Sunteți pe pagina 1din 1

Veriflcarea eometriei

rotilor
0 functionareoptima $i 0 uzura minimaa anvelopelorsunt Unghiul de cadere al ro1ii este unghiul sub care pla-
posibilenumai dadi geometria rotilor este corect.::!.Uzarea nul rotii se abate de la verticala. Deci retire din rata stau
neuniformaa pneurilor cat ~i 0 stabilitate defectuoasa a oblic; in cazul unui unghi negativ, de exemplu, sunt mai
directieiin linie dreapta ~i un raspuns imprecis al sistemului indepartate in punctul de sprijin decal sus. Modelul
dedirectiein viraje - inseamna ca vehiculul trebuie verificat VW GOLFNENTO are unghi de cadere negativ.
launatelierservice pentru testarea cu aparatura optica. Convergenta ~i unghiul de cadere se modificala mode-
Veriticarea geometriei ro1ilor de direc1ie nu peate fi lulVW GOLFNENTO in functie de starea de incarcare.
facuta tara dispozitive de masurat corespunzatoare. Unghiul de inclinare transversala a pivotului este
De aceea in descrierea urmatoare vcr fi abordate unghiul a dintre axa de rotatie a pivotului~i verticala prin
principiile de baza pentru 0 veriticare corecta. punctul de contact al rotii cu solul, vazut in planul longi-
tudinal al automobilului.
Unghiulde convergenta I unghiul de cadere Unghiulde cadere al rotii ~i unghiul de inclinare trans-
al rotii I unghiul de inclinare transversala a versala a pivotuluiinfluenteaza impreuna, a~a numituluide-
port. Cu cat deportuleste mai mic,cu atat mai u~orse actio-
pivotului I unghiul de inclinare longitudinala neaza sistemul de directie, jar ~ocurile de pe strada se
a pivotului (unghiul de fuga) transmitcu 0 influentamai mica asupra bieletelorde directie.
Unghiul de inclinare longitudinala a pivotului (unghiul
Ecartamentul reprezinta distanta dintre planele mediane
de fuga) este unghiul dintre axa de rotatie a pivotului~i
ale rotilor care apartin aceleia~i punti. De regula retire din
verticala prin punctul de contact al rotii cu solul, vazut in
talaau tendinta de a rula divergent la deplasarea rectilinie
pianul transversal al automobilului.
- determinata unghiul de cadere ~i rezistenta la rulare -
Unghiulde inclinare longitudinalaa pivotuluiinfluenteaza
astfelincat sa existe joc in rulmenti rotilor. Din acest motiv
rotile de la puntea din rata au unghiul de convergenta
in mod considerabil pastrarea a stabilitatiirotiloranterioare
la deplasarea in linie dreapta. Un unghi de inclinare prea
pozitiv.Unghiul de convergenta peate fi exprimat ~i ca
redus favorizeaza devierea de la directia de deplasare in
diferenta dintre distanta masurata pe janta intre extre-
cazul unui carosabiluldeteriorat sau in caz de vant lateral~i,
mitatilerotilor aceleia~i punti a automobilului (aceasta dis-
in plus, dura abordarea virajelor,da tendinta de revenirea
tantase aseamana cu ecartamentul), in planul orizontal al
axeipuntii, in rata ~i in spatele acestei axe.
rotilorde directie la pozitia de mers rectiliniu.
Faptul ca retire sunt convergente inseamna ca distanta Conditiile de verificare:
dintre extremitatile rotilor masurata in partea anterioara a . Presiunea aerului din pneuri conforma recomandarilor.
jantelor este mai mica decal cea masurata in partea . Suprafata de masurare sa fie plana, orizontala.
posterioaraa jantelor (raportata la axa puntii din fata). . Vehicululsa fie gal: neincarcat, cu roata de rezerva, cu
La modeleIe VW GOLFNENTO convergenta este cric ~i rezervorul pHn.
reglata pe "neutru". . Suspensia vehiculului a fast balansata puternic in
Unghiurile de cadere al rotii (de carosaj) ~i de inclinare partea din rata.
transversalaa pivotului diminueaza ~ocurile propagate in . Sistemul de directie caract reglat.
sistemulde directie la trecerea peste denivelarile caii de . Niciun joc permis la bieletele de directie.
rulare,jar in viraj mentin frecarea la un nivel minim. . Niciun joc permis la pivoti.

Unghiul de cadere Unghiul de inclinare


transversala a pivotului
~
. Unghiul de inclinare lon-
gitudinala a pivotului !
i
al ro!ii (carosaj) I f

~i
(unghiul de fuga) I
I
~ i

IiI
II ;
Iii
.
I'
\
1
ill
\ I HI
\ I IiI
\1 Iii
\i IIJ
b I Y-4201