Con]inut substan]ă de protec]ie la înghe]are a agentului Rulment suport agregate stânga spate - schimbare
de răcire - verificare - 2,50 h Rulment suport agregate stânga spate - schimbare
Etanşeitate sistem de răcire - verificare -0,50 h Rulment suport agregate stânga spate - schim-
- 0,20 h Etanşeitate sistem de răcire - verificare bare
Agent de răcire - schimbare -1,60 h Suport agregat - instalare şi dezinstalare
- 0,60 h Agent de răcire - schimbare -0,40 h Tren de rulare fa]ă - dimensionare
Etanşeitate instala]ie de climatizare - verificare Rulment suport agregate dreapta spate - schimbare
- 0,40 h Etanşeitate instala]ie de climatizare - verificare - 2,50 h Rulment suport agregate dreapta spate - schimbare
Agent de răcire instala]ie de climatizare - schimbare -0,50 h Rulment suport agregate dreapta spate -
- 0,90 h Agent de răcire instala]ie de climatizare - schimbare schimbare
-1,60 h Suport agregat - instalare şi dezinstalare
Lucrări generale / Diagnostic -0,40 h Tren de rulare fa]ă - dimensionare
Control emisie de gaze de eşapament - efectuare Stabilizator Osie anterioară - schimbare
- 1,00 h Control emisie de gaze de eşapament - efectuare - 0,90 h Stabilizator Osie anterioară - schimbare
Interogare memorie defec]iuni - efectuare Rulment stabilizator Osie anterioară ambele laturi - schimbare
- 0,30 h Interogare memorie defec]iuni - efectuare - 0,70 h Rulment stabilizator Osie anterioară ambele laturi -
Presiune ulei motor - verificare schimbare
- 0,70 h Presiune ulei motor - verificare Sprijin stabilizator Osie anterioară - schimbare
- 0,50 h Presiune ulei motor - verificare cald - 0,40 h Sprijin stabilizator Osie anterioară - schimbare
Compresie - verificare Sprijin stabilizator Osie anterioară dreapta - schimbare
- 0,40 h Sprijin stabilizator Osie anterioară dreapta - schimbare

42 Autotehnica - iunie 2009


SERVICE

Schema 1

Autotehnica - iunie 2009 43


SERVICE

Bra] de suspensie Osie anterioară - instalare şi dezinstalare - 0,90 h Bară cu arc Osie anterioară - instalare şi dezinstalare
- 1,00 h Bra] de suspensie Osie anterioară - instalare şi dezinsta- Bară cu arc Osie anterioară dreapta - instalare şi dezinstalare
lare - 0,90 h Bară cu arc Osie anterioară dreapta - instalare şi dezin-
-0,60 h Bra] de suspensie Osie anterioară - instalare şi stalare
dezinstalare Bară cu arc Osie anterioară ambele laturi - instalare şi dezinsta-
-0,40 h Tren de rulare fa]ă - dimensionare lare
Bra] de suspensie Osie anterioară - schimbare - 1,40 h Bară cu arc Osie anterioară ambele laturi - instalare şi
- 1,00 h Bra] de suspensie Osie anterioară - schimbare dezinstalare
-0,60 h Bra] de suspensie Osie anterioară - schimbare Resort elicoidal Osie anterioară - schimbare
-0,40 h Tren de rulare fa]ă - dimensionare - 1,10 h Resort elicoidal Osie anterioară - schimbare
Bra] de suspensie Osie anterioară dreapta - instalare şi dezinsta- -0,20 h Resort elicoidal Osie anterioară - schimbare
lare -0,90 h Bară cu arc Osie anterioară - instalare şi dezin-
- 1,00 h Bra] de suspensie Osie anterioară dreapta - instalare şi stalare
dezinstalare Resort elicoidal Osie anterioară dreapta - schimbare
-0,60 h Bra] de suspensie Osie anterioară dreapta - - 1,10 h Resort elicoidal Osie anterioară dreapta - schimbare
instalare şi dezinstalare -0,20 h Resort elicoidal Osie anterioară dreapta -
-0,40 h Tren de rulare fa]ă - dimensionare schimbare
Bra] de suspensie Osie anterioară dreapta - schimbare -0,90 h Bară cu arc Osie anterioară dreapta - instalare
- 1,00 h Bra] de suspensie Osie anterioară dreapta - schimbare şi dezinstalare
-0,60 h Bra] de suspensie Osie anterioară dreapta - Resort elicoidal Osie anterioară ambele laturi - schimbare
schimbare - 1,80 h Resort elicoidal Osie anterioară ambele laturi - schim-
-0,40 h Tren de rulare fa]ă - dimensionare bare
Lagăr al bra]ului de suspensie Osie anterioară stânga în interior - -0,40 h Resort elicoidal Osie anterioară ambele laturi -
schimbare schimbare
- 1,50 h Lagăr al bra]ului de suspensie Osie anterioară stânga în -1,40 h Bară cu arc Osie anterioară ambele laturi -
interior - schimbare instalare şi dezinstalare
-0,50 h Lagăr al bra]ului de suspensie Osie anterioară Amortizor de şocuri Osie anterioară - schimbare
stânga în interior - schimbare - 1,10 h Amortizor de şocuri Osie anterioară - schimbare
-0,60 h Bra] de suspensie Osie anterioară - instalare şi -0,20 h Amortizor de şocuri Osie anterioară - schim-
dezinstalare bare
-0,40 h Tren de rulare fa]ă - dimensionare -0,90 h Bară cu arc Osie anterioară - instalare şi dezin-
Lagăr al bra]ului de suspensie Osie anterioară dreapta în interior - stalare
schimbare Amortizor de şocuri Osie anterioară dreapta - schimbare
- 1,50 h Lagăr al bra]ului de suspensie Osie anterioară dreapta - 1,10 h Amortizor de şocuri Osie anterioară dreapta - schimbare
în interior - schimbare -0,20 h Amortizor de şocuri Osie anterioară dreapta -
-0,50 h Lagăr al bra]ului de suspensie Osie anterioară schimbare
dreapta în interior - schimbare -0,90 h Bară cu arc Osie anterioară dreapta - instalare
-0,60 h Bra] de suspensie Osie anterioară dreapta - şi dezinstalare
instalare şi dezinstalare Amortizor de şocuri Osie anterioară ambele laturi - schimbare
-0,40 h Tren de rulare fa]ă - dimensionare - 1,80 h Amortizor de şocuri Osie anterioară ambele laturi -
Articula]ie sferică Osie anterioară - schimbare schimbare
- 1,50 h Articula]ie sferică Osie anterioară - schimbare -0,40 h Amortizor de şocuri Osie anterioară ambele
-1,10 h Articula]ie sferică Osie anterioară - schimbare laturi - schimbare
-0,40 h Tren de rulare fa]ă - dimensionare -1,40 h Bară cu arc Osie anterioară ambele laturi -
Articula]ie sferică Osie anterioară dreapta - schimbare instalare şi dezinstalare
- 1,50 h Articula]ie sferică Osie anterioară dreapta - schimbare Tren de rulare fa]ă / Arbore de propulsie fa]ă
-1,10 h Articula]ie sferică Osie anterioară dreapta - Arbore de propulsie Osie anterioară - instalare şi dezinstalare
schimbare - 0,90 h Arbore de propulsie Osie anterioară - instalare şi dezin-
-0,40 h Tren de rulare fa]ă - dimensionare stalare
Bară cu arc Osie anterioară - instalare şi dezinstalare Arbore de propulsie Osie anterioară - schimbare

44 Autotehnica - iunie 2009


SERVICE

Schema 2

Autotehnica - iunie 2009 45


SERVICE

- 0,90 h Arbore de propulsie Osie ante- schema 3


rioară - schimbare
Arbore de propulsie Osie anterioară
dreapta - instalare şi dezinstalare
- 0,90 h Arbore de propulsie Osie ante-
rioară dreapta - instalare şi dezinstalare
Arbore de propulsie Osie anterioară
dreapta - schimbare
- 0,90 h Arbore de propulsie Osie ante-
rioară dreapta - schimbare
Articula]ie arbore de propulsie Osie ante-
rioară stânga exterior - schimbare
- 1,20 h Articula]ie arbore de propulsie
Osie anterioară stânga exterior - schim-
bare
-0,30 h Articula]ie arbore de
propulsie Osie anterioară stânga exterior -
schimbare
-0,90 h Arbore de propulsie
Osie anterioară - instalare şi dezinsta-
lare
Articula]ie arbore de propulsie Osie ante-
rioară dreapta în exterior - schimbare
- 1,20 h Articula]ie arbore de propulsie
Osie anterioară dreapta în exterior - schim-
bare
-0,30 h Articula]ie arbore de
propulsie Osie anterioară dreapta în exteri-
or - schimbare
-0,90 h Arbore de propulsie
Osie anterioară dreapta - instalare şi
dezinstalare
Articula]ie arbore de propulsie Osie ante-
rioară stânga în interior - schimbare
- 1,20 h Articula]ie arbore de propulsie
Osie anterioară stânga în interior - schim-
bare
-0,30 h Articula]ie arbore de
propulsie Osie anterioară stânga în interior
- schimbare
-0,90 h Arbore de propulsie Osie ante-
rioară - instalare şi dezinstalare
Articula]ie arbore de propulsie Osie ante-
rioară dreapta în interior - schimbare
- 1,20 h Articula]ie arbore de propulsie
Osie anterioară dreapta în interior - schim-
bare
-0,30 h Articula]ie arbore de
propulsie Osie anterioară dreapta în interi-
or - schimbare

46 Autotehnica - iunie 2009


-0,90 h Arbore de propulsie Osie anterioară dreapta -
instalare şi dezinstalare
Manşetă arbore de propulsie Osie anterioară stânga exterior -
schimbare
- 1,50 h Manşetă arbore de propulsie Osie anterioară stânga
exterior - schimbare
-0,60 h Manşetă arbore de propulsie Osie anterioară
stânga exterior - schimbare
-0,90 h Arbore de propulsie Osie anterioară - insta-
lare şi dezinstalare
Manşetă arbore de propulsie Osie anterioară dreapta în exterior
- schimbare
- 1,50 h Manşetă arbore de propulsie Osie anterioară dreapta
în exterior - schimbare
-0,60 h Manşetă arbore de propulsie Osie anterioară
dreapta în exterior - schimbare
-0,90 h Arbore de propulsie Osie anterioară dreapta -
instalare şi dezinstalare
Manşetă arbore de propulsie Osie anterioară stânga în interior -
schimbare
- 1,30 h Manşetă arbore de propulsie Osie anterioară stânga în
interior - schimbare
-0,40 h Manşetă arbore de propulsie Osie anterioară
stânga în interior - schimbare
-0,90 h Arbore de propulsie Osie anterioară - insta-
lare şi dezinstalare
Manşetă arbore de propulsie Osie anterioară dreapta în interior -
schimbare
- 1,30 h Manşetă arbore de propulsie Osie anterioară dreapta
în interior - schimbare
-0,40 h Manşetă arbore de propulsie Osie anterioară
dreapta în interior - schimbare
-0,90 h Arbore de propulsie Osie anterioară dreapta -
instalare şi dezinstalare
Tren de rulare fa]ă / Butuc roată/lagăr fa]ă
Butuc roată Osie anterioară - instalare şi dezinstalare
- 0,80 h Butuc roată Osie anterioară - instalare şi dezinstalare
Butuc roată Osie anterioară - schimbare
- 0,90 h Butuc roată Osie anterioară - schimbare
Butuc roată Osie anterioară dreapta - instalare şi dezinstalare
- 0,80 h Butuc roată Osie anterioară dreapta - instalare şi
dezinstalare
Butuc roată Osie anterioară dreapta - schimbare
- 0,90 h Butuc roată Osie anterioară dreapta - schimbare
Lagăr roată Osie anterioară - schimbare
- 0,90 h Lagăr roată Osie anterioară - schimbare
Lagăr roată Osie anterioară dreapta - schimbare
- 0,90 h Lagăr roată Osie anterioară dreapta - schimbare
NOI TEHNOLOGII

Mercedes Benz S400 Hybrid ESF 2009

Show Off !
Nu este prima oară când vorbim de
ideile puse în practică ale celor de la
Mercede Benz, însă, de data asta “au
întrecut orice măsură”. De ce spunem
lucrul ăsta? Pentru că au creat un
vehicul “death-proof” dacă îmi permite]i,
un vehicul în care este aproape imposi-
bil ca pasagerii să sufere lezuini grave în
timpul impactului, asta dacă admitem
că maşina “va lăsa” şoferul să experi-
menteze un asemenea eveniment! ESF
etalează toate cunoştin]ele celor de la
Mercedes Benz în materie de siguran]ă.
Această maşină este efectiv un “airbag
pe ro]i”, unul deştept chiar, ce prezintă
tehnologii ce vor fi aplicate şi pe mo-
delele de serie ale constructorului din
Stuttgart de acum în colo.

Să trecem la informa]ii mai concrete, să Daimler şi CEO Mercedes, sus]ine că ce compun caroseria şi şasiul. Nu este o
vă spunem cum “îngerii păzitori”, cu cele mai importante elemente prezen- greşeală de tipar sau de exprimare, ele-
care această maşină este echipată, au tate pe ESF sunt sistemele “Pre-Safe mentele de metal sunt umflate.
grijă ca accidentul să nu se întâmple, Structure” şi “Braking Bag”. Pe rând. Imagina]i-vă un tub de metal “pliat”
dar totuşi dacă acesta ar avea loc, cum Structura Pre-Safe – structuri de metal pentru a ocupa cât mai pu]in loc. În
protejează ocupan]ii. gonflabile momentul în care senzorii determina un
Dr. Dieter Zetschem, preşedintele Acest sistem, umfla elemente din metal impact iminent, în anumite elemente
ale caroseriei şi şasiului, este introdus
aer sub presiune, între 10 şi 20 bari,
deformând astfel acele elemente şi
mărind în acelaşi timp suprafa]a de
impact dar şi proprietă]ile de absorb]ie
ale impactului. Nu vă imagina]i că atun-
ci când spun metal mă refer la o foi]ă de
aluminu. Fără presiune în el, elementul
poate suporta greutatea unui adult de

48 Autotehnica - iunie 2009


NOI TEHNOLOGII

100 kg. se întâmplă în momentul în care sen- cipiul şi sistemul func]ionează.


Avantajele sunt evidente: reducerea zorii detectează un impact iminent, sen- “Primele teste au arătat că această idee
greută]ii men]inând cel pu]in acelaşi zorii sistemului PRE-SAFE®, care în are un poten]ial considerabil” afirma Dr.
nivel de siguran]ă dar şi reducerea acelaşi timp dau comanda frânelor să Ing. Rodolfo Schöneburg, şeful departa-
spa]iului ocupat de aceste componente. ac]ioneze la maxim. Sună nebunesc, mentului de siguran]ă. “În următorii ani
Inginerii Daimler au calculat că, în cazul dar cei de la Mercedes sus]in că prin- dorim să studiem şi să dezvoltăm
această idee”, a mai adăugat.

modelului de fa]ă, S400 Hybrid ESF


2009, greutatea unei singure uşi este
redusă cu 500 grame
Braking Bag – o paraşută pentru frânare
Airbag pentru frânare, dacă vre]i, în tra-
ducere liberă, este un airbag instalat în
dreptul pun]ii fata, sub maşină, airbag
ce are menirea să crească for]a de
decelerare cu până la 20 m/s2. De
asemenea, acest sistem ridică maşina
cu până la 8 cm, mai exact ridică botul
maşinii, astfel că efectul de plonjare
este eliminat. Bineîn]eles, toate acestea

Autotehnica - iunie 2009 49


NOI TEHNOLOGII

al revistei AutoTehnica.
Cei de la Mercedes Benz lucrează la
această tehnologie de 7 ani. Sistemul
prezent pe ESF 2009 este cel mai dez-
voltat sistem de acest tip, demonstrând
până unde s-a ajuns.
Schimbul de date între vehicule se face
prin re]ele “ad hoc”, şi conexiuni formate
între vehicule aflate la scurtă distan]ă
între ele. Re]elele wireless (WLAN) se
organizează singure, şi nu necesită o
infrastructură externă. Transmisia şi
recep]ia se face pe frecven]a de 5.9 giga-
hertzi, şi pe distan]e de până la 500 m.

Farurile
Nici măcar farurile nu sunt nişte simple
becuri montate într-o carcasă pe
această maşină. Cu ajutorul unei
camere video montate în grijă fa]ă,
farurile detectează obstacole (copaci,
animale, oameni, etc.) şi se îndreaptă
automat spre ele pentru a aten]ionă
într-o oarecare măsură şoferul.Putem
spune că acestea sunt primele faruri cu
LED-uri adaptive.
Comunicare între vehicule
Această idee nu este nouă, ea v-a fost
prezentată sub forma sistemului V2V –
Vehicule 2 Vehicule în numărul 4/2008

50 Autotehnica - iunie 2009


NOI TEHNOLOGII

Vehiculele ce comunică între ele pot


face mult mai mult decât să transmită
informa]ia: conectate la sisteme de con-
trol a proximită]ii precum DISTRONIC
Plus, acestea pot armoniza traficul şi
evita ambuteiajele, prin selectarea unei
viteze optime atunci când se intră pe
autostradă. De asemenea, accidentele
pot fi evitate dacă senzorii onboard
recunosc un impact iminent şi reglează
automat distan]ă.
Această tehnologie îşi demonstrează în
prezent latura practică în "Safe
Intelligent Mobility – Test area
Germany”, proiectul (simTD), în care
Mercedes-Benz şi al]i producători ger-
mani de automobile şi componente iau
parte. Până la 400 de vehicule comu-
nică între ele, ceea ce formează cea mai
mare zonă de teste pentru Interactive
Vehicle Communication. simTD este
efectuat în zona Frankfurt/Rhine-Main,
zonă dens populată, din toamna 2008
până în 2012.
Belt Bag – o combina]ie ingenioasă între
centura de siguran]ă şi airbag
Centura de siguran]ă este considerată a
fi una dintre cele mai importante inven]ii
ale secolului 20, şi a salvat nenumărate
vie]i până în prezent. Ulterior a fost
îmbunătă]ită cu sisteme de tensionare
şi limitatoare de for]ă, dar asta nu
înseamnă că evolu]ia ei a ajuns la final:
o extensie inovativă a lă]imii centurii,
cunoscută ca Belt Bag (centură de sigu-
ran]ă cu airbag), poate reduce riscul de
accidentare şi mai mult, în cazul unui
accident.

Autotehnica - iunie 2009 51


NOI TEHNOLOGII

Atunci când centura de siguran]ă lim-


itează mişcarea persoanei ce o
“poartă”, această persoană este supusă
unor for]e considerabile. Belt Bag, la
care cei de la Mercedes Benz lucrează
intensiv cu specialiştii în centuri de sig-
uran]ă Autoliv, practic îşi dublează
lă]imea în câteva frac]iuni de secundă.
Această creştere în lă]ime se traduce
prin distribuirea presiunii aplicate
asupra corpului pe o suprafa]ă mai
mare, astfel reducând riscul de acci-
dentare. Acest sistem este deosebit de
unde instalare unui airbag conven]ional temului Interseat Protection: un sistem
avantajos în cazul persoanelor mai în
nu poate fi efectuară (de ex. locurile protector pentru şofer/pasager fa]ă, şi
vârstă, a căror cutie toracică şi-a mai
spate). unul pentru pasagerii banchetei spate.
pierdut din elasticitate.
Protec]ie între scaune: nu te apropia Ca trăsătura comună, ocupan]ii sunt
Precum sugerează şi numele, Belt Bag
prea tare de mine separa]i fizic, dacă sistemul PRE-
este o combina]ie între centură şi
Pericolul nu apare numai din exterior, în SAFE® detectează un impact iminent.
airbag. Când sensorii detectează un
cazul unui accident. În cazurile
impact serios, unitatea de control a În câteva frac]iuni de secundă, un
nefericite chiar şi pasagerii ce poartă
airbagului activează Belt Bag. Un gene- airbag tip cortină este umflat pentru a
centuri pot intra în contact unii cu al]ii şi
rator aflat la baza centurii (lângă rotor) despăr]ii ocupan]ii locurilor frontale.
se pot răni. Interseat Protection, cum îi

spune constructorul şi Stuttgart, ajută la În cazul ocupan]ilor banchetei spate,


umflă centura dublu strat, ce are
prevenirea accidentării prezentate mai sistemul se prezintă printr-un tampon
îmbinare Velcro. Volumul centurii este
sus. montat deasupra cotierei. La acelaşi
de aproximativ patru litri. Dezvoltatorii
Specialiştii în siguran]ă de la Mercedes semnal al sistemului PRE-SAFE®, sis-
consideră că beneficiile acestei centuri
Benz prezintă două solu]ii în cadrul sis- temul extinde două suporturi pentru
sunt cel mai bine exploatate, acolo
cap.
Airbaguri Adaptive pe mărime –
airbaguri croite pe măsură
Dacă până acum airbagurile aveam
“mărime universală”, acum acest lucru
s-a schimbat.
Mercedesul S Class (W126) din 1980 a
fost primul automobil produs în serie cu
airbag. Ulterior, airbagurile s-au instalat
în mai toate vehiculele. Ca şi centurile
de siguran]ă, airbagurile au salvat
nenumărate vie]i şi redus în acelaşi
timp severitatea leziunile suferite în
cazul unui accident. Următorul pas în
evolu]ia acestui sistem este varierea

52 Autotehnica - iunie 2009


NOI TEHNOLOGII

volumului de gaz introdus în airbag.


Putem spune că există deja pe pia]ă
tipuri de airbaguri adaptive, sau cel
pu]in aşa se numesc acele airbaguri
care se umfla în două trepte, în func]ie
de severitatea impactului. Genera]iile
viitoare ale acestor sisteme nu numai că
vor lua în considerare severitatea
impactului, ci, se vor adapta în func]ie
de ocupantul vehiculului: "Size
Adaptive Airbags" îşi ajustează automat
volumul în func]ie de pozi]ia scaunului
şi statura ocupantului, statură recunos-
cută de senzori. Dacă ocupantul
scaunului are o înăl]ime sub medie,

variază volumul de gaz introdus în


airbag intre 90 şi 150 de litri. Ca şi
compara]ie, airbagurile conven]ionale
au un volum de încărcare de 120 litri.
Sistemul foloseşte trei benzi de re]inere,
cu care conturul airbagului este ajustat,
şi deci stabilit şi volumul de gaz. Benzile
de re]inere sunt dotate cu bobine
ac]ionate electrice. Atunci când airbagul
este activat, lungimea benzii desfăşu-
rate este stabilită de ECU pe baza
datelor furnizate de senzorii pozi]iei
scaunului şi cei ai greută]ii ocupantului.
Sursa: Daimler AG
Traducere şi adaptare:
Ing. Colibaba Claudiu

atunci scaunul va fi tras în fata destul


de mult, în schimb, dacă înăl]imea ocu-
pantului este peste medie, scaunul va fi
dat mai în spate, factor ce influen]ează
foarte mult nivelul de protec]ie oferit de
airbag. Greutatea ocupantului scaunului
fa]ă, şi deci for]ele ce ac]ionează
asupra airbagului în timpul unui acci-
dent, sunt de asemenea foarte impor-
tante.
"Size Adaptive Airbags" permit ocupan-
tului să aibă un contact optim cu
airbagul, indiferent de greutatea lui sau
pozi]ia scaunului. Sistemul prezentat

Autotehnica - iunie 2009 53


NOI TEHNOLOGII

Senzorul bateriei IVT / Sistemul de


monitorizare a bateriei de la Delphi

Date generale exacte despre starea bateriei via portului • T – Măsurarea temperaturii bateriei
IVT pentru Managementul Energiei de comunica]ii standardizat bus. • Comunicarea LIN sau orice alt port
serial
Descriere Caracteristici • Calcularea Nivelului/Stării de Încăr-
Senzorul inteligent de monitorizare a • I – Măsurarea curentului cu foarte carea - State of Charge (SOC)
bateriei este o parte esen]ială a mare acurate]e • Calcularea Nivelului/Stării de
Managementului Energiei, deoarece • V – Măsurarea voltajului bateriei Sănătate - State of Health (SOH)
furnizează informa]ii preprocesate şi foarte precis • Calcularea Nivelului/Stării de
Func]ionare - State of Function (SOF)
• Asamblare la borna (-)
• Micro-controler performant integrat
• Convertor AD de mare rezolu]ie

Senzorul bateriei IVT


Senzorul bateriei IVT de la Delphi
măsoară curentul acesteia (I), voltajul
(V) şi temperatura (T). O rezisten]ă mon-
tată suplimentar de 100 microohmi este
folosită pentru a măsura curentul, rezis-
ten]ă ce oferă în acelaşi timp o scădere
mică a voltajului şi o capacitate mare de
transfer a curentului. Senzorul este dotat
cu interfa]ă Local Interconnect Network
(LIN) – Re]ea Locală Interconectată şi

54 Autotehnica - iunie 2009


NOI TEHNOLOGII

Controller Area Network (CAN) pentru


comunicarea datelor.

Aplica]ii
Majoritatea sistemelor de management
a bateriilor necesită ca date de intrare
SOC – Starea de Încărcare a bateriei şi
într-o măsură mai mică SOH – Starea de
Sănătate a bateriei.
Noul senzor IVT de la Delphi măsoară cu
exactitate curentul ce intră şi iese din
baterie precum şi voltajul şi temperatura
acesteia, ceea ce permite o calculare
precisă şi solidă. Atunci când senzorul
IVT este integrat în vehicul împreună cu
managementul activ al bateriei, sistemul
oferă o scădere a consumului de carbu-
rant dar şi o creşterea duratei de via]ă a
bateriei. De asemenea, consumul de
combustibil poate fi redus şi mai mult
dacă se dotează sistemul cu un modul
de control al voltajului furnizat de alter-
nator.

Avantaje Generale
În timp ce vehiculul rulează, senzorul
bateriei IVT măsoară în timp real şi exact
încărcarea şi descărcarea bateriei, deci
SOC este actualizat continuu. Controlul
şi men]inerea SOC ajuta la reducerea
consumului de combustibil şi măresc
durata de via]ă a bateriei. Mai mult, SOC
şi SOH sunt variabile ce ajută foarte mult
la optimizarea sistemului electric al
vehiculului.

Cutia de siguran]e - Engine Junction


Box (EJB)
Caracteristici:
• Siguran]e pentru:
• servodirec]ia electro hidraulică
• ventilator motor
• bujii
• Control pentru:
• ABS
• lumina interioară şi exterioară
• ştergătoare
• senzori de confort
• Până la 12 relee, 9 siguran]e medii,
11 siguran]e j-cas şi 25 siguran]e mini

Concept:
• Protec]ie contra apei
• Temperatura ambientală de operare
între – 40°C şi 125°C
• Asamblare uşoară
Sursa: Delphi Corporation

Autotehnica - iunie 2009 55


CAROSERII
Pag. 58 - Înlocuire geam uşa fa]ă la Pag. 60 - Statistici - Inregistrare Pag. 63 - Abonamente Pag. 66 - Lista autovehiculelor EURO
Ford Transit Connect/Tourneo vehicule noi in Uninea Europeana in Pag. 64 - Aparitii editoriale 3 care pot fi omologate in vederea
(model mic) - Partea a 2-a luna mai 2009 primei inmatriculari in Romania (VIII)

Înlocuire geam uşa fa]ă la Ford Transit


Connect/Tourneo (model mic)
Partea a 2-a
A. Introduce]i vehiculul la locul lucrării; în timpul
asigura]i-l cu frâna de parcare, stinge]i opera]iunilor ulte-
luminile şi opri]i motorul. rioare. RESPEC-
TA}I N.T.S.M. VAL-
B. Efectua]i preinspec]ia în 8 paşi şi ABILE LA LUCRUL
documenta]i lucrarea. Ob]ine]i semnătu- CU SCULE ELEC-
ra clientului pe Fişa de recep]ie. TRICE ALIMENTATE
Asigura]i-vă că ave]i geamul nou corect LA TENSIUNE
şi accesoriile acestuia. Nu încerca]i să PERICULOASĂ !
manevra]i macaraua (mecanică ori elec-
trică) dacă geamul culisant a fost spart!; E. Proteja]i interi-
risca]i să bloca]i mecanismul. Aştepta]i orul vehiculului şi
să vede]i mai întâi pozi]ia exactă a gea- zonele adiacente
mului în timpul spargerii după de lucru cu huse, benzi izolatoare, covo- mână, pentru a va elibera mişcările, apoi
demontarea barierei de vapori de sub raşe, etc. pozi]iona]i-le şi pe cele 2 de la bază.
soteuză şi accesul la mecanism. Strânge]i-le rezonabil.
F. Echipa]i-vă cu echipamentul de pro- Verifica]i culisarea lină, fără şocuri, zgo-
C. Deschide]i uşile vehiculului şi evalua]i tec]ie adecvat. Organiza]i-vă locul de mote, jocuri sau poticneli a geamului
opera]iunile premergătoare. Evalua]i muncă, punând accent pe fluxul de culisant.
necesarul de accesorii şi scule. Decide]i piese care se demontează, se curată, se Pozi]iona]i şina interioară protectoare de
dacă ave]i toate cele necesare începerii depozitează temporar în cursul lucrării şi cauciuc (peria), care va primi muchia
lucrării. apoi se vor monta la loc în ordinea inver- superioară a sateuzei din plastic a uşii.
să demontării. Nu uita]i să verifica]i că e bine cură]ată
D. Pregăti]i-vă aspiratorul cu duzele de 16. Cheie de 8 mm de praf şi cioburi, pentru a nu zgâria din
rigoare şi trage]i cioburile de pe scaune, Introduce]i şina posterioara de ghidare, prima geamul culisant.
uşi, console şi bord, pentru a nu va răni în ordinea inversă a "baletului" de Aplica]i folia antivapori. Depune]i un
sau a nu deteriora interiorul vehiculului extragere. Prinde]i şurubul de sus la "vierme" nou de mastic sau silicon,
dacă cordonul vechi nu mai asigura
aderenta barierei de vapori la carcasa
metalică uşii.
Verifica]i pozi]ia supor]ilor din plastic
care vor primi cele 9 şuruburi periferice
de fixare a sateuzei interioare. Dacă
ave]i supor]i lipsă sau deteriora]i,
inlocuiti-i. Dacă sunt dezaxa]i, repozi-
tionati-i.
17. Şurubelni]ă cu cap Phillips (în cruce)
Aplica]i de sus în jos sateuza interioară
din plastic a uşii, aliniind muchia ei
superioară în şan]ul periei geamului.
Apropia]i apoi baza sateuzei, urmărind
alinierea găurilor celor 9 şuruburi pe-
riferice şi gaura de fixare a cochilei de
sub clan]a de deschidere. aplica]i şi
strânge]i cele 9 şuruburi periferice, apoi

58 Autotehnica - iunie 2009


CAROSERII

mai întâi popul de plastic din vârf în


gaură să, pentru a o asigură împotriva
căderii accidentale în timpul tentativelor
de introducere a celor 3 şuruburi de
fixare definitivă. Dacă popul din plastic
are tendin]a să plece de pe locaşul sau
din oglindă, fixa]i-l temporar cu o bobită
de silicon sau de mastic. Introduce]i cele
3 şuruburi de fixare şi strânge]i-le cu
cheia de 7mm la 0,1 daNm, începând
cu cel de sus.
20. Verifica]i corectă func]ionare a gea-
mului mobil, a oglinzii retrovizoare, a
mecanismului de inchidere-deschidere
mecanică sau automată a uşii. Efectua]i
cură]area finală a vehiculului.
Documenta]i lucrarea cu timpul de lucru
aplica]i cochilia de sub clan]a de iar după alinierea corectă, insista]i deli- şi celelalte elemente de pe Fişa de
deschidere şi prinde]i-o definitiv în cat de-a lungul periei cu cioanelul din Recep]ie şi Fi[a de Lucru.
şurubul ei. Defini]i pozi]ia manivelei (în cauciuc. Ungerea prealabilă atât a periei Preda]i vehicului şefului locului de
cazul mecanismului manual de ridicare cât şi a şan]ului ramei triunghiului cu muncă sau clientului, dacă lucra]i pe
a geamului), şi aplica]i mnivela cu spray de bord oferă rezultate spectacu- cont propriu.
capacul ei din plastic. Ave]i grijă să loase. Felicitări !
pozi]iona]i corect şaiba de plastic a 19. Cheie de 7 mm A]i executat o lucrare cu un grad ridicat
manivelei. Zavorati-o prin aplicarea unei Recupera]i oglindă retrovizoare exte- de dificultate. Solicita]i şefului direct sau
lovituri uşoare în butuc cu podul palmei. rioară, alinia]i-o corect şi introduceti-i becului din birou o primă. Berea e în
Strânge]i cele 2 şuruburi cadmiate din frigider.
mânerul de tragere a uşii, apoi aplica]i
Articol realizat \n colaborare cu Daniel Dinu
capacul ornamental de plastic, zăvorân-
du-l printr-o lovitură uşoare cu podul Unic asociat si administrator al ASFAR Membru cu statut de
palmei. SRL, proprietara marcii inregistrate observator in Comitetul
18. Ciocănel din cauciuc. “Dr.Parbriz” Tehnic al International
Aplica]i peria exterioara-ornament având Activeaza din 1993 in domeniul gea- AutoGlass Federation cu
grijă s-o alinia]i corect şi simultan pe murilor auto. sediul la De Rijp,
Certificat ca Master Autoglass Technician Olanda.
şli]ul de plastic al ramei triunghiului şi pe
si Master Autoglass Repairer de catre Colaborator al revistei Glass Magazine
muchia metalică a fantei geamului
National Glass Association S.U.A. care apare lunar in America de Nord si
culisant. Grijă mare să n-o deforma]i ! Mexic.
Folosi]i-vă de degetele ambelor mâini,

Autotehnica - iunie 2009 59


STATISTICI

60 Autotehnica - iunie 2009


STATISTICI

Autotehnica - iunie 2009 61


STATISTICI

62 Autotehnica - iunie 2009


ABONAMENTE

a III-a

Autotehnica - iunie 2009 63


APARITII EDITORIALE

Ford Focus Opel Vectra Volkswagen Passat


Manual de \ntre]inere [i repara]ii auto Manual de \ntre]inere [i repara]ii auto Manual de \ntre]inere [i repara]ii auto

90*RON 90*RON 90*RON


Contine proceduri de reparatii, Contine proceduri de reparatii, Contine proceduri de reparatii,
scheme si ilustratii scheme si ilustratii scheme si ilustratii

*abonatii revistei
Pentru comenzi, contactaţi X-meditor AutoTehnica beneficiaza
tel : 021.683.06.85; e-mail: office@x-meditor.ro de 15% DISCOUNT

Volkswagen Golf /Bora Renault Megane Skoda Octavia


Manual de \ntre]inere [i repara]ii auto Manual de \ntre]inere [i repara]ii auto Manual de \ntre]inere [i repara]ii auto

90*RON
90*RON 90*RON
Contine proceduri de reparatii, Contine proceduri de reparatii,
Contine proceduri de reparatii,
scheme si ilustratii scheme si ilustratii
scheme si ilustratii

Autodata Autodata Autodata


Repair Times Technical Data Diesel Data

86,4EUR 86,4EUR
Contine proceduri de reparatii, Contine proceduri de reparatii, Contine proceduri de reparatii,
scheme si ilustratii scheme si ilustratii scheme si ilustratii

64 Autotehnica - iunie 2009


APARITII EDITORIALE

Autodata Autodata Autodata


Timing Belts Diagnostic Trouble Codes Wheel Alignment Data

64,8EUR 84,6 EUR 55,8EUR


Contine proceduri de reparatii, Contine proceduri de reparatii, Contine proceduri de reparatii,
scheme si ilustratii scheme si ilustratii scheme si ilustratii

Pentru comenzi, contactaţi X-meditor


tel : 021.683.06.85; e-mail: office@x-meditor.ro
ABONATII BENEFICIAZA DE UN DISCOUNT DE 15% LA PRODUSELE AUTODATA
Autodata Autodata Autodata
Air Conditioning Electrical Component Locations Airbags

86,4EUR
86,4EUR
Contine proceduri de reparatii, Contine proceduri de reparatii, Contine proceduri de reparatii,
scheme si ilustratii scheme si ilustratii scheme si ilustratii

Autodata Autodata
Repair Data Base Truck CD
Cea mai completa baza de date reparatii din lume, Baza date
acoperind peste reparatii
11.000 de modele pentru
a peste autocamioane
80 de producatori

695EUR

Autotehnica - iunie 2009 65


REDACTIA

AutoTehnica
Revista AUTO TEHNICA este editat` de:
X-MEDITOR srl
Nr. Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
J40/10863/2005;
(VIII)
CUI: R17700980;
Capital Social: 144.000 RON
Cont: RO05RZBR0000060006688453
Raiffeisen Bank – Sucursala Obregia

Redac]ia Revistei „Auto Tehnica”


Str. Iarba Câmpului, 24, Sector 4, Bucure[ti
Tel 021.683.06.85 ; 031.405.90.33; 031.405.90.34;
Fax: 021.683.17.14
e-mail: office@xmeditor.ro
http://www.xmeditor.ro
Indicã denumirea comercialã Cilindreea motorului, Tipul ºi numãrul de trepte pe
a automobilului produs de
compania respectivã
exprimatã în
centimetri cubi (cmc)
care îl are schimbãtorul de viteze
al automobilului (ex.: 5H - CV
Director General: Victor BALA{
mecanicã, cu 5 raporturi, (victor@xmeditor.ro)
4A - CV automatã, cu 4 raporturi)
Model (tip) Cod motor Cmc kW km/h CV Coordonatorul publica]iilor Auto Tehnica:
Dr. Iván NAGYSZOKOLYAI
Combinaþie de cifre ºi litere Puterea maximã Viteza maximã pe care o
prin care un motor este a motorului, atinge automobilul respectiv, (nszi@xmeditor.hu)
identificat, propriu fiecãrui exprimatã în kilowaþi exprimatã în km/h
constructor (1 kW = 1,36 CP)
Colectivul de redac]ie:

ALFA ROMEO
Redactor {ef: Claudiu COLIBABA
(claudiu@xmeditor.ro)
Publicitate: Annamaria BOHÂL}EA
(any@xmeditor.ro)
Layout & Design: Gabriel DUMITRU
(gabi@xmeditor.ro)
Dep. Contabilitate: Mili VIZITEU
(mili@xmeditor.ro)
Coordonator v#nz`ri: Emöke Monica NEGRU
(monica@xmeditor.ro)
PR & Marketing: Rodica Turcu
(rodica@xmeditor.ro)
Anda Vlase
(anda@xmeditor.ro)

Tehnoredactare: X-Meditor Lapkiadó,


Oktatás- és Rendezvényszervezö Kft. 9023 Györ, Csaba u. 21

Colaboratori:
Conf. Dr. Ing. Liviu MIHON, Dr. Ing. Istvan BARABAS,
Dr. Ing. Ilie DUMITRU, Conf. Dr. Ing. Victor O}~T, Prof.
Dr. Ing. Petru BRÂZA{, Ing Rudolf BALINT, Prof. Dr. Ing.
Matei V|N~TORU, Dr. Ing. Corneliu-Sorin DOBROT~, Ing.
Constantin GOLUBOVICI, Prof Dr. Ing Adriana MANEA,
Conf. Dr. Ing. RO{CA Radu, Prof Dr. Ing Lauren]iu
MANEA, Conf. Dr. Ing. Edward RAKOSI, Ing Cornel
MARINESCU, József MOLNÁR, Ing Dorin MURE{AN, Ing
Sandor NYAGULY, Dr. Ing. Ioan T~TAR, Ing. Adrian
VASILESCU, ing. Vicky BURACHU, Florin OLARU, Liliana
RUSU, Robert TUZSON, Teodor DUMITRU
I.S.S.N. 1841-5962

Responsabilitatea pentru con]inutul materialele publicate revine \n exclu-


sivitate autorilor. Reproducerea oric`rui material ap`rut
\n revist` este interzis` f`r` acordul scris al X-Meditor România.

66 Autotehnica - iunie 2009