Sunteți pe pagina 1din 68

EDITORIAL

Biserica – organizaţie de tip mafiot ?


Am stat mult pe gânduri, înainte să mă apuc să scriu aceste Romana în ansamblul ei. Nu vreau să se înţeleagă că
rânduri, întrucât nu garantez că voi reuşi să exprim exact am ceva cu toţi preoţii. Ce mă înfurie este nesimţirea
ceea ce gândesc iar cuvintele mele nu vor ofensă sau jigni şi arogantă unora care au uitat care este rolul lor pe
pe nimeni. În plus aş dori să menţionez încă odată că acest pământ şi care, sub haina preoţiei ascund interese ex-
articol, denumit şi “editorial”, reprezintă un punct de vedere trem de lumeşti.
personal şi nu are legătură cu poziţia generală a revistei. Din punctul meu de vedere şi nu mi-e teamă să re-
Zilele trecute am fost la o nuntă. Nimic rău până aici, nu- cunosc, Biserica Ortodoxă Romană este o imensă
mai că am aflat că taxa pentru cununia religioasă este de organizaţie de tip mafiot, în care totul, dar absolut
1250 RON. Dacă mai punem şi 50 RON spoveditul plus totul, este bine structurat, bine stabilit şi fiecare îşi ştie
alte “contribuţii” ajungem la o sumă frumuşică …Evident
că pentru acest bani nu primeşti nici un bon fiscal, nici o Ştie cineva ce se întâmplă cu banii depuşi zilnic la
factură … nimic. biserici? Nu există nici un control asupra lor. Nimeni
Nu-i nici o problemă, îţi spui, sunt bani pentru “Sfânta nu poate verifica sumele încasate din vânzarea de
Biserică”. Numai că, fiind mai curios din fire, am încercat să lumânări, accesorii, icoane, cărţi,
văd ce se întâmplă cu banii pe care milioanele de enoriaşi îi din taxele de spovedit,
donează Sfintei Biserici. împărtăşit, nunţi, botezuri, înmormântări…
În toată lumea, în jurul fiecărei biserici, există câte un orfelinat Biserica este o instituţie tip supapă, în care intră bani
sau un azil de bătrâni. În toată lumea, biserica organizează dar nu mai ies.
mese pentru nevoiaşi sau în unele ţări, în jurul mănăstirilor
au funcţionat Universităţi sau Spitale. Ce vedem la biserica locul. Ca să intri la un Institut Teologic trebuie să dai
noastră naţională? Preoţii conduc limuzine de zeci şi sute de bani. Este un lucru ştiut dar nerostit de nimeni. La ter-
mii de euro, alte sute de milioane de euro se duc pe con- minarea institutului, ca să primeşti o parohie, trebuie să
struirea de noi biserici (construcţie făcută evident cu firme dai bani. Apoi, de-a lungul “carierei”, trebuie să îl “ungi”
ale prietenilor). Iar cel mai scandalos mi se pare că atunci pe cel de sus – şi totul va fi bine. Ce se întâmplă cu
când, în urma crizei, sute de mii de oameni încep să nu aibă aceşti bani? Cunoaşteţi cumva vreun spital sponsorizat
ce să pună în farfuriile copiilor lor, cei care conduc biserica de Biserica Ortodoxă Romană? Cunoaşteţi vreun caz
să considere necesar să “investească” 200.000.000 (două sute de copil bolnav, care a primit bani de la Biserică pentru
de milioane) de euro, pentru construcţia Catedralei Mân- a se trata? Cunoaşteţi vreun student eminent provenit
tuirii Neamului. dintr-o familie nevoiaşă care a fost ajutat de biserica să
În România sute de copii mor cu zile din cauză că părinţii îşi continue studiile? Eu nu cunosc ... poate or fi, dar eu
nu îşi permit să plătească un tratament medical. Ce face nu cunosc.
biserica? Le ia taxe de înmormântare! În România bătrânii Cunoaşteţi în schimb vreun preot care conduce un
mor de foame din cauza pensiilor mizere. Ce face bise- Mercedes, Audi sau BMW? Cunoaşteţi vreo biserică
rica? Le ia taxe pentru spovedit, împărtăşit şi eventual în- renovată recent cu o firmă al cărei patron este prieten
mormântare! La reuniunile Sfântului Sinod, preoţii coboară cu vreun preaînalt?
din limuzine ce l-ar face invidios şi pe Gigi Becali, în timp Ştie cineva ce se întâmplă cu banii depuşi zilnic la
ce lângă ei, câţiva copii aruncaţi în stradă de nişte părinţi biserici? Nu există nici un control asupra lor. Nimeni
nemernici cerşesc o bucată de pâine. Sunt convins că nu- nu poate verifica sumele încasate din vânzarea de
mai anvelopele maşinilor preaînalţilor costa mai mult decât lumânări, accesorii, icoane, cărţi, din taxele de spovedit,
costurile de cazare şi hrana într-un orfelinat a câtorva zeci împărtăşit, nunţi, botezuri, înmormântări…
de copii ai străzii. Biserica este o instituţie tip supapă, în care intră bani
Nu vreau să se înţeleagă că am ceva cu Biserica Ortodoxă dar nu mai ies.
Continuarea în pagina 66

Autotehnica octombrie 2009 3


CUPRINS

CUPRINS
3 - Editorial
6,8 - Actualitatea

10 - AutoDiga Budapesta

12 - Work Shop Arad

Service
16 - Prezentul și viitorul grupului
moto-propulsor

12
În data de 19 septembrie a.c. 24 - Cum să te racorești și să
a avut loc la Palatul Culturii economisești combustibil în același
din Arad ultima manifestare timp
dedicată specialiştilor auto din
România, manifestare din ciclul
expoziţiilor WORKSHOP organi-
26 - Elevatoare hidraulice AMI -
zate de revista AutoTehnica. AUTOMOTIVE INDUSTRIAL CEHIA
În primul rând dorim să mulţumim D-lui Lucian
Miclean, Director General al firmei Mercom “spe- 28 - Interviu cu Dl. Marius Mujdei
cialist în cutii de viteze automate”, pentru sprijinul Director General Intercars România
acordat în organizarea acestui eveniment.

32
Una din ultimele tendinţe a
producătorilor de motoare,
unde eficienţă maximă şi
emisiile scăzute sunt aspecte
ce trebuiesc împinse la maxim,
este să “adune” cât mai multe

16
Arhitectura şi principiul gen- piese în jurul motorului pentru
eral de funcţionare al moto- a-i spori eficienţa. Ca rezultat, partea superioară
rului cu combustie internă nu a motorului şi zona învecinată prezintă un număr
s-a schimbat de mai bine de excesiv de componente.
100 de ani. Va mai rezista încă
jumătate din acest timp?. 32 - Bujia M10 partea a II - a

4 Autotehnica octombrie 2009


CUPRINS

40 - Repararea unei Toyota Prius

49 - Sincronizarea variabilă
a supapelor pentru putere și econo-
mie de combustibil

Caroserii
57 - Înlocuirea parbrizului la Skoda
Fabia II partea a II - a

49
Pentru a dezvolta noua sa
generaţie de motoare cu ar-
61 - Statistici dere internă destinate a satis-
face curentul principal al pieţei,
programul Honda NCE (Nou
64 - Apariții Editoriale Concept de Motor) a fost lansat
în martie 1984. Ţintele specifice
66 - Continuare Editorial identificate prin acest program au
inclus un moment de torsiune ridicat în
domeniile de turaţie joasă şi înaltă precum şi o
creştere dramatică a raportului CP/capacitate
cilindrică. Programul a fost un succes, rezultând
o serie care a inclus motorul DOHC montat pe
maşinile Civic şi Integra (1985) şi motorul cu
aprindere centrală SOHC montat pe modelul City
(1987).
Parteneri
4cars: Pag. 43;
WORKSHOP
13RON

MIERCUREA CIUC
AttoSoft/Last Test: Inserturi;
REVISTA ASOCIAȚIEI SPECIALIȘTILOR
AUTO DIN ROMÂNIA 24 OCTOMBRIE Audacon: Pag. 27;
2009/10

AutoComplex: Pag. 41;


Autodata: Cop. 1, Pag. 49;
Prezentul și viitorul grupului
moto-propulsor
Repararea unei Sincronizarea variabilă a Înlocuirea parbrizului Automarket: Pag. 9;
Toyota Prius supapelor la Skoda Fabia partea a II - a
Autonet: Coperta 4, Pag. 22-23;
WORKSHOP Misiunea Autodata este aceea de a fi întotdeauna Banner Romania: Pag. 15;
13RON

cel mai inovativ, exact şi respectat furnizor de


MIERCUREA CIUC

Bosch: Pag. 35;


REVISTA ASOCIAȚIEI SPECIALIȘTILOR
AUTO DIN ROMÂNIA 24 OCTOMBRIE
2009/10

informaţii tehnice din industria auto.


Prezentul și viitorul grupului
moto-propulsor
Repararea unei
Toyota Prius
Sincronizarea variabilă a
supapelor
Înlocuirea parbrizului
la Skoda Fabia partea a II - a
Principalele activităţi ale companiei sunt cerc- Cargo & Bus Magazin: Pag. 43;
etarea, compilarea şi crearea de informaţii tehnice Conex Distribution: Pag. 21;
pentru a fi folosite de garajele independente în ECO European Consulting: Pag. 26-27;
repararea şi service-ul maşinilor, motocicletelor şi Fervill: Pag. 33;
vehiculelor comerciale.
Autodata acoperă mai multe capitole printre care: Forte: Pag. 9;
Date tehnice, identificarea vehiculelor, lubrifianţi Intercars Romania: Pag. 30;
şi capacitate, aprinderea, alimentarea, cupluri de Lubexpert: Pag. 7, 45;
strângere, sistemul de frânare, timpi de reparare, Mercom: Pag. 17;
geometria roţilor, distribuţia, dimensiunea pe-
nurilor şi presiunea, ilustraţii service, intervale de Meteor Auto: Pag. 36-37;
service, programarea cheilor, coduri de eroare, NGK: Pag. 19;
sisteme de management a motorului, pin data, air- Novatech: Pag. 46-47;
bag/SRS, aer condiţionat, ABS, localizarea compo- Pitstop: Coperta 2, Pag. 53;
nentelor electrice şi schemele acestora, etc.
prin
Rune: Pag. 39;
Total Trading: Inserturi;
Wahler: Pag. 33;

Autotehnica octombrie 2009 5


ACTUALITATEA RUBRICĂ REALIZATĂ ÎN COLABORARE CU

Clienţii Tesla S vor Maşinile electrice cu autonomie


putea “alimenta” ridicată vin abia peste 20 de ani
în cinci minute Agenţia de presă Just Auto publică tri, inginerii Mercedes urmând să
un interviu extrem de interesant cu menţină aceleaşi suspensii, saşiu şi
Americanii de la Tesla au creat un şeful biroului de Cercetare şi Dezvol- caroserie de pe versiunea pe benzină:
sistem de schimb rapid al bateri- tare al celor de la Daimler, Thomas “Bateriile vor fi introduse în spaţiile
ilor consumate cu unele noi, acesta Weber. Oficialul german dezvăluie ocupate acum de transmisie, evacu-
vizând maşinile electrice produse câteva dintre secretele maşinilor are şi rezervor, iar motoarele electrice
de compania americană. Conform electrice, povesteşte despre viitorul vor fi montate sub capota şi în jurul
oficialilor Tesla, schimbul unei bat- SLS electric şi aduce completări le- axei posterioare”, afirma şeful R&D de
eri ar putea fi asemănat cu opririle gate de informaţiile potrivit cărora la Daimler. Conform oficialului ger-
pentru alimentarea cu carburant a Mercedes îşi propune să dezvolte în man, preţul versiunii SLS electrice va
maşinii şi ar putea dura aproximativ următorii ani sisteme care să evite fi de 200.000 de euro.
cinci minute. decesele pe şosele. În ceea ce priveşte capitolul siguranţă,
Acest sistem este asemănător cu Conform declaraţiilor lui Thomas We- Weber susţine că Daimler continua
Quick Drop, o tehnologie creată de ber, maşinile electrice reprezintă în- să investească enorm în tehnologia
alianţă Renault şi Nissan, şi vine ca tradevăr viitorul în ceea ce priveşte care va reuşi să salveze vieţile tutu-
urmare a datelor obţinute de pro- industria auto, însă afirmă că mo- ror celor implicaţi în trafic: “Scopul
iectul Better Place. Sistemul ameri- delele de acest tip cu o autonomie nostru rămâne cel de a crea autotu
canilor a fost special conceput pen- comparabilă cu cea a
modelelor diesel sau pe
benzină actuale nu vor
putea fi văzute pe străzi
decât peste două decenii.
“Ne va lua 20 de ani până
să producem o maşină
electrică abordabilă care
să aibă o autonomie de
circa 800 de kilometri, deci
comparabilă cu maşinile
diesel şi pe benzină.
Până atunci, va trebui să
ne îndreptăm privirile
înspre sisteme care pot să
prelungească autonomia
tru a veni în ajutorul clienţilor care proprie a bateriilor, cum
îşi vor achiziţiona un model Tesla S. sunt rezervoarele mici de motorină rismul care evita complet acciden-
Pentru a putea duce la bun sfârşit sau benzină şi rezervoarele cu hidro- tele. Fiecare client al nostru are o
acest proiect, ţările în care maşina gen”, considera oficialul german. singură viaţă şi suntem foarte aplecaţi
americană va fi comercializată vor O altă problemă pe care o pot asupra ceea ce se poate realiza din
trebui să dispună de o infrastructură ridica maşinile electrice, timpul de acest punct de vedere. Deocamdată
care să permită amplasarea unor încărcare, este şi ea analizată de in- am realizat sisteme ca Brake Assist
astfel de staţii de schimb. ginerii Daimler: “Lucrăm la dezvolta- şi Radar, însă trebuie să fim siguri în
Bateriile cu care modelul Tesla S va rea unui mod de încărcare completă acelaşi timp că nu îi ‘furăm’ controlul
fi echipat vor avea o autonomie de a bateriilor care să dureze între 30 şi celui de la volan, ci îl asistăm atunci
260 de kilometri, iar reîncărcarea 60 de minute. Vom reuşi să ajungem când lucrurile tind să meargă prost.
acestora vă dura între 3 şi 5 ore în la aceste cifre în cinci ani. Dacă cei Primul pas este să îi avertizăm pe
funcţie de energia pe care o pot sto- care au maşini vor reuşi să le încarce şoferi de posibilitatea unui impact.
ca. De asemenea, clienţii pot opta complet într-o simplă pauză de cafea, La acest punct, sistemele îl asistă şi îl
pentru o reîncărcare rapidă (Quick diferenţa va fi enormă faţă de ceea ce ajută pe şofer. În momentul în care
Charge) care durează 45 de minute, se întâmplă la ora actuală”. se ajunge la iminenţa unui accident,
însă aceasta va putea fi efectuată ex- Trecând discuţia în sfera viitoarei ver- maşina poate să preia complet con-
clusiv la o priză specială, care va livra siuni electrice a supercar-ului Mer- trolul. Acest lucru nu va evita acci-
480 V. Preţul unui astfel de model va cedes SLS AMG, lansat la Frankfurt, dentul, însă va limita la maximum
începe de la 50.000 de dolari pentru Weber spune că autonomia viitorului consecinţele”, încheie Thomas Weber
versiunea de bază. model va fi de circa 250 de kilome-
SURSA: Automarket

6 Autotehnica octombrie 2009


CUPRINS

Distribuitor Strategic

Romania SRL

Autotehnica iulie - august 2009 5


ACTUALITATEA RUBRICĂ REALIZATĂ ÎN COLABORARE CU

Lotus a creat un motor Honda a dezvoltat prima sa cutie de viteze


pentru hibride care ar cu două ambreiaje
putea echipa modelul Inginerii japonezi de la Honda au deosebit, cele două ambreiaje fiind
amplasate pe aceeaşi linie, iar uni-
Jaguar XJ. Unitatea de prezentat prima lor cutie de viteze
cu două ambreiaje în versiunea de tatea japoneză se bazează pe circui-
1.2 litri cântăreşte 56 kg producţie. În prima fază, noua trans- tele hidraulice de sub motor pentru
a fi cât mai compactă. Astfel, Honda a
şi dezvolta 47 CP. misie de la Honda va echipa doar
motocicletele create de constructo- reuşit să creeze o transmisie cu două
Inginerii Lotus au creat conceptul rul japonez, urmând să fie introdusă ambreiaje extrem de uşoară, ideală
unui motor pe benzină care are un şi din gamă de automobile la o dată pentru folosirea pe o motocicletă şi
generator electric ataşat. Propulso- ulterioară. Mai mult de atât, transmi- mai mult decât potrivită pentru uti-
rul de 1.2 litri are trei cilindri şi două sia cu două lizarea într-un
supape pe cilindru, iar distribuţia ambreiaje de automobil.
acestuia este angrenata de o cu- la Honda va În această
rea. Primul model care va beneficia fi introdusă primă fază
de noul propulsor este Jaguar XJ, şi în gama de dezvol-
iar scopul acestui proiect este de a Acura, marcă tare, transmi-
oferi o limuzină de clasa medie cu de lux a celor sia cu două
emisii de carbon mai scăzute de 120 de la Honda. ambreiaje
de grame pe kilometru. Nouă trans- de la Hon-
Raportul de compresie al noului misie de la da are trei
motor Lotus este de 10:1, iar turaţia Honda are moduri de
maximă pe care o poate atinge şase trepte, funcţionare.
această unitate iar fiecare ambreiaj operează un set Acestea sunt D, S şi Manual. Modul
este de 3.500 rpm, de trei trepte, care sunt categorisite D este utilizat pentru un regim nor-
unde dezvoltă o pe trepte impare (1,3,5) şi trepte pare mal de condus, pe când modul S
putere maximă de (2,4,6). Deoarece motocicletele nu au este recomandat pentru condusul
47 CP. nevoie de marşarier, treaptă R nu există sportiv, iar modul Manual permite
Cuplul motor în configuraţia actuală a acestei cutii conducătorului să schimbe treptele
maxim al noului de viteze, dar poate fi implementată de viteză la fel ca în cazul unei trans-
motor Range Ex- fără niciun fel de dificultăţi tehnice. misii manuale convenţionale. Pentru
tender de la Lotus Spre deosebire de unităţile DSG din moment, oficialii companiei japoneze
este de 107 Nm şi Grupul VAG sau unităţile PDK de la nu au dezvăluit momentul în care vor
este atins la 2.500 Porsche, noua transmisie cu două introduce această transmisie în gama
rpm. Un alt ele- ambreiaje de la Honda are un design lor de automobile.
ment important al acestui motor
este masa scăzută, de numai 56 de
Coreenii au inventat un vehicul electric
kilograme, fără lichide. Pe lângă asta,
motorul este construcţie monobloc,
fără baterii
metodă prin care se măreşte dura- Institutul de Tehnologie Avansată din distanţe de 12 centimetri dintre con-
bilitatea şi fiabilitatea acestei unităţi Coreea a inventat un vehicul electric tacte.
şi sunt eliminate 17 piese. Galeria de încărcat prin inducţie, care nu are ne- Această tehnologie promite să
evacuare a fost şi ea integrată în chi- voie de baterii pen- reducă importurile
ulasa, ceea ce micşorează costurile tru a circula. Mod- de petrol cu 35 de
de producţie, emisiile şi greutatea, elul KAIST OLEV milioane de barili pe
şi poate să elimine până la 18 piese foloseşte curentul an, ceea ce valorează
care ar fi fost folosite în mod nor- electric oferit de circa 3 miliarde de
mal. cablurile subterane, dolari, în condiţiile în
Noul motor de la Lotus este creat amplasate chiar sub care un baril ar fi 80
pentru a fi folosit doar împreună cu suprafaţa de rulare. de dolari. În prima
un generator electric, care este ataşat Spre deosebire de fază, cei de la KAIST
direct la arborele cotit. Împreună, tramvaie, troleibuze şi garnituri de au reuşit să
unitatea creată de Lotus oferă 15kW metrou, OLEV nu face niciun fel de demonstreze funcţionalitatea acestui
la 1.500 rpm şi 35 kW la 3.500 rpm. legătură fizică între “şină” şi vehicul. concept, prin probele de funcţionare
Motorul este creat special pentru Transferul de curent electric este re- cu o distanţă de 1 centimetru în-
hibride şi poate funcţiona atât cu alizat prin inducţie, iar oficialii KAIST tre electrozi. Ulterior, distanţă a fost
benzină, cât şi cu alcool şi diverse anunţă o eficienţă de 80% în cazul mărită până la 12 centimetri, real-
amestecuri dintre acestea. unei distanţe de 1 centimetru, re- izând prototipul prezentat recent.
spectiv 60 % eficienţa în cazul unei SURSA: Automarket
8 Autotehnica octombrie 2009
CUPRINS

Autotehnica iulie - august 2009 5


EXPO TECH

AutoDIGA Budapesta
22-25 septembrie 2009
Între 22 şi 25 septembrie 2009 a avut loc la HUNGEXPO Budapest Fair Centre varianta maghiară a
expoziţiei AutoDiga. Ca şi în România, expoziţia a reprezentat cea mai mare manifestare de acest gen
dedicată specialiştilor auto. Putem spune că tot ce este legat şi va fi de industria auto a fost expus/
prezent la AutoDiga. Mai mult, cei dornici de a acumula cât mai multe informaţii au putut participa
la cele opt conferinţe împărţite pe cele patru zile, conferinţe ce au avut teme variate, de la com-
bustibili alternativi, tehnologii diesel, situaţia furnizorilor de piese sau “administrarea” vehiculelor
vechi. Totuşi, prin prisma opiniilor şi interesului publicului, tragem concluzia că cea mai interesantă
conferinţă a fost “Bătălia testerelor”, conferinţă în care, după cum îi spune şi numele au fost compa-
rate şi testate la sânge atât cele mai cunoscute testere cât şi cele mai puţin cunoscute.
Pentru cei familiarizaţi cu piaţa auto din Ungaria oferim Loxa Sp.z.o.o, Magyar Gépjárműipari Szövetség, Mag-
lista cu participanţi: 3 Schmidt Kft., Alessio Design Kft., yar Gumiipari Szövetség, Magyar Járműalkatrészgyártók
Autóipari Tanácsadó Klaszter, Autonet Import Magyaror- Országos Szövetsége, MAKLER Kft. , MAMI Magyar Mo-
szág kft, Autószerelők Országos Egyesülete, BG Tech Kft, torkerékpár Szakközépiskola, Maróti Könyvkereskedés
Bott-Hungária Kft., BRFK-Fővárosi Balesetmegelőzési Bi- és Könyvkiadó Kft., MOTOR-PRESSE Budapest Lapkiadó
zottság, BSX Kft., CENTROP Kalibráló Kft., Cervinka Czech KFT, Nagy Gépműhely Bt., ORO-TEAM Bt., Paul Művek Kft.,
Republik s.r.o., Cs & Cs Kft., Deepak Auto Industries , ECO- PERE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Perfekt Anna Rudz-
MARK Kft., Elektroker-Izzó Kft., Elektronika Szerviz Kft., ka, Peugeot Hungária Kft. , Pixel-X Kft. , Professional Pub-
Energotest Diagnosztikai és Automatizálási Kft. , Eurotax lishing Hungary Kft., PRRT KFT , Puma Bridge Bt., Q-TESZT
Glass’s Magyarország Kft., FEST, GarAgent Autóteszt Hun- Kft. , Ratna Exports , Remy Automotive Hungary Kft. , Rob-
gary Kft., Global Technology Kft., Gulshan Auto Mobiles, ert Bosch Kft., Sandviken Tools Kft. , SENEXPO Int’l Fairs
HONDIMPEX Kft., Hungexpo Zrt., InfoRádió Kft. , INNO- Inc., Sunny Auto Industries , Szemes Tömítéstechnika Kft.,
MOBIL Sportegyesület , Jandu Auto Mobiles, Janmor Sp Turbo-Tec HU Kft, Turbo-Tec Sp.zo.o., V-Kool International
z.o.o., KaloPlasztik Kft., Karenowa Kft. , Kelle Familia Kft., Pte Ltd., Valeo Service Export, WESZTI KERESKEDELMI ÉS
Launch Europe GmbH, LONTEX, LONTEX Londzin Piotr, SZOLGÁLTATÓ KFT., Wolf Vegyi Kft.

10 Autotehnica octombrie 2009


EXPO TECH

Dorim să îi felicităm pe această cale pe colegii noştri de la vest, pentru trecerea în palmares a încă
unei expoziţii AutoDiga reuşită şi să le dorim succes în continuare! Minden jot!

Autotehnica octombrie 2009 11


EXPO TECH

WORKSHOP ARAD
22-25 septembrie 2009
În data de 19 septembrie a.c. a avut loc la Palatul Culturii din Arad ultima manifestare dedicată
specialiştilor auto din România, manifestare din ciclul expoziţiilor WORKSHOP organizate de revista
AutoTehnica.
În primul rând dorim să mulţumim D-lui Lucian Miclean, Director General al firmei Mercom “specialist
în cutii de viteze automate”, pentru sprijinul acordat în organizarea acestui eveniment.

12 Autotehnica octombrie 2009


EXPO TECH

Dorim să mai salutăm prima participare la această serie de evenimente a firmei RONEXPRIM,
reprezentată prin Dl. Adrian Hălăngău, care, împreună cu Dl. Ing. Teo Dumitru ne-a prezentat şi expli-
cat utilizarea mai multor tipuri de osciloscoape, creşti de curent, multimetre, etc.

Autotehnica octombrie 2009 13


EXPO TECH

Ca şi produs inedit prezentat la acest WORKSHOP putem aminti bancul de reparat injectoare şi pompe
common rail adus de firma Metron Est şi prezentat de Domnii Marco Maruzii şi Nicoleti Luigi.
Mulţumim tuturor expozanţilor şi participanţilor, şi speram să ne întâlnim cu câţi mai mulţi dintre
aceştia la următoarele manifestări – 24 octombrie Miercurea Ciuc; noiembrie Craiova.

Pentru mai multe informaţii şi detalii ne puteţi contacta pe adresa de e-mail: office@xmeditor.ro sau
la numerele de telefon 021.683.06.85, 031.405.90.33 sau 031.405.90.34.
14 Autotehnica octombrie 2009
www.bannerbatteries.com

NUOINIVERSITARIA
TEHNOLOGII

PUTERE
FĂRĂ LIMITE.

Bateriile Banner furnizeză putere în toată lumea - zi de zi. Ca baterie de


pornire în autoturisme şi camioane, ca baterie pentru susţinerea reţelei
de bord, pentru camping şi ambarcaţiuni sau ca baterie de tracţiune pentru
stivuitoare şi diverse mijloace de transport. Prin utilizarea celor mai moderne tehno-
logii, o baterie Banner îndeplineşte toate cerinţele sistemelor de mobilitate actuale -
cu orientare deosebită către siguranţa absolută. Banner – The Power Company.

Banner Baterii Romania s.r.l., B-dul Biruinteii nr. 67, RO-077145 Pantelimon, jud. llfov
Telefon: +4/021/3000 627, Fax: +4/021/3000 637
E-Mail: office.bro@bannerbatteries.com
Autotehnica iulie - august 2009 15
NOI TEHNOLOGII

S ERVICE
16 - Prezentul și viitorul 26 - Elevatoare hidraulice AMI 32 - Bujia M10 partea a II - a 49 - Sincronizarea variabilă
grupului moto-propulsor 28 - Interviu cu 40 - Repararea unei a supapelor pentru putere și
24 - Cum să te răcorești și să Dl. Marius Mujdei Toyota Prius economie de combustibil
economisești combustibil în
același timp

Prezentul şi viitorul grupului moto-propulsor


Sunteţi pregătit ?
Arhitectura şi principiul
general de funcţionare al
motorului cu combustie
internă nu s-a schimbat de
mai bine de 100 de ani. Va
mai rezista încă jumătate din
acest timp?

Îngrijorările privind epuizarea


resurselor de zăcăminte petroliere,
creşterea continuă a costului com-
bustibilului şi standarde de emisii din
ce în ce mai stricte sunt principalele Clarity – model intrat în producţia de Prius a avut o cotă parte de 47.2%
motive pentru care inginerii implicaţi serie, şi pentru care Shell a modificat din totalul autovehiculelor hibride
în dezvoltarea motoarelor caută în un număr important de benzinării comercializare. Per total, consumato-
acest moment metode alternative “standard” – mai exact le-a dotat cu rii din S.U.A. au cumpărat aproximativ
de a ne propulsa autovehiculele de zi rezervoare pentru hidrogen). 380.000 de vehicule hibride.
cu zi. Pe străzile de azi, vedem din ce Să trecem la ce ne interesează pe noi. În Europa statisticile sunt de ase-
în ce mai multe maşini hibride gaz/ Ce presupun aceste schimbări pen- menea în favoarea autovehiculelor
electrice, cu combustibili alternativi tru tehnicianul din service? Acesta hibride, adevărat că într-o mai mică
sau diesel. Ultimele apariţii în acest este primul dintr-o serie de articole măsură decât în S.U.A. dar deloc de
domeniu sunt hibrizii diesel/electric ce vor încerca să clarifice cât mai bine neglijat.
şi cei pe hidrogen (ex. Honda FCX ce presupun aceste noi tehnologii, şi, Concluzia?!? Mai devreme sau mai
în acelaşi timp să vă ofere un punct târziu veţi avea în service un astfel de
de plecare referitor la siguranţa Dvs. automobil, şi deci, acum este momen-
şi la începerea efectivă a lucrului pe o tul să vă puneţi la punct cu această
astfel de maşină. tehnologie. Acest tip de autovehicule
Vehiculele Hibride vor fi comercializate şi cumpărate cel
În ultimele luni, vehiculele hibride puţin atât timp cât motorul pe hidro-
benzină/electrice au ţinut primele gen va fi încă în “perioada de probe”,
pagini ale publicaţiilor de speciali- dacă îmi permiteţi. Cu toate că se
tate. Honda, Toyota, Ford şi GM/Opel comercializează în prezent autovehi-
oferă acum hibrizi într-o varietate cule cu motoare pe hidrogen, infra-
mare de configuraţii şi modele. În structura nu permite oricărui utiliza-
Statele Unite, vânzările autovehicule- tor acces uşor la combustibil, şi deci
lor hibride au crescut cu peste 20% din acest motiv, nu ne aşteptam să le
în 2008, dar, principală creştere a fost întâlnim la fel de des că cele benzină/
dominată de Toyota Motor Corp. electrice.

16 Autotehnica octombrie 2009


NUOINIVERSITARIA
TEHNOLOGII

Autotehnica iulie - august 2009 17


SERVICE

Hibrizii oferă producătorilor o metodă nergia care s-ar fi pierdut în caz con- este unul din acele modele hibride
relativ ieftină de a creşte economia de trar prin căldură, fiind înmagazinată plug-in. Modelul Volt îşi foloseşte mo-
combustibil şi de a reduce emisiile, în baterii. Aceste sisteme menţin torul pe benzină într-o manieră unică.
fără a fi nevoie de “scape” de moto- bateriile încărcate tot timpul, astfel Vehiculul este propulsat de un motor
rul cu combustie internă pe benzină. că nu este necesară racordarea la o electric permanent. Singura sarcină
Vehiculele hibride actuale folosesc o reţea de curent electric. a motorului pe benzină este să an-
sursă de putere secundară pentru a Unii producători experimentează treneze un generator ce menţine ba-
suplimenta motorul pe benzină. hibride diesel/electrice. Conceptul teriile maşinii încărcare, astfel că el este
Un hibrid paralel are un rezervor ce general este acelaşi ca al hibrizilor gândit să ruleze la o viteză constantă
furnizează benzină motorului şi un benzină/electrici, însă rezultatul ar pentru o eficienţă maximă şi emisii
set de baterii ce furnizează curent putea fi un autovehicul şi mai efi- minime. Volt este un hibrid plug-in,
electric motorului electric (sursă cient datorită consumului şi cuplului aşa cum am mai spus, cu o autono-
secundară de putere). Ambele mo- motorului diesel. O altă “variaţie” a hi- mie limitată la o singură încărcare a
toare pot propulsa vehiculul în brizilor o reprezintă modelul plug-in bateriei, în condiţiile în care motorul
acelaşi timp, sau independent. În (model ce se încarcă de la reţeaua de convenţional pe benzină nu este por-
funcţie de producător, vehiculul curent electric – ex. Volvo Re-Charge). nit. În cazul folosirii vehiculului numai
poate folosi numai motorul electric Aceste modele sunt propulsate de pentru navetă pe o distanţă relativ
la viteze mici. Atunci când este nece- motoarele electrice într-un procent scurtă, cu încărcarea bateriei pe tim-
sar, puterile celor două motoare sunt mai mare, lucru ce măreşte econo- pul nopţii, se poate să nu fie necesar
combinate. Motorul pe benzină este mia de combustibil dar, în acelaşi că motorul pe benzină să pornească
conceput pentru a lucra eficient şi timp epuizează mai repede bateria, pentru a încărca bateria. În astfel de
curat la viteze de croazieră sau în tim- atât de repede încât sistemele de condiţii, consumul în l/km ar putea fi
pul perioadelor de sarcină mică, fără reîncărcare aflate on-board nu pot fenomenal, dar, trebuie luat în seamă
nici un ajutor de la motorul electric. menţine un minim de curent elec- şi consumul de energie electrică, e-
O parte din energia produsă de mo- tric stocat în această. Pentru a trece nergie electrică folosită în timpul
torul pe benzină este folosită pentru peste acest inconvenient, un hibrid încărcării bateriilor pe durata nopţii.
a menţine bateriile încărcare, via plug-in trebuie conectat la o reţea Poate că cel mai mare semn de în-
sistemului hibrid de încărcare. Vehi- de curent electric, bineînţeles atunci trebare referitor la vehiculele hibride
culele hibride folosesc de asemenea când nu este folosit. Modelul Volt de de orice tip este ridicat de ansamblul
ceea ce se cheamă “frânare recuper- la Chevrolet, model ce va fi introdus bateriilor de mare voltaj. Criticii aces-
ativa”, mai exact în timpul decelerării în producţia de serie în anul 2011 tor modele au pus la îndoială durata
şi frânarii bateriile sunt încărcare, e- (cel puţin aşa afirmă producătorul) de viaţă a acestora dar şi costul supor

18 Autotehnica octombrie 2009


NUOINIVERSITARIA
TEHNOLOGII

Numărul 1 în Lume*
NGK Spark Plug Europe GmbH

Montat ca �i echipare originală de către: Alfa Romeo · AMG Mercedes · Aston Martin · Audi · Bentley
BMW · Citroën · Daewoo · Daihatsu · Daimler · Ferrari · Fiat · Ford · General Motors · Honda · Hyundai
Isuzu · Jaguar · Kawasaki · Kia · Lancia · Lexus · Lotus · Maserati · MCC (SMART) · Mazda · Mitsubishi
Nissan · Opel · Peugeot · Renault · Rolls-Royce · Rover · Saab · Seat · Skoda · Subaru · Suzuki · Toyota
VW · Volvo *cea mai bine vândută bujie de aprindere din lume

19
Autotehnica iulie - august 2009
www.ngk-europe.com
SERVICE

Din punctul de vederea al service-


ului, principală diferenţă între un au-
tovehicul convenţional şi unul flex
fuel este senzorul de combustibil.
Sarcina senzorului este aceea de a
determina prezenta şi concentraţia
etanolului din rezervor, iar acest lucru
este făcut într-o manieră foarte simplă
şi eficientă - folosind temperatura.
Temperatura etanolului raportată la
temperatura ambientala este diferită
de cea a benzinei raportată la aceiaşi
temperatura ambientală.
Astfel, dacă afară sunt 21°C, un rezer-
vor plin cu E85 va avea întotdeauna
o temperatură mai mică decât a unui
FIG. 1
combustibil plin cu benzină la aceiaşi
Vehicule hibride, precum Honda Civic, sunt din ce în ce mai întâlnite pe
temperatura ambientală. Diferenţa
drumurile noastre. Trainingul adecvat este esenţial pentru a vă asigura că de temperatură va fi maximă atunci
repararea şi service-ul vehiculului sunt efectuate în siguranţă şi eficient. când rezervorul conţine 100% E85, şi
tat de proprietar în cazul necesităţii tec ce conţine 90% benzină şi 10% va descreşte o dată cu diluarea aces-
înlocuirii unei baterii, după ieşirea etanol. E85 se referă la un amestec tuia cu benzină convenţională. ECU-
din special ce combustibil ce conţine ul face ajustări în funcţie de această
garanţie a vehiculului. Până acum 85% etanol şi 15% benzină. Etano diferenţă de temperatură.
nu s-au raportat defecte ce au dus la lul (sau bioetanolul cum este mai Până acum am vorbit de două mo-
schimbarea bateriilor. Scopul este ca, cunoscut în România), poate fi pro- dele de motoare ce folosesc energie
o dată cu creşterea numărului de au- dus din porumb, sfecla de zahăr, etc. alternativă. Vom reveni în viitor cu
tovehicule ce au ca şi componentă Vehiculele “Flex Fuel” (FFV) pot date şi despre alte tipuri de energie
acest grup de baterii, costurile de funcţiona fie pe E85, benzină alternativă.
producţie să scadă şi costul de înlo- convenţională sau orice combinaţie
cuire (dacă şi când este necesar) să a acestora. În România, ca şi modele
urmeze aceasta curbă descendentă. ce sunt echipate cu această teh-
Ce trebuie să ştiţi dacă unul din vehi- nologie amintim Saab 9-5 BioPower,
culele hibride actuale benzină/elec- motoarele de 1,2 16v şi 1,6 16v de la
trice vine la Dvs. în service? În primul Renault, etc. Din exterior, vehiculele
rând, apropierea “excesivă” de hibrid E85 nu diferă cu nimic faţă de cele
nu vă va transforma într-o grămadă convenţionale, poate cel mult un
de cenuşă, dar este necesar să fiţi sticker aplicat pe unul din geamuri,
precauţi atunci când lucraţi pe lângă sitcker cu inscripţia “flex fuel”. Punctul
acest tip de autovehicul. forte al acestui combustibil este ma-
Grupul de baterii ce alimentează mo- teria primă inepuizabilă, etanolul
torul electric trifazic cu curent alter- fiind un alcool agricol. Susţinătorii
nativ stochează undeva între 144 şi acestui combustibil mai afirmă că
330 de volţi, în funcţie de producător. E85 are cel mai mare conţinut de oxi-
Acest voltaj este destul de puternic gen din orice combustibil existente
FIG. 2
pentru a vă ucide. Toţi producătorii pe piaţă la ora actuală. Ca avantaj
de vehicule hibride au depus efor- mai putem aminti că producţia şi
turi considerabile pentru construi utilizarea lui E85 atrage după sine o
sisteme redundante de siguranţă, reducere a gazelor de seră cu 35%.
însă, prudenţa este în continuare Pentru ca un vehicul să fie compatibil
recomandată. Înainte să începeţi, cu E85 trebuiesc efectuate modificări
Un capac galben al rezervorului
recomandăm să participaţi la un curs asupra sistemului de alimentare al
identifica vehiculele ce pot rula cu
despre hibride, şi, să achiziţionaţi motorului, deoarece etanolul este
echipamentele necesare testării şi de mai coroziv decât benzină şi are alte E85, amestec ce conţine E85 sau
siguranţă. caracteristici de combustie. Senzorii benzină convenţională. Service-
Vehiculele “Flex Fuel” onboard monitorizează amestecul ul acestor vehicule implica câteva
În prezent, benzina convenţională aer-combustibil şi ajustează automat surprize pentru tehnician bine in-
este vândută sub forma unui ames- aprinderea şi debitul pentru a opti- struit.
miza performanţele. Sursa: Wells Counter Point
Traducere & Adaptare: Ing. Colibaba Claudiu
20 Autotehnica octombrie 2009
UNIVERSITARIA
INFO

Autotehnica iulie - august 2009 21


DIAGNOZĂ
UNIVERSITARIA

Toţi sub aceeași privire - Aparatele

mega macs 42

Ușorul mega macs 42, de 650 g, este


perfect pentru începători, sau ca și al doi-
lea aparat. Acesta oferă toate funcţiile im-
portante de diagnoză necesare într-un ate-
lier, completand cu parametri baza de
date. Termenul scurt de contract, începând
de la doar 12 luni, Vă poate face extrem de
flexibil.

mega macs 50

Clasa compactă pentru o diagnoză


completă, cu afișare grafică a parametrilor
și multimetru. Mega macs 50 reprezintă
pachetul puternic, mobil, cu o densitate
ridicată de mărci, pentru reprezentanţe și
ateliere.

mega macs 55

Trei aparate într-unul pentru profesioniști,


care vor doar ce-i mai bun: diagnoză, test
de motor și sistem cu multimetru și oscilo-
scop, precum și o vastă bază de date.
Mega macs 55 este și peste 14 ani ma-
istrul neîntrecut a tuturor claselor.

Hella Gutmann Solutions oferă pentru fiecare atelier, precum și fiecare provocare, aparatul
de diagnoză corespunzător. Ca și al doilea aparat mobil pentru citiri rapide de coduri de
erori la vehicule străine, sau ca staţie multifuncţională, alegerea depinde de Dumneavoastră.
Toate informaţiile referitoare la programele HGS le găsiţi la:

0749 202 084, 0747 112 963 sau arnold.stiebli@autonet.ro


SERVICE

CUM SĂ TE RĂCOREŞTI ŞI SĂ
ECONOMISEŞTI COMBUSTIBIL ÎN
ACELAŞI TIMP
Delphi oferă sfaturi utile si ajută şoferii să facă economie de combustibil în timpul ce utilizează
sistemul de aer condiţionat - A/C

AUBURN HILLS, Mich.- Ce este mai Regenerabilă (LNER) se pare că siste- ieşirea aerului cald din vehicul. Apoi
eficient din punctul de vedere al con- mele tradiţionale de aer condiţionat închideţi geamurile şi lăsaţi aerul
sumului de combustibil – să conduci consumă aproximativ 5 la sută din condiţionat să răcească comparti-
cu geamurile deschise sau să foloseşti consumul anual de combustibil al mentul pasagerului.
aerul condiţionat? Răspunsul ar putea unui vehiculului în S.U.A şi 3 la sută în •Apăsaţi butonul de recirculare a
surprinde majoritatea persoanelor. Europa şi Japonia. Cu o lungă istorie aerului pentru a permite recircularea
„Din punct de vedere al consumului în dezvoltarea de tehnologii termale, aerului pasagerului prin intermediul
de combustibil este mai eficient să Delphi continuă să dezvolte sisteme sistemului de aer condiţionat. Acest
conduci cu aerul condiţionat pornit de aer condiţionat eficiente din buton poate fi găsit sub denumirea
decât cu A/C închis şi cu geamurile punct de vedere al consumului de de de „MAX”. Folosirea opţiunii de re-
deschise”, a spus James Bertrand, energie care pot duce la scăderea la circulare va reduce semnificativ con-
preşedintele Sistemelor Termale jumătate a procentelor menţionate. sumul de energie utilizat de sistemul
Delphi, Corp. Delphi. „si acest lu- Dar pentru şoferii zilelor noastre, o de aer condiţionat.
cru deoarece o maşină foloseşte utilizare corespunzătoare a sistemu- •Pentru un sistem manual, cel mai
mai puţin combustibil atunci lui de aer condiţionat va ajuta la re- eficient este să se păstreze controlul
când funcţionează sistemul de aer ducerea consumului de combustibil temperaturii la poziţia maximă de
condiţionat decât atunci când gea- a unui vehicul. răcire, utilizându-se ventilatorul su-
murile sunt deschise, datorită presi- În continuare, găsiţi câteva sfaturi flant pentru ajustarea temperaturii
unii aerului asupra vehiculului.” utile cu privire la utilizarea într-un de răcire. Comutatorul de ajustare a
Utilizarea oricărui sistem auto de aer mod mai eficient a sistemul de aer temperaturii ar trebui utilizat numai
condiţionat măreşte randamentul condiţionat al unui vehicul,: după ce ventilatorul a fost setat la
motorului vehiculului care în schimb •Atunci când intraţi într-un vehicul minimum.
consumă combustibil. Din estimările care a fost parcat la soare, deschideţi •Dacă sistemul de A/C nu răceşte tem-
Laboratoarelor Naţionale de Energie complet geamurile pentru a permite peratura pe cât ar trebui, un specialist

24 Autotehnica octombrie 2009


SERVICE

în sisteme de aer condiţionat poate parbriz. Acesta poate fi înlocuit fie atât de încinsă, ajutând sistemul de
evalua şi repara sistemul. Dacă există de către proprietarul vehiculului sau aer condiţionat să ofere confort ime-
o scurgere în sistem, ar trebui reparat personalul din service. Intervalul la diat prin răcirea mai rapidă a aerului
şi reîncărcat cu soluţie de răcire. De care trebuie efectuat service-ul este şi economisirea combustibilului în
asemenea, o dată cu trecerea anilor specificat în manualul vehiculului pe acelaşi timp”, a spus Bertrand.
este normal pentru un sistem de A/C care îl deţine proprietarul. Cu o lungă istorie în producţia de
să piardă cantităţi mici din soluţia de În afară de optimizarea sistemului de sisteme termale auto, Delphi a dez-
răcire datorită răspândirii lui prin in- aer condiţionat al vehiculului, şoferii voltat tehnologii de eficientizare a
termediul furtunurilor. pot de asemenea recurge şi la alte energiei, mai subţiri şi mai uşoare
•Dacă în filtrul de aer a Sistemul HVAC metode cum ar fi parcarea la umbră, care ajută la reducerea impactu-
al unui vehicul au pătruns impurităţi, utilizarea parasolarul sau mai pot lăsa lui asupra mediului înconjurător.
fluxul de aer va fi redus. În acest geamul parţial deschis pe durata Dincolo de produsele auto, Delphi
caz, filtrul trebuie înlocuit. La vehi- zilelor mai călduroase. furnizează componente de încălzire
culele noi, acest filtru de aer poate fi „Prin respectarea acestor paşi simpli şi răcire pentru piaţa comercială şi
poziţionat fie în spatele torpedoului temperatura din maşină nu va mai fi rezidenţială.
sau dedesubtul ştergătoarelor de atât de ridicată şi tapiţeria scaunelor

Cu o lungă istorie în dezvoltarea de tehnologii termale, Del-


phi continuă să dezvolte sisteme de aer condiţionat eficiente
din punct de vedere al consumului de energie care pot duce
la scăderea la jumătate a procentelor menţionate. Dar pentru
şoferii zilelor noastre, o utilizare corespunzătoare a sistemului
de aer condiţionat va ajuta la reducerea consumului de com-
bustibil a unui vehicul.
„Din punct de vedere al consumului de combustibil este
mai eficient să conduci cu aerul condiţionat pornit decât cu
A/C închis şi cu geamurile deschise”, a spus James Bertrand,
preşedintele Sistemelor Termale Delphi, Corp. Delphi. „si acest
lucru deoarece o maşină foloseşte mai puţin combustibil
atunci când funcţionează sistemul de aer condiţionat decât
atunci când geamurile sunt deschise, datorită presiunii aeru-
lui asupra vehiculului.”
Delphi a dezvoltat tehnologii de eficientizare a energiei, mai
subţiri şi mai uşoare care ajută la reducerea impactului asupra
mediului înconjurător.

Autotehnica octombrie 2009 25


SERVICE

ELEVATOARE HIDRAULICE
AMI - AUTOMOTIVE INDUSTRIAL CEHIA
Elevatoarele hidraulice cu două coloane AMI sunt desti- service-urilor din alte ţări.
nate ridicării autoturismelor şi autoutilitarelor uşoare cu Cadru metalic al elevatoarelor cuprinde două coloane
greutate maximă până la 5,5 tone. suport prevăzute cu şine de ghidare pe care se deplasează
Datorită fiabilităţii ridicate a acestor elevatoare garanţia cărucioarele de ridicare. Acestea sunt asigurate împotri-
este de 3 ani şi poate fi extinsă în anumite condiţii până va scăpărilor accidentale cu două cabluri de oţel care
la 10 ani. reglează şi simetria laterală de
În funcţie de necesitatea cli- ridicare.
entului, aceste produse au mai Sistemul hidraulic este local-
multe variante constructive: izat în partea din spate a coloa-
3 tone ; 3,6 tone; 4 tone; 5,5 nei dreapta şi este complet
tone cu diferite înălţimi de ridi- acoperită cu apărători. Acest
care. sistem are în componenţă:
Aceasta gamă de produse motorul electric; pompă de
numără şi elevatoare pentru ulei; rezervorul de ulei; cilin-
vulcanizare şi elevatoare pen- drii hidraulici şi distribuitorul
tru motociclete. hidraulic.
Calitatea înaltă a execuţiei şi Echipamentul electric este am-
fiabilitatea excelentă, au făcut plasat pe stâlpul din dreapta şi
ca aceste lifturi să echipeze corespunde reglementărilor
service-urile şi fabrica SKODA, privind clasa de protecţie IP
ca de altfel şi o mare parte a 54.

Importator oficial ECO European Consulting


Tel. 0361.809.601, Fax. 0361.809.600

26 Autotehnica octombrie 2009


INFO

Autotehnica iulie - august 2009 27


INFO

Inteviu cu Dl. Marius Mujdei


Director General Intercars Romania
1.În 2008, firma Intercars a patruns pe După cum se poate observa, extin-
piața românească. Ce ne puteți spune derea a fost una constantă, Inter Cars
despre istoricul firmei și dezvoltarea ei fiind în momentul de faţă compa-
de-a lungul timpului ? nia din domeniu cu cea mai rapidă
Inter Cars a fost înfiinţat în anul 1990 creştere din Europa.
în Polonia, de către Krzysztof Olek- 3.Ce segment de piață vizați?
sowicz, Piotr Oleksowicz şi Andrzej Segmentul de piaţă vizat este re-
Oliszewski, prin demararea activităţii prezentat de distribuitorii locali de
de import şi distribuţie de compo- piese şi accesorii auto şi atelierele
nente şi accesorii auto în Varşovia, de reparaţii (independente sau de
unde a fost deschis un prim depozit marcă). Filialele Inter Cars România din Deva (februarie 2009), Oradea
cu suprafaţa de 300 mp. Societatea nu se adresează utilizatorilor finali (mai 2009), Baia-Mare şi Bacău (sep-
a evoluat pe parcursul celor 18 ani posesori de vehicule. tembrie 2009).
de activitate devenind, dintr-un mic 4.Ne puteți da câteva detalii legate de Planurile de viitor sunt centrate
importator şi distribuitor regional depozitele pe care le detineti in Euro- bineînţeles pe ideea extinderii gradu-
de piese auto, unul dintre principale pa, dar și despre planurile de viitor ? ale a acestei reţele şi pe îmbunătăţirea
grupuri din Europa în domeniu (cel Inter Cars deţine în momentul de continuă a serviciilor oferite clienţilor
mai important din Europa Centrală şi faţă mai multe capacităţi de depozi- noşti. Cele două direcţii implică in
de Est). tare, atât în Polonia cât şi în în cele- mod necesar şi deschiderea în viitor a
Punctul de cotitură în această evoluţie lalte ţări unde grupul işi derulează unui depozit central pentru România,
poate fi considerat anul 2000, în operaţiunile. Astfel, partea nordică după epuizarea posibilităţilor de
acest an fiind inaugurate atât centrul a Poloniei şi organizaţiile de vânzări dezvoltare a reţelei de distribuţie în
logistic Inter Cars din Czosnow (lângă din Ucraina şi Lituania sunt deservite partea de nord-vest a României.
Varşovia), în suprafaţă de 17.000 de cu precădere de către depozitul din 6.Cum considerați/apreciați piața din
metri pătraţi cât şi prima organizaţie Czosnow (22.000 mp). Acesta joacă şi România față de celelate piețe pe care
de vînzări din afara Poloniei, în Ucrai- rolul de depozit central pentru întreg activați cu Compania Inter Cars ?
na. Cele două evenimente pot fi grupul Inter Cars. Un al doilea de- Piaţa din România este o piaţă
corelate, din acest moment Inter Cars pozit logistic este situat în sudul Po- interesantă şi cu un potenţial de
manifestându-şi practic tendinţele de loniei, la Myslowice (17.000 mp), de creştere semnificativ. Din punctul de
transformare într-un jucător regional aici fiind alimentate filialele din sudul vedere al structurii acestei pieţe, se
pe piaţa europeană de piese auto. Poloniei şi cele din Slovacia, Ungaria, poate aprecia o oarecare similaritate
Alte momente esenţiale în evoluţia Croaţia şi România. Un al treilea cen- cu pieţele din Slovacia, respectiv Un-
companiei ar fi transformarea în soci- tru logistic este situat în sud-vestul garia. Comparaţia se opreşte însă aici,
etate pe acţiuni şi cotarea acestora la Poloniei (Wroclaw), acesta având o cele două ţări menţionate anterior
Bursa din Varşovia (2004) şi preluarea suprafaţă de 5.000 mp şi rolul de a neavând acelaşi potenţial de creştere,
în 2007 a celui mai mare distribuitor asigura fluxul de mărfuri pentru fi- raportat bineînţeles la numarul de
european de piese auto pentru vehi- lialele din Republica Cehă. locuitori. Din acest punct de vedere
cule asiatice (JC Auto). Pe lângă aceste depozite, organizaţiile România poate fi pe termen mediu
2.În ce țări sunteți prezenți și din ce Inter Cars din Croaţia şi Ungaria deţin a doua piaţă din Europa Centrala şi
ani? capacităţi proprii de depozitare în de Est, după cea din Polonia. Această
Aşa cum spuneam, în anul 2000 a fost Zagreb şi Budapesta (2500, respectiv creştere va fi influenţată în mod
luată decizia extinderii operaţiunilor 2000 mp). esenţial de evoluţia economică din
pe alte pieţe din Europa Centrală şi Desigur, acestor depozite li se adaugă următorii ani.
de Est. Prima ţară vizată a fost Ucrai- depozitele gestionate de către fi- Tocmai din acest motiv, în comparaţie
na, operaţiunile Inter Cars de aici lialele Inter Cars (177 de filiale în mo- cu alte tări din regiune, România
fiind demarate printr-un venture cu mentul de faţă). poate fi considerată cea mai
un partener local. A urmat crearea de 5.Să ne întoarcem in România. De cât concurenţială piaţă, o piaţă pe care
organizaţii de vânzări proprii în Ce- timp sunteți prezent in Romania si care activează în afara companiilor locale
hia (2004), Slovacia (2005), Lituania sunt intențiile Dvs. de dezvoltare? puternice şi cele mai mari companii
(2006). În anul 2007, odată cu pre- Inter Cars România s.r.l. a luat fiinţă de profil din tări situate în Europa
luarea JC Auto, au fost incorporate în luna iulie a anului 2008, după o Centrală şi Europa de Vest (Ungaria,
şi organizaţiile de vânzări ale acestei perioadă de pregătire care a du- Cehia, Polonia, Germania). În mo-
companii din Ungaria, Croaţia, Italia rat 8 luni. În octombrie 2008 a fost mentul de faţă, pe piaţa pieselor de
şi Belgia iar în anul imediat următor inaugurată prima filială în România schimb auto din România activează
a fost fondată Inter Cars România. (la Cluj-Napoca). Au urmat filialele un număr de 9 companii cu ţintă de

28 Autotehnica octombrie 2009


INFO

dezvoltare la nivel naţional, caz unic ce mai acută cererea pentru produse produselor, dar şi lansarea de comen-
în Europa Centrală şi de Est. care oferă un raport calitate-preţ ac- zi online. Bineînţeles, există şi clienţi
7.Care sunt avatajele pe care le aduceți ceptabil. din zone unde nu exită filiale Inter
pe piată ? 5.Structura de vânzări Inter Cars, Cars, aceştia având posibilitatea
Există o serie de astfel de avantaje, care a introdus pe piaţa pieselor de descărcării de pe Internet a compo-
care trebuie judecate în contextul schimb din România modelul de dez- nentelor catalogului electronic.
nivelului la care se află piaţa de piese voltare bazat pe franciză comercială 10.Legat de intrebarea precedenta,
de schimb auto din România în mo- în proporţie de 100%. Acest lucru considerati piata din Romania (si aici
mentul de faţă. Inter Cars vine în înseamnă că vânzarea este făcută de ne referim la piata importatorilor/dis-
România cu un know-how acumulat parteneri locali cu experienţă probată tribuitorilor de piese si echipamente
pe una dintre pieţele de vârf din Eu- în cunoaşterea pieţei din respectiva auto) una ajunsa aproape la saturatie ?
ropa (ma refer aici la cea a Poloniei, zonă. Această structură de vânzări Mai este loc de inca un jucator ?
unde sunt înmatriculate în momen- elastică permite utilizarea la maxim Nu există pieţe saturate, în opin-
tul de faţă peste 20 de milioane de a potenţialului de dezvoltare existent ia mea, cu atât mai mult cea din
vehicule). Din aceasta decurg mai şi crează bazele dezvoltării repide a România. Atâta timp cât fiecare im-
multe consecinţe, care pot fi organizaţiei din România. portator-distribuitor are posibilitatea
considerate avantaje ale Inter Cars 6.Preţuri competitive şi servicii de de a-şi îmbunătăţi constant servici-
în relaţia cu partenerii comerciali. Le logistică moderne, care conduc în ile, sunt convins că pe acestă piaţă
voi enumera doar pe cele mai impor- momentul de faţă la livrarea over pot apărea noi jucători, care pot să
tante, ordinea fiind însă una aleato- night a oricărui reper disponibil în aibă şi succes, în condiţiile unei pro-
rie: depozitele din Polonia şi care nu se puneri de afaceri coerente şi care să
1.Gamă de produse extinsă, fără află pe stoc în filialele din România, aducă premisele creşterii eficienţei
concurenţă în momentul de faţă în către clienţii din aria de vânzări a economice a clienţilor cărora li se
Românnia. În oferta generală Inter acestor filiale. adresează. Sunt convins că vor mai
Cars se regăsesc produsele a peste 8.Pe plan local clienții pun mai mult apărea grupuri interesate de această
500 de furnizori, care acoperă în pro- accent pe calitate sau pe preț? piaţă, la fel cum unele companii exis-
funzime diverse segmente de piaţă. Nu există o regulă în acestă privinţă. tente deja pe piaţă pot să dispară. Nu
2.Gamă de produse unică pentru au- Din acest punct de vedere, piaţa din este momentul achiziţiilor şi fuziuni-
tovehiculele de origine asiatică. Chiar România are un decalaj faţă de pieţele lor, datorită conjuncturii economice
dacă nivelul cotei de piaţă pentru din Europa Centrală şi de Vest, în care actuale, dar este doar o chestiune de
aceste vehicule este încă la un nivel liniile de demarcaţie între produsele timp până când vom asista la mişcări
scăzut, evoluţiile din ultimii ani fac originale şi cele aftermarket au dis- spectaculoase din acest punct de ve-
acest segment din ce în ce mai inte- parut sau sunt din ce în ce mai fine. dere.
resant în România. Inter Cars deţine Totusi, evoluţii pozitive în corecţia 11.Mai nou, principalii jucători din
o linie de branduri unică pe piaţa din ecestor tendinţe există şi în România, industria automotive, și aici mă refer
România, în care se regăsesc pro- atelierele de reparaţii şi specialiştii la cei din România, urmează trend-ul
duse de calitate originală fabricate din retail având un cuvânt din ce inființării unor rețele de service (ex.
în Japonia şi Coreea (inclusive pen- în ce mai greu de spus în privinţa AutoFit, AutoNetto, PitStop, etc.) pen-
tru modelele Daewoo produse în alegerilor de piese şi componente ce tru a-și fideliza clienții dar și pentru a
România). pot fi utilizate, ceea ce reprezintă un oferi un produs mai calitativ clientului
3.Gamă extinsă pentru piaţa vehi- prim pas către normalitate. final. Inter Cars se indreaptă în această
culelor comerciale. Chiar dacă în Aşa cum aminteam, odată cu influenţa directie?
momentul de faţă acest segment crizei economice, se face simţită din Nu numai că se îndeaptă în acestă
are de suferit ca urmare a perpetuării ce în ce mai puternic cererea pentru direcţie, dar proiectul a fost demarat
crizei economice mondiale, Inter produse cu un raport calitate-preţ deja. În momentul de faţă se pune
Cars România va fi pregătită la mo- acceptabil, în special pentru autove- la punct componenta IT a reţelei de
mentul oportun pentru introducerea hiculele care au durată de utilizare service care va fi implementată în
acestei game în România. Această îndelungată. Inter Cars România se România. Trebuie să precizez că Inter
afacere, foarte diferită de cea a pie- va implica în curând într-o campanie Cars a dezvoltat în Polonia, Republica
selor de schimb pentru autoturisme, de popularizare a legislaţiei europene Cehă şi Slovacia o reţea compusă
reprezintă unul din pilonii centrali ai cu privire la inexistenţa limitărilor în din peste 1200 de ateliere service
dezvoltării viitoare pe acestă piaţă. utilizarea pieselor aftermarket. sub mărcile Q-Service, Auto Crew şi
4.Gamă extinsă de piese şi acesorii 9.Cum atrageti clienții care deja au Perfect Service, din acest punct de
auto comercializate sub mărci proprii contactat alte firme? vedere echipa din România neavând
Inter Cars. În momentul de faţă, Inter Clienţii sunt contactaţi în mani- nevoie de experimente. Vom imple-
Cars România are în ofertă patru ast- era clasică, respectiv de către menta propria reţea sub marca Q-
fel de branduri (4Max, JC, JC Premi- reprezentanţii tehnci şi comerciali Service, cu unele diferenţe faţă de
um şi Magnum Technology). Evoluţia ai filialelor Inter Cars. Clienţii au la modelele dezvoltate de către colegii
vânzărilor pe aceste segmente este dispoziţie catalogul electronic Inter din alte ţări, dar în legătură cu acest
una foarte promiţătoare, pe piaţa Cars, care permite atât verificarea aspect vom comunica detalii la mo-
din România simţindu-se din ce în ofertei comerciale şi a disponibilităţii mentul potrivit.

Autotehnica octombrie 2009 29


www.intercars.ro

Inter Cars Romania S.R.L. Numere de telefon:


Complex Logistic Coratim (RDS): 0364 809 145
Calea Baciului 78, Tronson A (Orange): 0756 044 023; 0756 044 024
400230 Cluj-Napoca (RDS mobil): 0771 353 826; 0771 353 830
Romania Fax: 0364 809 146
E-mail: cluj@intercars.ro
NOI TEHNOLOGII

Bujia M10
Noua generaţie de bujii, mai mici, mai rezistente la depuneri
partea a II - a

prezentată în Fig. 15 indică faptul


Este posibil să se reducă pu- că este posibil să se obţină o pu-
terea câmpului electric în zona tere a câmpului electric egală cu
aprinderii laterale dacă bujia cea a bujiei M14 prin ajustarea
prezintă o zonă de conduc- zonei de aprindere a bujiei M10
tivitate scăzută. Astfel, între la 0.7mm.
electrodul central şi izolator s-a Din rezultatele de mai sus, o
creat o zonă “liberă”, zona de distanţă de 0.2 mm între elec-
conductivitate scăzută. Efectul trodul central şi izolator şi o zonă
acestui lucru a fost determinat a arcului de 0.7 mm s-au ales
prin analiza câmpului electric. a fi optime pentru reducerea
Rezultatele sunt prezentate în efectului de aprindere laterală.
Fig. 14. Frecvenţa aprinderilor laterale a
Din motive de spaţiu, distanţă fost măsurată prin montarea buji-
maximă dintre electrodul cen- ilor M10 pe un motor. Rezultatele
tral şi izolator poate fi de 0.2 mm. sunt prezentate în Fig. 16. Testul
Însă, ironic, abia când aceasta a constat în pornirea şi oprirea
distanta depăşeşte valoarea repetată a motorului într-un me-
menţionată mai sus, se poate diu ambiental cu temperatura de
spune că are un efect benefic, -20°C. Rezultatele indică faptul
micşorând substanţial puterea că nouă bujie M10 se comportă
câmpului electric în zona aprin- în cel mai rău caz la fel ca bujia
derii laterale. În concluzie, fo- convenţională M14, atunci când
losirea numai acestei metode vine vorba de aprindere laterală.
pentru a reduce puterea câm- INFLAMABILITATEA
pului electric în zona aprinderii Zona arcului de aprindere a fost
laterale nu este suficientă. redusă până la 0.7 mm în cazul
Mărirea puterii câmpului bujiei M10, spre deosebire de
electric în zona arcului bujia M14 unde zona arcului este
Puterea câmpului electric în de 1.1 mm, pentru a îmbunătăţii
zona arcului poate fi mărită prin rezistenta la depunerile de car-
micşorarea distanţei dintre elec- bon şi minimizarea efectului de
trodul central şi piesă metalică aprindere laterală. Ca şi rezultat a
de descărcare. Analiza FEM reducerii arcului, infla-

32 Autotehnica octombrie 2009


Piesa de Origine sau Piesa de schimb. UNIVERSITARIA

Piesa identica in oferta Wahler.

Valva de recircularea gazelor arse (EGR) Termostat

ALFA ROMEO ° AUDI ° BENTLEY ° BMW ° CHRYSLER ° DAF ° DAIMLER ° FIAT ° FORD ° GM ° HOLDEN ° IVECO
JAGUAR ° LAMBORGHINI ° LANCIA ° LAND ROVER ° MAN ° MERCEDES BENZ ° MITSUBISHI ° OPEL ° PEUGEOT
PORSCHE ° RENAULT ° ROLLS ROYCE ° SAAB ° SCANIA ° SEAT ° SKODA ° SMART ° VAUXHALL ° VOLKSWAGEN ° VOLVO

www.wahler.ro

Autotehnica iulie - august 2009 33


NOI TEHNOLOGII

mabilitatea este redusă. Soluţia a fost No.9939532, 1999 Plug with Fine Center & Ground Elec-
reprezentată de alegerea unui elec- 2. H.Osamura and N.Abe: Develop- trodes, SAE 2003-01-0404, 2003
trod de masă special. Fig. 17 prezintă ment of New Iridium Alloy for Spark 4. H.Yorita, T.Miwa and S.Okabe: De-
o bujie ce încorporează un electrod Plug Electrodes, SAE 1999-01-0796, velopment of Ignition Analysis Meth-
de masă din metal preţios. Bujia cu 1999 od în Spark Ignition Engine,
electrodul de masă menţionat mai 3. T.Hori, M.Shibata, S.Okabe and Internal Combustion Engine Sympo-
sus elimina substanţial efectul de îne- K.Hashizume: Super Ignition Spark sium 20026072, 2002
care. Rezultatele testării bujiei M10 cu
electrodul de masă din metal preţios
sunt prezentate în Fig. 18. Aprin-
derea noii bujii M10 este excelentă
cu toate că s-a redus zona arcului la
0.7mm. Folosind un motor cu fereas-
tra de observare, s-a vizualizat propa-
garea flăcării atunci când scânteia
este furnizată de o bujie M14, pentru
a se determina efectul montării elec-
tro dului de masă din metal preţios.
Rezultatele sunt prezentate în Fig.
19. În fotografii, zona flăcării este
evidenţiată prin linii punctate pentru
a se putea face diferenţa între gradele
diferite de creştere a flăcării.

Fotografiile prezintă creşterea nucle-


ului flăcării la 600 μsec după scânteie.
Bujia cu electrod de masă din metal
preţios şi zona de aprindere de 0.7
mm produce o flacără mai mare
decât bujia convenţională iridium cu
zona de aprindere de 1.1 mm.
DURABILITATEA
Pentru a creşte durata de viaţă a buji-
ilor, electrodul central a fost dotat cu
vârf din metal preţios, iar electrodul
de masă prezintă un vârf dintr-un
aliaj de platină, cu rezistenţa foarte
mare la oxidare, aşa cum este prezen-
tat în Fig. 20. Scopul folosirii acestor
materiale este acela de a permite
bujiei M10 să atingă cel puţin aceiaşi
durata de viaţă ca şi convenţională
bujie M14. Conform dezvoltatorului,
durata de viaţă a acestei bujii este de
aproximativ 240.000 km.
SUMAR
Evaluarea noii bujii M10 este amintită
pe larg în Fig. 22. Bujia M10 se
comportă cel puţin la fel de bine că
bujia M14 din iridium atunci când
vorbim de capitole ca rezistenţa la
depunerile de carbon, inflamabiltate
şi durata de viaţă.
REFERINŢE
1. H.Osamura and N.Abe: Develop-
ment of High Ignitability and Long
life Iridium Spark Plug, JSAE

SURSA: Denso Corporation


34 Autotehnica octombrie 2009 Traducere & Adaptare: Ing. Colibaba Claudiu
EDITORIAL
SERVICE

36 Autotehnica iulie - august 2009


ABONAMENTE

a III-a

38 Autotehnica octombrie 2009


*Preþul afiºat nu include accesoriile.

Autotehnica octombrie 2009 39


SERVICE

Triunghiul luminos
Sunteţi nevoit să reparaţi un autovehicul hibrid.
Este atelierul Dumneavoastră pregătit pentru a face faţă acestei tehnologii ce se
dezvoltă rapid?
Următoare provocare implică o
Toyota Prius 2001 cu 98.000 de
km la bord. În timpul rulajului,
proprietarul a observat un indi-
cator luminos clipind pe bord.
Indicatorul luminos avea forma
unui triunghi cu un semn de
exclamare în interior, totul de
culoare roşie. Părea ceva serios,
astfel încât proprietarul a decis
să ducă vehiculul la un dealer
Toyota.

Recepţionerul a ascultat plângerile neobişnuite venind dinspre partea de viteze.


clientului şi a verificat spusele aces- frontală a vehiculului zgomote ce nu Angajatul service-ului a început
tuia, vizualizând triunghiul luminos erau prezente atunci când autovehi- conversaţia cu proprietarul Prius-ului
ce apărea pe bord. Următorul pas a culul a fost dus în service. În condiţiile prin a-i aminti că diagnosticarea şi
fost să scrie un deviz de reparare şi de faţă, s-a întors cu autovehiculul în repararea bateriei HV au fost făcute
să înmâneze maşina tehnicianului service pentru a remedia problema. fără nici un cost suportat de client.
specializat în hibride. Pentru a re- Vehiculul a fost înmânat aceluiaşi Însă, zgomotul produs de autove-
zolva problema, tehnicianul pus un tehnician specializat în hibride pen- hicul este generat de puntea faţă, ele-
cititor de coduri pe maşină şi a urmat tru o inspecţie a saşiului/aparatului ment ce nu este acoperit de garanţie.
procedura de citire/verifi- Bineînţeles, clientul a în-
care. Rezultatele au indi- trebat cum de zgomotul
cat o problemă a bateriei nu era prezent înainte de
de mare voltaj. O astfel remedierea problemei la
de problemă, prezentă în bateria HV apoi a întrebat
special pe primele mod- cât costă repararea cutiei
ele, a fost recunoscută de de viteze.
Toyota şi drept urmare Consultatul service a esti-
toţi dealerii primiseră un mat repararea la 5.500 $ -
TBS - Technical Service aproximativ 3.700 €, pentru
Bulletin / Buletin Tehnic că operaţia presupune în-
de Service, document ce locuirea cutiei de viteze.
specifica paşii ce trebu- Toyota vinde cutia de
iesc urmaţi pentru a re- viteze ca un tot unitar din
media problema. Repara- moment ce are incorporată
rea implica demontarea bateriei HV de rulare. După o oră de diagnoză două motoare de mare voltaj. Propri-
(high voltage – de mare voltaj) de pe şi testare, acesta a ajuns la conclu- etarul Prius-ului nu a avut încredere în
vehicul, curăţarea şi izolarea termina- zia că zgomotul era produs de trans- diagnoză dealerului şi a decis să ducă
lelor bateriei, precum şi schimbarea misie. După cum vă puteţi imagina, o vehiculul la un atelier specializat în
unor componente mărunte. problemă a transmisiei pe un hibrid transmisii pentru o a doua opinie.
Tehnicianul a efectuat repararea, a nu va fi remediată ieftină. Înainte să trecem mai departe, este
şters DTC-urile şi a dat drumul ve- Ţineţi minte, vehiculul a ajuns în necesar un sfat de prudenţă. Trebuie
hiculului. În drumul spre casă, pro- service pentru un indicator luminos să ne asigurăm că înţelegeţi de ce
prietarul vehiculului a auzit zgomote aprins, nu pentru un zgomot al cutiei este nevoie înainte să încercaţi să

40 Autotehnica octombrie 2009


DIAGNOZĂ

Autotehnica septembrie 2009 41


SERVICE

diagnosticaţi sau să reparaţi un ve- reuşi să repare vehiculul, astfel că a cutia de viteze de la dezmembrări,
hicul hibrid. oferit proprietarului Prius-ului două operaţia din urmă ajungând undeva
Trebuie să vă luaţi câteva la 3.000 $ - aproximativ 2.000
măsuri de precauţie €. Proprietarul a dorit soluţia
înainte să diagnosticaţi cea mai ieftină.
sau să reparaţi orice Înlocuirea cutiei de viteze
componentă ce are fire a decurs bine, de la decu-
portocalii conectate. plarea alimentării până la
Echipamentul necesar instalarea noii cutii. Pornirea
este după cum urmează: vehiculului e cu totul altă
un cleşte de curent CAT poveste. Ghiciţi ce a apărut
III de exemplu, şi un din nou? Acel triunghi roşu
osciloscop capabil să în bord.
lucreze cu 1.000 volţi, Zgomotul prezent înainte
mănuşi protectoare pen- de înlocuire a dispărut,
tru 1.000 volţi şi ochelari dar a apărut din nou acel
de siguranţă. triunghi. După scanare,
Sistemul hibrid de pe două coduri de eroarea
Prius foloseşte două au apărut: P1636 (HV ECU
motoare generatoare Malfunction - Defecţiune
electrice (MG-uri): MG1 şi Fig. 1 Verificarea voltajului între HTE+ si HTE-. HV ECU) şi P3002 (HV Serial
MG2. Ambele furnizează Communication Abnormal-
curent electric bateriei ity – Anomalie a Sistemului
HV, în timp ce MG2 Serial HV de Comunicare).
antrenează şi roţile mo- Din moment ce ambele
toare. Motoarele genera- DTC-uri aveau legătură cu
toare sunt trifazice CC ce HV, atelierul de transmisii a
generează un voltaj în decis să ducă maşina la un
jurul valorii de 500 volţi. centru specializat în vehi-
Bateria HV este formată cule hibride. Aici, cu ajutorul
din şase baterii hibride unui scaner profesional s-au
nichel metal (Ni-MH) citit următoarele coduri de
de 1.2 volţi, baterii ce eroare: P1636 (HV ECU Mal-
sunt conectate pentru a function - Defecţiune HV
forma un modul. Există ECU), P3002 (HV Serial Com-
un număr total de 38 munication Abnormality –
de module pe modelul Anomalie a Sistemului Serial
Prius 2001-2003. HV de Comunicare), P3120
Bateriile înmagazinează Fig. 2 Instalarea unei baterii suplimentare. (HV Transaxle Assembly
în total 273.6 volţi. Mo- Malfunction – Defecţiune la
dele fabricate după 2004 Ansamblul Cutiei de Viteze
înmagazinează 201.6 HV ) şi sub sistem 253 Gen-
volţi şi au 28 de module. erator Resolver Interphase
Tehnicianul specializat Short, C1213 (HV System
în transmisii a verificat Communication Circuit Mal-
şi diagnosticat vehiculul, function – Defecţiune a Cir-
confirmând cuitului HV a Sistemului de
problema la cutia de Comunicaţii).
viteze. În timp ce scana Planul de atac a presupus
ECU-ul, tehnicianul a înregistrarea DTC-urilor,
descoperit DTC P1636 ştergerea acestora din ECU,
(HV ECU Malfunction – pornirea motorului şi testar-
Defecţiune HV ECU). A ea vehiculului pe şosea. Nu
presupus că acest cod după mult timp triunghiul
de eroare are legătură cu a apărut, împreună cu cele
cutia de viteze deoarece patru DTC-uri şi cel de sub
implică un voltaj mare. Fig. 3 DTC P3120 HV Transaxle Assy Malfunction sistem.
Personalul de la atelierul specializat opţiuni. Una a fost să instaleze o Următorul pas a fost căutarea de
în transmisii a fost încrezător că va nouă cutie pe Prius, iar cealaltă să ia informaţii despre sistemul hibrid

42 Autotehnica octombrie 2009


UNIVERSITARIA

Autotehnica iulie - august 2009 43


SERVICE

al vehiculului. Înarmat cu această în Figură 2, a fost instalată o baterie nicianul a procedat la verificarea ce-
informaţie, diagnosticarea a pu- suplimentară şi resetat ECU-ul pentru lorlalte DTC-uri. P3120 (HV Transaxle
tut continua. Primul DTC tratat a a verifica corectitudinea voltajului. În Assembly Malfunction) (Figura 3)
fost P1636 (HV ECU Malfunction - timpul resetării, au fost înregistrate a confirmat DTC HV P3002, dar a
Defecţiune HV ECU). Diagrama fluxu- aceleaşi valori cu ajutorul cleştelui de trebuit să verifice şi DTC sub sistem
lui a acestui DTC implica ECU-ul HV şi curent şi osciloscopului, cu o singură 253 Generator Resolver Inter-Phase
comunicaţiile. S-a presupus că diferenţă: DTC P1636 a dispărut. Short. DTC-ul sub sistem l-a condus
pe acesta la cauza problemei HV.
MG-ul avea un scurt pe înfăşurare,
scurt ce a fost confirmat cu ajutorul
megohmetrului (Figura 4 - Defect &
Figura 5 - Bun).
A ajuns la ultimul DTC: C1213 (HV
System Communication Circuit Mal-
function). Acest DTC are legătură cu
sistemele ABS/Control al Tracţiuni.
După o scurtă documentare despre
acest DTC, tehnicianul a înţeles mai
bine de ce DTC-ul a fost generat.
Sistemul HV este legat la sistemul
ABS din motive de autonomie, mai
exact pentru a încărca bateriile.
Sigur pe diagnosticarea sa, acesta
a recomandat înlocuirea cutiei de
viteze de la dezmembrări. După trei
săptămâni de aşteptări, piesa a ajuns
în service. A fost verificată pentru
a nu prezenta avarii vizibile şi/sau
înfăşurări scurtcircuitate. Cutia a fost
Fig. 4 Cutie de viteze hibrid cu înfăşurare MG scurtcircuitată. înlocuită pentru a doua oară, tes-
tat şi verificată pentru apariţia unor
acesta este cel mai indicat DTC a fi DTC P3002 (HV Serial Communica- noi DTC-uri. Prius-ul era gata să se
rezolvat mai întâi deoarece ar putea tion Abnormality) face referire la o întoarcă la proprietar, în regulă de
fi sursa problemă de comunicare cu ECU-ul data aceasta.
celorlalte erori. HV. Acest DTC a apărut chiar şi după Experienţa relatată în acest articol
Urmărind diagrama de flux şi veri- ce bateria AGM de 12 volţi a fost aparţine lui Jerry Truglia (USA), in-
ficând voltajul dintre HTE+ şi HTE- încărcată la maxim. structor tehnic auto, specialist în ve-
ale ECU-ului, s-a citit valoarea de Era clar acum că vehiculul avea o hicule hibride.
1.49 volţi şi s-a observat o formă problemă pe partea de HV dar teh-
de undă ce se potriveşte cu exem-
plu Toyota (Figură. 1). Diagrama de
flux întocmită de Toyota sfătuieşte
schimbarea ECU-ului. Din experienţă,
tehnicianul a considerat că nu este
necesară şi nici indicată schimbarea
ECU-ului fără a verifica mai întâi fie-
care senzor şi componentă ce este
asociată cu acesta. Din moment ce
schema de flux nu avea foarte mult
sens, acesta a decis să revină la bază
şi să testeze bateria de 12 volţi.
A descoperit că bateria AGM de 12
volţi nu scotea un curent ce se în-
cadra în parametrii. Un sfat referitor
la baterie. Aveţi grijă atunci când
încărcaţi bateria AGM de 12 volţi
pentru că poate şi va fi deteriorată
dacă curentul de încărcare depăşeşte
3.5 amperi. După cum puteţi vedea

44 Autotehnica octombrie 2009 Fig. 5 A doua cutie de viteze cu înfăşurare MG în stare bună.
Distribuitor Strategic

R omania SR L
Autotehnica septembrie 2009 45
EXPOTECH

Tip C o lib ri B L 512


Greutate 181 kg
Putere motor 0.75 kW
Tip S BM 55 Presiune dejantare 800-1200 kPa
Greutate 87 kg Forta depresoare 2500 kg
Tensiune alimentare 230/V-1.6 Diametrul jantei 10"-23"
Viteza de echilibrare 167 Diametrul maxim al rotii 1000 mm
Greutatea maxima a rotii 60 kg Latimea jantei 3"-10"

Diametrul maxim al rotii 820 mm


Latimea jantei 2"-19"
Diametrul jantei 8"-24"

46 Autotehnica octombrie 2009


EXPOTECH

Autotehnica octombrie 2009 47


INFO

SINCRONIZAREA VARIABILĂ A SUPAPELOR …


PENTRU PUTERE ŞI ECONOMIE DE
COMBUSTIBIL
Pentru a dezvolta noua sa generaţie de motoare cu ardere internă destinate a satisface curentul prin-
cipal al pieţei, programul Honda NCE (Nou Concept de Motor) a fost lansat în martie 1984. Ţintele
specifice identificate prin acest program au inclus un moment de torsiune ridicat în domeniile de
turaţie joasă şi înaltă precum şi o creştere dramatică a raportului CP/capacitate cilindrică. Programul
a fost un succes, rezultând o serie care a inclus motorul DOHC montat pe maşinile Civic şi Integra
(1985) şi motorul cu aprindere centrală SOHC montat pe modelul City (1987).

Ikuo Kajitani, care a fost angajat la Cen- Aşa cum era de aşteptat, au rezultat şi cel de sus al cursei.
trul de C&D Tochigi al Honda – De- probleme în timpul procesului de Un grup examinase deja ideea unei
partamentul de Proiectare Primară, dezvoltare. O reducere a unghiului supape cu sincronizare variabilă. În
a fost implicat in dezvoltarea acestor interior al supapei, încercare făcută ianuarie 1983, un an înaintea înce-
motoare cu patru supape. Datorită pentru a creşte momentul la capătul perii programului NCE, a fost formată
experienţei sale în proiectarea mo- de jos al cursei a dus la ruperea o echipă de cercetare pentru a studia
toarelor, Kajitani a devenit convins că curelei de sincronizare şi a arcului su- mecanismele motorului din punct de
următorul motor al Honda va trebui papei în momentul în care unitatea vedere al măririi economiei de com-
să ofere un mecanism care să modi- s-a rotit în partea de sus. Pentru a tra- bustibil. Chiar dacă la sfârşitul anului
fice sincronizarea supapelor. ta problema, conducerea echipei de 1982 motoarele Honda erau deja
“În mod caracteristic”, a spus Kajitani, dezvoltare a petrecut nenumărate capabile de un consum de 50 mile/
“motoarele cu ardere internă cu pa- ore studiind modul în care să echili- galon (record mondial), acest lucru
tru supape sunt cunoscute ca fiind breze aceste două zone critice ale era un efort pentru îmbunătăţirea
maşini cu o turaţie mare şi un randa- performanţelor motorului. Ei ştiau performanţei.
ment bun. Din acest motiv noi ştim că au reuşit deja cu motoarele SOHC În acest sens, o posibilitate de redu-
că va fi destul de dificil să obţinem şi DOHC, dar pentru dezvoltarea cere a consumului a fost identificată
performanţă la capătul de jos al cur- unei noi unităţi care să depăşească prin studierea unui nou
sei dacă gabaritul motorului este ca performanţe predecesoarele ei mecanism pentru acţionarea su-
prea mic.” trebuiau să stăpânească fenomenele papelor. S-a considerat că va ajuta
care se petreceau între capătul de jos instalarea unui nou set de tacheţi

48 Autotehnica octombrie 2009


sau
și

BERE

E recomandat de
de GOR GO
t RE
nda r
a

ec
om

om
rec

and
RECOM

at de
ANDAT

GORE
DE
t de G
ORE

GORE
anda

rec
om

om
ec an
r da
RE t de
GOR GO
E recomandat de
prin

Tel +40.21.683.06.85 e-mail: office@xmeditor.ro www.xmeditor.ro


INFO

şi culbutori pentru lucrul la viteze Kajitani a fost încântat de noua opor- acele zile puteau să producă numai
mari, aplicate pe zonele de admisie tunitate. El ştia că lucrul la tehnologia 70-80 CP/l. Dar iată-ne aici, cerîndu-
şi evacuare, împreună cu schimbarea VTEC nu va rezolva numai multele ni-se să creştem puterea la 100 CP.
înălţimilor camei corelate cu viteza probleme pe care le avusese în dez- Acest lucru nu putea să fie uşor de
motorului. Aceasta a fost soluţia voltarea motoarelor DOHC şi SOHC, atins.”
obţinută de echipă pentru mărirea dar că va crea un rol major în crearea “Un motor va fi solicitat mai puternic
eficienţei motorului. proiectelor motoarelor viitoare. pe măsură ce creşte turaţia sa”, a spus
Această soluţie a fost denumită “opri- Kajitani considera că specificaţia Kajitani. “Aşa că a trebuit să avem în
re a supapei+sincronizare variabilă pentru noul motor Honda – 90CP/l vedere ţintele stabilite în domeniul
a supapelor”, iar mecanismul a fost sau 140 CP per total, provenit dintr-o asigurării calităţii, pentru un motor
implicat în programul NCE. Consi- unitate de 1,6 l, nu reflecta tocmai aflat în producţie de masă şi anume
derat tehnologie cheie a noii linii de bine tendinţele pentru anii 1990. 15 ani sau 250.000 km. Toţi ne-am în-
motoare propuse de Honda, meca- De altfel motorul DOHC deja avea trebat cum Dumnezeu vom putea să
nismul a parcurs un program de peste 100 CP, dar noul motor va avea atingem acel număr şi să asigurăm
studiu şi rafinare a lui, sub suprave- numai 10 CP în plus. El ştia că pur şi calitatea cerută pentru o producţie
gherea atentă a conducerii depar- simplu acest lucru nu este suficient. de masă.” De aceea Kajitani a stabilit
tamentului cercetare de la Honda. Apoi, ca şi cum ar fi citit gândurile o ţintă pentru motorul VTEC Integra:
Ca urmare, mecanismul a evoluat în lui Kajitani, Nobuhiko Kawamoto, pe 160 CP şi 8000 rot/min. Indiferent de
motorul Honda VTEC – Sincronizare atunci preşedintele C&D Honda, a obstacolele pe care le pot întâmpina
variabilă a supapelor& Sistem de con- făcut o sugestie bine gândită: pe drum, acesta a fost ţelul pe care
trol electronic al ridicării. Lansat prin “De ce nu stabileşti ţinta la 100 CP/l?” trebuiau să îl atingă.
intermediul maşinii Integra în 1989, a întrebat. O INVITAŢIE DESCHISĂ LA PAR-
această tehnologie inovatoare a sur- Întotdeauna s-a considerat că un TICIPARE :
prins întreaga lume datorită nivelului motor care funcţionează cu aspiraţie În mod sigur a fost mai uşor să
de performanţă obţinut de un motor normală nu poate fi făcut să producă stabilească ţinta decât să o transmită
economic şi compact. 100 CP/l. Dar Kajitani a putut vedea în către conducerea echipei de dez-
PROIECTÂND UN VIS: O SUTĂ DE Kawamoto viziunea pasionată a unui voltare. Atunci când Kajitani le-a dat
CAI PUTERE PE LITRU . inginer şi s-a simţit inspirat de o ase- asociaţilor săi noutăţile, a fost asaltat
“Găsiţi o nouă tehnologie care să menea propunere directă. Desigur el de un baraj de întrebări.
conducă noua generaţie de motoare ştia că asta însemnă obţinerea a 160 De exemplu ţinta de 8000 rot/min
Honda.” Aceasta a fost directiva emisă CP de la o cilindree de numai 1,6 l, era cu aproape 20% mai mare decât
de managementul de vârf de la C&D la o turaţie maximă de 8000 rot/min. turaţia maximă de 6800 rot/min
Honda şi ca răspuns a fost propus un “Înţeleg”, a replicat Kajitani.”Ne vom obţinută de motoarele DOHC de 1,6l.
proiect care să detalieze modul de atinge ţinta.” Deşi nu era deloc sigur Mai mult forţa de inerţie exercitată
abordare a distribuţiei variabile cu că acest lucru poate fi făcut, el avea asupra diverselor părţi ale motorului
supape. Cum ideea apăruse la în mod sigur energia de a încerca. ar fi crescut cu 40%. Motorul ar fi fost
origine pentru îmbunătăţirea econo- Kajitani ştia că pentru o asemenea solicitat mai mult din cauza creşterii
miei de combustibil, noua sarcină confruntare trebuia să îşi stabilească căldurii interioare. De aceea masele
a inginerilor a fost de a combina ţeluri înalte. fiecărei piese vor trebui scăzute pen-
impresionanta economie de com- “M-am simţit ca în vis”, îşi amintea Ka- tru a reduce masele inerţiale la ase-
bustibil cu o mărire impresionantă jitani. “Motoarele convenţionale din menea mişcări de revoluţie mari. În
a pu terii de-a acelaşi timp era
lungul întregu- evident că re-
lui spectru de ducând masele
bandă. Această va rezulta o
propunere a rigiditate mai
fost aprobată scăzută iar asta va
ca proiect de cauza probleme
dezvoltare şi a de durabilitate
fost demarată şi rezistenţă. Ni-
în noiembrie meni nu ştia cum
1986. Obiec- să atingă acest ţel
tivul a fost de sau ce mod de
a dezvolta un abordare să uti-
nou tip de lizeze. Ca urmare
motor pentru a început o dez-
autotur ismul batere aprinsă
Integra (apărut în cadrul echipei
în 1989). pentru a stabili

50 Autotehnica octombrie 2009


INFO

dacă ţinta propusă poate fi atinsă. supapelor cu un sistem hidraulic de întreba tot timpul care din tehnologii
Desigur a fost o reacţie naturală. Li se sincronizare, un mic mecanism cu era veritabilă, iar asta era exact ce ar fi
spusese să dezvolte un motor de vis camă integrat în culbutori precum şi spus şi Kawamoto.
ca nici un altul de până atunci.. Pen- tehnici de reducere a greutăţii pentru
tru a-l realiza ar fi trebuit să intre într- obţinerea unor viteze de rotaţie mai “Atunci când nu eram sigur dacă să
un nou domeniu al tehnologiei.”Din mari. Cum timpul şi resursele erau introduc sau nu o nouă tehnologie,
ce ştii mai mult din atât poţi vedea limitate, ar fi fost aproape imposibil domnul Kawamoto m-ar fi întrebat
mai departe”, a spus Kajitani. “Mem- să atingă toate obiectivele propuse dacă tehnologia era veritabilă sau
brii echipei nu îşi pot uita temerile aşa că au fost selectate ca prioritare nu. Dacă aş fi putut răspunde sin-
atâta vreme cât exista posibilitatea unele din aceste poziţii considerân- cer ‘Da’ , el ar fi spus ‘În regulă dă-i
ca ei să eşueze.” du-se că vor satisface cerinţele de drumul’. Când m-a întrebat dacă era
Timp de trei luni au avut loc discuţii producere a motorului. Ca urmare, ‘veritabilă’ sau nu, am fost nesigur
în fiecare zi. Într-o zi Kajitani a decis că au fost stabilite specificaţii şi au pe răspunsul meu pentru că uneori
au discutat destul, aşa că şi-a adunat fost studiate din punct de vedere este dificil să spui ce este veritabil
echipa pentru a le face un anunţ. al fezabilităţii tehnologice numai şi ce nu. Personal am considerat o
Cum fiecare membru al echipei era poziţiile selectate. tehnologie ca fiind veritabilă dacă a
interesat, întreaga echipă avea ne- În timpul procesului de selecţie, fost prezentă pe piaţă în jur de zece
voie de un imbold înainte de a ac- echipa a întâlnit tehnologii pe care ani, dar domnul Kawamoto avea o
cepta provocarea şi a definiţie diferită. Chiar
atinge un nou nivel. şi aşa o tehnologie care
Kajitani şi-a anunţat de- există cam zece ani este
cizia de a le da acest im- o tehnologie acceptată
bold. El ştia că sincroni- de societate. În acest
zarea este esenţială sens nu ar fi trebuit să
pentru direcţionarea fie nici-o problemă în
unui grup aşa de mare şi adoptarea unei aseme-
ca urmare le-a dat timp nea tehnologii la toate
mult pentru exprima- modelele.”
rea opiniilor. Eventual, Au fost ţinute câte-
discuţiile puteau servi va întâlniri pentru
la alinierea vectorilor pe consultări, unele din ele
o singură direcţie. Când până noaptea târziu, iar
Kajitani s-a adresat în la sfârşit membrii co-
final echipei, a fost ca- mitetului au acceptat
pabil să o facă ştiind cererile făcute de echi-
că fiecare din ei avea pa de dezvoltare. Ase-
dorinţa arzătoare de a menea dificultăţi au fost
crea cel mai bun motor comensurate cu ţinta
din lume. realizărilor propuse.
“Am decis că voi încer- Dificultăţile pe care
ca”, a spus el, vorbind echipa le-a suportat în
grupului de mai mult cursul acestor discuţii
de 100 de ingineri. “Este cu comitetul a ajutat la
un proiect important, dar nu trebuie nu le-a considerat necesare pentru realizarea motorului VTEC.
să participaţi dacă nu doriţi.” Nimeni atingerea ţelului şi de asemenea şi URMĂRIND EXCELENŢA PRIN
nu a ieşit în faţă ca să spună că iese tehnologii neverificate care dacă ÎNCERCĂRI ŞI EŞECURI :
din proiect pentru că în ciuda teme- se dovedeau a nu fi realiste puteau Începerea activităţilor de dezvoltare
rilor şi dubiilor era tipul de proiect afecta mecanismul VTEC. Pentru a se a însemnat bineînţeles că echipa
pe care nici un inginer nu putea să sfătui în acest sens echipa de dezvol- va întâlni prima din provocările an-
îl refuze. tare s-a întâlnit cu membrii comitetu- ticipate. Acesta era şi temerea lui
DISCERNEREA de tehnologii verita- lui de evaluare, echipa de dezvoltare Kajitani “Am crezut că nu vom fi ca-
bile : venind la întâlnire cu o listă de poziţii pabili să reuşim pentru că ţinta era
Totul a început în etapa de planifi- pe care doriseră să le adopte iniţial prea sus”. a spus el, amintindu-şi de
care, acolo unde echipa a identificat dar pe care acum nu le mai doreau. munca depusă pentru dezvoltarea
aproximativ treizeci de mecanisme şi Discuţiile nu au dat rezultate pentru proiectului.
tehnologii noi pe care aveau nevoie că ambele părţi şi-au menţinut punc- De exemplu era foarte dificil să
să le implementeze pentru a obţine tele de vedere. Kajitani nu era sigur păstrezi echilibrul între sincroniza-
un sistem VTEC stabil. Acestea in- ce tehnologii trebuie să fie utilizate şi rea valvelor la mişcare ascendentă
cludeau un sistem de acţionare a care trebuie lăsate de o parte. El se şi încărcarea curelei de sincroni-

Autotehnica octombrie 2009 51


INFO

zare, încărcare care creşte la viteze Momentul la viteze mici, un obiectiv den, titan şi tungsten. Acest lucru a
mari ale motorului datorită arcului iniţial al proiectului, a fost obţinut prin determinat creşterea rezistenţei la
precum şi altor factori. Deşi era o schimbarea unghiului camei de la temperatură cu 30%. Mai mult di-
problemă care necesita o soluţie în tradiţionalul unghi de 350 la 20/300 ametrul mai mare al secţiunii pălăriei
vederea obţinerii caracteristicilor de după punctul mort de jos. Acest lu- supapei şi grosimea redusă a tijei au
ieşire ţintă, un asemenea răspuns cru a permis supapei de admisie să determinat o scădere cu aproape
nu era uşor de aflat. Ca problema să se închidă mai devreme obţinându- 20% a greutăţii. Aceste idei şi eforturi
devină şi mai dificilă, echipa a aflat se o îmbunătăţire semnificativă a au format treptat un motor VTEC de
că sistemul de sincronizare pen- eficienţei volumetrice a motorului. încredere.
tru o singură supapă la viteze mici Cum motorul avea acum o eficienţă APLICAREA TEHNOLOGIEI LA
nu este aplicabil pentru că fusese mai mare la viteze mici de lucru a TOATE MODELELE HONDA :
brevetat de o altă companie. După putut fi realizată o bandă mai largă a La final motorul VTEC şi-a arătat în-
examinarea prin multe încercări şi momentului. tregul profil al performanţei. Oricum
eşecuri a numeroase contramăsuri, Implementarea noilor materiale a însă, succesul fazei de dezvoltare a
echipa a decis să schimbe întreaga fost în mod sigur un factor de suc- însemnat numai începutul unei faze
specificaţie care se referea la sistemul ces în aplicarea acestor tehnologii. critice. Pentru a asigura încrederea
de acţionare a supapelor. Ulterior au De exemplu, pentru că cei trei tacheţi absolută într-o producţie de masă
introdus combinaţia supape-sistem ai motorului VTEC trebuie poziţionaţi şi pentru a putea introduce cu în-
de sincronizare după re- credere motorul pe
vizuirea diametrului su- piaţă, echipa a trebuit să
papelor, cursei şi formei garanteze funcţionarea
portului precum şi după tuturor mecanismelor
identificarea combinaţiei şi pieselor. În plus faţă
care să asigure para- de o responsabilitate
metrii de ieşire suficient semnificativă pentru
de buni. În continuare, siguranţa produsului,
ei au creat o roată de echipa avea aşteptări
curea uşoară prin folo- deosebite referitoare la
sirea unui aliaj sinterizat motorul VTEC. Aşa cum
şi i-au modificat forma în spunea Kajitani “Cu toţii
vederea reducerii lăţimii. am hotărât să aplicăm
În acest mod s-a obţinut aceste tehnologii la
un moment de inerţie toate modelele Honda.”
cu 10% mai mic. Echipa considera că
Prin aceste eforturi echi- tehnologia VTEC nu
pa a reuşit să satisfacă trebuia să fie limitată
cerinţa referitoare la numai la Integra ci, pe
încărcarea curelei de măsura îmbunătăţirii ul-
sincronizare versus para- terioare, să fie adaptată
metrii de ieşire. la dezvoltările ulterioare
Parametrii de ieşire de modele Honda, aşa
obţinuţi în timpul unei încât specificaţia iniţială
mişcări complete de să vină în întâmpinarea aşteptării
revoluţie au fost crescuţi prin mărirea într-un singur alezaj, arborele cu clienţilor. De fapt echipa trecuse
diametrului supapei de admisie luată came nu permite o lăţime mare a printr-un proces repetat de încercări şi
de la motorul convenţional DOHC şi camei. Ca urmare arborele trebuie eşecuri, proces stabilit ca atare pentru
anume de la 30 mm la 33mm. De proiectat ca să reziste la presiuni mari a elimina toate problemele posibile,
asemenea, pentru mărirea eficienţei pe suprafaţă, iar acest lucru a fost re- oricât de mici ar fi putut fi acestea. De
volumetrice, echipa a adoptat modul zolvat prin realizarea unui nou arbore fapt, la începuturile dezvoltării moto-
de sincronizare şi ridicare a supa- turnat din oţel. Arborele a fost realizat rului, cea mai mare preocupare a fost
pelor folosit pe motoarele Honda de dintr-un aliaj cu un conţinut mare de asigurarea funcţiilor acestuia aşa încât
curse. Parametrii de ieşire rezultaţi carbon şi crom şi a fost supus la o ei ştiau cât de dificil va fi să garanteze
din această tehnică au fost folosiţi combinaţie de tratamente termice şi funcţionarea unui
pentru îmbunătăţirea performanţei de suprafaţă. A rezultat o piesă rigidă mecanism complex de comutare.
la viteze mari. În plus s-au luat măsuri care a permis creşterea presiunii cu De exemplu tija selectoare avea o gro-
de reducere a rezistenţei la admisie. încă 40% pe suprafaţa critică. sime de numai 10mm aşa încât nu-
În final ţelul a fost atins, obţinându- De asemenea realizarea supapei mai câţiva microni în minus, datoraţi
se 160 CP la 7.600 rot/min şi o limită de evacuare a implicat un aliaj nou uzurii, puteau afecta funcţionarea ei.
la 8000 rot/min. din oţel-nichel, cu adaos de molib- Aşa că în multe cazuri îngrijorarea

52 Autotehnica octombrie 2009


SERVICE

Autotehnica octombrie 2009 53


INFO

creştea cu cât sarcina era mai dificilă. şi o pornire uşoară în condiţiile unei Definiţie VTEC - Control Electronic
“De aceea noi am aprofundat aşa de mai bune economii de combustibil. Variabil al Distribuţiei cu Supape şi
mult testele răuvoitoare” a spus Kaji- A fost într-adevăr un ‘motor de vis’ – Ridicării. Reprezintă un sistem dez-
tani. “Eram chiar foarte aproape de a o experienţă complet nouă pentru voltat de Honda Motor Co.,Ltd. pen-
exagera aceste teste.” entuziaştii motoarelor de pe glob. tru îmbunătăţirea eficienţei combus-
Un test răuvoitor este acel test ex- “Fiecare s-a angajat să dea totul tiei motoarelor cu ardere internă de-a
ecutat pentru verificarea gradului pentru crearea unui motor de lungul întregului spectru de turaţii.
de încredere într-un mecanism şi a clasă mondială” a spus Kajitani. “Noi Acesta a fost primul sistem de acest
performanţei acestuia, prin supu- suntem încrezători în faptul că teh- tip şi a condus la apariţia de diverse
nerea mecanismului la condiţii de nologia sincronizării variabile a supa- tipuri de control variabil al distribuţiei
lucru mult mai dure decât cele pre- pelor va fi următorul lucru important. cu supape şi al mişcării de ridicare
supuse a fi în exploatarea normală. În Până la urmă am reuşit să depăşim care au fost mai târziu definite de alţi
cazul VTEC au fost repetate numeroa- provocările fazelor de dezvoltare şi producători (de exemplu VVT-i de la
se teste pentru toate piesele inclusiv testare pentru că noi ştiam că numai Toyota sau VANOS de la BMW).
cureaua de sincronizare, arborele cu cu un mare efort putem pune bazele INTRODUCERE ÎN VTEC :
came, culbutorul şi La motoarele de auto-
tija selectoare pen- mobil în patru timpi
tru a se asigura că obişnuite supapele
mecanismul rezistă de admisie şi evacu-
la 400.000 cicluri. are sunt acţionate de
Mai mult, echipa camele aflate pe un ar-
a analizat efectul bore purtător. Forma
schimbărilor de camelor determină
sarcină asupra sincronizarea, cursa
sincronizării supa- de ridicare şi durata
pelor la viteze mici de mişcare a fiecărei
şi mari. Au fost in- supape. Sincronizarea
cluse ulterior măsuri se referă la închiderea
de siguranţă în sau deschiderea su-
sistemele hidraulice papei corespunzător
şi electrice, măsuri ciclului de combus-
care să asigure tie. Ridicarea se referă
funcţionarea chiar la cât de mult se de-
în cazul în care siste- schide supapa. Dura-
mele cad (fail-safe ta se referă la cât timp
measures). În acest este supapa ţinută
mod conducerea în poziţia deschis.
echipei de dez- Datorită comportării
voltare nu numai gazelor (amestec
că a eliminat mo- aer-combustibil) de
tivele de îngrijorare dinainte şi după com-
iniţiale dar a obţinut bustie unde există
un grad de încredere care depăşea acestei tehnologii. Motorul DOHC/ limitări fizice ale curgerii, precum şi
valoarea ţintă. VTEC a fost adaptat pentru utilizare a interacţiunii cu scânteia de aprin-
Încrederea necesară pentru ino- la autoturismele NSX, Accord şi Civic. dere, sincronizarea optimă a supapei,
vare : Urmând motorului SOHC/VTEC şi mărimea ridicării şi duratei sunt difer-
Autoturismul Integra al Honda, apoi VTEC-E în 1991, această tehno- ite la turaţii mici faţă de acelea de la
echipat cu motorul DOHC/VTEC, a logie a evoluat în motorul VTEC în trei turaţii mari.
fost introdus pe piaţă în aprilie 1989. faze introdus în 1995, care a demon- Optimul la turaţii mici în sincroni-
Tehnologia VTEC datorează consi- strat că are o chiar mai mare eficienţă zarea supapelor, a ridicării şi duratei
derabil primului mecanism din lume în controlul parametrilor de ieşire. determină alimentarea insuficientă
care permitea schimbarea tactului În conformitate cu cele de mai sus cu combustibil şi aer la turaţii mari şi
supapei simultan cu ridicarea aces- unitatea de putere VTEC a deve- ca atare în limitări mari a parametrilor
teia pentru admisie şi evacuare. nit acum o tehnologie veritabilă de ieşire a motorului. Corespunzător
În plus faţă de parametrii de ieşire în adevăratul sens al cuvântului. pentru turaţii mari, un optim al
impresionanţi şi energia de revoluţie Acesta este un beneficiu comun al sincronizării, ridicării şi duratei vor
mare, motorul VTEC a obţinut o organizaţiei Honda mulţumită efor- determina ineficienţă la turaţii mici
performanţă superioară pentru limi- turilor unei echipe de dezvoltare ta- precum şi un ralanti prost. Motorul
ta de jos a cursei, inclusiv un ralanti lentate şi curajoase”. ideal ar trebui să aibă o sincronizare

54 Autotehnica octombrie 2009


INFO

variabilă totală a supapelor, a ridicării introdus în 1990 pe autoturismul o manieră un pic diferită, adică în
şi a duratei de acţionare a acestora, Acura NSX care utiliza un motor loc de a optimiza performanţele la
în care supapele să se deschidă DOHC. turaţii mari, a fost utilizată pentru
întotdeauna exact la momentul Sistemul DOHC VTEC are profile de a creşte eficienţa la turaţii mici. La
potrivit, să se ridice şi să stea sufi- camă pe ambii arbori cu camă ai turaţii joase este permisă deschi-
cient în funcţie de turaţia motoru- supapelor de admisie şi evacuare. derea numai a uneia din supapele de
lui. În practică un asemenea sistem Acest lucru determină creşterea cea admisie iar în felul acesta se creşte
perfect ajustabil în funcţie de turaţie mai mare de putere la turaţii mari şi capacitatea de amestec a mixturii
este complex şi scump în implemen- ca atare motoarele DOHC VTEC au combustibil/aer şi în consecinţă este
tare şi de aceea poate fi găsit numai fost utilizate la automobilele Honda posibilă folosirea unui amestec sărac
la motoarele experimentale sau de de maximă performanţă. În contrast pentru funcţionarea motorului. Pe
serie limitată. Marea majoritate a au- cu implementarea SOHC unde co- măsură ce creşte turaţia motorului
tomobilelor moderne lucrează cu un mutarea între profilele de camă se devine necesară folosirea ambelor
profil de camă fix care reprezintă un face aproape pe neobservate, în ver- supape pentru admisia de combus-
compromis între mersul lin la turaţii siunea DOHC comutarea între dife- tibil şi de aceea este utilizat, la fel ca
joase şi puterea mare obţinută la ritele profile determină o schimbare în sistemul VTEC, un ştift alunecător
turaţii mari. Motoarele reglate pentru semnificativă a zgomotului făcut de pentru conectarea ambelor supape.
performanţă au profile de camă care motor. În acest mod se va pune în funcţiune
sunt optimizate mai mult către lucrul SOHC VTEC : şi supapa a doua.
la turaţii mari, acolo unde poate fi Pe măsură ce popularitatea şi valoa- Pe pieţele nord americane VTEC-E
obţinută cea mai mare putere, acest rea de piaţă a sistemului VTEC a este utilizat pe maşinile Honda cele
lucru însemnând că lucrul la turaţii crescut, Honda a aplicat sistemul la mai economicoase, inclusiv mo-
mici este compromis. Oricine a auzit motoarele SOHC, care utilizează un delele Civic VX din perioada 1992-
o maşină de curse care stă la ralanti arbore cu 1995 şi Civic HX din perioada 1996-
poate să-şi dea seama că motorul came 2000.
sună ca şi cum abia poate funcţiona comun VTEC în 3 faze :
la o asemenea turaţie. pentru Honda a introdus pe pieţele se
DOHC VTEC : su- lecte un sistem VTEC în 3 faze care
Sistemul Honda VTEC este o metodă combină caracteristicile ambelor
simplă şi elegantă de a dota tipuri SOHC VTEC şi SOHC VTEC-E.
motorul cu profile multiple de La viteze mici este utilizată
came optimizate pentru lucrul numai una din supapele de
turaţii mici şi mari. În loc de admisie. La viteze medii sunt
o singură camă care să utilizate două. La viteze mari
acţioneze o supapă sunt motorul comută pe un
două came-una optimizată profil de camă de viteză
pentru turaţii mici determi- mare aşa cum este în
nând un mers lin şi o efici- sistemul VTEC obişnuit.
enţă mărită a combusti- În felul acesta sunt
bilului iar cealaltă pentru îmbunătăţite economia la
maximizarea puterii la turaţii viteze mici precum şi put
mari. Computerul de conducere erea la viteze mari.
al motorului face comutarea între i-VTEC :
cele două tipuri de profile de camă. papele i-VTEC a introdus fazarea
Când turaţia motorului creşte, un de ad- variabilă continuă a
ştift de blocare este împins de pre- misie şi evacuare. Motoarele arborelui cu came care
siunea de ulei ca să fixeze tachetul SOHC beneficiază de mecanis- acţionează cama de admisie a
corespunzător lucrului la turaţii mari. mul VTEC din păcate numai pentru motoarelor DOHC VTEC. Tehnologia
De la acest punct încolo supapa se supapele de admisie deoarece la a apărut în 2002 la motorul cu 4 ci-
închide şi se deschide după profilul motorul SOHC bujiile sunt introduse lindri din seria K a Honda. Ridicarea
de turaţie mare care deschide su- la un anumit unghi pentru a lăsa loc supapei şi durata sunt încă limitate
papa mai mult şi pentru un timp mai liber arborelui cu came iar locaşele la profile distincte pentru turaţii
mare. pentru bujii sunt situate între două joase şi înalte, dar arborele cu came
La origine, sistemul VTEC a fost intro- supape de ieşire. Ca atare este impo- este acum capabil să avanseze între
dus în 1989 ca un sistem DOHC pe sibil să se utilizeze VTEC pentru supa- 25 şi 30 de grade în timpul lucrului
autoturismul Honda Integra vândut pele de ieşire. în funcţie de configuraţia motoru-
în Japonia şi care utiliza o variantă de SOHC VTEC-E : lui. Schimbările de fază sunt imple-
160CP (119kW) a motorului B16A. Pe Următoarea versiune a VTEC şi mentate de un mecanism cu came
piaţa SUA primul sistem VTEC a fost anume VTEC-E a fost utilizată de reglabil, controlat de computer. Faza

Autotehnica octombrie 2009 55


INFO

este determinată de o combinaţie de ritelor tipuri de sisteme i-VTEC, s-ar (turaţii) mari. Acest lucru i-a determi-
turaţie şi sarcină a motorului, întin- putea presupune că termenul a de- nat pe unii să acuze VTEC că într-
zându-se de la ralanti până la avansul venit un mod de denumire a tuturor un fel este mai mult o înşelătorie la
maxim la admisie maximă şi turaţii tehnologiilor creative de control al adresa şoferilor medii, mai degrabă
mici. Efectul constă în maximizarea şi supapelor de la firma Honda. decât o îmbunătăţire. Contra argu-
mai mare a momentului mentul a fost că, folosind
de ieşire al motorului în VTEC, se obţine o putere
mod special la turaţii mai mare la turaţii mari
mici şi medii. atunci când aceasta este
În 2004 Honda a intro- necesară. Motoarele
dus un motor i-VTEC care furnizează o forţă
V6 (o modernizare a similară au gabarit mai
venerabilei serii J) doar mare, iar VTEC permite
că în acest caz i-VTEC ca motoarele Honda să
nu are nimic de-a face fie mai mici şi mai efi-
cu fazarea camelor. În ciente. Abilitatea mo-
loc de asta i-VTEC se toarelor VTEC de a dez-
referă la o tehnologie volta turaţii mai mari i-a
de deactivare a cilin- permis firmei Honda să
drului care constă în le doteze cu transmisii
închiderea supapei pe care au folosite la viteze
un banc de 3 cilindri în mici, ceea ce le-a servit
timpul unui mers lejer şi ca să crească acceleraţia.
cu viteze mici (sub 130 Un vehicul atinge ma-
Km/h). Tehnologia a fost ximul său de acceleraţie
introdusă la început în păstrând turaţia moto-
SUA pe modelul Hon- rului cât mai apropiată
da Odyssey iar acum de cea corespunzătoare
poate fi găsită pe mo- puterii maxime de ieşire,
delele Honda Accord Hybrid şi Hon- Conducând cu sistemul VTEC : în felul acesta furnizând maxim de
da Pilot 2006. O versiune adiţională Tehnologia VTEC originală nu putere. Pentru motoarele VTEC asta
de i-VTEC a fost introdusă în 2006 pe a îmbunătăţit atât puterea sau înseamnă să păstrezi turaţia la nivele
motorul cu 4 cilindri al seriei Honda eficienţa motorului la viteze mici, relativ înalte (deseori mai mult de
Civic R. Această 7000 rot/min)
implemen- şi mai multe
tare utilizează schimbări de
curse foarte viteză pentru
mici ale su- păstrarea aces-
papei la tei turaţii. Pen-
turaţii mici tru unii aceasta
şi drumuri este o chestiune
uşoare, în dorită: implica-
combinaţie rea semnificativă
cu deschideri a şoferului în
mari ale procesul de
admisiei obţinere a unei
(modulată de per formanţe
un sistem de excelente. Pen-
admisie prin tru ceilalţi, în
fir) în vederea special pentru
îmbunătăţirii cei obişnuiţi
economiei de cu nişte curbe
combustibil de putere mai
prin redu- plate aşa cum
cerea pierde- sunt la multe
rilor prin din maşinile
pompaj. dar a însemnat că Honda nu a mai obişnuite, turaţia
Având în vedere continua introdu- trebuit să ia în considerare pentru mare şi frecventele schimbări de
cere a diverselor şi complet dife- cama sa de viteze mici lucrul la viteze viteză sunt cumva supărătoare.

56 Autotehnica octombrie 2009


INFO

C AROSERII
57 - Înlocuirea parbrizului la 61 - Statistici 64 - Apariții editoriale 66 - Continuare Editorial
Skoda Fabia II partea a II - a

Înlocuirea parbrizului la Skoda


Fabia II partea a II - a

Continuăm să vorbim în acest articol despre montarea unui nou parbriz pe un autovehicul
Skoda Fabia II.
Dacă în numărul trecut am putut observa cum se demontează corect majoritatea ornamen-
telor prezente pe langă dar si pe parbriz, în acest număr vom vedea care sunt pașii ce trebuiesc
urmați pentru a monta efectiv noul parbriz.

Autotehnica octombrie 2009 57


CAROSERII

2.5.A.
2.5.C. 2.5.D.
2.5.B.

2.5. Deşurubaţi cele patru şuruburi care susţin ornament- Desprindeţi cu delicateţe ornamentele exterioare ale
ele de pe stâlpii “A”, folosind un Torx exterior de 20. stâlpilor “A” şi depuneţi-le în locul special desemnat, la
care am făcut referire anterior.

2.5.C.
2.5.E. 2.5.D.
2.6.A.

Veţi avea neplăcuta surpriză să rămâneţi cu popi de plastic Poziţionaţi manşetele conjugate în găurile din caroserie şi
în caroserie. Desprindeţi-i cu scula adecvată, evitând de- înlocuiţi popii deterioraţi.
teriorarea lor şi ataşaţi-i în locurile lor de pe ornamente.

2.5.E.
2.7.A. 2.6.A.

2.6. Decupaţi parbrizul vechi tăind cordonul de uretan cu o sculă potrivită aptitudinilor Dumneavoastra şi având
lama bine ascuţită. Lubrifiaţi tăietura cu apă, pentru a evita eforturile exagerate, deteriorarea sculei sau a caroseriei şi
încălzirea excesivă.

58 Autotehnica octombrie 2009


CAROSERII

2.7.A. 3.3.A
3.2.A.

2.7.Ascuţiţi cu pila specială muchiile lamelor tăietoare, ori de câte ori este nevoie. Tăiaţi la nivel cordonul vechi de
uretan (1-2 mm), conform specificaţiilor producătorului.

3.Montarea noului parbriz


3.1. Faceţi o probă “la rece” aşezând noul parbriz în locul 3.2. Transferaţi pe parbrizul nou vinietele de asigurare,
său pe rama caroseriei. Marcaţi poziţia bine centrată prin drum şi altele, potrivit legislaţiei ţării sub care este înma-
scoci de mascare sau prin repere date cu un marker de triculat vehiculului (de ex, Italia are pe parbriz şi eticheta
ceară (sau altul neagresiv faţă de lacul caroseriei). Aşezaţi cu verificarea la noxe, SUA are eticheta cu verificarea
noul parbriz înapoi pe ştender, cu reperele conservate periodică, etc.)
pentru o montare exactă.

3.3.A. 3.3.B.
3.3. Curăţaţi şi degresaţi temeinic cordonul pe bază de uretan de pe rama caroseriei şi zona care va primi noul ure-
tan pe parbrizul nou (fritul). După degresare, evitaţi cu orice preţ contaminarea zonelor de lipire (prin atingere, prin
stropire sau căderea prafului).
Aplicaţi substanţele activatoare pe noul parbriz şi pe caroserie, după caz.
Veţi folosi şervete speciale de hârtie care nu lasă scame şi soluţii degresante recomandate de producătorul kitului de
adeziv uretanic pe care-l utilizaţi la lucrarea respectivă.
Evitaţi aplicarea în exces a substanţelor degresante sau activatoare. Aplicaţi activatorii cu pămătufuri speciale de fetru,
evitaţi folosirea pensulelor care pot lăsa păr şi exces de substanţă.

Autotehnica octombrie 2009 59


CAROSERII

3.4. Aplicaţi-vă “semnătura” cu rol de certificat de garanţie, în care veţi codifica datele esenţiale tratării unui eventual
caz de cădere în garanţie a lucrării (data, ora, tehnicianul, condiţiile de microclimat, tipul adezivului, elemente speci-
fice - vehicul avariat, parbriz din dezmembrări, etc., firma de asigurări, etc.)
3.5.Aplicaţi primerii, potrivit specificaţiilor producătorului 3.8. Cu ajutorul unui coleg de atelier, aşezaţi parbrizul pe
kitului de adeziv folosit. Respectaţi timpul de uscare reco- rama sa, aliniind conştiincios reperele trasate aşa cum am
mandat pentru primeri. Aplicaţi pernuţele-distanţier sau arătat la paragraful 3.1.
anti-alunecare pe caroserie, acolo unde este nevoie. Aplicaţi cu podul palmei lovituri uşoare pe circumferinţa
La nevoie, pregătiţi-vă scociuri de forţă cu care veţi parbrizului, pentru a asigura un bun contact cu toate
asigura geamul montat împotriva alunecării, pe timpul suprafeţele şi intrarea uretanului crud în denivelările
polimerizării noului uretan. caroseriei. Fixaţi poziţia geamului cu scociurile de forţă
3.6. Stabiliţi-vă înălţimea corectă a stratului de uretan, şi pregătite anterior (paragraful 3.5.).
decupaţi duză la dimensiunea stabilită. 3.9. Verificaţi etanşeitatea montajului, folosind detectorul
3.7. Depuneţi stratul de uretan pe geam sau caroserie, cu ultrasunete şi procedurile descrise în manualul lui de
după cum vă este mai comod, într-un cordon pe cât po- utilizare. Corectaţi eventualele neetanşeităţi, potrivit pro-
sibil neîntrerupt. Acolo unde este necesară “înnădirea” cedurilor specifice.
cordonului de uretan, asiguraţi-vă să nu întârziaţi joanta 3.10. Montaţi ornamentele şi celelalte piese, în ordine
“înnăditura” mai mult de 30-50 de secunde şi s-o corectaţi inversă demontării, curăţându-le şi verificându-le temein-
dacă nu v-a reuşit din prima, folosind “osul”(spatula) de ic, înainte de montare. La nevoie, înlocuiţi-le pe cele de-
plastic. formate sau deteriorate cu altele noi.

4.Finalizarea lucrării
4.1. Documentaţi lucrarea, conform regulamentului Firmei Dumneavoastră.
4.2. Dezechipaţi vehiculul de dispozitivele cu care l-aţi protejat. Curăţaţi interiorul, geamul să fie perfect transparent,
fără urme sau apă.
4.3. Predaţi vehiculul şefului direct sau clientului insistând asupra timpului minim de punere în circulaţie a vehiculului
(conform specificaţiilor producătorului kitului de adeziv utilizat).
4.4. Pregătiţi locul de muncă pentru o nouă lucrare.

60 Autotehnica octombrie 2009


STATISTICI

Statistici August 2009

Association des SITUAŢIA GENERALĂ:


Constructeurs 8.00 A.M.(7.00 A.M GMT), Septembrie 15, 2009
Européens
d'Automobiles

Av. des Nerviens 85 ÎNREGISTRĂRI VEHICULE NOI


B-1040 Bruxelles EUROPA (EU* + EFTA)
Tel (32 2) 732 55 50
Fax (32 2) 738 73 10
(32 2) 738 73 11
August August % Chg Ian - Aug Ian - Aug % Chg
'09 '08 09/08 '09 '08 09/08
AUSTRIA 22,423 18,285 +22.6 221,133 209,648 +5.5
BELGIA 30,085 32,954 -8.7 339,196 402,893 -15.8
DENMARCA 7,866 11,362 -30.8 71,733 109,848 -34.7
FINLANDA 6,103 9,459 -35.5 65,051 108,694 -40.2
FRANŢA 110,542 103,350 +7.0 1,430,391 1,415,199 +1.1
GERMANIA 275,219 214,386 +28.4 2,674,600 2,110,089 +26.8
GRECIA 22,845 19,819 +15.3 169,429 207,411 -18.3
IRLANDA 2,414 5,252 -54.0 52,906 145,643 -63.7
ITALIA 84,560 77,905 +8.5 1,420,658 1,534,059 -7.4
LUXEMBURG** 2,579 2,918 -11.6 33,368 37,631 -11.3
OLANDA 28,009 39,596 -29.3 282,779 379,788 -25.5
PORTUGALIA 10,520 12,353 -14.8 100,775 148,343 -32.1
SPANIA 58,510 58,530 -0.0 599,808 882,397 -32.0
SUDEIA 15,542 17,721 -12.3 132,887 174,134 -23.7
MAREA BRITANIE 67,006 63,225 +6.0 1,149,110 1,464,124 -21.5
UNIUNEA EUROPEANĂ (EU15) 744,223 687,115 +8.3 8,743,824 9,329,901 -6.3
ISLANDA 135 429 -68.5 1,724 8,148 -78.8
NORVEGIA 7,967 7,833 +1.7 59,108 79,003 -25.2
ELVEŢIA** 18,143 19,118 -5.1 175,942 198,118 -11.2
EFTA 26,245 27,380 -4.1 236,774 285,269 -17.0
EU15+EFTA 770,468 714,495 +7.8 8,980,598 9,615,170 -6.6
BULGARIA 1,590 3,615 -56.0 16,651 30,947 -46.2
REPUBLICA CEHĂ 12,174 10,470 +16.3 105,552 96,866 +9.0
ESTONIA 544 1,622 -66.5 6,252 18,819 -66.8
UNGARIA** 3,542 11,223 -68.4 54,097 107,448 -49.7
LATVIA 248 1,450 -82.9 2,939 14,830 -80.2
LITUANIA 520 1,387 -62.5 4,971 16,247 -69.4
POLONIA 21,060 20,425 +3.1 214,536 212,408 +1.0
ROMÂNIA 8,591 30,523 -71.9 81,824 201,870 -59.5
SLOVACIA 6,394 5,066 +26.2 57,571 47,067 +22.3
SLOVENIA 3,952 4,620 -14.5 40,526 52,462 -22.8
EU (Membre Noi) 58,615 90,401 -35.2 584,919 798,964 -26.8
UNIUNEA EUROPEANĂ* 802,838 777,516 +3.3 9,328,743 10,128,865 -7.9
TOTAL EUROPA (EU+EFTA) 829,083 804,896 +3.0 9,565,517 10,414,134 -8.1
(*) EU27 including Bulgaria and Romania; data for Malta and Cyprus currently not available.
(**) ACEA estimates

Înregistrări Vehicule noi în August


Unităţi Rezultate în Europa de Vest 1990-2009 Procentaj
1400000 20
1200000
+8.7
+5.0 +5.2 +2.9 +1.6 10
+1.9 -0.2 +7.8
1000000 +2.6 +6.0 +0.0
-0.8 0
800000 -1.5 -0.7
-5.2 -10
600000 -7.4
-16.7 -16.5 -20
400000
200000 -28.4 -30
0 -40

New Passenger Car Registrations % change year-on-year

Autotehnica octombrie 2009 61


STATISTICI

ÎNREGISTRĂRI VEHICULE NOI PE PRODUCĂTOR


TOTAL EUROPA (EU* + Ţări EFTA)

August Ianuarie - August


%Cotă Unităţi Unităţi % Chg %Cotă Unităţi Unităţi % Chg
'09 '08 '09 '08 09/08 '09 '08 '09 '08 09/08
TOATE MĂRCILE** 829,083 804,896 +3.0 9,565,517 10,414,134 -8.1
VW Group 23.5 23.2 194,677 187,070 +4.1 21.5 20.2 2,056,401 2,099,148 -2.0
VOLKSWAGEN 12.7 11.6 105,501 93,043 +13.4 11.4 10.4 1,093,202 1,078,218 +1.4
AUDI 4.5 5.2 36,943 42,250 -12.6 4.4 4.3 420,995 444,409 -5.3
SEAT 2.4 2.4 20,176 19,376 +4.1 2.3 2.3 220,162 244,649 -10.0
SKODA 3.9 4.0 31,996 32,203 -0.6 3.4 3.2 320,562 329,075 -2.6
Others (1) 0.0 0.0 61 198 -69.2 0.0 0.0 1,480 2,797 -47.1
PSA Group 12.6 11.5 104,131 92,470 +12.6 12.8 12.8 1,227,057 1,335,744 -8.1
PEUGEOT 6.7 6.0 55,754 48,330 +15.4 6.8 7.0 654,997 725,647 -9.7
CITROEN 5.8 5.5 48,377 44,140 +9.6 6.0 5.9 572,060 610,097 -6.2
FORD Group 8.7 8.9 72,402 71,347 +1.5 10.1 9.8 963,769 1,021,356 -5.6
FORD 7.7 7.7 64,238 62,191 +3.3 8.8 8.3 841,355 866,010 -2.8
VOLVO 1.0 1.1 8,164 9,156 -10.8 1.3 1.5 122,414 155,346 -21.2
GM Group 8.5 8.9 70,336 71,332 -1.4 9.1 9.7 866,417 1,010,304 -14.2
OPEL/VAUXHALL 7.0 7.1 57,678 57,066 +1.1 7.5 8.0 717,951 830,145 -13.5
CHEVROLET 1.4 1.4 11,335 11,018 +2.9 1.3 1.2 127,425 129,677 -1.7
SAAB 0.1 0.4 1,098 2,912 -62.3 0.2 0.4 19,608 46,546 -57.9
GM (US) 0.0 0.0 225 336 -33.0 0.0 0.0 1,433 3,936 -63.6
FIAT Group 7.4 7.0 61,067 56,012 +9.0 8.9 8.1 850,958 841,536 +1.1
FIAT 6.0 5.6 49,378 45,239 +9.1 7.2 6.6 690,120 686,521 +0.5
LANCIA 0.7 0.6 5,685 4,914 +15.7 0.8 0.8 80,297 80,210 +0.1
ALFA ROMEO 0.7 0.7 5,761 5,529 +4.2 0.8 0.7 75,912 69,867 +8.7
Others (2) 0.0 0.0 243 330 -26.4 0.0 0.0 4,629 4,938 -6.3
RENAULT Group 9.3 8.9 76,767 71,767 +7.0 8.8 8.8 839,556 919,850 -8.7
RENAULT 7.0 7.2 57,820 58,111 -0.5 7.1 7.7 679,506 797,463 -14.8
DACIA 2.3 1.7 18,947 13,656 +38.7 1.7 1.2 160,050 122,387 +30.8
TOYOTA Group 5.4 5.5 45,046 44,402 +1.5 5.1 5.3 483,251 552,610 -12.6
TOYOTA 5.3 5.3 44,069 42,900 +2.7 4.9 5.1 470,182 532,471 -11.7
LEXUS 0.1 0.2 977 1,502 -34.9 0.1 0.2 13,069 20,139 -35.1
BMW Group 4.9 5.3 40,541 42,835 -5.4 4.8 5.5 457,443 573,657 -20.3
BMW 4.0 4.3 33,359 34,964 -4.6 3.9 4.5 372,151 470,392 -20.9
MINI 0.9 1.0 7,182 7,871 -8.8 0.9 1.0 85,292 103,265 -17.4
DAIMLER 4.2 5.8 34,858 46,778 -25.5 4.7 5.3 453,002 552,501 -18.0
MERCEDES 3.6 5.1 30,040 40,786 -26.3 4.1 4.6 389,286 480,143 -18.9
SMART 0.6 0.7 4,818 5,992 -19.6 0.7 0.7 63,716 72,358 -11.9
HYUNDAI 2.8 2.1 22,974 16,881 +36.1 2.4 1.8 226,241 188,830 +19.8
NISSAN 2.9 2.1 24,274 16,571 +46.5 2.3 2.3 220,935 244,363 -9.6
SUZUKI 2.2 2.0 18,622 15,887 +17.2 1.8 1.7 172,787 175,748 -1.7
HONDA 1.6 1.6 13,437 13,187 +1.9 1.7 1.8 166,580 189,088 -11.9
KIA 1.9 1.8 15,846 14,889 +6.4 1.7 1.6 160,037 167,321 -4.4
MAZDA 1.6 1.8 12,881 14,852 -13.3 1.5 1.7 139,173 176,608 -21.2
MITSUBISHI 0.8 0.7 6,314 6,010 +5.1 0.7 0.8 71,487 87,025 -17.9
JAGUAR LAND ROVER Group
0.3 0.4 2,793 3,621 -22.9 0.5 0.8 50,405 80,547 -37.4
LAND ROVER 0.2 0.3 1,968 2,167 -9.2 0.3 0.5 32,351 54,958 -41.1
JAGUAR 0.1 0.2 825 1,454 -43.3 0.2 0.2 18,054 25,589 -29.4
CHRYSLER (3) 0.3 0.6 2,727 5,050 -46.0 0.4 0.7 37,295 70,294 -46.9
ALTELE** 1.1 1.7 9,390 13,935 -32.6 1.3 1.2 122,722 127,604 -3.8
(1) VW Group: VW 'others' include Bentley, Bugatti and Lamborghini
(2) FIAT Group: FIAT 'others' include Ferrari & Maserati
(3) CHRYSLER includes Chrysler, Dodge and Jeep
(*) EU27 including Bulgaria, Romania; excluding Malta, Cyprus
(**) ACEA estimates

62 Autotehnica octombrie 2009


STATISTICI

ÎNREGISTRĂRI VEHICULE NOI DE PASAGERI PE PRODUCĂTOR


EUROPA DE VEST (EU15 + Ţări EFTA)

August Ianuarie - August


%Cotă Unităţi Unităţi % Chg %Cotă Unităţi Unităţi % Chg
'09 '08 '09 '08 09/08 '09 '08 '09 '08 09/08
TOATE MĂRCILE** 770,468 714,495 +7.8 8,980,598 9,615,170 -6.6
VW Group 23.3 23.2 179,751 165,790 +8.4 21.4 19.8 1,917,652 1,907,990 +0.5
VOLKSWAGEN 13.1 12.1 100,986 86,553 +16.7 11.7 10.6 1,048,563 1,017,594 +3.0
AUDI 4.7 5.7 35,923 40,924 -12.2 4.6 4.5 412,441 431,972 -4.5
SEAT 2.5 2.5 19,051 17,726 +7.5 2.3 2.4 209,699 230,165 -8.9
SKODA 3.1 2.9 23,734 20,394 +16.4 2.7 2.3 245,507 225,517 +8.9
Other(1) 0.0 0.0 57 193 -70.5 0.0 0.0 1,442 2,742 -47.4
PSA Group 12.9 11.9 99,395 85,257 +16.6 13.1 13.1 1,178,461 1,263,787 -6.8
PEUGEOT 6.9 6.2 53,227 44,182 +20.5 7.0 7.1 628,892 685,967 -8.3
CITROEN 6.0 5.7 46,168 41,075 +12.4 6.1 6.0 549,569 577,820 -4.9
FORD Group 8.7 9.1 66,820 64,677 +3.3 10.1 9.9 908,800 955,040 -4.8
FORD 7.7 7.8 59,036 56,063 +5.3 8.8 8.4 792,221 806,318 -1.7
VOLVO 1.0 1.2 7,784 8,614 -9.6 1.3 1.5 116,579 148,722 -21.6
GM Group 8.6 8.9 66,002 63,300 +4.3 9.1 9.6 815,585 925,342 -11.9
OPEL/VAUXHALL 7.1 7.2 54,637 51,445 +6.2 7.6 8.0 682,941 770,620 -11.4
CHEVROLET 1.3 1.2 10,088 8,744 +15.4 1.3 1.1 112,289 105,536 +6.4
SAAB 0.1 0.4 1,068 2,804 -61.9 0.2 0.5 19,001 45,495 -58.2
GM (US) 0.0 0.0 209 307 -31.9 0.0 0.0 1,354 3,691 -63.3
FIAT Group 7.5 7.2 57,495 51,750 +11.1 9.0 8.3 812,229 799,717 +1.6
FIAT 6.0 5.8 45,997 41,173 +11.7 7.3 6.7 653,264 646,200 +1.1
LANCIA 0.7 0.7 5,626 4,863 +15.7 0.9 0.8 79,683 79,839 -0.2
ALFA ROMEO 0.7 0.8 5,632 5,394 +4.4 0.8 0.7 74,719 68,833 +8.6
Other (2) 0.0 0.0 240 320 -25.0 0.1 0.1 4,563 4,845 -5.8
RENAULT Group 8.8 8.3 68,168 59,439 +14.7 8.5 8.4 761,342 806,389 -5.6
RENAULT 6.8 7.3 52,586 52,352 +0.4 7.1 7.7 636,776 744,577 -14.5
DACIA 2.0 1.0 15,582 7,087 +119.9 1.4 0.6 124,566 61,812 +101.5
BMW Group 5.1 5.8 39,491 41,597 -5.1 5.0 5.8 449,177 562,482 -20.1
BMW 4.2 4.7 32,386 33,812 -4.2 4.1 4.8 364,434 459,981 -20.8
MINI 0.9 1.1 7,105 7,785 -8.7 0.9 1.1 84,743 102,501 -17.3
TOYOTA Group 5.4 5.3 41,399 38,051 +8.8 5.0 5.2 445,551 496,320 -10.2
TOYOTA 5.3 5.2 40,538 36,797 +10.2 4.8 5.0 433,538 478,089 -9.3
LEXUS 0.1 0.2 861 1,254 -31.3 0.1 0.2 12,013 18,231 -34.1
DAIMLER 4.4 6.4 34,060 45,420 -25.0 4.9 5.6 444,485 539,744 -17.6
MERCEDES 3.8 5.5 29,260 39,457 -25.8 4.2 4.9 380,983 467,798 -18.6
SMART 0.6 0.8 4,800 5,963 -19.5 0.7 0.7 63,502 71,946 -11.7
HONDA 1.5 1.5 11,855 10,734 +10.4 1.7 1.7 151,989 167,387 -9.2
NISSAN 3.0 2.1 22,849 15,122 +51.1 2.3 2.4 208,958 228,208 -8.4
HYUNDAI 2.6 1.9 20,254 13,646 +48.4 2.3 1.7 202,718 162,828 +24.5
SUZUKI 2.0 1.7 15,747 12,103 +30.1 1.7 1.5 152,161 143,237 +6.2
MAZDA 1.6 1.9 12,008 13,386 -10.3 1.5 1.7 131,157 164,310 -20.2
KIA 1.7 1.6 12,865 11,664 +10.3 1.5 1.4 130,267 138,446 -5.9
MITSUBISHI 0.6 0.7 4,936 5,049 -2.2 0.7 0.8 61,369 76,967 -20.3
JAGUAR LAND ROVER Group
0.4 0.5 2,715 3,336 -18.6 0.5 0.8 49,329 77,999 -36.8
LAND ROVER 0.2 0.3 1,902 1,957 -2.8 0.4 0.6 31,644 53,084 -40.4
JAGUAR 0.1 0.2 813 1,379 -41.0 0.2 0.3 17,685 24,915 -29.0
CHRYSLER 0.3 0.7 2,535 4,672 -45.7 0.4 0.7 35,451 66,780 -46.9
ALTELE** 1.6 1.3 12,122 9,502 +27.6 1.4 1.4 123,917 132,197 -6.3
(1) VW Group: VW 'other' include Bentley, Bugatti and Lamborghini
(2) FIAT Group: FIAT 'other' include Ferrari & Maserati
(3) CHRYSLER includes Chrysler, Dodge and Jeep
(**) ACEA estimates
For further information, please contact:
Ms. Quynh-Nhu Huynh - Manager Economics & Communications - E-mail: qh@acea.be - Tel. (32) 2 738 73 55
Autotehnica octombrie 2009 63
STATISTICI
MANUALE REPARATII IN
LIMBA ROMANA
VW Passat Renault Megane II Ford Focus Ford Fiesta

Automobile Automobile Automobile Automobile


fabricate intre fabricate intre fabricate intre fabricate intre
2000 si 2005, 2002 si 2005, 2001 si 2004, 2002 si 2005,
benzina si Diesel benzina si Diesel benzina si Diesel benzina si Diesel

VW Golf/Bora Skoda Fabia Skoda Octavia Opel Vectra C

Automobile Automobile Automobile Automobile


fabricate intre fabricate intre fabricate intre fabricate dupa
2001 si 2003, 2000 si 2006, 1998 si 2004, 2002,
benzina si Diesel benzina si Diesel benzina si Diesel benzina si Diesel

NOU ! OFERTA SPECIALA *


Astra H Automobile pentru ABONATII AUTO TEHNICA
fabricate dupa fabricate intre se acorda o reducere de 15%
03.04 si Zafira B, 2002 si 2005,
fabricate dupa benzina si Diesel
07.05

64 Autotehnica iulie - august 2009 www.xmeditor.ro


ABONAMENTE
MANUALE TEHNICE AUTO

Known fixes and Complete informa-


bulletins tion for front and rear
Remote central locking wheel alignment.
and immobilizers -
programming Toe - camber - caster -
procedures and KPI lock angles
battery replacement Castor and camber
Service interval adjustment illustra-
indicators - reset tions
procedures Standard and optional
Four easy reference wheel and tyre sizes
charts: Air condition- Wheel nut tightening
ing (AC), Front wheel torques and tyre
alignment, Spark plugs pressures
and Tyre pressures 1995-2009
Service illustrations for
Pollen filter locations,
Serpentine belts,
Engine codes and VIN
plates.

Remote central locking The 2009 edition is an


and immobilizers - important guide for
programming every workshop that
procedures and wants to tackle
battery replacement engine, transmission
Service interval and immobilizer work
indicators - reset effectively
procedures Now includes HEX
Three easy reference Codes
charts: Air condition- Fault locations listed
ing (AC), Front wheel with comprehensively
alignment and Tyre researched probable
pressures causes that save time
Service illustrations for by eliminating
Pollen filter locations, guesswork
Serpentine belts and Code accessing and
Engine codes and VIN erasing techniques
plates Data link connector
1995-2009 locations identified

Dodge Caliber 2,0 CRD;


Fiat 500 1,2;
Mitsubishi L200 2,5
Di-D;
Toyota Hi-Lux 2,5
D-4D;
Vauxhall Astra-H 1,6
16V;
Volkswagen Crafter 2,5
TDI

NU RATA !
Revised replacement
intervals for Citroën,
Ford, Hyundai,
Colectia de manuale tehnice Peugeot, Seat, Vauxhall
and Volkswagen
Revised crankshaft
pulley bolt tightening
procedures for Alfa
Romeo and Chevrolet.

Tel +40.21.683.06.85; Fax +40.21.683.17.14; e-mail: office@xmeditor.ro www.xmeditor.ro


Autotehnica iulie - august 2009 65
REDACTIA
AutoTehnica
Revista AUTO TEHNICA este editată de :

Biserica – organizaţie de tip X-MEDITOR srl


Nr. Inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:

mafiot ? J40/10863/2005;
CUI: R17700980;
Capital Social: 144.000 RON
Cont: RO05RZBR0000060006688453
Repet NU ACUZ ÎNTREGUL CORP AL PREOŢILOR, NU ACUZ BISERICA Raiffeisen Bank - Sucursala Obregia
ORTODOXĂ CA ŞI INSTITUŢIE, ce mă deranjează însă este modul în care unii
membrii ai clerului îi sfidează pe cei pe care ar trebui să-i păstorească. Redacția Revistei “Auto Tehnica“
Un copil dintr-un sat este grav bolnav şi are nevoie disperată de o sumă Str. Iarba Câmpului, 24, Sector 4, Bucuresti
de bani pentru tratament. Ce face preotul local? Se dă jos din “Merţzan”, Tel: 021.683.06.85; 031.405.90.33; 031.405.90.34;
intra în biserică şi “se roagă pentru el”. Nu ar fi mai simplu ca banii pe care Fax: 021.683.17.14
îi încasează într-o lună, fără factura, fără chitanţă, fără nici o evidenţă, să îi e-mail: office@xmeditor.ro
doneze acelui copil pentru medicamente? … Dar dacă până la urma co- http://www.xmeditor.ro
pilul moare … cu ce suflet se duce la părinţii copilului ca să le ceară “taxa
de înmormântare”? Director General: Victor BALAȘ
Toate acestea sunt lucruri pe care le ştim, dar le trecem cu vederea. Ştim (victor@xmeditor.ro)
de şpăgi, de taxe, de bani negrii, dar nu spunem nimic pentru că ştim, în Coordonatorul publicatiilor Auto Tehnica:
sinea noastră, că nu trebuie să confundăm biserica cu cei trimişi să o Dr. Iván NAGYSZOKOLYAI
reprezinte. “Fă ce spune popa, nu ce face popa” zice un vechi proverb (nszi@xmeditor.hu)
românesc… De unde deducem că aceste obiceiuri sunt încetăţenite de
mult pe plaiurile mioritice. Dar nu e timpul pentru o schimbare? Colectivul de redacție:
Mesajul principal al bisericii este “iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”. Redactor Șef: Claudiu COLIBABA
Înălţător mesaj. Dar cum mai poate fi perceput acest mesaj, atunci când (claudiu@xmeditor.ro)
cel care îl transmite este lipsit de orice urmă de moralitate? Vreţi o soci- Publicitate: Annamaria BOHÂLȚEA
etate mai bună? Vreţi ca oamenii să nu se mai atace în plină stradă? Să (any@xmeditor.ro)
nu se mai jignească şi insulte? Începeţi cu voi! În clipa în care preoţii vor Layout & Design: Călin GIUBEGA
înţelege că rolul lor pe pământ nu este doar să “ia bani” ci şi să ofere ceva (calin@xmeditor.ro)
în schimb, poate vom vedea pe străzi oameni mai destinşi, poate nu vom Dep. Contabilitate: Mili VIZITEU
mai vedea atât de mulţi bătrâni cerşind la colţ de stradă, poate nu vom (mili@xmeditor.ro)
mai vedea copii care se sting cu zile în spitale. Coordonator vânzări: Emöke Monica NEGRU
Vreau să văd spitale în jurul bisericilor - nu cârciumi, vreau să văd azile pen- (monica@xmeditor.ro)
tru oamenii străzii – nu catedrale impunătoare, vreau să văd mese pentru PR & Marketing: Rodica TURCU
nevoiaşi – nu limuzine ale preoţilor, vreau să văd preoţi care DAU nu care (rodica@xmeditor.ro)
IAU, vreau să aud în biserică un preot spunând “Haideţi să-l ajutăm pe ….” Anda VLASE
În loc de “Să ne rugăm pentru Preşedintele Ţării”, vreau să văd … (anda@xmeditor.ro)
Dar ştiu că asta nu se va întâmpla niciodată, aşa că până atunci o să trăiesc
cu dezamăgirea că “Până la Dumnezeu, te mănâncă sfinţii” Tehnoredactare: X-Meditor Lapkiado,
Oktatás-és Rendezvényszervezö Kft. 9023 Györ,Csaba u.21

P.S. Ştiu că iar o să îmi atrag 1.000.000 de înjurături referitoare la faptul că Colaboratori:
acest articol nu are nici o legătură cu Auto Tehnica, dar dacă stăm să ne Conf. Dr. Ing. Liviu MIHON, Dr. Ing. Istvan BARABAS,
gândim puţin … chiar are! Iar pentru cei care totuşi nu au văzut legătura Dr. Ing. Ilie DUMITRU, Conf. Dr. Ing. Victor OȚĂT, Prof.
… aş putea să continui raţionamentul de mai devreme cu … Aş vrea să Dr. Ing. Petru BRÂZAȘ, Ing. Rudolf BALINT, Prof.
văd copii ai străzii trimişi să înveţe o meserie pe banii bisericii, aş vrea să Dr. Ing. Matei VÂNĂTORU, Dr. Ing. Corneliu-Sorin
văd manuale pentru şcolile de meserii tipărite pe banii bisericii, aş vrea să DOBRODĂ, Ing. Constantin GOLUBOVICI, Prof. Dr.
văd studenţi care primesc burse din partea bisericii … Ing. Adriana Manea, Conf. Dr. Ing. Radu ROȘCA, Prof.
Dr. Ing. Laurențiu MANEA, Conf. Dr. Ing. Edward
RKOSI, Ing. Cornel MARINESCU, József MOLNAR, Ing.
Dorin MUREȘAN, Ing. Sandor NYAGULY, Dr. Ing. Ioan
TĂTAR, Ing. Adrian VASILESCU, Ing. Vicky BURACHU,
Florin Olaru, Liliana RUSU, Robert TUSZON, Teodor
DUMITRU
I.S.S.N. 1841-5962

Responsabilitatea pentru conținutul materialelor publicate


revine in exclusivitate autorilor. Reproducerea oricărui ma-
terial apărut in revista este interzisă fără acordul scris al
66 Autotehnica octombrie 2009 X-Meditor România