Sunteți pe pagina 1din 9

Înlocuirea capsulei vacuumatice pentru turbosuflantă Page 1 of 9

Înlocuirea capsulei vacuumatice pentru


turbosuflantă

Indicaţie
Capul ataşabil SW 10 -T10422 A- înlocuieşte Capul ataşabil SW
10 -T10422-. Capetele ataşabile deja existente fără index »A« pot
fi utilizate în continuare. Pentru codul motor CJAA este totuşi
obligatoriu capul ataşabil SW 10 -T10422 A-.

Scule speciale, aparate de măsură şi control, precum şi


mijloace auxiliare necesare
 Cap ataşabil SW 10 -T10422- respectiv
cap ataşabil SW 10 -T10422 A-

 Cheie inelară -T10423-

 Pompă manuală de vacuumare -VAS


6213-

vw-wi://rl/V.ro-RO.K00590223.wi::52463953.xml?xsl=3 15.06.2013
Înlocuirea capsulei vacuumatice pentru turbosuflantă Page 2 of 9

 Cheie fixă SW14 -T10461-


 Testerul de diagnosticare a autovehiculului

Atenţie!
Sculele speciale indicate, în special
capul ataşabil -T10422-, respectiv capul
ataşabil SW 10 -T10422 A-, sunt
construite exclusiv pentru utilizarea
după procedura de lucru următoare şi nu
trebuie utilizate pentru alte îmbinări
filetate. Există pericolul deformării la
utilizarea unor momente de rotaţie mari.

Indicaţie
Pentru schimbarea dozei vacuumatice cu
senzor de poziţie pentru regulatorul presiunii
de supraalimentare -G581- se oferă kitul de
piese de schimb → ETKA (Catalogul
electronic al pieselor de schimb).

Demontarea
– Demontaţi carcasa filtrului de aer cu
debitmetrul şi conducta de legătură
→ Capitolul.

– Deschideţi învelişul izoterm şi detaşaţi


conectorul electric -săgeata- al senzorului
de poziţie pentru regulatorul presiunii de
supraalimentare -G581-.

– Demontaţi ţeava de legătură -1- pentru


ventilaţia carterului de pe capacul chiulasei,
apăsând tastele de deblocare.

vw-wi://rl/V.ro-RO.K00590223.wi::52463953.xml?xsl=3 15.06.2013
Înlocuirea capsulei vacuumatice pentru turbosuflantă Page 3 of 9

– Eliberaţi furtunurile de vacuum -săgeţile-.

– Desfaceţi şurubul -2- (nu trebuie pierdut),


rabataţi în spate conducta de alimentare
cu aer cu ştuţurile de aspirare şi apoi
detaşaţi-le de la turbosuflantă.

– Obturaţi deschiderea de la turbosuflantă


cu capacul din kitul de piese de schimb.

Cod motor CJAA

vw-wi://rl/V.ro-RO.K00590223.wi::52463953.xml?xsl=3 15.06.2013
Înlocuirea capsulei vacuumatice pentru turbosuflantă Page 4 of 9

– Desfaceţi şurubul -săgeata- aspiraţia


aerului cald -1-.

Continuare pentru toate autovehiculele


– Detaşaţi furtunul de vacuum de pe
turbosuflanta gazelor arse.

– Demontaţi piuliţa de fixare -săgeata- a


conexiunii conducta de tur a
uleiului/furtunul de vacuum de la chiulasă.

Atenţie!
La deşurubarea conductei de tur a
uleiului trebuie ţinut contra la ştuţul de
racord. Pericol de deteriorări ulterioare!

– Ţineţi contra la ştuţul de racord cu cheia


fixă -T10461- şi desfaceţi conducta de tur a
uleiului -săgeata- spre turbosuflantă.

– Obturaţi deschiderea pentru turul uleiului


de la turbosuflantă cu dopul din kitul de
piese de schimb.

– Ţineţi contra la contrapiuliţa -B- cu cheia


inelară -T10423- şi desfaceţi piuliţa de

vw-wi://rl/V.ro-RO.K00590223.wi::52463953.xml?xsl=3 15.06.2013
Înlocuirea capsulei vacuumatice pentru turbosuflantă Page 5 of 9

fixare -A- cu capul ataşabil -T10422-,


respectiv capul ataşabil SW 10 -T10422 A-
de la bara de reglare.

– Desfaceţi şuruburile de fixare a dozei


vacuumatice -săgeţile- şi detaşaţi doza
vacuumatică -A-.

Montarea

Atenţie!
Folosiţi numai şuruburi şi piuliţe noi din
kitul de piese de schimb!

– După caz, îndepărtaţi piuliţa de fixare a


barei de reglare de la doza vacuumatică
nouă.

– Răsuciţi manual contrapiuliţa pe bara de


reglare până la limită în direcţia dozei
vacuumatice.

– Duceţi bara de reglare prin pârghia de


ajustare de pe turbosuflantă, aşezaţi doza
vacuumatică -A- şi aplicaţi şurubul de
fixare.

– Strângeţi şuruburile de fixare -săgeţile- cu


8 Nm.

Indicaţie
Aveţi grijă ca piesa de ghidare să se poată
deplasa uşor pe bara de reglare.

– Racordaţi pompa manuală de vacuum -


VAS 6213- la doza vacuumatică după care
produceţi depresiune.

Indicaţie
Datorită materialului înalt-aliat, piuliţa de fixare
nu este magnetică. Nu se poate folosi un
magnet în ajutor.

vw-wi://rl/V.ro-RO.K00590223.wi::52463953.xml?xsl=3 15.06.2013
Înlocuirea capsulei vacuumatice pentru turbosuflantă Page 6 of 9

– Aplicaţi manual piuliţa de fixare -A-.

– Lăsaţi să iasă depresiunea din doza


vacuumatică.

– Scoateţi capacul de protecţie, aşezaţi


conducta tur de ulei la turbosuflantă şi
strângeţi cu 22 Nm.

– Cuplaţi conectorul -2- cu senzorul de


poziţie pentru regulatorul presiunii de
alimentare -G581- şi închideţi învelişul
izoterm.

– Conectaţi Testerul de diagnosticare a


autovehiculului.

Selectaţi regimul de funcţionare:


– Apăsaţi pe ecran suprafaţa senzitivă
„Fahrzeugeigendiagnose“ (diagnoza
proprie a autovehiculului).

Selectaţi sistemul de autovehicul:


– Apăsaţi pe afişaj suprafaţa senzitivă „01 -
Motorelektronik“ (Electronica motorului)

Pe ecran este afişată identificarea unităţii de


comandă şi codarea unităţii de comandă a
motorului.

Selectarea funcţiei de diagnosticare:

vw-wi://rl/V.ro-RO.K00590223.wi::52463953.xml?xsl=3 15.06.2013
Înlocuirea capsulei vacuumatice pentru turbosuflantă Page 7 of 9

– Apăsaţi pe suprafaţa senzitivă „011 -


Messwerte“ (011 - Valori de măsură).

– Introduceţi prin tastatura cu zece cifre


blocul de valori de măsură „120“ şi
confirmaţi introducerea cu tasta „Q“.

– Racordaţi pompa manuală de vacuumare -


VAS 6213- la turbosuflanta vacuumatică.

– Reglaţi o tensiune de 0,760 V prin


realizarea de depresiune ţinând sub
observaţia valoarea inferioară a blocului de
valori măsurate.

Atenţie!
În timpul procedurii ulterioare de reglaj a
tijei de reglare, depresiunea şi astfel
tensiunea de 0,760 V trebuie menţinute
constante.

– Deşurubaţi încet contrapiuliţa -B- a barei


de reglare cu mâna. Pârghia de ajustare se
află pe »opritorul« inferior.

– Ţineţi contra la contrapiuliţa -B- şi rotiţi


piuliţa de fixare -A- de la bara de reglare
contra pârghiei de ajustare. Strângeţi uşor
cu cheia inelară -T10423-.

– Lăsaţi să iasă depresiunea din doza


vacuumatică.

– Urmăriţi valoarea minimă a blocului de


valori măsurate, fără presiune trebuie să
se regleze o valoare de 3,30 ... 3,90 V.

– Aşezaţi capul ataşabil -T10422-, respectiv


capul ataşabil SW 10 -T10422 A-, ţineţi
contra la contrapiuliţa -B- cu cheia inelară -
T10423- şi strângeţi piuliţa de fixare -A-.

Atenţie!
Creaţi o depresiune de 0,75 ± 0,05 bari
pe doza vacuumatică pentru a vă asigura
ca pârghia de reglare se află pe
»opritor«. Trebuie să se realizeze o
tensiune de 0,760 V.

Valoarea tensiunii în ordine


– Apăsaţi manual şaiba de siguranţă pe bara
de reglare şi rotiţi cu 90° în -sensul săgeţii-.

– Sigilaţi legătura bara de reglare/piuliţa de


fixare cu lac de sigilare din kitul de piese
de schimb.

Valoarea tensiunii nu este în ordine

vw-wi://rl/V.ro-RO.K00590223.wi::52463953.xml?xsl=3 15.06.2013
Înlocuirea capsulei vacuumatice pentru turbosuflantă Page 8 of 9

– Ţineţi contra la contrapiuliţa -B- şi desfaceţi


piuliţa de fixare -A- de la bara de reglare şi
corectaţi valoarea prin rotirea contrapiuliţei
-B-.

– Ţineţi contra la contrapiuliţa -B-, rotiţi în


sens contrar piuliţa de fixare -A- şi
strângeţi cu capul ataşabil -T10422-,
respectiv capul ataşabil SW 10 -T10422 A-
.

– Apăsaţi manual şaiba de siguranţă pe bara


de reglare şi rotiţi cu 90° în -sensul săgeţii-.

– Sigilaţi legătura bara de reglare/piuliţa de


fixare cu lac de sigilare din kitul de piese
de schimb.

Continuare

– Aşezaţi şi strângeţi piuliţa de fixare -


săgeata- a conexiunii conducta de tur a

vw-wi://rl/V.ro-RO.K00590223.wi::52463953.xml?xsl=3 15.06.2013
Înlocuirea capsulei vacuumatice pentru turbosuflantă Page 9 of 9

uleiului/furtunul de vacuum de la chiulasă.

– Îndepărtaţi capacul de la turbosuflantă.

– Completaţi motorul.

– Porniţi motorul şi ştergeţi memoria de


evenimente → Testerul de diagnosticare a
autovehiculului.

– Controlaţi reglarea după cum urmează:

Selectarea funcţiei de diagnosticare:


– Apăsaţi pe ecran suprafaţa senzitivă „006 -
Grundeinstellung“ (006 - Reglare de bază).

– Introduceţi prin tastatura cu zece cifre


blocul de valori de măsură „120“ şi
confirmaţi introducerea cu tasta „Q“.

– Apăsaţi jumătatea inferioară a ecranului


suprafaţa senzitivă „Aktivieren“ (activare).

– Urmăriţi valoarea din fereastra inferioară de


pe ecran, aceasta trebuie să varieze între
0,65 ... 0,85 V şi 3,30 ... 3,90 V (doza
vacuumatică este dusă alternativ către
ambele limite).

Dacă valorile tensiunii sunt în regulă:

– Încheiaţi reglarea de bază.

vw-wi://rl/V.ro-RO.K00590223.wi::52463953.xml?xsl=3 15.06.2013