Sunteți pe pagina 1din 59

0 Generalităţi

01A CARACTERISTICI MECANICE ALE VEHICULULUI

01D INTRODUCERE MECANICĂ

02A MIJLOC DE RIDICARE

04A LUBRIFIANŢI

04B CONSUMABILE - PRODUSE

X90, şi RENAULT

IULIE 2005 EDITION ROUMAINE

"Metodele de Reparaţie prescrise de către constructor, în prezentul document, sunt stabilite Toate drepturile de autor sunt proprietatea Renault.
în funcţie de specificaţiile tehnice în vigoare la data redactării documentului.
Reproducerea sau traducerea chiar şi parţială a prezentului document precum şi utilizarea
Ele sunt susceptibile de a fi modificate în cazul schimbărilor aduse de constructor în sistemului de numerotare de referinţă a pieselor de schimb sunt interzise fără autorizaţia
fabricarea diferitelor organe şi accesorii ale vehiculelor mărcii sale." scris ă şi prealabilă din partea Renault.

© Renault s.a.s 2008


LOGAN - SANDERO - Secţ iunea 0CuprinsPagina

LOGAN - SANDERO - Secţiunea 0

Cuprins

Pagina

CARACTERISTICI MECANICE ALE


01A
VEHICULULUI
Vehicul: Caracteristici 01A-1

01D INTRODUCERE MECANICĂ

Vehicul: Recomandări
electrice 01D-1

Vehicul: Precauţii pentru


reparaţie 01D-3

02A MIJLOC DE RIDICARE

Vehicul: Remorcare şi
ridicare 02A-1

04A LUBRIFIANŢI

Ulei motor: Caracteristici 04A-1

Ulei de cutie de viteze


mecanică: Caracteristici 04A-30

04B CONSUMABILE - PRODUSE

Vehicul: Piese şi ingrediente


pentru reparaţie 04B-1
CARACTERISTICI MECANICE ALE VEHICULULUI
Vehicul: Caracteristici 01A
F90 sau K90

117370

Dimensiuni în metri:

(A) 0,777

2,905 (fără sarcină)


(B)
2,900 (în sarcină)

0,768
(C)
0,893 (cu atelaj)

4,450
(D)
4,575 (cu atelaj)

1,469 (pentru versiune break)


(E)
1,468 (pentru versiune furgo-
netă)

(F) 1,636 (fără sarcină)

(G) 1,466

(H) 1,738

01A-1
CARACTERISTICI MECANICE ALE VEHICULULUI
Vehicul: Caracteristici 01A
F90 sau K90

Tip vehicul Tip motor Indice motor Cilindree Cutie de Indice cutie Normă de
(cm3 ) viteze de viteze depoluare

KS0A
EURO 3
KS0C
K7J 710 1390 JH3 055
KS0E EURO 4

KS0G EURO 2

JH3 058

KS0B 151
JR5
165
EURO 3
JH3 058

KS0D 151
K7M 710 1598 JR5
165

JH3 058
KS0F EURO 4
JR5 151

JH3 058
KS0H EURO 2
JR5 151

KS0M EURO 4
K4M 690 1598 JR5 149
KS0P EURO 3

KS0J
794 158 EURO 3
KS00
K9K 1461 JR5
KS0K 792
147 EURO 4
KS0W 796

FS0A EURO 3
K7J 710 1390 JR5 165
FS0E EURO 4

FS0B EURO3
K7M 710 1598 JR5 165
FS0F EURO 4

FS0J 794 158 EURO 3


K9K 1491 JR5
FS0K 792 147 EURO 4

IDENTIFICARE VEHICUL X: Tip de caroserie


Exemplu: XS0A - K: Break
- F: Furgonetă

01A-2
CARACTERISTICI MECANICE ALE VEHICULULUI
Vehicul: Caracteristici 01A
F90 sau K90
S: Cod proiect
0A: Indice de motorizare

01A-3
CARACTERISTICI MECANICE ALE VEHICULULUI
Vehicul: Caracteristici 01A
L90

108575

Dimensiuni în metri

(A) 0,774

(B) 2,630

(C) 0,843

(D) 4,247

(E) 1,480

(F) 1,534

(G) 1,470

(H) 1,740

01A-4
CARACTERISTICI MECANICE ALE VEHICULULUI
Vehicul: Caracteristici 01A
L90

Tip vehicul Tip motor Indice Cilindree Cutie de Indice cutie Normă de
motor (cm3) viteze de viteze depoluare

LS0A
EURO 3
LS0C
JH1 053
LS0G EURO 2

LS0E EURO 4
K7J 710 1390
054
LS0G EURO 2
060
JH3
054
LS0C EURO 3
066

064
LS0B
052

062 EURO 3

LS0D 052

069
710
LS0F K7M 1598 JH3 052 EURO 4

052

LS0H 056 EURO 2

060

LS0S 056 US94

LS0T 714 069 U94B

LS0V 694 JH3 065 U94B

697 DP0 107


LS0U US94
057

LS0P K4M 1598 EURO 3


057
LS0M 690 JH3 EURO 4

060
LS0L EURO 3
065

LS0L 698 061 EURO 3

LS0R D4D 760 999 JH3 059 U94B

01A-5
CARACTERISTICI MECANICE ALE VEHICULULUI
Vehicul: Caracteristici 01A
L90

Tip vehicul Tip motor Indice Cilindree Cutie de Indice cutie Normă de
motor (cm3) viteze de viteze depoluare

LS0Y EURO 1
790
LS0J
053
790 JH3 EURO 3
LS00 K9K 1461
794

LS0K 792 160


EURO 4
LS0W 796 JR5 166

IDENTIFICARE VEHICUL
Exemplu: LS0C
- L: Tip de caroserie (tricorp 4 uşi),
- S: Cod proiect,
- 0C: Indice de motorizare.

01A-6
CARACTERISTICI MECANICE ALE VEHICULULUI
Vehicul: Caracteristici 01A
B90

125445

(E) 1,486
Dimensiuni în metri
(F) 1,523
(A) 0,786
(G) 1,474
(B) 2,591
(H) 1,731
(C) 0,648

(D) 4,025

Tip de vehicul Tip Indice Cilindree Tip Indice cutie Norme de


motor motor (cm3) depoluare

BS0D K7M 710 1598 JH3 069 EURO 3

BS0T K7M 714 1598 JH3 069 U94B

BS0L K4M 690 1598 JH3 065 EURO 3

BS0V K4M 694 1598 JH3 065 U94B

BS0O K9K 790 1461 JH3 053 EURO 3

BS0R D4D 760 999 JH3 059 U94B

01A-7
CARACTERISTICI MECANICE ALE VEHICULULUI
Vehicul: Caracteristici 01A
B90
IDENTIFICARE VEHICUL
Exemplu: BS0R
- B: Tip de caroserie (berlină 5 uşi)
- S: Cod proiect,
- 0F: Indice motor

01A-8
CARACTERISTICI MECANICE ALE VEHICULULUI
Vehicul: Caracteristici 01A
U90

127942

Dimensiuni în metri

(A) 0,777

(B) 2,904

(C) 0,818

(D) 4,499

(E) 1,466

(F) 1,554

(G) 1,458

(H) 1,735

01A-9
CARACTERISTICI MECANICE ALE VEHICULULUI
Vehicul: Caracteristici 01A
U90

Tip de vehicul Tip Indice Cilin- Tip Indice cutie Norme de


motor motor dree(cm3) depoluare

US0B 165

165 EURO 3
US0D
170
K7M 710 1598
US0H 165 EURO 2

165
US0F JR5
170 EURO 4

US0K 792 -147

US0O
K9K 794 1461 158 EURO 3
US0J

US0W 796 -147 EURO 4

IDENTIFICARE VEHICUL
Exemplu: US0B
- U: Tip de caroserie (pick-up),
- S: Cod proiect,
- 0B: Indice motor.

01A-10
INTRODUCERE MECANICĂ
Vehicul: Recomandări electrice 01D
RECOMANDĂRI ELECTRICE Acest control trebuie să se facă pe liniile complete,
apoi secţiune cu secţiune.
În manualele de reparaţie, utilizatorul este uneori con-
fruntat cu imprecizii (de exemplu verificaţi rezistenţa de În timpul unui control al cablajului: debranşaţi organele.
850 Ω aproximativ sau verificaţi continuitatea) fără a se
spune cum să o facă. Dacă, conţinutul metodelor Rezistenţă maximă: 5 ± 5 Ω.
rămâne regula de respectat în primul rând, acest docu-
ment are ca obiectiv să definească unele reguli simple
ATENŢIE
de aplicat numai atunci când metodele nu sunt destul
de precise. Nu utilizaţi funcţia « emitere bipuri » a multimetrului.

1 - Dificultate diagnosticare c - Control izolare fire


Debranşarea conectorilor şi/sau manipularea cablaju-
lui pot să suprime pentru un moment originea unei de-
fecţiuni. Notă:
Această regulă se aplică numai dacă nici o ins-
2 - Reguli definite trucţiune nu apare în manualul de reparaţie.

Aceste reguli au drept scop definirea unei toleranţe în Pentru moment, controlul izolării nu poate face obiectul
momentul controalelor cu multimetrul. unei reguli generale fără a exista riscul deteriorării cal-
culatorului de exemplu.
a - Toleranţă pe rezistenţe Elemente debranşate: rezistenţe infinite între:
- masă şi celelalte fire,
Notă: - alimentare şi celelalte fire.
Această regulă se aplică numai dacă în manualul
de reparaţie nici o valoare de referinţă nu are tole- d - Control al tensiunii de alimentare
ranţa asociată.

Pentru rezistenţele fixe sau variabile, toleranţele sunt


Notă:
de ± 20%. Înlocuiţi piesa atunci când este în afara tole-
ranţei. Această regulă se aplică numai dacă nici o ins-
trucţiune nu apare în manualul de reparaţie.
Exemplu în cazul unei rezistenţe fixe:
- rezistenţa senzorului turaţie motor este de 1000 Ω, Controlul tensiunii de alimentare se face în funcţie de
secţiunea cablului.
- rezistenţa identificată trebuie să fie cuprinsă între 800
Ω < R > 1200 Ω.
Exemplu în cazul unei rezistenţe variabile: Secţiune Tensiune

- rezistenţa sondei de temperatură exterioară (rezis- > sau = 35 U nominală -15% < Valoare < U
tenţă variabilă în funcţie de temperatură), mm
2 nominală
- valoarea sondei între 0˚C şi 5˚C, ea este cuprinsă în-
tre 5400 Ω şi 6200 Ω,
- valoarea identificată trebuie să fie cuprinsă între 4300 Notă:
Ω < R > 7440 Ω.
Secţiunea firelor este precizată în schema de prin-
cipiu aplicată din NTSE.
b - Control de continuitate a firelor şi a
rezistenţelor parazite
e - Control al stării cablajului

Notă:
Notă:
Această regulă se aplică numai dacă în manualul
de reparaţie nici o valoare de referinţă nu are tole- Această regulă se aplică numai dacă nici o ins-
ranţa asociată. trucţiune nu apare în manualul de reparaţie.

01D-1
INTRODUCERE MECANICĂ
Vehicul: Recomandări electrice 01D
Verificaţi dacă teaca nu este deteriorată, dacă, cablajul
nu a fost prins, strivit sau dezizolat.

Procedaţi la un control minuţios al protecţiilor, al izolan-


tului şi al traseului corespunzător al cablajelor.
Căutaţi urme de oxidare.

Dacă, cablul este rigid, se consideră că a fost su-


praîncălzire: cablul trebuie să fie schimbat.

f - Control al stării unui conector

Notă:
Această regulă se aplică numai dacă nici o ins-
trucţiune nu apare în manualul de reparaţie.

Pentru a controla un conector, debranşaţi-l şi verificaţi


aspectul clipsurilor şi al langhetelor precum şi sertiza-
rea lor (absenţa sertizării în partea izolantă).
Verificaţi ca clipsurile şi langhetele să fie bine blocate
în alveole.

Controlaţi dacă nu există respingere a clipsurilor sau a


langhetelor în momentul branşării.
Verificaţi de asemenea absenţa oxidării fişelor datorată
unei etanşeităţi proaste a garniturilor sau a conectoru-
lui însuşi.
Controlaţi continuitatea în conector:

- 1 apăsaţi conectorul la maxim,

- 2 scoateţi conectorul până la jumătatea cursei,


- 3 verificaţi continuitatea.
Dacă nu există continuitate, conectorul este considerat
ca defect.

g - Reparaţie a unui fascicul de cabluri

Notă:
Această regulă se aplică numai dacă nici o ins-
trucţiune nu apare în manualul de reparaţie.

Actualmente, există două cazuri posibile:


- Cazul reţelei multiplex

• o notă tehnică precizează condiţiile pentru realiza-


rea unei astfel de operaţii (în curs de pregătire).
- Cazul unui fascicul de cabluri al airbag-ului
• reparaţia unui fascicul de cabluri al airbag-ului nu
este autorizată exceptând « Operaţie tehnică
specifică » sau « notă tehnică » .

01D-2
INTRODUCERE MECANICĂ
Vehicul: Precauţii pentru reparaţie 01D
I - GENERALITĂŢI erau la origine (exemplu: ecrane termice, pasaj cablaj,
pasaj tubulatură şi aceasta în principal în mediul liniei
Toate informaţiile conţinute în manuale sunt exclusiv
de eşapament).
destinate profesioniştilor automobilului.
Nu suflaţi reziduuri de azbest sau de praf (frână, am-
Documentaţia fiind făcută pentru ansamblul vehiculelor
breiaj etc...), ci aspiraţi-le sau curăţaţi piesa cu ajutorul
gamei RENAULT şi aceasta pentru lumea întreagă,
unui produs de curăţare (precum agentul de curăţare
aceasta nu ţine cont de echipamentele destinate unor
pentru frână).
ţări specifice.
Utilizaţi produsele profesionale cu discernământ, de
Metodele şi diagnosticările recomandate şi descrise în
exemplu nu puneţi pastă de etanşare pe suprafaţa de
acest manual au fost elaborate de profesionişti în repa-
îmbinare.
raţia automobilului.
Gazele de eşapament (benzină sau diesel) sunt po-
luante. Nu puneţi în funcţiune motoarele decât cu dis-
1 - Recomandări generale
cernământ şi mai ales utilizaţi obligatoriu aspiratoarele
Respectaţi principiile de bază ale reparaţiei de automo- de gaze de eşapament.
bil.
Asiguraţi-vă că nu se poate produce scurtcircuit în mo-
Calitatea unei reparaţii depinde mai întâi de grija pe mentul remontării conexiunilor electrice (exemplu: de-
care reparatorul trebuie să o acorde în momentul unei maror, alternator etc...). Un număr de puncte trebuie
intervenţii. gresate, altele nu, astfel o atenţie particulară trebuie
acordată în timpul operaţiilor de remontare pentru a
Pentru a garanta o bună reparaţie:
asigura o funcţionare corectă în toate condiţiile.
- protejaţi părţile sensibile ale vehiculului (scaun, volan,
aripi etc...),
2 - Scule şi dispozitive specializate - facilitate
- debranşaţi bateria pe cât posibil (evitaţi scurtcircuite-
Metodele de reparaţie au fost studiate cu dispozitive
le, pornirea accidentală a motorului ştergătorului de
specializate, ele trebuie deci să fie realizate cu ace-
geam etc...),
leaşi dispozitive pentru a obţine o securitate sporită de
- în timpul sudării pe vehicul, se recomandă să demon- lucru şi o bună calitate a reparaţiei.
taţi sau să deconectaţi componentele care se găsesc
Materialele omologate de serviciile noastre sunt produ-
în apropierea zonei de reparaţie şi care ar putea fi
se care au făcut obiectul studiilor şi testelor, care tre-
afectate de căldură,
buie utilizate cu grijă şi întreţinute pentru o utilizare
- utilizaţi produse profesionale recomandate sau piese corectă.
originale,
- respectaţi cuplurile de strângere, 3 - Fiabilitate - actualizare
- înlocuiţi ş tifturile elastice, piuliţele sau şuruburile În spiritul calităţii reparaţiei, metodele evoluează, fie cu
autofrânate sau lipite, după fiecare demontare, noi produse (depoluare, injecţie, electronică etc...), fie
prin diagnosticare. Este necesar să consultaţi manua-
- fiţi atenţi la calculatoarele care nu suportă supraten- lele de reparaţie sau notele tehnice înainte de orice in-
siunile şi erorile de manipulare,
tervenţie sau memento diagnosticare.
- nu schimbaţi piesele unele după altele, ci faceţi o dia-
Definiţiile vehiculelor fiind susceptibile să evolueze în
gnosticare precisă înainte,
cursul comercializării, este indispensabil să verificaţi
- faceţi un control final înainte de restituirea vehiculului dacă există note tehnice de actualizare în momentul
către client (reglare ceas, funcţionare alarmă, verifi- căutărilor de informaţii.
care iluminări şi semnalizări etc...),
- curăţaţi şi degresaţi părţile de lipit (filete, canelură fu- 4 - Securitate
zetă) pentru o bună aderenţă,
Manipularea anumitor dispozitive şi a anumitor piese
- protejaţi curelele de accesorii şi de distribuţie, acce- (exemplu: ansamblu arc-amortizor, cutie de viteze
soriile electrice (demaror, obturator, pompă direcţie automată, frânare, ABS, airbag, injecţie diesel com-
asistată electrică) şi faţa de cuplare pentru a evita ori- mon rail, GPL etc...) necesită o atenţie particulară în
ce scurgere de motorină pe discul de ambreiaj. termeni de securitate, de curăţenie şi mai ales de grijă.
Calitatea concepţiei vehiculelor necesită pentru o bună Sigla (securitate) folosită în acest manual înseamnă că
reparaţie să nu lăsaţi nimic la întâmplare şi este indis- trebuie acordată o atenţie particulară metodei sau cu-
pensabil să remontaţi piesele sau organele aşa cum plurilor de strângere aferente.

01D-3
INTRODUCERE MECANICĂ
Vehicul: Precauţii pentru reparaţie 01D
Întreţinerea şi reparaţia executate în bune condiţii sunt
esenţiale pentru buna funcţionare sigură şi fiabilă a ve-
ATENŢIE hiculelor noastre.
Nu utilizaţi produs inflamabil pentru a curăţa pie-
sele.
II - RECOMANDĂRI ELECTRICE
Protejaţi-vă sănătatea:
În manualele de reparaţie, utilizatorul este uneori con-
- utilizaţi dispozitive adaptate şi în stare corespu- fruntat cu imprecizii (de exemplu verificaţi rezistenţa de
nzătoare (evitaţi pe cât posibil dispozitivele 850 Ω aproximativ sau verificaţi continuitatea) fără a se
« universale » precum un cleşte cu prindere multiplă spune cum să o facă. Dacă, conţinutul metodelor
etc...), rămâne regula de respectat în primul rând, acest docu-
ment are ca obiectiv să definească unele reguli simple
- adoptaţi puncte de reazem şi o postură corecte pen-
de aplicat numai atunci când metodele nu sunt destul
tru a face un efort sau pentru a ridica sarcini,
de precise.
- asiguraţi-vă ca procedura utilizată să nu fie pericu-
loasă,
1 - Dificultate diagnosticare
- utilizaţi protecţiile indila viduale (mănuşi, ochelari,
încălţăminte, măşti, protecţii cutanate etc...), Debranşarea conectorilor şi/sau manipularea cablaju-
lui pot să suprime pentru un moment originea unei de-
- în general, respectaţi instrucţiunile de securitate lega-
fecţiuni.
te de operaţia efectuată,
- nu fumaţi în timpul lucrărilor pe vehicule,
2 - Reguli definite
- utilizaţi aspiratoarele de fum (sudură , gaze de
eşapament etc...), Aceste reguli au drept scop definirea unei toleranţe în
- nu folosiţi produse nocive în locurile neaerisite, momentul controalelor la milimetru.

- nu faceţi eforturi supraomeneşti sau nepotrivite,


a - Toleranţă pe rezistenţe
- utilizaţi dispozitive "lumânare" în momentul lucrărilor
sub vehicul ridicat cu cric,
- nu ingeraţi produs chimic (lichid de frână, de răcire Notă:
etc...),
Această regulă se aplică numai dacă în manualul
- nu deschideţi circuitul de răcire cald şi sub presiune, de reparaţie nici o valoare de referinţă nu are tole-
ranţa asociată.
- fiţi atenţi la organele care se pot pune în mişcare (mo-
toventilator etc...).
Pentru rezistenţele fixe sau variabile, toleranţele sunt
Protejaţi natura: de ± 20%. Înlocuiţi piesa atunci când este în afara tole-
ranţei.
- nu aruncaţi fluidele frigorifice în atmosferă,
- nu aruncaţi în canalele de scurgere fluidele conţinute Exemplu în cazul unei rezistenţe fixe:
de vehicule (ulei, lichid de frână etc...),
- rezistenţa senzorului turaţie motor este de 1000 Ω,
- nu ardeţi produse vechi (pneuri etc...).
- rezistenţa identificată trebuie să fie cuprinsă între 800
Ω < R > 1200 Ω.
5 - Concluzie
Metodele conţinute în acest document merită atenţia Exemplu în cazul unei rezistenţe variabile:
dumneavoastră, citiţi-le cu atenţie pentru a reduce ris-
curile de rănire şi a evita metodele incorecte suscepti- - rezistenţa sondei de temperatură exterioară (rezis-
bile să deterioreze vehiculul sau să îl facă periculos de tenţă variabilă în funcţie de temperatură),
utilizat.
- valoarea sondei între 0˚C şi 5˚C, ea este cuprinsă în-
Urmarea metodelor recomandate vă va ajuta astfel să tre 5400 Ω şi 6200 Ω,
prestaţi un serviciu de calitate care va asigura vehicu-
lelor nivelul lor cel mai înalt de performanţă şi de fiabi- - valoarea identificată trebuie să fie cuprinsă între 4300
litate. Ω < R > 7440 Ω.

01D-4
INTRODUCERE MECANICĂ
Vehicul: Precauţii pentru reparaţie 01D
b - Control de continuitate a firelor şi a
rezistenţelor parazite
Secţiune Tensiune

> sau = 35 U nominală < Valoare < U nominală


Notă:
mm2 -15%
Această regulă se aplică numai dacă în manualul
de reparaţie nici o valoare de referinţă nu are tole-
ranţa asociată.
Notă:
Acest control trebuie să se facă pe liniile complete,
Secţiunea firelor este precizată în schema de prin-
apoi secţiune cu secţiune.
cipiu aplicată a NTSE.
În timpul unui control al cablajului: debranşaţi organele.

Rezistenţă maximă: 5 ± 5 Ω. e - Control al stării cablajului

ATENŢIE Notă:
Nu utilizaţi funcţia « emitere bipuri » a multimetrului. Această regulă se aplică numai dacă nici o ins-
trucţiune nu apare în manualul de reparaţie.

c - Control izolare fire Verificaţi dacă teaca nu este deteriorată, dacă, cablajul
nu a fost prins, strivit sau dezizolat.

Procedaţi la un control minuţios al protecţiilor, al izolan-


Notă: tului şi al traseului corespunzător al cablajelor.
Această regulă se aplică numai dacă nici o ins-
Căutaţi urme de oxidare.
trucţiune nu apare în manualul de reparaţie.
Dacă, cablul este rigid, se consideră că a fost su-
Pentru moment, controlul izolării nu poate face obiectul praîncălzire: cablul trebuie să fie schimbat.
unei reguli generale fără a exista riscul deteriorării cal-
culatorului de exemplu.
f - Control al stării unui conector
Elemente debranşate: rezistenţe infinite între:

- masă şi celelalte fire, Notă:

- alimentare şi celelalte fire. Această regulă se aplică numai dacă nici o ins-
trucţiune nu apare în manualul de reparaţie.

Pentru a controla un conector, debranşaţi-l şi verificaţi


Notă:
aspectul clipsurilor şi al langhetelor precum şi sertiza-
Caz al reţelei multiplex: rea lor (absenţa sertizării în partea izolantă).
- urmaţi diagnosticarea - reţea multiplex (reţea mul- Verificaţi ca clipsurile şi langhetele să fie bine blocate
tiplex scoasă din funcţiune) din capitolul 88A, în alveole.
Cablaj din MR corespunzător vehiculului.
Controlaţi dacă nu există respingere a clipsurilor sau a
langhetelor în momentul branşării.
d - Control al tensiunii de alimentare Verificaţi de asemenea absenţa oxidării fişelor datorată
unei etanşeităţi proaste a garniturilor sau a conectoru-
lui însuşi.
Notă:
Controlaţi continuitatea în conector:
Această regulă se aplică numai dacă nici o ins-
trucţiune nu apare în manualul de reparaţie. - 1 apăsaţi conectorul la maxim,

- 2 scoateţi conectorul până la jumătatea cursei,


Controlul tensiunii de alimentare se face în funcţie de
secţiunea cablului. - 3 verificaţi continuitatea.

01D-5
INTRODUCERE MECANICĂ
Vehicul: Precauţii pentru reparaţie 01D
Dacă nu există continuitate, conectorul este considerat
ca defect.

g - Reparaţie a unui fascicul de cabluri

Notă:
Această regulă se aplică numai dacă nici o ins-
trucţiune nu apare în manualul de reparaţie.

Actualmente, există două cazuri posibile:


- Cazul reţelei multiplex
• o notă tehnică precizează condiţiile pentru realiza-
rea unei astfel de operaţii (în curs de pregătire).
- Cazul unui fascicul de cabluri al airbag-ului
• reparaţia unui fascicul de cabluri al airbag-ului nu
este autorizată exceptând « Operaţie tehnică
specifică » sau « notă tehnică » .

01D-6
MIJLOC DE RIDICARE
Vehicul: Remorcare şi ridicare 02A
2 - Poziţie punct de agăţare spate
Material indispensabilMaterial indispensabil

chingă (chingi) de securitate

I - REMORCARE

ATENŢIE
Pentru remorcare, consultaţi legea în vigoare din
fiecare ţară.
Nu folosiţi niciodată tuburile de transmisie ca punct
de agăţare.
Nu utilizaţi punctele de remorcare decât pentru
remorcarea pe drum.
Nu vă folosiţi de punctele de remorcare pentru a
scoate vehiculul dintr-un şanţ nici pentru a ridica
direct sau indirect vehiculul.
Înfiletaţi şi blocaţi inelul de arimare înainte de a
108585
efectua o remorcare.
Vehicule echipate cu o cutie de viteze automată: II - RIDICARE CU CRIC RULANT
- De preferinţă, transportaţi vehiculul pe un platou
sau remorcaţi-l ridicând roţile faţă, remorcarea cu
roţile pe sol poate în mod excepţional să fie efec- IMPORTANT
tuată cu o viteză mai mică de 20 km/h şi pe o dis- Utilizarea cricului rulant implică obligatoriu utilizarea
tanţă maximă de 30 km ( în poziţia neutră). dispozitivelor "lumânare" adecvate.

1 - Poziţie punct de agăţare faţă


ATENŢIE
Partea inferioară a caroseriei acestui vehicul este
protejată cu produse care asigură garanţia anticoro-
ziune de 6 ani.
În nici un caz, nu trebuie să utilizaţi materiale care
nu sunt echipate cu tampoane cauciucate pentru a
nu exista în nici un moment un contact direct metal
pe metal care ar agresa protecţia originală.
Este interzis să ridicaţi vehiculul prin rezemarea
sub braţele suspensiei faţă sau sub trenul spate.

108586

02A-1
MIJLOC DE RIDICARE
Vehicul: Remorcare şi ridicare 02A
III - RIDICARE CU ELEVATOR

1 - Reamintire instrucţiuni de securitate

108416

14894
Dacă trebuie să demontaţi organele grele ale vehiculu-
lui, utilizaţi de preferinţă un elevator cu patru coloane.
Pe un elevator cu două coloane, după demontarea
anumitor organe (exemplu grup motopropulsor, tren
spate, rezervor de carburant etc.), există riscul bas-
108418 culării vehiculului.
Pentru a ridica o roată faţă sau spate, puneţi reazemul
Atunci când vehiculul este ridicat pe un elevator cu
în (1) .
două coloane cu prinderi sub caroserie, puneţi o
Pentru a pune vehiculul pe dispozitive "lumânare", ridi- chingă (chingi) de securitate referinţă 77 11 172 554
caţi lateral ansamblul vehiculului şi poziţionaţi obligato- disponibilă la Magazinul de Piese de Schimb.
riu dispozitivele "lumânare" sub amplasamentul
prevăzut pentru a poziţiona cricul din echipamentul de
bord (1) .

02A-2
MIJLOC DE RIDICARE
Vehicul: Remorcare şi ridicare 02A
2 - Amplasare chingi

IMPORTANT
Numai punctele de ridicare descrise în acest capitol
permit să ridicaţi vehiculul în condiţii de maximă
securitate.
Nu ridicaţi vehiculul apăsând pe alte puncte decât
cele descrise în acest capitol.

În faţă

108420

Din motive de securitate, chingile trebuie să fie perma-


nent în perfectă stare; înlocuiţi-le în caz de degradare.
108419
În momentul montării chingilor, verificaţi poziţionarea Poziţionaţi braţele de ridicare sub extremitatea cadre-
corespunzătoare a protecţiilor (scaune şi părţi fragile). lor părţii inferioare a cadrului lateral.

a - Basculare spre înainte În spate


Plasaţi chinga sub braţul spate dreapta al punţii.

Treceţi chinga prin interiorul vehiculului.

Treceţi chinga pe sub braţul spate stânga al punţii.

Treceţi chinga din nou prin interiorul vehiculului.

Strângeţi chinga.

b - Basculare spre înapoi

Plasaţi chinga sub braţul faţă dreapta al punţii.

Treceţi chinga prin interiorul vehiculului.


108417
Treceţi chinga pe sub braţul faţă stânga al punţii. Poziţionaţi braţele de ridicare sub extremitatea cadre-
lor părţii inferioare a cadrului lateral.
Treceţi chinga din nou prin interiorul vehiculului.

Strângeţi chinga.

3 - Puncte de ridicare autorizate

Pentru a ridica vehiculul, poziţionaţi patinele braţelor


de ridicare cum este indicat în continuare având grijă
să nu deterioraţi extremitatea aripii faţă şi partea de de-
desubt a părţii inferioare a cadrului lateral.

02A-3
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
I - CALITATE ULEI PENTRU VEHICULELE A
CĂROR DATĂ DE FABRICAŢIE ESTE
POSTERIOARĂ 08.10.2007:

1 - Pentru ţările din Europa (Germania, Andorra,


Austria, Belgia, Danemarca, Spania, Estonia,
Finlanda, Franţa, Marea Britanie, Grecia, Ungaria,
Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein,
Lituania, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Polonia,
Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia,
Suedia, Elveţia, Croaţia, Israel):

RENAULT recomandă, atât pentru completare cât şi


pentru schimb, folosirea de ulei de motor care urmează
116205 recomandările de mai jos:
RENAULT recomandă ELF.

Vâscozitate de utilizat conform temperaturii exterioare


(t)
Serie dacă t este mai dacă t este mai dacă t este mai
mare decât - mare decât - mare decât -
20°C 25°C 30°C

În general (excluzând cazu-


rile speciale):

- Benzină atmosferică, RN0700 10W40 sau 5W30 sau 0W30 or 0W40


5W30 sau 5W40 sau
- E85 atmosferic.
5W40 sau 0W30 sau
0W30 sau 0W40
0W40

- Diesel fără filtru de parti- RN0710 5W40 sau 5W40 sau 0W40
cule, 0W40 0W40
- Renault spor t pe benzină,
- Benzină supraalimentată

- Diesel echipat cu filtru de RN0720 5W30 sau 5W30 sau 0W30 or 0W40
particule, 5W40 sau 5W40 sau
0W30 sau 0W30 sau
0W40 0W40

Cazuri particulare (con-


sultaţi pagina următoare):

- motor G9T cu filtru de parti- RN0710 5W40 sau 5W40 sau 0W40
cule. 0W40 0W40

- motor K9K fără filtru de par- RN0700 10W40 sau 5W40 sau 0W40
ticule cu revizie Renault la 5W40 sau 0W40
fiecare 20 000 km sau la 1 0W40
an.

04A-1
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
- KANGOO II K9K fără filtru ACEA C3 sau 5W30 sau 5W30 sau 0W30
de particule, cu putere mai RN720 0W30 0W30
mare de 100 cp (73 kW) şi a
cărui dată de fabricaţie este
anterioară 08.09.2008,
- LAGUNA III K9K a cărui
dată de fabricaţie este ante-
rioară 28.05.2008.

MASTER PROPULSION ACEA E7 10W30 5W30 NC

2 - Pentru teritoriile franceze din afara ţării


(Guadelupa, Guiana franceză, Martinica, Réunion):

a - Pentru teritoriile franceze din afara ţării şi


vehiculele a căror dată de fabricaţie este
posterioară 23.06.08 (inclusiv):

Nuanţe

Norme dacă t este dacă t este dacă t este dacă t este


mai mare de mai mare mai mare mai mare
- 15 ˚C decât - 20°C decât - 25°C decât - 30°C

RN0700 10W40 10W40 5W30 sau 0W30 or


5W40 0W40
Motorizare pe benzină
atmosferică ACEA A3/B4 10W40 10W40 5W30 sau 5W30 sau
sau ACEA 5W40 5W40
A5/B5

Motorizare pe benzină cu RN0710 5W40 5W40 5W40 0W40


turbocompresor sau Renault
Sport (cu excepţia motorului ACEA A3 5W40 5W40 5W40 0W40
cu turbocompresor D4F)

RN0710 5W40 5W40 5W40 0W40

D4F cu turbocompresor ACEA A3/B4 5W40 5W40 5W40 0W40

ACEA A5/B5 5W30 5W30 5W30 0W30

Motorizare diesel fără filtru RN0710 5W40 5W40 5W40 0W40


de particule (cu excepţia
Espace IV Diesel fără filtru ACEA A3/B4 10W40 sau 10W40 sau 5W40 sau 0W30 or
de particule şi motorizare 10W50 10W50 5W50 0W40
P9X)

Espace IV fără filtru de parti- RN0710 5W40 5W40 5W40 0W40


cule
ACEA A3/B4 5W40 5W40 5W40 0W30 or
Motor P9X 0W40

04A-2
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
Motor diesel cu filtru de parti- RN0720 5W30 sau 5W30 sau 5W30 sau 0W30 or
cule (cu excepţia G9T) 5W40 5W40 5W40 0W40

G9T echipat cu un filtru de ACEA B4 5W40 5W40 5W40 0W40


particule

b - Pentru teritoriile franceze din afara ţării şi 3 - Pentru România


vehiculele ale căror dată de fabricaţie este
posterioară 08.10.07 şi anterioară 23.06.08
(neinclus):
Consultaţi recomandările pentru teritoriile franceze din
afara ţării în capitolul intitulat "Calitate ulei pentru vehi-
culele a căror dată de fabricaţie este cuprinsă între
01.01.2001 şi 08.10.2007 (neinclus)".

Nuanţe

Norme dacă t este dacă t este dacă t este dacă t este


mai mare de mai mare mai mare mai mare
- 15 ˚C decât - 20°C decât - 25°C decât - 30°C

Motorizare pe benzină ACEA A3/B4 10W40 10W40 5W30 sau 5W30 sau
atmosferică sau ACEA 5W40 5W40
A5/B5

Motorizare pe benzină cu ACEA A3 5W40 5W40 5W40 0W40


turbocompresor sau Renault
Sport (cu excepţia motorului
cu turbocompresor D4F)

ACEA A3/B4 5W40 5W40 5W40 0W40


D4F cu turbocompresor
ACEA A5/B5 5W30 5W30 5W30 0W30 or
0W40

Motorizare diesel fără filtru ACEA B2/ 15W40 sau 10W40 sau 5W40 sau 0W40
de particule (cu excepţia ACEA B3/ 15W50 10W50 5W50
motorului diesel Espace IV ACEA B4
fără filtru de particule, moto-
rizare P9X, Trafic şi Master
fără filtru de particule)

Espace IV fără filtru de parti- RN0710


cule 5W40 5W40 5W40 0W40
ACEA A3/B4
Motor P9X

Motor Trafic F9Q fără filtru de ACEA A3/B4 5W30 sau 5W40
particule

Motor Trafic fără filtru de par- RN0710 5W40 5W40 5W40 0W40
ticule, M9R, G9T sau G9U
Motor Master fără filtru de
particule

04A-3
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
Motor diesel cu filtru de parti- RN0720 5W30 sau 5W30 sau 5W30 sau 0W30 or
cule (cu excepţia G9T) 5W40 5W40 5W40 0W40

G9T echipat cu un filtru de ACEA B4 5W40 5W40 5W40 0W40


particule

4 - Pentru Emiratele Arabe Unite - Abu Dhabi, posterioară 15.07.08 pentru Kangoo II, Mégane II,
Emiratele Arabe Unite - Dubai, Kuweit, Oman, Scenic II, Clio III, Sandero, Logan, posterioară
Qatar, Algeria, Tunisia, Rusia, Ucraina, Turcia, 29.09.08 pentru Master, Twingo II, Clio II, Trafic, Vel
Bulgaria şi vehiculele cu o dată de fabricaţie Satis, Kangoo I, Modus, Espace IV, Laguna III:
posterioară 02.06.08 pentru Thalia, Symbol,

Pentru Emiratele Arabe Unite - Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite - Dubai, Kuweit, Oman, Qatar, Algeria,
Tunisia:

Nuanţe

Norme dacă t este dacă t este dacă t este dacă t este


mai mare de mai mare mai mare mai mare
- 15 ˚C decât - 20°C decât - 25°C decât - 30°C

ACEA A1/
ACEA A2/
ACEA A3/ 10W30 sau 5W30 sau
Motorizare pe benzină 15W40 sau 0W30 or
ACEA A5 10W40 sau 5W40 sau
atmosferică 15W50 0W40
10W50 5W50
API SL/API
SM

Motorizare pe benzină cu ACEA A3 5W40 5W40 5W40 0W40


turbocompresor sau Renault
Sport (cu excepţia motorului
cu turbocompresor D4F)

ACEA A3/B4 5W40 5W40 5W40 0W40


D4F cu turbocompresor
ACEA A5/B5 5W30 5W30 5W30 0W30 or
0W40

Motorizare diesel fără filtru ACEA B2/ 0W30 or


de particule (cu excepţia ACEA B3/ 0W40
15W40 sau 10W40 sau 5W40 sau
Espace IV Diesel fără filtru ACEA B4
15W50 10W50 5W50
de particule şi motorizare
P9X) API CF 0W40

Espace IV fără filtru de parti- RN0710


cule 5W40 5W40 5W40 0W40
ACEA A3/B4
Motor P9X

Motor diesel cu filtru de par- RN0720 5W30 sau 5W30 sau 5W30 sau 0W30 or
ticule (cu excepţia G9T) 5W40 5W40 5W40 0W40

G9T echipat cu un filtru de ACEA B4 5W40 5W40 5W40 0W40


particule

04A-4
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
Pentru Rusia, Ucraina:

Nuanţe

Norme dacă t este dacă t este dacă t este dacă t este


mai mare de mai mare mai mare mai mare
- 15 ˚C decât - 20°C decât - 25°C decât - 30°C

ACEA A1/
ACEA A2/
ACEA A3/ 10W30 sau 5W30 sau
Motorizare pe benzină 15W40 sau 0W30 or
ACEA A5 10W40 sau 5W40 sau
atmosferică 15W50 0W40
10W50 5W50
API SL/API
SM

Motorizare pe benzină cu ACEA A3 5W40 5W40 5W40 0W40


turbocompresor sau Renault
Sport (cu excepţia motorului
cu turbocompresor D4F)

ACEA A3/B4 5W40 5W40 5W40 0W40


D4F cu turbocompresor
ACEA A5/B5 5W30 5W30 5W30 0W30 or
0W40

Motorizare diesel fără filtru ACEA B2/ 0W30 or


de particule (cu excepţia ACEA B3/ 0W40
motorului diesel Espace IV ACEA B4 15W40 sau 10W40 sau 5W40 sau
fără filtru de particule, moto- 15W50 10W50 5W50
rizare P9X, Trafic şi Master API CF 0W40
fără filtru de particule)

Espace IV fără filtru de parti- RN0710


cule 5W40 5W40 5W40 0W40
ACEA A3/B4
Motor P9X

Trafic şi Master fără filtru de RN0710 5W40 5W40 5W40 0W40


particule

Motor diesel cu filtru de parti- RN0720 5W30 sau 5W30 sau 5W30 sau 0W30 or
cule (cu excepţia G9T) 5W40 5W40 5W40 0W40

G9T echipat cu un filtru de ACEA B4 5W40 5W40 5W40 0W40


particule

Pentru Turcia:

Nuanţe

Norme dacă t este dacă t este dacă t este dacă t este


mai mare de mai mare mai mare mai mare
- 15 ˚C decât - 20°C decât - 25°C decât - 30°C

04A-5
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
ACEA A1/
ACEA A2/
ACEA A3/ 10W30 sau 5W30 sau
Motorizare pe benzină 15W40 sau 0W30 or
ACEA A5 10W40 sau 5W40 sau
atmosferică 15W50 0W40
10W50 5W50
API SL/API
SM

Motorizare pe benzină cu ACEA A3 5W40 5W40 5W40 0W40


turbocompresor sau Renault
Sport (cu excepţia motorului
cu turbocompresor D4F)

ACEA A3/B4 5W40 5W40 5W40 0W40


D4F cu turbocompresor
ACEA A5/B5 5W30 5W30 5W30 0W30 or
0W40

Motorizare diesel fără filtru RN0710 5W40 5W40 5W40 0W40


de particule (cu excepţia
motorului K9K fără filtru de
particule, motorizare M9R
fără filtru de particule,
Espace IV Diesel fără filtru
de particule şi motorizare
P9X)

Motor K9K fără filtru de parti- RN0710 5W40 5W40 5W40 0W40
cule, motor M9R fără filtru de
particule ACEA A5/B5 5W30

Espace IV fără filtru de parti- RN0710


cule 5W40 5W40 5W40 0W40
ACEA A3/B4
Motor P9X

Motor diesel cu filtru de parti- RN0720 5W30 sau 5W30 sau 5W30 sau 0W30 or
cule (cu excepţia G9T) 5W40 5W40 5W40 0W40

G9T echipat cu un filtru de ACEA B4 5W40 5W40 5W40 0W40


particule

Pentru Bulgaria:

Nuanţe

Norme dacă t este dacă t este dacă t este dacă t este


mai mare de mai mare mai mare mai mare
- 15 ˚C decât - 20°C decât - 25°C decât - 30°C

Motorizare pe benzină ACEA A3/B4 10W40 10W40 5W30 sau 5W30 sau
atmosferică sau ACEA 5W40 5W40
A5/B5

Motorizare pe benzină cu ACEA A3 5W40 5W40 5W40 0W40


turbocompresor sau Renault
Sport (cu excepţia motorului
cu turbocompresor D4F)

04A-6
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
ACEA A3/B4 5W40 5W40 5W40 0W40
D4F cu turbocompresor
ACEA A5/B5 5W30 5W30 5W30 0W30 or
0W40

Motorizare diesel fără filtru ACEA B2/ 15W40 sau 10W40 sau 5W40 sau 0W40
de particule (cu excepţia ACEA B3/ 15W50 10W50 5W50
motorului diesel Espace IV ACEA B4
fără filtru de particule, moto-
rizare P9X, Trafic şi Master
fără filtru de particule)

Espace IV fără filtru de parti- RN0710


cule 5W40 5W40 5W40 0W40
ACEA A3/B4
Motor P9X

Motor Trafic F9Q fără filtru de ACEA A3/B4 5W30 sau 5W40
particule

Motor Trafic fără filtru de par- RN0710 5W40 5W40 5W40 0W40
ticule, M9R, G9T sau G9U
Motor Master fără filtru de
particule

Motor diesel cu filtru de parti- RN0720 5W30 sau 5W30 sau 5W30 sau 0W30 or
cule (cu excepţia G9T) 5W40 5W40 5W40 0W40

G9T echipat cu un filtru de ACEA B4 5W40 5W40 5W40 0W40


particule

5 - Pentru Albania, Argentina, Insulele Bermuda, Zeelandă, Serbia, Muntenegru, Singapore, Taiwan,
Bosnia-Herţegovina, Chile, Partea greacă a Provincia China, Tailanda şi vehicule cu o dată de
Ciprului, Partea turcă a Ciprului, Japonia, Kosovo, fabricaţie posterioară 26.08.08.
Macedonia, Malta, Mexic, Noua Caledonie, Noua

Nuanţe

Norme dacă t este dacă t este dacă t este dacă t este


mai mare de mai mare mai mare mai mare
- 15 ˚C decât - 20°C decât - 25°C decât - 30°C

RN0700 10W40 10W40 5W30 sau 0W30 or


5W40 0W40
Motorizare pe benzină
atmosferică pe LAGUNA, ACEA A1/ 15W40 sau 10W30 sau 5W30 sau 0W30 or
MEGANE III şi KANGOO II ACEA A2/ 15W50 10W40 sau 5W40 sau 0W40
ACEA A3/ 10W50 5W50
ACEA A5

04A-7
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
RN0700 10W40 10W40 5W30 sau 0W30 or
5W40 0W40

ACEA A1/ 15W40 sau 10W30 sau 5W30 sau 0W30 or


ACEA A2/ 15W50 10W40 sau 5W40 sau 0W40
Alte modele cu motorizare
ACEA A3/ 10W50 5W50
pe benzină atmosferică
ACEA A5

API SL/API 15W40 sau 10W30 sau 5W30 sau 0W30 or


SM 15W50 10W40 sau 5W40 sau 0W40
10W50 5W50

Motor pe benzină cu turbo- RN0710 5W40 5W40 5W40 0W40


compresor sau Renault
Sport (cu excepţia motorizării ACEA A3 5W40 5W40 5W40 0W40
cu turbocompresor D4F)

RN0710 5W40 5W40 5W40 0W40

Motor D4F cu turbocompre- ACEA A3/B4 5W40 5W40 5W40 0W30 or


sor 0W40

ACEA A5/B5 5W30 5W30 5W30 0W30

RN0710 5W40 5W40 5W40 0W40


Motor diesel fără filtru de
particule pe LAGUNA,
ACEA B3/ 15W40 sau 10W40 sau 5W40 sau 0W30 or
MEGANE III şi KANGOO II
ACEA B4 15W50 10W50 5W50 0W40

RN0710 5W40 5W40 5W40 0W40


Espace IV Diesel fără filtru
de particule şi motor P9X)
ACEA A3/B4 5W40 5W40 5W40 0W40

RN0710 5W40 5W40 5W40 0W40

ACEA B3/ 15W40 sau 10W40 sau 5W40 sau 0W30 or


Alte modele diesel fără filtru
ACEA B4 15W50 10W50 5W50 0W40
de particule listate mai sus
API CF 15W40 sau 10W40 sau 5W40 sau 0W40
15W50 10W50 5W50

Motor diesel cu filtru de parti- RN0720 5W30 sau 5W30 sau 5W30 sau 0W30 or
cule (cu excepţia G9T) 5W40 5W40 5W40 0W40

G9T echipat cu un filtru de ACEA B4 5W40 5W40 5W40 0W40


particule

6 - Pentru celelalte ţări şi celelalte vehicule ale Pentru a cunoaşte vâscozitatea uleiului de aplicat, con-
căror dată de fabricaţie este posterioară 08.10.2007 sultaţi graficul de mai jos:
care nu sunt listate mai sus:

a - Motor pe benzină:

Cu excepţia cazurilor de mai jos, RENAULT reco-


mandă folosirea uleiului motor de normă ACEA A1*,
ACEA A2, ACEA A3 sau ACEA A5* pentru com-
pletările cu ulei precum şi pentru schimburile de ulei
sau API SL sau API SM în lipsă de normă.

04A-8
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A

113992 115727
* Cu excepţia motoarelor cu turbocompresor şi a moto-
* Exclusiv în normă ACEA.
arelor SPORT RENAULT.
- Cazuri particulare: - Cazuri particulare:

• Pentru vehiculele RENAULT SPORT şi motoarele • Pentru motoare P9X, diesel ESPACE IV fără filtru de
F4R cu turbocompresor, utilizaţi numai ulei de particule, folosiţi doar ulei de normă B4 şi vâscozi-
normă ACEA A3 şi vâscozitate 5W40 (sau vâsco- tate 5W40 (sau vâscozitate 0W30 sau vâscozitate
zitate 0W40 în funcţie de temperatura exterioară). 0W40 în funcţie de temperatura exterioară),
• Pentru D4F cu turbocompresor utilizaţi exclusiv ulei
de normă ACEA A3 şi vâscozitate 5W40 (sau vâs- • Pentru LAGUNA III K9K fără filtru de particule şi LA-
GUNA III M9R fără filtru de particule, folosiţi ulei de
cozitate 0W40 ou 0W30 în funcţie de temperatura
exterioară), sau de normă ACEA A5 şi vâscozitate normăRN710 c u vâscozitate 5W40 ( s a u
5W30 (sau vâscozitate 0W40 sau 0W30 în funcţie vâscozitate0W40 în funcţie de temperatura exte-
de temperatura exterioară). rioară).

b - - Motoare DIESEL fără filtru de particule: c - Motoare DIESEL echipate cu filtru de particule:
Cu excepţia cazurilor de mai jos, RENAULT reco- Cu excepţia cazurilor de mai jos, RENAULT reco-
mandă folosirea uleiului de normă ACEA B2, ACEA mandă folosirea unei vâscozităţi 5W30 la uleiul de
B3 sau ACEA B4 pentru completările cu ulei precum şi normă ACEA C3 (sau vâscozitate 0W30, în funcţie
pentru schimburile de ulei sau API CF în lipsă de de temperatura exterioară) pentru completările cu ulei
normă. precum şi pentru schimburile de ulei.
Pentru a cunoaşte vâscozitatea uleiului de aplicat, con-
sultaţi graficul de mai jos: - Cazuri particulare:

• Pentru motoare G9T echipate cu filtru de particule,


utilizaţi numai ulei de normă B4 şi de vâscozitate
5W40 (sau de vâscozitate 0W40 în funcţie de tem-
peratura exterioară),

• Pentru LAGUNA III M9R echipat cu filtru de particule


şi KOLEOS M9R echipat cu filtru de particule, utili-
zaţi numai ulei de normă RN0720 cu vâscozitate
5W30 sau vâscozitate 5W40 (sau vâscozitate
0W30 sau vâscozitate 0W40 în funcţie de tempera-
tura exterioară).

04A-9
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
7 - Pentru celelalte ţări şi celelalte vehicule ale b - - Motoare DIESEL fără filtru de particule:
căror dată de fabricaţie este posterioară 08.10.2007
Cu excepţia cazurilor de mai jos, RENAULT reco-
şi anterioară 02.06.2008 pentru Thalia, Symbol,
mandă folosirea uleiului de normă ACEA B2, ACEA
anterioară 15.07.2008 pentru Kangoo II, Mégane II,
B3 sau ACEA B4 pentru completările cu ulei precum şi
Scenic II, Clio III, Sandero, Logan, anterioară
pentru schimburile de ulei sau API CF în lipsă de
29.09.2008 pentru Master, Twingo II, Clio II, Trafic,
normă.
Vel Satis, Kangoo, Modus, Espace IV, Laguna III:
Pentru a cunoaşte vâscozitatea uleiului de aplicat, con-
sultaţi graficul de mai jos:
a - Motor pe benzină:

Cu excepţia cazurilor de mai jos, RENAULT reco-


mandă folosirea uleiului motor de normă ACEA A1*,
ACEA A2, ACEA A3 sau ACEA A5* pentru com-
pletările cu ulei precum şi pentru schimburile de ulei
sau API SL sau API SM în lipsă de normă.

Pentru a cunoaşte vâscozitatea uleiului de aplicat, con-


sultaţi graficul de mai jos:

115727
* Exclusiv în normă ACEA.

- Cazuri particulare:
• Pentru motoare P9X, diesel ESPACE IV fără filtru de
particule, folosiţi doar ulei de normă B4 şi vâscozi-
tate 5W40 (sau vâscozitate 0W30 sau vâscozitate
0W40 în funcţie de temperatura exterioară),
• Pentru LAGUNA III K9K fără filtru de particule şi LA-
113992
GUNA III M9R fără filtru de particule, folosiţi ulei de
normăRN710 c u vâscozitate 5W40 ( s a u
* Cu excepţia motoarelor cu turbocompresor şi a moto- vâscozitate0W40 în funcţie de temperatura exte-
arelor SPORT RENAULT. rioară).

- Cazuri particulare:
c - Motoare DIESEL echipate cu filtru de particule:
• Pentru vehiculele RENAULT SPORT şi motoarele Cu excepţia cazurilor de mai jos, RENAULT reco-
F4R cu turbocompresor, utilizaţi numai ulei de mandă folosirea unei vâscozităţi 5W30 la uleiul de
normă ACEA A3 şi vâscozitate 5W40 (sau vâsco- normă ACEA C3 (sau vâscozitate 0W30, în funcţie
zitate 0W40 în funcţie de temperatura exterioară). de temperatura exterioară) pentru completările cu ulei
precum şi pentru schimburile de ulei.
• Pentru D4F cu turbocompresor utilizaţi exclusiv ulei
- Cazuri particulare:
de normă ACEA A3 şi vâscozitate 5W40 (sau vâs-
cozitate 0W40 ou 0W30 în funcţie de temperatura • Pentru motoare G9T echipate cu filtru de particule,
exterioară), sau de normă ACEA A5 şi vâscozitate utilizaţi numai ulei de normă B4 şi de vâscozitate
5W30 (sau vâscozitate 0W40 sau 0W30 în funcţie 5W40 (sau de vâscozitate 0W40 în funcţie de tem-
de temperatura exterioară). peratura exterioară),

04A-10
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
• Pentru LAGUNA III M9R echipat cu filtru de particule Elveţia, Croaţia, Israel) şi teritoriile franceze din
şi KOLEOS M9R echipat cu filtru de particule, utili- afara ţării:
zaţi numai ulei de normă RN0720 cu vâscozitate
5W30 sau vâscozitate 5W40 (sau vâscozitate
0W30 sau vâscozitate 0W40 în funcţie de tempera- Notă:
tura exterioară).
Uleiurile de normă RN sunt uleiuri de calitate mai
bună decât cele de normă ACEA. De aceea este
II - VÂSCOZITATEA ULEIULUI PENTRU VEHICULE posibilă înlocuirea normei ACEA cu RN, dar este
CU O DATĂ DE FABRICAŢIE ÎNTRE 01.01.2001 ŞI interzisă înlocuirea normei RN cu ACEA (consultaţi
08.10.2007 (NEINCLUS): tabelul de interschimbabilitate pentru corespon-
denţe).
1 - pentru EUROPA (Germania, Andorra, Austria, RENAULT recomandă, atât pentru completare cât şi
Belgia, Danemarca, Spania, Estonia, Finlanda, pentru schimb, folosirea de ulei de motor care urmează
Franţa, Marea Britanie, Grecia, Ungaria, Irlanda, recomandările de mai jos:
Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania,
Luxemburg, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Instrucţiuni pentru tabele:
Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Suedia, - Când vâscozităţile sunt specificate în tabelul de mai
jos, folosiţi doar unul dintre uleiuri în funcţie de tempe-
ratura exterioară din ţara de exploatare a vehiculului
(consultaţi graficele de sub tabel pentru a identifica
temperaturile de funcţionare ale vâscozităţii uleiului),
- Atunci când vâscozităţile nu sunt specificate în tabel
(prezenţa unui "X" în chenar), consultaţi graficele de
sub tabel pentru a găsi vâscozitatea autorizată în
funcţie de combustibilul utilizat.

Normă ACEA
Vehicul Motor
A3 A5 B3 B4 C3

C3G X X

D4D X X

TWINGO D4F X X

D7D X X

D7F X X

D4F atmosfe- X X
ric

D4F cu tur- Exclusiv Exclusiv


bocompresor
5W40 sau 5W30 sau
0W30 sau 0W30 sau
TWINGO II
0W40 0W40

K4M X X

D7F X X

K9K X

04A-11
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
Normă ACEA
Vehicul Motor
A3 A5 B3 B4 C3

D4D X X

D4F X X

D7D X X

D7F X X

E7J X X

F4R Exclusiv
RENAULT
5W40 sau
SPORT
CLIO II 0W40

F8Q X X

F9Q X

K4J X X

K4M X X

K7J X X

K7M X X

K9K X

04A-12
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
Normă ACEA
Vehicul Motor
A3 A5 B3 B4 C3

D4F atmosfe- X X
ric

D4F cu tur- Exclusiv Exclusiv


bocompresor
5W40 sau 5W30 sau
0W30 sau 0W30 sau
0W40 0W40

K4J X X

K4M X X

M4R X X

F4R Exclusiv
RENAULT
5W40 sau
SPORT
0W40

K9K fără fil- X


CLIO III tru de parti-
cule şi
service
Renault la
fiecare
20.000 km
sau la 1 an
ori la fiecare
30.000 km
sau la 2 ani

K9K fără fil- Exclusiv


tru de parti- 5W40 sau
cule cu 5W50 sau
Revizie 0W30 sau
Renault la 0W40
fiecare 30
000 km sau 1
an

K9K echipat Exclusiv


cu un filtru de
5W30 sau
particule
0W30

CLIO V6 L7X Exclusiv


5W40 sau
0W40

04A-13
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
Normă ACEA
Vehicul Motor
A3 A5 B3 B4 C3

D4F atmosfe- X X
ric

D4F cu tur- Exclusiv Exclusiv


bocompresor
5W40 sau 5W30 sau
0W30 sau 0W30 sau
0W40 0W40

K4J X X

K4M X X

K9K fără fil- X


tru de parti-
cule şi
service
Renault la
MODUS fiecare
20.000 km
sau la 1 an
ori la fiecare
30.000 km
sau la 2 ani

K9K fără fil- Exclusiv


tru de parti- 5W40 sau
cule cu 5W50 sau
Revizie 0W30 sau
Renault la 0W40
fiecare 30
000 km sau 1
an

K9K echipat Exclusiv


cu un filtru de
5W30 sau
particule
0W30

04A-14
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
Normă ACEA
Vehicul Motor
A3 A5 B3 B4 C3

E7F X X

F3R X X

F4P X X

cu turbocom- X X
presor

F5R X X
MEGANE/
SCENIC F7R X

F8Q X X

F9Q X

K4J X X

K4M X X

K7M X X

04A-15
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
Normă ACEA
Vehicul Motor
A3 A5 B3 B4 C3

F4R atmosfe- X X
ric

F4R cu tur- Exclusiv


bocompre-
5W40 sau
sor ( nu
RENAULT 0W40
SPORT)

F4R cu tur- Exclusiv


bocompre-
5W40 sau
sor
RENAULT 0W40
SPORT

F9Q fără fil- X


tru de parti-
cule şi
service
Renault la
fiecare
MEGANE II/ 20.000 km
SCENIC II sau la 1 an
ori la fiecare
30.000 km
sau la 2 ani

F9Q fără fil- Exclusiv


tru de parti- 5W40 sau
cule cu 5W50 sau
Revizie 0W30 sau
Renault la 0W40
fiecare 30
000 km sau 1
an

F9Q echipat Exclusiv


cu un filtru de
5W30 sau
particule
0W30

K4J X X

K4M X X

04A-16
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
Normă ACEA
Vehicul Motor
A3 A5 B3 B4 C3

MEGANE II/ K9K fără fil- X


tru de parti-
SCENIC II
cule şi
service
Renault la
fiecare
20.000 km
sau la 1 an
ori la fiecare
30.000 km
sau la 2 ani

K9K fără fil- Exclusiv


tru de parti- 5W40 sau
cule cu 5W50 sau
Revizie 0W30 sau
Renault la 0W40
fiecare 30
000 km sau 1
an

K9K echipat Exclusiv


cu un filtru de
5W30 sau
particule
0W30

M9R fără fil- X


tru de parti-
cule cu
MEGANE II/ Revizie
SCENIC II Renault la
fiecare 20
000 km sau 1
an

M9R fără fil- Exclusiv


tru de parti- 5W40 sau
cule cu 5W50 sau
Revizie 0W30 sau
Renault la 0W40
fiecare 30
000 km sau 1
an

M9R echipat Exclusiv


cu filtru de
5W30 sau
particule
0W30

04A-17
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
Normă ACEA
Vehicul Motor
A3 A5 B3 B4 C3

F4P X X

F4R atmosfe- X X
ric

F4R cu tur- Exclusiv


bocompre-
5W40 sau
sor (nu GT/
CELSIUM) 0W40

F4R cu tur- Exclusiv


bocompre-
5W40 sau
sor GT/
CELSIUM 0W40

F5R X X

F9Q fără fil- Exclusiv


tru de parti-
5W40 sau
cule
0W40 sau

LAGUNA II 0W30

F9Q echipat Exclusiv


cu un filtru de
5W30 sau
particule
0W30

G9T fără fil- X


tru de parti-
cule

G9T echipat Exclusiv


cu un filtru de
5W40 sau
particule
0W40

K4M X X

L7X X X

M9R fără fil- X


tru de parti-
cule

LAGUNA II M9R echipat Exclusiv


cu filtru de
5W30 sau
particule
0W30

04A-18
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
Normă ACEA
Vehicul Motor
A3 A5 B3 B4 C3

G8T X X

J7R X X

J7T X X

J8S X X

SAFRANE L7X X X

N7Q X X

N7U X X

S8U X X

Z7X X X

F4R cu tur- Exclusiv


bocompresor
5W40 sau
0W40

G9T fără fil- X


tru de parti-
cule

G9T echipat Exclusiv


cu un filtru de
5W40 sau
particule
0W40

P9X Exclusiv
VELSATIS
5W40 sau
0W40 sau
0W30

V4Y X X

M9R fără fil- X


tru de parti-
cule

M9R echipat Exclusiv


cu filtru de
5W30 sau
particule
0W30

04A-19
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
Normă ACEA
Vehicul Motor
A3 A5 B3 B4 C3

F3R X X

cu turbocom- X X
presor

F9Q X

G8T X X

G9T X
ESPACE J6R X X
(I-III)
J7R X X

J7T X X

J8S X X

L7X X X

Z7W X X

Z7X X X

04A-20
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
Normă ACEA
Vehicul Motor
A3 A5 B3 B4 C3

F4R atmosfe- X X
ric

F4R cu tur- Exclusiv


bocompresor
5W40 sau
0W40

F9Q Exclusiv
5W40 sau
0W40 sau
0W30

G9T fără fil- Exclusiv


tru de parti-
5W40 sau
cule
0W40 sau
0W30

ESPACE IV G9T echipat Exclusiv


cu un filtru de
5W40 sau
particule
0W40

M9R fără fil- X


tru de parti-
cule cu
Revizie
Renault la
fiecare 20
000 km sau 1
an

M9R fără fil- Exclusiv


tru de parti- 5W40 sau
cule cu 5W50 sau
Revizie 0W30 sau
Renault la 0W40
fiecare 30
000 km sau 1
an

04A-21
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
Normă ACEA
Vehicul Motor
A3 A5 B3 B4 C3

M9R echipat Exclusiv


cu filtru de
5W30 sau
particule
0W30

P9X Exclusiv
ESPACE IV
5W40 sau
0W40 sau
0W30

V4Y X X

F3R X X

F4R atmosfe- X X
ric

F4R cu tur- X
bocompresor

AVANTIME F9Q X

G8T X X

G9T X

L7X X X

Z7X X X

D4D X X

D4F X X

D7D X X

D7F X X

E7J X X

F8Q X X

F9Q X
KANGOO
K4M X X

K7J X X

K7M X X

K9K X

Electrică Exclusiv
5W40 sau
0W40

04A-22
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
Normă ACEA
Vehicul Motor
A3 A5 B3 B4 C3

cu turbocom- X X
presor

F9Q X

M9R Exclusiv
5W40 sau
5W50 sau
0W30 sau
0W40
TRAFIC II
G9U fără fil- Exclusiv
tru de parti- 5W40 sau
cule 5W50 sau
0W30 sau
0W40

G9U echipat Exclusiv


cu filtru de
5W30 sau
particule
0W30

cu turbocom- X X
presor

F9Q X

G9T X

G9U fără fil- Exclusiv


tru de parti- 5W40 sau
cule 5W50 sau
0W30 sau
0W40

G9U echipat Exclusiv


cu filtru de
MASTER 5W30 sau
particule
0W30

J5R X X

J7T X X

J8S X X

S8U X X

S9U X

S9W X

ZD3 X

04A-23
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
Normă ACEA
Vehicul Motor
A3 A5 B3 B4 C3

D4D X X

K4M X X
LOGAN-
K7J X X
SANDERO
K7M X X

K9K X

Serie
Vehicul Motor
RN0710 RN0720 RN0700 AC E A C3
sau RN720

K9K Exclusiv
5W30 sau
0W30

M9R fără fil- Exclusiv


tru de parti- 5W40 sau
cule 0W40

M9R echipat Exclusiv


cu filtru de 5W30 sau
particule 5W40 sau
0W30 sau
0W40

K4M Exclusiv
LAGUNA III 10W40 sau
5W30 sau
5W40 sau
0W30 sau
0W40

M4R Exclusiv
10W40 sau
5W30 sau
5W40 sau
0W30 sau
0W40

F4R cu tur- Exclusiv


bocompresor 5W40 sau
0W40

a - Motor pe benzină:
Pentru a găsi calitatea de ulei pentru temperatura exte-
rioară, consultaţi graficul de mai jos:

04A-24
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
Notă:
Dacă o calitate ulei motor nu este sau nu mai este
disponibilă, consultaţi paragraful "tabel de inters-
chimbabilitate uleiuri".

Notă:
Uleiurile de normă ACEA B1 nu trebuie în nici un
caz să fie utilizate pentru motoarele DIESEL.

2 - Pentru celelalte ţări:

a - Motor pe benzină:
RENAULT recomandă să utilizaţi pentru completările
cu ulei, precum şi pentru schimburi, ulei de motor de
113996 normă ACEA A1*, ACEA A3 sau ACEA A5* sau, în
lipsă, ulei de normă ACEA A2, API SJ, API SL sau de
* Exceptând motorizări cu turbocompresie, F7P, F7R,
normă API SM.
F4R RENAULT SPORT, F4R cu turbocompresor RE-
NAULT SPORT, şi L7X RENAULT SPORT. Pentru a cunoaşte vâscozitatea uleiului de aplicat, con-
sultaţi graficul de mai jos:
b - Motor DIESEL:
Pentru a găsi calitatea de ulei pentru temperatura exte-
rioară, consultaţi graficul de mai jos:

113992
* Exceptând motorizări cu turbocompresie, F7P, F7R,
F4R RENAULT SPORT, F4R cu turbocompresor RE-
NAULT SPORT, şi L7X RENAULT SPORT.
115728
* Exclusiv în norma ACEA B4 sau ACEA C3. - Cazuri particulare:
• Pentru CLIO F4R RENAULT SPORT, CLIO L7X
RENAULT SPORT, MEGANE II F4R cu turbocom-
presor RENAULT SPORT, Motoare F4R cu turbo-
compresor , LAGUNA F4R cu turbocompresor GT/
CELSIUM, şi KANGOO Electric, utilizaţi exclusiv ulei

04A-25
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
de normă ACEA A3 şi vâscozitate 5W40 (sau vâs- • Motoare F9Q echipate cu un filtru de particule, mo-
cozitate 0W40 în funcţie de temperatura exte- toare M9R echipate cu un filtru de particule, motoare
rioară). K9K echipate cu un filtru de particule, motoare G9U
echipate cu un filtru de particule, utilizaţi exclusiv
• Pentru D4F cu turbocompresor utilizaţi exclusiv ulei ulei de normă ACEA C3 şi vâscozitate 5W30 (sau
de normă ACEA A3 şi vâscozitate 5W40 (sau vâs- vâscozitate 0W30 în funcţie de temperatura exte-
cozitate 0W40 ou 0W30 în funcţie de temperatura rioară).
exterioară), sau de normă ACEA A5 şi vâscozitate
5W30 (sau vâscozitate 0W40 sau 0W30 în funcţie • Pentru LAGUNA III 1,5 dCi fără filtru de particule şi
de temperatura exterioară). LAGUNA III 2,0 dCi fără filtru de particule folosiţi ulei
de normă RN0710 şi vâscozitate 5W40 (sau 0W40
în funcţie de temperatura exterioară),
b - Motor DIESEL:
• Pentru LAGUNA III 2,0 dCi echipat cu filtru de parti-
RENAULT recomandă să utilizaţi pentru completările cule folosiţi doar ulei de normă RN0720 şi vâscozita-
cu ulei precum şi pentru schimburile de ulei ulei motor te 5W40 sau 5W30 (sau 0W30 ori 0W40 în funcţie
de normă ACEA B3, ACEA B4, ACEA C3* sau în de temperatura exterioară).
lipsă de normă ACEA B2 sau API CF.

* Uleiurile de normă ACEA C3 nu pot fi utilizate decât 3 - tabel de interschimbabilitate uleiuri:


în cazurile particulare de mai jos.

Pentru a cunoaşte vâscozitatea uleiului de aplicat, con- a - normă ACEA/RN


sultaţi graficul de mai jos:

Notă:
Uleiurile de normă RN sunt uleiuri de calitate mai
bună decât cele de normă ACEA. De aceea este
posibilă înlocuirea uleiului recomandat de normă
ACEA cu cel de normă RN, dar este interzisă înlo-
cuirea uleiului recomandat de normă RN cu cel de
normă ACEA

ATENŢIE
Vâscozităţile care respectă norma RN care trebuie
folosite sunt aceleaşi cu cele recomandate iniţial în
norma ACEA.

Normă ACEA Norma RN care poate


înlocui norma ACEA
115727
ACEA A3 în motor cu RN0700
* Exclusiv în normă ACEA. aspiraţie atmosferic

- Cazuri particulare: ACEA A3 în motor RN0710


turbo
• Motoare G9T echipate cu un filtru de particule, utili-
zaţi numai ulei de normă B4 şi vâscozitate 5W40 ACEA A5 RN0700
(sau vâscozitate 0W40 în funcţie de temperatura
exterioară). ACEA B3 RN0710

• Motoare P9X, LAGUNA II F9Q fără filtru de particu- ACEA B4 RN0710


le, ESPACE IV diesel fără filtru de particule, utilizaţi
numai ulei de normă B4 şi vâscozitate 5W40 (sau ACEA C3 RN0720
vâscozitate 0W30 sau vâscozitate 0W40 în funcţie
de temperatura exterioară). Exemplu de utilizare:

04A-26
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
Vehiculul este un CLIO III K9K echipat cu un filtru de III - CALITATE ULEI PENTRU VEHICULELE A
particule, recomandările de ulei sunt 5W30 sau 0W30 CĂROR DATĂ DE FABRICAŢIE ESTE
în norma ACEA C3. De aceea pot folosi ulei de normă ANTERIOARĂ 01.01.2001:
RN0720, cu aceleaşi vâscozităţi care sunt recomanda-
te pentru norma ACEA C3, adică 5W30 sau 0W30 (în
funcţie de temperatura exterioară). Notă:
Dacă o calitate ulei motor nu este sau nu mai este
b - Normă ACEA: disponibilă, consultaţi paragraful "tabel de inters-
chimbabilitate uleiuri".

Serie Normă minimă prin


care ea poate fi
înlocuită Notă:

ACEA A1* ACEA A3 sau Uleiurile de normă ACEA B1 nu trebuie în nici un


ACEA A5* caz să fie utilizate pentru motoarele DIESEL.

ACEA A2 ACEA A3
Benzină 1 - pentru EUROPA (Germania, Andorra, Austria,
ACEA A3 - Belgia, Danemarca, Spania, Estonia, Finlanda,
Franţa, Marea Britanie, Grecia, Ungaria, Irlanda,
ACEA A5* ACEA A3 Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania,
Luxemburg, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia,
ACEA B1* ACEA B3 sau Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Suedia,
ACEA B5* Elveţia, Croaţia, Israel):

ACEA B2 ACEA B3
a - Motor pe benzină:
ACEA B3 ACEA B4
DIESEL RENAULT recomandă, atât pentru completare cât şi
ACEA B4 - pentru schimb folosirea de ulei de normă ACEA A2
sau ACEA A1 * (uleiul permiţând o reducere a consu-
ACEA B5* ACEA B4 mului de carburant).
Vâscozitatea uleiului folosit depinde de temperatura
ACEA C3 -
medie exterioară
* ulei motor care permite o reducere a consumului de
carburant.

c - Normă API:

Serie Normă minimă prin


care ea poate fi
înlocuită

API SH API SJ

API SJ API SL
Benzină
API SL API SM

API SM -

DIESEL API CF -

113992
* Cu excepţia motoarelor cu turbocompresor F7P şi
F7R.

04A-27
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
b - Motor DIESEL:
RENAULT recomandă, atât pentru completare cât şi
pentru schimb, uleiul de normă ACEA B2.
Vâscozitatea uleiului folosit depinde de temperatura
medie exterioară

113994

b - Motor DIESEL:
RENAULT recomandă, atât pentru completare cât şi
pentru schimb, uleiul de normă API CF.
113993 Vâscozitatea uleiului folosit depinde de temperatura
medie exterioară
Notă:
Dacă o anumită vâscozitate de ulei de motor nu
este sau nu mai este disponibilă, vă rugăm să con-
sultaţi secţiunea "Tabel de interschimbabilitate
uleiuri".

Notă:
Uleiurile de normă ACEA B1 nu trebuie în nici un
caz să fie utilizate pentru motoarele DIESEL.

2 - Pentru celelalte ţări:

a - Motor pe benzină:
RENAULT recomandă, atât pentru completare cât şi
pentru schimb, uleiul de normă API SH sau de normă
API SJ.
113995
Vâscozitatea uleiului folosit depinde de temperatura
medie exterioară

04A-28
LUBRIFIANŢI
Ulei motor: Caracteristici 04A
3 - tabel de interschimbabilitate uleiuri: c - Normă API:

a - Normă CCMC:
Serie Normă
minimă prin
care ea
Serie Normă
poate fi
minimă prin
înlocuită
care ea
poate fi API SH API SJ
înlocuită
API SJ API SL
CCMC G4 ACEA A2 Benzină
Benzină API SL API SM
CCMC G5 ACEA A2
API SM -
DIESEL CCMC PD2 ACEA A2
DIESEL API CF -

b - Normă ACEA:

Serie Normă
minimă prin
care ea
poate fi
înlocuită

ACEA A1* ACEA A3


sau
ACEA A5*
Benzină
ACEA A2 ACEA A3

ACEA A3 -

ACEA A5* ACEA A3

ACEA B1* ACEA B3


sau
ACEA B5*

ACEA B2 ACEA B3
DIESEL
ACEA B3 ACEA B4

ACEA B4 -

ACEA B5* ACEA B4

ACEA C3 -

* ulei care permite o reducere a consumului de com-


bustibil.

04A-29
LUBRIFIANŢI
Ulei de cutie de viteze mecanică: Caracteristici 04A
CV MECANICĂ 5 RAPORTURI sau CV MECANICĂ 6 RAPORTURI
I - CORESPONDENŢĂ TIP CUTIE DE VITEZE/TIP DE III - IDENTIFICAREA ULEIULUI PENTRU CUTIILE
ULEI: DE VITEZE PK1 CU SCHIMB STANDARD:

TIP CUTIE DE TIP DE ULEI PENTRU Notă:


VITEZE CUTIA DE VITEZE
Pentru cutiile de viteze PK1 cu schimb standard,
JBX TRANSELF TRJ tipul de ulei (TRZ sau TRP) este afişat pe o eti-
75W80 chetă.
JCX
sau Cele două uleiuri sunt înlocuite cu TRX 75W80 sau
JRX NFP 75W80.
TRANSELF NFJ
JHX
75W80
NDX
TL4

PKX TRANSELF TRX


75W80
PFX
sau
VMX
TRANSELF NFP
NEX
75W80
NGX
N0X
UNX

ZFX TRANSELF LD
75W80

II - NORMĂ ŞI REFERINŢĂ ALE DIFERITELOR


ULEIURI RECOMANDATE:

DESTINAŢIE STANDARD REFERINŢĂ

TRANSELF APIGL5, 77 11 143 534


TRX 75W80 MIL-L-2105 (5 litri)
C sau D
sau
TRANSELF
NFP 75W80

TRANSELF APIGL5, Poate fi


comandat de
TRJ 75W80 MIL-L-2105
la ELF
C sau D
sau
TRANSELF
NFJ 75W80

TRANSELF APIGL4, Poate fi


comandat de
LD 75W80 MIL-L-2105
la ELF

04A-30
CONSUMABILE - PRODUSE
Vehicul: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 04B
Consumabile pentru reparaţii mecanice:

DEFINIŢIE CONDIŢIONARE REFERINŢĂ

ETANŞARE MECANICĂ

SILICOR tub de 85 g 77 11 236 470


pastă de etanşare

MASTIXO tub de 100 g 77 11 236 172


Etanşeitate planuri de îmbinare

COLECŢIE DE ETANŞEITATE Colecţie 77 11 237 896


PALIER
Pentru etanşarea laterală a capace-
lor palierelor arborelui cotit

JOINT SILICON ADERENT Cartuş de 100g 77 11 227 484


Pastă de etanşare motoare şi cutii
de viteze

MASTIC TRANSPARENT DE tub de 45 g 77 11 223 369


ETANŞEITATE

SILICOJOINT tub de 90 g 77 11 236 469

ADEZIV LOCTITE 597 Cartuş 77 11 219 705


Pastă de etanşare pentru cutiile de
viteze "PXX"

ADEZIV PE BAZĂ DE RĂ ŞINĂ tub de 25 ml 77 11 237 640


sau RĂŞINĂ DE ETANŞARE
Răşină de etanşeitate pentru carte-
rele cutiilor de viteze şi motoare

MASTIC EŞAPAMENT Cutie de 1,5 kg 77 01 421 161


Pentru etanşarea racordurilor de pe
ţevile de eşapament

DETECTOR DE SCURGERE Spray de 400 ml 77 11 236 176

ADEZIVI

FRENETANCHE Flacon de 50 ml 77 11 236 471


Etanşare a filetului la presiune
joasă şi medie

MATERIAL DE BLOCARE A FILE- Flacon de 50 ml 77 11 230 112


TULUI DE ÎNALTĂ REZISTENŢĂ
Asigură blocarea şuruburilor

RĂŞINĂ DE SIGILARE Flacon de 50 ml 77 11 236 472


Pentru blocarea rulmenţilor

AGENŢI DE CURĂŢARE LUBRIFIANŢI

04B-1
CONSUMABILE - PRODUSE
Vehicul: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 04B
NÉTELEC Spray de 150 ml 77 11 225 871
Evitaţi contactele false în circuitele
electrice

AGENT CURĂŢARE INJECTO- Bidon de 355 ml 77 11 224 188 sau 77 11 225 539
ARE

LAVETĂ PENTRU SISTEMUL DE 77 11 211 707


INJECŢIE

DEGRIPANT SUPER Spray de 500 ml 77 11 236 166

DEGRIPANT SUPER Spray de 250 ml 77 11 420 439

SUPER DECAPANT PENTRU Spray de 300 ml 77 11 238 181


PLANURI DE ÎMBINARE
Pentru curăţarea planurilor de îmbi-
nare

AG E N T DE C U RĂŢARE Bidon de 5 l 77 01 404 178


SUPRAFAŢĂ

LUBRIFIANT SILICON Spray de 400 ml 77 11 236 168

LUBRIFIANT FĂRĂ SILICON Spray de 400 ml 77 11 236 167

Spray de 600 ml 77 11 422 413


AGENT CURĂŢARE FRÂNE
Spray de 150 ml 77 11 422 414

AGENT DE CURĂŢARE CLIMATI- Spray de 250 ml 77 11 230 498


ZOR

AGENT CURĂŢARE CARBURA- Spray 77 11 236 177


TOR

UNSORI

UNSOARE BR2 + pachet de 1 kg 77 01 421 145


Pentru:
- palierele braţelor inferioare,
- canelurile barelor antiruliu,
- canelurile transmisiei.

UNSOARE SILICON tub de 100 g 77 11 419 216


Pentru:
- bucşele trenului spate tubular,
- bucşele barelor antiruliu.

ANTIGRIPANT CUPRU tub de 85 g 77 11 236 173


Unsoare pentru turbocompresoare
(temperatură ridicată)

04B-2
CONSUMABILE - PRODUSE
Vehicul: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 04B
LUBRIFIANT CUPRU ALUMINIU Spray de 500 ml 77 11 236 169
Unsoare pentru turbocompresoare
(temperatură ridicată)

UNSOARE Pliculeţe de 180 g 77 11 420 011


Pentru articulaţiile transmisiei

UNSOARE BLONDĂ Spray de 400 ml 77 11 236 174


Pentru senzorii de roată

Spray de 500 ml 77 11 236 170


UNSOARE MULTIFUNCŢIONALĂ
Spray de 250 ml 77 11 236 171

FLUORSTAR 2L tub de 100 g 82 00 168 855


Unsoare de etanşare electrică fără
silicon

LACURI

JELT ARGINTIU Flacon de 5 g 77 11 230 111


Lac pentru repararea lunetelor cu
dezgheţare

FRÂNĂ

Bidon de 0,5 l 77 11 218 589


DOT 4, ISO CLASA 6, NORMĂ
RENAULT: 03-50-006, Bidon de 5 l 77 11 238 318
Pentru vehicule cu şi fără ESP
Bidon de 25 l 77 11 238 319

DOT 4, ISO CLASA 4, NORMĂ Bidon de 0,5 l 77 11 172 381


RENAULT: 03-50-005
Bidon de 5 l 77 01 395 503
Autorizat pentru vehiculele fără
ESP Bidon de 25 l 77 11 171 926

Bidon de 0,5 l 86 71 000 000


DOT 4
Autorizat pentru vehiculele fără Bidon de 5 l 86 71 014 277
ESP, fără ambreiaj tampon hidraulic
Bidon de 25 l 86 71 014 278

CIRCUIT DE RĂCIRE

ANTIGEL (TIP D) Bidon de 1 l 77 11 170 548

Bidon de 1 l 77 11 171 589

LICHID DE RĂCIRE (TIP D) Bidon de 2 l 77 11 170 545

Bidon de 5 l 77 11 170 546

ULEI

ULEI MOTOR (consultaţi 04A, Lubrifianţi, Ulei motor: Caracteristici, pagina 04A-1)
(Nota Tehnică 6013A, 04A, Lubrifianţi)

04B-3
CONSUMABILE - PRODUSE
Vehicul: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 04B
(consultaţi 04A, Lubrifianţi, Ulei de cutie de viteze mecanică: Caracte-
ristici, pagina 04A-30) (Nota Tehnică 6012A, 04A, Lubrifianţi)

(consultaţi Ulei de cutie de viteze automată: Caracteristici) (Nota Teh-


ULEI DE CUTIE DE VITEZE
nică 6012A, 04A, Lubrifianţi)

(consultaţi Ulei de cutie de viteze secvenţială: Caracteristici) (Nota


Tehnică 6012A, 04A, Lubrifianţi)

ULEI PENTRU PUNTE (consultaţi Ulei punte spate: Caracteristici) (Nota Tehnică 6012A, 04A,
Lubrifianţi)

ELF RENAULT MATIC D2 Bidon de 2 l 77 01 402 037


Ulei pentru direcţie asistată: Pompă
conectată, ansamblu pompă (cu
excepţia Laguna III)

LICHID DE DIRECŢIE ASISTATĂ Bidon de 1 l


TOTAL
Ulei pentru direcţie asistată:
Ansamblu pompă (Laguna III)

PLANETELF PAG 488 77 11 172 668

SANDEN SP 10 Bidon de 250 ml 77 01 419 313


Ulei pentru compresor de aer
condiţionat

PNEU

pachet de 1 kg 77 11 223 052


PASTĂ DE PNEU
pachet de 5 kg 77 11 223 053

Tub de 400 ml 77 11 221 296


REPARARE PNEU
Tub de 300 ml 77 11 222 802

BUŞON DE CURĂŢENIE

Tip motor Tip injecţie Referinţă

F5R 77 01 206 382

F8Q 77 01 206 340

F9Q 77 01 208 229

G9T ŞI G9U 77 01 208 229

K9K DELPHI 77 01 206 804

K9K SIEMENS 77 01 476 857

M9R 77 01 209 062

P9X 77 01 474 730

ZD3 77 01 208 229

04B-4
CONSUMABILE - PRODUSE
Vehicul: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 04B
DIVERSE

TAMPON DE MĂTUIRE GRI 77 01 405 943

Consumabile pentru reparaţii caroserie:

PARAFINĂ PENTRU CAVITĂŢI

SPR CC Bidon de 1 l 77 11 172 672

SPRAY SPR CC Spray de 500 ml 77 11 211 654

ADEZIV STRUCTURAL

ADEZIV STRUCTURAL Kit = 2 cartuşe de 80 ml 77 11 219 885

ADEZIV STRUCTURAL DE 1 cartuş de 195 ml 77 11 419 113


ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ

PRODUSE ORNAMENTALE ŞI ADEZIVI

KIT DE LIPIRE MONOPAC EVOL- Cartuş de 310 ml 77 11 421 430


UTION

CARTUŞ ADIŢIONAL MONOPAC Cartuş de 310 ml 77 11 421 431


EVOLUTION + DUZĂ

KIT DE LIPIRE S-P KIT Cartuş de 310 ml 77 11 421 432

CARTUŞ ADIŢIONAL S-P KIT + Cartuş de 310 ml 77 11 421 433


DUZĂ

KIT DE LIPIRE BIPAC EVOLU- 2 cartuşe de 225 ml 77 11 421 434


TION

LAVETĂ NESCĂMOŞATĂ Cutie de 340 lavete 77 11 237 262

PRIMAR METAL Flacon 77 11 419 599

MASTIC DE ETANŞARE A GEA- Cartuş de 310 ml 77 11 170 222


MURILOR

ADEZIV SPECIAL PENTRU GEA- 77 11 425 759


MURI

PROMOTOR DE ADERENŢĂ Lavetă 77 11 423 222


Pentru lipirea benzii adezive cu faţă
dublă de geamuri

DIVERSE

BANDĂ DUBLU-ADEZIVĂ Rolă de 20 m 77 11 226 308

FRENETANCHE Flacon de 50 ml 77 11 236 471

PASTILĂ ADEZIVĂ 82 00 043 181

PLĂCUŢĂ ADEZIVĂ 77 05 042 163

GARNITURI

04B-5
CONSUMABILE - PRODUSE
Vehicul: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 04B
MJ PRO NEGRU (sudare electrică) Cartuş de 310 ml 77 11 172 676

MJ PRO ALB (sudare electrică) Cartuş de 310 ml 77 11 172 677

STRAT DE MASTIC PREFORMAT Rolă de 2,6 m 77 01 423 330

MASTIC APLICABIL PRIN ÎNTIN- pachet de 1 kg 77 11 228 113


DERE

MASTIC DE BURARE 60 cordoane Ø 6 mm pe 0,3 m 77 11 170 230

UNSORI

UNSOARE DE CURĂŢARE Spray de 300 ml 77 11 236 174

UNSOARE PENTRU MECANIS- Pliculeţe de 20 g 77 11 419 865


MELE DE DESCHIDERE

IZOLARE FONICĂ

SPR GREY EVOLUTION Cartuş de 1l 77 11 419 114

SPRAY SPR GREY EVOLUTION Spray de 400 ml 77 11 419 116

SPR BLACK EVOLUTION II Cartuş de 1l 77 11 419 115

PLACĂ DE IZOLAŢIE FONICĂ (3, Pachet de 10 buc. 77 01 423 546


5 Kg/m²)

PLACĂ DE IZOLAŢIE FONICĂ (6, Pachet de 5 buc. 77 01 423 269


5 Kg/m²)

LUSTRUIRE

LICHID DE POLISHARE Bidon de 1 l 77 11 420 288

LICHID DE FINISARE Bidon de 1 l 77 11 420 289

Mastic

Mastic universal

GALAXI Pachet de 2,5 kg 77 11 172 238

OPTIMAX Cartuş de 1,23 l 77 11 172 239

EXCELLENCE + Cartuş de 960g 77 11 423 539

Pentru finalizarea reparaţiei plastic pachet de 1 kg 77 11 423 540

Mastic de astupare

MASTIC XFIBRE CU FIBRĂ DE Pachet de 975 kg 77 11 172 235


STICLĂ

MASTIC STANDARD BASIX DIN Pachet de 1,975 kg 77 11 172 234


POLIESTER

MASTIC ALUX PENTRU ALUMI- Pachet de 975 kg 77 11 172 236


NIU

Mastic pulverizabil

04B-6
CONSUMABILE - PRODUSE
Vehicul: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 04B
MASTIC PIXTO PULVERIZABIL Cutie de 1,5 kg 77 11 172 237
DIN POLIESTER

Mastic de finisare

MASTIC IXTRA DIN POLIESTER Pachet de 1,625 kg 77 11 172 233

Mastic anti-criblură

MAG PRO 1 Cartuş de 310 ml 77 11 172 679

MAG PRO 3 (bicomponentă) Cutie de 1,5 kg 77 11 218 364

AGENT DE CURĂŢARE SUPRAFAŢĂ

HEPTAN Bidon de 500 ml 77 11 170 064

SOLVENT PENTRU CURĂŢAREA Bidon de 5 l 77 01 404 178


SUPRAFEŢELOR

AGENT PENTRU CURĂ ŢAREA Bidon de 5 l 77 11 421 337


SUPRAFEŢELOR PE BAZĂ DE
APĂ

DILUANT ANTISTATIC ( p e n t ru Spray de 400 ml 77 01 408 493


materiale plastice)

REPARAŢIE MATERIALE COMPOZITE

KIT DE REPARAŢII PLASTIC 77 11 170 064

DUZĂ PENTRU KIT DE 77 11 423 523


REPARAŢII PLASTIC

AGENT DE CURĂŢARE PENTRU Bidon de 1 l 77 11 423 517


REPARAŢII PLASTIC

GRUND PENTRU REPARAŢII Flacon de 150 ml 77 11 423 518


PLASTIC

ADEZIV PENTRU REPARAŢII 2 x 25 ml cartuş bicomponent 77 11 423 519


PLASTIC

LAVETĂ PENTRU REPARAŢII Galet de 90 ml 77 11 423 520


PLASTIC

DUZE PENTRU R E PARAŢII 12 duze 77 11 423 522


PLASTIC

SUDARE PROTEJATĂ

SPRAY ANTISTROPIRE Spray de 400 ml 77 11 218 270

VOPSEA PROTECTOARE SPECIFICATĂ

GRUND DE TRATARE PREALA- 77 11 420 027 (Grund)


BILĂ FĂRĂ CROMAT DE ZINC (I- Bidon de 1 l
alfa) + DILUANT 77 11 420 028 (Diluant)

04B-7
CONSUMABILE - PRODUSE
Vehicul: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 04B
77 11 239 243 (grund)
GRUND REACTIV I-PREMIA (a nu
Bidon de 3,5 l
se folosi pe aluminiu)
77 11 228 654 (diluant)

GRUND REACTIV I-PREMIA (a nu Spray de 400 ml 77 11 419 416


se folosi pe aluminiu)

VOPSEA PROTECTOARE

LEVIA Bidon de 3,5 l 77 11 228 651

FORTIA Bidon de 3,5 l 77 11 228 650

04B-8