Sunteți pe pagina 1din 12

~

~
Instrumentele debord
La modelele GOLFNENTO instrumentele de bard se
gasescIn tabloul de bard. Tabloul de bard trebuiede-
mental, daca se Inlocuiesc lampile pentru iluminarea
instrumentelorde bard. Daca un instrument este defect,
trebuieschimbat tot tabloul de bard, deoarece acesta nu
se dezasambleaza. In acest capitol sunt descrise !?i
camutatoareledin tabloul de bard.
Demontarea ~i montarea tabloului
debard
Demontarea
. Demonta\i cablul de masa (-) de la borna negativa a
bateriei de acumulatoare. Atentie: Astfel se intrerupe
func(ionarea modulelor electron ice de comanda, de
exemplu memoria de defectiuni a motorului sau modulul
de codare a radioului. Bateria de acumulatoare trebuie
deconectata dear dind aprinderea este deconectata, alt-
fel peate fi avariat modulul de comanda al echipamen-
tului de injec(ie. Inainte sa deconecta(i bornele este indi-
cat sa citi(i !?iinstructiunile din capitolul "Radioul", respec-
tiv "Demontarea !?i montarea bateriei de acumulatoare".
Indicatie: Volanul nu trebuiedemontat, in imaginileurmatoare
acesta lipse$te pentruaaveaaperspectiva marbuna.
. Demontati blocul de lumini, vezi pag. 256.
. Ridicati cu atentie ornamentul din partea stanga de
langa blocul de lumini !?i omamentul din dreapta, din
tabloul de bard - sageti?", folosind 0 !?urubelnita.
Atentie:in functiedeechipareavehiculului sepotgasiin lacde
ornamente $icomutatoare saulampi decontrol, acestea seridica, se
deconecteaza $tecar-ul.
-l
lIIT-
;;;;;;7
I V90-2005 I
. Demontati cele 2 !?uruburi !?i demonta(i partea supe-
rioara a capacului calcanei de directie. Atentie: La
volanul care se regleaza pe verticala, pozitionati
coloana de directie In partea inferioara. Capacul co-
loanei de directie nu trebuie demontat.
I V90-2004 I
. Demontati ~uruburile din stanga ~i din dreapta - sage(i.
. Demontati ornamentul din partile laterale de la tabloul
de bard. Trageti cu putere de ornament In suS.
. Demontatiornamentulde la tablouldebard.
I)
r V90.2006 I
I
. Demontati celedaua 9uruburi - sageti.
. Trageti In jos clara de la tablaul de bard 9i demontati
tabloul cu atentie din orificiulln care este fixat.
. Trageti In jos dispozitivul de blocare al 9tecar-uluidin
partea din spate folosind 0 9urubelnita mica panala
capat. Pana la 7/95: La vehiculele cu Ecomatic $i/sau
cu 2 airbag-uri demontati camplet 9tecar-ul.
Montarea
. Montati 9tecar-ul 9i fixati dispazitivul de blacare.
. Montati 9i fixati In 9uruburi tabloul de bard.
. Mantati capacul calcanei de directie.
. Montati blocul de lumini, vezi pag. 256.
. Prindeti In cleme capacul tabloului de bard.
. Montati cablul de masa la bomB negativa (-) a bateriei
deacumulatoare. Aten1ie:Bateria trebuie montatadear
cand aprinderea este deconectata, BIttel peate fi avariat
modulul de comanda al echipamentului de injectie.
. Reglati ceasul.
. Introduceti codul antifurt al radiaului, vezi capitolul
"Codarea radioului".
Demontarea ~i montarea lam pi lor de control din tabloul de bord/sistemului
de iluminare
1 2 3
4 1 5
'?J
~
o~
0
6 7 8 9
Pozitionarea lampilor
Lampilede 12volti pentru:
1 - lIuminarea instrumentelor
2,OW
2 - Lampile de semnalizare
din dreapta
3 - Faza lunga
4 - Lampile de semnalizare
din stanga
5 - ~tecar-ul contactului 1,28
6 - Ceasul digitalliluminarea
MFA
7 - Lampi diferite de control
8 - lIuminarea indicatorului
de la kilometraj
9 - ~tecar-ul contactului2,28
Exista dear la vehiculele
pana la 7/95. Din 8/95 sunt
dispuse toate cablajele pe
contactul $tecar-ului 1.
*) Daca nu se specifica altceva,
Inseamna ca toate lampile au
0 putere de 1,1 watt.
I N90-0007 I
Demontarea
. Demontati tabloul de bard ~i a~ezati-I pe un suport curat
~i moale.
. Rasuciti cu mana fasungul unui bee defect sau cu 0
~urubelnita mica ~i scoateti-I.
Montarea
. Montati lampa de incandescenta In fasung, montati
fasungul~i rasuciti-I spre dreapta.
. Montatitabloul de bard.
Demontarea ~i montarea casetofo-
nuluillampii de incandescenta
Demontarea
~
~
I V91-0019 I
. Puneti mana sub casetofon ~i trageti casetofonul In
sensul sagetii. Daca nu reu~iti acest lucru, demontati
consola centrala, vezi pag. 209.
. Demontati ~tecar-ul.
inlocuirea lampii
- -
011
I
I~ _!'tfiA.:r---
l
. -,
9
_
1I"Z1 -1~D~ :
~'"---- ----
I V91.0005 I
. Ridicati capacul cu atentie din partea din spate - sageti.
. Demontati ~i Inlocuiti lampa pentru iluminare.
Montarea
. Conectati cablurile electrice.
. Impingeti ~i fixati casetofonulln orificiu.
Demontarea ~i montarea comuta-
torului lampilor de semnalizare/a
~tergatoarelor de parbriz
Comutatorullampilor de semnalizare, pentru faza lunga
~i pentru ~tergatoarele de parbriz sunt a~a numitele
comutatoare de pe coloana de directie ~i se demonteaza
mereu Impreuna. In functie de echiparea vehiculului sunt
actionate ~i indicatoarele multifunctionale (MFA) ~i
sistemul de reglare a vitezei cu acest levier de comanda.
Demontarea
. Demontati cablul de masa de la borna negativa (-) a
bateriei de acumulatoare. Atentie: Aparatele electro-
nice se deconecteaza In acest timp. Inainte sa de-
conectati bornele cititi indicatiile din capitolul ..Demon-
tarea ~i montarea bateriei de acumulatoare". Bateria de
acumulatoare se deconecteaza dear cand aprinderea
este deconectata.
l
194-640 I
. Demontati capacul volanului. Pentru aceasta trageti
capaculln jos ~i demontati capaculln sensul sagetii.
194-6411
. Daca este cazul, demontati tastele de actionare a
claxonului. Apasati carligele de prindere in sensul
sagetii ~i demontati placa de contact -A-.
Indicatie: Tastaesteformatadin ambeleplaci de contact-A- $i
-B-, caresuntdesparfiteunade cealalta.La actionareatasteisunt
presateplacile,in loculcarenuesteizolat,unasprecealalta.
194-6421
Tensiunea suplimentara este transmisa tastei printr-un
contact cu resort la comutatorul levierului de directie ~i
apoi este transmisa inelului de 91efuire de sub volan.
. Demontati volanul.
. Demontati capacul coloanei de directie din partea
inferioara din cere doua ~uruburi.
194-6431
. Demontati ~uruburile de fixare.
. Demontati~tecar-ulde la comutatorullevieruluide direc(ie.
. Demontati comutatorul levierului de directie de la
coloana de directie.
Montarea
. Conectati ~tecar-ul multifunctional.
. Montati comutatorul levierului de directie ~i fixati-I in
cele 3 ~uruburi.
. Montati capacul coloanei de directie (in cere2 ~uruburi).
. Montati volanul.
. Apasati ~i fixati capacul volanului.
. Montati cablul de masa la borna negativa (-) a bateriei
de acumulatoareoAtentie: Bateria trebuie montatadear
cand aprinderea este deconectata, altfel poate fi avariat
modulul de comanda al echipamentului de injectie.
. Reglati ceasul.
. Introduceti codul antifurt al radioului, vezi capitolul
"Codarea radioului"o
. Verificati modul de functionare a claxonului.
-
Pozitiacontactelor la comutatorul
,
de pe coloana de directie
194-5831
A- Contactul de pornire
1 - Clema 15
2 - ClemaX
3 - Clema50
4 - Clema30
5 - ClemaSU
6 - ClemaP
B- ~tecar-ul cu 5 pozitii
1 - Comutatorul~tergatoarelor de parbriz, clema 53b
2 - Comutatorul~tergi'ltoarelorde parbriz, clema 53a
3 - Comutatorul~tergatoarelor de parbriz, clema 53
4 - Comutatorul~tergatoarelor de parbriz, clema 53e
5 - Comutatorul!1tergatoarelorde parbriz, clema J
C - ~tecar-ulcu 5 pozi1ii
1 - Comutatorullampilorde avarie, clema 49
2 - Comutatorul pentru reducerea manuala a fazei faru-
rilor~iclaxonul, clema 56b
3 - Comutatorulpentru reducerea manuala a fazei faru-
rilor~iclaxonul, clema 56
4 - Comutatorulpentru reducerea manuala a fazei faru-
rilor~iclaxonul, clema 56a
5 - Comutatorulpentru reducerea manuala a fazei faru-
rilor~iclaxonul, clema 30
D- ~tecar-ul cu 4 pozi1ii
1 - Comutatorul~tergatoarelor de parbriz, clema L
2 - Comutatorul !1tergatoarelor de parbriz, clema T
3 - Comutatorul !1tergatoarelor de parbriz, clema 31
4 - Comutatorullampilor de avarie, clema 15
E - ~tecar-ul cu 7 pozi1ii
1 - Dispozitivul de actionare a claxonului, clema 71
2 - Comutatorullampilor de avarie, clema 49a
3 - Comutatorullampilorde semnalizare, clema L
4 - Comutatorullampilor de parcare. clema PL
5 - Comutatorullampilorde parcare, clema P
6 - Comutatorullampilorde parcare, clema PR
7 - Comutatorullampilorde semnalizare, clema R
Demontarea si montarea carcasei
,
coloanei de directie
Demontarea
. Demontaticomutatorul de pe coloana de directie.
. Demontati ~aiba cu clema ~i arcul de la coloana de
directie.
. Demontati ~uruburile de fixare de la carcasa calcanei
de direc(ie.
. Demonta(icarcasa calcanei de directie.
Montarea
. Monta(icarcasa pe coloana de directie.
1
194-5871
. Fixati arcul ~i ~aiba cu clema cu 0 teava corespun-
zatoare sau cu un instrument special VW-420 -1- pe
coloana de directie.
Atentie:incazu/ incareco/Dana nulesesuficient demuttdinteava
cuman$on, demontati malmuttco/Dana de directiedinpiu/itacu
$asemuch;; de$urubata.
. Monta(icomutatorul pe coloana de direc(ie.
Demontarea si montarea contac-
,
tului de pornire
Demontarea
. Demonta(icarcasa calcanei de directie.
194- 5761
. Marcati orificiul de la carcasa coloanei de directie:
a = 12 mm, b = 10 mm.
. Perforati carcasa cu un burghiu circa 3 mm 0, pana
cand se simte arcul de prindere al cilindrului de Inchi-
dere. Acest lucru se Intampla atunci cand orificiul are 0
adancime de circa 3 mm.
. Apasati cu partea din spate a burghiului arcul de
prindere 9i demontati cilindrul de Inchidere (contactul de
pornire cu cheie) introducand 0 cheie.
Montarea
. Introduceti cilindrul de Inchidere In carcasa coloanei de
directie pana la capat. Apoi rasuciti cheia u90r.
. Montati carcasa coloanei de directie.
Demontarea si montarea comuta-
,
torului de la sistemul de iluminarel
regulatorul distantei de iluminarel
degivrarea lunetei/sistemul de in-
calzire a scaunelor
Demontarea
. Demontati cablul de masa (-) de la borna negativa a
bateriei de acumulatoare. Atentie: Astfel se Intrerupe
functionarea modulelor electronice de comanda, de
exemplu memoria de defectiuni a motorului sau modulul
de codare a radioului. Bateria de acumulatoare trebuie
deconectata doar cand aprinderea este deconectata,
altfel poate fi avariat modulul de comanda al
echipamentului de injectie. Inainte sa deconectati
bornele este indicat sa cititi 9i instructiunile din capitolul
"Radioul", respectiv "Demontarea :;;i montarea bateriei
de acumulatoare",
Demontarea blocului de lumini
,\'
"
"
",
. Ridicati cu atentie capacul din stanga, de langa blocul
de lumini cu 0 9urubelnita.
196-12331
. Apasati in spate carligele laterale de prindere care se
vad In acest moment la blocul de lumini.
. Demontati blocul de lumini din tabloul de bard ~i
deconectati 9tecar-ul.
Montarea
. Conectati ~tecar-ul.
. Montati ~i fixati blocul de lumini In tabloul de bard,
. Montati capacul din stanga langa blocul de lumini.
Demontarea regulatorului distantei de ilumi-
nare a farurilor
. Demontati blocul de lumini,
--,:
----
0

Oe
0
0
t
. La blocul de lumini apasati clapele laterale de fixare de
la comutatorul de reglare, ca sa se desfaca carligele de
prindere. In acela9i limp trageti comutatorulln spate din
placa frontala a blocului de lumini.
. Demontati 9tecar-ul.
Montarea
. Montati ~tecar-ul.
. Montati comutatorul de reglare In ghidajul de la blocul
de lumini.
Trageticlemele de fixare p~lna cand se fixeaza carli-
gele de prindere.
Montati blocul de lumini.
lemontarea comutatorului de la sistemul de
egivrare a lunetei
:ndicatie: Demontarea $i montareacomutatorului pentrusistemul de
:/imatizare $i pentrudispozitivulde ridicarea geamuluidin spate
'daca exista)aulacin felulurmator:
. Ridicaticu atentie capacul contactelor folosind 0 ~uru-
belnita.
..
ii1
...
. A~eza\i ~urubelnita Intre carcasa comutatorului ~i capac
~i demontati cu atentie comutatorul.
. Demonta\i comutatorul din tabloul de bordo
. Demonta\i ~tecar-ul.
Montarea
. Montati ~tecar-ul.
. Monta\icomutatorul In tabloul de bard i?i apasati pana
candacesta se fixeaza.
Demontarea comutatorului pentru sistemul
de incalzire a scaunelor
. Ridicati cu aten\ie capacul din dreapta, de langa blocul
de lumini cu 0 i?urubelnita.
Atentie:Lavehiculul cuechipamente suplimentare in loculcapa-
cului seat/auntermometrul pentruThermotronic; acestaseridica.
~
IUareO
8 )(20 W8tt
. Introduceti i;)urubelnitaai;)acum se arata In imagine i?i
demontati cu atentie comutatorul.
. Demontati comutatorul din tabloul de bard.
. Demontati i?tecar-ul.
Montarea
. Montati ~tecar-ul.
. Montati comutatorul in tabloul de bard ~i apasati pfma
cand acesta se fixeaza.
. Montati din nou capacullanga comutator.
. Montati cablul de masa la borna negativa (-) a bateriei
de acumulatoare. Atentie: Bateria trebuie montata dear
cand aprinderea este deconectata, altfel peate fi avariat
modulul de comanda al echipamentului de injectie.
. Reglati ceasul.
. Introduceti codul antifurt al radioului, vezi capitolul
"Coda rea radioului".
Demontarea ~i montarea com uta-
torului pentru trapa
Demontarea
. Ridicati lampile pentru interior din suportul aflat in
capacul plafonului.
. Demontati i?tecar-ul.
196-12311
. Desfaceti carligele laterale de prindere ale comuta-
torului pentru trapa ~i demontati comutatorul din ansam-
blullampilor pentru interior.
Montarea
. Montati comutatorul In ansamblul lampilor pentru
interior ~i prindeti clemele laterale.
. Conectati ~tecar-ul ~i montati lampile pentru interior.
Demontarea ~i montarea radioului
Aparatul de radio mental din fabrica este echipat cu
suport de montare, care face posibila demontarea ~i mon-
tarea rapida a radioului. Totu~i acest lucru este posibil dear
cu maneta de tragere, care este inclusa la cumpararea
radioului sau se gase~te In comert. Daca un radio este
mental cu suportul de montare, se recunoa~te de regula
acest lucru dupa cere 4 orificii din placa frontala. Daca nu
aveti la Indemana un maner de tragere, In lac de acesta
pot fi folosite 4 bolturi cu 0 de 1,5 mm.
Atentie: Din 10/93estenevoie/a demontarearadiou/uimontatin
serledeuninstrument dedeb/ocaremodificat.
Demontarea
. Deconectati aprinderea.
. Demontati cablul de masa (-) de la borna negativa a
bateriei de acumulatoare. Atentie: Astfel se Intrerupe
functionarea modulelor electronice de comanda, de
exemplu memoria de defectiuni a motorului sau modulul
de codare a radioului. Radiourile montate In serie sunt
echipate de obicei cu un sistem de codare anti-furt.
Acesta impiedica folosirea ilegala a aparatului, daca se
intrerupe alimentarea cu tensiune. Alimentarea cu ten-
siune se Intrerupe la deconectarea bateriei de acu-
mulatoare, la demontarea radioului sau daca se arde
siguranta radioului.
Daca radioul este codat, se stabile:;;te codul radioului
Tnainte deconectarea bateriei de acumulatoare. Daca
nu se cunoa~te codul, dear atelierul service VW peate
sa repuna aparatulln functiune.
Numarul individual de cod se afla In indicatiile de fola-
sire a radioului. Acesta nu trebuie pastrat In vehicul.
Radioul fabricat pana la 9/93
I SX-5802 I
. Introduceti ambele manere de tragere -A- din stanga ~i
din dreapta In orificiile din placa centrala. Daca nu este
vizibil nici un orificiu, demontati dopurile ~i capacul.
III
. Demontati radioul, apoi apasati In acela~i limp manerul
de blocare -V160- in exterior. Nu Indoiti marginile
radioului cand II scoateti.
Radioul fabricat de la 10/93
I N91-0004 I
Pentru demontare aveti nevoie de ambele instru-
mente3316.
t\ ! rJffiii !~ I
~ '0 (st.,e. = I~
.~""a [ ]
~EBEBEBc:J[:J~A
~ I::::J-~-
,~@~
. Introduce\i instrumentele de demontare in fantele de
desprindere- sage\ile, pana cand acestea se fixeaza.
t Demonta\i radioul din tabloul de bard cu ajutorul mane-
relor instrumentelor de demontare -3316-.
Henrie: fnstrumentefe dedemontarenutrebuieapasateinlr-oparle
iauindoile.
SX.5801
. Demontati instrumentele de demontare cu radioul
demontat. In acest scop apasati carligele lateraIe de
fixare a radioului in interior.
. Demontati ~tecar-ele de la boxe ~i antena, demontati
~tecar-ul multifunctional de la alimentarea cu tensiune.
In cazul in care radioul nu este conectat cu ~tecare
multifunctionale in serie, marcati cablul inainte sa II
scoateti, ca sa nu fie schimbat fa montare.
Montarea
. Demontati ambele manere de demontare de la radio.
. Fixati mufele electrice pe partea din spate a aparatului
de radio.
1
. Montati cablul antenei -3- in ghidajul -2- ~i introdu-
ceti-I in radio -1-. Montati buc~a de amortizare din
cauciuc -4-.
. Introduceti radioul in tabloul de bard, pEtnacand se
fixeaza arcurile de prindere.
. Conecta\i cablul de masa la borna negativa (-) a bateriei
de acumulatoare.
. Conectati radioul ~i verificati daca functioneaza. In cazul
in care se monteaza un radio cu cod antifurt, introduce\i
inainte codul secret.
Indicatii pentru montarea ulterioara a
radioului
. $tecar-ul cablului multifunctional mental in serie se
potrive~te la toate aparatele de radio din oferta firmei
VW de la modelul din anul 1988. $tecar-ul de alimen-
tare are urmatoarele culori la cablu ~i la contacte:
Ro~u/alb - Plus
Maro - Minus (masa vehiculului)
Verde/albastru - lIuminarea scalei
Albastru/alb - Semnalul de viteza pentru fixarea au-
tomata a difuzorului (dotare speciala)
- Cablul de comanda pentru conectarea
~i deconectarea radioului prin intro-
ducerea "cheii de contact". Nu folositi
niciodata acest contact pentru alimen-
tarea cu tensiune.
. Pentru aile aparate de radio exista un cablu de
adaptare Vw.
Atentie: in calvi in carecabluldeadaptarenu estefolosit,trebuie
sa se tinacantsa nu fie vreuncablunella/at/asatfiber.Unposibil
scurf-circuit poateducela defectareacablului.
. Tineti cant sa se foloseasca dear piese verificate, care
sa inlature bruiatiile la radio (cu permis general de func-
tionare, ABE); in caz contrar se peate retrage autori-
zatia pentru vehicul. In comert exista piese care inlatura
. bruiatiile cu indicatii de montare, destinate special
pentru Vw.
Maro/ro~u
Atentie: Dacaradioulsemonteazaulterio~acestaseconecteazala
antena.Sereg/eazareceptoru/ peundemedii$i sereg/eaza$urubu/
antenei(in dreaptarata, in suporfu/radioului sauin carcasa)cu 0
$urube/nitamicapentru0 bunareceptie.
Codarea radioului
Valabil doar pentru radiourile cu cod (acest lucru
se recunoa~te dupa simbolul ro~u al cheii de pe
capacul frontal)
Codul antifurt impiedica folosirea ilegala a aparatului,
daca se intrerupe alimentarea cu tensiune electrica.
Alimentarea cu tensiune se intrerupe la deconectarea
bateriei de acumulatoare, la demontarea radioului sau
daca se arde siguranta radioului.
Daca radioul este codat, se stabile~te codul radioului
inainte de deconectarea bateriei de acumulatoare sau la
demontarea radioului. Daca nu se cunoa~te codul, dear
atelierul service VW peate sa repuna aparatulin functiune.
Numarul individual al codului este trecut in indicatiile de
folosire a radioului. Acesta nu trebuie pastrat in vehicul.
Fixarea codului
. Asigurati alimentarea cu tensiune ~i conectati radioul.
La radio apare anuntul "safe".
. Tastele"M" ~i "VF" pentru selectarea frecventelor se pot
apasa in acela~i limp, pana cand In indicatorul radioului
apare ,,1000". Eliberati tastele.
. Cu ajutorul tastelor de stationarede la 1 la 4 indica!i
codul secret al radioului.
Cu tasta 1 este indicat primul lac al numarului de cod,
cu tasta 2 al doilea lac ~.a.m.d. Din motive tehnice
primul lac peate fi ocupat cu numarul 1 sau cu nici un
numar, in limp ce urmiHoarele 3 locuri pot fi ocupatecu
un numar de la 0 la 9.
. Apoi se apasadin noutastele"U"~i "M"In acela~ilimp
pana cand in indicatorul radioului apare "safe". Elibera!i
tastele. Aparatul este din nou gala de functionare.
Atentie:Dacaestefolositunnumargre$itdreptcod,apareinindicator
imediatlicarind$i apoi se stabilizeaza"safe".Acumpoatefi repetat
inca0 dataintregulproces.Dacaseintroducedinnouunnumargre-
$it,seb/ocheazaradioul;limpde0oranumarpoatefi pusinfunctiune.
Dupa0 ora- aparatul trebuiesaramanaconectat - sepoatedeb/Dca
radioul. Acesteetapesuntvalabile$i pentrua/Ieincercari.
Demontarea
rului (boxei)
si
,
montarea difuzo-
Difuzoarele montate In serie pot fi demontate ~i tara
demontarea tapiseriei portierei sau a tabloului de bard.
Demontarea
. Deconectati radioul.
,I '---!I
t
191-0071
. Ridicati cu atentie capacul difuzorului cu 0 ::;urubelnita.
Imaginea indica difuzoarele de sus din tabloul de bordo
La difuzoarele din portiera ridicati capaculin acela~itel.
. Demontati cele 4 ~uruburi de la difuzor, respectiv placa
de baza Impreuna cu difuzorul.
. Demontati mufa.
Montarea
. Montati mufa la difuzor.
. Montatidifuzorul;la difuzorse gase9te un marcaj de
montare in serie, pentru ca acesta sa nu fie montat
rasucit.
. Fixati difuzorulln cele 4 ~uruburi.
emontarea si montarea antenei
,
Pentru 0 receptie buna a radioului se poate folosi 0
ntenaobi~nuita tip vergea sau 0 antena situata pe plafon
Hntaritaelectronic. Se descrie mai departe demontarea ~i
lOntareaantenei tip vergea.
emontarea
'\
. Demontaticablul de masa al piesei pentru inlaturarea
bruiatiilordin balamaua stanga a capotei motorului -1-
9i pasajul rotii -2-.
. Demontatisuportul inferior din partea stanga.
. Demontati cablul antenei din mufa (In zona spatiului
pentru picioare din dreptul conducatorului auto) ~i
scoateti-Idin peretele de separare a motorului. Inainte
lega\i firul sau ~nurul corespunzator la cablul antenei,
pentrua u~ura montarea.
. Dacaeste cazul demontati radioul.
. Demontatipiulita cu man~on de la antena.
. Demonta\i colierul din partea stanga a pasajului rotii,
vezi pag. 182.
\
. Demontatisuportul anteneidin pasajul rotii ~i trageti
antena in jos in pasajul rotii.
Montarea
Pentru montarea ulterioaraexista deja un orificiu in aripa
stanga, in partea din tala. In acest caz trageti capacul.
. Montati antena in suport.
. Introduceti antena de jos prin orificiul din aripa vehi-
culului ~i montati piuli\a cu man~on.
. Montati suportul antenei in pasajul rotii.
Atentie: Dacaantenaestemontataulterio~a$eza!iantenaastfel
incataceastasa fieu$orinclinataspreinteriorcandestedesfacuta.
Tine!icantdeindica!iiIeproducatorului deantene.
. Montati cablul de masa al antenei la aripa vehiculului ~i
la capota motorului, vezi imaginea sub "Demontarea".
. Impingeti inveli~ul din cauciuc pe cablul antenei.
. Introduceti cablul antenei prin orificiullateral din pasajul
rotii in spatiul din interior. Aten1ie: inchideti orificiile cu
capacele din cauciuc. respectiv pasta de etan~are a
caroseriei, in caz contrar peate patrunde apa in interior.
. Trageti cablul antenei impreuna cu firul de legatura ~i
a~ezati-I in spatele tabloului de bard.
. Montati colierul de la pasajul rotii.
. Conectati radioul ~i verificati semnalul de receptie.
. Monta\i radioul ~i reglati antena, vezi pag. 258.
Demontarea ~i montarea antenei de pe platon
1
2
~3
~~
6 5 4
IV91-0016 I
1 - Tija antenei
2 - Piciorul antenei
Ampliticatorulpentru antena de pe platen este mental in
piciorul acesteia. Pentru demontare cobora\i varfulantenei.
3 - Ghidajul antenei
De la antena de pe platen pana la coloana A din stanga.
Coloana A este coloana din ta\a de pe platen spre capatul
portierei.
4 - Ghidajul antenei
De la coloana A, din spate in partea stanga spre radio.
S- Piulita cu ~ase muchii M14 cu ~aiba zimtata, 7 Nm
Piuli\a este fixata de 0 :;;aiba zim\ata printr-un inel din
material plastic. Unge\i :;;aibazim\ata pe partea interioara
cu vaselina de contact.
6 - Garnitura