Sunteți pe pagina 1din 9

UTILIZARE

Ingrijirea antenei, declararea aparatului radio Garantia


Ingrijirea a n t e n e i Declararea aparatului radio Pentru instalatiile noastre auto sunt
Antena este reglata optim la radio si In anumite conditii radioul trebuie declarat. valabile acelasi conditii de acordare a
montata in locul ?n care exista o buna garantiei ca si pentru vehiculele noi.
In Germania de exemplu:
putere de receptie si perturbatii reduse. Garantia nu poate fi acordata Tn cazul
La utilizarea ?n vehicule de firma, aparatul
La vehiculele cu antena geam sau antena utilizarii necorespunzatoare a instalatiei
trebuie declarat GEZ (Centrala de supra-
de acoperis nu este necesara ingrijirea radio sau prin Tncercari de reparatii
veghere a posturilor publice de radio-
antenei. neautorizate. In plus nu trebuie sa existe
difuziune din Germania).
deteriorari exterioare.

Serviciu de schimb
Dupa expirarea garantiei un aparat ce
necesita reparatii se schimba cu un aparat
nou cu piesa la schimb cu garantie.
Conditia este sa nu existe deteriorari ale
carcasei si incercari de reparatii neau-
torizate.

Indicatii
In caz de garantie sau la service de
schimb, trebuie prezentata la dealer-ul
Audi neaparat cartela radio cu codul si
numarul aparatului!

31
SCURTA DESCRIERE TEHNICA

Radio
Siguranta antifurt Alegerea postului de emisie Redare
Bariera electronica a aparatului, cand • Redarea automata a postului de emisie • Stereo (Radio si CD)
alimentarea cu curent a fost Tntrerupt. ales Tnainte de oprire (Last Station Memo- • Reglare activa sunet
Punerea Tn functiune este posibila numai ry) la functionarea radio. • Reglare la orbire integrate Tn radio
folosind codul corect. • 12 taste statie pentru FM pe 2 domeni. • Adaptare volum Tn functie de viteza
• 12 taste statie pentru AM pe 2 domeni. (GALA)
Domenii de receptie
• Cautare automata / selectare directa post • Sistem multiplu difuzori
• FM = unde ultrascurte de emisie. • In FM:
• AM = unde medii si lungi • Posibilitati de reglare manuala a - compensare automata volum Tntre
Dispozitiv pentru anunturi de frecventelor joase si inalte. tastele statie Tn functie de modulatia
trafic • Stabilizare frecvente prin comanda medie de emisie.
microcomputer (PLL-Quarz-Tuning). - selectie dinamica
• Cautare automata
Iluminare - functie High cut: reducerea zgomotelor
• Sistem automat de redare anunturi
si perturbatiilor la emisie slaba.
• Ton de avertizare • Elemente de utilizare si display-ul sunt
• TP-Memo iluminate din interior cand se conecteaza
lumina interna a vehiculului (design de
noapte).
• Luminozitatea este reglabila.

32
SCURTA DESCRIERE TEHNICA

P u t e r e a m a x i m a d e iesire Posibilitati de c o n e c t a r e
• Antena electronica
Standard Sistem BOSE-SOUND
• Magazie CD
Aparatul radio dispune de 4 linii-iesiri la
(Putere totala) • Conectare pe Tntrerupere NF (Telefon)
care pot fi conectati:
- 2 difuzoare (fata) si 2 difuzoare active Aparatul dispune de 4 linii-iesiri, la care Reducere zgomote
poate fi conectat un amplificator BOSE,
(spate) sau
care controleaza reglarea sunetului. Sistemul de reducere automata a pertur-
- 4 difuzoare active sau batiilor in aparat inlatura parazitii straini
A2: 150 Watt
- orice amplificator din comert pe domeniile AM si FM.
A3: 220 Watt
A2: 4 x 20 Watt Elemente speciale de deparazitare elimina
1) A4: 215 Watt
A3: 4 x 20 Watt + 40 Watt Subwoofer toate impulsurile perturbatoare care apar
1) A4 Avant: 215 Watt de la motor sau alte c o m p o n e n t e ale
A4: 4 x 20 Watt + 70 Watt Subwoofer
A6: 250 Watt instalatiei electrice, de exemplu ventila-
A6: 4 x 20 Watt + 60 Watt Subwoofer "
A6 Avant: 250 Watt toare de mcalzire, stergator de parbriz,
A6 Avant: 4 x 20 Watt + 60 Watt
allroad quattro: 250 Watt ventilator de racire, etc.
Subwoofer 11
allroad quattro: 4 x 20 Watt + 60 Watt A8: 220 Watt
Subwoofer" TT Coupe: 175 Watt
TT Roadster: 225 Watt
A8: 6 x 20 Watt
TT Coupe: 4 x 20 Watt
TT R o a d s t e r : 4 x 20 W a t t + 40 W a t t
Subwoofer 11

Difuzor activ

33
SCURTA DESCRIERE TEHNICA
CD-player, CD-changer*
D a t e t e h n i c e a l e CD-player-ului Date tehnice ale CD-changer D a t e t e h n i c e a l e Audi C D
changer*
Frecventa: Frecventa:
20 - 20000 Hz (+/- 1 dB) 20 - 20000 Hz (+/- 1 dB) Frecventa:
20 - 20000 Hz (+/- 1 dB)
Domeniu tensiune sensibilitate Domeniu tensiune sensibilitate
acustica: acustica: Domeniu tensiune sensibilitate
>90dB >90dB acustica:
>90dB
Coef icient Klirr CD: Coeficient Klirr CD:
0,005 % (pana la 1 kHz) 0,005 % (pana la 1 kHz) Coeficient Klirr CD:
0,005 % (pana la 1 kHz)
Oscilatii sincrone: Oscilatii sincrone:
Nemasurabile Nemasurabile Oscilatii sincrone:
Nemasurabile
Convertor cc/ca: Convertor cc/ca:
Convertizor 1 Bit cc/ca cu canale separate Convertior 1 Bit cc/ca cu canale separate Convertor cc/ca:
cu Noise Sharping multitrepte cu Noise Sharping multitrepte Convertizor 1 Bit cc/ca cu canale separate
cu Noise Sharping multitrepte
Sistem de control: Sistem de control:
Laser holografic 3 raze Laser holografic 3 raze Sistem de control:
Laser holografic 3 raze
Sursa luminoasa: Sursa luminoasa:
Laser cu semiconductor (lungime de unda Laser cu semiconductor (lungime de unda Sursa luminoasa:
780 nm) 780 nm) Laser cu semiconductor (lungime de unda
780 nm)

34
SCURTA DESCRIERE TEHNICA

Ce se intampla cand apar urmatoarele defectiuni

Defectiune Cauza Ajutor


Aparatul nu scoate adesea nici un sunet Receptie nefavorabila (de exemplu munti). Deconectati temporar funcfia RDS.
cand functia RDS este activata. Aparatul cauta frecvente alternative.

La scurt timp dupa alegerea unui post Postul de emisie nu este un post pentru Se apasa tasta (TP) mai mult de 2
de emisie se aude un semnal de averti- anunturi de trafic si nu apartine unei famili secunde si astfel se deconecteaza func-
zare cand functia TP este activata, iar de posturi de anunturi de trafic. tia TP.
emisia se Intrerupe.

Pe tasta statie postul memorat nu raspun- Postul memorat nu poate fi receptat in Tasta statie va fi ocupata cu un nou post.
de la apelare. acest domeniu.

Dupa anuntul de trafic nu se trece Tnapoi Postul de emisie nu dezactiveaza „Recu- Dezactizati functia TP.
la volumul de iesire iar TP-INFO ramane noastere anunt trafic".
pe display.

35
.,1

NOTE

36
INDEX

Cod 3,29 - redare automata titluri 23


A
Codificare 3, 29, 32 - anunturi trafic 23
Anunt catastrofe 20
-selectareCD 22
Anunturi de radio 15, 23, 32
- Anunturi 16 D Functionare in domeniul AM 11
Declarare radio 31 Functionare Tn domeniul FM 12
- Apelare anunturi 16
- Memorare anunturi 16 Display de afisare 4
Audi CD-changer 28 Display 4 G
Domeniu de receptie 32 Garanfie 31
B - A M (Unde lungi) 11 GEZ 31
- AM (Unde medii) 11
Bariera electronica 29
- FM (Unde ultrascurte) 12 I
c E
lluminare 32
Cartela radio 3, 29
20
Cautare automata post de emisie 14 I
CodAF 19 ingrijire antena 31
CodTP 20 F
Cod PI 19 Frecventa alternative 19 M
Code PS 19 Functionare CD-Changer 25 Magazie-CD 25
CodTA 20 Functionare CD 21
Mijloace de deparazitare 33
Codificare radio contort 30 - extragere CD 27, 28
Codificare antifurt 3, 29, 32 - incarcare CD 26, 28
CD-HOT 21 - indicatii eroare 27
N
CD-Changer 25, 28 - selectare titlu 22 NOMESAGE 16
- selectare titlu (manual) 22 Numar identificare 3, 29
Numar aparat 3, 29
37
INDEX

P -BASS
- FADER
6
7
s
Pornire/Oprire 5 SCAN
-GALA 9 - Functionare CD 23
Post regional (REG) 18
- Volum 5 - Functionare radio 14
Posibilitati de conectare 33
- MAX ON-VOLUME 10 SEEK
Post de emisie
-PHONE 10 - Functionare CD 22
- Apelare 13
- RADIO/NAV 10 - Functionare radio 14
- Redare automata 14
- RANDOM 23 Selectare manuala a postului
- Memorare 13
- REGIONAL 12 de emisie 14
PTY31 20
-SEARCH 12 Serviciu schimb 31
Putere iesire 33
-SENSITIVITY 11, 12 Siguranta antifurt 29, 32
-TIMER 8 Selectare 14, 32
R -TP-VOLUME 9
RADIO DATA SYSTEM (RDS) 17 - TREBLE 7
RDS Reglari la modul de utilizare AM 11
T
- Indicatii generale 19 Reglari la modul de utilizare CD 23 Taste statie 13,22
- Functionare 19 Reglari la modul de utilizare FM 12 TP-INFO 16
- Apelare post de emisie RDS 18 Reglari de baza 8 TP-Memo 16
- Memorare post de emisie RDS .... 18 Reglare inaltime 7
Redare automata titluri 23
Reducere automata a perturbatiilor ... 33
Reglare la orbire 7 u
Reglare balance 7 Unde medii 11
Recunoastere anunturi trafic 20 Reglare bass 6 Unde ultrascurte 12
Reglare sunet 6
Reglari
- BALANCE 7
V
Volum pornire 10

38
Informatiile din acest manual corespund momentului tiparirii. Ne rezervam dreptui asupra
modificarilor tehnice.
Tiparirea, multiplicarea sau traducerea, chiar si partiale, nu sunt permise fara aprobarea scrisa
din partea AUDI AG.
Toate drepturile legale de autor sunt rezervate de AUDI AG. Ne rezervam dreptui la modificari.
Fabricat in Germania.

© 2001 AUDI AG c?5 Aceasta hartie a fost obtinuta din material fara continut de dor.