Sunteți pe pagina 1din 7

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE NR.

8
Dezvoltarea unei aplicaţii web în ASP

Cuprins:

8.1 TEHNOLOGIA ASP ................................................................................. 140


8.2 NOȚIUNI ELEMENTARE DE PROGRAMARE ASP ......................... 142
8.2.1 UTILIZAREA VARIABILELOR ÎN ASP ..................................................... 143
8.2.2 AFIŞAREA DATEI ŞI TIMPULUI ÎN COD ASP .......................................... 145

Obiective
Însuşirea noţiunilor generale despre dezvoltarea unei aplicații în ASP
Înțelegerea notiunilor elementare de programare în ASP.
Utilizarea limbajului ASP în proiectarea paginilor web.

Timp alocat: 1 oră

8.1 Tehnologia ASP

Tehnologia Active Server Pages (ASP) dezvoltată de Microsoft permite


realizarea de scripturi pentru server şi este folosită pentru crearea şi rularea în mod
dinamic a aplicaţiilor Web server interactive.
Cu ASP se pot combina pagini HTML, comenzi de script şi controale
ActiveX pentru crearea de pagini Web interactive sau aplicaţii Web complexe.
Când serverul primeşte o cerere pentru un fişier ASP, prelucrează scriptul
conţinut în fişier pentru a construi pagina de Web care este trimisă apoi la
navigator.
ASP oferă totodată posibilitatea de a stoca informaţia dintr-un formular
HTML într-o bază de date, de a personaliza site-uri Web, oferind diverse opţiuni
pentru vizitatorii site-ului sau de a folosi diferite caracteristici HTML bazate pe
navigator.
Pentru a prelucra un formular HTML pe server, ar trebui utilizat limbajul
Perl sau C pentru construirea unui CGI convenţional. Cu ASP se poate prelua
informaţia dintr-un formular HTML care va fi stocat într-o bază de date, folosind
numai scripturi simple înglobate în documente HTML.
ASP este proiectat independent de limbaj, deci se poate utiliza orice limbaj
pentru care există instalat un compilator compatibil COM. ASP are înglobate
limbajele VBSscript şi JScript., dar se pot instala şi compilatoare pentru limbajele
Perl, Rexx sau Python.

140
Totodată, ASP oferă o cale flexibilă pentru a crea pagini Web şi de a
dezvolta aplicaţii Web într-un limbaj de programare ca Visual Basic, C++ sau Java.
Se poate include şi o siglă a aplicaţiei în module care vor fi apelate şi executate de
către alte componente sau programe.
Server Web

HTTP Request Active


Navigator
Server
Web
Page
HTTP Response

Fig. IV.2.1.1 Modelul ASP

Un script pentru server începe să se execute atunci când un program de


navigare solicită un fişier ASP de pe server. La rândul său, serverul apelează ASP-
ul care prelucrează fişierul solicitat şi execută fiecare comandă din script, după care
trimite pagina către programul de navigare.
Deoarece scripturile se execută mai mult pe server şi mai puţin pe client,
serverul este responsabil pentru generarea paginii HTML trimisă către programul
de navigare. În acest fel, sursa scripturilor nu poate fi copiată (furată) deoarece la
client ( programul de navigare) ajunge numai rezultatul scriptului, iar utilizatorul
nu pot să citească comenzile scripturilor care au creat pagina.
Scripturile ASP se creează de fapt în VBScript sau în JavaScript. Indiferent
de limbajul folosit, navigatorul procesează scripturile identic, rezultatul HTML
formatat fiind acelaşi.
Alături de scripturi simple, ASP poate crea aplicaţii complexe, cum sunt
colectarea şi procesarea informaţiilor de comandă în aplicaţii de e-commerce.
Un fişier ASP este un fişier text cu extensia .asp, ce conţine orice
combinaţie a următoarelor elemente:
• text;
• marcatori HTML;
• comenzi de script ASP.
Dacă se doreşte adăugarea unor scripturi la o pagină HTML, mai întâi va
trebui să se redenumească fişierul, atribuindu-i extensia .asp. Pentru a-l face
accesibil utilizatorilor Web, este necesară activarea permisiunii de script sau de
execuţie pentru directorul unde se află fişierul respectiv.
Pentru crearea fişierului ASP se poate folosi orice editor de text, dar este
preferat un mediu cu suport pentru ASP cum este Microsoft Visual Studio sau
Macromedia Dreamweaver MX 2004(pe care l-am utilizat).
Un script este constituit dintr-o serie de comenzi sau instrucţiuni. Faţă de
marcatorii HTML care formatează un text sau prelucrează un format de imagine,
141
de video sau de sunet, comenzile de script indică serverului Web să execute o
acţiune.
Comenzile de script sunt diferenţiate de text prin delimitatori. Un
delimitator este un caracter sau o secvenţă de caractere care marchează începutul
sau sfârşitul unei unităţi. ASP utilizează pentru includerea comenzilor, delimitatorii
<% şi %>.
Comenzile incluse între delimitatori sunt comenzi de script primare. Aceste
comenzi sunt procesate folosind un limbaj de script primar. Limbajul implicit este
VBScript(utilizat în aplicaţia realizată), dar poate fi folosit orice limbaj de script
pentru care este instalat un compilator.
Între delimitatorii ASP se poate include orice expresie, structură, procedură
sau operator valid pentru limbajul de script respectiv.
Majoritatea aplicaţiilor Internet de server sunt scrise pentru a procesa
formulare de subscriere completate pe navigator.
Formularele HTML sunt cele mai utilizate metode pentru obţinerea
informaţiilor Web, constând în marcatori HTML speciale care prezintă elementele
de pe interfaţa utilizator într-o pagină Web. Casetele de editare, butoanele, listele
de selecţie sunt exemple de elemente care permit utilizatorului să interacţioneze cu
pagina Web şi să trimită informaţii către un server Web.
Prin intermediul ASP se pot include scripturi direct în fişierul HTML
pentru a prelucra formularul. ASP prelucrează comenzile de script şi returnează
rezultatul navigatorului.
După crearea unui formular HTML, informaţia introdusă de utilizator va
trebui să fie prelucrată, ceea ce înseamnă trimiterea informaţiei către un fişier .asp
pentru a fi analizată şi manipulată. Când utilizatorul trimite informaţia HTML,
navigatorul foloseşte metoda POST pentru trimiterea informaţiei către un fişier .asp
aflat pe server (în exemplul anterior, response.asp). Fişierul .asp poate să conţină
scripturi care prelucrează informaţia şi interacţionează cu alte scripturi,
componente COM, sau resurse (de exemplu baze de date).

8.2. Noțiuni elementare de programare ASP

Fiecare pagină ASP are extensia .asp, care este extensia predefinită, în caz
contrar serverul web nu va parcurge codul ASP inclus în pagina web.
Afişarea în browser se face prin instrucţiunea ,,response.write”, iar
comentariile în interiorul codului ASP se fac după simbolul ,, „ “.

142
De exemplu, secvenţa de cod următoare va avea ca rezultat afişarea în
browser de mai sus:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Hello Word. </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<%
' Se va afişa prin response.write textul ,,Bine aţi venit pe pagina noastră!”
response.write “Bine aţi venit pe pagina noastră!”
%>
</BODY>
</HTML>
Browserul va recepţiona numai codul ASP, nu şi comentariul şi va afişa
textul indicat prin comanda response.write.

8.2.1 Utilizarea variabilelor în ASP


În cod ASP, ca în orice alt limbaj de acest gen, variabilele sunt utilizate în
mai multe feluri. O variabilă poate ţine locul unei secvenţe de text sau unui cod
binar. O simplă valoare a unei variabile în ASP poate fi utilizată pentru afişarea
unui text care este prestabilit în cod ASP, ori poate fi dinamic generată într-o
pagină web. Vom avea următoarele moduri de utilizare a tipurilor de variabile
folosite frecvent în cod ASP:
Cod ASP Explicaţie
Exemplu de valoare a unei variabile simple de tip
nume = "Jhon"
string (text)
143
Exemplu de valoare a unei variabile care este
request.form("nume")
generată printr-un buton de expediere al unui
formular
ArrayNames(0) = "Jhon " Exemplu al unei variabile de tip array în ASP
ArrayNames(1) = "Smith"
arrayNames(2) = "Aisac"

Variabila simplă (single) şi şirul de tip array pot avea orice număr de
caractere. Variabilele nu pot începe cu un număr, nici să conţină caracterul punct
(.).
Crearea unui formular HTML cu buton de expediere se realizează prin
secvenţa de mai jos. Browserul va afişa:

<HTML> <HEAD><TITLE> Formular cu variabile </TITLE></HEAD>


<BODY>
<FORM ACTION="form_submit.asp" METHOD="POST">
Nume: <INPUT TYPE="TEXT" NAME="nume">
<BR>
<INPUT TYPE=SUBMIT>
</FORM>
</BODY>
</HTML>

Rezultatul formularului precedent va fi afişat prin secvenţa următoare:


<HTML><HEAD><TITLE>Rezultatul formularului</TITLE></HEAD>
<BODY>
144
Numele este:
<%
nume = request.form(“nume”)
response.write nume
%>
<BR> </BODY> </HTML>

Browserul afişează după apăsarea butonului de expediere:

8.2.2 Afişarea datei şi timpului în cod ASP


Afişarea datei şi timpului pe pagina web sunt foarte importante din mai
multe motive. Pentru acest lucru se utilizează câteva funcţii simple. Aceste funcţii
sunt cuvinte special rezervate în codul ASP, deci numele acestor funcţii nu pot fi
folosite ca nume de variabile. Modul de lucru al acestor funcţii este prezentat în
continuare:

Cod ASP Explicaţie


Va afişa data şi ora exactă în formatul: 3/23/2016
Now
12:11:11 PM
Date Va afişa data în formatul: 3/23/2016
Time Va afişa ora exactă în formatul: 12:11:11 PM
<%= variabila %> Este acelaşi lucru cu <% response.write variabila %>
În urma secvenţei de cod următoare:
<HEAD>
<TITLE>Date, Time & Now</TITLE>
145
</HEAD>
<BODY>
NOW: <%= NOW %> <BR>
Data: <%= DATE %> <BR>
Timpul: <%= TIME %> <BR>
</BODY>
</HTML>

Browserul va afişa:

146