Sunteți pe pagina 1din 11

3 Şasiu

37B FRÂNĂ DE PARCARE AUTOMATĂ

X74

IANUARIE 2005 EDITION ROUMAINE

"Metodele de Reparaţie prescrise de către constructor, în prezentul document, sunt stabilite Toate drepturile de autor sunt proprietatea Renault.
în funcţie de specificaţiile tehnice în vigoare la data redactării documentului.
Reproducerea sau traducerea chiar şi parţială a prezentului document precum şi utilizarea
Ele sunt susceptibile de a fi modificate în cazul schimbărilor aduse de constructor în sistemului de numerotare de referinţă a pieselor de schimb sunt interzise fără autorizaţia
fabricarea diferitelor organe şi accesorii ale vehiculelor mărcii sale." scrisă şi prealabilă din partea Renault.

© Renault s.a.s. 2005


LAGUNA II FAZA II - Capitolul 3 CuprinsPagina

LAGUNA II FAZA II - Capitolul 3

Cuprins

37B FRÂNA DE PARCARE AUTOMATĂ

Prezentare 37B-1

Recomandări şi aspecte de
securitate 37B-3
Mâner de rezervă:
Demontare - Remontare 37B-4

Unitate de comandă:
Demontare - Remontare 37B-5

Paletă: Demontare -
Remontare 37B-8

Senzor de poziţie pedală de


ambreiaj 37B-9
FRÂNA DE PARCARE AUTOMATĂ
Prezentare 37B
B74 sau K74

Material indispensabil

tester de diagnosticare

1 6

2 3
3

4
3

111545
Frâna de parcare asistată este constituită din
următoarele elemente:
- din paleta (1), ea înlocuieşte levierul frânei de mână.
Ea se situează în planşa de bord, lângă volan,
- din senzorul de poziţie al pedalei de ambreiaj (2),
- din senzorii viteză roţi (3),
- din unitatea de comandă (4),
- din martorii luminoşi de pe tabloul de bord (5),
- dintr-o comandă de cabluri de frână de parcare de
rezervă (6) (manuală), plasată între cele două scaune
în consola centrală, sub fundul compartimentului de
depozitare,
- din cabluri.

111519

37B-1
FRÂNA DE PARCARE AUTOMATĂ
Prezentare 37B
B74 sau K74
Paleta este constituită din două elemente principale:

- un element pentru comanda de strângere, numit


paletă,

- un buton pentru comanda de slăbire, dotat cu un 1


martor luminos roşu care indică starea frânei de
parcare. 2 6
Pentru a strânge frâna de parcare asistată, trageţi de
paletă. 3
7
Pentru a slăbi frâna de parcare automată, trageţi de 4
paletă şi apăsaţi pe buton.
5

104527
Paleta este o comandă manuală (1).
Senzorul de pantă (2) dozează strângerea în funcţie de
înclinarea pantei.
Senzorul de efort (3) controlează şi corectează efortul
aplicat frânelor.
Senzorul de poziţie (4 ) al pedalei de ambreiaj
111520
informează calculatorul punctului de patinare pentru a
crea o curbă de referinţă.
În caz de defecţiune a bateriei, comanda cablului de
frână de parcare de rezervă permite să deblocaţi frâna Senzorii viteză roţi spate (5) sunt cei ai ABS-ului. Ei
de parcare asistată. Ea este plasată între cele două informează despre deplasarea anormală a vehiculului
scaune faţă în consola centrală. Pentru a acţiona în staţionare.
această comandă de rezervă, demontaţi fundul
compartimentului de depozitare. Unitatea de comandă (6) conţine motorul electric,
cablurile de frână spate şi senzorii de pantă şi de efort.
După fiecare acţionare asupra comenzii cablului de Martorii luminoşi şi vigneta de pe tabloul de bord (7)
rezervă, ştergeţi obligatoriu defectul generat, cu indică strângerea, slăbirea şi defecţiunea frânei de
ajutorul testerului de diagnosticare. parcare asistată.

Frâna de parcare asistată se strânge sistematic atunci Comanda cablului de frână de parcare de rezervă
când şoferul întrerupe motorul. Ea se slăbeşte automat (manuală) permite să deblocaţi frâna de parcare în caz
atunci când vehiculul iese din staţionare. de defecţiune a bateriei.
Compensarea jocului cablului de frână de parcare este
În caz de pornire în pantă, este suficientă o tracţiune a realizată automat prin unitatea de comandă.
paletei pentru a imobiliza vehiculul în pantă. Frâna se
slăbeşte automat atunci când cuplul necesar deplasării
vehiculului este atins la nivelul roţilor motoare. Totuşi,
această funcţie nu evită în nici un caz oprirea bruscă a
motorului.

În rulaj, în caz de defecţiune a circuitului principal de


frânare, frâna de parcare asistată oferă o frânare de
rezervă dinamică acţionând o tracţiune permanentă a
paletei. Ea este securizată de un sistem care evită
blocarea accidentală a roţilor spate.

37B-2
FRÂNA DE PARCARE AUTOMATĂ
Recomandări şi aspecte de securitate 37B
B74 sau K74
Pe vehiculele echipate cu frână de parcare asistată,
scoateţi obligatoriu cartela Renault pentru a evita
descărcarea rapidă a bateriei şi a interzice orice slăbire
accidentală.
Slăbirea frânei de parcare asistată nu este posibilă
decât atunci când coloana de direcţie este deblocată.
Atunci când vehiculul depăşeşte Masa Maximă
Autorizată în Sarcină, este posibil să obţineţi o
strângere mai importantă prin menţinerea paletei în
poziţie trasă timp de trei secunde.
În caz de staţionare pe vreme foarte rece, este
recomandat să slăbiţi frâna după întreruperea
motorului şi înainte de scoaterea cartelei pentru a evita
blocarea roţilor spate prin îngheţ. Este posibil să
configuraţi calculatorul în mod vreme foarte rece.
Modul vreme foarte rece inhibă strângerea asistată.
În cazul vehiculelor echipate cu cutie de viteze
automată, slăbirea a devenit imposibilă după cinci
secunde:
- dacă motorul funcţionează,
- dacă frâna de parcare asistată este strânsă,
- dacă o viteză este cuplată,
- şi dacă uşa şoferului este deschisă,
Sistemul:
- declanşează un semnal sonor,
- afişează un mesaj pe tabloul de bord, interdicţia de a
slăbi frâna de parcare asistată şi necesitatea de a
trece comanda de viteză în poziţia P sau N.

37B-3
FRÂNA DE PARCARE AUTOMATĂ
Mâner de rezervă: Demontare - Remontare 37B
B74 sau K74

REMONTARE
Material indispensabil Procedaţi în ordinea inversă demontării.

tester de diagnosticare
Notă:

DEMONTARE În caz de proastă manipulare (cablul prea tras),


efectuaţi următoarele operaţii:
- cu contactul pus, slăbiţi frâna de parcare (trageţi
paleta, împingeţi butonul).
- blocarea sistemului frână de parcare asistată
este sonoră.
Compensarea jocului este automată.

IMPORTANT
- Verificaţi ca, cablurile de frână să fie corect
îmbinate în locaşurile lor.
- Efectuaţi un control complet şi ştergeţi defectul
generat cu ajutorul testerului de
111520 diagnosticare.
Demontaţi fundul compartimentului de depozitare
din consola centrală.

22274
Trageţi uşor mânerul şi cablul pe o lungime mai mică
de 2 cm.
Demontaţi mânerul.

37B-4
FRÂNĂ DE PARCARE AUTOMATĂ
Unitate de comandă: Demontare - Remontare 37B
B74 sau K74

Material indispensabil

tester de diagnosticare
1

Cupluri de strângerem

şuruburi de fixare a 2,1 daN.m


unităţii de comandă pe
caroserie

111520
Demontaţi fundul compartimentului de depozitare
din consola centrală (1) în portbagaj.

111521
22274
Unitatea de comandă se situează la nivelul trenului
spate în partea centrală. Trageţi de comanda de rezervă, detenta cablurilor
de frână provoacă un zgomot.

DEMONTARE Demontaţi mânerul.

Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. Ridicaţi vehiculul.

Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.

37B-5
FRÂNĂ DE PARCARE AUTOMATĂ
Unitate de comandă: Demontare - Remontare 37B
B74 sau K74

111505 111521
Debranşaţi conectorul (2) din unitatea de comandă.
Memoraţi traseul cablului de comandă de rezervă
pentru remontare. Demontaţi:
- şuruburile de fixare (3) din unitatea de comandă,
Trageţi de cablul de comandă de rezervă începând
cu partea inferioară a vehiculului. - unitatea de comandă.

Degrafaţi cablul de comandă de rezervă din


caroserie. REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.
Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a unităţii de
comandă pe caroserie (2,1 daN.m).

111522

Memoraţi traseul cablurilor de frână pentru


remontare.

Scoateţi:

- cablurile de frână din etriere,

- cablurile din ghidurile lor.

Lăsaţi să atârne cablurile de frână de parcare.

37B-6
FRÂNĂ DE PARCARE AUTOMATĂ
Unitate de comandă: Demontare - Remontare 37B
B74 sau K74
Respectaţi traseul cablurilor de frână memorat în
timpul demontării.

Notă:
Cu contactul pus, slăbiţi frâna de parcare asistată
(trageţi de paletă; împingeţi butonul). Blocarea
sistemului frână de parcare asistată este sonoră.
Compensarea jocului este automată.

IMPORTANT
Efectuaţi un control complet şi ştergeţi defectul
generat cu ajutorul testerului de diagnosticare.
Configuraţi cutia unităţii de comandă frână nouă.
Consultaţi MR 397 Diagnosticare, 37B, Frână
de parcare asistată.

ATENŢIE
Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A,
Baterie: Demontare - remontare).

37B-7
FRÂNĂ DE PARCARE AUTOMATĂ
Paletă: Demontare - Remontare 37B
B74 sau K74

DEMONTARE

111190

111519
Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.

111191
Demontaţi obturatorul (1) din şuruburile de fixare a
paletei.
Demontaţi şuruburile de fixare (2) a paletei.
Debranşaţi conectorul paletei.
Demontaţi paleta.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

ATENŢIE
Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A,
Baterie: Demontare - remontare).

37B-8
FRÂNĂ DE PARCARE AUTOMATĂ
Senzor de poziţie pedală de ambreiaj 37B
B74 sau K74

DEMONTARE
Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.
Demontaţi insonorizantul pedalier.
Debranşaţi conectorul senzorului de poziţie al
pedalei de ambreiaj.

1 3

21410
Basculaţi senzorul spre stânga având grijă să nu
deterioraţi clema de fixare inferioară a senzorului (3).

REMONTARE
21411 Procedaţi în ordinea inversă demontării.
Deblocaţi:
- partea legată de pedală acţionând asupra ATENŢIE
zăvorului (1), Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A,
- corpul senzorului acţionând asupra zăvorului (2).
Baterie: Demontare-remontare).

37B-9