Sunteți pe pagina 1din 68

EDITORIAL

Economia lu’ Victor


Motto: Decât sărac şi bolnav, mai bine bogat şi sănătos (Tata)
În primăvara anului 2007, am făcut un credit de nevoi per- în afacere”, banca sprijinindu-i proiectul (în cazul în care
sonale, în valoare de 33.000 RON la o bancă (nu îi spun nu- acesta este viabil) şi ajutându-l să se dezvolte, astfel toată
mele, pentru că nu doresc să îi fac reclamă). Creditul este pe lumea câştigând (şi “băiatul cu ideea” şi bancă şi angajaţii
o perioadă de 10 ani, valoarea ratei fiind la începutul con- şi statul…)
tractului de 450 RON, în prezent ea ajungând la 650 RON. La noi? Păi hai să presupunem că doriţi să fabricaţi un
După vreo 2 ani de plătit cu eroism lună de lună sumele mai produs oarecare şi doriţi să vă construiţi o făbricuţă care
sus pomenite, am luat decizia să mă duc la bancă, pentru a să asigure 30-50 de locuri de muncă şi să producă “ceva”.
vedea cât mai am de plătit, pentru a încerca să reduc pe cât Încercaţi să vă duceţi la o bancă şi să cereţi o finanţare… În
posibil valoarea sumei rămase… Acum, surpriză – ştiţi cât primul rând vi se cer garanţii colaterale (casă, masă, căţel şi
mai am de plătit ? 28.500 (douăzeci şi opt de mii cinci sute purcel…), garanţii care ar trebui să acopere de cel puţin de
RON !!!) două ori valoarea sumei solicitate… să nu mai vorbim de
După calculele mele, achitasem din cei 33.000, aproximativ mormanul de acte necesare sau de birocraţia existentă…
14.000 deci 33.000 - 14.000 = 19.000! Păi... de aici până la Nu vă trece cheful să vă apucaţi de ceva?
28.500... e cam mare diferenţă (zic eu), aşa că solicit o fişă de De ce acuz băncile? În România până anul trecut băncile
cont şi descopăr cu stupoare că, din cei 650 RON câţi plătesc erau disperate să dea credite “pentru orice”. Orice-orice,
în fiecare lună, valoarea efectivă a ratei reprezintă 85 RON numai pentru producţie nu!
(optzeci şi cinci RON), diferenţa (aproximativ 565 RON) fiind
reprezentată de dobânzi şi comisioane bancare! În orice ţară din lumea asta, băncile sunt
Păi măi mânca-v-ar tată, nu vă e un pic de ruşine obrazului? instituţii care ar trebui să sprijine economia,
Nu neg că trebuie să mâncaţi şi voi, dar de aici până mai de- investiţiile şi nu în ultimul rând cetăţenii ţării.
parte e un drum lung. Evident că la un raport rata/dobânda La noi – ca la nimeni. Băncile nu ştiu ce să
1 /6.65 – orice cămătar ar muri de invidie! facă să pună pe butuci ce a mai rămas din
În orice ţară din lumea asta, băncile sunt instituţii care ar societatea românească.
trebui să sprijine economia, investiţiile şi nu în ultimul rând Ne plângem de “dezastrul pieţei imobiliare”.
cetăţenii ţării. La noi – ca la nimeni. Băncile nu ştiu ce să facă să Dar cine a cauzat tot acest dezastru?
pună pe butuci ce a mai rămas din societatea românească.
Ne plângem de “dezastrul pieţei imobiliare”. Dar cine a cau- S-au luat credite pentru achiziţia de maşini, case, elec-
zat tot acest dezastru? Hai să luăm un exemplu, puţin forţat, tronice şi electrocasnice – dar NU PENTRU ACTIVITĂŢI
dar destul de sugestiv (zic eu). Să presupunem că X are o PRODUCTIVE!!! Unde s-au dus banii luaţi luaţi din credite?
bucată de teren care valorează 1000 EUR). El decidă să îl Păi… în China şi Europa de Vest, ţări unde erau produse
vândă lui Y. Y nu are bani. Ce face? Se duce la bancă şi banca majoritatea lucrurilor pentru care se luau credite.
ÎL ÎMPRUMUTĂ cu 1000 EURO şi cumpără terenul (evident că Să rezumăm. Ce făceau băncile? Luau bani din străinătate,
pentru acea mie de euro el va plăti cel puţin 3000, dar asta pe care îi dădeau cetăţenilor romani, care îi trimiteau (in-
e altă poveste). Ce face Y apoi? Vinde terenul lui Z cu 2.000 direct) înapoi în ţările de unde au fost luaţi banii. Apoi,
de euro. Z nu are bani. SE ÎMPRUMUTĂ de la bancă cu 2.000 cetăţenii romani trebuiau să găsească resurse pentru a
(pentru care va plăti minim 6.000) şi îl “cumpără”. După câteva achita creditele făcute! Ok, dar de unde? Pentru că EURO
luni Z îmi vinde mie terenul cu 3000 (bani pe care îi iau de la nu se pot tipări la imprimantă, ei trebuie produşi unde-
bancă şi pentru care ar trebui să plătesc minim 9000)… va…
Ok… dar care e faza? Păi să presupunem că eu nu mai am Păi... hai să vedem cum se pot “produce EURO” în România:
bani să îmi plătesc creditul… Banca îmi ia terenul şi încearcă prin exporturi (care exporturi?), din turism internaţional
să îl “valorifice”. Să presupunem că reuşeşte să îl “valorifice” la (câţi turişti nemţi dornici să arunce cu EURO aţi văzut
2500... Acum hai să tragem o linie. Ce avem: Avem un teren bântuind prin România?), de la cei trimişi la muncă peste
în valoare de 1000 EUR (care a fost preţul iniţial), teren pe graniţă (dar cât pot trimite aceştia?), din investiţii străine
care bancă şi l-a “revândut” (pentru că de fiecare dată propri- directe (nu-i aşa că vedeţi la tot pasul occidentali care nu
etarul este banca – nu fraierul care face creditul) de 3 ori, şi ştiu cum să construiască mai mult în ţară?) sau din…
pentru care va încasa 3000 de la Y, 6000 de la Z, 2000 de la ÎMPRUMUTURI EXTERNE !!!
mine (până în momentul în care am intrat în imposibilitate Drept urmare, în 20 de ani am reuşit să ajungem de la o
de plată) plus încă 2500 pe teren. Deci în total: 13.500 EURO. ţară exportatoare, cu o industrie mediu dezvoltată, şi care
Care a fost riscul băncii? ZERO!!! Dacă “evaluatorii” băncii nu avea “de încasat” de la alţii câteva miliarde de dolari, la o
ar fi supraevaluat valoarea respectivului teren, în momentul ţară IMPORTATOARE cu o datorie externă (la data de 31 IU-
în care acesta era “girat” pentru un nou credit, “valoarea lui de LIE 2009!!! – deci fără ultimele transe FNI) de 114 MILIARDE
piaţă” triplându-se artificial de 3 ori! DE DOLARI!!! Da, aţi citit bine, O SUTĂ PAISPREZECE
Hai să luăm un alt caz: în toată lumea băncile sprijină afa- MILIARDE DE DOLARI!!! Sursa este Banca Naţională a
cerile. Asta înseamnă că un “băiat” care are o idee şi un pic României aşa că… valoarea reală poate fi mai mare…
de capital (dar nu suficient) se duce la bancă şi o ia “partener Unde sunt aceşti bani? Continuarea în pagina 66

Autotehnica noiembrie 2009 3


CUPRINS

CUPRINS
3 - Editorial
6,8 - Actualitatea

10 - Academia AutoTehnica Satu Mare

ACADEMIA
AUTOTEHNICA
12 - Work Shop Miercurea Ciuc

Service

10
După succesul de la Miercurea
Ciuc, am continuat ciclul de 14 - Diagnosticarea unui Opel Vectra
cursuri destinate specialiştilor C folosind osciloscopul
auto la Satu Mare.
Tema cursului susţinut de Dl. 22 - Interviu Denso
Pecskay Mihaly a fost “Diag-
nosticare Autovehiculelor”, în
mai multe cuvine, aşa cum îi place chiar dansului 24 - Tehnologiile Delphy
să zică, “cum să repari maşina îmbrăcat în cămaşă
albă”. “Arma” preferată a fost osci-loscopul, oscil- 26 - Supapele cu ridicare variabilă
oscop ce şi-a dovedit complet eficiența în mâinile continuă
D-lui Pecskay.

26
Una din ultimele tendinţe a
producătorilor de motoare,
unde eficienţă maximă şi

14
Următoarea problemă a fost
emisiile scăzute sunt aspecte
întâlnită pe un Opel Signum
ce trebuiesc împinse la maxim,
2003 (oarecum identic cu Vec-
este să “adune” cât mai multe
tra C). Maşina a venit în service
piese în jurul motorului pentru
deoarece proprietarul acuza
a-i spori eficienţa. Ca rezultat, partea superioară
lipsa puterii motorului. În
a motorului şi zona învecinată prezintă un număr
urma scanării a rezultat codul
excesiv de componente.
P0301 (Rateu aprindere cilindrul 1), şi o
inspecţie rapidă a confirmat faptul că izolarea din
34 - Curațarea Injectoarelor
jurul bobinei cilindrului 1 a cedat.

4 Autotehnica noiembrie 2009


CUPRINS

40 - Elevatoare Hidraulice AMI

46 - UniAir/MultiAir

52 - Înlocuirea arcurilor față/spate


Opel Astra H

Caroserii
57 - Înlocuirea geamurilor la
Wolkswagen Passat CC

46
Dezvoltat în colaborare între Fiat
61 - Statistici Powertrain şi Grupul Schaef-
fler, şi produs de Schaeffler
sistemul de control a supapelor
64 - Apariții Editoriale
UniAir va intra în producţia de
serie pe Alfa MiTo 1.4 Multi-
66 - Continuare Editorial Air. Compacta Alfa Romeo este
primul vehicul al grupului Fiat ce va
fi echipat cu noua tehnologie inovativă. Sistemul
permite reducerea consumului de carburant şi a
emisiilor CO2 cu până la 25 de procente.De ase-
menea sunt evidente îmbunătăţirile pornirii la
rece, comportamentului acceleraţiei şi cuplului. În
timpul perioadei de încălzire a motorului, de ex-
emplu, emisiile de hidrocarbon (HC) sunt cu până
la 40 de procente mai scăzute iar emisiile de oxid
de nitrogen (NOx) scad cu până la 60 %.
Parteneri
4 cars: Pag. 15;
WORKSHOP
2009/11 13RON

REVISTA ASOCIAȚIEI SPECIALIȘTILOR CRAIOVA Audacon: Pag. 41;


AUTO DIN ROMÂNIA
21 NOIEMBRIE AutoComplex: Pag. 35;
Automarket: Pag. 15;
Autonet: Coperta 4, Pag. 32-33;
Diagnosticarea unui Opel Vectra C Supapele cu ridicare UniAir/MultiAir Înlocuirea geamurilor
folosind osciloscopul variabilă continuă la Wolkswagen Passat CC Banner Baterii Romania: Pag. 17;
Bosch: Inserturi;
WORKSHOP
MyManager® Automotive Business Software Cargo Magazin: Pag. 35;
2009/11 13RON

CRAIOVA Gestionezi mai ușor piesele auto și service-ul auto!


ECO European Consulting: Pag. 40-41;
REVISTA ASOCIAȚIEI SPECIALIȘTILOR
AUTO DIN ROMÂNIA
21 NOIEMBRIE

Aplicatii software / programe performante dedicate ex-


Diagnosticarea unui Opel Vectra C
folosind osciloscopul
Supapele cu ridicare
variabilă continuă
UniAir/MultiAir Înlocuirea geamurilor
la Wolkswagen Passat CC
clusiv firmelor din domeniul auto: Fervill: Pag. 31;
•managementul stocului de piese auto / piese echiva-
lente Forte: Pag. 29;
•managementul service-ului auto INP Corporation: Pag. 55;
•managementul distributiei de piese auto
•managementul clientilor si al autovehiculelor Intercars: Pag. 27, 39, 49;
MyManager® Small Business Last Test/ Atto Soft: Coperta 1;
Aplicatie software Desktop dedicata firmelor mici din do- Lubexpert: Pag. 7, 9, 37;
meniul auto, magazine de piese auto si service-uri auto
cu o singura locatie si max. 4 useri in retea. Mercom: Pag. 19;
MyManager® Customer Meteor Auto: Pag. 42-43;
Aplicatie software Desktop dedicata firmelor mijlocii din NGK: Pag. 21;
domeniul auto, magazine de piese auto si service-uri
auto cu o singura locatie si max. 6 useri in retea. Novatech: Pag. 44-45;
MyManager® Enterprise ERP Prompt Service Total: Inserturi;
Sistem informatic integrat ERP - CRM, Client - Server ded-
icat firmelor mijlocii si mari din domeniul auto, dealerilor
Rune: Pag. 22-23;
si concesionarilor auto cu una sau mai multe locatii si un Vulk Serv: Inserturi:
numar nelimitat de useri in retea. Wahler: Pag. 29;

Autotehnica noiembrie 2009 5


ACTUALITATEA RUBRICĂ REALIZATĂ ÎN COLABORARE CU

Ford lansează centurile


cu airbag
BMW prezintă viitoarele tehnologii
Conform oficialilor companiei
americane, combinarea a două ele-
de recuperare a energiei calorice
mente de siguranţă care se regăsesc Inginerii BMW au dezvăluit informaţii lui termoelectric va utiliza căldura de
astăzi pe toate maşinile face ca, în despre planurile lor privind progra- la radiator, pe când jumătatea caldă
eventualitatea unui accident, cen- mul Efficient Dynamics, care includ va utiliza gazele arse care ies prin tra-
tura să se umfle pentru câteva mi- reutilizarea căldurii degajate de mo- seul de evacuare.
imi de secundă, protejând pieptul tor pentru a genera energie electrică. Prototipul realizat de inginerii
pasagerilor prin degajarea forţelor Sistemul are scopul de a conservă BMW îi ajută pe aceştia să lupte cu
care acţionează asupra acestora pe energia generată de motor în timpul provocările pe care le au în faţă şi
o suprafaţă mai mare. funcţionarii şi de păstrarea tempera- să prezinte versiunea preliminară a
Centurile gonflabile sunt, în starea turii motorului la un nivel constant, soluţiilor pe care le-au pregătit pentru
lor normală, mult mai moi decât chiar şi când acesta este oprit. După viitoarele modele ale constructorului
cele clasice, ţesătura fiind realizată cum ştiţi, două treimi din energia bavarez. Potrivit celor de la BMW, un
dintr-un material mai “prietenos”. generată de arderea carburantului automobil modern utilizează între 3
“Când am întrebat subiecţii studiilor sunt pierdute prin radiator şi sistemul şi 8% din carburantul consumat pen-
noastre cum se simte centura, de evacuare al vehiculului. tru alimentarea cu electricitate a
aceştia ne-au spus că aceasta este Primul proiect BMW în acest sens elementelor care necesită acest tip
mult mai puţin rigidă şi mult mai reprezintă un sistem de izolare de energie.
confortabilă”, declară Sue Cinske, termică a motorului. Pe lângă izola- Pentru a elimina necesitatea unor
vicepreşedintele biroului de dezvol- rea clasică a habitaclului de compar- sisteme de încălzire auxiliare şi pen-
tare a siguranţei din cadrul Ford. timentul motor, BMW va izola moto- tru a reduce frecarea din cutia de
Constructorul american speră ca rul de mediul exterior şi va dezvolta viteze, BMW va utiliza un schimbător
noua invenţie să ducă la creşterea un sistem de păstrare al temperaturii
procentului pasagerilor de pe lo- motorului. Provocarea pentru ingi-
nerii BMW va fi să creeze un sistem
care să nu afecteze eficiența moto-
rului în timp ce izolează motorul de
mediul exterior. Astfel, scopul ingi-
nerilor BMW va fi de a elimina porni-
re la rece din ecuaţia utilizării auto-
mobilului. Prototipul care utilizează
acest sistem a reuşit să păstreze o
temperatură a motorului de 40 de
grade Celsius, chiar şi la 12 ore de la
oprirea acestuia. Fiecare grad Celsius
curile posterioare care poartă pe care îl are motorul peste tempera- de căldură. Acest schimbător de
centură de siguranţă la rulare. tura ambientala reduce consumul de căldura va fi amplasat lângă conver-
Conform statisticilor disponibile în carburant cu 0.2 %. Astfel, 10 grade torul catalitic (în cazul motoarelor pe
SUA, 74% dintre pasagerii din spate Celsius peste temperatura ambien- benzină) şi va încălzi uleiul din cutia
poartă centura de siguranţă, în timp tala vor duce la un consum de car- de viteze pentru a reduce frecarea. În
ce 83% dintre cei aflaţi pe locurile burant cu 2% mai mic. anotimpul rece, căldura degajată de
din față poartă centura la rulare. Cel de-al doilea proiect al inginerilor motor va fi utilizată pentru a încălzi
Proiectul centurii de siguranţă gon- bavarezi este implementarea unui habitaclul modelelor BMW, fără a
flabile se afla în derulare în centrele generator termoelectric pe traseul de consuma carburant în plus.
de cercetare Ford de aproape 10 evacuare. Acest generator este capa- Pe lângă aceste sisteme menţionate
ani, acesta supravieţuind atât crizei bil să furnizeze 250 de Waţi în condiţii mai sus, BMW lucrează şi la sisteme
financiare actuale, cât şi greutăţilor normale de şofat, suficient pentru a de aerodinamică activă pentru partea
prin care a trecut Grupul Ford în acoperi 50% din necesarul de ener- din faţă a vehiculelor, precum şi o mo-
2005, atunci când mii de angajaţi gie al unui BMW Seria 5. Dispozitivul dalitate de a folosi mai bine frânele
şi-au pierdut locurile de muncă în este simplu şi utilizează un semicon- care regenerează energia cinetică.
scopul reducerii costurilor. Primul ductor termoelectric care generează Modelele BMW vor fi echipate şi cu
model pe care vor apărea centurile curent electric. Cu cât este mai mare un sistem de navigaţie care va primi
gonflabile va fi noua generaţie a diferenţă de temperatură dintre ga- informaţii de trafic. Acestă funcţie
SUV-ului american Explorer. Ulterior, zele arse şi mediul exterior, cu cât va anticipa ambuteiajele şi va ajuta
noua tehnologie de siguranţă va fi acesta furnizează mai mult curent şoferul să reducă numărul de frânari
disponibilă pe toate pieţele în care electric. Generatorul termoelectric pe care le efectuează, lucru care va
este prezenta marca Ford, implicit va avea două părţi – una “rece” şi una reduce consumul de carburant al
pe cele europene. “caldă”. Jumătatea rece a generatoru- modelului pe care îl conduce.
SURSA: Automarket
6 Autotehnica noiembrie 2009
CUPRINS

Autotehnica iulie - august 2009 5


ACTUALITATEA RUBRICĂ REALIZATĂ ÎN COLABORARE CU

Inginerii BMW lucrează Volvo a dezvoltat prima maşină de gunoi


la un afişaj pe parbriz hibridă din lume
color şi tridimensional Zilele maşinilor de gunoi care miros cel al unei maşini de gunoi obişnuite,
BMW a anunţat că inginerii săi îngrozitor şi scot fum în cantitate în timp ce emisiile de CO2 scad cu
lucrează la cea de-a doua generaţie nemăsurabilă pe ţeava de eşapament 20%.
a sistemului său de afişaj pe parbriz. sunt numărate. Volvo a prezentat ofi- “Am eliminat din calcul câteva
Spre deosebire de prima generaţie cial maşina de gunoi a viitorului ime- configuraţii hibride ale sistemului
a acestui sistem, noul sistem de diat, un camion hibrid care va intra motor deoarece acestea erau prea
afişaj HUD (Head Up Display) va în vânzare în 2012 şi va reprezenta scumpe, şi am ajuns la ceea ce se
fi color şi tridimensional. Spectrul alternativă “verde” la ceea ce există în numeşte un sistem hibrid paralel,
de culori mărit al acestui sistem de acest moment în oraşele lumii. în care cele două surse de putere
afişaj va face sistemul mult mai util Maşina de gunoi dezvoltată de Vol- lucrează pe aceeaşi axa prin cutia
pentru şoferi şi acesta va deveni un vo, denumită oficial FE, promite să de viteze. Acest lucru înseamnă că
standard în industrie, existând posi- îmbunătăţească sensibil consumul, atunci când porneşte, camionul
bilitatea ca acesta să fie integrat pe să polueze foloseşte pu-
numeroase alte modele, chiar şi ale mult mai puţin terea emisă de
altor constructori. şi să emită motorul elec-
Sistemul de afişaj pe parbriz de la zgomote tric deoarece
BMW va prezenta atât viteză vehicu- evident mai e mai bine să
lului, cât şi indicaţii de navigaţie şi scăzute. Con- porneşti de
form comuni- pe loc, foarte
catului oficial încărcat, cu un
al suedezilor, cuplu maxim
sistemul hi- disponibil
brid al maşinii la un regim
dezvoltate de foartă coborât
aceştia se bazează pe un pachet de de turaţii. Ulterior, la viteze înalte, mo-
baterii litiu-ion care pot prelua com- torul diesel este activat şi cele două
plet controlul maşinii la viteze reduse, surse merg în paralel. Dacă sistemul
fără a fi nevoie de intervenţia moto- simte că intrarea independentă a
rului termic, un diesel de 7.0 litri care motorului diesel este necesară, cel
dezvoltă 300 CP şi 800 Nm. Datele electric se opreşte”, susţine Anders
oferite de Volvo indică un consum Kroon, directorul de dezvoltare a teh-
reglementări legale, cum ar fi limite mediu mixt cu 30% mai scăzut decât nologiei hibride în cadrul Volvo.
de viteză. Toate aceste elemente vor
face parte dintr-un sistem mai com-
Sisteme multimedia LG pentru VW,
plex, dar afişajul de pe ecran le va
aduna pe toate sub acelaşi aspect.
Skoda şi Seat
Compania sud-coreeană LG a sem- complete de infotainment auto, in-
Pe lângă asta, şoferii vor putea să ac- nat un acord cu Grupul Volkswagen cluzând aici pachete USB, periferice,
ceseze meniul telefonului prin inter- prin care specialiştii asiatici în echipa- Bluetooth, sisteme audio pentru ver-
mediul comenzilor vehiculului şi vor mente electronice vor echipa toate siunile non-premium, dar şi o serie
putea vedea opţiunile disponibile modelele Volkswa- de monitoare LCD
direct pe afişajul de pe parbriz. gen, Skoda şi Seat TFT pentru consola
În timpul utilizării sistemului de începând cu anul centrală.
afişaj HUD, şoferul va avea ambele 2012. Înţelegerea “LG Electronics
mâini pe volan şi ochii vor fi aţintiţi dintre cel de-al şi-a demonstrat
către drum. Spre deosebire de doilea producător cu succes superi-
afişajul amplasat între ceasurile de de televizoare din oritatea în dome-
bord şi afişajul din consola centrală, lume şi cel de-al niul tehnologiei
sistemul de afişaj de pe parbriz este treilea producător auto de-a lungul
transparent şi nu îi obliga pe şoferi de maşini al lumii se ridică la valoarea anilor şi suntem încântaţi că vom
să ia ochii de la drum pentru a putea de 370 de milioane de dolari. lucra în continuare cu Volkswagen.
efectua modificări ale maşinii. Pentru Parteneriatul nu este o noutate în LG dezvoltă la această oră o linie
a putea prezenta toate informaţiile cadrul grupului, LG colaborând cu de produse diverse pentru infotain-
menţionate mai sus, BMW va trebui brandurile Grupului Volkswagen mentul auto, aceasta urmând să fie
să mărească considerabil dimen- încă din 2007 în domeniul sistemelor dezvăluită în viitorul apropiat”, a de-
siunile afişajului, motiv pentru care audio. De această dată, coreenii le clarat B.B. Hwang, vicepreşedinte ex-
vor schimba denumirea acestuia în vor pune însă la dispoziţia clienţilor ecutiv LG Electronics.
“Head Up High”. VW, Skoda şi Seat o serie de sisteme SURSA: Automarket
8 Autotehnica noiembrie 2009
CUPRINS

Distribuitor
Strategic
R

Romania SRL

Autotehnica iulie - august 2009 5


UNIVERSITARIA

Academia Autotehnica Satu Mare


9-10 octombrie 2009

După succesul de la Miercurea Ciuc, am continuat ciclul


de cursuri destinate specialiştilor auto la Satu Mare.
Tema cursului susţinut de Dl. Pecskay Mihaly a fost
“Diagnosticare Autovehiculelor”, în mai multe cuvine, aşa

ACADEMIA
AUTOTEHNICA
cum îi place chiar dansului să zică, “cum să repari maşina
îmbrăcat în cămaşă albă”. “Arma” preferată a fost osci-
loscopul, osciloscop ce şi-a dovedit complet eficiența în
mâinile D-lui Pecskay.

10 Autotehnica noiembrie 2009


UNIVERSITARIA

Ne declarăm foarte mulţumiţi de reacţiile primire din


partea participanţilor, trăgând concluzia că au plecat de
la acest curs cu mai multe informaţii, cu dorinţa de a se
informa mai mult şi nu în ultimul rând cu decizia fermă de
a-şi dota service-ul cu un astfel de aparat.
Menţionăm că acest eveniment nu ar fi fost posibil fără
Dl. Lihor Janos, director general AutoDigit Control care
ne-a sprijinit oferindu-ne spaţiu necesar aplicaţiilor prac-
tice şi fără sprijinul conducerii firmei Autonet care ne-a
oferit spaţiul necesar susţinerii părții teoretice a cursului.
Le mulţumim pe această cale!

Autotehnica noiembrie 2009 11


EXPO TECH

Workshop Miercurea Ciuc


24 octombrie 2009
Penultima manifestare de acest gen pe anul acesta a avut loc la Miercurea Ciuc, unde am fost
onoraţi de prezenţă în număr mare a specialiştilor auto din zonă. Ca de fiecare dată, aceştia
s-au putut familiariza cu ultimele produse destinate service-urilor auto, aduse pe piaţa
românească de principalii importatori şi distribuitori.

12 Autotehnica noiembrie 2009


EXPO TECH

O prezenţă inedită la acest workshop a fost cea a D-lui Ing. Pecskay Mihali, specialist în diagnosticarea autovehiculelor,
trainer în cadrul Academiei AutoTehnica. Ca şi în cazul Academiei, persoanele ce au asistat la conferinţa dansului au
fost extrem de mulţumite de noile informaţii dobândite, şi, credem noi, aşteaptă cu interes următoare întâlnire de
acest gen.

Vă aşteptam la Craiova în data de 21 noiembrie a.c., acolo unde se ţine ultima manifestare pe acest an a ciclului de
expoziţii WORKSHOP.

Pentru mai multe informaţii şi detalii ne puteţi contacta pe adresa de e-mail office@xmeditor.ro sau la numerele de
telefon 021.683.06.85, 031.405.90.33 sau 031.405.90.34.

Autotehnica noiembrie 2009 13


EXPO TECH

S ERVICE
14 - Diagnosticarea unui Opel 24 - Tehnologiile Delphy 34 - Curatarea Injectoarelor 46 - UniAir/MultiAir
Vectra C folosind osciloscopul 26 - Supapele cu ridicare 40 - Elevatoare hidraulice AMI 52 - Înlocuirea arcurilor față/
22 - Interviu Denso variabilă continuă spate Opel Astra H

Diagnosticarea unui Opel Vectra C


folosind osciloscopul
Pompa de presiune
Următoarea problemă a fost întâlnită pe
un Opel Signum 2003 (oarecum identic
cu Vectra C). Maşina a venit în service
deoarece proprietarul acuza lipsa puterii
motorului. În urma scanării a rezultat
codul P0301 (Rateu aprindere cilin-
drul 1), şi o inspecţie rapidă a confir-
mat faptul că izolarea din jurul bobi-
nei cilindrului 1 a cedat.

După schimbarea bobinei şi a bujiei, efectul


de lipsă a puterii nu a dispărut. La rescanare, noul
cod era P1191 DTC Necunoscut.
Sistemul de injecţie de pe motorul 2.2 benzină
este unul relativ nou, mai exact, este un sistem
de injecţie directă unde o pompă în rezervor fur-
nizează combustibil unei pompe de înaltă
presiune acţionată de arborele cu came admisie.
Pompa de joasă presiune furnizează aproximativ
4 bari iar pompa de înaltă presiune măreşte această
presiune până la un maximum de 120 de bari.
Rampa de combustibil seamănă cu cea common rail, cu un senzor de
presiune (3 fire) şi un regulator de presiune (2 fire). Folosind un osciloscop
s-au captat semnalele pentru aceste două componente.
Se poate vedea că o dată cu apăsarea pedalei de acceleraţie creşte şi regimul nominal de exploatare, însă, semnalul
senzorului de presiune nu creşte cum ar trebui.

1. 2.
14 Autotehnica noiembrie 2009
NUOINIVERSITARIA
TEHNOLOGII

Autotehnica iulie - august 2009 15


SERVICE

Linia albastra resprezinta raspunsul senzorului de presiune, implicit presiunea combustibilului.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9 10.
Presiunea combustibilului nu creste in momentul apasarii pedalei de acceleratie (linia albastra ramane la acelasi nivel
orizontal)

16 Autotehnica noiembrie 2009


www.bannerbatteries.com

NUOINIVERSITARIA
TEHNOLOGII

PUTERE
FĂRĂ LIMITE.

Bateriile Banner furnizeză putere în toată lumea - zi de zi. Ca baterie de


pornire în autoturisme şi camioane, ca baterie pentru susţinerea reţelei
de bord, pentru camping şi ambarcaţiuni sau ca baterie de tracţiune pentru
stivuitoare şi diverse mijloace de transport. Prin utilizarea celor mai moderne tehno-
logii, o baterie Banner îndeplineşte toate cerinţele sistemelor de mobilitate actuale -
cu orientare deosebită către siguranţa absolută. Banner – The Power Company.

Banner Baterii Romania s.r.l., B-dul Biruinteii nr. 67, RO-077145 Pantelimon, jud. llfov
Telefon: +4/021/3000 627, Fax: +4/021/3000 637
E-Mail: office.bro@bannerbatteries.com
Autotehnica iulie - august 2009 17
SERVICE

Din păcate, în timpul în care maşina a fost în service nu am avut un dispozitiv de testate fizică a presiunii în rampă,
pentru a dovedi dacă senzorul este capabil să reacţioneze la creşterea în presiune, însă, am folosit instalaţia de aer
comprimat a service-ului şi am obţinut o reacţie, oricât de mică.
După câteva zile de aşteptare a ajuns şi noua pompă.
Puteţi vedea aceiaşi captură ca şi înainte, numai că de această dată, senzorul reacţionează la cererea acceleraţiei.
Am demontat vechea pompa de presiune pentru a vedea exact ce s-a întâmplat. Cauza funcţionarii necorespunzătoare
o reprezintă o mică perforare în una din diafragmele de cauciuc ale pompei.

1.
Figura. 1 reprezinta motorul la relanti. Incepand cu Figura 2 se poate vedea ca linia albastra incepe sa varieze in con-
cordanta cu nivelul de apasare al acceleratiei, implicit presiunea combustibilului.

2. 3.

4. 5.

6. 7.
18 Autotehnica noiembrie 2009
NUOINIVERSITARIA
TEHNOLOGII

Autotehnica iulie - august 2009 19


SERVICE

8. 9.

10. 11.
Functionare corespunzatoare a senzorului de presiune si a regulatorului de presiune - motor benzina. Senzorul de
presiune citeste o presiune ridicata a combustibilul la cererea acceleratiei.

12. 13.

14. 15.

Sursa: Pico Technology


Traducere & Adaptare: Ing. Colibaba Claudiu

20 Autotehnica noiembrie 2009


UNIVERSITARIA
INFO

Numărul 1 în Lume*
NGK Spark Plug Europe GmbH

Montat ca �i echipare originală de către: Alfa Romeo · AMG Mercedes · Aston Martin · Audi · Bentley
BMW · Citroën · Daewoo · Daihatsu · Daimler · Ferrari · Fiat · Ford · General Motors · Honda · Hyundai
Isuzu · Jaguar · Kawasaki · Kia · Lancia · Lexus · Lotus · Maserati · MCC (SMART) · Mazda · Mitsubishi
Nissan · Opel · Peugeot · Renault · Rolls-Royce · Rover · Saab · Seat · Skoda · Subaru · Suzuki · Toyota
VW · Volvo *cea mai bine vândută bujie de aprindere din lume

21
Autotehnica iulie - august 2009
www.ngk-europe.com
DIAGNOZĂ

Arno Borger – Denso Europe


Diagnosticare Diesel
Ca şi furnizor de sisteme auto
de top, Denso a avut în oferta sa
echipamente de diagnoză din anul
2000. Echipamentul Denso este
destinat membrilor reţelei sale de
service pentru testarea sistemelor
diesel Denso. Aceasta înseamnă că
se oferă suport tehnic optim pentru
posesorii vehiculelor cu sisteme de
injecţie Denso Common-Rail, in-
diferent dacă aceştia îşi servisează
maşina la dealerul mărcii sau la un
service independent.

“Abordarea noastră este în mod evi-


ment. În viitorul apropiat vrem să extindem acest tip de
dent diferită faţă de cea a altor furnizori de echipament
suport prin oferirea de diagnoză pentru sistemele de ges-
pentru diagnoză” explică Arno Borger de la Denso Eu-
tiune ale motoarelor pe benzină.”
rope. “Prima noastră prioritate este să oferim suport teh-
În 2000, Denso a prezentat Testerul de diagnoză de tip
nic sistemelor Denso care se află pe piaţă, în tot ciclul de
“Handheld” DST-1. La acel moment, în baza de date erau
viaţă al maşinii în care sistemul a fost instalat (inclusiv
31 de vehicule de la 8 producători, iar comunicarea cu
după perioada de garanţie). Facem acest lucru oferindu-
aceste maşini se făcea doar serial. În locul manualelor de
ne serviciile atât dealerilor de maşini cât şi în aftermarket
reparaţii exista un ghid electronic incorporat, iar diagra-
printr-o reţea specializată”. Această reţea este constituită
mele circuitelor electrice erau disponibile pe hârtie. Ac-
din Centre de Diagnoză care în primul rând oferă servicii
tualul instrument, DST-PC a fost lansat pe piaţă în 2006
de diagnoză service-urilor de reparaţii diesel (Diesel Re-
şi este un sistem care necesită un PC, aşa cum indică
pair Service Dealers), dealerilor auto, garajelor indepen-
numele. DST-PC comunică atât serial cât şi prin CAN-bus
dente dar şi clienţilor finali.
cu ECU şi include o bibliotecă interactivă de manuale de
“Principiul este că dealerii de tip „Repair Service” vor, în
service digitale. Versiunea actuală de software cuprinde
primul rând, să vândă ore de manoperă având suportul
87 de vehicule şi 12 producători: pe lângă toate mărcile
unui Centru de Diagnoză, care poate şi să diagnosticheze
japoneze cunoscute, conţine şi Opel/Vauxhall (Combo,
probleme electronice complexe dar şi să le ofere ceea ce
Corsa şi Meriva cu motorul 1.7 CDTI), Ford (Transit cu mo-
le este necesar la cel mai bun preţ – respectiv compo-
toarele 2.2 L, 2.4 L şi 3.2 L TDCI), Land Rover (Defender cu
nente Denso noi, recondiţionate sau reparate la calitate
2.4 L TD), Peugeot, Citroen şi Fiat (Jumper/Relay /Boxer/
OE. Piaţa este în creştere pentru că numărul de sisteme
Ducato cu 2.2 L HDI). Mai mult, modelele Isuzu din listă
Denso instalate în autoturisme a crescut accelerat în ul-
au de fapt un sistem de injecţie Denso, în ciuda faptului
timii ani şi acest trend se va menţine. Un efect secundar
că sunt controlate de un ECU de la Delphi sau Transtron,
benefic este descurajarea reparaţiilor cu imitaţii de joasă
iar DST-PC comunică fără probleme cu aceste sisteme.
calitate sau piese recondiţionate fără autorizare.”
DST-PC nu este potrivit pentru sistemele Denso Com-
Dezvoltarea diagnozei cu DST-PC mon-Rail din generaţiile anterioare (HP0 şi HP2); pentru
Pe lângă Denso Diesel Repair Service există un al doilea aceste sisteme rămâne valabil DST-1, dar “includerea
grup de specialişti independenţi care va primi sprijin de acestor sisteme în baza de date DST-PC este în programul
la centrele de diagnoză Denso, respectiv dealerii de tip
„Airco Repair Service”. Conform spuselor lui Borger: “Ne
concentrăm intens asupra acestui subiect în acest mo-

22 Autotehnica noiembrie 2009


DIAGNOZĂ

dezvoltărilor ulterioare”, aşa cum declară Borger “dar până trebuie să fie scris pentru a ajusta valorile de injecţie la
acum prioritatea a fost să ţinem pasul cu numărul mare debitul măsurat. De aceea toate injectoarele – în ciuda
de noi aplicaţii. Numărul de vehicule din baza de date toleranţelor de producţie inevitabile – oferă exact acelaşi
până acum a fost dublat în fiecare an, inclusiv în prima rezultat. Există o funcţie în DST-PC de resetare a valorilor
jumătate a anului 2009, când am trecut de la 60 la 87 de învăţate de sistemul de injecţie după schimbarea sau
aplicaţii”. repararea pompei de injecţie. Testerul de diagnoză este
“O funcţie unică a testerului de diagnoză Denso este cea echipat cu un manual de diagnoză complet ce are funcţie
de preluare simultană de eşantioane multiple de date de căutare, iar meniul principal are o funcţie de ajutor care
care pot fi comparate în timp real.” poate conecta automat la paginile ce tratează subiectul
Interfaţare sau funcţia folosită în acel moment.
Pachetul DST-PC de la Denso constă într-o servietă ce Pachet Complet
conţine o interfaţă de comunicare cu vehiculul; o “cheie Denso crede cu tărie în trintatea formată din echipamente,
electronică” care este inserată într-un port USB din com- informaţii şi training. “Pentru a diagnostica o problemă
puterul folosit; un cablu de comunicaţie USB şi OBD; ma- corect, e nevoie de un tester de diagnoză combinat cu
nual de instalare cu parolă şi DVD-ul de instalare. Interfaţa informaţii precise de pe vehicul şi noţiuni fundamentale
grafică este structurată clar, cu un meniu care rulează ver- de funcţionare a sistemului”, explică Arno Borger. “Primele
tical în partea stângă, o serie de butoane de comandă două sunt parte din DST-PC pe care partenerii de diagnoză
dispuse orizontal dedesubt şi o zonă de afişaj numerică Denso îl pot obţine la un preţ rezonabil, căruia i se
sau grafică pe care pot fi afişaţi până la 32 de parametri. adaugă o taxă anuală pentru software, aceasta incluzănd
Această zonă este configurabilă de către utilizator. actualizările software-ului. A treia componentă a pachetu-
Facilităţi lui este gestionată prin programul “Train the Trainer”, ceea
De real ajutor este posibilitatea de a preselecta parametri ce înseamnă că reprezentanţii fiecărui importator Denso
care să fie afişaţi, funcţie de simptomele autovehiculului, (n.r. : în România – RUNE S.R.L.) vin la Denso Europe pentru
de exemplu “pornire greoaie” sau “relanti neregulat”. “O training şi apoi pot preda mai departe cunoştinţele către
funcţie unică a testerului de diagnoză Denso este cea de service-urile autorizate Denso din ţara respectivă”.
preluare simultană de eşantioane multiple de date care DENSO diesel in Romania
pot fi comparate în timp real”. Borger continuă: “De câte Importatorul exclusiv al echipamentului Denso DST-PC
ori este stocat un cod de eroare, DST-PC afişează nu numai şi partenerul tehnic Denso Diesel pentru România este
toate valorile măsurate de la momentul apariţiei acestuia, firma RUNE S.R.L. care asigură comercializarea și suportul
dar şi cele dinainte şi după acest punct. Acesta este foarte tehnic în garanţie şi post-garanţie pentru echipamentul
util în urmărirea erorilor care apar cu intermitenţă cum Denso DST-PC.
ar fi un cablaj deteriorat sau o conexiune slabă. Folosind RUNE operează un centru de tip „Denso Diesel Repair
funcţia de monitorizare în timp real, tehnicianul poate Service”, autorizează și asigură suportul tehnic și co-
să pună Markeri la momentul de timp al apariţiei de- mercial pentru cele 8 centre de diagnoză Denso din ţară:
fectului. Echipamentul are şi un mod de înregistrare care Raiman Capucino (Târgovişte), Autoas (Satu Mare), Kritters
permite utilizatorului să aleagă mai mulţi declanşatori, (Braşov), Adciel (Zărneşti), Electromecanica OP (Sinaia),
ceea ce înseamnă că parametrii încep a fi înregistraţi Top Ten (Bucureşti), Valberto (Tulcea) si Ro Diesel Service
numai la îndeplinirea unei anumite condiţii stabilite de (Piteşti). Reţeaua “Denso Diesel Repair Service” se va ex-
utilizator. De asemenea, DST-PC are toate funcţiile nec- tinde din februarie 2010 cu încă un centru la firma Autoas
esare pentru a face sistemul să opereze optim din nou din Satu Mare.
după înlocuirea sau repararea
unei componente. Injectoarele
Common-Rail vin întotdeauna
cu un cod (aşa numitul cod
QR, o formă mai avansată a
sistemului de cod de bare) care

Autotehnica noiembrie 2009 23


SERVICE

NOUL FERRARI 458 ITALIA ECHIPAT CU


TEHNOLOGIILE DELPHI
Sistem de control al climatului, arhitectură electrică/electronică şi suspensii
inovatoare la bordul unui nou vehicul

FRANKFURT, Germania – încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat izolaţie mult mai uşoara şi subţire
Continuând o istorie îndelungată conceput pentru 458 Italia, include decât în cazul firului tradiţional. Firul
în dezvoltarea produselor de înaltă un sistem inovator de încălzire, fără halogen, un produs reciclabil şi
performanţă pentru vehicule de lux ventilaţie şi climatizare bi-zonă spe- ecologic, nu conţine gaze periculoa-
şi maşini sport, Corporaţia Delphi va cial proiectat pentru a optimiza se şi asigură o excelentă rezistenţă
furniza tehnologii cheie pentru noul greutatea, ambalajul şi interfaţa uti- la fisurare, aproape dublă faţă de cea
Ferrari 458 Italia, incluzând sistemul lizatorului. De asemenea, sistemul a firului obişnuit având o rezistenţă
de climatizare optimizat, sisteme mai conţine un compresor compact deosebită si la abraziune. Utilizarea
avansate de instalaţii electrice pre- variabil de ultimă generaţie, ale cărui unui astfel de fir, duce de asemenea,
cum şi un inovator sistem de sus- caracteristici reprezintă un meca- la reducerea dimensiunii şi greutăţii
pensie conceput pentru a reduce nism de economisire a energiei cu cablajului care, la rândul său are
greutatea vehiculului şi diminuarea şapte pistoane, continuu variabil, ce drept rezultat reducerea emisiilor
emisiilor. interacţionează cu software-ul de de CO2 pe care le produce vehicu-
“Pentru a reduce din greutatea totala control al sistemului de A/C, având în lul. Izolaţia acestui fir Delphi cu
a unui vehicul se parcurge un drum vedere optimizarea şi eficientizarea pereţi ultra subţiri fără halogen este
lung în ceea ce priveşte diminuarea consumului de combustibil si care redusă la jumate faţă de învelişurile
emisiilor de dioxid de carbon. Din totodată măreşte puterea motorului. convenţionale —0.2 mm versus 0.4
acest motiv, reducerea în greutate a În cele din urmă, Sistemul Delphi mm— cu o grosime comparabilă cu
vehiculului a dobândit un rol si mai HVAC pentru Ferrari 458 Italia este cea a două coli de hârtie, greutatea
important pentru producătorii de cu 36 procente mai uşor decât cel al fiind redusă cu până la 27 procente,
automobile, printre care si unele de predecesorului lui, în plus încă mai volumul fiind şi el redus cu până la
mărci de lux ca si Ferrari,” a spus Ron permite o creştere de 15 procente 47 procente în comparaţie cu un fir
Pirtle, Preşedintele Sistemelor Po- în puterea sa de răcire. Pentru şoferi, obişnuit.
wertrain ( Moto- acest lucru înseamnă mai puţin com- Sistemul de control al suspensi-
propulsoare) şi Preşedintele Delphi bustibil consumat fără a sacrifica ilor MagneRide™ îmbunătăţit
Europa, Orientului Mijlociu şi Africa. confortul din interiorul cabinei. Noul 458 Italia va fi echipat cu ul-
“Atât, sistemul Delphi de climatizare Delphi furnizează tehnologii de con- tima versiune Delphi MagneRide™,
cât şi cel de instalaţii electrice/elec- trol a sistemului de climatizare pen- un sistem avansat de control al sus-
tronice ajută şi permite reducerea în tru Ferrari, încă din anul 1992. pensiilor. Sistemul a fost actualizat
greutate a vehiculului. Acesta ajută Emisii reduse de CO2 cu firul pentru a reacţiona chiar mai rapid
la diminuarea emisiilor şi reducerea ultra subţire fără halogen de la la condiţiile de drum, îmbunătăţind
consumului de combustibil în timp
ce se păstrează performanţa şi luxul
Delphi semnificativ confortul şi calitatea con-
De asemenea, Delphi continuă relaţia ducerii unei maşini Ferrari, precum şi
pentru care Ferrari este cunoscut.” performanţele de manevrare a aces-
sa de lungă durată în calitate de furni-
Sistemul de climatizare optimi- zor principal de instalaţii electrice/ teia. “Noua Unitate de control Delphi
zat întruneşte necesităţile pen- electronice pentru Ferrari 458 Italia. (ECU) conectată la un software actu-
tru înalta perfomanţă Încă din anii 1990, Delphi a lucrat alizat, ajută la îmbunătăţirea acestui
Delphi a lucrat împreună cu inginerii cu Ferrari în dezvoltarea şi proiect- sistem deja foarte receptiv, la unul
de la Ferrari pentru a dezvolta un area de sisteme şi componente E/E, chiar mai bun, a spus Doug Carson,
sistem complet de climatizare pen- pentru a întruni cerinţele de calitate Director de inginerie pentru suspen-
tru modelul 458 Italia care pe lângă şi performanţă extrem de ridicate siile Delphi. “Credem că sistemul de
calitatea şi confortul de primă clasă ale lui Ferrari. Modelul 458 Italia este control al suspensiilor MagneRide
pe care îl oferă pasagerilor, are o echipat cu instalaţii electrice care in- continuă să fie cel mai rapid şi puter-
greutate mai redusă. clud firul ultra subţire fără halogen nic sistem controlat de pe piaţă.”
Noul sistem complet Delphi HVAC de Delphi, un fir auto ultrarezistent cu MagneRide elimină compro-

24 Autotehnica noiembrie 2009


SERVICE

misul dintre confortul şoferului si confortul interior cât şi pentru sta- pentru a dezvolta un sistem care să
performanţele maşinii. Utilizând a- bilitate in cazul unor viraje — şi la o atingă cele mai înalte performanţe
mortizoarele brevetate, cu fluid con- izolare superioară faţă de condiţiile posibile.
trolabil magneto-reologic, sistemul de drum, oferind un confort sporit “Acest parteneriat ridică barierele ex-
oferă o capacitate de reglare sporită şoferului. De asemenea, şoferii vor istente în ceea ce priveşte tehnologi-
a amortizării şi a vitezei de reacţie experimenta un simţ şi control mai ile de suspensii pentru vehicule şi a
datorită sistemului de suspensie con- bun asupra direcţiei de mers a ve- avut drept rezultat crearea unui ve-
trolat prin intermediul unor valve. hiculului chiar şi la viteze mai mari. hicul MagneRide cum nu există altul,”
Aceasta va conduce la manevre Pentru noul 458 Italia, inginerii de la a spus Carson.
tranzitorii mai bune — atât pentru Delphi si Ferrari au lucrat împreună

De asemenea, Delphi continuă relaţia sa de lungă


durată în calitate de furnizor principal de instalaţii
electrice/electronice pentru Ferrari 458 Italia. Încă din
anii 1990, Delphi a lucrat cu Ferrari în dezvoltarea şi
proiectarea de sisteme şi componente E/E, pentru a
întruni cerinţele de calitate şi performanţă extrem de
ridicate ale lui Ferrari.

Delphi a lucrat împreună cu inginerii de la Ferrari


pentru a dezvolta un sistem complet de climatizare
pentru modelul 458 Italia care pe lângă calitatea şi
confortul de primă clasă pe care îl oferă pasagerilor,
are o greutate mai redusă.

Tehnologia MagneRide este bazată pe principiul mag-


neto-reologic. Atunci când se află într-un câmp mag-
netic, particulele mici de fier se aliniază după direcția
fluxului magnetic. Bobina electromagentică este
integrată în pistonul amortizorului astfel încat atunci
când este alimentată cu curent, fluxul magnetic par-
curge transversal orificiile de circulare a lichidului din
amortizor. Particulele de fier urmează liniile fluxului/
campului magnetic și se pozitionează în așa fel încât
blocheaza într-o anumită masură oficiile de circulare a
lichidului crescând rezistența la înaintare a acestuia.

Autotehnica noiembrie 2009 25


SERVICE

Supapele cu ridicare variabilă


continuă (CVVL)
Dezvoltarea motorului cu combustie internă reprezintă un drum punctat de mii de mici schimbări.
Dacă am putea pune un mecanic din anii 1920 în faţa unui motor modern, acesta ar fi familiarizat
cu principiul de funcţionare. Însă, aceste mici schimbări au adus un aport enormă la fiabilitatea şi
eficientă motorului. Din când în când, cineva, face o descoperire remarcabilă ce schimbă modul de
funcţionare al motorului. Supapele cu ridicare variabilă continuă reprezintă în cazul nostru acea de-
scoperire. Distribuţia variabilă, sau sincronizarea variabilă a supapelor există pe piaţa de ceva vreme,
şi beneficiile acesteia sunt bine cunoscute, însă, posibilitate ridicării supapei într-un număr infinit de
poziţii oferă cu totul altceva şi are potenţialul de îmbunătăţească şi mai mult ciclul Otto.

Aşadar, ce este CVVL ?


În cazul unui motor convenţional, ridi-
carea, durata şi cadenţa deschiderii
supapelor sunt dictate de un ax cu
came fixe. Este un compromis între
stresul suferit de mecanismul supa-
pelor şi necesitatea motorului. De ex-
emplu, sincronizare şi ridicarea ideală
necesare unui motor la relanti sunt
foarte diferite de acelea ale unui mo-
tor aflat în sarcina maximă. Însă, pen-
tru majoritatea motoarelor, aceste
valori sunt fixate ca şi compromis
între eficiența volumetrică (umplerea
cilindrului) şi nevoia de un relanti
lin şi scăzut. CVVL permite o variaţie
continuă a deschiderii, duratei şi
ridicării supapelor, oferind un control
cât mai apropiat de ideal pentru orice
situaţie. Există mai multe sisteme,
printe care amintim Valvetronic de Beneficiile
la BMW și VVEL de la Nissan. Aceste Pierderi de pompaj – Motorul siune scăzută în galeria de admisie.
sisteme sunt prezente pe piaţă de convenţional. Această presiune scăzută acţionează
“Funcţionarea”, dacă îmi permiteţi,
câţiva ani şi mai nou, li s-a alăturat şi asupra suprafeţei pistonului pe toată
Valvematic de la Toyota. motorului convenţional pe benzină durata etapei de admisie. Acest
este controlată fenomen este clasat ca pierdere de
P.M.S. de acceleraţie. pompaj.
DESCHIDERE ÎNCHIDERE
SUPAPĂ ADMISIE SUPAPĂ EVACUARE E f e c t i v , Pierderi de pompaj – Motorul
SUPRAPUNERE
strangulează CVVL
admisia. În tim- Un motor CVVL este controlat de
pul admisiei şi durata şi înălţimea de ridicare a supa-
la relanti sau de- pelor. Clapeta de obturare prezentă
schidere uşoară pe motoarele convenţionale, con-
a acceleraţiei, trolate de acceleraţie, poate lipsi.
supapa se de- Cantităţile de combustibil ce intră în
schide complet cilindrii sunt dozate de supapele de
iar pistonul admisie. Astfel, combustibilul intră
DESCHIDERE coboară în ci- în cilindrii la o presiune mai mare
ÎNCHIDERE SUPAPĂ EVACUARE lindru creând printr-o deschizătură mai mică într-
SUPAPĂ ADMISIE o zonă de pre- un timp mai scurt, crescând astfel şi
P.M.I.

26 Autotehnica noiembrie 2009


INFO

Cea mai largă gamă de piese reglementate

pentru vehicule japoneze şi coreene Marcă proprie, la preţuri mai avantajoase


- mai mult de 68000 articole de piese mecanice, piese originale de
- Alternative mai ieftine, oferim piese originale de calitate compara-
motor şi părţi caroserie. bile adaptate pentru ţara noastră, din Coreea, China şi Taiwan
- 10 ani de experienţă cu propria marcă
Piese de schimb originale, la un preţ bun - JC propriul brand, JC Premium (piese mecanice), Yamato (piese
- piese originale pentru autoturisme japoneze şi coreene direcţie), Magnum Tehnology (amortizoare şi arcuri), Kanaco (Set
- piese pentru automobile coreene sunt oferite în reţelele de dealeri
rulmenţi roată) şi Pascal (articulaţii homocinetice)
- piese originale, la un preţ mult mai mic

Laboratoare proprii pentru piese de schimb Disponibilitatea


- Certificare de laborator cu controale de intrare pe toate noile game - Orice selecţie curentă este disponibilă imediat la sucursalele Inter Cars
introduse - Disponibile de la depozitul central de pe o zi pe alta
- Pe piaţă sunt întotdeauna introduse numai produse de calitate

Autotehnica iulie - august 2009 27


SERVICE

De fapt, principiul e foarte simplu.


Punerea acestuia în aplicare este
problema. Toate cele trei tipuri de
distribuţii variabile amintite mai
sus sunt concentrate pe reducerea
mişcării. Gândiţi-vă la un ax cu came
care în loc să se rotească complet,
face numai un unghi de 90°şi apoi
revine în poziţia iniţială. În figură “a”
rotaţia de 90°nu produce mişcarea
presiunea din cilindrii în timpul ad- precis deschiderea supapelor încât de ridicare a supapei. Însă, dacă,
misiei şi astfel reducând pierderile de punctul de pornire este decalat cu
pompaj. Mai mult, datorită presiunii, 45°şi apoi face rotaţia de 90°, supapa
curenţii turbionari prezenţi în cilin- se va deschide. Tragem concluzia că
drii sunt mai puternici, ceea ce se modificarea punctului de pornire ne
traduce printr-un amestec mai omo- oferă ridicări variabile. În cazul Valve-
gen. La rândul lui, amestecul omo- matic, aceasta variere a punctului de
gen reprezintă o ardere mai eficientă, pornire este obţinută prin schimbar-
emisii mai reduse şi economie de relantiul este foarte scăzut şi jos, iar ea unghiului dintre tacheţi şi culbu-
combustibil. deschiderea acestora este făcută per- tori. În diagrama “c” unghiul este mai
Eficienţa mecanică a motorului manent în concordant cu sarcina şi mic şi astfel, mişcarea axului cu came
crescută viteza la care este supus motorul. nu ridică foarte mult supapa. În figură
Aţi încercat vreodată să rotiţi un Deci, cum funcţionează ? “d” unghiul dintre tacheţi şi culbutori
ax cu came cu mâna? Nu este a fost crescut şi, deschiderea supapei
uşor. Comprimaţi arcuri puternice.
În majoritatea timpului, motorul
funcţionează cu acceleraţia deschisă
parţial; acest lucru se traduce prin
faptul că supapele sunt deschise mai
mult şi mai tare decât este necesar.
Acest lucru necesita o forţă destul de
mare şi în acelaşi timp, reduce forţa
disponibilă la volantă.
Prin reducerea ridicării în plus a su-
papelor, reducem o parte din pu-
terea necesară antrenării arborelui
cu came, mai exact comprimării
arcurilor. Acest lucru îmbunătăţeşte
eficiența mecanică a motorului, ceea
ce în final înseamnă mai puţin com-
bustibil consumat.
Ridicare mai mare.
Oricine interesat de performanţă vă
poate spune că, metoda cea mai bună
de a creşte puterea unui motor este
de a monta un ax cu came ce ridică
şi deschide mai tare supapele. Acesta
va permite motorului să producă
mai mult cuplu şi să îmbunătăţească
eficienţa volumetrică, în special la
turaţii crescute ale motorului. Marele
dezavantaj al acestei modificări îl
reprezintă relantiul ce nu mai este
la fel de lin. Aici intervine CVVL,
sistemul ce poate controla atât de

28 Autotehnica noiembrie 2009


Piesa de Origine sau Piesa de schimb. INFO

Piesa identica in oferta Wahler.

Valva de recircularea gazelor arse (EGR) Termostat

ALFA ROMEO ° AUDI ° BENTLEY ° BMW ° CHRYSLER ° DAF ° DAIMLER ° FIAT ° FORD ° GM ° HOLDEN ° IVECO
JAGUAR ° LAMBORGHINI ° LANCIA ° LAND ROVER ° MAN ° MERCEDES BENZ ° MITSUBISHI ° OPEL ° PEUGEOT
PORSCHE ° RENAULT ° ROLLS ROYCE ° SAAB ° SCANIA ° SEAT ° SKODA ° SMART ° VAUXHALL ° VOLKSWAGEN ° VOLVO

www.wahler.ro

Autotehnica octombrie 2009 29


SERVICE

este acum mai mare.


Schimbare unghiului dintre culbutori
şi tacheţi este obţinută printr-un ar-
bore/ax de control cu şurub de ghi-
dare. Prin mişcarea axului de control
la stânga, unghiul dintre culbutori şi
tacheţi va creşte, obţinându-se ast-
fel o ridicare mai mare a supapei.
Acţionarea este efectuată de un mo-
torul electric controlat de ECU. Moto-
rul roteşte o transmisie care la rândul
ei acţionează axul înainte sau înapoi.
ECU-ul culege toate informaţiile ne-
cesare pentru a opera motorul via
reţelei CAN. Rezultatul este un motor
ce îşi poate varia distanţă de ridicare
a supapelor de la 1mm până la 11mm
şi durata de la 100° până la 260°.
În prezent, sistemul Valvematic este
montat numai pe axul cu came pen-
tru admisie, însă, avantajele folosirii
unui astfel de sistem şi pe partea de
evacuare ar fi majore. SURSA: MIM Tech Talk
32 Autotehnica octombrie 2009
Autotehnica iulie - august 2009 33
SERVICE

Curățarea injectoarelor
Simplu și eficient
Operaţia ce o vom prezenta nu
necesită cunoştinţe vaste de-
spre principiile de funcţionare
ale injectoarelor. Procedură
este simplă dar eficientă,
poate nu la fel de eficientă ca
şi curăţarea cu ultrasunete, dar
înainte să apelaţi la un centru
specializat în curăţarea injec-
toarelor merită să încercaţi şi
varianta propusă de noi.
Esenţial pentru această operaţie este
kitul de service pentru in jnjectoare,
mai exact un pachete ce conţine
o-ringuri, distanţiere, pintle-caps şi
filtre.
Operaţia exemplificată de noi este
efectuată pe un motor V8 Ford, însă,
principiile sunt aceleaşi pentru ma-
joritatea injectoarelor benzină. Ast-
fel, în cazul nostru, kitul conţine 16
o-ringuri, 8 distanţiere, 8 pintle-caps
şi 8 filtre.

34 Autotehnica noiembrie 2009


EDITORIAL
SERVICE

După ce aţi scos injectoarele de pe


maşină, demontaţi o-ringurile şi
pintle-caps. Apoi, cu ajutorul unui
holșurub de 10 înlăturaţi filtrul intern.
În poză, puteţi observa că s-a folosit
o unealtă specială pentru această
operaţiune, însă o simplă cheie pipă
sau o cheie cu fălci reglabile este de
ajuns.
Următorul pas, achiziţionaţi un
curăţător de injectoare. Există la ora
actuală mai mulţi producători ai
acestui produs, printre care amintim
Chemtool, 3M, Liqui Moli, etc. Majori-
tatea acestor produse recomandă di-
luarea curăţătorului în rezervorul de
benzină, pentru curăţarea injectoare-
lor în timpul mersului, însă, noi l-am
folosit nediluat. Puneţi injectoarele
într-un recipient şi turnaţi curăţătorul
peste ele până le acoperă. Lăsaţi să îşi
facă efectul timp de cel puţin 8 ore.

După ce au trecut aceste opt ore, Înainte de a le monta pe maşina mai


scoateţi fiecare injector din lichid, faceţi un test cu toate componentele
cuplaţi-l la un circuit de test şi suflaţi instalate. Ar trebui să auziţi un click
aer comprimat prin duza de pul- în momentul în care acul injectoru-
verizare. Astfel vă asiguraţi că orice lui se ridică. Dacă acest click nu este
murdărie rămasă încă în injector prezent atunci reluaţi operaţiile de
este înlăturată. Repetaţi procedura curăţare, deoarece murdăria prezentă
pentru fiecare injector în parte, după în injector s-a diluat în mare parte şi
care clătiţi în curăţător curat. Lăsaţi- face ca injectorul să nu se mai poată
le să se usuce şi apoi reinstalaţi o- deschide.
ringurile.

36 Autotehnica noiembrie 2009


Distribuitor Strategic

R omania SR L
ABONAMENTE

38 Autotehnica octombrie 2009


Autotehnica octombrie 2009 39
SERVICE

ELEVATOARE HIDRAULICE
AMI - AUTOMOTIVE INDUSTRIAL CEHIA
Elevatoarele hidraulice cu două coloane AMI sunt desti- service-urilor din alte ţări.
nate ridicării autoturismelor şi autoutilitarelor uşoare cu Cadru metalic al elevatoarelor cuprinde două coloane
greutate maximă până la 5,5 tone. suport prevăzute cu şine de ghidare pe care se deplasează
Datorită fiabilităţii ridicate a acestor elevatoare garanţia cărucioarele de ridicare. Acestea sunt asigurate împotri-
este de 3 ani şi poate fi extinsă în anumite condiţii până va scăpărilor accidentale cu două cabluri de oţel care
la 10 ani. reglează şi simetria laterală de
În funcţie de necesitatea cli- ridicare.
entului, aceste produse au mai Sistemul hidraulic este local-
multe variante constructive: izat în partea din spate a coloa-
3 tone ; 3,6 tone; 4 tone; 5,5 nei dreapta şi este complet
tone cu diferite înălţimi de ridi- acoperită cu apărători. Acest
care. sistem are în componenţă:
Aceasta gamă de produse motorul electric; pompă de
numără şi elevatoare pentru ulei; rezervorul de ulei; cilin-
vulcanizare şi elevatoare pen- drii hidraulici şi distribuitorul
tru motociclete. hidraulic.
Calitatea înaltă a execuţiei şi Echipamentul electric este am-
fiabilitatea excelentă, au făcut plasat pe stâlpul din dreapta şi
ca aceste lifturi să echipeze corespunde reglementărilor
service-urile şi fabrica SKODA, privind clasa de protecţie IP
ca de altfel şi o mare parte a 54.

Importator oficial ECO European Consulting


Tel. 0361.809.601, Fax. 0361.809.600

40 Autotehnica noiembrie 2009


DIAGNOZĂ

Autotehnica septembrie 2009 41


SERVICE

42 Autotehnica octombrie 2009


UNIVERSITARIA

Autotehnica iulie - august 2009 43


NOI TEHNOLOGII

UniAir/MultiAir
Grupul Schaeffler bagă în producţia de seria primul sistem hidraulic de control com-
plet variabil al supapelor. O componentă esenţială a viitoarelor motoare.

Fiat
Dezvoltat în colaborare între Fiat Powertrain şi
Grupul Schaeffler, şi produs de Schaeffler sistemul de
control a supapelor UniAir va intra în producţia de
serie pe Alfa MiTo 1.4 MultiAir. Compacta Alfa Romeo
este primul vehicul al grupului Fiat ce va fi echipat
cu noua tehnologie inovativă. Sistemul permite
reducerea consumului de carburant şi a emisiilor
CO2 cu până la 25 de procente. De asemenea sunt
evidente îmbunătăţirile pornirii la rece, comporta-
mentului acceleraţiei şi cuplului. În timpul perioadei
de încălzire a motorului, de exemplu, emisiile de
hidrocarbon (HC) sunt cu până la 40 de procente mai
scăzute iar emisiile de oxid de nitrogen (NOx) scad cu
până la 60 %. În acelaşi timp, UniAir creşte plăcerea
de a conduce – datorită puterii crescute, cuplului mai
mare şi răspunsului optimizat al motorului.

Sistemul UniAir vine în primul rând atractivă datorită adaptabilităţii pe în patru cilindrii cât şi pe cele în doi.
ca răspuns la normele de poluare motoarele existente. Fiat a profitat Mai mult, pe lângă motoarele pe
din ce în ce mai stricte impuse de deja de acest lucru: Sistemul UniAir benzină, sistemul va fi de asemenea
UE şi SUA. Sistemul oferă o opţiune este folosit atât pe motoarele mici disponibil şi pe motoarele diesel.
Dezvoltat pentru producţia de serie,
sistem UniAir este botezat MultiAir de
către Fiat. Acest nume urmează stilul
seriei sistemelor diesel de injecţie
directă MultiJet CommonRail, care
a fost de asemenea iniţializat de
Fiat. UniAir/MultiAir este bazat pe o
invenţie a Centro Ricerche Fiat (CRC
– Centrul de Cercetări Fiat). În 2001,
Grupul Schaeffler a preluat licenţa
sistemului şi a dezvoltat-o. În 2003,
primul prototip funcţional a ieşit pe
porţile centrului din Herzogenau-
rach. Următorul prototip a fost real-
izat doi ani mai târziu. Varianta finală
a fost fabricată în 2007, iar construcţia
halei de asamblare a început în 2008.
Din mai 2009, sistemul MultiAir a fost
fabricat în serie pentru Fiat, sau Alfa
Romeo. “Intrarea sistemului hidraulic
de control complet variabil al supa-

46 Autotehnica noiembrie 2009


ABONAMENTE

a III-a

Autotehnica noiembrie 2009 47


NOI TEHNOLOGII

pelor în producţia de serie a implicat


eforturi mecanice, hidraulice şi de
software de control a supapelor con-
siderabile” a explicat Michael Haas,
Director Advanced Engineering and
Business Development. Aceste as-
pecte au fost tratate de o echipă de
45 de specialişti.
Sistemul UniAir este acţionat de
came, electrohidraulic. Contro-
lul complet variabil al supapelor
poate fi folosit atât pe motoarele pe
benzină cât şi cele diesel, şi este po-
sibil datorită sistemului deja existent
de recirculare a uleiului. UniAir per-
mite controlul supapelor cu ajutorul
software-ului pe toată plaja de turaţii
a motorului pe benzină.
Mai mult, pentru prima oară, UniAir/
MultiAir permite nu numai variaţia
deschiderii supapei, ci şi numărul
de deschideri pe ciclu, în momente
diferite. “Sistemul UniAir reprezintă
începutul unei noi ere a distribuţiei
variabile şi astfel şi a producerii de
motoare eco-friendly şi dinamice în permiteţi, este controlată de o frână papelor pentru a controla masa de
acelaşi timp”, afirmă Dr. Peter Pleus, hidraulică, frână ce acţionează ca un aer prinsă în cilindrii în funcţie de cu-
Vice Preşedinte Executiv al Schaeffler amortizor, astfel încât supapa să nu plul necesar. Alternativ, supapele de
Group Automotive. se lovească foarte tare de zona de admisie pot fi parţial deschise prin
Tehnologia MultiAir – cum închidere. închiderea valvei solenoid o dată ce
Prin controlul valvei solenoid, acţiunea camei mecanice a început.
funcţionează? posibilităţile de ajustare a momen- În acest caz, aerul intră în cilindrii cu
Principiul de operare al sistemului, tului de deschidere, de închidere, o viteză mai mare, iar turbulenţele/
aplicat supapelor de admisie este înălţimea de ridicare şi multe alte curenţii turbionari apăruţi în cilindrii
următorul: un piston, acţionat de variabile referitoare la admisie sunt sunt mai mari.
cama mecanică admisie, este conec- infinit ajustabile, astfel încât admi- Ultimele două moduri de acţionare
tat supapei de admisie printr-o sia este „optimă” de fiecare dată şi la pot fi combinate, generând aşa
cameră hidraulică, cameră hidraulică orice turaţie a motorului. numitul mod „Multilift”, pentru
controlată de o valvă solenoid în- Pentru a obţine puterea maximă, îmbunătăţirea turbulentelor şi a ratei
chis/deschis. valva solenoid este închisă astfel su- de combustie atunci când motorul
În momentul în care valva sole- papa se deschide complet urmând este supus unor sarcini mici.
noid este închisă, uleiul din camera cama mecanică. Beneficiile tehnologiei MultiAir
hidraulică se comportă ca un corp Pentru cuplu la turaţii scăzute, valva Putem sumariza beneficiile aduse
solid, transmiţând supapei de ad- solenoid este deschisă spre sfârşitul de această tehnologie după cum
misie perioadele de ridicare impuse profilului camei, conducând la închi- urmează:
de cama mecanică. Atunci când derea timpurie a supapei de admisie. -Puterea maximă a crescut cu 10%
valva solenoid este deschisă, camera Acest lucru elimină efectul nedorit datorită adoptării profilului camei
hidraulică şi supapa de admisie sunt de reflux şi maximizează masa de aer mecanice orientată spre putere;
decuplate; supapele de admisie nu prinsă din cilindrii. -Cuplul la turaţii scăzute a crescut cu
urmează cama de admisie şi se închid În cazul sarcinii parţiale, valva so- 15% datorită etapelor de închidere
sub acţiunea arcului supapei. Ultima lenoid este deschisă mai devreme timpurie a supapelor de admisie,
parte a închiderii supapei, dacă îmi cauzând deschiderea parţială a su- lucru ce maximizează masa de aer

48 Autotehnica noiembrie 2009


NOI TEHNOLOGII

prinsă în cilindrii;
-Eliminarea pierderilor de pompaj
aduce cu sine o reducere de 10% a
consumului de carburant şi a emisi-
ilor CO2, atât pentru motoarele aspi-
rate natural cât şi pentru cele turbo;
-Control optim al supapelor în tim-
pul încălzirii motorului realizat prin
redeschiderea supapelor de admisie
în timpul evacuării, rezultatul fiind
reducerea emisiilor cu până la 40%
pentru HC/CO şi 60% pentru NOx;
Aplicaţii ale tehnologiei pe motoare
în producţie
Aşa cum am mai spus, primul motor
ce a beneficiat de această tehnolo- Dezvoltarea sistemului hidraulic de control complet variabil al supapelor
gie este al celor de la Fiat, 1400cc 16V până în stadiu de producţie de serie a implicat eforturi complexe în domeniile
atât aspirat natural cât şi turbo. mecanicii, hidraulicii şi software-ului de control a supapelor.
Următorul beneficiar va fi un nou
motor mic pe benzină (SGE – 900cc
doi-cilindrii) unde capul cilindrilor a
fost special conceput pentru a opti-
miza integrarea actuatorilor MultiAir.
Din nou, acest motor va fi în două
variante, atât aspirat natural cât şi
turbo.

50 Autotehnica noiembrie 2009


NOI TEHNOLOGII

Pentru prima dată UniAir/MultiAir permite nu numai timpul de început al deschiderii supapei şi durata deschiderii
acesteia, ci şi repetarea acestor operaţiuni de mai multe ori în timpul unui ciclu.
LIVO – Late Intake Valve Opening – Deschiderea Târzie a Supapei de Evacuare

UniAir/MultiAir reprezintă o componentă esenţială pentru tehnologia motoarelor viitoare


EVIC – Early Intake Valve Closing – Închiderea Timpurie a Supapei de Admisie

Autotehnica noiembrie 2009 51


SERVICE

Înlocuirea arcurilor față/spate


OPEL Astra H

Înainte de a vă apuca de această operaţiune asiguraţi-vă că aveţi la îndemână toate uneltele


necesare, mai exact o chei de 18, o inelară de 16, o tubulară mai specială de 21, un torx T50,
patent, şurubelniţe mici, spray degripant, o perie de sârmă, o cheie dinamometrică şi o presă
de arcuri.

52 Autotehnica noiembrie 2009


SERVICE
ERVICE

Arcurile frontale:
Scoateţi dopul din capătul amortizorului,
desfaceţi cu mare grijă cele 2 semiluni care ţin
ansamblul arc/amortizor pe caroserie. Aceste
componente sunt din plastic şi dacă nu lucraţi
cu atenţie riscaţi să le rupeţi.
Slăbiţi piuliţa amortizorului. Cu o cheie
tubulară de 21 ţinti piuliţa exterioară fixă, iar
cu un torx T50 desfaceţi piuliţa dîn interior/
axul amortizorului.

Ridicaţi maşina pe elevator, scoateţi roata şi


slăbiţi şuruburile din partea de jos a amorti-
zorului. Ridicaţi cumva basculă pentru a de-
tensiona bară stabilizatoare. Fie puteţi cobora
elevatorul punând un butuc sub basculă, fie
încercaţi cu o rangă. După detensionarea ba-
rei stabilizatoare desfaceţi bieleta (şurubul de
sus din poză).

Atenţie, maşina trebuie să se sprijine pe


basculă nu pe discul de frână.
Pentru a desface bieleta, ţineţi contra cu o cheie
fixă de 17 în partea din spate a şurubului.
După demontarea bieletei ridicaţi din nou
maşina pe elevator, desfaceţi de pe amortizor
clema care ţine furtunul de frână şi decuplaţi
senzorul ABS/ESP. Scoateţi şuruburile din
partea de jos a amortizorului şi înlăturați a-
mortizorul cu tot cu arc.
Toate cele trei piuliţe din poza de mai jos sunt
de 18.

Autotehnica octombrie
Autotehnica 2009 53
noiembrie2009
INFO
S ERVICE

Comprimaţi arcul cu ajutorul presei până aces-


ta nu mai atinge flanșa superioară. Desfaceţi
piuliţa din capăt şi scoateţi în ordine: flanşa,
rulmentul, tamponul de protecţie, burduful
de cauciuc. Toate se văd în poză de mai jos.
Slăbiţi presa şi scoateţi arcul. Recuperaţi de pe
arc fluturaşul din partea de jos şi montaţi-l pe
noul arc. Montaţi noile arcuri pe amortizor cu
ajutorul presei, preferabil fiind să le montaţi
cu partea inscripţionată cu codul produsului
spre exterior, astfel încât acesta să poată fi citit
cu uşurinţă.

Paşii urmaţi pentru montare sunt inverşi


demontării. Prindeţi cele două şuruburi din
partea de jos a amortizorului, prindeţi cele
două semiluni de plastic sus. Coborâţi maşina
cu bascula pe un butuc, montaţi bieleta şi
bara stabilizatoare, strângeţi tot conform cu-
plurilor indicare de producător, cuplaţi la loc
senzorul ABS/ESP şi furtunul de frână.

54 Autotehnica noiembrie
octombrie 2009
SERVICE

Arcurile posterioare: Urmaţi aceiaşi paşi pentru a slăbi şi celălalt arc.


Ridicaţi maşina pe elevator şi scoateţi rotile. În momentul când ridicaţi maşina, puntea spate
Coborâţi maşina, punând sub punte un butuc va coborî destul de mult încât să puteţi scoate ar-
pentru a detensiona amortizorul şi a comprima curile cu uşurinţă.
arcul. Şurubul ce ţine amortizorul de punte este Montaţi suporturile de cauciuc pe noile arcuri.
un torx tată, însă îl puteţi desface şi cu o tubulară Montarea se face în ordinea inversă demontării.
de 16. Timp de lucru: Aprox. 3 ore.

CORPORATION SRL

OFERTĂ SPECIALĂ !
CABINĂ VOPSIT Dimensiuni interne 7.21 x 3.96 x h 2.88 (alte dimensiuni disponi-
bile la cerere)
Pereți dublu izolati cu vată minerală grosime 53 mm și plastifiați.
Acces 3 usi cu usă de serviciu deschidere antipanică, opțional usă
lateral.
Plafon cu suprafața filtrantă 22m2 , 6 panouri 3.15 x 1.12 , cu
schimbare usoară.
Iluminare standard , 2 rânduri oblice de lumini 2 x 6 plafoniere,
48 neoane 30 W.
Bazament zidărie cu 18 grătare , fosă 6.01 x 2.235 x h 0.80 m.
Grup generator cu 2 motoare x 9.3 kw, extractor inglobat și
recirculare aer cald 85%, debit inserție / extractive 28-30.000
mc/h, arzător motorină Riello, opțional gaz metan.
Opțional – Usă Laterală
Ciclu vopsire 22°C / ciclu uscare 60°C.
Garanția 18 luni/postgaranție nelimitată.
Prețul include transportul, instalarea și scolarizarea personalului utilizator.
Nu include tubulaturile admisie/evacuare a aerului și fumului
și constructia fosei pentru pozitionare cabina.

OȚIE
PROM0 EUR Divizia Automotive
19.90 I.N.P. Corporation S.R.L.
Sos. Chitilei nr. 178, Sector 1, Bucuresti
Tel: 031.405.75.77/031.405.75.78
info@inp-corporation.ro www.inp-corporation.ro
Autotehnica octombrie 2009 55
info@inp-automotive.ro www.inp- automotive.ro
INFO

C AROSERII
56 - Înlocuirea geamurilor la 61 - Statistici 64 - Apariții editoriale 66 - Continuare Editorial
Wolkswagen Passat CC

Înlocuirea geamurilor la
Wolkswagen Passat CC

Programați vehiculul pentru efectuarea lucrărilor la o dată imprejurul geamurilor ușilor (un exemplu de “hard top”-
convenită amiabil cu deținătorul vehiculului și coordona- vezi “ Clasificarea automobileleor intr-unul din articolele
torul atelierului în care va desfasurați activitatea. publicate anul trecut”), deci atenție la spatiul degajat
Asigurați-vă că, la data programată, să aveți geamul nou necesar deschiderii în siguranța a ușilor.
pentru înlocuire împreună cu accesoriile care nu pot fi Efectuați recepția vehiculului conform procedurii-stan-
reutilizate, adezivii și substanțele adiacente în termenele dard, informând clientul și/sau conducătorul postului de
de valabilitate, sculele și dispozitivele specifice lucrării, lucru despre defecțiunile, deteriorarile, neconcordantele
ascuțite, curate, fără defecte. De asemenea, sa aveți și accesoriile care nu pot fi reutilizate. Stipulați prob-
spațiul necesar efectuării lejere a lucrării, curat, iluminat lemele observate in Procesul-Verbal de recepție, pe care
și încălzit corespunzator. Sa fiți echipați regulamentar, cu veti obține semnătura clientului, pentru a fi exonerati
echipament de protecție și de lucru în bună stare. Sa fiți de raspunderea asupra unor defecte de care nu sunteți
odihniti, neinfluentați de droguri, alcool, suferințe sau vinovați.
stari psihice nefavorabile. Pe cât posibil, îndepartați cu amabilitate clientul din zona
Aduceți vehiculul în postul de lucru, asigurați-l cu frâna de lucru, invitandu-l în locul destinat oaspeților, dotat
de parcare, opriți motorul, aduceți levierul schimbato- ca atare. Daca acesta insistă sa asiste la lucrare, instruiți-l
rului de viteze într-o viteză inferioară (1 sau 2) în cazul asupra normelor minime de protecție și oferiți-i un loc
cutiei manuale, și în poziția “P” în cazul cutiilor de viteze care șa-i permita observarea comodă a activitații D-stra,
automate. Ștergeți vehiculul de apă, dacă afară plouă sau fără însă a vă stanjeni în manevre și deplasări. Raspundeți
a fost spălat imediat inaintea introducerii în postul de lu- cu calm, profesionalism și condescendentă la intrebarile
cru. Scoateți cheia/cardul din contact și depuneți-l intr- adresate de client.
un loc sigur, la indemană. Protejati zonele de lucru pe vehicul din vecinatatea gea-
Ca și particularitate, acest vehicul nu are rame metalice mului la care veți opera.

56 Autotehnica noiembrie 2009


CAROSERII

La parbriz/lunetă: fuste pentru aripi, păturică pentru a prafului, cioburilor, resturilor sau altor particule care, la
capotă și pavilion, huse pentru scaune, tetiere, volan, pornirea ulterioară a ventilației, vor poposi direct in ochii
manete. Astupați cu scoci de mascare fantele de la aeri- ocupanților.
siri, pentru a evita patrunderea in instalația de climatizare La geamurile laterale, veți așterne un preș în lateral pentru
a îngenunchea pe el la desfacerea sateuzelor de pe uși.
Inlocuirea parbrizului

1. 2.
1.Deszăvorați capota motorului trăgand ferm dar fără a 2.Deschideți capota apăsând pe clapeta aflată sub mu-
exagera levierul de plastic aflat sub marginea stanga a chia anterioară, deasupra emblemei mărcii. Ridicați ca-
bordului. pota și asigurați-o cu mijloacele specifice.

3. 3.1.
Dacă cilindrii pneumatici sunt slabi, folosiți un proțap solid din lemn sau metal pe care îl veți sprijini sigur, în locuri
care să nu afecteze vehiculul dar nici să nu permită alunecarea. Dacă aveți în dotare, folosiți dispozitivul cu șurub de
blocare a verinelor.
Desemnați un loc special, curat, degajat, iluminat și ordonat, în care veți depune piesele și accesoriile demontate care
se vor reinstala.Pe cât posibil dispuneți piesele demontate în ordine, pentru a avea o imagine a sucesiunii operațiilor.
Veți cere și clientului impresia de ordine și profesionalism, dacă acesta vă urmarește.

4. 4.1.

3. Desprindeți cu delicatețe puferele din polistiren expan- 4. Trageți spre exterior clipsurile din oțel care fixează mar-
dat aflate la capetele chederului de cauciuc de pe grila de ginea anterioară a grilei pe caroserie. Depuneți clipsurile
sub parbriz. în castronelul magnetic din locul de depozitare a acce-
soriilor, de unde veți recupera piesele demontate in ve-
derea reinstalarii lor, după înlocuirea parbrizului.
Autotehnica noiembrie 2009 57
CAROSERII

5. 6.
5. Desprindeți capacelele ornamentale din plastic care 6. Deșurubați piulițele ștergatoarelor, folosind o cheie
protejează piulițele ștergatoarelor de parbriz, folosind tubulară de 13 mm cu antrenor cu clichet. Daca
“labuța de iepure” sau o șurubelniță dreaptă mică. descoperiți rugină pe ax, nu ezitati sa aplicati spray de-
Protejați/apucați cu cealaltă mână capacelul care, la de- gripant si așteptați 5-10 min înaintea desfacerii piuliței,
sprindere va avea obrăznicia să zboare în cel mai greu ac- pentru a nu avea surprize neplăcute (am întalnit cazuri
cesibil colț al vehiculului (în special în scutul motor) sau, cu ruperi de ax !)
intr-un caz ultra-fericit, sub ultimul banc din atelier !

7. 8.
7. Slabiți asamblarea pe con canelat a brațelor ștergatoarelor, prin lovirea fermă dar nu exagerată a articulației de dea-
supra axului de antrenare. Folosiți podul palmei sau un ciocanel din cauciuc. Daca asmblarea pe con rezistă, folosiți
o presă specială și ajutați-vă din nou cu lovituri, cu presa activată. Marcați poziția ștergatoarelor, pentru a o copia la
reinstalare. (care la șofer, care la pasager, și pozițiile lamelelor față de baza geamului).

8.1. 8.2.
8.Desprindeți delicat muchia grilei aflată imediat la baza parbrizului, extragând-o din șina de plastic montată pe par-
brizul “vechi”. Folosiți o “labuță de iepure” sau un extractor de popi. Odată slabită o prima porțiune de 5-10 cm de la
margine, veți continua desprinderea cu labuța, dar veți ține partea eliberată cu a doua mână, pentru a evita suprasolic-
itarea grilei din plastic, mai ales dacă temperatura de lucru este relativ scazută. Pericol de crapare a grilei ! Desprindeți
banda de cauciuc care etanșează suplimentar grila, inainte de a separa cele doua jumatați ale grilei de sub parbriz.
58 Autotehnica noiembrie 2009
CAROSERII

8.3. 8.4.
Eliberați cablurile și conductele fixate pe grilă, deschizând siguranța de plastic.
Asigurați-vă ca aveți mâinile curate și scaunele vehiculului protejate cu huse și treceti în interior pentru a
desprinde oglinda retrovizoare, senzorul și alte accesorii, după caz.

9. 9.1.
9.Separați cele două semicapace care protejează zona senzorului și piciorul oglinzii retrovizoare interne.
Folosiți “labuța de iepure” sau o surubelniță dreaptă fină. Evitați să lasați urme, lucrați calm și cu atenție,
deoarece este o zonă sensibilă pentru conducatorul vehiculului.

10. 10.1.
10. Separați și extrageți protecțiile de plastic ale cablurilor care vin la senzor, aflate deasupra piciorului oglin-
zii retrovizoare. Utilizați inglita la 90 grd.

Autotehnica noiembrie 2009 59


CAROSERII

Slefuire zgarieturi fine la sticle si plastic


Consultanta de specialitate in domeniu
Constatare daune Casco-Geamuri si iluminare
Servicii conexe
Procurare si montaj profesional
Blocuri optice de iluminare/semnalizare si montaj
Transport si livrare
Reparatii microfisuri geamuri duplex
Deplasarea si executarea de lucrari la domiciliu
Elemente de caroserie, inlocuiri
Accesorii parbriz:stergatoare, senzori, etc.
Accesorii optice: oglinzi retrovizoare int/ext
Tratamente anti-ploaie-AQUAPEL / Rainix

Dr. Parbriz & AutoTehnica – PRIMUL AN !


Colaborarea dintre Dr. Parbriz şi AutoTehnica a împlinit un an. Ce putem spune după un an? Nimic altceva decât
că Dl. Daniel Dinu, alias Dr. Parbriz este unul dintre cei mai bine pregătiţi oameni din România atunci când vine
vorba de geamuri auto, dacă nu cumva chiar cel mai bine pregătit. Suntem onoraţi să lucrăm cu asemenea
oameni şi în aceiaşi măsură, foarte bucuroşi că reuşim cumva să facem legătura între ei şi Dvs. cititorul revistei.
Considerăm această colaborare una de succes datorită informaţiilor pe care reuşim să le transmitem.
În speranţa că vom reuşi cât mai mult timp de acum în colo să conştientizăm şi să informăm actualii şi viitorii
specialişti auto din România, cititori ai revistei AutoTehnica, îi dorim numai cele bune D-lui Dinu, şi fir întins la cât
mai60multe “ştiuci”.octombrie 2009
Autotehnica
STATISTICI

Statistici Octombrie 2009

Association des SITUA‫܉‬IA GENERALĂ


Constructeurs 8.00 A.M.(7.00 A.M GMT), 15 Octombrie , 2009
Européens
d'Automobiles

Av. des Nerviens 85 ÎNREGISTRĂRI VEHICULE NOI


B-1040 Bruxelles EUROPA (EU* + EFTA)
Tel (32 2) 732 55 50
Fax (32 2) 738 73 10
(32 2) 738 73 11
Septembrie Septembrie % Chg Ian - Sep Ian - Sep % Chg
'09 '08 09/08 '09 '08 09/08
AUSTRIA 26,542 22,509 +17.9 247,675 232,157 +6.7
BELGIA 35,687 37,838 -5.7 374,883 440,731 -14.9
DANEMARCA 9,712 12,047 -19.4 81,494 121,895 -33.1
FINLANDA 7,525 9,871 -23.8 72,593 118,565 -38.8
FRAN‫܉‬A 183,110 160,565 +14.0 1,613,501 1,575,764 +2.4
GERMANIA 316,166 261,384 +21.0 2,990,766 2,371,473 +26.1
GRECIA 11,956 18,825 -36.5 181,382 226,236 -19.8
IRLANDA 2,259 3,458 -34.7 55,136 149,059 -63.0
ITALIA 189,476 177,467 +6.8 1,611,205 1,711,523 -5.9
LUXEMBURG 3,494 4,053 -13.8 36,862 41,684 -11.6
OLANDA 34,030 41,275 -17.6 316,612 421,063 -24.8
PORTUGALIA 12,093 13,822 -12.5 112,898 162,165 -30.4
SPANIA 77,374 65,594 +18.0 677,182 947,991 -28.6
SUEDIA 19,244 22,777 -15.5 152,131 196,911 -22.7
REGATUL UNIT 367,929 330,295 +11.4 1,517,039 1,794,419 -15.5
UNIUNEA EUROPEANĂ (EU15) 1,296,597 1,181,780 +9.7 10,041,359 10,511,636 -4.5
ISLANDA 95 584 -83.7
83 7 1 793
1,793 8 732
8,732 -79.5
79 5
NORVEGIA 9,530 8,453 +12.7 68,638 87,456 -21.5
ELVE‫܉‬IA** 22,450 21,814 +2.9 198,248 219,932 -9.9
EFTA 32,075 30,851 +4.0 268,679 316,120 -15.0
EU15+EFTA 1,328,672 1,212,631 +9.6 10,310,038 10,827,756 -4.8
BULGARIA 1,541 3,377 -54.4 18,192 34,324 -47.0
REPUBLICA CEHĂ 12,196 12,134 +0.5 117,748 109,000 +8.0
ESTONIA 704 1,717 -59.0 6,954 20,536 -66.1
UNGARIA** 3,214 13,287 -75.8 49,089 120,735 -59.3
LATVIA 240 1,226 -80.4 3,179 16,056 -80.2
LITUANIA 466 1,518 -69.3 5,437 17,765 -69.4
POLONIA 24,973 23,139 +7.9 239,509 235,547 +1.7
ROMÂNIA 6,780 26,580 -74.5 88,604 228,450 -61.2
SLOVACIA 4,783 5,016 -4.6 62,354 52,083 +19.7
SLOVENIA** 4,567 5,553 -17.8 45,057 58,015 -22.3
EU (Noi Membre) 59,464 93,547 -36.4 636,123 892,511 -28.7
UNIUNEA EUROPEANĂ* 1,356,061 1,275,327 +6.3 10,677,482 11,404,147 -6.4
TOTAL EUROPA (EU+EFTA) 1,388,136 1,306,178 +6.3 10,946,161 11,720,267 -6.6
(*) EU27 including Bulgaria and Romania; data for Malta and Cyprus currently not available.
(**) ACEA estimates

Autotehnica noiembrie 2009 61


STATISTICI

ÎNREGISTRĂRI VEHICULE NOI PE PRDUCĂTOR


TOTAL EUROPA (EU* + ‫܉‬ări EFTA)

Septembrie Ianuarie - Septembrie


%Cota Unită‫܊‬i Unită‫܊‬i % Chg %Cota Unită‫܊‬i Unită‫܊‬i % Chg
'09 '08 '09 '08 09/08 '09 '08 '09 '08 09/08
TOATE MĂRCILE** 1,388,136 1,306,178 +6.3 10,946,161 11,720,267 -6.6
VW Group 19.8 20.3 274,630 264,843 +3.7 21.3 20.2 2,330,332 2,363,991 -1.4
VOLKSWAGEN 11.3 10.4 156,616 135,747 +15.4 11.4 10.4 1,249,681 1,213,965 +2.9
AUDI 3.5 4.9 49,103 64,067 -23.4 4.3 4.3 470,018 508,476 -7.6
SEAT 1.6 1.8 22,499 23,548 -4.5 2.2 2.3 242,534 268,197 -9.6
SKODA 3.3 3.2 46,233 41,185 +12.3 3.3 3.2 366,426 370,260 -1.0
Altele (1) 0.0 0.0 179 296 -39.5 0.0 0.0 1,673 3,093 -45.9
PSA Group 11.8 11.7 163,606 153,237 +6.8 12.7 12.7 1,391,167 1,488,981 -6.6
PEUGEOT 6.3 6.5 87,145 84,838 +2.7 6.8 6.9 742,361 810,485 -8.4
CITROEN 5.5 5.2 76,461 68,399 +11.8 5.9 5.8 648,806 678,496 -4.4
FORD Group 11.4 10.4 158,688 136,420 +16.3 10.3 9.9 1,122,006 1,157,776 -3.1
FORD 9.8 8.8 135,912 115,341 +17.8 8.9 8.4 976,832 981,351 -0.5
VOLVO 1.6 1.6 22,776 21,079 +8.1 1.3 1.5 145,174 176,425 -17.7
GM Group 9.4 9.9 130,015 129,102 +0.7 9.1 9.7 996,661 1,139,408 -12.5
OPEL/VAUXHALL 7.9 8.0 110,248 104,964 +5.0 7.6 8.0 828,260 935,109 -11.4
CHEVROLET 1.2 1.4 17,338 17,828 -2.7 1.3 1.3 145,023 147,507 -1.7
SAAB 0.2 0.4 2,246 5,867 -61.7 0.2 0.4 21,858 52,413 -58.3
GM ((US)) 0.0 0.0 183 443 -58.7 0.0 0.0 1,520
, 4,379
, -65.3
FIAT Group 8.0 7.4 110,619 97,308 +13.7 8.8 8.0 962,246 938,831 +2.5
FIAT 6.4 6.0 88,858 78,889 +12.6 7.1 6.5 779,499 765,398 +1.8
LANCIA 0.8 0.7 10,827 9,296 +16.5 0.8 0.8 91,186 89,506 +1.9
ALFA ROMEO 0.8 0.7 10,441 8,636 +20.9 0.8 0.7 86,410 78,502 +10.1
Altele (2) 0.0 0.0 493 487 +1.2 0.0 0.0 5,151 5,425 -5.1
RENAULT Group 8.5 7.9 118,274 102,739 +15.1 8.8 8.7 958,043 1,022,589 -6.3
RENAULT 7.5 6.6 104,274 86,101 +21.1 7.2 7.5 783,963 883,564 -11.3
DACIA 1.0 1.3 14,000 16,638 -15.9 1.6 1.2 174,080 139,025 +25.2
TOYOTA Group 5.3 5.6 73,069 73,229 -0.2 5.1 5.3 557,389 625,839 -10.9
TOYOTA 5.1 5.4 70,268 69,949 +0.5 4.9 5.1 541,368 602,420 -10.1
LEXUS 0.2 0.3 2,801 3,280 -14.6 0.1 0.2 16,021 23,419 -31.6
BMW Group 5.4 5.7 74,883 74,381 +0.7 4.9 5.5 532,465 648,038 -17.8
BMW 4.2 4.5 57,732 59,070 -2.3 3.9 4.5 430,031 529,462 -18.8
MINI 1.2 1.2 17,151 15,311 +12.0 0.9 1.0 102,434 118,576 -13.6
DAIMLER 4.7 5.7 65,825 74,418 -11.5 4.7 5.3 518,827 626,919 -17.2
MERCEDES 4.2 5.0 58,020 65,496 -11.4 4.1 4.7 447,306 545,639 -18.0
SMART 0.6 0.7 7,805 8,922 -12.5 0.7 0.7 71,521 81,280 -12.0
NISSAN 3.0 2.5 41,581 32,623 +27.5 2.4 2.4 262,778 276,986 -5.1
HYUNDAI 2.5 1.7 34,943 22,737 +53.7 2.4 1.8 261,248 211,520 +23.5
SUZUKI 1.8 2.1 25,169 27,277 -7.7 1.8 1.7 196,814 203,025 -3.1
HONDA 2.1 2.1 29,465 27,402 +7.5 1.8 1.8 196,106 216,490 -9.4
KIA 2.0 1.6 27,465 20,293 +35.3 1.7 1.6 187,502 187,559 -0.0
MAZDA 1.9 2.0 27,049 26,043 +3.9 1.5 1.7 166,179 202,651 -18.0
MITSUBISHI 0.7 0.8 9,273 9,881 -6.2 0.7 0.8 80,262 96,906 -17.2
JAGUAR LAND ROVER 0.9 0.9 12,752 12,307 +3.6 0.6 0.8 63,157 92,854 -32.0
LAND ROVER 0.6 0.6 8,632 7,483 +15.4 0.4 0.5 40,983 62,441 -34.4
JAGUAR 0.3 0.4 4,120 4,824 -14.6 0.2 0.3 22,174 30,413 -27.1
CHRYSLER (3) 0.4 0.6 5,739 7,521 -23.7 0.4 0.7 43,302 77,815 -44.4
ALTELE** 0.4 1.1 5,091 14,417 -64.7 1.1 1.2 119,677 142,089 -15.8
(1) VW Group: VW 'other' include Bentley, Bugatti and Lamborghini
(2) FIAT Group: FIAT 'other' include Ferrari & Maserati
(3) CHRYSLER includes Chrysler, Dodge and Jeep
(**) ACEA estimates

62 Autotehnica noiembrie 2009


STATISTICI

ÎNREGISTRĂRI VEHICULE NOI DE PASAGERI PE PRDUCĂTOR


EUROPA DE VEST (EU15 + ‫܉‬ări EFTA)

Septembrie Ianuarie - Septembrie


%Cota Unită‫܊‬i Unită‫܊‬i % Chg %Cota Unită‫܊‬i Unită‫܊‬i % Chg
'09 '08 '09 '08 09/08 '09 '08 '09 '08 09/08
TOATE MĂRCILE** 1,328,672 1,212,631 +9.6 10,310,038 10,827,756 -4.8
VW Group 19.4 19.9 258,162 241,459 +6.9 21.1 19.9 2,175,917 2,149,449 +1.2
VOLKSWAGEN 11.4 10.6 150,966 128,619 +17.4 11.6 10.6 1,199,301 1,146,213 +4.6
AUDI 3.6 5.1 48,199 62,218 -22.5 4.5 4.6 460,750 494,190 -6.8
SEAT 1.6 1.8 21,522 22,099 -2.6 2.2 2.3 231,334 252,264 -8.3
SKODA 2.8 2.3 37,296 28,232 +32.1 2.7 2.3 282,897 253,749 +11.5
Altele(1) 0.0 0.0 179 291 -38.5 0.0 0.0 1,635 3,033 -46.1
PSA Group 11.9 12.1 158,698 146,265 +8.5 13.0 13.0 1,337,594 1,410,052 -5.1
PEUGEOT 6.4 6.7 84,619 80,698 +4.9 6.9 7.1 713,727 766,665 -6.9
CITROEN 5.6 5.4 74,079 65,567 +13.0 6.1 5.9 623,867 643,387 -3.0
FORD Group 11.4 10.7 152,081 129,592 +17.4 10.3 10.0 1,060,432 1,084,632 -2.2
FORD 9.8 9.0 130,222 109,308 +19.1 8.9 8.5 921,994 915,626 +0.7
VOLVO 1.6 1.7 21,859 20,284 +7.8 1.3 1.6 138,438 169,006 -18.1
GM Group 9.5 9.9 125,652 119,804 +4.9 9.1 9.7 941,352 1,045,146 -9.9
OPEL/VAUXHALL 8.1 8.1 107,135 98,218 +9.1 7.7 8.0 790,079 868,838 -9.1
CHEVROLET 1.2 1.3 16,165 15,387 +5.1 1.2 1.1 128,640 120,923 +6.4
SAAB 0.2 0.5 2,178 5,778 -62.3 0.2 0.5 21,189 51,273 -58.7
GM (US) 0.0 0.0 174 421 -58.7 0.0 0.0 1,444 4,112 -64.9
FIAT Group 80
8.0 77
7.7 106 554
106,554 92 961
92,961 +14 6
+14.6 89
8.9 82
8.2 919 385
919,385 892 665
892,665 +3 0
+3.0
FIAT 6.4 6.2 84,983 74,723 +13.7 7.2 6.7 738,707 720,911 +2.5
LANCIA 0.8 0.8 10,764 9,234 +16.6 0.9 0.8 90,505 89,073 +1.6
ALFA ROMEO 0.8 0.7 10,314 8,523 +21.0 0.8 0.7 85,090 77,355 +10.0
Altele (2) 0.0 0.0 493 481 +2.5 0.0 0.0 5,083 5,326 -4.6
RENAULT Group 8.3 7.3 110,662 88,998 +24.3 8.5 8.3 872,185 895,387 -2.6
RENAULT 7.5 6.7 99,674 81,194 +22.8 7.1 7.6 736,604 825,771 -10.8
DACIA 0.8 0.6 10,988 7,804 +40.8 1.3 0.6 135,581 69,616 +94.8
BMW Group 5.6 6.0 73,822 73,055 +1.0 5.1 5.9 523,170 635,537 -17.7
BMW 4.3 4.8 56,726 57,834 -1.9 4.1 4.8 421,327 517,815 -18.6
MINI 1.3 1.3 17,096 15,221 +12.3 1.0 1.1 101,843 117,722 -13.5
TOYOTA Group 5.2 5.4 68,909 66,063 +4.3 5.0 5.2 515,519 562,383 -8.3
TOYOTA 5.0 5.2 66,225 63,026 +5.1 4.9 5.0 500,710 541,115 -7.5
LEXUS 0.2 0.3 2,684 3,037 -11.6 0.1 0.2 14,809 21,268 -30.4
DAIMLER 4.9 6.0 64,780 72,819 -11.0 4.9 5.7 509,265 612,563 -16.9
MERCEDES 4.3 5.3 57,010 63,923 -10.8 4.2 4.9 437,993 531,721 -17.6
SMART 0.6 0.7 7,770 8,896 -12.7 0.7 0.7 71,272 80,842 -11.8
NISSAN 3.0 2.6 40,086 31,187 +28.5 2.4 2.4 249,295 259,395 -3.9
HYUNDAI 2.4 1.6 32,202 19,254 +67.2 2.3 1.7 234,952 182,038 +29.1
HONDA 2.1 2.0 27,839 24,372 +14.2 1.7 1.8 179,874 191,759 -6.2
SUZUKI 1.7 1.9 21,994 23,178 -5.1 1.7 1.5 174,252 166,415 +4.7
MAZDA 2.0 2.0 26,081 24,369 +7.0 1.5 1.7 157,503 188,679 -16.5
KIA 1.8 1.4 24,401 16,435 +48.5 1.5 1.4 154,668 154,881 -0.1
MITSUBISHI 0.6 0.7 7,819 8,827 -11.4 0.7 0.8 69,235 85,794 -19.3
JAGUAR LAND ROVE 0.9 1.0 12,616 12,057 +4.6 0.6 0.8 61,945 90,056 -31.2
LAND ROVER 0.6 0.6 8,519 7,304 +16.6 0.4 0.6 40,163 60,388 -33.5
JAGUAR 0.3 0.4 4,097 4,753 -13.8 0.2 0.3 21,782 29,668 -26.6
CHRYSLER 0.4 0.6 5,525 7,230 -23.6 0.4 0.7 41,246 74,010 -44.3
ALTELE** 0.8 1.2 10,788 14,706 -26.6 1.3 1.4 132,249 146,915 -10.0
(1) VW Group: VW 'others' include Bentley, Bugatti and Lamborghini
(2) FIAT Group: FIAT 'others' include Ferrari & Maserati
(3) CHRYSLER includes Chrysler, Dodge and Jeep
(*) EU27 including Bulgaria, Romania; excluding Malta, Cyprus
(**) ACEA estimates
ti t

Autotehnica noiembrie 2009 63


STATISTICI
MANUALE REPARATII IN
LIMBA ROMANA
VW Passat Renault Megane II Ford Focus Ford Fiesta

Automobile Automobile Automobile Automobile


fabricate intre fabricate intre fabricate intre fabricate intre
2000 si 2005, 2002 si 2005, 2001 si 2004, 2002 si 2005,
benzina si Diesel benzina si Diesel benzina si Diesel benzina si Diesel

VW Golf/Bora Skoda Fabia Skoda Octavia Opel Vectra C

Automobile Automobile Automobile Automobile


fabricate intre fabricate intre fabricate intre fabricate dupa
2001 si 2003, 2000 si 2006, 1998 si 2004, 2002,
benzina si Diesel benzina si Diesel benzina si Diesel benzina si Diesel

PREȚ
90 RON
NOU ! OFERTA SPECIALA *
Astra H Automobile pentru ABONATII AUTO TEHNICA
fabricate dupa fabricate intre se acorda o reducere de 15%
03.04 si Zafira B, 2002 si 2005,
fabricate dupa benzina si Diesel
07.05

64 Autotehnica iulie - august 2009 www.xmeditor.ro


ABONAMENTE
MANUALE TEHNICE AUTO

Known fixes and Complete informa-


bulletins tion for front and rear
Remote central locking wheel alignment.
and immobilizers -
programming Toe - camber - caster -
procedures and KPI lock angles
battery replacement Castor and camber
Service interval adjustment illustra-
indicators - reset tions
procedures Standard and optional
Four easy reference wheel and tyre sizes
charts: Air condition- Wheel nut tightening
ing (AC), Front wheel torques and tyre
alignment, Spark plugs pressures
and Tyre pressures 1995-2009
Service illustrations for
Pollen filter locations,
Serpentine belts,
Engine codes and VIN
plates.

Remote central locking The 2009 edition is an


and immobilizers - important guide for
programming every workshop that
procedures and wants to tackle
battery replacement engine, transmission
Service interval and immobilizer work
indicators - reset effectively
procedures Now includes HEX
Three easy reference Codes
charts: Air condition- Fault locations listed
ing (AC), Front wheel with comprehensively
alignment and Tyre researched probable
pressures causes that save time
Service illustrations for by eliminating
Pollen filter locations, guesswork
Serpentine belts and Code accessing and
Engine codes and VIN erasing techniques
plates Data link connector
1995-2009 locations identified

Dodge Caliber 2,0 CRD;


Fiat 500 1,2;
Mitsubishi L200 2,5
Di-D;
Toyota Hi-Lux 2,5
D-4D;
Vauxhall Astra-H 1,6
16V;
Volkswagen Crafter 2,5
TDI

NU RATA !
Revised replacement
intervals for Citroën,
Ford, Hyundai,
Colectia de manuale tehnice Peugeot, Seat, Vauxhall
and Volkswagen
Revised crankshaft
pulley bolt tightening
procedures for Alfa
Romeo and Chevrolet.

Tel +40.21.683.06.85; Fax +40.21.683.17.14; e-mail: office@xmeditor.ro www.xmeditor.ro


Autotehnica iulie - august 2009 65
REDACTIA
AutoTehnica
Economia lu’ Victor
Motto: Decât sărac şi bolnav, mai bine bogat şi sănătos (Tata)
Revista AUTO TEHNICA este editată de :

X-MEDITOR srl
Nr. Inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:
J40/10863/2005;
Dacă ÎN PREZENT datoria este de 114 Miliarde de dolari, oare câţi bani s-au împru-
CUI: R17700980;
mutat aleşii noştrii în 20 de ani? Şi ce s-a întâmplat cu el?
Capital Social: 144.000 RON
Vedeţi cumva aceşti bani în autostrăzi? În lucrări de infrastructură? Vedeţi cumva
Cont: RO05RZBR0000060006688453
diguri amenajate de-a lungul râurilor? Vedeţi cumva linii noi de metrou în Bucureşti?
Raiffeisen Bank - Sucursala Obregia
Vedeţi cumva noi linii de cale ferată sau trenuri moderne de mare viteză? Vedeţi
cumva apă curentă, canalizare, gaze sau electricitate în toate localităţile patriei?
Redacția Revistei “Auto Tehnica“
Eu nu prea am văzut. Atunci unde sunt banii? Vedeţi cumva spitale noi şi modern-
Str. Iarba Câmpului, 24, Sector 4, Bucuresti
izate în toate oraşele ţării? Vedeţi cumva şcoli noi şi grădiniţe în toate localităţile?
Tel: 021.683.06.85; 031.405.90.33; 031.405.90.34;
Vedeţi cumva medici, profesori sau militari bine plătiţi? Vedeţi cumva pensionari
Fax: 021.683.17.14
care huzuresc?
e-mail: office@xmeditor.ro
E uşor să te împrumuţi că iei bani de la altul. E greu când dai banii înapoi pentru
http://www.xmeditor.ro
că îi dai de la tine.
Avem o datorie externă de 114 miliarde de dolari. Sunt curios de unde o să îi dăm
Director General: Victor BALAȘ
înapoi. Sunt curios de unde va produce fiecare roman, indiferent că este nou
(victor@xmeditor.ro)
născut fie că este pensionar să scoată din buzunar peste 5500 de dolari pentru a
Coordonatorul publicatiilor Auto Tehnica:
plăti datoria externă a ţării!
Dr. Iván NAGYSZOKOLYAI
Să considerăm o familie standard formată din mamă, tată, 2 bunici şi 2 nepoţi.
(nszi@xmeditor.hu)
Ei bine, această familie are o datorie externă de peste 33.000 de dolari!!! Fiecare
familie din România formată din mamă, tată, 2 copii şi 2 bunici trebuie să plătească
Colectivul de redacție:
peste 33.000 de dolari pentru o datorie externă pe care nu ei au făcut-o, şi de care
Redactor Șef: Claudiu COLIBABA
nu au beneficiat!!!
(claudiu@xmeditor.ro)
Ce fac cei care ne conduc în faţa acestui fapt? Nimic… se preocupă de ciolan şi de
Publicitate: Annamaria BOHÂLȚEA
soarta “vânturelului de seară” (nu este o glumă, cei care nu cred sunt invitaţi să intre
(any@xmeditor.ro)
pe blog-ul meu pentru a vedea o înregistrare din timpul unei şedinţe a senatului,
Layout & Design: Călin GIUBEGA
înregistrare care i-ar face pe Dem Rădulescu, Toma Caragiu, Puiu Călinescu sau
(calin@xmeditor.ro)
Louis de Funes, dacă ar mai trăi, să intre în pământ de ruşine).
Dep. Contabilitate: Anda VLASE
Cum vă simţiţi domnule (sau doamnă) care citiţi acest articol sau vă uitaţi în ra-
(anda@xmeditor.ro)
portul BNR referitor la nivelul datoriei externe, ştiind că ÎN ACEST MOMENT, FĂRĂ
Coordonator vânzări: Emöke Monica NEGRU
ACORDUL DUMNEAVOASTRĂ, cei care vă conduc v-au adăugat la datoriile deja
(monica@xmeditor.ro)
existente, încă vreo 5500 USD??? Iar chestia cea mai interesantă este că, pe zi ce
PR & Marketing: Rodica TURCU
trece, această sumă creşte!!!
(rodica@xmeditor.ro)
Într-adevăr, dacă aţi fi beneficiat în vreun fel de aceşti bani, poarte ca nu v-ar fi
părut rău, dar atunci când copiii trebuie să meargă pe jos 10 km până la cea mai
Tehnoredactare: X-Meditor Lapkiado,
apropiată şcoală, când îţi rupi maşina în gropile din asfalt, când în spitale trebuie
Oktatás-és Rendezvényszervezö Kft. 9023 Györ,Csaba u.21
să îţi cumperi singur medicamentele, când urcând într-un tren rişti să te răstorni
cu vagon cu tot din cauza proastei infrastructuri, când la prima ploaie începi să
Colaboratori:
tremuri la gândul că vine valul şi-ţi ia scroafa din coteţ … parcă te apuca aşa o
Conf. Dr. Ing. Liviu MIHON, Dr. Ing. Istvan BARABAS,
furie.
Dr. Ing. Ilie DUMITRU, Conf. Dr. Ing. Victor OȚĂT, Prof.
Dar hai să forţăm puţin şi să mergem mai departe. Populaţia României este de 21
Dr. Ing. Petru BRÂZAȘ, Ing. Rudolf BALINT, Prof.
de milioane de locuitori. Să îi scădem pe cei 3-4 milioane plecaţi la muncă peste
Dr. Ing. Matei VÂNĂTORU, Dr. Ing. Corneliu-Sorin
graniţă – rămân 17 milioane. Scădem 4 milioane de pensionari şi 4 milioane de
DOBRODĂ, Ing. Constantin GOLUBOVICI, Prof. Dr.
copii – rămân 9 milioane. Scădem 4 milioane de bugetari şi 2 milioane de şomeri
Ing. Adriana Manea, Conf. Dr. Ing. Radu ROȘCA, Prof.
– rămân vreo 3 milioane.
Dr. Ing. Laurențiu MANEA, Conf. Dr. Ing. Edward
Mai scădem vreo 2,7 milioane de angajaţi în sectorul servicii şi comerţ – rămân
RKOSI, Ing. Cornel MARINESCU, József MOLNAR, Ing.
vreo 300.000 în sectorul PRODUCTIV.
Dorin MUREȘAN, Ing. Sandor NYAGULY, Dr. Ing. Ioan
În acest caz, cei 300.000 ar trebui să producă suficient astfel încât să plătească
TĂTAR, Ing. Adrian VASILESCU, Ing. Vicky BURACHU,
întreaga datorie! Mai concret, fiecare dintre aceştia este încărcat cu vreo 380.000
Florin Olaru, Liliana RUSU, Robert TUSZON, Teodor
USD DATORIE EXTERNĂ!!!
DUMITRU
Ştiu că este puţin forţat, dar din păcate cam asta este situaţia. În România secto-
I.S.S.N. 1841-5962
rul productiv este aproape inexistent şi totuşi acest sector inexistent trebuie să
producă atât cât pentru acoperirea necesarului de valută al ţării, cât şi pentru aco-
perirea unei datorii... să îi spun enorme sau ar fi prea puţin?
Până atunci nu uitaţi: fiţi cetăţeni responsabili şi plătiţi-vă taxele! Ţară vă va fi
recunoscătoare !
Responsabilitatea pentru conținutul materialelor publicate
revine in exclusivitate autorilor. Reproducerea oricărui ma-
terial apărut in revista este interzisă fără acordul scris al
66 Autotehnica noiembrie 2009 X-Meditor România