Sunteți pe pagina 1din 598

BK0264400EN.

book Page 1 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Introducere Pe tot parcursul acestui manual al proprietarului vor apărea cuvintele


E09200107543 AVERTISMENT și ATENȚIE. Aceste mesaje vă avertizează să fiți
deosebit de atenți. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca
rănirea persoanelor sau defectarea vehiculului.
Vă mulțumim pentru că ați ales un OUTLANDER drept noul dvs.
vehicul. AVERTISMENT
Manualul proprietarului vă va ajuta să înțelegeți caracteristicile vehi- Indică pericol de rănire gravă sau chiar de deces, în caz de neres-
culului și să vă bucurați de toate echipamentele acestuia. pectare a instrucțiunilor.
Conține informații astfel structurate încât să vă familiarizeze cu modul
corect de utilizare și întreținere a vehiculului, pentru a beneficia din ATENȚIE
plin de plăcerea de a conduce.
Indică pericole sau practici nesigure, care pot provoca răniri
MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. își rezervă dreptul de a face minore sau defectarea vehiculului.
modificări de design și specificații și/sau de a aduce orice adăugiri sau Un alt simbol important:
îmbunătățiri acestui produs, fără obligația de a instala componentele
respective pe vehiculele fabricate deja. NOTĂ
Respectarea tuturor legilor și reglementărilor privind vehiculele este
Oferă informații utile.
absolut obligatorie pentru toți șoferii.
*: Indică echipamente opționale.
Manualul proprietarului a fost redactat în conformitate cu aceste legi și Acestea pot diferi în funcție de nivelul de echipare; consultați
reglementări, dar este posibil ca o parte din conținutul său să intre în catalogul de vânzări.
contradicție cu modificările ulterioare ale acestor legi și reglementări.
Abrevierile utilizate în acest manual al proprietarului:
În momentul revânzării vă rugăm să predați manualul proprietarului LHD: cu volan pe stânga RHD: cu volan pe dreapta
împreună cu vehiculul. Următorul proprietar va aprecia posibilitatea M/T: transmisie manuală A/T: transmisie automată
de a avea acces la informațiile conținute în acest manual. CVT: transmisie cu variație continuă
Simbolurile utilizate pe vehicule:
Repararea vehiculului:
Vehicule în garanție: : consultați manualul proprietarului
Toate reparațiile în garanție trebuie efectuate de o unitate de service
autorizată MITSUBISHI MOTORS.

Vehicule ieșite din garanție:


Alegerea locului de reparare a vehiculului este la discreția proprietaru-
lui.
©2018 Mitsubishi Motors Corporation
BK0264400EN.book Page 1 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Cuprins
Prezentare/ghid rapid 1
Informații generale 2
Încuiere și descuiere 3
Scaune și centuri de siguranță 4
Instrumente și comenzi 5
Pornire și condus 6
Plăcerea de a conduce 7
Situații de urgență 8
Îngrijire vehicul 9
Întreținere 10
Fișă tehnică 11
Index 12
BK0264400EN.book Page 1 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Instrumente și comenzi

1 Instrumente și comenzi
E08500102427

LHD
Manetă faruri și schimbare fază P.5-60
Buton fază lungă automată (AHB)* P.5-63
Buton de dezactivare sistem de control Comutator afișaj Padele de schimbare viteze*
Manetă de semnalizare P.5-70
activ al stabilității (ASC)* multifuncțional* P.6-35, 6-43
Buton proiectoare de ceață* P.5-72
P.6-67 P.5-5
Buton lampă de ceață spate P.5-72 Sistem suplimentar de
Buton de reglare pe înălțime
siguranță (SRS) airbag)
faruri* P.5-68 Fante de ventilație șofer
P.4-26, 4-30
Buton de dezactivare sis- P.7-2
Buton claxon P.5-81
tem de oprire și pornire
automată (AS&G)* P.6-30
Buton sonar* P.6-124, 6-129 Instrumente P.5-2
Buton sistem de averti-
zare la părăsirea benzii de
rulare (LDW)* P.6-113 Fante de ventilație
Buton de activare/dezacti- șofer P.7-2
vare FCM și sistem cu
ultrasunete de prevenire a
impactului (UMS)* P.6-96
Buton de por-
nire/oprire motor*
Siguranțe P.10-18
P.6-16
Buton de acționare electrică hayon, pe partea șoferului* P.3-27 Manetă ștergătoare și spălător
parbriz P.5-73
Manetă ștergător și spălător
Buton cameră video* P.6-137 lunetă P.5-77
Comenzi sistem audio montate pe volan* P.7-27 Buton spălător pentru faruri*
[Pentru sistemul audio cu afișaj, sistemul audio cu conexiune pentru P.5-78
smartphone și sistemul multimedia Mitsubishi (MMCS), Butoane control viteză de croazieră* Contact* P.6-14
consultați manualul de utilizare separat.] P.6-69, 6-79
Interfață Bluetooth® 2.0* P.7-50 Sistem suplimentar de siguranță (SRS) - airbag
Manetă de reglare în înălțime și adâncime volan P.6-10 genunchi șofer (scaun șofer)* P.4-26, 4-31

1-1 Prezentare/ghid rapid


BK0264400EN.book Page 2 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Instrumente și comenzi

RHD Fante de ventilație șofer P.7-2 1


Buton de dezactivare sistem de control
Manetă faruri și schimbare
Padele de schimbare viteze P.6-35, 6-43 activ al stabilității (ASC) P.6-67
fază P.5-60
Buton de pornire/oprire Comutator afișaj
Buton fază lungă automată (AHB)*
motor* P.6-16 Fante de ventilație multifuncțional*
P.5-63
șofer P.7-2 P.5-5 Buton de reglare pe
Manetă de semnalizare P.5-70
Instrumente P.5-2 înălțime faruri* P.5-68
Buton proiectoare de ceață* P.5-72
Buton lampă de ceață spate P.5-72
Buton sistem de averti-
Comenzi sistem audio montate zare la părăsirea benzii
pe volan P.7-27 de rulare (LDW)*
[Pentru sistemul audio cu afișaj, P.6-113
sistemul audio cu conexiune Buton de activare/dezac-
pentru smartphone sau sistemul tivare FCM și sistem cu
multimedia Mitsubishi ultrasunete de prevenire
(MMCS), consultați manualul a impactului (UMS)*
de utilizare separat.] P.6-96
Buton cameră video* P.6-137

Interfață Bluetooth® 2.0* Buton sonar* P.6-124, 6-129


P.7-50 Buton de dezactivare sistem de oprire și pornire
Manetă de reglare în înălțime și automată (AS&G)* P.6-30
adâncime volan P.6-10 Buton de acționare electrică hayon, pe partea șoferului*
P.3-27
Sistem suplimentar de siguranță (SRS)
airbag) P.4-26, 4-30
Buton claxon P.5-81
Butoane control viteză
de croazieră Manetă ștergătoare și spălător parbriz P.5-73
Sistem suplimentar de siguranță
P.6-69, 6-79 Manetă ștergător și spălător lunetă P.5-77
(SRS) - airbag genunchi șofer Contact*
Buton spălător pentru faruri* P.5-78
(scaun șofer) P.4-26, 4-31 P.6-14

Prezentare/ghid rapid 1-2


BK0264400EN.book Page 3 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Instrumente și comenzi

1 LHD Monitorizare perimetru* P.6-133 Buton lumini de avarie P.5-71


Sistem audio* P.7-15
[Pentru sistemul audio cu afișaj, sistemul audio cu conexiune
pentru smartphone sau sistemul multimedia Mitsubishi Buton mod ECO* P.5-72
(MMCS), consultați manualul de utilizare separat.]
Indicator airbag frontal pasager P.4-29

Atenționare centuri de siguranță


P.4-13

Aer condiționat P.7-6


Fante de ventilație pasager
P.7-2

Buton dispozitiv de dezaburire lunetă P.5-79


Buton de dezghețare ștergătoare* P.5-78
Priză accesorii* P.7-76
Brichetă* P.7-75
Manetă de eliberare capotă P.10-4 Mufă USB* Buton de acționare electrică hayon* P.3-26
P.7-71 Fantă pentru cheie* P.6-25

Manetă de eliberare clapetă


bușon rezervor de combustibil Suport pentru pahare
P.2-3 P.7-83
Fante de ventilație consolă podea* P.7-2

Compartiment de depozitare în consolă Buton parbriz încălzit* Buton avertizare unghi mort
Mufă USB* P.5-80
P.7-80 (BSW)* P.6-107
P.7-71
Cotieră Buton volan încălzit* P.5-80
Priză accesorii* P.7-76
Mufă USB* P.7-71

1-3 Prezentare/ghid rapid


BK0264400EN.book Page 4 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Instrumente și comenzi

RHD
Monitorizare perimetru* P.6-133 Buton lumini de avarie P.5-71 1
Sistem audio* P.7-15
Buton mod ECO P.5-72
[Pentru sistemul audio cu afișaj, sistemul audio cu conexi-
une pentru smartphone sau sistemul multimedia Mitsubishi
Indicator airbag frontal pasager P.4-29
(MMCS), consultați manualul de utilizare separat.]

Atenționare centuri de siguranță Buton dispozitiv de dezaburire lunetă P.5-79


P.4-13 Buton de dezghețare ștergătoare* P.5-78

Aer condiționat P.7-6 Manetă de eliberare capotă P.10-4

Fante de ventilație pasager


P.7-2
Suport pentru pahare P.7-83
Siguranțe P.10-18

Manetă de eliberare clapetă


bușon rezervor de combustibil
P.2-3
Priză accesorii P.7-76
Buton de acționare electrică hayon* P.3-26
Buton parbriz
încălzit* P.5-80
Fante de ventilație consolă podea* P.7-2
Mufă USB*
P.7-71 Fantă pentru
Compartiment de depozitare în
cheie* P.6-25 Mufă USB* P.7-71
consolă P.7-80
Cotieră
Buton volan încălzit* P.5-80 Buton avertizare unghi mort
Priză accesorii* P.7-76
(BSW)* P.6-107
Mufă USB P.7-71

Prezentare/ghid rapid 1-4


BK0264400EN.book Page 5 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Instrumente și comenzi

1 LHD Sistem suplimentar de siguranță (SRS) - airbag


(pasager față) P.4-26, 4-30

Torpedo P.7-80
Suport pentru carduri P.7-80

Frână de mână de tip cu manetă Frână de parcare electrică


Manetă frână de mână P.6-4
Buton frână de parcare electrică P.6-6

Buton încălzire scaune* Buton de


P.4-4 menținere auto-
mată a forței de
frânare P.6-58

Selector de viteze
Schimbător de viteze* P. 6-32, 6-38
P.6-31 Selector mod de transmisie*
Selector de viteze* P.6-47 Buton încălzire
P.6-38 Selector mod transmisie scaune* P.4-4
S-AWC* P.6-49

1-5 Prezentare/ghid rapid


BK0264400EN.book Page 6 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Instrumente și comenzi

RHD 1
Sistem suplimentar de siguranță (SRS) - airbag
(pasager față) P.4-26, 4-30
Torpedo P.7-80
Suport pentru carduri P.7-80

Buton frână de parcare electrică P.6-6

Selector de viteze
P. 6-32, 6-38

Buton de menținere
automată a forței de
frânare P.6-58

Selector mod de transmisie*


P.6-47 Buton încălzire
Selector mod transmisie S-AWC* scaune* P.4-4
P.6-49

Prezentare/ghid rapid 1-6


BK0264400EN.book Page 7 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Interior

1 Interior
E08500202024

LHD
Buton oglinzi retrovizoare exterioare reglabile electric P.6-12
Parasolare P.7-74
Oglindă pe parasolar P.7-74
Suport pentru carduri P.7-74 Buton de blocare
P.3-40 Buton închidere
centralizată
P.3-20

Butoane de comandă
Ancoră reglabilă centură de siguranță P.4-14 geamuri acționate
Centuri de siguranță P.4-11 electric P.3-39

Plafonieră (spate) P.7-77, 10-28

Oglindă retrovizoare interioară P.6-10


Lampă portbagaj P.7-78, 10-28
Suport pentru ochelari de soare*
P.7-82

Al treilea rând de scaune Scaun față P.4-3


(7 locuri) P.4-6

Sistem suplimentar de siguranță (SRS) - airbag


lateral (scaun față)* P.4-26, 4-34

Al doilea rând de scaune P.4-5

1-7 Prezentare/ghid rapid


BK0264400EN.book Page 8 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Interior

RHD 1
Parasolare P.7-74 Buton închidere
Oglindă pe parasolar P.7-74 centralizată
Buton oglinzi
Suport pentru carduri P.7-74 P.3-20
retrovizoare exte-
rioare reglabile
electric P.6-12
Oglindă retrovizoare interioară P.6-10 Butoane de
Buton de blocare comandă
geamuri acționate
P.3-40
electric
P.3-39
Suport pentru ochelari de soare* Ancoră reglabilă centură de siguranță P.4-14
P.7-82 Centuri de siguranță P.4-11

Plafonieră (spate) P.7-77, 10-28

Scaun față P.4-3 Lampă portbagaj


P.7-78, 10-28

Sistem suplimentar de siguranță (SRS) - airbag


lateral (scaun față) P.4-26, 4-34
Al doilea rând de scaune P.4-5

Al treilea rând de scaune (7 locuri) P.4-6

Prezentare/ghid rapid 1-8


BK0264400EN.book Page 9 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Interior

1 LHD Plafonieră și spoturi pentru lec- Lampă consolă


tură (față) P.7-77, 7-78, 10-28 centrală P.7-78

Sistem suplimentar de siguranță (SRS) - airbag cortină*


P.4-26, 4-34 Suport pentru sticle P.7-84
Microfon hands-free* Buton trapă de plafon*
P.7-51 P.3-41

Mânere de prindere P.7-86


Cârlig pentru haine P.7-86

Copertină portbagaj*
P.7-84

ERA-GLONASS* P.8-2

Tetiere P.4-6

Cotieră P.4-5
Suport pentru pahare P.7-83

1-9 Prezentare/ghid rapid


BK0264400EN.book Page 10 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Interior

RHD 1
Plafonieră și spoturi pentru Lampă consolă centrală
lectură (față) P.7-77, 7-78, P.7-78
10-28 Sistem suplimentar de siguranță (SRS) - airbag cortină
P.4-26, 4-34
Suport pentru sticle P.7-84

Microfon hands-free* Buton trapă de plafon*


P.7-51 P.3-41

Mânere de prindere P.7-86


Cârlig pentru haine P.7-86

Copertină portbagaj*
P.7-84

Tetiere P.4-6

Cotieră P.4-5
Suport pentru pahare P.7-83

Prezentare/ghid rapid 1-10


BK0264400EN.book Page 11 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Portbagaj

1 Portbagaj
E08500301493

Cric P.8-11
Scule P.8-11
Prinderi superioare scaun pentru copii P.4-23

Cârlige de amarare P.7-86


Priză accesorii P.7-76

Compartiment de depozitare sub podeaua portbagajului* P.7-81


Kit de pană* P.8-12

1-11 Prezentare/ghid rapid


BK0264400EN.book Page 12 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Exterior (față)

Exterior (față) 1
E08500402811

Senzor * [fază lungă automată (AHB), protecție la impact Trapă de plafon* P.3-41
Comenzi geamuri acționate electric
frontal (FCM) și avertizare la părăsirea benzii de rulare P.3-39
(LDW)] P.5-63, 6-91, 6-113
Senzor de ploaie P.5-73 Bușon rezervor de combustibil
P.2-3
Ștergătoare de parbriz P.5-73

Oglindă retrovizoare exterioară P.6-12


Capotă P.10-4 Semnalizatoare laterale* P.5-70, 10-27
Cameră video laterală* P.6-133

Semnalizatoare laterale*
P.5-70, 10-27
Sistem cu ultrasunete de prevenire a impactului (UMS)* P.6-102
Cameră video față* P.6-133
Senzori de parcare* P.6-126
Proiectoare de ceață* P.5-72, 10-27, 10-30
Faruri cu halogen Faruri cu LED

Faruri, fază lungă Faruri, fază scurtă Faruri, fază lungă Faruri, fază scurtă
P.5-62, 10-27, 10-29 P.5-60, 10-27, 10-28 P.5-62, 10-27, 10-29 P.5-60, 10-27

Lămpi de poziție P.5-60, 10-27 Lămpi de poziție P.5-60, 10-27


Semnalizatoare față Semnalizatoare față
Lumini de zi Lumini de zi
P.5-70, 10-27, 10-30 P.5-70, 10-27, 10-30
P.5-62, 10-27 P.5-62, 10-27

Prezentare/ghid rapid 1-12


BK0264400EN.book Page 13 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Exterior (spate)

1 Exterior (spate)
E08500402824

Anvelope P.10-11
Sistem de acces fără cheie P.3-4 Sistem de monitorizare presiune în
Sistem de utilizare fără cheie* P.3-8 anvelope (TPMS)* P.6-116
Antenă Încuiere și descuiere uși P.3-18 Presiune în anvelope P.10-12
Spoiler plafon* Schimbarea unei roți P.8-19
Poziții spate P.5-60, 10-27, 10-32 Rotație anvelope P.10-13
Lanțuri antiderapante P.10-15
Al treilea stop pe frână P.10-27 Dimensiune jante și anvelope
P.11-13
Hayon* P.3-23
Hayon acționat electric* P.3-24

Ștergător de lunetă P.5-77

Cameră video spate*


P.6-131, 6-133

Lămpi număr de înmatriculare


P.5-60, 10-27, 10-33
Stopuri pe frână
P.10-27, 10-32
Lampă de ceață (vehicule LHD)
P.5-72, 10-27, 10-31 Roată de rezervă* P.8-19
Semnalizatoare spate
Lampă marșarier (vehicule RHD) Sistem cu ultrasunete de prevenire a P.5-70, 10-27, 10-32
P.10-27, 10-31 impactului (UMS)* P.6-102
Sistem de senzori pentru marșarier* Lampă marșarier (vehicule LHD) P.10-27, 10-31
P.6-122 Lampă de ceață (vehicule RHD) P.5-72, 10-27, 10-31
Senzori de parcare* P.6-126

1-13 Prezentare/ghid rapid


BK0264400EN.book Page 14 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Ghid rapid

Ghid rapid Sistem de utilizare fără cheie Sistem de utilizare fără cheie* 1
E08500500010
Când aveți la dvs. telecomanda sistemului de
utilizare fără cheie și vă aflați în raza de aco-
Încuierea și descuierea ușilor și perire, dacă apăsați butonul de încuiere/des-
hayonului cuiere pe ușa șoferului sau pasagerului (A),
E08500601816 butonul de încuiere a hayonului (B) (la încu-
iere) sau butonul de deschidere a hayonului
Sistem de acces fără cheie (C) (la descuiere), ușile și hayonul se vor
încuia/descuia.
Apăsați butonul de pe telecomandă și toate 1- Buton de încuiere Raza de acțiune este de aproximativ 70 cm de
ușile și hayonul se vor încuia sau descuia, 2- Buton de descuiere la mânerul ușii șoferului, al ușii pasagerului
după caz. 3- Buton de acționare electrică hayon față și al hayonului.
Butonul de pe telecomandă are o rază de 4- Lampă de control
acțiune de aproximativ 4 m față de vehicul.
Consultați „Sistem de acces fără cheie” la
Sistem de acces fără cheie pagina 3-4.
La vehiculele cu hayon acționat electric,
acesta se poate deschide automat dacă apăsați
butonul (3) după descuierea hayonului.

Consultați „Hayon acționat electric” la


pagina 3-24.

Consultați „Sistem de utilizare fără cheie”


la pagina 3-8.

Prezentare/ghid rapid 1-14


BK0264400EN.book Page 15 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Ghid rapid

1 Postul de conducere 1 - Manetă faruri Poziții față și spate, lampă număr


E08500801993
înmatriculare, lămpi planșă de bord și
Rotiți maneta pentru a aprinde luminile. lampă consolă centrală aprinse
Faruri și alte lămpi aprinse

Consultați „Manetă faruri și schimbare


fază” la pagina 5-60.

1 - Manetă de semnalizare
La acționarea manetei, semnalizatoarele cli-
pesc

Toate luminile stinse {cu excepția


OFF
luminilor de zi}
Cu contactul sau modul de
funcționare în poziția ON, farurile,
luminile de poziție, lampa pentru
numărul de înmatriculare, lămpile de
pe planșa de bord și cea de pe consola
AU centrală se aprind și se sting automat,
TO în funcție de luminozitatea exterioară.
1- Semnalizatoare de direcție
{Luminile de zi se aprind în timp ce
2- Semnalizare schimbare bandă de rulare
pozițiile sunt stinse.} La trecerea con-
tactului sau a modului de funcționare
în poziția OFF, toate lămpile se sting Consultați „Manetă de semnalizare” la
automat. pagina 5-70.

1-15 Prezentare/ghid rapid


BK0264400EN.book Page 16 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Ghid rapid

2 - Volan reglabil în înălțime și 3 - Buton de pornire/oprire motor* 4 - Manetă ștergător și spălător 1


adâncime
Dacă aveți la dvs. telecomanda sistemului de
1. Eliberați maneta, susținând în același timp utilizare fără cheie, puteți porni motorul.
volanul pe poziție. Dacă apăsați butonul pentru pornirea motoru-
2. Reglați volanul în poziția dorită. lui fără să apăsați pedala de frână (A/T, CVT)
3. Fixați bine volanul trăgând complet în sus sau pedala de ambreiaj (M/T), puteți schimba
maneta de blocare. modul de funcționare în ordinea OFF, ACC,
ON, OFF.

MIST- Funcție de ștergere a parbrizului


aburit
Ștergătoarele vor trece o singură
dată peste parbriz.
OFF- Dezactivat
AUTO- Control automat ștergătoare
Ștergătoarele se vor activa auto-
A- Blocat mat, în funcție de cantitatea de apă
B- Deblocat OFF- Lampa de control (A) a butonului de pe parbriz.
pentru pornirea motorului se stinge. LO- Lent
ACC- Lampa de control a butonului pentru HI- Rapid
Consultați „Volan reglabil în înălțime și
pornirea motorului se aprinde în
adâncime” la pagina 6-10.
culoarea portocalie.
La tragerea manetei spre șofer, lichidul de
ON- Lampa de control a butonului pentru
spălare va fi pulverizat pe parbriz.
pornirea motorului se aprinde în
culoarea verde. Consultați „Manetă ștergător și spălător”
la pagina 5-73.
Consultați „Buton de pornire/oprire
motor” la pagina 6-16.

Prezentare/ghid rapid 1-16


BK0264400EN.book Page 17 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Ghid rapid

1 5 - Oglinzi retrovizoare exterioare 6 - Comandă geamuri acționate 7 - Manetă de eliberare clapetă


reglabile electric electric bușon rezervor de combustibil
Apăsați butonul pentru a deschide geamul și Deschideți clapeta bușonului rezervorului de
Reglare poziție oglindă
trageți-l pentru a închide geamul. combustibil.
Cu excepția vehiculelor Bușonul rezervorului de combustibil se află
echipate cu buton de retrac- în partea din stânga spate a vehiculului.
tare a oglinzilor

Vehicule echipate cu buton


de retractare a oglinzilor

1- Geam ușă șofer


2- Geam ușă pasager față
L- Reglare oglindă exterioară stânga 3- Geam ușă stânga spate
4- Geam ușă dreapta spate Consultați „Alimentare cu combustibil” la
R- Reglare oglindă exterioară dreapta
5- Buton de blocare pagina 2-3.
1- Sus
2- Jos
3- Dreapta
Buton de blocare
4- Stânga
5- Buton de retractare a oglinzilor Dacă apăsați butonul (5), butoanele de pe par-
tea pasagerului nu vor mai fi funcționale.
Consultați „Oglinzi retrovizoare exterioare Pentru anulare, apăsați din nou pe buton.
reglabile electric” la pagina 6-12.
Consultați „Comandă geamuri acționate
electric” la pagina 3-39.

1-17 Prezentare/ghid rapid


BK0264400EN.book Page 18 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Ghid rapid

Transmisie automată INVECS-II 6A/T Poziții selector de viteze 1


INVECS-II 6A/T (sistem INVECS-III 6CVT cu
padele de schimbare viteze
inteligent și inovator de control „P” (parcare)
electronic al vehiculului II)* și Această poziție blochează transmisia, pentru
transmisie automată a preveni deplasarea vehiculului. Cu selecto-
INVECS-III 6CVT (sistem rul de viteze în această poziție poate fi pornit
motorul.
inteligent și inovator de control
electronic al vehiculului III)* „R” (marșarier)
E08501001556
INVECS-III 6CVT fără
padele de schimbare viteze Această poziție este utilizată pentru deplasa-
rea în marșarier.
Utilizarea selectorului de viteze
„N” (neutru)
Transmisia selectează automat raportul de
transmisie optim în funcție de viteza vehicu- În această poziție transmisia este decuplată.
lului și de poziția pedalei de accelerație.
„D” (deplasare)

Această poziție este utilizată pentru condusul


normal.
Apăsați pedala de frână în timp ce
deplasați selectorul de viteze prin
„Ds” (schimbare într-o treaptă inferioară
poartă.
și condus sportiv)
Deplasați selectorul de viteze prin
poartă. Utilizată dacă este necesară frâna de motor
sau pentru un condus sportiv.

Prezentare/ghid rapid 1-18


BK0264400EN.book Page 19 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Ghid rapid
8- Atenționare interval de revizie
1 „L” (trepte scurte) Tip 1
→ P.5-26
Această poziție este utilizată numai la viteze 9- Afișaj informații → P.5-22
reduse și la urcarea pantelor foarte abrupte 10- Afișaj rezervă de combustibil → P.5-25
sau la coborârea pantelor în frână de motor.
Consultați „Afișaj multifuncțional - tip 1”
Consultați „Transmisie automată la pagina 5-3 sau „Afișaj multifuncțional -
INVECS-II 6A/T (sistem inteligent și ino- tip 2)” la pagina 5-20.
vator de control electronic al vehiculului
II)” la pagina 6-32. Sistem de tracțiune integrală
Consultați „Transmisie automată Tip 2
controlat electronic*
INVECS-III 6CVT (sistem inteligent și E08501701117

inovator de control electronic al vehiculu-


Sistemul de tracțiune integrală controlat elec-
lui III)” la pagina 6-38.
tronic este un sistem care îmbunătățește
accelerațiile și stabilitatea, prin controlarea
Afișaj multifuncțional cuplului motor transmis punților din față și
E08501201255 din spate, cu ajutorul sistemului electronic de
Opriți întotdeauna vehiculul într-un loc sigur comandă a diferențialului spate.
înainte de utilizare.
Afișajul multifuncțional prezintă următoarele Mod de
Funcție
informații: avertizări, kilometraj, contor de 1- Fereastră de afișare simbol transmisie
→ P.5-7
parcurs, consum mediu de combustibil etc. 2- Fereastră de informații → P.5-5 Acest mod este utilizat pen-
Fereastră de afișare temporară → P.5-7 tru un condus economic.
3- Fereastră de afișare avertizare uși des- Pentru un condus economic
chise → P.5-8 4WD ECO trebuie selectat modul
4- Kilometraj → P.5-9 2WD, dar dacă o roată pati-
5- Avertizare drum cu polei → P.5-24 nează, se trece în modul
6- Indicator treaptă de viteză* → P.6-31 4WD.
7- Afișaj poziție selector de viteze*
→ P.6-33, 6-40

1-19 Prezentare/ghid rapid


BK0264400EN.book Page 20 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Ghid rapid
Mod de activ al momentului de girație), sistemului
Funcție Selector mod transmisie 1
transmisie ABS și ASC.
Acest mod permite contro- Modul de transmisie poate fi comutat prin
apăsarea butonului, atunci când contactul sau Mod trans-
lul automat al distribuției Funcție
modul de funcționare este în poziția ON. misie S-AWC
4WD AUTO cuplului la toate cele patru
roți, în funcție de condițiile Acest mod este utilizat pen-
de deplasare. tru un condus economic.
În acest mod transmisia este
Acest mod este potrivit pe
AWC ECO de obicei pe față, și asigură
carosabil alunecos, cum ar
cuplarea tracțiunii integrale
fi pe drumuri acoperite cu
în condiții de carosabil alu-
zăpadă sau pe nisip.
4WD LOCK necos.
Cuplul mare transferat către
roțile din spate permite Modul normal este utilizat
ieșirea din situații dificile, la deplasarea pe carosabil
precum și condusul sportiv. umed și uscat etc.
Acest mod controlează
distribuția cuplului motor
Consultați „Sistem de tracțiune integrală între roțile stânga și dreapta
controlat electronic” la pagina 6-47. NORMAL față și stânga și dreapta
spate în funcție de condițiile
S-AWC (sistem evoluat de de deplasare și permite
obținerea unui consum
control al tracțiunii)* redus de combustibil și a
E08501900125
unui comportament rutier
S-AWC este un sistem integrat de control al agil.
dinamicii vehiculului, care permite Acest mod se recomandă la
îmbunătățirea performanțelor dinamice, a deplasarea pe zăpadă.
comportamentului rutier și stabilității vehicu- ZĂPADĂ Asigură îmbunătățirea
lului în condiții variate de deplasare, prin ges- stabilității pe carosabil alu-
tionarea integrată a sistemului de tracțiune necos.
integrală controlat electronic, a AYC (control

Prezentare/ghid rapid 1-20


BK0264400EN.book Page 21 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Ghid rapid

1 Mod trans-
Funcție
misie S-AWC
Mod tracțiune ridicată.
Acest mod este potrivit la
deplasarea în teren acciden-
tat și la deblocare, dacă
BLOCAT
vehiculul a rămas împotmo-
lit; în plus, asigură tracțiune
sporită la accelerarea pe
drumuri obișnuite.

Selector mod transmisie S-AWC


Modul de transmisie poate fi comutat prin
apăsarea butonului, atunci când contactul sau
modul de funcționare este în poziția ON.

Consultați „S-AWC (sistem evoluat de con-


trol al tracțiunii)” la pagina 6-49.

1-21 Prezentare/ghid rapid


BK0264400EN.book Page 1 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Informații generale
2

Alegerea combustibilului .................................................................2-2


Alimentare cu combustibil ...............................................................2-3
Montare accesorii .............................................................................2-4
Modificări/transformări aduse sistemului electric sau
de alimentare cu combustibil .......................................................2-5
Piese originale ..................................................................................2-5
Informații privind siguranța și înlăturarea uleiului de motor uzat ...2-5
Informații privind eliminarea bateriilor uzate ..................................2-6
BK0264400EN.book Page 2 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Alegerea combustibilului

Alegerea combustibilului NOTĂ Semnificația simbolurilor


E00200105328  Deplasarea repetată pe distanțe scurte și cu viteze pentru consumator
2 reduse poate provoca formarea de depuneri în sis-
Benzină fără plumb, cifră octa- temul de alimentare cu combustibil și în motor,
nică (EN228) care au drept rezultat pornirea greoaie și
Modele 2000 și 2400 accelerațiile slabe. Dacă survin astfel de probleme,
vă sfătuim să adăugați un aditiv de curățare de
[Cu excepția vehiculelor
Combus- calitate în benzină, la alimentare. Agentul de
pentru Rusia, Kazahstan,
curățare va elimina depunerile și va face ca moto-
tibil Belarus și Ucraina] rul să funcționeze din nou normal. Asigurați-vă că
reco- CO 95 sau mai mare utilizați un AGENT DE CURĂȚARE ORIGINAL
mandat [Vehicule pentru Rusia, MITSUBISHI MOTORS. Utilizarea unui agent de E5: benzină care conține 2,7 % (m/m) oxigen
Kazahstan, Belarus și Ucraina] curățare necorespunzător poate provoca defectarea
sau maxim 5,0 % (V/V) etanol – de ex.
CO 90 sau mai mare motorului. Pentru informații suplimentare,
Benzină fără plumb, conform EN 228
Modele 3000 contactați o unitate de service autorizată
MITSUBISHI MOTORS. E10: benzină care conține 3,7 % (m/m) oxi-
CO 95 sau mai mare
 Benzina de calitate inferioară poate provoca gen sau maxim 10,0 % (V/V) etanol – de ex.
probleme cum ar fi pornirea greoaie, oprirea în Benzină fără plumb, conform EN 228
ATENȚIE mers, zgomote la motor și ezitări în
Motoarele pe benzină pot utiliza benzină de
 Utilizarea benzinei cu plumb poate provoca funcționare. Dacă aveți astfel de probleme,
încercați o benzină de altă marcă și/sau calitate. tip E5 (care conține 5% etanol) și E10 (care
defectarea gravă a motorului și a catalizato-
Dacă lampa de avertizare verificare motor conține 10% etanol) și care respectă normele
rului. Nu utilizați benzină cu plumb.
clipește, verificați sistemul cât mai curând europene EN 228.
posibil la o unitate de service autorizată
MITSUBISHI MOTORS.
NOTĂ ATENȚIE
 Vehiculele pe benzină dispun de un sistem de  Nu utilizați combustibil cu o concentrație
control al detonațiilor, astfel încât puteți utiliza mai mare de 10 % etanol (alcool din cereale)
benzină fără plumb cu cifra octanică 90 în în volum.
cazul în care, pe parcursul unei călătorii, ben- Utilizarea unei concentrații mai mari de 10%
zina fără plumb cu cifra octanică 95 nu este poate provoca defectarea sistemului de ali-
disponibilă etc. În acest caz nu este nevoie să mentare cu combustibil, a motorului, a sen-
reglați motorul în mod special. Dacă utilizați zorilor motorului și a sistemului de evacuare.
benzină fără plumb cu cifra octanică 90,
performanțele motorului vor fi mai reduse.

2-2 Informații generale


BK0264400EN.book Page 3 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Alimentare cu combustibil
3. Deșurubați bușonul rezervorului de com-
Alimentare cu combustibil AVERTISMENT bustibil rotindu-l ușor în sens antiorar.
E00200204351  Dacă bușonul rezervorului trebuie înlo-
cuit, utilizați numai o piesă originală 2
AVERTISMENT MITSUBISHI MOTORS.
 Când alimentați, respectați regulile de
siguranță afișate de garaje și de stațiile de
alimentare.
Capacitate rezervor de combustibil
 Benzina este ușor inflamabilă și prezintă risc
ridicat de explozie. Când alimentați cu ben- Modele 2WD: 63 litri
zină, puteți suferi arsuri sau răni grave. În Modele 4WD: 60 litri
timpul alimentării, opriți întotdeauna moto-
rul; se interzice apropierea cu flacără des-
chisă, scântei sau materiale inflamabile. Realimentare
Manevrarea combustibililor se va face 1- Deschis
numai în aer liber, în zone bine aerisite. 1. Înainte de a începe alimentarea cu com- 2- Închis
 Înainte de a deșuruba bușonul rezervoru- bustibil, opriți motorul.
lui de combustibil, descărcați-vă de sar- 2. Bușonul rezervorului de combustibil se află
cina electrostatică atingând o piesă în partea din stânga spate a vehiculului. ATENȚIE
metalică a vehiculului sau a pompei de Deschideți clapeta bușonului rezervorului  Deoarece este posibil ca sistemul să fie sub
benzină. Sarcina electrostatică acumulată de combustibil de la maneta amplasată în presiune, deșurubați încet bușonul rezervoru-
de corpul dvs. poate produce scântei, care partea laterală a scaunul șoferului. lui. Se va elibera astfel presiunea care se
pot aprinde vaporii de combustibil. poate acumula în rezervor. Dacă auziți un
 Executați singur întregul proces de alimentare șuierat, așteptați până când acesta încetează,
(deschiderea clapetei, deșurubarea capacului apoi scoateți bușonul. În caz contrar, există
etc.). Nu permiteți altei persoane să se apropie pericolul deversării de combustibil, având
de bușonul rezervorului. Dacă intervine o altă drept consecință rănirea dvs. sau a altor per-
persoană, purtătoare de sarcină electrostatică, soane.
vaporii de combustibil pot lua foc.
 Nu vă îndepărtați de rezervorul de com-
bustibil înainte de finalizarea realimentă-
rii. Dacă vă îndepărtați și faceți altceva
(de exemplu, vă așezați pe scaun) înainte
de finalizarea realimentării, este posibil să
vă reîncărcați cu sarcină electrostatică.

Informații generale 2-3


BK0264400EN.book Page 4 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Montare accesorii
acestui manual.
NOTĂ Montare accesorii  La montarea radioului, pentru informațiile
 La alimentarea cu combustibil, amplasați
2
E00200302622
necesare (frecvența, puterea semnalului,
capacul bușonului în cârligul (A) de pe par-
Vă recomandăm să consultați o unitate de ser- procedura de montaj), consultați o unitate de
tea interioară a clapetei.
vice autorizată MITSUBISHI MOTORS. service autorizată MITSUBISHI MOTORS.
Dacă frecvența, puterea semnalului și
ATENȚIE poziția de montare nu sunt corespunză-
 Vehiculul dvs. este echipat cu un conector de toare, acestea pot afecta dispozitivele
diagnoză, pentru verificarea și întreținerea electronice și duce la funcționarea nesi-
sistemului electronic de comandă. gură a vehiculului.
Nu conectați la acest conector alt dispozitiv  Utilizarea în habitaclu a unui telefon
față de un instrument de diagnoză, în vederea mobil sau a unui radio fără antenă exteri-
efectuării operațiilor de verificare și oară poate provoca interferențe cu siste-
întreținere. În caz contrar este posibil ca mul electric, care pot afecta siguranța în
4. Introduceți complet capătul pistolului bateria să se descarce, sistemele electronice utilizare a vehiculului.
ale vehiculului să se defecteze sau să survină
pompei în rezervor.  Este interzisă utilizarea anvelopelor și
alte probleme neașteptate.
jantelor care nu corespund specificațiilor.
În plus, defecțiunile provocate de conectarea
ATENȚIE altui dispozitiv față de un instrument de dia- Pentru informații privind dimensiunile
 Nu înclinați pistolul pompei. gnoză este posibil să nu fie acoperite de jantelor și anvelopelor, consultați
garanție. secțiunea „Specificații”.
5. După oprirea automată a pistolului,
încetați alimentarea cu combustibil.  Montarea accesoriilor sau componentelor Observații importante!
6. Pentru închidere, rotiți ușor bușonul în opționale etc. se va face exclusiv în limi-
sens orar până auziți un clic, apoi tele indicate de legislația din țara dvs. și în Datorită numărului mare de accesorii și piese
închideți ușor clapeta rezervorului. concordanță cu instrucțiunile de montare de schimb de diverse proveniențe aflate pe
și avertismentele din documentația piață, este imposibil, nu numai pentru
însoțitoare a vehiculului. MITSUBISHI MOTORS, dar și pentru o uni-
 Montarea incorectă a componentelor elec- tate de service autorizată MITSUBISHI
trice poate provoca un incendiu. MOTORS, să verifice dacă montarea sau
Consultați secțiunea „Modificări/transfor- instalarea unor astfel de piese afectează
mări aduse sistemului electric sau de ali- siguranța vehiculului dvs. MITSUBISHI.
mentare cu combustibil” din cadrul

2-4 Informații generale


BK0264400EN.book Page 5 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Modificări/transformări aduse sistemului electric sau de alimentare cu combustibil


Chiar dacă astfel de piese sunt omologate, de înalte standarde de calitate și siguranță. Pentru a
exemplu printr-o „autorizație de utilizare” (de menține acest nivel de siguranță și calitate, este
evaluare a piesei), prin executarea piesei într- important ca montarea oricărui accesoriu sau ca 2
un proces de fabricație aprobat sau prin emi- orice modificare adusă sistemului electric sau
terea unei autorizații de utilizare de unică de alimentare cu combustibil al vehiculului să
folosință în urma montării unor astfel de fie efectuată în conformitate cu instrucțiunile
piese, aceste tipuri de autorizații nu pot repre- MITSUBISHI MOTORS. Informații privind siguranța
zenta, în sine, garanția că siguranța vehiculu- și înlăturarea ecologică a
lui nu a fost afectată. ATENȚIE uleiului de motor uzat
 Dacă o parte a cablajului electric intră în
De asemenea, rețineți că nu există practic niciun E00200600155
contact cu caroseria vehiculului sau dacă se
fel de răspundere din partea unității sau a
autorității care a efectuat evaluarea. Siguranța
utilizează metode de instalare incorecte (nu AVERTISMENT
se prevăd siguranțe de protecție etc.), este
maximă poate fi asigurată numai de piesele  Contactul prelungit și repetat cu uleiul de
posibil ca dispozitivele electronice să se
recomandate, vândute și montate sau instalate motor uzat poate provoca boli grave de
defecteze și să provoace incendii sau alt gen
de către o unitate de service autorizată piele, inclusiv dermatite și cancer.
de accidente.
MITSUBISHI MOTORS (piese de schimb și  În măsura posibilului evitați contactul cu
pielea și spălați bine pielea după contact.
accesorii originale MITSUBISHI MOTORS).
 Nu lăsați uleiul de motor la îndemâna
Aceeași afirmație este valabilă și pentru modifi- Piese originale copiilor.
cările aduse unui vehicul, comparativ cu E00200500499
specificațiile de producție. Din motive de
siguranță, nu faceți alte modificări decât cele MITSUBISHI MOTORS a utilizat toată crea-
care respectă recomandările unei unități de ser- tivitatea și pregătirea specialiștilor săi pentru Protecția mediului înconjurător
vice autorizate MITSUBISHI MOTORS. a vă oferi un automobil de cea mai înaltă cali-
tate și fiabilitate. Poluarea sistemului de canalizare, a cursurilor
Utilizați piese ORIGINALE MITSUBISHI de apă sau a solului este ilegală. Apelați la
Modificări/transformări MOTORS, proiectate și fabricate pentru a instituțiile de colectare a uleiului uzat special
autorizate, la locațiile special amenajate și
aduse sistemului electric sau menține performanțele de top ale automobilu-
unitățile service echipate cu instalații de elimi-
lui dvs. MITSUBISHI MOTORS. Piesele
de alimentare cu combustibil ORIGINALE MITSUBISHI MOTORS sunt nare ecologică a uleiului uzat și a filtrelor. Dacă
E00200401583
identificate prin acest marcaj și sunt disponi- nu dețineți suficiente informații, contactați auto-
Vehiculele MITSUBISHI MOTORS CORPO- bile la toate unitățile de service autorizate ritatea locală pentru a obține informații privind
RATION corespund întotdeauna celor mai MITSUBISHI MOTORS. eliminarea ecologică a uleiului uzat.

Informații generale 2-5


BK0264400EN.book Page 6 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Informații privind eliminarea bateriilor uzate

Informații privind
2 eliminarea bateriilor uzate
E00201300032

Vehiculul dvs. dispune de


baterii și/sau acumulatori.
Nu le amestecați cu deșeurile
menajere.
Pentru tratamentul, colectarea
și reciclarea corespunzătoare
a bateriilor uzate, duceți-le la
punctele de colectare, în con-
formitate cu legislația
națională și cu directivele
2006/66/CE.
Prin casarea corespunzătoare
a acestor baterii, veți econo-
misi resurse importante și veți
preveni eventualele efecte
negative asupra sănătății
oamenilor și a mediului, pe
care le-ar implica manipula-
rea necorespunzătoare a aces-
tor deșeuri.

2-6 Informații generale


BK0264400EN.book Page 1 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Încuiere și descuiere

3
Chei ..................................................................................................3-2
Imobilizator electronic (sistem de pornire cu protecție antifurt) .....3-3
Sistem de acces fără cheie ...............................................................3-4
Sistem de utilizare fără cheie*..........................................................3-8
Uși ..................................................................................................3-17
Închidere centralizată .....................................................................3-19
Sistem de încuiere definitivă* ........................................................3-20
Uși spate cu „sistem de protecție a copiilor” .................................3-21
Hayon*............................................................................................3-22
Hayon acționat electric* .................................................................3-23
Manetă de deblocare din interior hayon ........................................3-30
Sistem de alarmă*...........................................................................3-30
Comenzi geamuri electrice ............................................................3-38
Trapă de plafon* ............................................................................3-40
BK0264400EN.book Page 2 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Chei
3- Sistem de utilizare fără cheie (cu buton
Chei de acționare electrică hayon)
NOTĂ
E00300104508 • Țineți-o la distanță de dispozitive care emit
4- Cheie de urgență
Cheia se potrivește la toate încuietorile. unde electromagnetice puternice, cum ar fi
telefoane mobile, dispozitive wireless și
3 Sistem de acces fără cheie AVERTISMENT echipamente cu frecvențe ridicate (inclusiv
 Dacă luați cheia în timpul deplasării cu dispozitive medicale).
avionul, nu apăsați butoanele cheii în • Nu o curățați într-un sistem cu ultrasunete
avion. Dacă se apasă vreun buton, cheia sau cu alte echipamente similare.
va emite unde electromagnetice, care ar • Nu lăsați cheia în locuri în care poate fi
putea afecta negativ comenzile de zbor ale expusă la umiditate sau temperaturi ridi-
avionului. cate.
Dacă purtați cheia în geantă, aveți grijă să  Motorul este proiectat să nu pornească dacă
nu apăsați din greșeală niciun buton al există o neconcordanță între codul de identi-
acesteia. ficare înregistrat în computerul imobilizato-
rului și codul de identificare al cheii. Pentru
detalii și utilizarea cheii, consultați secțiunea
NOTĂ „Imobilizator electronic”.
 Cheia (cu excepția cheii de urgență) este o  [Pentru vehiculele echipate cu sistem de
piesă electronică de precizie, cu un alarmă]
Sistem de utilizare fără cheie Dacă sistemul de alarmă este setat la
transmițător de semnal integrat. Pentru a pre-
veni o defecțiune, respectați următoarele „Activ”, luați în considerare următoarele.
indicații. Consultați „Sistem de alarmă” la pagina
• Nu lăsați cheia în locuri expuse acțiunii 3-30.
directe a soarelui, spre exemplu pe bord. • Dacă sistemul de alarmă este armat, alarma
• Nu o demontați și nu o modificați. se va activa dacă ușile sunt deschise după
• Cheia nu trebuie îndoită excesiv sau supusă ce au fost descuiate cu cheia, de la butonul
unor lovituri puternice. de încuiere din interior sau de la butonul
sistemului de închidere centralizată.
• Nu o expuneți la apă.
• Chiar dacă sistemul de alarmă este setat la
• Țineți-o la distanță de inelele magnetice
„Activ”, modul de pregătire a sistemului nu
pentru chei.
este inițializat, dacă sistemul de acces fără
• Țineți-o la distanță de sisteme audio, com-
cheie sau funcția de utilizare fără cheie nu
putere, televizoare și orice alte echipamente
1- Sistem de acces fără cheie au fost utilizate pentru a încuia vehiculul.
care generează câmp magnetic.
2- Sistem de utilizare fără cheie

3-2 Încuiere și descuiere


BK0264400EN.book Page 3 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Imobilizator electronic (sistem de pornire cu protecție antifurt)


[Vehicule echipate cu sistem de utilizare fără
Etichetă cod cheie cheie]
NOTĂ
 [Vehicule fără sistem de utilizare fără cheie]
Codul cheii este ștanțat pe etichetă, după cum În următoarele situații este posibil ca vehicu-
lul să nu poată recepționa codul de la cheia
se vede în imagine. 3
înregistrată, iar motorul să nu pornească.
Notați codul cheii și păstrați cheia și eticheta
• Dacă cheia intră în contact cu inelul cheii
cu codul cheii în locuri separate, astfel încât
sau cu alte obiecte metalice sau care gene-
să puteți comanda o altă cheie de la unitatea rează câmp magnetic
de service autorizată MITSUBISHI
MOTORS, în cazul pierderii originalului.

[Vehicule echipate cu sistem de acces fără


cheie]

Imobilizator electronic
(sistem de pornire cu • Dacă mânerul cheii intră în contact cu un
obiect metalic sau cu altă cheie
protecție antifurt)
E00300203948

Imobilizatorul electronic este proiectat pentru


a reduce semnificativ riscul de furt al vehicu-
lului. Scopul acestui sistem este de a imobi-
liza vehiculul dacă se încearcă pornirea
neautorizată. Puteți porni vehiculul doar dacă
utilizați o cheie „înregistrată” în memoria
imobilizatorului.

ATENȚIE
 Nu modificați și nu adăugați piese sistemului
de imobilizare. În caz contrar, este posibil ca
sistemul de imobilizare să se defecteze.

Încuiere și descuiere 3-3


BK0264400EN.book Page 4 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem de acces fără cheie

NOTĂ NOTĂ Sistem de utilizare fără cheie


• Dacă cheia intră în contact cu sau este • Sistem de acces fără cheie: până la 8 chei
aproape de alte chei de imobilizare (inclu- diferite
siv cheile altor vehicule) • Sistem de utilizare fără cheie: până la 4 chei
3 diferite

Sistem de acces fără cheie


E00300304832

Apăsați butonul de pe telecomandă și toate


ușile și hayonul se vor încuia sau descuia,
după caz.

Sistem de acces fără cheie 1- Buton de încuiere


În aceste cazuri, îndepărtați obiectul sau 2- Buton de descuiere
cheia suplimentară de cheia vehiculului. 3- Buton de acționare electrică hayon
Încercați apoi să porniți din nou motorul.
4- Lampă de control
Dacă motorul nu pornește, vă recomandăm
să contactați o unitate de service autorizată
MITSUBISHI MOTORS.
 [Vehicul cu sistem de utilizare fără cheie] Încuiere
Dacă motorul nu pornește, vă recomandăm
să contactați o unitate de service autorizată Apăsați butonul de încuiere (1). Toate ușile,
MITSUBISHI MOTORS. inclusiv hayonul se vor încuia. La încuierea
 Dacă pierdeți o cheie, contactați cât mai ușilor și a hayonului, semnalizatoarele de
curând posibil o unitate de service autorizată
direcție vor clipi o dată.
MITSUBISHI MOTORS. Pentru a obține o
cheie de înlocuire sau o cheie suplimentară,
duceți vehiculul și toate celelalte chei la o Descuiere
unitate de service autorizată
MITSUBISHI MOTORS. Toate cheile tre-
buie să fie re-înregistrate în memoria compu- Apăsați butonul de descuiere (2). Toate ușile,
terului imobilizatorului. Imobilizatorul poate inclusiv hayonul se vor descuia. Dacă ușile și
înregistra după cum urmează. hayonul sunt descuiate, iar butonul plafonie-
rei față este în poziția ușă sau butonul plafo-
3-4 Încuiere și descuiere
BK0264400EN.book Page 5 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem de acces fără cheie


nierei spate este în poziția din mijloc (),
plafoniera se va aprinde aproximativ 15
NOTĂ NOTĂ
 Funcțiile următoare pot fi modificate astfel:  Butonul de pe telecomandă are o rază de
secunde, iar semnalizatoarele vor clipi de 2
Pentru informații suplimentare, contactați o acțiune de aproximativ 4 m față de vehicul.
ori.
unitate de service autorizată MITSUBISHI Cu toate acestea, raza de acțiune a butonului
De asemenea, pozițiile pot fi setate pentru a MOTORS. telecomenzii poate fi diferită, dacă vehiculul 3
se aprinde aproximativ 30 de secunde. La vehiculele echipate cu sistem audio cu se află în apropierea unei centrale electrice
Consultați „Instrumente și comenzi: lumină conexiune pentru smartphone sau cu sistem sau a unui post de transmisie TV/radio.
de întâmpinare” la pagina 5-66. multimedia Mitsubishi (MMCS), pentru a  Dacă survine una dintre următoarele pro-
efectua reglarea pot fi utilizate funcțiile bleme, este posibil ca bateria să fie descăr-
afișajului. Pentru detalii, consultați manualul
NOTĂ de utilizare separat.
cată.
• Butonul telecomenzii este acționat la
 La vehiculele care nu sunt echipate cu sistem
• Se poate modifica timpul de reîncuiere distanță corectă față de vehicul, dar ușile și
de încuiere definitivă, funcția de descuiere a
automată. hayonul nu se încuie/descuie.
ușilor și hayonului poate fi setată pentru ca
• Funcția de confirmare (clipirea semnaliza- • Lampa de control (4) iluminează slab sau
doar ușa șoferului să se descuie, dacă se
toarelor) poate fi setată pentru a se activa nu se aprinde.
apasă o dată butonul de descuiere (2).
numai la încuierea ușilor și a hayonului sau
Dacă funcția de descuiere a ușilor și hayonu-
numai la descuierea acestora. Pentru informații suplimentare, consultați o
lui este setată să funcționeze după cum se
• Funcția de confirmare (care indică încuie- unitate de service autorizată MITSUBISHI
descrie mai sus, toate ușile și hayonul se vor
rea sau descuierea ușilor și a hayonului prin MOTORS.
descuia dacă se apasă de două ori succesiv
clipirea semnalizatoarelor) poate fi dezacti- Dacă înlocuiți personal bateria, consultați
butonul de descuiere.
vată. „Procedura de înlocuire a bateriei teleco-
Consultați „Configurarea funcției de descu-
• Numărul de clipiri ale semnalizatoarelor menzii” la pagina 3-6.
iere a ușilor și hayonului” la pagina 3-6.
pentru funcția de confirmare poate fi modi-  Dacă pierdeți telecomanda sau dacă aceasta
 La vehiculele echipate cu sistem de acces
ficat. se defectează, contactați o unitate de service
fără cheie și buton de retractare a oglinzilor,
 Sistemul de acces fără cheie nu funcționează autorizată MITSUBISHI MOTORS, pentru
oglinzile exterioare se retractează sau se
în următoarele condiții: înlocuirea acesteia.
extind automat, dacă toate ușile și hayonul
sunt încuiate sau descuiate cu ajutorul tele- • Cheia se află în contact. (vehicule cu sistem  Dacă doriți o telecomandă suplimentară, vă
de acces fără cheie) recomandăm să contactați o unitate de ser-
comenzii sistemului de acces fără cheie.
• Modul de funcționare nu este în poziția vice autorizată MITSUBISHI MOTORS.
Consultați „Pornire și condus: oglinzi retro-
vizoare exterioare” la pagina 6-12. OFF. (vehicule cu sistem de utilizare fără Telecomanda vehiculului dispune de urmă-
cheie) toarele butoane.
 Dacă apăsați butonul de descuiere (2) și nici
o ușă sau hayonul nu este deschis în aproxi- • Una din uși sau hayonul este deschis. • Sistem de acces fără cheie: până la 8 teleco-
menzi
mativ 30 de secunde, vehiculul se va încuia
din nou, automat.

Încuiere și descuiere 3-5


BK0264400EN.book Page 6 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem de acces fără cheie


Număr de 4. Eliberați unul după altul butoanele de
NOTĂ încuiere și de descuiere în 10 secunde de
• Sistem de utilizare fără cheie: până la 4
semnale Stare
sonore la apăsarea butonului de încuiere, la pasul
telecomenzi
3.
Dacă se apasă o dată butonul
3 de descuiere, butonul de
Utilizarea sistemului de Un semnal NOTĂ
încuiere/descuiere pe ușa
încuiere definitivă* sonor
șoferului sau pasagerului
 La vehiculele echipate cu sistem audio cu
[Setare din conexiune pentru smartphone sau cu sistem
E00310501038
față sau butonul deschidere a multimedia Mitsubishi (MMCS), pentru a
fabrică]
La vehiculele echipate cu sistem de încuiere hayonului, se descuie toate efectua reglarea pot fi utilizate funcțiile
definitivă, sistemul poate fi setat prin apăsa- ușile și hayonul. afișajului. Pentru detalii, consultați manualul
rea de două ori a butonului de încuiere (1). Dacă se apasă o dată butonul de utilizare separat.
Pentru detalii, consultați „Sistem de încuiere de descuiere sau butonul de
definitivă” la pagina 3-20. încuiere/descuiere de pe ușa
șoferului, se descuie numai Procedura de înlocuire a
Două
Configurarea funcției de semnale
ușa șoferului. bateriei telecomenzii
Dacă se apasă de 2 ori la rând E00309501979
descuiere a ușilor și hayonului sonore
butonul de descuiere sau buto- Înainte de a înlocui bateria, descărcați-vă de
(cu excepția vehiculelor nul de încuiere/descuiere pe sarcina electrostatică atingând un obiect
echipate cu sistem de încuiere ușa șoferului, se descuie toate metalic conectat la masă.
ușile și hayonul.
definitivă)
E00310301515
1. Treceți contactul în poziția „LOCK” și
AVERTISMENT
Funcția de descuiere a ușilor și hayonului scoateți cheia (vehicule cu sistem de acces
 Dacă bateria este înlocuită incorect există
poate fi configurată la următoarele două stări. pericol de explozie.
fără cheie) sau treceți modul de Înlocuiți numai cu o baterie de același tip
La fiecare configurare a funcției descuiere a funcționare în poziția OFF (vehicule cu
ușilor și hayonului se va auzi un semnal sau de un tip echivalent.
sistem de utilizare fără cheie).
sonor, care vă va informa cu privire la starea 2. Treceți maneta pentru faruri în poziția
funcției de descuiere a ușilor și hayonului. „OFF” și lăsați deschisă ușa șoferului. ATENȚIE
3. Apăsați butonul de încuiere (1) între 4 și  Când carcasa telecomenzii este deschisă,
10 secunde și apăsați butonul de descuiere aveți grijă să nu pătrundă apă, praf etc. De
(2) în acest interval de timp. asemenea, nu atingeți componentele interne.

3-6 Încuiere și descuiere


BK0264400EN.book Page 7 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem de acces fără cheie


2. Cu sigla MITSUBISHI orientată spre 4. Montați bateria nouă cu partea + (B)
NOTĂ dvs., introduceți vârful unei șurubelnițe cu îndreptată în sus.
 Bateria de înlocuire poate fi achiziționată de
cap lat în fanta carcasei telecomenzii, pen-
la un magazin cu aparatură electrică.
tru a o deschide.
 Dacă doriți, bateria poate fi înlocuită de către partea +
o unitate de service autorizată MITSUBISHI 3
MOTORS.
partea -

Sistem de acces fără cheie


Baterie
1. Demontați șurubul telecomenzii (A). CR1620, tip
monedă

5. Închideți bine carcasa telecomenzii.


6. Montați șurubul (A) demontat la pasul 1.
7. Verificați funcționarea sistemului de acces
NOTĂ fără cheie.
 Nu uitați să orientați sigla MITSUBISHI
spre dvs. Dacă sigla MITSUBISHI nu este
Sistem de utilizare fără cheie
orientată spre dvs. în momentul deschiderii
carcasei, butoanele se pot desprinde. 1. Scoateți cheia de urgență din cheie.
Consultați „Cheia de urgență” la pagina
3. Scoateți bateria veche. 3-17.

Încuiere și descuiere 3-7


BK0264400EN.book Page 8 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem de utilizare fără cheie*


2. Cu sigla MITSUBISHI orientată spre 4. Montați bateria nouă cu marcajul + (A) Șoferul trebuie să aibă întotdeauna la el tele-
dvs., introduceți vârful unei șurubelnițe cu îndreptat în sus. comanda sistemului de utilizare fără cheie.
cap lat în fanta carcasei telecomenzii, pen- Cheia este necesară pentru încuierea și descu-
partea +
tru a o deschide. ierea ușilor și a hayonului, pornirea motorului
3 și alte funcții ale vehiculului, de aceea înainte
de încuierea și părăsirea vehiculului,
partea - asigurați-vă că aveți la dvs. telecomanda sis-
temului de utilizare fără cheie.
Baterie
CR2032, tip AVERTISMENT
monedă  Persoanele cu stimulator cardiac sau defi-
brilator cardiovascular implantat nu tre-
buie să stea în apropierea transmițătorilor
5. Închideți bine carcasa. exteriori (A) sau interiori (B). Undele
6. Montați cheia de urgență scoasă la pasul radio utilizate de sistemul de utilizare fără
1. cheie pot afecta negativ stimulatoarele
NOTĂ 7. Verificați funcționarea sistemului de utili- cardiace sau defibrilatoarele cardiovascu-
 Nu uitați să orientați sigla MITSUBISHI zare fără cheie. lare implantate.
spre dvs. Dacă sigla MITSUBISHI nu este
orientată spre dvs. în momentul deschiderii
carcasei, butoanele se pot desprinde. Sistem de utilizare fără cheie*
E00305602403

3. Scoateți bateria veche. Sistemul de utilizare fără cheie permite încu-


ierea și descuierea ușilor și hayonului și por-
nirea motorului; nu trebuie decât să aveți la
dvs. telecomanda sistemului de utilizare fără
cheie.
De asemenea, telecomanda sistemului de uti-
lizare fără cheie poate fi utilizată și ca teleco-
mandă pentru sistemul de acces fără cheie.
Consultați „Sistem de acces fără cheie” la
pagina 3-4.

3-8 Încuiere și descuiere


BK0264400EN.book Page 9 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem de utilizare fără cheie*

AVERTISMENT NOTĂ Raza de acțiune a sistemului de


 Dacă utilizați altă aparatură medicală electro- • Telecomanda sistemului de utilizare fără utilizare fără cheie
nică decât stimulatoarele cardiace sau defibri- cheie este în apropierea unui dispozitiv de E00305701843
latoarele cardiace implantate, contactați comunicații, cum ar fi un telefon mobil, un
Dacă aveți la dvs. telecomanda sistemului de utili- 3
producătorul aparaturii respective în timp util aparat de radio sau un dispozitiv electronic
zare fără cheie, intrați în raza de acțiune a sistemu-
pentru a vă informa cu privire la modul în care cum ar fi un computer.
undele radio afectează această aparatură. lui și apăsați butonul de încuiere/descuiere de pe
• Telecomanda sistemului de utilizare fără cheie
Funcționarea aparatelor electromedicale poate atinge sau este acoperită de un obiect metalic. ușa șoferului sau pasagerului față, butonul de încu-
fi afectată de undele radio. • În apropiere este utilizat un sistem de acces iere a hayonului sau butonul de deschidere a hayo-
fără cheie. nului; codul de identificare al cheii va fi verificat.
• Atunci când bateria telecomenzii sistemului Se pot încuia sau descuia ușile și hayonul și se
Puteți limita comenzile posibile ale siste-
de utilizare fără cheie este descărcată. poate porni motorul doar dacă codul de identifi-
mului de utilizare fără cheie după cum
• Atunci când telecomanda sistemului de uti- care al telecomenzii sistemului de utilizare fără
urmează. (Sistemul de utilizare fără cheie
lizare fără cheie se află într-o zonă cu unde cheie corespunde cu cel al vehiculului.
poate fi utilizat ca sistem de acces fără
radio sau cu zgomote puternice.
cheie.) Consultați o unitate de service
În aceste cazuri, utilizați cheia de urgență.
autorizată MITSUBISHI MOTORS. Consultați „Utilizarea fără funcția de utili-
• Puteți limita comenzile la încuierea și zare fără cheie” la pagina 3-17.
descuierea ușilor și a hayonului.  Deoarece telecomanda sistemului de utilizare fără
• Puteți limita comenzile la pornirea motorului. cheie recepționează semnale pentru a comunica cu
• Sistemul de utilizare fără cheie poate fi transmițătorii vehiculului, bateria se descarcă per-
dezactivat. manent, indiferent de utilizarea telecomenzii siste-
mului de utilizare fără cheie. Durata de exploatare
a bateriei este de 1 până la 3 ani, în funcție de
NOTĂ condițiile de utilizare. Dacă bateria este descărcată,
 Sistemul de utilizare fără cheie utilizează o înlocuiți-o conform descrierii din acest manual sau
undă electromagnetică foarte slabă. În cazu- la o unitate de service autorizată MITSUBISHI
rile de mai jos, este posibil ca sistemul de MOTORS. Consultați „Procedura de înlocuire a
utilizare fără cheie să nu funcționeze cores- bateriei telecomenzii” la pagina 3-6. NOTĂ
punzător sau să fie instabil.  Deoarece telecomanda sistemului de utilizare fără  Dacă bateria telecomenzii sistemului de utili-
• Dacă în apropiere există echipamente care cheie recepționează permanent semnale, recepția zare fără cheie se descarcă sau dacă sunt pre-
emit unde radio puternice, cum ar fi: un unor unde radio puternice poate influența gradul de zente unde electromagnetice sau zgomote
post de transformare, o antenă de transmisie uzură al bateriei. Nu lăsați cheia în apropierea unui puternice, raza de acțiune se poate reduce,
radio/TV sau un aeroport. televizor, computer sau alt dispozitiv electronic. iar sistemul poate deveni instabil.

Încuiere și descuiere 3-9


BK0264400EN.book Page 10 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem de utilizare fără cheie*

Raza de acțiune pentru încuierea NOTĂ : raza de acțiune


și descuierea ușilor și a hayonului  Chiar dacă telecomanda sistemului de utilizare
E00306201845 fără cheie se află la o distanță mai mică de 70 NOTĂ
cm de butonul de încuiere/descuiere a ușii  Chiar dacă se află în raza de acțiune, dacă tele-
3 Raza de acțiune este de aproximativ 70 cm
șoferului, pasagerului față sau hayonului, este comanda sistemului de utilizare fără cheie se
față de mânerul de încuiere/descuiere a ușii posibil ca aceasta să nu funcționeze de la o găsește într-un compartiment pentru obiecte de
șoferului, pasagerului față și al hayonului. distanță foarte mică sau foarte mare de sol. dimensiuni mici, precum torpedoul, pe bord, în
 Dacă telecomanda sistemului de utilizare fără buzunarul ușii sau în portbagaj, este posibil să
cheie se află în raza de acțiune, ușile și hayonul nu poată fi pornit motorul.
pot fi încuiate sau descuiate chiar de către o per-  Dacă telecomanda sistemului de utilizare
soană la care nu se află cheia, prin apăsarea buto- fără cheie este prea aproape de ușă sau de
nului de încuiere/descuiere de pe ușa șoferului sau geam, motorul poate fi pornit sau modul de
pasagerului față, butonului de încuiere a hayonu- funcționare poate fi schimbat, chiar dacă
lui sau butonului de deschidere a hayonului. cheia nu se află în vehicul.

Raza de acțiune pentru pornirea


motorului Utilizarea cu ajutorul funcției
E00306301354 de utilizare fără cheie
*: înainte Raza de acțiune este delimitată la interiorul E00305802825

: raza de acțiune vehiculului.


Încuierea ușilor și hayonului
NOTĂ Când aveți la dvs. telecomanda sistemului de
 Încuierea și descuierea funcționează numai utilizare fără cheie, dacă apăsați în raza de
dacă apăsați un buton de pe ușă sau de pe acțiune butonul de încuiere/descuiere de pe
hayon, care detectează telecomanda sistemu- ușa șoferului sau pasagerului față (A) sau
lui de utilizare fără cheie.
butonul de încuiere a hayonului (B), ușile și
 Aceasta nu poate funcționa dacă sunteți prea
hayonul se vor încuia.
aproape de ușa din față, de geamul ușii sau
de hayon.
Semnalizatoarele de direcție vor clipi o dată.
Consultați și „Încuiere și descuiere: uși,
închidere centralizată, hayon” la paginile
*: înainte 3-17, 3-19 și 3-22.

3-10 Încuiere și descuiere


BK0264400EN.book Page 11 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem de utilizare fără cheie*

Butoane de încuiere/descuiere pe ușa șoferului NOTĂ Descuierea ușilor și hayonului


sau pasagerului față  La vehiculele echipate cu sistem de încuiere
definitivă, dacă apăsați de două ori succesiv Când aveți la dvs. telecomanda sistemului de
butonul de încuiere/descuiere a ușii șoferului utilizare fără cheie, dacă apăsați în raza de
sau pasagerului față (A) sau butonul de încu- acțiune butonul de încuiere/descuiere de pe
3
iere a hayonului (B), se va activa sistemul de
ușa șoferului sau pasagerului față (A) sau
încuiere definitivă. (Consultați „Setarea sis-
temului” la pagina 3-20.)
butonul de deschidere a hayonului (B), ușile
 Sistemul de utilizare fără cheie nu
și hayonul se vor descuia.
funcționează în următoarele situații: Dacă butonul plafonierei față este în poziția
• Telecomanda sistemului de utilizare fără ușă sau butonul plafonierei spate este în
cheie se află în vehicul. poziția din mijloc (), plafoniera se aprinde
Butoane hayon • Modul de funcționare nu este în poziția 15 secunde. Semnalizatoarele de direcție vor
OFF. clipi de două ori.
• Una dintre uși sau hayonul este deschis. Dacă apăsați butonul de încuiere/descuiere de
 Butonul de deschidere a hayonului (C) poate pe ușa șoferului sau pasagerului și nici o ușă
fi utilizat pentru a vedea dacă vehiculul este sau hayonul nu este deschis în aproximativ 30
încuiat corespunzător. de secunde, vehiculul se va încuia din nou,
Apăsați butonul de deschidere a hayonului în automat.
aproximativ 3 secunde de la încuierea vehi- Consultați și „Încuiere și descuiere: uși,
culului. Dacă trec mai mult de 3 secunde și închidere centralizată, hayon” la paginile
apăsați butonul de deschidere a hayonului,
3-17, 3-19 și 3-22.
ușile și hayonul se vor descuia.
 Timpul permis pentru verificarea încuierii
NOTĂ vehiculului poate fi modificat. Pentru Butoane de încuiere/descuiere pe ușile șoferului
 La vehiculele echipate cu buton de retractare informații suplimentare, contactați o unitate și pasagerului față
a oglinzilor, oglinzile exterioare se retrac- de service autorizată
tează automat, dacă toate ușile și hayonul MITSUBISHI MOTORS.
sunt încuiate sau cu ajutorul funcției de utili- La vehiculele echipate cu sistem audio cu
zare fără cheie. conexiune pentru smartphone sau cu sistem
Consultați „Pornire și condus: oglinzi retro- multimedia Mitsubishi (MMCS), pentru a
vizoare exterioare” la pagina 6-12. efectua reglarea pot fi utilizate funcțiile
afișajului. Pentru detalii, consultați manualul
de utilizare separat.

Încuiere și descuiere 3-11


BK0264400EN.book Page 12 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem de utilizare fără cheie*

Buton de deschidere hayon NOTĂ Confirmarea funcționării la încuiere și


 Funcția de utilizare fără cheie nu se acti- descuiere
vează dacă modul de funcționare nu este în
poziția OFF. Funcționarea poate fi confirmată după cum se
3  Pentru a face posibilă verificarea încuierii vede mai jos. Cu toate acestea, plafoniera se
ușilor și hayonului, acestea nu pot fi descu- aprinde numai dacă butonul acesteia este în
iate de la butonul de deschidere a hayonului poziția ușă sau dacă butonul plafonierei spate
timp de 3 secunde de la încuiere. este în poziția din mijloc ().
 Timpul permis pentru verificarea încuierii
vehiculului poate fi modificat. Pentru La semnalizatoarele vor clipi o dată.
informații suplimentare, contactați o unitate încuiere:
de service autorizată La plafoniera rămâne aprinsă aproxi-
MITSUBISHI MOTORS.
NOTĂ La vehiculele echipate cu sistem audio cu
descuiere: mativ 15 secunde, iar semnaliza-
 La vehiculele echipate cu buton de retractare toarele clipesc de 2 ori.
conexiune pentru smartphone sau cu sistem
a oglinzilor, oglinzile exterioare se extind multimedia Mitsubishi (MMCS), pentru a
automat, dacă toate ușile și hayonul sunt efectua reglarea pot fi utilizate funcțiile
încuiate cu ajutorul funcției de utilizare fără afișajului. Pentru detalii, consultați manualul NOTĂ
cheie. de utilizare separat.  Funcțiile pot fi modificate conform celor
Consultați „Pornire și condus: oglinzi retro- descrise în continuare. Pentru informații
 Intervalul de timp dintre încuierea și descu-
vizoare exterioare” la pagina 6-12. suplimentare, contactați o unitate de service
ierea automată se poate ajusta. Consultați o
 La vehiculele care nu sunt echipate cu sistem unitate de service autorizată MITSUBISHI autorizată MITSUBISHI MOTORS.
de încuiere definitivă, funcția de utilizare MOTORS. La vehiculele echipate cu sistem audio cu
fără cheie poate fi setată pentru ca doar ușa La vehiculele echipate cu sistem audio cu conexiune pentru smartphone sau cu sistem
șoferului să se descuie, dacă este apăsat conexiune pentru smartphone sau cu sistem multimedia Mitsubishi (MMCS), pentru a
butonul de încuiere/descuiere de pe ușa multimedia Mitsubishi (MMCS), pentru a efectua reglarea pot fi utilizate funcțiile
șoferului. efectua reglarea pot fi utilizate funcțiile afișajului. Pentru detalii, consultați manualul
Dacă funcția de utilizare fără cheie este afișajului. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare separat.
setată să funcționeze după cum se descrie de utilizare separat. • Setați funcția de confirmare (clipirea sem-
mai sus, toate ușile și hayonul se vor descuia nalizatoarelor) pentru a se activa numai la
dacă se apasă succesiv, de două ori, butonul încuierea sau la descuierea vehiculului.
de încuiere/descuiere a ușilor.
• Dezactivați funcția de confirmare a
Consultați „Configurarea funcției de descu-
funcționării (clipirea semnalizatoarelor).
iere a ușilor și hayonului” la pagina 3-6.

3-12 Încuiere și descuiere


BK0264400EN.book Page 13 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem de utilizare fără cheie*


nul de încuiere/descuiere a ușii șoferului sau
NOTĂ Utilizarea sistemului de încuiere
pasagerului față sau de la butonul de încuiere
• Modificați numărul de clipiri pentru confir- definitivă a hayonului.
marea funcționării (clipirea semnalizatoare-
(Consultați „Sistem de încuiere definitivă” la
lor).
La vehiculele echipate cu sistem de încuiere pagina 3-20.) 3
definitivă, sistemul poate fi activat de la buto-

Activarea avertizării
E00305902435

Pentru a preveni furtul vehiculului sau acționarea accidentală a sistemului de utilizare fără cheie, pentru avertizarea șoferului se utilizează averti-
zorul sonor și indicația din fereastra de informații a afișajului multifuncțional.
Dacă apare un mesaj de avertizare, verificați întotdeauna vehiculul și telecomanda sistemului de utilizare fără cheie. Mesajul de avertizare este
afișat și în cazul unei defecțiuni la sistemul de utilizare fără cheie.
TIP 1:afișaj color, cu cristale lichide TIP 2:afișaj alb-negru, cu cristale lichide

TIP 1 TIP 2
Articol Avertizor Avertizor Notă (soluție)
Afișaj Indicator
sonor sonor
Detectare Avertizorul Niciun sunet Sistemul de utilizare fără cheie este defect.
defecțiune sonor interior
sună o dată
Se aprinde
Baterie des- Avertizorul Niciun sunet Bateria începe să se descarce, avertizarea este activată.
cărcată sonor interior (Dacă bateria este complet descărcată, avertizarea nu se
sună o dată activează.)
Clipește

Încuiere și descuiere 3-13


BK0264400EN.book Page 14 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem de utilizare fără cheie*


TIP 1 TIP 2
Articol Avertizor Avertizor Notă (soluție)
Afișaj Indicator
sonor sonor
3 Cheia nu este Avertizorul Niciun sunet Dacă contactul este trecut din poziția OFF în poziția ACC
detectată sonor interior sau ON sau la pornirea motorului și este îndeplinită una din-
sună o dată tre condițiile de mai jos, se activează avertizarea.
Clipește • Aveți la dvs. o altă telecomandă cu un cod diferit sau tele-
comanda sistemului de utilizare fără cheie se află în afara
razei de acțiune.
• Bateria telecomenzii sistemului de utilizare fără cheie este
• descărcată.
Comunicațiile sunt blocate de undele electromagnetice din
mediul înconjurător.
Atenționare Avertizorul Avertizorul Dacă modul de funcționare este în poziția OFF, iar ușa
telecomandă sonor interior sonor interior șoferului este deschisă prin introducerea în fantă a cheii,
sistem de sună aproxi- sună aproxi- lampa de avertizare va clipi și avertizorul sonor exterior va
utilizare fără mativ 1 minut mativ 1 minut suna aproximativ 3 secunde, iar avertizorul sonor interior va
Clipește
cheie Avertizorul Avertizorul suna aproximativ 1 minut, pentru a vă reaminti să scoateți
sonor exterior sonor exterior cheia. Dacă se scoate cheia din fantă, avertizorul sonor se
sună intermi- sună aproxi- oprește.
tent aproxima- mativ 3
tiv 3 secunde secunde

3-14 Încuiere și descuiere


BK0264400EN.book Page 15 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem de utilizare fără cheie*


TIP 1 TIP 2
Articol Avertizor Avertizor Notă (soluție)
Afișaj Indicator
sonor sonor
Sistem de Avertizorul Avertizorul • Dacă vehiculul este parcat, iar modul de funcționare este în 3
monitorizare sonor interior sonor interior orice altă poziție față de OFF, dacă închideți ușa după ce
telecomandă sună o dată sună o dată deschideți oricare dintre uși și scoateți din vehicul teleco-
sistem de Avertizorul Avertizorul manda sistemului de utilizare fără cheie, se va activa o
Clipește
utilizare fără sonor exterior sonor exterior avertizare până când cheia este detectată ca fiind în habita-
cheie sună intermi- sună intermi- • clu.
tent tent Dacă scoateți telecomanda sistemului de utilizare fără
cheie pe geamul vehiculului, fără a deschide ușa, sistemul
de monitorizare a telecomenzii sistemului de utilizare fără
• cheie nu funcționează.
Este posibilă schimbarea setării pentru a permite
funcționarea sistemului de monitorizare a telecomenzii, în
cazul în care scoateți cheia din vehicul prin unul dintre
geamuri, fără a deschide ușa. Pentru informații suplimen-
tare, contactați o unitate de service autorizată
• MITSUBISHI MOTORS.
Chiar dacă telecomanda sistemului de utilizare fără cheie
se află în raza de acțiune pentru pornirea motorului, poate
apărea mesajul de avertizare, în cazul în care codurile tele-
comenzii și vehiculului nu sunt aceleași, de exemplu din
cauza mediului înconjurător sau a condițiilor electromag-
netice.

Încuiere și descuiere 3-15


BK0264400EN.book Page 16 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem de utilizare fără cheie*


TIP 1 TIP 2
Articol Avertizor Avertizor Notă (soluție)
Afișaj Indicator
sonor sonor
3 Sistem de Avertizorul Avertizorul • Când modul de funcționare este în poziția OFF, dacă
prevenire sonor interior sonor exterior închideți toate ușile și hayonul, iar telecomanda sistemului
încuiere cheie sună o dată sună intermi- de utilizare fără cheie este în vehicul și încercați să încuiați
în vehicul Avertizorul tent aproxima- ușile și hayonul apăsând butonul de încuiere/descuiere de
Clipește
sonor exterior tiv 3 secunde pe ușa șoferului sau pasagerului față sau butonul de încu-
sună intermi- iere a hayonului, pe afișaj va apărea un mesaj de avertizare
tent aproxima- • și nu veți putea încuia ușile și hayonul.
tiv 3 secunde Asigurați-vă că înainte de a încuia ușile aveți asupra dvs.
telecomanda sistemului de utilizare fără cheie. Chiar dacă
lăsați telecomanda sistemului de utilizare fără cheie în
vehicul, este posibil ca ușile să se încuie, în funcție de
condițiile de mediu și de semnal fără fir.
Sistem de Avertizorul Avertizorul Când modul de funcționare este în poziția OFF, dacă
prevenire ușă sonor interior sonor exterior încercați să încuiați ușile și hayonul apăsând butonul de încu-
întredeschisă sună o dată sună intermi- iere/descuiere de pe ușa șoferului sau pasagerului față sau
Avertizorul tent aproxima- butonul de încuiere a hayonului, iar una dintre uși sau hayo-
Clipește
sonor exterior tiv 3 secunde nul nu sunt bine închise, se va auzi avertizorul sonor și nu
sună intermi- veți putea încuia ușile și hayonul.
tent aproxima-
tiv 3 secunde
Sistem de Avertizorul Avertizorul Dacă modul de funcționare nu este în poziția OFF și încercați
avertizare mod sonor interior sonor exterior să încuiați ușile și hayonul apăsând butonul de încuiere/des-
de funcționare sună o dată sună intermi- cuiere de pe ușa șoferului sau pasagerului față sau butonul de
în poziția OFF Avertizorul tent aproxima- încuiere a hayonului, pe afișaj va apărea un mesaj de averti-
Clipește
sonor exterior tiv 3 secunde zare și nu veți putea încuia ușile și hayonul.
sună intermi-
tent aproxima-
tiv 3 secunde

3-16 Încuiere și descuiere


BK0264400EN.book Page 17 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Uși

Utilizarea fără funcția de NOTĂ Uși


utilizare fără cheie  Cheia de urgență trebuie utilizată numai în E00300402275

E00306001175
situații de urgență. Dacă bateria telecomenzii
sistemului de utilizare fără cheie s-a descăr- ATENȚIE
cat, înlocuiți-o cât mai curând posibil pentru  Asigurați-vă că ușile sunt închise: deplasarea
3
Cheie de urgență a putea utiliza sistemul de utilizare fără cu ușile închise incorect este periculoasă.
E00307201738 cheie.  Nu lăsați niciodată copii nesupravegheați în
Cheia de urgență este integrată în teleco-  După utilizarea cheii de urgență, aceasta tre- vehicul.
manda sistemului de utilizare fără cheie. buie întotdeauna montată la loc în teleco-  Aveți grijă să nu încuiați ușile cu cheile
Dacă nu se poate utiliza sistemul de utilizare manda sistemului de utilizare fără cheie. rămase în habitaclu.
fără cheie, de exemplu dacă este descărcată
bateria telecomenzii sau bateria vehiculului, Încuierea și descuierea ușii șoferului
ușa șoferului poate fi încuiată și descuiată cu
Se încuie la rotirea cheii către fața vehiculului
NOTĂ
cheia de urgență. Pentru a utiliza cheia de  Pentru a preveni încuierea cheii în interiorul
și se descuie la rotirea către spatele vehiculu-
urgență (A), deblocați butonul (B) și scoateți- vehiculului, nu pot fi utilizate pentru încuiere
lui. Consultați și „Încuiere și descuiere: uși”
o din telecomanda sistemului de utilizare fără nici butonul de încuiere de pe ușa șoferului,
la pagina 3-17. nici cheia, dacă ușa șoferului este deschisă.
cheie (C).

Încuiere sau descuiere cu cheia

1- Încuiat
2- Descuiat

1- Încuiat

Încuiere și descuiere 3-17


BK0264400EN.book Page 18 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Uși
2- Descuiat
Încuiere sau descuiere din Încuiere fără a utiliza cheia
NOTĂ interiorul vehiculului
 La încuierea sau descuierea cu ajutorul cheii, Ușă pasager față, ușă spate
3 se va încuia sau se va descuia numai ușa
șoferului.
Pentru a încuia sau descuia toate ușile și
hayonul, utilizați butonul închiderii centrali-
zate, sistemul de acces fără cheie sau a
funcția de utilizare fără cheie.
Consultați „Închidere centralizată” la pagina
3-19, „Sistem de acces fără cheie” la paginile
3-4 și „Utilizarea cu ajutorul funcției de utili-
zare fără cheie” la pagina 3-10.
 Dacă vehiculul este echipat cu sistem de uti-
lizare fără cheie, ușa șoferului poate fi încu- 1- Încuiat
iată sau descuiată cu ajutorul cheii de 2- Descuiat
urgență. Consultați „Cheia de urgență” la
pagina 3-17.
Treceți butonul interior de încuiere (1) în
Trageți de mânerul interior al ușii spre dvs. poziția încuiat și închideți ușa (2).
pentru a deschide ușa.
NOTĂ
NOTĂ  Dacă ușa șoferului este deschisă, aceasta nu
 Ușa șoferului se poate deschide fără a utiliza poate fi încuiată de la butonul interior de
butonul de încuiere, trăgând de mânerul inte- încuiere.
rior al ușii.
 La vehiculele echipate cu sistem de încuiere
definitivă, nu este posibilă descuierea ușii
prin trecerea butonului de încuiere în poziția
descuiat, dacă sistemul de încuiere definitivă
este activat.
(Consultați „Sistem de încuiere definitivă” la
pagina 3-20.)

3-18 Încuiere și descuiere


BK0264400EN.book Page 19 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Închidere centralizată
Aceste funcții nu sunt activate din fabrică.
Închidere centralizată Încuierea și descuierea ușilor și Pentru activarea sau dezactivarea acestor
E00300803508 a hayonului funcții, contactați o unitate de service autori-
zată MITSUBISHI MOTORS.
NOTĂ
 Acționarea continuă, repetată, a butonului
3
Utilizând butonul închiderii Utilizând contactul sau butonul
încuiat/descuiat poate activa circuitul de
protecție încorporat în sistemul de închidere centralizate pentru pornirea motorului
centralizată, împiedicând astfel funcționarea
sistemului. În acest caz, așteptați aproxima- La apăsarea butonului închiderii centralizate
tiv 1 minut înainte de a acționa butonul de pe ușa șoferului se vor încuia și descuia Toate ușile și hayonul se vor descuia la trece-
închiderii centralizate. toate ușile și hayonul. rea contactului în poziția „LOCK” sau la tre-
 Dacă ușa șoferului este deschisă, aceasta nu cerea modului de funcționare în poziția OFF.
poate fi încuiată de la butonul închiderii cen-
LHD RHD
tralizate. Utilizând poziția selectorului de
viteze
Toate ușile și hayonul se vor descuia la trece-
rea selectorului de viteze în poziția „P” (par-
care), cu contactul sau modul de funcționare
în poziția ON.

1- Încuiat
2- Descuiat

Descuierea ușilor și hayonului


E00311301394

Puteți selecta funcțiile de descuiere a ușilor și


hayonului fie cu ajutorul contactului sau
butonului de pornire a motorului, fie cu ajuto-
rul selectorului de viteze.

Încuiere și descuiere 3-19


BK0264400EN.book Page 20 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem de încuiere definitivă*

NOTĂ Setarea sistemului Butoane de încuiere/descuiere pe ușile șoferului și pasagerului


față*
 La vehiculele echipate cu sistem audio cu E00305201385

conexiune pentru smartphone sau cu sistem 1. Treceți contactul în poziția „LOCK” și


multimedia Mitsubishi (MMCS), pentru a scoateți cheia (vehicule cu sistem de acces
3 efectua reglarea pot fi utilizate funcțiile fără cheie) sau treceți modul de
afișajului. Pentru detalii, consultați manualul funcționare în poziția OFF (vehicule cu
de utilizare separat.
sistem de utilizare fără cheie).
2. Ieșiți din vehicul. Închideți toate ușile și
hayonul.
Sistem de încuiere 3. Apăsați butonul de încuiere (A) de pe
definitivă* telecomandă, butonul de încuiere/descu-
E00305100198
iere de pe ușa șoferului sau pasagerului Butoane hayon*
față (C) sau butonul de încuiere a hayonu-
Sistemul de încuiere definitivă ajută la preve- lui (D), pentru a încuia toate ușile și hayo-
nirea furtului. Dacă toate ușile și hayonul sunt nul. Semnalizatoarele de direcție vor clipi
încuiate cu ajutorul sistemului de acces fără o dată.
cheie sau a funcției de utilizare fără cheie, sis- 4. Apăsați din nou butonul în cel mult 2
temul de încuiere definitivă face imposibilă secunde.
descuierea ușilor de la butoanele interioare de Semnalizatoarele de direcție vor clipi de
încuiere. trei ori, indicând astfel că sistemul de
încuiere definitivă este activat.
ATENȚIE
 Nu activați sistemul de încuiere definitivă Sistem de acces fără Sistem de utilizare NOTĂ
dacă în vehicul se află pasageri. Dacă siste- cheie fără cheie  La apăsarea o singură dată butonului de încu-
mul de încuiere definitivă este activat, descu- iere (A) de pe telecomandă în timp ce siste-
ierea ușilor de la butoanele interioare de mul de încuiere definitivă este activat,
încuiere este imposibilă. Dacă din greșeală semnalizatoarele vor clipi de trei ori pentru a
ați activat sistemul de încuiere definitivă, confirma faptul că sistemul de încuiere defi-
descuiați ușile cu ajutorul butonului de des- nitivă este activat.
cuiere de pe telecomandă sau al funcției de
utilizare fără cheie.

3-20 Încuiere și descuiere


BK0264400EN.book Page 21 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Uși spate cu „sistem de protecție a copiilor”


După activarea sistemului de încuiere defini-
Dezactivarea sistemului NOTĂ tivă, introduceți mâna înăuntru și verificați
E00305301474  Este posibilă reglarea intervalului de timp
dacă puteți descuia ușile de la butoanele inte-
La efectuarea următoarei operațiuni, ușile se între apăsarea butonului de descuiere (B) de
rioare de încuiere.
pe telecomandă sau a butonului de încu-
vor descuia, iar sistemul de încuiere defini- 3
iere/descuiere a ușii șoferului sau pasageru-
tivă se va dezactiva, simultan.
lui față (C) și încuierea automată. Pentru NOTĂ
informații suplimentare, contactați o unitate  Dacă aveți nevoie de sfaturi privind setarea
 Se apasă butonul de descuiere (B) de pe
de service autorizată MITSUBISHI sistemului de încuiere definitivă, consultați o
telecomandă. MOTORS. unitate de service autorizată MITSUBISHI
 Se apasă butonul de încuiere/descuiere La vehiculele echipate cu sistem audio cu MOTORS.
(C) de pe ușa șoferului sau butonul de conexiune pentru smartphone sau cu sistem
deschidere a hayonului (E), în timp ce multimedia Mitsubishi (MMCS), pentru a
aveți la dvs. telecomanda sistemului de efectua reglarea pot fi utilizate funcțiile
utilizare fără cheie. afișajului. Pentru detalii, consultați manualul Uși spate cu „sistem de
de utilizare separat. protecție a copiilor”
 Este posibilă încuierea ușilor și hayonului și
NOTĂ activarea în același timp a sistemului de
E00300901042

 Dacă nicio ușă sau hayonul nu sunt deschise încuiere definitivă prin apăsarea o singură
în 30 de secunde de la descuiere (cu excepția dată a butonului de încuiere (A) de pe teleco-
utilizării butonului de deschidere a hayonu- mandă, a butonului de încuiere/descuiere de
lui), ușile și hayonul se vor încuia din nou în pe ușa șoferului sau pasagerului față (B) sau
mod automat, simultan cu activarea sistemu- a butonului de încuiere a hayonului (C). Pen-
lui de încuiere definitivă. tru informații suplimentare, contactați o uni-
 Chiar dacă nu este posibilă descuierea ușilor tate de service autorizată MITSUBISHI
cu ajutorul sistemului de acces fără cheie sau MOTORS.
a funcției de utilizare fără cheie, este posibilă
utilizarea cheii pentru descuierea ușii
șoferului. Dacă utilizați cheia pentru descu- Testarea sistemului
ierea ușii șoferului, sistemul de încuiere defi- E00305400159
1- Încuiat
nitivă va fi dezactivat numai pentru ușa Deschideți toate geamurile și apoi activați sis- 2- Descuiat
respectivă. Dacă doriți apoi să descuiați toate temul de încuiere definitivă.
ușile, treceți contactul sau modul de
(Consultați „Setarea sistemului” la pagina Sistemul de protecție a copiilor împiedică
funcționare în poziția ON sau ACC.
3-20.) deschiderea accidentală a ușilor spate din
interior.
Încuiere și descuiere 3-21
BK0264400EN.book Page 22 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Hayon*
Dacă maneta este în poziția încuiat, ușa din
spate nu poate fi deschisă de la mânerul inte-
AVERTISMENT Încuiere/descuiere
 Atunci când deschideți hayonul, asigurați-
rior, ci doar de la mânerul din exterior. Hayonul poate fi încuiat sau descuiat prin
vă că se deschide complet și că rămâne
Dacă maneta este în poziția deblocat, siste- apăsarea butonului închiderii centralizate (ușa
deschis complet. Dacă nu deschideți com-
3 mul de protecție a copiilor nu funcționează. plet hayonul, există riscul ca acesta să se șoferului).
închidă brusc. Dacă deschideți hayonul în
ATENȚIE timp ce vehiculul este parcat în pantă,
LHD RHD
 Dacă pe scaunul spate se află copii, activați acționarea acestuia va fi mai dificilă decât
sistemul de protecție a copiilor pentru a evita pe drum drept și este posibil și ca acesta să
deschiderea accidentală a ușii, ceea ce ar se închidă brusc.
putea provoca un accident.

ATENȚIE
 Pentru a evita deteriorarea hayonului,
Hayon* asigurați-vă că în zona de deasupra și din
E00301402562 spatele acestuia nu se află niciun obiect, îna-
inte de a-l deschide.
AVERTISMENT 1- Încuiat
 Deplasarea cu hayonul deschis este pericu- 2- Descuiat
loasă, deoarece monoxidul de carbon (CO)
poate pătrunde în habitaclu.
CO este inodor și invizibil. Poate provoca NOTĂ
pierderea cunoștinței și chiar decesul.  Acționarea continuă între încuiat/descuiat
 La deschiderea și închiderea hayonului, poate activa circuitul de protecție a sistemu-
asigurați-vă că în apropierea acestuia nu lui de închidere centralizată, împiedicând
se află persoane și aveți grijă să nu vă astfel funcționarea sistemului. În acest caz,
loviți la cap sau să nu vă prindeți mâinile, așteptați aproximativ 1 minut înainte de a
gâtul etc. acționa butonul închiderii centralizate.
 Dacă stratul de zăpadă sau de gheață este
suficient de mare, trebuie îndepărtat îna-
inte de deschiderea hayonului. În caz con-
trar, este posibil ca hayonul să se închidă
brusc, din cauza greutății suplimentare a
gheții sau zăpezii.

3-22 Încuiere și descuiere


BK0264400EN.book Page 23 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Hayon acționat electric*

Deschidere Închidere NOTĂ


• De asemenea, nu împingeți și nu trageți de
După descuierea hayonului, apăsați butonul Trageți în jos de mânerul hayonului (B), con- amortizoare.
de deschidere (A) și ridicați hayonul. form indicațiilor din imagine. Apăsați ușor pe • Nu prindeți materiale plastice, benzi, etc.
hayon dinspre exterior, pentru a-l închide de amortizoarele cu gaz. 3
complet. Asigurați-vă întotdeauna că hayonul • Nu înfășurați sârme sau cabluri etc. în jurul
este bine închis. amortizoarelor cu gaz.
• Nu agățați niciun fel de obiect de aceste
amortizoare.

NOTĂ
 Hayonul nu poate fi deschis dacă bateria este
descărcată sau deconectată.
Dacă doriți să deschideți hayonul, puteți uti- ATENȚIE
liza maneta de deblocare din interior.  Fiți întotdeauna atenți la închiderea hayonu-
Consultați „Manetă de deblocare din interior lui pentru a nu prinde degetele dvs. sau ale
hayon” la pagina 3-30. altei persoane. Hayon acționat electric*
E00312800012

Înainte de a acționa electric hayonul, descuiați-l


NOTĂ cu ajutorul sistemului de acces fără cheie, siste-
 Pentru susținerea hayonului se utilizează
mului de utilizare fără cheie sau sistemului de
amortizoare cu gaz (C).
Pentru a preveni deteriorarea sau defectarea. închidere centralizată. Consultați „Sistem de
• Nu țineți mâna pe amortizoarele cu gaz acces fără cheie” la pagina 3-4, „Sistem de utili-
atunci când închideți hayonul. zare fără cheie” la pagina 3-8 sau „Sistem de
închidere centralizată” la pagina 3-19.

Încuiere și descuiere 3-23


BK0264400EN.book Page 24 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Hayon acționat electric*

Utilizare hayon acționat electric ATENȚIE NOTĂ


E00312901111  Înainte de a porni la drum, asigurați-vă că  În punctele indicate mai jos sunt montate
hayonul acționat electric este bine închis. amortizoare cu gaz (C), care susțin hayonul
AVERTISMENT Dacă hayonul se deschide în timpul deplasă- acționat electric.
3  Portbagajul nu a fost proiectat pentru a rii, bagajele pot cădea pe drum și pot pro-  La încărcarea și descărcarea bagajelor, aveți
permite transportul pasagerilor. Nu voca un accident. grijă să nu vă loviți la cap în zona sau în
permiteți copiilor să se joace sau să călăto-  Nu montați alte accesorii în afară de piese ORI- apropierea brațului hayonului acționat elec-
rească în portbagaj. Este posibil ca acest GINALE MITSUBISHI MOTORS pe hayonul tric.
lucru să provoace un accident grav. acționat electric. Este posibil ca accesoriile să
 Înainte de a porni la drum, asigurați-vă că fie prea grele și să provoace activarea mecanis-
hayonul acționat electric este bine închis. mului de prevenire a căderii.
Dacă vă deplasați cu hayonul deschis  La închiderea hayonului acționat electric,
există pericolul ca în vehicul să intre gaze asigurați-vă că nu există corpuri străine în
de eșapament, care pot provoca otrăvirea zona bolțului de închidere (A).
cu monoxid de carbon. Dacă bolțul de închidere este acoperit cu
 Din motive de siguranță, hayonul acționat materiale străine, este posibil ca hayonul
electric trebuie utilizat numai de către acționat electric să nu se închidă normal.
adulți, nu și de către copii.
 La deschiderea și închiderea hayonului,
asigurați-vă că în apropierea acestuia nu se
află persoane și aveți grijă să nu vă loviți la cap
sau să nu vă prindeți mâinile, gâtul etc. Înainte NOTĂ
de a încărca și descărca bagaje, asigurați-vă că
 Pentru a preveni deteriorarea sau defectarea,
hayonul acționat electric este complet deschis.
respectați următoarele indicații.
• Nu trageți de amortizoarele cu gaz atunci
când închideți hayonul acționat electric; nu
ATENȚIE trageți și nu împingeți amortizoarele.
 Nu stați în spatele țevii de eșapament atunci • Nu prindeți materiale plastice, benzi, etc.
când descărcați sau încărcați bagajele. de amortizoarele cu gaz.
Căldura emanată de țeava de eșapament • Nu înfășurați sârme sau cabluri etc. în jurul
poate provoca arsuri. NOTĂ amortizoarelor cu gaz.
 Pentru a evita deteriorarea hayonului, asigurați-vă  La deschiderea și închiderea hayonului • Nu agățați niciun obiect de amortizoarele
că în zona de deasupra și din spatele acestuia nu acționat electric, nu vă puneți mâinile în cu gaz.
se află niciun obiect, înainte de a-l deschide. apropierea brațului (B).

3-24 Încuiere și descuiere


BK0264400EN.book Page 25 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Hayon acționat electric*

Funcționare automată AVERTISMENT NOTĂ


E00313001106  Dacă butonul hayonului acționat electric  Hayonul acționat electric nu funcționează
Hayonul acționat electric poate fi acționat din este trecut în poziția dezactivat atunci normal în următoarele condiții:
telecomanda sistemului de acces sau de utili- când sistemul este activat, hayonul se va • La parcarea în pantă
zare fără cheie sau de la butonul de închidere opri și va trece în modul manual. • Pe vânt puternic
3
de pe hayon, dacă butonul de acționare (A) În acest moment hayonul se poate des- • Dacă este acoperit cu zăpadă
chide sau închide brusc, în funcție de
este în poziția activat.  Acționarea continuă, repetată între deschi-
poziția acestuia. dere și închidere a hayonului acționat elec-
tric va activa circuitul de protecție încorporat
și va trece hayonul în modul manual.
ATENȚIE  Dacă mânerul hayonului acționat electric
 Nu apăsați cu o forță prea mare pe hayonul este utilizat în timp ce hayonul se închide sau
acționat electric, la deschiderea sau închide- se deschide sau imediat după închidere,
rea acestuia. În caz contrar, este posibil ca hayonul se va deplasa în direcția opusă.
sistemul să se defecteze.  Dacă se înlocuiește bateria sau siguranța în
 Nu porniți motorul în timp ce hayonul se timp ce hayonul acționat electric este des-
închide sau se deschide. Este posibil să se chis, hayonul nu poate fi închis automat.
activeze mecanismul de prevenire a bruscă- În acest caz, închideți manual hayonul
rii, iar hayonul se va opri din mișcare. acționat electric.

AVERTISMENT NOTĂ Condiții de funcționare


 Atunci când nu utilizați hayonul acționat E00313101107
 Hayonul acționat electric nu poate fi deschis
electric, lăsați butonul de acționare în Hayonul acționat electric poate fi deschis
dacă bateria este descărcată sau deconectată.
poziția dezactivat. automat dacă sunt îndeplinite toate condițiile
Dacă doriți să deschideți hayonul acționat
Dacă butonul este lăsat în poziția activat,
electric, puteți utiliza maneta de deblocare următoare.
este posibil ca o persoană să se rănească la
din interior. Consultați „Manetă de deblocare <Utilizând telecomanda sistemului de utili-
cap sau la mână, dacă se acționează din
din interior hayon” la pagina 3-30. zare fără cheie>
greșeală butonul hayonului acționat elec-
 Dacă se utilizează sistemul de acces fără
tric sau butonul de închidere sau dacă
cheie sau butonul de închidere atunci când  Modul de funcționare este în poziția OFF.
aceste comenzi sunt acționate de către
butonul hayonului acționat electric este în  Hayonul acționat electric este complet
copii.
poziția dezactivat, avertizorul sonor sună de închis.
4 ori pentru a înștiința șoferul că hayonul nu  Hayonul acționat electric este deblocat.
poate fi acționat electric.

Încuiere și descuiere 3-25


BK0264400EN.book Page 26 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Hayon acționat electric*


<Utilizând butonul de pe partea șoferului al  Senzorii nu vin în contact cu persoane, •În timpul avertizorul sonor sună, iar hayonul
hayonului acționat electric> bagaje etc. închiderii: se deschide complet.
•În tim- avertizorul sonor sună, iar hayonul
 Modul de funcționare este în poziția ON, pul des- se închide complet.
iar selectorul de viteze este în poziția „P”
Utilizare hayon acționat electric de
3 la telecomanda sistemului de chiderii:
(parcare) (A/T) sau este activată frâna de
parcare (M/T). utilizare fără cheie sau de la
 Hayonul acționat electric este complet butonul de pe partea șoferului Dacă butonul hayonului acționat electric este
închis. E00313500074 apăsat o dată în timp ce hayonul se închide
 Hayonul acționat electric este deblocat. După descuierea ușilor și a hayonului acționat sau se deschide, avertizorul sonor sună, iar
electric, hayonul poate fi acționat prin apăsa- hayonul se va deplasa în direcția opusă.
Hayonul acționat electric poate fi închis auto-
rea butonului (A) de pe telecomanda sistemu-
mat dacă sunt îndeplinite toate condițiile
următoare.
lui de utilizare fără cheie sau a butonului de NOTĂ
pe partea șoferului (B).  Dacă se apasă consecutiv de 3 sau mai multe
<Utilizând telecomanda sistemului de utili-
ori butonul hayonului acționat electric, este
zare fără cheie>
posibil ca sistemul să funcționeze defectuos.
În acest caz, așteptați puțin înainte de apăsa de
 Modul de funcționare este în poziția OFF.
două ori butonul hayonului acționat electric.
 Hayonul acționat electric este complet
deschis.
 Senzorii nu vin în contact cu persoane, <Utilizând butonul de pe partea șoferului al
bagaje etc. hayonului acționat electric>
Dacă se apasă mai mult de 1 secundă butonul
<Utilizând butonul de pe partea șoferului al de pe partea șoferului al hayonului acționat
hayonului acționat electric sau butonul de electric, se va auzi mai întâi un avertizor
închidere> sonor, apoi hayonul se va deplasa.
Hayonul acționat electric funcționează astfel.
 Modul de funcționare este în poziția ON, <Utilizând telecomanda sistemului de utili-
iar selectorul de viteze este în poziția „P” zare fără cheie> •În tim- avertizorul sonor sună, iar hayonul
(parcare) (A/T) sau este activată frâna de Dacă se apasă de două ori consecutiv butonul pul închi- se deschide complet.
parcare (M/T) sau modul de funcționare hayonului acționat electric, se va auzi mai derii:
este în poziția ACC sau OFF. întâi un avertizor sonor, apoi hayonul se va •În tim- avertizorul sonor sună, iar hayonul
 Hayonul acționat electric este complet deplasa. pul des- se închide complet.
deschis. Hayonul acționat electric funcționează astfel: chiderii:
3-26 Încuiere și descuiere
BK0264400EN.book Page 27 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Hayon acționat electric*


Dacă butonul de pe partea șoferului al hayo- mai întâi un avertizor sonor, apoi hayonul se va avertizor sonor, apoi hayonul se va închide.
nului acționat electric este apăsat o dată în deschide. Dacă hayonul și toate ușile sunt încu- Dacă butonul de închidere este apăsat o dată în
timp ce hayonul se închide sau se deschide, iate, avertizorul sonor nu se va auzi. timp de hayonul se închide, se va auzi mai întâi
avertizorul sonor sună, iar hayonul se va un avertizor sonor, apoi hayonul se va deschide.
deplasa în direcția opusă. NOTĂ 3
 Dacă telecomanda sistemului de utilizare NOTĂ
AVERTISMENT fără cheie se află în raza de acțiune, hayonul  Dacă butonul de închidere este apăsat o dată
 La utilizarea hayonului acționat electric, acționat electric se poate deschide prin apă- în timp ce hayonul acționat electric se des-
asigurați-vă că zona învecinată este sigură și sarea butonului de deschidere, chiar dacă chide, se va auzi mai întâi un avertizor sonor,
că există spațiu suficient în spatele și deasu- hayonul este încuiat. apoi hayonul se va închide.
pra vehiculului și aveți grijă să nu vă loviți la
cap și să nu vă prindeți mâinile sau degetele.
Închidere hayon acționat electric Mecanism de siguranță
de la butonul de închidere E00313200013
Deschidere hayon acționat electric E00313700063
Mecanismul de siguranță se activează dacă
de la butonul de deschidere Hayonul acționat electric poate fi închis prin hayonul acționat electric prinde o persoană sau
E00313600134
apăsarea butonului de închidere (C) de pe un obiect în timpul funcționării automate sau
Hayonul acționat electric poate fi deschis prin interiorul hayonului. dacă sunt loviți senzorii (A) de pe partea laterală
apăsarea butonului de deschidere (C). a hayonului. Din motive de siguranță, avertizo-
rul sonor sună o dată, iar hayonul acționat elec-
tric se va deplasa în direcția opusă.

Dacă se apasă butonul de deschidere în timp ce Dacă se apasă butonul de închidere de pe hayo-
hayonul și toate ușile sunt descuiate, se va auzi nul acționat electric, se va auzi mai întâi un

Încuiere și descuiere 3-27


BK0264400EN.book Page 28 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Hayon acționat electric*


deplasarea bruscă a hayonului acționat electric.
ATENȚIE Mecanism de prevenire a căderii
După deschiderea și închiderea completă a hayo-
 Uneori, în funcție de starea sau de poziția
nului, este posibilă din nou utilizarea normală, în
obiectului prins, mecanismul de siguranță nu După ce hayonul acționat electric se deschide regim automat, după aproximativ 10 secunde.
se activează. De aceea, în acest moment fiți automat, dacă se detectează că hayonul cade din
3 foarte atenți să nu vă prindeți mâna, o parte a cauza unor factori precum zăpada acumulată,
corpului sau un obiect.
hayonul se închide automat. În timp ce mecanis- ATENȚIE
 Mecanismul de siguranță se anulează chiar înainte  Dacă se activează mecanismul de prevenire a
mul de prevenire a căderii funcționează, se aude
de închiderea completă a hayonului acționat elec- deplasării bruște, mecanismul de siguranță se
tric. De aceea, fiți foarte atenți să nu vă prindeți
continuu un avertizor sonor.
dezactivează. De aceea, fiți foarte atenți să
mâna sau un deget în acest moment. nu vă prindeți mâna sau un deget în acest
 Dacă hayonul acționat electric este închis NOTĂ moment.
manual, mecanismul de siguranță se dezacti-  Dacă pe hayonul acționat electric s-a acumu-
vează. De aceea, fiți foarte atenți să nu vă lat zăpadă, îndepărtați-o înainte de utilizare.
prindeți mâna sau un deget în acest moment.
 Dacă mecanismul de siguranță se activează
 Nu montați alte accesorii în afară de piese ORI- Mod manual
GINALE MITSUBISHI MOTORS pe hayonul E00313401041
în mod repetat, este posibil ca hayonul să acționat electric. Este posibil ca accesoriile să
treacă în modul manual. Aveți grijă în acest fie prea grele și să provoace activarea mecanis- Dacă butonul hayonului acționat electric este
moment, deoarece hayonul se poate deschide mului de prevenire a căderii. în poziția dezactivat, hayonul poate fi
sau închide brusc, în funcție de poziția aces-  Este posibil ca mecanismul de prevenire a acționat manual. După descuierea hayonului
tuia. căderii s se activeze, dacă se încearcă acționat electric, apăsați butonul de deschi-
După deschiderea și închiderea completă a acționarea manuală imediat după deschide- dere (A) și ridicați hayonul.
hayonului este posibilă din nou utilizarea rea completă și automată a hayonului
normală, în regim automat. acționat electric.

NOTĂ Mecanism de prevenire a


 Dacă condițiile de mediu sau de utilizare supun
senzorii unor forțe asemănătoare cu prinderea
deplasării bruște
unei persoane sau a unui obiect, este posibil să
se activeze mecanismul de siguranță. Dacă se pornește motorul în timp ce hayonul
 Nu deteriorați senzorii atunci când încărcați acționat electric funcționează automat, este posibil
sau descărcați bagaje sau când curățați ca acesta să treacă în modul manual din cauza ten-
luneta. În caz contrar, este posibil ca hayonul siunii prea mici a bateriei, iar hayonul se va opri
să nu se închidă automat. într-o poziție intermediară. Acest lucru previne
3-28 Încuiere și descuiere
BK0264400EN.book Page 29 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Hayon acționat electric*

ATENȚIE ATENȚIE ATENȚIE


 Asigurați-vă că nu se află nicio persoană în  Nu închideți complet hayonul acționat elec-  Nu atingeți încuietoarea (A) de pe partea
apropierea hayonului acționat electric, în tric și cu mâna încă pe mânerul acestuia. În interioară a hayonului acționat electric. Este
momentul deschiderii acestuia. caz contrar,este posibil să vă prindeți și să vă posibil să se activeze funcția de închidere
răniți mâinile. ușoară a hayonului și să vă prindeți degetele. 3
 Dacă hayonul acționat electric este închis
NOTĂ manual, mecanismul de siguranță se dezacti-
 Dacă hayonul nu se deschide imediat după vează. De aceea, fiți foarte atenți să nu vă
apăsarea butonului de deschidere, înseamnă prindeți mâna sau un deget în acest moment.
că nu poate fi ridicat.
În acest caz, apăsați din nou butonul de des-
chidere ridicați hayonul acționat electric. Închidere ușoară hayon
 Hayonul acționat electric nu poate fi deschis E00313300043
dacă bateria este descărcată sau deconectată.
Mecanismul de închidere ușoară a hayonului
permite asistarea închiderii hayonului
Pentru a închide hayonul, trageți în jos mâne- acționat electric.
rul acestuia (B) și eliberați-l înainte să se Dacă hayonul acționat electric este închis
închidă complet, apoi trântiți ușor hayonul până într-o poziție în care se detectează că
acționat electric, dinspre exterior. este întredeschis, hayonul se închide automat. NOTĂ
 Funcția de închidere ușoară a hayonului este
activată chiar dacă butonul hayonului
AVERTISMENT acționat electric este în poziția dezactivat.
 Aveți grijă să nu vă prindeți mâinile sau  Este posibil ca utilizarea repetată și continuă
degetele atunci când hayonul acționat a mânerului provoace activarea circuitului de
electric se închide automat din poziția protecție și dezactivarea temporară a funcției
întredeschis. Dacă credeți că este posibil de închidere ușoară a hayonului.
să vă prindeți mâinile sau picioare în tim- În acest caz, așteptați aproximativ 1 minut
pul utilizării funcției de închidere ușoară a înainte de a utiliza din nou funcția de închi-
hayonului, trageți de mânerul hayonului dere ușoară a hayonului.
acționat electric. Hayonul acționat electric
va reveni în poziția întredeschis.

Încuiere și descuiere 3-29


BK0264400EN.book Page 30 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Manetă de deblocare din interior hayon

Manetă de deblocare din Deschidere ATENȚIE


interior hayon 1. Deschideți capacul (A) de pe interiorul
 Țineți întotdeauna închis capacul manetei de
deblocare a hayonului în timpul deplasării,
E00303401383
hayonului. pentru ca bagajele din portbagaj să nu
3 Maneta de deblocare din interior a hayonului lovească accidental maneta, deschizând
este destinată asigurării deschiderii hayonu- hayonul.
lui, dacă bateria este descărcată.
Maneta de deblocare a hayonului (consultați
imaginea) este montată pe hayon.
Sistem de alarmă*
E00301502260

Sistemul de alarmă avertizează cu privire la


existența unui comportament suspect în zonă,
pentru a preveni pătrunderea neautorizată în
vehicul prin declanșarea unei alarme dacă o
2. Mișcați maneta (B) pentru a deschide ușă, hayonul sau capota se deschid, dacă
hayonul. vehiculul nu a fost încuiat utilizând sistemul
de acces fără cheie sau funcția de utilizare
Vehicule fără hayon Vehicule cu hayon
acționat electric acționat electric
fără cheie.
De asemenea, la vehiculele echipate cu sen-
Se recomandă ca atât șoferul cât și familia zor interior de alarmă, alarma se va declanșa
acestuia să se familiarizeze cu locația și utili- și dacă survine una dintre următoarele
zarea manetei de deblocare a hayonului. situații.

 Încercarea de deplasare neautorizată a


vehiculului. (funcția de detectare a încli-
nării vehiculului)
 Detectarea unei mișcări în vehicul.
3. Împingeți în exterior hayonul pentru a-l (funcția de detectare a pătrunderii în vehi-
deschide. cul)
 Deconectarea bornei bateriei.

3-30 Încuiere și descuiere


BK0264400EN.book Page 31 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem de alarmă*
Sistemul de alarmă este setat ca „activ”.
La modificarea setărilor, respectați procedura
NOTĂ NOTĂ
 La vehiculele echipate senzor interior de • Impactul sau vibrația continuă provocată de
prezentată în secțiunea intitulată „Modifica-
alarmă, dacă semnalizatoarele nu clipesc grindină, tunet etc.
rea setărilor sistemului de alarmă” de la
după încuierea sau descuierea cu ajutorul sis- În astfel de situații, dezactivați funcția de
pagina 3-33. temului de acces fără cheie sau a funcției de detectare a înclinării vehiculului și funcția 3
La vehiculele echipate cu sistem audio cu utilizare fără cheie, este posibil ca sistemul de detectare a pătrunderii în habitaclu.
conexiune pentru smartphone sau cu sistem de alarmă să fie defect. Consultați „Dezactivarea funcției de detec-
multimedia Mitsubishi (MMCS), pentru a Verificați vehiculul la o unitate de service tare a înclinării vehiculului și a funcției de
efectua reglarea pot fi utilizate funcțiile autorizată MITSUBISHI MOTORS. detectare a pătrunderii în habitaclu” la
afișajului. Pentru detalii, consultați manualul Dacă funcția de confirmare (clipirea semna- pagina 3-35.
de utilizare separat. lizatoarelor la încuierea și descuierea ușilor  La vehiculele echipate cu senzor interior de
și hayonului) este dezactivată, semnalizatoa- alarmă, sensibilitatea funcției de detectare a
rele nu clipesc după încuiere și descuiere. pătrunderii în habitaclu poate fi reglată. Pen-
ATENȚIE Pentru informații privind funcția de confir- tru mai multe informații, contactați o unitate
 Nu modificați și nu adăugați piese sistemului mare, consultați „Sistem de acces fără cheie” de service autorizată MITSUBISHI
de alarmă. la paginile 3-4 și „Utilizarea cu ajutorul MOTORS.
În caz contrar, este posibil ca sistemul de funcției de utilizare fără cheie” la pagina
alarmă să se defecteze. 3-10.
 La vehiculele echipate cu senzor interior de
alarmă, în următoarele situații este posibil ca
NOTĂ alarma să se declanșeze.
 Sistemul de alarmă nu se va activa dacă ușile • Într-o spălătorie auto
și hayonul au fost încuiate cu cheia, de la • Pe un feribot
butonul de încuiere din interior sau de la • La parcarea într-o parcare automatizată
butonul de închidere centralizată (în locul • Dacă în vehicul rămâne o persoană sau un
sistemului de acces fără cheie sau al funcției animal de companie
de utilizare fără cheie). • Dacă un geam sau trapa de plafon este
lăsată deschisă
• Dacă în vehicul rămâne un obiect instabil,
cum ar fi o jucărie sau un accesoriu

Încuiere și descuiere 3-31


BK0264400EN.book Page 32 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem de alarmă*
vă uitați ceva în habitaclu sau vă dați seama Alarmă pentru exterior (aprox. 30 de
Sistemul de alarmă dispune de că este deschis un geam). secunde):
patru moduri:
Semnalizatoarele clipesc, iar claxonul
Mod sistem armat (sirena, la vehiculele echipate cu senzor
3
Modul pregătire sistem interior de alarmă) se activează, pentru a
(Avertizorul sonor se întrerupe și indicatorul avertiza persoanele din apropiere cu pri-
(aprox. 20 de secunde) alarmei continuă să clipească pe o durată de vire la situația anormală.
(Avertizorul sonor sună intermitent, iar indi- timp limitată.)
catorul alarmei (A) clipește.) După încheierea modului de pregătire a siste- Consultați „Activare alarmă” la pagina 3-37.
mului, se activează modul sistem armat.
Dacă sistemul este armat și se detectează o
NOTĂ
deschidere neautorizată a oricărei uși, a hayo-
 Chiar dacă s-a oprit, alarma va reporni dacă
nului sau a capotei motorului, alarma se va se constată din nou acțiuni neautorizate.
declanșa pentru a avertiza persoanele din
apropiere cu privire la situația anormală.
De asemenea, la vehiculele echipate senzor
Anulare sistem
interior de alarmă, dacă se încearcă deplasa-
rea neautorizată a vehiculului sau pătrunderea
în acesta, alarma se va activa. În timpului modului de pregătire a sistemului
sau a modului armat al sistemului, este posi-
bilă anularea activării acestuia.
Activare alarmă În plus, alarma poate fi anulată după ce a fost
Timpul de pregătire a sistemului începe din
momentul în care toate ușile și hayonul sunt activată.
Alarmă pentru interior (aprox. 10 secunde):
încuiate prin apăsarea butonului de încuiere Consultați „Anulare sistem” la pagina 3-36,
de pe telecomandă sau al funcției de utilizare Se activează avertizorul sonor, înștiințând „Anulare alarmă” la pagina 3-37.
fără cheie și durează până când se persoanele din interiorul vehiculului cu
inițializează modul de armare a sistemului. privire la situația anormală.
În acest timp, este posibilă deschiderea tem- (cu excepția vehiculelor echipate cu sen-
porară a unei uși sau a hayonului, fără utiliza- zor interior de alarmă)
rea sistemului de acces fără cheie sau a
funcției de utilizare fără cheie și fără a pro-
voca declanșarea alarmei (de exemplu, dacă

3-32 Încuiere și descuiere


BK0264400EN.book Page 33 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem de alarmă*
2. Treceți butonul pentru faruri în poziția 3. Țineți trasă spre dvs. maneta
NOTĂ „OFF” și lăsați deschisă ușa șoferului. ștergătoarelor și spălătorului de parbriz.
 Dacă împrumutați vehiculul unei alte per-
(Deoarece contactul este în poziția
soane sau permiteți conducerea acestuia de
„LOCK” sau modul de funcționare este în
către o persoană care nu este familiarizată cu
sistemul de alarmă, asigurați-vă că persoana poziția OFF, spălătorul nu va funcționa.) 3
respectivă primește explicațiile necesare.
Dacă o persoană care nu este familiarizată cu
sistemul de alarmă se încuie din greșeală în
vehicul, provocând declanșarea alarmei,
aceasta va deranja persoanele din apropiere.

Modificarea setărilor
sistemului de alarmă
E00301601437

Sistemul de alarmă poate fi setat la „activ” 4. După aproximativ 10 secunde se va


sau „inactiv”. declanșa avertizorul sonor. Mențineți
Respectați procedura de mai jos. maneta ștergătoarelor și spălătorului de
parbriz trasă spre dvs. (Dacă maneta
1. Treceți contactul în poziția „LOCK” și ștergătoarelor și spălătorului de parbriz
scoateți cheia (vehicule cu sistem de acces este eliberată, modificarea setărilor va fi
fără cheie) sau treceți modul de anulată. Pentru reluare, efectuați din nou
funcționare în poziția OFF (vehicule cu procedura începând cu pasul 3.)
sistem de utilizare fără cheie).

Încuiere și descuiere 3-33


BK0264400EN.book Page 34 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem de alarmă*
5. După dezactivarea avertizorului sonor, cu • Închiderea ușii șoferului. 2. Ieșiți din vehicul și închideți toate ușile,
maneta ștergătoarelor și spălătorului de • Introducerea cheii în contact. (vehicule hayonul și capota motorului.
parbriz încă trasă spre dvs., apăsați buto- cu sistem de acces fără cheie) 3. Apăsați butonul de încuiere (A) de pe
nul de descuiere (A) de pe telecomandă • Trecerea modului de funcționare în telecomanda sistemului de acces sau de
3 pentru a selecta modul de modificare a poziția ON sau ACC. (vehicule cu sistem utilizare fără cheie, butonul de încu-
setărilor de alarmă. de utilizare fără cheie) iere/descuiere de pe ușa șoferului sau a
• Trecerea manetei pentru lumini în orice pasagerului față (B) sau butonul de încu-
altă poziție față de „OFF”. iere a hayonului (C), pentru a încuia toate
• Trecerea a 30 de secunde fără a modifica ușile și hayonul.
setările.

NOTĂ
 Dacă nu înțelegeți vreun aspect al modifică-
rii setărilor sistemului de alarmă, consultați o
unitate de service autorizată
MITSUBISHI MOTORS.
 Nu lăsați în habitaclu obiecte de valoare,
Modul de setare poate fi comutat prin
chiar dacă sistemul de alarmă a fost setat în
apăsarea butonului de descuiere. Modul modul „activ”.
poate fi confirmat în funcție de numărul
de activări al avertizorului sonor.
Butoane de încuiere/descuiere pe ușile șoferului
Număr de activări Mod setări sistem Setarea sistemului și pasagerului față*
avertizor sonor de alarmă E00301702233

1 Alarmă inactivă Pentru setarea sistemului la modul armat,


urmați procedura de mai jos.
2 Alarmă activă
1. Treceți contactul în poziția „LOCK” și
6. Pentru terminarea modului de modificare scoateți cheia (vehicule cu sistem de acces
a setărilor sistemului poate fi efectuată fără cheie) sau treceți modul de
oricare dintre operațiile următoare. funcționare în poziția OFF (vehicule cu
• Eliberarea manetei ștergătoarelor și spă- sistem de utilizare fără cheie).
lătorului de parbriz.

3-34 Încuiere și descuiere


BK0264400EN.book Page 35 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem de alarmă*

Buton de încuiere hayon* NOTĂ


 Sistemul de alarmă se poate activa dacă sunt
persoane în habitaclu sau dacă se deschid
geamurile. Pentru a preveni activarea acci-
dentală a alarmei, nu setați sistemul în modul 3
armat dacă se află persoane în habitaclu.
 Nu lăsați în habitaclu obiecte de valoare,
chiar dacă sistemul de alarmă a fost setat în
modul „activ”.

Prin încuierea vehiculului cu ajutorul sis- NOTĂ Dezactivarea funcției de detectare


temului de acces fără cheie sau a funcției
 Modul de pregătire al sistemului nu se va a înclinării vehiculului și a funcției
de utilizare fără cheie, se activează modul activa dacă ușile și hayonul au fost încuiate de detectare a pătrunderii în
de pregătire a sistemului. utilizând altă metodă decât sistemul de acces habitaclu*
Avertizorul sonor sună intermitent, iar fără cheie sau funcția de utilizare fără cheie
E00312101517
indicatorul alarmei (D) de pe consola cen- (adică o cheie, butonul de încuiere din inte-
trală clipește pentru confirmare. rior sau butonul închiderii centralizate). La parcarea în parcări automatizate, dacă
 Dacă capota motorului este deschisă, indica- lăsați animale de companie în vehicul sau
torul alarmei clipește, iar sistemul nu intră în dacă lăsați vehiculul cu geamurile puțin des-
modul de pregătire. chise, funcția de detectare a înclinării vehicu-
În cazul în care capota motorului este
lului și funcția de detectare a pătrunderii în
închisă, sistemul intră în modul pregătire, iar
după aproximativ 20 de secunde sistemul
habitaclu pot fi dezactivate.
intră în modul armat.
1. Treceți contactul în poziția „LOCK” și
scoateți cheia (vehicule cu sistem de acces
4. După aproximativ 20 de secunde, averti- fără cheie) sau treceți modul de
zorul sonor se oprește, indicatorul alarmei funcționare în poziția OFF (vehicule cu
începe să clipească mai rar, iar modul sis- sistem de utilizare fără cheie).
tem armat se activează.
În timp ce sistemul este armat, indicatorul
alarmei continuă să clipească.

Încuiere și descuiere 3-35


BK0264400EN.book Page 36 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem de alarmă*
2. Țineți maneta ștergătoarelor și spălătoru-
lui în poziția „MIST” aproximativ 3
Dezactivarea sistemului NOTĂ
E00301802221  Dacă se deconectează bornele bateriei în
secunde. Avertizorul sonor se activează de
Pentru dezactivarea sistemului atunci când timp ce sistemul este în modul pregătire,
2 ori, iar funcția se dezactivează.
memoria se va șterge.
3 acesta este în modul pregătire sau sistem
 Pot fi înregistrate până la 8 telecomenzi pen-
Pentru a activa din nou funcția, țineți maneta armat, pot fi utilizate următoarele metode.
tru sistemul de acces fără cheie și 4 teleco-
ștergătoarelor și spălătorului în poziția menzi pentru sistemul de utilizare fără cheie.
„MIST” aproximativ 3 secunde.  Apăsarea butonului de descuiere de pe
Cât timp sunt înregistrate, oricare dintre tele-
Avertizorul sonor se activează o dată, iar telecomandă.
comenzi, alta decât cea utilizată pentru acti-
funcția se activează.  Cuplarea contactului. (vehicule cu sistem varea sistemului, poate fi utilizată pentru
de acces fără cheie) dezactivarea acestuia.
 Trecerea modului de funcționare în Dacă doriți să înregistrați telecomenzi supli-
poziția ON. (vehicule cu sistem de utili- mentare, contactați o unitate de service auto-
zare fără cheie) rizată MITSUBISHI MOTORS.
 Deschiderea oricărei uși sau a hayonului  Distanța de activare a sistemului de acces
sau introducerea cheii în contact (vehicule fără cheie este de aproximativ 4 m.
cu sistem de acces fără cheie), dacă siste- Dacă vehiculul nu poate fi încuiat sau descu-
mul este în modul pregătire. iat prin apăsarea butonului de la distanța
 Ținerea telecomenzii sistemului de utili- corespunzătoare sau dacă sistemul de alarmă
nu poate fi setat sau anulat de la buton, este
zare fără cheie și apăsarea butonului de
posibil ca bateria să fie descărcată.
încuiere/descuiere a ușii șoferului sau Consultați „Procedura de înlocuire a bateriei
pasagerului față sau a butonului de des- telecomenzii” la pagina 3-6.
chidere a hayonului, pentru a descuia  Dacă apăsați butonul de descuiere de pe tele-
NOTĂ ușile și hayonul (vehicule cu sistem de comandă sau butonul de încuiere/descuiere
 Funcția se va activa din nou dacă se efectu- utilizare fără cheie). de pe ușa șoferului sau pasagerului față și
ează operația următoare. nici o ușă sau hayonul nu este deschis în 30
• Dacă ușile și hayonul sunt descuiate cu aju- de secunde, ușile și hayonul se vor încuia din
torul sistemului de acces fără cheie sau a NOTĂ nou, automat. Și în acest caz se va activa
funcției de utilizare fără cheie.  Dacă se deschide capota motorului în timpul modul de pregătire a sistemului.
• Dacă contactul este trecut în poziția „ON” pregătirii sistemului, modul pregătire sistem
sau „ACC” sau modul de funcționare este va fi suspendat.
trecut în poziția ACC. După închiderea capotei motorului, sistemul
va reveni la modul pregătire.

3-36 Încuiere și descuiere


BK0264400EN.book Page 37 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem de alarmă*

NOTĂ NOTĂ Anularea alarmei


 Este posibilă reglarea intervalului de timp  Dacă se deschide capota motorului în timpul E00302001760

între apăsarea butonului de descuiere de pe ce sistemul este armat, se activează imediat Activarea alarmei poate fi întreruptă prin
telecomandă sau a butonului de încuiere/des- alarma pentru exteriorul vehiculului, fără a
metodele următoare: 3
cuiere de pe ușa șoferului sau pasagerului se mai activa alarma pentru interiorul vehi-
față și încuierea automată. Consultați o uni- culului.  Apăsarea butonului de încuiere sau de
tate de service autorizată  Timpul de activare a alarmei pentru interio- descuiere de pe telecomandă.
MITSUBISHI MOTORS. rul vehiculului poate fi reglat. Consultați o
La vehiculele echipate cu sistem audio cu
(După apăsarea butonului de încuiere,
unitate de service autorizată MITSUBISHI
conexiune pentru smartphone sau cu sistem MOTORS.
vehiculul se va încuia, dacă sunt închise
multimedia Mitsubishi (MMCS), pentru a toate ușile și hayonul, apoi se va activa
efectua reglarea pot fi utilizate funcțiile din nou modul de pregătire a sistemului.)
afișajului. Pentru detalii, consultați manualul
2. Alarma se va activa aproximativ 30 de  Cuplarea contactului. (vehicule cu sistem
de utilizare separat. secunde. de acces fără cheie)
Semnalizatoarele vor clipi, iar claxonul  Trecerea modului de funcționare în
(sirena, la vehiculele echipate cu senzor poziția ON. (vehicule cu sistem de utili-
Activare alarmă de alarmă interioară) va suna intermitent.
E00301902381
zare fără cheie)
 Ținerea telecomenzii sistemului de utili-
Dacă sistemul este armat, alarma se va activa zare fără cheie sau încuierea ușilor și a
după cum urmează, dacă vehiculul este des- hayonului cu ajutorul funcției de utilizare
cuiat sau dacă oricare dintre uși, hayonul sau fără cheie (vehicule echipate cu sistem de
capota se deschid utilizând altă metodă decât utilizare fără cheie).
sistemul de acces fără cheie sau funcția de
utilizare fără cheie. NOTĂ
1. Alarma interioară se activează aproxima-  Chiar dacă o ușă sau hayonul este închis în
timp ce alarma pentru interior este activată,
tiv 10 de secunde. (cu excepția vehicule-
alarma nu se va dezactiva. (cu excepția vehi-
lor echipate cu senzor interior de alarmă) culelor echipate cu senzor interior de alarmă)
3. Chiar dacă s-a oprit, alarma va reporni
dacă se constată din nou acțiuni neautori-
zate.

Încuiere și descuiere 3-37


BK0264400EN.book Page 38 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Comenzi geamuri acționate electric

NOTĂ Butoane parte șofer Butoane parte șofer Butoane șofer


 La cuplarea contactului sau la trecerea LHD RHD
modului de funcționare în poziția ON, averti- Butoanele de pe partea șoferului pot fi utili-
zorul sonor va suna de 4 ori. Acest lucru zate pentru deschiderea/închiderea tuturor
3 indică faptul că alarma a fost activată cât geamurilor. Fiecare geam poate fi deschis sau
timp vehiculul a fost parcat.
închis prin acționarea butonului corespunză-
Verificați interiorul vehiculului pentru a con-
firma că nu s-a furat nimic.
tor.
 Chiar dacă bateria este deconectată, memoria
Apăsați butonul pentru a deschide geamul și
de activare a alarmei nu va fi ștearsă. trageți-l în sus pentru a-l închide.
Dacă butonul este apăsat/tras complet, gea-
1- Geam ușă șofer mul se deschide/închide complet, în mod
Comenzi geamuri acționate 2- Geam ușă pasager față automat.
electric 3- Geam ușă stânga spate Dacă doriți să opriți mișcarea geamului,
E00302200589
4- Geam ușă dreapta spate apăsați ușor pe buton în direcția opusă.
5- Buton de blocare
Geamurile electrice pot fi acționate doar
atunci când contactul sau modul de NOTĂ
funcționare este în poziția ON.  Dacă geamul ușii nu se închide automat chiar
AVERTISMENT dacă butonul este tras complet în sus, trageți
 Înainte de a acționa butonul geamului în sus butonul geamului ușii, până când
Butoane de comandă geamuri acționat electric, asigurați-vă că în calea acesta se închide complet.
deschiderii geamului nu se află nimic care
acționate electric să blocheze cursa (capul, mâna, degetele,
Ar trebui să puteți acționa geamul normal.
E00302303480
etc.).
Fiecare geam se deschide sau se închide la  Nu părăsiți niciodată vehiculul fără a
acționarea butonului corespunzător. scoate cheia din contact. Butoane pasageri
 Nu lăsați niciodată un copil singur în vehi-
cul sau altă persoană incapabilă să Butoanele acționate de pasageri pot fi utili-
acționeze în siguranță butoanele geamuri- zate pentru deschiderea/închiderea geamului
lor acționate electric. din dreptul pasagerului respectiv.
Apăsați butonul pentru a deschide geamul și
trageți pentru a-l închide.

3-38 Încuiere și descuiere


BK0264400EN.book Page 39 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Comenzi geamuri acționate electric

Mecanism de siguranță
E00302502368

Dacă o persoană își prinde mâna sau capul la


închiderea geamului, geamul va coborî automat. 3
Cu toate acestea, este indicat să vă asigurați
că nimeni nu scoate capul sau mâna pe geam,
în timp ce acesta se închide.
Geamul coborât prin acțiunea mecanismului
de siguranță va redeveni funcțional în câteva
secunde.
1- Blocat
NOTĂ 2- Deblocat
AVERTISMENT
 Acționarea repetată cu motorul oprit va pro-
 Dacă se deconectează bornele bateriei sau
voca descărcarea bateriei. Acționați butoa-
se înlocuiește siguranța geamurilor
nele geamurilor doar dacă motorul este AVERTISMENT acționate electric, mecanismul de
pornit.  Copiii se pot juca cu butoanele geamuri-
siguranță se va anula.
 Geamurile ușilor din spate se deschid numai lor, riscând să-și prindă mâinile sau capul
Dacă o persoană își prinde capul sau
pe jumătate. între geam și ramă. Când transportați
mâna, este posibil să se rănească grav.
copii, apăsați butonul de blocare a geamu-
rilor pentru a dezactiva butoanele pasage-
rilor.
Buton de blocare ATENȚIE
E00303101263
 Mecanismul de siguranță se anulează cu
La acționarea acestui buton, pasagerii nu mai câteva clipe înainte de închiderea completă a
pot utiliza butoanele din dreptul lor pentru
Funcție de temporizare geamului. Acest lucru permite închiderea
E00302401012
deschiderea/închiderea geamurilor, iar singu- completă a acestuia. De aceea, se va proceda
rul buton funcțional de pe ușa șoferului va fi Geamurile vehiculului pot fi deschise sau cu maximă atenție pentru a evita pericolul
închise timp de 30 de secunde de la oprirea prinderii degetelor între geam și ramă.
cel de acționare a geamului șoferului.
motorului.  Mecanismul de siguranță se dezactivează
Pentru deblocare, apăsați din nou pe buton.
Cu toate acestea, dacă se deschide ușa dacă se trage în sus de buton. De aceea, se va
șoferului sau pasagerului față, geamurile nu proceda cu maximă atenție, pentru a evita
pericolul prinderii degetelor între geam și
mai pot fi acționate.
ramă.

Încuiere și descuiere 3-39


BK0264400EN.book Page 40 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Trapă de plafon*
Pentru închidere, apăsați butonul (3).
NOTĂ Trapă de plafon* Pentru a opri mișcarea trapei de plafon,
 Mecanismul de siguranță poate fi activat E00302801351
apăsați butonul (1) sau (2).
dacă condițiile de rulare sau alte
circumstanțe determină supunerea geamuri-
3 lor ușilor la șocuri fizice similare celor cau-
Trapă de plafon Pentru ridicarea trapei, apăsați butonul (2).
Partea din spate a trapei de plafon se ridică.
zate de prinderea mâinilor sau a capului.
Trapa de plafon poate fi acționată doar dacă con-
 Dacă se efectuează operația următoare, Pentru coborârea trapei, apăsați butonul (3).
mecanismul de siguranță se dezactivează, iar
tactul sau modul de funcționare este în poziția ON.
geamul ușii nu se deschide/închide complet
și automat. AVERTISMENT
• Dacă bateria este deconectată.  Nu scoateți capul, mâinile sau diferite
• Dacă siguranța geamului acționat electric obiecte prin spațiul de deschidere a trapei
este înlocuită. de plafon în timp ce vehiculul se depla-
• Dacă mecanismul de siguranță este activat sează.
de 5 sau mai multe ori consecutiv.  Nu lăsați niciodată un copil singur în vehi-
 În astfel de cazuri, se va aplica următoarea cul (sau altă persoană incapabilă să
procedură, pentru a remedia situația. acționeze în siguranță butonul trapei de
Dacă geamul este deschis, ridicați de mai plafon).
multe ori butonul corespunzător, până când  Înainte de a acționa trapa de plafon,
geamul respectiv se închide complet. Apoi, asigurați-vă că în calea deschiderii aces-
eliberați butonul, trageți-l încă o dată și 1- Deschis teia nu se află nici un obiect sau mâna,
mențineți-l în această poziție cel puțin 1 2- Ridicat capul, degetele unei persoane.
secundă, apoi eliberați-l. Apoi ar trebui să 3- Închis, coborât
puteți acționa normal geamul ușii.
Pentru deschidere, apăsați butonul (1). Mecanism de siguranță
Pentru a opri mișcarea trapei de plafon,
apăsați butonul (2) sau (3). Dacă o persoană își prinde mâna sau capul la
închiderea trapei de plafon, aceasta se va redes-
chide automat. Totuși, asigurați-vă că niciun pasa-
NOTĂ
ger nu scoate mâna/capul prin trapa de plafon în
 Trapa de plafon se oprește automat chiar îna-
momentul închiderii/deschiderii acesteia. Trapa de
inte de a ajunge în poziția de deschidere
completă. Pentru a deschide complet trapa de plafon deschisă prin acțiunea mecanismului de
plafon, apăsați din nou butonul. siguranță va redeveni funcțională în câteva
secunde.
3-40 Încuiere și descuiere
BK0264400EN.book Page 41 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Trapă de plafon*
3. Trapa de plafon se va deplasa cu pași mici
ATENȚIE în poziția ridicat.
NOTĂ
 Mecanismul de siguranță se anulează cu  Aveți grijă să coborâți trapa de plafon înainte
4. Inițializarea se încheie după ce trapa de
câteva clipe înainte de închiderea completă a de a închide parasolarul.
plafon se oprește în poziția ridicat.
trapei de plafon. Acest lucru permite închi-  Parasolarul nu poate fi închis dacă trapa de
derea completă a trapei. plafon este deschisă. 3
De aceea, se va proceda cu maximă atenție, Dacă trapa de plafon nu își reia funcționarea
 Trapa de plafon se oprește chiar înainte de a
pentru a se evita prinderea degetelor la închi- normală, consultați o unitate de service auto-
ajunge în poziția de deschidere completă.
derea trapei. rizată MITSUBISHI MOTORS. Dacă vehiculul se deplasează cu trapa de pla-
fon în această poziție, curentul și vibrațiile
Parasolar produse vor fi mai mici decât atunci când
NOTĂ trapa de plafon este deschisă complet.
 Mecanismul de siguranță poate fi activat  Dacă vehiculul urmează să rămână nesupra-
dacă condițiile de rulare sau alte
Glisați manual parasolarul pentru a-l deschide vegheat, închideți întotdeauna trapa de pla-
circumstanțe determină supunerea trapei de sau închide. fon și luați cheia cu dvs.
plafon la șocuri fizice similare celor cauzate  Nu încercați să acționați trapa de plafon dacă
de prinderea mâinilor sau a capului. este înghețată în poziția închis (după nin-
soare sau pe vreme foarte rece).
 Nu vă așezați/nu așezați bagaje grele pe trapa
Dacă mecanismul de siguranță este activat de plafon sau pe marginea deschiderii din
consecutiv de cel puțin 5 ori, închiderea nor- plafon.
mală a trapei de plafon va fi anulată.  Eliberați butonul imediat ce trapa de plafon
Ca măsură de urgență, trapa de plafon se atinge poziția complet deschis sau complet
poate închide în pași mici, până la închiderea închis.
completă, prin apăsarea repetată a butonului  Dacă trapa de plafon nu se deschide/închide
(2). la acționarea butonului, eliberați butonul și
Apoi, trapa de plafon poate fi trecută în starea verificați dacă nu există un obstacol în calea
inițializat astfel. deschiderii acesteia. Dacă nu există un astfel
ATENȚIE de obstacol, vă recomandăm să verificați
1. Treceți trapa de plafon în poziția deschi- trapa.
 Aveți grijă să nu vă prindeți degetele la
dere prin culisare. închiderea parasolarului.
2. Țineți apăsat butonul de ridicare (2) timp
de 10 secunde.

Încuiere și descuiere 3-41


BK0264400EN.book Page 42 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Trapă de plafon*

NOTĂ
 În funcție de tipul suportului de transport
schiuri sau portbagajului de plafon, trapa de
plafon poate atinge respectivul portbagaj,
3 atunci când se înclină. Procedați cu atenție la
ridicarea trapei, dacă ați instalat pe vehicul
un suport pentru schiuri sau un portbagaj de
plafon.
 Când spălați sau părăsiți vehiculul, asigurați-
vă că trapa de plafon este închisă complet.
 Aveți grijă să nu pătați cu ceară chederele
(din cauciuc negru) din jurul deschiderii tra-
pei de plafon. Dacă se pătează cu ceară, che-
derele nu mai pot asigura etanșeitatea trapei
de plafon.
 După spălarea vehiculului sau după ploaie,
ștergeți urmele de apă de pe trapă înainte de
a o deschide.
 Acționarea repetată a trapei de plafon cu
motorul oprit va provoca descărcarea bate-
riei. Acționați trapa de plafon cu motorul
pornit.

3-42 Încuiere și descuiere


BK0264400EN.book Page 1 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Scaune și centuri de siguranță

Configurație scaune .........................................................................4-2 4


Reglare scaune .................................................................................4-3
Scaune față .......................................................................................4-3
Al doilea rând de scaune*.................................................................4-5
Al treilea rând de scaune (7 locuri) ..................................................4-6
Tetiere ..............................................................................................4-6
Crearea unui spațiu pentru bagaje ....................................................4-7
Realizarea unei suprafețe plane .....................................................4-10
Centuri de siguranță .......................................................................4-11
Dispozitiv de siguranță pentru femei însărcinate ...........................4-16
Sistem de pretensionare centuri de siguranță și limitator
de sarcină ...................................................................................4-17
Scaun pentru copii .........................................................................4-17
Verificare centuri de siguranță .......................................................4-26
Sistem suplimentar de siguranță (SRS) airbag ..............................4-26
BK0264400EN.book Page 2 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Configurație scaune

Configurație scaune
E00400201932

Prin acționarea scaunelor față, spate/rândul trei de scaune, se poate alege aranjarea acestora după dorință.

5 7
4

Utilizare normală

Suprafață plană → P.4-10

Rabatare rândul doi de


scaune → P.4-8

Crearea unui spațiu


pentru bagaje

Rabatare rândul trei descaune → P.4-9

4-2 Scaune și centuri de siguranță


BK0264400EN.book Page 3 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Reglare scaune

Reglare scaune AVERTISMENT Scaune față


E00400301933  Nu așezați obiecte sub scaune. Acest lucru E00400401266
poate preveni blocarea în siguranță a sca-
Reglați scaunul șoferului astfel încât să stați
unului și poate provoca un accident.
confortabil și să ajungeți bine la pedale, De asemenea, poate provoca deteriorarea
Tip manual
volan, butoane etc., menținând în același timp scaunului sau a altor piese.
vizibilitatea corectă. 4
AVERTISMENT ATENȚIE
 Nu reglați scaunul în timpul deplasării.  Pentru o poziționare corectă și sigură, regla-
Acest lucru poate duce la pierderea con- rea scaunului trebuie să se facă de către/sub
trolului vehiculului și la producerea unui supravegherea unui adult.
accident. După reglare, verificați ca scau-  Nu așezați o pernă sau un obiect similar între
nele să fie blocate pe poziție, încercând să spatele ocupantului și spătar în timpul depla-
le deplasați înainte-înapoi fără a acționa sării. Eficiența tetierelor va fi redusă în caz
mecanismul de reglare. de accident.
 Nu permiteți transportul persoanelor într-  Mecanismul de înclinare a spătarului scaune-
o zonă a vehiculului neechipată cu scaune lor față este acționat de un arc, iar spătarul va 1- Reglare înainte/înapoi
și centuri de siguranță și asigurați-vă că reveni în poziția verticală la acționarea Ridicați maneta și reglați scaunul în
toți ocupanții utilizează centura de manetei de blocare. Când utilizați maneta, poziția dorită, apoi eliberați maneta.
siguranță sau, în cazul copiilor, că sunt așezați-vă cât mai aproape de spătar sau 2- Înclinare spătar
așezați într-un scaun special pentru copii. susțineți spătarul cu mâna pentru a controla Trageți maneta în sus și înclinați spre
 Pentru a reduce riscul de rănire în caz de mișcarea acestuia. înapoi în poziția dorită, apoi eliberați
coliziune sau frânare bruscă, spătarul tre-  Când culisați un scaun, procedați cu atenție maneta.
buie reglat în poziție aproape verticală pentru a nu vă prinde mâna sau piciorul. 3- Reglare pe înălțime scaun (numai scau-
atunci când vehiculul se deplasează.  La reglarea scaunului față în timp ce rândul nul șoferului)
Protecția asigurată de centurile de doi de scaune este rabatat, aveți grijă să nu Acționați repetat maneta și reglați
siguranță se poate reduce semnificativ apăsați tare pe șezutul rabatat al scaunului.
înălțimea scaunului în poziția dorită.
dacă spătarul este înclinat. În astfel de În caz contrar, este posibil ca tapițeria scau-
cazuri, riscul ca pasagerul să alunece pe nului față și prinderea șezutului rândului trei
sub centură și să se rănească grav este mai de scaune să se deterioreze.
mare, dacă spătarul este înclinat.

Scaune și centuri de siguranță 4-3


BK0264400EN.book Page 4 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Scaune față
2 (poziția - Sistem de încălzire dezactivat.
Tip electric* Scaune încălzite*
neutră)
E00401102313
3 (LO) - Încălzire minimă (pentru
Sistemul de încălzire a scaunelor poate fi acționat menținerea temperaturii scau-
doar dacă contactul sau modul de funcționare este în nului).
poziția ON. Acționați butonul conform indicațiilor
4 date de săgeți. Lampa de control (A) rămâne aprinsă
ATENȚIE
cât timp sistemul de încălzire este activ.
 Pentru o încălzire rapidă, utilizați poziția „HI”.
După ce scaunul s-a încălzit, pentru a-l menține
Tip 1 cald, treceți sistemul de încălzire în poziția
„LO”. În timpul utilizării sistemului de încăl-
zire a scaunelor, pot apărea ușoare variații de
temperatură în scaune. Aceste variații sunt cau-
1- Reglare înainte/înapoi zate de funcționarea termostatului intern al sis-
temului de încălzire și nu indică o defecțiune.
Acționați comutatorul conform
 Dacă următoarele persoane utilizează siste-
indicațiilor din imagine și reglați scau-
mul de încălzire a scaunelor, se pot încălzi
nul în poziția dorită.
excesiv sau pot suferi arsuri minore
2- Înclinare spătar (înroșirea pielii, bășicare etc.):
Acționați comutatorul conform • Copii, persoane în vârstă sau bolnave
indicațiilor din imagine și reglați • Persoane cu piele sensibilă
unghiul spătarului în poziția dorită. Tip 2
• Persoane foarte obosite
3- Reglare pe înălțime scaun • Persoane sub influența alcoolului sau a unor
Acționați comutatorul conform medicamente care provoacă somnolență
indicațiilor din imagine și reglați (medicamente pentru răceală etc.)
înălțimea scaunului în poziția dorită.  Nu amplasați obiecte grele pe scaun și nu
Dacă se acționează tot comutatorul se înfigeți pioneze, ace sau alte obiecte ascuțite
va deplasa tot scaunul. în scaun.
 Nu așezați o pătură, o pernă sau alte materiale
izolatoare pe scaun în timpul utilizării sistemu-
lui de încălzire; este posibil ca rezistențele sis-
1 (HI) - Încălzire maximă (pentru temului să se supraîncălzească.
încălzire rapidă).

4-4 Scaune și centuri de siguranță


BK0264400EN.book Page 5 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Al doilea rând de scaune*


2- Înclinare spătar
ATENȚIE Pentru a avea acces la al treilea
Trageți maneta în sus și reglați manual
 Nu utilizați benzină, kerosen, alcool sau alți
spătarul în poziția dorită, apoi eliberați rând de scaune (funcție de
solvenți organici la curățarea scaunelor. În
caz contrar, există riscul deteriorării nu maneta. degajare acces, 7 locuri)
numai a tapițeriei scaunului, dar și a E00412600053

rezistenței de încălzire. Cotieră Maneta poate fi utilizată pentru a avea mai


4
 Dacă se varsă apă sau alt lichid pe scaun, E00402400423 ușor acces la acest rând de scaune. Trageți în
lăsați să se usuce bine înainte de a utiliza sis- sus maneta (A) și înclinați spătarul spre îna-
temul de încălzire. Pentru a utiliza cotiera, rabatați-o.
Pentru revenire în poziția inițială, împingeți-o inte. Apoi culisați întreg scaunul spre înainte.
 Dezactivați imediat sistemul de încălzire Pentru a readuce scaunul în poziția inițială,
dacă suspectați o defecțiune. până când ajunge la nivelul scaunului.
culisați complet scaunul spre înapoi în poziția
dorită, apoi ridicați spătarul până când acesta
Al doilea rând de scaune* se fixează bine.
E00402001426
După readucerea scaunului în poziția inițială,
încercați să-l deplasați cu grijă înainte-înapoi
pentru a verifica dacă este fixat corect și
reglați spătarul în poziția corespunzătoare.

NOTĂ
 Nu vă urcați și nu vă așezați pe cotieră.
1- Reglare înainte sau înapoi (vehicule cu În caz contrar, este posibil ca aceasta să se
funcție de culisare al doilea rând de deterioreze.
scaune)  Partea superioară a cotierei dispune de un
Ridicați maneta și reglați scaunul în suport pentru pahare destinat pasagerilor de
pe rândul doi de scaune.
poziția dorită, apoi eliberați maneta.
Consultați „Suport pentru pahare” la pagina
7-83.

Scaune și centuri de siguranță 4-5


BK0264400EN.book Page 6 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Al treilea rând de scaune (7 locuri)

AVERTISMENT Tetiere Reglare pe înălțime


 Nu conduceți vehiculul cu spătarul raba- E00403302670
tat spre înainte. Dacă spătarul este în Reglați înălțimea tetierei astfel încât centrul
această poziție, scaunul nu prezintă AVERTISMENT acesteia să fie cât mai aproape de nivelul ure-
siguranță, iar în cazul unei frânări bruște  Deplasarea cu tetierele demontate poate duce chilor, reducând astfel riscul de rănire în caz
sau al unei coliziuni pot surveni răniri la rănirea gravă sau decesul șoferului și pasa-
4 grave. gerilor, în caz de accident. Pentru a reduce
de coliziune. Persoanele a căror înălțime nu
permite centrului tetierei să ajungă la nivelul
riscul de rănire în caz de accident, asigurați-
vă întotdeauna că tetierele scaunelor ocupate
urechilor, în poziția așezat, trebuie să ridice
tetiera cât mai sus.
Al treilea rând de scaune sunt montate și poziționate corect.
Pentru a înălța tetiera, ridicați-o până în
 Nu așezați niciodată pe spătar o pernă sau
(7 locuri) alt articol similar. Aceste articole pot poziția dorită. Pentru a coborî tetiera, apăsați-
E00402700426 afecta protecția asigurată de tetieră, prin o în jos în timp ce țineți apăsat butonul de
mărirea distanței dintre aceasta și capul reglare (A) în direcția indicată de săgeată.
ocupantului. După reglare, apăsați din nou pe tetieră pen-
 Dacă pe al doilea sau pe al treilea rând de tru a vă asigura că s-a blocat.
scaune se află un pasager, trageți tetiera la
înălțimea care permite blocarea acesteia
pe poziție. Asigurați-vă că efectuați întot-
deauna această reglare înainte de a porni
la drum. În caz contrar, dacă survine un
accident puteți suferi răniri grave.

Înclinare spătar
Trageți chinga în sus și reglați manual spăta-
rul în poziția dorită, apoi eliberați chinga.

4-6 Scaune și centuri de siguranță


BK0264400EN.book Page 7 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Crearea unui spațiu pentru bagaje

Demontare ATENȚIE
 Asigurați-vă că butonul de reglare pe
Ridicați tetiera, ținând apăsat butonul de înălțime (A) este reglat corect, conform
indicațiilor din imagine, apoi ridicați de teti-
reglare pe înălțime (A).
ere pentru a vă asigura că nu se detașează de
spătar.
4

Crearea unui spațiu pentru


bagaje
E00403400358

Pentru a crea un spațiu mai mare pentru bagaje,


puteți rabata rândul doi și/sau rândul 3 de scaune.
Montare
ATENȚIE AVERTISMENT
Asigurați-vă că tetiera este orientată corect  Forma și dimensiunea tetierei diferă în  În timpul deplasării, nu permiteți niciunei
după care montați-o pe spătar, ținând apăsat funcție de scaun. Utilizați întotdeauna tetiera persoane să stea pe cel de-al treilea rând
butonul de reglare pe înălțime (A) în direcția corectă pentru scaunul respectiv și nu o de scaune, dacă cel de-al doilea rând de
indicată de săgeată. montați invers. scaune este rabatat.
Tija cu trei crestături a tetierei (B) trebuie
introdusă în orificiul cu buton de reglare (A).
ATENȚIE
 Nu așezați bagaje la un nivel mai ridicat decât
înălțimea spătarului. Fixați bine bagajele. În caz
contrar, se poate produce un accident grav ca
urmare a pătrunderii obiectelor neasigurate în
compartimentul pasagerilor, la o frânare bruscă.

Scaune și centuri de siguranță 4-7


BK0264400EN.book Page 8 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Crearea unui spațiu pentru bagaje


4. Ridicați partea din față a șezutului scau-
ATENȚIE nului.
 La rabatarea sau demontarea unui scaun,
procedați cu grijă pentru a nu vă prinde mâna
sau piciorul.

4 NOTĂ
 Este posibilă rabatarea independentă a scau-
nului de pe fiecare parte.

Rabatare rândul doi de scaune ATENȚIE


E00403501688
 Nu permiteți așezarea unei persoane pe capa-
5. Rabatați spre înainte șezutul scaunului. La
cul din plastic (B) și nu amplasați bagaje pe
vehiculele cu trei rânduri de scaune,
Rabatare acesta.
deplasați maneta (A) în poziția zonă Capacul se poate deteriora.
1. Coborâți complet tetierele rândului doi de bagaje.
scaune. Consultați „Tetiere” la pagina 4-6. 7. Trageți în sus maneta (C) și rabatați spăta-
2. Depozitați centura de siguranță centrală a rul spre înainte.
acelui de-al doilea rând de scaune.
Consultați „Centură de siguranță centrală
cu prindere în 3 puncte al doilea rând de
scaune” la pagina 4-15.
3. La vehiculele cu rând doi de scaune culisant,
deplasați scaunele complet spre înapoi.
Consultați „Rândul doi de scaune” la
pagina 4-5.

NOTĂ 6. Rabatați spre înainte cataramele centurilor


 Dacă nu deplasați complet spre înapoi rândul de siguranță.
doi de scaune, este posibil să nu-l puteți
rabata.

4-8 Scaune și centuri de siguranță


BK0264400EN.book Page 9 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Crearea unui spațiu pentru bagaje

ATENȚIE
 Nu permiteți așezarea unei persoane sau a
unor bagaje pe șezutul rabatat al scaunului.
Dispozitivele de fixare a scaunelor spate se
pot îndoi sub greutatea acestora, făcând ast-
fel imposibilă revenirea în poziția inițială.
4
NOTĂ
 La rabatarea spre înainte a rândului doi de
scaune, scaunul trece automat din modul
zonă bagaje în modul degajare acces. 5. Catarama centurii de siguranță trebuie să
3. În timp ce ridicați catarama centurii de fie amplasată pe șezutul scaunului.
siguranță (A), coborâți ușor șezutul scau-
Revenire în poziția inițială nului. Asigurați-vă că în poziția indicată
în imagine există un cârlig (B). Rabatare rândul trei de scaune
1. Ridicați spătarul până se fixează bine pe (7 locuri)
poziție. E00403600060

2. La vehiculele cu trei rânduri de scaune,


asigurați-vă că maneta este în poziția Rabatare
degajare acces.
În caz contrar, treceți maneta în poziția 1. Coborâți complet tetierele rândului trei de
degajare acces. scaune. (Consultați „Tetiere” la pagina
4-6.)
2. Trageți în sus chinga (A) și rabatați spăta-
rul spre înainte.

4. Apăsați șezutul scaunului până când


acesta se blochează pe poziție.
Scaune și centuri de siguranță 4-9
BK0264400EN.book Page 10 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Realizarea unei suprafețe plane


bagajului (dacă există în dotare). (Consultați
Realizarea unei suprafețe „Tetiere” la pagina 4-6, „Cotieră” la pagina
plane 4-5 și „Copertină portbagaj” la pagina 7-84)
E00404300846

Prin demontarea tetierelor și înclinarea com-


pletă spre înapoi a spătarelor scaunelor din față
4 și din spate se obține o suprafață plană mare.

AVERTISMENT
 Nu conduceți niciodată vehiculul cu pasa-
geri pe scaunele rabatate complet. Acest
lucru este foarte periculos.
Revenire în poziția inițială
1. Trageți chinga (A) și ridicați spătarul până ATENȚIE 2. Culisați complet spre înapoi rândul doi de
când se fixează bine pe poziție.  Pentru realizarea unei suprafețe plane, opriți
scaune (vehicule cu funcție de culisare
Apăsați ușor spătarul pentru a verifica vehiculul într-un loc sigur. rând doi de scaune). (Consultați „Rândul
fixarea sa fermă pe poziție.  Pentru o poziționare corectă și sigură, regla- doi de scaune” la pagina 4-5)
rea scaunului trebuie să se facă de către/sub
supravegherea unui adult.
 Nu călcați pe scaune după ce au fost rabatate
complet.
 Pentru a asigura blocarea corectă a scaune-
lor, încercați să le mișcați înainte-înapoi.
 Nu săriți pe spătarele înclinate și nu le
bruscați.
 Pentru a ridica spătarul, puneți o mână pe
spătar și ridicați ușor. Nu lăsați niciodată
copiii să facă această operație deoarece poate
surveni un accident.
3. Culisați complet spre înainte scaunele
față, apoi înclinați spătarele spre înapoi
1. Demontați tetierele scaunelor din față, pentru a obține o suprafață plană.
ridicați cotiera și demontați copertina port- (Consultați „Scaune față” la pagina 4-3)
4-10 Scaune și centuri de siguranță
BK0264400EN.book Page 11 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Centuri de siguranță

AVERTISMENT
 Poziționați întotdeauna centura diago-
nală peste umăr și peste piept. Nu o
poziționați niciodată prin spatele dvs. sau
pe sub braț.
 Fiecare centură trebuie purtată de un sin-
gur pasager. Nerespectarea acestei reguli
4
poate fi periculoasă.
 Centura de siguranță asigură pasagerului
protecție optimă dacă spătarul scaunului
este reglat în poziție perfect verticală.
4. Înclinați spre înapoi spătarele rândului doi Dacă spătarul este înclinat, riscul ca pasa-
gerul să alunece pe sub centură, în special
de scaune.
(Consultați „Rândul doi de scaune” la
Centuri de siguranță în caz de impact frontal, este mai mare;
E00404800867 pasagerul poate fi rănit fie de centura
pagina 4-5) însăși, fie prin lovire de planșa de bord
Pentru protecția dvs. și a pasagerilor în caz de sau de spătarul scaunului.
accident, este foarte important ca centurile de  Înainte de a fixa centura, verificați să nu
siguranță să fie corect fixate în timpul deplasării. fie răsucită.
Centurile de siguranță pentru scaunele din față  Utilizatorul nu trebuie să aducă modifi-
sunt echipate cu sisteme de pretensionare. Acest cări sau adăugiri care pot împiedica dis-
tip de centuri se utilizează în același mod ca și pozitivele de reglare a centurilor de
centurile obișnuite. Consultați „Sistem de pre- siguranță să asigure tensionarea corectă
tensionare centuri de siguranță și limitator de sau care împiedică strângerea corectă a
sarcină” la pagina 4-17. ansamblului centurii.
 Nu țineți niciodată un copil în brațe sau în
poală atunci când vă aflați la bordul aces-
AVERTISMENT tui vehicul, chiar dacă purtați centura de
5. Astfel puteți realiza o suprafață plană. La  Centurile de siguranță vor fi purtate de siguranță. Acest lucru reprezintă pentru
aducerea scaunului în poziția normală, fiecare pasager adult și de șofer, precum și copil un risc major de rănire sau de deces,
efectuați operațiile de mai sus în ordine de copiii a căror talie permite fixarea în caz de coliziune sau de oprire bruscă.
inversă. corectă a centurii. Celelalte categorii de  Fixați întotdeauna centura strâns pe corp.
copii trebuie să utilizeze întotdeauna sca-  Purtați întotdeauna centura transversală
une pentru copii corespunzătoare. peste coapse.

Scaune și centuri de siguranță 4-11


BK0264400EN.book Page 12 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Centuri de siguranță

Centură cu prindere în 3 NOTĂ Scoatere


puncte (cu mecanism de blocare  Dacă centurile nu se desprind corect, trageți
Prindeți clema centurii și apăsați butonul de
brusc și cu forță, apoi lăsați-le să revină.
de urgență) Apoi, trageți din nou ușor de centuri. pe cataramă.
E00404902732

Acest tip de centură nu necesită reglarea lun-


4 gimii. Imediat după fixarea centurii, aceasta
2. Introduceți clema în cataramă până când
auziți un clic.
se reglează automat în funcție de mișcările
pasagerului, dar, în caz de impact sau șoc
puternic, centura se blochează automat pentru
a reține corpul.

NOTĂ
 Puteți verifica dacă centura se blochează tră-
gând scurt de aceasta spre înainte.
 În cazul în care cataramele centurilor rându-
lui 2 de scaune nu pot fi găsite, acestea se NOTĂ
află sub șezut.  În timpul retragerii automate a centurii, țineți
Pentru amplasarea în poziție corespunzătoare clema cu mâna, astfel încât centura să se
a cataramelor centurilor de siguranță,
consultați „Rabatare rând 2 de scaune” la
AVERTISMENT retragă lent. În caz contrar, puteți deteriora
 Nu purtați niciodată centura transversală vehiculul.
pagina 4-8.
peste abdomen. În caz de accident, aceasta
poate comprima puternic abdomenul,
crescând riscul de rănire.
Fixare  Aveți grijă ca centurile să nu fie răsucite.

1. Trageți ușor de centura de siguranță,


ținând-o de clemă. 3. Trageți ușor de centură pentru a-i regla
lungimea după dorință.

4-12 Scaune și centuri de siguranță


BK0264400EN.book Page 13 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Centuri de siguranță
[Pentru pasagerul din față] SEATBELT” (fixați centura de siguranță)
NOTĂ (numai tip 1).
 Dacă centura de siguranță (A) sau inelul (B) Tip A
se murdăresc, este posibil ca centura să nu se
retragă lin. Dacă centura de siguranță sau AVERTISMENT
inelul sunt murdare, spălați-le cu soluție de  Nu montați accesorii sau abțibilduri care
săpun sau detergent moale. Tip B blochează vizibilitatea asupra lămpii cen-
turii de siguranță.
4

NOTĂ
 Dacă centura de siguranță tot nu este fixată,
lampa de avertizare și semnalul sonor vor
*- Această lampă de avertizare este speci-
continua să avertizeze de fiecare dată când
fică vehiculelor cu volan pe stânga.
vehiculul se pune în mișcare după o oprire.
Tip A: cu excepția Rusiei, Kazahstanului,
 Pentru scaunul pasagerului din față, funcția
Belarusului și Ucrainei de avertizare este activă doar dacă locul
Atenționare centuri de siguranță Tip B: pentru Rusia, Kazahstan, Belarus respectiv este ocupat de o persoană.
E00409802387
și Ucraina  Dacă așezați bagaje pe scaunul pasagerului
din față, un senzor din șezutul scaunului - în
Pentru scaunul șoferului și Dacă contactul sau modul de funcționare este funcție de greutatea și poziția bagajului -
poate provoca declanșarea semnalului sonor
pasagerului față trecut în poziția ON, iar o centură de
și aprinderea lămpii de avertizare.
siguranță nu este fixată, lampa de avertizare
se aprinde și va suna un avertizor sonor timp
[Pentru șofer]
de aproximativ 6 secunde, pentru a reaminti
Tip 1 șoferului și pasagerului să-și fixeze centura
de siguranță.
Dacă vehiculul se deplasează în continuare
fără ca centura de siguranță să fie fixată,
lampa de avertizare clipește și se aude un
Tip 2 semnal sonor intermitent până când se fixează
centura de siguranță. În același timp, în
fereastra de informații a afișajului
multifuncțional apare mesajul „FASTEN
Scaune și centuri de siguranță 4-13
BK0264400EN.book Page 14 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Centuri de siguranță
Pentru a ridica mai sus ancora, glisați-o fără a
Pentru scaunele pasagerilor spate* AVERTISMENT apăsa butonul de blocare (A).
E00415500011  Nu montați accesorii sau abțibilduri care
blochează vizibilitatea asupra lămpii cen-
turii de siguranță. Coborâre ancoră Ridicare ancoră

4 NOTĂ
 Lampa de avertizare se aprinde chiar dacă
scaunele din spate nu sunt ocupate.
 Dacă o centură de siguranță nu este fixată în
timp ce vehiculul se deplasează, tonul sună
pentru aproximativ 1 secundă, iar lampa de
avertizare se aprinde aproximativ 30 de
*- Această lampă de avertizare este speci- secunde. În același timp, lampa de avertizare
fică vehiculelor cu 7 locuri. aferentă scaunului pentru care nu este fixată
centura de siguranță se aprinde. AVERTISMENT
 Dacă inițial centurile de siguranță sunt  Când reglați ancora centurii de siguranță,
Dacă contactul sau modul de funcționare este fixate, dar una dintre este eliberată în timp ce fixați-o suficient de sus pentru a permite
trecut în poziția ON, iar o centură de vehiculul staționează, iar vehiculul pornește contactul corect al centurii cu umărul,
siguranță nu este fixată, lampa de avertizare de pe loc fără ca centura respectivă să fie fără a atinge gâtul.
se aprinde pentru de aproximativ 30 secunde, fixată, lampa de avertizare se aprinde aproxi-
pentru a aminti pasagerului de pe locul din mativ 30 de secunde.
spate să-și fixeze centura de siguranță.
Dacă vehiculul se deplasează în continuare
fără ca centura de siguranță să fie fixată, Ancoră reglabilă centuri de
lampa de avertizare se aprinde pentru încă siguranță (scaune față)
aproximativ 30 de secunde. (Lampa se E00405001586
aprinde numai la prima pornire de pe loc a
Ancora centurii de siguranță poate fi reglată
vehiculului fără ca centura de siguranță să fie
pe înălțime.
fixată.)
Țineți apăsat butonul de blocare (A) și
După fixarea centurii, lampa de avertizare se
deplasați în jos ancora centurii de siguranță.
va stinge.

4-14 Scaune și centuri de siguranță


BK0264400EN.book Page 15 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Centuri de siguranță
3. Trageți de centură și introduceți clema de
Centură de siguranță cu NOTĂ fixare (A) în catarama (C).
prindere în 3 puncte loc central  În cazul în care cataramele centurilor rându-
4. Introduceți clema de fixare (B) în cata-
lui 2 de scaune nu pot fi găsite, acestea se
rândul 2 de scaune află sub șezut.
rama (D).
E00405201155
Pentru amplasarea în poziție corespunzătoare
Centura de siguranță cu prindere în 3 puncte a cataramelor centurilor de siguranță,
pentru locul central de pe rândul doi de sca- consultați „Rabatare rând 2 de scaune” la 4
une trebuie fixată corect, conform indicațiilor pagina 4-8.
din imagine.

Fixare
1. Scoateți catarama (C) de pe spătar.
2. Trageți clema de blocare mică (A) și apoi
scoateți clema de blocare (B) prin încli-
nare conform indicațiilor din imagine. 5. Trageți ușor de centură pentru a-i regla
lungimea după dorință.

Scoatere
1. Prindeți clema centurii și apăsați butonul
de pe cataramă.
AVERTISMENT
 Conectați bine ambele cleme de blocare (A NOTĂ
și B). În caz contrar, este posibil ca
 În timpul retragerii automate a centurii, țineți
protecția oferită să se reducă semnificativ
clema cu mâna, astfel încât centura să se
și să rezulte răniri grave în caz de accident retragă lent. În caz contrar, puteți deteriora
sau de oprire bruscă.
vehiculul.
NOTĂ  Pentru a elibera catarama (C), apăsați buto-
 Scoaterea forțată a clemei de blocare este nul (E) cu un obiect cu vârful îngust (clemă
posibil să provoace deteriorarea capitonaju- de blocare sau cheie mecanică etc.).
lui plafonului.

Scaune și centuri de siguranță 4-15


BK0264400EN.book Page 16 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Dispozitiv de siguranță pentru femei însărcinate

Depozitare centuri de siguranță


rândul doi/trei de scaune
E00405300508

Când nu utilizați centurile de siguranță din


spate, depozitați-le conform indicațiilor din
4 imagine.

2. După retragerea completă a centurii,


introduceți clema de blocare (B) în fanta
superioară (F) și apoi introduceți clema de
Dispozitiv de siguranță
blocare mică (A) în fanta inferioară (G). pentru femei însărcinate
E00405601162

AVERTISMENT
 Centurile de siguranță trebuie purtate de
toți pasagerii, inclusiv de femeile însărci-
nate. Femeile însărcinate trebuie să poarte
Depozitare clemă centură de centurile de siguranță existente. Acest
siguranță lucru reduce pericolul de rănire a femeii
sau a copilului nenăscut. Centura trans-
versală trebuie purtată peste coapse, cât
Poziție laterală mai strâns posibil pe șolduri, dar nu peste
talie. Pentru întrebări suplimentare,
3. Depozitați catarama centurii în buzunarul După ce treceți centura prin crestătura din adresați-vă medicului dvs.
de stocare. spate (A), introduceți catarama în crestătura
(Consultați coloana următoare.) din față (B).

4-16 Scaune și centuri de siguranță


BK0264400EN.book Page 17 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem de pretensionare centuri de siguranță și limitator de sarcină

Sistem de pretensionare AVERTISMENT Avertizare SRS


centuri de siguranță și  Pentru funcționarea optimă a sistemului
de pretensionare a centurilor de
E00405900360

Această lampă/afișaj de avertizare deservește


limitator de sarcină siguranță, reglați-vă scaunul corect și
airbag-urile SRS și centurile de siguranță cu
E00405701378 purtați centura de siguranță.
sistem de pretensionare.
Atât scaunul șoferului cât și al pasagerului Consultați „Lampă/afișaj de avertizare SRS” 4
din față sunt echipate cu centuri de siguranță la pagina 4-37.
cu sistem de pretensionare și limitator de sar- ATENȚIE
cină.  Montarea echipamentelor audio sau
reparațiile efectuate în apropierea centurilor Limitator de sarcină
dotate cu sistem de pretensionare sau a con- E00406001222
Sistem de pretensionare solei centrale trebuie să respecte recomandă-
În caz de coliziune, fiecare limitator de sar-
E00405802376 rile MITSUBISHI MOTORS. Acest lucru
este important întrucât aceste lucrări pot
cină va absorbi eficient sarcina aplicată cen-
Dacă contactul sau modul de funcționare este turii, pentru a minimiza impactul asupra
afecta sistemele de pretensionare.
în următoarele poziții și survine un impact pasagerului.
 Pentru casarea vehiculului, consultați o uni-
frontal sau lateral (vehicule echipate cu air- tate de service autorizată MITSUBISHI
bag-uri SRS laterale și cortină) suficient de MOTORS.
puternic pentru a provoca rănirea șoferului Acest lucru este important deoarece activarea
Scaun pentru copii
și/sau pasagerului față, sistemul de pretensio- accidentală a sistemului de pretensionare cen- E00406403262

nare va retrage instantaneu centurile de turilor de siguranță poate provoca răniri grave. Dacă transportați copii, utilizarea unui scaun
siguranță respective, pentru a maximiza pentru copii este obligatorie, în funcție de
eficiența acestora. vârsta și talia copilului. Acest lucru este
[Cu excepția vehiculelor echipate cu sistem NOTĂ impus de lege, în majoritatea țărilor.
de utilizare fără cheie]  Sistemul de pretensionare a centurilor de Reglementările privind transportul copiilor pe
Contactul este în poziția „ON” sau „START”. siguranță se activează în cazul unui impact scaunul din față pot diferi de la o țară la alta.
[Vehicule echipate cu sistem de utilizare fără grav, chiar dacă centurile de siguranță nu Vă recomandăm să respectați reglementările
cheie] sunt purtate. în vigoare.
Modul de funcționare este în poziția ON.  Sistemul de pretensionare a centurilor de
Numai la vehiculele echipate cu ERA-GLO- siguranță este proiectat pentru o singură acti-
vare. După activarea sistemului de pretensio-
NASS, sistemul de pretensionare se activează
nare, se recomandă înlocuirea acestuia de
și dacă este detectată o răsturnare a vehiculu-
către o unitate de service autorizată
lui. MITSUBISHI MOTORS.

Scaune și centuri de siguranță 4-17


BK0264400EN.book Page 18 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Scaun pentru copii

AVERTISMENT
Airbag frontal
 Ori de câte ori este posibil, așezați copiii
pasager activat
pe scaunul din spate. Statisticile privind
accidentele arată că orice copil, indiferent
de talie sau de vârstă, este mai în
siguranță așezat pe scaunul din spate,
4 într-un scaun special, decât pe scaunul din
față.
 Ținerea copilului în brațe nu poate înlocui
un scaun special pentru copii. Dacă nu
utilizați un sistem de siguranță corespun-
zător, este posibil ca respectivul copil să
sufere răniri grave sau chiar fatale. AVERTISMENT AVERTISMENT
 Fiecare scaun pentru copii sau sistem de  Pericol deosebit!  SE INTERZICE MONTAREA SCAUNU-
fixare trebuie utilizat doar de un singur Nu utilizați NICIODATĂ un scaun pentru LUI PENTRU COPII, ORIENTAT CU
copil. copii orientat cu spatele la sensul de depla- SPATELE LA SENSUL DE DEPLA-
 Dacă montați un scaun pentru copii pe sare, pe un scaun protejat de un AIRBAG SARE, pe scaunul din față, dacă airbag-ul
scaunul din spate, nu permiteți ca spăta- frontal ACTIV; poate surveni DECESUL frontal pasager nu a fost dezactivat. Forța
rul scaunului față să atingă scaunul pen- sau RĂNIREA GRAVĂ a COPILULUI. umflării airbag-ului ar putea provoca
tru copii. rănirea gravă sau decesul copilului. Scau-
În caz contrar, copilul se poate răni grav nele pentru copii orientate cu spatele la
Utilizați un scaun pentru copii orientat cu
în caz de frânare bruscă sau de coliziune. sensul de deplasare trebuie instalate pe
spatele la sensul de deplasare sau dezactivați scaunul din spate.
airbag-ul pasagerului față. (Consultați „Dez-  SCAUNELE PENTRU COPII ORIEN-
activare airbag” la pagina4-30)
Precauții la montarea unui TATE CU FAȚA LA SENSUL DE
DEPLASARE se vor monta, de preferință,
scaun pentru copii pe un pe scaunul din spate; dacă se montează pe
vehicul echipat cu airbag scaunul din față, dezactivați de la buton
airbag-ul frontal al pasagerului față.
frontal pasager Nerespectarea acestei indicații poate pro-
voca rănirea gravă sau decesul copilului.
Eticheta din imagine este atașată vehiculelor
echipate cu airbag frontal pasager.

4-18 Scaune și centuri de siguranță


BK0264400EN.book Page 19 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Scaun pentru copii


 Înainte de a achiziționa un scaun pentru
Sugari și copii mici copii, încercați să-l instalați pe scaunele
NOTĂ
E00406602137  În funcție de poziția de așezare în vehicul și
din spate, pentru a vă asigura că este adec-
Dacă transportați sugari și copii mici în vehi- de tipul de scaun pentru copii, acesta poate fi
vat. Din cauza locației cataramelor centu-
fixat în următoarele două moduri:
cul, respectați instrucțiunile de mai jos. rilor de siguranță și formei șezutului
• Cu sistemul de ancorare din partea inferi-
scaunului, este posibil ca instalarea sigură oară a scaunelor spate, NUMAI dacă scau-
a anumitor tipuri de scaune pentru copii să nul pentru copii este echipat cu dispozitive
4
fie dificilă. de fixare ISOFIX (consultați pagina 4-23).
Dacă după strângerea centurii de • Cu ajutorul centurii de siguranță (consultați
siguranță se constată că scaunul pentru pagina 4-25).
copii se mișcă cu ușurință pe șezutul scau-
nului, înainte și înapoi sau în lateral,
alegeți un alt tip de scaun pentru copii. Copii mai mari
E00406700307

AVERTISMENT Copiii a căror talie nu mai permite utilizarea


 La instalarea unui scaun pentru copii, unui scaun pentru copii trebuie să stea pe sca-
consultați instrucțiunile furnizate de pro- unul din spate și să poarte centura de
ducătorul sistemului de siguranță. Neres- siguranță.
Instrucțiuni: pectarea acestor instrucțiuni poate Partea transversală a centurii trebuie fixată
provoca rănirea gravă sau decesul copilu- strâns pe partea inferioară a abdomenului,
 În cazul sugarilor, utilizați scaune concepute lui.
astfel încât să se afle sub nivelul osului iliac.
special. Pentru copiii mici, a căror înălțime  După instalare, împingeți și trageți îna-
În caz contrar, centura poate comprima abdo-
în poziția așezat permite contactul centurii inte, înapoi și în lateral scaunul pentru
menul copilului în caz de accident, provocând
de siguranță cu fața sau gâtul copilului, se copii, pentru a vă asigura că este bine
fixat. Dacă scaunul pentru copii nu este rănirea.
vor utiliza scaune pentru copii.
 Scaunele pentru copii trebuie să cores- instalat într-o poziție sigură, acesta poate
pundă greutății și înălțimii copilului și să provoca rănirea copilului sau a altor
ocupanți ai vehiculului, în caz de accident
fie adecvate instalării pe vehiculul dvs.
sau oprire bruscă.
Pentru o mai mare siguranță: SCAU-
 Când nu utilizați scaunul pentru copii,
NELE PENTRU COPII TREBUIE
demontați-l sau asigurați-l cu centura de
INSTALATE PE SCAUNUL DIN siguranță pentru a împiedica proiectarea
SPATE. acestuia în caz de accident.

Scaune și centuri de siguranță 4-19


BK0264400EN.book Page 20 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Scaun pentru copii

Compatibilitatea cu diferite poziții ISOFIX


E00411402380

Dispozitiv de Poziții ISOFIX pe vehicul


Grupă de greutate Clasă de mărime
fixare Lateral spate
4 landou F ISO/L1 X
G ISO/L2 X
0 -Până la 10 kg E ISO/R1 IL
0+ -Până la 13 kg E ISO/R1 IL
D ISO/R2 IL, IL#*1
C ISO/R3 IL
I -Între 9 și 18 kg D ISO/R2 IL
C ISO/R3 IL
B ISO/F2 IUF
B1 ISO/F2X IUF, IL#*2
A ISO/F3 IUF
II -Între 15 și 25 kg IL#*3
III -Între 22 și 36 kg IL#*3

ATENȚIE
 La montarea unui scaun pentru copii, demontați tetiera.
 La instalarea unui scaun pentru copii, reglați prin culisare rândul doi de scaune în cea mai retrasă poziție și unghiul spătarului rândului doi de scaune cu 4
pași în față de la poziția cea mai înclinată.
 La montarea unui scaun pentru copii pe locul din stânga spate, nu vă așezați pe locul din mijloc.
Deoarece scaunul pentru copii vine în contact cu centura de siguranță, nu o puteți fixa corespunzător.

4-20 Scaune și centuri de siguranță


BK0264400EN.book Page 21 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Scaun pentru copii

ATENȚIE
 Scaunul pentru copii original MITSUBISHI MOTORS pentru grupa de greutate „0+ până la 13 kg” este proiectat pentru copii cu înălțimea cuprinsă între
40 și 83 cm.

Explicația caracterelor din tabelul de mai sus:


4
 IUF - compatibilă cu scaune ISOFIX pentru copii orientate cu fața la sensul de deplasare, din categoria scaunelor universale, aprobate pentru
această grupă de greutate.
 IL- compatibilă cu scaunele ISOFIX pentru copii din categoria scaunelor semi-universale, aprobate pentru această grupă de greutate.
 IL#- compatibilă cu scaunele ISOFIX speciale pentru copii din lista următoare (piese originale MITSUBISHI MOTORS).
 X- Poziție ISOFIX inadecvată pentru scaune ISOFIX pentru copii din această grupă de greutate.

Cod piesă originală Cod de omologare UN-R44 Cod de omologare UN-R129


MZ315055 (scaun pentru copii),
*1 MZ315056 (șezut ISOFIX)
— E1-000008

*2 MZ313045 E1-04301133 —

*3 MZ315025 E1-04301304 —

NOTĂ
 MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. își rezervă dreptul de a face orice modificări, fără notificare prealabilă.
Pentru informații detaliate, consultați unitatea de service autorizată MITSUBISHI MOTORS.

Scaune și centuri de siguranță 4-21


BK0264400EN.book Page 22 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Scaun pentru copii

Compatibilitatea cu diferite poziții de instalare


E00406803237

Poziție de instalare
Pasager față
Grupă de greutate Exterior
4 Airbag Airbag
rând 2
Centru rând doi Rând trei
activat dezactivat1
0 -Până la 10 kg X X U X X
0+ -Până la 13 kg X L#*1 U, L#*1 X L#*1
I -Între 9 și 18 kg X L#*2 U, L#*2 X X
II -Între 15 și 25 kg X L#*3 U#2, L#*3 X X
III -Între 22 și 36 kg X 3 2 3 X X
L#* U# , L#*

#1: cu airbag-ul frontal pasager dezactivat de la comutatorul de activare-dezactivare


#2: nu demontați tetiera atunci când montați o pernă de înălțare „universală”.

ATENȚIE
 La montarea unui scaun pentru copii, demontați tetiera. Cu toate acestea, nu demontați tetiera atunci când montați o pernă de înălțare (consultați pagina
4-25).
 La montarea unui scaun pentru copii pe locul din stânga spate, nu vă așezați pe locul din mijloc.
Deoarece scaunul pentru copii vine în contact cu centura de siguranță, nu o puteți fixa corespunzător.
 Scaunul pentru copii original MITSUBISHI MOTORS pentru grupa de greutate „0+ până la 13 kg” este proiectat pentru copii cu înălțimea cuprinsă între
40 și 83 cm.

4-22 Scaune și centuri de siguranță


BK0264400EN.book Page 23 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Scaun pentru copii

Explicația caracterelor din tabelul de mai sus:


 U- Compatibil cu scaunele tip „universal” pentru copii, aprobate pentru utilizarea la această grupă de greutate.
 L#- Compatibil cu scaunele speciale pentru copii din lista următoare (piese originale MITSUBISHI MOTORS).
 X- Poziție inadecvată pentru copiii din această grupă de greutate.

Cod piesă originală Cod de omologare UN-R44 Cod de omologare UN-R129


4
*1 MZ315055 — E1-000008

*2 MZ313045 E1-04301133 —

*3 MZ315025 E1-04301304 —

NOTĂ
 Nu există piese ORIGINALE MITSUBISHI MOTORS disponibile pentru grupa de greutate „0 - până la 10 kg”.
 MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. își rezervă dreptul de a face orice modificări, fără notificare prealabilă.
Pentru informații detaliate, consultați unitatea de service autorizată MITSUBISHI MOTORS.

permite fixarea unui scaun pentru copii cu


Instalarea unui scaun pentru Amplasare sistem superior de
ajutorul dispozitivelor de fixare ISOFIX.
copii cu ajutorul sistemului prindere
inferior și superior de prindere
Există 2 puncte de prindere pentru scaunul
(sisteme de prindere ISOFIX)* pentru copii, amplasate pe spatele spătarului
E00406902185
rândului doi de scaune. Acestea sunt utilizate
pentru fixarea scaunului pentru copii cu cen-
Amplasare sistem inferior de turile corespunzătoare celor 2 locuri din
prindere spate.

Al doilea rând de scaune al vehiculului este AA0111504

echipat cu sistem inferior de prindere, care

Scaune și centuri de siguranță 4-23


BK0264400EN.book Page 24 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Scaun pentru copii


Nu este necesar să fixați scaunul pentru copii 4. Pentru un acces mai ușor, spătarul poate fi
cu ajutorul centurilor de siguranță ale vehicu- înclinat spre înainte. Împingeți tijele de
lului. conectare ale scaunului pentru copii (D)
în ancorele din partea inferioară (C), con-
form instrucțiunilor furnizate de producă-
torul scaunului pentru copii.
4 După fixare, reglați spătarul cu 4 pași în
față de la poziția cea mai înclinată.

AVERTISMENT
 Punctele de prindere a scaunelor pentru
copii sunt proiectate pentru a susține A: tije de conectare scaune pentru copii
numai sarcinile care apar în cazul montă-
rii corespunzătoare. Acestea nu trebuie în
niciun caz utilizate pentru fixarea centuri-
Montare
lor de siguranță pentru adulți, a chingilor
sau a altor articole sau echipamente. A: șezut scaun C: ancoră în partea
1. Îndepărtați orice materiale străine de pe
inferioară
sau din jurul conectorilor și asigurați-vă
B: spătar scaune D: tijă de conectare
că centura de siguranță a vehiculului este
Scaun pentru copii, cu dispozitive spate
în poziția sa normală de stocare.
de prindere ISOFIX 2. Scoateți tetiera corespunzătoare locului
unde doriți să montați scaunul pentru Dacă la instalarea scaunului pentru copii este
Acest tip de scaun pentru copii este destinat copii. necesară utilizarea unei curele de fixare,
exclusiv instalării pe scaune care încorpo- Consultați „Tetiere” la pagina 4-6. strângeți cureaua în conformitate cu pasul 5.
rează sisteme de prindere la bază. Instalați 3. Introduceți mâna în spațiul dintre șezut
scaunul pentru copii utilizând aceste sisteme (A) și spătar (B) pentru a localiza ancorele 5. Prindeți cârligul curelei de fixare (E) de
de prindere din partea inferioară a scaunului. din partea inferioară (C). bara superioară de fixare a scaunului pen-
tru copii (F) și strângeți cârligul curelei
până se fixează bine.

4-24 Scaune și centuri de siguranță


BK0264400EN.book Page 25 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Scaun pentru copii


3. Întindeți bine centura transversală, tre-
Instalarea unui scaun pentru când chinga prin dispozitivul de reglare a
copii cu ajutorul unei centuri de centurii. Centurile de siguranță cu prin-
siguranță cu prindere în 3 dere în 3 puncte nu necesită reglarea lun-
puncte (cu mecanism de blocare gimii, de aceea întinderea centurii se va
face cu ajutorul clemei de blocare.
de urgență) 4. Înainte de a așeza copilul în scaunul spe- 4
E00408702057
cial, împingeți și trageți de scaun în toate
direcțiile pentru a vă asigura că este bine
Instalare: fixat. Procedați astfel de fiecare dată.
1. Amplasați scaunul pentru copii pe scaunul
NOTĂ pe care doriți să-l montați și demontați AVERTISMENT
 Cârligul curelei de fixare este dificil de fixat, tetiera de pe scaun.  La anumite tipuri de scaune pentru copii,
rotiți-l în lateral. Consultați „Tetiere” la pagina 4-6. clema de blocare (A) trebuie utilizată pen-
tru a evita rănirea unei persoane în caz de
ATENȚIE coliziune sau de manevre bruște.
6. Împingeți și trageți de scaunul pentru Aceasta trebuie montată și utilizată con-
 Nu demontați tetiera atunci când montați o
copii în toate direcțiile, pentru a vă asi- form instrucțiunilor producătorului scau-
pernă de înălțare.
gura că este bine fixat. nului pentru copii.
La îndepărtarea scaunului pentru copii,
clema de blocare trebuie demontată.
Demontare

Demontați scaunul pentru copii, respectând


instrucțiunile furnizate de producătorul aces-
tuia.

2. Treceți centura prin corpul scaunului pen-


tru copii conform instrucțiunilor producă-
torului, apoi introduceți clema centurii în
cataramă.

Scaune și centuri de siguranță 4-25


BK0264400EN.book Page 26 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Verificare centuri de siguranță


Airbag-urile SRS frontale șofer și pasager
Verificare centuri de AVERTISMENT sunt destinate suplimentării protecției primare
siguranță  Nu introduceți obiecte străine (bucăți din
plastic, agrafe, nasturi etc.) în cataramă
asigurate șoferului și pasagerului de sistemele
E00406301690 de centuri de siguranță, oferind ocupanților
sau în mecanismul retractorului. În plus,
Centurile de siguranță nu trebuie să prezinte nu modificați și nu demontați și montați protecție împotriva rănirii la nivelul capului și
tăieturi, urme de uzură sau tocire, iar părțile centura de siguranță. În caz contrar, este toracelui, în anumite coliziuni frontale de la
4 metalice nu trebuie să fie fisurate sau defor- posibil ca centura de siguranță să nu medii la grave.
mate. Înlocuiți întreg ansamblul centurilor poată asigura protecția adecvată, în caz de
accident sau în altă situație. Airbag-ul SRS pentru genunchi (dacă există
dacă acesta este defect.
în dotare) est proiectat să ofere o protecție
suplimentară, pe lângă centura de siguranță a
AVERTISMENT șoferului. Acesta reduce mișcarea spre înainte
 După o coliziune, vă recomandăm să a părții inferioare a picioarelor șoferului și
verificați ansamblul centurilor, retractoa- oferă o protecție mai bună a corpului în cazul
relor și mecanismelor aferente. De aseme- coliziunilor frontale de la medii la grave.
nea, vă recomandăm ca după o coliziune
să înlocuiți întreg ansamblul centurilor de Airbag-urile SRS laterale (dacă există în
siguranță, cu excepția coliziunilor minore dotare) sunt destinate suplimentării acțiunii
care nu au afectat centurile.  Centurile murdare trebuie spălate cu
centurilor de siguranță și asigură șoferului și
 Nu încercați să reparați sau să înlocuiți detergent neutru și apă caldă. După clă-
tire, lăsați centurile să se usuce la umbră.
pasagerului protecție împotriva rănirii la
nicio componentă a ansamblului centuri-
Nu încercați să înălbiți sau să revopsiți nivelul toracelui, în anumite coliziuni laterale
lor; vă recomandăm să apelați în acest
scop la o unitate de service autorizată centurile, deoarece aceste operații le afec- moderate până la grave.
MITSUBISHI MOTORS. Repararea sau tează caracteristicile.
înlocuirea incorectă a centurilor reduce
Airbag-urile SRS cortină (dacă există în
eficiența acestora și poate provoca răniri dotare) sunt destinate suplimentării acțiunii
grave în caz de coliziune. Sistem suplimentar de centurilor de siguranță și asigură șoferului și
 Dacă sistemul de pretensionare a fost acti- siguranță (SRS) airbag pasagerului protecție împotriva rănirii la cap,
vat, nu mai poate fi reutilizat. E00407203557
în anumite coliziuni laterale moderate până la
Acesta trebuie înlocuit împreună cu grave.
Aceste informații despre airbag-urile SRS
retractorul. La vehiculele echipate cu ERA-GLONASS,
includ informații importante despre airbag-
airbag-urile SRS cortină se vor declanșa și
urile frontale șofer și pasager, despre airbag-
dacă este detectată o răsturnare a vehiculului.
ul pentru genunchii șoferului și despre airbag-
Airbag-urile cortină sunt proiectate și pentru
urile laterale și cele cortină.
4-26 Scaune și centuri de siguranță
BK0264400EN.book Page 27 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem suplimentar de siguranță (SRS) airbag


a reduce riscul de proiectare completă sau Airbag-urile se vor declanșa doar dacă con-
parțială afară din vehicul prin geamurile late- tactul sau modul de funcționare este în una
rale, în caz de impact lateral sau de răstur- dintre stările următoare.
nare. [Cu excepția vehiculelor echipate cu sistem
de utilizare fără cheie]
Sistemul SRS NU înlocuiește funcția centuri- Contactul este în poziția „ON” sau „START”.
lor de siguranță. Pentru a asigura protecția [Vehicule echipate cu sistem de utilizare fără 4
maximă în toate tipurile de coliziuni și acci- cheie]
dente, toți ocupanții, adică pasagerii și Modul de funcționare este în poziția ON.
șoferul, trebuie să poarte centura de siguranță. La vehiculele echipate cu ERA-GLONASS,
dacă unitatea de comandă a airbag-urilor
1- Modul airbag (șofer)
NOTĂ 2- Indicator airbag frontal pasager
detectează că vehiculul se răstoarnă, se
 Sistemul ERA-GLONASS (dacă există în declanșează airbag-urile cortină.
3- Modul airbag (pasager)
dotare) este proiectat pentru a se activa în
4- Modul airbag pentru genunchi șofer* Umflarea airbag-urilor produce un zgomot
momentul declanșării airbag-urilor sau al
coliziunilor grave. 5- Comutator de activare/dezactivare air- puternic, instantaneu și eliberează un fum
Consultați „ERA-GLONASS” la pagina 8-2. bag frontal pasager slab și o cantitate mică de pulbere, care nu
sunt periculoase și nu indică un incendiu în
vehicul. Persoanele cu probleme respiratorii
Funcționarea sistemului pot simți o ușoară iritație temporară, cauzată
de produsele chimice emanate la declanșarea
suplimentar de siguranță airbag-ului; deschideți geamurile după
E00407301697
declanșarea airbag-urilor, dacă acest lucru se
Sistemul SRS include următoarele compo- poate face în siguranță.
nente: Airbag-urile se dezumflă foarte rapid după
declanșare, astfel încât pericolul de obturare a
vizibilității este foarte mic.

6- Module airbag-uri laterale*


7- Module airbag-uri cortină*

Scaune și centuri de siguranță 4-27


BK0264400EN.book Page 28 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem suplimentar de siguranță (SRS) airbag

ATENȚIE
 Airbag-urile se umflă extrem de rapid. În
anumite situații, contactul cu airbag-ul
declanșat poate provoca tăieturi, contuzii și
alte efecte similare.

4
AVERTISMENT
 POZIȚIA CORECTĂ PE SCAUN ESTE
FOARTE IMPORTANTĂ.
Dacă șoferul/pasagerul din față se află
prea aproape de volan/planșa de bord,
acesta poate fi rănit grav sau poate deceda AVERTISMENT AVERTISMENT
la declanșarea airbag-ului.  Bebelușii și copii mici trebuie protejați în  Copiii de vârste mai mari trebuie așezați
Airbag-urile se umflă aproape instantaneu permanență și nu trebuie să stea în pe scaunul din spate, asigurați cu centura
și cu forță foarte mare. picioare sprijinindu-se pe planșa de bord de siguranță, cu o pernă suplimentară
Dacă șoferul și pasagerul din față nu stau sau să fie ținuți în brațe sau pe genunchi. așezată pe scaun, dacă este cazul.
corect pe scaun și nu poartă centura de În caz de coliziune, copiii pot suferi răniri
siguranță, airbag-urile nu-i pot proteja grave sau chiar fatale, inclusiv datorită
umflării airbag-ului. Copiii trebuie așezați
corect și pot provoca rănirea gravă sau
corect în scaune pentru copii adecvate
Precauții la montarea unui
decesul în cazul declanșării.
 Nu vă așezați pe marginea scaunului, nu vârstei, instalate pe scaunul din spate. scaun pentru copii pe un
stați cu picioarele prea aproape de planșa Consultați secțiunea „Scaune pentru vehicul echipat cu airbag
de bord și nu vă aplecați capul sau pieptul copii” din acest manual de utilizare.
frontal pasager
peste volan sau planșa de bord. Nu vă
E00408801963
așezați/sprijiniți picioarele pe planșa de
bord. Eticheta din imagine este atașată vehiculelor
 Așezați copiii mici și sugarii pe scaunul echipate cu airbag frontal pasager.
din spate, instalați în scaune speciale pen-
tru copii, corect fixate.
Scaunul din spate este cel mai sigur loc
pentru copii sau sugari.

4-28 Scaune și centuri de siguranță


BK0264400EN.book Page 29 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem suplimentar de siguranță (SRS) airbag


vare/dezactivare airbag frontal pasager să fie
în poziția dezactivat.
Indicator airbag frontal pasager
E00410201443
(Consultați „Dezactivare airbag” la
Indicatorul airbag-ului frontal pasager este
pagina4-30)
amplasat pe planșa de bord.
Comutatorul de activare/dezactivare airbag
frontal pasager este amplasat în poziția indi-
cată în imagine. Tip A
4

Tip B
AVERTISMENT
 Pericol deosebit!
Nu utilizați NICIODATĂ un scaun pentru
copii orientat cu spatele la sensul de depla-
sare, pe un scaun protejat de un AIRBAG Tip A: cu excepția Rusiei, Kazahstanului,
frontal ACTIV; poate surveni DECESUL
Belarusului și Ucrainei
sau RĂNIREA GRAVĂ a COPILULUI.
Tip B: pentru Rusia, Kazahstan, Belarus
și Ucraina

Comutator de activare/
De obicei, această lampă se aprinde la trece-
dezactivare airbag frontal rea contactului sau modului de funcționare în
pasager poziția ON și se stinge după câteva secunde.
E00410100315 După trecerea comutatorului de activare/dez-
Comutatorul de activare/dezactivare airbag activare airbag frontal pasager în poziția dez-
frontal pasager poate fi utilizat pentru dezac- activat, indicatorul de dezactivare rămâne
tivarea acestui airbag. Dacă dispuneți de un aprins, pentru a arăta că airbag-ul frontal
scaun pentru copii care nu poate fi montat pasager nu este funcțional. Dacă airbag-ul
decât pe scaunul pasagerului din față, înainte frontal pasager este activat, indicatorul de
de a-l utiliza verificați ca butonul de acti- dezactivare se stinge și indicatorul de activare
se aprinde aproximativ 1 minut, pentru a

Scaune și centuri de siguranță 4-29


BK0264400EN.book Page 30 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem suplimentar de siguranță (SRS) airbag


indica faptul că airbag-ul frontal pasager este 2. Scoateți cheia din comutatorul de acti-
funcțional.
AVERTISMENT vare/dezactivare airbag frontal pasager.
• Scoateți întotdeauna cheia din comutatorul
3. Treceți contactul sau modul de
de activare/dezactivare airbag frontal pasa-
AVERTISMENT funcționare în poziția ON. Indicatorul de
ger, după acționarea acestuia. Nerespectarea
 Nu montați niciun accesoriu care să vă acestei indicații poate duce la modificarea dezactivare airbag frontal pasager va
împiedice să vedeți indicatorul și nu îl poziției comutatorului de activare/dezacti- rămâne aprins.
4 acoperiți cu o etichetă. Nu veți putea veri- vare a airbag-ului frontal pasager.
Tip A
fica starea airbag-ului frontal pasager. • Nu treceți comutatorul de activare/dez-
activare airbag frontal pasager în poziția
dezactivat decât atunci când montați pe
Dezactivare airbag scaunul respectiv un scaun pentru copii.
E00412301204
• Dacă indicatorul de dezactivare nu se Tip B
aprinde la trecerea comutatorului de
AVERTISMENT activare/dezactivare airbag frontal pasa-
ger în poziția dezactivat, nu montați sca-
 Pentru a reduce riscul de rănire gravă sau
unul pentru copii pe scaunul din față. Vă
deces:
recomandăm să verificați sistemul la o
• Înainte de a acționa comutatorul de acti-
unitate de service autorizată Tip A: cu excepția Rusiei, Kazahstanului,
vare/dezactivare a airbag-ului frontal
MITSUBISHI MOTORS. Belarusului și Ucrainei
pasager, treceți contactul în poziția
• Dacă indicatorul de dezactivare rămâne Tip B: pentru Rusia, Kazahstan, Belarus
„LOCK” sau treceți modul de
aprins și după ce comutatorul de acti-
funcționare în poziția OFF. Nerespecta- și Ucraina
vare/dezactivare airbag frontal pasager
rea acestei indicații poate afecta
este trecut în poziția activat, nu permiteți
performanțele airbag-ului.
așezarea niciunei persoane pe scaunul Airbag-ul frontal pasager este dezactivat și nu
• Așteptați cel puțin 60 de secunde după
pasagerului din față. Vă recomandăm să se va declanșa până când nu va fi activat din
trecerea contactului în poziția „LOCK”
verificați sistemul la o unitate de service nou.
sau a modului de funcționare în poziția
autorizată MITSUBISHI MOTORS.
OFF, înainte de a acționa comutatorul de
activare/dezactivare airbag frontal pasa-
ger.
Pentru a dezactiva airbag-ul, urmați pașii de Sistem de airbag-uri frontale
mai jos: pentru șofer și pasager
Sistemul de airbag-uri SRS este proiectat
să rețină suficient curent pentru a deter- E00407400792
1. Introduceți cheia în comutatorul de acti-
mina declanșarea airbag-ului. Airbag-ul frontal șofer se află sub capacul
vare/dezactivare și rotiți-o în poziția
„OFF” (dezactivat). capitonat din centrul volanului. Airbag-ul

4-30 Scaune și centuri de siguranță


BK0264400EN.book Page 31 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem suplimentar de siguranță (SRS) airbag


frontal pasager se află în planșa de bord, dea-
supra torpedoului.
Airbag-urile frontale pentru șofer și pasager
sunt proiectate să se declanșeze simultan,
chiar dacă scaunul pasagerului nu este ocu-
pat.
4

1- Coliziune frontală cu un perete solid la


o viteză de aproximativ 25 km/h sau
Declanșare airbag-uri frontale mai mare
și pentru genunchii șoferului 2- Impact frontal de la mediu la grav, în
E00407502739
zona hașurată dintre săgeți

Airbag-urile frontale și pentru Airbag-urile frontale și pentru genunchii


genunchii șoferului SUNT șoferului se vor declanșa dacă gravitatea
impactului depășește nivelul pragului proiec-
Sistem de airbag pentru PROIECTATE SĂ SE
tat, comparabil cu o coliziune directă, la
genunchi șofer* DECLANȘEZE în caz de… viteza de aproximativ 25 km/h, cu un perete
E00412400022 solid care nu se deplasează sau deformează.
Airbag-urile frontale și pentru genunchii Dacă gravitatea impactului este mai mică
Airbag-ul pentru genunchii șoferului este
șoferului sunt proiectate să se declanșeze decât pragul menționat mai sus, airbag-urile
amplasat sub volan. Airbag-ul pentru genun-
dacă vehiculul suferă un impact frontal de la frontale și pentru genunchii șoferului nu se
chii șoferului este proiectat pentru a se
mediu la grav. În imagine este prezentată o vor declanșa. Totuși, acest prag de viteză va fi
declanșa în același timp cu airbag-ul frontal
situație tipică. mult mai mare dacă vehiculul lovește un
pentru șofer.
obiect care absoarbe impactul prin deformare
sau deplasare (de ex. un alt vehicul staționat,
un stâlp sau o balustradă).

Scaune și centuri de siguranță 4-31


BK0264400EN.book Page 32 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem suplimentar de siguranță (SRS) airbag


Având în vedere că o coliziune frontală schimbă
inevitabil poziția ocupanților vehiculului, este
foarte important ca aceștia să poarte întotdeauna
centura de siguranță. Centurile de siguranță asi-
gură păstrarea unei distanțe sigure între ocupant
și volan și respectiv planșa de bord, în faza
4 inițială a declanșării airbag-ului. Faza inițială a
declanșării airbag-ului este cea mai puternică și
de aceea poate provoca rănirea gravă sau dece-
sul. În plus, centurile de siguranță ale vehiculu-
lui reprezintă principalele mijloace de protecție
1- Coliziune cu un stâlp, cu un copac sau 1- Coliziuni din spate
în caz de coliziune. Airbag-urile SRS sunt desti-
cu alt obiect îngust. 2- Coliziuni laterale
nate asigurării unei protecții suplimentare. De
2- Vehiculul intră sub partea din spate a 3- Vehiculul se răstoarnă pe o parte sau cu
aceea, pentru siguranța dvs. și a pasagerilor,
caroseriei unui camion roțile în sus
verificați ca toți pasagerii să poarte corect cen-
3- Impact frontal oblic
tura de siguranță.
Deoarece airbag-urile frontale și pentru
Airbag-urile frontale și pentru Deoarece airbag-urile frontale și pentru genun- genunchii șoferului nu pot proteja ocupantul
chii șoferului nu pot proteja ocupantul în toate în toate tipurile de coliziune, purtarea centurii
genunchii șoferului AR PUTEA SĂ tipurile de coliziune frontală, purtarea centurii de siguranță corect fixate este obligatorie.
NU SE DECLANȘEZE în caz de… de siguranță corect fixate este obligatorie.
Airbag-urile frontale și pentru
În anumite tipuri de coliziuni frontale, structura Airbag-urile frontale și pentru
caroseriei vehiculului este proiectată să absoarbă
genunchii șoferului AR PUTEA
șocurile, pentru a proteja ocupanții. (Zona frontală
genunchii șoferului SUNT SĂ SE DECLANȘEZE în caz de…
a caroseriei vehiculului poate suferi deformări PROIECTATE SĂ NU SE
semnificative, întrucât absoarbe impactul.) În ast- DECLANȘEZE în caz de… Airbag-urile frontale și pentru genunchii
fel de situații, este posibil ca airbag-urile frontale șoferului este posibil să se declanșeze dacă
sau cel pentru genunchii șoferului să nu se Airbag-urile frontale și pentru genunchii vehiculul suferă un impact de la mediu la
declanșeze, indiferent de gradul de deformare sau șoferului nu sunt proiectate să se declanșeze grav la nivelul planșeului (deteriorarea
de deteriorare a caroseriei vehiculului. Imaginea în situații în care nu pot asigura în mod nor- șasiului).
alăturată prezintă câteva situații tipice. mal protecția ocupantului. Imaginea alăturată prezintă câteva situații
Astfel de situații sunt prezentate în imagine. tipice.
4-32 Scaune și centuri de siguranță
BK0264400EN.book Page 33 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem suplimentar de siguranță (SRS) airbag

AVERTISMENT AVERTISMENT
 Nu prindeți niciun obiect, cum ar fi  Nu prindeți chei suplimentare sau acceso-
insigne sau accesorii, pe capacul capitonat rii (obiecte dure, ascuțite sau grele) de
al volanului. Este posibil ca obiectul să cheia de contact. Este posibil ca astfel de
lovească și să rănească ocupantul, în cazul obiecte să împiedice declanșarea airbag-
umflării airbag-ului. ului pentru genunchii șoferului sau să pro-
 Nu așezați și nu agățați obiecte pe planșa voace rănirea gravă, în cazul declanșării. 4
de bord, deasupra torpedoului. Este posi-  Nu prindeți accesorii de partea inferioară
bil ca obiectul să lovească și să rănească a planșei de bord, pe partea șoferului. Este
ocupantul, în cazul umflării airbag-ului. posibil ca astfel de obiecte să împiedice
declanșarea airbag-ului pentru genunchii
1- Coliziunea cu o bandă mediană/insulă șoferului sau să provoace rănirea gravă, în
de separare a benzilor de circulație sau cazul declanșării.
cu bordura
2- Vehiculul trece peste o spărtură din
carosabil/groapă
3- Vehiculul coboară o pantă abruptă și
lovește apoi solul

Având în vedere că anumite tipuri de impact


neașteptat, care antrenează schimbarea poziției
ocupantului pot provoca declanșarea airbag-uri-
lor frontale și pentru genunchii șoferului, după
cum se vede în imagine, este important ca pasa- AVERTISMENT
gerii să poarte întotdeauna corect centurile de  Nu atașați niciun fel de accesorii și nu
siguranță. Centurile de siguranță asigură păstra- așezați niciun obiect în această zonă a AVERTISMENT
rea unei distanțe sigure între ocupant și volan și planșei de bord. Aceste obiecte pot  Nu așezați bagaje, animale de companie
respectiv planșa de bord, în faza inițială a restricționa umflarea airbag-ului sau pot sau alte obiecte între airbag și șofer sau
declanșării airbag-ului. Faza inițială de umflare lovi și răni ocupantul, la declanșarea air- pasagerul din față. Acestea pot afecta
a airbag-ului este cea mai puternică și poate pro- bag-ului. performanțele airbag-ului sau pot provoca
voca rănirea gravă sau decesul, dacă ocupantul rănirea ocupantului, în caz de declanșare
a airbag-ului.
intră în contact cu airbag-ul în această fază.

Scaune și centuri de siguranță 4-33


BK0264400EN.book Page 34 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem suplimentar de siguranță (SRS) airbag


Eticheta prezentată în imagine este atașată de
AVERTISMENT spătarul scaunului echipat cu airbag lateral.
 Imediat după declanșarea airbag-ului,
unele dintre componentele acestuia vor fi
fierbinți. Nu atingeți aceste componente.
Există pericolul de a suferi arsuri.
 Sistemul de airbag-uri este proiectat să se
4 activeze o singură dată. După declanșarea
airbag-urilor, acestea nu se vor activa a doua
oară. De aceea trebuie înlocuite imediat; vă
recomandăm verificarea întregului sistem de
airbag-uri la o unitate de service autorizată
MITSUBISHI MOTORS.

Declanșare airbag-uri laterale


Sistem de airbag-uri laterale*
E00407600550
și cortină
Airbag-urile laterale (A) se află în spătarele
Sistem de airbag-uri cortină* E00407701486

E00409100605
scaunelor șoferului și pasagerului față. Airbag-urile laterale și cele cortină
Airbag-ul lateral este proiectat să se umfle Airbag-urile cortină se află în stâlpii față și în SUNT PROIECTATE SĂ SE
numai pe partea vehiculului afectată de impact, marginea plafonului. Airbag-ul cortină este DECLANȘEZE în caz de...
chiar dacă scaunul din față nu este ocupat. proiectat să se umfle numai pe partea vehicu-
lului afectată de impact, chiar dacă scaunul
Airbag-urile laterale și cele cortină sunt pro-
din față sau cel de pe rândul doi nu este ocu-
iectate să se declanșeze dacă vehiculul suferă
pat.
un impact lateral de la mediu la grav, în zona
centrală a habitaclului.
În imagine este prezentată o situație tipică.

4-34 Scaune și centuri de siguranță


BK0264400EN.book Page 35 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem suplimentar de siguranță (SRS) airbag

Airbag-urile laterale și cele cortină 3- Coliziune cu un stâlp, cu un copac sau


cu alt obiect îngust
AR PUTEA SĂ NU SE
DECLANȘEZE în caz de...

În anumite tipuri de coliziuni laterale, structura


caroseriei vehiculului este proiectată să 4
absoarbă șocurile, pentru a proteja ocupanții.
(Partea laterală a caroseriei vehiculului poate
suferi deformări semnificative, întrucât
absoarbe impactul.) În astfel de situații, este
La vehiculele echipate cu ERA-GLONASS, posibil ca airbag-urile laterale și cele cortină să
dacă unitatea de comandă a airbag-urilor nu se declanșeze, indiferent de gradul de defor-
detectează că vehiculul se răstoarnă, se mare sau de deteriorare a caroseriei vehiculului. 4- Impact lateral oblic
declanșează airbag-urile cortină. Imaginea alăturată prezintă câteva situații tipice. 5- Vehiculul se răstoarnă pe o parte sau cu
roțile în sus*
*: la vehiculele echipate cu ERA-GLO-
NASS, dacă vehiculul se răstoarnă pe
lateral sau pe plafon, se declanșează
airbag-urile cortină.

Deoarece airbag-urile laterale și cele cortină


nu pot proteja ocupantul în toate tipurile de
coliziuni laterale, purtarea centurii de
siguranță este obligatorie.

1- Impact lateral într-o zonă îndepărtată de


Centurile de siguranță reprezintă principalele mij- habitaclu Airbag-urile laterale și cele cortină
loace de protecție în caz de coliziune. Airbag-urile 2- O motocicletă sau alt vehicul de dimen- NU SUNT PROIECTATE SĂ SE
SRS laterale și cele cortină sunt destinate asigură- siuni similare intră în coliziune cu par- DECLANȘEZE în caz de...
rii unei protecții suplimentare. De aceea, pentru tea laterală vehiculului
siguranța dvs. și a pasagerilor, verificați ca toți
Airbag-urile laterale și cele cortină nu sunt
pasagerii să poarte corect centura de siguranță.
Scaune și centuri de siguranță 4-35
BK0264400EN.book Page 36 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem suplimentar de siguranță (SRS) airbag


proiectate să se declanșeze în situații în care coliziuni, purtarea centurii de siguranță este
nu pot asigura, în mod normal, protecția ocu- obligatorie.
AVERTISMENT
 Nu permiteți ocupanților de pe rândul doi de
pantului. Astfel de situații sunt prezentate în
scaune să se sprijine pe spătarul scaunelor
imagine. AVERTISMENT din față, pentru a reduce riscul de rănire ca
 Airbag-urile laterale și cele cortină sunt urmare a declanșării airbag-urilor laterale.
proiectate să suplimenteze protecția asigu- Acordați o atenție specială copiilor.
4 rată șoferului și pasagerilor de centurile  Nu așezați niciun fel de obiecte lângă sau
de siguranță, în caz de impact lateral. în fața spătarelor scaunelor față. Aceste
Centurile de siguranță trebuie purtate obiecte pot afecta umflarea corectă a air-
întotdeauna corect, iar șoferul și pasage- bag-urilor laterale și pot provoca rănirea
rul din față trebuie să se așeze cât mai ocupanților, dacă sunt aruncate de forța
aproape de spătar, cu spatele drept, fără a de umflare a airbag-ului lateral.
se apleca spre geam sau ușă.  Nu lipiți etichete, abțibilduri sau alte
 Airbag-urile laterale și cele cortină se ornamente pe spătarele scaunelor din față.
umflă cu forță foarte mare. Șoferul și Acestea pot afecta umflarea corectă a air-
pasagerul din față nu trebuie să-și sprijine bag-urilor laterale.
brațele pe fereastră sau să se aplece spre  Nu instalați huse pe scaunele echipate cu
ușă, pentru a reduce riscul de rănire gravă airbag-uri laterale.
sau deces, ca urmare a declanșării airbag- Nu schimbați capitonajul scaunelor echi-
urilor laterale și a celor cortină. pate cu airbag-uri laterale. Acest lucru
poate afecta umflarea corectă a airbag-
urilor laterale.
 Nu atașați un microfon (A) sau un alt dis-
pozitiv/obiect pe partea vehiculului unde
se activează airbag-urile cortină (B), ca de
exemplu pe parbriz, geamurile laterale,
stâlpii față și spate, la nivelul plafonului
sau pe mânerele de prindere de deasupra
1- Coliziuni frontale geamului. La declanșarea airbag-urilor
2- Coliziuni din spate cortină, microfonul/dispozitivul va fi
3- Răsturnare în față smuls cu o forță foarte mare sau airbag-ul
nu se va activa corect, ceea ce poate avea
ca urmare rănirea gravă sau decesul ocu-
Deoarece airbag-urile laterale și cele cortină
pantului.
nu pot proteja ocupantul în toate tipurile de

4-36 Scaune și centuri de siguranță


BK0264400EN.book Page 37 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem suplimentar de siguranță (SRS) airbag


tul că sistemul este funcționează corespunză-
AVERTISMENT tor.
 Vă recomandăm ca orice lucrare în zona
Dacă una sau mai multe dintre componentele
în care este instalat sistemul de airbag-uri
sistemului SRS sunt defecte, lampa de averti-
laterale/cortină să fie executată de o uni-
tate service autorizată MITSUBISHI zare va rămâne aprinsă. În același timp,în
MOTORS. fereastra de informații a afișajului
multifuncțional este afișat mesajul de averti- 4
zare (numai tip 1).
Lampă/afișaj de avertizare SRS Lampa/afișajul de avertizare SRS deservește
E00407802787
airbag-urile SRS și sistemul de pretensionare
a centurilor de siguranță.
Tip 1
AVERTISMENT
 Nu agățați un umeraș sau un obiect greu
AVERTISMENT
sau ascuțit în cârligul pentru haine. Dacă  Dacă survine una dintre situațiile urmă-
airbag-ul cortină se declanșează, orice ast- toare, este posibil ca airbag-urile SRS sau
fel de obiect poate fi proiectat în habitaclu sistemele de pretensionare a centurilor de
cu o forță foarte mare sau poate împiedica siguranță să prezinte o defecțiune și să nu
umflarea corectă a airbag-ului respectiv. funcționeze corespunzător în caz de acci-
Tip 2 dent sau să se activeze brusc, fără să fi
Agățați hainele direct în cârlig (fără a uti-
liza un umeraș). Asigurați-vă că în buzu- survenit un accident:
narele hainelor agățate în cârlig nu se află • Chiar dacă modul de funcționare sau
obiecte grele sau ascuțite. contactul este în poziția ON, lampa de
 Nu permiteți unui copil să se încline spre avertizare nu se aprinde sau rămâne
ușa din față sau să se rezeme de aceasta, aprinsă.
chiar dacă este așezat într-un scaun pen- • Lampa de avertizare SRS și/sau afișajul
tru copii. De asemenea, copilul nu va fi Pe planșa de bord se află o lampă de averti- de avertizare apare în timpul deplasării.
lăsat să-și aplece capul spre, sau să-l spri- zare pentru sistemul suplimentar de siguranță Airbag-urile SRS și sistemele de pretensionare
jine pe partea vehiculului unde se află air- („SRS”). Sistemul se autoverifică la trecerea a centurilor de siguranță sunt proiectate pen-
bag-ul lateral sau cel cortină. Acest lucru contactului sau a modului de funcționare în tru a permite reducerea riscului de rănire
este periculos dacă se declanșează airbag- poziția ON. Lampa de avertizare SRS se gravă sau deces în anumite coliziuni. Dacă sur-
ul lateral sau cel cortină. vine oricare dintre situațiile de mai sus,
aprinde pentru câteva secunde și apoi se
Nerespectarea acestor indicații poate duce verificați imediat vehiculul la o unitate de ser-
stinge. Acest lucru este normal și indică fap-
la rănirea gravă sau decesul copilului. vice autorizată MITSUBISHI MOTORS.

Scaune și centuri de siguranță 4-37


BK0264400EN.book Page 38 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Sistem suplimentar de siguranță (SRS) airbag

NOTĂ AVERTISMENT
 La vehiculele echipate cu ERA-GLONASS,  La vehiculele cu airbag-uri laterale, nu
dacă sistemul ERA-GLONASS modificați scaunele față, stâlpul central
funcționează, se aprinde lampa de avertizare sau consola centrală.
SRS. Aceste modificări pot afecta funcționarea
sistemului SRS și provoca eventuale
4 răniri.
Întreținerea sistemului SRS  Dacă descoperiți rupturi, zgârieturi sau
deteriorări ale zonei în care se află airbag-
E00407901606
ul, verificați sistemul SRS la o unitate de
service autorizată MITSUBISHI
AVERTISMENT MOTORS.
 Vă recomandăm ca pentru orice operații
de întreținere a componentelor sistemului
SRS sau pentru cele executate în zona
acestui sistem, să apelați la o unitate de
NOTĂ
service autorizată MITSUBISHI  Dacă vehiculul trebuie casat, efectuați
MOTORS. această operațiune în conformitate cu
Lucrările efectuate incorect la componen- legislația locală și contactați o unitate de ser-
tele SRS sau la cablajul acestuia pot avea vice autorizată MITSUBISHI MOTORS, în
ca efect declanșarea accidentală a airbag- vederea demontării în siguranță a sistemului
urilor sau pot afecta iremediabil de airbag-uri.
funcționarea acestora; oricare din aceste
situații poate avea ca efect rănirea gravă a
unei persoane.
 Nu modificați volanul, retractorul centuri-
lor de siguranță sau orice alte componente
ale sistemului SRS. De exemplu, înlocui-
rea volanului sau modificări aduse barei
de protecție față sau structurii caroseriei
pot afecta funcționarea sistemului SRS și
provoca eventuale răniri.
 Dacă vehiculul a fost deteriorat, vă reco-
mandăm să verificați sistemul SRS, pen-
tru a vă asigura că funcționează corect.

4-38 Scaune și centuri de siguranță


BK0264400EN.book Page 1 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Instrumente și comenzi

Instrumente ......................................................................................5-2
Afișaj multifuncțional - tip 1 ...........................................................5-3
Afișaj multifuncțional - tip 2 .........................................................5-20 5
Listă lămpi de control, lămpi de avertizare și fereastră
afișare informații (afișaj multifuncțional - tip 1) .......................5-29
Lămpi de avertizare și control
(afișaj multifuncțional - tip 2) ...................................................5-51
Lămpi de control ............................................................................5-52
Lămpi de avertizare .......................................................................5-53
Fereastră afișare informații (vehicul echipat
cu afișaj multifuncțional - tip 1) ................................................5-56
Manetă faruri și schimbare fază .....................................................5-58
Reglare pe înălțime faruri ..............................................................5-66
Manetă de semnalizare ..................................................................5-68
Buton lumini de avarie ...................................................................5-69
Buton mod ECO* ...........................................................................5-70
Buton proiectoare de ceață .............................................................5-70
Manetă ștergătoare și spălător ........................................................5-71
Buton dezghețare ștergătoare de parbriz*.......................................5-76
Buton dispozitiv de dezaburire lunetă ...........................................5-77
Buton parbriz încălzit* ...................................................................5-78
Buton volan încălzit*......................................................................5-78
Buton claxon ..................................................................................5-79
BK0264400EN.book Page 2 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Instrumente
2- Afișaj multifuncțional (tip 1: afișaj
Instrumente Comandă iluminare grup de
color, cu cristale lichide) → P.5-3
E00500102708
Listă fereastră de afișare informații instrumente - tip 1
Tip 1 (tip 1) → P.5-30 E00531301145

Afișaj multifuncțional (tip 2: de tip alb- De fiecare dată când apăsați butonul reostatu-
negru, cu cristale lichide) → P.5-20 lui se aude un semnal sonor, iar luminozitatea
3- Vitezometru (km sau mph + km/h) instrumentelor de bord se modifică.
4- Buton de iluminare reostat (tip 1)
5 → P.5-2
5- Buton afișaj multifuncțional (tip 2)
→ P.5-21

ATENȚIE
Tip 2  În timpul deplasării, urmăriți indicațiile turo-
metrului pentru a vă asigura că acul indicator
al turației motorului nu ajunge în zona roșie
(turație excesivă).

1- Nivel luminozitate
2- Buton de iluminare reostat

NOTĂ
 Puteți ajusta până la 8 niveluri diferite de
1- Turometru luminozitate, pentru lumini de poziție
Turometrul indică turația motorului aprinse și pentru lumini de poziție stinse.
(rpm). Turometrul vă ajută să adoptați  Dacă maneta de lumini nu este în poziția
un stil de condus mai economic și vă „OFF”, iluminarea instrumentelor de bord
avertizează asupra supraturării motoru- trece automat la luminozitatea setată, în
funcție de nivelul luminozității exterioare.
lui (zona roșie).
 Nivelul luminozității instrumentelor este sal-
vat la trecerea contactului sau a modului de
funcționare în poziția OFF.

5-2 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 3 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Afișaj multifuncțional - tip 1


[Dacă contactul sau modul de funcționare
NOTĂ este în poziția OFF]
 Dacă țineți apăsat butonul mai mult de apro-
ximativ 2 secunde când sunt aprinse luminile
de poziție, nivelul luminozității trece auto-
mat la maximum. Dacă țineți apăsat din nou
butonul pentru 2 secunde, luminozitatea va
reveni la nivelul setat anterior.
La vehiculele echipate cu sistem multimedia
Mitsubishi (MMCS), culoarea ecranului
5
hărții nu poate fi trecută la setarea pentru
timp de noapte, dacă nivelul luminozității
grupului de instrumente este la maxim.

Afișaj multifuncțional - tip 1


E00519902858
1-Fereastră de afișare simbol → P.5-7
Opriți întotdeauna vehiculul într-un loc sigur 2-Fereastră de informații → P.5-5
înainte de utilizare. Fereastră de afișare temporară → P.5-6
Afișajul multifuncțional prezintă următoarele 3-Fereastră de afișare avertizare uși des-
informații: avertizări, kilometraj, contor de chise → P.5-7
parcurs, consum mediu și instantaneu de 4-Kilometraj → P.5-9
combustibil, viteză medie etc. 5-Indicator marcaj „ ” sau „ ” → P.5-6

Instrumente și comenzi 5-3


BK0264400EN.book Page 4 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Afișaj multifuncțional - tip 1


[Dacă contactul sau modul de funcționare este în poziția ON]

1-Fereastră de afișare indicator mod de 7-Afișaj temperatură lichid de răcire motor 15-Indicator marcaj „ ” sau „ ” → P.5-6
transmisie* → P.6-47 → P.5-8 16-Fereastră de informații → P.5-6
2-Fereastră de afișare mod de deplasare S- 8-Kilometraj → P.5-9 17-Fereastră de afișare autonomie → P.5-8
AWC (sistem evoluat de control al 9-Fereastră de afișare indicator schimbare 18-Fereastră de afișare temperatură exteri-
tracțiunii)* → P.6-51 de viteze* → P.6-31, 6-35, 6-43 oară → P.5-9
3-Fereastră de afișare simbol → P.5-7 10-Indicator poziție selector de viteze 19-Fereastră de afișare sistem de oprire și
4Fereastră de afișare sistem de protecție la (vehicule cu A/T sau CVT) pornire automată (AS&G)* → P.6-26
impact frontal (FCM) dezactivat* → P.6-91 → P.6-33, 6-40 Fereastră de afișare sistem de oprire și pornire
Fereastră de afișare sistem cu ultrasu- 11-Fereastră de afișare control viteză de automată (AS&G) dezactivat* → P.6-30
nete de prevenire a impactului (UMS) croazieră* → P.6-69
dezactivat* → P.6-102 12-Fereastră de afișare control adaptiv al NOTĂ
5-Fereastră de afișare avertizare la părăsi- vitezei de croazieră (ACC)* → P.6-79  Pot fi modificate unitățile de măsură pentru
rea benzii de rulare (LDW)* → P.6-113 13-Fereastră de afișare limitator de viteză* combustibil, temperatură, limba de afișare și
6-Fereastră de afișare indicator mod ECO* → P.6-73 alte setări. Consultați „Modificare setări
→ P.5-70 14-Indicator ECO* → P.5-13 funcții” la pagina 5-14.

5-4 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 5 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Afișaj multifuncțional - tip 1

Comutator afișaj Fereastră informații Fereastră informații


multifuncțional (dacă contactul sau modul de (dacă contactul este trecut din
E00520000741
funcționare este în poziția OFF) poziția „LOCK” în poziția
De fiecare dată când este apăsat comutatorul E00520201984
„ON” sau modul de funcționare
afișajului multifuncțional se aude un avertizor De fiecare dată când apăsați scurt comutato-
sonor, iar afișajul multifuncțional comută rul afișajului multifuncțional, fereastra de
este trecut din poziția OFF în
între informații precum avertizări, kilometraj, afișare se schimbă în ordinea următoare. poziția ON)
consum mediu și instantaneu de combustibil, E00520702074
5
autonomie etc. La trecerea contactului sau a modului de
De asemenea, prin acționarea comutatorului funcționare în poziția ON, fereastra de afișare
afișajului multifuncțional este posibilă modi- se va schimba în ordinea următoare.
ficarea unor elemente precum limba și
unitățile de măsură utilizate de afișajul *1
multifuncțional.
*
*2

*1:dacă nu este afișată nicio avertizare


*2:dacă este afișată o avertizare
1-Contor de parcurs → P.5-9
2-Contor de parcurs → P.5-9 *: când trebuie efectuată revizia periodică
3-Monitorizare sistem de oprire și pornire 1- Fereastră dacă contactul sau modul de
automată (AS&G)* → P.5-13 funcționare este în poziția OFF
Afișaj scor ECO* → P.5-14 2- Fereastră de verificare sistem → P.5-11
4- Atenționare interval de revizie 3- Fereastră dacă contactul sau modul de
→ P.5-9 funcționare este în poziția ON
5- Reafișare fereastră de afișare avertizare 4- Atenționare interval de revizie
→ P.5-6 → P.5-9

Instrumente și comenzi 5-5


BK0264400EN.book Page 6 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Afișaj multifuncțional - tip 1


2- Contor de parcurs → P.5-9
Fereastră informații NOTĂ
3- Afișaj autonomie → P.5-11
(dacă contactul sau modul de Afișaj asistență pentru condus ECO*
 În timpul deplasării, fereastra setare funcții
nu este afișată, chiar dacă acționați comuta-
funcționare este în poziția ON) → P.5-13 torul afișajului multifuncțional.
E00521102150 4- Afișaj consum mediu de combustibil Opriți întotdeauna vehiculul într-un loc sigur
De fiecare dată când apăsați scurt comutato- → P.5-11 înainte să acționați comutatorul, activați
rul afișajului multifuncțional, fereastra de Afișaj asistență pentru condus ECO* complet frâna de parcare și treceți schimbă-
afișare se schimbă în ordinea următoare. → P.5-13 torul de viteze în punctul „N” (neutru) (M/T)
5 sau selectorul de viteze în poziția „P” (par-
5- Afișaj viteză medie → P.5-12
care) (A/T sau CVT).
Afișaj consum instantaneu de combus-
Consultați „Modificare setări funcții” la
tibil → P.5-12
pagina 5-14.
6- Monitorizare sistem de oprire și pornire
 Dacă există informații de comunicat, cum ar
automată (AS&G)* → P.5-13 fi o defecțiune în sistem, se aude un avertizor
Afișaj scor ECO* → P.5-14 sonor, iar fereastra de afișare este schimbată.
7- Afișaj funcționare S-AWC (sistem evo- Consultați „Fereastră de afișare temporară”
luat de control al tracțiunii)* → P.6-52 la pagina 5-6.
8- Atenționare interval de revizie → P.5-9
9- Fereastră de setare funcții → P.5-14
*1
10- Reafișare fereastră de afișare
Fereastră de afișare temporară
E00522001957
avertizare → P.5-6
*2
Afișaj de avertizare
NOTĂ
 În timpul deplasării, atenționarea interval
revizii nu este afișată, chiar dacă acționați Dacă există informații de comunicat, cum ar
comutatorul afișajului multifuncțional. fi o defecțiune în sistem, se aude avertizorul
Opriți întotdeauna vehiculul într-un loc sigur sonor, iar fereastra cu informații comută la
înainte de utilizare. fereastra de afișare avertizări.
Consultați lista avertizărilor și luați măsurile
necesare.
*1: dacă nu este afișată nicio avertizare Consultați „Listă de afișare avertizări” la
*2: dacă este afișată o avertizare pagina 5-30.
1- Contor de parcurs → P.5-9

5-6 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 7 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Afișaj multifuncțional - tip 1


După eliminarea cauzei care a generat averti- schimbați afișajul, apăsați comutatorul De asemenea, acest simbol este afișat dacă
zarea, afișajul avertizării dispare automat. afișajului multifuncțional astfel. mai există o altă avertizare în afara celei
„ ”: apăsați scurt. afișate.
Pentru a reveni la fereastra afișată După eliminarea cauzei care a generat averti-
„ ”: apăsați cel puțin 2 secunde.
înainte de afișajul avertizării zarea, simbolul dispare automat.

Chiar dacă nu a fost eliminată cauza afișării Reafișare fereastră de afișare


avertizării, puteți reveni la fereastra afișată avertizări
NOTĂ
înaintea afișajului avertizării.  Dacă este afișat simbolul , fereastra de
5
afișare avertizări poate fi reafișată în fereas-
Dacă apăsați comutatorul afișajului Când este afișat simbolul , dacă apăsați tra de informații.
multifuncțional, fereastra afișată comută la scurt de câteva ori comutatorul afișajului Consultați „Fereastră informații (dacă con-
fereastra dinaintea afișajului avertizării și este multifuncțional, fereastra de afișare avertizări tactul sau modul de funcționare este în
afișat simbolul (A). pe care ați schimbat-o este afișată din nou. poziția OFF)” la pagina 5-5.
Consultați „Fereastră informații (dacă con-
tactul sau modul de funcționare este în
Alte afișaje temporare poziția ON)” la pagina 5-6.

Starea funcțională a fiecărui sistem este


afișată în fereastra de informații. Fereastră de afișare avertizare
Pentru detalii suplimentare, consultați pagina
aferentă din lista de afișare avertizări.
uși deschise
E00522601953
Consultați „Alte afișaje temporare” la pagina
5-46.

Fereastră de afișare simbol


E00533900018
Dacă doriți să comutați afișajul Este afișată dacă apăsați comutatorul
afișajului multifuncțional și reveniți din Dacă oricare dintre uși sau hayonul nu sunt
Ferestrele de afișare avertizări cu un simbol închise complet, se afișează ușa sau hayonul
fereastra de afișare avertizări la fereastra
„ ” sau „ ” afișat în partea din dreapta sus anterioară. deschis.
a ferestrei pot fi schimbate. Dacă doriți să Când contactul sau modul de funcționare este
în poziția ON, dacă viteza vehiculului
Instrumente și comenzi 5-7
BK0264400EN.book Page 8 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Afișaj multifuncțional - tip 1


depășește aproximativ 8 km/h în timp ce o
ușă este întredeschisă, se aude de 4 ori un
ATENȚIE NOTĂ
 Stabilizarea afișajului după realimentarea cu
avertizor sonor. Acesta va informa șoferul  Dacă motorul se supraîncălzește, „ ” va
combustibil poate dura câteva secunde.
despre faptul că o ușă este întredeschisă. clipi. În acest caz, graficul cu bare este în
zona roșie. Parcați imediat vehiculul într-un  Dacă realimentarea cu combustibil se face cu
loc sigur și luați măsurile care se impun. contactul sau modul de funcționare în poziția
ATENȚIE Consultați „Supraîncălzire motor” la pagina ON, este posibil ca indicatorul de nivel com-
 Înainte de a porni la drum, verificați să nu 8-9. bustibil să indice incorect nivelul combusti-
apară afișajul de avertizare. bilului.
5  Săgeata (A) indică faptul că bușonul rezervo-
rului de combustibil se află pe partea stângă
Fereastră de afișare rezervă de a caroseriei.
Afișaj temperatură lichid de
combustibil
răcire motor E00522201597
E00533800020
Afișează cantitatea de combustibil rămas în Afișaj de avertizare rezervă de
rezervor. combustibil
E00522402466

Dacă nivelul combustibilului scade la aproxi-


mativ 10 litri, fereastra de informații comută
la fereastra de afișare temporară a rezervei de
combustibil, iar simbolul „ ” (B) din
afișajul de avertizare rezervă de combustibil
Indică temperatura lichidului de răcire motor. clipește lent (aproximativ o dată pe secundă).
Dacă lichidul de răcire este prea fierbinte, După câteva secunde, fereastra de informații
revine de la afișajul avertizării rezervă de
„ ” va clipi. combustibil la fereastra anterioară.
În timpul deplasării, acordați atenția cuvenită Dacă nivelul combustibilului scade în conti-
afișajului temperaturii lichidului de răcire F- Plin nuare, fereastra de informații comută la
motor. E- Gol afișajul avertizării rezervă de combustibil, iar
simbolul „ ” (B) de pe afișajul rezervei de
combustibil clipește rapid (aproximativ de
două ori pe secundă).

5-8 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 9 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Afișaj multifuncțional - tip 1

NOTĂ Resetare contor de parcurs


 Setarea afișajului poate fi modificată pentru
utilizarea unităților de măsură preferate (°C Pentru resetarea la 0 a afișajului, țineți apăsat
sau °F). cel puțin 2 secunde comutatorul afișajului
Consultați „Modificare setări funcții” la multifuncțional. Se va reseta doar valoarea
pagina 5-14.
afișată în acel moment.
 În funcție de factori precum condițiile de
deplasare, temperatura afișată poate diferi de
temperatura reală.
Exemplu 5
Dacă este afișat contorul de parcurs , se va
reseta doar valoarea contorului de parcurs
.
ATENȚIE Kilometraj
E00527800083
 Pentru a preveni defectarea catalizatorului, NOTĂ
nu rămâneți în pană de combustibil. Dacă Kilometrajul indică distanța parcursă.
 La deconectarea bornei bateriei, memoria
apare afișajul de avertizare, realimentați cât
mai curând posibil. contoarelor de parcurs și se șterge,
Contor de parcurs iar afișajul revine la „0”.
E00527900055

NOTĂ Contorul de parcurs indică distanța parcursă


 Pe drum înclinat sau în viraje, valoarea între două puncte. Atenționare interval revizii
afișată poate fi incorectă din cauza deplasării E00522500968

combustibilului în rezervor. Exemple de utilizare a contorului de parcurs


Afișează timpul rămas până la următoarea
și a contorului de parcurs revizie periodică recomandată de
Este posibilă măsurarea simultană a două MITSUBISHI MOTORS. Dacă trebuie efec-
Fereastră de afișare distanțe parcurse, de acasă, cu ajutorul tuată revizia periodică, este afișat „---”.
temperatură exterioară contorului de parcurs , respectiv dintr-
E00522100498
un punct intermediar ales, cu ajutorul con-
torului de parcurs .
Afișează temperatura din exte-
riorul vehiculului.

Instrumente și comenzi 5-9


BK0264400EN.book Page 10 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Afișaj multifuncțional - tip 1


2. Vă informează că trebuie efectuată revizia 1. Dacă apăsați scurt de câteva ori comutato-
NOTĂ periodică. Vă recomandăm să consultați o rul afișajului multifuncțional, fereastra de
 În funcție de specificațiile vehiculului, tim-
unitate de service autorizată informații comută la fereastra de afișare
pul afișat până la următoarea revizie perio-
MITSUBISHI MOTORS. atenționare interval revizii.
dică poate fi diferit de cel recomandat de
MITSUBISHI MOTORS.
În momentul respectiv, dacă contactul este
În plus, setările afișajului pentru următoarea
revizie periodică pot fi modificate.
trecut din poziția „LOCK” în poziția
Pentru a modifica setările afișajului, apelați „ON” sau modul de funcționare este tre-
5 la o unitate de service autorizată cut din poziția OFF în poziția ON, afișajul
MITSUBISHI MOTORS. avertizării apare pentru câteva secunde în
Pentru informații suplimentare, consultați o fereastra de informații.
unitate de service autorizată MITSUBISHI
MOTORS.

2. Țineți apăsat cel puțin 2 secunde comuta-


3. După ce vehiculul a fost verificat la o uni-
torul afișajului multifuncțional pentru a se
tate de service autorizată
MITSUBISHI MOTORS, se afișează tim- afișa simbolul „ ”, care va clipi. (Dacă
pul până la următoarea revizie periodică. nu se efectuează nicio acțiune, după apro-
ximativ 10 secunde de clipire a simbolului
afișajul revine la ecranul anterior.)
Resetare
3. Apăsați scurt comutatorul afișajului
Afișajul „---” poate fi resetat în timp ce con- multifuncțional în timp ce simbolul
1. Afișează timpul până la următoarea revi- tactul sau modul de funcționare este în poziția clipește pentru a comuta afișajul de la „---
zie periodică. OFF. La resetarea afișajului este afișat timpul ” la „CLEAR”. Apoi, va fi afișat timpul
până la următoarea revizie periodică, iar rămas până la următoarea revizie perio-
NOTĂ afișajul avertizării nu mai apare, dacă contac- dică.
 Distanța este afișată în intervale de 100 km tul este trecut din poziția „LOCK” în poziția
(sau 100 de mile). Timpul este afișat în luni. „ON” sau modul de funcționare este trecut
din poziția OFF în poziția ON.

5-10 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 11 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Afișaj multifuncțional - tip 1

Fereastră de verificare sistem


E00531001100

La cuplarea contactului sau la trecerea modu-


lui de funcționare în poziția ON, este afișată
aproximativ 4 secunde fereastra de verificare
sistem. Dacă nu se detectează nicio
defecțiune, este afișată fereastra de informații NOTĂ
(dacă contactul sau modul de funcționare este  Autonomia este calculată pe baza datelor pri- 5
vind consumul de combustibil. Aceasta poate
în poziția ON).
varia în funcție de condițiile de deplasare și
Dacă se detectează o defecțiune, fereastra de stilul de condus. Priviți distanța afișată ca
comută la afișajul avertizării. fiind o estimare grosieră.
ATENȚIE Consultați „Listă de afișare avertizări” la  Când realimentați, autonomia afișată este
 Clientul este responsabil pentru efectuarea la pagina 5-30. actualizată. Cu toate acestea, dacă adăugați
timp a lucrărilor periodice de revizie și de doar o cantitate redusă de combustibil, nu va
întreținere. fi afișată valoarea corectă. Umpleți complet
Reviziile tehnice și lucrările de întreținere rezervorul cât mai curând posibil.
trebuie efectuate pentru a preveni accidentele  Uneori, valoarea afișată pentru autonomie se
și defecțiunile. poate modifica dacă parcați pe o pantă foarte
abruptă. Acest lucru se întâmplă ca urmare a
deplasării combustibilului în rezervor și nu
NOTĂ
NOTĂ  Fereastra de afișare verificare sistem diferă
indică o defecțiune.
 Afișajul „---” nu poate fi resetat în timp ce  Setarea afișajului poate fi modificată pentru
în funcție de nivelul de echipare. utilizarea unităților de măsură preferate (km
contactul sau modul de funcționare este în
poziția ON. sau mile). Consultați „Modificare setări
 Când este afișat mesajul „---”, după parcur- funcții” la pagina 5-14.
gerea unei anumite distanțe și trecerea unei Afișaj autonomie
anumite perioade de timp, afișajul este rese- E00538000027

tat și este afișat timpul rămas până la urmă- Afișează autonomia estimativă (câți kilome- Afișaj consum mediu de
toarea revizie periodică. tri/câte mile mai puteți parcurge cu combusti- combustibil
 Dacă resetați neintenționat afișajul, vă reco- bilul rămas). Dacă autonomia scade sub E00531200020
mandăm să consultați o unitate de service aproximativ 50 km (30 mile), este afișat „---”.
autorizată MITSUBISHI MOTORS. Afișează consumul mediu de combustibil de
Realimentați cât mai curând posibil.
la ultima resetare și până în prezent.

Instrumente și comenzi 5-11


BK0264400EN.book Page 12 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Afișaj multifuncțional - tip 1


Există 2 moduri de setare.
Consultați „Modificare mod resetare pentru
NOTĂ NOTĂ
 Setarea afișajului poate fi modificată pentru  Setarea inițială (implicită) este „Mod rese-
consum mediu de combustibil și viteză
utilizarea unităților de măsură preferate tare automată”.
medie” la pagina 5-15.
{km/l, mpg (SUA), mpg (UK) sau l/100  Setarea afișajului poate fi modificată pentru
Pentru metoda de modificare a setărilor km}. utilizarea unității de măsură preferate (km/h
afișajului consumului mediu de combustibil, Consultați „Modificare setări funcții” la sau mph). Consultați „Modificare setări
consultați „Modificare setări funcții” la pagina 5-14. funcții” la pagina 5-14.
pagina 5-14.  Dacă se deconectează bateria, memoria
5 modului resetare manuală sau resetare auto-
Afișaj viteză medie mată pentru afișajul vitezei medii se șterge.
E00533700029

Afișează viteza medie de la ultima resetare și


până în prezent. Afișaj consum instantaneu de
Există 2 moduri de setare. combustibil
NOTĂ Consultați „Modificare mod resetare pentru E00533601067

 Afișajul consumului mediu de combustibil consum mediu de combustibil și viteză În timpul deplasării, afișează consumul
poate fi resetat separat în modul resetare auto- medie” la pagina 5-15. instantaneu de combustibil, cu ajutorul unui
mată, respectiv în modul resetare manuală. Pentru metoda de modificare a setărilor grafic cu bare.
 Când consumul mediu de combustibil nu afișajului vitezei medii, consultați „Modifi-
poate fi calculat, este afișat „---”. care setări funcții” la pagina 5-14.
 Setarea inițială (implicită) este „Mod rese-
tare automată”.
 Consumul mediu de combustibil depinde de
condițiile de deplasare (starea carosabilului, Simbolul „ ” (A) al indicatorului de consum
stilul de condus etc.). Consumul mediu de
instantaneu indică consumul mediu de combus-
combustibil afișat poate diferi de consumul
tibil. Dacă consumul instantaneu de combustibil
de combustibil real. Priviți consumul mediu
de combustibil afișat ca fiind o estimare gro-
NOTĂ depășește consumul mediu de combustibil, con-
sieră.  Afișajul vitezei medii poate fi resetat separat sumul instantaneu de combustibil este afișat cu
 Dacă se deconectează bateria, memoria în modul resetare automată și respectiv în un grafic cu bare verde. Aveți grijă să mențineți
modului resetare manuală sau resetare auto- modul resetare manuală. consumul instantaneu de combustibil peste
mată pentru afișajul consumului mediu de  Dacă viteza medie nu poate fi calculată, este nivelul consumului mediu de combustibil, s-ar
combustibil se șterge. afișat „---”. putea să conduceți mai economic.

5-12 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 13 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Afișaj multifuncțional - tip 1

NOTĂ Indicator ECO* NOTĂ


 Dacă consumul instantaneu de combustibil E00529300200  La vehiculele cu transmisie A/T sau CVT,
nu poate fi calculat, graficul cu bare nu este asistența pentru condus ECO se afișează
afișat. Acest indicator se va afișa dacă numai dacă vehiculul se deplasează cu selec-
 Setarea afișajului poate fi modificată pentru se adoptă un stil de condus torul de viteze în poziția „D” (deplasare) sau
utilizarea unităților de măsură preferate economic. în modul sport (pentru vehiculele echipate cu
{km/l, mpg (SUA), mpg (UK) sau l/100 padele de schimbare viteze).
km}. Consultați „Modificare setări funcții” 5
la pagina 5-14.
 Puteți anula graficul cu bare verde.
Consultați „Modificare setări funcții” la Asistență pentru condus ECO*
pagina 5-14.
E00531501163

Această funcție afișează cât de eficient


Monitorizare sistem de oprire și conduceți în diferite condiții de parcurs.
pornire automată (AS&G)* Afișajul asistenței pentru condus ECO se va
E00531101042 schimba astfel, dacă conduceți economic,
Durata de timp pe care motorul a fost oprit de apăsând pedala de accelerație atât cât este
sistemul de oprire și pornire automată necesar pentru a menține viteza dorită.
(AS&G).
Consultați „Sistem de oprire și pornire auto-
mată (AS&G)” la pagina 6-26. Nivel condus ECO

Redus Ridicat

NOTĂ
 Când contactul sau modul de funcționare
este din nou în poziția ON, durata de timp se
va reseta.

Instrumente și comenzi 5-13


BK0264400EN.book Page 14 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Afișaj multifuncțional - tip 1


3. Țineți apăsat cel puțin 2 secunde comuta-
Scorul ECO* Modificare setări funcții torul afișajului multifuncțional pentru a
E00531601193 E00522701837
comuta de la fereastra setare funcții la
Scorul ECO indică punctele pe care le-ați Setările pentru „Limbă de afișare”, „Unitate de fereastra de meniu.
obținut conducând economic, în funcție de măsură temperatură”, „Unitate de măsură con-
numărul de frunze afișate, după cum sum de combustibil” și „Mod resetare consum
urmează: mediu de combustibil și viteză medie” pot fi
modificate conform preferințelor.
5 [Dacă contactul sau modul de funcționare
este în poziția ON] 1. Opriți vehiculul într-un loc sigur.
Afișajul indică scorul pe care l-ați realizat în Activați complet frâna de parcare și treceți
ultimele câteva minute. schimbătorul de viteze în punctul „N” (neu-
tru) (M/T) sau selectorul de viteze în poziția
[Dacă contactul sau modul de funcționare „P” (parcare) (A/T sau CVT).
este trecut în poziția OFF] 2. Apăsați scurt de câteva ori comutatorul
Afișajul indică scorul general ECO pe care afișajului multifuncțional pentru a comuta
funcția l-a înregistrat din momentul în care fereastra de informații la fereastra setare NOTĂ
contactul este trecut din poziția „ON” în funcții.  Pentru a reveni de la fereastra de meniu la
poziția „LOCK” sau „ACC” sau din momen- Consultați „Fereastră informații (dacă fereastra setare funcții, țineți apăsat cel puțin
tul în care modul de funcționare este trecut contactul sau modul de funcționare este în 2 secunde comutatorul afișajului
din poziția „ON” în poziția „OFF”. poziția ON)” la pagina 5-6. multifuncțional.
 Dacă nu se întreprinde nicio acțiune în inter-
val de 30 secunde de la afișarea ferestrei de
meniu, afișajul revine la fereastra setare
Nivel condus ECO funcții.

4. Selectați elementul de modificat din


ATENȚIE fereastra de meniu și modificați-l conform
 Pentru siguranță, opriți vehiculul înainte de preferințelor. Pentru informații suplimen-
Redus Ridicat acționare. tare referitoare la modurile de utilizare,
În timpul deplasării, fereastra setare funcții
consultați elementele următoare.
nu este afișată, chiar dacă acționați comuta-
torul afișajului multifuncțional.

5-14 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 15 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Afișaj multifuncțional - tip 1


Consultați „Modificare mod resetare pen- 3. Țineți apăsat cel puțin 2 secunde comuta-
Modificare mod resetare pentru
tru consum mediu de combustibil și viteză torul afișajului multifuncțional pentru a
medie” la pagina 5-15. consum mediu de combustibil și comuta între A/1 (mod resetare automată)
Consultați „Modificare unitate de măsură viteză medie și M/2/P (mod resetare manuală) sau între
afișaj consum de combustibil” la pagina 5-16. E00522900962 M/2/P și A/1.
Consultați „Modificare unitate de măsură Starea modului de resetare pentru consumul Setarea este modificată la starea selectată
temperatură” la pagina 5-17. mediu de combustibil și viteza medie poate fi a modului.
Consultați „Modificare limbă de afișare” comutată între „Resetare automată” și „Rese-
la pagina 5-17. tare manuală”.
5
Mod resetare manuală
Consultați „Modificare control unificat
limbă de comunicare” la pagina 5-17. 1. Țineți apăsat cel puțin 2 secunde comuta-  Când sunt afișate consumul mediu de
Consultați „Setare sunet la acționare” la torul afișajului multifuncțional pentru a combustibil și viteza medie, dacă țineți
pagina 5-18. comuta de la fereastra setare funcții la apăsat comutatorul afișajului
Consultați „Modificare timp până la fereastra de meniu. multifuncțional, consumul mediu de com-
afișare ATENȚIONARE REPAUS” la Consultați „Modificare setări funcții” la bustibil și viteza medie afișate în momen-
pagina 5-19. pagina 5-14. tul respectiv se resetează.
Consultați „Modificare sunet semnali- 2. Apăsați scurt comutatorul afișajului  Dacă se efectuează operația următoare,
zare” la pagina 5-19. multifuncțional pentru a selecta „AVG setarea modului comută automat de la
Consultați „Modificare unitate de măsură (setare consum mediu de combustibil și manual la auto.
afișaj consum instantaneu de combustibil” viteză medie)”. [Cu excepția vehiculelor echipate cu sis-
la pagina 5-19. tem de utilizare fără cheie]
Consultați „Resetare prag de avertizare pre- Treceți contactul din poziția „LOCK” sau
siune scăzută în anvelope” la pagina 6-120. „ACC” în poziția „ON”.
Consultați „Modificare setare cod anve- [Pentru vehiculele echipate cu sistem de
lopă” la pagina 6-121. utilizare fără cheie]
Consultați „Resetare la setările din Treceți modul de funcționare din poziția
fabrică” la pagina 5-19. ACC sau OFF în poziția ON.

NOTĂ Trecerea la auto se face automat. Cu toate


 Dacă se deconectează bateria, setările acestei acestea, după trecerea la modul manual,
funcții sunt șterse din memorie și sunt resetate se afișează datele de la ultima resetare.
automat la valorile din fabrică (cu excepția pra-
gului de avertizare presiune scăzută în anve-
lope și a codului setat pentru anvelope).
Instrumente și comenzi 5-15
BK0264400EN.book Page 16 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Afișaj multifuncțional - tip 1


3. Țineți apăsat cel puțin 2 secunde comuta-
Mod resetare automată Modificare unitate de măsură
torul afișajului multifuncțional pentru a
afișaj consum de combustibil afișa „AVG UNIT”.
 Când sunt afișate consumul mediu de
E00523000726
combustibil și viteza medie, dacă țineți 4. Apăsați scurt comutatorul afișajului
apăsat comutatorul afișajului Unitatea de măsură pentru afișajul consumu- multifuncțional pentru a selecta unitățile.
multifuncțional, consumul mediu de com- lui de combustibil poate fi modificată. 5. Țineți apăsat cel puțin 2 secunde comuta-
bustibil și viteza medie afișate în momen- Unitățile de măsură pentru distanță, viteză și torul afișajului multifuncțional pentru a
tul respectiv se resetează. cantitate sunt de asemenea modificate pentru modifica setarea la unitatea de măsură
5  Dacă butonul pentru pornirea motorului a corespunde unității de măsură selectate pen- dorită.
sau modul de funcționare este în una din- tru consumul de combustibil.
tre stările următoare, afișajul consumului NOTĂ
1. Țineți apăsat cel puțin 2 secunde comuta-
mediu de combustibil și cel al vitezei  Unitățile de măsură pentru autonomie, con-
torul afișajului multifuncțional pentru a
medii se resetează automat. sum mediu de combustibil, viteză medie și
comuta de la fereastra setare funcții la
[Cu excepția vehiculelor echipate cu sis- consum instantaneu de combustibil sunt
fereastra de meniu.
tem de utilizare fără cheie] modificate, însă unitățile de măsură pentru
Consultați „Modificare setări funcții” la
Contactul este în poziția „ACC” sau acul indicator (vitezometru), kilometraj și
pagina 5-14.
„LOCK” timp de 4 ore sau mai mult. contor de parcurs rămân nemodificate.
2. Apăsați scurt comutatorul afișajului
[Pentru vehiculele echipate cu sistem de
multifuncțional pentru a selecta „AVG
utilizare fără cheie] Unitățile de măsură pentru distanță și viteză
UNIT (unitate de măsură afișaj consum de
Modul de funcționare este în poziția ACC sunt de asemenea modificate pentru a cores-
combustibil)”.
sau OFF timp de 4 ore sau mai mult. punde unității de măsură selectate pentru con-
sumul de combustibil.
NOTĂ
 Afișajul consumului mediu de combustibil și Viteză
Consum de Distanță
vitezei medii se poate reseta individual în (viteză
combustibil (autonomie)
modul resetare automată, respectiv în modul medie)
resetare manuală.
l/100 km km km/h
 Dacă se deconectează bateria, memoria
modului resetare manuală sau resetare auto- mpg (SUA) mile mph
mată pentru afișajul consumului mediu de mpg (UK) mile mph
combustibil și vitezei medii se șterge.
km/l km km/h

5-16 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 17 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Afișaj multifuncțional - tip 1

Modificare unitate de măsură NOTĂ


temperatură  La vehiculele echipate cu sistem audio cu
E00523101942 conexiune pentru smartphone sau sistem
multimedia Mitsubishi (MMCS), unitatea de
Unitatea de măsură pentru afișajul temperatu-
măsură a temperaturii pentru sistemul audio
rii poate fi modificată. cu conexiune pentru smartphone sau siste-
mul multimedia Mitsubishi (MMCS) se
1. Țineți apăsat cel puțin 2 secunde comuta-
modifică odată cu unitatea de măsură a tem-
torul afișajului multifuncțional pentru a peraturii exterioare de pe afișajul
5
comuta de la fereastra setare funcții la multifuncțional.
fereastra de meniu. Cu toate acestea, pe ecranul sistemului mul-
Consultați „Modificare setări funcții” la timedia Mitsubishi (MMCS) nu apare „°C”
3. Țineți apăsat cel puțin 2 secunde comuta-
pagina 5-14. sau „°F”.
torul afișajului multifuncțional pentru a
2. Apăsați scurt comutatorul afișajului
afișa „LANGUAGE”.
multifuncțional pentru a selecta „ ” Modificare limbă de afișare 4. Apăsați scurt comutatorul afișajului
(setare unitate de măsură temperatură). E00523200685 multifuncțional pentru a selecta limba
3. Țineți apăsat cel puțin 2 secunde comuta- Limba de afișare a afișajului multifuncțional dorită.
torul afișajului multifuncțional pentru a poate fi modificată. 5. Dacă țineți apăsat cel puțin 2 secunde
comuta succesiv între °C și °F sau între °F comutatorul afișajului multifuncțional,
și °C. 1. Țineți apăsat cel puțin 2 secunde comuta- setarea se modifică la limba selectată.
Setarea este modificată la unitatea de torul afișajului multifuncțional pentru a
măsură selectată pentru temperatură. comuta de la fereastra setare funcții la NOTĂ
fereastra de meniu.  Dacă în fereastra setare limbă se selectează
NOTĂ Consultați „Modificare setări funcții” la „---”, nu se afișează un mesaj de avertizare în
 Unitatea de măsură a temperaturii de pe pagina 5-14. afișajul avertizării sau afișajul temporar.
panoul aerului condiționat se modifică odată 2. Apăsați scurt comutatorul afișajului
cu unitatea de măsură a temperaturii exteri- multifuncțional pentru a selecta „LAN-
oare de pe afișajul multifuncțional. GUAGE” (setare limbă). Modificare control unificat limbă
Cu toate acestea, pe afișajul temperaturii
aerului condiționat nu apare „°C” sau „°F”. de comunicare
E00523301739

Limba utilizată de sistemul multimedia Mitsubishi


(MMCS) (dacă există în dotare), de interfața

Instrumente și comenzi 5-17


BK0264400EN.book Page 18 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Afișaj multifuncțional - tip 1


Bluetooth® 2.0 (dacă există în dotare) sau de siste- NOTĂ Setare sunet la acționare
mul de monitorizare a perimetrului (dacă există în  Afișajul limbii modificate din fereastra E00523400690
dotare) poate fi modificată automat la aceeași setare limbă poate fi comutat după cum Puteți dezactiva sunetele la acționarea comu-
limbă utilizată pentru afișajul multifuncțional. urmează. tatorului afișajului multifuncțional și a buto-
• Dacă pentru controlul unificat al limbii de nului reostatului.
1. Țineți apăsat cel puțin 2 secunde comuta- comunicare (unificare limbă activată) a fost
torul afișajului multifuncțional pentru a selectată setarea A sau 1, limba utilizată de 1. Țineți apăsat cel puțin 2 secunde comuta-
comuta de la fereastra setare funcții la sistemul multimedia Mitsubishi (MMCS)
5 fereastra de meniu. (dacă există în dotare), de interfața
torul afișajului multifuncțional pentru a
comuta de la fereastra setare funcții la
Consultați „Modificare setări funcții” la Bluetooth® 2.0 (dacă există în dotare) sau fereastra de meniu.
pagina 5-14. de sistemul de monitorizare a perimetrului Consultați „Modificare setări funcții” la
2. Apăsați scurt comutatorul afișajului (dacă există în dotare) este modificată auto-
pagina 5-14.
mat la limba selectată pentru afișajul
multifuncțional pentru a selecta „ ” 2. Apăsați scurt comutatorul afișajului
multifuncțional.
(control unificat limbă de comunicare). Cu toate acestea, este posibil ca această multifuncțional pentru a selecta „ ”
funcție care poate fi modificată să nu (setare sunet la acționare).
funcționeze, în funcție de limba selectată 3. Țineți apăsat cel puțin 2 secunde comuta-
pentru afișajul multifuncțional. torul afișajului multifuncțional pentru a
• Dacă pentru controlul unificat al limbii de comuta succesiv între ON (sunet la
comunicare (unificare limbă dezactivată) a
acționare activat) și OFF (sunet la
fost selectată setarea M, 2 or P, limba utili-
zată de sistemul multimedia Mitsubishi
acționare dezactivat) sau între OFF și ON.
(MMCS) (dacă există în dotare), de Setarea se modifică la starea selectată.
interfața Bluetooth® 2.0 (dacă există în
dotare) sau de sistemul de monitorizare a NOTĂ
perimetrului (dacă există în dotare) nu este  Setarea sunetului la acționare dezactivează
modificată automat la limba selectată pen- doar sunetele emise la acționarea comutato-
3. Țineți apăsat cel puțin 2 secunde comuta- tru afișajul multifuncțional. rului afișajului multifuncțional și a butonului
torul afișajului multifuncțional pentru a  Limba afișajului sistemului audio (dacă reostatului. Afișajul de avertizare și avertiză-
comuta între A/1 (control unificat limbă există în dotare) nu se modifică automat, rile sonore nu pot fi dezactivate.
de comunicare activat) și M/2/P (control chiar dacă selectați A sau 1 (control limbă
unificat limbă de comunicare dezactivat) activat) pentru controlul unificat al limbii de
sau între M/2/P și A/1. comunicare.
Setarea se modifică la starea selectată.

5-18 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 19 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Afișaj multifuncțional - tip 1


1. Țineți apăsat cel puțin 2 secunde comuta-
Modificare timp până la afișare Modificare sunet semnalizare
torul afișajului multifuncțional pentru a
„ATENȚIONARE REPAUS” E00529100396
comuta de la fereastra setare funcții la
E00523500691 Puteți modifica sunetul semnalizării. fereastra de meniu.
Timpul până când apare afișajul poate fi Consultați „Modificare setări funcții” la
modificat. 1. Țineți apăsat cel puțin 2 secunde comuta-
pagina 5-14.
torul afișajului multifuncțional pentru a
2. Apăsați scurt comutatorul afișajului
1. Țineți apăsat cel puțin 2 secunde comuta- comuta de la fereastra setare funcții la
torul afișajului multifuncțional pentru a fereastra de meniu. multifuncțional pentru a selecta 5
comuta de la fereastra setare funcții la Consultați „Modificare setări funcții” la (modificare afișaj consum instantaneu de
fereastra de meniu. pagina 5-14. combustibil).
Consultați „Modificare setări funcții” la 2. Apăsați scurt comutatorul afișajului 3. Țineți apăsat cel puțin 2 secunde comuta-
pagina 5-14. torul afișajului multifuncțional pentru a
multifuncțional pentru a selecta
2. Apăsați scurt comutatorul afișajului comuta succesiv între ON (activat) (cu
(modificare sunet semnalizare).
multifuncțional pentru a selecta grafic cu bare verde) și OFF (dezactivat)
3. Țineți apăsat cel puțin 2 secunde comuta-
„ALARM” (setare timp repaus). (fără grafic cu bare verde) sau între OFF
torul afișajului multifuncțional pentru a
3. Țineți apăsat cel puțin 2 secunde comuta- și ON.
comuta succesiv între 1 (sunet semnali-
torul afișajului multifuncțional pentru a Setarea se modifică la setarea graficului
zare 1) și 2 (sunet semnalizare 2) sau între
afișa fereastra „ALARM”. cu bare selectat.
2 și 1.
4. Apăsați scurt comutatorul afișajului Setarea modifică sunetul selectat pentru
multifuncțional pentru a selecta timpul semnalizare. Revenire la setările din fabrică
rămas până la afișare. E00523601918

5. Țineți apăsat cel puțin 2 secunde comuta- Multe dintre setările funcțiilor pot fi resetate
torul afișajului multifuncțional pentru a
Modificare afișaj consum
instantaneu de combustibil la valorile din fabrică.
modifica setarea la timpul dorit.
E00529200339
1. Țineți apăsat cel puțin 2 secunde comuta-
NOTĂ Setarea graficului cu bare al afișajului consu- torul afișajului multifuncțional pentru a
 Timpul de condus este resetat dacă contactul mului instantaneu de combustibil se poate comuta de la fereastra setare funcții la
este decuplat sau modul de funcționare este modifica. fereastra de meniu.
în poziția OFF. Consultați „Modificare setări funcții” la
pagina 5-14.

Instrumente și comenzi 5-19


BK0264400EN.book Page 20 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Afișaj multifuncțional - tip 2


2. Apăsați scurt comutatorul afișajului
multifuncțional pentru a selecta „RESET” Afișaj multifuncțional - tip 2 NOTĂ
 Când contactul sau modul de funcționare
(revenire la setările din fabrică). E00519902412
este în poziția OFF, afișajul poziției selecto-
3. Dacă țineți apăsat cel puțin 5 secunde Opriți întotdeauna vehiculul într-un loc sigur
rului de viteze, indicatorul treptei de viteză,
comutatorul afișajului multifuncțional, înainte de utilizare. afișajul rezervei de combustibil și avertiza-
avertizoarele sonore și toate setările Afișajul multifuncțional prezintă următoarele rea drum cu polei nu sunt afișate.
funcțiilor sunt resetate la setările din informații: avertizări, kilometraj, contor de
fabrică. parcurs, consum mediu de combustibil etc.
5
NOTĂ
 Setările din fabrică sunt următoarele.
• Modul de resetare consum mediu de com-
bustibil și viteză medie: A (resetare auto-
mată)
• Unitate de măsură consum de combustibil:
l/100 km
• Unitate de măsură temperatură: °C (Cel-
sius)
• Limbă de afișare: ENGLISH (engleză) sau
RUSSIAN (rusă) 1- Afișaj limitator de viteză* → P.6-75
• Setare control unificat limbă de comuni- 2- Avertizare drum cu polei → P.5-23
care: A ( control unificat limbă de comuni- 3- Indicator treaptă de viteză* → P.6-31
care activat)
4- Afișaj informații → P.5-21
• Sunete la acționare: ON (sunet la acționare
5- Indicator poziție selector de viteze
activat)
(vehicule cu A/T sau CVT)
• Afișaj „ATENȚIONARE REPAUS”: OFF
→ P.6-33, 6-40
(dezactivat)
6- Afișaj rezervă de combustibil → P.5-24
• Sunet semnalizare: sunet semnalizare 1
• Consum instantaneu de combustibil cu gra-
fic cu bare verde: ON (activat)
 Pragul de avertizare pentru presiune redusă
în anvelope și codul anvelopelor nu pot fi
resetate la valorile din fabrică.

5-20 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 21 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Afișaj multifuncțional - tip 2

Afișaj informații
E00528201326

De fiecare dată când apăsați scurt comutatorul afișajului multifuncțional (A), afișajul se schimbă în ordinea următoare.

1- Kilometraj 10- Atenționare service (timp) → P.5-24


2- Contor de parcurs 11- Afișaj sistem de monitorizare presiune
3- în anvelope* → P.6-120, 6-121
Contor de parcurs
4- Comandă iluminare grup de instru-
mente → P.5-22 NOTĂ
5- Afișaj autonomie → P.5-22  Când contactul sau modul de funcționare este în
poziția OFF, afișajul autonomiei, afișajul consu-
6- Afișaj consum mediu de combustibil
mului mediu de combustibil, cel al temperaturii
→ P.5-23
exterioare și cel al sistemului de monitorizare a
7- Monitorizare sistem de oprire și pornire presiunii în anvelope nu sunt afișate.
automată (AS&G)* → P.5-23  În timpul deplasării, atenționarea service nu
8- Afișaj temperatură exterioară → P.5-23 este afișată, chiar dacă acționați comutatorul
9- Atenționare service (distanță) → P.5-24 afișajului multifuncțional.

Instrumente și comenzi 5-21


BK0264400EN.book Page 22 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Afișaj multifuncțional - tip 2

Kilometraj NOTĂ NOTĂ


E00527801107  La deconectarea bornei bateriei, memoria  Puteți ajusta până la 8 niveluri diferite de
Kilometrajul indică distanța parcursă. contoarelor de parcurs și se șterge, luminozitate, pentru lumini de poziție
iar afișajul revine la „0”. aprinse și pentru lumini de poziție stinse.
De fiecare dată când reduceți luminozitatea
Contor de parcurs cu două trepte, afișajul segmentului
luminozității scade treptat cu câte o unitate.
E00527900068
Comandă iluminare grup de  Dacă maneta de lumini nu este în poziția
5 Contorul de parcurs indică distanța parcursă
instrumente „OFF”, iluminarea instrumentelor de bord
între două puncte.
E00537901156 trece automat la luminozitatea setată, în
De fiecare dată când țineți apăsat cel puțin 2 funcție de nivelul luminozității exterioare.
Exemple de utilizare a contorului de parcurs
secunde comutatorul afișajului  Nivelul luminozității instrumentelor este sal-
și a contorului de parcurs vat la trecerea contactului sau a modului de
multifuncțional (2) se aude un semnal sonor,
Este posibilă măsurarea simultană a două funcționare în poziția OFF.
iar luminozitatea instrumentelor de bord se
distanțe parcurse, de acasă, cu ajutorul
modifică.
contorului de parcurs , respectiv dintr-
un punct intermediar ales, cu ajutorul con- Afișaj autonomie
torului de parcurs . E00538000014

Afișează autonomia estimativă (câți kilome-


tri/câte mile mai puteți parcurge cu combusti-
Resetare contor de parcurs bilul rămas). Dacă autonomia scade sub
aproximativ 50 km (30 mile), este afișat „---”.
Pentru resetarea la 0 a afișajului, țineți apăsat
cel puțin 2 secunde comutatorul afișajului NOTĂ
multifuncțional. Se va reseta doar valoarea  Autonomia este calculată pe baza datelor pri-
afișată în acel moment. vind consumul de combustibil. Aceasta poate
1- Nivel luminozitate varia în funcție de condițiile de deplasare și
Exemplu 2- Comutator afișaj multifuncțional de stilul de condus. Priviți distanța afișată ca
fiind o estimare grosieră.
Dacă este afișat contorul de parcurs , se va
reseta doar valoarea contorului de parcurs
.

5-22 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 23 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Afișaj multifuncțional - tip 2


Consultați „Sistem de oprire și pornire auto-
NOTĂ NOTĂ mată (AS&G)” la pagina 6-26.
 Când realimentați, autonomia afișată este  Afișajul consumului mediu de combustibil
actualizată. poate fi resetat separat în modul resetare auto-
Cu toate acestea, dacă adăugați doar o canti- mată, respectiv în modul resetare manuală. NOTĂ
tate redusă de combustibil, nu va fi afișată  Când consumul mediu de combustibil nu  Când contactul sau modul de funcționare
valoarea corectă. Umpleți complet rezervo- poate fi calculat, este afișat „---”. este din nou în poziția ON, durata de timp se
rul cât mai curând posibil.  Setarea inițială (implicită) este „Mod rese- va reseta.
 Uneori, valoarea afișată pentru autonomie se tare automată”.
poate modifica dacă parcați pe o pantă foarte
5
 Consumul mediu de combustibil depinde de
abruptă. Acest lucru se întâmplă ca urmare a
deplasării combustibilului în rezervor și nu
condițiile de deplasare (starea carosabilului, Afișaj temperatură exterioară
stilul de condus etc.). Consumul mediu de E00533500027
indică o defecțiune. combustibil afișat poate diferi de consumul
 Setarea afișajului poate fi modificată pentru de combustibil real. Priviți consumul mediu Afișează temperatura din exteriorul vehiculu-
utilizarea unităților de măsură preferate (km de combustibil afișat ca fiind o estimare gro- lui.
sau mile). sieră.
Consultați „Modificare setări funcții” la
pagina 5-26.
 Dacă se deconectează bateria, memoria NOTĂ
modurilor resetare manuală și resetare auto-
 Setarea afișajului poate fi modificată pentru
mată pentru afișajul consumului mediu de
utilizarea unităților de măsură preferate (°C
combustibil se șterge.
Afișaj consum mediu de sau °F).
 Setarea afișajului poate fi modificată pentru Consultați „Modificare setări funcții” la
combustibil utilizarea unităților de măsură preferate pagina 5-26.
E00531200033 {{km/L, L/100 km, mpg}.
 În funcție de factori precum condițiile de
Afișează consumul mediu de combustibil de Consultați „Modificare setări funcții” la
deplasare, temperatura afișată poate diferi de
la ultima resetare și până în prezent. pagina 5-26.
temperatura reală.
Starea modului de resetare pentru afișajul
consumului mediu de combustibil și vitezei
medii poate fi comutată între „Auto reset” Monitorizare sistem de oprire și Avertizare drum cu polei
(resetare automată) și „Manual reset” (rese- pornire automată (AS&G)* E00533400013
tare manuală). E00531101055
Dacă temperatura exterioară coboară sub aprox.
Pentru metoda de modificare a setărilor
Durata de timp pe care motorul a fost oprit de 3 °C (37 °F), se declanșează un avertisment
afișajului consumului mediu de combustibil,
sistemul de oprire și pornire automată sonor, iar lampa de avertizare temperatură exte-
consultați „Modificare setări funcții” la
(AS&G). rioară (A) clipește aproximativ 10 secunde.
pagina 5-26.

Instrumente și comenzi 5-23


BK0264400EN.book Page 24 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Afișaj multifuncțional - tip 2


singur segment afișat), ultimul segment al indi-
catorului de nivel combustibil clipește. Dacă
nivelul combustibilului scade și mai mult, ulti-
mul segment al indicatorului de nivel se stinge
și graficul cu bare „ ” clipește.

1- Plin
ATENȚIE 0- Gol
 Există riscul ca șoseaua să fie acoperită cu
polei chiar dacă acest simbol nu clipește, de
aceea vă recomandăm să conduceți cu grijă. NOTĂ
 Stabilizarea afișajului după realimentarea cu
combustibil poate dura câteva secunde.
Afișaj rezervă de combustibil  Dacă realimentarea cu combustibil se face cu
contactul sau modul de funcționare în poziția
ATENȚIE
E00522201601
ON, este posibil ca indicatorul de nivel com-  Nu vă continuați călătoria dacă nivelul com-
Afișajul rezervei de combustibil arată nivelul bustibil să indice incorect nivelul combusti- bustibilului este foarte scăzut; lipsa combusti-
combustibilului din rezervor, când contactul bilului. bilului poate duce la defectarea catalizatorului.
sau modul de funcționare este în poziția ON.  Simbolul rezervorului de combustibil (A)
indică faptul că bușonul rezervorului de com-
bustibil se află pe partea stângă a vehiculului. NOTĂ
 Pe drum înclinat sau în viraje, valoarea
afișată poate fi incorectă din cauza deplasării
Afișaj de avertizare rezervă de combustibilului în rezervor.

combustibil
E00522402479
Atenționare interval revizii
Dacă contactul sau modul de funcționare este în
E00522502223
poziția ON, iar nivelul rezervei de combustibil
este de aproximativ 10 litri sau mai puțin (un Afișează timpul rămas până la următoarea
5-24 Instrumente și comenzi
BK0264400EN.book Page 25 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Afișaj multifuncțional - tip 2


revizie periodică recomandată de
MITSUBISHI MOTORS. Când trebuie efec-
NOTĂ
 Distanța este afișată în intervale de 100 km
tuată revizia periodică, este afișat „---”.
(sau 100 de mile). Timpul este afișat în luni.
Simbolul cheii indică revizia periodică.

2. Vă informează că trebuie efectuată revizia


NOTĂ periodică. Consultați o unitate de service
 În funcție de specificațiile vehiculului, tim-
autorizată MITSUBISHI MOTORS.
pul afișat până la următoarea revizie perio- 5
3. După ce vehiculul a fost verificat la o uni-
dică poate fi diferit de cel recomandat de
MITSUBISHI MOTORS. tate de service autorizată MITSUBISHI
În plus, setările afișajului pentru următoarea MOTORS, se afișează timpul până la
revizie periodică pot fi modificate. următoarea revizie periodică.
Pentru a modifica setările afișajului, apelați 2. Țineți apăsat cel puțin 2 secunde comuta-
la o unitate de service autorizată
Resetare torul afișajului multifuncțional, pentru ca
MITSUBISHI MOTORS. simbolul cheii să înceapă să clipească.
Pentru informații suplimentare, consultați o
Afișajul „---” poate fi resetat în timp ce con- (Dacă nu se întreprinde nicio acțiune,
unitate de service autorizată MITSUBISHI
tactul sau modul de funcționare este în poziția după aproximativ 10 secunde de clipire a
MOTORS.
OFF. simbolului, afișajul revine la indicația
anterioară.)
Distanță 1. Dacă apăsați scurt de câteva ori comutato-
rul afișajului multifuncțional, afișajul 3. Apăsați scurt comutatorul afișajului
informațiilor comută la afișajul multifuncțional în timp ce simbolul
atenționare service. clipește, pentru a comuta afișajul de la „--
-” la „cLEAr”. Apoi, va fi afișat timpul
Lună
rămas până la următoarea revizie perio-
dică.

1. Afișează timpul până la următoarea revi-


zie periodică.

Instrumente și comenzi 5-25


BK0264400EN.book Page 26 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Afișaj multifuncțional - tip 2


2. De fiecare dată când țineți apăsat cel puțin
Modificare setări funcții 2 secunde comutatorul afișajului
E00522700595
multifuncțional în afișajul autonomiei,
Setările pentru „Mod resetare consum mediu puteți comuta la modul resetare consum
de combustibil” „Unitate de măsură consum mediu de combustibil.
de combustibil” și „Unitate de măsură tempe- (A: mod resetare automată, B: mod rese-
ratură” pot fi modificate conform tare manuală)
preferințelor, când contactul sau modul de
5 funcționare este în poziția ON. Mod resetare automată Mod resetare manuală

ATENȚIE
 Șoferul nu trebuie să utilizeze afișajul în
ATENȚIE timp ce vehiculul se deplasează.
 Clientul este responsabil pentru efectuarea la  Pentru utilizarea sistemului, opriți vehiculul
timp a lucrărilor periodice de revizie și de într-o zonă sigură.
întreținere.
Reviziile tehnice și lucrările de întreținere
trebuie efectuate pentru a preveni accidentele
și defecțiunile. Modificare mod resetare consum
mediu de combustibil
E00522900975
Mod resetare manuală
NOTĂ Starea modului de resetare pentru afișajul • Când este afișat consumul mediu de
 Afișajul „---” nu poate fi resetat în timp ce consumului mediu de combustibil poate fi combustibil, dacă țineți apăsat comutato-
contactul sau modul de funcționare este în comutată între „Auto reset” (resetare auto- rul afișajului multifuncțional, consumul
poziția ON. mată) și „Manual reset” (resetare manuală). mediu de combustibil afișat în momentul
 Când este afișat mesajul „---”, după parcur-
respectiv este resetat.
gerea unei anumite distanțe și trecerea unei 1. Dacă apăsați scurt de câteva ori comutato-
anumite perioade de timp, afișajul este rese-
• Dacă se efectuează operația următoare,
rul afișajului multifuncțional, afișajul setarea modului comută automat de la
tat și este afișat timpul rămas până la urmă- informațiilor comută la afișajul tempera-
toarea revizie periodică. manual la auto.
turii exterioare. [Cu excepția vehiculelor echipate cu sis-
 Dacă resetați neintenționat afișajul,
Consultați „Afișaj informații” la pagina tem de utilizare fără cheie]
consultați o unitate de service autorizată
5-21. Treceți contactul din poziția „LOCK”
MITSUBISHI MOTORS.
sau „ACC” în poziția „ON”.

5-26 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 27 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Afișaj multifuncțional - tip 2


[Pentru vehiculele echipate cu sistem de 3. Țineți apăsat comutatorul afișajului
utilizare fără cheie]
NOTĂ multifuncțional pentru a comuta succesiv
 Afișajul consumului mediu de combustibil
Treceți modul de funcționare din poziția între „km/L” → „L/100 km” → „mpg” →
poate fi resetat separat în modul resetare
ACC sau OFF în poziția ON. „km/L”.
automată, respectiv în modul resetare manu-
ală.
Trecerea la auto se face automat. Cu
 Dacă se deconectează bateria, memoria
toate acestea, după trecerea la modul
modurilor resetare manuală și resetare auto-
manual, se afișează datele de la ultima mată pentru afișajul consumului mediu de
resetare. combustibil se șterge.
5
 Setarea inițială (implicită) este „Mod rese-
Mod resetare automată
tare automată”.
• Când este afișat consumul mediu de
combustibil, dacă țineți apăsat comutato-
rul afișajului multifuncțional, consumul Modificare unitate de măsură
mediu de combustibil afișat în momentul afișaj consum de combustibil
respectiv este resetat. E00523001794

• Dacă butonul pentru pornirea motorului Unitatea de măsură pentru afișajul consumu- NOTĂ
sau modul de funcționare este în una din- lui de combustibil poate fi modificată.  Unitățile de măsură pentru autonomie și con-
tre stările următoare, afișajul consumului Unitățile de măsură pentru distanță și canti- sum mediu de combustibil se modifică, dar
mediu de combustibil se resetează auto- tate sunt de asemenea modificate pentru a unitățile de măsură pentru acul indicator
mat. (vitezometru), kilometraj, contor de parcurs
corespunde unității de măsură selectate pen-
[Cu excepția vehiculelor echipate cu sis- și atenționare service rămân nemodificate.
tru consumul de combustibil.
tem de utilizare fără cheie]  Dacă se deconectează bateria, memoria setă-
rilor pentru unitățile de măsură se șterge și se
Contactul este în poziția „ACC” sau 1. Dacă apăsați scurt de câteva ori comutato-
revine automat la setarea din fabrică.
„LOCK” timp de 4 ore sau mai mult. rul afișajului multifuncțional, afișajul
[Pentru vehiculele echipate cu sistem de informațiilor comută la afișajul consumu-
utilizare fără cheie] lui mediu de combustibil. Unitatea de măsură pentru distanță este, de
Modul de funcționare este în poziția Consultați „Afișaj informații” la pagina asemenea, modificată pentru a corespunde
ACC sau OFF timp de 4 ore sau mai 5-21. unității de măsură selectate pentru consumul
mult. 2. Țineți apăsat cel puțin 5 secunde comuta- de combustibil.
torul afișajului multifuncțional, până când
se aude de două ori avertizorul sonor.

Instrumente și comenzi 5-27


BK0264400EN.book Page 28 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Afișaj multifuncțional - tip 2


Consum de Distanță NOTĂ
combustibil (autonomie)  Unitatea de măsură a temperaturii de pe
km/l km panoul aerului condiționat se modifică odată
cu unitatea de măsură a temperaturii exteri-
l/100 km km
oare de pe afișajul multifuncțional.
mpg mile Cu toate acestea, pe afișajul temperaturii
aerului condiționat nu apare „°C” sau „°F”.
 La vehiculele echipate cu sistem audio cu
5 Modificare unitate de măsură conexiune pentru smartphone sau sistem
temperatură multimedia Mitsubishi (MMCS), unitatea de
E00523101968
măsură a temperaturii pentru sistemul audio
cu conexiune pentru smartphone sau siste-
Unitatea de măsură pentru afișajul temperatu- mul multimedia Mitsubishi (MMCS) se
rii exterioare poate fi modificată. modifică odată cu unitatea de măsură a tem-
peraturii exterioare de pe afișajul
1. Dacă apăsați scurt de câteva ori comutato- multifuncțional.
rul afișajului multifuncțional, afișajul Cu toate acestea, pe ecranul sistemului mul-
informațiilor comută la afișajul tempera- timedia Mitsubishi (MMCS) nu apare „°C”
turii exterioare. sau „°F”.
Consultați „Afișaj informații” la pagina
5-21.
2. De fiecare dată când țineți apăsat timp de
cel puțin 2 secunde comutatorul afișajului
multifuncțional în afișajul temperaturii
exterioare, puteți comuta unitatea de
măsură a temperaturii exterioare între °C
și °F sau între °F și °C.

5-28 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 29 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Listă lămpi de control, lămpi de avertizare și fereastră afișare informații (afișaj multifuncțional - tip 1)

Listă lămpi de control, lămpi de avertizare și fereastră afișare informații (afișaj


multifuncțional - tip 1)
E00523701209

Listă lămpi de control și lămpi de avertizare


E00523802715

1- Lampă de control lumini de poziție 7- Lampă de control avertizare unghi mort 13- Lampă de avertizare sistem suplimen-
→ P.5-52 (BSW)* → P.6-107 tar de siguranță (SRS) → P.4-37
2- Lampă de control proiectoare de ceață* 8- Lampă de control fază lungă automată 14- Lampă de avertizare verificare motor
→ P.5-52 (AHB)* → P.5-61 → P.5-54
3- Lămpi de control semnalizatoare de 9- Lampă de avertizare faruri cu LED* → P.5-60 15- Lampă de avertizare frână de parcare
direcție/lumini de avarie → P.5-52 10- Indicator sistem de control activ al electrică (galbenă)* → P.5-54
4- Lampă de control lampă de ceață spate stabilității (ASC)* →P.6-67 16- Lampă de avertizare centură de
→ P.5-52 11- Indicator sistem de control activ al siguranță → P.4-13
5- Lampă de control fază lungă → P.5-52 stabilității (ASC) dezactivat* →P.6-67 17- Lampă de avertizare sistem de monito-
6- Lampă de avertizare încărcare baterie 12- Lampă de avertizare sistem antiblocare rizare presiune în anvelope* →P.6-117
→ P.5-55 frâne (ABS) → P.6-64
Instrumente și comenzi 5-29
BK0264400EN.book Page 30 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Listă lămpi de control, lămpi de avertizare și fereastră afișare informații (afișaj multifuncțional - tip 1)
18- Lampă de control menținere automată a
forței de frânare* → P.6-58
19- Lampă de avertizare frâne (roșie) → P.5-53
20- Listă fereastră de afișare informații → P.5-30

Listă fereastră de afișare informații


E00523900318

5 Dacă există informații de comunicat, cum ar fi lămpile de avertizare, se aude avertizorul sonor, iar ecranul comută la afișajul prezentat mai jos.
Consultați pagina aferentă și luați măsurile necesare.
După eliminarea cauzei care a generat avertizarea, afișajul avertizării dispare automat.
Consultați „Listă de afișare avertizări” la pagina 5-30.
Consultați „Afișaj informații navigație” la pagina 5-45.
Consultați „Alte afișaje temporare” la pagina 5-46.

NOTĂ
 Este posibil să se afișeze o avertizare în fereastra de informații și să se audă un avertizor sonor în următoarele situații excepționale.
Acest lucru este cauzat de faptul că sistemul este deranjat de interferențe de genul zgomotelor sau undelor electromagnetice puternice, nefiind vorba despre o problemă.
• O undă electromagnetică extrem de puternică poate proveni de la surse precum un aparat de emisie ilegal, o scânteie produsă de un cablu electric sau o stație radar.
• În timpul funcționării echipamentelor electrice instalate (inclusiv componente procurate ulterior), pot apărea tensiuni anormale sau descărcări electrostatice.
Dacă un afișaj de avertizare apare frecvent, vă recomandăm să consultați o unitate de service autorizată MITSUBISHI MOTORS.

Listă de afișare avertizări


E00524002684

Ecran Cauză Soluție (referință)


 Ați uitat să stingeți luminile. Consultați „Lămpi (faruri, lămpi de ceață
etc.)” la pagina 5-59.

5-30 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 31 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Listă lămpi de control, lămpi de avertizare și fereastră afișare informații (afișaj multifuncțional - tip 1)
Ecran Cauză Soluție (referință)
 Nivelul lichidului de spălare este scăzut.  Adăugați lichid de spălare.
Consultați „Lichid de spălare” la pagina
10-8.
Consultați „Capacitate” la pagina 11-15.

 Farurile cu LED sunt defecte.  Vă recomandăm să consultați o unitate de


service autorizată MITSUBISHI 5
MOTORS.
Consultați „Lampă de avertizare faruri cu
LED” la pagina 5-60.
 Sistemul de utilizare fără cheie este defect. Consultați „Sistem de utilizare fără cheie” la
pagina 3-8.

 Telecomanda sistemului de utilizare fără  Introduceți telecomanda sistemului de uti-


cheie nu este detectată. lizare fără cheie în fanta pentru cheie.
Consultați „Dacă telecomanda sistemului
de utilizare fără cheie nu funcționează
corespunzător” la pagina 6-25.

Instrumente și comenzi 5-31


BK0264400EN.book Page 32 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Listă lămpi de control, lămpi de avertizare și fereastră afișare informații (afișaj multifuncțional - tip 1)
Ecran Cauză Soluție (referință)
 Ați uitat să scoateți telecomanda sistemului  Scoateți telecomanda sistemului de utili-
de utilizare fără cheie din fanta pentru zare fără cheie din fanta pentru cheie.
cheie. Consultați „Avertizare telecomandă sistem
de utilizare fără cheie” la pagina 6-26.

 Volanul este blocat.  Apăsați butonul pentru pornirea motorului


5 în timp ce mișcați volanul.
Consultați „Blocare volan” la pagina 6-19.

 Motorul este oprit, iar selectorul de viteze  Treceți selectorul de viteze în poziția „P”
nu este în poziția „P” (parcare). (parcare) pentru a trece modul de
funcționare în poziția OFF.

 Este deschisă ușa șoferului, iar volanul este  Consultați „Blocare volan” la pagina 6-19.
deblocat.

 Sistemul EPS este defect.  Verificați vehiculul la o unitate de service


autorizată MITSUBISHI MOTORS cât
mai curând posibil.
Consultați „Servodirecție asistată electric
(EPS)” la pagina 6-65.
 Sistemul ABS este defect.  Evitați frânarea bruscă și deplasarea cu
viteză mare, opriți vehiculul într-un loc
sigur și luați măsurile care se impun.
Consultați „Lampă/afișaj de avertizare
ABS” la pagina 6-64.

5-32 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 33 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Listă lămpi de control, lămpi de avertizare și fereastră afișare informații (afișaj multifuncțional - tip 1)
Ecran Cauză Soluție (referință)
 Presiunea în una dintre anvelope este scă- Consultați „Lampă/afișaj de avertizare sistem
zută. de monitorizare presiune în anvelope (TPMS)”
la pagina 6-117.

 Sistemul de monitorizare a presiunii în Consultați „Lampă/afișaj de avertizare sistem


anvelope este defect. de monitorizare presiune în anvelope (TPMS)” 5
la pagina 6-117.

 Una dintre uși sau hayonul nu este bine  Închideți ușa sau hayonul.
închis. Consultați „Fereastră de afișare avertizare
Este afișată ușa deschisă. uși deschise” la pagina 5-7.

 Capota este deschisă.  Închideți capota.


Consultați „Capotă” la pagina 10-4.

 Imobilizatorul electronic este defect (sis-  Treceți modul de funcționare în poziția


tem de pornire cu protecție antifurt). OFF, apoi porniți din nou motorul.
Dacă avertizarea nu dispare, contactați o
unitate de service autorizată MITSUBISHI
MOTORS.

Instrumente și comenzi 5-33


BK0264400EN.book Page 34 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Listă lămpi de control, lămpi de avertizare și fereastră afișare informații (afișaj multifuncțional - tip 1)
Ecran Cauză Soluție (referință)
 Ușa șoferului este deschisă, iar modul de  Treceți modul de funcționare în poziția
funcționare nu este în poziția OFF. OFF.
Consultați „Sistem de avertizare mod de
funcționare în poziția ON” la pagina 6-19.
 S-a încercat încuierea tuturor ușilor și a  Treceți modul de funcționare în poziția
hayonului, iar modul de funcționare nu este OFF.
5 în poziția OFF. Consultați „Sistem de avertizare mod de
funcționare în poziția OFF” la pagina 6-18.
 Sistemul de blocare a volanului este defect.  Opriți imediat vehiculul într-un loc sigur.
Vă recomandăm să consultați o unitate de
service autorizată
MITSUBISHI MOTORS.

 Sistemul electric este defect.  Opriți imediat vehiculul într-un loc sigur.
Vă recomandăm să consultați o unitate de
service autorizată
MITSUBISHI MOTORS.

 Motorul s-a supraîncălzit.  Opriți vehiculul într-un loc sigur și luați


măsurile care se impun.
Consultați „Supraîncălzire motor” la
pagina 8-9.

 Temperatura lichidului de transmisie auto- Consultați „Transmisie automată INVECS-II


mată (A/T sau CVT) este prea ridicată. 6A/T” la pagina 6-32.
Consultați „Transmisie automată INVECS-III
6CVT” la pagina 6-38.

5-34 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 35 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Listă lămpi de control, lămpi de avertizare și fereastră afișare informații (afișaj multifuncțional - tip 1)
Ecran Cauză Soluție (referință)
 Ați trecut contactul sau modul de  Fixați corect centura de siguranță.
funcționare în poziția ON fără să vă fixați Consultați „Atenționare centură de
centura de siguranță. siguranță” la pagina 4-13.

 Sistemul de alimentare cu combustibil este  Vă recomandăm să consultați o unitate de


defect. service autorizată MITSUBISHI 5
MOTORS.

 Nivelul combustibilului este scăzut.  Realimentați cât mai curând posibil.


Consultați „Afișaj de avertizare rezervă de
combustibil” la pagina 5-8.

 Conduceți cu frâna de parcare activată.  Dezactivați frâna de parcare. Consultați


„Afișaj de avertizare frâne” la pagina 5-56.

 Nivelul lichidului de frână din rezervor  Opriți imediat vehiculul într-un loc sigur.
este foarte scăzut. Vă recomandăm să consultați o unitate de
 Sistemul de frânare este defect. service autorizată MITSUBISHI
MOTORS.
Consultați „Afișaj de avertizare frâne” la
pagina 5-56.

Instrumente și comenzi 5-35


BK0264400EN.book Page 36 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Listă lămpi de control, lămpi de avertizare și fereastră afișare informații (afișaj multifuncțional - tip 1)
Ecran Cauză Soluție (referință)
 Frâna de parcare electrică este defectă.  Vă recomandăm să verificați imediat siste-
mul.
Consultați „Frână de parcare electrică” la
pagina 6-6.

 Frâna de parcare nu poate fi activată tem- Consultați „Frână de parcare electrică” la


5 porar, din cauza acționării repetate a buto- pagina 6-6.
nului acesteia într-o perioadă scurtă de
timp.

 Încercați să eliberați butonul frânei de par- Consultați „Frână de parcare electrică” la


care electrice fără să apăsați pedala de pagina 6-6.
frână.

 Frâna de parcare electrică a fost activată Consultați „Menținere automată a forței de frâ-
automat. nare” la pagina 6-58.

 Funcția de menținere automată a forței de Consultați „Menținere automată a forței de frâ-


frânare este dezactivată automat. nare” la pagina 6-58.

 Funcția de menținere automată a forței de Consultați „Menținere automată a forței de frâ-


frânare nu este disponibilă. nare” la pagina 6-58.

5-36 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 37 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Listă lămpi de control, lămpi de avertizare și fereastră afișare informații (afișaj multifuncțional - tip 1)
Ecran Cauză Soluție (referință)
 Frâna de parcare electrică nu este activată  După ce se trece contactul sau modul de
automat deoarece prezintă o defecțiune. funcționare în poziția OFF, treceți selecto-
rul de viteze în poziția „P” (parcare) și
apăsați pedala de frână mai tare decât de
obicei.
Apoi acționați contactul sau butonul pentru
pornirea motorului. 5
 Vă recomandăm să verificați sistemul de
menținere automată a forței de frânare la o
unitate de service autorizată MITSUBISHI
MOTORS.
Consultați „Menținere automată a forței de
frânare” la pagina 6-58.
 Sistemul de menținere automată a forței de  După ce șoferul își fixează centura de
frânare nu se activează, deoarece șoferul siguranță, apăsați butonul de menținere
nu poartă centura de siguranță. automată a forței de frânare.
Consultați „Menținere automată a forței de
frânare” la pagina 6-58.
 Sistemul de menținere automată a forței de  Apăsați pedala de frână cu piciorul drept,
frânare nu se dezactivează, deoarece mai tare ca de obicei. Apoi apăsați apoi
pedala de frână nu este apăsată. butonul de menținere automată a forței de
frânare.
Consultați „Menținere automată a forței de
frânare” la pagina 6-58.
 Sistemul de ungere a motorului este defect.  Opriți imediat vehiculul într-un loc sigur.
Vă recomandăm să verificați sistemul.
Consultați „Afișaj de avertizare presiune
ulei” la pagina 5-57.

Instrumente și comenzi 5-37


BK0264400EN.book Page 38 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Listă lămpi de control, lămpi de avertizare și fereastră afișare informații (afișaj multifuncțional - tip 1)
Ecran Cauză Soluție (referință)
 Sistemul de încărcare este defect.  Opriți imediat vehiculul într-un loc sigur.
Vă recomandăm să consultați o unitate de
service autorizată MITSUBISHI
MOTORS.
Consultați „Afișaj avertizare baterie” la
pagina 5-57.
5  Sistemul suplimentar de siguranță (SRS)  Vă recomandăm să verificați imediat siste-
airbag sau sistemul de pretensionare este mul.
defect. Consultați „Lampă/afișaj de avertizare
SRS” la pagina 4-37.

 Sistemul de control activ al stabilității  Vă recomandăm să verificați sistemul.


(ASC) este defect. Consultați „Sistem de control activ al
stabilității (ASC)” la pagina 6-66.
 Sistemul de asistență la pornirea din rampă  Vă recomandăm să verificați sistemul.
este defect. Consultați „Sistem de asistență la pornirea
din rampă” la pagina 6-60.
 Sistemul de tracțiune integrală controlat  Vă recomandăm să verificați sistemul.
electronic este defect. Consultați „Sistem de tracțiune integrală
controlat electronic” la pagina 6-47.
 Sistemul S-AWC este defect.  Vă recomandăm să verificați sistemul.
Consultați „S-AWC (sistem evoluat de
control al tracțiunii)” la pagina 6-49.
 Transmisia A/T sau CVT este defectă.  Vă recomandăm să verificați sistemul.
Consultați „Transmisie automată
INVECS-II 6A/T” la pagina 6-32.
Consultați „Transmisie automată
INVECS-III 6CVT” la pagina 6-38.

5-38 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 39 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Listă lămpi de control, lămpi de avertizare și fereastră afișare informații (afișaj multifuncțional - tip 1)
Ecran Cauză Soluție (referință)
 Sistemul de tracțiune integrală controlat Consultați „Sistem de tracțiune integrală con-
electronic s-a supraîncălzit. trolat electronic” la pagina 6-47.
 Sistemul S-AWC s-a supraîncălzit. Consultați „S-AWC (sistem evoluat de control
al tracțiunii)” la pagina 6-49.

 Temperatura exterioară mai mică sau egală  Pericol de formare a poleiului pe carosabil.
cu 3 °C (37 °F).  Pe carosabil se poate forma polei chiar 5
dacă nu este afișată această avertizare, așa
că vă recomandăm să conduceți prudent.

 Sistemul de control adaptiv al vitezei de  Măriți distanța de urmărire apăsând pedala


croazieră (ACC) a detectat apropierea de de frână sau prin efectuarea altei acțiuni
vehiculul din față. care asigură încetinirea.
Consultați „Sistem de control adaptiv al
vitezei de croazieră (ACC): alarmă de
apropiere” la pagina 6-82.
 Sistemul de protecție la impact frontal  Luați măsurile necesare cum ar fi apăsarea
(FCM) a detectat un pericol de impact. pedalei de frână, pentru a evita coliziunea.
Consultați „Funcție de avertizare la impact
frontal” la pagina 6-92.
 Sistemul de control adaptiv al vitezei de  Apăsați pedala de frână imediat după opri-
croazieră (ACC) a detectat că vehiculul din rea vehiculului.
față s-a oprit și a oprit vehiculul, iar frânele Consultați „Dacă ACC detectează un vehi-
vor fi eliberate în curând. cul în față, în cadrul distanței setate” la
pagina 6-81.
 Frâna de parcare electrică nu poate fi acti-  Apăsați pedala de frână cât mai curând
vată automat. posibil.
Consultați „Menținere automată a forței de
frânare” la pagina 6-58.

Instrumente și comenzi 5-39


BK0264400EN.book Page 40 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Listă lămpi de control, lămpi de avertizare și fereastră afișare informații (afișaj multifuncțional - tip 1)
Ecran Cauză Soluție (referință)
 Sistemul de control adaptiv al vitezei de Consultați „Utilizare ACC” la pagina 6-84.
croazieră (ACC) este anulat automat și
trece în modul în așteptare.

 Nu sunt îndeplinite condițiile de activare a


5 controlului, sistemul de control adaptiv al
vitezei de croazieră (ACC) nu poate fi acti-
vat.

 Sistemul de control adaptiv al vitezei de


croazieră (ACC) nu poate fi activat deoa-
rece viteza nu se încadrează în interval.

 Sistemul de control adaptiv al vitezei de


croazieră (ACC) nu poate fi activat deoa-
rece nu a detectat apropierea de vehiculul
din față.

 Sistemul de control adaptiv al vitezei de


croazieră (ACC) este indisponibil temporar
deoarece senzorul este murdar. Acest lucru
nu reprezintă o defecțiune.

 Sistemul de control adaptiv al vitezei de  Vă recomandăm să verificați sistemul.


croazieră (ACC) este defect. Consultați „Întrerupere control ACC” la
pagina 6-88.

5-40 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 41 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Listă lămpi de control, lămpi de avertizare și fereastră afișare informații (afișaj multifuncțional - tip 1)
Ecran Cauză Soluție (referință)
 Sistemul de protecție la impact frontal  Vă recomandăm să verificați sistemul.
(FCM) este defect. Consultați „Funcție de frânare FCM” la
pagina 6-93.

 A fost activată funcția de frânare FCM a Consultați „Funcție de frânare FCM” la pagina
sistemului de protecție la impact frontal 6-93. 5
(FCM).

 Dintr-un anumit motiv, sistemul de


protecție la impact frontal (FCM) este
indisponibil temporar. Acest lucru nu
reprezintă o defecțiune.

 Avertizarea la părăsirea benzii de rulare Consultați „Avertizare la părăsirea benzii de


(LDW) a detectat că vehiculul urmează să rulare (LDW)” la pagina 6-114.
părăsească sau a părăsit banda de rulare.

 Avertizarea la părăsirea benzii de rulare  Vă recomandăm să verificați sistemul.


(LDW) este defectă. Consultați „Dezactivare LDW ca urmare a
unei defecțiuni” la pagina 6-115.

Instrumente și comenzi 5-41


BK0264400EN.book Page 42 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Listă lămpi de control, lămpi de avertizare și fereastră afișare informații (afișaj multifuncțional - tip 1)
Ecran Cauză Soluție (referință)
 Senzorul sistemului cu ultrasunete de pre-  Dacă afișajul avertizării nu dispare după ce
venire a impactului (UMS) este indisponi- trece o perioadă de timp, contactați o uni-
bil temporar dintr-un anumit motiv, cum ar tate de service autorizată MITSUBISHI
fi condițiile de mediu sau creșterea tempe- MOTORS.
raturii. Consultați „Sistem cu ultrasunete de preve-
nire a impactului (UMS): afișaj de averti-
5 zare” la pagina 6-106.

 Sistemul cu ultrasunete de prevenire a  Vă recomandăm să verificați imediat siste-


impactului (UMS) nu funcționează normal, mul.
deoarece sistemul sau senzorul prezintă Consultați „Sistem cu ultrasunete de preve-
defecțiuni. nire a impactului (UMS): afișaj de averti-
zare” la pagina 6-106.

5-42 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 43 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Listă lămpi de control, lămpi de avertizare și fereastră afișare informații (afișaj multifuncțional - tip 1)
Ecran Cauză Soluție (referință)
 Sistemul cu ultrasunete de prevenire a Consultați „Sistem cu ultrasunete de prevenire
impactului (UMS) este activat. a impactului (UMS)” la pagina 6-102.

 Senzorul avertizării pentru unghiul mort  Dacă afișajul avertizării nu dispare după ce
(BSW) este indisponibil temporar dintr-un trece o perioadă de timp, contactați o uni-
anumit motiv, cum ar fi condițiile de mediu tate de service autorizată MITSUBISHI
sau creșterea temperaturii. MOTORS.
Consultați „Avertizare unghi mort (BSW)”
la pagina 6-107.
 Avertizarea pentru unghiul mort (BSW) nu  Vă recomandăm să verificați imediat siste-
funcționează normal, deoarece sistemul mul.
sau senzorul prezintă defecțiuni. Consultați „Avertizare unghi mort (BSW)”
la pagina 6-107.

Instrumente și comenzi 5-43


BK0264400EN.book Page 44 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Listă lămpi de control, lămpi de avertizare și fereastră afișare informații (afișaj multifuncțional - tip 1)
Ecran Cauză Soluție (referință)
 În cazul în care suprafața barei de protecție  Curățați suprafața barei de protecție în
în zona senzorului este acoperită de obiecte zona senzorului.
străine precum murdărie, zăpadă sau Dacă afișajul avertizării nu dispare după
gheață. curățarea suprafeței barei de protecție în
zona senzorului, contactați o unitate de ser-
vice autorizată MITSUBISHI MOTORS.
5 Consultați „Avertizare unghi mort (BSW):
dacă senzorul este acoperit cu obiecte stră-
ine” la pagina 6-111.
 Asistența la ieșirea cu spatele din parcare  Acordați o atenție specială părții din spate
(RCTA) detectează că de vehiculul dvs. se a vehiculului.
apropie alt vehicul. Consultați „Asistență la ieșirea cu spatele
din parcare (RCTA)” la pagina 6-111.

 Senzorul este defect.  Vă recomandăm să consultați o unitate de


service autorizată MITSUBISHI
MOTORS.
Consultați „Sistem de protecție la impact
frontal (FCM)”: dacă sistemul este defect”
la pagina 6-97.
Consultați „Avertizare la părăsirea benzii
de rulare (LDW): avertizare sistem defect”
la pagina 6-114.
Consultați „Fază lungă automată (AHB):
avertizare sistem defect” la pagina 5-63.

5-44 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 45 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Listă lămpi de control, lămpi de avertizare și fereastră afișare informații (afișaj multifuncțional - tip 1)
Ecran Cauză Soluție (referință)
 Sistemul de protecție la impact frontal  După ce temperatura senzorului revine în
(FCM), avertizarea la părăsirea benzii de intervalul normal de funcționare, sistemul
rulare (LDW) și faza lungă automată se reactivează automat.
(AHB) se dezactivează temporar, din cauza Consultați „Sistem de protecție la impact
temperaturii prea ridicate sau scăzute a frontal (FCM)”: dacă sistemul este defect”
senzorului. la pagina 6-97.
Consultați „Avertizare la părăsirea benzii 5
de rulare (LDW): avertizare sistem defect”
la pagina 6-114.
Consultați „Fază lungă automată (AHB):
avertizare sistem defect” la pagina 5-63.
 Senzorul este indisponibil temporar deoa- Consultați „Sistem de protecție la impact fron-
rece este murdar. tal (FCM)”: dacă sistemul este defect” la
Acest lucru nu reprezintă o defecțiune. pagina 6-97.
Consultați „Avertizare la părăsirea benzii de
rulare (LDW): avertizare sistem defect” la
pagina 6-114.
Consultați „Fază lungă automată (AHB): aver-
tizare sistem defect” la pagina 5-63.
 Faza lungă automată (AHB) este defectă.  Vă recomandăm să consultați o unitate de
service autorizată MITSUBISHI
MOTORS.
Consultați „Fază lungă automată (AHB):
avertizare sistem defect” la pagina 5-63.

pie de o locație de ghidare, cum ar fi o


Afișaj informații navigație*
intersecție sau destinația, după ce setați
E00531400022
destinația și ați început ghidarea pe traseu,
La vehiculele echipate cu sistem multimedia vor fi afișate următoarele informații despre
Mitsubishi (MMCS), dacă vehiculul se apro- navigație.

Instrumente și comenzi 5-45


BK0264400EN.book Page 46 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Listă lămpi de control, lămpi de avertizare și fereastră afișare informații (afișaj multifuncțional - tip 1)

Direcția de deplasare a vehiculului (exemplu) 2-Afișaj distanță rămasă


Indică distanța până la locația afișată de
ghidare.
Destinație
Destinație Terminal Stație de intermediară
feribot plată (exemplu) NOTĂ
 Citiți această secțiune și consultați manualul
de utilizare separat al sistemului multimedia
5 Mitsubishi (MMCS).

1- Afișaj ghidare
Indică direcția de deplasare a vehiculului
și locația de ghidare.

Alte afișaje temporare


E00524202527

Ecran Cauză Soluție (referință)


 La pornirea motorului ați apăsat butonul de  Treceți schimbătorul de viteze în punctul
pornire a motorului fără să apăsați pedala „N” (neutru), apăsați complet pedala de
de ambreiaj (M/T). ambreiaj și apăsați pedala de frână cu
piciorul drept. Apăsați apoi butonul pentru
pornirea motorului. Consultați „Pornirea și
oprirea motorului” la pagina 6-21.
 La pornirea motorului, selectorul de viteze  Treceți selectorul de viteze în poziția „P”
este în altă poziție față de „P” (parcare) sau (parcare) și apăsați pedala de frână cu
punctul „N” (neutru) sau ați apăsat butonul piciorul drept. Apăsați apoi butonul pentru
pentru pornirea motorului fără să apăsați pornirea motorului. Consultați „Pornirea și
pedala de frână (A/T sau CVT). oprirea motorului” la pagina 6-21.

Starea funcțională a fiecărui sistem este afișată în fereastra de informații. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina aferentă sistemului.

5-46 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 47 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Listă lămpi de control, lămpi de avertizare și fereastră afișare informații (afișaj multifuncțional - tip 1)
Ecran Stare funcțională sistem Referință
 Dacă este selectat modul „4WD ECO”. Consultați „Sistem de tracțiune integrală con-
trolat electronic” la pagina 6-47.

 Dacă este selectat modul „4WD AUTO”.


5

 Dacă este selectat modul „4WD LOCK”.

Instrumente și comenzi 5-47


BK0264400EN.book Page 48 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Listă lămpi de control, lămpi de avertizare și fereastră afișare informații (afișaj multifuncțional - tip 1)
Ecran Stare funcțională sistem Referință
 Dacă este selectat modul „AWC ECO” al Consultați „S-AWC (sistem evoluat de control
sistemului S-AWC. al tracțiunii)” la pagina 6-49.

 Dacă este selectat modul „NORMAL” al


5 sistemului S-AWC.

 Dacă este selectat modul „SNOW”


(zăpadă) al sistemului S-AWC.

 Dacă este selectat modul „LOCK” (blocat)


al sistemului S-AWC.

 Dacă sistemul de senzori pentru marșarier Consultați „Sistem de senzori pentru


detectează un obstacol. marșarier” la pagina 6-122.

 Dacă senzorul de parcare detectează un Consultați „Senzori de parcare (față/spate)” la


obstacol. pagina 6-126.

5-48 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 49 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Listă lămpi de control, lămpi de avertizare și fereastră afișare informații (afișaj multifuncțional - tip 1)
Ecran Stare funcțională sistem Referință
 Dacă este activat modul ECO. Consultați „Buton mod ECO” la pagina 5-70.

 Dacă sistemul de protecție la impact frontal Consultați „Buton de activare/dezactivare


(FCM) este activat sau momentul de acti- FCM și UMS” la pagina 6-96. 5
vare a unei alarme este modificat.

 Dacă sistemul de protecție la impact frontal Consultați „Buton de activare/dezactivare


(FCM) este dezactivat. FCM și UMS” la pagina 6-96.
 Dacă sistemul cu ultrasunete de prevenire a Consultați „Activarea/dezactivarea UMS” la
impactului (UMS) este dezactivat. pagina 6-106.

Vă informează că trebuie efectuată revizia periodică.

Ecran Soluție
Vă recomandăm să verificați sistemul. Pentru informații suplimentare, consultați „Atenționare
interval revizii” la pagina 5-9.

Instrumente și comenzi 5-49


BK0264400EN.book Page 50 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Listă lămpi de control, lămpi de avertizare și fereastră afișare informații (afișaj multifuncțional - tip 1)
Setarea pentru intervalul până la repaus poate fi modificată.

Ecran Soluție
Opriți vehiculul într-un loc sigur, opriți motorul și luați o pauză.
Utilizați acest afișaj ca o estimare grosieră a momentelor în care trebuie să luați pauze în timpul
călătoriilor lungi.
Intervalul dintre momentul pornirii în călătorie și cel al afișării acestui mesaj poate fi setat.
5 Consultați „Modificare timp până la afișare ATENȚIONARE REPAUS” la pagina 5-19.
Afișajul și avertizorul sonor atenționează șoferul în momentul în care timpul setat a expirat.
Dacă veți continua să conduceți fără a face pauză de odihnă, avertizorul sonor va suna la fiecare
5 minute pentru a vă îndemna să faceți o pauză de odihnă.
 În următoarele situații, timpul de condus este resetat și afișajul revine la fereastra de afișare
anterioară. După aceea, când timpul setat expiră din nou, avertizorul sonor și afișajul vă
îndeamnă să faceți o pauză de odihnă.
• Avertizorul sună de 3 ori.
• Treceți contactul în poziția „LOCK” sau modul de funcționare în poziția OFF.
• Comutatorul afișajului multifuncțional este ținut apăsat cel puțin 2 secunde.

5-50 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 51 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Lămpi de avertizare și control (afișaj multifuncțional - tip 2)

Lămpi de avertizare și control (afișaj multifuncțional - tip 2)


E00501504309

1- Lampă de avertizare nivel lichid de 8- Lampă de avertizare servodirecție asis- 15- Lampă de control sistem de control
spălare → P.5-56 tată electric (EPS) → P.6-65 viteză de croazieră* → P.6-70
2- Lampă de control lumini de poziție 9- Lampă de control sistem de oprire și 16- Lampă de control mod 4WD LOCK*
→ P.5-52 pornire automată (AS&G)* → P.6-26 → P.6-47
3- Lampă de control proiectoare de ceață* 10- Lampă de avertizare faruri cu LED* 17- Lampă de control mod 4WD ECO*
→ P.5-52 → P.5-60 → P.6-47
4- Lămpi de control semnalizatoare de 11- Lampă de control sistem de oprire și 18- Asistență pentru condus ECO*
direcție/lumini de avarie → P.5-52 pornire automată (AS&G) dezactivat* → P.5-53
5- Lampă de avertizare ușă deschisă → P.6-30 19- Lampă de avertizare presiune ulei
→ P.5-56 12- Lampă de control lampă de ceață spate → P. 5-55
6- Pentru detalii, consultați „Blocare volan” → P.5-52 20- Lampă de avertizare încărcare baterie
la pagina 6-19. (dacă există în dotare) 13- Lampă de control fază lungă → P.5-52 → P. 5-55
7- Pentru detalii, consultați „Activare averti- 14- Lampă de control mod ECO* → P.5-70 21- Lampă de avertizare temperatură ridi-
zare” la pagina 3-13. (dacă există în dotare) cată lichid de răcire (roșu) → P.5-56

Instrumente și comenzi 5-51


BK0264400EN.book Page 52 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Lămpi de control
22- Lampă de control temperatură scăzută •Dacă este acționată maneta de semnali-
Lampă de control proiectoare
lichid de răcire (albastru) → P.5-53 zare.
23- Indicator sistem de control activ al Consultați „Manetă de semnalizare” la de ceață*
stabilității (ASC)* → P.6-67 pagina 5-68. E00501900493

24- Indicator sistem de control activ al •Dacă se apasă butonul luminilor de avarie,
Această lampă se aprinde când
stabilității (ASC) dezactivat* → P.6-67 în vederea activării acestora.
proiectoarele de ceață sunt
25- Lampă de avertizare sistem antiblocare Consultați „Buton lumini de avarie” la
aprinse.
frâne (ABS) → P.6-64 pagina 5-69.
5 26- Lampă de avertizare sistem suplimen- •Dacă luminile de avarie se activează auto-
tar de siguranță (SRS) → P.4-37 mat ca urmare a frânării bruște în timpul
27- Lampă de avertizare verificare motor deplasării. (Vehicule echipate cu sistem de
→ P. 5-54 semnalizare în caz de oprire de urgență)
28- Lampă de avertizare centură de Consultați „Sistem de semnalizare în caz Lampă de control lampă de
siguranță → P.4-13 de oprire de urgență” la pagina 6-62. ceață
29- Lampă de avertizare sistem de monito- E00502001241

rizare presiune în anvelope* → P.6-117 Această lampă se aprinde când


30- Lampă de avertizare frâne (roșie)
→ P.5-53
Lampă de control fază lungă lampa de ceață spate este
E00501800173
aprinsă.
31- Afișaj multifuncțional → P.5-20
Această lampă de control se
aprinde la aprinderea fazei
Lămpi de control lungi a farurilor.
E00501600100

Lampă de control lumini de


Lămpi de control semnalizatoare poziție
de direcție/lumini de avarie E00508900173

E00501701515 Această lampă de control se


Aceste lămpi de control cli- aprinde când luminile de
pesc în următoarele situații. poziție sunt aprinse.

5-52 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 53 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Lămpi de avertizare
Verificați întotdeauna stingerea lămpii înainte
Lampă de control temperatură de a porni la drum.
scăzută lichid de răcire - Nivel condus ECO Când contactul sau modul de funcționare este
albastru (vehicul echipat cu în poziția ON, lampa de avertizare frâne se
afișaj multifuncțional - tip 2) aprinde în următoarele condiții:
E00502200057
Redus Ridicat  Dacă se tactivează frâna de parcare.
Această lampă de control se  Dacă nivelul lichidului de frână din rezer-
aprinde în culoarea albastră vor este scăzut. 5
dacă temperatura lichidului de  Dacă funcția de distribuție a forței de frâ-
răcire este redusă. nare nu funcționează corect.

NOTĂ Când contactul sau modul de funcționare este


 La vehiculele cu transmisie A/T sau CVT, în poziția ON, se aude un avertizor sonor în
NOTĂ asistența pentru condus ECO se afișează următoarele condiții:
 Dacă lampa de control se stinge, înseamnă că numai dacă vehiculul se deplasează cu selec-
sistemul de încălzire începe să funcționeze. torul de viteze în poziția „D” (deplasare) sau  Dacă viteza vehiculului depășește 8 km/h,
în modul sport (pentru vehiculele echipate cu iar frâna de parcare este activată.
padele de schimbare viteze).
Asistență pentru condus ECO* ATENȚIE
E00531701093  În următoarele situații, în cazul frânării
Lămpi de avertizare bruște, funcționarea frânei poate fi compro-
Această funcție afișează cât de eficient E00502400147 misă; în consecință evitați să conduceți cu
conduceți în diferite condiții de parcurs. viteză mare sau să frânați brusc. Mai mult
Afișajul asistenței pentru condus ECO se va
schimba astfel, dacă conduceți economic,
Lampă de avertizare frâne decât atât, în aceste situații vă recomandăm
să opriți imediat vehiculul într-un loc sigur și
apăsând pedala de accelerație atât cât este (roșie) să verificați problema.
necesar pentru a menține viteza dorită. E00502504003 • Lampa de avertizare frâne nu se aprinde la
Această lampă se aprinde activarea frânei de parcare sau nu se stinge
când contactul sau modul de la dezactivarea acesteia.
funcționare este trecut în
poziția ON și se stinge după
câteva secunde.

Instrumente și comenzi 5-53


BK0264400EN.book Page 54 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Lămpi de avertizare

ATENȚIE Lampă de avertizare frână de Lampă de avertizare verificare


• Lampa de avertizare frâne și lampa de aver- parcare electrică (galbenă)* motor
tizare ABS se aprind simultan. E00502602967
E00568900067
Pentru detalii, consultați „Lampă/afișaj de
Această lampă de avertizare Această lampă face parte
avertizare ABS” la pagina 6-64.
se aprinde dacă sistemul frâ- dintr-un sistem de diagnoză la
• Lampa de avertizare frâne rămâne aprinsă
nei de parcare electrice est bord, care monitorizează nive-
în timpul deplasării.
defect. lul emisiilor, sistemul de
5  Dacă funcționarea frânelor este necorespun-
zătoare, opriți vehiculul după cum se arată În mod normal, această lampă comandă a motorului sau sis-
mai jos. de avertizare se aprinde când contactul sau temul de comandă a A/T/CVT.
• Apăsați pedala de frână mai tare decât de modul de funcționare este trecut în poziția Dacă este detectată o problemă la unul dintre
obicei. ON și se stinge după câteva secunde. aceste sisteme, lampa se va aprinde sau va
Chiar dacă pedala de frână se deplasează clipi.
până aproape de capătul cursei active, Deși, de regulă, vehiculul poate fi condus și
mențineți-o puternic apăsată. ATENȚIE nu necesită tractare, vă recomandăm să
• Dacă frânarea este ineficientă, utilizați  Dacă lampa de avertizare rămâne aprinsă sau verificați sistemul cât mai curând posibil.
frâna de motor pentru a reduce viteza și nu se aprinde, este posibil ca frâna de parcare
Această lampă se aprinde și la trecerea con-
respectați instrucțiunile următoare. să nu poată fi activată sau dezactivată.
Contactați imediat cea mai apropiată unitate
tactului sau a modului de funcționare în
[Vehicule cu frână de mână de tip cu
de service autorizată MITSUBISHI poziția ON și se stinge după pornirea motoru-
manetă]
MOTORS. Dacă lampa de avertizare se lui. Dacă nu se stinge după pornirea motoru-
Trageți cu grijă maneta frânei de mână.
[Vehicule cu frână de parcare electrică] aprinde în timp ce vehiculul se deplasează, lui, vă recomandăm să verificați vehiculul.
Țineți tras butonul frânei de parcare elec- opriți imediat într-un loc sigur și contactați o
unitate de service autorizată MITSUBISHI
trice. (Consultați „Frână de parcare elec-
MOTORS. Dacă trebuie să parcați neapărat,
ATENȚIE
trică” la pagina 6-6)  Deplasarea prelungită cu această lampă
parcați vehiculul pe o suprafață dreaptă și
stabilă, treceți selectorul de viteze în poziția aprinsă poate provoca defecțiuni suplimen-
Apăsați pedala de frână pentru a aprinde
tare sistemului de control al emisiilor. De
stopurile pe frână și pentru a avertiza astfel „P” (parcare) și amplasați pene sau cale pen-
asemenea, poate afecta consumul de com-
vehiculele din spatele dvs. tru blocarea roților.
bustibil și manevrabilitatea vehiculului.
 Dacă lampa nu se aprinde la trecerea contac-
tului sau a modului de funcționare în poziția
ON, vă recomandăm să verificați sistemul.

5-54 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 55 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Lămpi de avertizare

ATENȚIE Lampă de avertizare încărcare Lampă de avertizare presiune


 Dacă lampa se aprinde în timp ce motorul baterie ulei (vehicul echipat cu afișaj
este pornit, nu conduceți cu viteză ridicată și
verificați sistemul cât mai curând posibil la o
E00502701277
multifuncțional - tip 2)
unitate de service autorizată MITSUBISHI Această lampă se aprinde la E00502800705

MOTORS. trecerea contactului sau a Această lampă se aprinde la


Răspunsul pedalei de accelerație și al pedalei modului de funcționare în trecerea contactului sau a
de frână poate fi influențat negativ în astfel poziția ON și se stinge după
de circumstanțe. pornirea motorului.
modului de funcționare în 5
poziția ON și se stinge după
La vehiculele echipate cu pornirea motorului. Dacă
afișaj multifuncțional - tip 1, lampa se aprinde în timp ce
NOTĂ va apărea și o avertizare pe motorul este pornit, presiunea
 Modulul electronic de comandă a motorului, afișajului multifuncțional.
care conține sistemul de diagnoză la bord,
uleiului este prea scăzută.
are stocate în memorie diverse date aferente Opriți motorul și verificați-l.
defecțiunilor (în special legate de gazele de
evacuare). ATENȚIE
 Dacă lampa se aprinde în timpul deplasării, ATENȚIE
înseamnă că sistemul de încărcare este
Aceste date se șterg din memorie la deconec-  Această lampă de avertizare nu indică ce
defect. Parcați imediat vehiculul într-un loc cantitate de ulei se află în carter. Aceasta tre-
tarea unui cablu al bateriei, ceea ce va face sigur și vă recomandăm să verificați siste-
buie determinată prin verificarea nivelului
dificilă diagnoza rapidă. Nu deconectați mul.
uleiului cu ajutorul jojei, cu motorul oprit.
cablul bateriei dacă lampa de avertizare veri-  Dacă lampa se aprinde când nivelul uleiului
ficare motor este aprinsă. nu este scăzut, verificați motorul.
 Dacă vă continuați călătoria deși nivelul ule-
iului este scăzut sau lampa de avertizare este
aprinsă, este posibil să provocați griparea
motorului.

Instrumente și comenzi 5-55


BK0264400EN.book Page 56 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Fereastră afișare informații (vehicul echipat cu afișaj multifuncțional - tip 1)


Dacă se aprinde lampa, adăugați lichid de
Lampă de avertizare Lampă de avertizare ușă spălare.
temperatură ridicată lichid de deschisă (vehicul echipat cu Consultați „Lichid de spălare” la pagina 10-8.
răcire - roșu (vehicul echipat cu afișaj multifuncțional - tip 2) Consultați „Capacitate” la pagina 11-15.
afișaj multifuncțional - tip 2) E00503301922

E00503000052 Această lampă se aprinde Fereastră afișare informații


dacă una dintre uși sau hayo-
Această lampă se aprinde în (vehicul echipat cu afișaj
5 culoarea roșie dacă tempera- nul este deschis sau incom-
tura lichidului de răcire crește plet închis. multifuncțional - tip 1)
E00524601133
excesiv. Dacă viteza vehiculului
atinge aproximativ 8 km/h cu
o ușă sau hayonul deschis sau
Afișaj de avertizare frâne
E00524701479
incomplet închis, avertizorul
ATENȚIE sonor va suna de 4 ori pentru
 Dacă lampa se aprinde în timpul deplasării,
a vă avertiza.
indică o posibilă supraîncălzire a motorului.
Continuarea deplasării poate provoca defec-
tarea motorului. Opriți imediat vehiculul
într-un loc sigur și luați măsurile care se ATENȚIE
impun. (Consultați „Supraîncălzire motor” la  Înainte de a porni la drum, verificați ca Această avertizare este afișată dacă ați dema-
pagina 8-9.) această lampă de avertizare să fie stinsă. rat cu frâna de parcare activată. Lampa de
avertizare din grupul de instrumente se
aprinde doar dacă frâna de parcare este acti-
NOTĂ Lampă de avertizare nivel lichid vată.
 Lampa de avertizare temperatură ridicată
lichid de răcire se poate aprinde și când de spălare (vehicul echipat cu
conduceți cu viteză mare sau pe drumuri în afișaj multifuncțional - tip 2)
pantă. Aprinderea lămpii nu indică neapărat E00569300071
o problemă. Dacă lăsați motorul pornit sau Această lampă de control se
vă continuați călătoria, lampa ar trebui să se aprinde dacă nivelul lichidului
stingă.
de spălare este scăzut.

5-56 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 57 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Fereastră afișare informații (vehicul echipat cu afișaj multifuncțional - tip 1)

ATENȚIE ATENȚIE Afișaj avertizare încărcare


 Dacă porniți de pe loc fără a dezactiva frâna  Dacă afișajul de avertizare frâne este activat baterie
de parcare, frânele se vor supraîncălzi, își și lămpile de avertizare frâne și de avertizare E00524800271
vor pierde eficiența și este posibil să se sistem ABS se aprind simultan, funcția de
defecteze. distribuție a forței de frânare nu
Dacă se afișează această avertizare, funcționează, iar la o frânare bruscă este
dezactivați frâna de parcare. posibil ca vehiculul să se destabilizeze.
Evitați frânarea bruscă și deplasarea cu
viteză ridicată, opriți vehiculul într-un loc
5
sigur și verificați sistemul.
 Dacă funcționarea frânelor este necorespun- Dacă sistemul de încărcare este defect, în
zătoare, opriți vehiculul după cum se arată fereastra de informații a afișajului
mai jos. multifuncțional apare afișajul de avertizare.
• Apăsați pedala de frână mai tare decât de De asemenea, se aprinde lampa de avertizare
Dacă se trece contactul sau modul de obicei. din grupul de instrumente.
Chiar dacă pedala de frână se deplasează
funcționare în poziția ON și nivelul lichidului
până aproape de capătul cursei active,
de frână este scăzut, este afișat acest mesaj de mențineți-o puternic apăsată. ATENȚIE
avertizare. • Dacă frânarea este ineficientă, utilizați  Dacă avertizarea se afișează în timp ce moto-
De asemenea, se aprinde lampa de avertizare frâna de motor pentru a reduce viteza și rul este pornit, parcați imediat vehiculul într-
din grupul de instrumente. respectați instrucțiunile următoare. un loc sigur și verificați sistemul.
[Vehicule cu frână de mână de tip cu
ATENȚIE manetă]
 Dacă acest mesaj de avertizare rămâne afișat
Trageți cu grijă maneta frânei de mână. Afișaj de avertizare presiune ulei
[Vehicule cu frână de parcare electrică]
și nu dispare în timpul deplasării, există ris- E00524900285
Țineți tras butonul frânei de parcare elec-
cul ca frânarea să fie ineficientă. În acest caz,
trice. (Consultați „Frână de parcare elec-
parcați imediat vehiculul într-un loc sigur și
trică” la pagina 6-6)
verificați sistemul.
Apăsați pedala de frână pentru a aprinde
stopurile pe frână și pentru a avertiza astfel
vehiculele din spatele dvs.
Dacă presiunea uleiului de motor scade în
timp ce motorul este pornit, în fereastra de

Instrumente și comenzi 5-57


BK0264400EN.book Page 58 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Manetă faruri și schimbare fază


informații a afișajului multifuncțional apare Cu contactul sau modul de
afișajul avertizării.
NOTĂ
 Nu lăsați prea mult timp luminile aprinse
funcționare în poziția ON, farurile,
dacă motorul este oprit (nu este pornit). Este luminile de poziție, lampa pentru
ATENȚIE posibil ca bateria să se descarce complet. numărul de înmatriculare, lămpile
 Dacă vehiculul este condus în timp ce presiu-  Dacă plouă sau după ce vehiculul a fost spă- de pe planșa de bord și cea de pe
nea uleiului de motor este scăzută sau dacă lat, uneori interiorul lentilelor lămpilor se consola centrală se aprind și se
nivelul uleiului este normal dar mesajul de aburește, fără ca acest lucru să indice o pro- AUTO sting automat, în funcție de lumi-
avertizare este afișat, este posibil ca motorul blemă funcțională. nozitatea exterioară. {Luminile de
5 să se supraîncălzească și să se defecteze. La aprinderea lămpii respective, căldura zi se aprind în timp ce pozițiile
 Dacă mesajul de avertizare este afișat în timp degajată va îndepărta condensul. Totuși, dacă sunt stinse.} La trecerea contactu-
ce motorul este pornit, parcați imediat vehi- pătrunde apă în interiorul lămpilor, vă reco- lui sau a modului de funcționare în
culul într-un loc sigur și verificați nivelul mandăm să verificați sistemul.
poziția OFF, toate lămpile se sting
uleiului de motor.
Rotiți maneta pentru a aprinde luminile. automat.
 Dacă mesajul de avertizare este afișat deși
nivelul uleiului de motor este normal, Poziții față și spate, lampă număr
verificați motorul. înmatriculare, lămpi planșă de
bord și lampă consolă centrală
aprinse
Manetă faruri și schimbare Faruri și alte lămpi aprinse
fază
E00506004354
NOTĂ
 Sensibilitatea funcției de activare/dezacti-
Faruri vare automată poate fi reglată. Pentru
informații suplimentare, contactați o unitate
de service autorizată MITSUBISHI
NOTĂ OFF Toate luminile stinse {cu excepția MOTORS.
 Când conduceți într-o țară în care vehiculele (stinse) luminilor de zi} La vehiculele echipate cu sistem audio cu
merg pe partea opusă a drumului față de țara conexiune pentru smartphone sau cu sistem
pentru care este destinat vehiculul, trebuie multimedia Mitsubishi (MMCS), pentru a
luate măsurile necesare pentru a evita orbirea efectua reglarea pot fi utilizate funcțiile
participanților la trafic. Cu toate acestea, afișajului.
farurile acestui vehicul nu necesită reglare. Pentru detalii, consultați manualul de utili-
zare separat.

5-58 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 59 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Manetă faruri și schimbare fază

NOTĂ Funcție de stingere automată NOTĂ


 Dacă farurile sunt stinse utilizând funcția de lămpi (faruri, proiectoare de  Funcția stingere automată a farurilor nu
activare/dezactivare automată, iar contactul funcționează dacă maneta este în poziția
sau modul de funcționare este în poziția ON, ceață etc.)
„ ”.
proiectoarele de ceață (dacă există în dotare) E00532701739
 De asemenea, funcția stingere automată a
și lămpile de ceață se sting și ele. Dacă ulte-  Dacă se efectuează operația următoare în
farurilor poate fi dezactivată.
rior farurile sunt reaprinse prin intermediul timp ce maneta pentru faruri este în Pentru informații suplimentare, vă recoman-
funcției de activare/dezactivare automată, poziția „ ”, luminile se vor stinge auto-
proiectoarele de ceață se reaprind și ele, însă
dăm să consultați o unitate de service autori- 5
mat când se deschide ușa șoferului. zată MITSUBISHI MOTORS.
lampa de ceață rămâne stinsă. Dacă doriți să
[Cu excepția vehiculelor echipate cu sis- La vehiculele echipate cu sistem audio cu
reaprindeți lampa de ceață, acționați din nou conexiune pentru smartphone sau cu sistem
tem de utilizare fără cheie]
maneta. multimedia Mitsubishi (MMCS), pentru a
Contactul este trecut în poziția „LOCK” sau
 Nu acoperiți senzorul (A) funcției de acti- efectua reglarea pot fi utilizate funcțiile
vare/dezactivare automată, prin lipirea de „ACC” sau cheia este scoasă din contact.
afișajului. Pentru detalii, consultați manualul
etichete sau autocolante pe parbriz. [Pentru vehiculele echipate cu sistem de
de utilizare separat.
utilizare fără cheie]
Modul de funcționare este în poziția OFF
sau ACC.
 Dacă se efectuează operația următoare în
Dacă doriți să lăsați luminile
timp ce maneta pentru faruri este în aprinse:
poziția „ ”, luminile se vor aprinde 1. În cazurile următoare, rotiți maneta pentru
automat pentru 3 minute în timp ce ușa lumini în poziția „OFF”.
șoferului este închisă, apoi se vor stinge [Cu excepția vehiculelor echipate cu sis-
 Dacă lămpile nu se aprind/sting cu maneta în automat. tem de utilizare fără cheie]
poziția „AUTO”, acționați maneta manual și [Cu excepția vehiculelor echipate cu sis- Contactul este în poziția „LOCK” sau
vă recomandăm să verificați vehiculul. tem de utilizare fără cheie] „ACC”.
Contactul este trecut în poziția „LOCK” [Pentru vehiculele echipate cu sistem de
sau „ACC” sau cheia este scoasă din con- utilizare fără cheie]
tact. Modul de funcționare este în poziția OFF
[Pentru vehiculele echipate cu sistem de sau ACC.
utilizare fără cheie]
2. Rotiți din nou maneta în poziția „ ” sau
Modul de funcționare este în poziția OFF
sau ACC. „ ”; luminile vor rămâne aprinse.

Instrumente și comenzi 5-59


BK0264400EN.book Page 60 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Manetă faruri și schimbare fază

Lampă de avertizare faruri cu Avertizor sonor lumini aprinse NOTĂ


LED* E00506100621  Dacă maneta pentru lumini este în poziția
E00538101025 Dacă se efectuează operația următoare se va „ ” sau „ ” sau dacă pozițiile sunt
auzi un avertizor sonor, care amintește aprinse în timp de maneta pentru lumini este
Această lampă de avertizare se aprinde dacă
șoferului să stingă luminile. în poziția „AUTO”, luminile de zi se aprind
farurile cu LED sunt defecte. pe poziții.
[Cu excepția vehiculelor echipate cu sistem
de utilizare fără cheie]
5 Tip 1 Dacă se deschide ușa șoferului cu cheia de
contact în poziția „LOCK” sau „ACC” sau Schimbare fază (trecere de la
dacă se scoate cheia din contact când luminile fază lungă la fază scurtă)
sunt aprinse. E00506200329

[Pentru vehiculele echipate cu sistem de utili- Când maneta de lumini este în poziția „ ”,
zare fără cheie] faza lungă poate fi comutată la faza scurtă (și
Tip 2 invers) la fiecare acționare a manetei în
Dacă ușa șoferului este deschisă, iar modul de
funcționare este în altă poziție față de ACC poziția (1). Dacă este aprinsă faza lungă,
sau OFF, în timp ce luminile sunt aprinse. lampa de control fază lungă din grupul de
instrumente se va aprinde la rândul său.
În ambele cazuri, avertizorul sonor se oprește
automat dacă este activată funcția de stingere
automată faruri, dacă maneta de lumini este
rotită în poziția OFF sau dacă ușa este
NOTĂ închisă.
 Dacă se aprinde lampa de avertizare, este
posibil ca sistemul să fie defect. Verificați
vehiculul la o unitate de service autorizată Lumini de zi
MITSUBISHI MOTORS. E00530601330

Luminile de zi se aprind dacă motorul este


pornit și maneta de lumini este în poziția
„OFF” sau „AUTO”, iar pozițiile sunt stinse.

5-60 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 61 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Manetă faruri și schimbare fază

Semnalizare cu farurile Fază lungă automată (AHB)* Utilizarea AHB


E00506300199 E00538200117 E00551500221

1. Rotiți maneta pentru faruri în poziția


Semnalizarea cu farurile are loc dacă maneta Sistemul comută farurile (între fază
este trasă ușor în poziția (2) și încetează când lungă/scurtă), dacă senzorul (A) detectează o „ ” sau „AUTO” în timp ce motorul
maneta este eliberată. sursă de lumină, cum ar fi farurile unui vehi- este pornit.
Dacă este aprinsă faza lungă, se va aprinde și cul din față, de pe contrasens sau un bec de 2. Apăsați butonul AHB.
lampa de control fază lungă din grupul de iluminare stradală.
instrumente. 5

NOTĂ
 Se poate semnaliza cu farurile și dacă maneta
este în poziția OFF.
 Dacă stingeți luminile cu farurile setate pe
faza lungă, farurile vor reveni automat la
setarea pe fază scurtă la următoarea rotire a
manetei de lumini în poziția „ ”.
Sistemul AHB este activat, iar indicatorul
se aprinde.
Dacă se apasă din nou butonul AHB, sis-
AVERTISMENT temul se dezactivează, iar indicatorul
 În anumite situații, este posibil ca farurile AHB se stinge.
să nu comute automat (între fază
lungă/scurtă). Nu supraestimați sistemul.
Este responsabilitatea șoferului să comute
manual farurile (între fază lungă/scurtă),
în funcție de condițiile de deplasare.
Consultați „Schimbare fază (trecere de la
fază lungă la fază scurtă)” la pagina 5-60.

Instrumente și comenzi 5-61


BK0264400EN.book Page 62 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Manetă faruri și schimbare fază


3. Dacă se apasă din nou butonul AHB, sis-
NOTĂ temul se activează.
NOTĂ
 Dacă farurile sunt aprinse și maneta pentru • Un vehicul din față sau de pe contrasens nu
faruri este în poziția „AUTO”, sistemul AHB este vizibil din cauza curbelor, a unei benzi
funcționează. Condiții de comutare automată mediene/insule de separare a benzilor
 Puteți comuta manual farurile (între fază E00551600046 înălțate, semnelor de circulație, copacilor
lungă/scurtă), prin acționarea manetei, chiar Farurile se aprind pe fază lungă dacă sunt de pe marginea drumului.
dacă sistemul AHB este activat. îndeplinite cumulat toate condițiile urmă- • Vehiculul trece pe lângă un vehicul care
Consultați „Schimbare fază (trecere de la vine brusc din față, într-o curbă fără vizibi-
5 fază lungă la fază scurtă)” la pagina 5-60.
toare:
litate.
Dacă maneta este acționată manual, indicato- • Vehiculul dvs. este depășit de un alt vehi-
 Viteza vehiculului este mai mare de apro-
rul AHB se stinge, iar sistemul AHB se dez- cul.
ximativ 40 km/h.
activează.  Este posibil ca farurile să rămână pe fază
Consultați „Comutare manuală” la pagina  Afară este întuneric.
scurtă (sau să comute de la fază lungă la fază
5-62  În față sau pe contrasens nu sunt vehicule
scurtă), dacă un obiect reflectorizant (de ex.
 Dacă trageți ușor maneta (semnalizare cu sau nicio lumină exterioară a acestora nu un bec de iluminat stradal sau un panou
farurile), sistemul AHB nu se dezactivează. este aprinsă. rutier) reflectă lumina.
 Oricare dintre factorii următori pot influența
Farurile se aprind pe fază scurtă dacă sunt momentul comutării fazei lungi:
 Comutare manuală îndeplinite cumulat toate condițiile urmă- • Luminozitatea lămpilor exterioare ale vehi-
toare: culului din față sau de pe contrasens.
Comutare pe fază scurtă • Mișcarea sau direcția unui vehicul din față
 Viteza vehiculului este de mai mică de sau de pe contrasens.
aproximativ 30 km/h. • Vehiculul din față sau de pe contrasens are
1. Trageți maneta de semnalizare către dvs.
 Afară este lumină. aprinsă numai lampa exterioară stânga sau
2. Indicatorul AHB se stinge.
 Este aprinsă o lumină exterioară a vehicu- dreapta.
3. Dacă se apasă din nou butonul AHB, sis-
lului din față sau de pe contrasens. • Vehiculul din față sau de pe contrasens este
temul se activează.
o motocicletă.
• Condițiile de deplasare (panta, curbele și
Comutare pe fază lungă NOTĂ suprafața drumului).
 Este posibil ca farurile să nu comute de pe
• Numărul de pasageri și sarcina transportată.
1. Trageți maneta de semnalizare către dvs. fază lungă pe fază scurtă în următoarele
 AHB recunoaște condițiile de deplasare, prin
2. Indicatorul AHB se stinge, iar indicatorul situații.
detectarea unei surse de lumină din fața vehicu-
de fază lungă se aprinde. lului. Astfel, s-ar putea să credeți că s-a întâm-
plat ceva, atunci când farurile comută automat.

5-62 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 63 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Manetă faruri și schimbare fază


Dacă afișajul de avertizare rămâne afișat
NOTĂ NOTĂ chiar și după trecerea contactului în poziția
 Este posibil ca sistemul să nu detecteze • Farurile vehiculului dvs. sunt sparte sau
„LOCK” sau a modului de funcționare în
lampa unei biciclete. murdare.
poziția „OFF” și apoi în poziția ON,
 Este posibil ca sistemul să nu detecteze exact • Vehiculul dvs. este înclinat din cauza unei
contactați o unitate de service autorizată
luminozitatea exterioară. Acest lucru pro- pene de cauciuc sau pentru că tractează/este
voacă menținerea fazei scurte sau orbirea tractat. MITSUBISHI MOTORS.
celorlalți participanți la trafic, prin • Apare afișajul de avertizare.
menținerea fazei lungi. În astfel de cazuri,
[Dacă AHB este defect]
Consultați „Avertizare sistem defect” la 5
comutați automat farurile. pagina 5-63.
• Pe vreme nefavorabilă (ploaie torențială,  Pentru ca sistemul să funcționeze corespun-
ceață sau furtuni de nisip). zător, țineți cont de măsurile de precauție
• Parbrizul este murdar sau aburit. următoare:
• Parbrizul este fisurat sau spart. • Nu încercați să dezasamblați senzorul.
• Senzorul este deformat sau murdar. • Nu lipiți o etichetă pe parbriz, în apropierea
[Dacă senzorul este defect]
• În apropierea vehiculului este aprinsă o senzorului.
lampă asemănătoare cu farurile sau lumi- • Nu supraîncărcați vehiculul.
nile de poziție. • Nu modificați vehiculul.
• Vehiculul din față sau de pe contrasens nu • La înlocuirea parbrizului, utilizați piese
are luminile aprinse, acestea sunt murdare ORIGINALE MITSUBISHI MOTORS.
sau decolorate sau bătaia farurilor acestuia
este reglată incorect.
• Afară se face brusc lumină sau întuneric.
Avertizare sistem defect NOTĂ
E00551700076
• Vehiculul se deplasează pe o suprafață  Dacă temperatura senzorului sau zonei înve-
neregulată. Dacă sistemul se defectează apare afișajul de cinate acestuia crește prea mult în timpul
• Vehiculul se deplasează pe un drum virajat. avertizare următor, în funcție de tipul problemei. parcării vehiculului în soare puternic, este
• Un obiect reflectorizant cum ar fi o oglindă posibil să apară afișajul avertizării „AHB
sau un panou rutier reflectă o lumină din SERVICE REQUIRED” (reparați sistemul
 Dezactivare AHB ca urmare a unei
fața vehiculului. AHB).
defecțiuni Dacă afișajul avertizării rămâne afișat chiar
• Dacă farurile vehiculului din față sau de pe
contrasens se confundă cu alte lămpi. și după ce temperatura senzorului sau a zonei
Dacă se detectează o defecțiune în sistem, învecinate acestuia revine la normal,
• Partea din spate a unui vehicul din față
(cum ar fi un camion care transportă un apare afișajul de avertizare următor, iar siste- contactați o unitate de service autorizată
container) reflectă o lumină puternică. mul AHB se dezactivează automat. MITSUBISHI MOTORS.

Instrumente și comenzi 5-63


BK0264400EN.book Page 64 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Manetă faruri și schimbare fază

 Temperatură prea ridicată sau  Parbriz murdar Lumină de întâmpinare


scăzută senzor E00528902160

Dacă sistemul este indisponibil temporar din Dacă sistemul AHB constată o reducere a Această funcție aprinde automat pozițiile
cauza temperaturii ridicate sau scăzute a sen- performanțelor, apare afișajul de avertizare. aproximativ 30 de secunde după apăsarea
zorului, apare afișajul de avertizare următor. Acest lucru poate surveni butonului de descuiere de pe telecomandă,
După ce temperatura senzorului revine în dacă maneta pentru faruri este în poziția
 Dacă senzorul este acoperit de obiecte „OFF” sau „AUTO”. Luminile de întâmpi-
intervalul normal de funcționare, sistemul se
5 reactivează automat.
străine precum murdărie, zăpadă sau nare se vor activa numai dacă afară este întu-
gheață. neric.
Dacă afișajul de avertizare nu dispare după ce
 În codiții meteo nefavorabile, cum ar fi
trece o perioadă de timp, este posibil ca siste-
ploaie, zăpadă, furtuni de nisip etc.
mul AHB să fie defect. Contactați o unitate
 Un vehicul din față sau de pe contrasens NOTĂ
de service autorizată MITSUBISHI  Cât timp lumina de întâmpinare este aprinsă,
împroașcă apă, zăpadă sau murdărie.
MOTORS, în vederea verificării sistemului. efectuați una dintre următoarele operațiuni
Dacă performanțele senzorului revin la nor- pentru a anula funcția.
mal, funcțiile AHB se reactivează. • Apăsați butonul de încuiere de pe teleco-
mandă.
Dacă afișajul avertizării nu dispare după ce
trece o perioadă de timp, este posibil ca sen- • Rotiți maneta pentru faruri în poziția „ ”
zorul să fie defect. Contactați o unitate de ser- sau „ ”.
vice autorizată MITSUBISHI MOTORS, în • Treceți contactul sau modul de funcționare
vederea verificării senzorului. în poziția ON.
 Funcțiile următoare pot fi modificate astfel:
• Farurile pot fi setate să se aprindă pe fază
scurtă.
• Funcția luminii de întâmpinare poate fi dez-
activată.

5-64 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 65 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Manetă faruri și schimbare fază


3. În interval de 60 de secunde de la trecerea
NOTĂ contactului în poziția „LOCK” sau a
NOTĂ
Pentru informații suplimentare, contactați o  Cât timp funcția de stingere întârziată a faru-
modului de funcționare în poziția OFF,
unitate de service autorizată MITSUBISHI rilor este activată, efectuați una dintre urmă-
trageți către dvs. maneta de semnalizare.
MOTORS. toarele operațiuni pentru a anula funcția.
La vehiculele echipate cu sistem audio cu • Trageți maneta de semnalizare către dvs.
conexiune pentru smartphone sau cu sistem
• Rotiți maneta pentru faruri în poziția „ ”
multimedia Mitsubishi (MMCS), pentru a
efectua reglarea pot fi utilizate funcțiile sau „ ”.
afișajului. Pentru detalii, consultați manualul • Treceți contactul sau modul de funcționare 5
de utilizare separat. în poziția ON.
 Funcțiile următoare pot fi modificate astfel:
• Durata pe care farurile rămân aprinse poate
Faruri cu funcție de stingere fi modificată.
întârziată • Funcția de stingere întârziată a farurilor
E00529001901 poate fi dezactivată.
4. Farurile se vor aprinde pe fază scurtă, Pentru informații suplimentare, contactați o
Această funcție aprinde faza scurtă a farurilor
pentru aproximativ 30 de secunde. După unitate de service autorizată MITSUBISHI
pentru aproximativ 30 de secunde, după tre-
MOTORS.
cerea contactului în poziția „LOCK” sau a stingerea farurilor, acestea pot fi aprinse
La vehiculele echipate cu sistem audio cu
modului de funcționare în poziția OFF. din nou pe fază scurtă timp de aproxima- conexiune pentru smartphone sau cu sistem
tiv 30 de secunde prin tragerea manetei de multimedia Mitsubishi (MMCS), pentru a
1. Rotiți maneta pentru faruri în poziția semnalizare, în 60 de secunde de la trece- efectua reglarea pot fi utilizate funcțiile
„OFF” sau „AUTO”. rea contactului în poziția „LOCK” sau a afișajului. Pentru detalii, consultați manualul
2. Treceți contactul în poziția „LOCK” sau modului de funcționare în poziția OFF. de utilizare separat.
modul de funcționare în poziția OFF. De Pentru a aprinde din nou farurile după 60
asemenea, dacă a fost utilizată o cheie de secunde de la trecerea contactului în
pentru pornirea motorului, scoateți cheia poziția „LOCK” sau a modului de
din contact. funcționare în poziția OFF, repetați proce-
sul începând cu pasul 1.

Instrumente și comenzi 5-65


BK0264400EN.book Page 66 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Reglare pe înălțime faruri

Reglare pe înălțime faruri ATENȚIE Model cu 5 locuri


E00517400031  Efectuați întotdeauna reglarea înainte de a
porni la drum.
Nu încercați să efectuați reglarea în timpul  Modele 2000
Buton de reglare pe înălțime deplasării, deoarece puteți provoca un acci-
faruri (cu excepția vehiculelor dent.
Stare vehicul Poziție buton
cu faruri cu LED)
5 E00517502182

Unghiul de reglare a farurilor variază în „0”


funcție de încărcătura vehiculului.
Butonul de reglare pe înălțime a farurilor
poate fi utilizat pentru reglarea fasciculului
farurilor (când faza scurtă este aprinsă), astfel „0”
încât strălucirea farurilor să nu deranjeze
șoferii vehiculelor care circulă din sens opus.
Setați poziția butonului conform tabelului
următor. „1”

„2”

„3”

: 1 persoană
: sarcină maximă

5-66 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 67 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Reglare pe înălțime faruri

Poziția 0-  Modele 2400, modele 3000 Poziția 0-


Numai șofer/șofer + 1 pasager față Numai șofer/șofer + 1 pasager față
Poziția 1- Stare vehicul Poziție buton Poziția 1-
5 pasageri (inclusiv șoferul) 5 pasageri (inclusiv șoferul)
Poziția 2- Poziția 3-
5 pasageri (inclusiv șoferul) + sarcină „0” 5 pasageri (inclusiv șoferul) + sarcină
maximă maximă/șofer + sarcină maximă
Poziția 3- 5
Șofer + sarcină maximă
„0”

„1”

„3”

„3”

: 1 persoană
: sarcină maximă

Instrumente și comenzi 5-67


BK0264400EN.book Page 68 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Manetă de semnalizare

Model cu 7 locuri : sarcină maximă


Manetă de semnalizare
Poziția 0- E00506503020

Stare vehicul Poziție buton Numai șofer/șofer + 1 pasager față


Poziția 1-
Șofer + 1 pasager față + 2 pasageri pe
„0”
rândul trei de scaune
Poziția 2-
5 7 pasageri (inclusiv șoferul)/7 pasageri
(inclusiv șoferul) + sarcină maximă
„0”
Poziția 3-
Șofer + sarcină maximă/7 pasageri
(inclusiv șofer) + sarcină maximă
„1” 1- Semnalizatoare de direcție
Când schimbați direcția de deplasare în
Reglare automată pe înălțime mod normal, utilizați poziția (1). Maneta
va reveni automat în poziția inițială,
„2” faruri după schimbarea direcției.
(vehicule cu faruri cu LED) 2- Semnalizare schimbare bandă de rulare
E00517601610 Dacă deplasați maneta ușor în poziția (2)
Acest dispozitiv reglează automat orientarea pentru schimbarea benzii de rulare, sem-
„3”*1, „2”*2 farurilor (fasciculul farurilor) în funcție de nalizatoarele de direcție și lămpile de
modificările stării vehiculului, cum ar fi control din grupul de instrumente vor
numărul de ocupanți sau sarcina transportată. clipi cât timp este acționată maneta.
Dacă farurile sunt aprinse și contactul sau De asemenea, dacă deplasați maneta ușor
„3” în poziția (2) și o eliberați, semnalizatoa-
modul de funcționate este în poziția ON, faru-
rile sunt reglate automat pe înălțime când rele de direcție și lămpile de control din
vehiculul este oprit. grupul de instrumente vor clipi de trei
*1: fără GF7WXTCXL6 ori.
*2: GF7WXTCXL6
: 1 persoană

5-68 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 69 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Buton lumini de avarie

NOTĂ Buton lumini de avarie NOTĂ


 Dacă lampa clipește neobișnuit de rapid, este E00506602431  La vehiculele echipate cu sistem de semnali-
posibil ca un bec de semnalizare să fie ars. zare în caz de oprire de urgență, pe durata
Dacă trebuie să parcați pe șosea într-o situație
Vă recomandăm să verificați vehiculul. utilizării luminilor de avarie prin apăsarea
de urgență, utilizați butonul luminilor de ava- manuală a butonului, sistemul de semnali-
 Puteți activa următoarele funcții:
rie pentru a semnaliza prezența vehiculului. zare în caz de oprire de urgență nu
• Clipire semnalizatoare de direcție la
acționarea manetei cu contactul sau modul
Luminile de avarie pot fi acționate oricând, funcționează.
de funcționare în poziția ACC. din orice poziție a contactului sau a modului Consultați „Sistem de semnalizare în caz de
de funcționare. oprire de urgență” la pagina 6-62.
5
• Dezactivare funcție de clipire de 3 ori a
semnalizatoarelor de direcție la schimbarea
benzii de rulare Apăsați butonul pentru a activa luminile de
• Reglare timp de acționare a manetei pentru avarie; toate semnalizatoarele de direcție vor
funcția de clipire de 3 ori. clipi continuu. Pentru a le stinge, apăsați din
Pentru informații suplimentare, vă recoman- nou butonul.
dăm să consultați o unitate de service autori-
zată MITSUBISHI MOTORS.
La vehiculele echipate cu sistem audio cu
conexiune pentru smartphone sau cu sistem
multimedia Mitsubishi (MMCS), pentru a
efectua reglarea pot fi utilizate funcțiile
afișajului. Pentru detalii, consultați manualul
de utilizare separat.
 În timpul funcționării semnalizatoarelor, este
posibil ca tonul unei avertizări sonore să se
modifice.
[Vehicul echipat cu afișaj multifuncțional -
tip 1]
Consultați „Modificare sunet semnalizare” la
pagina 5-19.
[Vehicul echipat cu afișaj multifuncțional -
tip 2]
Pentru informații suplimentare, vă recoman-
dăm să consultați o unitate de service autori-
zată MITSUBISHI MOTORS.

Instrumente și comenzi 5-69


BK0264400EN.book Page 70 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Buton mod ECO*


ceață, rotiți butonul în poziția „OFF”. Buto-
Buton mod ECO* NOTĂ nul va reveni automat în poziția inițială după
 Chiar dacă este selectat modul ECO, după
E00531801241 ce-l eliberați.
trecerea modului de funcționare a butonului
Modul ECO reprezintă un sistem de asistență
de pornire/oprire motor în poziția OFF și
pentru condus ecologic care controlează automat înapoi în poziția ON, modul ECO este dezac-
motorul, sistemul de aer condiționat, sistemul de tivat.
tracțiune integrală (numai vehicule cu tracțiune  Chiar dacă modul ECO este activat, puteți
integrală) și S-AWC (dacă există în dotare), pen- selecta funcționarea normală a aerului
5 tru a reduce consumul de combustibil. condiționat.
Consultați „Sistem de tracțiune integrală con- Pentru informații suplimentare, vă recoman-
trolat electronic” la pagina 6-47. dăm să consultați o unitate de service autori-
Consultați „S-AWC (sistem evoluat de con- zată MITSUBISHI MOTORS.
trol al tracțiunii)” la pagina 6-49. La vehiculele echipate cu sistem audio cu
Consultați „Climatizare automată” la pagina conexiune pentru smartphone sau sistem
multimedia Mitsubishi (MMCS), pentru a
7-6.
modifica setarea pot fi utilizate funcțiile
Modul ECO se activează la apăsarea butonu- afișajului. NOTĂ
Pentru detalii, consultați manualul de utili-  Proiectoarele de ceață se sting automat la
lui ECO, când contactul sau modul de utili-
zare separat. stingerea farurilor sau a luminilor de poziție.
zare este în poziția ON. Apăsați din nou
butonul și modul ECO se va dezactiva. Pentru a reaprinde proiectoarele de ceață,
după ce aprindeți farurile sau pozițiile, rotiți
În timp ce modul ECO este activat se va
aprinde indicatorul modului ECO. Buton proiectoare de ceață butonul în poziția „ON”.
E00506700034
 Nu utilizați proiectoarele de ceață decât pe
timp de ceață, în caz contrar, este posibil ca
iluminarea prea puternică să orbească șoferii
Buton proiectoare de ceață* vehiculelor care circulă din față.
E00508300685

Proiectoarele de ceață pot fi aprinse numai


când farurile sau luminile de poziție sunt Buton lampă de ceață
aprinse. Pentru a aprinde proiectoarele de E00508401726
ceață, rotiți butonul în poziția „ON”. Lampa Lampa de ceață se poate aprinde când farurile
de control din grupul de instrumente se va și proiectoarele de ceață (dacă există în
aprinde. Pentru a stinge proiectoarele de dotare) sunt aprinse.

5-70 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 71 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Manetă ștergătoare și spălător


Lampa de control din grupul de instrumente
se aprinde când lampa de ceață este aprinsă.
NOTĂ Ștergătoare de parbriz
 Lampa de ceață se stinge automat la stinge- E00516902088

rea farurilor și a proiectoarelor de ceață


[Vehicule fără proiectoare de ceață] NOTĂ
(dacă există în dotare).
Pentru a aprinde lampa de ceață, rotiți buto-
 Pentru a reaprinde lampa de ceață după ce  Pentru a se asigura o bună vizibilitate în
nul o treaptă, în poziția „ON”. Pentru a stinge aprindeți farurile, rotiți butonul o treaptă, în spate, ștergătorul lunetei execută automat
lampa de ceață, rotiți butonul o treaptă, în poziția „ON”. (Vehicule fără proiectoare de mai multe treceri, dacă este cuplat
poziția „OFF”. Butonul va reveni automat în ceață) marșarierul și ștergătoarele de parbriz sunt
poziția inițială după ce-l eliberați.  Pentru a reaprinde lampa de ceață după ce activate. Consultați „Ștergător și spălător
5
aprindeți farurile, rotiți butonul două trepte, lunetă” la pagina 5-75.
[Vehicule cu proiectoare de ceață] în poziția „ON”. (Vehicule cu proiectoare de
Pentru a aprinde proiectoarele de ceață, rotiți ceață) Ștergătoarele de parbriz pot fi acționate dacă con-
butonul o treaptă, în poziția „ON”. Pentru a tactul sau modul de funcționare este în poziția ON
aprinde lampa de ceață, mai rotiți butonul o sau ACC. Dacă lamele sunt înghețate pe parbriz
sau pe lunetă, nu acționați ștergătoarele până când
treaptă, în poziția „ON”. Pentru a stinge Manetă ștergătoare și gheața nu s-a topit, iar lamele sunt libere, în caz
lampa de ceață, rotiți butonul o treaptă, în
poziția „OFF”. Pentru a stinge proiectoarele
spălător contrar motorașul ștergătoarelor se poate arde.
E00507101218
de ceață, mai rotiți butonul o treaptă, în
poziția „OFF”. Butonul va reveni automat în ATENȚIE
poziția inițială după ce-l eliberați.
 Dacă utilizați spălătorul pe vreme rece, lichi-
dul de spălare pulverizat poate îngheța, pro-
vocând reducerea vizibilității. Încălziți
parbrizul, acționând dispozitivul de degi-
vrare sau dezaburire înainte de a utiliza spă-
lătorul.

MIST- Funcție de ștergere a parbrizului


aburit
Ștergătoarele vor trece o singură
dată peste parbriz.

Instrumente și comenzi 5-71


BK0264400EN.book Page 72 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Manetă ștergătoare și spălător


OFF- Dezactivat
AUTO- Control automat ștergătoare
ATENȚIE NOTĂ
 Cu contactul sau modul de funcționare în  În următoarele cazuri, senzorul de ploaie
Senzor de ploaie
poziția ON și maneta în poziția „AUTO”, poate funcționa defectuos.
Ștergătoarele se vor activa auto- ștergătoarele pot fi activate automat în Pentru informații suplimentare, vă recoman-
mat în funcție de cantitatea de apă situațiile de mai jos. dăm să consultați o unitate de service autori-
de pe parbriz. Dacă vă prindeți mâinile, puteți suferi răniri zată MITSUBISHI MOTORS.
LO- Lent sau ștergătoarele se pot defecta. Aveți grijă • Dacă ștergătoarele acționează cu frecvență
HI- Rapid să treceți contactul sau modul de funcționare constantă, deși este evidentă modificarea
5 în poziția „OFF” sau să treceți maneta intensității ploii.
Senzor de ploaie ștergătoarelor în poziția „OFF”, pentru a • Dacă ștergătoarele nu funcționează, deși
dezactiva senzorul de ploaie. afară plouă.
Poate fi utilizat când contactul sau modul de • La curățarea suprafeței exterioare a parbri-  Ștergătoarele se pot activa automat dacă pe
funcționare este în poziția ON. zului, dacă atingeți senzorul de ploaie. parbriz sunt insecte sau obiecte străine, în
Dacă maneta este în poziția „AUTO”, senzo- • La curățarea suprafeței exterioare a parbri- zona senzorului de ploaie sau dacă parbrizul
rul de ploaie (A) va detecta intensitatea ploii zului, dacă ștergeți cu o cârpă senzorul de este înghețat. Dacă ștergătoarele nu pot înde-
ploaie. părta obiectele, acestea vor împiedica trece-
(sau zăpada, umezeala, praful etc.), iar
• Când utilizați o spălătorie automată. rea ștergătoarelor. Pentru a reporni
ștergătoarele vor porni automat.
• Parbrizul suferă un șoc. ștergătoarele, treceți maneta în poziția „LO”
Dacă parbrizul este murdar și vremea este
• Senzorul de ploaie suferă un șoc. sau „HI”.
uscată, lăsați maneta în poziția „OFF”. De asemenea, ștergătoarele se pot activa
Utilizarea ștergătoarelor în această situație automat în lumina puternică a soarelui sau în
poate duce la zgârierea parbrizului și la dete- prezența undelor electromagnetice. Pentru a
riorarea ștergătoarelor. NOTĂ opri ștergătoarele, treceți maneta în poziția
 Pentru a proteja lamele din cauciuc ale „OFF”.
ștergătoarelor, această trecere a
 Pentru înlocuirea parbrizului sau pentru
ștergătoarelor nu se va executa chiar dacă
retușarea geamului în zona senzorului de
maneta este trecută în poziția „AUTO”, dacă
ploaie, contactați o unitate de service autori-
vehiculul este staționar și temperatura exteri-
zată MITSUBISHI MOTORS.
oară este mai mică sau egală cu 0 °C.
 Nu acoperiți senzorul prin lipirea de etichete
sau de abțibilduri pe parbriz. De asemenea,
nu aplicați pe parbriz soluții cu proprietăți de
îndepărtare a apei. Este posibil ca senzorul
de ploaie să nu detecteze apa și ștergătoarele
să nu mai funcționeze normal.

5-72 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 73 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Manetă ștergătoare și spălător

Pentru reglarea sensibilității senzorului NOTĂ Funcție de ștergere a parbrizului aburit


de ploaie Pentru informații suplimentare, vă recoman-
dăm să consultați o unitate de service autori- Deplasați maneta în direcția săgeții și apoi
Dacă maneta este în poziția „AUTO”, este zată MITSUBISHI MOTORS. eliberați-o, iar ștergătoarele vor executa o sin-
posibilă reglarea sensibilității senzorului de La vehiculele echipate cu sistem audio cu gură trecere.
ploaie prin rotirea butonului (B). conexiune pentru smartphone sau cu sistem Utilizați această funcție când conduceți pe
multimedia Mitsubishi (MMCS), pentru a timp de ceață sau burniță.
efectua reglarea pot fi utilizate funcțiile Ștergătoarele vor executa o singură trecere
afișajului. Pentru detalii, consultați manualul dacă maneta este adusă în poziția „MIST” și
5
de utilizare separat. eliberată, iar contactul sau modul de
funcționare este în poziția ON sau ACC.
Ștergătoarele vor continua să funcționeze cât
timp maneta este menținută în poziția
„MIST”.

„+”- Sensibilitate mare la ploaie


„-”- Sensibilitate redusă la ploaie

NOTĂ
 Puteți activa următoarele funcții:
• Funcționarea automată (sensibilă la intensi-
tatea ploii) poate fi modificată la
funcționare intermitentă (sensibilă la viteza
vehiculului).
• Funcționarea automată (sensibilă la intensi-
tatea ploii) poate fi modificată la
funcționare intermitentă (cu excepția
funcției de sensibilitate la viteza vehiculu-
lui).

Instrumente și comenzi 5-73


BK0264400EN.book Page 74 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Manetă ștergătoare și spălător


Ștergătoarele vor executa o singură trecere trece o dată.
dacă maneta este adusă în poziția „AUTO” și La vehiculele echipate cu spălător pentru
NOTĂ
 Funcțiile următoare pot fi modificate astfel:
butonul (C) este rotit în sensul „+”, iar con- faruri, acesta funcționează simultan cu spălă-
• Trecerea ștergătoarelor în stare inactivă la
tactul sau modul de funcționare este în poziția torul de parbriz, dacă farurile sunt aprinse.
pulverizarea lichidului de spălare.
ON. De asemenea, cu excepția vehiculelor pentru
• Cu excepția vehiculelor pentru Rusia,
Rusia, Kazahstan, Belarus și Ucraina, la eli-
Kazahstan, Belarus și Ucraina, dezactivarea
berarea rapidă a manetei, lichidul de spălare spălătorului inteligent.
va fi pulverizat de câteva ori în timp ce
5 ștergătoarele trec de câteva ori. (Spălător
• Cu excepția vehiculelor pentru Rusia,
Kazahstan, Belarus și Ucraina, dezactivarea
inteligent) Apoi, după aproximativ 6 secunde, funcției care acționează încă o dată
ștergătoarele vor mai trece o dată. ștergătoarele, după aproximativ 6 secunde.
Spălătorul inteligent nu va acționa • Vehicule pentru Rusia, Kazahstan, Belarus
ștergătoarele la acționarea manetei. și Ucraina, activarea spălătorului inteligent.
• Vehicule pentru Rusia, Kazahstan, Belarus
și Ucraina, ștergătoarele pot fi setate să
acționeze din nou după aproximativ 6
secunde.
Pentru informații suplimentare, vă recoman-
Spălător de parbriz dăm să consultați o unitate de service autori-
zată MITSUBISHI MOTORS.
E00507202652
La vehiculele echipate cu sistem audio cu
Spălătorul de parbriz poate fi acționat dacă conexiune pentru smartphone sau cu sistem
contactul sau modul de funcționare este în multimedia Mitsubishi (MMCS), pentru a
poziția ON sau ACC. efectua reglarea pot fi utilizate funcțiile
La tragerea manetei spre șofer, lichidul de afișajului. Pentru detalii, consultați manualul
spălare va fi pulverizat pe parbriz. de utilizare separat.
Dacă ștergătoarele nu funcționează sau ATENȚIE
funcționează intermitent, trăgând de manetă,  Dacă utilizați spălătorul de parbriz pe vreme
acestea vor trece de câteva ori în timpul pul- rece, lichidul de spălare pulverizat poate
verizării lichidului de spălare. îngheța, provocând reducerea vizibilității.
Cu excepția vehiculelor pentru Rusia, Încălziți parbrizul, acționând dispozitivul de
Kazahstan, Belarus și Ucraina, apoi după dezghețare sau dezaburire înainte de a utiliza
aproximativ 6 secunde, ștergătoarele vor mai spălătorul de parbriz.

5-74 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 75 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Manetă ștergătoare și spălător

Manetă spălător și ștergător NOTĂ NOTĂ


lunetă  Ștergătorul lunetei execută automat mai  Intervalul pentru ștergerea intermitentă poate
E00507302581
multe treceri, dacă este cuplat marșarierul și fi ajustat.
ștergătoarele de parbriz sau ștergătorul de Pentru informații suplimentare, vă recoman-
Ștergătorul și spălătorul pentru lunetă pot fi
lunetă sunt activate. (mod de funcționare dăm să consultați o unitate de service autori-
acționate dacă contactul sau modul de
automată) zată MITSUBISHI MOTORS.
funcționare este în poziția ON sau ACC. După funcționarea automată, ștergătorul de La vehiculele echipate cu sistem audio cu
lunetă nu va mai funcționa dacă butonul este conexiune pentru smartphone sau cu sistem
în poziția „OFF”. Dacă butonul este în multimedia Mitsubishi (MMCS), pentru a
5
poziția „INT”, ștergătorul de lunetă va reveni efectua reglarea pot fi utilizate funcțiile
la funcționarea intermitentă. afișajului. Pentru detalii, consultați manualul
Este posibilă setarea ștergătorului lunetei de utilizare separat.
pentru a funcționa automat doar dacă schim-
bătorul sau selectorul de viteze este trecut în
poziția „R”, în timp ce ștergătorul lunetei
este activat și butonul este în poziția „INT”.
Pentru informații suplimentare, vă recoman-
dăm să consultați o unitate de service autori-
zată MITSUBISHI MOTORS.
INT - Ștergătorul va acționa continuu  Dacă butonul este în poziția „OFF”, rotiți-l
timp de câteva secunde, apoi va de două ori rapid în poziția „INT” pentru a
acționa intermitent, la intervale de activa continuu ștergătorul pentru lunetă.
aproximativ 8 secunde (mod de funcționare continuă)
Rotiți butonul în poziția „OFF” pentru a dez-
OFF - Dezactivat
activa funcționarea continuă a ștergătorului
Lichidul spălătorului de parbriz va pentru lunetă.
-
fi pulverizat pe lunetă la rotirea
completă a butonului în oricare
direcție.
Ștergătoarele trec automat peste
parbriz de mai multe ori în timpul
pulverizării lichidului

Instrumente și comenzi 5-75


BK0264400EN.book Page 76 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Buton dezghețare ștergătoare de parbriz*


În caz contrar, motorul se poate arde.
Buton spălător pentru faruri* Măsuri de precauție la utilizarea  Verificați periodic nivelul lichidului de
E00510101586 spălătoarelor și ștergătoarelor spălare din rezervor și completați cu
Spălătorul pentru faruri poate fi acționat cu E00507601516 lichid, dacă este cazul.
contactul sau modul de funcționare în poziția  Dacă ștergătoarele în mișcare se blo- Pe vreme rece, adăugați soluție de spălare
ON sau ACC și butonul pentru faruri în chează pe parbriz/lunetă din cauza depu- recomandată, care nu îngheață în rezervor.
poziția „ ”. nerilor de gheață sau de alte materiale, Nerespectarea acestei indicații va face
este posibil ca acestea să se dezactiveze spălătorul inutilizabil și va duce la defec-
5 Apăsați butonul o dată, iar lichidul de spălare temporar, pentru a preveni supraîncălzirea tarea componentelor sistemului.
va fi pulverizat pe faruri. motorului. În acest caz, parcați vehiculul
într-o locație sigură, treceți contactul în
poziția „LOCK” sau modul de funcționare Buton dezghețare
în poziția OFF și apoi îndepărtați gheața ștergătoare de parbriz*
sau depunerile. E00507700132
Deoarece ștergătoarele se reactivează
după ce motorașul se răcește, verificați Butonul dispozitivului de dezaburire a lunetei
dacă acestea sunt funcționale înainte de a poate fi acționat când motorul este pornit.
le utiliza. Dacă ștergătoarele au înghețat pe parbriz în
 Nu acționați ștergătoarele pe geamul poziția oprit, acționați acest buton pentru a
uscat. încălzi parbrizul și pentru a determina
Acestea pot zgâria suprafața geamului sau ștergătoarele să funcționeze. Apăsați butonul
pot provoca uzura prematură a lamelor pentru dezaburirea lunetei pentru a activa sis-
din cauciuc. temul de dezghețare.
NOTĂ  Înainte de a utiliza ștergătoarele pe vreme
 Dacă contactul sau modul de funcționare este
în poziția ON sau ACC și farurile sunt
rece, verificați dacă lamele ștergătoarelor NOTĂ
aprinse, spălătorul pentru faruri se activează
nu sunt înghețate. Dacă acționați  Dezghețarea ștergătoarelor este activată/dez-
simultan cu spălătorul de parbriz de fiecare ștergătoarele când lamele sunt blocate pe activată în funcție de starea de activare a dis-
dată când trageți de manetă. gheața de pe parbriz, motorul de acționare pozitivului de dezaburire a lunetei.
se poate arde. Consultați „Buton dispozitiv de dezaburire
 Evitați acționarea continuă a spălătorului lunetă” la pagina 5-77.
mai mult de 20 de secunde. Nu acționați
spălătorul dacă rezervorul cu lichid de
spălare este gol.
5-76 Instrumente și comenzi
BK0264400EN.book Page 77 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Buton dispozitiv de dezaburire lunetă

Buton dispozitiv de NOTĂ NOTĂ


dezaburire lunetă  Dacă vehiculul este echipat cu sistem de
dezghețare ștergătoare, dacă se apasă butonul
 La curățarea suprafeței interioare a lunetei,
utilizați o cârpă moale și ștergeți ușor, cu
E00507902721
de dezaburire a lunetei, geamul este încălzit mare grijă, de-a lungul firelor sistemului de
Butonul dispozitivului de dezaburire a lunetei și ștergătoarele pot fi utilizate. Consultați încălzire pentru a nu le deteriora.
poate fi acționat când motorul este pornit. „Buton de dezghețare ștergătoare” la pagina  Nu permiteți ca partea interioară a lunetei să
Pentru activarea dispozitivului de dezaburire a 5-76. intre în contact cu obiecte amplasate în apro-
lunetei, apăsați butonul. Acesta se va dezactiva  Este posibilă modificarea setării pentru acti- piere, deoarece acestea pot deteriora firele
automat după aproximativ 15 - 20 de minute, în varea automată a dezaburirii lunetei, dacă sistemului de încălzire.
5
funcție de temperatura exterioară. Pentru a dez- temperatura exterioară este scăzută și moto-
activa dispozitivul de dezaburire în timp ce rul este pornit, chiar dacă nu apăsați butonul
funcționează, apăsați din nou butonul. de dezaburirea a lunetei. Funcționează auto-
Lampa de control (A) rămâne aprinsă cât mat numai după ce treceți contactul în sau
modul de funcționare în poziția ON.
timp dispozitivul de dezaburire este activat.
Dacă selectați această setare, oglinzile încăl-
zite (dacă există în dotare) și sistemul de
dezghețare a ștergătoarelor (dacă există în
dotare) se vor activa, în același timp.
Pentru informații suplimentare, vă recoman-
dăm să consultați o unitate de service autori-
zată MITSUBISHI MOTORS.
La vehiculele echipate cu sistem audio cu
conexiune pentru smartphone sau cu sistem
multimedia Mitsubishi (MMCS), pentru a
efectua reglarea pot fi utilizate funcțiile
afișajului. Pentru detalii, consultați manualul
de utilizare separat.
 Funcția de dezaburire nu este proiectată pen-
NOTĂ tru topirea zăpezii, ci doar pentru dezaburire.
Îndepărtați zăpada înainte de a acționa buto-
 Dacă vehiculul este echipat cu oglinzi încăl-
nul de dezaburire.
zite, la apăsarea butonului de dezaburire a
lunetei, oglinzile retrovizoare exterioare sunt
dezaburite și degivrate. Consultați „Oglinzi
încălzite” la pagina 6-14.

Instrumente și comenzi 5-77


BK0264400EN.book Page 78 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Buton parbriz încălzit*

Buton parbriz încălzit* ATENȚIE Buton volan încălzit*


E00532000041  În timp ce sistemul de încălzire a parbrizului E00532100039
este activat, suprafața exterioară a parbrizu-
Pe vreme rece parbrizul poate fi încălzit cu Încălzește părțile din stânga și din dreapta
lui este fierbinte. Pentru a preveni arsurile,
ajutorul rezistențelor încorporate. nu atingeți parbrizul.
volanului, cu ajutorul unei rezistențe încorpo-
Se grăbește astfel îndepărtarea gheții și a con- rate în volan.
densului.
Butonul parbrizului încălzit poate fi acționat NOTĂ
5 dacă motorul este pornit și temperatura exte-
 Îndepărtați zăpada înainte de a utiliza siste-
rioară este mai mică sau egală cu 5 °C. mul de încălzire a parbrizului. Sistemul de
Apăsați butonul pentru a activa sistemul de încălzire a parbrizului nu permite topirea
încălzire a parbrizului. Acesta se va dezactiva unei cantități mari de zăpadă.
automat după aproximativ 5 - 10 de minute,  Pentru a preveni descărcarea bateriei, nu
în funcție de temperatura exterioară. Pentru a utilizați continuu sistemul de încălzire a par-
dezactiva sistemul de încălzire a parbrizului brizului.
în timp ce funcționează, apăsați din nou buto-
nul.
Lampa de control (A) rămâne aprinsă cât
timp sistemul de încălzire a parbrizului este : zona încălzită
activat.
Sistemul de încălzire a volanului poate fi
acționat numai atunci când contactul sau
modul de funcționare este în poziția ON.

Apăsați butonul pentru a activa sistemul de


încălzire a volanului. Acesta se dezactivează
automat după aproximativ 30 de minute. Pen-
tru a dezactiva sistemul de încălzire a volanu-
lui în timp ce funcționează, apăsați din nou
butonul.

5-78 Instrumente și comenzi


BK0264400EN.book Page 79 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Buton claxon
Lampa de control (A) rămâne aprinsă cât timp
sistemul de încălzire a volanului este activat. Buton claxon
E00508000640

Apăsați volanul pe sau în apropierea simbolu-


lui „ ”.

ATENȚIE
 Dacă următoarele persoane utilizează siste-
mul de încălzire a volanului, se pot încălzi
excesiv sau pot suferi arsuri minore
(înroșirea pielii, bășicare etc.):
• Persoane în vârstă sau bolnave
• Persoane cu piele sensibilă
• Persoane foarte obosite
• Persoane sub influența a unor medicamente
care provoacă somnolență (medicamente
pentru răceală etc.)
 Dacă se varsă apă sau alt lichid pe volan,
lăsați să se usuce bine înainte de a utiliza sis-
temul de încălzire. Dezactivați imediat siste-
mul de încălzire a volanului, dacă suspectați
o defecțiune.
 Utilizarea îndelungată a sistemului de încăl-
zire a volanului în timp ce motorul este oprit
poate provoca descărcarea bateriei.

Instrumente și comenzi 5-79


BK0264400EN.book Page 80 Monday, September 24, 2018 1:32 AM
BK0264400EN.book Page 1 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Pornire și condus

Condus economic .............................................................................6-2 Menținere automată a forței de frânare* ........................................6-58


Condus, alcool și medicamente .......................................................6-3 Asistență la pornirea din rampă*....................................................6-60
Tehnici de condus în siguranță ........................................................6-3 Sistem de asistență la frânare* .......................................................6-62
Recomandări pentru rodaj ................................................................6-4 Sistem de semnalizare în caz de oprire de urgență*.......................6-62
Frână de parcare ...............................................................................6-4 Sistem antiblocare frâne (ABS) .....................................................6-63 6
Parcare .............................................................................................6-8 Sistem de servodirecție asistată electric (EPS) ..............................6-65
Volan reglabil în înălțime și adâncime ...........................................6-10 Control activ al stabilității (ASC)*.................................................6-66
Oglindă retrovizoare interioară ......................................................6-10 Control viteză de croazieră*...........................................................6-69
Oglinzi retrovizoare exterioare ......................................................6-12 Limitator de viteză*........................................................................6-73
Contact*..........................................................................................6-14 Sistem de control adaptiv al vitezei de croazieră (ACC)* .............6-79
Buton de pornire/oprire motor* ......................................................6-16 Sistem de protecție la impact frontal (FCM)*................................6-91
Blocare volan .................................................................................6-19 Sistem cu ultrasunete de prevenire a impactului (UMS)*............6-102
Pornirea și oprirea motorului .........................................................6-21 Avertizare unghi mort (BSW)
Sistem de oprire și pornire automată (AS&G)* .............................6-26 (cu asistență la schimbarea benzii de rulare)* ..........................6-107
Transmisie manuală* ......................................................................6-31 Asistență la ieșirea cu spatele din parcare (RCTA)* .................... 6-111
Transmisie automată INVECS-II 6A/T Avertizare la părăsirea benzii de rulare (LDW)*.......................... 6-113
(sistem inteligent și inovator de control electronic Sistem de monitorizare presiune în anvelope (TPMS)*............... 6-116
al vehiculului II)*........................................................................6-32 Sistem de senzori pentru marșarier*.............................................6-122
Transmisie automată INVECS-III 6CVT Senzori de parcare (față/spate)* ...................................................6-126
(sistem inteligent și inovator de control electronic Cameră video pentru marșarier* .................................................6-131
al vehiculului III)* ......................................................................6-38 Monitorizare perimetru*...............................................................6-133
Sistem de tracțiune integrală controlat electronic* ........................6-47 Transportul bagajelor ...................................................................6-142
S-AWC (sistem evoluat de control al tracțiunii).............................6-49 Tractarea unei remorci .................................................................6-143
Utilizare sistem de tracțiune integrală ...........................................6-53
Verificare și întreținere după utilizarea în teren accidentat ...........6-55
Măsuri de precauție la utilizarea vehiculelor
cu tracțiune integrală ..................................................................6-56
Frânare ...........................................................................................6-57
BK0264400EN.book Page 2 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Condus economic
Pentru a obține cel mai redus consum de com-
Condus economic bustibil posibil, selectorul modului de transmi-
Presiune în anvelope
E00600102536
sie trebuie să fie în poziția „4WD ECO” (sistem
Pentru un condus economic, trebuie respec- de tracțiune integrală controlat electronic) sau Verificați periodic presiunea în anvelope. Pre-
tate anumite cerințe tehnice. Condiția obliga- „AWC ECO” (S-AWC), atunci când conduceți siunea scăzută în anvelope crește rezistența la
torie pentru obținerea unui consum redus este vehicule cu tracțiune integrală. înaintare și consumul de combustibil. În plus,
reglarea corectă a motorului. Pentru a asigura presiunea scăzută în anvelope provoacă uzura
o durată de exploatare mai lungă a motorului anvelopelor și afectează stabilitatea vehiculu-
și funcționarea în cele mai economice
Trafic urban lui.
6 condiții, vă recomandăm să verificați periodic
vehiculul, conform standardelor de service. Pornirile și opririle frecvente cresc consumul
mediu de combustibil. Ori de câte ori este
Transportul bagajelor
Economia de combustibil și generarea de emisii
de gaze și zgomot sunt influențate în mare posibil, utilizați trasee cu trafic fluent. Când
măsură de stilul de condus și de condițiile de conduceți în trafic aglomerat, evitați utiliza- Nu călătoriți cu bagaje inutile în portbagaj. În
utilizare. Pentru reducerea la minimum a uzurii rea treptelor de viteză inferioare la turații special la deplasarea în oraș, unde sunt nece-
frânelor, anvelopelor și motorului, cât și pentru mari ale motorului. sare opriri și porniri frecvente, creșterea
reducerea poluării mediului, trebuie respectate masei vehiculului va afecta foarte mult con-
sumul de combustibil. Evitați de asemenea
următoarele recomandări. Ralanti transportul unor bagaje inutile pe portbagajul
de plafon, deoarece rezistența crescută a aeru-
Accelerarea și decelerarea Vehiculul consumă combustibil chiar și la lui va crește consumul de combustibil.
ralanti. Evitați pe cât posibil să prelungiți
Conduceți în funcție de condițiile de trafic și mersul la ralanti.
Pornire la rece a motorului
evitați pornirile, accelerațiile și frânările
bruște, deoarece acestea provoacă o creștere a Viteză Pornirea la rece a motorului consumă o canti-
consumului de combustibil.
tate mai mare de combustibil.
Cu cât este mai mare viteza vehiculului, cu De asemenea, turarea motorului deja încălzit
Schimbare trepte de viteză atât se va consuma mai mult combustibil. fără a porni de pe loc, crește inutil consumul
Evitați deplasarea cu viteză maximă. Chiar și de combustibil. După pornirea motorului,
Schimbați treptele la viteza corectă și la turația o ușoară eliberare a pedalei de accelerație va porniți de pe loc cât mai curând posibil.
corespunzătoare a motorului. Selectați întot- duce la economisirea unei cantități impor-
deauna cea mai lungă treaptă de viteză posibilă. tante de combustibil.

6-2 Pornire și condus


BK0264400EN.book Page 3 Monday, September 24, 2018 1:32 AM

Condus, alcool și medicamente

Aer condiționat Tehnici de condus în


siguranță
Utilizarea sistemului de aer condiționat va E00600300446
crește consumul de combustibil.
Siguranța totală la volan și protecția împo-
triva rănirilor nu pot fi garantate niciodată în
Condus, alcool și totalitate. Totuși, vă recomandăm să
respectați cu strictețe recomandările urmă-
medicamente toare:
E00600200070
6
Condusul în stare de ebrietate este una dintre
cele mai frecvente cauze ale accidentelor. Centuri de siguranță
Capacitatea de condus a șoferului poate fi
grav afectată chiar de un grad de alcoolemie Înainte de a porni vehiculul, asigurați-vă că Transportul copiilor
sub limita legală admisă. Nu conduceți dacă toți pasagerii și-au fixat centura de siguranță.
 Nu lăsați niciodată vehiculul nesupravegheat,
ați consumat băuturi alcoolice. Apelați la un
cu cheia în contact, dacă în habitaclu sunt
șofer care nu a băut, chemați un taxi sau un
Covorașe copii. Copiii se pot juca cu comenzile vehicu-
prieten sau utilizați transportul în comun.
lului, ceea ce poate provoca un accident.
Chiar dacă beți cafea sau faceți un duș rece,
 Asigurați-vă că atât sugarii cât și copiii
alcoolul din sânge nu va dispărea. AVERTISMENT mici sunt corect instalați în scaune speci-<