Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA:
EDUCATOARE: Oprea Craciun Andreea /Ichim Lupu Anamaria
GRUPA: Combinată (nivel I, II)
DATA: 10 .12.2019
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum exprimăm ceea ce simțim?
TEMA PROIECTULUI: Bucurie dăruim / Bucurie noi primim!
SUBTEMA: Dăruim din suflet!
DOMENII EXPERIENȚIALE: DLC/DOS
DISCIPLINA: Educarea limbajului/Activitate practică
TEMA ACTIVITĂŢII : ” Nicolae, Moșul Sfânt!”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată: ADP+ADE (DLC/DOS )+ ALA1+ALA2
MIJLOC DE REALIZARE: povestirea educatoarei+ șnuruire/lipire+jocuri și activități didactice alese
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual
TIPUL DE ACTIVITATE: transmitere de noi cunoştinţe
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Sala de grupă
DURATA: o zi
SCOP: Formarea creativitatii si expresivitatii limbajului oral;
Consolidarea unor abilitati practice specifice nivelului de dezvoltare.

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:


- ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ” Nicolae, Moșul Sfânt!”
- ADE: DLC – ”Povestea lui Moș Nicolae” – povestirea educatoarei
- ALA1: Ştiinţă: „Ajuta-l pe Moș Nicolae să ajungă la cizmulițe” /„Ajuta-l pe Moș Nicolae să ajungă la cadouri”(labirint)
Construcţii – ”Căsuța lui Moș Nicolae”
Arta: DOS – Activitate practica: ,,Ghetuța lui Moș Nicolae” – șnuruire ,lipire
- ALA2 - ,,Plimbă ghetuța’’- joc liniștitor

Joc liber.
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
1.Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;
2.Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare;
3.Finalizarea sarcinilor și acțiunilor (persistență în activități);
4.Conceptul de sine;
5.Activare și manifestare a potențialului creativ.

COMPORTAMENTE VIZATE:
1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă)
1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc. (comunicare expresivă)
2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii (comunicare expresivă)
2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare
2.1.Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
2.2.Integrează ajutorul primit,pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți
1.3. Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în calitate de auditor
3.1Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale.
3.1Manifestă creativitate în activități diverse

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1- Să asculte cu atenţie conţinutul poveştii;
O2- Să reţină titlul poveștii;
O3- Să identifice personajele din povestirea „Povestea lui Moș Nicolae”;
O4- Să formuleze răspunsuri cu privire la personajele din poveste;
O5- Să redea conţinutul povestirii pe baza imaginilor în succesiunea cronologică a desfăşurării evenimentelor;
O6- Să-şi îmbogăţească vocabularul cu cuvinte şi expresii noi.
O7- Să utilizeze materialele puse la dispoziție pentru realizarea temei propuse;
O8- Să –și exprime părerea asupra lucrării proprii si asupra celorlalte lucrări

1.ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:


ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: „Nicolae,Moșul Sfânt!” -convorbire
Salutul; Prezenţa; Calendarul Naturii; Împărtăşirea; Activitatea de grup : «Cum ne simțim astăzi ?» (alegerea simbolului corespunzător) ; Observarea
sălii de grupă; Noutăţile zilei, Gimnastica: ”Înviorarea”.
RUTINE : Primirea copiilor ; «Ne pregătim pentru activităţi »; Deprinderea de a manifesta toleranță și bunătate :« Vreau să fiu bun!» ; Deprinderi de
igienă personală şi colectivă, Micul dejun – deprinderea de a nu exagera cu consumul de dulciuri: ,, Mănânc ciocolată, dar doar o bucată.”
TRANZIŢII:
Joc de miscare - ”Fuga la ghetuță!”(Momentul mișcare), ”Hai pe centre să lucrăm / Și ca moșii ne-aplecăm!”

2.ACTIVITĂŢI ȘI JOCURI DIDACTICE ALESE PE CENTRE DE INTERES:


a. CONSTRUCŢII
TEMA : „Căsuța lui Moș Nicolae”
Sarcina didactică: copiii trebuie să construiască din materialele puse la dispoziţie pentru a reda tema propusă;
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul.
Material didactic: cuburi, piese lego.
Forma de organizare: pe grupuri mici.

b. ȘTIINȚĂ:
TEMA : „Ajuta-l pe Moș Nicolae să ajungă la cizmulițe” /„Ajuta-l pe Moș Nicolae să ajungă la cadouri”(labirint)
Sarcina didactică: copiii trebuie să rezolve labirintul de pe fișa de lucru;
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul.
Material didactic: fișa de lucru, creioane colorate.
Forma de organizare: pe grupuri mici.

c. ARTĂ
TEMA : ,,Ghetuța lui Moș Nicolae”
Sarcina didactică: copiii vor decora ghetuțele utilizând materialele puse la dispoziție pentru a realiza tema.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul – activitate practică
Material didactic: ghetuțe, elemente pentru decorat(fulgi,dischete de bumbac, reni,braduti,stelute,fasii de hartie,frunze etc),lipici,snur.
Forma de organizare: pe grupuri mici.

3.ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:


1. Domeniul experienţial Limbă și comunicare – Educarea limbajului
2. Domeniul experienţial Om si societate – Activitate practică
STRATEGII DIDACTICE:
1. METODE ŞI PROCEDEE: surpriza, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, expunerea, povestirea, exerciţiul, observaţia, jocul (,,Adevarat sau
fals?” – joc distractiv), problematizarea, turul galeriei.
2. MIJLOACE DIDACTICE: covorul povestitor reprezentând principale momente din povestea “Povestea lui Moș Nicolae”,personajele detașabile
din poveste, ,fulgul cu intrebari ,șnur,ghetuțe,, lipici, elemente decorative,,coșulețe,dischete de bumbac,șervetele umede,ecusoane, panou de afişat.
3. FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri, individual.
4. FORME DE EVALUARE: continuă, aprecieri verbale, prin utilizarea produselor finale pentru organizarea expoziţiei.

4.ACTIVITĂȚI ȘI JOCURI DIDACTICE ALESE 2:


JOC DISTRACTIV CU REGULI
TEMA : „Plimbă ghetuța”
Sarcina didactică: copiii trebuie să se grupeze după cerință, să se raporteze la spațiul dat și să respecte regulile de joc cunoscute.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: explicația, exercițiul, conversația, jocul
Material didactic: ghetuță;
Forma de organizare: în grup

BIBLIOGRAFIE
• Curriculum pentru educaţie timpurie 2019;
• Glava, A., Pascal, M., Tătaru, L., L. -, Educaţie timpurie –, Ghid metodic pentru aplicarea curriculumului preşcolar”, Ed. Paralela 45 Piteşti,
2009;
• Ezechil, L., Lăzărescu, P., M. -, Laborator preşcolar – ghid metodologic”, Ed. V&I, INTEGRAL Bucureşti (2001).
• Breban, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela, Metode interactive de grup - Ghid metodic, Editura Arves, Piteşti, 2002.

SCENARIUL ZILEI

Activitatea zilei va începe cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ. Acesta va adresa salutul Voi saluta copiii ca de obicei „Bună
dimineaţa, dragii mei!” şi îndemnul: „Pe scăunele ne-aşezăm/ Şi frumos ne salutăm!” În timpul acestei activităţi, copiii stau pe
scăunele, în semicerc, pentru a se putea vedea mai bine şi a relaţiona în bune condiţii.
Salutul/Prezența
,,Dimineaţa a sosit,
Toţi copiii au venit.
În semicerc să ne adunăm,
Pe scăunele ne aşezăm,
Cu toţii ne salutăm:
- Bună dimineaţa, copii,
A-nceput o nouă zi!’’
Această etapă este un prilej în care copiii conştientizează componenţa grupului, eventualii absenţi (fiecare copil prezent iși
va prinde fotografia pe panoul cu cizmulița) ; ei pot discuta motivele pentru care unii colegi lipsesc, aceasta fiind încă o modalitate
prin care se consolidează relaţiile în cadrul grupului.
Calendarul naturii. Este prezentat de copiii îndrumaţi de educatoare pe bază de întrebări.
Se vor stabili coordonatele: data, luna şi aspecte caracteristice. Se vor folosi cartonaşe, jetoane, diferite imagini adecvate temei
/ momentului / anotimpului.
Împărtăşirea cu ceilalţi. În această etapă a întâlnirii voi purta o discuție cu copiii despre cum se simt, cum îi influențează
vremea de afară, dacă au ceva să ne împărtășească. Fiecare copil își alege un emoticon simbolizând starea din ziua respectivă.
Observarea sălii de grupă.
Noutatea zilei - ,,Il așteptăm pe Moș Nicolae” - Le voi expune copiilor programul din această zi. Se explică pe înţelesul
copiilor tema zilei şi obiectivele urmărite.
ACTIVITATEA PE DOMENII EXPERIENŢIALE În cadrul domeniului Limbă și comunicare se prezintă elementul-surpriză,
realizându-se captarea şi orientarea atenţiei: Voi prezenta copiilor sacul pe care l-am primit de la un spiriduș în care voi găsi o
scrisoare de la Moș Nicolae, acesta spunându – le că vor asculta povestea lui, si anume”Povestea lui Moș Nicolae “.Povestirea se
va desfăşura cu întreaga grupă. Voi anunţa titlul poveştii: “ Povestea lui Moș Nicolae”. Dupa anuntarea titlului voi povesti clar şi
expresiv, pentru a trezi emoţii şi pentru a asigura motivaţia învăţării. Pe parcurs, le voi prezenta copiilor covorul povestitor
reprezentat prin scene care sugerează conţinutul povestii si se extrag din saculet personajele povestii. În continuare voi prezenta
conținutul povestirii, clar și expresiv, folosind un ton și o mimică adecvată, modelându-mi vocea pentru a imita personajele,
nuanțând astfel expunerea în funcție de stările afective pe care le implică povestirea. Voi arăta copiilor imaginile la sfârșitul
povestirii, pentru a extrage ideile principale ale acesteia.De asemenea,voi sublinia înţelesul unor cuvinte, expresii sau fraze.
Tranziția 1: Trecerea către activitățile ALA1 se va realiza prin tranziţia: ”Hai pe centre să lucrăm / Și ca moșii ne-aplecăm!”.Voi
face astfel trecerea la etapa următoare a activităţii, desfăşurată la centrele de activitate. Voi oferi copiilor un coşuleţ cu ecusoane,
indemnându-i să-şi aleagă fiecare câte unul.În funcţie de aceste ecusoane, copiii se vor grupa la centre. Aceste ecusoane reprezintă
imagini semnificative ale temei de la fiecare centru ( Constructii – Casuta lui Mos Nicolae, Stiința – Labirint si Arta – Ghetute) şi
vor fi prinse în piept copiilor. Tranziţia se va realiza printr-o secvenţă de mişcare . Încolonaţi, copiii vor merge şi se vor opri la
centrele anunţate de educatoare, care sunt deschise. Vor fi prezentate materialele şi sarcinile de la fiecare sector:
- La centrul ,, Ştiinţă”: „Ajuta-l pe Moș Nicolae să ajungă la cizmulițe” /„Ajuta-l pe Moș Nicolae să ajungă la
cadouri”(labirint) – preșcolarii vor rezolva fișa de lucru;
- La centrul ,, Construcţii” – ”Căsuța lui Moș Nicolae” - vom construi casa lui Moș Nicolae
- La centrul ,,Artă”: DOS – Activitate practica: ,,Ghetuța lui Moș Nicolae” – copiii vor decora ghetuța folosind materialele
puse la dispoziție.
În final, vor fi evaluate rezultatele activităţii la toate centrele de activitate. Se vor face aprecieri globale şi individuale.
Tranzitia 2: Trecerea de la activitatile pe centre la ALA II se face prin tranzitia ,, Fuga la ghetuta”. Aceasta tranzitie va
reprezenta si momentul de miscare al zilei. Jocul se va desfasura astfel: intr-un capat al salii de grupa va fi asezat un panou cu
o ghetuta, prescolarii vor fi asezati in coloana si la bataia din palme a educatoarei,fiecare copil va alerga pana la panou si se
va intoarce ,batand palma cu copilul urmator care va relua traseul.
Va urma jocul liniștitor: “Plimbă ghetuța”.
Preșcolarii împreună cu educatoarea se vor așeza in semicerc pe covor, se alege un copil la care va fi ghetuta.La o bataie
din palme a educatoarei , ghetuta va fi plimbata din mana in mana pana la urmatoarea bataie din palme ,cand se va schimba
directia de plimbare a ghetutei.In cazul in care ghetuta este scapata din mana ,copilul respectiv va iesi din joc. Complicarea
jocului se va face prin doua batai din palme cand ghetuta se va da copilului din fata.