Sunteți pe pagina 1din 12

Cuprins

1. Sinteza planului de afaceri......................................................... 2

2. Prezentarea generală a noii societăţi comerciale.................... 3

3. Definirea stării de spirit marketing........................................... 4

4. Prezentarea noilor produse/servicii......................................... 5

5. Echipa managerială şi resursele umane ale societăţii


comerciale....................................................................................... 7

6. Informaţii financiare................................................................... 9

Cererea de finanţare....................................................................... 11

-1-
1. Sinteza planului de afaceri

SC Bebeluşu’ SRL cu sediul în Mioveni, judeţul Argeş, Bdul


Dacia, bloc E1, scara A, apartament 2, reprezentată de Dragomir
Ionela-Magdalena în calitate de manager general.
Obiectul de activitate al întreprinderii se va axa pe producţia de
articole textile pentru copiii cuprinşi între 0-5 ani.
Capitalul social este subscris şi vărsat. Aportul la constituirea
capitalului social s-a realizat în numerar (4000 Euro) şi în natură
(1 aparatament cu 2 camere în valoare de 90000 lei).
Forţa de muncă este în total de 7 angajaţi, dintre care 4 direct
productivi, 1 indirect productiv, 1tehnician şi 1contabilă.
Investiţia necesară este de 2500 Euro. Aceasta va fi folosită
pentru procurarea a patru maşini de cust, materialelor, aţelor, acelor,
foarfecelor, centimetre, tipare, cretă.
Conform rezultatelor cercetărilor de piaţă planificăm creşterea
volumului vânzărilor în următorii 5 ani până la 50%. În primii ani,
întreprinderea va utiliza o capacitate de producţie de numai 60%. În
următorii ani, se planifică mărirea volumui vânzărilor şi ridicarea
gradului de utilizare a capacităţii de producţie până la 80%.
Întreprinderea este situată în centrul oraşului, având o localizare
foarte favorabilă.
În raza localităţii Piteşti,societatea Bebeluşu’ SRL are mai mulţi
concurenţi care desfăşoară acelaşi obiect de activitate: Conf
Consortium SRL, Nova Textile Bumbac SRL, Textilcotton SA,
Viconeli SRL, Mobilux Casa de Modă , Belle Candy Impex SRL. Însă
în raza localităţii Mioveni, există doar 2 concurenţi: SC Croitoria Ta
SRL, SC Coralis SRL.
Gama de produse oferite de firma SC Bebeluşu’ SRL sunt:
body mânecă lungă şi scurtă, mănuşi, şosete, set nou-născut,
pantalonaşi fete şi băieţi, compleu, pijămăluţe, bluziţe fete şi băieţi,
etc. Toate acestea sunt confecţionate din bumbac şi in.

-2-
2. Prezentarea generală a noii societăţi comerciale

2.1. Denumirea societăţii comerciale


SC Bebeluşu’

2.2. Forma juridică de constituire


SA X SRL SNC SCS PI AF
Societatea comercială Bebeluşu’ este o societate cu răspundere
limitată şi face parte din categoria întreprinderilor mici. Întreprinderea
este proprietatea unui singur asociat.

2.3. Sediul central (sediul filialelor/punctul de lucru)


Localitatea Mioveni, judeţul Argeş, Bdul Dacia, bloc E1, scara A,
apartament 2. Acest spaţiu este luat în chirie. Valoarea chiriei pe o
lună este de 1000 lei. În incinta sediului se va deschide şi un punct
de desfacere.

2.4. Tipul obiectului de activitate


X Producţie X Servicii Comerţ Construcţii
Comerţ exterior Altul (precizaţi)..........................

2.5. Capitalul social: 4000 Euro + 1 apartament

2.6. Natura capitalului social


X privat de stat străin altul (precizaţi).....

2.7. Date referitoare la principalii asociaţi/acţionari


Nr.crt. Nume şi prenume Adresa Nr.acţiuni Modalitatea în
deţinute care a fost
atras capitalul
1. Dragomir bl.B4, sc.A, ap.17, 100% capital
Ionela-Magdalena etaj 4, str.Livezilor, subscris şi
loc.Mioveni, vărsat
jud.Arges

2.8. Date privind aportul asociatului/acţionarului la societate la


constituirea capitalului social
Nr.crt. Nume şi prenume Aport la constituirea capitalului
social
1. Dragomir Ionela-Magdalena în numerar şi în natură

-3-
3. Definirea stării de spirit marketing

3.1. Descrierea pieţelor ţintă


Societatea Bebeluşu’ SRL are ca obiect de activitate producţia şi
desfacerea de articole textile pentru copiii cuprinşi între 0-5 ani.
Articolele textile se adresează atât fetiţelor cât şi băieţilor. Gama de
produse este foarte diversificată: body mânecă lungă şi scurtă, body
maieu, mănuşi, şosete, set nou-născut, tricou, rochiţă, pantalonaşi,
sarafane, fustiţe, bluziţe, cămăşi, compleu, pijămăluţe, şi multe altele.

3.2. Date şi informaţii despre concurenţă


Nr. Denumirea SC Poziţia Cota Vechimea Puncte forte Puncte slabe
crt. concurente pe piaţă de pe piaţă
piaţă
1. Croitoria Ta 1 60% 4 ani experienţă preţuri ridicate
SRL, Mioveni mare
amplasament
favorabil
2. Coralis SRL, 2 40% 2 ani amplasament experienţă
Mioveni favorabil medie
preţuri medii
3. Textilcotton 3 20% 10 ani amplasament publicitate
SA, Piteşti favorabil medie
preţuri medii
4. Viconeli SRL, 6 5% 2 ani preţuri mici publicitate
Piteşti redusă
5. Mobilux Casa 1 30% 15 ani publicitate prin preţuri ridicate
de Modă, internet
Piteşti experienţă
mare
gamă
diversificată
6. Belle Candy 4 10% 5 ani amplasament publicitate
Impex SRL, favorabil medie
Piteşti preţuri medii
7. Conf 5 15% 5 ani amplasament preţuri mari
Consortium favorabil
SRL, Piteşti gamă
diversificată
8. Nova Textile 2 20% 10 ani experienţă preţuri mari
Bumbac SRL, mare
Piteşti amplasament
favorabil

-4-
3.3. Strategia de marketing

3.3.1. Localizarea societăţii comerciale în mediul concurenţial


Chiar dacă este înfiinţată de puţin timp, SC Bebeluşu’ SRL a
câştigat foarte repede simpatia mămicilor. Acest studiu a rezultat din
sondajele efectuate. Ne putem mândrii că am ajuns în topul
preferinţelor mămicilor.

3.3.2. Perspectivele domeniului de activitate


Pe viitor, dorim să deschidem şi alte filiale în alte oraşe. Pe lângă
acest lucru, dorim să mai diversificăm gama de produse, fabricând şi
încălţăminte.

3.3.3. Reacţia previzibilă a concurenţei la apariţia noii oferte pe piaţă


Nu a avut nici o reacţie.

3.4. Precizarea generală a principalelor avantaje competitive


Condiţiile de lucru sunt normale (electricitate, încălzire,
canalizare, telefon, internet). Salariul favorabil, în funcţie de funcţia
deţinută. Mijloacele de producţie (maşini de cusut, foarfecă, aţe, ace,
centimentre, tipare, cretă) din dotare sunt nou achiziţionate.
Resursele umane sunt specializate în croitorie. Preţurile produselor
noastre sunt accesibile pentru toate clasele sociale. Calitatea este
foarte bună. Materialele textile folosite sunt : bumbac natural şi
bumbac ecologic şi in.

4. Prezentarea noilor produse/servicii

Procesul de producţie al acestui obiect de activitate se


structurează în 2 etape:
1) aprovizionarea cu materiale
2) producţia propriu-zisă

4.1. Care sunt noile produse/servicii propuse?


Noile produse propuse sunt: rochiţe de ocazie şi costume pentru
băieţi.

-5-
4.2. Ce nevoie satisfac produsele/serviciile propuse?
a) nevoie vitală X
b) modă X
c) altele (exemplificaţi)..............................

4.3. Care sunt potenţialii furnizori ai societăţii comerciale şi care e


forma lor juridică de constituire?
Potenţialii furnozori ai societăţii comerciale de materiale textile şi
accesorii confecţii sunt: SC DEPTEX SRL (Braşov), SC TEXTI TES
SRL (Sibiu), SC IntelectBrick SRL (Bucureşti).
Nr. Denumirea materiei Ponderea Termenul Frecvenţa Distanţa
crt. prime frunizată determinată în de plată livrării
totalul
aprovizionării
1. SC DEPTEX SRL 25% 5 zile 4 ori/lună 150 km
2. SC TEXTI TES SRL 15% 5 zile 4 ori/lună 170 km
3. SC IntelectBrick SRL 60% 3 zile 6 ori/lună 140 km

4.4. Care sunt poteţialii clienţi ai societăţii comerciale şi care este


forma lor juridică de constituire?
Nr. Clienţii potenţiali % determinată Termenul Frecvenţa Distanţa
crt. în totalul de plată livrărilor
vânzării
1. SC Materna SRL 40% 10 zile 6 ori/lună 3 km
2. SC Confecţii SRL 20% 15 zile 4 dată/lună 20 km
3. SC Moşica SRL 20% 15 zile 5 ori/lună 2 km
4. SC Clades Kids SRL 10% 20 zile 2 ori/lună 140 km
5. SC Children SRL 10% 25 zile 2 ori/lună 180 km

4.5.Principalele avantaje competitive ale produselor/serviciilor


propuse
Nr. Denumirea noului Preţ produs/serviciu Calitatea prod/serv
crt. produs/serviciu ieftin compar. scump slabă compar.
superioară
1. Rochiţe de ocazie ieftin superioară
2. Costume pentru băieţi ieftin superioară

4.6. Descrierea sumară a procesului tehnologic necesar pentru


realizarea produselor/serviciilor propuse
Pentru realizarea produselor propuse, procesul tehnologic are
nevoie de următoarele: material textil, aţă, maşină de cusut, ace,

-6-
accesorii (fermoar, capse, nasturi, etc), şi nu în ultimul rând de
resursa umană pentru a duce la bun sfârşit bunul finit.

5. Echipa managerială şi resursele umane ale societăţii


comerciale

5.1. Date referitoare la viitoarea echipă managerială a societăţii


comerciale
Nr. Nume şi Fromarea profesională Experienţa Funcţia
crt. prenume profesională
1. Dragomir Facultatea de Ştiinţe Economice, Tehnician în Manager
Ionela specializarea ECTS, Piteşti activităţi general
Magdalena Colegiul Economic „Maria economice
Teiuleanu”, Piteşti
Şcoala generală „Liviu
Rebreanu”, Mioveni

5.2. Date referitoare la organizarea activităţii şi la resursele umane


ale noii societăţi comerciale
Prezentarea structurii organizaţionale a societăţii comerciale
ierarhică X funcţională ierarhic-funcţională matriceală
pe divizii geografică pe produs de tip reţea de tip familial
Numărul total al salariaţiilor societăţii comerciale
-muncitori, din care - direct productiv ............................4......................
- indirect productiv...........................1.....................
- deservire generală...........................0..................
-personal tehnic-productiv, din care - ingineri...................0...................
- maiştri......................0.................
- tehnicieni................1...................
-personal administrativ, din care - economişti......................................
- jurişti.............................0..................
- psihologi/sociologi...........0...............
-personal administrativ sau de pază............................0........................
- contabilitate..............................................1..........................................
Politica societăţii comerciale în domeniul managerial resurse
umane:
sunt necesare specializării noi ale resurselor umane nou angajate
X se prevăd angajări de resurse umane specializate

-7-
se aplică în sistem de motivare a resurselor umane (exemplificaţi)
...............................................................................................................
...............................................................................................................
evaluarea angajaţiilor se va realiza utilizând anumite criterii
(exemplificaţi)........................................................................................
...............................................................................................................
promovarea angajaţiilor se va realiza utilizând anumite criterii

Organigrama

-8-
6. Informaţii financiare

6.1. Politica de preţuri manifestată pe piaţă


Nr.crt. Produs/Serviciu Preţ de vânzare/tarif
propriu
1. Body mânecă scurtă 25 lei
2. Body mânecă lungă 30 lei
3. Mănuşi 5 lei
4. Şosete 2 lei
5. Bluză fată 10 lei
6. Bluză băiat 9 lei
7. Pantalonaşi fată 12 lei
8. Pantalonaşi băiat 12 lei
9. Pijămăluţe 15 lei
10. Set nou-născut 50 lei
11. Compleu 35 lei
12. Sarafane 40 lei
13. Fustiţe 30 lei
14. Body maieu 15 lei
15. Tricou 15 lei
16. Rochiţă 35 lei
17. Cămăşi 25 lei

6.2. Calculul costurilor lunare ale activităţii de promovare a noilor


produse/servicii
Nr. Denumirea indicatorilor economico-financiari Cost estimativ
crt.
1. cheltuieli cu reclamă, realizate în mass-media 600 lei
2. cheltuieli cu personalul 10000 lei
manager general 2500 lei
croitorese (4 pers) 4000 lei
vânzătoare (1 pers) 1000 lei
contabilă (1 pers) 1500 lei
tehnician (1 pers) 1000 lei
3. cheltuieli pentru realizarea pliantelor şi 200 lei
broşurilor
4. cheltuieli cu încalzirea, iluminat, telefon, chirie 3000 lei
5. cheltuieli cu materiale şi accesorii 5000 lei
Total costuri lunare 18800 lei

-9-
6.3. Estimarea vânzărilor în primul an de activitate
Nr.crt. Produse/Servicii Cantitate Preţ/Tarif Valoare
(buc)
1. Body mânecă scurtă 700 25 lei 17500 lei
2. Body mânecă lungă 920 30 lei 27600 lei
3. Mănuşi 140 5 lei 700 lei
4. Şosete 780 2 lei 1560 lei
5. Bluză fată 830 10 lei 8300 lei
6. Bluză băiat 860 9 lei 7740 lei
7. Pantalonaşi fată 750 12 lei 9000 lei
8. Pantalonaşi băiat 890 12 lei 10680 lei
9. Pijămăluţe 1040 15 lei 15600 lei
10. Set nou-născut 430 50 lei 21500 lei
11. Compleu 560 35 lei 19600 lei
12. Sarafane 350 40 lei 14000 lei
13. Fustiţe 460 30 lei 13800 lei
14. Body maieu 680 15 lei 10200 lei
15. Tricou 420 15 lei 6300 lei
16. Rochiţă 340 35 lei 11900 lei
17. Cămăşi 490 25 lei 12250 lei
TOTAL 208230 lei

6.4. Sursele de finanţare ale afacerii


Nr.crt. Surse de finanţare Valoarea nominală a
finanţării
1. capitalul propriu 4000 Euro
2. credite bancare 0
3. alte surse (I) 90000 lei
4. alte surse (II) 0
Total surse de finanţare 4000 Euro + 90000 lei

- 10 -
Cererea de finanţare

1. Ce sume sunt solicitate? De la cine?


Suma solicitată este de 7.000 Euro de la banca BCR.

2. În ce condiţii (termen de rambursare a creditului, rata anuală a


creditului etc) ?
Termenul de rambursare să fie de 5 ani cu o rată anuală de 150
Euro pe lună.

3. Ce destinaţie vor avea sumele solicitate?


Destinaţia sumei solicitate va fi în achiziţionarea unui automobil
cu ajutorul căruia să se transporte materialele textile de la sediul
furnizorilor la sediul firmei SC Bebeluşu’ SRL.

- 11 -
- 12 -