Sunteți pe pagina 1din 2

uilile

ehnologia bujiilor dintre toate metalele, jar eledrozii din platina dispun de 0
rezistentafoartebona la coroziune~ila ardere. Durata de
Bujiaeste compusa din electrodul central, din izolatorul
viata a bujiilorpeate avea valeri de la 20.000 de kilometri
:u carcasa ~i din electrodul de masa. Scanteia, care
~ip~lnala 100.000 de kilometri,in functie de materialul din
aprindeamestecul combustibil-aer,se formeaza intre elec-
rodu!central ~ieel de masa. A nu se folosi niciodata all tip care este fabricat eledrodul ~i in functie de numarul de
e bujie decal eel recomandat, care este caracterizat, electrozi de masa ai bujiilor.
,rintreallele,de numarulcaracteristic al valoriitermice. inlocuirea filetului din chiulasa pentru roon-
Numarulcaracteristic al valorii termice indica gradul tarea bujiilor
apacitatiide incarcare termica a bujiei. Cu cat numarul
caracteristical valoriitermice al unei bujiieste mai mic, cu Daca se stabile~te ca filetul din chiulasa conjugal
alaIeste mai mare capacitatea de incarcare termica. Deci, bujiilor este defect, acesta trebuie schimbat. in acest scop
bujiapeate conduce mai bine caldura, evitand astfel exista la firma BERU instrumentul special pentru reparatii.
aprindereaprin incandescenta, care peate fi periculoasa. Cu un burghiu special este scos vechiul filet, chiulasa nu
Dbujiecu capacitate mare de incarcare termica are totu~i trebuie insa demontata. Apoi se taie un filet nou in chiulasa
un dezavantaj, ~i anume faptul ca temperatura ei de jar bujiile sunt montate cu 0 piesa filetata speciala. Piesele
aulocuratareeste de asemenea mai ridicata. De aceea ea filetate la bujii montate ulterior sunt fixate bine ~i sunt
are tendintade a rugini mai rapid, mai ales atunci cand etan~ate la compresie.
moterulnu atinge, de multeori,temperatura de functionare
(Iacircularea prin ora~, la deplasarea pe rote scurte in Montarea bujiilor
timpul iernii).
. Schimbati bujiile dear daca motorul este rece sau foarte
Valoarea termica corecta este stabilita de catre fabri-
putin card. Atentie: daca bujiile sunt de~urubate cand
cantulautomobilului. in afara de acestea, exista bujii cu unul
motorul este fierbinte, filetul chiulasei din aluminiu se
sau mai multielectrozi de masa, cu lungimi diferite de filet ~i
peate deteriora.
cudiametre diferite de filet. De aceea, este important ca la
schimbarea bujiilor sa se foloseasca dear bujii care
. Monta(icumanabujiilein chiulasa. Atentie: nu deterio-
corespund recomandarilor fabricantului de automobile. rati marginile bujiilor cand Ie monta(i.
Durata medie de viata a bujiilor are valeri diferite. Acest . Strangeti bujiile cu 25 Nm respectiv 30 Nm, vezi tabelul
fapt este influen(at,in mare parte, de materialul electro- referitor la bujii de la pag. 50.
zilor.Aliajul cram-nichel se caracterizeaza prin conduc- . Conectati~tecar-elebujiilor.Verifica(idaca ~tecar-ele
tivitate termica foarte ridicata ~i prin rezisten(a la coro- bujiilor ~i cablurile de aprindere sunt fixate cored prin
ziune;argintul ofera cea mai bona conductivitate termica retire spre stanga ~i respediv spre dreapta.
Bujiile corecte pentru autovehiculele GOLFNENTO

Motorul ICodul IBOSCH CHAMPION INGK . Distanta dintre intervalul de


motorului electrozi [mm] I inlocuire
1,4 I ABD

1,4 I AEX/APQ
1,6 I ABU

1,6 I AEA
1,6 I AEE
1,6 I AEK/AKS
1,6 I AFT
1,8 I AAM/ANN
1,8 I ABS/ADZ/ANP
2,0 I 2E

2,0 I ADY/AGG/AKR 0-
2,0 I ABF
2,8 II AAA/ABV
2,9 I

') Distanta dintre electrozi pentru bujia BOSCH: 0,9 - 1,1 mm, pentru bujia BERU $i NGK: 0,7-0,9 mm.
2)Distantaintre electrozi pentrubujia BOSCH:0,6 - 0,7 mm, pentrubujia NGK: 1,0 mm.

Diagnosticarea sistemului de aprindere


Defectiunea: Motorul porne$te greu sau nu porne$te deice.

Cauza Remediul
Nu exista scanteie de aprindere. . Curatati $i uscati capacul distribuitorului, pulverizati spray
Capacul distribuitorului este umed, murdar. de aprindere pe interior
Exista fisuri In capacul distribuitorului, canale cauzate de . Schimbati capacul distribuitorului
ardere.
Carbunele $Iefuit din capacul distribuitorului de aprindere . Schimbati carbunele $Iefuit
este uzat.
Rezistenta rotorului este prea mare, distribuitorul este . Schimbati rotorul distribuitorului
defect.
Contactele de la capacul distribuitorului sunt arse. . Schimbati capacul distribuitorului $i rotorul distribuitorului
Rezistenta cablurilor bujiilor/$tecar-ele bujiilor este prea . Schimbati cablurile bujiilor/$tecar-ele bujiilor.
mare.
$tecar-ele bujiilor au fast montate In ordine gre$ita. . Montati $tecar-ele bujiilor In ordinea de aprindere:
Motorul cu 4 cilindri: 1-3-4-2
Motorul cu 6 cilindri: 1-5-3-6-2-4
Bujiile sunt umede din cauza muller Incercari de pornire. . Demontati $i uscati bujiile
Bujiile sunt umede $i murdare. . Curatati, uscati bujiile, montati un capac exterior de silicon
pe bujie $i $tecar.
Puterea bobinei de aprindere prea redusa. . Verificati daca au 0 pozitie fixa cablurile electrice ale
bobinei $i un contact coree!.
Babina de aprindere este fisurata, exista canale rezultate . Schimbati bobina de aprindere
In urma arderii.
Pierdere de tensiune prin atingerea contactelor $i . Montati cablurile electrice corect cu furtunurile motorului
cablurilor electrice.
Modulul de comanda nu este alimental electric. . Verificati cablurile electrice conform schemelor de circuite
electrice
Siguranta or. 18 este defecta .. . Verificati siguranta conform schemelor de circuite electrice
Releul pompei de combustibil, Releul de alimentare a sen- . Verificati $i daca este cazul Inlocuiti releul, senzorul Hall,
zorului Hall, Motronic/Digifant, senzorul de turatie sunt defecte. senzorul de turatie.