Sunteți pe pagina 1din 76

Director General

Mihai Pâl[u
Lunga criz`
fierbinte
ăldura pare să to -

Editor General
Meda Borcescu
meda.borcescu@ziuacargo.ro
C pească totul, chiar şi
voinţa de a mai face
ceva, aşa că tot ce ne
rămâne de făcut este
să ne aşezăm undeva la umbră,
cu o băutură rece în faţă şi să
Director Publicitate
aşteptăm să treacă. Dar dacă
Violeta Burlacu nu mai trece?
violeta.burlacu@ziuacargo.ro Criza economică nu dă nici un
Tel.: 0726.910.277 semn că ar ceda teren în Româ-
nia, ci, dimpotrivă, lucrurile se în-
Redactor {ef răutăţesc într-o continuă demon-
Radu Borcescu straţie prin care ni se arată că se
poate şi mai rău.
radu.borcescu@ziuacargo.ro
Şi de ce nu ar fi aşa? Unde
Membru tieră autorităţile sunt mai res-
\n Juriul Interna]ional sunt acţiunile de valoare, rea-
ponsabile. Se pare că nu.
lizările, strategiile coerente în Pentru realizarea auditului de
urma cărora să putem emite pre- siguranţă rutieră, Ministerul Trans-
tenţii de mai bine? porturilor a primit 10 milioane de
Parcă nimic nu se poate fina- euro. ARR urma să primească în
liza şi orice scop propus este

EDITORIAL
jur de 2,5 milioane de euro pen-
ratat, rezultatul fiind departe de tru înfiinţarea Institutului de Si-
Corespondent interna]ional
intenţia iniţială. guranţă Rutieră şi pentru pre-
Raluca Mih`ilescu
Apariţia Legii 168 care modi- gătirea angajaţilor.
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro fică şi aprobă Ordonanţa 34 a fost Surpriză - Institutul de Sigu-
Redactori salutată ca un pas important în ranţă Rutieră nu a fost înfiinţat
Magda Severin combaterea „pirateriei“... După o niciodată, iar Ministerul a pierdut
magda.severin@ziuacargo.ro
serie de analize, în coroborare cu toţi banii. Institutul ar fi trebuit în-
alte legi aflate în vigoare, s-a fiinţat din 2009. Până la urmă, va
Alexandru Stoian
ajuns la concluzia că nu este apărea în acest an în cadrul ARR
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
aplicabilă. Sau, cel puţin, nu pen- o direcţie de siguranţă rutieră şi,
Secretar General tru scopul iniţial. „Pirateria“ cea pentru că nu se mai pot face an-
de Redac]ie mai gravă este desfăşurată de gajări noi, ARR se va reorganiza
Cristina Tobescu către persoane care nu au nici un pentru a asigura un minim de an-
cristina.tobescu@ziuacargo.ro fel de document - nu au firmă, nu gajaţi pentru noua direcţie.
au licenţe, copii conforme... nimic. În ceea ce priveşte şcolile de
DTP [i PRE-PRESS Şi tocmai ei nu pot fi sancţionaţi şoferi, multe dintre acestea
Iuliana Constantinescu de noul act normativ, care se funcţionează în continuare fără
Director Artistic transformă astfel într-un motiv în autorizaţii sau, cel puţin, o parte
Mihaela {chiopu
plus de terorizare a operatorilor dintre punctele de lucru pe care
de transport. le deţin.
Tipar executat Cel puţin în transporturi, se Totuşi, numărul mare de şcoli în-
la ROMPRINT pare că cel mai simplu şi sigur chise ar putea fi interpretat şi ca un
mod de a face afaceri este acela început de îndreptare a lucrurilor.
Revist` editat` de în care nu ai de-a face cu statul. Astfel, peste 300 de şcoli de şoferi
ZC Trans Logistics Media În aceste condiţii, nu ne mai miră au fost închise de la începutul anu-
faptul că sunt tot mai dese lui la nivel naţional. Dintre acestea,
Adresa redac]iei: cazurile în care microbuze de 30 au activat în Bucureşti.
Bdul Timi[oara nr. 92, 14 sau 16 locuri sunt transformate Oricum, trebuie să fim realişti -
Sector 6, Bucure[ti în microbuze de 8+1 locuri, neli- este greu de crezut ca relaţia me-
Tel./fax: 021.444.00.96
cenţiabile şi fără bătăi de cap. diului de afaceri cu autorităţile să se
Şi, astfel, putem spune, încă o îmbunătăţească, mai ales după
Website:
dată, că „e mai rău ca înainte“. pierderea unui sfert din salariu.
www.ziuacargo.ro Poate credeţi că atunci când Radu BORCESCU
vine vorba despre siguranţă ru- radu.borcescu@ziuacargo.ro

august 2010 ........................................................................................................................ 3


{TIRI 6 CONSULTAN}~
Despre insolvenţă şi răspunderea
ÎNTREBAREA LUNII managerilor 26-27

Numai şofer să nu fii în România! 8-9


FONDURI EUROPENE
PIA}~ Din secretele unui proiect finanţat
din fonduri europene 28-29
28 camioane Volvo livrate la Aquila 10

FOCUS
Urmaţi-mă! Control ARR! 12-13

REPORTAJ
Festivalul TRUCKSTAR
Sărbătoarea camionagiilor olandezi 30-33

INTERVIU
Comisar şef Lucian Diniţă, şeful Poliţiei Rutiere:
SUMAR

„O să fim o ţară de girofaruri“ 14-16

FOCUS
 Furturile din camioane în uşoară scădere 17

 „McDrive“ pentru trailere 18-19 FOCUS


TEST DE SIGURAN}~ SPECIAL CHINA
Situaţiile limită sub control 20-22 Ţara tuturor posibilităţilor... 34-37

LOGISTIC~
Distribuţia câştigă teren 38-39

STUDIU DE CAZ
XBOX 40-41

LOGISTIC~
Politica clienţilor mici dă roade 42-43

PIA}~ STUDIU DE CAZ


Autoconstruct schimbă strategia 23 Terminalul multi-modal Lovosice 44-45

PRE-IAA (2) CONCURS


Viitorul a început deja 24-25 Măsoară-ţi cunoştinţele de logistică! (9) 46

4 ...................................................................................................................... august 2010


{TIRI 48 ACTUALITATE
2014 - tot mai aproape de adevăr 62-63
FOCUS
Multinaţionalele susţin pirateria
EVENIMENT
în construcţii 50-51 Se anunţă flagrante 64-65

INFRASTRUCTUR~ FOCUS
Oprescu: Bucureştiul are nevoie Turism ecumenic la preţ de 15 lei,
de o infrastructură puternică 52-55 cu autobuze RATB 66-67

EVENIMENT
PRE-IAA Setra 68-69

Primarul Piedone se vrea şef peste


„Sectorul verde al Capitalei“ 56-57

PREZENTARE
Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid
Evobus propune... mare şi verde 70-73
INEDIT
SPECIAL CHINA HOROSCOP DE C~L~TORIE
Hangzhou Bay Bridge 58-60 15 august - 15 septembrie 2010 74

august 2010 ........................................................................................................................ 5


SCANIA {I MAN DISCUT~ DESPRE COLABORARE dezvoltă o putere constantă
de 60 kW (maxim 70) şi un
cuplu maxim de 280 Nm.
Pentru maximizarea gamei de
operare a bateriilor, viteza
maximă a vehiculului este
limitată la 80 km/h.

TERMOPORT
PRECIZEAZ~
„Referitor la articolul
Conform unui comunicat al camioanele MAN, utilizarea «Parteneriat Protruck-
Scania, producătorul de către Scania a axei spate Albalact», publicat în nr. 7 (18)
suedez de vehicule pentru aplicaţii grele (36-40 din Iulie 2010 al revistei Ziua
comerciale şi MAN SE t) de la MAN, cercetări Cargo, dorim să informăm
studiază potenţialul unei comune în domeniul cititorii acestei reviste că
colaborări pe partea de tehnologiilor hibride pentru imaginea prezentată în cadrul
aprovizionare cu camioane şi autobuze, acestui articol nu este pe
componente şi în faza de precum şi alte elemente deplin conformă cu realitatea,
pre-dezvoltare. În prezent, care nu afectează parteneriatul prezentat fiind
cele două companii conduc identitatea de marcă. construit pe altă soluţie de
studii de fezabilitate privind Potrivit comunicatului, sistem de refrigerare decât
patru domenii strategice decizia finală privind Thermo King, aşa cum este
care nu sunt legate de înţelegerea de colaborare prezentat în imaginea care
marcă. Acestea includ între cei doi fabricanţi va fi însoţeşte acest articol“.
posibilitatea ca Scania să discutată şi supusă aprobării Decebal Ştefănescu -
adapteze cutia manuală de în cadrul consiliului de Director General Termoport
viteze pentru utilizarea pe conducere Scania. SRL - Importator Thermo King
pentru România

VITO E-CELL,
EMISII ZERO
ÎN ORA{
{TIRI

Recent, Mercedes-Benz a
prezentat primul van electric
cu baterie „ex factory“. Este
vorba despre modelul Vito E-
CELL, un vehicul cu emisii
zero, ideal pentru transportul
în oraş şi în alte zone
sensibile din punct de vedere
al protecţiei mediului.
Producţia pentru o serie
limitată de 100 unităţi a
început deja şi încă 2.000
unităţi sunt planificate pentru
anul viitor.
În afara faptului că este
complet ecologic şi silenţios,
modelul în întregime electric,
propulsat prin intermediul
bateriilor, este mai ieftin de
operat în comparaţie cu unul
tradiţional, pe motorină,
comunicatul Mercedes-Benz
indicând faptul că un vehicul pe
motorină antrenează costuri
mai mari de 4 până la 7 ori
decât un Vito E-CELL, ale cărui
baterii sunt încărcate peste
noapte cu electricitate cu cost
redus şi intensitate mică.
Motorul electric al noului
model, o unitate cu
sincronizare permanentă,

6 ...................................................................................................................... august 2010


Spune-]i p`rerea!

Despre supravie]uire
Mai rezist` afacerea dumneavoastr`
de transport pân` la sfâr[itul anului?
1. Nu. Puteţi transmite
comentariile
2. Da. Dar trebuie să mai renunţ`m la o parte dumneavoastră direct
din oameni şi din maşini. pe site-ul
www.ziuacargo.ro
3. Da. Fără nici o modificare de structură. la secţiunea
„Întrebarea lunii“.
4. Da. Ne aflăm în dezvoltare.

NUMAI {OFER S~ NU FII


în România!
|NTREBAREA LUNII

Este concluzia care O condi]ie oricărui spaţiu de siguranţă, pe


maidane sau străzi întunecate, care
poate fi tras` dup` subuman`
ridică mari probleme de siguranţă
analiza r`spunsurilor „Categoric nu putem vorbi des- (pe lângă faptul că o astfel de locaţie
primite la întrebarea pre condiţii decente de muncă în nu îţi oferă un minim de confort).
lunii iulie, 82% România pentru şoferii profesionişti. Aceasta pentru că în curtea depo-
Chiar şi atunci când angajatorul zitului nu poţi intra decât atunci
dintre cei 232 de este în regulă, condiţiile de trai din când îţi vine rândul la încărcare sau
responden]i fiind de timpul curselor te împing într-o la descărcare. Şi cu toate acestea,
p`rere c` nu exist` condiţie subumană. Mă refer la lip- angajaţii din depozite au pretenţii şi
condi]ii decente de sa posibilităţii de a te spăla, de a-ţi strâmbă din nas dacă vii nebărbie-
asigura igiena, de a merge la o rit, nespălat, neschimbat, urât miro-
lucru în România. toaletă decentă, de a mânca o masă sitor. Dar unde să te îngrijeşti????
Comentariile la caldă la un preţ decent, de a-ţi efec- Nici în benzinăriile unde se cheltu-
aceast` întrebare, tua odihna într-o locaţie unde să nu iesc o mulţime de bani pe carburanţi
pe care le-am preluat te temi că ţi se fură motorina, mar- şi pe alte bunuri de consum, nu poţi
fa, roţile.... Iar în această categorie face un duş, nu găseşti condiţii de-
în parte în ceea ce includ centrele logistice, unde s-au cente. Şi nici statul nu asigură un
urmeaz`, sunt îns` investit milioane de euro şi unde nu cadru de muncă decent, printr-o in-
mai elocvente: există un spaţiu amenajat pentru frastructură adecvată. Iar dacă există
condi]ii mai mult şoferi, chiar dacă, în multe cazuri, stai parcări cu plată unde te crezi în si-
chiar şi 24 de ore să aştepţi pentru guranţă, poţi avea surpriza să fii fu-
decât precare c`rora o încărcare sau o descărcare. De rat mai rău decât în stradă. După o
[oferii trebuie s` le foarte multe ori, eşti ţinut în afara decopertare şi o copertare a semi-
fac` fa]`. remorcii pe timp de vară (ca să nu zic
2 sau 3 în cazul grupajelor), eşti ca
după duş. Dar nu ai unde să te
Au [oferii speli, decât sub semiremorcă, la
bidon. Nu aş avea pretenţia de a mă
profesioni[ti spăla gratuit şi de a mânca degea-
ba, dar nu ai posibilitatea aceasta nici
o via]` măcar contra cost. Într-o sală în
care se află şoferi care vin după o
decent` în săptămână de muncă, nu poţi sta din
România? cauza mirosului, şi nu din vina lor, ci
pentru că nu au unde să se spele. Nu
poţi decât să-ţi accepţi condiţia
1. Da - 41 răspunsuri - 18% (dacă te-a interesat vreodată) sau să
2. Nu - 191 răspunsuri - 82% renunţi. De ce ne-am mira atunci

8 ...................................................................................................................... august 2010


când se petrec accidente pe fondul la ARR pentru atestatul profesional, {oferii o duc
oboselii?! De ce apucă atât de pu- am salariul minim pe economie, un
ţini pensia rămânând în această muncitor necalificat cât ar trebui să
foarte bine
branşă?! De ce şoferii, la un moment, aibă salariul?!? Când transportăm „Ca un cărăuş care a investit şi a
dat, răspund cu aceeaşi monedă cu mărfuri ADR, nimeni nu ţine cont la avut mari pierderi din această afacere,
care sunt trataţi?! (...)“ salariu de riscul la care suntem pot să spun că şoferii o duc foarte,
supuşi, de faptul că am dat un exa- foarte bine. (...) Cinste excepţiei, dar
Nici o categorie men pentru certificatul ADR sau de şoferii sunt hoţi, urmăresc să te
nu are condi]ii faptul că patronul încasează bani mai înşele, nu se gândesc că şi patronul
mulţi decât la mărfurile non-ADR. S-a este om, care poate câştiga mai
decente de lucru gândit cineva că sâmbăta şi dumini- puţin decât conducătorii auto. Um-
„Întrebarea aceasta este oare- ca, atunci când autorităţile ne-au in- blând prin ţară, toţi şoferii au învăţat
cum impertinentă. De ce ar avea toc- terzis circulaţia între orele 6-22, este miticismele şoferilor din Capitală,
mai şoferii condiţii decente de lucru inuman să stai în cabină şi să te odih- sudismele ordinare. Cunosc puţini
în România, când nici o categorie neşti la 50 de grade, iar după ora 22, şoferi care au grijă de maşină şi
socio-profesională nu are aşa ceva? când poţi pleca, trebuie să fii apt de gândesc pozitiv, cu empatie, la patroni
Eu nu am în profesia mea, tu nu ai muncă? S-a gândit cineva să intro- sau colegi. Dacă ar avea grijă mai
în profesia ta, doctorii nu au, militarii ducă obligativitatea echipării ca- mare de maşini, ar avea consum
nu au, profesorii nu au, nimeni nu are binelor cu instalaţie de climatizare de mai mic şi poate ar contribui şi ei di-
în profesia lui. Respectând pro- staţionare? Costă tot cât un tahograf rect şi indirect la ieşirea din criză. Toţi
porţiile faţă de UE, suntem la digital şi e la fel de utilă! Nu ştie ni- au fost nemulţumiţi dacă au fost
pământ (jos, mult sub pământ) cu to- meni asta, pentru că nimeni de la constrângeri, dar nu-i interesează
tul, inclusiv cu condiţiile de muncă poliţie, ARR, CNANDR sau Ministerul dacă angajatorul are cheltuieli în
ale şoferilor şi cu mentalităţile“. Transporturilor nu a încercat să doar- plus. Cum e clasa politic` aşa este şi
mă la ora 14 când afară sunt 35 de pătura şoferilor. (...)“
grade, într-o cabină de camion...
Condi]ii decente?!? Toată lumea ştie doar să ne impună
Ce sunt acelea? condiţii, legi, taxe (...)“
„Condiţii decente?!? Ce sunt
acelea? Avem drumuri? Avem par- Întrebarea ar trebui
cări? Avem siguranţă? Suntem res- adresat` MT
pectaţi? Suntem trataţi ca nişte oa-
meni care muncesc? Începând de la „Bună întrebare!! Ar trebui
participanţii la trafic, care nu sunt în adresată MT. Ce au făcut ei pentru
stare să înţeleagă că noi suntem la acest lucru? Au mărit amenzile,
serviciu şi nu la plimbare, şi până la taxele, au scos pe stradă ARR, cân-
parcările plătite şi în care, dacă ţi se tar, vama şi amenzi... condiţii... În
fură ceva de la sau din maşină, ţi se locurile unde avem spaţiu să oprim
spune «Ne pare rău, dar aţi plătit locul şi să nu deranjăm traficul, vine
pentru că e proprietate privată, nu poliţia şi zice că nu ai voie să
paza maşinii...!», totul e o varză totală!!! staţionezi şi trebuie să pleci sau
Tu, «conducătorule auto», care eşti cu vine şi te informează că nu este
maşina mică şi mergi în faţa mea şi zonă sigură (ai surpriza să te
vezi că stau în spatele tău şi mă duci trezeşti cu cineva în cabină, cu
ba cu 50 km/h, ba cu 80 km/h, iar toate că este încuiată - TURDA - in-
când încerc să te depăşesc accelerezi trarea pe autostradă)... “
că, deh, tu poţi, ştii că pentru 4-5 Cine n-a fost
minute cu care m-ai întârziat eu pot Îmi este fric`, vreodat` la volanul
lua o amendă mai mare decât câştigi de fiecare dat` unui camion nu are
tu într-o lună? Ştii că eu sunt la ser- când se întorc cum s` în]eleag`
viciu? Ce-ar fi să vin şi eu la tine la
birou şi să-ţi trag tastatura, să-ţi
din curs` „Şoferii în România nu au
sting monitorul, să-ţi ascund hârtiile „(...) Lucrez la o firmă de transport condiţii decente de muncă, fiind
sau să-ţi trag scaunul când vrei să te internaţional şi îmi este frică, de mult mai dezavantajaţi decât alte
aşezi?!? ARR-ul încasează amenzi şi fiecare dată când se întorc şoferii din bresle sau domenii, iar cine n-a
taxe, dar nu se simte nici o implicare, cursă, să nu-mi pună cheile pe birou fost vreodată la volanul unui autove-
ca să nu zic influenţă, în problemele şi să-mi spună că-şi dau demisia (...). hicul de transport marfă nu are
noastre, pe lângă factorii de decizie. În primul rând, nu au o viaţă de fa- cum să înţeleagă acest lucru... Am
Ştie cineva că 80% din şoferii profe- milie (...) casa lor este tirul şi, acolo, lucrat în Anglia ca şofer şi, la ple-
sionişti sunt plătiţi la kilometru, nu cu mulţi dintre ei au început să se carea în cursă, şeful de coloană mi-a
salariu+diurnă, chiar dacă asta e ile- simtă chiar mai buni decât în propria atras atenţia destul de ferm că,
gal? Sau dacă au diurnă, aceasta e în familie. (...) Este o meserie riscantă, dacă nu respect programul de con-
funcţie de km parcurşi şi nu de zilele foarte grea şi obositoare, care duce, ducere şi pauzele, mă aşteaptă o pe-
lucrate? A observat cineva că, pe de cele mai multe ori, la destră- nalizare salarială... Câţi conducători
cărţile de muncă, avem majoritatea marea familiilor. Nici măcar salariile de societăţi de transport fac asta în
salariul minim pe economie şi nici mă- nu-i pot motiva pe aceşti oameni să România? Probabil pot fi număraţi
car pe ăla nu-l primim întreg? Dacă eu, numească meseria lor ca una decen- pe degete...(... )“
care am dat un examen pentru cate- tă, pentru că trebuie să tăiem mereu Mai multe comentarii g`si]i
goriile C+E şi am dat încă un examen din drepturile lor. (...)“ pe www.ziuacargo.ro

august 2010 ........................................................................................................................ 9


Volvo Romania,
reprezentan]a
diviziei Volvo Trucks
în ]ara noastr`,
a început
un parteneriat
cu Aquila pentru
furnizarea de
autocamioane
[i servicii.

28 camioane Volvo
LIVRATE LA AQUILA
ele 28 de autocamioane produs de calitate, şi o reţea dez- din camioanele Volvo vândute în

C Volvo FH, reprezentând voltată care să furnizeze servicii Europa. Mai mult, camioanele
PIA}~

prima parte a comenzii, suport la nivel european. Ne aştep- livrate către Aquila reprezintă un
au fost livrate la sfârşitul tăm la o excelentă colaborare cu pas înainte către normele EURO 6
lunii iunie, se arată în- Volvo Romania“, a declarat Toni datorită echipării lor cu motoare
tr-un comunicat remis la redacţie. Chirca, director tehnic Aquila. îmbunătăţite ecologic EEV (Envi-
Acestea reprezintă primele ca- ronmental Enhanced Vehicle), care
mioane Volvo achiziţionate de Un plus au un impact pozitiv asupra calităţii
Aquila şi vor fi utilizate pentru de eficien]` aerului oferind, de asemenea, o
transportul internaţional de marfă. economie îmbunătăţită, dar şi
Aquila este un jucător important în Necesitatea găsirii unor soluţii avantajul unor taxe diminuate în
industria românească de trans- de transport eficiente a fost cea anumite ţări. „Suntem încântaţi
port, oferind o gamă largă de ser- care a stat la baza deciziei com- de faptul că am reusit să oferim
vicii de distribuţie, logistică şi paniei Aquila de a achiziţiona companiei Aquila o soluţie care se
transport şi având peste 16 ani de camioane cu o specificaţie tehnică potriveşte nevoilor sale specifice,
experienţă în distribuţia activă de care să permită o eficienţă cres- iar camioanele noastre vor
bunuri de larg consum pentru di- cută a consumului de combustibil. reprezenta o bună referinţă privind
verse companii multinaţionale. Autocamioanele sunt echipate cu eficienţa în utilizarea resurselor de
„Dorim să oferim clienţilor noştri I-Shift, performantul sistem auto- transport“, a declarat Christian
servicii de transport la standarde matizat Volvo de schimbare a Coolsaet, Managing Director Vol-
înalte, iar în contextul reînnoirii treptelor de viteză, care oferă un vo Romania.
flotei proprii, am căutat un parte- consum de combustibil redus şi Alexandru STOIAN
ner capabil să ofere, pe lângă un care astăzi echipează peste 70% alexandru.stoian@ziuacargo.ro

10 ...................................................................................................................... august 2010


Urma]i-m`!
Control
ARR!
a momentul la care am păşirea timpului de condus, iar cei
Autoritatea Rutier`
Român` este din
ce în ce mai activ`
în trafic. La
L ajuns acolo, cei de la
ARR şi CNADNR erau
deja la treabă, instalaţi
într-o alveolă de pe mar-
de la CNADNR supraîncărcarea.
Atunci când un vehicul este pus pe
cântarul CNADNR şi se sesizează
o depăşire a limitei de greutate,
FOCUS

începutul acestei ginea drumului, pentru a putea calculatorul la care este legat
luni, am luat parte trage pe dreapta vehiculele ce ur-
cântarul emite automat o amendă.
la un control comun mau a fi controlate.
Au urmat la rând mai multe ve-
ARR [i CNADNR
într-unul dintre Pas cu pas
punctele nevralgice Pentru că este bine ştiut că Top trei înc`lc`ri
ale ]`rii, mai şoferii se anunţă între ei când ale legisla]iei
exact DN1, este vorba de controale de acest la operatorii de
gen, cu scopul de a le evita, o
localitatea Potigrafu. maşină a ARR-ului face „ture“ pe
transport români:
DN şi „pescuieşte“ vehicule din 1 - Legislaţia socială -
trafic pentru control, mai ales că, Regulamentul UE nr.
la Potigrafu, este un punct fix de 561/2006 transpus în legea
control, aşa cum este şi la Buti- română prin OG 37/2007
manu. Şoferii pot refuza con- aprobată de L.371/2007 cu
modificările ulterioare
trolul, dar, în acest caz, firma va fi - nerespectarea timpilor de
sancţionată cu o amendă cuprin- conducere şi odihnă;
să între 15.000 şi 20.000 lei. 2 - Legea naţională a
Prima maşină controlată de transporturilor - OG 109/2005
către inspectorii ARR înseamnă şi aprobată de L.102/2006
primele nereguli. Este vorba de un având cele mai frecvente
camion care transportă materiale abateri pentru:
- lipsă certificat profesional
de construcţii. În urma controlului, şofer;
s-a constatat o supraîncărcare cu - nerespectare grafic
16,8 t peste limita de 40 t şi o de- circulaţie;
păşire a timpului de condus cu - lipsă document de transport.
peste o oră. „Aglomeraţia de pe 3 - Abateri privind limitatorul
şosele este cauza depăşirii timpu- de viteză - HG 899/2003
lui de conducere. Oricât te-ai stră- - funcţionarea incorectă a
limitatorului de viteză;
dui, tot depăşeşti, nu ai ce face“,
- lipsa verificării periodice a
afirmă şoferul. În acest caz, in- acestuia.
spectorii ARR sancţionează de-

12 ...................................................................................................................... august 2010


hicule, unde s-au constat nereguli, ARR î[i extinde
însă ceva mai mici decât în primul Top trei înc`lc`ri
caz. Lista vehiculelor controlate a
aria de acoperire ale legisla]iei la
continuat cu un camion ce trans- În această perioadă, ARR îşi ex- operatorii str`ini
porta apă minerală, unde şoferul tinde atribuţiile, obţinând dreptul de
avea o mică depăşire a timpului de a cântări vehiculele oprite la con- (Ungaria, Turcia, Bulgaria,
conducere, până într-o oră. Apoi, trol, fără a mai fi nevoie să facă Moldova şi Polonia):
a urmat un camion cu prelată de la echipe mixte cu cei de la CNADNR.
Arabesque, care era în regulă. Practic, ARR va verifica prin inter- 1 - Legislaţia socială -
După spusele inspectorilor, majori- mediul cântarului respectarea ma- Regulamentul UE nr.
561/2006/OG 37/2007
tatea firmelor serioase de trans- sei maxime autorizată a vehiculu-
actualizat
port respectă legislaţia, nu sunt lui, în timp ce CNADNR controlează - nerespectarea timpilor de
prinse cu supraîncărcări şi nici cu respectarea portanţei drumurilor. conducere şi odihnă.
depăşiri ale timpilor de conducere. Astfel, vor fi cântărite şi vehiculele 2 - Legea transporturilor
Controlul a continuat cu un cărăuş cuprinse între 3,5 t şi 12 t, pe care internă - OUG 109/2005
care era cu toate actele în regulă, cei de la CNADNR nu le controlau. aprobată de L.102/2006
dar care avea mici scurgeri de „În ultima vreme, am intensificat - lipsă document de transport.
ulei, inspectorii atrăgându-i atenţia suspendarea dreptului de utilizare 3 - Nerespectarea
să-şi remedieze defecţiunea. La a vehiculelor de transport, atât de prevederilor Acordului ADR
respectiv HG 1175/2007.
scurt timp, maşina ARR a adus la marfă cât şi de persoane, venind în
punctul de control şi două cisterne, sprijinul eliminării pirateriei.
una transportând combustibil, iar Depunem eforturi în acest sens, dar
cea de a doua lapte. În cazul unei problema este că avem un perso- Dacă vom descoperi că un vehicul
cisterne, se realizează doar con- nal destul de redus, aproximativ are probleme tehnice, vom reţine
trolul la acte, urcarea pe cântar nu 300 de inspectori“, a spus Nicu Tă- certificatul de înmatriculare, pe
se face, pentru că are o capacitate nase, inspector şef ARR, precizând care îl vom preda Poliţiei Rutiere.
fixă şi nu poate fi supraîncărcată şi că instituţia încearcă să dobân- Maşina va fi trimisă la RAR, unde
nici cântărirea pe axe nu-şi mai are dească toate competenţele pe i se va face o inspecţie tehnică, iar
rostul, pentru că lichidul se dis- care le au organismele similare din după ce îşi va remedia problemele
tribuie uniform. Am mai asistat şi Uniunea Europeană. „Avem control constatate, va primi un act în baza
la o oprire a unui camion care pe timpii de odihnă şi conducere, căruia Poliţia Rutieră îi va înapoia
transporta materiale de construcţii, pe licenţe şi copii conforme, mai certificatul de înmatriculare. În mo-
la fel ca şi primul, doar că acesta nou avem voie să şi cântărim, dar, mentul de faţă, cu aceste noi com-
a fost găsit în regulă atât la con- momentan, suntem în licitaţie pen- petenţe dobândite, avem tot ce are
trolul actelor cât şi la cântar, având tru achiziţionarea de cântare. Vom o instituţie similară din Uniunea Eu-
36,1 t. Ultimul control efectuat în realiza şi controalele asupra rovini- ropeană“, a afirmat Nicu Tănase.
prezenţa noastră a fost asupra etelor, iar, ca noutate de ultimă oră,
unui transportator de persoane, vom avea dreptul de a face un con- Alexandru STOIAN
care a fost şi el în regulă cu totul. trol tehnic vizual asupra vehiculelor. alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Situa]ia sintetic` a principalilor parametri de inspec]ie [i control


pe primele 6 luni ale anului 2009 [i 2010
Perioada de referinţă: Semestrul I al anului 2009 2010
I. Număr total controale efectuate (în trafic
şi la sediul operatorilor de transport/conexe) 13.240 14.356
II. Nr. autovehicule verificate în trafic/tip transport
- mărfuri generale 102. 626 97.390
- mărfuri periculoase 3.689 3.887
- persoane (inclusiv taxi şi şcoală) 19.050 18.548
III. Sancţiuni aplicate
- Nr. total procese verbale încheiate 9.240 7.585
- Valoare totală procese verbale (mii lei) 25.799 29.705
- Nr. total licenţe/certificate retrase/suspendate: 212 1.134
IV. Suspendări drept utilizare autovehicul 0 138
dintre care:
la transport marfă 0 89
la transport persoane 0 49
Cauze suspendări drept utilizare autovehicul
- lipsă document transport 0 28
- lipsă copie conformă 0 84
- lipsă licenţă/certificat de transport 0 26
V. Sancţiuni nerezidenţi - număr 217 362
— valoare (mii lei) 668 1.624
VI. Control sedii şcoli şoferi 729 1.503
Notă la IV: Până în prezent, s-au aplicat un număr de 215 suspendări ale dreptului de utilizare.

august 2010 ........................................................................................................................ 13


Comisar [ef
LUCIAN
DINI}~,
[eful Poli]iei
Rutiere:

„O S~ FIM O }AR~
DE GIROFARURI“
Criza - sau, mai
precis, setul de
m`suri anti-criz`
- a mai creat (pe
lâng` multe altele)
un neajuns,
transformându-ne
într-o „]ar` de
girofaruri“, în care
INTERVIU

toat` lumea opre[te,


controleaz` ma[ini
[i... a[a mai
departe... Despre
aceasta, dar [i
despre alte lucruri,
am stat de vorb`
cu comisarul [ef
Lucian Dini]`,
directorul Direc]iei
Rutiere în cadrul
Inspectoratului
General al
Poli]iei Române.

Ziua Cargo: Ce s-a


schimbat după 2007,
momentul aderării?
Unde se situează
acum România
din punctul de vedere
al siguranţei rutiere?
Lucian Diniţă: Dacă discutăm
de fenomenul rutier, aderarea n-a
făcut nimic altceva decât să spo-
rească numărul autovehiculelor
care au tranzitat România. S-a
mărit volumul de transport rutier
de mărfuri şi, în acelaşi timp, şi de
persoane. Pe timp de vară, valo-
rile de trafic cresc şi mai mult: se

14 ...................................................................................................................... august 2010


înmulţesc turiştii, la care se adaugă la nivelul grupului de lucru pentru de fundamentare... Şi vor fi nece-
românii care se întorc de la muncă siguranţă rutieră de la Geneva - ni sare mai multe modificări legisla-
din străinătate. Iar peste valorile s-a reproşat că ei, în calitate de tive.
crescute de trafic se suprapune grup superior în domeniu, sta- În ceea ce priveşte controalele
problema infrastructurii deficitare. bilesc un lucru, iar România face radar, camerele de pe DN1
Cele mai multe evenimente ru- exact invers. funcţionează în continuare, pentru
tiere se înregistrează pe fondul că erau şi sunt încă în adminis-
nerespectării timpilor de odihnă, Se vorbeşte acum despre
echiparea poliţiştilor trarea Poliţiei. Celelalte, aflate în
viteză neregulamentară ori
cu case de marcat pentru parteneriat public-privat, au fost
neadaptată la condiţiile de trafic,
la care se mai adaugă depăşirile încasarea amenzilor...
sistate, în aşteptarea reglementării
neregulamentare. finale a legii parteneriatului public-
Acesta este un experiment privat.
care se face la Cluj, doar la nivelul
În statisticile UE, în Mai mult decât atât, de radarele
Poliţiei locale.
perioada 1 ianuarie 2000 Noi avem un proiect planificat noi, care echipează maşinile
- 1 ianuarie 2009, să debuteze la 1 august la Piteşti, Poliţiei rutiere, nu poate scăpa ni-
prin care se are în vedere montarea meni: timpul de reacţie între se-
eram pe penultimul loc.
de POS-uri pe maşinile de poliţie sizarea de către detectorul anti-
De anul trecut, am radar şi momentul la care radarul
rutieră, astfel încât să fie încasate
avansat - suntem undeva amenzile de pe card. Este un declanşează este atât de scurt,
pe locurile 4-6 ca sigu- proiect pilot, pe care, în funcţie de încât nu ai timp ca şofer să mai
ranţă rutieră. În 2009, rezultate, ne propunem să-l extin- acţionezi pedala de frână...
numărul accidentelor dem la nivelul întregii ţări.
rutiere a scăzut cu 14%, Există noi iniţiative privind
iar acum, în primul La închisoare pentru
controlul?
semestru 2010, cu 16%. dep`[irea vitezei
În transporturi, s-a acutizat
Aproape 1.000 fenomenul privind încălcarea timpi- Un cetăţean român, circulând
de accidente şi lor de conducere şi odihnă, urmat cu autoturismul în Serbia pe
212 morţi mai puţin. de viteza de deplasare şi depăşi- tronsonul de drum Vârşeţ -
rile neregulamentare... punctul de frontieră Moraviţa,
În obţinerea acestor rezultate, Poliţia rutieră controlează res- a fost surprins de aparatul
pectarea timpilor de conducere şi radar în afara localităţii cu
au contat acţiunile Poliţiei Ru- viteza de 176 km/h, cel în
tiere. Am solicitat, de asemenea, odihnă şi împreună cu ARR, dar şi
separat. Agenţii noştri au făcut cauză fiind reţinut de către
CNADNR o contorizare a traficului organele de poliţie şi
şi monitorizăm cu atenţie valorile cursuri de pregătire în domeniul
prezentat judecătorului, care
respective. Criza a generat un fe- aplicării AETR susţinute de in- a decis condamnarea la o
nomen: nu mai merg cinci cu cinci spectori ARR. Când se acţionează pedeapsă cu privare de
maşini, merg cinci cu o maşină, iar împreună cu ARR, controlul se libertate de 15 zile şi plata
face şi cu cititor de cartele de unei taxe de judecată de 12
în momentul în care se ciocnesc
tahograf. Dacă este un control re- euro.
frontal două autovehicule, rezultă Potrivit informaţiilor oferite
alizat doar de Poliţia rutieră, se ve-
10 victime dintr-un foc. În zona de Poliţia rutieră română, în
rifică numai diagramele.
transporturilor rutiere de mărfuri şi această ţară, măsuri privative
persoane, s-au intensificat acţiunile Mai există un proiect de libertate între 15 şi 60 de
comune cu ARR şi CNADNR. zile se aplică pentru
De asemenea, un rol important în „faşă“: iniţiativa de a următoarele încălcări ale Legii
a fost jucat de educaţia rutieră din dota maşinile cu laptop şi privind siguranţa circulaţiei:
conectare la toate bazele - conducerea în stare de
ultimii doi ani: emisiuni, spoturi tv
ebrietate cu mai mult de 2 la
şi radio. În plus, din septembrie, de date (Poliţie, RAR, mie alcool în sânge;
încercăm să intrăm cu educaţia ru- ARR, CSA etc), - depăşirea vitezei legale cu
tieră în grădiniţe. mai mult de 70 km/h în
în aşa fel încât să nu mai
localităţi (viteza legală fiind
Începe să se arate un pic opreşti în trafic de 50 km/h);
de siguranţă rutieră decât maşinile - depăşirea vitezei legale cu
care nu au documentele mai mult de 80 km/h în afara
în România... Nu putem localităţilor (viteza legală este
să avem mari pretenţii necesare. de 80 km/h);
- depăşirea vitezei legale cu
acum, ea se formează Când se merge în spatele unui mai mult de 50 km/h în
în ani... poate autovehicul, se verifică datele prin zonele cu viteza limitată din
în 2014, 2015... intermediul terminalului - ITP, asi- cauza condiţiilor de circulaţie
gurare, proprietarul maşinii... Prac- (lucrări, intemperii etc);
Rămâne, însă, o mare pro- - neoprirea la trecerea de
tic, totul se controlează din mers.
pietoni, atunci când pe trecere
blemă: regimul legal de viteză. În Sigur, maşina poate fi oprită în se află cel puţin un pieton;
condiţiile în care toată Europa ideea de a verifica dacă şoferul nu - refuzul recoltării de probe
scade limitele, noi vrem să le are dreptul de a conduce sus- biologice în vederea stabilirii
creştem, prin iniţiative parla- pendat şi, totuşi, merge pe drum. alcoolemiei.
mentare. Chiar am fost observaţi Acest proiect este în faza de notă

august 2010 ........................................................................................................................ 15


S-au intensificat Se pregăteşte un nou cod
controalele la rovinietă? Controale [i rutier?
Am făcut o serie întreagă de rezultate în prima În momentul de faţă, codul rutier
controale atât noi cât şi împreună parte a anului este în procedură parlamentară de
cu CNADNR. Acum, suntem impli- adoptare pe lege. Nu este vorba de
caţi şi în proiectul cu Ministerul În scopul combaterii modificări de esenţă. Cel mai mult s-a
Transporturilor, cu montarea principalelor cauze discutat despre problema violenţei
camerelor fixe de citire a rovini- generatoare de accident şi a în trafic, care nu este reglementată,
etelor. Am făcut acţiuni şi pe creşterii gradului de disciplină şi despre recuperarea amenzilor - o
rovinietă, şi pe legalitatea transpor- rutieră, în primele 6 luni ale problemă, de altfel, foarte importan-
anului 2010, structurile tă. La momentul în care am conceput
turilor, inclusiv cu poliţişti în civil, teritoriale de poliţie rutieră au
cu tehnică de filmare pe ei. Încer- organizat 43.338 acţiuni cu forma actuală a ordonanţei de ur-
căm toate variantele... În plus, efective proprii. genţă, ea era armonizată practicilor
cred că suntem singura structură Cu ocazia activităţilor de afară. Dar s-a dovedit că practicile
din IGPR, care, în momentul în care desfăşurate, la nivel naţional, din Uniunea Europeană nu au nici o
am vrut să facem ceva vizavi de pi- au fost constatate 1.525.406 legătură cu România. Acum, tre-
raterie, am şi făcut. contravenţii la regimul buie să ne repliem în aşa fel încât să
circulaţiei, fiind reţinute în încasăm aceste amenzi. Noi am fă-
Aţi ajuns la un acord vederea suspendării dreptului cut o serie întreagă de propuneri de
de a conduce 90.676 permise
cu ARR privind posibilitatea eficientizare în ideea de a recupera
INTERVIU

de conducere şi retrase, până


ca Autoritatea Rutieră să la remedierea defecţiunilor, banii din amenzi. O problemă de care
ridice taloanele când con- 46.464 certificate de ne lovim este Ordonanţa 2, care
stată lipsa rovinietei? înmatriculare. spune că banii proveniţi din amenzi
De asemenea, au fost se duc la bugetele locale, unde se şi
Există un grup de lucru consti- descoperite 23.330 cheltuiesc. Practic, la stat, nu mai
tuit între noi şi ARR. Problematica infracţiuni, dintre care 17.018 ajunge nimic.
este mai dificilă. Există tendinţa ca la regimul circulaţiei. Codul rutier aşteaptă în Parla-
fel de fel de ministere să pro- ment din 2008. La 30 iunie 2010, a
moveze prin ordonanţe de ur- fost un termen de finalizare... dar nu
genţă fel de fel de acte normative, să ne gândim, este a CNADNR... Şi s-a terminat încă. Între timp, au
care să le dea puteri sporite sau CNADNR o să vrea să oprească în mai apărut modificări legate de or-
atribuţii şi pe domeniul rutier. E- trafic. Pe de altă parte, ca să opreşti, ganizarea şi funcţionarea ANAF.
xistă un pericol, deja demonstrat: îţi trebuie şi girofar. O să fim o ţară Un alt lucru prins în ordonanţă
emite Guvernul o ordonanţă, îşi de girofaruri... ARR, RAR, CNAD- vizează Poliţia locală. Am scos
produce efectele, ajunge în Parla- NR... şi ANAF, şi cei de la Adminis- punctele de penalizare de la oprire
ment şi e abrogată. În cadrul traţia Vămilor vor girofar şi sirenă. şi staţionare neregulamentare, în-
grupului de lucru cu ARR, am sta- Oricum, au voie să oprească, dar nu trucât Poliţia locală nu are acces la
bilit să ajungem să vorbim aceeaşi au drept de girofar de culoare albas- baza de date şi, în acest fel, o să
limbă în Parlament... Mai este şi tră sau roşie. Pe de altă parte, nu poată să dea şi ei amenzi pentru
problema legată de percepţia vor girofar doar ca să oprească aceste contravenţii.
cetăţenilor vizavi de cine sunt maşini în trafic... vor să se plimbe şi Mai tragic este că modificările au
opriţi în trafic. Acum toţi opresc. Pe ei fără să fie deranjaţi, să-şi ducă fost atât de dese încât nu m-au mai
lângă Poliţia rutieră, o să-i soacra la doctor, pâinea acasă... Dar lăsat să fac regulamentul. Ar fi însem-
oprească şi ARR, RAR, ANAF, nici unul nu poate să susţină carac- nat să tot modificăm regulamentul.
Garda Financiară... toată lumea terul de urgenţă a acţiunii lui. E o Trebuie, la un moment dat, să se
opreşte acum maşini. Nici asta percepţie generală greşită: nu ţine oprească, lumea să poată să înveţe
nu e normal: toată lumea să neapărat de importanţa activităţii, noile cerinţe şi, în 30 de zile, să mo-
oprească pe toată lumea. cât de cealaltă latură: dacă aprind dificăm şi noi regulamentul. Altfel, to-
lumina albastră, toată lumea se dă tul se dă peste cap şi n-o să mai ştie
Până la urmă, o să se la o parte, iar dacă o aprind pe cea nimeni nimic.
ajungă ca fiecare om să-l roşie, toţi se opresc... Sunt 8 maşini,
oprească pe altul... de la 8 instituţii, toate cu girofaruri Vă mulţumim pentru timpul
(nu mai discutăm de SPP, Guvern acordat.
ARR are drept să oprească etc). Aşa, toată lumea poartă giro- Cristina TOBESCU
acum, dar rovinieta, dacă stăm bine far în România. cristina.tobescu@ziuacargo.ro

16 ...................................................................................................................... august 2010


FURTURILE Câteva moduri de
operare a furturilor
din camioane:
din camioane  prin înţeparea roţilor în
în u[oar` sc`dere staţionare sau în timpul rulării
pe partea carosabilă, prin
tăierea prelatei (unde este
Se fur` înc` din fracţiunilor de furt. Din cele 471 in- cazul), iar după comiterea
fracţiuni de furt, înregistrate în faptelor, se trimit, spre
camioane, dar datele anii 2008 şi 2009, 414 au fost valorificare, bunurile
furnizate de Direc]ia comise din autovehiculele aflate în provenite din infracţiune, altor
persoane;
Rutier` din cadrul staţionare şi 57 din autovehiculele
 sub pretextul întreţinerii de
Inspectoratului aflate în mers“, a explicat el. Cris- relaţii sexuale, utilizat de
General al Poli]iei tian Călin a ţinut să sublinieze că persoanele de sex feminin,
furturile din autovehiculele care care au ca scop iniţial
Române arat` c` efectuează transporturi publice întreţinerea de relaţii sexuale
fenomenul se afl` în de marfă sunt comise de grupări cu conducătorii de TIR, pentru
2010 în sc`dere, care acţionează pe zone întinse, pe obţinerea de bani sau alte
raza mai multor judeţe, având u- foloase, după care fură fie din
dup` ce, în 2009, a cabina acestora, fie din
înregistrat un vârf. neori acoperite distanţe de apro-
compartimentele de marfă
ximativ 300 - 400 de km. În plus,
(atunci când sunt convinse că
otrivit comisarului şef pentru comiterea infracţiunilor, aceştia au adormit, având de

P de poliţie Cristian Călin,


director adjunct al Di-
recţiei Poliţiei Rutiere,
în primul trimestru al
acestui an fost înregistrate, la ni-
sunt folosite, în general, autotu-
risme de viteză, care, de regulă,
sunt înmatriculate în afara ţării, u-
nele dintre acestea figurând ca fi-
ind furate. „Persoanele care comit
regulă legături cu grupări
infracţionale organizate);
 cu complicitatea şoferilor
autovehiculelor de transport
rutier de marfă, care le
facilitează „intervenţia“,
vel naţional, 58 astfel de infrac- aceste fapte acţionează pe terito-
riul României, în grupuri organi- ajungând şi ei „beneficiari“
ţiuni, ceea ce reprezintă o scădere după valorificarea bunurilor;
zate, cu precădere pe traseele
faţă de aceeaşi perioadă a anului  furtul de combustibil din
anterior cu 9 cazuri. „Analiza de transportatorilor de marfă, atât în rezervoare - la comiterea
risc privind securitatea mărfurilor mers, cât şi în staţionare, atunci faptelor, autorii ţin

FOCUS
transportate a relevat faptul că în când conducătorii auto se află la întotdeauna cont de locul
România, în anul 2008, s-au comis odihnă în parcările (locurile) spe- unde se află şoferul în
203 furturi din autovehiculele de cial amenajate. Din cazuistică, au momentul activităţii
rezultat grupări formate din mem- infracţionale.
transport rutier de mărfuri, ceea ce
reprezintă doar 1,03% din totalul bri care au domiciliul în România.
infracţiunilor de furt comise la Unii dintre aceştia au domiciliul în
judeţele din nordul ţării, dar care această linie, ci au conexiuni şi
nivel naţional, iar în anul 2009 s-au fapte comise şi în sfera infracţiu-
comis 268 astfel de furturi, acţionează pe raza unor state din
Comunitatea Europeană (Franţa, nilor de furt de autovehicule, fur-
reprezentând 1,21% din totalul in- turi din locuinţe, legături cu inter-
Spania, Austria etc), existând, de
asemenea, şi grupări cu membri lopi care au ca activităţi cămătăria,
care au domiciliul în localităţi din traficul de autoturisme furate, ex-
sudul României, pe raza mai mul- tinzându-şi zonele şi legăturile şi
tor judeţe, dar care acţionează în afara României (în ţările mai dez-
pe drumuri din Republica Moldo- voltate din Uniunea Europeană,
va sau chiar Rusia“, a mai arătat precum Franţa, Italia, Austria, Ger-
comisarul şef de poliţie. mania etc).
El a remarcat faptul că membrii Meda BORCESCU
grupărilor nu acţionează doar pe meda.borcescu@ziuacargo.ro

Sursa: Poli]ia Rutier`

august 2010 ........................................................................................................................ 17


Nu. Nu este vorba
despre servicii fast
food, ci despre
servicii rapide
pentru semiremorci.
„ McDrive “
Adic` atât cât ]ine
pauza de 45 de
PENTRU TRAILERE
minute, [oferul bea ste un concept inovativ tiv 3 milioane de euro, realizată in-

E
FOCUS

o cafea, face o pe care Romtrailer, ser- clusiv cu fonduri europene.


revizie rapid` [i î[i vice autorizat Schmitz „Investiţia va fi finalizată în pri-
rezolv` [i Cargobull în România, măvara anului 2012, iar service-ul,
problemele la trenul îşi propune să îl dez- care va ocupa o hală de 3.000 mp,
volte pe plan naţional, atât la va dispune de 18 puncte de lucru
de rulare. nivelul unităţilor partenere cât şi în şi de o magazie de piese (P+1) pe
cadrul locaţiilor proprii. „Pentru o suprafaţă de 1.200 mp. Comple-
mine, McDrive înseamnă revizii şi xul de la Bolintin va mai include
intervenţii rapide pentru tot ce 1.550 mp de birouri (P+3), o par-
înseamnă trailer“, a afirmat Ion care de 8.000 mp, care va fi utiliza-
Lixandru, proprietarul Romtrailer. tă ca zonă exterioară de servicii ex-
El a ţinut să precizeze că lucrările clusiv pentru service, precum şi o
la trailere nu sunt de anvergură. parcare de 30.000 mp, care va de-
„Trebuie să faci întreţinere, o re- servi inclusiv vehicule ale altor
vizie, înlocuieşti ce este nevoie şi companii, aflate în tranzit. Acesto-
reglezi ceea ce trebuie, iar şoferul ra li se vor adăuga în viitor o staţie
bea o cafea şi pleacă. Sunt inter- de spălare şi, în funcţie de nece-
venţii foarte rapide, care se pot sităţile zonei, eventual o staţie
face în programul de odihnă al automată de carburant“, a arătat
şoferului. Obiectivul nostru va fi Ion Lixandru. El a precizat că tot în
trenul de rulare, adică tot ceea ce complexul de la Bolintin vor avea
înseamnă roată“. sediul şi companii partenere ale
Romtrailer, care vor răspunde ce-
Bolintin - 3
milioane de euro,
pentru servicii
Camion Logistic - ac]ionari:
de top Bernd Hoffmann 65%
În paralel, Romtrailer dezvoltă Ion Lixandru 35%
gama de servicii pe care o oferă,
Romtrailer - ac]ionari:
construind la Bolintin un centru Camion Logistic 90%
service după ultimele standarde în Ion Lixandru 10%
materie, o investiţie de aproxima-

18 ...................................................................................................................... august 2010


rinţelor zonei, privind servicii adău-
Service nou gate, piese, asigurări, programe IT
Romtrailer la Sibiu de urmărire a flotelor şi chiar ser-
vicii de finanţare. De menţionat că
Romtrailer are în derulare Romtrailer oferă reparaţii în
investiţii şi în ţară. Primul pas garanţie şi post-garanţie pentru
a fost făcut la Sibiu, unde semiremorci Schmitz Cargobull
compania a deschis la 1 mai şi Spitzer Silo, fiind, de asemenea,
un service nou. „Semnalele service autorizat Hyva Georg Hy-
de imagine sunt bune, cele de draulik, Knorr-Bremse, Wabco şi
încasări nu sunt la fel de Gardner&Denver.
bune, dar, niciodată, atunci
când faci o investiţie, nu Compania a încheiat, recent,
trebuie să te aştepţi ca, din procesul de agreare cu Spitzer
prima lună, clienţii să te ia cu pentru intervenţii la silozurile de pe
asalt. Oricum, se formează trailere. „Silozurile lucrează sub
parteneriate pe termen lung presiune, iar \n caz de accidente cu
cu clienţii şi asta ne fisurarea sau \nfundarea silozului,
interesează. Chiar dacă, repara]iile trebuie efectuate dup`
deocamdată, la Sibiu, am
standardul autorizat al pro-
închiriat locaţia, obiectivul
numărul doi este să duc`torului german Spitzer. Am
achiziţionăm două hectare de muncit pentru a obţine această prevede la capitolele construcţii, au-
teren şi să dezvoltăm o zonă autorizare timp de un an şi jumătate, torizări, mediu, infrastructură. Nu pot
de service similară ca dotări şi fiind necesare avize, şcolarizări, spune că mi s-a cerut vreun lucru
ca prestare de servicii celei pe iscirizări. Ultima fază a constat în trei fără noimă. În activitatea pe care am
care o vom avea la Bolintin. zile de teste la care au fost supuşi avut-o, m-am întâlnit şi eu cu si-
Vorbim la Sibiu despre o sudorii noştri în Germania. Acum, tuaţii în care, dacă nu ai lucrurile bine
etapă intermediară pentru
aşteptăm confirmarea ca să putem ştiute şi oameni potriviţi, dai greş. De
investiţiile pe care le avem în
plan. Avem o reţea de deveni centru autorizat Spitzer altfel, discutăm despre un loc public,
parteneriate, dar, ca să dăm pentru reparaţii la silotrailere. de interes industrial şi, dacă nu
încredere partenerilor că nu Aveam toate avizele pentru ceea ce respecţi nişte reguli, poţi să ai tu sur-
suntem investitori de facem la trailere, la partea de rulare, prize mari. Am colaborat bine cu re-
conjunctură folosind doar dar, ca să lucrezi la cilindri sub pre- prezentanţii ADR Muntenia, sunt
zonele aglomerate, ne ducem siune, ai nevoie de autorizări supli- specialişti, oameni serioşi, care nu
către clienţi, iar Sibiul este mentare“, a mai spus Ion Lixandru. mi-au pus nici măcar o piedică“. În
primul pas pe care l-am făcut. prezent, Camion Logistic (pentru
În plus, toate aceste puncte
vor fi dotate cu maşini de Fondurile europene beneficiar Romtrailer) derulează li-
intervenţie, pentru că noi citaţia pentru desemnarea construc-
- mult` birocra]ie, torului obiectivului de la Bolintin, ur-
suntem prinşi în sistemul
Schmitz de intervenţie prin
dar justificat` mând ca, din toamna anului viitor, să
telefonul verde“, a arătat Ion În ceea ce priveşte dezvoltarea se facă recepţia primei părţi a lu-
Lixandru, concluzionând că proiectului de la Bolintin, în care fir- crărilor. „Este un proiect care în-
serviciile de calitate îşi vor sumează 1.550 mp de birouri (P+3)
ma a investit deja, începând din
găsi întotdeauna locul pe şi 3.000 mp de hală industrială
piaţă, indiferent de momentul 2007, două milioane de euro în
în care se regăseşte ea. achiziţia terenului şi pregătirea uti- funcţională cu poduri, cu rampe, cu
lităţilor (drum, parcare, iluminat, toate utilităţile, cu sistem ecologic
gard, parcare, amenajări de teren de captare a apelor uzate, cu sistem
etc), Ion Lixandru a precizat că a apli- de captare a energiei solare, cu sis-
cat pentru obţinerea de fonduri eu- teme de încălzire prin panouri so-
ropene în februarie 2009, prin lare, folosind inovaţiile din ultima pe-
semnarea unui contract cu o firmă rioadă. În mod firesc, a trebuit să lu-
de consultanţă. „Noi aveam deja crez şi cu o echipă de specialişti, care
toate proiectele realizate şi auto- se pricep şi au acces la ceea ce se
rizaţiile de construcţie luate, iar în întâmplă în zona europeană, care să
acel moment am început reaşe- îmi ofere posibilitatea de a păstra
zarea proiectului după manualul costurile la un anumit nivel şi, mai
de atribuire a fondurilor europene. ales, să dea o garanţie acestei inves-
Chiar dacă vorbim despre multă tiţii pe termen lung. Noi nu facem
birocraţie, ea se justifică, pentru că afaceri pentru 2-3 ani, afacerile
aceste lucruri se fac serios şi nu te noastre, aşa cum sunt şi cele din
poţi aştepta la altceva atunci când complexul Bucureşti, sunt pentru in-
cineva îţi virează două milioane de vestiţii pe cel puţin 12 ani“, a ţinut
euro nerambursabili. Aşa că, dacă să sublinieze Ion Lixandru, adău-
discutăm despre cerinţele cuiva ca gând că proiectul este, de aseme-
să dea pe mâna altcuiva pe care nu-l nea, polivalent, putând fi dezvoltat
cunoaşte două milioane de euro, nu uşor inclusiv prin includerea de ac-
am nici o reţinere să fac aceste do- tivităţi de construcţie de trailere.
cumente, pentru că reprezintă ce- Meda BORCESCU
rinţe pe care legislaţia română le meda.borcescu@ziuacargo.ro

august 2010 ........................................................................................................................ 19


TEST DE SIGURAN}~

Situa]iile limit`
SUB CONTROL

Poligonul realizat de
IFPTR la Târgu Mure[
ofer`, în premier`
pentru România,
[ansa realiz`rii de
cursuri ce pot
îmbun`t`]i
semnificativ
comportamentul
[oferilor [i modul în
care ace[tia fac fa]`
situa]iilor limit`.

20 ...................................................................................................................... august 2010


ractic, cursurile pot fi alizarea acestui poligon, despre ex- o reţea complexă de apă, prin

P realizate atât pentru


vehicule comerciale,
cât şi pentru autotu-
risme, accentul putând
fi pus pe partea de siguranţă sau
perienţa acumulată de reprezen-
tanţii IFPTR în materie de pregătire,
despre gradul calitativ al cursurilor
(comparabil şi chiar superior unor
cursuri desfăşurate în ţări Vest-eu-
care zonele dorite sunt menţinute
ude. Iar apa şi obstacolele special
concepute pentru circuit au con-
tribuit din plin la o simulare cât mai
realistă a anumitor situaţii. Măsură-
pe tehnici de condus economic. ropene), dar, în acest articol, ne torile pot diferi, într-o anumită
Cursul de două zile la care am vom mărgini la prezentarea cursu- măsură, de la maşină la maşină, dar
participat, la sfârşitul lunii iulie, a lui la care am luat parte, precizând este de remarcat faptul că distanţa
avut ca scop crearea acelor situaţii faptul că explicaţiile scrise şi pozele de frânare în cazul suprafeţei
care să ducă la conştientizarea li- pot înfăţişa doar într-o mică măsură alunecoase în pantă depăşeşte la
mitelor în care sistemele de sigu- experienţa pe viu. 50 km/h dublul distanţei de frânare
ranţă ale autovehiculului intră în în cazul drumului uscat.
funcţiune şi, mai departe, a li- Pista I - distan]a O altă experienţă importantă
mitelor fizice, în care nici sis- de frânare pentru cursanţi este oprirea la punct
temele de siguranţă nu mai pot aju- fix în diferite condiţii de carosabil.
ta. Şi toate aceste situaţii sunt re- La prima vedere, totul pare a fi
o joacă, dar parcurgerea celor trei A urmat proba de ocolire a
gizate pe poligon, în perfectă si- obstacolelor pe drum alunecos, la
guranţă, iar şoferii au şansa să piste ale poligonului presupune re-
spectarea unor condiţii precise şi diferite viteze. Şi pentru că nimic
cunoască cu exactitate limitele nu este lăsat la întâmplare, a fost
proprii şi ale autovehiculului şi, ast- măsurători exacte, în urma cărora
se pot trage concluzii corecte. măsurată inclusiv distanţa de
fel, să scadă riscul de a fi surprinşi
În prima etapă, au fost mă-
în situaţii periculoase.
surate distanţele de frânare în
Sunt multe de spus legate de
diferite condiţii de drum, în cazul
investiţiile necesare pentru re-
unei frânări de urgenţă, la viteze de
25, respectiv 50 km/h. Este intere-
În zona de panică (peste 1,5
sant să constaţi diferenţele impor-
secunde, în care maşina nu tante privind distanţa de frânare pe
răspunde perceptibil la un drum uscat în aliniament, unul
comanda dată), trebuie umed în aliniament şi unul
controlate instinctele. alunecos în pantă. Drumul
În caz de derapaj, se alunecos este obţinut în poligon cu
recomandă frânarea puternică ajutorul unei suprafeţe speciale,
menţinută şi păstrarea udată în permanenţă, iar aderenţa
volanului în aceeaşi poziţie. „Oamenii deştepţi învaţă
Sistemul ESP este mai
rezultat` astfel este asemănă- din greşelile altora“.
eficient în cazul frânării toare cu cea a unei suprafeţe Preşedintele IFPTR, Sandor Gabor,
violente. proaspăt acoperite cu zăpadă. De a menţinut ritmul alert al exerciţi-
altfel, întregul poligon dispune de ilor şi a oferit explicaţiile necesare.

august 2010 ........................................................................................................................ 21


oprire în cazul frânării de urgenţă, faţă de vehiculul din faţă să fie
la apariţia unui obstacol nepre- Distanţa de siguranţă egală cu numărul de metri core-
văzut la 50 km/h. Iar viteza de ce trebuie menţinută spunzător cu jumătate din viteza în
faţă de vehiculul din faţă
reacţie a fiecărui şofer în parte este cel puţin egală cu cea
km/h a propriului vehicul. Astfel, la
joacă un rol important. parcursă de propriul 30 km/h, se recomandă 15 m, la 50
În urma acestor măsurători, vehicul în 2 secunde. km/h se recomandă 25 m etc.
şoferii pot cunoaşte cu precizie Se recomandă ca Pentru vehiculele comerciale, se re-
viteza cu care pot rula în siguranţă, autovehiculele comerciale comandă dublarea distanţei.
în funcţie de vizibilitate şi condiţi-
TEST DE SIGURAN}~

să nu meargă aproape unul


ile de drum. în spatele celuilalt.
Pista III -
acvaplanarea
Pista II - vehiculul continuă să meargă îna-
identificarea Pista III este cea mai spectacu-
inte, spre marginea drumului. Şi loasă din punct de vedere al vitezelor
riscului de derapaj totuşi, o asemenea manevră nu face atinse, ce pot depăşi 100 km/h.
Pe un circuit circular, cu ade- decât să înrăutăţească lucrurile, în- Sunt exersate tehnici de con-
renţă redusă, participanţii au avut târziind momentul în care controlul ducere în condiţii de acvaplanare,
posibilitatea să identifice viteza la este recâştigat. Exerciţiile repetate ocolirea obstacolelor în condiţii de
care sistemele de siguranţă (ESP) în poligon pot face diferenţa. drum alunecos, raţionalizarea teh-
intră în funcţiune şi cea la care nici Tot pe această pistă, au mai nicilor de demaraj forţat, efectu-
acestea nu mai pot face faţă. Tot- fost exersate tehnici de prevenire area manevrei de depăşire etc.
odată, am putut constata efectul br- a derapajelor, precum şi de re- Acestea sunt doar o mică parte
uscării comenzilor pe drum dresare în cazul derapajului, de din exerciţiile desfăşurate la acest
alunecos. Chiar la viteze mici, maşi- manevrare a volanului în situaţia în- curs, care cuprinde inclusiv infor-
na intră imediat în derapaj. treruperii funcţionării sistemului de maţii legate de poziţia corectă
Abordarea unui viraj cu viteză servo-asistare, de identificare a pentru condus, reglarea oglinzilor
excesivă pe drum cu aderenţă re- distanţei de siguranţă la circulaţia sau manevrarea volanului.
dusă a reprezentat, de asemenea, în urma unui alt autovehicul. Însă, cel mai important aspect
o probă pe care nu doreşti să o ex- Pentru un calcul mai uşor, se re- este faptul că şoferii participanţi
perimentezi în condiţii reale. Sfatul comandă ca distanţa de siguranţă primesc o serie de informaţii care
experţilor în caz de derapaj este le permit să îşi îmbunătăţească
frânarea puternică şi continuă şi semnificativ stilul de conducere, iar
menţinerea volanului în aceeaşi În caz de acvaplanare, se diferenţa dintre a ţi se spune un lu-
recomandă acţionarea frânei. cru şi a-l experimenta „pe viu“ este
poziţie, însă instinctele lucrează în
Acvaplanarea apare la viteze
acest caz împotriva acestor reco- foarte mare.
mai mari de 80 km/h în cazul
mandări. Este dificil să nu roteşti şi autoturismelor. Radu BORCESCU
mai mult volanul atunci când auto- radu.borcescu@ziuacargo.ro

22 ...................................................................................................................... august 2010


AUTOCONSTRUCT Autoconstruct
este unul dintre
principalii furnizori
schimb` strategia de pe pia]a
vehiculelor
în acest context, că trebuie să specializate din
Schimbare România, dar [i
de partener schimbăm mai multe în structura
afacerii noastre, să punem accent un nume important
După cum bine se ştie, Auto- pe ceea ce într-adevăr piaţa poate în activitatea de
construct a întrerupt relaţia de accepta în prezent, pe dorinţele service [i vânz`ri
colaborare cu Meiller. „Am hotărât clienţilor, dar mai ales pe posibi-
să ne despărţim, decizia fiind co-
de piese de schimb
lităţile de finanţare, aşa cum sunt
mună. Am purtat discuţii, dar nu am ele la ora actuală. De aceea ne-am originale. Dup`
reuşit să mai ajungem la un numi- orientat eforturile în ultima pe- [apte ani de
tor comun, aşa că am ales ca rioadă în mai multe direcţii, una din- prezen]` pe pia]a
fiecare să meargă pe drumul său. tre ele fiind extinderea gamei. Ne- româneasc`, timp
Aşa cum cei de la Meiller au ales am propus să nu fim o „locomo- în care au reu[it
să lucreze cu un nou partener, ace- tivă“ pentru o singură marcă, ci să
laşi lucru l-am făcut şi noi. Cei deja satisfacem necesităţile clienţilor in-
s`-[i cl`deasc` un
consacraţi au rămas în continuare, diferent de tipul de vehicul specia- nume important,
dar, pe partea de basculante, din lizat solicitat. Pe lângă asta, am în- cei de la
această vară, vom fi reprezentaţii ceput să acordăm o atenţie mai Autoconstruct au

PIA}~
firmei Dautel din Germania, cu mare şi segmentului de second- organizat un
care am decis să mergem mai de- hand, care, până acum, nu repre-
parte. Este drept că nu sunt la fel eveniment unde au
zenta o prioritate pentru noi, dar pi-
de mari şi cunoscuţi precum fos- aţa o cere, aşa că ne vom confor-
prezentat ce au
tul nostru partener, dar ne-am ma şi noi. Sigur că, în continuare, f`cut pân` acum,
înţeles foarte bine şi sper să facem ne vom concentra (ca şi până a- dar [i ce vor s` fac`
ceva frumos în România, având în cum) pe service, care tocmai a îm- în continuare.
vedere că, acum 6 ani, când am în- plinit cinci ani de la infiinţare“, a ex-
ceput cu Meiller, nici ei nu regăseşte toată gama de autove-
plicat, de asemenea, Nicu Gîdei, di-
reprezentau un nume consacrat în hicule specializate. Cei de la Auto-
rectorul executiv al Autoconstruct.
ţara noastră şi, cu toate acestea, construct îşi propun, astfel, să-şi
am reuşit să facem lucruri fru- ajute clienţii să găsească oferta
moase împreună. Suntem con- Afaceri pe ro]i cea mai potrivită pentru afacerea
vinşi şi, în acelaşi timp, hotărâţi să Cu ocazia aniversării celor cinci fiecăruia, fie că este vorba de ve-
arătăm ce putem“, a declarat Viorel ani de service în locaţia de la hicule noi sau folosite, piese de
Rusu, director general al Auto- Otopeni, a fost prezentat şi noul schimb sau servisare.
construct. concept „afaceri pe roţi“, alături de Alexandru STOIAN
un nou site, unde, acum, se alexandru.stoian@ziuacargo.ro
Priorit`]i
Cei de la Autoconstruct au ţinut
să precizeze că, în perioada aceas-
ta, este foarte important să fii
conectat la ceea ce-şi doreşte
clientul, dar nu trebuie minimizat
nici aportul service-ului, dacă îţi
doreşti ca afacerea să meargă aşa
cum trebuie. „Ceea ce dorim să
transmitem este faptul că mai im-
portant nu este să ne fixăm pe o
marcă anume, mai ales în tim-
purile de astăzi, ci pe client, pen-
tru că, până la urmă, el este motorul
afacerii noastre. Ne-am dat seama,

august 2010 ........................................................................................................................ 23


VIITORUL...
a început deja
Dup` cum v` promiteam în num`rul
anterior, continu`m cu prezent`rile din
cadrul conferin]ei pre-IAA, desf`[urat` la
Frankfurt în luna iulie a acestui an. V`
povesteam, în edi]ia anterioar` c`, al`turi
de o analiz` realist` a pie]ei pe timp de
criz`, conferin]a care anticipeaz` cel mai
mare târg de transporturi european
reprezint`, de asemenea, cea mai bun`
oportunitate pentru discutarea celor mai
importante aspecte privind transporturile
viitorului. Astfel, fa]` în fa]` cu nout`]ile
tehnologice anun]ate de constructorii de
vehicule comerciale, putem spune c` viitorul
a început deja, de ceva vreme.
n acest context, Dr. Georg ferinţei, că „... strategia Iveco im-

Î Pachta-Reyhofen, purtător
de cuvânt al consiliului exe-
cutiv al MAN SE, opinează
plică două orientări de bază:
evoluţia motorului diesel în com-
binaţie cu combustibili regenera-
PRE-IAA (II)

că există patru mega-ten- bili de a doua generaţie pe de o


dinţe care vor avea un impact cru- parte, şi combustibilii alternativi, pe
cial asupra transporturilor de măr- de cealaltă parte“. De asemenea,
furi. Volumul de transport şi trafi- Monferino spune că există deja o
cul vor continua să crească pe ter- propunere la nivel european pen-
men mediu, iar flotele să se ex- tru acoperirea fondurilor de cer-
tindă. Creşterea cererii de ener- cetare-dezvoltare şi de aplicare a
gie, care va fi o consecinţă unor stimulente la nivel european
firească a acestor tendinţe, se va pentru ca toate statele membre ale
confrunta cu sursele fosile pe Uniunii să contribuie la dezvoltările
terminate, un alt efect fiind tehnologice din domeniul ve-
creşterea preţurilor la combustibili hiculelor comerciale.
şi transport. Reducerea emisiilor
poluante în general şi cea de
CO2 în special este deja o priori-
tate peste tot în lume. Nu în ulti-
mul rând, preocupările pentru
siguranţa oamenilor sunt în top
chiar şi în ţările în curs de indus-
trializare. Iar vehiculele trebuie să
se adapteze tuturor acestor ce-
rinţe. Orice producător ar trebui să
fie deja pregătit pentru asta. Iar
pentru MAN viitorul a început în
1983, o dată cu primul vehicul G90
diesel-electric, de 7,5 t, produs în
colaborare cu VW. A urmat un
prototip L2000 diesel-electric în
1996, un model cu generator
starter în 2001, un TGL Hybrid cu
elemente electro-dinamice (EDA)
în 2006 şi un TGL hibrid cu baterii
litiu-ion în 2008.
La rândul său, Paolo Monferi-
no, chief executive officer la Ive-
co SpA, a declarat, în cadrul con-

24 ...................................................................................................................... august 2010


Dezvoltarea Şi pentru că tot a venit vorba despre
global` {oferul r`mâne un transport urban, reamintim că, în
factor cheie cadrul conferinţei, şi transportul
în prim plan de pasageri a fost prezent sub
Pe de altă parte, conform Heinz-Jürgen Löw, senior vice- „reflectoare“, noile forme ale mo-
opiniei lui Anders Nielsen, membru preşedinte al Renault Trucks bilităţii cu ajutorul omnibuzelor fi-
al consiliului executiv al Scania AB, Europe SAS, pune accentul pe ind „atacate“ de către Hartmut
viitorul aparţine mărcilor cu faptul că nu este posibil nici Schick, preşedinte al EvoBus
acoperire mondială. Iar cheia suc- un fel de transport ecologic GmbH (Head of Daimler Buses).
cesului în expansiunea la nivel fără implicarea factorului Nu trebuie să uităm nici de
uman. „Peste 80% din bunuri reprezentanţii carosierilor, Ulrich
global pare a fi un sistem modular
şi mărfuri au fost
de producţie. „Pentru ca sistemul Schöpker, membru în consiliul
transportate, într-un anumit
nostru modular şi gama noastră de moment, de un camion executiv al Schmitz Cargobull AG,
produse la nivel global să poată condus de un profesionist. aducând în atenţia celor prezenţi,
oferi cea mai bună valoare pentru Persoana de la volan joacă un printre care şi reprezentantul Ziua
clienţi, este necesar, evident, un rol crucial în dezvoltarea Cargo, rolul telematicii în domeni-
sistem global de producţie. De durabilă a transporturilor ul remorcilor şi semiremorcilor şi,
aceea avem, de mulţi ani, o reţea rutiere. Chiar dacă fabricanţii în consecinţă, în reducerea cos-
de camioane investesc sume turilor şi optimizarea transpor-
globală, care utilizează acelaşi
enorme în avansul şi turilor rutiere europene.
sistem de producţie. Asta înseam- optimizarea tehnologică,
nă produse comune, metode de lu- succesele vor rămâne
Nu ne mai rămâne decât să
cru şi standarde de calitate, care ne modeste dacă nu vor exista aşteptăm cu nerăbdare expoziţia
permit coordonarea resurselor de investiţii similare în personal“, IAA Hanovra, care se va desfăşu-
producţie într-un mod flexibil în apreciază Löw. ra în perioada 23-30 septembrie
unităţile de producţie în Europa şi 2010, pentru a face cunoştinţă, pe
în America Latină, pentru a obţine viu, cu acest interesant viitor al
o utilizare optimă a capacităţii şi a Tot despre provocările transpor- transporturilor rutiere globale, a
răspunde eficient cerinţelor pieţei. turilor, de data aceasta în domeni- cărui dată de naştere, se pare, am
(...) Modularizarea începe şi se sărbătorit-o deja de ceva vreme, cu
ul distribuţiei uşoare urbane, a vor- sau fără trecătoarele crize financia-
termină cu clientul (...) Scania Pro-
duction System (SPS) oferă baza bit şi Prof. Dr. Horst Oehlschlaeger, re mondiale.
pentru toată activitatea noastră de manager de dezvoltare în cadrul Raluca MIH~ILESCU
producţie“. Volkswagen Commercial Vehicles. raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

august 2010 ........................................................................................................................ 25


Despre INSOLVEN}~ [i
R~SPUNDEREA managerilor
auzele ajungerii în in-

C solvenţă sunt complexe,


putând fi generate de
situaţia economică nefa-
vorabilă la un moment
dat, însă pot avea la bază şi man-
2010 - insolven]a
în floare
Potrivit unui studiu Coface,
preluat de pe site-ul
agementul defectuos ori fraudele www.coface.ro, în primele trei
săvârşite de cei care au fost în- luni ale anului 2010, se aflau
vestiţi de către asociaţi/acţionari în stare de insolvenţă 9.766
cu gestionarea afacerilor. companii (faţă de 5.173
înregistrate în 2009). Dintre
acestea, 4.214 se aflau în
Directorii procedura generală de
Insolven]a este o pot fi obliga]i insolvenţă, 1.389 în procedura
procedur` prezent` s` pl`teasc` simplificată de insolvenţă,
4.079 în faliment şi 84 în
frecvent în zilele Având în vedere faptul că sco- reorganizare judiciară.
noastre în pul procedurii insolvenţei este de Capitala se află în fruntea
activitatea a acoperi pasivul debitorului aflat topului în ceea ce priveşte
în insolvenţă, indiferent care sunt numărul companiilor
comercial`, fie c` insolvente (15% din total, de
cauzele, legea a prevăzut şi o cat-
este solicitat` a fi egorie de răspundere specială trei ori mai mult decât
aplicat` direct de pentru organele de conducere ale ocupantul locului 2), urmat de
judeţele Cluj, Constanţa, Bihor
c`tre comercian]ii persoanei juridice aflate în această şi Braşov. Judeţele cel mai
care nu dispun de procedură în cazul în care au con- puţin afectate de insolvenţe
CONSULTAN}~

suficiente fonduri tribuit la ajungerea în insolvenţă. sunt Giurgiu, Teleorman,


Cadrul legal pentru angajarea Sălaj, Dâmboviţa, Ialomiţa,
b`ne[ti pentru plata răspunderii membrilor organelor Mehedinţi, Covasna şi
datoriilor certe, de conducere ale persoanei ju- Călăraşi.
lichide [i exigibile ridice aflate în procedură de insol- Într-un top 10 al falimentelor
venţă este reprezentat de Legea nr. înregistrate în anul 2009,
acumulate, fie c` industria transporturilor
este solicitat` de 85/2006 privind procedura insol-
ocupă locul 4 (1.237 firme),
venţei, cu modificările şi com- fiind devansată de comerţul
c`tre creditorii pletările ulterioare. cu ridicata şi distribuţie
prejudicia]i de Astfel, în conformitate cu art. (3.684), comerţul cu
debitorii lor care se 138 alin. (1) din legea menţionată, amănuntul (3.501) şi industria
confrunt` cu astfel în situaţia în care în raportul în- construcţiilor (2.497). Locul 5
tocmit în cadrul procedurii de a fost adjudecat de industria
de dificult`]i hotelurilor şi restaurantelor
către persoanele competente de-
financiare. semnate de judecătorul-sindic, (1.022), urmată de alte servicii
prestate către întreprinderi
sunt identificate persoane cărora (979), agricultură (934),
le-ar fi imputabilă apariţia stării de fabricarea lemnului (927),
insolvenţă a debitorului, la cererea fabricarea produselor textile,
administratorului judiciar sau a a articolelor de îmbrăcăminte
lichidatorului, judecătorul-sindic şi încălţăminte (762) şi
poate dispune ca o parte a pasivu- industria alimentară şi a
lui debitorului - persoană juridică băuturilor (573).
aflată în stare de insolvenţă, să fie
suportată de membrii organelor
de conducere şi/sau suprave- bitorului, sunt prevăzute expres şi
ghere din cadrul societăţii, precum limitativ de legiuitor, şi anume:
şi de orice altă persoană care a a) au folosit bunurile sau cre-
cauzat starea de insolvenţă a ditele persoanei juridice în folosul
debitorului. propriu sau în cel al unei alte per-
soane;
Faptele incriminate b) au făcut acte de comerţ în in-
Faptele pentru care se atrage teres personal, sub acoperirea
răspunderea membrilor organelor persoanei juridice;
de conducere şi/sau supraveghere c) au dispus, în interes perso-
din cadrul societăţii, precum şi a nal, continuarea unei activităţi care
oricărei alte persoane care a ducea, în mod vădit, persoana ju-
cauzat starea de insolvenţă a de- ridică la încetarea de plăţi;

26 ...................................................................................................................... august 2010


d) au ţinut o contabilitate fic- b) cenzorii, auditorii finan- ministratorul judiciar sau lichida-
tivă, au făcut să dispară unele ciari, membrii în consiliul de supra- torul a omis să formuleze acţiunea
documente contabile sau nu au veghere; de angajare a răspunderii pre-
ţinut contabilitatea în conformitate c) orice altă persoană care a văzută de lege şi răspunderea
cu legea; cauzat starea de insolvenţă a deb- persoanelor menţionate mai sus
e) au deturnat sau au ascuns o itorului, cum ar fi: contabilul şef, este pe punctul de a se prescrie.
parte din activul persoanei ju- administratorii de fapt, persoana
ridice ori au mărit în mod fictiv pa- care ţine sau a ţinut locul directoru- Când se
sivul acesteia; lui etc. solu]ioneaz`
f) au folosit mijloace ruină- cererea?
toare pentru a procura persoanei Cine poate cere
juridice fonduri, în scopul întârzierii angajarea Cererea se va soluţiona de
încetării de plăţi; judecătorul-sindic în cursul proce-
r`spunderii? durii, după stabilirea pasivului de-
g) în luna precedentă în -
cetării plăţilor, au plătit sau au Regula prevăzută de lege bitorului aflat în insolvenţă, prin în-
dispus să se plătească cu prefe- este că această cerere de anga- tocmirea tabelului definitiv al cre-
rinţă unui creditor, în dauna jare a răspunderii poate fi făcută anţelor, respectiv tabelul definitiv
celorlalţi creditori. de administratorul judiciar sau, consolidat al creanţelor.
De reţinut este şi faptul că, după caz, de lichidatorul desem-
potrivit legii, răspunderea pentru nat în cauză. Care este termenul
faptele de mai sus, nu înlătură Prin excepţie, cererea poate fi de prescrip]ie?
aplicarea legii penale pentru acele făcută şi de comitetul creditorilor
fapte care constituie infracţiuni. sau creditorul care deţine mai În acest caz, legea stabileşte
mult de jumătate din valoarea tu- un termen de prescripţie de 3 ani
turor creanţelor, ca urmare a auto- de la data la care a fost cunoscută
Cine r`spunde sau trebuia cunoscută persoana
conform legii? rizării de către judecătorul-sindic.
Judecătorul-sindic poate acorda care a cauzat apariţia stării de in-
Faţă de cele precizate mai sus, autorizarea numai în cazul în care: solvenţă, dar nu mai devreme de 2
persoanele care pot fi trase la administratorul judiciar sau lichida- ani de la data hotărârii de des-
răspundere de aducerea debitoru- torul a omis să indice, în raportul chidere a procedurii.
lui persoană juridică în stare de in- său asupra cauzelor insolvenţei,
solvenţă, sunt: persoanele culpabile de starea Nicoleta IACOB-ANCA
a) administratorii şi directorii, de insolvenţă a patrimoniului de- Avocat, IACOB-ANCA & ASOCIA}II
membrii ai directoratului; bitorului persoană juridică; ad- nicoleta@iacob-anca.ro

august 2010 ........................................................................................................................ 27


Din secretele V-a]i gândit c` „banii
europeni“ sunt
solu]ia pentru

unui proiect investi]iile în


echipamentele
moderne de care

finan]at ave]i nevoie, dar a]i


renun]at pentru c`
dureaz` mult prea

prin fonduri mult pân` îi primi]i


[i pentru c` nu ave]i
certitudinea

europene recuper`rii banilor


cheltui]i?
tiaţi că raportul între

{ proiectele depuse şi
cele aprobate pe liniile
de finanţare pentru în-
treprinderi este de
25%? V-aţi întrebat ce au făcut
firmele care au reuşit?
De la începutul şi până la
sfârşitul unui proiect, sunt câte-
va reguli pe care, dacă le respecţi,
FONDURI EUROPENE

treci cu bine prin toate etapele de


evaluare până la aprobare şi prin
cele de monitorizare pe perioada
implementării.
Orice proiect de investiţii cu
ajutor financiar nerambursabil
trece prin următorii paşi:
- pregătirea dosarului cererii
de finanţare (încadrarea pe linia de
finanţare, realizarea planului de
afaceri, proiecţii financiare pe 3
ani, completarea cererii de fi-
nanţare si a declaraţiilor, planifi-
carea achiziţiilor, întocmirea buge-
tului proiectului)
- depunerea dosarului cererii
de finanţare (numerotarea, sem-
narea şi ştampilarea fiecărei pa-
gini, multiplicarea în 3 exemplare
a originalului şi depunerea lor la Or-
ganismul Intermediar aferent liniei
de finanţare pe care se aplică)
- evaluare dosar cerere de fi-
nanţare (sunt 3 etape de evaluare:
eligibilitatea sa administrativă,
tehnico-financiară şi verificarea
documentelor originale la vizita
precontractuală)
- aprobarea cererii de finanţare
şi semnarea contractului de fi-
nanţare cu autoritatea finanţatoare
- derulare proceduri de achi-
ziţie publică (pentru orice inves-
tiţie ce depăşeşte 15.000 euro)
- depunere dosar rambursare
(pentru banii cheltuiţi pe investiţi-
ile achiziţionate)
- vizite la faţa locului pentru
identificarea bunurilor achiziţionate
-încasarea banilor de la autori-
tatea finanţatoare.

28 ...................................................................................................................... august 2010


3 elemente Perseveren]a trebuie practi- Consultan]a
cheie cată de la primul pas al proiectu- conteaz`
lui şi până la ultimul.
Reuşita unui proiect depinde
[i este
de 3 factori cheie: planificare, ri- deductibil`
Clarific`rile
gurozitate şi perseverenţă. se impun Faptul că serviciile de consul-
Planificarea presupune ca în tanţă pentru pregătirea şi im-
pregătirea dosarului cererii de fi- În faza de pregătire şi depunere plementarea unui proiect prin
nanţare să fie bine stabilite: a proiectului, este foarte important fonduri europene sunt cheltu-
- investiţiile ce se vor realiza să nu existe incertitudini legate de ieli nerambursabile scoate în e-
(pe parcursul implementării proiec- interpretarea anumitor pasaje din videnţă îndemnul către beneficia-
tului nu se pot schimba obiectele Ghidul Solicitantului, de aceea tre- ri de a apela la o firmă specializa-
investiţiei); buie solicitate în permanenţă clar- tă ce are experienţă în derularea
- ordinea de realizare a achi- ificări de la departamentul de infor- unor astfel de proiecte, crescân-
ziţiilor şi planificarea lor în timp; mare al Organismului Intermediar. du-şi astfel şansele de reuşită ale
- calcularea bugetului proiectu- De asemenea, în etapa de eva- proiectului.
lui după oferte de preţ primite de luare a dosarului, dacă sunt res- În plus de aceasta, în grila de
la furnizori (pe perioada derulării pingeri ale anumitor cheltuieli din evaluare primesc punctaj maxim
proiectului, ajutorul nerambursabil proiect şi nu au la bază justificarea proiectele ce au în componenţa
solicitat nu mai poate fi mărit). prin Ghidul Solicitantului, nu tre- echipei de implementare per-
Rigurozitatea impune re- buie renunţat, ci demonstrat prin sonal cu experienţă în manage-
spectarea tuturor indicaţiilor din adrese că sunt cheltuieli eligibile. mentul proiectelor europene sau
două documente ce cuprind reg- Şi în etapele implementării care apelează la serviciile unei
ulile şi indicaţiile necesare pre- proiectului pot apărea diverse firme din domeniu, tocmai pentru
gătirii şi derulării unui proiect de obstacole care să întârzie fina - a contribui la fluidizarea întregu-
succes: lizarea proiectului - atâta timp lui proces.
- Ghidul Solicitantului (docu- cât întârzierile vor fi justificate Pentru mai multe informaţii
mentul în baza căruia se întoc- de motive obiective, se va putea despre accesarea fondurilor euro-
meşte dosarul cererii de finanţare); solicita din timp încheierea unui pene, vizitaţi site-ul www.bepa.ro.
- Contractul de finanţare (docu- act adiţional de prelungire a
mentul ce guvernează derularea în- perioadei de implementare,
tregului proiect după aprobarea fi- pentru ca proiectul să se fina - Diana PARIZIANU
nanţării). lizeze cu succes. office@bepa.ro

august 2010 ........................................................................................................................ 29


Festivalul TRUCKSTAR
S`rb`toarea
camionagiilor
olandezi
REPORTAJ

30 ...................................................................................................................... august 2010


Olanda este ]ara
transporturilor,
poate mai mult
decât a lalelelor
[i a morilor de
vânt. Porturile,
în special
Rotterdam, fac
din aceast` ]ar`
poarta de intrare
în Europa a
m`rfurilor de pe
alte continente,
iar infrastructura
rutier` [i
feroviar` pun [i
ele um`rul,
al`turi de politica
oficial` a
statului, la
„construc]ia“
unui domeniu
care ]ine lumea în
mi[care. Dar nu
despre aceste
lucruri vrem s` v`
vorbim, ci despre
protagoni[tii
acestor „mi[c`ri
de fronturi“,
[oferii, [i despre
s`rb`toarea care
aduce împreun`,
în fiecare an, în
luna iulie, peste
60.000 de
oameni [i 2.000
de camioane,
la Circuitul
TT Assen.

estivalul este organizat

F de revista olandeză de
transporturi Truckstar şi
oferă tuturor celor pa-
sionaţi de lumea ca -
mioanelor două zile de distracţie,
grătare, bere, concursuri, con-
certe etc. Conform celor declarate
de către organizatori, populari-
tatea evenimentului în rândul
şoferilor de camion din Olanda (şi
nu numai) este fără precedent,
poate fiind egalată, în Europa,
doar de tradiţionala etapă de truck
racing/sărbătoare a camionagi-
ilor de la Nürburgring, Germania.
Dar să vedem despre ce e vorba.

august 2010 ........................................................................................................................ 31


YETD - „Tân`rul
{ofer European
de Camion“
Unul dintre evenimentele care
confirmă, fără îndoială, populari-
tatea şi importanţa Festivalului
Truckstar a fost, în acest an (ediţia
jubiliară, de 30 de ani a festivalu-
lui), finala pe regiunea Benelux a
competiţiei Young European Truck
Driver, organizată de către Scania.
În cadrul acestei etape, s-au con-
fruntat 12 şoferi din Olanda şi 12
din Belgia, câştigătorul olandez şi
cel belgian mergând mai departe,
alături de alţi 16 finalişti naţionali
de pe continent, în finala euro-
peană, care se va desfăşura în
Suedia, pe 8 şi 9 octombrie.

Demonstra]ii
[i cascadorie
De la show-uri cu camioane de
curse, la demonstraţii realizate de
şoferi de curse din Campionatul
Mondial de Raliuri, de la cas-
cadori care trec cu maşina prin-
tr-un zid de flăcări sau fac demon-
straţii de drift şi până la o... se-
ducătoare ghiulea umană (de gen
feminin), publicul prezent la fes-
REPORTAJ

tivalul Truckstar de la Assen a


avut, cu siguranţă, ce vedea.
Dacă, la toate acestea, se
adaugă partide de fotbal... cu
maşina, demonstraţii şi concursuri
de încărcare şi descărcare semi-
remorci şi remorci, competiţii de...
zgomot de motor (măsurat profe-
sionist, cu ajutorul unei aparaturi
speciale) sau concursuri de... cine
răstoarnă mai repede rulota cu-
plată la capul tractor, distracţia e
garantată.

Jocuri
pentru [oferi
Cine vrea să fie mai mult decât
spectator, poate să facă... bungee
jumping sau să se înscrie într-o
echipă din cadrul Jocurilor Şofe-
rilor. Desfăşurate pe parcursul
primei zile de festival (sâmbătă),
competiţiile dintre şoferi pre-
supun îndemânare, dar şi multă,
multă distracţie. De exemplu, una
dintre etape a fost slalom cu ca-
pul tractor... în marşarier, o alta a
presupus dărâmarea unui jalon din
trei, plasat la o distanţă foarte
mică de celelalte două. Iar o alta,
cea mai spectaculoasă, a presu-
pus aplatizarea cât mai rapidă a
unui autoturism, pentru a intra sub
un trailer, cu ajutorul a câtorva cio-

32 ...................................................................................................................... august 2010


cane din lemn şi a... greutăţii cor-
porale a membrilor echipei. Din mândria de a fi „trucker“

Cel mai frumos


camion
Fără îndoială că tractoarele şi
trailerele pictate reprezintă pen-
tru posesori un motiv de mândrie
şi pentru public o atracţie rară.
La Assen, în cadrul festivalu-
lui, se organizează, în fiecare
an, o competiţie europeană de...
artă pe cabine şi de vehicule de
show. Dar şi concursul „Celui
mai frumos camion din Olanda“,
cu câte trei finalişti în 9 categorii
diferite: vehicule sub temper-
atură controlată, prelate/dube,
vehicule de transport materiale
de construcţii, vehicule pentru
transport containere, vehicule Festivalul anual Truckstar a vorba despre o locaţie dificil de
devenit o tradi]ie pentru [oferii, accesat, deci, ulterior, am decis
basculabile transport materiale în transportatorii [i iubitorii de să organizăm festivalul pe
vrac, cisterne pentru lichide sau camioane din Olanda, fiind deja, Circuitul TT Assen, unde au loc
materiale vrac, vehicule pentru în 2010, la cea de-a 30-a edi]ie. cursele moto GP.
transporturi agabaritice, vehicule Despre ce înseamn` s` pui la Care este sistemul de
pentru transporturi speciale (an- punct un eveniment de o selecţie pentru participare?
imale vii, maşini de intervenţie) şi, asemenea anvergur`, am stat Având în vedere faptul că avem
în fine, capete tractor. de vorb` cu Arjen van Vliet, foarte mulţi amatori, mai mulţi
redactor [ef al publica]iei decât capacitatea pe care o
Truckstar, organizatorul avem aici, sunt anumite condiţii
Mini - RAI festivalului [i omul care, timp pentru înscriere. Participanţii
de trei zile, a trebuit s` fie în trebuie să fie abonaţi ai revistei
În afară de atracţiile mai sus mai multe locuri în acela[i timp. şi au oportunitatea de a se
menţionate, în cadrul festivalului înscrie pe lista amatorilor până
se organizează o versiune la scară Ziua Cargo: Practic, în luna ianuarie. Apoi, facem o
redusă a celebrei expoziţii de ce înseamnă Festivalul listă cu aproximativ 3.000
transporturi RAI Amsterdam. Acest Truckstar? persoane şi tragem la sorţi
lucru înseamnă că, în cadrul faci- Arjen van Vliet: Înainte de toate, participanţii.
lităţilor de la TT Assen, expun este vorba despre un week-end Sunt şi participanţi
cele mai recente produse marile de petrecere, pe parcursul căruia din alte ţări?
şoferii de camioane şi familiile 1.600 sunt abonaţi ai revistei,
mărci de camioane din Europa lor se distrează împreună, un pe care îi tragem la sorţi, dar
(DAF, Iveco, MAN, Mercedes- week-end când pot să arate festivalul este gazda
Benz, Renault Trucks, Scania, Vol- tuturor cât de mândri sunt să fie Competiţiei Europene destinate
vo), dar şi producători de compo- camionagii. De asemenea, toate camioanelor pictate special, în
nente şi accesorii, de la goarne, marile mărci de camioane sunt care se pot înscrie şi şoferi cu
bull-bars, proiectoare, la sisteme aici, pentru a expune cele mai camioane din afara Olandei. Ne
de navigaţie. recente modele, precum şi trimit fotografii cu camioanele
Dar nu numai atât. Sunt diferiţi prestatori de servicii din lor şi, dacă noi considerăm că
domeniu. sunt cu adevărat speciale, îi
prezenţi comercianţi de stickere,
Cum a început povestea invităm să participe pe posesorii
tricouri, şepci, accesorii pentru festivalurilor Truckstar? celor mai frumoase 100
cabină, reviste de specialitate, de Festivalul Truckstar împlineşte camioane pictate.
plăcuţe cu nume sau cu diverse in- 30 de ani. Revista Truckstar a V-a afectat în vreun fel criza
scripţii şi fotografii, jucării de tot fost fondată în 1980 şi, după din punctul
felul, inclusiv machete de câteva luni, ne-am gândit că ar de vedere al participării?
camioane, tatuaje temporare, căni, fi interesant să organizăm Anul trecut şi anul acesta,
cartofi prăjiţi şi grătare, bere, bere, întâlniri cu cititorii noştri şi desigur, a fost puţin mai dificil
bere... Într-un cuvânt, tot ce-ţi camioanele lor. Deja în cadrul să aducem marile mărci de
primei ediţii au venit mult mai camioane aici şi să ne asigurăm
trece prin cap şi ceva pe deasupra, multe camioane decât ne că au standuri mari şi bine puse
90% având legături cu viaţa de aşteptam, iar locaţia aleasă s-a la punct, deoarece constructorii
şofer, dar şi... altele, având în dovedit a fi mult prea de camioane nu au mai avut
vedere faptul că şoferii vin cu neîncăpătoare. Astfel, în al atât de mulţi bani. Dar din
nevestele şi copiii pentru un week- doilea an, am organizat punctul de vedere al şoferilor şi
end de distracţie. festivalul în altă parte, dar şi camioanelor, întotdeauna avem
locul respectiv s-a dovedit a fi mai mulţi amatori decât locuri
prea mic. De la a treia ediţie, disponibile.
ne-am mutat în parcul de F1 de Vă mulţumim pentru timpul
Raluca MIH~ILESCU la Zandvoort, unde festivalul a acordat şi vă dorim succes în
TT Assen, Olanda avut loc timp de 9 ani, dar este continuare.
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

august 2010 ........................................................................................................................ 33


SPECIAL CHINA

}ara
tuturor
posibilit`]ilor...
FOCUS

34 ...................................................................................................................... august 2010


... de unde marile
După ce, anul trecut, s-a
companii înregistrat o cădere la nivel
multina]ionale mondial, anul acesta piaţa
(produc`tori sau chineză îşi revine dramatic şi
nu există suficientă
furnizori de servicii) capacitate.
nu au voie
s` lipseasc`.
O for]` de componente electronice şi mi-a
indiscutabil` fost livrată cu scuterul de la o dis-
pe plan mondial. tanţă de 80 km. Dimensiunea este
percepută altfel în China, fie ea
Dar, totodat`, privind distanţele sau cantitatea“,
o ]ar` a tradi]iilor, a explicat Cătălin Olteanu, arătând
pe care nu o po]i că, în logistica chineză, distanţele
descifra f`r` sunt foarte mari. „Folosesc foarte
ajutorul celor care mult paletul american, iar ca unitate
de măsură containerul, pentru că
tr`iesc acolo. livrează foarte mult oversea. Cel
Într-un cuvânt - puţin între oraşele port, preferă, în
China. multe cazuri, transportul pe mare.
Chiar dacă au o infrastructură ru-
tieră foarte bine pusă la punct pe
entru Cătălin Olteanu,

P care a lucrat cu cei de


acolo, China este o ţară
fascinantă cu un po-
tenţial nemaipomenit,
un teritoriu al contrastelor, faţă de
coastă, drumurile sunt periculoase,
pentru că nu se respectă regulile de
circulaţie. Mi s-a \nt=mplat de multe
ori s` v`d camionul c` o ia pe con-
trasens \n giratoriu, doar pentru c`
Pe rutier,
dezvoltare stabil`
Ca industrie ciclică tipică,
transportul rutier de mărfuri
s-a dezvoltat rapid, o dată cu
era pe scurt`tur` pentru [ofer“, a
care nu poţi rămâne în nici un caz continuat el. recuperarea economiei
indiferent. „Zona de ţărm a Chinei globale, dar şi cu avansul
este fantastic de dezvoltată, dar, economiei chineze. Conform
pe măsură ce înaintezi spre inte- Transportul, un statisticilor Ministerului
rior, spre munţii Himalaya, sărăcia domeniu special Transporturilor, în iunie 2010,
este din ce în ce mai acută. Sunt volumul de transport mărfuri
Dacă pe segmentul de logistică pe rutier a atins 11.454
două, trei sau chiar cinci Chine, aş pe ţărmul chinez sunt prezenţi miliarde t, marcând o creştere
putea spune“, a arătat Cătălin toţi jucătorii internaţionali impor- cu 15,5%. Potrivit oficialilor
Olteanu, subliniind că distanţele tanţi, transportul domestic pare a chinezi, creşterea rapidă a
care se parcurg sunt imense, însă, fi rezervat firmelor autohtone. volumelor de mărfuri
între oraşele de pe coastă, re- „Barierele de comunicare sunt transportate pe autostradă
ţeaua rutieră este extrem de dez- mult prea mari şi nu pot fi depăşite este o reflexie activă a
voltată. De altfel, aceasta este de către un şofer străin. Pe de altă activităţii economice, care
zona unde se asigură interfaţa cu indică faptul că economia
parte, drumurile, chiar dacă sunt chineză este în plină
Occidentul, logistica de ţărm noi, sunt construite pe stilul strate-
având reprezentate toate com- recuperare.
gic, cu placă de beton dedesubt şi Experţii din cadrul şcolii Zhai
paniile mari din domeniu. cu acoperire de bitum. Există au- subliniază faptul că, în primul
„Putem vorbi despre două tipuri tostrăzi care arată superb şi au- trimestru al anului trecut,
de logistică. Pe de o parte, este lo- tostrăzi care arată bine, dar unde cererea de transport rutier de
gistica occidentalilor, aceeaşi pe rişti să îţi dărâmi marfa în camion. mărfuri a scăzut foarte
care o practică şi în Europa dez- Regula care se aplică este aceea puternic, apoi a început să
voltată în zona de ţărm, pe care că maşina mai mare are prioritate. crească, înregistrând un nivel
chinezii au copiat-o în multe cazuri. record în primul trimestru al
Camioanele sunt produse, în ge- acestui an, în timp ce în al
Pe de altă parte, au şi stilul lor de neral, de industria lor locală şi
a face logistică, mai degrabă la doilea trimestru din 2009
abia acum 4-5 ani au intrat pe creşterea a încetinit şi s-a
balot. Spre exemplu, la un moment piaţă occidentalii cu vehicule mai stabilizat. Aceiaşi experţi
dat, am comandat o cantitate mică moderne. În general, camioanele apreciază că, pentru a doua
sunt urâte, vechi şi au un aer jumătate a anului, sunt încă
ponosit. Dar lucrurile evoluează incertitudini, volumele de
rapid. Nu mai vorbesc despre CMR mărfuri depinzând de mediul
China devine un mare
economic, cererea de pe
importator. Companii din sau alte asigurări: dacă pierzi ceva
piaţă, de preţul transportului
Germania, Franţa şi SUA cu chinezul, este bun pierdut“. şi de alte variabile. În plus, în
merg în China să vândă piese Cătălin Olteanu a ţinut să pre- ultima vreme, s-au dezvoltat
auto, echipamente şi bunuri cizeze că, dacă vrei cu adevărat că noi servicii şi tehnologii care
de larg consum. În trecut, înfiinţezi o firmă de transport în permit împărtăşirea de
clienţii internaţionali căutau
China, trebuie să ai neapărat un informaţii în cadrul reţelelor
furnizori globali, acum se
chinez pe lângă tine. „Chiar dacă de către şoferi, operatori,
orientează către cumpărători
au acces la internet, bursa de posesori de marfă etc.
locali (pieţe locale).
transport este în piaţă. Se întâlnesc

august 2010 ........................................................................................................................ 35


într-un ring bursier, iar comenzile
se iau prin ridicarea mâinii. În Patru tendin]e
plus, pentru un european, este majore
foarte greu să identifice persoana
cu care a încheiat afacerea, pen- Firma de consultanţă AT
tru că, pentru noi, toţi arată mai Kearney a prezentat, recent,
mult sau mai puţin la fel. Sunt el- studiul „Dezvoltarea
Transportului şi Logisticii în
emente care fac indispensabilă
China (2010-2015)“, care
existenţa unui partener chinez prevede că industria
de încredere, care să ţină ne- transporturilor şi logisticii în
gocierea. Chinezii îşi discută între China va cunoaşte patru
ei preţurile lor, dar, atunci când tendinţe majore:
apare un străin, toate preţurile se - linii de produse mai
umflă instantaneu. Dacă, de exem- cuprinzătoare şi cu un grad
plu, cer între ei 11-12 yuan şi mai înalt de calitate, în timp
apoi ajung la preţul corect de 10 ce graniţele dintre sub-
sectoarele industriei se vor
yuan, europeanul primeşte din
estompa;
start o cotaţie de 20 yuan. Ulteri- - o integrare mai pronunţată;
or, prin negociere, unii plătesc 18, - cerinţele legate de
FOCUS

alţii 15 şi abia unul care chiar extinderea şi densitatea


ştie bine piaţa poate ajunge reţelei vor creşte;
aproape de preţul corect“. - structura costurilor va pune
accentul pe o economie cu
emisii reduse de carbon.
Kearney a mai explicat că,
Nimic f`r` pentru clienţi, nu preţul, ci
strategie calitatea reprezintă cel mai
pe termen lung important criteriu de selecţie,
ceea ce va rezulta în
Pe de altă parte, totul se gân- estomparea graniţelor dintre
deşte la nivel strategic în China, iar subsectoarele din transporturi
evoluţia are loc extrem de rapid. şi logistică. Aceste domenii se
„Dacă, la un moment dat, în iunie, vor dezvolta gradual, de la
se turna fundaţia la un zgârie faza de acumulare, la etapa
nori, când am ajuns în acelaşi loc de creştere a concentrării pe
piaţă. Unele afaceri vor trece
în luna ianuarie, primii doi zgârie de la simpla creştere la o altă
nori erau deja gata. Am observat scală de dezvoltare, vor
că ei folosesc pentru construcţie deveni „mai mari şi mai
schele de bambus şi am fost uimit puternice“. Reţelele logistice
atunci când, în clădirea în care lu- şi de transporturi se
cram, s-au realizat lucrări de concentrau, până nu demult,
mai ales pe regiunile Deltei
Râului Pearl, Deltei Râului
Costurile cu forţa de muncă şi Yangtze şi Mării Bohai, în
cele legate de mediu cresc şi timp ce viitoarea acoperire a
în China. Percepţia că această reţelelor va marca o extindere
ţară este o sursă nelimitată către zona vestică şi nordică a
de forţă de muncă ieftină Chinei. E-commerce va aduce,
devine un mit. Costurile de asemenea, o creştere a
sociale se majorează, densităţii reţelelor, iar emisiile
companiile fiind nevoite să reduse de carbon sunt o
plătească 50% din salariul de tendinţă la care China va
bază al fiecărui angajat către răspunde pozitiv şi va
asigurările sociale. reacţiona ca atare.

36 ...................................................................................................................... august 2010


electronice au luat de mult fa]a Eu-
FM Logistic ropei. Şi câmpurile de containere
opereaz` la scar` de pe coastă sunt foarte bine or-
ganizate. Lucrează foarte mult cu
mare în China grupaje iar depozitele sunt foarte
mari. Calea ferată joacă, de aseme-
FM logistic a consolidat o
activitate logistică importantă
nea, un rol foarte important, toate
în China, deţinând platforme centrele logistice importante având
logistice, care respectă toate acces la o astfel de conexiune. Ni-
normele grupului în Taicang, meni dintre cei mari nu îşi permite
Pinghu şi Yanjiao. Numai să lipsească din China, iar chinezii
pentru centrul logistic din vor deveni din ce în ce mai buni“,
Taicang este prevăzută o a concluzionat Cătălin Olteanu.
suprafaţă de 174.750 mp,
suprafaţa construită avută în
vedere fiind de 105.000 mp. La noi sc`deri,
Prima fază a proiectului la ei cre[teri
presupune o suprafaţă
construită de 25.200 mp şi o Comisia de Dezvoltare Naţio-
suprafaţă de depozitare de nală şi Reformă din China a prezen-
26.700 mp, birourile ocupând tat recent „situaţia traficului de
1.400 mp, iar spaţiul tehnic mărfuri pentru prima jumătate a an-
500 mp. ului 2010“, subliniind că volumul de
mărfuri şi traficul de pasageri a
crescut. Datele arată, pentru prima
reparaţii la etajul 20 şi pentru a nu jumătate a anului, un volum total de
murdări liftul muncitorii urcau pe 15.003 miliarde tone, în creştere cu
scări materialele şi coborau la fel 15,5%. Pe autostradă s-au trans-
gunoiul. În Europa, nu vei vedea
niciodată aşa ceva! Poate, din
Piaţa este foarte fragmentată
afară, par rudimentari, dar, de fapt, şi sunt foarte mulţi operatori
sunt foarte bine organizaţi. Spre logistici foarte mici pe piaţa
exemplu, parcul industrial Suzhou, internă. În următorii 5-10 ani,
construit după boom-ul econo- piaţa va continua să fie
mic, este de fapt un oraş proiec- fragmentată.
tat pentru a reduce costurile de
producţie. Planificarea este dusă
la extrem, bulevardele sunt dese- portat 11.454 miliarde t, în creştere
nate perpendicular şi, dacă fabri- cu 15,5%, iar pe maritim, volumul
ca este pe o stradă, pe strada ur- a fost de 1.748 miliarde t, înreg-
mătoare se află blocurile unde istrând o creştere cu 16,7%.
locuiesc angajaţii. Pe de altă parte, Calea ferată naţională a încărcat
au acces la infrastructură, iar din 157.009 vehicule pe zi, mai mult cu
punct de vedere al produselor 13,4%. Conform datelor oficiale,
volumele de mărfuri transportate pe
calea ferată, rutieră şi navală înre-
Cea mai mare problemă a gistrează niveluri mai ridicate decât
Chinei rămâne, pentru în aceeaşi perioadă înainte de criză.
moment, industria logistică De menţionat că, în a doua jumătate
neregulată. Nu există un set a anului, este estimată o încetinire
de standarde în logistică, ci
a traficului de containere.
doar milioane de definiţii,
politici şi sisteme. Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

iulie 2010 ............................................................................................................................ 37


DISTRIBU}IA
câ[tig` teren
lexibilitatea şi capaci-
Criza economic` a

F tatea de a oferi cât mai


Scad
LOGISTIC~

determinat o sc`dere transporturile FTL,


multe tipuri de servicii
important` a par a fi premisele succe-
cre[te distribu]ia
consumului [i, sului pentru logisticieni. În ultima perioadă, Grupul
implicit, a volumului „Vrem să oferim clientului un ser- Essers s-a specializat în România
de m`rfuri tranzitat. viciu «one stop shop». Putem face pe distribuţie.
pentru el formalităţile vamale, dis- „În România, facem şi dis-
Companiile de tribuţia, depozitarea, transporturi tribuţie până la clientul final. Avem
logistic` nu [i-au interna]ionale... tot ceea ce clien- un departament care se ocupă
pierdut, îns`, din tul are nevoie. În special compani- doar cu această activitate. Derulăm
importan]a lor pe ile internaţionale preferă un singur aproximativ 6.000 de expediţii pe
pia]`, ci dimpotriv`... partener cu care să lucreze pentru lună pe partea de distribuţie, ceea
toate activităţile“, a precizat Jeroen ce înseamnă aproximativ 300 de
Pe m`sur` ce Fabry, Operations Manager Distri- comenzi care sunt emise în fiecare
num`rul de bution Romania Groep H.Essers. zi peste tot în România. Trebuie să
transporturi Discutăm de un model relativ combini mărfurile pentru livrarea
în camioane mari nou pentru România, unde, nu de acestor comenzi şi să le expediezi
a sc`zut, distribu]ia puţine ori, s-a lucrat separat cu cu vehicule de la Mercedes-Benz
companii specializate în trans- Vito la Iveco de 7,5 t sau camioane
a câ[tigat teren. port sau logistică. Pe de altă mai mari. Dar, deja, nu mai vorbim
parte, atunci când preiei toate de camioane şi semiremorci, ci de
activităţile logistice ale unui client, flote de distribuţie, vehicule de di-
organizarea internă devine vitală. mensiuni mici, pentru că există o
„Este foarte important modul în mulţime de restricţii şi în România
care organizezi transporturile, dis- pentru accesul în oraşe şi pe anu-
pece ratul, cum administrezi mite străzi şi trebuie să ai o flotă
stocurile în depozite, dacă lucrezi flexibilă“, a spus Jeroen Fabry.
cu scanere sau încă pe baza hâr- În momentul de faţă, din cauza
tiilor. Trebuie să dispui de instru- crizei, există mai multă cerere
mente IT, hardware, software. pentru distribuţie decât FTL (full
Poţi să faci logistică, transporturi, truck load).
distribuţie, dar trebuie să existe o „Dacă pierzi volume pe FTL,
coordonare a tuturor acestor fac- cresc pe distribuţie - este ca o ba-
tori. Dacă nu există comunicare în- lanţă. De exemplu, înainte, trimiteam
tre sisteme, nu vei reuşi“, a expli- 30 de paleţi pe zi pentru un client.
cat Jeroen Fabry. Astăzi, acesta nu mai are nevoie de

38 ...................................................................................................................... august 2010


30 paleţi pe zi, pentru că are stocuri Scanerul este în conexiune cu sis- 5 planificatori care fac dispeceratul
mari şi cere 5 paleţi. 30 de paleţi temul şi datele sunt înscrise au- pentru distribuţie. În plus, în Belgia,
înseamnă FTL, dar 5 paleţi repre- tomat, iar între scanări este tran- se lucrează la dezvoltarea unui sis-
zintă distribuţie, este vorba despre zitul în vehicule, monitorizat GPS. tem de routing, care se află deja în
o altă organizare a activităţii. Chiar „În cadrul grupului, lucrăm cu testări şi care va fi implementat şi în
dacă se majorează costurile de acelaşi sistem de management, pe România o dată ce va fi dezvoltat
transport, este de preferat această care în urmă cu doi ani şi jumătate complet. Acest sistem va fi capabil
variantă pentru a putea menţine un l-am implementat şi în România. să facă o pre-planificare a expediţi-
nivel corect al stocurilor. De aceea Avantajul este că, de exemplu, ilor dintr-un depozit, pe baza unor
este bine să poţi oferi clientului ser- dacă un client trimite un palet de criterii, cum ar fi dimensiunile, masa,
viciile de care are nevoie. Există o la Viena la Hong Kong, îl poate ur- tipurile de marfă, să combine măr-
matrice în care se înscriu preţurile mări de la încărcare până la livrare, furile compatibile etc. „Pentru
de la un palet la 33 paleţi şi în funcţie prin intermediul internetului, in- România, toate aceste instrumente
de distanţele de transport, de unde diferent unde se află acesta pe IT sunt încă hi-tech. Pentru noi,
clienţii îşi pot calcula transparent traseu, în cross-docking la Bu- este vorba despre un cost intern u-
preţul după necesităţi“, a comple- riaş, dar, în final, aceste elemente
tat Jeroen Fabry. oferă beneficii. În special com-
Pentru a răspunde cerinţelor de paniile multinaţionale (care nu
distribuţie, Grupul Essers a dez- Jeroen Fabry, Operations reprezintă singurul nostru target,
Manager Distribution chiar dacă lucrăm foarte mult cu
voltat în ultimii ani o infrastructură Romania Groep H.Essers
importantă în ţară - cinci depozite „Consider că a doua parte a ele) au cerinţe foarte înalte privind
regionale (în Oradea, Sibiu şi Bu- acestui an va fi dificilă şi vom calitatea. Dacă vrei să ţii pasul cu
cureşti sunt realizate şi activităţi lo- simţi mai mult efectele crizei. piaţa, eşti nevoit să investeşti în ast-
gistice, iar la Timişoara şi Roman La nivelul depozitelor noastre, fel de sisteme şi echipamente“, a
sunt desfăşurate activităţi de vedem că marfa care, în mod declarat Jeroen Fabry.
cross-docking). normal, stătea o lună, acum
Astfel, în fiecare zi, camioanele stă o lună şi jumătate“.
Rutier,
de 20 t pleacă din platforme, dar [i feroviar
descarcă noaptea, vehiculele de
distribuţie încărcându-se tot noap- În prezent, Grupul Essers are
tea. Dimineaţa, vanurile de dis- aproximativ 350 de şoferi români
tribuţie sunt peste tot în ţară. Tim- de camion. În jur de 130 lucrează
pul de livrare este în 24-36 h ori- în transportul naţional, iar restul pe
unde în România. plan internaţional. În ceea ce
priveşte flota, există 130 de
Clien]ii [tiu camioane mari, la care se adaugă
alte 65 de vehicule între 1,5 şi 10 t.
permanent unde „Din punctul de vedere al ve-
este marfa hiculelor grele, de la 1 ianuarie
Organizarea şi controlul acti- 2010 şi până în prezent, ne-am
vităţii se realizează printr-un sistem mărit flota cu 30-35 unităţi, iar pe
„În Europa de Vest, sunt o flota de distribuţie, am crescut, în
IT, dezvoltat în Belgia de către mulţime de alianţe şi
echipa de specialişti a grupului. acest an, de la 40 la 65 de ve-
parteneriate pe orizontală. În
Când un client lansează o co- Europa de Est, cei pe care îi
hicule“, a precizat Jeroen Fabry.
mandă, aceasta ajunge la sistemul ştii poate ca parteneri în Vest, Grupul Essers nu realizează,
de management al depozitului şi, îţi sunt competitori. România însă, numai transport rutier, o-
în momentul în care e creată, me- este o piaţă foarte perând trei trenuri pe săptămână
sajul este transmis automat către competitivă. Dacă încerci să din Belgia către Oradea - adică 75-
sistemul de management al trans- pui bazele unei cooperări pe 80 sau 90 de containere de 40 de
orizontală, există întotdeauna picioare. „Locomotiva este de la alt
porturilor, unde echipele de la dis- pericolul ca partenerul să îţi
pecerat şi distribuţie pot vedea ce operator, dar vagoanele, trenul în
fugă cu clienţii“.
bunuri trebuie să fie pregătite în de- sine, se află în proprietatea Cen-
pozite, expediate, unde şi când tre- trum - Essers. Folosim Oradea ca
buie livrate. Se pot accesa în sis- cureşti, în portul Constanţa sau în hub de import nu numai pentru
temul de management al transpor- altă parte. De asemenea, clienţii bunurile pentru România, ci şi
turilor toate detaliile necesare, in- primesc şi copia de pe POD (proof pentru Bulgaria, Turcia şi Grecia.
clusiv ce tipuri de mărfuri sunt - pe- of delivery). Iar din punctul meu de Utilizăm trenul ca pe o conexiune
riculoase, sub temperatură contro- vedere, pot să văd oricând pe între Vest şi Est. Am ales această
lată, generale etc, iar clienţii îşi pot hartă unde sunt camioanele noas- variantă din necesitatea de a re-
urmări marfa pe internet. Pot chiar tre, prin intermediul sistemului duce costurile, dar şi pentru pro-
să vadă camionul pe hartă, să ştie GPS. De asemenea, prin inter- tecţia mediului şi desconges-
când ajung mărfurile la destinaţie, mediul sistemului, comunicăm cu tionarea traficului. Iar ţinta este ca,
cu ce vehicul, cu ce şofer etc. şoferii prin mesaje, fără a fi nece- până la sfârşitul anului, să avem zil-
Pentru a putea oferi astfel de sară utilizarea telefoanelor mo- nic sosiri şi plecări din Oradea“, a
servicii, codurile de bare ale pa- bile“, a arătat Jeroen Fabry. concluzionat Jeroen Fabry.
leţilor se scanează de fiecare dată Sistemul este astfel conceput
când un palet ajunge într-un depo- încât să poată fi gestionat de puţini Radu BORCESCU
zit sau cross-dock, dar şi la ieşire. angajaţi. În prezent, în România, sunt radu.borcescu@ziuacargo.ro

august 2010 ........................................................................................................................ 39


Ali-Riza Akgün
Klaus Voila Transshipment
Transshipment
Franz Buchner
Switchboard
STUDIU DE CAZ

We move imagination
XBOX
Companiile high-tech Clientul Situa]ia ini]ial` -
au nevoie de în c`utarea unui
Compania Microsoft, cel mai
logistic` high-tech. furnizor logistic
mare producător software din
Numai a[a î[i pot extrem de flexibil
lume, a fost fondată în 1975,
cre[te eficien]a, ajungând să numere astăzi o Microsoft Austria deţinea o
concentrându-se echipă impresionantă de 90.000 rezervă de 250 până la 300 pro-
duse marca Xbox, constând în
exclusiv asupra de angajaţi la nivel global.
jocuri console, cu scopul de a le
activit`]ilor centrale. Prima sucursală Microsoft în expune în cadrul diferitelor târguri
Gebrüder Weiss [i Austria a fost deschisă în anul şi expoziţii la care participă, dar şi
Microsoft constituie 1991. pentru demonstraţii în marile out-
Prin intermediul celor 250 de leturi de produse electronice pre-
un exemplu cel pu]in cum: Saturn, Cosmos şi Media
angajaţi ai sediului central Mi-
interesant privind Market. Clientul era în căutarea
crosoft Austria, localizat în Viena,
ceea ce pot face compania colaborează din anul
unui partener logistic, care să le
solu]iile asigure depozitarea acestor
2003 cu tectraxx, una din su- mostre demo Xbox, dar şi dis-
individualizate atunci cursalele Gebrüder Weiss Aus- tribuţie naţională şi retururi de la
când dou` companii tria specializate în soluţii logis- locaţiile unde se organizează ex-
de top î[i dau mâna. tice din industria high-tech. poziţiile. În medie, se atingea un

40 ...................................................................................................................... august 2010


Stephan Grabher
Air&Sea Export

Joe Ahiazu
Warehousing

Avantajele oferite
de Gebrüder Weiss
- Eficienţă:
Microsoft a economisit
resurse considerabile de
spaţiu, timp şi costuri.
- Garanţia calităţii:
Soluţia serviciilor integrate,
asigurate integral de un
singur furnizor, minimizează
riscul apariţiei erorilor şi
timpilor morţi.
- Focusare pe principalul
obiect de activitate:
Resursele tehnologice ale
clientului sunt utilizate la
eficienţă maximă datorită
faptului că îşi poate concentra
întreaga atenţie pe
operaţiunile de inovare şi
producţie high-tech.
- Transparenţă:
Microsoft primeşte, la cerere,
în orice moment, informaţii
cu privire la statusul în care
se află fiecare proces,
inclusiv teste şi reparaţii.
- Flexibilitate:
Tectraxx face livrări şi în
cursul weekend-ului, dar şi pe
timpul nopţii.

Echipa
Gebrüder Weiss
care a oferit
o soluţie
hi-tech
de logistică.

număr de 15-20 de comenzi lunar. le sunt apoi colectate de la depo- din depozit. În cazuri excepţionale,
Clientul necesita suportul unui zitul Gebrüder Weiss şi trans- atunci când tectraxx nu poate re-
furnizor logistic, care să îi ofere nu portate la adresa specificată, unde zolva independent problema, se
numai operaţiunile logistice are loc expoziţia. După finalizarea organizează transportul către ser-
tradiţionale, ci şi servicii de evenimentului, face returul măr- vice pentru reparaţii. De asemenea,
curăţare a pieselor după retur şi furilor înapoi în depozitul Ge- dacă defecţiunea apare în mo-
cunoştinţe avansate pentru în- brüder Weiss. mentul expunerii, tectraxx asigură
locuirea individuală a eventualelor După returul mărfurilor în de- înlocuirea imediată a componen-
piese defecte. pozit, fiecare produs trebuie ve- tei defecte.
rificat cu atenţie. Această acţiune
Pentru că încrederea nu se
Solu]ia - totul se referă la fiecare piesă compo-
câştigă peste noapte, cele două
dintr-o nentă în parte şi implică verificarea
alimentării la curent electric, a de- companii au ajuns treptat la acest
singur` surs` nivel dezvoltat al colaborării. În
fecţiunilor şi a lipsurilor. Pentru
Produsele Xbox sunt depozi- monitoare şi console, este, de prezent, Microsoft se ocupă doar
tate la sediul central tectraxx din asemenea, necesară inspecţia dis- de preluarea comenzilor, toate
Wiener Neudorf, Austria. Când Mi- play-ului, culorilor afişate şi a tim- celelalte operaţiuni fiind asigurate
crosoft primeşte o comandă, tec- pului de răspuns. În cazul în care de sucursala Gebrüder Weiss,
traxx instalează software-ul con- este constatată o defecţiune, tectraxx. O soluţie logistică com-
form indicaţiilor primite, curăţă şi aceasta este schimbată în cel mai plexă fără echivalent pe piaţa
împachetează unităţile. Produse- scurt timp cu piesele de rezervă din Austria.

august 2010 ........................................................................................................................ 41


Politica
CLIEN}ILOR MICI
d` roade
Pentru GTI Logistic, şi am descoperit că se poate câşti- pentru depozitul din Deva iar pen-
ga bine. Apoi, am prins gustul“. tru Bacău subînchiriem. După o pe-
orientarea c`tre În prezent, GTI Logistic o- rioadă de 6 luni, voi trage o linie şi
clien]i mici s-a perează un depozit de 2.500 m la voi decide ce e mai profitabil pen-
dovedit a fi lozul Bucureşti (la care se adaugă 300 tru noi: să mergem pe flotă proprie
câ[tig`tor în aceast` mp de birouri) şi a deschis în sau să subînchiriem. În acest mo-
perioad` dificil` din cursul acestui an (în aprilie şi în iu- ment, subcontractăm aproximativ
nie) alte două depozite la Deva şi 60-70% din activitatea de trans-
punct de vedere Bacău. port“, a arătat Mihai Iancu, sublini-
economic. Tot în cursul acestui an, com- ind că relaţia cu cărăuşii este una
O companie 100% pania a achiziţionat 5 camioane de corectă. „Nici anul acesta nu am
LOGISTIC~

româneasc`, cu 7,5 tone cu banii jos, pentru că plătit un tarif sub 2,6 lei/km la 20 t.
management acţionarii nu cred în serviciile de fi- Cursele sunt puţin mai grele, dar
nanţare disponibile în România oamenii le fac pentru că le promit
autohton, care, în pentru firmele mici. „Este mai un termen de plată şi le plătesc.
acest moment, se mult decât păguboasă politica Avem şi colaboratori tradiţionali,
poate l`uda cu firmelor mici de a se împrumuta. dar şi comenzi spot, pentru care
planuri de dezvoltare Ne împrumutăm scump şi ajungem apelăm la bursă.“
puse în practic`... să muncim pentru societăţile de
leasing sau pentru bănci. În aces- Extindere în ]ar`
cu banii jos. te condiţii, preferăm să nu ne mai
dezvoltăm rapid, dar avem fonduri Mihai Iancu a subliniat că se
umele GTI a plecat


N de la iniţialele celor
trei asociaţi care
au pornit firma.
Acum mai suntem
doi...“, ne-a explicat Mihai Iancu,
proprii. În prezent, flota noastră de
transport este formată din 7
camioane de 40 t cu temperatură
controlată, 3 prelate şi 7 de 7,5 t.
Am alocat o parte din camioane
poate vorbi despre o dezvoltare pe
baza clienţilor mici în timp de
criză. „Suntem convinşi că activi-
tatea noastră din Bucureşti poate
fi desfăşurată şi în zonele
director general GTI Logistic, am-
intindu-şi că începuturile com-
paniei sunt legate de anul 2003,
când afacerea a pornit cu puţini
bani şi ceva ştiinţă ca o casă de ex-
pediţie. „După 6 luni, am început
să achiziţionăm camioane proprii
şi, după încă vreo trei luni, am de-
cis să deschidem un depozit şi să
începem să facem şi activitate de
logistică. Am făcut din instinct
multe lucruri şi nici măcar nu şti-
am dacă mai există firme în Româ-
nia care practică acest gen de
activitate. Am început cu un sim-
plu client, care mi-a comandat un
camion care să meargă la Oradea
şi am constatat că este jumătate
gol. Atunci am făcut primul grupaj

42 ...................................................................................................................... august 2010


tradiţionale: Moldova, Ardeal. De altfel, directorul GTI Logis- 80% faliţi, încă 10% se află pe buza
Moldova este, însă, destul de greu tic a observat că una dintre cele prăpastiei şi 10% nu ştiu din ce tră-
de abordat, îmi aduce aminte de în- mai mari probleme care se mani- iesc. Din păcate, se merge sub
ceputurile mele, când le explicam festă acum pe piaţa de logistică preţul de cost şi în logistică. Şi este
clienţilor despre activităţile de lo- ţine de exagerarea termenelor de incredibil că marii operatori fac lu-
gistică şi făceau ochii mari şi nu plată. „Noi am rămas muţi. Săp- crul ăsta doar ca să îşi crească
înţelegeau nimic. Ardealul, însă, tămâna trecută, am fost la o dis- gradul de ocupare a depozitului“,
este altfel. Chiar am fost într-o vi- cuţie, unde ni se cerea să accep- a arătat Mihai Iancu.
zită cu asociatul meu oraş cu oraş tăm un termen de plată de 100 de El a subliniat că GTI Logistic a
şi am făcut într-o zi doi clienţi. zile. Eu nu pot pricepe cum poţi da menţinut preţurile la un nivel
Oricum, am dezvoltat cele două corect, introducând, însă, o struc-
centre cross-docking din cauza tură de tarifare adaptată situaţiei
restricţiilor de tonaj din oraşele actuale a pieţei: tarif pentru colet,
mari, pentru că noi deservim şi {oferi pătrime de palet, jumătate de palet
magazine de proximitate, unde motiva]i şi palet întreg. În plus, compania
aprovizionarea se face cu maşini are cheltuieli cu regia foarte mici.
mici. Iar Deva pentru că se poate Mihai Iancu a subliniat că „Suntem puţini şi foarte operativi.
face dintr-un program de şofer. Şi foarte importantă este Spre exemplu, în depozitul din
Bacăul tot la fel. Deocamdată, cele motivarea şoferilor din cadrul Bucureşti, care are 2.500 mp şi
două depozite sunt subvenţionate companiei. Lunar, cel care are aproximativ 1.000 paleţi depozitaţi
din Bucureşti, dar uşor, uşor, se vor cele mai mici cheltuieli cu lucrează 9 oameni în 3 schimburi.
susţine singure. Eu le dau termen combustibilul şi reparaţiile Gestionăm cei 1.000 de paleţi cu
primeşte o primă şi, anual, cel
până în luna decembrie“, a apreciat un şef de depozit şi cu oamenii de
mai eficient şofer primeşte al
directorul GTI Logistic. 13-lea salariu. la cross docking, dar avem un
WMS foarte uşor de utilizat.
Firmele mici Reuşim să facem 40 - 50 - 60 de
pl`tesc mai repede astfel de termene de plată, când comenzi pe zi şi, în acelaşi timp, să
cheltuielile se fac acum, iar mar- fie şi stocul în regulă. Oamenii sunt
În opinia sa, atunci când lucrezi ja de profit este de maxim 8-10%. cam aceiaşi de ani de zile şi cunosc
cu clienţi mici trebuie să fii foarte Nu este deloc normal şi este o produsele, dar folosim scannere
atent la stabilitatea lor. „Avem politică păguboasă. Toate mă- pentru toată activitatea noastră“,
aproape 20.000 de euro de recuper- surile acestea se vor întoarce îm- a afirmat Mihai Iancu, adăugând că,
at de anul trecut, pentru că au dis- potriva noastră“. dacă, în 2008, se rulau lunar peste
părut firmele. Este un pericol, dar în- 10.000 de paleţi, activitatea a
cepem să recuperăm. Pentru a {i în logistic` scăzut în prezent cu 30%.
rămâne la adăpost de astfel de se face Cu toate acestea, lucrurile se
fluctuaţii, am angajat un jurist, care mişcă, iar politica clienţilor mici dă
verifică firmele - dacă au profit şi
dumping roade. GTI pregăteşte, în prezent,
dacă şi-au depus bilanţurile. În plus, Şi din punctul de vedere al un mic depozit de 300 mp cu tem-
nu lucrăm o secundă fără contract. tarifelor se pare că piaţa de logis- peratură controlată în cadrul celui
Trebuie să fii foarte atent la în- tică merge după modelul pe care de la Bucureşti şi este gata pentru
casări şi, dacă se întâmplă ceva, să a pierdut piaţa transporturilor. contracte noi. Reţeta s-a dovedit
iei măsuri urgent“, a explicat Mihai „Ceea ce s-a întâmplat în transpor- de succes: un preţ corect, multă
Iancu, precizând, însă, că, în gener- turile pure de câţiva ani, se întâm- flexibilitate şi seriozitate.
al, clienţii mici respectă termenele plă acum în logistică. Nu înţeleg de
de plată, care sunt mai reduse ce nimeni nu vede ce s-a întâmplat Meda BORCESCU
decât în cazul clienţilor mari. în transporturi, unde cărăuşii sunt meda.borcescu@ziuacargo.ro

august 2010 ........................................................................................................................ 43


Terminalul Continu`m seria studiilor
preluate de Supply Chain
Management Center de pe
www.bestlog.org cu un

multi-modal exemplu despre cum po]i fi


eficient în momentul în
care î]i schimbi orientarea,
chiar [i atunci când pare s`

LOVOSICE D Cargo a.s., filiala a


nu mai existe pia]` pe
segmentul pe care activezi.
calitate, personalizate şi preţuri ac-

C Ceske Drahy a.s., este


una dintre cele mai mari
companii de transporturi
feroviare din Europa,
oferind o gamă largă de servicii în
Solu]ia
Terminalul multimodal din
Lovosice, Cehia, este rezultatul fi-
nal al unui proiect menit să
răspundă declinului transportului
cesibile susţinute prin volume su-
ficient de mari.
Soluţia finală este, de fapt,
un mix de 3 componente ele-
mentare: orientarea către client,
transportul multimodal de bunuri. feroviar în favoarea celui rutier de diversificarea serviciilor şi dorinţa
În 1994, împreună cu compania la începutul anilor ’90. Cele mai unei mai bune utilizări a activelor
privată Kombiverkehr, Ceske multe societăţi comerciale preferă curente. Orientarea pronunţată
drahy a.s. a lansat proiectul de transportul rutier pentru flexibili- către client a fost cel mai impor-
transport multimodal Ro-La, având tate, viteză şi orientare către tant factor pentru transformarea
la bază transportul însoţit de client. În plus, noile parcuri logis- viitoare a companiei - sau mai de-
camioane. La acea vreme, s-a tice şi industriale nu au, în gene- grabă a diviziei de transport - în
construit un terminal special pen- ral, acces la servicii pe c`ile fe- platformă de distribuţie în 2007.
tru încărcarea şi descărcarea roviare. Operatorul ceh de trans- Transformarea Cargo a.s. din-
camioanelor în vagoane în incin- port feroviar CD aflat \n propri- tr-o instituţie de stat într-un ope-
ta terminalului pentru containere etatea Guvernului ceh a suferit, în rator modern cu orientare puter-
STUDIU DE CAZ

CSKD Intrans şi staţiei feroviare aceste condiţii, un declin semni-


nică pe calitatea tuturor serviciilor
Lovosice. După aderarea la UE a ficativ al volumelor transportate [i
oferite a implicat, de asemenea,
Republicii Cehe, sistemul a ieşit al veniturilor.
certificarea ISO 9001 prin Lloyd
din uz, serviciul fiind întrerupt. Soluţia are la bază două pre-
Register Quality Assurance. Ori-
Ceske Drahy a.s. s-a confruntat mise: prima este că reţeaua fe-
roviară ce leagă principalele căi ru- entarea către client a dus la diver-
brusc cu problema modului de uti-
tiere (inclusiv Germania şi Re- sificarea sistematică a eforturilor
lizare a locaţiei.
În acest context, a fost iniţiat publica Cehă) operează la limita pentru oferirea de servicii logis-
un alt proiect având ca scop final capacităţii; în al doilea rând ce- tice, generând, în final, o investiţie
generarea de activitate pentru rerea pentru transport multimodal majoră în terminalul pentru con-
terminal precum şi reducerea poate fi sporită numai prin con- tainere Lovosice. Terminalul iniţial
traficului rutier din Republica strucţia sau reabilitarea unei locaţii a fost transformat într-unul inter-
Cehă către porturile germane. care s` permită manipularea modal modern, care oferă o gamă
Aşa cum este acum, terminalul rapidă, sigură şi ieftină a bunurilor largă de servicii. Expansiunea şi
oferă acces la toate tipurile de transportate. dezvoltarea terminalului Lovosice
transport, existând planuri de Prin urmare, CD a iniţiat înfi- nu a luat, încă, sfârşit.
dezvoltare a infrastructurii. inţarea unei noi organizaţii presta- Observaţii recente confirmă
Terminalul Multimodal de la toare de servicii numite CD Duss estimările iniţiale: soluţia ge -
Lovosice, Cehia, a fost lansat ca (societate mixtă compusă din CD nerează activităţi suplimentare
proiect al Ceske Drahy a.s. şi şi Duss Gmbh), care menţine şi pentru compania mamă, creează
DUSS mbH, oferind acces la ser- dezvoltă terminalul intermodal noi locuri de muncă în locaţia din
vicii precum manipularea de tip din Lovosice, Republica Cehă, şi prezent şi, cel mai important, are
„swap body“, manipularea con- joacă un rol esenţial în atragerea potenţial sporit în gestionarea
tainerelor şi a semiremorcilor pre- clienţilor transportului rutier unei mari părţi a transporturilor ru-
cum şi a paleţilor şi coletelor tradiţional către soluţiile inter- tiere tradiţionale pe traseul Repu-
într-un depozit modern. modale, oferind servicii de înaltă blica Cehă-Germania şi viceversa.

44 ...................................................................................................................... august 2010


Provoc`ri cientă a activelor precum şi capa- - Scăderea volumelor de trans-
citatea de generare a unei mase port şi reducerea congestiei trafi-
1. Definirea unui portofoliu critice de transport. cului rutier;
corespunzător de servicii care să - Un al treilea mod de transport
vină în întâmpinarea cerinţelor Beneficii disponibil (acces feroviar la portul
prezente şi viitoare ale clienţilor. fluvial Elba).
2. Depărtarea de conceptul de În general, beneficiile trans- Din punct de vedere social
operator de transport feroviar şi portului intermodal sunt: - Personal calificat - exemplu:
implicarea în soluţii logistice per- - Creşterea cotei de piaţă a pe noi tehnologii de depozitare şi
sonalizate. Ceske Drahy a.s. în transportul manipulare;
3. Implementarea unor noi e- multimodal; - Impact pozitiv asupra gradu-
lemente în strategia de piaţă a - Reducerea impactului nega- lui de încadrare în muncă în com-
furnizorului tradiţional de servicii tiv al transportului rutier pe drumul paniile conectate la operaţiunile
de transport feroviar. european E50 între porturile din din terminal.
Republica Cehă şi Germania;
Lec]ii înv`]ate [i - Creşterea volumului transpor- Transferabile
turilor multimodale neacompaniate
factori de succes de bunuri pe rutele continentale din În orice ţară cu infrastructură
Una dintre principalele pro- şi către Republica Cehă. rutieră şi feroviară corespunză-
vocări ale acestui proiect a fost Din punct de vedere economic toare. Nu există probleme cu
aceea de a aduce la un loc ope- - Soluţia a introdus un nou folosirea acestei tehnici în termi-
ratorii de transport rutier şi feroviar. serviciu - transportul multimodal nale mici, însă, uneori, poate fi prea
Principala lecţie învăţată a fost neacompaniat. costisitoare.
aceea că, odată identificate be- - Soluţia a beneficiat de faptul
neficiile tuturor părţilor implicate, că serviciile transportatorului şi o- Limit`ri
acestea au fost dispuse să con- peratorului logistic sunt oferite, în
tribuie la proiect. final, de aceeaşi companie. A- Cu excepţia unei infrastructuri
Atenţia acordată din ce în ce ceasta este premisa ideală a soluţi- necorespunzătoare (inclusiv lo-
mai mult factorilor de mediu a ilor personalizate destinate clien- caţii moderne multimodale), singu-
fost un motiv suficient de impor- ţilor individuali. ra limitare este nevoia de două
tant pentru a schimba „aranja- - Preţul a sporit semnificativ modalităţi de transport (feroviar şi
mentele“ tradiţionale; având în disponibilitatea şi capacitatea cen- rutier), pentru completarea busi-
vedere distanţele din ce în ce mai trelor logistice; furnizorul inde- ness-ului.
mari pe o piaţă europeană în con- pendent garantează flexibilitate
tinuă creştere, expeditorii sunt şi acces pentru orice client. Adriana P~L~{AN
dispuşi să „treacă la intermodal“. Din punct de vedere al mediului Managing Partner Supply Chain
Soluţiile intermodale corespun- - Reducerea poluării fonice pe Management Center
zătoare permit gestionarea mai efi- drumuri; www.esupplychain.eu

august 2010 ........................................................................................................................ 45


M~SOAR~-}I
cuno[tin]ele de logistic`! (9)
Concursul de cuno[tin]e generale \n domeniul logisticii
C=[tig`toarele
lansat de ZIUA CARGO [i compania de consultan]`
lunii IULIE [i training \n logistic` Supply Chain Management
Liliana Toma, Ani Vrabie şi Center continu` cu etapa a noua. |n fiecare lun`,
Ramona Cristina Petcu public`m 3 \ntreb`ri tip gril`, pentru ca, \n luna
Ele au fost alese prin tragere la urm`toare, s` d`m publicit`]ii variantele corecte de
sorţi din cei 19 concurenţi care r`spuns. C=[tig`torii sunt stabili]i prin tragere
au răspuns corect la întrebările la sor]i dintre persoanele care r`spund corect.
celei de-a opta etape a
concursului de logistică. Lista concurenţilor care au răspuns corect: Cristina Trancioveanu, Sorin Dan
Felicitări merită, însă, toţi cei Teriteanu, Cristina Constantina Stancu, Cristina Titan, Nicoleta Atirneteanu, Li-
40 de concurenţi care au liana Toma, Sorin Bunea, Rodica Marina Mihalache, Anca Marin, Ani Vrabie, Sabi-
răspuns în cadrul acestei etape. na Ioan, Marius Adrian Gheorghe, Livia Grindea, Ramona Cristina Petcu, Cătălin
Georgian Ilie, Anca Băncescu, Mirela Penciu, Adrian Nine şi Rodica Harangus.
CONCURS

|ntreb`rile lunii IULIE (etapa 8) [i r`spunsurile corecte

1. CAPEX reprezintă: c. Împărţirea costului mărfurilor vândute la


a. Cheltuieli de investiţii - CORECT valoarea finală a stocului
b. Cheltuieli curente d. Împărţirea stocului la valoarea mărfurilor
c. Un ERP vândute
d. Metoda de evaluare 3. E-negociere reprezintă:
2. Coeficientul de rotaţie a stocului este a. Cumpărarea de pe internet
calculat prin: b. Plata prin internet
a. Împărţirea costurilor mărfurilor vândute la c. Negocierea intermediată de tehnologia avansată
valoarea medie a stocului - CORECT în domeniul comunicaţiilor - CORECT
b. Împărţirea costurilor mărfurilor vândute la d. Negocierea faţă în faţă, cu ajutorul
valoarea iniţială a stocului calculatorului
Fiecare întrebare are
|ntreb`rile lunii AUGUST (ETAPA 9) un singur
r`spuns corect. Puteţi
1. Ca un obiectiv să fie SMART, c. managementul costurilor răspunde până
acesta trebuie să fie: d. managementul calităţii totale pe 10 septembrie, prin
e-mail la adresa
a. Specific, Măsurabil, Abordabil, 3. Constrângerea înseamnă: redactie@ziuacargo.ro,
Relevant, Încadrat în Timp a. orice factor care limitează menţionând
variantele de răspuns şi
b. Specific, Motivant, Adevărat, performanţe şi restricţionează datele de contact
Realizabil, Temporar producţia unui sistem (nume, telefon, e-mail)
c. Stimulant, Măsurabil, Abordabil, sau direct pe site-ul
b. orice factor care duce la un număr www.ziuacargo.ro,
Realist, Tangibil ridicat de ieşiri de slabă performanţă pe pagina dedicată
concursului.
2. TQM înseamnă: c. orice factor care duce la pierderi de Câştigătorii ediţiei din au-
a. managementul performanţei resurse gust şi variantele corecte
de răspuns vor fi publicate
b. managementul dezvoltării resurselor d. orice factor care duce la performanţă în numărul din septembrie
umane crescută în cadrul proceselor al revistei ZIUA CARGO.

Premiile sunt oferite de


HENKEL OTZ LOGISTICS GTI URSUS BREWERIES IFPTR

46
Hangzhou
Bay
Bridge

{ANTIER

august 2010 ........................................................................................................................ 47


educaţie a unui Plan de adaugă celor 24 de parcuri
călătorie spre şcoală după mari administrate de Primăria
modelul belgian Sectorului 2, care au fost
(Octopusplan). Planul reabilitate în totalitate, pentru
cuprinde măsuri privind a oferi cele mai bune condiţii
reducerile de viteză şi de de recreere pentru
gestionare a traficului de bucureşteni.
vecinătate în jurul şcolilor,
înfiinţarea unor autobuze în
care un părinte merge cu un
SECTORUL 3: PARC~RI
grup de elevi la şi de la {I PENTRU SCUTERE
şcoală, campanii şi
evenimente speciale pentru a Primăria Sectorului 3
încuraja părinţii şi elevii să continuă amenajarea
reducă transportul cu maşinile parcărilor de reşedinţă, în
spre şcoli, facilităţi de parcare ultima săptămână fiind
pentru biciclete etc. marcate 263 de locuri în
zonele: Str. Tina Petre -
blocurile L29, L30, L34 şi L41
SECTORUL 2: (148 de locuri), Aleea Cioplea
CONCEDIU ÎN PARC - blocurile A, B, C (73 de
locuri) şi Bd. 1 Decembrie
Pentru bucureştenii care nu 1918 - blocurile U20 şi 8E (42
vor avea bani de concedii anul de locuri). Mai nou, locurile
acesta, primarul Neculai de parcare sunt trasate şi
SECTORUL 1: LA Onţanu vine în întâmpinare cu pentru motociclete şi scutere,
{COAL~, CU BICICLETA o alternativă atractivă: 52 de la solicitarea posesorilor
noi părculeţe amenajate în acestora.
Primăria Sectorului 1 al toate cartierele Sectorului 2, În Sectorul 3, sunt
Capitalei încurajează mersul unde „turiştii“ îşi pot petrece înmatriculate 1.348 de
elevilor către şcoală pe jos timpul liber în condiţii mopeduri, dintre care 131
sau pe bicicletă, prin civilizate. Edilul a avut ambiţia numai în acest an.
implementarea unor servicii de a înlocui o parte din Înregistrarea şi plata taxei
on-line în toate instituţiile de „betoanele“ din jurul aferente se face la Direcţia de
învăţământ din sector. „Am blocurilor cu spaţii verzi, Impozite şi Taxe Locale, cu
aplicat pentru astfel de bănci şi ansambluri de joacă sediul în str. Lucreţiu
{TIRI

proiecte pentru a reduce, pentru copii, diferenţiate pe Pătrăşcanu nr. 3, iar taxa este
dacă nu chiar elimina, categorii de vârstă şi care le de 94 de lei.
efectele negative asupra stimulează inteligenţa, dar şi Primăria Sectorului 3 a
mediului şi, implicit, asupra mese de şah pentru cei amenajat 100.000 de locuri în
sănătăţii populaţiei cauzate împătimiţi de sportul minţii. parcările de reşedinţă şi
de mersul cu maşina. Cele 52 de părculeţe nou 10.000 locuri în cele de
Evaluarea lor durează în jur de construite în cartiere se utilitate publică.
3-4 luni. Proiectele înseamnă
doar 2% bani de la bugetul
Sectorului 1, restul fiind SECTORUL 6: SUTE
finanţare din banii UE. Din DE BLOCURI, LA REABILITARE TERMIC~
grijă pentru mediu, dar şi
pentru a combate Primăria Sectorului 6 a anvelopei clădirii, prioritate
sedentarismul, dorim să-i aprobat anul acesta 400 având cele realizate cu
încurajăm pe părinţi să-şi dosare pentru blocuri ce vor prefabricate din beton
conducă copiii la şcoală pe intra în programul de armat;
jos sau cu bicicleta. Folosirea reabilitare termică. Acum doi c) pierderile termice ale
în exces a autoturismului, pe ani, au fost anvelopate construcţiei în raport cu un
lângă aglomeraţia din trafic, termic două blocuri, în 2009 consum specific de energie
presupune consum mare de - 27 de blocuri, iar în până în maxim acceptabil, stabilit
carburant şi emisii puternice 2012 sunt programate alte prin norme metodologice;
de gaze în atmosferă, care 212 imobile, în afară de cele d) zona climatică de
sunt nocive pentru sănătatea amintite mai sus. amplasare;
noastră şi a copiilor noştri“, Principalele criterii de e) numărul de apartamente,
ne-a declarat Mihai Badea, includere în operaţiune sunt: prioritare fiind clădirile cu
director adjunct administrativ a) vechimea construcţiei număr mare de apartamente.
în cadrul Administraţiei blocurilor de locuinţe - Pentru întocmirea dosarelor
Unităţilor de Învăţământ condominii, realizate în de reabilitare termică este
Preuniversitar şi Unităţilor perioada 1950 - 1990, absolut necesară hotărârea
Sanitare Publice Sector 1. prioritate având clădirile cu adoptată în Adunarea
Totodată, proiectul urmăreşte o vechime mai mare; Generală a proprietarilor.
introducerea în sistemul de b) sistemul constructiv al Magda SEVERIN

48 ...................................................................................................................... august 2010


Multina]ionalele
SUS}IN PIRATERIA
în construc]ii
otrivit preşedintelui El apreciază că este urgentă şi

P ATRC, multinaţionalele
care activează în dome-
niul construcţiilor de
drumuri beneficiază de
pirateria din domeniu, aducând
necesară responsabilizarea bene-
ficiarului final, în aşa fel încât el să
fie primul care va da tonul unei or-
dini în ceea ce priveşte masa de
transport. „Atâta timp cât el va re-
transportatorii la masa negocierilor fuza să primească marfă cu de-
unul câte unul şi punându-le condiţii păşiri de masă, se vor pune lu-
verbale, prin care le impun să trans- crurile la punct automat“.
porte în camion între 40 şi 45 t masă
netă, cu două avize de expediţie. În Beneficiarul este
acest context, cărăuşul pleacă de la cheia problemei
furnizorul de materiale de con-
FOCUS

strucţii cu documentaţie dublă pen- În opinia oficialului ATRC, sta-


„Pirateria în tru marfă, având două tichete de tul în drum al echipajelor de control
transportul din cântar, pentru fiecare aviz de ale CNADNR nu înseamnă decât
construc]ii a ajuns \nso]ire, iar beneficiarul (construc- pierdere de timp. „Dacă ar exista
deja la punctul torul de drumuri sau alţi producă- posibilitatea de a-l controla pe
culminant [i, dac` tori), care generează această stare beneficiar, nu ar trebui decât să
de fapt, nu angajează nici o răspun- vizezi care sunt acele destinaţii
va continua s` creasc`,
dere conform legii. unde ajung mărfurile cu masă de-
nu mai avem nici o păşită: staţii de mixturi asfaltice,
[ans` de redresare. staţii de betoane, fabrici de pâine
Este cu atât mai Pân` [i bulgarii
ne coco[eaz` (unde ajunge grâul), fabrici de cher-
periculoas` cu cât estea (unde ajunge lemnul), de-
vorbim despre un
drumurile pozite de fier vechi etc. Aşa ai
domeniu în care se fac, „Nu a reuşit nimeni şi nu cred putea să mergi direct la ţintă. 99%
în mare parte, pl`]i că va reuşi cineva să oblige be- dintre beneficiari au cântare, nu re-
din bani publici, iar neficiarul final să răspundă de cepţionează marfa numai pe baza
în acest moment greutatea pe care o recepţionează. documentelor şi pot fi verificaţi
Mai mult decât atât, avem cazuri, după documentele cu care vin
pân` [i companiile maşinile de la furnizor şi după
în momentul de faţă, de vehicule
multina]ionale care vin din Bulgaria cu depăşiri de tichetele lor de cântar, de intrare în
au ajuns s` sprijine masă şi aduc produse pulveru- gestiune a mărfii respective. Dacă
transportul pirat“, lente (ciment, var), chiar dacă la po- beneficiarului i se cere o statistică,
a atras aten]ia dul de la Giurgiu există un punct de o dată la o lună, a mărfurilor re-
Ilie R`du]`, pre[edinte control al CNADNR. La clienţi, noi cepţionate în incinta fabricii lui, va
al Asocia]iei ajungem cu masa legală, ei ajung fi conştient că se pot verifica
Transportatorilor cu depăşiri de cel puţin 20-30% şi oricând aceste lucruri. Autorităţile
Români din cu tarife pe măsură. Ne întrebăm ar trebui să aibă o bază de date co-
oare, dacă până şi străinii au ajuns mună, iar verificările să fie făcute şi
Construc]ii (ATRC),
să depăşească masa de transport de Garda Financiară şi de Poliţie“.
cu ocazia conferin]ei în România, atunci ce păzesc con- Efortul de control s-ar justifica
Federa]iei Operatorilor trolorii din graniţe?! În continuare, pe deplin ţinând cont de implicaţi-
Rom=ni de Transport CNADNR nu-şi face datoria“, a ile negative ale transportului pirat.
(FORT) de la Rânca. arătat Ilie Răduţă. Cei care merg cu suprasarcină fac

50 ...................................................................................................................... august 2010


evaziune fiscală, distrug drumurile acelaşi cuantum în rovinietă ca şi rovinetă, cărăuşul va fi încurajat să
şi practică tarife semnificativ mai unul ilegal. Cred că un transporta- se plaseze în legalitate, să fie li-
mici decât cărăuşii care se de- tor licenţiat nu ar trebui să cenţiat şi să aibă copie conformă“.
plasează cu sarcina corectă. „Din plătească mai mult de 50% din
păcate, cărăuşii care circulă la cuantumul din momentul de faţă al ... iar statul
niveluri corecte de masă încep să rovinietei, ţinând cont de ceea ce
oferă, în prezent, administratorul
s` fie mai atent
dispară de pe piaţă. Nu mai meri-
tă nici să porneşti camionul, atun- drumurilor. Ar trebui semnat un cu banii
ci când alţii transportă o cantitate contract direct cu ARR, iar CNAD- pe care îi vireaz`
de marfă mai mare cu 40-50%. Asta NR să administreze drumul, nu Pe de altă parte, atunci când
înseamnă că şi tariful este mai mic este vorba despre lucrări publice,
cu acela[i procentaj decât al tău. statul ar trebui să oblige antre-
Iar aceasta se întâmplă în situaţia Solicit`ri prenorul general să subcon-
în care, oricum, transportatorii ATRC - FORT tracteze firmelor cu licenţă care
erau la limită, practicând marje nu supraîncarcă. „Statul se asi-
de profit de 5%. Dacă facem un gură că emite un caiet de sarcini,
calcul, ieşi pe pierdere cu 40%. Ce - Stoparea cântăririi axă cu care are, să zicem, 70% condiţii
rost are să mai pleci la lucru?“, se axă la vehiculele care
transportă mărfuri
tehnice şi financiare impuse antre-
întreabă Ilie Răduţă. El a subliniat prenorului general, numai că nu îl
că, în cazul în care este vorba de pulverulente - cimentruck
- Echivalarea ca portanţă a obligă pe acesta să se asigure că
lucrări de infrastructură realizate suspensiei pe arcuri cu cea pe subcontractorii respectă aceleaşi
din fonduri publice, prin folosirea pernă de aer condiţii ale caietului de sarcini. Pe
piraţilor, banii nu se mai întorc în - Introducerea obligativităţii stat ar trebui să îl intereseze
circuitul economic. „Din moment beneficiarului transporturilor până unde ajunge şi ultimul leu şi
ce toate aceste firme, care în- de a nu mai recepţiona că acei subcontractori, până la a
casează în urma beneficiarului fi- mărfuri cu depăşiri de
patra sau a cincea mână, sunt le-
nal şi sunt tot timpul pe pierdere, greutate
- Amplasarea copiei gali“, a explicat Ilie Răduţă. El a
au pagube şi, mai devreme sau mai subliniat că, pe de altă parte,
târziu, dau faliment, e clar că nu conforme \n interiorul
cabinei la loc vizibil marile companii care au venit din
reuşesc să plătească taxe şi im-
afară şi-au adus, în continuare,
pozite şi, astfel, banii se pierd, nu
maşini şi utilaje pe care nu le-au
se întorc în circuitul economic“.
banii. Dacă aceşti bani sunt bine înmatriculat în România, nu le-au
centralizaţi, administraţi şi păziţi, licenţiat şi nu au plătit taxele
C`r`u[ii corec]i se pot face multe lucruri cu ei. S-ar aferente, dar cu care circulă pe
ar trebui putea ca, în momentul în care ţi se drumurile publice. „Sunt lucruri
stimula]i... eliberează copia conformă pentru vizibile. Nu poate să spună nimeni
vehicul, cu un contract în spate, să că nu ştia despre ele. CNADNR
Există, însă, câteva elemente
se efectueze plăţi trimestriale în poate să le oprească finanţarea.
care ar putea crea un cadru corect
contul rovinietei. Aceste fonduri ar Garda Financiară sau Ministerul
de lucru. „ARR ar putea cumva să
sprijine acest sector, al trans- putea intra într-un cont separat Finanţelor ar trebui să se autose-
portului public, prin facilitarea gestionat de Ministerul Transpor- sizeze, pentru că sunt vehicule
unor taxe mai mici. Vorbim, de e- turilor, iar la sfârşitul anului, am care produc venituri“, a con-
xemplu, de rovinietă: nu mi se pare avea o evidenţă corectă privind cluzionat preşedintele ATRC.
corect ca un transportator cu li- sumele încasate de la transporta-
cenţă, cu copie conformă, cu şofer tori. Având în vedere că va bene- Meda BORCESCU
angajat, cu atestat, să plătească ficia de un tarif redus pentru meda.borcescu@ziuacargo.ro

august 2010 ........................................................................................................................ 51


Oprescu: Bucure[tiul
are nevoie de o
INFRASTRUCTUR~ PUTERNIC~
Edilul-[ef al Capitalei
a ajuns la jum`tatea
mandatului, iar
priorit`]ile sale s-au
focalizat pe
infrastructura
ora[ului. „Este
ultracunoscut c` un
ora[ f`r` o
infrastructur` real`
nu poate func]iona,
nu se poate
dezvolta. {i trebuie
s` recunoa[tem c`,
INFRASTRUCTUR~

din p`cate, una


dintre marile
probleme cu care s-a
confruntat [i se
confrunt`
Bucure[tiul este
aceasta. Ora[ul are
nevoie de o
infrastructur`
puternic` [i
modern`, iar
ac]iunile noastre, în
ace[ti doi ani de
mandat, au presupus
un volum enorm de
munc`, începând de
la analiza
oportunit`]ilor,
studii de
fezabilitate,
exproprieri,
proceduri complicate
de licita]ii în
condi]iile respect`rii
stricte a legisla]iei,
începerea lucr`rilor
de execu]ie efectiv`,
coordonarea [i
derularea lucr`rilor
respective“,
ne-a declarat
primarul general
Sorin Oprescu.

52 ...................................................................................................................... august 2010


c]iunile de întreţinere două benzi pe sens şi lucrări la Au demarat, totodată, lucrările

A a sistemului rutier şi a
utilităţilor aferente -
iluminat, gaze, apă,
reţeaua de fibră op-
tică, sistemele de dirijare şi de
reţeaua de canalizare a apei plu-
viale în zona Niţu Vasile - Constan-
tin Brâncoveanu, finalizate 95%, şi
supralărgirea la trei benzi pe sens
şi construirea de trotuare şi parcări
la supralărgirea Pipera cu Pasajul
denivelat peste Barbu Văcărescu
şi Calea Floreasca. Lucrarea va
avea lărgire la trei benzi pe sens,
cu trotuare, parcări, piste pentru bi-
semnalizare rutieră - au fost orien- pe Bd. C-tin Brancoveanu, fina- ciclişti şi refacerea intersecţiilor.
tate în aşa fel încât municipalitatea lizate 98%. „Se apropie de fi- Lucrările în zona Bd. Aviatorilor,
„să poată asigura cât se poate de nalizare şi lucrările pe Bd. T. P-ţa Charles de Gaulle, Bd. Mircea
mult fluiditatea traficului, fără a-i Vladimirescu, arteră ce a fost lăr- Eliade şi Bd. C-tin Prezan au în-
crea probleme prea mari, supli- gită la trei benzi pe sens. S-au de- ceput „după îndelungi eforturi de
mentare, pentru că şi aşa ridică marat lucrările la străpungerea N. a obţine acordul Ministerului Cul-
mari probleme în Bucureşti“, Grigorescu - Splai Dudescu. Aici turii“, întrucât zona este istorică, iar
susţine edilul. este o lucrare complexă, care va piatra cubică trebuie refolosită cu
La capitolul reparaţii şi reabi- avea trei benzi pe sens, trotuare, eficienţă. Astfel, reabilitarea sis-
litare de străzi fără linii de tramvai, parcări, piste pentru biciclişti şi po- temului rutier se va face prin tur-
activitate ce aparţine Adminis- duri peste Dâmboviţa şi calea fe- narea mixturii asfaltice pe calea de
traţiei Străzilor, operaţiunile au rată industrială. Termenul de fi- rulare, în locul pietrei cubice,
constat în întreţinerea, reabilitarea nalizare propus este sfârşitul an- bucăţile de granit urmând a fi re-
şi administrarea reţelei stradale, ului 2011. De asemenea, în curând, folosite la amenajarea trotuarelor.
precum şi în lucrări de exploatare vor începe lucrările pentru străpun-
şi reparaţii ale sistemului de diri- gerea 1 Mai (fosta Compozito- Repara]ii locale [i
jare şi semnalizare rutieră. „Aş rilor) până în Drumul Sării. Este o între]inere multi-
vrea să remarc o particularitate, şi stradă nouă, care va face o spec- anual`
anume că, la fel ca în toate ţările taculoasă ameliorare a traficului de
civilizate, pe unele trasee s-au legătură între Drumul Taberei şi O altă categorie de lucrări e-
executat şi piste speciale pentru centrul oraşului“, ne-a mai spus pri- xecutate de municipalitate sunt
biciclişti, incluzând şi se- marul general. cele de reparaţii locale, în toate
maforizarea destinată acestora - sectoarele Bucureştiului, pe 40
pe 17 trasee -, dar am introdus şi Alternativ` pentru de străzi, dintre care nominalizăm:
marcaje tactile pentru ghidarea şi Bd. Iuliu Maniu Şos. Străuleşti, Str. Episcopiei,
îndrumarea persoanelor cu defi- Bd. Dacia, Şos. Pantelimon, Bd.
cienţe de vedere la traversarea tre- O lucrare care, potrivit lui Sorin Chişinău şi Basarabia, Bd. Mircea
cerilor de pietoni“, ne-a precizat Oprescu, va schimba în mod deter- Vodă, Str. Calea Călăraşi, Şos.
Oprescu. minant circulaţia în Bucureşti, este Berceni şi Str. Emil Racoviţă, Str.
penetraţia Splaiul Independenţei - Niţu Vasile şi P-ţa Sudului, Calea
Bulevarde l`rgite Ciurel - Autostrada A1, investiţie ce 13 Septembrie, Calea Rahovei,
la 3 benzi/sens se va desfăşura pe parcursul mai Şos. Alexandriei, Drumul Taberei,
multor ani. „Este o alternativă a Bd. Iuliu Maniu, Splaiul Indepen-
Potrivit edilului-şef, lucrări de bulevardului Iuliu Maniu din Militari. denţei, Bd. Timişoara, Şos. Virtuţii
reabilitare au fost realizate pe 55 Zilele acestea începe organizarea şi Bd. Constructorilor.
de străzi în ultimii doi ani, iar anul de şantier, apoi lucrările la prima Lucrările de întreţinere multian-
acesta au început pe 7 artere im- fază, ce constă într-un pod hobanat uală au cuprins 98 de artere, gru-
portante. Astfel, două dintre lu- peste Şos. Virtuţii şi Dâmboviţa“, pate într-un program organizat în
crările ample sunt supralărgirea la ne-a precizat el. 6 pachete de străzi, corespunză-

august 2010 ........................................................................................................................ 53


Autostrada sus-
pendat`, la licita]ie
Sorin Oprescu nu a renunţat la
proiectul autostrăzii suspendate
peste Bucureşti, dar a redenumi-
t-o, între timp, „Inel median de
Autostradă“. Anunţul pentru
documentaţia tehnică a fost deja
publicat, din luna iunie, pe site-ul
oficial de licitaţii publice. La
solicitarea edilului-şef, Consiliul
General al Municipiului Bucureşti
a aprobat dublarea, de la 15,7 la
33,3 milioane de lei (de la 3,6 la
aproape 8 milioane de euro) a
sumei alocate iniţial pentru
documentaţia tehnică. „De aceşti
toare sectoarelor Capitalei. „Ţin curs de terminare. Şi aici s-au în- bani urmează să se comande un
să menţionez că, la fel ca în locuit reţelele edilitare şi s-au în- studiu de fezabilitate şi PUZ-uri.
multe alte domenii, Primăria Mu- gropat toate cablurile în subteran, Teoretic, la sfârşitul acestui an, se
nicipiului Bucureşti acţionează fiind printre primele lucrări de poate organiza licitaţia pentru
amplu şi concret şi în cel rutier, acest gen din Bucureşti. achiziţia de lucrări de execuţie, ce
în toate sectoarele Bucureştiului, ar putea începe anul viitor.
deşi unii încearcă să acrediteze Arter` nou`: Autostrada suspendată va avea
ideea că numai primarii de sec- şapte tronsoane, iar anul viitor ar
tor efectuează aceste lucruri“,
str`pungerea putea începe lucrările la două
ne-a mai spus Oprescu. Buze[ti-Berzei- dintre ele, cele care pleacă de la
INFRASTRUCTUR~

Uranus ieşirea Piteşti-Bucureşti şi ajung


în Parcul Herăstrău. Aceste lucrări
Linii de tramvai O lucrare de mare amploare,
se vor face în doi ani şi jumătate“,
modernizate care va deschide în mod real
ne-a declarat Gheorghe Pătraşcu,
fluidizarea circulaţiei nord-sud,
În privinţa reabilitării străzilor arhitectul-şef al Capitalei,
oferind o alternativă pentru actu- precizând că finanţarea va fi
cu linii de tramvai, primarul ge- alul ax central al oraşului este
neral ne-a precizat că acestea asigurată din bugetul pe anul
străpungerea Buzeşti-Berzei- viitor al municipalităţii.
sunt lucrări mult mai complexe,
Uranus. „Lucrările sunt într-un Autostrada suspendată va avea
care fie au fost finalizate, fie
stadiu înaintat pe porţiunea Piaţa 12 km şi o înălţime de 10 metri.
sunt în curs de terminare sau in-
Victoriei-Polizu şi avansează pe Va porni din nordul Capitalei spre
tră în perioada imediat urmă-
porţiunea Piaţa Virgiliu, pe mă- est şi se va desfăşura, sub formă
toare în execuţie, având depăşite
sură ce se vor rezolva exproprie- de inel, peste Şos. Petricani -
fazele preliminarii. Astfel, a fost
rile şi demolările caselor deja ex- calea Bucureşti-Constanţa, apoi
finalizată Calea Moşilor, de la
Şos. Mihai Bravu la Piaţa Unirii, propriate. Lucrările se efectuează va coborî spre sud, pe deasupra
împreună cu terminalul de trans- pe tronsoane, pentru a nu bloca străzilor Colentina, D-na Ghica,
port public Piaţa Sfântul Gheo- traficul din zonă. Prima etapă pre- Fundeni-Pantelimon, Morarilor,
rghe/Piaţa Sfânta Vineri. Pe stra- supune modernizarea liniei de ajungând pe Bd. 1 Decembrie. Va
da Viitorului, între Şos. Ştefan cel tramvai şi supralărgirea străzii la continua spre FAUR - poarta 4,
două benzi pe sens. Tronsonul I punct din care va străbate o zonă
Mare şi Bd. Dacia, alături de
este cuprins între Piaţa Victoriei neconstruită, pentru a se
refacerea tramei stradale şi a
şi Calea Griviţei şi va avea 800 de intersecta cu Bd. Theodor Pallady,
liniei de tramvai, au fost înlocuite
metri de cale dublă de tramvai, va ocoli serele Berceni şi va ieşi
reţelele de canalizare, de apă, de
tronsonul II, între Calea Griviţei şi pe şoseaua de centură din sud-
gaz, de iluminat public, elec-
Piaţa Virgiliu, va avea 500 metri estul Bucureştiului, aşezându-se
trice, de telefonie şi au fost am- din nou pe deasupra căii ferate
plasate staţii de tramvai pre- de cale dublă, iar tronsonul III, în-
tre Calea Plevnei - Piaţa Virgiliu, din sudul oraşului.
văzute cu rampe de acces pen- Oprescu spune că autostrada lui
tru persoanele cu dizabilităţi lo- 650 de metri de cale dublă. Până
va începe „de unde îşi varsă
comotorii. Totodată, s-au montat la sfârşitul anului, vor fi finalizate
autostrada Ploieşti-Bucureşti
semafoare noi, care au fost intro- tronsoanele I şi III, iar tronsonul
maşinile şi, de acolo, va trece
duse în sistemul BTMS (sistemul II apreciem că va fi finalizat la
peste DN1 şi se va duce până
de management al traficului în sfârşitul anului 2011“, ne-a pre- undeva în spatele Casei Presei,
municipiul Bucureşti). cizat primarul general. până la Poligrafiei, unde se va uni
Modernizarea străzii Tunari, Şoseaua va avea două benzi cu Jiului. De aici, va începe al
între Şos. Ştefan cel Mare şi Pi- pe sens, care vor permite circu- doilea modul, care va trece peste
aţa Galaţi, este executată 80%, larea a 3.000 de maşini pe oră. Chitila Triaj şi Giuleşti, apoi se va
tronsonul Ştefan cel Mare - Va avea linii de tramvai, piste opri la Lacul Morii, unde va face
Eminescu fiind finalizat, iar tron- pentru biciclişti şi trotuare cu legătura cu autostrada A1.“
sonul Eminescu - Piaţa Galaţi, în spaţii verzi.

54 ...................................................................................................................... august 2010


Licita]ii dent un mijloc foarte eficient de a ta este deja amenajat, iar licitaţiile
fluidiza traficul pe arterele mari, în pentru spaţiile comerciale au fost
finalizate,
intersecţiile mari, unde se află încheiate, aşa că Pasajul Univer-
lucr`ri „pe ]eav`“ conflicte majore de circulaţie. În sităţii va începe o nouă viaţă“,
Procedura de achiziţie pentru mod cert, cea mai spectaculoasă ne-a mai spus Sorin Oprescu.
Bd. Aerogării a fost finalizată, iar lucrare urbană din România în Magda SEVERIN
proiectul cuprinde modernizarea acest domeniu este pasajul
magda.severin@ziuacargo.ro
liniei de tramvai şi a străzii, re- Basarab. La începutul mandatului
alizarea de parcări, piste de bici- meu, această lucrare - ca multe al-
clişti, precum şi prima parcare de tele - era aproape blocată, expro-
tipul „park and ride“ în zona aero- prierile nefiind făcute în totalitate. Tunel
portului Băneasa, la terminalul de Lucrările stagnau, consorţiul la Pia]a Presei
tramvai. Urmează predarea de am- câştigător era la limita a cere penal-
plasament şi startul începerii lu- izări pentru că autoritatea locală nu „Un proiect pe care mi-l
crărilor de execuţie, cu finalizare îşi îndeplinea obligaţiile contrac- doresc să îl am finalizat la
într-un an şi jumătate. tuale. Bucureştenii vedeau cum sfârşitul mandatului meu este
încă o lucrare de mare amploare, pe pasajul subteran din Piaţa
La fel şi lucrările de modernizare
Presei Libere, cu o lungime de
a bulevardului Liviu Rebreanu, ce care deja se cheltuiseră mulţi bani,
550 de metri. Construcţia va
cuprind linia de tramvai şi strada, re- risca să fie îngropată. Volumul de ameliora în mod substanţial
alizarea de parcări, piste de bici- lucrări executate era între 10 şi 12% tot conflictul de circulaţie din
clişti, precum şi o parcare de tipul când am preluat mandatul. Acum aceast` zonă. Suntem în
„park and ride“ în zona terminalu- este peste 80% finalizat. Deja mă etape avansate de a termina
lui Barajul Dunării. „Suntem în pro- gândesc cu optimism la momentul lucrările preliminarii -
cedură de atribuire a contractelor inaugurării, când cetăţenii oraşului întocmire PUZ, studii de
de execuţie pentru reabilitarea sis- vor realiza cu adevărat beneficiile fezabilitate şi proiectare -
temului rutier şi a liniilor de tramvai acestei mari lucrări. Cred într-o fi- urmând ca investiţia să fie
nalizare a lucr`rilor în circa opt licitată în perioada imediat
pe Şos. Iancului şi pe Şos. Pante-
următoare“, ne-a precizat
limon. După cum observaţi, reabi- luni“, ne-a spus Oprescu.
primarul general.
litarea sistemului rutier vizează În ultimii doi ani, au fost reabi- În perspectivă, Oprescu are în
mai multe puncte cheie ale oraşu- litate două pasaje rutiere subte- vedere şi alte asemenea
lui. Dar, ca orice administraţie re- rane vechi, Unirii şi Victoriei. Potri- construcţii, cum este pasajul
sponsabilă, trebuie să vedem nece- vit edilului-şef, ambele au câştigat suprateran Mihai Bravu -
sităţile oraşului, astfel că deja în- în estetică, în calitatea şi siguranţa Splaiul Unirii - cu
cepem pregătirea pentru viitoare lu- traficului rutier. Un pasaj de mare modernizarea liniei de
crări: penetraţia bulevardului Tim- impact în circulaţie, a cărui re- tramvai pe o lungime de 0,6
işoara, supralărgirea străzii Dimitrie abilitare a început de ceva vreme, km, a celor 4 benzi de
este Lujerului. „Această lucrare era circulaţie ale şoselei Mihai
Pompei, lărgirea străzii Fabrica de Bravu, de 6 km, şi refacerea
Glucoză, precum şi modernizarea o necesitate imperativă, pentru străzilor laterale (0,7 km). Alte
străzilor cu linii de tramvai - Lizeanu, că pasajul se afla într-o stare de două investiţii de acest gen ar
Lacul Tei, Bd. Chişinău, Barbu deteriorare marcată, atât ca aspect fi pasajul suprateran Bd.
Văcărescu, Av. Şerbănescu, Vasile exterior, cât şi ca probleme de Şincai - Str. Nerva Traian, cu
Milea, Bd. Expoziţiei, Str. Avionului, rezistenţă, cu potenţial major de modernizarea căii duble de
Calea Griviţei“. prăbuşire. În următoarele două tramvai pe 1,3 kilometri,
luni, se va finaliza. Totodată, am modernizarea carosabilului de
luat în considerare şi necesitatea pe cele 4 benzi (1,3 km) şi
Pasajul Basarab, refacerea acceselor (1,2 km),
gata în 8 luni abordării pasajelor pietonale, ast-
precum şi modernizarea
fel că am finalizat lucrările Pasaju-
pasajului suprateran din zona
„Pasajele, fie ele supraterane, lui Universităţii - un pasaj de suflet Timpuri Noi.
fie subterane, sunt în mod evi- al Bucureştiului. În prezent, aces-

august 2010 ........................................................................................................................ 55


Primarul
Piedone
se vrea [ef
peste
SECTORUL VERDE

AL CAPITALEI“
enind după două man- Chiar dacă e criză, investiţiile
Cristian Popescu -
Piedone, primarul
Sectorului 4 al
Capitalei, le-a frânt
inimile pensionarilor
V date catastrofale de
primari mai degrabă
inexistenţi, Cristian
Popescu - Piedone a
înţeles imediat că oamenii din
continuă anul acesta şi urmăresc,
pe lângă reabilitarea sistemului ru-
tier, amenajarea spaţiilor verzi din-
tre blocuri. „Avem un plan de 186
de locuri în cinci zone ale sectoru-
sector vor să le răspundă prompt
INFRASTRUCTUR~

cu scuarurile sale lui: Bd. C. Brâncoveanu, Bd. Obre-


aşteptărilor şi propunerilor. El le-a
împodobite cu câştigat simpatia adoptând măsuri
gia, Şos. Olteniţei, Şos. Berceni,
palmieri, cu Str. Turnu Măgurele, Str. Împăra-
drastice în momentul în care a
anim`lu]ele primit reclamaţii despre subal- tul Traian, Aleea Terasei, Aleea Că-
ternii săi. Pentru a da numai un e- lineşti, Aleea Ucea, Str. Panselelor,
sculptate în buxus [i
xemplu, amintim că anul trecut a Str. Anton Bacalbaşa, Str. Luică
cu fântânile etc. Operaţiunile încep cu discuţii
desfiinţat tot Serviciul parcări, fie
arteziene iluminate concediindu-i, fie redistribuindu-i
de ghirlande cu la alte departamente.
leduri. A reu[it, îns`, Primarul Sectorului 4 vrea să 221 de garsoniere
[i ceva ce schimbe total aspectul străzilor şi noi
predecesorii lui s-au bulevardelor rămase neperiate de
el în acest spaţiu administrativ, prin La capitolul spaţiu locativ,
rezumat numai s` amenajări personalizate de Primăria Sectorului 4 a reuşit
promit`: a reparat scuaruri. De altfel, ambiţia sa de- în toamna anului trecut,
str`zile, cele mai clarată este că vrea să transforme pentru prima dată după zeci
distruse din Sectorul 4 în „Sectorul verde al de ani, să repartizeze 102
Capitalei“. La capitolul reabilitare garsoniere în blocul F2, situat
Bucure[ti. În pe Aleea Nehoiu nr. 2-12.
stradală, lucrările includ toate
jum`tate de mandat, arterele care necesită reparaţii, Repartiţia s-a făcut
a asfaltat cam ce s-a corespunzător criteriilor de
dar prioritară este modernizarea ierarhizare şi a punctajelor
cârpit în ultimii 8 sistemului rutier pe străzile Ciuru- obţinute în urma evaluării
ani. Edilul cunoscut lui şi Dălhăuţi, din cartierul Apără- celor 501 de dosare depuse şi
sub numele Piedone torii Patriei, pe care Primăria Mu- actualizate în anul 2008. Alte
nicipiului Bucureşti a executat 15 garsoniere şi 2
are ambi]ia s` branşările la reţelele de alimenta- apartamente cu două camere
transforme Sectorul re cu apă şi de canalizare. din acelaşi bloc de locuinţe
sociale au fost date, tot în
4 în „Sectorul verde „Primăria Sectorului 4 deţine
ordinea priorităţilor,
al Capitalei“. Nu proiectele de asfaltare şi pentru persoanelor evacuate din
cele 16 străzi pe care municipali- casele naţionalizate. La
trebuie s` apar` la tatea urmează să introducă reţele începutul lunii iunie anul
televizor, pentru c` de apă şi canalizare, situate tot în acesta, alţi 119 solicitanţii au
lumea a devenit, de cartierul Apărătorii Patriei: Boian, primit contractul şi cheia
mai mult` vreme, Bucovăţ, Oraviţa, Deseşti, Petrilo- garsonierei mult visate, 15
va, Bâlea, Drăgăneşti, Poieni, dintre ei fiind evacuaţi din
circumspect` cu case naţionalizate. Anul
Măceşului, Sergent Lătăreţu,
primarii [i apreciaz` Muntele Lung, Arcadiei, Rediu, acesta, sunt înregistrate 518
doar ce vede, nu [i dosare complete, prin care se
Câmpeni, Adierii, şi Aviator Şur- solicită locuinţe sociale.
ce i se promite. caş“, ne-a spus edilul.

56 ...................................................................................................................... august 2010


purtate cu preşedinţii asociaţiilor cele lăsate spre vânzare. Vom cate atât prin culorile vii în care vor
de proprietari, apoi analizarea continua să amenajăm locuri de fi vopsite, cât şi prin decoraţiile
propunerilor făcute de cetăţeni parcare. În ultimul an, am reuşit să inedite ce vor exista pe ziduri şi
şi, abia în ultima fază, demarăm lu- trasăm 38.000 de parcaje de reşed- pereţi. De asemenea, trotuarul din
crările, ce sunt finalizate în trei luni. inţă. După ce numărul locurilor faţa grădiniţelor va fi modernizat,
Ne dorim, din acest punct de de parcare va fi suficient de mare, prin amplasarea limitatoarelor de
vedere, să avem un sector curat, firma care ridică maşini le va lua şi viteză pentru maşini. Pe durata lu-
care, în scurt timp, să devină sec- pe cele parcate neregulamentar pe crărilor de anvelopare termică, nu
torul verde al Capitalei“, ne-a de- domeniul public“, avertizează va fi permisă utilizarea schelelor
clarat primarul Popescu Piedone. edilul. improvizate şi a alpiniştilor utilitari.
Fiecare zonă este salubrizată, Poliţia Comunitară a Sectoru-
apoi se trece la gazonare, la ame- lui 4, instituţie subordonată
najarea locurilor de joacă, la insta- Primăriei, a organizat o licitaţie
Semiinternate
larea aspersoarelor şi gardurilor. pentru concesionarea serviciului after school
Primăria încheie, practic, un „con- de ridicat maşini, iar firma câştigă- Totodată, edilul Cristian Popes-
tract“ cu Asociaţia de proprietari, toare este SC Autosal Expert Srl. cu are în execuţie şase semiinter-
prin care aceasta din urmă devine Tarifele pentru ridicare şi transport nate cu destinaţia after school,
beneficiar, dar şi responsabil cu ur- sunt de 476 lei, iar pentru depo- pentru care va aloca aproximativ
mărirea lucrărilor şi supravegherea zitare - de 297,5 lei/zi, cu menţi- 8.127.731 lei, fără TVA. Noile clădiri
ulterioară a spaţiilor verzi. ADP unea că, pentru primele 24 ore, nu vor fi dotate cu calculatoare per-
Sector 4 întreţine lucrările şi nu îşi se percep taxe. Pentru a limita formante, dar şi cu televizoate
încasează banii, dacă spaţiile ame- riscul tehnic de distrugere a au- LCD cu diagonala de minimum
najate nu arată impecabil după tovehiculului, acesta nu se trac- 100 cm, potrivit anunţului de lici-
patru luni de la terminarea lu- tează, ci se transportă. Automobilul taţie publică. Noile spaţii pentru
crărilor de amenajare. confiscat de hingherii auto poate preluarea activităţilor educaţionale
fi recuperat, după achitarea taxelor, pentru copii în afara orelor de
Hingherii auto, din Bd. Metalurgiei nr. 69 - 71, Sec- curs vor avea fiecare suprafaţa de
toleran]i cu [oferii tor 4. Cetăţenii pot afla dacă maşi- 350 mp şi vor cuprinde câte un dor-
timp de un an na a fost ridicată apelând numărul mitor de 43 mp şi unul de aproxi-
de telefon 0374.222.020. mativ 40 mp, dotate cu 20 de pa-
În privinţa asigurării locurilor de
turi suprapuse, plus două săli mul-
parcare, dar şi a civilizării şoferilor Gr`dini]e tifuncţionale de câte 40 mp. Mai
care îşi lasă maşina în locuri neper- anvelopate termic mult, încăperile vor avea calcula-
mise, Cristian Popescu - Piedone
ne-a declarat că are soluţii pe ter- Din august, primarul Piedone a toare, televizoare, plus câte două
men lung: „Am început în luna dat startul reabilitării a 12 gră- frigidere, 10 mese multifuncţionale
aprilie să ridicăm maşinile abando- diniţe din sector, operaţiune ce şi câte 40 de dulapuri.
nate şi pe cele care constituie un cuprinde şi anveloparea termică a Semiinternatele se constru-
obstacol pentru circulaţia publică clădirilor. Pentru modernizarea in- iesc în incinta şcolilor nr. 36, nr. 96,
în Sectorul 4. Pot să-i asigur pe stituţiilor de învăţământ preşcolar, nr. 102, nr. 110, nr. 119 şi nr. 190.
cetăţeni că, timp de un an, nu Administraţia Şcolilor, Liceelor şi Lucrările vor dura cel mult 180 de
vom ridica decât maşinile abando- Grădiniţelor Sector 4 are alocată zile. În acest timp, se vor realiza şi
nate, pe cele din jurul pieţelor, care suma de 2,5 milioane de euro, racordările la utilităţi: gaze, energie
sunt transformate în depozite de potrivit anunţului de licitaţie. Lu- electrică, apă, telefon şi internet.
produse agroalimentare, pe cele crările vor fi finalizate în 24 de luni, Magda SEVERIN
care blochează intersecţiile şi pe iar grădiniţele se vor face remar- magda.severin@ziuacargo.ro

august 2010 ........................................................................................................................ 57


INEDIT

SPECIAL CHINA

Hangzhou
Bay
Bridge
58 ...................................................................................................................... august 2010
Una dintre minunile
arhitectonice moderne este
Hangzhou Bay Bridge, cel
mai lung pod peste mare din
lume, deschis publicului în
mai 2008. Este vorba despre
un pod pe cabluri cu [ase
benzi de circula]ie în ambele
sensuri, care face leg`tura
între districtul Ningbo Cixi la
Sud, cu regiunea Jiaxing la
Nord. Hangzou Bay Bridge
are o lungime de 36 km [i
scurteaz` distan]a dintre
cele dou` regiuni cu 120 km.
Cu o durat` de via]`
estimat` la 100 de ani, podul
a reprezentat o investi]ie de
11,8 miliarde yuan
(1,7 miliarde USD). Taxa de
pod pe vehicul este de 80
yuan, iar viteza maxim`
admis` este de 100 km/h.

august 2010 ........................................................................................................................ 59


Hangzhou
Bay Bridge
Şosea: 6 benzi
Traversează: Golful Hangzhou
Lungime totală: 35,673 km
Anvergură maximă: 448 m
Începerea construcţiei: 8 iunie
2003
Finalizarea construcţiei: 14
iunie 2007
Deschis publicului: 1 mai
2008
Taxă: 80 yuan (aproximativ 11
USD)

onstruit într-una dintre efectivă în mijlocul golfului. Ca O a treia provocare majoră a

C cele mai prospere regiu-


ni din China, podul este
soluţie, părţi ale podului au trebuit
finisate pe uscat şi transportate în
constituit-o o zonă cu emanaţii to-
xice de metan la numai 50 m sub
INEDIT

de natură să contribuie la zona în care trebuiau montate. pământ, sub locaţia podului. N-a
dezvoltarea Deltei Râului Printre componentele construite fost posibilă nici un fel de ex-
Yangtze, care poartă denumirea de astfel se numără docurile, cavaţie sau săpătură până când
Triunghiul de Aur. Triunghiul este al- panourile podului şi chiar parte din punga de gaz nu a fost complet de-
cătuit din Shanghai, Hangzhou şi fundaţia podului. presurizată. Pentru a obţine acest
Ningbo, zona cu cea mai mare O altă provocare a constituit-o lucru, au fost introduse în fundul
dezvoltare economică din China. vremea din regiune, constructorii mării conducte de oţel cu un di-
Delta mai sus menţionată con- considerând zona una dintre cele ametru de 60 cm, pentru eliberarea
tribuie cu 21% la PIB-ul Chinei şi în- mai complicate, cu unul dintre lentă a gazului, timp de şase luni
registrează 8% din populaţia ţării. primele cele mai mari trei fluxuri înainte de începerea săpăturilor.
Hangzhou Bay Bridge creează noi din lume, efectul fiind taifunuri
posibilităţi şi aduce economia re- frecvente şi un conţinut dificil al Servicii pentru
gională mai aproape, favorizând solului de pe fundul mării. Erozi-
schimburile între provincia Zhejiang
turi[ti [i nu numai
unea materialelor şi crăparea com-
şi Shanghai. În special Portul Ning- ponentelor din ciment au devenit Este planificată construcţia
bo, al doilea port ca mărime din o problemă majoră. Pentru a com- unui centru de servicii cu o
China, va beneficia de mai multe bate apariţia bulelor, inginerii au suprafaţă de 10.000 mp în mijlocul
oportunităţi de dezvoltare. folosit o copertină din pânză pen- podului. Aceasta va conţine spaţii
tru acoperirea cimentului, care pentru odihnă pentru şoferi, un
îmbunătăţeşte culoarea şi densi- restaurant, o benzinărie, un hotel,
600 de exper]i o sală de conferinţe şi un turn de
tatea pieselor, făcându-le nu numai
[i 9 ani mult mai rezistente, ci şi mai este- observaţie, care va servi ca atracţie
Pregătirile pentru construcţia tice. Pentru a preveni crăparea turistică pentru oamenii care
podului au început în urmă cu un cimentului, inginerii au adoptat doresc să urmărească fluxul şi re-
deceniu şi 600 de experţi au avut tehnica turnării panourilor în fluxul. Centrul va fi construit pe o
nevoie de 9 ani pentru a proiecta şabloane, staţionarea pentru în- insulă artificială, o platformă pe pi-
Hangzhou Bay Bridge. Planurile fi- tărire pentru nu mai mult de trei loni care nu va obstrucţiona
nale au fost aprobate în 2003. zile, apoi presarea cimentului până curenţii din Golf. De asemenea, au-
Chiar şi după această perioadă în- la obţinerea densităţii dorite. torităţile chineze plănuiesc două
delungată de cercetări, au apărut Această tehnică oferă panourilor parcuri publice de cele două părţi
tot felul de provocări şi probleme mai mult „loc“ pentru a se dilata ale podului.
care au trebuit rezolvate, printre după construcţia podului, pre- Raluca MIH~ILESCU
care s-a numărat şi construcţia venind crăparea cimentului în timp. raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

60 ...................................................................................................................... august 2010


MERCEDES-BENZ CITARO G
BLUETEC HYBRID

PASAGERI

august 2010 ........................................................................................................................ 61


Ordonan]a de guvern

2014 - tot care va stabili


ACTUALITATE

prelungirea valabilit`]ii
programului de
mai aproape de transport a fost deja
semnat` de ministrul
Transporturilor, urmând

ADEV~R ai sunt puţini paşi


s` fie semnat` [i de
ministrul de Interne
tronic al operatorilor, unde trebuie

M până când va apărea


ordonanţa de guvern
ce va hotărî prelun-
girea programului de
transport judeţean şi interjudeţean
Emo]iile de final nu
puteau lipsi
Pe lângă stabilirea prelungirii val-
abilităţii programului de transport,
textul ordonanţei de guvern mai
trecute sancţiunile, clasificate ca
şi în Uniunea Europeană.
Pe de altă parte, patronatele au
considerat că aceste completări au
fost realizate fără ştirea lor şi,
până în 2014. Practic, actul norma- prevede şi alte chestiuni, precum in- astfel, actul normativ a primit aviz
tiv a fost deja semnat de către troducerea şi clasificarea defecţiu- negativ în comisia de dialog social
ministrul Transporturilor, Radu nilor tehnice în minore, majore şi pe punctul care cuprinde aceste
Berceanu, şi singura „emoţie“ mai periculoase, verificarea tehnică modificări, nu însă şi pe punctul ce
este legată de semnătura ministru- vizuală în trafic, realizată de către in- cuprinde prelungirea valabilităţii
lui Administraţiei şi Internelor, spectorii ARR (Autoritatea Rutieră programului de transport.
Vasile Blaga. Cu alte cuvinte, pre- Română), cântărirea din punct de Oricum, avizul este consultativ
lungirea valabilităţii programului vedere al siguranţei rutiere. şi nu afectează legalitatea actului
de transport interjudeţean este Problema a apărut din cauza normativ.
aproape sigură, iar a celui judeţean... faptului că aceste lucruri nu au fost Este „remarcabilă“ abilitatea
Într-o primă fază, reprezentanţii discutate în cadrul subcomisiilor de autorităţilor de a provoca discuţii
MAI au agreat o prelungire a pro- dialog social, unde se stabilise o an- aprinse, chiar şi atunci când lu-
gramului de transport până în 2012. umită formă a actului normativ. E- crurile merg pe o direcţie bine
Totuşi, în acest moment, nu există vident, ulterior, textul ordonanţei a stabilită. Cu siguranţă că abor-
o poziţie oficială împotriva prelun- fost modificat, ministerul consi- darea respectivelor prevederi în
girii până în 2014 şi probabil că un derând că trebuie adăugate aceste subcomisiile de dialog social ar fi
rol important îl vor avea acţiunile pa- prevederi pentru a răspunde anumi- evitat discuţii inutile şi un nou sen-
tronatelor pe lângă MAI. Fără sem- tor solicitări ale Uniunii Europene. timent de neîncredere din partea
nătura ministrului Blaga, ordonanţa Reprezentanţii ministerului patronatelor la adresa autorităţilor.
va trece doar cu prelungirea progra- susţin că, în scurtă vreme, va tre- Cel puţin putem spera ca, în
mului interjudeţean. bui implementat registrul elec- privinţa acestei ordonanţe de gu-

62 ...................................................................................................................... august 2010


Microbuzele [colare intr` în legalitate?

În Senat, se discută la ora actuală un proiect de act normelor de siguranţă, mai ales când este vorba
normativ, prin care ARR va elibera licenţe de despre transportul copiilor.
transport în mod gratuit pentru şcoli, primării şi alte Din păcate, prea puţine entităţi aparţinând statului
autorităţi ale statului. manifestă respect faţă de lege.
Această decizie ridică numeroase semne de Voi da un exemplu banal, dar atât de grăitor. V-aţi
întrebare. întrebat vreodată câte copii conforme există la
Oare vor trebui respectivele instituţii să nivelul regiilor de transport local? Dar atestate
îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru profesionale şi cartele pentru tahograful digital
eliberarea respectivelor licenţe? pentru şoferii acestora?
În primul rând, să ne amintim de microbuzele Aproape zero.
şcolare, care au funcţionat şi până acum fără să Dar oare câte amenzi au primit pentru o asemenea
îndeplinească nici un fel de reguli legate de sfidare a legii?
transportul public. Aici răspunsul este şi mai clar: zero.
Dacă se încearcă aducerea microbuzelor şcolare şi În continuare, din motive politice, nimic nu poate fi
a altor asemenea investiţii discutabile în legalitate schimbat sau, cel puţin, aşa se spune.
cu cât mai puţini bani, atunci legiuitorul ar trebui să Şi pentru că tot vorbim despre transportul urban,
aibă în vedere că licenţele nu sunt foarte scumpe. precizăm faptul că transportul Bucureşti-Ilfov va fi
Mult mai mulţi bani trebuie cheltuiţi pentru asimilat cu unul local, iar atribuirea traseelor se va
cursurile de persoană desemnată, cursurile pentru face pe bază de licitaţii începând din 2011. Veşti
obţinerea atestatului conducătorului auto, cartelele bune pentru operatorii de pe aceste trasee, mai
tahografice, asigurarea capacităţii financiare, RCA, ales că se vorbeşte despre faptul că, după ieşirea
ITP etc. Asta înseamnă realizarea unui transport RATB de pe traseele de Ilfov, acestea au devenit
public şi toate aceste elemente sunt gândite pentru unele dintre cele mai rentabile la nivel naţional.
a se asigura un transport sigur şi corect. Şi sper ca, Oricum, probabil că odiseea transportului
măcar la nivel de Parlament, să nu existe nici un fel Bucureşti-Ilfov mai are multe capitole de parcurs,
de neclarităţi privind necesitatea respectării iar călătorii sunt şi vor fi principalii afectaţi.

vern, să nu mai apară surprize ne- trece multă vreme până la fi- hiculelor să nu fie cele mai avan-
plăcute. Până la urmă, marea re- nalizarea ei. tajoase.
alizare o reprezintă prelungirea va- Un lucru devine tot mai evident:
labilităţii programului de transport, noua lege a transporturilor va tre-
lucru care ar trebui să aducă puţină bui să prevadă un nou mod de
Va fi [i mai greu la
stabilitate pe piaţă. De altfel, pen- atribuire a traseelor regulate „jude]ene“
tru numeroase firme de transport naţionale după 2014. A cumpăra După apariţia legii 92/2007,
persoane, această gură de oxigen maşini la fiecare atribuire a devenit operatorii de transport pe curse
reprezintă şansa de a depăşi cum- un procedeu extrem de dăunător judeţene au cunoscut nenumărate
plita criză pe care o traversăm. pentru piaţa transporturilor şi chiar probleme, iar pentru ei viitorul
Sigur, prelungirea programului pentru economie în general. pare, în continuare, întunecat.
de transport va ridica anumite di- Maşinile cumpărate sunt, de re- Legea 92/2007 este în curs de
ficultăţi legate de modificarea pro- gulă, din import, deci nu reprezin- modificare, iar intenţiile se pare că
gramului de transport, tot mai tă un imbold dat industriei autoh- sunt legate de a creşte puterea
necesară din cauza crizei. tone. Singurul avantaj, care ar fi consiliilor judeţene. Atribuirea unui
Scăderea numărului de călători semnificativ dacă s-ar materializa traseu prin delegare directă către
pe numeroase relaţii ar putea im- 100%, este acela al utilizării aces- un anumit operator de transport
pune reducerea numărului de tor autovehicule dar... Cumpărarea reprezintă un motiv serios de îngri-
curse. Oricum, am convingerea maşinilor nu înseamnă automat şi
jorare pentru transportatori, în
că vor putea fi găsite soluţiile câştigarea traseelor şi, astfel, la
cazul în care acest lucru va fi pre-
corecte, dacă dialogul dintre pa- fiecare atribuire rămâneau autove-
văzut în noua lege.
tronate şi autorităţi se va păstra hicule în afara „jocului“. Operatorii
În plus, ARR va fi exclusă total
de transport rămâneau cu investiţia
într-un cadru funcţional. din implicaţiile avute în transpor-
făcută, dar cu posibilităţi mici de a
fi recuperată, societăţile de leas- turile judeţene. Nu va mai elibera
Noua lege ing erau expuse riscului de a lua licenţe şi nu va mai realiza control.
maşinile înapoi, iar dealerii de au- Prin noul act normativ, consili-
a transporturilor ile judeţene vor avea mai multă
întârzie tovehicule trebuiau să răspundă
unui efort punctual, extrem de so- flexibilitate în ceea ce priveşte
Bineînţeles, urmează mult dis- licitant (niciodată nu se putea şti modificarea programului de trans-
cutata lege unică a transporturilor. cu exactitate cât de mult se poate port, iar atribuirea nu va mai fi elec-
Cu siguranţă, vă amintiţi faptul că, risca în supradimensionarea sto- tronică.
la începutul acestui an, a fost dis- curilor) şi apoi să supravieţuiască Practic, noul act normativ ar
cutat un calendar care prevedea ca, pe o piaţă aproape „moartă“. putea aduce în legalitate o parte
până la finalul lui 2010, legea să fie În plus, concentrarea investiţi- din numeroasele abuzuri sem-
finalizată. Astăzi, nimeni nu mai ilor pe două-trei luni de zile odată nalate în ultimii ani cu privire la
vorbeşte despre legea unică a la câţiva ani, riscurile crescute, transportul judeţean.
transporturilor şi, în acest con- dar şi şansa speculativă au făcut ca Radu BORCESCU
text, este de anticipat că va mai preţurile de achiziţie ale autove- radu.borcescu@ziuacargo.ro

august 2010 ........................................................................................................................ 63


Se anun]` Augustin Hagiu,
preşedinte FORT:

„Există o estimare privind


pirateria, pe care am făcut-o la
nivelul federaţiei: se pare că

FLAGRANTE fluxul de călători la operatorii


licenţiaţi ar putea creşte cu
30% dacă fenomenul pirateriei
n-ar exista iar, în unele judeţe,
poate chiar s-ar dubla. În
Persoane sub ultimele luni, pirateria în
acoperire infiltrate, transporturi a luat amploare, în
flagrante, ac]iuni în mod ciudat, pentru că ne
aşteptam ca, odată cu apariţia
comun realizate de Ordonanţei 34 şi, ulterior, a
poli]ie [i legii de aprobare a acesteia,
transportatori. Pe lucrurile să intre pe făgaşul
scurt, re]eta de lupt` normal. Am constatat, din
discuţiile pe care le-am purtat
contra pirateriei în în cadrul întâlnirii cu poliţia, că
transporturi pus` sunt judeţe unde acţiunile au
la punct, la sfâr[itul fost întreprinse cu eficienţă şi,
evident, că trebuie continuate
lunii iulie, la Rânca în acelaşi ritm, dar şi judeţe
(jude]ul Gorj), unde lucrurile mai aşteaptă să
de reprezentan]ii fie începute. Mă refer la judeţe
Federa]iei Operatorilor problemă precum Tulcea,
Bacău, Prahova, unde
Români de Transport fenomenul pirateriei este
(FORT) [i cei foarte extins şi, cu toate
ai Poli]iei Rutiere. acestea, transportatorii spun că
nu au reuşit încă să întreprindă
EVENIMENT

ouă luni de luptă co- luptăm împotriva piraţilor, iar cele acţiuni concrete. Tocmai de

D mună împotriva pira-


teriei, începând din au-
gust. Aceasta a fost
concluzia la care au
ajuns cărăuşii şi poliţiştii după o zi
mai mari probleme le avem cu au-
toturismele, pentru că nu putem
proba caracterul ilicit al curselor“,
a afirmat, în acest context, comi-
sarul şef de poliţie Cristian Călin,
aceea, această întâlnire a avut
un dublu rol, pe de o parte să
armonizeze tipul de acţiune cel
mai eficient, mergând pe
modelul unor oraşe unde
de discuţii în care fiecare parte şi-a director adjunct al Direcţiei Poliţiei poliţia rutieră a reuşit să aibă
prezentat problemele şi propune- performanţă cu cei care poate
Rutiere din cadrul Inspectoratului
cunoşteau mai puţin abordarea
rile. La conferinţa naţională orga- General al Poliţiei Române. El a
şi, pe de altă parte, să apropie
nizată de FORT, au participat, ală- precizat că poliţia rutieră identifi- transportatorii de poliţia rutieră
turi de patronii societăţilor de case deja, la 25 de zile de la in- şi invers. Am vrut să aflăm
transport, reprezentanţi ai Minis- trarea în vigoare a Ordonanţei care sunt nevoile colegilor de
terului Transporturilor şi 25 de in- 34/2010 privind combaterea pira- la poliţia rutieră şi cum putem
spectori de poliţie din teritoriu. teriei, 965 de cazuri în care trans- noi să îi sprijinim. Am stabilit
În urma discuţiilor, un lucru a portul se derula în mod ilegal. În cu domnul comisar şef Cristian
devenit clar: simplele liste cu nu- 706 dintre aceste cazuri, s-a dispus Călin să monitorizăm timp de 2
merele de înmatriculare ale pi- suspendarea dreptului de utilizare luni aceste acţiuni, începând cu
raţilor furnizate de cărăuşi a vehiculelor şi sancţionarea con- data de 1 august. Vom sta în
poliţiştilor nu sunt îndeajus. Tre- travenţională a persoanelor vino- permanentă comunicare (noi
buie adunate probe, iar acest lu- vate, s-au întocmit 186 de dosare cu transportatorii iar dânşii cu
cru poate fi făcut doar în urma de cercetare penală pentru trans- personalul din teritoriu), ne
unor acţiuni comune, care pre- port fără licenţă şi 20 de dosare vom informa reciproc
supun infiltrarea de martori în de constatare a infracţiunii pre- permanent asupra problemelor
maşinile piraţilor, care vor depune văzută de Legea nr. 241/2005 şi asupra derulării acestor
ulterior mărturie, inclusiv în in- pentru prevenirea şi combaterea acţiuni împotriva pirateriei, iar
stanţă. Bucureştiul operează deja după două luni vom trage
evaziunii fiscale. De asemenea, în
după acest model, iar rezultatele concluziile şi vom merge mai
53 dintre cazuri, s-a decis sanc-
se văd, iar sistemul va fi preluat departe. Este un proces de
ţionarea contravenţională, con- durată, însă dacă acţiunea
peste tot în ţară. form Legii nr. 12/1990 privind iniţială este una de impact
protejarea populaţiei împotriva major, efectele se vor vedea pe
Singura variant`: unor activităţi comerciale ilicite a termen scurt şi, ulterior, vor
lucrul cot persoanelor vinovate. produce efecte în lanţ şi pe
„Încă înainte de apariţia OG 34, termen lung, descurajând
la cot cu poli]ia
poliţia a organizat acţiuni de com- pirateria. Eu tratez această
„Fără sprijinul operatorilor de batere a pirateriei. Modul de orga- conferinţă cu speranţă“.
transport, nu avem nici o şansă să nizare a controalelor în trafic a fost

64 ...................................................................................................................... august 2010


Rezultate
ale ac]iunilor
întreprinse de poli]ie
pentru combaterea
pirateriei
în transporturi
anterior apari]iei
OG 34/2010:

următorul: un poliţist, în ţinută cenţe din cadrul ARR, a precizat


civilă, a folosit autovehiculul pirat că, potrivit noilor reglementări,
în calitate de pasager. Pe de altă suspendarea plăcuţelor de înma-
parte, în autovehiculele civile puse triculare ale vehiculelor găsite în
la dispoziţie de operatorii de trans- neregulă se face pentru cel puţin
port, au acţionat poliţişti care au 30 de zile, indiferent de momentul
avut în dotare echipament de în- în care contravenientul achită
registrare video. Aceştia, au fost amenda. Pe de altă parte, după
poziţionaţi în apropierea locului de epuizarea unui termen notificat de
îmbarcare a poliţistului în ţinută suspendare a dreptului de uti-
5.082 sancţiuni aplicate, civilă şi au filmat întreaga scenă lizare a unui autovehicul, dacă nu
dintre care:
referitoare la urcarea acestuia în se face dovada achitării amenzii
- 165 conform Legii nr.
12/1990 privind protejarea autovehiculul pirat. Echipajul de contravenţionale, suspendarea se
populaţiei împotriva unor poliţie rutieră a oprit autovehicu- prelugeşte pentru încă 6 luni, iar
activităţi comerciale ilicite. lul pirat şi a desfăşurat activităţi dacă, în decurs de cel mult 12 luni
- 141 conform Ordonanţei de specifice de control, împreună cu de la încetarea ultimei suspendări
urgenţă a Guvernului nr. poliţiştii din cadrul structurilor de a dreptului de utilizare a autove-
109/2005, privind Investigarea Fraudelor“, a explicat hiculului, se aplică o nouă sus-
transporturile rutiere, cu comisarul şef Cristian Călin. pendare, nu se mai poate benefi-
modificările şi completările cia de reducerea termenului de
ulterioare.
suspendare. În plus, în perioada
- 943 conform Legii nr. Cel pu]in 30 de zile suspendării dreptului de utilizare
38/2003 privind transportul în de suspendare
regim de taxi şi închiriere, cu a unui autovehicul, acesta nu
modificările şi completările De menţionat că prin Legea poate fi reînmatriculat.
ulterioare. 168 de aprobare a OG 34, apărută Din p`cate \ns`, aceste p=rghii
- 3.833 pentru abateri de la în Monitorul Oficial la sfârşitul lui noi de ac]iune nu pot fi aplicate
normele rutiere. iulie, au fost introduse modificări pira]ilor din cauza unei formul`ri
privind sanc]iunile pentru transport neglijente a textului de lege.
185 infracţiuni constatate,
dintre care: f`r` licen]`. Daniela Dobrilă, direc- Meda BORCESCU
- 55 conform art. 281 ind. 1, tor al Direcţiei de Autorizări şi Li- meda.borcescu@ziuacargo.ro
Cod penal - pentru efectuarea
neautorizată a transportului
public.
- 98 conform art. 281 Cod
penal - exercitarea
neautorizată a unei profesii.
- 9 în conformitate cu art. 9
din Legea nr. 241/2005,
pentru prevenirea şi
combaterea evaziunii fiscale.
- 23 la regimul circulaţiei.

- 88 permise de conducere
reţinute.
- 516 certificate de
înmatriculare retrase.
- 57 autovehicule imobilizate.
- 56 seturi de plăci cu
numărul de înmatriculare
reţinute.

august 2010 ........................................................................................................................ 65


Regia Autonom` de
Transport Bucure[ti
(RATB) a lansat la
începutul lunii
august 9 trasee
turistice c`tre
m`n`stiri [i
obiective aflate în
apropierea
Bucure[tiului,
inclusiv c`tre Parcul
Natural Comana, una
dintre cele mai mari
zone umede din
România. Proiectul
face parte dintr-un
protocol încheiat cu
Turism ecumenic Ministerul
Dezvolt`rii Regionale
LA PRE} DE 15 LEI, [i Turismului, ce
prevede promovarea
zonelor turistice din
cu autobuze RATB jurul Capitalei.

xcursiile au loc sâmbăta, casele de bilete“, a precizat şeful

E duminica şi de sărbători,
iar preţul unui bilet este
de 15 lei. Persoanele care
vor opta pentru acest
gen de turism vor putea asista la
Un pas
în promovarea
împrejurimilor
Bucure[tiului
Destul de puţin promovate la
regiei de transport public.

Func]ionarii
publici, f`r`
FOCUS

slujbele religioase de la mănăsti- noi, salba de mănăstiri şi de obiec-


gratuitate
rile Căldăruşani, Cernica, Pasărea, tive turistice din diverse localităţi din în autobuz
Balamuci, Ciorogârla. Elena Udrea, jurul Capitalei reprezintă destinaţia Consilierii generali au anulat
ministrul Dezvoltării Regionale şi perfectă şi pentru bucureştenii acordarea de abonamente gratu-
Turismului, susţine că a dorit să care doresc să fugă pentru o zi din ite pe mijloacele de transport de
lanseze cât mai repede aceste aglomeraţia metropolei, susţine suprafaţă funcţionarilor publici
rute, pentru a prinde sezonul cald. ministrul Turismului. „E un prim din Bucureşti. Numărul benefi-
„Am avut în plan acest proiect încă pas pe care îl facem pe ideea pro- ciarilor acestei facilităţi se cifra,
de anul trecut, însă nu l-am putut movării turistice a Bucureştiului şi potrivit primarului general Sorin
pune în practică, în lipsa unui a zonelor apropiate, dar nu ne vom Oprescu, la circa 12.000 de legit-
partener potrivit. Am găsit în RATB opri aici, pentru că eu chiar cred că imaţii de călătorie.
un partener prompt şi care ne-a pus Bucureştiul şi împrejurimile au un Potrivit hotărârii CGMB adop-
la dispoziţie autobuzele cu care se potenţial turistic ce merită fructifi- tate luna trecută, consiliile locale ale
merge în excursii. MDRT a pus la cat“, a precizat Udrea. celor şase sectoare ale Capitalei
dispoziţie informaţii despre obiec- Sunt excursii de o zi sau două, pot decide acordarea de gratuităţi
tivele turistice din Bucureşti şi care vizează obiective de interes pe transportul public de suprafaţă
judeţul Giurgiu şi s-a implicat în pro- naţional. Pentru început, cursele pentru personalul propriu numai cu
movarea acestor vizite. Este bine că RATB circulă spre aceste destinaţii condiţia suportării din bugetul pro-
am reuşit lansarea acestui partene- la sfârşit de săptămână şi în sărbă- priu a costurilor aferente, ce vor fi
riat MDRT-RATB acum, astfel ca torile religioase, dar, pe măsură ce decontate de Regia Autonomă de
aceste trasee turistice să poată fi exigenţele şi cerinţele publicului Transport Bucureşti. Pentru anga-
vizitate chiar din această vară. Este călător vor creşte, acest proiect se jaţii Primăriei Capitalei, aparatul
pentru prima dată când se rea- va dezvolta, a anunţat Adrian Criţ, municipalităţii va hotărî care dintre
lizează un asemenea proiect în director general al RATB. „Am fă- aceştia vor avea dreptul la gratuitate
Bucureşti şi, dat fiind preţul mic al cut un prim pas pentru dezvoltarea pe mijloacele RATB. Astfel, direcţi-
biletelor, mă aştept ca această ini- transportului public urban. In- ile de specialitate din cadrul PMB
ţiativă să se bucure de succes. Nu tenţionăm să extindem aceste vor stabili care sunt angajaţii care
toată lumea îşi permite o vacanţă în curse şi în timpul săptămânii. Turiştii vor beneficia de gratuitate pe mi-
toată regula, aşa că noile trasee tu- primesc informaţii legate de obiec- jloacele de transport în comun de
ristice pot fi o alternativă foarte tivele turistice pe ecrane LCD, ce suprafaţă. Prin neacordarea de
bună pentru cei fără posibilităţi sunt instalate în mijloacele de trans- abonamente gratuite funcţiona-
materiale“, a anunţat Udrea, la port, dar promovarea acestor rute rilor din primării, se va economisi
lansarea proiectului. se face şi prin ghiduri disponibile la aproape 1 milion de lei.

66 ...................................................................................................................... august 2010


Orarul curselor
turistice
Cele 9 linii de autobuze fac
legătura între Bucureşti şi zonele
turistice prin terminalele Piaţa
Presei Libere, Str. Sf. Vineri şi
Ghencea. Iată orarul complet al
curselor RATB pe traseele
turistice:
 T1. Terminalul Ghencea (plecare
la ora 8.30) Ghencea - Piaţa Presei
Libere - Mănăstirea Căldăruşani -
Mănăstirea Balamuci. Pe retur,
plecarea de la Mănăstirea
Balamuci este la ora 14.30.
 T2. Terminalul Piaţa Sf. Vineri
(plecare la ora 8.40) - Terminalul
Piaţa Presei Libere - Mănăstirea
Căldăruşani - Mănăstirea
Balamuci. Pe retur, plecarea de la
Mănăstirea Balamuci este la ora
14.20.
 T3. Terminalul Ghencea (plecare
la ora 8.40) - Piaţa Sfânta Vineri -
Granitul - Mănăstirea Cernica -
Mănăstirea Pasărea. Pe retur,
plecarea de la Mănăstirea Pasărea
este la ora 15.00.
 T4. Terminalul Piaţa Presei
Libere (plecare la ora 8.40) -
Oprescu: RATB, implice în optimizarea şi eficien- Terminalul Piaţa Sf. Vineri -
tizarea activităţii de transport. Granitul - Mănăstirea Cernica -
o „gaur` neagr`“ „Am fost preocupat să asigur în Mănăstirea Pasărea. Pe retur,
Potrivit primarului general bugetul oraşului acel nivel de plecarea de la Mănăstirea Pasărea
Sorin Oprescu, serviciul de trans- subvenţie care să fie suportul fi- este la ora 15.10.
port public de persoane este nanciar pentru menţinerea tari-  T5. Terminalul Piaţa Sfânta
una dintre cele mai dificile sarci- felor la niveluri rezonabile şi ac- Vineri (plecare la ora 8.45) -
Terminalul Ghencea - Mănăstirea
ni pentru orice municipalitate. ceptabile pentru populaţie, dar şi
Ciorogârla. Pe retur, plecarea de la
„Transportul urban este esenţial a funcţionării Regiei. Acordăm în Mănăstirea Ciorogârla este la ora
pentru funcţionalitatea oraşului şi continuare o atenţie deosebită 15.10.
pentru dezvoltarea lui, cu atât mai unor categorii sociale, în sub-  T6. Terminalul Piaţa Presei
mult cu cât, în marile metropole venţionarea costurilor călători- Libere (plecare la ora 8.40) -
ale lumii, unde fenomenul aglo- ilor, cum sunt pensionarii, elevii, Terminalul Ghencea - Mănăstirea
merării a crescut enorm, acesta studenţii. Totodată, prin lucrările Ciorogârla. Pe retur, plecarea de la
devine din ce în ce mai mult una efectuate de Primăria Generală Mănăstirea Ciorogârla este la ora
dintre soluţiile viabile de amelio- la nivelul infrastructurii stradale, 15.20.
am căutat să asigurăm condiţiile  T7. Terminalul Piaţa Presei
rare şi rezolvare a acestei proble-
Libere (plecare la ora 8.30) -
me. Din păcate, ca şi la RADET, normale de rulaj pentru mi-
Terminalul Ghencea - Biserica
RATB-ul este a doua gaură nea- jloacele de transport ale RATB. Adormirea Maicii Domnului din
gră a bugetului local, deoarece şi Ne preocupă în mod permanent Călugăreni - Biserica Sf. Ilie din
aici avem deficienţe de gestiune îmbunătăţirea parcului de tram- Călugăreni - Biserica Sf. Voievozi
a resurselor umane, financiare şi vaie, autobuze şi troleibuze, fiind din Hulubeşti. Pe retur, plecarea
materiale şi încă multe dis- în negociere pentru obţinerea de la Biserica Sf. Voievozi din
funcţionalităţi, care ne situează unor credite BEI şi BERD pentru Hulubeşti este la ora 15.00.
departe de standardele de cali- achiziţionare de tramvaie,  T8. Terminalul Piaţa Presei
troleibuze şi autobuze. Vizăm să Libere (plecare la ora 8.40) -
tate. Şi tot din păcate, pârghiile
susţinem RATB, inclusiv în co- Terminalul Piaţa Sf. Vineri -
de intervenţie şi control ale Pri- Biserica Adormirea Maicii
marului General asupra acestei producţia de material rulant, cu
Domnului din Călugăreni - Biserica
activităţi sunt mult limitate, firme de prestigiu internaţionale, Sf. Ilie din Călugăreni - Biserica Sf.
deoarece regia de transport este care să permită atât creşterea Voievozi din Hulubeşti. Pe retur,
direct subordonată Consiliului performanţelor tehnologice ale plecarea de la Biserica Sf. Voievozi
General al Municipiului Bucureşti, vehiculelor utilizate, cât şi re- din Hulubeşti este la ora 14.15.
care şi-a numit membri în Consil- alizarea de venituri proprii pen-  T9. Terminalul Piaţa Presei
iul de Administraţie al RATB şi, ca tru susţinerea complexei acti- Libere (plecare la ora 8.30) -
atare, decide asupra soartei aces- vităţi pe care o desfăşoară“, Terminalul Ghencea - Biserica Sf.
ne-a declarat primarul general. Gheorghe din Brăniştari - Parcul
teia“, susţine Sorin Oprescu. Natural Comana. Pe retur,
Cu toate acestea, respons- plecarea de la Parcul Natural
abilitatea faţă de cetăţenii care Magda SEVERIN Comana este la ora 14.30.
l-au ales îl obligă, practic, să se magda.severin@ziuacargo.ro

august 2010 ........................................................................................................................ 67


O nou` genera]ie de scaune,
primul autobuz „Blue Angel“,
numeroase echipamente
inovative...
EVENIMENT

PRE-IAA Setra

68 ...................................................................................................................... august 2010


a sfâr[itul lunii iulie, Se- la poziţia iniţială după ce pasagerul

L tra a prezentat la Neu-


Ulm, Germania, nout`]ile
preg`tite pentru târgul
interna]ional de vehicule
comerciale, IAA Hanovra, ce va
a părăsit scaunul. Astfel, interiorul
autocarului va arăta permanent
îngrijit şi ordonat, fără a fi nevoie
de o muncă suplimentară din
partea şoferului. De asemenea,
Autocarele
de la IAA
Confort, siguranţă, eleganţă şi
costuri de exploatare reduse sunt
elemente pe care Setra le are
avea loc în luna septembrie a opţional, şi suportul pentru pi- permanent în vedere pentru pro-
acestui an. Trebuie precizat faptul cioare poate reveni automat. dusele sale. În plus, la acestea se
c`, pentru prima dat` la IAA, auto- Materialele utilizate, nu- adaugă şi protecţia mediului. Ast-
buzele [i autocarele Setra vor fi in- meroasele culori, diferitele ele- fel, toate autovehiculele Setra
tegrate în standul Daimler. mente ce pot fi montate (măsuţe, echipate cu motoare cu şase cilin-
suport pentru pahare, suport pi- dri în linie OM 457 pot să se în-
cioare etc) fac ca numărul combi- cadreze în standardele EEV, fără a
Mai u[oare, naţiilor posibile să fie aproape avea nevoie de filtru de particule.
mai confortabile nelimitat. Astfel, fiecare autobuz La IAA vor fi expuse mai multe
În primul rând, Setra va lansa, sau autocar poate fi unicat prin autovehicule aparţinând tuturor
cu ocazia IAA, o nouă generaţie de amenajarea sa. seriilor - TopClass, ComfortClass
scaune, mai confortabile, mai şi MultiClass.
uşoare şi cu numeroase variante Din seria TopClass, modelul S
pentru a răspunde cât mai bine so- 416 HDH va prezenta o serie de e-
licitării clienţilor. lemente noi menite să crească
Este vorba despre două serii de confortul pasagerilor. Astfel, la
scaune având la bază acelaşi con- intrare, există un sistem ce asigură
cept. Setra Route este destinată au- o perdea de aer proaspăt. În com-
tobuzelor business-class şi auto- partimentul pasageri, a fost realiza-
carelor, iar Setra Voyage pentru vâr- tă o podea cu placaj din piatră ve-
ful de gamă al autocarelor turistice. ritabilă, o premieră în industria
Noile scaune sunt lansate după o autocarelor. Atunci când coboară
muncă de dezvoltare de aproape Primul autobuz din autocar, călătorii pot fi serviţi
patru ani şi vin cu un nou concept, „Blue Angel“ cu cafea sau băuturi răcoritoare
nici un element al vechii generaţii dintr-un minibar. Monitoare de
nerămânând neschimbat. S 415 NF este primul model zece inch ce se rabatează de sub
Topul gamei Voyage, Voyage Setra ce va purta emblema compartimentul bagajelor de mână
Plus şi Voyage Supreme, oferă noi „Blue Angel“. Grija pentru şi scaunele Voyage Supreme din
posibilităţi în ceea ce priveşte protecţia mediului în cazul piele albă şi roşie sunt alte exem-
materialele utilizate şi culorile. acestui autovehicul este ple de dotări ce completează con-
evidenţiată nu numai prin fortul la bordul autocarului.
Amintim faptul că producă-
respectarea normelor EEV dar La IAA nu va lipsi S 431 DT. Ame-
torul german de autocare şi auto- şi prin materialele utilizate şi
buze îşi realizează singur scaunele najarea autocarului supraetajat a
prin tehnologia de producţie.
necesare, 95% dintre autobuzele fost inspirată de la avioane sau
şi autocarele EvoBus fiind echipate trenuri. Etajul superior a fost gândit
cu scaune de fabricaţie proprie. pentru a reprezenta clasa a II-a, iar
Noul design al scaunelor con- jos spaţiile sunt mult mai largi (clasa
feră mai mult confort, iar utilizarea întâi). La parter, a fost instalat un sis-
de noi materiale precum aluminiu tem electronic ce include moni-
asigură o reducere a masei. La un toare ce se rabatează din mese şi
autocar de 12 m într-o versiune de posibilitatea de a rula programe de
trei stele, se ajunge la o reducere informare sau divertisment.
a masei scaunelor cu 70 kg faţă de Din seria ComfortClass va fi
generaţia precedentă de scaune. prezentat modelul S 415 GT-HD.
Un accent important s-a pus Acest autocar de 12,2 m este
pe asigurarea unor comenzi intu- echipat cu numeroase elemente de
itive, uşor de manevrat de către siguranţă, dintre care amintim FCG
pasageri încă de la prima utilizare, (Front Collision Guard), Adaptive
indiferent că este vorba despre Cruise Control, ABA (Active Brake
ajustarea poziţiei spătarului, ridi- Assist), Lane Assistant, sistem de
carea sau coborârea suportului detectare a incendiului... Aceste
pentru braţ sau deplasarea sisteme vor echipa standard auto-
scaunului către culoar. Totodată, carele Setra începând cu 2011.
scaunele au fost gândite pentru a fi Seria MultiClass îşi va demon-
uşor de reparat, accesul la mecan- stra versatilitatea, fiind prezente la
La Neu-Ulm sunt realizate anual standul Setra de la IAA nu mai
isme sau scoaterea pernelor rea-
aproximativ 200.000 de scaune, puţin de trei modele: S 415 NF -
lizându-se rapid.
Scaunele vin dotate cu centuri nevoile EvoBus fiind completate primul autobuz „Blue Angel“, S 417
de siguranţă în două puncte sau, de facilităţile de producţie din UL şi S 415 H.
opţional, în trei puncte. Mannheim (Germania) şi Turcia, Radu BORCESCU
În cazul în care a fost înclinat, ajungându-se la o producţie totală Neu-Ulm, Germania
spătarul scaunului revine automat de 450.000 de scaune pe an. radu.borcescu@ziuacargo.ro

august 2010 ........................................................................................................................ 69


PREZENTARE

Într-o perioad` în care toat` lumea


gânde[te verde, de[i lucrurile sunt cam
gri, EvoBus Romania a adus în ]ara
noastr` un nou model de Citaro. Acesta
este un vehicul deosebit de ceea ce
suntem obi[nui]i s` vedem când vine
vorba despre un autobuz urban.

Mercedes-Benz
Citaro G BlueTec Hybrid

70 ...................................................................................................................... august 2010


EvoBus
propune...
MARE [i VERDE
august 2010 ........................................................................................................................ 71
odelul Mercedes- tric. Practic, motorul diesel foloseşte

M Benz Citaro G
BlueTec Hybrid este
un autobuz articulat,
de 18 m, şi, după
Principiul
de func]ionare
Citaro G BlueTec Hybrid este
un autobuz articulat, cu o lungime
energia termică pe care o transfor-
mă în energie cinetică, după care cu-
plează generatorul asincron, ce în-
cepe să producă o energie electrică
PREZENTARE

cum o arată şi denumirea sa, este de 18 m, destinat transportului cu o tensiune alternativă. Aceasta
propulsat de un motor hibrid. urban [i conceput, \n acest con- se transmite către grupul de baterii,
Aceasta este una dintre tehnologi- text, s` fie mai economic [i mai pri- care o înmagazinează şi alimen-
ile pe care constructorul german o etenos cu mediul \nconjur`tor. tează circuitul intermediar, ce se
propune pentru transportul urban „Acest model cu tehnologie hi- opreşte la nivelul roţilor, unde avem
în următoarea perioadă. Însă brid dispune de două surse de e- motoarele electrice“, a explicat
tehnologia hibrid diesel-electric` Alexandru Cre]u, Fleet Manager
este privită ca un pas intermediar Evobus Romania.
în drumul către emisii zero şi, im- Noua mod`
plicit, delimitarea totală faţă de
în Germania [i Italia: Avantajele
combustibilii clasici.
Astfel, în cazul tehnologiei Citaro G tehnologiei hibrid
propusă de Daimler pentru auto- BlueTec Hybrid În timpul utilizării autobuzului,
buze (hibrid în serie), motorului motorul diesel nu funcţionează
diesel îi rămâne doar sarcina de a Deşi încă nu sunt produse de permanent. Sunt intervale de timp
alimenta bateriile printr-un gene- serie, autobuzele Citaro G destul de mari când acesta este de-
rator. Pasul următor ar putea fi în- BlueTec Hybrid sunt deja cuplat, având, astfel, timpi de con-
folosite în Hamburg şi în
locuirea motorului diesel cu unul pe dus cu emisii zero. Pe lângă emisi-
Rotterdam, câte două unităţi în
bază de hidrogen. Dar probabil fiecare oraş. În perioada ile scăzute datorită momentelor în
că mai sunt câţiva ani buni de următoare a acestui an, vor mai care nu funcţionează, s-a obţinut o
aşteptat până atunci. fi livrate asemenea autobuze economie de combustibil de 30%
În ceea ce priveşte modelul către regiile de transport din la motorul diesel în raport cu cel al
prezentat în România, este re- Mühlheim, Krefeld, Stuttgart, unui Citaro normal. „În afară de be-
marcabilă atenţia constructoru- Hamburg şi Milano. neficiile date de consumul mai mic
lui la detalii. Deşi autobuzul şi de poluarea scăzută, avem ca şi
este un prototip, designul, ame- nergie, care îşi unesc puterile pen- avantaj pentru regiile de transport,
najarea interioară, finisajele sunt tru a genera avantajele energiei hi- un autobuz care poate să trans-
realizate cu mare grijă, EvoBus brid. Este vorba de un motor diesel porte până la 140 de persoane,
fiind preocupat chiar din acest şi un generator electric asincron ex- soluţia hibrid neafectând capaci-
stadiu (înainte de intrarea în citat permanent. Noutatea constă în tatea de transport. Acest lucru a
producţia de serie) în a demon- faptul că aceste două surse de en- fost posibil pentru că producă-
stra eficienţa unui asemenea ergie se completează reciproc, e- torul a optat pentru montajul pe pla-
autovehicul - prin capacitatea xistând momente în timpul rulării fon al dispozitivelor suplimentare
mare de transport, printr-un con- când cele două surse acţionează si- care reies din tehnologia hibrid. În
sum redus de carburant şi multan, apoi, în funcţie de faza de plus, avem acelaşi comportament
printr-o reducere importantă a rulare, motorul diesel este decuplat în trafic ca şi în cazul unui autobuz
emisiilor poluante. şi autobuzul rulează integral elec- clasic“, a declarat Alexandru Cre]u.

72 ...................................................................................................................... august 2010


Indica]ii
pentru [ofer

Suplimentar, în modul de
manipulare, există două
butoane în raport cu modelul
Citaro clasic, aflate în stânga
volanului. Unul dintre ele are
un pătrat alb, iar pe cel de-al
doilea scrie ZEV (Zero
Emission Vehicle).
Butonul din stânga, cu
pătratul alb, indică şoferului
pregătirea de funcţionare a
circuitului de înaltă tensiune.
Confortul pasagerilor în partea tobuz, se regăseşte instalaţia de Se pune contactul şi se
din spate este mai bun, comparti- climatizare, grupul de ventilare, aşteptă ca pe buton să apară
o lumină verde, ceea ce
mentul motorului fiind redimen- caseta de întrerupătoare de putere,
înseamnă că sistemul hibrid
sionat, având doar patru cilindri şi apoi cele dou` invertoare, unul care este pregătit.
o capacitate de 4,8 l faţă de 12 l cât corespunde generatorului şi cel`lalt De pe butonul ZEV, şoferul
are un Citaro normal. Nivelul de axei 3. De la generator porneşte ten- selectează regimul de
zgomot a fost şi el redus, dat fiind siune alternativă, care trece printr-un funcţionare. Se apasă pe
faptul că autobuzul rulează o bună invertor ce transformă curentul al- poziţia unu a butonului şi se
perioadă ca şi un tren electric, ternativ în curent continuu, care selectează bateria, adică
motorul diesel fiind oprit. este stocat apoi în baterii. Tensiunea motorul diesel va porni şi va
continuă de la baterii pleacă pe cir- încărca bateria. Pe poziţia
intermediară este regimul
cuitul intermediar, iar în partea din
Solu]ia spate a primului grup constructiv
hibrid de funcţionare. În acest
constructiv` regim, pe accelerare, motorul
aflat deasupra maşinii avem inver- şi generatorul funcţionează
În partea din spate, se regăseşte toarele, care alimentează motoarele simultan, iar în momentul în
motorul diesel, care şi-a redus di- electrice de pe roată. Acestea trans- care se ajunge la o viteză de
mensiunile cam la jumătate, dar şi formă iar curentul continuu în alter- aproximativ 40 km/h şi se
greutatea de la 900 la 420 kg. Sin- nativ şi îl trimite la motoarele de pe poate rula constant, motorul
gura sarcină a motorului este roţile aflate pe axa 2 şi 3. Mo- diesel se va decupla automat.
toarele sunt electrice cu semi ax Pe ecranul computerului de
antrenarea generatorului. Acesta bord, va fi indicată o presiune
din urmă furnizează curent electric planetar inclus în soluţia construc-
a uleiului egală cu zero, ceea
pentru tot circuitul intermediar. Cir- tivă. Nu există axe, cutie de viteze ce arată că motorul diesel s-a
cuitul de înaltă tensiune este bine sau cardan. Practic, nu există legă- decuplat. Dacă nivelul de
definit, folosindu-se cablaj orange, tură mecanică între motorul diesel \nc`rcare al bateriilor este
iar tensiunea care trece prin aces- şi axele de antrenare. Motorul elec- mai mare de ½, se poate
ta este de 650 v. Pe acest circuit, de tric antrenează semi axul planetar, selecta şi cea de-a treia
la generator, se alimentează grupul care intră în butucul roţii şi aşa are treaptă a butonului ZEV,
de baterii aflat deasupra autobuzu- loc mişcarea. Toate componentele moment în care motorul
sunt alimentate de la un circuit de diesel este complet
lui, în partea din mijloc. Grupul de ba- decuplat, autobuzul rulând
terii are un sistem de răcire cu apă tensiune înaltă, 650 v, din această
în regim pur electric.
şi beneficiază şi de o instalaţie de cauză există un sistem separat de
climatizare dedicată. Tot deasupra răcire format din ţevi cu antigel, ce
se regăseşte compresorul de aer, străbate toată structura acoperişu-
compresorul normal al instalaţiei de lui. În timpul frânării, se recuperează
aer a maşinii, pompa auxiliară de energia, motoarele electrice
servodirecţie, alternatoarele, un in- funcţionând ca nişte generatoare
vertor ce ţine de axa 2 şi cutia de si- care preiau energia cinetică, o trans-
guranţe fuzibile, toate fiind alimen- formă în curent electric şi apoi o
tate electric. Grupul de baterii litiu- stochează în grupul de baterii.
ion este fără mentenanţă iar dura-
ta lor de viaţă este de aproximativ Alexandru STOIAN
patru ani. În partea din spate, pe au- alexandru.stoian@ziuacargo.ro

august 2010 ........................................................................................................................ 73


15 august - 15 septembrie 2010

BERBEC LEU S~GET~TOR


(21 martie (23 iulie (22 noiembrie
- 20 aprilie) - 22 august) - 21 decembrie)
Daţi dovadă de multă Aveţi grijă în această Lăsaţi grijile deoparte
vitalitate în această perioadă la contractele şi fugiţi în concediu!
perioadă a anului. Toate lucrurile pe care le încheiaţi: citiţi de zece Astfel, veţi uita de toate
merg ca pe roate şi, dacă reuşiţi ori înainte de a semna un neplăcerile din plan financiar şi
să ţineţi pasul în plan profesional, document. În plan profesional, veţi evita situaţiile conflictuale cu
veţi culege roade bogate şi în plan veţi reuşi să impresionaţi prin autorităţile. În trafic, însă,
financiar. Atenţie la volan! Evitaţi puterea de muncă, prin conduceţi cu prudenţă şi
să apăsaţi prea tare pedala de creativitate şi prin capacitatea respectaţi cu stricteţe regulile de
acceleraţie, chiar dacă sunteţi desăvârşită de organizare. circulaţie! Ar fi păcat să vă
tentat să parcurgeţi distanţe cât Abordaţi cu prudenţă deplasările - diminuaţi veniturile plătind
mai mari în cel mai scurt timp conduceţi cu atenţie pentru a amenzi doar pentru că aveţi o
posibil. evita neplăcerile în trafic! pasiune pentru pedala de
acceleraţie!
TAUR FECIOAR~
(21 aprilie (23 august CAPRICORN
- 21 mai) - 22 septembrie) (22 decembrie
- 19 ianuarie)
Evitaţi excesele şi Energia debordantă vă
IHOROSCOP DE C~L~TORIE

imprudenţele în ajută să evoluaţi în Nu este momentul să


această perioadă, pentru plan profesional, dar şi lăsaţi garda jos! Chiar
că, în final, suprasolicitarea v-ar financiar. Însă şi cheltuielile vor fi dacă în plan financiar încă sunteţi
putea crea multe neajunsuri. Din pe măsură. Nu ignoraţi stările de departe de a atinge nivelul pe care
punct de vedere financiar, stres: odihniţi-vă cât mai mult vi l-aţi propus, în plan profesional
lucrurile nu stau rău deloc, ba posibil. De asemenea, ar fi bine să vă veţi face remarcaţi prin puterea
chiar mai bine ca oricând în acest evitaţi luarea unor decizii de muncă, iniţiativă şi multă,
an. Atenţie la călătoriile pe care importante în această perioadă. foarte multă diplomaţie. Abordaţi
sunteţi nevoiţi să le faceţi: se „Toate la timpul lor“ este dictonul cu prudenţă toate drumurile pe
anunţă pline de peripeţii. Nu uitaţi după care trebuie să vă conduceţi care le aveţi de făcut şi nu ignoraţi
să vă puneţi centura de siguranţă! acţiunile. regulile de circulaţie.

GEMENI BALAN}~ V~RS~TOR


(21 mai (23 septembrie (20 ianuarie
- 20 iunie) - 22 octombrie) - 18 februarie)
Atenţie la Deşi pare să fie o Debordaţi de energie
parteneriatele vechi: şi perioadă constructivă şi toate lucrurile merg
în plan profesional, dar în plan profesional, va ca pe roate. Este o perioadă
mai ales în plan personal, trebui să munciţi extrem de mult, propice pentru negocieri, pentru a
acestea vor fi supuse unor grele iar roadele le veţi culege încheia contracte. Profitaţi de
încercări. Chiar dacă presiunea împreună cu echipa din care toate oportunităţile care vi se
financiară vă apasă mai mult faceţi parte, deşi contribuţia oferă şi încercaţi să acumulaţi cât
decât oricând, încercaţi să vă celorlalţi va fi vizibil mai mică. Nu mai multe cunoştinţe, să învăţaţi
faceţi cadou o binemeritată vă lăsaţi copleşiţi de stresul cât mai multe lucruri noi. Veţi
vacanţă alături de familie şi acumulat în urma acestor călători moderat, dar toate
prieteni. La drum, conduceţi cu experienţe. De asemenea, evitaţi drumurile vor fi încununate de
multă grijă şi respectaţi cu să apăsaţi prea tare pedala de succese în plan financiar.
stricteţe regulile de circulaţie! acceleraţie.
PE{TI
(19 februarie
RAC SCORPION - 20 martie)
(21 iunie (23 octombrie
- 22 iulie) - 21 noiembrie) Apar veşti bune în
plan financiar, dar
Este o perioadă în care În plan profesional, banii, aşa cum vin, aşa
toate par să se fi dat lucrurile sunt destul de se şi duc. Şi în plan
peste cap. Relaţiile sunt echilibrate, deşi, din relaţional lucrurile evoluează bine,
puse sub semnul întrebării atât în punct de vedere financiar, se pare dar încă nu e momentul să luaţi
plan profesional, cât, mai ales, în că soarele nu mai vrea să iasă pe decizii importante în cuplu sau în
plan familial. Numai cu multă strada dumneavoastră. În plan carieră. Răbdarea şi prudenţa sunt
răbdare şi prudenţă maximă veţi personal, oboseala şi excesele cuvintele de ordine şi în
putea trece cu bine peste aceste încep să-şi spună cuvântul. Dacă chestiunile legate de finanţe. Veţi
momente dificile. Evitaţi drumurile nu este absolut necesar, evitaţi să călători foarte mult, motiv pentru
lungi, iar dacă sunteţi totuşi nevoiţi plecaţi în călătorii, mai ales la care ar fi bine să nu neglijaţi
să plecaţi în călătorii, odihniţi-vă drum lung şi mai ales dacă sunteţi starea tehnică a autovehiculului.
înainte de a urca la volan. la volan tot timpul.

74 ...................................................................................................................... august 2010