Sunteți pe pagina 1din 6

$tergitoarele depar faZ

Inlocuirea lamelelor de cauciuc de la~tergatoarele de parbriz


lamelele de cauciuc ale ~tergatoarelor de parbriz se Inlocuiesc atunci cand geamul nu se mai ~terge bine. Tn Gomert exista alai ~tergatoare de parbriz complete (Iamele de cauciuccu suportul) cat ~i dear lamelele de cauciuc. Dacase schimba dear lamele de cauciuc ale ~tergatoareier,rebuiesa se tina cant sa nu se Indoaie suportul. t Aten/ie: Daca lamelele $tergatoarelor deparbrizse freaca preatare degeam, estede ajunssa se schimbe nu doarlamelede cauciuc sau lamelele complete $tergatoarelor parbriz.in orice caz ale de trebuie sase verifice unghiulbratelordela $tergatoare, respectiv sa sereglezeacaestecazul. d

192-3761
. Pe partea Inehisa a lamelelor de la ~tergatoare apasati ambele ~ine din otel eu un cle~te combinat, desfaceti clema de sus ~i demontati complet lamela de cauciue Impreuna eu ~inele.

Montarea

. TragetiIn sus bratul ~tergatorului ~i a~ezati-Iln pozitia orizontala. . Apasaticlema arcului -A- ~i Impingeti lamela In jos -Bdin carligul bratului ~tergatorului de parbriz. . lmpingeti lamela In jos ~i seoateti-o din earligul bratului ;;tergatorului. .

I 92-3771
Montati lamela de cauciuc noua fara ~ine de sustinere In clemele inferioare ale lamelelor de la ~tergatoare. . Introduceti ambele ~ine In lamele de cauciue astfellncat orificiile ~inelor sa fie Indreptate spre eauciuc ~i sa se Incadreze In carligele de cauciuc ale canelurilor. . Apasati ambele ~ine din otel ~i lamela de eauciue eu un cle~te combinat ~i montati-Ie In eealalta clema astfel Ineat carligele de prindere sa se Ineadreze In orificiile de sustinere - sageata - ale lamelelor ~tergatoarelor.

.
.

Montati lamela pe bratul 9tergatorului carligul de la bratul 9tergiHorului.

9i prindeti arcul in

fmpingeti inapoi bratul 9tergatorului. Tineti cant ca pe tot parbrizullamela de cauciuc sa calce corect.

. Cotele pentru fasciculul de pulverizare: a = 280 mm, b = 300 mm, c = 430 mm, d = 560 mm, e = 400 mm, f = 330 mm (toleranta :I:20 mm). . Duza peate fi curatata cu aer comprimat.

Demontarea ~i montarea/reglarea duzelor de la spalatorul de parbriz


Demontarea
. Deschideti capota motorului.
Demontati furtunul de presiune de la duza.

1833-0721

. Directiilede pulverizareale duzei pot fi corectate daca


este cazul cu un darn cu 0 0,8 mm. Atelierul mecanic
folose9te un instrument special VW-3125.

Instalatia de spalare a farurilor Faruldin stanga

.~
192-2311

c
----

d~~~' -= '
~/ll~1

. Apasati clapeta de la duza in sensul indicat de sageata $i demontati duza in sus.

Montarea . Montatiduza 9i impingeti-o in spate, pana cand se fixeaza. . Montatifurtunulde presiune. Reglarea

II~ =
-."

}92-41SI

. Cotele pentru fasciculul de pulverizare: a = 85 mm, b = 60 mm, c = 65 mm, d = 125 mm. Atelierul mecanic folose9te la reglare un instrument special VW-3019A. . Cotele pentru farul din dreapta sunt simetrice.

\
192-4061

ecanismul de actionare a ~tergatoarelor de parbriz

i=:
20 18

~tergatoarele
1

de parbriz

- Capac

4 5 6

10 - Parghia de directionare
11

2 3 4 5 6 7 8 9

- ~aiba - Bratul ~tergatorului - Motorul ~tergatorului

- Piulita cu ~ase muchii, 20 Nm - Parghiile


~tergatorului

- Piulita cu ~ase muchii - Placa - Bara de directionare - Piulita cu

20 21

12 13 14 15 16 17 18 19 -

- ~urub cu ~ase - ~aiba elastica

~ase much ii, 20 Nm much ii, 5 Nm

22 23

~aiba Inel din cauciuc Inel de etan~are ~urub cu ~ase muchii, 5 Nm Inel zimtat ~aiba Capac Lamela de cauciuc a ~tergatorului Lamela ~tergatorului Suport elastic

11 19 15 16 14 10 13 12 11 1 2 3 4 5 6 7 8

192-4091

~tergatorul lunetei
1 Suportul ~tergatorului 2 - ~urub cu Ifase much ii, 5 Nm
3

7 - Lamela Iftergatorului
8

4 5 6

- Inel din cauciuc - ~urub cu ~ase much ii, 5 Nm - Motorul ~tergatorului - Lamela de cauciuc a ~tergatorului

- Suport

10 - Capac
11

- Bratul ~tergatorului

elastic

12 13 14 15 16 17 18

- Duza de pulverizare - Plulita cu !iiase much ii, 15 Nm - ~aiba - Piulita cu ~ase muchii, 7 Nm - ~aiba din material plastic - Inel din cauciuc - Distantier - Teava de legatura
Este condusa prin bra\ul ~tergatorului la duza de pulverizare.

19 - ~aiba

19

18 17

I 92-411 I

Demontarea si montarea motorului , ~tergatoarelor


Demontarea . Demontaticablul de masa de la borna negativa(-) a
bateriei de acumulatoare. Aten1ie: Aparatele electronice se deconecteaza in acest limp, de exemplu memoria de defectiuni de defectiuni a motorului sau modulul de codare a radioului. Bateria de acumulatoare se deconecteaza dear cand aprinderea este deconectata, deoarece se pot produce avarii la modulul de comanda al echipamentului de injectie. Inainte sa deconectati bornele cititi indicatiile de la "Radioul" 9i "Demontarea 9i montarea bateriei de acumulatoare".

. Montati placa ~i rotiti-o astfel Incat cola sa fie de a = 10 mm. Strangeti ~uruburile cu 20 Nm. . Montati motorul 9tergatoarelor la ramele acestora. . Montatibara de actionare pe placa. . Montati motorul impreuna cu ramele ~tergatoarelor ~i fixati-I cu 5 Nm, ded nu foarte strans. . Conectati ~tecar-ul multifunctional ~i lasati motorul 9tergatoarelor sa revina In pozitia finala.

. $tergatoarelede parbriz: demontaticapaculcutiei de apa,vezi pag.216. . $tergatorullunetei:demontaticapacul,vezi pag.189. . Demontati 9tecar-ul multifunctional de la motorul
. 9tergatoarelor. Demontati bratele 9tergatoarelor 9i scoateti-Ie din axurile acestora; demontati inainte capacele cu 0 9urubelnita mica.

T~r=-

~b

~tergatoarele

de parbriz 192-4051
. Montati bratele ~tergatoarelor, corespunzator marcajelor facute pe paravant, In lagarele ~tergatoarelor 9i strangeti 9uruburile cu 20 Nm. a = marcajul pentru vehiculele cu vola nul pe stanga (de exemplu la modelele germane); b = marcajul pentru vehiculele cu vola nul pe dreapta.

. Demontatiramele 9tergatoarelordin ~uruburi-17- ~i


scoateti-Ie complet impreuna cu motorul 9tergatoarelor, vezi imaginea 92-409. . Demontati barele de directionare -9- de la placa. . Demontati motorul din ramele ~tergatoarelor, demontati pentru aceasta Gale3 ~uruburi. . Demontati placa de la axul motorului.

~tergatorullunetei
. . Demontati piulita cu man90n -14-, vezi imaginea92-411. Demontati ramele ~tergatoarelor impreuna cu :;;uruburile -2- ~i -4- ~i scoateti-Ie complet impreuna cu motorul ~tergatorului.

~tergatorullunetei
Montati rnotorul 9tergatoarelor la ramele ~tergatoarelor. Montati piulita cu man~on pe axul exterior al ~tergatorului. . Montati motorul cu ramele ~tergatoarelor ~i fixati-I cu 5 Nm, ded nu foarte strans. . Conectati 9tecar-ul multifunctional 9i lasati motorul ~tergatoarelor sa revina In pozitia de repaus. . .

Montarea
. Daca montati un motor nou la 9tergatoare, aduceti motorul inainte de montare in pozitia de repaus. Conectati in acest sans 9tecar-ul multifunctional 9i lasati motorul aprox. 1 minut sa functioneze. Apoi deconectati motorulimpreuna cu comutatorul 9tergatoarelor 9i lasati-I sa revina in pozitia finala. Demontati 9tecar-ul multifunctional.

~tergatoarele de parbriz

0 c

~.
192-410

----

192-4041

------

. Montati bratul !?tergatorului astfelincat

la capat sa aiba

0 distanta de a = 25 mm fata de cantul inferior allunetei. . Montati capacul pe axul !?tergatorului. . Montati cablul de masa la borna negativa (-) a bateriei de acumulatoare. Atentie: 6ateria trebuie montata dear cand aprinderea este deconectata, altfel peate fi avariat modulul de comanda al echipamentului de injectie. . Verificati modul de functionare a !?tergatoarelor. . Montati capacul la cutia de apa !?i la capacul interior al !?tergatorului lunetei. . Reglati ceasul. . Introduceti codul antifurt al radioului, vezi capitolul "Coda rea radioului".

Demontati furtunele de la spalatorul de parbriz -A- !?i daca exista !?ide la spalatorullunetei -6-.

Verificarealinlocuirea pompei de spalare a geamurilor


Atentie:Verifica!i /ectromotoru/ e pompeide spa/area geamurilo~

Atentie: Dacatrebuieschimbata pompa, regati!i ompanoua. p p

Demontati pompa din rezervor !?i prindeti orificiul din rezervor cu degetele.

Montarea
. . . . . Montati noua pompa, in acest limp se scurge putin lichid. Montati furtunurile. Conectati !?tecar-ul. Verificati modul de functionare a pompei de spalare a geamului. Daca este deconectata, conectati bateria.

vezi pag.

225.

Demontarea . Ca sa puteti manevra pompa mai bine, demontati bateriadin suport !?iimpingeti-o lateral. . Demontati!?tecar-ul,apoi desfaceti sigurantele de sarma.

Instalatia de curatare a farurilor , ,


1 - Piulita din material plastic 2 Rezervorul de lichid 3 - Capac 4 - Pompa de la spalatorul farurilor 5 - Garnitura

- Suportul
-

7 8 9 10 11 12 13 14

15

15 -

duzelor de pulverizare ~urub cu ~ase muchii Bara de protec\ie Duzele de pulverizare Reglabile. ~urub de tabla Capac Clema de fixare Furtun 10x3 Distribuitor Nu schimba\i capetele furtunurilor. Piesa de legatura Demonta\i bara de proteQie la demontare acesteia.

I 92-412I

--

Diagnosticarea defectiunilor de la lamelele ~tergatoarelor


Aspectul parbrizului Striuripe sticla. Cauza lamela de cauciuc este murdara. Remediul

de parbriz

. Curatatilameladincauciuccu 0 perletare din nylon !;iicu 0 substanta de curatare ~i


cu alGoa!. . Inlocuitilamela din cauciuc. . Inlocuitilamele din cauciuc.
. Curatati parbrizul cu 0 carpa curata ~icu 0 substanta cu silicon care sa indeparteze uleiul !;iimotorina.

lamela din cauciuc este uzata sau rupia.


lamele din cauciuc sunt vechi, crapate.

Pe suprafata !;itearsa apa ramasa formeaza imediat picaturi. lamela !;itergatorului!;iterge bine numai pe 0 parte, face zgomot.

Parbrizul este murdar de ulei sau motorina.

lamela din cauciuc este deteriorata doar pe 0 parte, "nu mai basculeaza". Bratul !;itergatoruluieste rasucit, lamela sta incorect pe parbriz. Parbrizul este zgariat. lamela dincauciuceste uzatasau rupia. Bratele !;itergatoarelorsunt dereglate sau deformate. Bratele !;itergatoarelor unt ondulate. s

. Montatilameledincauciucnoi.

Daca este cazul schimbati parbrizul. . Inlocuitilamele din cauciuc. . Reglati bratele !;itergatoarelor,fixati-Ie in !;iuruburi. nlocuitibratele !;itergatoarelor. I . Inlocuitibratele !;itergatoarelor.

. .

Reglati bratul !;itergatorului.

Suprafete ramase ne!;iterse.

lamela din cauciuc este ie!;iita suport. din lamela !;itergatoruluinu atinge uniform suprafata parbrizului.

. Montati cu atentie lamela de cauciuc in


suport. . Inlocuiti lamela ~tergatorului. Aceasta defectiune apare mai ales in cazul mon!arii incorecte a lamelei deoarece ~inele sun! indoite. . Ungeti articulatia bratului ~i arcul sau
montati un brat nou.

Apasarea prin bratul !;itergatorului prea mica.

-----

S-ar putea să vă placă și