Sunteți pe pagina 1din 32

CUPRINS:

Idei pentru AFACERI

Caburgan Veaceslav
director Centru de Informare şi Iniţieri în Afaceri “ProEconomica”

În Moldova sunt multe persoane care se remarcă printr-un


frumos spirit de iniţiativă, cu o dorinţă puternică de a se
realiza în viaţă. Ei pot să-şi asume responsabilitatea de a orga-
niza şi a conduce o afacere. Un mic imbold îi poate transforma
din visători în oameni de succes, din persoane consumatoare
de bunuri în cei care creează economia ţării. Probabil, unii îşi
vor realiza obiectivul după multe eforturi, alţii însă, îşi vor în-
ăbuşi acest zel, resemnându-se.
Revista “Idei pentru afaceri” este prima etapă a programului
naţional “Fii ProEco”, organizat de Centrul de informare şi ini-
ţieri în afaceri “ProEconomica”. Prin intermediul acestei reviste,
echipa ProEco îşi propune să vină în ajutorul persoanelor care
doresc să iniţieze o afacere sau să-şi extindă afacerea, să contri-
buie la creşterea culturii economice în rândul populaţiei.
Vom încerca să evităm conţinutul unui manual de eco-
nomie, ne vom strădui să analizăm situaţii reale, afaceri reale,
idei reale. Nu vom pune accent pe schimbul de opinii asupra
unui subiect, pe un mod literar de scriere, ci ne vom axa mai
mult pe sugestii practice, informaţii utile, actuale, inovatoare.
Experienţele unor oameni de afaceri care au dobândit succesul,
sugestiile lor, vor fi utile persoanelor care vor să obţină rezul-
tate financiare.
Ar fi o plăcere pentru noi să colaborăm cu dvs., cititorii noş-
tri, să vă cunoaştem opiniile şi sugestiile. Cele mai bune idei, şi
sugestii vor fi publicate în revista noastră.
Nr. 1, aprilie, 2008

Vă urăm succes în lupta pentru independenţa financiară!

Idei pentru Afaceri 


EDITORIAL de Caburgan Veceslav

DE CE MOLDOVA E SĂRACĂ?
Există o întrebare ce ne fră- sunt doar 14 locuri), sunt transmise face că moldovenii au devenit cinsti-
mântă pe toţi - de ce Moldova imediat bilete pe ascuns. Şi cel mai ţi – toţi iau bonurile fiscale pentru
este săracă? Nu negăm faptul dureros este că toţi, în mod activ, orice produs cumpărat. Centrele de
că economia este în dezvol- susţin şoferul în săvârşirea acestei aprovizionare încep să sune la între-
evaziuni fiscale. Uitând că fură din prinderile ţării, care pot furniza sau
tare, totuşi ceva nu merge. banii pentru pensiile părinţilor. produce marfă doar în baza de fac-
Spre deosebire de alte state, Privindu-i, nu poţi să nu le remar- turi, la rândul lor, ele caută să mă-
la noi totul se dezvoltă prea ci mândria din ochi. Aşa îi trebuie rească producţia oferind noi locuri
încet. Sigur că ţapul ispăşitor poliţistului! Unii chiar se laudă că de muncă. De peste tot vin zeci de
devin imediat reprezentanţii pot fura nestingheriţi statul, conti- miliarde de lei. În sfârşit, guvernan-
Guvernului – doar trebuie nuând, să meargă pe străzi distruse, ţii emit o lege pentru dublarea sala-
să existe un vinovat. În mod iar copiii lor să fie prost instruiţi în riilor, iar mama se întoarce fericită
cert, nu va fi un cetăţean de continuare de profesori care nu pot de la şcoală, căci munca ei de zeci de
rând, ce poate face el? Se pare fi motivaţi cu un salariu de o mie de ani este preţuită.
lei. Visul e frumos, dar trebuie să
că multe. De ce de fiecare dată în magazi-
Prin însăşi natura lor, oamenilor mă trezesc. Am ajuns la magazin.
nele din satul natal, atunci când cer Primesc maioneza cerută. Are deja
nu le place să-şi asume vina pen- bonul fiscal, mi se spune că aparatul
tru acţiunile lor. Ei şi-au creat chiar 4 luni de când i-a expirat termenul
este stricat, ori mi se spune să vin de valabilitate. Vânzătoarea mă con-
doctrine întregi pentru a evita acest peste o zi, două. Şi toate astea în de-
lucru. De exemplu, conceptul des- vinge că dacă este păstrată la tem-
curs de doi ani. peratura de +3 grade, termenul de
pre soartă. O doctrină şi o justifica- Şi în fine, de ce în Japonia, cu re-
re foarte comodă. Dacă un bărbat, la valabilitate este de 6 luni (centrele
ligia lor ciudată pentru noi, urmaşii de aprovizionare ar fi din visul meu,
40 de ani, se alege cu o ciroză hepa- lui Hristos, băncile după război dă-
tică, cine este vinovat? Soarta! Fap- dotate cu utilaj modern). Cu bonul
deau credite uriaşe în baza unui sim- fiscal – povestea de 2 ani, însă de
tul că a consumat alcool în exces, plu cuvânt de onoare, iar la noi doar
nu mai contează atât de mult. Dacă data aceasta vânzătoarea coboară
cu 50% din valoarea gajului. De ce ochii în jos. E un progres.
divorţează după zece ani de căsnicie, un moldovean nu începe o afacere
cine este vinovat? Soarta! Aşa a fost Mă întorc îngândurat spre casă,
dacă nu are 100 – 200% profit, iar un ocolind gropile de pe şosea, pentru
să fie. Faptul că nu a acordat destulă neamţ este fericit cu 15 la sută?
atenţie şi căldură sufletească soţiei repararea cărora ar fi de ajuns doar
Sigur că ne putem justifica afir- câteva mii de lei din impozite.
nu e chiar atât de important. mând, că statul nu merită, că peştele
Şi în cazul situaţiei economice a A câta oară, din cumpărături, la
de la cap se strică sau cu afirmaţia salariul mamei mele nu a ajuns nici
ţării este acelaşi lucru, doar că aici unei vânzătoare: “eu fur câte 200
este foarte uşor să găseşti vinovatul un leu. Îndemnat de conştiinţă pun
– 300 de lei pe zi, iar acolo sus ei unul în portmoneul ei, în locul vân-
– Guvernul. fură milioane.” Poate..., însă fiecare
Nu doresc să justific autorităţile, zătoarei. În locul statului.
sat are 5 – 10 magazine, înmulţind
au şi ele partea lor de vină în acest la peste 1600 sate, cât are ţara noa- P. S.
proces. Însă se creează o nedumeri- stră, şi la 365 zile... Apoi în sate mai Autorităţile din România şi din
re, apar un şir de întrebări: sunt şi proprietari de microbuze, alte ţări au înţeles că nu se pot baza pe
- De ce un supermarket ce deser- care cred că nu vor îmbogăţi statul cinstea unor cetăţeni şi la ieşirea din
veşte câteva zeci de mii de persoane, cu 100 de lei. taxi sau din magazin, eşti aşteptat de
generează sute de milioane de lei la Constatarea este dureroasă. Pe un inspector care, într-un mod foarte
buget, iar toate magazinele dintr-un lângă calităţile deosebite ce le ma- politicos, îţi cere bonul fiscal. Dacă
raion, cu o populaţie de peste o sută nifestăm zilnic: bunătatea, ospita- nu-l ai, hai înapoi după el.
de mii de oameni, generează doar litatea, cinstea este pe ultimul loc. Moldovenii sunt oameni foarte
Nr. 1, aprilie, 2008

câteva milioane de lei sau poate şi Furând miliarde de la stat, furăm de receptivi la observaţii. Amendează-l
mai puţin. fapt de la noi înşine, de la copiii şi cu 20 – 30 de lei pentru că nu a laut
- De ce în clipa în care este oprit părinţii noştri... bonul şi apoi vai de vânzător! (...). Am
de un poliţist, în salonul unui vehi- Zilele acestea, în drum spre ma- putea folosi această calitate a conaţio-
cul de rută, cu 33 de pasageri (când gazin, mi-am permis să visez. Se nalilor noştri.

 Idei pentru Afaceri


IMPORTANT
PROGRAMUL NAŢIONAL

P rogramul Naţional „Fii ProE-


co” este un proiect menit să
ajute persoanele care doresc să ini-
ţieze o afacere şi pentru întreprin-
derile mici ce întâmpină dificultăţi
în promovarea afacerii. Este reali-
zat de Centrul de Informare şi Ini-
ţiere în Afaceri „ProEconomica”.
Programul „Fii ProEco” nu con-
tribuie doar la însuşirea concepte-
lor economiei de piaţă, înţelegerea
corectă a perspectivelor de dezvol-
tare economică, ci şi educarea unei
atitudini de corectitudine etică în
afaceri, stimularea, asumarea res-
ponsabilităţilor pentru starea de
lucruri în comunitate, la promo-
varea cinstei în rândul consuma-
torului, ca remediu la criza creării
bugetului comunităţii.
Prin realizarea acestui proiect con-
tribuim la eliminarea unor dificul-
tăţi cu care se confruntă cei care
doresc să-şi desfăşoare cu o afacere
de succes:
CONCURSUL NAŢIONAL
1. Criza de idei, lipsa de in- “ AFACEREA TA ”
formare. În urma sondajelor
efectuate se constată, în special în În scopul susţinerii persoanelor dornice de a începe o afacere, pe
rândul tinerilor, o lipsă de cultură 28 martie este lansat acest concursul ideilor de afaceri.
economică. După cum asimilarea de Dacă afacerea ta poate fi realizată în Republica Moldova merită să
cunoştinţe cultivă o cultură generală participi la acest concurs. Scrieţi pe hârtie ideile dvs. şi trimiteţi-le
despre mediul înconjurător, de ase- până în data de 10 iunie echipei ProEco. Poate fi vorba atât despre o
menea, asimilarea cunoştinţelor de idee de afacere imaginată, cât şi despre o afacere deja pusă în practică,
natură economică cultivă abilităţi pe care aţi demarat-o sau aţi remarcat-o undeva.
necesare descoperirii unei idei de Cele mai bune idei le veţi putea demara beneficiind de întregul su-
afaceri, care poate să-ţi garanteze port al echipei ProEco. Celelalte vor fi apreciate cu premii de valoare
,conform poziţiei ocupate. Descrieţi idea pe cât se poate de detaliat.
independenţa financiară. Pentru a
Ataşaţi la scrisoare dacă este posibil un scurt CV.
descoperi ideea ai nevoie de unele
abilităţi, de o cultură economică.
Nr. 1, aprilie, 2008

Omul este produsul a ceea ce gân- O descriere a afacerii o puteţi trimite pe adresa:
deşte cel mai mult timp. Oamenii de MD-2012, or. Chişinău, str. Ştefan cel Mare, 134, box 193
succes se gândesc în permanenţă la ori prin e-mail: proeconomica@mail.ru
valori şi la modul lor de realizare. E

Idei pentru Afaceri 


a consumatorilor despre producă-
torii autohtoni, produse calitative
au transformat raioanele ţării într-o
piaţă de desfacere a unor produse
contrafăcute sau importate în mod
ilegal.
3. Idei preconcepute despre afaceri.
Cea mai răspândită idee preconce-
pută este că pentru lansarea unei
afaceri este necesară doar o idee şi
bani, în rest afacerea va merge de la
sine. În practica mondială, orice afa-
cere începe mai întâi cu o planificare
financiară, un studiu de fezabilitate,
crearea unei strategii de promovare
a produsului. Astfel se evită riscurile
şi eşecul afacerii respective. O altă
idee greşită larg răspândită este că a
activa legal este primul pas spre cata-
strofa financiară. Însă activând legal
ai parte de încrederea partenerilor,
consumatorilor, ai parte de acces la
regretabil faptul că mulţi tineri pierd un raion anumit? 2/3 din populaţia
finanţări, prestigiu şi, nu în ultimul
în zadar timpul preţios, care ar pu- ţării nu locuieşte în principalele ora-
rând, o conştiinţă curată şi respectul
tea fi investit în personalitatea sa şi şe. Este un potenţial uriaş în ce pri- conaţionalilor. Pe parcurs vor fi ana-
care mai apoi această investiţie să veşte iniţierea afacerilor bazate pe lizate şi alte idei preconcepute.
aducă dividende. Un fapt trist este crearea unui produs ori prestarea de
că multe persoane care doresc să în- servicii. Oamenii prestează anumite Componentele programului:
ceapă o afacere nu au acces la ase- servicii pentru care nu au abilităţi, 1. Revista „Idei de Afaceri” vă ofe-
menea informaţii. Ziarele raionale pierzând timp preţios, servicii ce ar ră într-un limbaj foarte accesibil,
promovează doar informaţii cu ca- sfaturi cu eficienţă dovedită şi re-
fi posibil de prestat de alte persoa-
racter social. comandări uşor de pus în practică.
ne. Lipsa posibilităţii de informare
2. Lipsa mijloacelor de promovare.
Multe persoane au o idee posibil de Cine pot fi beneficiarii ProEco?
realizat sau chiar un produs gata
pentru realizare. Însă afacerea este 1. Persoane care doresc să iniţieze o afacere.
blocată pentru că nu există posibi-
lităţi de promovare. Singurul mijloc 2. Întreprinderi ce au dificultăţi în promovarea
de promovare a produsului rămân şi deyvoltarea afacerii.
ziarele şi televiziunea. Majoritatea
întreprinzătorilor nu au resurse fi- 3. Tineri dornici să-şi dezvolte abilităţile necesare
nanciare pentru ediţii naţionale sau pentru începerea unei afaceri şi doresc să
televiziune. Deseori aceste mijloa-
aducă schimbarea în localitatea sa.
Nr. 1, aprilie, 2008

ce de promovare nu acoperă zona


geografică unde activează înterprin-
4. Companii ce doresc să aibă parte de o
zătorul. Dacă, de exemplu, un ziar
naţional are tirajul de 8000 de exem- promovare eficientă, la preţuri accesibile.
plare, câte dintre ele vor ajunge într-

 Idei pentru Afaceri


Sunt descrise afaceri autohtone puse cialitate în afaceri în ceea ce priveşte Mijloacele
în deyvoltare de întreprinzători in- planificarea afacerii, studii de feza-
genioşi. Aflaţi secretele lor şi creaţi- bilitate, management şi marketing. de promovare
le pe ale dumneavoastră, analizând
diverse concepte de afaceri, cele mai
3. Membrii ProEco. Chiar dacă pro- şi
iectul nu a fost încă lansat, sute de
noi şi eficiente tehnici de marketing
şi management, cultivând astfel abi-
tineri au manifestat dorinţa de a fi implementare
lităţile necesare unui om de afaceri.
membri ai acestui program. Astfel,
ei devin avangarda schimbării de
ale programului
2. Ziarul „ProEconomica” şi filialele
raionale ale Centrului de Informa-
atitudini în regiunea în care activea-
ză. Împreună cu managerii raionali,
“ Fii ProEco”
re şi Iniţieri în Afaceri „ProEcono- tinerii iniţiază incubatoare de aface-
mica”. Ziarul „ProEconomica” este
suportul informaţional al Progra-
ri, creează o bază de date exacte ce Luna martie:
conţin toate informaţiile necesare
mului „Fii ProEco” în raionul res- unui posibil investitor în ceea ce pri- - Revista “ Idei pentru
pectiv. Este o ediţie bilunară livrată veşte resursele umane, domeniile de
prin abonament gratuit familiilor cu investiţii. Colaborarea tinerilor cu
afaceri”
potenţial economic. Astfel, abonaţii spirit de iniţiativă în cadrul progra- - Portalul de afaceri
vor beneficia de informaţii com- mului, cu suportul echipei ProEco,
plete despre produsele şi serviciile va duce la iniţierea unei afaceri după www.economie.md
prestate de întreprinzători din ca-
drul proiectului, ştiri din regiuni şi
atingerea vârstei de 18 ani. - Site-ul web
Statutul de membru ProEco pot ob-
naţionale. Prin intermediul ziarului,
ţine şi întreprinderile ce activează
www. megamag.md
membrii ProEco îşi vor promova
în cadrul legal, beneficiind de siste-
afacerea în zona unde activează, evi-
mele de promovare ale Programului
Luna aprilie:
tând cheltuielile pentru transport şi
publicitate. Este preconizat un tiraj „Fii ProEco”: consultanţă, publicita- - Ziarul gratuit
te, promovare on-line, vânzări.
pentru început 5000-6000 exempla- “ProEconomica”
re pentru fiecare raion. Abonaţii şi 4. Promovarea on-line. În ajutorul
companiile locale vor avea astfel la membrilor ProEco a fost creat por- în raioanele:
dispoziţie publicitate şi mijloace efi- talul de afaceri www.economie.md,
ciente de promovare. Prin interme- primul supermarket on-line www.
Căuşeni
diul filialelor locale membrii ProEco megamag.md, portal de informaţie Criuleni
vor beneficia de consultanţă de spe- şi publicitate www.proeconomica.
Dubăsari
Floreşti
Ştefan-Vodă
Străşeni
or.Vadul lui Vodă
(în fiecare lună un nou
Nr. 1, aprilie, 2008

raion)
- Portalul informaţional
www.proeconomica.md
Idei pentru Afaceri 
INTERVIU

COFFEE HOUSE
O ISTORIE
DE SUCCES
Interviu cu Aleaxandru Stukalov,
director COFFEE HOUSE
-Tatiana Onilov: Când şi cum au finalizat la fel. Cu toate acestea nu de acord cu ceea ce faci, că totul se
început afacerile lui Alexandru m-am descurajat şi am mers mai duce de râpă, asta te pune pe lucru.
Stukalov? departe. Ţinem neapărat să-mi văd Doar aşa vrei să demonstrezi că
- Alexandru Stukalov: Trebuie să visul realizat. Mi-am adunat echipa, produsul propus e cel mai bun, că ai
spun că businessul în realizarea şi cu care lucrez şi în prezent, ne-am găsit cheia succesului şi că, datorită
promovarea cafelei a început acum… mobilizat şi am mers mai departe. colegilor, vei putea avansa. Va exista
30 de ani. Totul a pornit de la o ceaş- Drept rezultat, în martie anul cu- mereu cineva care să te critice, dar
că de cafea. Mi-a plăcut ideea de a rent, vom sărbători şase ani de ac- într-un mod constructiv, desigur.
face o colecţie de căni pentru cafea. tivitate, şase ani de când am deschis Când nu există diferenţă de gândire,
Treptat, cumpăram căni de acest gen prima Cafenea „Coffee House”. există progres. În sens contrar, când
după posibilităţile financiare. Am Totul a mers ca pe roate după ce am echipa gândeşte unilateral, afacerea
început să mă interesez de cultura închiriat un spaţiu în Centrul Co- nu poate prospera. Finalitatea este
cafelei, să citesc despre istoria lico- mercial „Sun City”. Au urmat cele- evidentă – eşecul total.
rii, mai ales că la noi nu se cunoştea lalte cafenele… Am deschis o terasă, - T.O.: Ce strategii de business aţi
aproape nimic despre cafea. În Peru am deschis „Coffee House Orient”, utilizat şi utilizaţi în continuare
am gustat pentru prima dată o cafea „Coffee House Cognac”, „Coffee pentru a obţine succes în activita-
veritabilă. A fost pentru mine ca un House Chocolate”, localurile din tea pe care o desfăşuraţi?
imbold, ca un semn că asta ar trebui „Jumbo”. Ne-am extins la Ciocana - A.S.:
să fac în viitor. Mi-am zis pe atun- şi în Centru. Pentru mine este foarte important
ci că aş putea face mai mult în acest Aşa a început businessul în dome- să am o echipă bine organizată, cu
domeniu la noi, în Moldova. Ştiam niul cafelei.. oameni competenţi şi bine pregă-
că voi fi primul, pentru că nu mai - T.O. : Cum e să fii primul în do- tiţi. În prezent, punem accentul
văzusem aşa ceva la noi. meniul cafelei? pe ridicarea nivelului de prestare a
Prietenii mei au râs la auzul unei ast- - A.S.: serviciilor. Trebuie să ne menţinem
fel de propuneri. Mă priveau sceptic Ce pot spune… Reuşim în mare par- brandul, să facem faţă tuturor cerin-
şi neîncrezător, susţinând că nu voi te să ne menţinem pentru că avem o ţelor. Iată de ce este foarte important
avea nici o şansă cu proiectul meu. echipă foarte bună. Gândim la fel, să fim mereu cu un pas înainte, să
Totuşi, într-un final i-am convins să chiar dacă în particular ne deose- ştim un pic mai mult decât concu-
începem o afacere în acest sens. bim. Şi asta e un lucru foarte bun. renţii noştri. Dacă nu înaintezi, vei
Am început construcţia unui local. Într-o echipă trebuie să existe anu- rămâne în umbră. Lucrăm în con-
Nr. 1, aprilie, 2008

După un an de zile am renunţat la mite divergenţe, puncte de vedere tinuu asupra calităţii produsului. Şi
acest local şi a trebuit să caut un alt separate. Asta pentru a stimula creş- aici mă refer nu doar la gust, culoare
spaţiu. Aceasta a fost o prima tenta- terea şi a spori concurenţa din inte- sau aspect. Este vorba despre o nouă
tivă nereuşită de a înfiinţa o cafenea. rior. Atunci când cineva din echipa modalitate de preparare şi pregătire
Au urmat şi alte încercări care s-au ta îţi spune că nu e bine, că nu este a boabelor. Pentru a obţine un gust

 Idei pentru Afaceri


rafinat, trebuie ca boabele să fie pră-
jite cu anumite tehnici.
În căutarea noastră permanentă, în
dorinţa de a cuceri inimile consu-
matorilor şi de a rămâne lideri, ne
bazăm mereu pe propriile cunoş-
tinţe, pe experienţa acumulată de-a
lungul anilor. Am elaborat strategii
din care am şi învăţat.
- T.O.: Când aţi înţeles că activita-
tea Dvs. a devenit rentabilă? Căror
factori datoraţi dezvoltarea aface-
rii?
- A.S.:
Nu a existat un moment anume. Nici
existente. Iniţiatorul unui business mare eroare. Se lansează afaceri în
acum nu cred că este. Pur şi simplu
trebuie să caute, să găsească nişa po- anumite domenii, dar nu se cunosc
am activat. Iar faptul că oamenii vin,
trivită. detaliile, acele componente care stau
că îndrăgesc cafeaua servită la noi
Ca să fii primul trebuie să mergi până la temelia afacerii. Nu poţi promova
spune totul. Atunci când am văzut
la capăt. Trebuie să faci totul cu dra- un produs atâta timp cât nu îl anali-
că există bucurie şi satisfacţie în su-
goste şi devotament. Este importantă zezi. În consecinţă, avem doar nişte
fletul consumatorului, am ştiut că
şi latura de informare. Ca să menţii imitaţii de afaceri, care dispar aşa
lucrurile merg în direcţia scontată.
acelaşi ritm, aceeaşi bătaie a inimii, precum apar. Nu există ambiţia de
Toate astea te pun pe muncă, te sti-
a businessului conceput, trebuie să a prospera şi de a face ceva frumos
mulează. Asta este explicaţia pentru
îl reactualizezi. Fiecare detaliu nou, în business. La drept vorbind, dacă
faptul că ne propunem să facem
fiecare nuanţă poate să aducă un te fixezi şi clachezi asupra ideii de
schimbări, să modificăm designul,
suflu creator, proaspăt. Iată de ce, a face câţi mai mulţi bani, vei eşua.
să ameliorăm în fiecare zi condiţiile
pentru a menţine pânzele corabiei Consumatorul simte când nu este
din localurile „Coffee House”.
spre direcţia dorită, trebuie să ştim tratat pe măsură, când tot ce se do-
- T.O.: Ce trebuie să ştie un novice
a cârmui şi a cunoaşte dedesubturile reşte este doar stoarcerea de bani.
în afaceri atunci când vrea să se
domeniului. De exemplu, eu nu aş Oamenii, prin faptul că pleacă peste
lanseze în business?
putea deschide un restaurant cu o hotare, călătoresc, acumulează mai
- A.S.:
bucătărie franceză, chineză, dacă nu multe cunoştinţe, devin mai rafina-
Din punctul meu de vedere, pentru
aş şti mai multe despre cultura acelui ţi. De aceea, clientul simte fiecare
ca o afacere să fie reuşită şi să aibă
popor, despre tradiţiile şi preferinţe- nuanţă. Minţind clientul, ne minţim
succes, trebuie ca mai întâi de toate
le acestora. Or, la noi, asta e cea mai pe noi înşine. O astfel de afacere nu
să se deosebească de celelalte deja
are sorţi de izbândă, pur şi simplu e
menită să dispară.
Pentru a fi original şi pentru a crea
ceva nou trebuie să existe acea ci-
reaşă de pe tortă, să găseşti ineditul.
Nu trebuie să fie doar o imitare ne-
chibzuită.
- T.O.: Ce greşeli trebuie să evite ti-
nerii antreprenori pentru a nu eşua
în business?
Nr. 1, aprilie, 2008

- A. S.:
Greşeli există mereu. Oricine gre-
şeşte. Doar cei care nu fac nimic nu
greşesc. Sfatul meu este ca tinerii să
încerce, să caute şi să se iniţieze în

Idei pentru Afaceri 


ce mult vin de calitate. Dar, spuneţi-
mi, vă rog frumos, oare oamenii de
la noi ştiu să aprecieze un vin de ca-
litate? Ştiu să savureze un pahar de
vin? Nu. Suntem o ţară care produ-
ce cognac, oare putem bea cognac?
Nu. În orice domeniu este nevoie
de învăţare, de promovare a culturii
acelui produs. Aşa este şi în cazul
cafelei. Atâta timp cât nu se cunoaş-
te despre modul de a bea corect ca-
fea, nu va exista nici un consumator
cu pretenţii. Oricum, lucrurile s-au
mai schimbat. Datorită faptului că
o mulţime de concetăţeni au lucrat
sau lucrează în Europa, au prins
domeniul afacerilor. - T.O.: Recent aţi deschis încă o ca- gustul cafelei. În Moldova, oamenii
Ceea ce ţine de „Coffee House”, evi- fenea din seria Coffee House. Ur- se orientează mai mult spre gusturi-
dent că ne-am mai şi poticnit pe mează şi alte proiecte? le italienilor. Asta deoarece pe par-
acest drum. Dar urcuşul spre desă- - A.S.: cursul anilor, moldovenii au plecat
vârşire presupune şi alunecări, îm- Am o colecţie de aproximativ 500 de la muncă în această ţara. Revenind
piedicări de diverse obstacole. Lu- ceşti de cafea. Unul din visurile pe de acolo au adus şi cultura italiană
cru care nu ar trebui să descurajeze. care aş vrea să le realizez este de a de a bea cafea.
Dimpotrivă, experienţele nefaste face un Muzeu al cafelei în Chişinău. Apoi, gusturile nu se discută, sau
pot contribui la perfecţionare. Sunt extrem de curios să văd cum au mai spune proverbul: „Fiecare bor-
aflat oamenii de aici despre cafea şi dei cu al său obicei”. Pentru a intra
- T.O.: Cum caracterizaţi mediul în fiecare bordei cu o cafea de cali-
economic din Republica Moldova cum au promovat cultura cafelei. Nu
de mult, am găsit în Letopiseţul lui tate, încercăm să avem în meniu o
din perspectiva iniţierii şi dezvoltă- gamă variată de cafea. De curând,
rii unei afaceri? Ion Neculce un fragment în care se
menţionează despre licoarea dulce- am elaborat o reţetă tradiţională
- A.S.: de cafea: „Moldova dulce”. Aceas-
Ceea ce mă surprinde şi mă miră pe amară. Mare mi-a fost surprinde-
re să aflu că încă din acele timpuri ta conţine balsam „Nucul de aur”,
mine referitor la spaţiul economic smântână dulce, nuci fărâmiţate şi
de la noi este lipsa de originalitate moldovenii consumau cafea.
Un proiect pe care vrem să îl punem zahăr. Datorită faptului că anul tre-
şi de creativitate. Imediat ce apare o cut, „Coffee House” a devenit prima
tendinţă nouă în dezvoltarea aface- în acţiune în viitorul apropiat constă
în deschiderea la Cahul a cefenelei companie din Moldova membră a
rilor, toată lumea se orientează spre Asociaţiei europene „Coffee specia-
acel domeniu. Aici putem vorbi des- „Coffee House Gallery”. În cadrul
localului va exista un perete enorm lity”, care face parte din Organizaţia
pre lanţul de benzinării ce au apărut internaţională a producătorilor de
ca ciupercile după ploaie. Apoi a destinat expoziţiilor, vernisajelor
pictorilor din localitate şi altor eve- cafea, despre „Moldova dulce” se va
urmat afacerea în domeniul farma- şti în toată lumea.
ceutic, apoi restaurantele, centrele nimente culturale în fiecare lună.
Am semnat un contract şi în Tiras- - T.O.: Cine sau ce vă inspiră în
comerciale etc. munca dvs.?
„Coffee House” a reuşit să se menţi- pol. În Cahul şi Tiraspol vom activa
pe bază de franciză. - A.S.
nă, să învingă prin faptul că am găsit Mă inspiră munca pe care o fac. Este
la timpul potrivit domeniul adecvat. - T.O.: Faceţi un profil al consuma-
torului moldovean. În ce măsură el o afacere frumoasă. Mă inspiră oa-
Nr. 1, aprilie, 2008

Am fost primii care am deschis un menii care se dăruiesc. Când totul se


lanţ de cafenele, iar după o anumită ştie să aprecieze lucrurile de calita-
te? face cu multă dragoste, inspiraţia nu
perioadă, ceea ce nu a fost deloc sur- se lasă aşteptată.
prinzător, au apărut şi alţi dornici de - A.S.:
Păi, suntem o ţară în care se produ- Interviu realizat de
a activa în businessul cafelei. Tatiana Onilov

 Idei pentru Afaceri


MAGAZIN SPECIALIZAT
IMPORTANT
Magazinul specializat
poate fi vizitat în com-
plexul JUMBO, et.5,
or. Chişinău.
Doriţi o colaborare
cu Coffee House
în raionul d-stră?
Sistemul de franciză
oferit de Coffee House
cu siguranţă e cel mai
avantajos!
- T.O.: Când a venit ideea unor ma- cumpărat o maşină de prăjit cafeaua. căm să-l convingem să achiziţioneze
gazine specializate? Au urmat şi procurarea tuturor ac- doar o cantitate de 100 de grame. În
- A.S.: cesoriilor aferente utilajului. După aşa mod, încercăm să-i explicăm că
Treptat, ne-am dat seama că avem ce am excelat în prăjirea cafelei, am produsul este foarte delicat şi, între
nevoie să cunoaştem cum se prăjeşte pus-o în vânzare. Oamenii veneau timp, dacă nu este consumat, pierde
cafeaua. Era necesar să avem un pro- şi cumpărau. Mai mult decât atât, se din proprietăţile gustative, olfactive.
dus de calitate preparat de noi. Asta interesau de calitatea cafelei, de sor- În acest sens, vânzătorii sunt instrui-
pentru că, de fiecare dată, clienţii ne timentul propus. A fost o nouă etapă, ţi cum trebuie să se comporte cu
întrebau de unde luăm cafeaua, care una extrem de interesantă, trebuie amatorii de cafea. Nu ezităm să dăm
este metodologia pentru pregătirea să recunosc. Atunci când un client sfaturi tocmai pentru că ştim că în
acesteia. Răspunsul la întrebări îl doreşte să procure 300 de grame Moldova încă nu se pune accentul pe
căutam de mai mult timp. Aşa am de cafea proaspăt măcinată, încer- modul corect de a consuma cafea.

Nr. 1, aprilie, 2008

Idei pentru Afaceri 


AFACERI ÎN MOLDOVA

SPACE ART
ADUCE PROFITURI
ŞI ÎN MOLDOVA
Doriţi să modificaţi designul lo- 12 mp. Imaginea poate fi imprimată de la statutul întreprinderii şi termi-
cuinţei, dar fără prea mult efort? pe orice tip de tavan (lemn, sticlă, nând cu ştampila. Pentru mine a fost
Firma SPACE ART vă apropie de metal), fără o pregătire prealabilă. o problemă denumirea întreprinde-
cerul înstelat, plasându-l chiar pe Lucrările se fac într-un întuneric rii. Din toate denumirile pe care le-
tavanul dumneavoastră. O aseme- complet,prezenţa luminii produ- am propus nu au aprobat nici una.
nea imagine îndeamnă la roman- când distrugerea unor componente A fost nevoie să vin şi a doua zi. Cei
tism, este perfectă pentru relaxare ale materialului compozit. Străluci- care doresc să-şi înregistreze între-
sau meditaţie, înlătură stresul şi rea şi timpul de iluminare al stelelor prinderea trebuie să cunoască foarte
insomnia. depind de gradul de reflexie al su- bine regulile stabilite de Camera În-
Vadim Bulgaru este un tânăr în- portului, de poziţia ferestrei, de sur- registrării de Stat.
treprinzător din Moldova care şi-a sele de lumină naturală sau artficia-
pus în plan să lanseze o afacere lă: între 5 şi 10 ore în fiecare noapte. Cum aţi făcut rost de banii necesari
prin intermediul firmei Space Art Decoraţia se menţine intactă circa pentru începerea afacerii?
din România şi aceasta i-a reuşit. 20 de ani, fapt ce o plasează superior Banii investiţi provin din fondurile
„Succesul unei afaceri în sistem faţă de alte tipuri de decoraţii inte- proprii, plus un credit la una dintre
franciză este mult mai rapid, rioare. companiile de microfinanţare. Băn-
decât demararea unei afaceri cu cile, de obicei, refuză să ofere credite
propriile puteri. Space Art este o Ce dificultăţi aţi înfruntat la înre- întreprinderilor nou create.
franciză din domeniul decoraţiu- gistrarea întreprinderii? Câţi colaboratori aveţi?
nilor interioare, iar piaţa acestui La înregistrarea întreprinderii nu La moment avem 5 colaboratori.
produs este la început de cale în am întâmpinat mari greutăţi. Ca- Unul dintre ei are un salariu fix, iar
Moldova şi se află într-o perma- mera Înregistrării de Stat oferă tot executanţii departamentului tehnic
nentă creştere”, afirmă domnul pachetul de documente, începând sunt remuneraţi în dependenţă de
Bulgaru.

Ce prezintă o decoraţiune Space


Art?
Imaginea cerului înstelat este, de
fapt, o hologramă ce se încarcă ra-
pid de la lumina solară. Încărcarea
se poate face şi cu ajutorul unui tub
BlackLight, a unui tub de neogen
sau de la lumina generată de moni-
torul TV, timp de 10-60 de minute.
Imaginea este vizibilă doar noaptea
sau atunci când este întuneric în ca-
meră.
La realizarea unui asemenea decor
Nr. 1, aprilie, 2008

se folosesc materiale fotosensibile


speciale, aplicate în straturi foarte
subţiri. Această lucrare poate fi rea-
lizată timp de 3 ore pentru un dor-
mitor cu dimensiuni obişnuite de

10 Idei pentru Afaceri


numărul lucrărilor executate. Agen- persoanele particulare, deoarece de- implică foarte serios în afaceri vor
ţii de vânzări, de asemenea, primesc corul Space Art reprezintă o inovaţie realiza că, indiferent de tipul de
salariul în dependenţă de numărul în Republica Moldova, ceva nou şi activitate economică, toate sunt
de contracte încheiate.” interesant. Imaginile pot fi amplasate rentabile. Principala strategie în
şi în cluburi, discoteci, aceasta spo- activitatea unui întreprinzător o re-
Care sunt avantajele afacerii? rind evident veniturile proprietarilor. prezintă controlul. Controlul asupra
Este o afacere cu o rată de câştig mare. O asemenea decoraţie este bineveni- întregului proces de lucru înseamnă
Cheltuielile pentru realizarea unui tă şi în saloanele de frumuseţe, astfel calitatea produsului, disciplina an-
cer înstelat constituie 25-30% din femeile îşi pot petrece timpul dedicat gajaţilor şi, respectiv, prosperitatea
preţul final. Activităţile comerciale diferitelor tratamente într-un mod afacerii. De asemenea, este necesară
au, de regulă, un adaos comercial de mai util. Un alt segment, care pe par- antrenarea specialiştilor calificaţi în
10-30%, dar franciza Space Art ofe- curs se va extinde, sunt şi proprietarii activitatea întreprinderii şi delega-
ră o rată de profit de aproape 300%, de hoteluri, pensiuni, cabane. În vii- rea sarcinilor către ei, ceea ce duce la
ceea ce o face foarte profitabilă. tor se prevede o creştere constantă a reducerea costurilor, lărgirea gamei
Un alt avantaj este că lucrările se pot cererii. sortimentale, îmbunătăţirea calităţii
efectua în orice perioadă a anului.
Care sunt factorii ce determină suc- produselor, deschiderea noilor pieţe
În plus, investiţia iniţială de 5000
cesul afacerii în acest domeniu? de desfacere, creşterea volumului
de euro se poate recupera după pri-
În primul rând, un întreprinzător de vânzări, elaborarea strategiei de
ma lună de funcţionare. Avantajele
trebuie să aibă un scop bine defi- vânzări.
afacerii sunt evidente, mai ales că
actualmente concurenţa în acest nit şi să fie organizat. Cei care se Lilia Strîmbanu
segment aproape că nu există. Firma Space Art invită la colaborare tinerii întreprinzăto-
Cine sunt clienţii?
ri, dornici de a lansa o afacere în domeniul decoraţiunilor
Datorită aspectului atrăgător al de- de interior. Puteţi deveni reprezentant al produselor des-
Nr. 1, aprilie, 2008

coraţiunilor Space Art şi preţurilor crise în localitatea dumneavoastră. Firma pune la dispoziţia
reduse pentru efectuarea lucrărilor, partenerilor un pachet complet, care conţine echipamentele
în medie 20-40 de euro/mp, spectrul
potenţialilor clienţi este foarte vast.
necesare, consumabile, materiale publicitare, îmbrăcămin-
Cel mai important segment îl ocupă tea de lucru, know-how-ul. Vă aşteptăm! Tel: 069500801
Idei pentru Afaceri 11
DOSAR:

AFACERILE PE INTERNET:
REALITATE SAU MIT?
Internetul a deschis oportunităţi de la 300 mln. $ în 1995, 50 mlrd. $ frecvente, privitoare la Google Ad-
nebănuite în lumea afacerilor. în 2002, la sute de miliarde de dola- sense, pentru a lichida unele necla-
O afacere on-line poate fi dema- ri în prezent. După cum se observă, rităţi. În primul rând, acest serviciu
rată cu succes chiar şi de către o întrebarea nu este dacă se pot face este un serviciu oferit de Google –
singură persoană care are acces la bani pe internet, ci cât de mulţi. ceea ce conferă un plus de încredere
Internet. În afacerile online profiturile sunt şi ceea ce priveşte siguranţa plătirii
În pofida zvonurilor şi a pesi- mari şi cel mai important, puteţi sumelor câştigate din publicitate şi
mismului cu privire la succesul afa- face afaceri cu oameni din diferite corectitudinea funcţionării acestui
cerilor on-line, ce se resimte în Re- colţuri ale lumii, stând confortabil serviciu. Putem compara Google
publica Moldova, putem afirma cu în faţa calculatorului. Adsense cu o agenţie publicitară de
certitudine că o afacere pe internet Iată câteva idei de a porni o afacere proporţii care difuzează publicitate
este pe deplin realizabilă, într-un în acest sens. on-line cu ajutorul deţinătorilor de
timp relativ scurt şi folosind resurse site-uri.
financiare limitate. În şirul de arti- Principalele posibilităţi de câştig “Povestea” ta poate începe aici:
cole ce vor urma în această rubrică sunt următoarele: www.google.com/services/adsen-
a dosarului ce va avea continuitate - programul Google Adsense se/_tour
în numerele următoare, ne propu- - programele afiliate Ţi se va propune să faci un “Qu-
nem să analizăm aspecte legate de - crearea unui magazin web ick tour”- unde îţi va fi explicat în
afacerile on-line. Vom oferi doar Programul Google Adsense - mare parte ce face programul. Apă-
sugestii practice, trimiteri web care o „mină de aur” la tine în calcu- sând pe butonul de aplicare (apply),
vă vor putea ajuta să demaraţi destul lator Google va analiza site-ul tău, pen-
de uşor această afacere. Experienţele Dacă ai site-ul tău şi spaţiu dis- tru a-ţi confirma sau infirma drep-
menţionate vă vor stimula la acţiu- ponibil pentru reclamă, de ce nu? tul de a plasa publictatea.
ne. Porneşte-ţi o afacere pe internet. În Pentru înregistare, ai nevoie de o
Este posibil să câştigi bani on-line? articolul ce urmează vom încerca adresă email şi câteva date perso-
După un raport al Forrester Re- să răspundem la un şir de întrebări nale despre tine (deţinătorul siteu-
search vânzările on-line au crescut lui) ca, mai apoi, să primeşti cecul
de plată.
Odată acceptat de Google primeşti
un e-mail de confirmare şi un link de
unde vei stabili cum arată anunţurile
de pe site-ul tău: dacă vor fi banne-
re sau text-linkuri, locul amplasării,
culoarea şi dimensiunea lor.
Trebuie luat în considerare faptul că
Google va publica mesajele publici-
Nr. 1, aprilie, 2008

tare în funcţie de zona geografică şi


limba de bază a site-ului.
Iată unele opţiuni ale Google Ad-
sense:
Continuare in pag. 15

12 Idei pentru Afaceri


Experienţa lui Kevin Ham
Kevin Ham este unul din cei mai mari proprietari de internet domainuri
din lume. El este proprietarul unor domainuri precum god.com şi wed-
dings.com, cel din urmă fiind achiziţionat cu 350000 $.

P entru a-şi spori averea, Ham a


recurs la un truc: având în vede-
re că mulţi oameni tapează .cm în loc
registre de domainuri, să le vândă,
să le cumpere şi să le înregistreze.
Din publicarea reclamelor îi revenea
mai acest site îi aduce lui Ham 9100
$ anual, pe când siteul a costat doar
8 $, iar întreţinerea anuală 7 $.
de .com, care este domainul statului cîte 1000, iar mai târziu câte 1500 $
Camerun, sunt redirecţionaţi pe pa- În 2002, Ham investeşte 1 milion
de la un singur banner. El publica de
gina agoga.com, un site publicitar $ în afacerea sa, care o gestiona cu
două ori pe zi lista domainurilor în-
yahoo. De fiecare dată când cineva registrate, apoi, cu ajutorul unui soft prietenul său de şcoală, Colin Yu.
face click pe unul dintre mesajele special elaborat, compară o listă cu Uneori Kevin Ham face acţiuni
publicitare, averea lui Kevin Ham alta pentru a vedea schimbările. Do- caritabile, mergând în misiuni me-
creşte. O parte din banii câştigaţi pe mainurile selectate sunt vândute în dicale în Mexic, Filipine şi China.
această cale revine guvernului din cel mult 5 zile de către cei care le-au El cumpără domainuri încon-
Camerun. La moment, Ham nego- ales, iar Ham are grijă să pună mâna tinuu, având un angajat care supra-
ciază afaceri similare cu responsabi- pe ele. Nu lipseau cazurile când pi- veghează licitaţiile specializate,
li din Columbia, Etiopia, Oman şi erdea multe dintre acestea datorită cumpărând cu acordul lui Ham. El
Niger. Pe lângă toate, el face investi- concurenţilor care cumpărau do-
ţii de ordinul milioanelor de dolari achiziţionează între 30 şi 100 de do-
mainuri la o rată mai mare. mainuri pe zi.
în compania Reinvent Technology,
Lider la acel moment era Yun Ye,
pe care speră să o transforme într- Acest om de afaceri deţine un por-
american de origine chineză, care
un gigant al internetului... tofoliu de 300 milioane de $, amu-
şi-a vândut portofoliul de 100 000
Site-urile lu Kevin Ham sunt zându-se că poate face atâţia bani,
de nume companiei Marchex contra
vizitate lunar de peste 30 mln. per- depunând un efort minim. El se aş-
sumei de 164 mln $. Ham a făcut un
soane . Ham dă dovadă de o discre- teaptă însă ca Google, Microsoft şi
pas riscant oferind mult peste preţul
ţie maximă - numele său nu poate fi Yahoo să combată înregistrarea site-
de piaţă al domainurilor care îl inte-
găsit nici într-un registru de domai-
resau şi în curând a reuşit să devină urilor care sunt variante greşite ale
nuri, la fel cum nu există o patentă
lider în domeniu. În 2000 Ham a în- unor branduri.
pentru afacerea “Camerun”.
Nu lipsesc nici ameninţările din par- registrat peste 10 000 nume site-uri. Kevin Ham doreşte să elabore-
tea competitorilor, dovadă că busi- Modul de lucru nu s-a schim- ze o unealtă de căutare mai eficien-
nessul este profitabil. Din lipsă de bat, mulţi oameni nu folosesc mo- tă decât Google, el doreşte să aplice
probe, nici unul dintre juriştii speci- toarele de căutare, ci tapează direct căutarea semantică bazată pe sem-
alizaţi în afaceri pe internet, dornici în browser o adresă intuitivă, adău- nificaţii nu doar pe nume.
să pună mâna pe Ham pentru trucul gând la sfîrşit .com. Spre exemplu,
Jucători mai mici şi-au vândut deja
cu Camerunul, nu pot face lucrul weddingshoes.com, această moda-
pachetele de domainuri şi Ham pre-
acesta din lipsă de probe. litate de a accesa un site se numeş-
supune că cele mai bune nume vor
Ham este un canadian de origine te navigare directă. Utilizatorul va
nimeri pe un portal specializat în fi deţinute de o mână de companii.
coreeană. Medic de profesie a aban-
Dacă va miza corect, el poate fi unul
Nr. 1, aprilie, 2008

donat această meserie, deoarece câş- promovarea firmelor ce comerciali-


tiga într-o lună pe internet mai mult zează pantofi. În cazul în care acesta dintre norocoşi. “Dacă controlezi
decât într-un an din medicină. va face un click pe un banner, com- toate domainurile, controlezi tot
Povestea sa începe în anii 92-93, pania care a apelat la serviciile lui Internetul”, spune Ham şi ştie el ce
când Ham a început să construiască Ham îi va plăti o anumită sumă. Nu- spune!
Idei pentru Afaceri 13
EI AU GĂSIT SUCCESUL
Programatorul rus Albert
Popkov este autorul site-ului
odnoklassniki.ru, acesta a lucrat
pentru companiile engleze i-CD
şi The Number.
Un singur an, 2006-2007, a fost
de ajuns ca pe site să se înregistreze
un milion de utilizatori. Şi tot într-
un singur an, conform datelor însă numele său este ţinut secret,
Gallup cu privire la cele mai vizitate se ştie doar că acesta şi Popkov
site-uri în limba rusă, publicat la 7 sunt coproprietari.
decembrie 2007, modestul proiect Se vede că site-ul este pe placul
“şcolăresc”, a devenit mai popular absolvenţilor din diferite timpuri Deşi Popkov nu vorbeşte despre
decât “legendarul” motor de căutare şi regiuni ale Rusiei şi ţărilor învecinate. cifra de afaceri a companiei sale, se
Rambler, prezent de zece ani pe web- Dovadă este cifra de 10 milioane de presupune că acesta ar câştiga între
ul rusesc. utilizatori la care s-a mai adăugat încă 100000 şi 400000$ lunar.
Popkov a cheltuit 300 000$ pentru un milion în ianuarie a. c. Conform unor surse, cifra de
întreţinerea site-ului în primul an, Acest lucru nu a putut trece afaceri a lui Albert Popkov se va
însă traficul pe odnoklassniki.ru neobservat de companii precum ridica considerabil, iar venitul său
creştea ameţitor, astfel se simţea Nokia, Microsoft sau MTS, care nu anual va ajunge la aproximativ 15
nevoia unui investitor. au întârziat să-şi plaseze bannere pe milioane $.
Până la urmă acesta a fost găsit, odnoklassniki.ru.

Ewen Chia, un compozitor ama- te cărţi electronice şi softuri despre


tor, a intrat în lumea afacerilor motivare şi succes în afaceri sau site-
web atunci când a decis să-şi uri care îi aduc venituri datorită pro-
vândă compoziţiile on-line. gramelor afiliate.
Astfel au apărut noi idei de a câş- Chia a mărturisit că cea mai im-
tiga bani pe internet. portantă investiţie pe care a făcut-o
Deşi la început a pierdut câteva a fost investiţia în educaţia financia-
mii bune de dolari, încercând o afa- ră. A cheltuit peste 50000$ pentru
cere după alta, în scurt timp veni- cărţi şi programe despre marketing
turile sale din bussinesul on-line au şi afaceri, a mai participat la diferite
crescut simţitor. cursuri şi seminare de specialitate.
Astăzi, Ewen Chia are în por- Exemplul lui Ewen Chia este unul
tofoliul său 10 site-uri cu caracter de referinţă în ceea ce priveşte inves-
comercial, unde pot fi achiziţiona- tiţiile în cunoştinţe.

Jason Calacanis este unul dintre Se poate afirma cu certitudi-


cei care s-a îmbogăţit de pe urma ne că Jason Calacanis a făcut
programului Google Adsense. o investiţie reuşită, deoarece
După doar un an de prezenţă a aces- este vorba doar despre milio-
tuia în reţeaua sa de bloguri, mai bine nul căştigat în 2005. De atun-
ci Google Adsense a făcut un
zis în vara lui 2005, Calacanis câştiga
salt mare înainte, ca şi venitu-
Nr. 1, aprilie, 2008

2739$ pe zi, ajungând astfel la un venit


rile lui Calacanis, de altfel.
total de 1 milion $.
Între timp, acesta din urmă
Reţeta succesului a fost următoarea:
şi-a vândut compania către
Jason a plasat reclamă în jurnalele celor asta în schimbul găzduirii blogurilor AOL, contra sumei de 25 milioane $.
103 bloggeri care îi foloseau reţeaua, celor din urmă.

14 Idei pentru Afaceri


(Sfârşit. Începutul în pag. 12)
Aceste pro-
Filtrul de Anunţuri competitive
g r a m e
îţi va oferi posibilitatea să filtrezi
plătesc un
anunţurile publicitare ale concuren-
comision
ţilor tăi.
pentru ori-
Revizuirea Editorială garantează
ce afacere încheiată prin intermediul
că toate anunţurile publicitare sunt
site-ului tău. În majoritatea cazurilor
revizuite şi aprobate de echipa Goo- pentru înscriere îţi este propus un
gle. formular on-line care se evidenţiază
Şi în final, se generează codul prin simplitatea lui, plus la toate, vei
HTML, care va fi inserat în pagina primi şi un ID (nr. de identificare) şi
ta. Fiecare click pe linkul cu “pri- o parolă care va permite sistemului
cina” îţi va aduce o sumă de bani. electronic să te recunoască.
Tu primeşti un anumit procent din De fapt, există 6 tipuri de progra-
suma celor care au plătit pentru adresă IP care generează un click
me afiliate:
reclamă companiei Google. Unele într-o perioadă de 24 ore.
site-uri de profil, publică procentul 1. Pay-per-sale (plată pentru vânza- 4. Pay-to-surf (plata pentru surfing
pe care-l împart, Google nu o face, re) pe internet)
dar chiar şi aşa se plăteşte generos. Pentru programele PPS, tu (în Plata pentru surfing pe internet este
E important să ştiţi că anunţurile într- calitate de afiliat) poţi primi un co- un concept nou, simplu şi eficient în
o limbă străină se plătesc mai bine mision pentru o vânzare atunci când ceea ce priveşte veniturile on-line. Nu
decât cele în română. În contul tău trebuie să vinzi sau să cumperi ceva,
un vizitator al site-ului tău este redi-
trebuie doar să navighezi în conti-
trebuie să fie o sumă minimă de 100$ recţionat cu ajutorul bannerelor sau nuare pe internet şi cât nu s-ar părea
ca Google să-ţi expedieze cecul. linkurilor pe site-ul producătorului de straniu pentru acest lucru vei fi
Îţi dorim succese, să ai câţi mai mul- şi face o cumpărătură online. plătit (banii pe care-i poţi câştiga cu
ţi vizitatori interesaţi de linkurile cu
2. Pay-per-lead ( plata pentru tri- PPSurf sunt foarte mici).
reclame, care să dea click pe ele şi 5. Two-tier-commision (plata cu co-
să-ţi aducă cât mai mult venit. mitere)
misonare suprapuse)
Programele ca PPL reprezintă un
Programele TTC îţi oferă posibi-
“Descoperă noi oportunităţi de model de program afiliat prin care litatea să câştigi comisoane atât din
a face bani cu ajutorul Progra- se poate câştiga un comision pentru vânzările făcute de tine, cât şi din
melor afiliate, în timp ce alţii trimiterea sau dirijarea unor clienţi vânzările pe care le fac asociaţii sau
descoperă internetul.” către site-ul furnizorului. În cazul referenţii tăi.
PPL nu este nevoie ca vizitatorul să Trebuie luat în consideraţie faptul că,
Una dintre cele mai eficiente şi ra- cumpere un anumit produs. numai companiile mari care dispun
pide căi de a câştiga bani pe inter- de site-uri complexe, pot beneficia de
3. Pay-per-click (plata pentrun click avantajele programelor TTC.
net, este cea de a promova serviciile,
produsele şi site-urile altor persoane sau activarea unei legături) 6. Plata cu comisoane reziduale
sau organizaţii. Conceptul de pro- Programele afiliate PPC - o altă Comisioanele reziduale sunt comi-
grame afiliate este un sistem foarte oportunitate pentru administratorii soanele plătite în fiecare lună pentru
eficient pentru a atrage noi vizitato- de site-uri web. vânzările deja realizate. Astfel, dacă
ri pe site-ul tău web. Prin interme- În acest caz, comisioanele sunt mult prin intermediul site-ului tău un cli-
diul programelor afiliate poţi câştiga ent a cumpărat un anumit produs, pe
mai mici. PPC plătesc între 0,01$-
lângă comisionul pe care îl vei primi
Nr. 1, aprilie, 2008

bani într-un timp relativ scurt fără 0,10$ pentru fiecare click dat pe legă- pentru vânzarea iniţială, vei mai pri-
a depune mult efort, dar cu oarecare tura din paginile site-ului tău. Majo- mi şi un comison rezidual lunar, atâ-
riscuri, deoarece nu deţii controlul ritatea PPC sunt setate astfel încât să ta timp cât clientul foloseşte produsul
asupra produselor sau serviciilor pe cumpărat.
plătească pentru fiecare adresă unică,
care le promovezi.
Idei pentru Afaceri 15
LEGISLAŢIA PE ÎNŢELESUL TUTUROR

CUM SĂ
ACTIVEZ
LEGAL?
Pentru a-ţi promova produsul ai nevoie de
încrederea consumatorilor, partenerilor. Pen-
tru aceasta e nevoie să activezi în cadrul legal.
Multora le este greu să aleagă forma de orga-
nizare a afacerii.

C
creştere, deoarece asigurarea unui
ele mai răspândite forme costisitor de organizat.
management adecvat şi atragerea
de organizare sunt între- Avantaje:
prinderile individuale(Î.I.) şi resurselor umane şi de capital este
1. Obţii succes şi rezultate prin
societăţile cu răspundere limi- dificilă. Puţini vor fi cei care vor
efort propriu.
tată (S.R.L.). Dacă afacerea dori să investească fără să aibă o
2. Proprietarii individuali preiau
prosperă, proprietarii vor cău- participare în procente.
întregul profit al întreprinderii,
ta mijloace suplimentare pen- Societate cu răspundere
decid pentru sine orice schimba-
tru a finanţa creşterea compa- limitată (S.R.L.)
re.
niei prin crearea societăţii pe Firma este deţinută de una sau mai
3. Au restricţii legale minime şi nu
acţiuni. multe persoane, fiecare deţinând o
trebuie să plătească impozite ca în
Statutul de persoană fizică cotă din capital.
oferă aceleaşi drepturi în acti- cazul S.R.L.-ului. Cei care activea- Avantaje:
vitatea de antreprenoriat ca şi ză pe bază de patentă ar putea să se 1. Partenerii contribuie la suplimen-
statutul de persoană jurudică: acomodeze uşor la această formă tarea fondurilor.
dreptul de a angaja lucrători, de organizare a afacerilor. 2. Partenerii pot avea mai multe idei
de a avea venituri personale ne- Dezavantaje: noi şi talent organizatoric.
limitate, cont în bancă, ştampi- 1. Toate datoriile şi problemele 3. Ca şi în cazul întreprinderii indi-
lă şi altele. Diferenţa constă în companiei revin proprietarului. viduale este uşor de realizat, organi-
răspunderea pe care o poartă Dacă firma dă faliment proprieta- zat şi nu este supus unei impozitări
întreprinderea. În cazul între- rul poate pierde averea personală. speciale.
prinderii individuale, persoana În practică însă nu s-au întâmplat 4. Ai parte de încrederea consu-
fizică răspunde cu toată averea, astfel de cazuri. matorilor şi contribuie la prestigiul
pe când în cazul societăţii cu 2. Proprietarul are posibilităţi re- companiei.
răspundere limitată, persoana Dezavantaje:
duse de finanţare: valoarea econo-
juridică răspunde în limitele 1. Uneori partenerii pot avea neîn-
miilor personale şi capacitatea de
capitalului depus de fondatori ţelegeri în administrare, care ame-
a lua credite.
pentru înfiinţarea şi dezvolta- ninţţă existenţa firmei.
rea întreprinderii. 3. Firma poate dispărea odată cu
Nr. 1, aprilie, 2008

2. Contabilitate strictă şi rapoarte


decesul proprietarului. Prin aceas- contabile în fiecare trimestru.
Întreprindere îndividuală – este tă experienţă tristă au trecut unii
o formă deţinută de o singură per- Începând cu acest număr, la această
membri ai familiei proprietarului. rubrică consultanţi calificaţi vor explica
soană. Sunt cele mai numeroase, în-
trucât sunt cel mai uşor şi mai puţin 4. Au posibilităţi mai reduse de aspecte legate de legislaţie.

16 Idei pentru Afaceri


SUCCESUL ÎN AFACERI
PLANIFICAREA
FINANCIARĂ
A UNEI AFACERI
- calea spre succes
Cea mai mare parte a afacerilor - planuri de afaceri pentru finan- - cercetări referitoare le viitorii d-
eşuează în primul an de activitate. ţări stră parteneri de afaceri
Motive sunt diverse. Cel mai des - elaborarea rapoartelor financiare - cercetări referitoare la piaţa de con-
este lipsa unei planificări a afacerii, necesare pentru obţinerea de credite sum/profilul consumatorilor
absenţa unui studiu de fezabilitate, - evaluarea patrimoniului compa-
a unei strategii pentru promova- niei Cu deschiderea reprezentanţelor în
rea afacerii. În practica mondială, - realizarea procedurilor de înregi- raioanele ţării s-a început crearea
orice afacere creată se bazează pe strare fiscală unei baze de date detaliată ce poate
un plan de afaceri ş.a. În Moldova, - întocmirea bugetului de venituri şi fi de un real ajutor pentru efectuarea
această necesitate abia începe să fie cheltuieli sondajelor în rândul populaţiei:
conştientizată. Mulţi conaţionali - estimarea necesităţilor şi posibilită-
încep o afacere doar bazându-se Dacă aţi identificat deja piaţa pe care ţilor potenţiale ale cllienţilor
pe rezultatele vecinului, conside- - estimarea competitivităţii produse-
doriţi să intraţi şi nu ştiţi ce şanse de
rând că va putea repeta succesul. O succes există pe această piaţă, noi vă lor sau a serviciilor dvs. pe piaţă
asemenea judecată duce deseori la putem oferi un pachet complet de so- - colectarea şi prelucrarea informaţi-
un eşec financiar. luţii care să constituie pentru compa- ei necesare la cerinţa beneficiarului
Centrul de informare şi iniţieri în nia dumneavoastră un instrument de - formarea şi actualizarea bazei de
afaceri „ProEconomica” este un decizie viabil. Centrul de informare date în conformitate cu scopurile be-
promotor al instruirii în domenii neficiarului
„ProEconomica” concepe şi imple-
moderne de management. La ne- - realizarea sondajelor pe orice tema-
mentează campanii publicitare şi de
tică, cu excepţia celor politice
voile noilor realităţi economice marketing direct, relaţii publice, im-
Colaborarea echipei „ProEco” cu
răspundem azi cu instrumente de pact eventual, cercetare de piaţă în membrii ProEco ne permite efectua-
lucru dintre cele mai moderne şi regiunile ţării. rea sondajelor cu participarea a sute
eficiente, care au un impact pozitiv Dintre activităţile de consultanţă în mii de persoane cu o marjă de eroare
direct asupra afacerilor clienţilor marketing putem enumera: minimă.
săi. Odată cu lansarea Programului - studii referitoare la oportunităţile
Naţional „Fii ProEco” şi deschide- pe piaţa Moldovei
rea reprezentanţelor în mai multe - studii specializate pe anumite sec-
raioane ale Moldovei, clienţii noştri POZA CU GRAFICUL ŞI MÂINA ÎNTINSĂ
toare de activitate
sunt companii, investitori ce doresc - prognoze de vânzări
să se extindă în aceste localităţi.
Pentru ei Centrul „ProEconomica”
devine un partener de încredere
care va evalua toate riscurile, va or-
ganiza şi promova afacerea până ce
deveni rentabilă.
Serviciile Centrului:
- asistenţă pentru începerea unei
Nr. 1, aprilie, 2008

afaceri
- asistenţă privind realizarea unei
investiţii în Moldova, în raioanele
ţării
- întocmirea de planuri de afaceri
şi studii de fezabilitate
Idei pentru Afaceri 17
START ÎN AFACERI

EŞTI PREGĂTIT
SĂ DEVII
ÎNTREPRINZĂTOR?
A veţi o dorinţă puterni-
că să fiţi independent
financiar? O idee de afaceri
vă dă târcoale şi vă strică li-
niştea nopţii? Vă treziţi mâz-
gâlind tot felul de calcule
pe prima bucăţică de hârtie
care vă cade sub mână? Vă 1. Motivaţia contabil, de la curier la vânză-
pisaţi prietenii cu scenarii De ce să începeţi o activita- tor? Sunteţi în stare să coordo-
gen „Să vezi ce am de gând te independentă? Pentru că naţi activitatea colaboratori-
să fac...?” cam aşa arată în- slujba actuală este nesigură? lor? Aveţi prieteni, cunoscuţi
ceputul oricărei afaceri. Însă Pentru că şeful e insuportabil? sau foşti colegi la care să puteţi
până la crearea unei compa- Pentru că v-aţi săturat să tot apela pentru o mână de aju-
nii prospere sunt necesare spuneţi „Aveam dreptate!”? tor? Sunteţi dispus să înlocui-
multe eforturi. O afacere nu Pentru că sunteţi convins că ţi distracţia din week-end cu
se derulează deloc uşor, din puteţi oferi pe piaţă un produs muncă pe rupte? Vă deranjea-
acest motiv peste 50% din sau un serviciu mai bun, la un ză faptul că va trebui să puneţi
firmele nou înfiinţate îşi în- preţ competitiv? Pentru că i- mereu dorinţele clienţilor pe
cetează activitatea destul de aţi cunoscut pe potenţialii dvs. primul plan?
repede, copleşite de o serie concurenţi şi v-a impresionat Dacă vi se pare că întreprinză-
de probleme cărora nu li s-a incompetenţa lor? Pentru că în torul este o persoană care lu-
acordat suficientă atenţie. felul acesta credeţi că veţi câşti- crează unde vrea, cu cine vrea
Poate că pe hârtie planurile ga mai mult? şi cum vrea, lăsaţi-o baltă! Mai
de start şi de dezvoltare ara- Toate acestea pot fi motive so- bine încercaţi să vă angajaţi
tă foarte bine, dar adevărul lide. Dar înainte de a începe o undeva. După cum explică Ben
este că ele nu pot fi validate afacere trebuie făcută o analiză Cohen şi Jerry Greenfield, fon-
decât de piaţă, una reală, nu serioasă a propriei persoane, datorii lanţului de magazine de
imaginară. Cum ar trebui să a propriilor calităţi şi defecte. îngheţată Ben & Jerry’s, „când
procedaţi? Cu ce să începe- Sunteţi în stare să lucraţi sub eşti angajat, poţi să te superi
ţi? Răspunsurile depind de presiune săptămâni întregi? pe şef pentru că nu a cumpă-
specificul fiecărei afaceri în Cum aţi reacţiona dacă unii rat un anumit utilaj şi astfel te
parte. Totuşi, există câteva clienţi nu v-ar plăti mai mult
Nr. 1, aprilie, 2008

obligă să munceşti prea mult.


recomandări care vă pot aju- de 4 luni? Sunteţi dispus ca, în Dar când şeful eşti tu, nu poţi
ta mult, indiferent de situa- anumite momente, să îndepli- să te superi pe nimeni în afară
ţii. Vom analiza împreună 10 niţi orice funcţie din întreprin- de tine.”
recomandări importante. derea dvs. – de la centralist la Sau poate vă gândiţi că aţi putea
18 Idei pentru Afaceri
AFACERI POSIBILE
să vă organizaţi activitatea cu orare liniştite de luni
până vineri. Şi să mergeţi şi la sala de gimnastică

ÎN MOLDOVA
în pauza de prânz. Sau să vă puneţi un modem la
computer şi să lucraţi acasă prin Internet şi telefon
mobil. Sau să găsiţi o persoană super eficientă care
să se ocupe de partea comercială şi să fie platită cu
comision, la fiecare vânzare realizată. CUM GĂSEŞTI O IDEE DE AFACERRE?
TREZIŢI-VĂ! Dacă gândiţi serios să intraţi în afa-
ceri, trebuie să uitaţi aceste prostii. Trecerea de la Uneori o afacere poate fi banală. Astfel, mulţi
statutul de angajat la cel de întreprinzător este ca şi oameni trec fără să observe ce bogăţie stă alături.
Dovgani, creatorul unei mărci vestite, a început
cum aţi ieşi înot în largul mării, după ce până atun-
cu a vinde apă curată în sticle de 10 litri. Mulţi
ci v-aţi bălăcit în cadă: vă confruntaţi cu tot felul
i-au prezis bancrotare, dar unde este în prezent
de probleme noi şi sunteţi OBLIGAT să le faceţi Dovgani şi unde sunt cei care au pus la îndoială
faţă. Numai dacă veţi şti să profitaţi de momentele iniţiativa lui.
favorabile veţi putea, când lucrurile nu vor merge Proprietarii firmei elveţiene Orgater, Christian
prea bine, să ieşiţi din încurcătură. Banen şi Daniel Moden, comercializează gunoi
organic, produs din bălegar de vacă, de cal şi
2. Întâi vânzători, apoi întreprinzători găinaţ. Aceste ingrediente se combină în pro-
Trebuie să vă transformaţi în cel mai mare vânză- porţie de 40:40:20, iar amestecul este apoi lăsat
tor din lume. Altfel, veţi dispărea de pe piaţă. Dacă să putrezească într-o hală, timp de aproape un
numai cuvântul „a vinde” vă provoacă un gol în an de zile. Clienţii celor doi întreprinzători sunt
stomac, lăsaţi baltă orice ambiţie de a fi întreprin- fermieri şi proprietari de grădini. În Moldova,
zător. A desfăşura o afacere înseamnă astăzi mai persoane cu iniţiativă au implementat această
cu seamă a fi în stare să contactezi, să câştigi şi să afacere. În piaţă pot fi procuraţi saci cu cerno-
menţii o clientelă. Seara, înainte de a merge la cul- ziom şi gunoi organic. Pentru locuitorii oraşelor
care, decât să vă uitaţi la televizor, citiţi un manual este un produs necesar, deoarece în împrejurimi
bonitatea pământului este foarte slabă. Această
bun de vânzări. Tot timpul aveţi ceva de învăţat.
idee poate fi realizată în toate centrele raionale
Dacă doriţi să începeţi o afacere şi nu aţi mai vân-
şi necesită mici resurse financiare pentru deru-
dut nicioadată un ac, aşteptaţi. Răspundeţi la un larea afacerii.
anunţ de recrutare a vânzătorilor (pe cât posibil
într-un sector apropiat celui în care vreţi să acti-
O FRIZURĂ POTRIVITĂ
vaţi) şi timp de câteva luni suportaţi uşi trântite în
faţă. Această lecţie valorează mai mult decât orice Am putea face o concluzie pripită că nu este o
curs la universităţi de prestigiu. Nu trebuie să plă- afacere rentabilă. Frizeriile se răspândesc ca ciu-
tiţi nimic pentru această experienţă, în schimb veţi percile după ploaie. Însă cu puţină imaginaţie se
afla foarte multe lucruri: de la psihologia clientelei poate începe o afacere ce să aducă venituri supli-
dvs. până la listele de preţuri ale concurenţilor. mentare consistente. Având la dispoziţie un cal-
Continuare în numărul următor. Idei de culator Pentium II, un printer color, o videoca-
meră şi un program de genul Cosmopolitan 98,
poţi organiza cataloage pentru frizerii, diverse
poze. Aceasta ar fi un avantaj considerabil faţă
de concurenţi. Clientul poate lua fotografia fri-
zurii făcute deja şi să o folosească şi în continua-
re pentru alte ocazii. Poţi organiza un site web
Nr. 1, aprilie, 2008

unde oricine poate comanda o variantă prelu-


crată de calculator, a unui look ce i se potriveşte.
Veniturile pe care le poţi obţine depinde de ima-
ginaţia pe care o ai.

Idei pentru Afaceri 19


SPECIAL PENTRU TINERI

PRIMUL PAS SPRE


INDEPENDENŢĂ FINANCIARĂ
Antreprenorul este persoana care îşi Bernstein a organizat circa 50 de afa- ţial neacceptate de alţii. Succesul lor
asumă riscul şi responsabilitatea de ceri. El a pornit afaceri pe mai multe a depins de capacitatea de a perse-
a crea produse noi şi de a elabora şi direcţii, începând cu plimbatul câini- vera. Aceste persoane nu au cheltuit
implementa strategii mai eficiente lor şi terminând cu colectarea cutii- primii 15-20 de ani în zadar, fără să
de management. Este o persoană cu lor de metal. se dezvolte personal. Ei nu au conti-
imaginaţie şi individualitate. Aceste Paul Orfalea, fiind student la cole- nuat să viseze şi să spere că lucruri-
şi alte calităţi conduc spre succes. giu, în anii 70 a închiriat un copiator le se vor schimba cândva spre bine.
Calităţile respective pot fi cultivate. şi un chioşc vechi de hamburgheri şi Ei erau conştienţi că nimic nu se
Este regretabil faptul că mulţi tineri a început să vândă servicii de copie- schimbă de la sine. Scopurile clare,
nu conştientizează cât de preţioasă re colegilor săi. În prezent, compa- dezvoltarea încrederii în sine ampli-
este perioada de până la majorat. nia Kingo are sute de filiale. fică competenţa şi te ridică la un alt
Această perioadă este irosită exage- Lista antreprenorilor prosperi poate nivel motivaţional. Îţi propunem să
rat pentru distracţii. Desigur acestea continua, ei având o multitudine de capeţi abilităţile necesare unui între-
nu trebuie neapărat evitate. Posibil trăsături comune. prinzător, progresând împreună cu
însă că până în momentul de faţă De cele mai multe ori sunt spirite programul “ Fii ProEco”
foloseşti majoritatea timpului liber nonconformiste şi urmează idei ini- Caburgan Veaceslav
pentru aceste distracţii.
Propuneţi să investeşti o parte din
acest timp pentru cultivarea unor Cine devine un membru ProEco?
abilităţi necesare pentru a fi un an- Orice persoană care doreşte o schimbare în localitatea sa, care doreşte să
treprenor de succes. Va fi cea mai capete abilităţile necesare pentru un antreprenor de succes, care doreşte
importantă investiţie din viaţa ta. să deruleze propria afacere.
Desigur poţi să continui să cauţi o în- Ce avantaje are un membru ProEco?
dreptăţire a acţiunilor tale, că nu are Tinerii care participă la programe organizate de diverse ONG-uri capătă
cu siguranţă experienţă necesară vieţii. Însă participarea la Programul
rost, că sistemul e crud şi vor învinge
“Fii ProEco” este într-adevăr avantajoasă şi în ceea ce priveşte experien-
doar cei care au bani. ţa, dar şi a rezultatelor financiare.
Justificările urmăresc scopul de a pla- Cultivând unele abilităţi,tinerii, îşi pot crea o carieră în cadrul programu-
sa vina pentru nereuşitele personale lui, evoluând de la membru ProEco la membru coordonator sau manager
pe cineva sau pe ceva. Însă tu eşti ac- local ori chiar manager regional.
torul principal al vieţii tale, a ceea ce Orice activitate generează puncte pe cartela de identificare înzestrată cu
se întâmplă şi a ceea ce va fi. Viitorul cip, care sunt transformaţi în beneficii financiare.
tău depinde de tine. Poţi face multe Un membru ProEco are reduceri până la 20 % la o serie întreagă de pro-
Nr. 1, aprilie, 2008

activităţi chiar la o vârstă fragedă. Şi duse.


astăzi mulţi adolescenţi încep mici Un membru cu experienţă are parte de susţinerea financiară din partea
afaceri, prestând unele servicii utile echipei ProEco la realizarea afacerii sale.
comunităţii ori promovând un pro- Pentru a deveni un membru ProEco este necesar de a trimite un Curricu-
lum Vitae detaliat cu foto la adresa: MD -2012 , or. Chişinău ,str. Ştefan cel
dus. Până la vârsta de 15 ani Doryl
Mare ,134 ,box 193, sau prin e-mail: proeconomica@mail.ru

20 Idei pentru Afaceri


WWW.MEGAMAG.MD
PRIMUL SUPERMARKET
internet sunt deseori mai mici decât
cele practicate prin comenzi clasice. Şi
aceasta pentru că cheltuielile de depo-

ON-LINE ÎN MOLDOVA
zitare, salarii, chirii sunt evitate. Prin
acest proiect compania îşi extinde vân-
zările.
4. Accesul la noi segmente de piaţă. În
fiecare raion va apărea PROPRIUL su-
Multe companii întâmpină şi în continuare dificultăţi în a-şi promova permarket on-line cu produsele dispo-
produsul chiar dacă numărul companiilor ce practică ca publicitatea nibile.
este în creştere. De cele mai multe ori. această ofertă se bazează pe 5. Plăteşti doar dacă ai vizitatori în bu-
tique. Proprietarul magazinului poate
promovarea prin intermediul ziarelor, revistelor, televiziunii. Cen- vedea prezenţa anume în magazinul său
trul de informare „ProEconomica” pune la dispoziţie posibilitatea de în fiecare zi.
a vă promova produsele d-stră on-line, prin oferirea în arendă a ma-
gazinelor virtuale în primul supermarket on-line în Moldova: www. Îţi place să vizitezi magazine inedite?
Vizitează MEGAMAG.MD
Megamag.md. Supermarketul se află în faza de testare şi în curând
va fi complet funcţional. Însă arendarea spaţiilor virtuale deja a în- O ofertă inedită în Moldova
ceput. Pachetul minim valorează doar 250 lei pe lună! De la orice produs cumpărat de la mem-
brii ProEco cumpărătorul are înregi-
La pachetul minimal ai parte: un business, iar site-ul strat în contul său virtual 1,2 procente
Orice cetăţean poate comanda produ- este o prelungire din vânzare. În scurt timp, persoana va
sul d-stră, iar reţeaua de distribuire a a activităţii, putea verifica cum evoluează suma sa.
echipei ProEco va furniza produsul avanta- În luna aprilie va fi creată Banca Vir-
în raioanele unde sunt reprezentanţe jele tuală ProEco.
ProEco.
Important: acest proiect este luat
Care sunt avantajele: din profitul companiei şi nu al
1. Un nou canal de distri- consumatorului, astfel trebuie
buire şi promovare a considerat ca o donaţie a
produselor – firma va companiei în folosul con-
avea ocazia să atragă noi sumatorului.
clienţi care până atunci nu
erau de atins, fie din punct Companiile partici-
de vedere geografic, fie din pante la această acţiune
punct de vedere al preferinţe- în folosul consumatorului vor
lor consumatorului avea menţiunea respectivă.
2. Comerciantul virtual beneficia-
ză de costuri mai mici decât comer- Cu bonusul din banca virtuală puteţi
sunt
ciantul fizic. Spre deosebire de aces- cumpăra instantaneu produse.
imediate:
ta din urmă, magazinele virtuale nu
creşterea nu-
plătesc arende mari, nu au nevoie de Membriii ProEco îşi suplimentează
mărului de clienţi,
aceeaşi forţă de muncă, deci implicit contul din banca virtuală în urma ac-
posibilitatea de a pe-
cheltuielile scad. Megamag.md este tivităţii derulate: promovare, vânzări.
netra noi pieţe, un plus de
ideal pentru companiile mici ce nu au
imagine, vânzări mai mari
posibilitate să aibă spaţii pentru vân-
3. Preţurile produselor vândute prin
zări. Pentru comercianţii care au deja

CE POT CUMPĂRA ÎN ACEST SUPERMARKET? A R E


ORICE !!! I EC N Ă E
F Â Q U
ÎN M T I

CALCULATOARE
U
P BO
TELEFOANE

!
BIROTICĂ
S Ă
Nr. 1, aprilie, 2008

UN
U
TABLOURI

NO
HAINE
R E
PA
SUVENIRE
OBIECTE EXCLUSIVE
La cele mai mici preţuri
A
Idei pentru Afaceri 21
PSIHOLOGIA AFACERII
Veaceslav Caburgan

Un antreprenor
nefericit este un
antreprenor falimentat
ment”, a spus un poet englez. Înde- timp ce treceţi prin situaţiile dificile
C um poţi să fii fericit?
Nu cred că există o definiţie
unică sau un singur criteriu de
mânarea de a cânta la vioară dispa-
re repede, odată cu încetarea antre-
namentului. Fericirea fără efort şi
ale vieţii să deveniţi propriul duş-
man, manifestând emoţii negative:
griji exagerate, frică, regret, comple-
determinare a fericirii, căci sufletul muncă nu se menţine mult. xul inferiorităţii, învinuirile, îngrijo-
uman e complicat şi variabil de la Dar spre ce orientăm efortul? Spre
individ la individ. Putem asocia rarea exagerată vizavi de atitudinea
noi înşine. Ca noţiune, noi, moldo- pe care o au alţii faţă de tine (mulţi se
iubirea cu fericirea? Da, atâta timp venii, avem profilul nostru psiholo-
cât cel care iubeşte nu confundă văd pe sine doar prin prisma vorbe-
gic în care s-au infiltrat 3 idei: lor şi gândirii altora).
dragostea cu delirul devastator al
posesiei, care, în ultimă instanţă, 1. Noi condiţionăm fericirea de ceea Anume ele nu-ţi permit să avanse-
aduce suferinţele cele mai cumpli- ce se întâmplă în jurul nostru. zi, îţi fură din bucuriile vieţii. Des-
te. Căci împotriva opiniei comune Fericirea este o stare lăuntrică, este igur nimănui nu-i este pe plac să
a atâtor oameni, nu dragostea te în noi. Ea nu trebuie să depindă de aibă parte de situaţii dificile, căci
face să suferi, ci instinctul de pro- factori externi. Căci împrejurările ex- ele atacă, descoperă părţile slabe
prietate asupra persoanei iubite, terioare le putem modifica doar noi. ale personalităţii noastre, unde şi
dezvoltat pe parcursul relaţiei. Ele au valoarea pe care le-o dăm noi. ce lipseşte în noi. Dacă oricum nu
Ce se întâmplă în viaţa ta depinde le putem evita de ce să nu le privim
Despre fericire au fost create mul- exclusiv de tine. Nimeni nu este da- ca pe nişte ocazii, care ne permit să
te doctrine. Cel mai des ea este tor să te ajute. Dacă ceva urmează să cultivăm unele deprinderi, abilităţi,
concepută ca o idee foarte înaltă, se schimbe atunci aceste schimbări chiar calităţi, cum ar fi perseveren-
un ideal îndepărtat, peste puteri- trebuie să pornească de la tine. Inte- ţa, răbdarea. Oricum dorim să ne
le noastre de a o dobândi. Totuşi, ligenţa prin cunoaştere ne face să ne eliberăm de părţile slabe ale perso-
Honore de Balzac spunea că „feri- ridicăm deasupra problemelor, să le nalităţii noastre.
cirea are nenorocirea să pară ceva căutăm cauzele, să le înţelegem, iar Astfel, situaţiile dificile devin „sfă-
absolut”. Şi experienţa arată că înţelegerea problemei înseamnă mic- tuitorii cei mai buni”, ele nu le vor
multe persoane reuşesc să găseas- şorarea, dacă nu dispariţia ei. Scho- spune şi altora ce neajunsuri ai.
că acest ideal. penhauer considera că inteligenţa Omul devine ceea la ce se gândeş-
Într-adevăr, fericirea se poate atin- exclude suferinţa, căci în lumea in- te cel mai mult. Dacă în timp ce te
ge cu mâna. Putem considera că teligenţei nu stăpâneşte durerea, ci confrunţi cu o situaţie dificilă, gân-
ea se află la picioarele noastre ca toate sunt supuse cunoştinţei. durile îţi sunt orientate doar spre
o floare de câmp, nu trebuie decât Prin abordarea greşită a problemei, problemă, spre cei care se fac vino-
să o culegem. Există persoane care noi deseori ne agravăm situaţia. Este vaţi de ea, spre cât de crudă este cu
spun că fericirea este o floare rară. demonstrată afirmaţia că problema tine viaţa şi nu spre căutarea de so-
Şi aşa este. Dar nu pentru că ea ar fi în sine constituie doar 10%, restul luţii, modalităţi de a o depăşi, atunci
unica în lume, ci pentru că depin- 90% sunt grijile şi dificultăţile create posibil că conceptul despre fericire
de de fiecare din noi cum ştie s-o de noi. Mulţi nu ţin cont de faptul că va rămâne doar un ideal. Oamenii
culeagă. Florile cele mai scumpe nu orice situaţie dificilă îşi are punctul fericiţi au fost capabili să-şi dezvolte
sunt acelea cumpărate de la maga-
Nr. 1, aprilie, 2008

culminant, apoi urmează etapa solu- îndemânarea de a rezolva „surprize-


zin, ci acelea pentru care trebuie să ţionării. Este asemenea unei plimbări le vieţii”.
te apleci ca să le culegi. prin pădure. Nu cunoşti dacă ai ajuns În numărul următor vom analiza
Fericirea pretinde efort. „este ase- la mijlocul pădurii sau nu. Apoi dai alte 2 idei: fericirea şi obiectivele
menea unei interpretări la vioară, la o parte o creangă şi remarci că pă- noastre, fericirea şi spiritul de ne-
încontinuu ai nevoie de antrena- durea s-a sfârşit. Nu permiteţi ca în mulţumire. Merită să fii fericit!
22 Idei pentru Afaceri
«Şi jucăriile au suflet» AFACERI POSIBILE ÎN MOLDOVA

A ceastă afacere poate fi iniţiată cu succes în


Republica Moldova. Piaţa este inundată cu
diverse jucării periculoase. Jucăriile din lemn sunt
ecologice şi după cum remarcaţi din imagine şi
foarte atragătoare. Nu se cer investiţii mari, doar
procurarea unor unelte oricum necesare unei
gospodării. Cu o imaginaţie bună şi o dragoste de
muncă veniturile vor creşte garantat.

Prin produsele de calitate realiza-


te şi prin promtitudinea executării puzzle copilul îşi antrenează memo-
acestora întreprinderea ta poate de- ria, învaţă formele. nitul obţinut din urma vânzării lor
veni cunoscută în regiunea în care va depăşi cu mult suma investită în
activezi şi chiar în întreaga ţară. Ast- • Jucării educative materia primă şi lucru.
fel, numărul potenţialilor clienţi va Plus că resturile rămase în urma
fi în continuă creştere. Jucăriile educative au rolul de a
prelucrării lemnului se pot folosi
De ce poţi fi sigur că cumpără- ajuta copiii la însuşirea cifrelor, lite-
pentru realizarea pieselor mai mici
torii vor procura jucării din lemn? relor, culorilor, păstrând în acelaşi
timp rolul său de a distra şi amuza (pierderile ar fi minime).
Pentru că au un şir de avantaje în Potenţialul client ar putea fi o
comparaţie cu cele din plastic: copiii.
gradiniţă, o casă de copii, o tabără,
1. Siguranţă pentru magazine specializate sau persoane
utilizatori particulare.
2. Acordarea unei Vânzările pot fi făcute şi on-line
atenţii deosebite pro-
prin crearea unui site web şi promo-
blemelor de mediu
varea lui. Cristi Saulea
3. Valoarea educativă
ridicată a produselor Echipa ProEco speră că unii citi-
4. Gradul ridicat de tori având abilităţile necesare pen-
originalitate tru această activitate vor începe
5. Preţ rezonabil afacerea descrisă.
Sperăm ca ideile noastre să vă
Varietatea de jucării
deschidă noi orizonturi în „ocea-
atrage potenţialii cum-
nul infinit” al afacerilor.
părători. De fapt, nu putem vorbi de
o clasificare strictă a jucăriilor din Faceţi ca imaginaţia să lucreze!
lemn, dar, privind din alt punct de Atâtea posibilităţi! Imaginile con-
vedere, putem evidenţia câteva tipu- firmă diversitatea de produse de la
ri de bază: căluţi şi maşinele până la puzzles
şi trotinete. Oferta poate fi lărgită
• Jucării pentru divertisment
• Jucării antistres şi prin lucrări de dimensiuni mari:
Jucăriile antistres, de obicei, sunt parc de distracţii din lemn, mobilier
vopsite în colori aprinse, cântă pentru copii.
Acest domeniu îţi poate oferi in-
Nr. 1, aprilie, 2008

sau dansează, emit sunete hazlii.


• Puzzle dependenţa financiară dorită.
Jucăriile de acest tip dezvoltă Drept exemplu: „dintr-un metru
capacitatea copilului de a acţiona ra- cub de scândură, se pot face 250 de
ţional, asamblând detaliile jucăriilor jucării de mărime medie, astfel ve-
Idei pentru Afaceri 23
Cultivarea bonsailor –
o pasiune ce aduce bani
atenţie constantă, Pentru a nu leza rădăcinile, se reco-
de durată, de aceea mandă cernerea amestecului.
unii întreprinzători • Pentru ca bonsaiul să se simtă “în
s-au specializat în largul său”, este de dorit plantarea
fabricarea bonsaiu- acestuia într-un vas plat, deoarece
lui artificial. Ma- acest tip de vas este cel mai indicat
terialele necesare pentru micii arbori care se întind
pot fi găsite fie în sau se târăsc. Vasele adâncite sunt
natură, fie la maga- potrivite pentru pomii drepţi, iar
zinele specializate cele adânci pentru plantele înalte
în creşterea florilor. sau care cresc în cascadă.
Ca tulpină pot servi • Un rol important în îngrijirea
crengi sau scoarţă
bonsaiului îl are udarea. Aceştia, în
cu forme neobiş-
mare parte, au nevoie de udări dese
nuite. În cazul în
şi abundente, mai ales în perioada
care v-aţi hotărât să
toridă a anului. Cea mai indicată
vă ocupaţi cu creş-
apă pentru udarea bonsaiului este
În Japonia sunt peste 100 000 de
exemplare ce sunt considera-
te patrimoniu naţional, unele având
terea şi, eventual, cu comercializarea
bonsailor trebuie să vă familiarizaţi
cu câteva reguli de îngrijire a aces-
cea de ploaie, chiar dacă în mediul
urban este poluată. Poate fi folosită
şi apa de izvor, doar dacă nu este cal-
sute de ani. Aproape în orice sediu tora:
caroasă şi, în general, dură. Apa de la
de firmă top există asemenea “de- • Atunci când transplantaţi bonsaiul
robinet poate fi folosită numai dacă
coruri” vii. Bonsaiul este un copac în alte vase, trebuie să folosiţi un
sunteţi sigur că nu conţine cantităţi
obişnuit, dar al cărui proces normal amestec din părţi egale de nisip, pă-
este împiedicat în mod artificial, mari de substanţe chimice care se
mânt gras şi turbă. Azaleele sau ro-
prin intervenţiile horticultorului. folosesc pentru purificarea acesteia,
dodendronii au nevoie de un mediu
Aceste intervenţii transformă culti- clorul din apă fiind foarte dăunător
acid pentru buna dezvoltare. Com-
varea bonsaiului în adevărată artă, o pentru plante.
poziţia amestecului este diferită la
activitate pasionantă, dar care poate • Pentru hrănirea bonsaiului este
pomii floricoli, foioase şi conifere.
aduce şi profituri mari.
Spre deosebire de ţările europene,
în Republica Moldova cultura bon-
saiului este în fază incipientă, ceea
ce adaugă încă un motiv serios pen-
tru a începe această afacere. Este o
afacere ideală pentru cei care vor să
combine plăcerea de a crea ceva fru-
mos cu plăcerea de a avea profituri.
La început, dacă nu există in-
Nr. 1, aprilie, 2008

vestiţii serioase, este bine să priveşti


această idee ca un hobby în timpul
liber, apoi cultivând anumite de-
prinderi să te lansezi în lumea aface-
rilor. Bonsaiul este o creaţie ce cere

24 Idei pentru Afaceri


AFACERI POSIBILE ÎN MOLDOVA

indicată folosirea fertilizatorilor or- cinilor, sau lipsa de apă, ce duce părtat; cu acelaşi succes, “titlul” de
ganici cu acţiune lentă. Dacă e să la veştejirea plantei şi, în final, la bonsai îl pot obţine şi specii mult
ne referim la compoziţia acestuia, moartea acesteia. Expunerea exce- mai familiare, precum: iasomia,
atunci ideal ar fi să conţină 50% ni- sivă la soare poate duce la arsuri pe mărul, bradul, fagul, arţarul, alunul,
traţi, 30% fosfaţi şi 20% carbonat de suprafaţa frunzelor, iar lipsirea bon- carpenul etc.
potasiu. Pot fi folosiţi şi fertilizato- saiului de lumina solară poate duce Este adevărat că creşterea bonsailor
rii pe bază de făină de peşte, pudră la ofilirea lui. este o muncă anevoioasă care cere
de coarne sau sânge deshidratat. De În rândurile duşmanilor bonsailor investiţii şi răbdare, însă remunera-
menţionat că folosirea în exces a se înscriu şi paraziţi ca păduchii, rea financiară pentru această muncă
acestor substanţe poate dăuna bon- muştele albe, gărgăriţele mari-ne- şi satisfacţia personală îndreptăţesc
sailor. gre, coşenilele, omizile şi păianjenii efortul.
Având în vedere că bonsaii sunt roşii. Deşi toţi paraziţii enumeraţi
deosebit de sensibili, aceştia sunt mai sus acţionează diferit asupra
Şcoala japoneză
predispuşi unui şir de boli de ordin Stilul japonez (sau estetica bonsai)
bonsaiului, până la urmă prezenţa
criptogamic, bacterial, viral sau boli în concepţie japoneză este centrată
lor în preajma plantei se soldează cu pe principiul “cer şi pământ” într-
produse de paraziţi.
leziuni pentru cea din urmă. un singur vas. Cele două forţe,
Însă cel mai des, bonsaii sunt vătă-
De menţionat că termenul de bonsai considerate complementare, apar
maţi de neglijenţa sau incompetenţa
îngrijitorilor, precum şi de excesul nu este valabil doar pentru speciile echilibrate într-un arbore bonsai
de apă, care duce la asfixierea rădă- rarisime, aduse din Orientul Înde- de calitate, adică shin-zen-bi ori
adevăr, esenţă şi frumuseţe.
Arborii care sunt subiectele prefe-
rate ale şcolii japoneze sunt pinul,
ulmul, arţarul, wisteria japoneză,
jneapănul şi laricea, respectiv cai-
sul floral şi cireşul floral.

O varietate de stiluri de creştere


trebuie să redea naturaleţe şi, în
nici un caz, intervenţia umană
Nr. 1, aprilie, 2008

Principalele stiluri:
Chokkan -- vertical drept
Shakkan -- înclinat
Kengai -- cascadă
Bakan -- răsucit

Idei pentru Afaceri 25


Afaceri de la „0” – produse din bambus
Interes personal
pentru necesităţile clienţilor –
cheia succesului în afaceri
«În Republica Moldova orice om poate iniţia o afacere, important
e să-ţi propui acest obiectiv şi să fii interesat de realizarea scopu-
lui», sunt gândurile doamnei Lilia Pârlea.
Dna Lilia a făcut facultate cu specific economic – Contabilitate şi
Audit şi a lucrat o perioadă ca inspector fiscal la Inspectoratul
Fiscal de Stat. «Suntem tineri şi ne dorim mereu ceva mai mult, iar
cu un salariu bugetar nu-ţi poţi permite prea multe», spune ea.
Alături de soţ, domnul Oleg (care a lucrat un timp în domeniul
mobilei), cu aproape doi ani în urmă, a iniţiat o afacere. La început
se ocupau cu realizarea jaluzelelor confecţionate din lamele de
bambus.
Nu au făcut nici un împrumut de la vreo bancă, au investit în afa-
cere fonduri personale în sumă de aproximativ 500 de dolari. «Ini- afaceri.
ţial, lucram acasă. Publicam anunţuri şi primeam comenzile prin Este important să comunici direct cu clientul, iar comunicarea să
telefon, chiar acasă», mărturiseşte doamna Lilia. se bazeze pe încredere şi politeţe şi atunci îţi este asigurat suc-
Mai apoi şi-au deschis un butic, iar gama produselor propuse cesul. «Dovadă sunt familii întregi care vin şi comandă la noi tot
consumatorilor s-a completat cu perdele franţuzeşti, parchet din felul de produse sau vecini, care au văzut la cineva şi vin la noi,
bambus, tapete din bambus natural. spunând că-şi doresc şi ei jaluzele sau parchet din bambus», ne
«Încercăm să fim flexibili, să ne modelăm conform gusturilor şi in- explică doamna Lilia.
tereselor clienţilor, realizând orice tip de comandă şi menţinând
astfel legătura cu clienţii fideli», completează tânăra femeie de P.S. Afacerea bambusului este una profitabilă. Poţi face chiar tu pro-
fitabilă orice altă idee sau iniţiativă, în cazul în care eşti energic şi-ţi
• bambusul este considerat o resursă ecologică im- place ceea ce faci, fără să spui că ai nevoie de o sumă imensă de bani
ATUURILE BAMBUSULUI

sau că în Moldova este imposibil să faci afaceri.


portantă pentru industria mobilei

• datorită proprietăţii de rezistenţă, lemnul de bam-


bus este din ce în ce mai utilizat în construcţii pentru
Despre bambus
Este o plantă exotică arborescentă, are peste 1000 de specii. Tul-
confecţionarea parchetului şi a mobilei pina bambusului, deşi este goală în interior, rezistenţa ei e incre-
dibilă, comparată cu cea a oţelului. Cel mai uriaş bambus a ajuns
• din bambus prelucrat se prepară bere, o serie de la lungimea de 40 de m. Bambusul creşte uimitor de repede, circa
30 de cm pe zi, iar recordul de creştere al lăstarilor de bambus
băuturi fermentare, la fel se confecţionează fibre care este de 5 cm într-o oră.
au proprietăţi antibacteriene şi dezodorizate, chiar şi O pădure de bambus creşte la loc doar în 5 ani. De pe un sin-
gur hectar se pot obţine 10 tone de lemn de bambus. Lemnul
după 50 de spălări îşi păstrează proprietăţile de bambus este bun de prelucrat în doar 3 ani, comparativ cu
alte esenţe, care necesită 25 de ani şi chiar până la 100 de ani
pentru esenţele mai dure. Spre deosebire de alţi arbori, recolta-
rea bambusului nu distruge pădurea de bambus şi nu provoacă
eroziunea solului. Pădurile de bambus nu necesită replantare.
Bambusul matur are o reţea de rădăcini extinsă care continuă
să genereze noi lăstari pentru decenii la rând, deci recoltarea nu
daunează plantei, care va produce în continuare lemn. Bambusul
poate să crească în soluri degradate.
2008
aprilie, 2008

Pentru informaţii despre produsele


1, aprilie,

noastre sau pentru o posibilă colabo-


Nr. 1,

rare contactaţi-ne la tel. 069091309


Nr.

26
26 Idei pentru Afaceri
Ideipentru Afaceri
Descrierea unui oraş din punct de vedere economic

Vadul lui Vodă


Din cele peste 1600 de localitaţi din Republica Moldova, am ales or. Va-
dul lui Vodă pentru a începe ciclul descrierilor socioeconomice menite
să familiarizeze cititorii cu oportunităţile oferite de localităţile republicii
din punct de vedere al începerii unei afaceri, a investiţilor în afacerile
deja existente sau în proiecte bilaterale cu administraţia publică locală.
Desigur, zona balneară este un mediu atractiv pentru eventualii investi-
tori, însă şi în localitate există potenţial care aşteaptă să fie valorificat.

D enumirea Vadul lui Vodă ţine


de numele domnitorului Şte-
fan cel Mare, care s-a aflat la tronul
Ţării patruzeci şi şapte de ani şi a
biruit în patruzeci şi şase războaie,
apărând meleagul de turci, unguri
şi alţi duşmani. Victorioasă a fost
lupta cu turcii din anul 1485, când
Ştefan a trecut râul Nistru. Cu oca-
zia acestei biruinţe domnitorul a
făcut o masă mare de sărbătoare şi
a pus temelia localităţii, poruncind
să poarte numele Vadul lui Vodă.

P rimaria or. Vadul lui Vodă are în


subordonare şase instituţii bu-
getare din localitate (Liceul Teoretic
“Ştefan Vodă”, şcoala primară, grădi- bile potenţialilor investitori. Creşterea nomici, ce constituie 62,5%. Aceste
niţa “Ghiocel”, şcoala de muzică, Casa numerică a serviciilor şi sporirea cali- transferuri sunt percepute din urmă-
de Creaţie şi Casa de Cultură). Prin tăţii acestora vor oferi zonei de agre- toarele categorii de impozite şi taxe
urmare, o mare parte din executarea ment o imagine europeană. locale:
cheltuielilor bugetare revine achitării Numărul populaţiei din orăşel
salariilor şi alocaţiilor la fondul social creşte de la un an la altul, în mare par-
- 2867,1 şi respectiv, 711 mii lei. Asi- te datorită chişinăuienilor care se sta-
gurarea cu energie termică, electrică, bilesc cu traiul aici, dar şi noilor sosiţi
apă şi canalizare, plus alimentaţia co- din alte localităţi. Investiţiile imobilia-
piilor sunt alte cheltuieli majore a ba- re sunt o atracţie vădită.
nilor publici. Gazificarea a patru străzi Veniturile în bugetul local au con-
rămase negazificate au scazut valoa-
Nr. 1, aprilie, 2008

stituit 8147,9 mii lei pentru anul fiscal


rea bugetului cu peste un milion de 2007, ceea ce constituie o creştere de
lei. Lucrările au fost executate de SRL 117,7% în comparaţie cu anii prece-
„Butan”. Orăşelul se dezvoltă într-un denţi. Din această sumă, în jur de 5
ritm dinamic, oferind premise palpa- mln lei revin pe seama agenţilor eco-
Idei pentru Afaceri 27
Denumirea instituţiilor, Angajaţi Denumirea localităţii Vadul lui Vodă
întreprinderilor
Anul fondării 1432
Sfera socială
Grădiniţa pentru copii 40 Poziţia geografică Oraşul este situat pe
„Ghiocel” Podişul Moldovei Centrale la
Şcoala primară Nr.19 35 distanţa de 18 km de
Liceul teoretic „Ştefan 66 mun. Chişinău
Vodă”
Numărul de locuitori 4612 (la 01.01.2005)
Şcoala de muzică 9
Centrul de sănătate 24
Suprafaţa totală 1443,29 ha
Farmacii 12
Fond locativ 96,6 mii m2
Staţia de urgenţă 4
Numărul de străzi 21
Stadion -
Lungimea stradală 46,6 km
Şcoala sportivă 23
Numărul de agenţi
Casa de Cultură 3 economici 96
Casa de Creaţie 18 Adresa juridică str. Ştefan cel Mare,60
Biblioteca pentru copii 5 or. Vadul lui Vodă,
Biblioteca pentru maturi 6 mun. Chişinău,
Comerţ Republica Moldova,
Piaţa de materiale de 5 tel. (233)416 382,
construcţie SRL „Evpac” tel/fax (233) 416 283
Piaţa agricolă SRL „Marcel 8 Primar Iurie Onofriiciuc
– T”
Magazin alimentar SRL
„Tina”
12
Potenţialul de dezvoltare
Magazin alimentar SRL
„Vadul Nistrului”
14
a activităţii economice
Magazin de pâine 7 Ramura principală a economiei or. cât şi fondul Silvic de Stat. Din nu-
SRL „Meremunt” Magazin 9
angro Vadul lui Vodă ca oraş balnear este mărul populaţiei, la 1 ianuarie 2004,
Magazin de legume 9 deservirea obiectivelor balneo-cu- 2874 de persoane sau 55.3% sunt în
SRL „Alsemis-com” 5
magazin alimentar
rative şi recreaţionale ale zonei de vârste apte de muncă. O parte din
Magazin „Voli Sanda” 15 odihnă, îngrijirea şi amenajarea tere- aceşti oameni sunt angajaţi în sub-
alimentară, birotica, uz nurilor incluse în zona de agrement, sferele incluse în tabelul alăturat.
casnic

Industria
SRL „Poieniţa” Restaurant, 14
magazin alimentar, frizerie
Cafeneaua „Popas” 10
Prestări servicii
Industria oraşului este reprezentată Pe teritoriul oraşului se află Fabrica
Regia-comunal locativă 20 de 3 agenţi economici, dintre care de Vinuri, care nu funcţionează. To-
Regia Apa-Canal 120 uzina de beton armat „Inconarm” şi tal numărul persoanelor angajaţi în
Chişinău Gaz 6
„Agroconstrucţia” şi presă de ulei. sectorul industrial constituie 31 per-
Reţelele electrice 8
Oficiul poştal
Banca de Economii (fil.
6
4 Serviciile şi comerţul
Criuleni)
În prezent, în oraş sunt 7 instituţii de amplasarea teritorială a obiectivelor în
Casa de deservire 8
Parcul Nistrean 40 comerţ cu suprafaţa comercială de zonele locative nu este satisfăcătoare.
Ocolul silvic 30 1110 mp. Numărul total al angajaţilor În condiţiile actuale au apărut un şir de
Cazangeria SA 25
„Termocom” în magazine este de 81 persoane. În factori pozitivi care influenţează dez-
Staţia PECO 16 sistemul de comerţ există 2 pieţe, una voltarea reţelei instituţiilor de prestări
Staţia de alimentare cu gaz 12 agricolă, cealaltă de materiale de con- servicii cum ar fi:
Reţele telefonice 8
UBA „Inconarm” 16 strucţii. Capacitatea totală a întreprin- - apariţia diverselor forme de proprie-
UBA „Agroconstrucţia” 12 derilor alimentaţiei publice constituie tate;
Presă de ulei 5 305 locuri: o cafenea, 1 restaurant, 3 - concurenţa între acestea stimulează
Primăria 16
Poliţia 20 baruri. În prezent, instituţiile de pres- calitatea şi apariţia diverselor tipuri
Staţia antiincendiară 20 tări servicii nu pot să satisfacă în total de servicii;
Nr. 1, aprilie, 2008

Staţia veterinară 3 necesităţile populaţiei, deoarece nu co- - construcţia obiectivelor mici de pres-
Depou antiincendiar 8
Biserica 5 respund capacităţilor normative, starea tări servicii (salonul de frumuseţe,
Zona de odihnă, 82 1361 tehnică a clădirilor este la nivel scăzut, Internet-cafe ş.a.), creează individua-
obiecte balneo-curative,
recreaţionale 450 calitatea serviciilor prestate nu întot- litatea estetică arhitecturală a oraşu-
inclusiv în tot timpul anului deauna corespunde cerinţelor actuale, lui.
28
28 Idei pentru Afaceri
Idei pentru Afaceri
Z ona de odihnă de la Vadul
lui Vodă cuprinde 584
hectare, o mare parte din această
suprafaţă este ocupată de păduri.
Copacii sădiţi cu multă dragoste
sunt un izvor minunat de oxigen.
Aerul parfumat cu aroma pădurii
şi împrospătat de răcoarea apei
râului Nistru, îmbinat de mirosul
florilor şi a ierburilor este cura-
tiv în sensul direct a cuvântului.
Nu e de mirare că în or.Vadul lui
Vodă este amplasat sanatoriul
„Bucuria”, unde se tratează bolile
cardiovasculare. Nu departe de
sanatoriul „Bucuria” se află
Centrul Republican de Recupe-
rare a Invalizilor şi Pensionarilor
„Speranţa”, care activează anul
împrejur, avînd capacitatea de a
trata şi a reabilita 5000 de pacien-
ţi anual.
Prin ferestrele saloanelor se vede Alături de plajă este amplasat un tru construcţia centrelor complexe
Parcul Nistrean, frumos în orice teren de fotbal pe o suprafaţă de 6 ha, de deservire a recreanţilor, prevăzu-
anotimp. Locurile pitoreşti, aleele amenajat după standarde moderne, te de proiectul zonei de odihnă;
umbroase şi liniştea profundă de aici, pentru petrecerea antrenamentelor - nu sunt destule obiective sanita-
întreruptă doar de ciripitul păsărilor, şi competiţiilor de Liga Fotbaliştilor re;
influenţează pozitiv asupra celor cea- din Republica Moldova. - lipseşte un sistem amenajat de
re se află la tratament. Oraşul Vadul lui Vodă este un loc
Bazele şi casele de odihnă, ampla- autoparcări, distribuit pe teritoriului
potrivit pentru întremarea sănătăţii
sate pe teritoriul Parcului Nistrean, pentru autoturisme particulare ş.a.
copiilor. În localitate sunt amplasate
în sezonul estival au capacitatea de a 5 tabere de odihnă. Aici copiii cu plă- Serviciile financiare sunt prestate
caza şi a deservi zilnic peste zece mii cere se odihnesc şi acumulează puteri de sucursala filialei Criuleni a Băn-
de turişti. Pe teritoriul lor este prevă- pentru anul de învăţământ următor. cii de Economii.
zut totul ca fiecare să se odihnească O bucurie nemaipomenită pentru ei Legătura cu alte localităţi se face
bine. este scăldatul în apele străvezii ale cu ajutorul rutelor: autobusul (ruta
Litorarul râului Nistru an de an, cu râului Nistru şi plimbarea cu vaporul 31) şi microbuz (ruta 130, 131), cu
ajutorul şi dragostea depusă de către pe el. Plăcerea de a face o asemenea drumuri asfaltate, şi în special, cu
lucrătorii Parcului Nistrean, devine plimbare poate s-o primească şi ma- magistrala centrală, care trece prin
tot mai frumos şi mai amenajat. Nisi- turii, deoarece vaporul, pe parcursul localitate. Oraşul nu dispune de li-
pul moale, cabine pentru dezbrăcat, a întregii veri, efectuiază plimbări pe nii aeriene, dar la distanţa de 35 km
scaune, duşuri pe plajă, terenuri de râu.
joc pentru copii – toate acestea fac ca se află Aeroportul din or.Chişinău.
Vadul lui Vodă dispune de un ae-
odihna să fie plăcută nu numai pen- Oraşul are legături cu localităţile
rodrom, unde anterior se petreceau
tru maturi, ci şi pentru copii. vecine prin intermediului râului
competiţii la zborul planarilor. Pla-
Agenţii economici de pe teritoriul neriştii din republică şi alte ţări îşi în- Nistru, unor drumuri publice şi lo-
plajei depun eforturi pe parcursul cercau modelele. Acum pe acest teren cale.
anului ca în sezonul estival serviciile se efectuiază zboruri cu paraşuta. - În localitate lipseşte un parc
prestate în atmosfera creată cu gust Totodată, există disfuncţionalităţi multifuncţional, amenajat pentru
individual să rămână ca o amintire în dezvoltarea zonei de odihnă: locuitorii oraşului. Cu toate acestea,
plăcută. Muzica lină şi un variat sor- - lipseşte un centru administrativ localnicii par să fie satisfăcuţi de
Nr. 1, aprilie, 2008

timent de bucate (zeamă, frigărui, public-comunal şi prestări servicii condiţiile din zonă şi invită pe toţi
mici, cârnăciori la grătar, mămăligă de categorie înaltă, necesare pentru să-i viziteze şi să savureze plăcerea
cu friptură ş.a.), preparate în tradiţii organizarea activităţilor de ordin ge- unui week-end la Vadul lui Vodă.
naţionale, vor fi propuse oaspeţilor la neral, pe întreg teritoriul zonei;
un preţ accesibil. - nu sunt rezervate terenuri pen- Mihai Păpuşoi
Idei pentru Afaceri 29
www. economie.md
Portalul de afaceri
www. economie.md a - Centrul de informare şi iniţieri
2. Audienţă şi potenţiali clienţi
fost lansat la sfârşitul în afaceri “ ProEconomica” într-o continuă creştere, luând în
- revista “Idei pentru Afaceri”: o considerare dezvoltarea în domeniul
lunii martie. Este un real revistă de succes în lumea afacerilor Web. Publicitatea în ziare îţi oferă
ajutor pentru partenerii - ziarul ProEconomica, un bule- accesul la doar numărul ediţiilor (de
noştri şi alte companii. tin economic gratuit pentru fiecare
obicei câteva mii)
raion al ţării. În fiecare lună va fi
SIMPLU deschis un oficiu în diferite raioane 3. Ai spaţiu căt doreşti pentru
EFICIENT ale ţării imaginea şi produsele companiei,
MODERN - primul supermarket on-line în spre deosebire de centimetrii patraţi
Moldova - MEGAMAG.MD din ziare.
Aceste cuvinte descriu cu exac- - portalul de afaceri internaţional
titate avantajele proiectului şi viziu- economforum.com (începând cu 4. Mesageria site-ului nu-ţi per-
nea echipei ProEco asupra acestui luna aprilie). Vor fi prezente com- mite să pierzi clienţi.
produs util. panii din Moldova, Rusia, Ucraina,- 5. Mai multe acţiuni de promova-
SIMPLU Turcia, România. re gratuită: un spaţiu de 400 cm pa-
Portalul informaţional este creat - În curând vor fi lansate alte pro- traţi în revista “Idei pentru Afaceri”,
în aşa fel încât să poată face loc ori- iecte inedite în ziarul ProEconomica în regiunea
cărui utilizator. Site-ul nu abundă în Toate sunt în serviciul succesului
geografică unde este compania, lan-
informaţii deseori inutile, reclame, tău în afaceri.
sarea de produse, companii pe prima
anunţuri ce umbresc produsele viza-
MODERN – sunt căutate şi folo- pagină a site-ului. ProEco nu se lup-
te. Un motor de căutare reuşit va găsi
imediat produsul solicitat. site cele mai noi tehnologii în pro- tă singur pentru succesul tău!
movarea clienţilor noştri. Un design 6. Prezentări video a companiei
EFICIENT
reuşit, motoare de căutare eficiente, aspect nou în Moldova
Afacerea poate fi dirijată de o mesagerie inedită, prezentări vi-
oriunde în toată Moldova. Având o deo a companiei. 7. Ai o pagină Web fără să ai chel-
piaţă potenţială enormă, magazinul tueli de întreţinere (economiseşti
tău virtual îţi va aduce mii de clienţi. De ce o companie va alege pentru domen, hosting, creare site
Spre deosebire de alte acţiuni publi- www.economie.md? web mii de lei).
citare, compania ta va fi clar diferen- Cu siguranţă, ProEco este cel mai 8. Acoperirea geografică – ai par-
ţiată de alte companii care nu sunt avantajos proiect de acest gen din
te de noi clienţi de pe tot teritoriul
membri ProEco. Astfel, produsele Moldova şi unic în cele mai multe
companiei vor fi întotdeauna în to- privinţe. Să analizăm 10 motive: ţării.
pul căutărilor. Devii cunoscut şi ca- 1. Nu necesită cheltueli mari, 9. Ai posibilitate să compari ime-
peţi vizibilitate fără a avea cheltuieli spre deosebire de alte acţiuni publi- diat cu produsele concurenţei.
financiare mari. Echipa ProEco se va citare, economiseşti şi chiar câştigi 10. Ai parte de toate avantaje-
ocupa de promovarea companiei. din ofertele ProEco. Compară:
le unui membru ProEco (biblioteca
Nr. 1, aprilie, 2008

Proiectul ProEco nu se luptă de Pachetul Gold - doar 70 euro/an


ProEco, promovare, surprize, ca-
unul singur pentru succesul tău. Publicitate în ziare -
Pentru promovarea acestui proiect 400 - 1 000 lei/zi douri).
au fost create instrumente eficiente Cataloage de afaceri Echipa ProEco se va ocupa de
ca: 3 000 – 10 000 lei/an promovarea companiei.
30 Idei pentru Afaceri
Afacerile în străinătate
În căutarea de idei, unii oame-
ni de afaceri cercetează trecu-
tul. Astfel, la începutul sec. XX
erau multe restaurante în care
clienţii se deserveau cu ajutorul
întroducerii de monede în fon-
ta sertarului. În timp, interesul
pentru acest tip de restaurante a gustări delicioase, gata de savurat. ceea ce pentru unii contează. Un
dispărut. Meniul este variat: pizza, hot-dog, alt avantaj este că, ai posibilitatea să

Compania Mann
aripioare de pui, sandvishuri. vezi ceea ce vei servi, astfel eşti lipsit
Sloganul “SATISFACŢIE IMEDIA- de diverse “surprize” în ce priveşte
TĂ” se potriveşte acestui tip de res- conţinutul şi aspectul produselor, în
a redescoperit potenţialul acestei
taurante. Alte avantaje fac ca această plus, localul deserveşte clienţii 24 de
idei. Astfel, doar pentru 2 $ poţi afacere să fie una de succes. Clientul ore din 24 şi la un preţ mic, compa-
alege din nişte sertare transparente, este lipsit de contacte cu angajaţii, rativ cu alte localuri.

Forex (Foreign Exchange) unor contracte mai mari, având în


cont doar o parte din suma necesa-
ră. Astfel, pentru un investitor care
sau piata de capital este o piată aproape necunoscută marelui public din nu este familiarizat cu această piaţă,
Moldova, fiind urmărită în special de investitorii profesionişti. Si totuşi, deschiderea contului se poate face cu
procedura deschiderii unui cont pe Forex este mai uşoară şi mai puţin costi- doar 250 de dolari, iar marja este de
sitoare decât o investiţie pe bursa clasică. 5%. Marimea contractului încheiat
valutare, iar o tranzacţie înseamnă este mai mică, de 10.000, iar factorul
Piaţa Forex este o piaţă deschisă 24
vânzarea unei valute şi cumpărarea si- de amplificare este mai mare, de 200
de ore din 24, tranzacţionările încep
multană a alteia, ceea ce face ca Forex la 1. Pentru investitorii experimenta-
zilnic la Sidney şi se mută în jurul glo-
sa fie o piaţă ideală pentru speculaţii. ţi, contul poate fi deschis şi cu minim
bului în funcţie de începerea zilelor
Acelaşi lucru se vede şi din statistica 2.500 de dolari, iar mărimea contrac-
financiare din fiecare centru, Tokyo,
Forex, potrivit căreia aproximativ 5% tului este de 10 ori mai mare şi marja
Londra sau New York. Aşadar, indife-
din rulajul zilnic este generat de com- de 1%.
rent de oră, în lume există întotdeau-
panii şi guverne ce cumpără sau vând Nu recomandăm aventurarea pe
na cumpărători şi vânzători activi, iar
produse şi servicii într-o ţară străină această piată fără o informare corectă
investitorii pot răspunde ştirilor de
sau care trebuie să-şi acopere profitu- asupra mecanismelor ei. Din fericire,
ultimă oră. Forex este cea mai mare
rile făcute în valută străină, în valută există programe pe internet care vă
piaţă financiară din lume, cu un rulaj
naţională, iar restul de 95% este re- pot ajuta să vă familiarizaţi cu siste-
zilnic cu mult peste un trilion de do-
prezentat de tranzacţii pentru profit mul Forex înainte de a investi pe piaţa
lari, adică de 50 de ori mai mare decât
sau speculative. Pentru a avea succes, de capital.
volumul total al pieţei bursiere din
SUA, iar lichiditatea sporită asigură speculatorii trebuie să aleagă valutele
corectitudinea preţului. În schimb, lichide, printre care: yenul japonez,
investitorii din piaţa acţiunilor sunt dolarul american, euro, lira sterlina,
mai vulnerabili la riscul generat de dolarul canadian, cel australian şi
lichidităţi, ce conduce la mişcări mai francul elveţian. Ca urmare, profitul
ample ale preţurilor. În plus, tranzac- pe piaţa Forex se obţine din diferenţa
ţionarea on-line pe Forex nu este ta- de curs la care se cumpără şi apoi se
xată cu comisioane, spre deosebire de vinde o valută.
situaţia existentă pe pieţele de acţiuni, Pentru deschiderea unui cont pe
de exemplu. piaţa Forex nu este nevoie de sume
Produsele care se tranzacţionează foarte mari. Există avantajul marjelor,
Nr. 1, aprilie, 2008

pe Forex sunt reprezentate de perechi care dau posibilitatea tranzacţionării

Nu poţi descoperi noi oceane, dacă nu ai curajul să te îndepărtezi

 până nu mai vezi ţărmul


Andre Gide
Idei pentru Afaceri 31
Idei pentru Afaceri
Hovard Shultz:
„Mulţi întreprinzători fac aceeaşi greşeală - pentru a nu delega sarcini, ei se încon-
joară cu oameni de încredere. Ei se tem să numească în funcţii oameni într-adevăr
deştepţi şi cu iniţiativă.”
Noi, echipa „ProEco”, nu ne temem chiar pinde doar de tine. Limite nu există.
dacă punem mult accent pe încredere, cin- Căutăm colaborare cu posibilă angajare
ste, responsabilitate, căutăm colaboratori pentru lărgirea serviciilor Centrului de in-
dispuşi să investească energia şi capacităţi- formare:
le sale în programul „Fii ProEco” în raioane- - proiectanţi financiari, persoane capabile
le ţării. să facă o planificare financiară
Condiţii: - consultanţi în diverse domenii ale econo-
- să locuiască în raionul respectiv miei
- un mod de viaţă ce inspiră respect
- capacităţi organizatorice, creativitate, Contacte: MD -2012, or. Chişinău, str. Şte-
aptitudini de comunicare, calităţi orato- fan cel Mare, 134, box 193
rice. e-mail: proeconomica@mail.ru
În echipa „ProEco” mărimea venitului de- telefon: 92.72.30, mobil: 069751296

TRADE OFFICE Abonează-te acum şi plăteşti mai pu-


BIROTICĂ, PAPETĂRIE ţin!
Un abonament pentru o lună costă doar 17 lei, preţul obişnuit
Economiseşte timpul preţios. fiind de 19 lei
Direct în oficiul d-stră.
Un abonament anual la doar 204 leiAstfel, pentru un an faci o
Comanda poate fi făcută economie de 24 lei.
on-line Cum poţi avea revista Idei pentru Afaceri? Simplu de tot.
Prin www.megamag.md 1. Poţi comanda revista prin SMS la numărul 069751296 sau
sau la tel. 069132083 tel. 927230. Un curier vă va stă la dispoziţie.
Un curier vă stă la dispoziţie. 2. Te poţi abona la revista “Idei pentru afaceri” trimiţând o
scrisoare care să conţină coordonatele d-stră pe adresa
ACCESEAZĂ MD -2012, or. Chişinău, str. Ştefan cel Mare, 134, box 193
sau prin poşta electronică la e-mail: proeconomica@mail.ru
3. Cumpără revista în chioşcurile MOLDPRESA sau oficiile
Poştei Moldovei. Indexul abonament 31960 (Poşta Moldovei)
REVISTA „ Idei pentru AFACERI”
Editor:Publicaţia Periodică
REVISTA „ IDEI PENTRU AFACERI” SRL
Fondată de Centrul de Informare şi Iniţieri de Afa- Strîmbeanu Lilia
ceri „ProEconomica” Saulea Cristi
Director: Godiac Ghenadii Cârlig Nicolai
Nr. 1, aprilie, 2008

Redactor-şef: Caburgan Veaceslav Pentru publicitate un agent se va deplasa la locul


Colectivul de redacţie: convenabil clientului
Onilov Tatiana Contacte: MD-2012, or. Chişinău,str. Ştefan cel Mare
Bobârcă Cristina 134, box 193, e-mail: proeconomica@mail.ru
Păpuşoi Mihai telefon: 92.72.30 mobil: 069751296

32 Idei pentru Afaceri