Sunteți pe pagina 1din 3

Dispozitivul auxiliar de pornire a

motorului (ajutorul la pornire)

@
g)'

D
SX-6803 sectiunea trasversala de 25 mm2, deoarece acesta se potrive~te la motoarele cu cilindree mica.

Aten!ie: DacB suntrespectate nu exactinstructiunile conectare, de existaericolul p decorodare dincauzaelectrolitului dinbateriecarese scurge. afara de aceastaexista pericolul de ranire sau de in provocarea unordefectiuni printr-o explozie bateriei eacumulatoare a d sau potaparea defectiuni sistemul la electric vehiculului. al . Sec!iunea trasversala a cablajelor trebuie sa fie la motoareleOtto pana la circa 2,5 I cilindree de eel putin 16mm2(diametrul circa 5 mm). La motoarele Diesel sau motoarele Otto cu cilindree mai mare de circa 2,5 I sec\iuneatrasversala a cablajelor trebuie sa fie de eel pu\in25 mm2.Bateria de acumulatoare este in acest limp descarcata.Sec\iunea trasversala a cablajului este indiGalade regula pe ambalajul cablului auxiliar de pornire. Cand doriti sa schimbati cablul este recomandabil sa cumpara\i un cablu nou cu cle~te de cablu izolat ~i

. Ambele bateri; de acumulatoaretrebuie sa


tensiune de 12 valli.

aiba

. 0 bateriedescarcatapeatechiar sa

inghete

la -100 C.

Inainte de conectarea cablului auxiliar trebuie dezghetala bateria daca este inghetata. . Bateria descarcata trebuie conectata corespunzator la reteaua de bard. . Verificati nivelul electrolitului din bateria descarcata. daca este cazul completati-I cu apa distilata. . A~ezati vehiculele departate unul de celalalt astfel incat sa nu S8 produca nici un contact metalic. In caz contrar s-ar putea transmite curent chiar la legarea polului pozitiv al bateriei.

. Trage\ifrana de mana la ambele vehiculele.Maneta


schimbatorului in viteze este in pozi\ie neutra, dispune\i levierului selectorului de la cutia de viteze automata in . . pozi\ia de parcare "P". Deconecta\i loti consumatorii de curent. Lasa\i motorul donator sa func\ioneze la ralanti in timpul procesului de pornire. Astfel evita\i 0 avarie la alternator din cauza varfului de tensiune existent in acest proces de pornire. in timpul procesului de porn ire evita\i focul deschis sau producerea de scantei, \igari aprinse, in apropierea bateriei, deoarece din baterie ies gaze care se aprind. Ave\i grija sa nu fie avariat cablul auxiliar de pornire din cauza pieselor care se rotesc, ca de exemplu ventilatorul radiatorului.

Remorcarea vehiculului
Veriga de remorcare din fata

. Conecta\i cablajulin urmatoarea ordine: 1. Cablul ra~u -1- la polul pozitiv al bateriei descarGate-A-. 2. Capatul celalalt al cablului ra~u la polul pozitiv al bateriei donatoare de curent -8-. 3. Cablul negru -2- la polul negativ al bateriei donatoare de curent. 4. Celalalt capat al cablului negru la un lac masa bun -X- al vehiculului receptor. eel mai bine se potrive~te 0 parte metalica de pe blocul motor. in condi\ii nefavorabile ar putea sa explodeze bateria la conectarea cablului la polul negativ al bateriei descarcate, din cauza formarii scanteilor !?i producerii gazelor inflamabile. Atentie: Clemele cablajuluiauxiliarde pornirenu trebuiesa vinain contact nacucealalta conectarea u la cablului,respectiv saseatinga clemele deplusla masa(caroserie saucadru). . Porni\i motorul vehiculului receptor (bateria descarcata) ~i lasa\i-I sa func\ioneze. La pornire nu ac\iona\i neintrerupt demarorul mai mull de 10 secunde, deoarece se incalzesc cle~tii cu poli ~i cablul din cauza tensiunii mari. De aceea faceti dUe 0 paUla de racire de eel putin Y:.minut. . . Introduce\i ~urubelnita intre faruri :;;i capac ~i ridica!i capacul. Demontati capacul din balama.

.
.

in!?uruba\i veriga de remorcare Atentie: in~uruba\i veriga de remorcare veriga de remorcare

in filetul de sub capac. se infileteaza in stanga. pana la capat :;;i apoi din nou (rasuci\i-o

. Nu va apleca\i peste baterie - pericol de ardere! . Dupa pornire desprindeti cablajulin ordine inversa: mai intai cablul negru (-) la vehiculul receptor, apoi de la vehiculul donator de curent. Deconecta\i mai intai cablul ro:;;u de la vehiculul donator de curent ~i apoi de la vehiculul receptor.

fixati-o cu 0 cheie pentru rati, vezi imaginea. De~urubati apoi veriga de remorcare spre dreapta) ~i a~eza\i-o fixa\i-lin cleme. Tn bard. Monta\i capacul ~i

Verigade remorcare din spate

. Deoarece amplificatorul fortei de franare (servofrana) func!ioneaza doar cand motorul functioneaza, jar la vehiculelecu amplificator al fortei de franare cand motorul nu func!ioneaza se apasa mai puternic pedala de frana! . La vehiculele cu servodirectie trebuie 0 forta mai mare la manevrarea volanului, deoarece servodirec!ia nu functioneaza cand motorul este oprit.

. Cablul de remorcaretrebuie sa fie elastic ca sa fie


protejat atat vehiculul remorcat cat ~i eel tractor. Folositi cabluri din fibre sintetice sau cabluri elastice. eel mai . sigur este sa folositi 0 singura bara de remorcare! Fara ulei la cutia de viteze, vehiculul poate fi remorcat doar cu rotile motoare suspendate.

Remorcarea vehiculelor cu cutie de viteze automata


. Selectati pozitia a manetei uN". Viteza maxima de remorcare: 50 km/h!

. Vergia remorcare de
un capac din spatele

din spate se gase~te la GOLF sub barei de protectie. Ridicati spre

Distanta maxima de remorcare: 50 km! . Pe distante mari vehiculul trebuie tractat cu puntea din fata suspendata. Motivul: pompa de ulei de la cutia de viteze nu functioneaza cand motorul este oprit, cutia de viteze nu are 0 ungere corespunzatoare la turatii mari ale arborilor sai sau pentru mai mull limp. . Vehiculul cu transmisie automata poate fi remorcatftras doar cu rotile din fata suspendate. Daca ar fi suspendate doar rotile din spate, rotile din fata s-ar roti ~i s-ar avaria in scurt timp cutia de viteze automata. Atentie: Remorcarea(pornireamotorului prin impingereavehiculului) uesteposibilala vehiculele cutiede vitezeautomata. n cu La motoruJ e benzinacaJd curiede vitezemanualavehicuJul p cu poate fi remorcat 0 distantademaxim50 metri,deoarece cazcontrar pe in existapericolul varieriicatalizatoruJui. a

exterior capacul de la cantul superior cu 0 ~urubelnita ~i apasati-lin exterior. Nu demontati capacul, el ramane in timpul remorcarii vehiculului. . Dupa ce 0 folositi, a~ezati capacul pe cantul inferior ~i apasati in gUS, pana cimd se fixeaza.

Reguli la

remorcare
ca sa nu se blocheze volanul ~i

. Conectati aprinderea, de parbriz.

claxonul ~i daca este cazul pot fi actionate ~tergatoarele . In Germania aprindeti luminile de avarie alaI la vehiculul remorcat cat ~i la eel tractor (daca este cazul urmati ~i aile instructiuni).