Sunteți pe pagina 1din 7

istemulde iluminare

Sistemul de iluminare este format din: farurile principale, . Doar la GOLF cu faruri separate: demontati capacul de
lampile de frana, lampile pentru mers Inapoi, lampile de la partea din spate a farurilor, pentru aceasta trageti in
semnalizare, farurile de ceata ~i lampile de pozitie, lampile jos cele 2 carlige de prindere. Schimbati becul, a~a cum
de recunoa~tere ~i lampile din interior. Sistemul de iluminare se descrie la "Farurile de ceata".
este prezentat in capitolul "Instrumentele de bord".
Lampile norma Ie (nu lampile cu halogen) sunt supuse
procesului de uzura. La fiecare 2 ani ere trebuie schimbate,
chiar daca sunt Inca intacte. 0 lampa cu putere de ilumi-
nare diminuata se recunoa~te ~i dupa depunerile de cu-
loare neagra pe sticla.
Inainte de schimbarea unui bee se deconecteaza intre-
rupatorul consumatorului respectiv. Atentie: nu prindeti
becurile cu mainile goale. Degetele ar putea transpira pe
sticla becului ~i din cauza caldurii acesta s-ar putea arde.
In principiu se monteaza acela~i tip de lampa. Petele care
se produc din gre~eala se vcr indeparta cu 0 laveta curata,
cu alcool sau spirt.

Tabelul CU lam pi
Pentru a putea schimba un bee, ar trebuie sa se tina
intotdeauna in vehicul 0 cutie cu becuri de rezerva. Servi-
ciul pentru clienti al firmei VW executa asemenea cutii cu
becuri de rezerva. Tabelul contine 0 scurta prezentare a
. La toate celelalte modele: rasuciti spre stanga capacul
din material plastic al farurilor ~i scoateti-I.
Geier mai importante tipuri de becuri folosite la Vw.

Lampa cu 12 voljJi pentru Marcajul DIN

Faza lungli/faza scurta H4 60/55 W


Lampa din tapa de pozipie °i de HL 4W
parcare
Lampile din tapa °i din spate de P 25-1 21 W
semnalizare, lampile de ceapa
Lampile pentru mers inapoi
Uimpile de frana 21/5 W
Uimpile de recunoaOtere (de la Suportul 5W
numarul de inmatriculare) din sticla

Schimbarea becurilor de la lam pile


exterioare
. Deconectati comutatorullampii respective. . Demontati ~tecar-ul -1-.
. Trageti in jos manerul din sarma al arcului -2- de la
Farul
suportul becului prin carligele de prindere -3-. 5- becul
. Deschideti capota motorului. cu doua cabluri.
Demontati becul defect.
Montati becul nou astfel incat carligele sa se potri-
veasca in orificiile corespunzatoare ale carcasei.
Trageti clema arcului in sus 1?ifixati-o in carligele de
sustinere.
Fixati 1?tecar-ulla fasung.
A~ezati inveli1?ul din material plastic la far, rotiti-I spre
dreapta 1?ifixati-I. Inscriptia "TOP" de pe capac trebuie sa
fie orientata in sus. In cazulin care farurile pentru faza
lunga sunt separate se introduce capaculin puntea de
jos ~i se apasa in sus, ambele clape trebuie sa se fixeze.
. Verificati pozitia farurilor la un atelier service.

Lampile de pozitie din fata


. Demontati capacul de la far. I 94 -650 I
. Demontati fasungul -4- de la fi9a de contact, vezi
imaginea. . Apasati
clapa
- sageata - pentru lampile de semna-
. Introduceti u90r becul in fasung, rotiti-I la 90° ('/.. de lizare 9i scoateti-Ie in tala.
rotatie), spre stanga 9i demontati becul.
. Montatiun bee nou, introduceti-Iu!';>or
!';>i rasuciti-Ispre

dreapta.
. Introduceti fasungul cu becul pentru lampa de pozitie
deja mental in reflector.
. Montatiinveli9ul din material plastic pe partea din spate
a farurilor 9i fixati-I, vezi schimbarea becului de la faruri.

Lampile de semnalizare din fata


Pentru demontarea lampilor de semnalizare sau a unei
lampi de ceata, trebuie sa se demonteze mai intai capa-
cuI. Daca vehiculul nu poseda lampi de ceata, atunci ca-
pacul este mai rat.

.~ I 94-660 I
. Rotiti fasungul becului spre stanga 1?i scoateti-I din
lampa de semnalizare.
. Introduceti becul u1?orin fasung, rotiti-I la 90° ('/.. de
rotatie) spre stanga 9i demontati becul.
. Montati un bee nou, introduceti-I u1?or1?irasuciti-I spre
dreapta.
. Introduceti fasungul in lampa de semnalizare (rasuciti
spre dreapta pana la capat).
. Montati lampa de semnalizare din exterior cu ambele
carlige de sustinere in orificiile din caroserie !';>i apasati
pana cand se fixeaza clapa.
. Introduceticapaculin balamale !';>i apasati pana cand se
194-6671 fixeaza.

Lampile de ceata
. Ridicati 1?idemontati cu atentie capacul cu 0 9urubelnita
Pentru demontarea lampilor de ceata, trebuie sa se
din suportullampilor de semnalizare. demonteze intai capacul.
. Ridicati 1?'demontati cu atentie capacul cu 0 9uru-
belnita din suportul lampii de semnalizare; vezi schim-
barealampilorde semnalizare.

/
. Oemontati manerul din sarma al arcului -2- din suportul
becului, demontati becul defect.
. Montati becul nou astfel Incat carligele sa se potri-
-~~
veasca In orificiile corespunzatoare ale carcasei.
. Fixati clemele arcului !?i Incadrati-Ie In carligele de
sustinere.
. Montati cablul becului In capac.
. Montati capaculla lampa de ceata (rasuciti spre dreapta
pana la capat).
. Montati mufa, montati farurile !?ifixati-Ie cu 2 !?uruburi.
. Introduceti capacul In balamale, !?iapasati pana cand
se fixeaza.
. Verificati regiarea farurilor de ceata.
194~6611 Uimpile laterale de semnalizare

. Oemontati cele 2 !?uruburi -1-, demontati farurile prin


fata !?idemontati !?tecar-ul. (-2- = !?urubulde reglare a
distantei de iluminare).

194-6631

. Ridicati cu atentie lampa de semnalizare cu 0 !?uru-


belnita lata sau cu un !?paclu (a!?ezati un prosop Intre
ele) din aripa vehiculului, In mijlocul cantului inferior al
lampii de semnalizare.
. Rotiti fasungul spre stanga !?iscoateti~1din lampa.
194-6641 . Trageti becul din fasung !?ischimbati-I.
. Montati fasungulln lampa !?irasuciti-I spre dreapta.
. Montati lampa pe aripa vehiculului.
. Rasuciti capacul spre stanga !?iscoateti-I.
Uimpile din spate la modelul GOLF (VENTO:
lam pile exterioare din partea laterala)
. Oeschideticapotaportbagajului.

194-6651

. Oemontati !?tecar-ul- 1- de la capac.


. Apasaticlemele- sageata - situate in partea din fata a . Apasati becul defect,rotiti-I la 45° ('I. de rotatie) spre
portbagajului in interior ~i deblocati suportul din interior stanga ~i demontati becul.
allampii. . Montati un bee nou in fasung ~i rasuciti-I spre dreapta.
. Apasati becul defect, rotiti-I la 90° ('I. de rota tie) spre . Montati suportullampii In carcasa, clapa arcului trebuie
stanga ~i demontati becul. Pozitia lampii la GOLF: sa se Incadreze.
Secul de sus este destinat luminilor de semnalizare, . Impingeti ambele carlige ale capacului lampii In spatele
becurile de iDS, din interior spre exterior: lampile pentru tablei caroseriei ~i apasati capacul, clapa trebuie sa se
mers inapoi, lampile de pozitie ~i cele de frana. Pozitia fixeze.
becurilor la VENTO: lampile de frana/pozitie, lampile de
semnalizare. Uimpile de recunoa~tere (Iampile numarului
. Montati suportul becului in carcasa, ambele cleme de inmatriculare)
trebuiesa se fixe.

VENTO: Uimpile din spate din capota port-


bagajului
In capota portbagajului modelului VENTO se afla lam-
pilepentru mers Inapoi ~i lampile de ceata.

. Demontati geamul becurilor cu 0 ~urubelnita cu cap In


cruce.
. Demontati lampa din suportul de sticla din fasung, nu 0
rasuciti.
. Montati 0 lampa noua.
. Montati geamul ~i fixati-I in ~uruburi u~or. Tineti cant de
pozitia corecta a cauciucului de etan~are; daca este
cazul reparati-I.
. Deschideticapota portbagajului, apasati clapa arcului in
sensul sagetii ~i demontati capacullampii.
Schimbarea lampilor din interior
. Deconectati comutatorullampii respective.

Lampile de interiorllampa pentru citit

"

", "'
'- '.. . .,.f:.
. Apasati clapa cu arc a suportului pentru lampa in sensul "',.,,:,;;---;' ..,~ -..' .-
sagetii ~i demontati suportullampii.
. Demontatisuportul lampilor complet; pentru aceasta . Impingeti ~urubelnita lateral sub geamul becului ~i
este nevoie sa a~ezati 0 ~urubelnita intre ramele becu- demontati becul, apoi introduceti ~urubelnita cat rnai
rilor ~i tapiseria plafonului. departe posibil in sus.
. Schimbarea lampilor de interior: demontati geamul be- . Demontati becul oblic in sus.
curilor din suport. Schimbati lampa defecta. Daca lampa . Schimbati becul defect. Daca becul este slabit, indoiti
este slabita, indoiti u~or clemele contactului. u~or clemele contactului.
. Montati becurile cu partea de jos mai intai ~i fixati-Ie.
. Efectuarea verificarii de functionare: inchideti u~or ca-
pacul sertarului pentru manu~i, becul trebuie sa se
stinga cand capacul este aproape inchis. Altfel de~u-
l.~ rubati inca 0 data becurile ~i montati-Ie corect.
1\

inlocuirea comutatorului de la con.


tactul portierei Icomutatorul pentru
sLi iluminarea portbagajului
Comutatoarele de la contactul portierelor conecteaza
automat iluminarea interioara, daca 0 portiera este des-
196-12301
chisa. Daca este deschisa capota portbagajului, un contact
conecteaza iluminarea portbagajului. Se verifica cornu-
. Schimbarea
lampilor de citit: in acest scar rasuciti fa- tatoarele, vezi rag. 226.
sungul alb spre stanga ~i scoateti-I. Demontati lampa
din suportul de sticla din fasung ~i inlocuiti-o. Montati
Inlocuirea comutatorului de la contactul
fasungul ~i fixati-I prin rasucire spre dreapta. portierei
. Montati mai intai suportul lampilor pe partea stanga ~i
. Demontati man~eta din cauciuc.
apoi apasati ca acesta sa intre in sectiunea din tapi-
seria plafonului.

Uimpile portbagajului
. Deschideti capota portbagajului.
. Prindeti becul cu degetul in partea din spate a acestuia
~i apasati-I in jos.
. Schimbati becul defect. Daca becul este slabit, indoiti
u~or clemele contactului.
. Montati becurile ~i fixati-Ie.

Uimpile de la sertarul pentru manw;;i


. Deschidetisertarulpentrumanu~i.

i ,;.,: .~~.~:~..c,c...'J".r.. ~f":-:~'j.,,,-.

.:".: ,:,,~,...,:;~'"
7--.......

. Demontati cu atentie comutatorul de la contactul


portierei.
. Demontati ~tecar-ul.
. Impingeti ~tecar-ul pe comutatorul nou, montati comu-
\ tatorul contactului ~i a$ezati capacul din cauciuc.

Inlocuirea comutatorului pentru iluminarea


portbagajului
I
\ 196-1229!
.
.
Demontati capacul capotei.
Demontati ~tecar-ul de la contactul capotei.
Montarea
. La montare se efectueaza acelea$i proceduri ca la de-
montare, in ordine inversa.
. Montati grila radiatorului, vezi rag. 178.
. Reglati farurile la un atelier service.

Reglarea farurilor
Este foarte importanta regia rea corecta a farurilor pentru
siguranta circulatiei. Reglarea exacta a farurilor este posi-
bila dear cu un aparat special de reglare. De aceea dear se
arata unde se pot regia farurile $i ce conditii trebuie indepli-
nile pentru 0 reglare corecta.
. Presiunea aerului in pneuri trebuie sa fie cea indicata.
. Vehiculul trebuie sa fie incarcat cu 75 kg (0 persoana)
pe locul conducatorului, jar rezervorul de combustibil
196-12391 trebuie sa fie plin. Apoi se parcurg eel rutin cativa metri,
ca sa se detensioneze arcurile corespunzator.
. A~ezati vehiculul pe 0 suprafata plana.
. Demontaticlemele laterale de fixare cu 0 $urubelnita $i . Fixati butonul de reglare a distantei de iluminare la ,,0".
in acela$i limp demontati comutatorul din dispozitivul de . Farul peate fi reglat dear pe faza scurta. Echivalenta
blocare. inclinarii este de 12 cm pe 10m departare pentru
. Montati noul comutator in dispozitivul de blocare, farurile normale, pentru farurile de ceata este de 20 cm
acesta trebuie sa se fixeze. pe 10m departare.
. Conectati $tecar-ul.

1 2
Demontarea ~i montarea farurilor
Farul nu se dezasambleaza. Daca geamul este defect,
trebuie inlocuit tot farul.

Demontarea
. Deconectaticomutatorul farului.
. DeschideticarDIa motorului.
. Demontaticapacul din partea din spate a farului prin rasu-
cirespre stanga $i demontati $tecar-ul de la becul farului.
. Demontatigrila radiatorului, vezi rag. 178.

. $uruburile de reglare sunt: 1 - reglarea pe laterala,


2 - regiarea pe verticala. Imaginea prezinta farul din
dreapta: in stanga sunt ordonate invers $uruburile.

. Demontati$uruburile de fixare - sageata - $i impingeti


farulin tala.
. Demontati~tecar-ulde la regulatoruldistantei de iluminare.
. Reglarea pe laterala ~i pe verticala se peate face cu 0 Montarea
~urubelni(a.
. Demontati becul din far.
. Apasati axa de reglare, pana cand aceasta se fixeaza
Reglarea lampilor de ceata complet. Imobilizati reflectorul in orificiul pentru bee.
Atentie: Nu prindeti reflectorul de partea interioara eu
mana goala, deoarece acesta devine opac.
. Mi~cati motorul de reglare ~i astfel blocati-I.
,~,~:
. Montati becul.
. Montati farul ~i reglati-I.

Demontarea ~i montarea lampilor


din spate
Uimpile din spate pentru modelul GOLF

I 94-654 I 1 2 3

2 I 94-661 I
. La lampile de ceata este posibila dear reglarea pe ver-
ticala. In acest sans rotiti ~urubul -2-. 1- ~uruburile
de fixare.

Demontarea si , montarea moto-


rului de la regulatorul distantei de
iluminare
Motorul de la regulatorul distantei de iluminare se afla
la far. In butonul de reglare de pe tabloul de bard se afla
un potentiometru, care transmite motorului de reglare
pozitia dorita.
4 - Becul pentru lampa de
Demontarea semnalizare
5 - Suportul becului
. Demontati farul. 6 - Becul pentru lampa de
pozltie de la spate
1 - Carcasa 7- Becul pentru lampa de
2 - Garnitura frana
3 - Becul pentru lampa de 8- Piulita cu !,>asemuchii
mers inapoi M5

Demontarea
. Demontati becul de la lampa respectiva, vezi pag. 244.
. Demontarealampii din partea laterala: Demontati
Gale3 piulite - sageata - de la capota portbagajului.
. Demontarealampii la modelul VENTO: Demonta(i
capacul ~i demontati Gale 4 piulite din interior.
. Demontati lampile.
. Demonta(i garniturile din cauciuc dintre lampi ~i caroserie.

Montarea
. Fixati motorulde reglare prin rasucire spre dreapta la farul . Inlocui(i urgent garniturile poroase sau avariate ~i gea-
din stanga :;>iprin rasuGire spre stanga la farul din dreapta. murile crapate ale lampilor; aliter peate patrunde apa in
. Trageti cu putere Tnspate capatul de pe axa de reglare interior.
din orificiul de la reflector. . Montati lampile cu garnituri, fixati ~uruburile din interior.
. Demontati prin spate motorul de reglare. . Montati lampile.